Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zondag 6 oktober 2013

Van Koningshuis tot Bokkenstal .[ Een bijzondere zoektocht van Raimond naar mijn recente stam-ouderen ]Inleiding.
Sorry, het spijt me maar mijn schrijfader is opgedroogd.
Het is niet echt opgedroogd, maar ik mis de feedback van mijn naaste als zijnde vragen of opmerinkingen.
Het enige wat misschien miste in het hele verhaal van mijn stamboom was de grote overgang van mijn grootvader naar een monnik uit Thessaloniki en daarna mijn contacten met de “geheime Witte broederschap”, die ooit het geloof in Allah en God introduceerden.

Ik heb zo’n beetje alles wat essenties is over ons “waanzienig” zijn al aan het geduldig papier toevertrouwd en sta in een wereld die mij nog steeds - en gelukkig maar -  als een waanziener ziet.
Ja!!! Gelukkig maar, want anders was ik zeker in Nederigland - waar ik na een periode van “bezinning’ van zo’n 15 jaar weer ben teruggekeerd - direct aan de schandpaal genageld.
Als er dan ook maar één land is wat voldoet aan de Bijbelse voorzegging “Hoogmoed voor de val” is het ons kikkerlandje wel en astrologisch bezien is het de kanker zelve is op het wereldtoneel..
Helaas  voel me ik me na al die uitstapjes naar mijn vorige levens hier bepaald niet als Vrijdag of Robinson Crusoë op een onbewoond eiland en levend in absolute vrijheid, maar meer in een heksenketel waar het vuur ten aanzien van goed en kwaad in alle geledingen van de samenleving steeds verder wordt opgestookt.
Inmiddels weet U dat dit o.a. komt omdat het  borderline-times is en/of één van de duizenden omkeringscycli die het leven kenmerkt en die alle elkaar gelijke zijn.
Dat die schizofrene onrust nu wereldwijd groeiende is behoef ik niet meer te benadrukken.
Iedereen kan het nu met eigen ogen zien.
Honderden verhalen heb ik de afgelopen tijd de wereld ingegooid over ons  “Kwaad en Aardig” zijn en gelukkig zijn er slecht enkelen die nu worstelen met iets dat heet “Het einde nadert”.en er schizofrener van dreigen te worden dan ze al zijn.
Het spijt me voor hen en mede omdat ik daar totaal geen last van heb, behalve dan dat ik me in deze leef”gemeen”schap meer alien voel dan mens.

Kortgeleden werd ik op plezierige wijze geconfronteerd door Raimond, die in de ware zin des woords research had gedaan naar mijn recente genealogische boom.
Hieruit bleek dat veel van mijn takken niet alleen nauwe banden had met de geheime genootschappen die wij nu kennen als de Rothschild/Rockefeller Foundation, die nu achter de schermen de “wereldpolitiek” via presidenten van” Amen Rika” beheerst.
Het zijn de nazaadjes van de “kabbalisten”, die in het verre verleden de cyclische processen in kaart hebben gebracht en voor de wereld angstvallig geheim werd gehouden..
Maar tevens bleek dat ik iets in mijn bloed heb van een geboren leider die men vroeger het koninklijk gezag noemde: een gezag dat destijds voor iedereen heilig was en nu werelds nog slechts een erebaantje is, maar wel met Bilderbergse geheimzinnigheid is beladen.
Ik moest wel lachen, want als er dan ook maar één aspect is dat bij mij 180 graden omkeerde tijdens mijn leven was het dit geheim gehouden aspect wel.
Zo bleek mijn grootvader behalve lid van dit geheime genootschap te zijn tevens buitengewoon hoogleraar aan o.a een Chinese Universiteit.
Is dat louter toeval in het weten dat daar de oude wijsheid van cycli ooit vandaan kwam?
Mijn grootvader onderzocht - gestuurd door erflast - de cybernetica van het menselijk lichaam en ik zocht het hogerop en/of kreeg de oude Chinese leer van de cybernetica van “Al wat is” via de acupunctuurleer in mijn schoot geworpen.
Evolutie noemt men dat ... geloof ik.
Het is een evolutie die zelfs ieders persoonlijk leven kleurt en/of ...
Wij hebben echt niets van onszelf!!!
En zo wij iets bereiken in het leven kunnen we dat dus nooit aan onszelf te danken of te wijten hebben.
Alles!!! Ja werkelijk alles is voorbestemd geregeld en trots is daarin volkomen absurd.

Mede door mijn grootvader’s grote vriendschap met Einstein werd ik door zijn erfenis gestuurd naar de cycli die zich kenmerkten door cycling en recycling en/of het va et viens van alles wat is en beweegt..
Goed ... Dit werd mij uiteindelijk wereld’s noodlottig, omdat ik te vroeg met de essenties t.a.v. het leven kwam..
Ik werd  begin 80-er jaren dan wel gek verklaard,maar kreeg niet toevallig - zeg ik nu - een “vorstelijk” salaris mee en kon - zoals het spreekwoord luidt - als gek meer verhalen dan een wijze ooit heeft kunnen vertellen.
Is dat alleen al niet bizar bijzonder?
Die oude wijzen van destijds konden het nooit vertellen, omdat - zoals nagelaten - “de waarheid te simpel voor woorden” was en zo de mensheid dit zou weten zou men in hun ogen nooit tot het bittere einde door zijn gegaan met iets wat menselijk gesproken te waanzinnig voor woorden was: zelfvernietiging voor kosmsiche onsterfelijkheid.
En zo ontstonden er met der tijd sprookjes en mediteren er nu nog steeds miljoenen mensen in de ijdele hoop de “verlichting” te vinden in het tranendal des levens.

Nu denkt U misschien dat ik researcher was, maar niets is minder waar.
Ik was slechts de oeverloze searcher naar iets wat ik niet snapte: de groei naar verzieking in lichaam en geest en/of de geest van leven.
Het was waarlijk “vallen en weer opkrabbelen” met steeds grotere littekens in een wereld die steeds minder de mijne werd en mij in het dagelijks leven steeds meer deed hummen om niet te worden vermoord door ieders weldenkendheid vanwege mijn vermeende denkbeelden.
Het enige wat ik had was als de gezegde “Wie schrijft, die blijft”.
Met andere woorden:  het was meer en meer de danken en/of te wijten aan mijn naasten dat ik met zevenmijls laarzen de takken van mijn stamboom omhakte en in een andere wereld kwam te staan waar het woord veelal zijn zuiverheid nog bezat, want ik kon het mij gegevene absoluut niet voor mij houden.
Zo kwam het “diepe weten” als zijnde de spiegel van het denken ijzig langzaam boven drijven.
Menigeen denkt misschien te weten dat de waarheid de spiegel van het denken is, maar dit is een absulute illusie. Ik kan dat niet genoeg herhalen!
Door die vreemde droombelevingen kreeg dus die “Wijsheid”niet, maar de spiegel.
Een goed voorbeeld is de Bijbelse nalatenschap “oorlog klaart de lucht” als zijnde lange tijd een poging om de dreigende mensenplaag aan het einde van een sterretijd in te dammen.
Zo leerde ik langzaam maar zeker om alles om te keren en nogmaals omkeren om daarbij uiteindelijk het mdden te eren tussen goed en kwaag..
Zo kreeg ik om niets “de Oosterse Wijsheid” die het echte midden eerden op een presenteerblaadje aangereikt om daarna weer verder te searchen naar de essentie van ons zijn.

Ongetwijfeld kent U het prachtige sprookje van Vrijdag op een onbewoond eiland als zijnde de mens die aan het einde van de 6-de scheppingsdag van God hier op aarde verscheen en het mens/beest getal 666 kreeg opgespeld.
Ons verschijnen was ruim 1 miljoen jaar geleden en nu staan we aan de vooravond van de Sabbat-dag voor God - een rustdag van zo’n 1 miljard jaar - om daarna een nieuwe wereldorde  geschapen te laten worden via een Big Crunch en Big Bang.:
Dit is de grootste omkeringscyclus die het Al tot oneindig bewegen doet leiden en misschien al altijd heeft bestaan.
Is dat op zich al geen vreemd idee dat dit spel oneindig is en dat niemand ooit zal weten waar die vreemde materie zijn oorsprong vond?
We zijn wat dat betreft nog niet veel verder gekomen dan het getal PI als we het hebben over oneidigheid van een cirkel of... cyclus. [haha].
Goed laten we verder gaan.
Op dat moment van ons verschijnen keek God naar zijn scheppingsdrang, zag dat het goed was en liet ze...aanmodderen tot het bittere einde van de 6-de dag, waarna de aarde  - na allereerst de zondvloed van het Moederlijke Vruchtwater, die Haar het leven had gegeven weer liet afvloeien - om daarna weer woest en ledig te worden..
Zo kregen o.a. alle dagen van de week voor mij een wel zeer bijzondere betekenis t.a.v. dit evolutie-proces al mini-cyclus waar nog steeds niemand aandacht aan besteedt anders dan dat na Vrijdag “gelukkig” het vrije weekend weer komt.
Ik haalde dit meermalen aan, maar het bleef - zoals bijna alles - wel een totaal onbelangrijk gegeven.
Het is net zo bijzonder dat alle warmbloedige dierlijke levensvormen op aarde een levensduur hebben die precies 52 keer de zwangerschapsduur is in het jaarcyclus van 52 weken.
En zo zijn we al helemaal niet meer bezig met het woord dat zijn zuiverheid totaal verloren lijkt te hebben, maar in de grondbetekenis nog zo zuiver is..
Ik noem alleen maar “status” dat is als een doods stambeeld dat slechts één kant opkijkt.
What’s in the name hebben wij met de visie dat God niet meer dan een sprookje is met “het badwater” weggegooid en leven nu als Ik-Goden op een overvol eiland.
Moet ik nog meer uitleg geven over het “WOORD” dat tot het einde der dagen zijn zuiverheid zou behouden?
Het lijkt me allemaal overbodig.

Graag laat ik nu Raimond aan het woord om U een beeld te schetsen hoe ik de laatste 300 jaar van mijn stamboom onderdeel uitmaakte van de wereldse elite waar o.a. de koningshuizen  en de elitaire wetenschappelijke wereld van weleer zich in bewogen.
Ik vind dat daarom zo bijzonder,omdat ik die periode - na het verschijnen en verdwijnen van mijn grootvader uit mijn stamboom - met zevenmijlslaarzen door die stamboom ben gewandeld om uiteindelijk terecht te komen in “De geheime Witte Broederschap” van weleer, waar men allereerst het geloof in Allah [ een verbastaarding van het Al-La of Uni-Versum] introduceerde en een aeoon later God in de wereld liet verschijnen.
Het waren twee geloven - aangepast aan de tijdgeest van de sterretijden yang en yin - waar aan het einde der dagen de duivel tussen lag.
Dit kennen wij als spreekwoord “Twee geloven op één kussen daar ligt de Duivel tussen” en daar ligt de angel van WO III.
Is dit niet geniaal bedacht als men weet waarom wij “de kern van energie” vonden?.

Mag ik het hierbij laten en Raimond aan het woord laten om de missing link in mijn stamboom aan U voor te leggen?.Siegfried,
Dank voor deze inleiding
Ik heb dit genealogisch verhaal over je stamboom genoemd ...

                              Van koningshuis tot Bokkenstal

Het begon voor mij persoonlijk in het voorjaar van 2012 dat ik via een site “achter gesloten deuren” uitkwam bij een verhaal over een Nederlandse doctor die van mening was dat ‘alles in het leven uit elkaar geboren was’
Het was op een late vrijdagmiddag en besloot deze Siegried Bok pas na het weekend eens via google op te zoeken om er meer van te weten – mij interesse was reeds gewekt- mede door een gedegen judo opleiding stond ik reeds 30 jaar geleden met 1 been in het Oosten om meer zelf respect te krijgen, en weerbaarder te staan in de gemeen-schap, maar heb ook eigenlijk ook altijd een klein ego’tje gehad dat ik afgelopen jaren reeds op de proef had gesteld.
Eenmaal Siegfried op google gevonden te hebben ben ik 2 tot3 maanden aan het lezen geslagen om alles wat er beschreven stond aan te voelen.  Tijdens het lezen van zijn website was ik reeds meer in de fam. Bok lijn gaan verdiepen, evenals de adelijke/zilversmit fam. lijn van Siegfrieds moeders kant.[aanvulling S: von Weiler was de adelijke achternaam en van Duits bloed, van oudsher nauwe verwantschap met Koninghuis en niet toevallig is “De Koninklijke Begeer” de zilverfabriek van de familie ]

Ook Prof. dr. Siegfried Thomas Bok (1892 - 1964) was deel van deze research omdat deze persoon veel in de droombeleving centraal stond.
Hij was inderdaad:
Rector Magnificus at Leiden Unv. (1951 - 1952)
Director at dutch brain research ( 1952 -1962)
Prof. at Rockefeller unv. (New York) USA 1925
Prof. at Peking unv China.1925
en ...
Ontdekker van Cybernetica -feedback with data in lichaam/machine & leven-

Na het lezen van Siegfried’s website had ik net als vele anderen toch wel vragen en legde mezelf op om eerst eens 2 boeken van S.T. Bok te gaan lezen om een breder natuurkundig vlak te zoeken om verder op te kunnen bouwen.
“Cybernetica” en “Het ontstaan van het leven”  had ik tijdens de zomer van 2012 onder ogen. Het twede boek  is als eerste volledig op natuurkundige wetmatigheid geschreven en gaat voor mij vooral over het stuk dat we ons niet meer bewust zijn dat we op een ‘afkoelend hemellichaam leven. Wij zijn volgens hem onderdeel van een open (longen, maagholte) systeem wezen dat onderdeel is van een zeer complex evolutie proces,  waar S.W. Bok meer over te verhalen heeft gehad.
Maar het is toch wel zeker de fundering van Siegfried’s verhaal.
Het is net zoals de geheime leer/wijsheid uit zeer zeer oude doos, dat in 1888 weer in 2 boeken op het geduldige papier is gekomen.
Sietfried heeft deze data/openbaring/dromen dus via zijn stamlijn.  en dit deed mij ook zoeken in de stamlijn.
En inderdaad bleek er een vriendschapsband tussen zijn grootvader en Einstein te zijn en zo was één van Einstein’s  statements ‘God dobbelt niet’.
Maar dit kosmisch spel liet hij mijns inziens eerst even rusten voor zijn kleinzoon..

Ik wilde in contact komen met Siegfried maar hoe, leeft hij nog, enz. enz.
En zo kwam ook ik op dit blog terecht, met als eerste posting, de dierenring, en de gedragingen van Siegfried die ik vergeleek met een UIL, het ijs was betreden en van het een kwam het ander en het inmiddels ook zijn mailbox gevonden.  
Vele mails zijn gestuurd over mij verbazingen in het huidige leven/maatschapij/gemeenschap en vond hierin een persoon die mij veel puzzelstukjes als geheel kon aanleveren.  
Het was inmiddels winter geworden en had meer tijd voor research t.a.v de Bok Familie. Lijn.
Deze Bok familie bleek uit het noorden van Noord-Holland (zoals S.T. Bok) te stammen en deze kwam van de Bok familie lijn van het eiland Texel
En deze fam. lijn stamt naar zeggen van de eiland-bewoners van zeer zeer oude genetische  lijn naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Oranje

Evenals de achter achter achter oom van Siegfried heette  Edward Willem Bok (http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bok), die na een financieel schandaal naar de USA is gemigreerd.
Daar is hij miljonair geworden en raakte bevriend  met de elite van de USA
http://en.wikisource.org/wiki/The_Americanization_of_Edward_Bok/Chapter_25 ( met USA-president Theodore Roosevelt – en USA-president Calvin Coolidge als zijn vrienden )


Mij vermoedens werden hierdoor bevestigd,
We zijn alle gelijk maar niet gelijkwaardig is een  opmerkelijke uitspraak van de zoon van Edward, William Curtis Bok (September 7, 1897 - May 22, 1962) . "Obvious efforts to show life as it is," is een gevleugelde uitspraak van hem, zijn interesse en strijd voor het vrije woord en dit wereldkundig maken kon ook hij niet onderdrukken.
"for life is a series of little battles and minor issues, and the burden of choice is on us all, every day, young & old " http://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Bok

Om over de zoon van William te spreken die veel vergelijking heeft met zijn NL oom S.T. Bok,  
Derek Bok, 20 jaar president van Harvard Unv., en als enige persoon 2x president geweest in 2006 hadden ze hem weer nodig om het nodige op lijn te zetten .

Als een van de kinderen van Derek spant zijn dochter de kroon in haar interesse en onderzoek van Siegfried die Siegfried op het blog met ons heeft gedeeld., namelijk Dr. Hilary Bok, http://philosophy.jhu.edu/directory/hilary-bok/  

Als dit niet “gene-gedetiminieerd” is , weet ik het ook niet meer.  
Gelukkig is er nu nog een Jabez Bok actief op de Rockefeller Unversity in New York12 opmerkingen:

 1. Raimond,
  I am very impressed en ook blij met je research naar mijn recente verleden.
  Als ik terugkijk naar de laatste maanden en de hoeveelheid informatie die je mij verstrekte vind ik het heel bijzonder hoe je het simpel gehouden hebt, want alles bij elkaar zou het met gemak een boekwerk zijn geworden.
  Misschien dat er in iets wat heet een dialoog komt zal je ons nog veel meer bijzondere bijvallen kunnen laten zien.

  Ook ik ben er blij mee, want het wordt mij nu wel duidelijk waarom ik - zonder het echt te beseffen - zo veel kopstukken in de wetenschap mocht ontmoeten.
  Dit is alles bij elkaar een hele waslijst en het gekke is dat er steeds weer krachten waren die die contacten coupeerden.
  Zo heb ik via hoogleraar Erdmann - kleinzoon van keizer Wilhelm [Duits bloed ] andere groten der aarde mogen ontmoeten, maar als die contacten te intensief werden in zijn ogen werden ze geblokkeerd.
  Ik heb dit zelf geweten aan het feit dat ik niet bij hem wilde promoveren op artikelen die ik al had gepubliceerd, want dit is niet zo zeer een eer voor de promovendus, maar meer voor de hoogleraar.
  Dat is de wereld van eer en/of status waar ik niets van snapte.
  Zo was er David Horrobin en editor van Medical Hypotheses, die door mijn toedoen zijn baan als hoogleraar en kankerresearcher in Canada kwijt raakte , omdat ik hem in een persoonlijke brief bij een artikel over kanker schreef dat- als ik gelijk had t.a.v. kanker-ontstaan valium voor preventie van kanker goed zou zijn, maar bij kanker averechts werkte [ omkeringscyclus dus ].
  Toen hij dit uitprobeerde op zijn proefdieren en het bleek te kloppen mocht dit niet van zijn werkgever [ Hoffmann-LaRoche ] gepubliceerd worden. Dit kwam ik later te weten, omdat hij 2 jaar later in Londen hierover een lezing gaf en stantepede werd ontslagen.
  Ik nodigde hem uit in Zeegse, maar kwam niet langs.
  Heb later nog wel contact gehad , maar heb hem nooit ontmoet.
  Dit zijn slechts 2 voorbeelden van tientalle contacten met "hoge bomen", die nooit tot iets geleid hebben.
  Nu - aan het eind van de rit - kan ik er om lachen en snap nu - met jouw bijzondere REsearch - ook hoe niet alleen in de natuur geldt soort zoekt soort, maar dat dit onbewust ook voor ieder individueel geldt.
  Nu vind ik het dan ook minder bizar dat ik gek werd verklaard een een salaris mee kreeg waar menigeen jaloers op zou zijn.
  Haha... Zijn mensen van koninklijke status niet altijd behangen met onschendbaarheid?

  Maar vreemd genoeg heb ik nooit iets met die rijkDOM gehad en alles wat ik met der tijd probeerde was om samen met anderen - met mijn geld dus - het hele verhaal de wereld in te gooien.
  Hoe ik ook probeerde het lukte me niet.
  Zelfs niet toen ik een paar "discipelen" van het eerste uur uitnodigde om naar Portugal te komen.
  Dit zullen Pascal en Armand - vrees ik - nooit vergeten.
  Het is vreemd, maar er bleek een vloek te liggen op het hele verhaal of anders gezegd...
  Ik was gewoon te vroeg met mijn verhaal dat was voorbestemd voor de laatste profeet en sterrekind Confissius, die zeer binnenkort in Ëngelenland tevoorschijn zal komen na een inwijding bij [haha] mijn "Witte Broederschap". Hij bivakkeert nu nog ergens in Tibet.

  Raimond,
  Ik dank je nogmaals voor je speurtocht en waarschijnlijk zul je hier via het blogje nog heel veel meer over kunnen vertellen.

  Chapeau!!!

  Siegfried ... de onttroonde koning.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Grapje tussendoor.
  http://www.nu.nl/wetenschap/3595409/einstein-had-bijzonder-sterke-verbinding-tussen-hersenhelften.html
  Is dit fake of reality?
  Het kan zeker wel zijn dat het abstract denken in de precortale cortex zit en mijn grootvader werd niet voor niets bevriend met Einstein, want ook hij was extreem abstract denker met zijn cybernetica- verhaal.
  Ik was ook nogal abstract denker ... als erfenis van mijn stamboom-grootvader.
  Maar bij mij was het mogelijk daarom dat ik bij iedere uittreding een vurige stip op mijn voorhoofd kreeg en dat het ik bij andere borderliners nog nooit gehoord.
  Dan moeten die monniken van weleer ook zoiets hebben gehad, want anders was die rode stip op het voorhoofd schilderen niet zo'n giga hype geworden.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Pascal schreef

  Goeiemiddag onttroonde koning,

  Ik las het leuke stukje van Raimond over je stamboom en het is echt bijzonder om te zien. Ook bijzonder om te lezen dat je grootvader hoogleraar is geweest op een Chinese universiteit. Ik moest denken aan de kaft wat ik gezien had van het boekje van je grootvader en had gedacht... dat spreekt boekdelen.
  Feitelijk toont dit stukje al zeer duidelijk wat je zelf met het verhaal hebt verteld.

  Dankjewel Raimond. het is in één woord bijzonder.

  Pascal

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goeiemorgen Pascal en Raimond,

  Ben vanmorgen - na een braekdown van internet - al een uur bezig geweest met een 10-tal mails van Raimond die zo langzamerhand zowel mijn familie [ de Bokkenstal ] alsmede die van mijn adelijke tak van mijn moeder tot zo'n beetje tot de Napoleontische tijd heeft uitgekleed.
  Het is mij nu wel meer dan duidelijk hoe de elitaire wereld van stand mij wel moest verketteren , omdat ik niet voldeed aan die "hoge bomen" mentaliteit.
  Als dat geen omkeringscyclus van dit nazaadje is , weet ik het ook niet meer [ haha ]

  Het heeft geen zin om dit allemaal aan het blogje toe te voegen, maar het is meer dan duidelijk dat toeval iets is wat ons toevalt door onwetendheid.
  Ik schrijf dit omdat dit voor iedereen geldt.
  Misschien is dat wel het meest bijzondere wat ik met der tijd steeds meer begon te beseffen.
  Met andere woorden "Waar een wil is is geen weg"!
  Of anders gezegd...
  Vanaf het moment van conceptie ligt alles wat wij in ons leven tegenkomen - in beeltenissen van goed en kwaad - volledig vast.
  Alles... ja werkelijk alles... ligt van A tot Z vast in onze genen tot aan de Genesis.

  Raimond,
  Ik ben je meer dan dankbaar dat je het ontbrekend stukje van mijn "verworden Boom" boven water hebt gekregen en snap nu des te meer dat ik verketterd werd , omdat ik net te vroeg de "openbaring" prijs gaf en dit heb moeten bezuren.
  Blijf het onvoorstelbaar lachwekkend vinden dat ik de mens die ondergrondse steden in Zuid Amerika bouwde voor Rothshild/ Rockefeller/Bilderberg mocht ontmoeten.
  Zij denken dat het "hiernanogmaals" op aarde zal komen en hebben dan ook niet voor niets bunkers gebouwd in Noorwegen of Zweden waar alle zaden voor dit hiernanogmaals liggen opgeslagen.
  Ze hadden beter een moderne ark van Noach kunnen bouwen , want ... na ons de zondvloed, waarna het vrucht"water" [ is dit geen fntastisch woord ] zal aflopen en de aarde weer woest en ledig wordt.

  Siegfried ... de ongelovige

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Raimond kan niet ophouden met verhalen over de Bokkenstal, die Hollanditis en Amen Rika in de ban van wetenschap gevangen zijn .
  Hier nog twee verhalen, waaronder een boek over " over zelfmisleiding tot USA staatsmisleiding,".
  Het geeft in ieder geval leesplezier en ik wacht op een goede samenvatting van één van jullie.

  "On the ethics of concealment and revelation" :
  http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=ve5a57b-BfoC&oi=fnd&pg=PT2&ots=RFjtxhzP2Q&sig=rCCsr95cTyhfxzkrZnQNkr4KexA#v=onepage&q&f=false
  Sissela is trouwens ook bevriend met Emma Rotschild......
  Sissela Bok ( geboren Sissela Myrdal op 2 december 1934 ) is een Zweeds - geboren Amerikaanse filosoof en ethicus , de dochter van twee Nobelprijswinnaars :
  Gunnar Myrdal , die de economie prijs met Friedrich Hayek in 1974 gewonnen en
  Alva Myrdal , die de Nobelprijs voor de Vrede won Prize in 1982 .
  Zij ontving haar B.A. en MA in de psychologie van de George Washington University in 1957 en 1958 , en haar Ph.D. in de filosofie aan de Harvard University in 1970 . Vroeger een hoogleraar filosofie aan de Brandeis University ,
  Sissela Bok is momenteel een Senior Visiting Fellow aan de Harvard Center for Population and Development Studies , Harvard School of Public Health .
  Haar broer , Jan Myrdal is een controversiële schrijver en journalist .
  Ze is getrouwd met Derek Bok , oud-president (1971-1991) en interim-president (2006-2007) van Harvard . Haar dochter , Hilary Bok , is ook een filosoof .
  Ze werd bekroond met de Courage of Conscience award op 24 april 1991 " voor haar bijdragen aan vrede stichten strategieën in de traditie van haar moeder " .
  Boeken van haar hand
  Liegen : Morele Keuze in openbare en prive- leven ( Pantheon Books , 1978 ; Vintage paperback edities , 1979 , 1989 , 1999 ) .
  Geheimen : op de ethiek van Concealment en Openbaring ( Pantheon Books , 1982 ; Vintage paperback edities , 1984 , 1989 ) .
  Een strategie voor de Vrede : Human Values ​​en de dreiging van oorlog ( Pantheon Books , 1989 ; Vintage paperback editie , 1990 ) .
  Alva Myrdal : Memoir 's A Daughter ( Addison - Wesley , 1991 ; paperback editie 1992 ) .
  Gemeenschappelijke waarden ( University of Missouri Press , 1995 ; paperback editie 2002 ) .
  Mayhem : Geweld als Public Entertainment ( Perseus , 1998 ; paperback editie, 1999) .
  Euthanasie en hulp bij zelfdoding , met Gerald Dworkin en Ray Frey ( Cambridge University Press , 1998 ) .
  Exploring Geluk : . Van Aristoteles tot Brain Science ( Yale University Press , 2010 )

  En nog een Bok uit Amen Rika
  William Curtis Bok (September 7, 1897 - May 22, 1962)
  Op 25 mei 1924 trouwde hij met Margaret Adams Plummer, en ze drie kinderen hadden:
  Derek Curtis Bok, Benjamin Plummer Bok, en Margaret Welmoet Bok Roland Holst.
  Op 25 november 1934 trouwde hij met Nellie Lee Holt (1901-1984), de directeur van religieus onderwijs op Stephens College voor Vrouwen in Columbia, Missouri, die had gestudeerd bij Mahatma Gandhi. Ze hadden twee dochters, Rachel Bok Kise Goldman en Enid Curtis Bok Schoettle Okun.

  Groet, Raimond.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Natuurlijk moeten Raimond en ik een schifting maaken t.a.v zijn zoektocht.
  Ik kreeg de afgelopen maanden genoeg info om een nieuw blog te maken, maar één ding was meer dan duidelijk: Ik hoor bij de elite van Rockefeller/ Rothshild/ Bilderberg , die achter de schermen de wereld regeert, maar tevens de geheimen over het ooit gewetene geheim te houden.
  Geen wonder dat ik netjes aan de zijlijn werd gedumpt alwaar vroeger zo iemand op de brandstapel belandde.
  Met opzet zette ik het boek van Sissela Bok en vriendin van de dochter van Rothshild hier op het blog, want m.i. laat dit zien dat er toch iets vreet t.a.v. oprechtheid.
  Ik zet .dit er met name op omdat 99% van de westerlingen en nu door ons gebrainwashd door ons de hele wereld in de ban is van vrijheid, gelijkheid en broederschap.
  Was dit niet de Bijbelse voorzegging?
  Maar dit is wel de ultimate leugen die individueel en collectief regeert.
  Het is de grootste illusie...waar ik al -tig keer op gewezen heb, maar dat dan wel beaamd wordt door sommigen, maar toch niet echt zo beleefd wordt.
  Nog nooit in de geschiedenis der mensheid is dit zo geweest en is met der tijd - met het groeien van de verkalkte brug tussen denken en weten - alleen maar erger geworden.

  Ik heb -vluchtig dan wel - het laatste hoofdstuk van het boek gelezen en vond het leuk om te zien hoe Sissela hiermee stoeide.En daarnaast ben ik bepaald geen lezer en/of min of meer dyslectisch.
  Vandaar dat ik benieuwd was of iemand het boek zou lezen en het hier ter discussie zou willen stellen.

  Ik ben me ook bewust dat er wel erg veel familiebanden uit de kast van Raimond donderden, die voor niemand interessant is. Maar als ik er dan vluchtig doorheen wandel zie ik toch wel duidelijk dat a/ de elite als een "verstandshuwelijk" met elkaar samenwerken -zoals het vroeger ook normaal was voor het "klootjesvolk" en men er zelfs blij mee was, want...
  Waren het niet de moderne "Sjamanen" die het volk beschermde en hen met raad en daad bijstonden?

  Tenslotte kwam ik in die hele lange lijst van namen ook nog een Goldman tegen, wat nu "Goldman-Sach" is, die de financiele wereld regeert.
  En het is dan ook geen toeval dat Friso hier een baantje vond.

  Tenslotte...
  Ik behoef wschl. niet te vertellen wat in die drie-eenheid van "vrijheid, gelijkheid en broederschap" die laatste leugen om bestwil is: de broederschap in een wereld van emancipatie van de vrouw met als oorzaak .... het niet opeten van de placenta.

  Siegfried..

  .

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Van Raimond voor Pascal.

  Hi Pascal,

  Zag de reactie op het blog, en ik kan maar 1 woord zegen, Dank,

  dat ik jullie heb mogen ontmoeten...

  en wie weet zitten we ooit aan de '' ronde" tafel in de Bokkenstal te Bergen (naast 'het oude grond gebied Gulik)

  Groet, Raimond.

  " De ondervinding moge de beste leermeesteres zijn, zij heeft niet altijd oplettende leerlingen"
  Prof. dr. S.T. Bok (1925)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ter info...
  Zoals ik al vertelde staat hier maar een fractie van Raimond's giga zoektocht richten mijn familie van zowel vaders als moeders kant.
  Het land Gulik was ooit een streek vlak bij Bergen Limburg en zo mailde Raimond mij dat hij nu wel begreep waarom ik naar dit Limburgse dorpje ben teruggekeerd.
  Maar Raimond.
  Dit was wel het land van mijn moeder's adel en als ik nu kijk naar mijn uittrdingen lijkt me dit vrij onlogisch. Dan had ik beter naar China terug kunnen gaan of... misschien India.

  Maar desondanks...
  Wie weet of we hier met z'n allen nog eens samenkomen
  s.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hallo Raimond,

  Haha...Ja, je hebt leuke research gedaan en ik merkte dat ik weer eens enthousiast werd toen ik het las. Dit komt omdat ik het verhaal uit Siegfried's stamboom heb opgegeten, iets waarvan ik achteraf kon zien dat dit -zoals alles- al vaststond... en dat laat jouw research natuurlijk ook duidelijk zien...
  Of daar ook een ontmoeting bij hoort in de Bokkenstal weet ik niet.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hi Pascal,

  fijn te lezen dat je er weer eens enthousiast werd,
  ronde tafel in de bokkenstal opmerking was inderdaad een grapje...
  maar inderdaad, -zoal dit zoals alles reeds vasstond-, Fijn weekend...

  Groet Raimond.
  ‘Met zachtheid luisteren, met vriendelijkheid oordelen.’
  Shakespeare

  Met een opmerking van de Bokkepoot...
  Ik vind de uitspraak van Shakespeare wel erg mooi, maar erg soft en precies wat wij in deze tijd van uitersten totaal missen. Of moet ik soft zeggen "Gelukkig liet de Bijbel ons na "oorlog klaart de lucht".
  En het gaat immers perfect volgens de oude Wijdheid?!
  S

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Al eerder kondigde ik aan dat Raimond's research over de missing link van mijn stamboom het afscheid van dit blogje zou betekenen.
  In mijn inleiding schreef ik al dat ik me hier als Vrijdag op een mensenplaag-eiland bevind waar ik mij na al die uittredingen totaal niet meer thuis voel.
  Pascal en anderen mogen dan misschien blij zijn dat zij nu weten van de hoed en de rand, maar ik heb echt het gevoel dat ik in een "GEMEENschap" ben terug gekeerd.
  Zo ik hierover iets loslaat krijg ik welGEMEENde adviezen waar ik niets - maar dan ook niets - mee kan.En om met Raimond's statement van Shakespeare te spreken reageer ik dan met een vriendelijk dankwoord en een glimlach.Maar onderwijl voelt het wel als een vernedering van mijn naaste.
  In de afgelopen tijd heb ik heel wat wereldse "hoge bomen" proberen te benaderen om een en ander te bediscuciéren, maar zij zijn zo hoog gegroeid dat hun kop al tot in de wolken gegroeid zijn.
  Dat alles is wel de prijs die ik ervoor heb moeten betalen.
  Was het vroeger vaak nog iets van "zien en verbazen" of "gek doen om niet gek te worden", nu voelt het alsof ik echt als alien hier op aarde rondloop.
  En desondanks ben ik "godverdommes" blij dat ik dit bizarre leven heb geleefd en dat ik de bevindingen van mijn vermolmde stamboom aan het geduldig papier heb toevertrouwd.
  Ware het dat ik dit niet had gedaan dan had ik me schuldig gevoeld .
  Maar vreemd genoeg heb ik mede door het blogje er een ander schuldgevoel bij gekregen, omdat ik velen met een ander probleem opgezadeld; onevenwichtigheid ten aanzien van de dag van morgen.
  Het is dus echt nooit goed of het deugt niet!
  En dat laatste maakt dat ik de aanvankelijke blijdschap dat het NOOIT anders had kunnen gaan en dat onze vermeende democratie en vrijheid van kakelen als een kip zonder kop een absoluut geniale vondst was voor het creeéren van de grootste knaller voor de eindspurt is, mij nu zwaar op de maag ligt.
  Werd ik niet door een paragnost ooit voorzegd dat ik van mensendokter "levensdokter"zou worden?!
  Destijds vond ik dit toen nog een bizarre uitspraak en besefte ik later wat hij ermee bedoelde, maar nu voelt het dat ik daar tot op heden niet in ben geslaagd.
  Waarom niet?
  Omdat ware berusting pas kan komen als het "zondvloed-water" ons echt tot de lippen gestegen is.
  En als U dit goed leest, geldt dat voor iedereen en dus ook voor mij.
  Dat is nog steeds mijn levensgevecht als dokter ... zal ik maar zeggen.
  Kortom...
  Mede door deze laatste ontrafeling van mijn ooit zo hoge stamboom kan ik niet anders dan beseffen dat ik moet ophouden met schrijven over de gekte van de wereld waar ik zelf nog deel van uitmaak.
  En mijn "discipelen"...
  Zonder dit blogje - wat voor mij mijn contact met de wereld in stand hield - was ik al lang in een "zwart gat" gevallen en ben er iedereen dankbaar voor.

  Siegfried.
  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ter meerder informatie over het familiaire machtsblok von Weiler dat mede door het verstands-huwelijk van mijn vader zeker ook invloed heeft gehad op mijn levensloop.
  Hier een mailtje dat ik vandaag van Raimond kreeg toegestuurd.
  http://www.burg-lichtenberg.de/Geschichte/Geschichte.htm Fam. boom von Weiler > 1197

  Met al dit weten wordt het ook duidelijk dat mijn moeder mij tot "Duivelsjong" promoveerde, alhoewel ik zeker weet dat dit in volkomen onwetendheid gebeurde.
  Hoe noemt men dat.... Erflast en/of erflust!!!
  Ik noem het erflust, omdat wij niet anders doen dan - hoewel onwetend - die last in lust en/of macht hebben omgezet.

  Ik wens U veel leesplezier.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen