Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


donderdag 13 november 2014

In gesprek met God

Op woensdag 12 november 2014 is Siegfried van ons heen gegaan. Een bijzonder mens met een bijzonder en bizar levensverhaal.  Siegfried vroeg mij om zijn laatste afscheidsverhaal na zijn dood te publiceren.

Sir Siegfried, may you rest in peace. You will be missed.

- Dennis -
Beste mensen.
Op het moment dat dit “testament” het daglicht ziet is mijn afscheid van het leven een feit en bevind ik me al in de 7-de Hemel .... vandaar de titel.
U weet inmiddels wel waarom ik echt niet meer in deze Ik-Goden en Ik-Godinnen wereld kon leven en zeker niet in een land met zijn erflastige VOC-mentaliteit en/of astrologisch Krebst..
Wat dat betreft was mijn terugkeer naar Nederland menselijk gesproken wel de domste stap van mijn leven, want ieders oordeel t.a.v. goed en kwaad is hier wel heel extreem geworden na een afwezigheid van zo’n 20 jaar. Gek genoeg heeft niemand dat door. .
Maar als ik realistisch ben was het blogje dat ik toen startte wel de meest bijzondere stap waar een aantal mensen - uit geloof of ongeloof - gingen zoeken naar zowel mijn stamboom als in de laatste ontwikkelingen in de medische wereld.
Dus had het blogje - zeker voor mijzelf - wel een hele grote bijdrage opgeleverd door het zien wie ik ooit was en mij liet zien dat mijn dood-gewaande zielen nog wel degelijk invloed op mij hadden.
Dit geldt natuurlijk voor iedereen, maar dat de mijne zo bijzonder waren werd voor mij en velen op het blogje meer dan duidelijk..
Er mag dan een mooie gezegde zijn die luidt “Waar een wil is is geen weg” , maar de keerzijde mag er ook zijn, want zonder wil is men nu eenmaal een paria in deze keiharde oordelende wereld.
Zucht.... Maar helaas is het wat het is en dit was nu eenmaal mijn lot of lotsbestemming.
Dat is dan ook de prijs die ik moest betalen voor iets wat heet “Alles weten maakt niet gelukkig”.


Voor het geval dat U het dankwoord van Confissius - voor buitenstaanders de antiChrist - uit “Engelenland” zoudt missen dank ik U namens God voor Uw aller inzet waardoor een hiernanogmaals is gegarandeerd en het kosmisch spel van bewegen wederom oneindig is..
Iedereen is voor U waarlijk “de rechter hand van God die in de Hemelen zijt”, hoewel .U ons aards gezien wel als mensDOM afschildert en hem zelfs als “de Duivel” betitelde en waar vreemd genoeg niemand last van blijkt te hebben. Ten overvloede liet U ons ook nog na “Over de doden niets dan goeds”?
Dat wij werkelijk alles in Uw spiegel hebben geinterpreteerd is wel meer dan duidelijk.
Dat ik Uw spel als een soort “MIS”-dienaar” als zijnde de spiegel van Kerk bijna verprutste en dus veroordeeld werd, is nu wel meer dan duidelijk geworden
Dat U mij tevens via de hedendaagse Illuminati  - die Uw waarlijke aardse rechterhand werd - in de banvloek deed, was achteraf dus ook volkomen terecht
Ik noemde  ons leven in deze eindfase van het leven - en met name in Nederland - niet voor niets het “Ik-Godendom” die alles beter dacht te weten.
Dit zal zeker tot het einde onzer dagen zo blijven
Dat U mij de ondankbare taak gaf Uw “Spel der menselijke vergissingen” net iets te vroeg te openbaren, maakte helaas dat ik nu zelfs door een grote groep van mijn medemensen door schade en schande ijzig langzaam en toch snel verketterd werd als “doemprofeet”.
Dit laat wel zien hoe perfect U ons hebt gebrainwashd gedurende vele honderden generaties. .
Hoe U mij in bange dagen mijn doodgewaande zielen één voor één en ijzig langzaam gedurende mijn leven aan mij voorbij liet komen vond ik aanvankelijk wel vreemd , maar werd later haast gewoon en kon geleidelijk alles terugbrengen naar de doctrine achter de acupunctuur-leer..
Dit gaf mij wel steeds meer kracht  om dat wat ik om niets kreeg aan het geduldig papier toe te vertrouwen.
Mijn laatste ademtocht heeft wat dat betreft wel erg lang geduurd.
Hoe liet U dit ook weer na ? Was het niet “Hoe linker hoe flinker” en hoe rechter hoe slechter?
Zeker de laatste jaren waren - sprekend in vergelijkingen - alsof ik door een sprinkhanenplaag werd aangevallen, die mij uiteindelijk dwong om - gelijk Johannes - in de kerker te verschuilen totdat ik haast “magere Hein” zelve werd.
Dit ter inleiding..


Maar nu Uw geniale kosmische spel voor kosmisch welzijn.
Het moet haast wel een angstig moment voor U zijn geweest toen U na Uw creatie van de “mongool mens” hen bijna zag uitsterven .
Was dat niet het moment dat U de man als beschermheer aanwees voor de vrouw?
Dat dit - natuurlijk gezien niet klopte - was wel een heel bijzondere stap.
Vanaf dat moment - het was het einde van Uw 6-de scheppingsdag - kon U met recht zeggen “Ik zie dat het goed is en laat ze”....”aanmodderen.”
Dat U deze “onnatuurlijke ingreep” al ten tijde van de hoogconjunctuur tussen Eufraat en Tigris weer geleidelijk terug draaide door middel met - iets wat U noemde - de “zondeval” duurde dan wel al met al zo’n kleine 6000 jaar, maar de effecten ervan zijn nu wel heel evident zichtbaar.
Het meest bijzondere was wel dat U zelfs de verkalkte brug tussen denken en weten als zijnde de tijdgeest-fenomeen  liet mee-evolueren en waardoor het vechten om te overleven iedere sterretijd steeds vuriger werd als wapen om te overleven.
En dat niet alleen, want dit maakte tevens dat de oude weetheid met der tijd steeds meer versnipperd werd en waardoor wij steeds kortzichtiger werden en steeds meer met de dag gingen leven.Dat U dit naliet als zijnde “ziende blind en horende doof aan het einde der dagen” heb ik dan ook zeer pijnlijk als geen ander moeten ervaren
Dat dit aeonisch zelfs leidde tot zelfvernietigende oorlogen van een heersende cultuur op het moment dat de mens zijn eigen territorium zo goed als had leeggevreten is zo onvoorstelbaar geniaal dat geen mens dit zou kunnen bedenken.
Dat in die oorlogs--fasen de technologische “RE”volutie - en kennis van overleven met sprongen omhoog ging als zijnde “nood breekt wet” is met name nu na die twee “wereldoorlogen” meer dan duidelijk geworden.
Behalve dat wij na WO II de kern van energie - de kernenergie - ontwikkelde waarmee wij nu onszelf aan de vooravond van de “partus van het leven op Moeder Aarde’ gaan vieren als zijnde “het Lucifer-galabal” - zoals we dit al jaar en dag doen bij bevallingen - is zo bijzonder als bizar  dat ik alleen daarom al door bijna iedereen als “negativist” in de banvloek werd gedaan
Maar geldt dat niet ook voor onze explosieve “RE”cycling’s-drift om menselijk gezien niet te stikken in ons eigen afval maar kosmisch gezien meehelpt om extra energie vrij te maken , omdat wij nu al enige decennia lang in de beginnende 6-de en laatste ijstijd leven?
Vroeger was dat niet nodig, omdat Moeder Aarde toen nog vele malen warmer was en het toendertijd door extreem vulkanische erupties geschiedde.
Nu is het wel duidelijk waarom U de Lucifer-mens als Uw uitverkorene aanwees voor een hiernanogmaals , waardoor het kosmisch spel zijn oneindigheid kreeg.
Dat zelf dát tot op heden het daglicht nog niet of nauwelijks ziet is net zo geniaal als het eigenlijk triest is.
Sterker nog!
Het wordt met de dag duidelijker dat men nu - en zeker in Nederland het aantal grote festiviteiten met steeds meer drank en drugs - worden georganiseerd is toch te bizar voor woorden en het lijkt er haast op dat men bewust niet wil zien dat de wereld al haast in brand staat.
U noemde dat zo mooi “Het branden in Uranus” en ik heb dat betiteld als “Het Lucifer-galabal met de kater voor morgen”.
Maar geldt dat niet voor alles wat mij - gestuurd door menselijke domheid en/of onwetendheid - hetgeen mij tot paria maakte. Boze tongen beweerden zelfs dat het slechts mijn denkbeelden zijn.
Ik mag dan ontzettend blij dankbaar zijn dat ik nu verdomd goed besef waarom ik eerst met name door de Medische Wereld en later door de Staat der Nederiglanden verketterd werd en dat voelt voor mij gelukkig niet meer als pijn en vind het zelfs volkomen terecht van U..
Want ware het dat ik die verkalkte brug tussen denken en weten te vroeg had mogen “openen” dan hadden wij - omdat dit zou leiden tot het midden eren tussen goed en kwaad - “Uw spel der vergissingen” in de war gegooid en hadden we nooit gezamelijk zo veel energie kunnen vrijmaken voor de laatste wereldse oorlog...voor kosmisch welzijn..


Er is één ding is wat ik - I am only a man - nog steeds niet echt helemaal kan verkroppen is wel Uw prachtige spel van “de zondeval”. Dat ik mij de essentie ervan nu als geen ander besef en dat ik mede door mijn kleinmenselijke drang naar “beter dokteren” ook hiervoor aan de zijlijn werd geplaatst  is nu allemaal meer dan duidelijk.
Dat Uw spel om aan onze einde der dagen ons normaal natuurlijk gedrag tussen man en vrouw weer terug te geven heeft wel heel veel veranderd in onze vele duizenden jaren “mens”domme” relatie tussen beide..
Dat U dit mijns inziens terecht  als zondeval bescheef in Uw sprookjesboek voor ons mensen is dan wel nauwelijks binnen gekomen , maar de gevolgen ervan zijn wel onvoorstelbaar groot .
Als er dan ook maar één aspect van “Uw spel der vergissingen”  - hoe geniaal ook - als man als zeer veel levensspijn heb ervaren geldt bepaald niet alleen voor mij.  
Maar dat U nu juist de vrouw via wie ik - toen mijn vette jaren in magere jaren omsloegen - de Bijbel als uittreding kreeg en die ik derhalve Godse dankbaar ben voor mijn tweede leven na 40 niet echt meer kan benaderen had ik van U eigenlijk niet verwacht.
Zij gelooft nog “heilig” in U en blijven vechten voor een plekje in het zgn. “hiernamaals”..
Maar misschien had U hieromtrent richting mij toch iets mooiers in petto , waardoor U mij vrijwaarde om de allesvernietigende WO III  te moeten meemaken.
Ach ... Ik had immers ook al vele malen in stilte gehoopt te mogen vertrekken, nadat ik steeds meer en meer besefte dat Uw zondeval-voorzegging ook voor mij  de essentiële erflastige beschermheer-functie van de man van weleer feitelijk totaal onnodig was geworden.
Maar de keerzijde is gelukkig wel dat nu zowel man en vrouw beide zullen vechten tot de dood erop volgt en nog daar gelaten dat de kern van energie tezelfdertijd al het leven vernietigt.
Dat deze laatste oorlog leidt tot het oneindig bewegen van alle materie in het allerkleinste [het atoom] en het allergrootste [ de kosmos ] moet toch feitelijk voor iedereen een dankbare aanvulling zijn .... zo men dit überhaupt echt zou gaan beseffen.
Dat was ook mijn intentie om het aan het geduldig papier toe te vertrouwen.
Maar helaas en/of misschien maar gelukkig is het mij niet gelukt om mijn medemens na al mijn reizen naar het verleden echt te laten berusten dat het nu eenmaal is zoals U het had voorbestemd. .
Maar daarom is het maar goed dat Uw anti-Christ Confissius ons binnenkort komt bedanken voor de haast onmenselijke taak om het kosmisch oneindig te laten bewegen..
Dat U ons naliet “Regeren is vooruit zien” geldt helaas alleen voor U en dat zal U voor in het hiernanogmaals zeker weer gaan doen.
Dan was de gezegde “Als men in het verleden kan zien kan men de toekomst voorspellen” wel  vele malen duidelijker , maar gelukkig kan het denken slechts in het moment leven en beleven.
Gelukkig leef ik voorlopig in Uw “hiernanogmaals” in het Zwarte Gat, zodat U mij als ijspegeltje de eerste miljarden jaren niet hiernanogmaals  kan gebruiken voor deze - uiteindelijk - toch wel onmenselijke taak.
Ik ben nu  blij  dat  ik in de 7-de hemel leef en samen met U van Uw rustdag mag genieten nu het hier nog relatief rustig is.
149 opmerkingen:

 1. Rust zacht Siegfried, het ga je goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoi Trix,

  Wij zijn er nog, moeten het zelf doen nu.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Je weet t niet! Goede vriend Jezus is ook uit den dood herrezen, maar goed ik ben oprecht in rouw, snap wel dat Siegfried op was maar dit is heftig! Respecteren doe ik t uiteraard wel! Accepteren moet nog komen, maar goed, time will tell.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Sluit me aan bij de vorige reacties en hoop dat Siegfried rust heeft gevonden, waar hij zo naar verlangde.
  Ik durfde niet goed meer te reageren bang om afgebrand te worden om mijn dommigheid.
  Ik wist dat Siegfried hier al een hele tijd mee bezig was om afscheid te nemen van dit tranendal en toch ben ik heftig geschrokken en ook ik ben in rouw.
  Fons, Armand, Dennis, Pascal zullen het er nog moeilijker mee hebben en misschien voor een deel ook begrip en vrede. Jullie wisten precies hoe er het voor stond bij Siegfried.
  Siegfried bedankt voor je levensverhaal dat ik telkenmale moest herlezen om het te begrijpen.
  Wat nu?
  En Siegfried bedankt voor je eerlijkheid, die heden ten dage ver te zoeken is in deze wereld, je was 1 van de weinigen.
  Godverdomme wat doet dit pijn.
  Misschien tot een volgende.....

  Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ach Siegfried was ook maar een mens.
  Snap goed dat sommigen niet meer durfden te reageren vanwege hun "dommigheid".
  Geen idee waarom mijn bijdrage van Robert Long verwijderd is, gun mensen even een paar minuten plezier door naar iemand te luisteren die misschien al eerder dan Siegfried, een paar dingen al doorhad.

  Omdat ik nogal van het eigenwijze ben plaats ik de link nog maar een keer.

  http://www.youtube.com/watch?v=VW--KCQOunk

  Doet toch wel erg denken aan een van de eerste boekjes van Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Fijn dat "je" van het eigenwijze bent en de link nog een keer geplaatst hebt.
  Nee, plezier is niet het juiste woord wat ik eraan beleef door naar de tekst te luisteren maar het deed me wel goed. Dank je wel. Denk je trouwens aan het eerste boekje van Siegfried: kanker noodzaak? Toen nog met een vraagteken. Mocht er iemand zijn die dit boekje heel graag zou willen dan heb ik er nog wel èèn.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Een van de eerste werkjes van Siegfried heette geloof ik " in the beginning there was you en me" of zoiets, kan het zo snel niet meer terug vinden.
  Slaat leuk terug op de titel.
  Heb hier al wat eerder wat muziek geplaatst, maar die sloeg dan ook nergens op, was slechts een armzalige poging iets te delen wat ik nu toevallig leuk vond.
  Voel me af en toe nog steeds een kikker die in een gloeiend hete pan is gegooid en spring vandaar alle kanten, op en helaas niet altijd even zinvol.
  Fijn te horen dat in dit geval het is een keer goed gedaan heeft.
  Hoop overigens dat meer mensen die vanwege hun "dommigheid" niet meer durfden te reageren de moed weer kunnen vatten.

  Moet er op letten mijn naam eronder te zetten, ben dus niet de enige die dit vergeet haha, ben op zoek gegaan naar de betekenis van de mijne maar ben op een dood spoor uitgekomen.

  Greetz René

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Bedankt voor jullie reacties, al is het inderdaad af en toe lastig om erachter te komen wie iets geplaatst heeft.

  Voor het boekje Kanker noodzaak ? Houd ik me graag aanbevolen, 1 van de boekjes die ik nog niet in mijn "bezit" heb.

  Als lijder van de dommen, doe ik inderdaad een oproep aan hen die vinden dat ze OF te dom zijn OF gewoonweg niet zo goed durven...Siegfried kan je niet meer met je eigen stupiditeit om de oren slaan en wij zijn daar niet zo goed in, maar we leren, hahaha

  Maar aub...lees je eigen stuk eerst voordat er iets ingezonden wordt of verstuurd...draagt het bij aan ?
  Ik herken het van mezelf maar al te goed, je denkt dat je iets aardigs constructiefs op papier hebt gezet, blijkt het bij nader inzien alleen maar zielig geneuzel te zijn...

  Desalniettemin, plaats die berichten, vragen, opmerkingen etc.

  gr,
  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Tja, Armand, met "zielepieten " moet je een beetje uitkijken in deze absurde tijden.
  Voor je het weet liggen de voorgedrukte aangifteformulieren al klaar.

  Wat mijn insteek op dit moment is, hoe we nu concreet omgaan met wat wij denken wat onze toekomst is.
  Een gezinspakket bestellen bij stichting de Einder?

  Sinds een paar kwartjes gevallen zijn ben ik eigenlijk alleen nog maar daar mee bezig
  Hoe bereid je je mentaal voor op wat komen gaat?

  Een ieder zoekt zijn eigen weg, maar ben wel heel benieuwd hoe anderen dit een plek geven.

  René

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Rene,

  Je voorbereiden op iets wat we nog nooit hebben meegemaakt is onmogelijk...sterker, zelfs al hadden we dit meegemaakt, dan maakten we toch precies de verkeerde keuze...door schade en schande en niet anders.

  Stichting de Einder ken ik zelf niet, heb er wel eens van gehoord, maar denk je dat deze instantie je gaat helpen ? Van de regen in de drup misschien, kijk hoe het met Siegfried is verlopen, hij wilde ook euthenasie van de arts, maar kreeg dit niet.

  Ik stoei ook nog altijd met de gedachte wel/niet...de ene dag denk ik van wel, de andere dag niet...ik laat het maar lekker even sudderen...

  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ook ik vind het donders moeilijk hier mee om te gaan.
  Het wisselt van dag tot dag.
  Je kunt er met niemand over praten, je word voor gek verklaard.
  Sinds jaren vind ik het allemaal zo zinloos.
  Mensen die nog van alles achterna jagen, ik kan de moed niet meer opbrengen.
  Heb sinds een paar maanden ook mijn werk opgezegd, vond het zo´n zinloos gedoe en we kunnen nog twee jaar vooruit met de spaarcenten en zien dan wel verder, als het nog nodig is.

  We hebben geen kinderen, nooit geen behoefte aan gehad, is ook raar in deze wereld, vooral als vrouw.
  Naar feesten en andere "leuke" dingen doe ik niet meer, teveel kabaal en gezwets over niets.
  Dan liever de stilte in eigen huis.
  Veel mensen ontwijk ik uit zelfbescherming, te luidruchtig, overheersend, teveel energie die mijn kant op gaat en dat trek ik niet meer, moet er dagen van bijkomen.

  Uit het leven stappen?
  Veel over nagedacht.
  Stichting de Einder ken ik.
  Maar denk net als Armand dat dat geen zoden aan de dijk gaat zetten, teveel vragen en waarschijnlijk als antwoord nee.
  Nu heb ik een behoorlijk voorraadje kalmeringsmiddelen gespaard en een oom die diabetes heeft, met 1 volle penspuit moet dat ook lukken en misschien nog alcohol daarbij, malariapillen kan er ook nog bij, fijn stampen en door de vla of zoiets.

  Nou ja, dit is een beetje mijn leven momenteel en mijn gedachten daarover, vrolijk is het niet maar het is wat het is.

  Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Nou, er zijn dus meerdere kikkers in die hete pan..
  Weet nog goed dat ik op een laboratoriumschool (HLO) studeerde en cyaankali had gejat uit het magazijn, dat ik een achterdeurtje had, gaf toch een hoop rust., dit vanwege de depressies die ik had.
  Achteraf een uiterst onaangenaam middel om te kiezen.
  Ben zeer aangenaam verrast dat we het er nu wel over kunnen hebben, want dat is toch de conclusie van dit hele verhaal?
  De dood lacht ons in het gezicht. en niet alleen voor onszelf maar ook voor onze geliefden en onze kinderen.
  Vrolijk is het zeker niet, maar gedeelde smart...

  René

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hoi Karin en Rene,

  Vreemd vind ik het wel, als Siegfried erom vroeg om onze gedachtenkonkels neer te gooien opdat iedereen er lering uit kon trekken...gebeurde er niets...en nu....ach...het zal de tijdsgeest wel zijn.

  karin,

  Ik zou willen dat ik in jouw positie zat, kunnen stoppen met dat zinloze werk dat eigenlijk ervoor zorgd dat de pleuris gaat uitbreken...ik had het graag gedaan, maar helaas geen spaarcenten...en zo vul ik mijn dagen met werken in het weten dat dan het einde sneller zal komen, is het niet de shyzofrenie zelver ?

  Ik ben ook niet meer zo'n feestmens, ben er liever niet dan wel, hum de helft van de dag maar wat mee met de haha mening van iedereen om me heen...ik zit dan ook liever thuis.

  Rene,

  Inderdaad, het lijkt wel alsof het pannetje volzit met kikkers, ik zit linksonderaan in de hoek, haha
  Cyaankali, ben maar blij dat je dat niet gebruikt hebt, was een zeer pijnlijke dood geweest.

  Ik hoop dat de dood me keihard uitlacht in mijn gezicht, opdat ik vermoeid terug kan grijnzen

  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Probeer het om te draaien menschen!( Dood gaan we zeker, mocht je een pijnlijke dood op je pad krijgen, dan kun je het zelf versnellen. )
  Probeer bijvoorbeeld toch tegen beter weten in het verhaal van Siegfried te verspreiden, of breng t in de praktijk! Zei de bijbel dat je jezelf en je geliefden aan t einde der tijden voor de trein moest gooien? Gooi je ego en de zinloosheid overboord! Je komt jezelf keihard tegen en als je een beetje geluk hebt waardeert je omgeving je! Niemand Niemand weet wat de waarheid of de toekomst is, het is zoals het is. Siegfried heeft heel veel wijsheid in menig leven gebracht, doe iets met die levenswijsheid ! Je leeft 1 keer in deze hoedanigheid gooi t roer niet om maar verander van koers!
  Als schizofreen moet ik eindigen met, of doe t niet, haha

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ja Rene, ik denk dat er heel wat mensen hier kijken maar niet durven of durfden te reageren zoals ik ook al heb uitgelegd.
  Het is best moeilijk om zaken te tikken die voor anderen ver gaan en als dan iets wordt verwijderd zou me dat teveel energie hebben gekost voor niets.
  Cyaankali is zeker geen goed idee.

  Dit is denk ik ook wel het antwoord op de vraag van Armand.
  Was te snel van mijn stuk gebracht en wilde dat voorkomen.
  Pas ook niet direct in het plaatje vrouw van tegenwoordig.
  Neig meer naar het midden.
  Waarschijnlijk daarom ook geen behoefte aan kinderen gehad, weet het ook niet.

  We zijn al 10 jaar niet weg geweest en daarom kunnen sparen. Ook al geen behoefte meer aan, je gaat overal zo de zinloosheid van inzien.
  Eerst kon ik de zinloosheid nog een beetje weg zuipen ´s avonds maar dat trek ik ook niet meer, vind het wel jammer, was een lekker gevoel.
  Misschien toch gaan blowen?

  Armand, zijn de meesten niet zo schizofreen als de pest, betrap me er dagelijks op.
  De tijd probeer ik ook zoveel mogelijk te negeren, ga naar bed als ik zin heb en sta op als ik wakker ben, de wekker staat andersom naast mijn bed.

  Wat moet je anders Armand als je de hele dag tussen de mensen zit die zo anders denken, hoe krijg je het nog voor elkaar.

  Trix daar heb je gelijk aan, je kunt de dood versnellen
  Dit boek heb ik ooit eens genoteerd: http://www.bol.com/nl/p/uitweg/1001004011853004/

  Het verhaal verspreiden heb ik ooit eens geprobeerd en wat denk je? Totaal voor gek verklaart natuurlijk. Dus uiteindelijk ermee opgehouden. Het heeft werkelijk geen zin.
  Zie hoe Siegfried het heeft geprobeerd op allerlei manieren en via allerlei sites of blogs.
  Mijn koers is veranderd en heb knopen doorgehakt.
  Voor de rest geniet ik nog zoveel mogelijk van de natuur en dat is het wel.

  Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. By: Siegfried Willem Bok von Weiler tot Poelwijk - van Styrum. (uit de oude doos)

  In memoriam Peter Josef Safar,

  Dear colleagues,

  With a feeling of sadness I found the message of Peter Safar's death, but my memories are still filled with admiration and thankfulness.
  It was 1978 that I was send to him by a personal friend of his - Prof.dr. W. Erdmann. (www.eur.nl)
  I was send to him with a special reason.
  It was a request of Dr. W. Erdmann to value a huge theory about cellular energy regulation, cellular mitosis and the onset on multiple organ failure.
  I was a young (35e) Dutch surgeon only and my fundamental research on this field didn't found response.
  It didn't found response, however - using this hypothesis - I was able to treat absurd seemingly untreatable diseases.
  I was invited for one week.
  At the moment that I arrived in Peter's Safar office, he told me : "I am so sorry, but my time is extremely limited.
  I decided to bring you for a court of specialists during each lunchtime. Every other day I will invite other colleagues to try to kill your hypothesis and at the end of the week I will give my comments on your theory about cellular life."
  At the end of this huge confrontation his definitive conclusion was…
  "Congratulations. Nobody was able to find holes in your thesis. The theory is valuable and has to be published. Unfortunately my journal Anesthesia is too small for such huge view.
  My advise is : Send the hypothesis to my friend Horrobin - editor of Medical Hypotheses - and when he don't accept it I will publish it myself."
  After a memorable dinner in his house, I left Pittsburgh.
  Afterwards I had a few contacts with him and slowly it gets weaker.
  Unfortunately my own search into the labyrinth of mankind's suffering obsessed me too much.
  With thankfulness I look back to this week in Pittsburgh. His enthusiasm was my trigger to go on. It lasted more than two decades to find
  the origin of our suffering.
  Reviewing my path through life, I wanted to contact Peter again and wanted to tell him about my definitive conclusions.
  I wanted to tell him about, but unfortunately he was no more.
  He was one of the most modest and "nobel" man I ever met.
  He gave his life for searching the Truth!

  -----------------

  With a feeling of sadness I found the message of Siegfried Bok death, but my memories are still filled with admiration & thankfulness. It was 2012...

  by: Raimond (komodovaraan2012@hotmail.com)

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Hallo allemaal,
  Zelf vind ik het niet zo vreemd, dat toen Siegfried er om vroeg er niet zo veel reacties kwamen.
  Weet nog goed dat ik echt moed moest verzamelen om te kijken wat er was teruggeschreven, want dat was niet mals, hoewel teruglezend hij voor mij opmerkelijk mild is geweest, maar naar anderen/ zoals Trix, dacht ik echt , man hoe kun je dit nu zo doen?
  Zoals ik al schreef, Siegfried was ook maar een mens, en hij leefde echt in de andere (spiegelbeeldige) wereld.
  Het allerlaatste privé contact wat ik met hem had was toen het echt slecht ging nadat Maria hem had verlaten.
  Heb hem een hart onder de riem proberen te steken, door hem te melden dat ik dank zij hem mentaal mijn boeltje bij mekaar heb kunnen houden, met de mededeling erbij dat hij wel goed voor zich moest blijven zorgen (een soepje gaat er toch altijd wel in).
  De allerlaatste zin die ik binnen kreeg op mijn smart Phone, was , "Hoe kan ik nu goed voor mezelf zorgen zonder ego?".

  René

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Tja Kate, die laatste vraag heeft mij enorm bezig gehouden.
  Hoeveel ruimte hebben we nu eigenlijk om over onszelf te beslissen?.
  Zelf neig ik naar het idee dat deze ruimte echt nul is, want zou deze er wel zijn dan is er het risico dat het een keer mis zou kunnen gaan in het oneindig bewegen.
  Voel me er rustiger bij alles maar zo te laten, en we zien wel wat er komt.
  Natuurlijk weet ik het ook niet, maar in ieder geval heb ik mij de zelfde vraag gesteld.

  René

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Wil nog zegen, dat er kennelijk een reden is dat dit blog nog steeds open is.
  Zou misschien wel prettig zijn dan, wanneer iemand zich hier meld, dat er dan ook een antwoord komt.
  Op mijn eigen onbeholpen manier probeer ik dat, maar zou toch fijn zijn wanneer de blogbeheerders ook de moeite nemen.

  René

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Hoi Rene,

  Je hebt gelijk. Onze intentie was ook om het blog nog even levendig te houden en ik zou nog op zoek gaan naar een artikel wat voor mij het meest sprekend was met een verhaaltje van mij erbij waarom.
  Maar nu Siegfried het hemelrijk is binnen getreden is er bij mij tegelijkertijd het gevoel van gelatenheid, wat ik al jaren had, beantwoord als een soort afsluiting. Toen ik met Siegfried in contact kwam was het verhaal al rond en wat ik de laatste zeven jaar van zijn leven heb meegemaakt zie ik nu nog helderder als zijn doodstrijd. Hij wilde er allang uitstappen maar kon het niet want hij kon ook niet over zichzelf beslissen. Hij legde hier op het blog uit dat hij door zijn medemens vermoord is en ik zie dat als dat hij zichzelf door zijn medemens liet vermoorden... hij deed het allemaal zelf en zocht het zelf op zoals iedereen dat feitelijk doet en tegelijkertijd kon hij -en dat geld ook voor iedereen- niet anders.
  Misschien dat dit de vraag beantwoord ?

  Daarnaast zijn er buiten dit soort vragen misschien nog andere dingen die gewoon leuk zijn om hier te bespreken over wat er tegenwoordig allemaal naar buiten komt in de wetenschap of astrologie enz....
  Zo stuurde Armand een mail over een wetenschapper die met dit verhaal kwam...

  http://www.ninefornews.nl/natuurkundige-oude-marsbeschaving-weggevaagd-door-kernbommen/

  Bijzonder is het wel dat op vele vlakken overal die oude wijsheid nu naar buiten komt.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ben enorm blij te zien dat er wat leven inkomt, en meteen is het weer zoveel dat ik niet gelijk op alles kan antwoorden.
  Naar Pascal wil ik zeggen dat het verhaal ook voor mij op een gegeven moment redelijk af was, maar de conclusie daaruit is dat er ons nog behoorlijk wat te wachten staat.
  Siegfried is blij dat hij dit niet meer hoeft mee te maken en het is hem van harte gegund, blijft voor mij een grote worsteling, hoe bereid ik me voor op wat komen gaat.
  Hierom geweldig te zien dat Kate ergens op een boot zit, precies wat mijn idee was, geheel selfsupporting, onafhankelijk van alles en iedereen.
  Heb mijn plannen niet kunnen realiseren omdat ik het thuisfront niet meekreeg, maar Kate hoor heel graag hoe je erbij zit nu en hoe het allemaal gaat op jou boot.
  Moet de links die gegeven zijn nog lezen, dus kom er zeker op terug.

  René

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goeiemorgen Kate,

   Ik denk dat er Babylonische nieuws verwarring is http://nos.nl/artikel/2007108-paus-ontslaat-hoofd-zwitserse-garde.html
   Maar als het waar is is het gigantisch !

   God ?

   Heb gisteren film INTERSTELLAR gezien, zet me aan t denken over tijd en andere dimensie

   Dat je met je ruimteschip terug komt en je kinderen zijn ouder geworden dan je zelf, net als de link over mars beschaving. .

   Interessant allemaal!

   En voor de gelovige onder ons een fijne avond gewenst deze heerlijk avondje!


   Verwijderen
 27. Beste René en Kate Rene,

  Ik snap het allemaal niet maar begrijp het wel...haha.
  Voor mij is selfsupporting een grote illusie wetende dat alles afhankelijk van elkaar is.

  De site -Kate- kan ik helemaal niet linken met wat hier verteld wordt maar misschien is dat ook niet je bedoeling ? het komt mij erg chaotisch en afzettend tegen over. Ik kan er wel keihard tegenin gaan maar laat het allemaal maar.
  Wat wel leuk -maar tevens heel vaag- is dat je aangeeft dat de gevolgen van het naderend einde de oorzaak is van jouw rond dobberen in een bootje, als ik het goed begrijp ? mag ik vragen welke gevolgen ? Ik meen dat je hierover wel wat kwijt wilt nu aanhaalt dat je je op terreinen gewaagd hebt die het daglicht nog niet mochten zien ? kortom: het blijft babylonisch als mensen iets zeggen maar toch niets zeggen.
  Dan je vergelijking met Siegfried en zijn volgelingen. Ik zie dit anders en in die Bijbelse vergelijking is misschien haast het tegenovergestelde waar. Wij zouden immers groeien naar Je Suis en/of -zoals Siegfried het vaak verhaalde- Ik-Goden van ons kleine illusionaire gedachte wereldje.

  Achja, gelukkig begrijp ik het wel omdat ik ook super schizofreen ben geweest en wat ik anderen daarover kan zeggen is... zoek naar de basis van de onvrede in jezelf want dat triggert het denken en maakt schizofreen. Als je dan komt op dat anderen daar de oorzaak van zijn dan draai je het om.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Zag de tros tv show met wubbo okkels, hij heeft op zn sterfbed og een filmpje oplaten nemen wwarin hij keihard zegt dat de aarde ook kanker heeft! Vond t zeer opmerkelijk en zette me aan t denken, iemand ook gezien bij toeval ?

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Trix,

  Ja dat heb ik ook gezien en dat is niet zo vreemd ook....!!
  Vorige jaar zomer gaf Wubbo een speech in de duinen en dat filmpje kwam op Youtube.
  Ik stuurde dat filmpje door naar Siegfried omdat er dingen werden gezegd die )volgens mij dan'raakvlakken leken te hebben met het hervonden verhaal van Siegfried.
  Ook Siegfried spraken de woorden in die speech (met wat gezonde twijfel haha) aan... dus Siegfried zou Siegfried niet zijn als hij niet direct contact met Wubbo zou zoeken wat ook gebeurd is.
  In de mailwisseling met Wubbo vertelde Siegfried kort maar verdomd duidelijk wat hij hervonden had en de gelijkenissen met kanker in lichaam, wereld én zelfs kosmos.
  Natuurlijk bleef het van de andere kant stil ....er zat géén maakbaarheid in......net zoals als altijd als Siegfried iets probeerde te duiden .....stilte of boosheid in return....dus daar bleef het bij.
  Maar als ik één ding zeker denk te weten is het wel dat Wubbo wel degelijk de mail heeft gelezen én begrepen want ook hij was een zoeker naar weten ofwel een nieuwsgierige wetenschapper.
  .......
  Overigens kan ik je vertellen dat er hééél wat ´bekende ´Nederlanders,buitenlanders en weten schappers door Siegfried zijn aangeschreven....maar tot nu toe verschuilen zij zich ook achter the sound of Silence ofwel silicium.....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. hallo Fons,
   Siegfried zal vele teleurstellingen hebben moeten slikken, zou hij teleurstellingen hetzelfde ervaren als ons mensen met met ego jasje ?

   Maar wat mij aan het denken zet is het vreemd hoe er tegen kanker aan gekeken werd in het filmpje dat mensen hun ziekte om armen is niet nieuw voor mij maar eenduidig kanker bedanken en het moet zo zijn oftewel het is zoals het is met de overtuiging dat de ziekte te genezen is of te herstellen in het geval van onze aarde .
   waar ligt volgens siegfried de grens tussen de partus van moeder aarde en de ziekte kanker van moeder aarde? want als de cyclus een nieuw leven schepin de vorm van een nieuw tijdperkof wat dan ook baartn ligt dat natuurlijk ver uiteen van het tot stof wederkeren zoals de planeet mars en natuurlijk de rol van het voortbestaan van de mens daarin???

   Verwijderen
  2. kleine aanvullingin Nav t vorig warrig stukje, kanker wordt welvaart ziekte genoemd, komt kanker ook voor in 3e wereld landen bijvoorbeeld? Zou er een vergelijking te trekken zijn met de kanker van de aarde!? Nb ik spreek hierbij niet over de verankerde aarde, dat is nl subjectiviteit

   Verwijderen
 32. Trix,
  Op alle vragen die je mij probeert te stellen vind je zeker een antwoord als je de moeite neemt om de site van Siegfried www.wetenschap-eindtijd.com gewoon eens door te lezen....of bekijk de interviews en zéker de eerste...!!
  Ik geef toe dat dat een hele kluif is ....maar zeer de moeite waard als ik voor mijzelf spreek.!

  ...en dan nog een vraag waar niet alleen ik maar ook andere reageerders want aan kunnen hebben.....Schrijf je bijdrage eerst voor jezelf even in klad en lees hem even na voor je het hier plaatst....dan kan het wellicht een stukje duidelijker worden voor ons allemaal .
  Het is even al moeilijk genoeg ..!

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Je hebt gelijk maar als ik er voor ga zitten wordt het vaak niets, de onsamenhangende slechte zinnen (excuus hiervoor) is onder het rijden (file) geschreven, tjonge jonge, maar je hebt een punt,
  Was gisteren goed raak in België met de staking fons, hebben toch weer een heel andere Arbeids etos daaro, hoop boor de werkers dat ze er wat mee opschieten
  Alez salut

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Zachte wervelwind...vertel me...
  hoe de weg weer verdergaat...
  In afscheid naar mijn levensmaatje
  kijk ik stil om mij heen
  en zie een weg verschijnen
  die als een rustig zandpad
  tot in de einder me uitnodigend aankijkt
  Zachte wervelwind...vertel me...
  over de pijn en onmacht van geweld
  vertel me over verdriet en het allesgevende
  over het leventje wat samen was

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Maria,
  Weet nog niet of je het al meegekregen hebt.....maar de wervelwind is even gaan liggen.....volgens mij was hij doodmoe."..

  BeantwoordenVerwijderen
 36. De zachte wervelwind is de kosmische wind die me begeleidt vanaf mijn bijna dood ervaring op mijn tweede jaar.
  Veel moest ik meemaken in mijn leventje en overleefde het in waarin het geweld wat er in onze wereld gaande is en voor mij opnieuw zo dichtbij kwam waarin het nog een groot vraagteken voor me blijft.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Wees nooit bang voor wat is...
  Dit is mijn lievelingsmuziek https://www.youtube.com/watch?v=pi9NRbO9pJ0

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Je suis Holy Shit ! Je suis Philippus the Killer ! Hou s.v.p. de dialoog rond Siegfried thema's op gang mooie mensen, dat is wat Siegfried verdient. Hoewel een 'onuitstaanbare man' moet zijn boodschap gebracht en gehoord worden. En ik heb hier meerdere reacties gelezen van goede mensen die zijn verhaal gebaseerd op de uittredingen juist kunnen verwoorden. In gedachte aan Siegfried daag ik u uit het achterste van uw tong te blijven laten zien. Hoe unheimisch de boodschap ook mogen klinken in de oren van diegene die angstig in hun comfort zone zitten. Juist omdat de boodschap zo vringt moet het vaak herhaald worden en getoest aan de 'illusionaire' realiteit van alle dag. Veel wrijving gewenst met de nalatenschap van uw dokter.
  Wees gerust op een afloop die u zelf naar hartewens creeert. Je suis Holy Shit !

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Philip,

  Dank voor je aanmoedigingen .. maar om in de geest van Siegfried te blijven en te vragen .. is het hier gewenst ... ook je beweegredenen om dit blog te bezoeken en beschrijven een klein beetje te verduidelijken.
  Natuurlijk verdient 'het verhaal' veel meer aandacht maar " waar de wil nog is wil men niet horen"..en dat is ook precies de bedoeling als ik Siegfried in al die jaren goed heb leren begrijpen..
  Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet over mag of kan worden gepraat als er hier op het blog mensen zijn of komen die wel vragen hebben en die ook hardop durven stellen.
  Uiteindelijk zijn de meesten die hier op dit blog bivakkeren ooit zo begonnen met alle gevolgen van dien...haha.
  Philip...was jij ook de presentator in Utrecht bij "het laatste openbare optreden" van Siegfried..?

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Is "het laatste openbare optreden" in Utrecht ergens nog online te vinden/zien. En wie is er bij de begrafenis/crematie geweest van onze Doctor ?

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Fons,

  Ja, Philip in hoogst eigen persoon.
  Video staat op: http://2012.jazeg.nl/utrecht.html

  gr,
  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Hallo Jongens,

  Heb ook even gezocht maar de link die je geeft Armand doet het niet meer, er staat:
  Sorry, this show has been removed from Blip.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Lieve mensen, Utrecht 2008 was ik bij en al eerder had ik Siegfried (& Maria) ontmoet, gefilmd en aan mensen voorgesteld zoals met Willem de Ridder in 2003/2004 voor het Amsterdamse piraten radio station. Ik was erbij toen Siegfried een boek presentatie deed in de bossen bij Arnhem, boek titel moet ik opzoeken, en heb daar ook opnamen gemaakt die echter zeer confronterend en emotioneel waren vanwege de openbaring van zijn uittredingen aan een intiem select gezelschap van oude vrienden en familie en ik daardoor nooit goed wist wat ik met de beelden aan moest. Ook stelde ik Siegfried (en Maria) eens voor aan een medewerker van de Maharishi en dat gaf ook weer veel vuurwerk en daardoor vooral ook humor. Van die ontmoeting heb ik een film gemaakt die misschien nog wel te vinden is in de nalatenschap van Siegfried, en waarover hij mij melde dat hij en Maria zich kostelijk hadden vermaakt met de film. Op de een of andere manier had Siegfried toen nog een 'tone of voice' die voor mij te hanteren was en ik keek huizenhoog tegen hem op. Dat veranderde later wel wat mij betreft, en ik heb hem daar vaker op aangesproken. Vanuit mijn ervaring heeft het geen zin om zo 'te keer te gaan' als je 'een boodschap' wil overbrengen. Mensen hebben ieder een eigen ritme om zaken te laten bezinken en een plek te geven. Maar Siegfried was een geweldige man met een uniek verhaal en het voelt voor mij alsof hij zijn 'levensmissie' heeft volbracht, hoewel hij daar zelf nu in zijn huidige demensie hard om zal moeten lachen. Ik hoop het van harte.

  En mijn beweegredenen zijn dan ook een van interesse in alles wat de mensheid aangaat, meemaakt, voelt, doormaakt, emotioneert, door moet, veranderd, lief heeft, achterlaat en verliest.
  Voor mij is er is geen verschil in de beleving van leven en dood hoewel ook ik dat natuurlijk niet kan bewijzen, maar zo voelt het bij mij al sinds mijn vroege jeugd.
  Zoals velen hier ben ik o.a. 'een zoeker' met een 'open mind' en ben ik persoonlijk gek op de prachtige mistieke, occulte, spirituele en verhalende 'sprookjes' die deze wereld voortbrengt.
  Ik ken de conclusie die Siegfried trok uit zijn onderzoek. En ik vind het nog steeds jammer dat hij dat 'schizofrene' in hem de boventoon liet voeren, anders was zijn verhaal toegankelijker geweest, voel ik nog steeds, en waarschijnlijk Nico ook. (Hoe vergaat het jou Nico?) Aan de bezoekers aantallen van zijn sites is wel te zien dat heel veel mensen open stonden voor zijn gedachtegoed, maar velen konden de 'schop onder de kont' van Siegfried niet plaatsen en voelde zich daardoor ongemakkelijk, en verloren de interesse om door te vragen.
  Mijn reactie hier is er een van veel respect voor een lieve man met een 'ondraaglijke missie' die een gevecht op leven en dood leverde met naar mijn idee vooral zichzelf. Vandaar dat ik een ieder probeerde te enthousiastmeren om het gedachtengoed van Siegfried en zijn monniken voort te zetten door het te blijven bespreken en vorm aan te geven. Ik zou dat een mooi eerbetoon vinden en wens een ieder zeer veel sterkte met het verwerken van zijn verlies. Lieve groet, philip

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Karin,

  Mijn excuses voor het ongemak, ik was weer eens te snel....ik weet niet of iemand anders deze nog heeft opgeslagen of gebrand.

  Philip,
  Dank voor je bericht...ik ben eigenlijk wel heel benieuwd geworden naar het filmwerk wat je schijnbaar nog hebt liggen...kan dat gedeeld worden ?

  gr,
  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Hoi Armand,

  Geen probleem natuurlijk.
  Heb het halve internet afgestruind om die Utrecht video´s te vinden maar helaas geen resultaat.

  Ook ik ben natuurlijk benieuwd naar het gefilmde werk van Philip.
  Hoop dat het nog ergens ligt en geplaatst mag worden.

  Het leven is ook hier een zooitje, klungel elke dag maar wat aan met mijn depressieve gevoelens en angsten voor de toekomst. Dat er wat aan zit te komen is wel duidelijk hoewel ik het nieuws niet meer zo volg, wat ik de afgelopen jaren wel gedaan heb.
  Laat het maar op me af komen en zoals de 1 hier zuipt, de ander aan de wiet zit begin ik nu aan de CBD olie en THC olie en probeer daar een combi van te vinden om het leven dragelijk te maken.

  Karin

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Hi Armand,

  Ik heb even wat (jawel) re-search gedaan naar de film met Siegfried in Utrecht 2008.
  Zal contact opnemen met de filmer die de registratie heeft geproduceerd en als het goed is wordt de film spoedig weer online gezet en anders moet ik heel diep graven naar een DVD.
  Ook Siegfried heeft een DVD ontvangen van deze bijeenkomst zoals hij ook van mij een DVD
  ontving met de film met de Maharisi medewerker uit 2004.
  Verder zal ik uitzoeken welke beelden van Siegfried bruikbaar zijn om te presenteren, maar dat heeft tijd nodig, en dan uiteraard in overleg met jou of iemand anders die dat kan beoordelen.
  Groet, philip

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Philip,

  Super bedankt, we zien het wel als je iets gevonden hebt, ik weet alleen niet of ik de persoon ben om te be-oor-delen

  Hoi Karin,

  Cannabidol en THC ?
  Maak je die zelf ?
  Hoe gebruik je het, onder de tong ?

  gr,
  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Hoi Philip en Armand,

  Philip ik hoop dat je beelden vindt die geplaatst mogen worden.
  Dit natuurlijk in samenwerking met de jongens.

  Ja Armand, CBD en THC olie.
  Nee, ik maak het (nog) niet zelf, heb eerst 2 flesjes besteld om te kijken hoe het bevalt en in welke hoeveelheid ik het het beste kan gebruiken.
  Begin denk ik volgende week, eerst nog een beetje in verdiepen.
  Ik hoef niet de hele dag stoned rond te lopen:)
  En ja, ik ga het onder de tong doen.
  Ben zelf ook benieuwd, hopen dat het de scherpe kantjes van het leven verzacht want ik vind er geen donder aan en een hoop gedoe om de dagen door te komen.

  Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Hi Armand & Karin,

  We hebben de film-master van Siegfried in Utrecht gelocalisserd en er wordt aan gewerkt om de film te kunnen uploaden. Dat zal de komende 2 weken gebeuren.
  Waar zullen we 'm plaatsen, op de site van Siegfried of anders, b.v. een Vimeo account openen,
  of hebben jullie een You Tube account ?
  ( Zie als voorbeeld mijn laatste film met Peter Vereecke op Vimeo https://vimeo.com/114752460 )

  De andere beelden en films met Siegfried die ik maakte ga ik aan werken maar daar moeten jullie mij de tijd voor geven. Dat wordt een montage klus en veel selectie werk van oude banden, het geen ik graag doe, maar er wel tussendoor.

  En nu ik toch in de discussie zit, Karin ik ben zelf recent wel is waar gestopt om mijn eigen geteelde cannabis te roken en dan vooral omdat ik mezelf op een streng regime heb gezet, No alcohol, No sugar, No koolhydraten en geen chemische kleur en smaakstoffen / E-nummers in samenwerking met een algehele imuum-systeem clean up op advies van mijn natuur arts.
  Gewoon om weer een periode zo helder mogelijk en gefocussed te zijn om mijn nieuwe plannen optimaal uit te kunnen voeren. "Het is mijn tijd" !
  Maar ik heb hele goede ervaringen te delen over het gebruik van de hennep olie als medicijn, werkelijk een wonder middel voor eigenlijk alle kwaaltjes maar zeker ook voor zwaardere gevallen.. En het THC gehalte bepaal je zelf, door gewoon te experimenteren. Niet alle hennep heeft een hoog THC gehalte.
  Google de video's van Rick Simpson op het net. Hij laat zien hoe je de olie zelf maakt met een babyfles warmer en wat andere simpele spullen. En dan bepaal je zelf met hoeveel druppels jij je lekker voelt,
  en welke hoeveelheid je echt helpt met die vreselijke depressie gevoelens, veel sterkte.
  Vriendelijke groet, philip

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Philip,

  What to say ?? THANKS !!
  Mooi dat er nog zoveel filmmateriaal voorhanden is..

  Ik heb geen idee wat het makkelijkst zou zijn om die film te uploaden...misschien dat Dennis beter weet dan ik wat het meest toegankelijk is ?

  Voor wat betreft de olie...ik prefereer nog altijd het moederlijke plantje zelf..gemaktzucht waarschijnlijk, maar ik ga me toch eens wat meer in die CBD olie verdiepen.

  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Hoi Philip,

  Fijn dat je hem hebt gevonden, ben geïnteresseerd in het materiaal en dat je er zoveel tijd in wilt steken.

  Philip ik heb ook een tijd gehad dat ik zo leefde zoals jij nu gaat doen.
  Heb het 7 jaar volgehouden lang geleden.
  Je word zeker helderder door die levenswijze.
  Maar aangezien ik teveel indrukken op doe elke dag is het vaak een geworstel en moet me vaak afzonderen om bij te tanken.
  Komt veel overeen met hsp personen.
  Dan is deze wereld erg vermoeiend.


  Fijn dat je even vertelt dat het een wondermiddel is, ben wel benieuwd en ben het aan het opbouwen, de druppels, eerst alleen even CBD.
  De THC laat ik nog even liggen, beetje huiverig nog.
  De video's van Rick Simpson heb ik opgeslagen, dank voor de tip.
  Bedankt voor je verhaal en jij ook succes met je leefwijze.


  Vriendelijke groet Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Waar ik het tot de dag van vandaag moeilijk mee heb, is dat Siegfried mij wel inzicht heeft gegeven, maar wat ik er nou mee moet of kan, ik heb werkelijk geen idee.

  René

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Haha Rene,

  Je slaat met je vraag de spijker op de kop....
  Als Siegfried één ding duidelijk maakte was dat het wel !
  ...wij moeten ergens "iets" mee kunnen om het waardevol te vinden...wij zijn voor-waardelijk dus.
  Als je dat eenmaal hebt leren zien ontdek je dat we echt bijna niets doen zonder er iets voor terug te Willen hebben...en daar liep Siegfried letterlijk én figuurlijk op stuk...
  Nederig in Dankbaarheid lijkt niet meer te bestaan...waarbij hebzucht regeert

  BeantwoordenVerwijderen
 54. = Berusting.

  kennis of de kennis Gods, gnosis, wijsheid van het hart
  In de Siegfried-filosofie is het de voorwaarde om geïntegreerd het geheel van de werkelijkheid te kunnen beschouwen.
  In het hindoeïsme betekent het 'echte kennis', de kennis van het eigen zelf (atman) die in sommige geloofsstromingen identiek is aan de ultieme realiteit brahman.
  In het boeddhisme refereert het aan zuiver gewaar zijn, vrij van conceptuele belasting. Het staat er in contrast met vijñāna (analyse), dat een moment van 'verdeeld weten' is.

  Zuiver bewustzijn is aan het goddelijke gelijk.
  In wezen is het louter gelukzaligheid.
  In waarheid bestaat er niets anders dan dat.

  Jñāna

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Fonds, snap het wel.
  Siegfried heeft best wel veel gedaan voor mij, de chaos in mijn hoofd is weg en alles heeft een plek, en inderdaad, alles waar je niet direct iets mee kunt of een voordeel uit kunt behalen heeft dan dus geen waarde.
  Mijn leventje loopt best wel goed nu en alles went., en voel me gezien mijn laatste opmerking ook wel wat ondankbaar.
  Maar die tikkende klok blijft, elke dag toch maar weer alle nieuwssites aflopen hoe de vlag er in de wereld bij staat, kan ik het zien aankomen?
  Dat zwaard van Damocles dat maar in je nek blijft hangen, grrr om gek van te worden soms.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Oef, lang zitten typen en toen ik een link wou invoegen was alles weg.
  Morgen weer een nieuwe poging.
  Frustrerend is het wel

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Rene,

  In jouw laatste twee zinnen vertel je precies dat jij het liefst 'de wereld' wilt kunnen volgen om 'controle' over jouw eigen bestaan te houden en daarmee het "zwaard van Damocles" nog even uit te stellen........dat betekent eigenlijk niets meer, als dat je het idee nog hebt, dat wij de macht hebben om dat ook daadwerkelijk te kunnen...
  En dat illusionaire verantwoordelijkheidsgevoel zou je inderdaad knettergek/opgebrand/doodmoe kunnen maken waardoor er uiteindelijk toch twijfel ontstaat over onze 'macht' en dan uiteindelijk alsnog onze onmacht te zien krijgt....en kan er misschien wel een stukje berusting ontstaan

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Zeer herkenbaar dat gevoel van het zwaard van Damocles.
  Ben jaren bezig geweest om elke dag sites af te struinen of er iets de trigger kon zijn.
  Ongeveer vanaf 2006.
  Ben er vorig jaar mee opgehouden, ook het t.v. kijken in de ban gedaan.
  Ik kreeg eindelijk in de gaten dat het geen zin heeft om dit te doen, het is wat Fonds zegt, het put je uit en je kunt er weinig mee.
  Daarvoor in de plaats probeer ik het nu rustiger te houden en minder in mijn kop te laten wat de buitenwereld betreft.

  Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Heb op het moment niet veel tijd zinnig te reageren ben erg druk daar mijn vriendin galstenen heeft en nu in het ziekenhuis ligt.
  Het lijkt potverdomme wel of ze hier in de polder ons er alvast aan proberen te laten wennen hoe het is voor je wanneer er geen medische zorg meer is.
  Twee weken lang gecrepeerd en alleen maar aan het lijntje gehouden.
  Ook geleerd dat je nooit genoeg pijnslillers in huis kunt hebben.
  Zorg voor tenminste een kast vol!
  Hierdoor ook de alvleesklier ontstoken, het geen vocht vasthoud, wat vervolgens om het hart geslagen is.
  Bij gods gratie nu opgenomen, dus erg druk met werk, dochter, honden uitlaten enz. enz.
  Dacht dat mijn vriendin een relaxt leven had maar nu ik de taken moet overnemen, blijkt dit toch anders.
  Stukje dat niet gelukt was ging trouwens over een dagje meelopen met David Ogilvy vanwege tv-opnames bij mij op het werk en mijn mijmeringen daarover.
  Jullie houden het tegoed.

  René


  First things first.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Mensen zijn groepsdieren die niet graag worden afgewezen. Daarom houden ze dingen voor elkaar achter. Meestal trivialiteiten, maar soms ook grote geheimen die veel gepieker geven. Gevolg: depressie, angststoornissen of obsessief gedrag.
  Het is niet verstandig altijd het achterste van je tong te laten zien. Dat ontdekt de Britse komiek Ricky Gervais, die in zijn film The Invention of Lying (2009) leeft in een wereld waar de mensen geen geheimen voor elkaar hebben. Zelfs geen seksuele geheimen. Het meisje met wie hij in de openingsscène voor het eerst een date heeft, opent de deur met de mededeling: ‘I was just masturbating.’ Waarop Gervais zegt: ‘That makes me think of your vagina.’ Het is een wereld waarin cola in een reclamespot wordt ‘aangeprezen’ met de woorden ‘very high in sugar and like any high calorie soda it can lead to obesity in children and adults who don’t sustain a very healthy diet’.
  Gervais ontdekt op een dag hoe handig het is om in het sociale verkeer niet altijd voor de waarheid uit te komen, om dingen achter te houden en om te liegen. Hij ontwikkelt zich dankzij dat inzicht zelfs tot een soort goeroe.
  Zwijgen
  In onze wereld zou hem dat nooit gelukt zijn. Iedereen heeft geheimen. En niet alleen seks, vreemdgaan of misdaad zijn onderwerpen om over te zwijgen. ‘Alles kan een geheim zijn. Ook de meest triviale zaken. Daarom zijn geheimen niet te classificeren. Een taxonomie van geheimen maken, dat is een kansloze bezigheid’,
  Classificatie mag dan onmogelijk zijn, over de levensgebieden met de meeste geheimen valt wel met zekerheid iets te zeggen. De openingsscène uit Gervais’ film is goed gekozen: seksueel getinte onderwerpen voeren onbetwist de ranglijst aan van meest geheim gehouden onderwerpen. Toch wel verrassend, gezien de groeiende seksuele vrijmoedigheid, zeker in Westerse
  samenlevingen. Seksuele geheimen worden op afstand gevolgd door geheimen in de sfeer van relaties, werk en gezondheid

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. I had in mind to present you a lot of insights about why and how.


   But it is all really nonsense that’s the sense of it.


   You are the universe yourself. You have to explore your own higher self on your own way , becous you are unique in you missing links.


   So do it !


   Then we can meet again.
   Then we have not to speak any word about knowledge, about the truth, about god or even about the paradise.


   Then we only can say ’hallo’ to each other and show how happy we are, that we are.


   So, Please !
   Go and enjoy life.

   Verwijderen
 61. Mijn Vriend Stage IV borstkanker en MS is net genezen met de hoge kwaliteit CBD olie gekregen van dr donald gezondheidszorg. Cannabis olie is zo'n geweldige medicatie.
  Naar de hel met de overheid en hun krankzinnige beleid, Dr Donald hebben een medicijn Dat Is honderd procent zeker van zijn om kanker te genezen en je hoeft niet zo veel geld meer besteden aan chemo, bestraling of operaties Dat zou gewoon niet werken.
  Cannabis olie is vol van CBD en cannaboids Welke zijn helende en repareren components..they helpen het immuunsysteem evenals werken in de bloedstroom pain..THC helpt kankercellen doden en stunts groei van tumoren. Chemo is eigenlijk een gif Meant to Kill Cancer. Unfortuantely het doodt gezonde cellen ook.
  Waar te kopen, contact via> drdonaldhealthcare@gmail.com
  Mijn Vriend, s Family is nu een gloednieuwe, dus stop met je zorgen en ga je je medicatie en Stel de familie vrij van de dodelijke ziekte Dat houdt geen respect voor harmonie in het gezin. Dit Anche werkt op epileptische aanvallen, chronische pijnen, Leverziekten etc
  Maak uw gezondheid een betere door het gebruik van CBD olie in uw dagelijks leven.
  contact opnemen met dr Donald voor alle type van kanker zorg.
  dank aan Dr Donald

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb er een film van liggen, waarvan ik dacht dit is onzin, maar zag later in de film mensen huilen die genezen waren, dat doe je niet zomaar natuurlijk, daardoor veranderde mijn denken daar over en al helemaal waarom er zo wordt gejaagt op canabis kwekers, is dat niet aangejaagt door de pharma industrie? Ik heb er siegfried niet over gehoord, maar had het al wel eens gezien, dat was die film.

   vrg kees

   Verwijderen
  2. mwja, komt over als verkoop-alles-wat-los-en-vast-zit-American-Style. Pluspuntjes: je post als anoniem, rara; hoofdletters hebben ook een juiste plek in de Nederlandse taal; Engelse en Nederlandse taal worden door elkaar gebruikt in 1 zin op de manier die geacht wordt (?!?).

   Verwijderen
 62. Kate: in jouw verhaal hoor ik niest anders dan mijn eigen verhaal. De jouwe is waarschijnlijk (bijna zeker) heftiger dan die van mij. In wezen heeft het niet anders van doen dan zoals het tegenwoordig genoemd wordt: PDDNOS (of Add of ADHD) en depressie. V.W.B depressie: Zoek a.u.b. nog eens op in de oude site van Siegfried (wetenschap-eindtijd.com) wat depressie eigenlijk is: Een herbeleving van het feit dat je niet op een bepaald voetstuk staat, de depressie is niets meer en minder dan alles waarvan je dacht dat er was/stond er eigenlijk helemaal niet is in wezenlijke zin EN DUS DE VERWERKING DAAROMTRENT.
  Het andere geval: PDD-NOS/ADD/ADHD: Ik wordt overprikkeld bij TEveel geluiden, TEveel belevingen (wat ik zie en ervaar, ook geluid), TEveel van alles. Mijn enigste methode om niet overprikkeld te raken is: Minder prikkels! Dat geeft mij rust. De rust die ik nodig heb om te leven, om mijn leven te leven.

  BeantwoordenVerwijderen
 63. https://www.youtube.com/watch?v=3qL5-mF6Cv4

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. http://www.funda.nl/koop/bergen-l/huis-48318747-bargapark-47/

  De olijven bordjes staan nog te pronken in de keuken van de doodgegane olijven boom a nosse Quinta do Paraïso.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. House for sale van Lucifer, voor mij toch weer een hoop nostalgie.

  Vandaag kwam ik een tekst tegen die midden zeventiende eeuw in een kerkje in Engeland aangetroffen zou zijn.


  Wees jezelf.
  Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk, welk een vrede er in stilte kan heersen.
  Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen.
  Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.
  Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten uw geest.
  Wanneer jezelf met andere vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan jezelf bent.
  Geniet zoveel van wat je hebt bereikt, als van je plannen.
  Blijft belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.
  Betracht voorzichtigheid bij het zaken, want de wereld is vol bedrog.
  Maar laat je niet verblinden voor bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.
  Wees je zelf en veins vooral geen genegenheid.
  Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.
  Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet meer naar een tijd die achter je ligt.
  Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.
  Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.
  Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.
  Leg je zelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.
  Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.
  Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed.
  Heb daarom vrede met GOD, hoe je ook denkt dat HIJ moge zijn, en wat je werk en aspiraties ook moge zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.
  Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch een prachtige wereld.
  Wees waarachtig, streef naar geluk.

  Zou nog terugkomen op eea maar leek mij toch niet echt wat bij te dragen, maar deze tekst deed mij toch wel wat.

  René


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoi Rene,

   Men noemt deze tekst de Desiderata of zoiets...ik heb deze tekst al een tijdje op het toilet hangen...mooie tekst
   gr,
   Armand

   Verwijderen
  2. Ha ha, Armand, vond de tekst wel opmerkelijk in die zin dat er staat dat al wat is, goed is, anders was het er niet.
   Maar wat moet je ermee wanneer je weet dat het voor jezelf buiten gewoon slecht nieuws is, kan zelf ook weinig anders bedenken dan op de wc te zitten en mezelf de vraag te stellen, en ja, wat nu?

   René

   Rene   Verwijderen
 67. Lieve mensen,

  Ik mag u berichten dat de film met Siegfried Willem Bok, titel, 'End of Time Lecture' in Utrecht 2008,
  nu weer online staat in 2 delen met dank aan Merijn van den Berg.

  Check de volgende 2 links voor deel 1 en deel 2 :

  https://www.youtube.com/watch?v=In0JNqph_6g

  https://www.youtube.com/watch?v=4X_4Rynrfuo

  Lieve groet, Philip

  BeantwoordenVerwijderen
 68. Philip,
  Dankjewel voor jouw werk.en de film !

  Zit met plezier en pijn tegelijk te kijken naar de meest rechtdoorzee mens die ik heb mogen ontmoeten.en veel mee heb mogen delen.
  Ik mis zijn spiegel en zelfspot en mag het nu zelf doen ...maar dat is toch weer een ander verhaal waarmee je ook stapje voor stapje dichterbij de 'eenzaamheid'..van ons zijn komt
  ...De aanstekelijke holle lach van Siegfried zal nagalmen in m'n kop zolang als het mag.....

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Ja Fons,
  Fantasties en tijdloos, ontwapenend en liefdevol, dat is het mooie aan deze presentatie van Siegfried in Utrecht, vind ik.
  Ik hoop dat ook Maria kan horen dat Siegfried heel dankbaar is voor haar 'harde werk' aan zijn 'levenswerk' en dat hij heel dankbaar oogt over het volbrengen van hun periode samen.
  Ik ben steeds quotes aan het opschrijven uit zijn presentatie zoals :
  "Het leven kabbelt voort in een golvende beweging en wordt daarom ook zo slecht begrepen door rechtlijnig denkende mensen". (Hier moest hij zelf nog het hardst om schaterlachen !)
  Inderdaad die aanstekelijke schaterlach, echt en gemeend maar die ook zijn 'EenZijnHeid' verklapte.
  Enjoy (and more to follow)
  Liefs, philip

  BeantwoordenVerwijderen
 70. En nog even over de films die nu (nog) op een Youtube account staan van Merijn van den Berg (Thanx Merijn, je werk wordt zeer op prijs gesteld !).
  Mochten er ideen zijn om de film (ook) elders te plaatsen dan horen we dat graag.
  Liefs, philip

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Hallo jongens,

  Ik wil Merijn van den berg even bedanken voor de film, wordt zeer gewaardeerd.
  Heb al vaak gezocht naar die film.

  Groet Karin

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Een vraagje !
  Wat mij momenteel interesseerd is of het bij iemand hier bekend is, op 'welke specifieke versie van de Bijbel', Siegfried's verhaal en 'BDE ervaringen' gebasseerd zijn geweest?
  Zijn er Bijbel referenties en of versies bekend waar ik overheen gelezen kan hebben?
  Hoor het graag en wens iederEen al het goede binnen zijn eigen beleving..
  Liefs, Philip

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Philip,
  Ik "denk te weten" dat de BDE's en verhalen allen putten uit de erflijn ofwel stamboom van Siegfried waarna hij later wel heel veel over één komsten vond met de verhaallijnen in het nieuwe testament...bij de volgende link vindt je zijn uitleg van een aantal bijbelse metaforen...

  http://web.archive.org/web/20030814134708/www.confissius.com/nl/sitemap.htm

  http://www.wetenschap-eindtijd.com/metaforen/pagina/pagina.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hartelijk dank Fons voor je 'linx' op mijn verzoek,
   en mijn vraag moet ik misschien toch iets verder toelichten.

   De Bijbel 'bestaat in mijn ogen niet' !
   En hiermee wil ik (juist) geen afbreuk doen aan Siegfried's 'theoretisch' verhalende uittredingen en zijn daaruit voortvloeiende conclusies en geschriften !
   Er zijn vele versies van De Bijbel gecreerd en alle versies bevaten in mijn ogen 'heel slim' delen van 'De Waarheid' en delen van 'een agenda' van de kerk.
   We weten ook allemaal (toch wel) dat 'het boek der boeken' pas gestalte kreeg (heel) ver nadat 'onze' (onjuiste) jaartelling begon.
   Zelfs de geboorte datum van Jesus is 'twijfelachtig'.
   Dit heeft wel eens de revue gepasseert in mijn gesprekken met Siegfried maar daar heb ik zijn visie eigenlijk nooit duidelijk over gehoord, want 'zijn standpunt' stond (klem) vast.
   Het viel mij nu weer op in de Utrecht film dat hij ook totaal niet meer openstond voor andere zienswijzen m.b.t. huidige nieuwe aanvullende ontdekkingen over De Bijbel als 'waarheidsboek'. Daarom was ik benieuwd welke specifieke Bijbel zijn voorouders en monniken hem 'dicteerden' waarop hij vervolgens zijn 'stellingen verdiichten'.
   Nogmaals, dat wat 'goed voelt' bij 'Siegfried's verhaal' blijft (ook bij mij) beklijven maar zijn onwrikbaarheid voor aanvulling op 'zijn stellingname' was 'onverteerbaar' voor mensen met een 'echte' open mind. Hij leek daarbij alleen 'feitelijke feiten' te accepteren en daarmee eigenlijk het 'dimensionale aspect' (de schillen van de uit of de jaarringen van de boom) welk (1ste) zaadje wij allen in ons dragen te 'verwerpen'. Een 'starre lastige man' met een (deeltje) van de waarheid die verteld moet worden, (berichten mijn overleden grootvader mij eens).
   'Jesus' vertelde ons namelijk ook : "Zoek niet de wet in uw geschriften, want de wet is het leven terwijl de ‘schrift’ dood is. In al wat leeft staat de wet geschreven" !
   Daarom ben ik ook zo blij dat Maria (van Haasteren) haar bericht van 8 mei heeft verwijderd. Ze telde even niet tot tien en dat deed mij veel verdriet !
   En de 'agnosten' onder ons zullen nog veel meer voorbeelden kunnen aantonen ter 'aanvulling' op het verhaal van Siegfired. (Ik ben een fan van de barmhartige sameritaan).
   Voor mij is het al heel lang duidelijk (mede dankzij Siegfried) dat we (wel is waar) de 'conclusie' kunnen 'aanvaarden' dat we in 'een eindtijd' zitten en dat 'het einde van de wereld zoals wij die kennen' vorm krijgt. maar dat dat geen sinds (hoeft) in te houden dat wij als 'evolutionaire (van miljoenen jaren oud) entiteiten' aan het eind van ons Latijn zijn !
   En Siegfried weet dat (naar mijn inzicht) nu ( sinds November 2014) ook !
   Houd (uw zelfgekozen kwetsbare rol) vol Broeders, ondanks dat al het 'onrecht' in onze 'uiterlijke wereld''ondraaglijk' en 'onoplosbaar' lijkt.
   Liefs, Philip

   Verwijderen
  2. Hoi Philip,

   Ik liep al een tijdje met je vraag en wat eigen gedachtenspinsels hierover rond zonder een echt duidelijk antwoord te krijgen...kijk, je kunt zeggen: de Bijbel is een brouwsel van de kerk gestoeld op oudere religie's/overtuigen en dan met name de Joodse Talmud en die is weer gebaseerd op de Egyptische etc...

   Dat wij er een hele poppenkast van gemaakt hebben met duizenden interpretaties is ook overduidelijk, maar om dan maar gelijk te roepen dat het allemaal onzin is....nee.

   Door Siegfried weten we dat het hele boek in vergelijkingen is opgesteld, althans de verhalen van of over Jezus.Er wordt gesproken over de Genesis tot en met de Openbaring...er wordt verteld over de 12 apostelen, het gegeven dat alles in een stroomversnelling zal gaan, dat wij HORENDE DOOF EN ZIENDE BLIND zouden worden...en net als de duivel ons een eigen werkelijkheid zouden creeren...en dan denken en hopen we nog steeds dat er hierna nog iets is...sorry Philip...ik wil je zeker geen denkbeelden ontfrutselen of donker kleuren...maar uit stof zijt U geboren en tot stof zult U wederkeren.

   Daarnaast, wat ik persoonlijk erg interessant vind is de huidige term Astro theology...de verzamelnaam voor alles wat met oa de hemellichamen maar ook de tarot te maken heeft.
   Volgens de astrotheology zijn alle bijbelverhalen verwijzingen naar hemelse gebeurtenissen..bijv het schijnbare ondergaan in de wintermaanden van de zon, het stilstaan van de zon rond de Kerst en het herrijzen ervan, de 3 wijzen uit het oosten welke zou wijzen op de gordel van Orion...die op hun beurt weer een connectie hebben met de piramiden van Gizeh in Egypte, en die 3 wijzen geven de plek aan waar in het sterrenbeeld Maagd de zon weer op zal komen....of de Passover van de winter naar de lente waar wij het paasfeest van gemaakt hebben, en zo is er nog veel meer...

   Wat is nu waar ?
   Want op de een of andere manier krijg ik ze niet verenigd.
   Ja, het lijkt dat de persoon Jezus een bepaalde indruk heeft achtergelaten, maar duizenden jaren ervoor moeten de verhalen van de astrotheologie "gemaakt" zijn, daar het principe van geboren uit een maagd onder een bepaalde sterrenhemel maar al te vaak voorkomt in de verre geschiedenis, om maar eens iets te noemen...

   Nee, wat dat betreft zijn er nog vragen te over..misschien dat we weer eens wat mensen de arena in kunnen trekken...

   groeten,
   Armand

   Verwijderen
  3. Hi Armand, het leven vloeit verder in golvende bewegingen en het is zomer, ik ben blij.
   Heb ongelofelijk veel 'lol' om de actualiteit, als je tussen de regels door leest.
   Jouw repliek op mijn schrijven begrijp en waardeer ik en lees daarin een onvoorwaardelijke, bijna devote, attitude naar Siegfried en zijn werk. Mooi, emotioneel en gepassioneerd. You loved him too !
   Ook ik vind Siegfried beleving en visie geen 'onzin' en voel slechts de behoefte aan aanvulling op zijn informatie, zoals dat door velen beleeft wordt.
   Zijn informatie was veelomvattend, maar natuurlijk 'nooit' compleet. Zijn conclusies 'discutable' zonder onjuist te zijn. Zijn presentatie was gewoon 'een brug te ver' voor velen van goede wil. En ik kijk vooral naar dat laatste waar het gaat om beklijven.
   Zijn omgeving, waar ik zelf ook soms deel van uit maakte op zijn tijd, mag zich het dan ook aantrekken dat zij niet door drongen tot Siegfried, en bij hem aan de bel trokken.
   Hij zat gewoon vast in zijn 'mantra' en wenste helemaal niet te discusieren, slechts te poneren, en vaak over de rug van zijn (minder goed geinformeerde) gesprek partners.
   Daarmee schoot hij zichzelf in de voet, en noemde dat, 'Mijn ego jasje is gescheurt'.
   Prachtige induviduele benadering met een 'groot show element', die de uitstraling heeft waar mensen zo graag achter aan lopen. Die zelf overtuiging sloeg de plank mis en heeft Siegfried te veel energie gekost. En dat doet 'pijn' om te concluderen.
   Het is dus niet de zin of onzin van zijn betoog, nog de liefde voor Siegfried en zijn intensies, het is de 'afgesloten' vorm van presentatie van Siegfried die weinig ruimte liet voor de goedwillende 'student'. Hij was zelf ook gewoon een student des levens, zoals wij allen en ik had het hem gegund om dat samen te vieren in herkenning.
   Sprak gister nog met de 'heerlijke' Willem de Ridder en ook hij is nog zeer gepassioneerd over zijn 'confrontaties' met Siegfried. Hij wou de Utrecht films weer graag zien.
   Siegfried heeft een unieke bijdrage geleverd aan menig 'zoektocht naar herinnering' en oprecht zijn best gedaan om een tipje van 'de sluier' op te lichten. En dat zal ik altijd koesteren vanuit het hart.
   Liefs, Philip

   Verwijderen
  4. Hoi Philip,
   Ik ga niet in op wat je beschrijft over Siegfried maar wilde je vragen wat het is dat je niet begrijpt van zijn uitleg? of wat zag je anders ? of misschien heb je aanvullingen ?
   Ik vraag dit omdat ik weet dat een mens zich oneindig veel kan afvragen.
   Het ''hoofd''verhaal is neem ik aan toch duidelijk ? Maar hoe weet je dat iets echt beleefd word ?
   Dat velen niet met zo'n conclusie verder kunnen is zeer begrijpelijk. De reden dat hij er zijn leven mee bezig was komt omdat het hemzelf, mij en iedereen die het verhaal kent tot nederigheid dwingt, dit zal bij jou niet anders zijn. Maar het duveltje in ieders eigenwijze kop duld geen nederigheid en echte acceptatie is wel het aller moeilijkst.
   Maar als ik naar mezelf kijk met het besef van het verhaal met dit gevoel van nederigheid dan is het ook juist dit wat ik wil voelen en/of waarom ik naar het verhaal toegetrokken werd, en ook daarvan weet ik dat dat voor ''iedereen'' geld. Het is puur ons gemis aan collectiviteit.
   Daarom is het voor mij een groot kadootje dat ik mocht ontdekken en zien hoe schizofreen ik ben en wij allemaal zijn en dat het allemaal zijn perfecte weg ging/gaat.
   Ik hoop dat je beseft dat er echt geen uitzonderingen zijn.
   Het is dan ook niet meer nodig te studeren want daar heeft Siegfried voldoende voor bestudeerd dat alles al tot in de perfectie was bestudeerd en de uitkomst van die afstudeerscriptie is dan ook ''perfect geslaagd''.

   Pascal.

   Verwijderen
  5. Hi Pascal, heel mooi, compact beschreven en wederom heel liefdevol benaderd.
   No further questions, your honor !
   Ook ik ben zeer dankbaar voor het vele monniken werk waar ik mee in aanraking mocht komen en besef me terdege dat wij met een gebrek aan empathie (moeten over) leven.
   Het is waarschijnlijk mijn persoonlijk frustratie dat de wereld (nog) niet klaar was voor de uittredingen van Siegfried en 'we' het niet 'across' kregen bij 'de schizofrenen'.
   Het is ook geen kwestie van 'snappen' voor mij. maar zoals jij ook zegt, van voelen, en heb ik in dat proces continue 'ontdekkingen' met mijn 'open mind'. En ik heb het idee dat dat ook zo hoort. Acceptatie betekend akkoord gaan met zwart/wit en ik zie kleur en nuance.
   We zijn akkoord gegaan met onze zelf opgelegde missie hier op deze aardbol levend dat 'defect' en met de geldende wetten van het nu. In het aquarius tijdperk waarin 'alles' haarfijn wordt ontbloot.
   En ik zie het als mijn persoonlijke opdracht om zaken te helpen ontbloten, en dat is me met het etaleren van Siegfired's verhaal (nog) niet gelukt. (Godverdoemmij).
   En zoals je stelt, komt er een moment dat de student aan de slag moet met zijn knappe kop en hangt de scriptie ingelijst op het toilet te verstoffen.
   Het proces des levens ervaar ik als continue mobile en niet als iets dat is en waar je je bij neerlegt ! Dan hadden we hier niet hoeven zijn om 'onze bijdrage' te leveren.
   Het 'adem in adem uit' principe is en blijft een 'god's geschenk' uit het universum.
   En ik zou 'Philippus de Killer' niet zijn als ik niet op zijn minst de knuppel gooi !
   Liefs Philip

   Verwijderen
  6. Haha Philippus de Killer, het is wel een beetje schizofreen om dan te eindigen met liefs, vind je ook niet ? haha
   Maar op je reactie ingaand... we zijn akkoord gegaan met onze missie ? Dat zie je in mijn ogen verkeerd want de motor achter onze taak is angst. Daarom zijn wij ook zo makkelijk te brainwashen en hoe sterker de angst hoe sterker wordt ook de hoop op overleven. Op de angst en hoop door ons hersendefect is de Bijbel geschreven. Als je de Bijbel zo leest is dat ook niet moeilijk meer te zien en dan zeker in geval van hoop want die kosmische cyclus die wordt beschreven is wel oneindig. Dat is ook de reden dat velen nu overtuigd zijn dat het na de dood gewoon verder gaat maar het betekend nu wel de dood van het collectief van leven op aarde. Dit is voor mij wel het geniaalste stukje van het hele verhaal. De hooppil voor overleven om kosmische oneindigheid te garanderen... en het werkt nog steeds!
   Een duidelijk voorbeeld van dat dit allemaal is geweten is o.a. te vinden in de naam van de plaats waar Jezus volgens het verhaal werd gekruisigd, ''Golgotha'' wat hersenplaats betekend... Ons hersendefect dus dat is gekoppeld met de kosmos en/of de kosmische cyclus want dat beschrijft het tegelijkertijd... als je Jezus als de zon ziet en als de mens, de zo(o)n op aarde.
   Ik vind het toch zo onvoorstelbaar bijzonder maar bij het grote publiek zal het echt niet binnen komen... dus zou ik me maar uitverkoren voelen dat je mocht weten dat we altijd in nederigheid de kosmische perfectie hebben gevolgd.

   Pascal.

   Verwijderen
  7. Zij die weten, spreken niet; zij die spreken, weten niet.

   Verwijderen
 75. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Philip en Merijn,,

  Bedankt voor de moeite om de Utrecht film weer online te zetten.

  gr,
  armand

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hartelijk dank Armand,
   Heel graag gedaan, ook namens Merijn !
   Een 'kleine' moeite, en voor mij de meest ontwapende presentatie van Siegfried Willem Bok's visie !
   Liefs, philip

   Verwijderen
 77. Rust zacht, arme Siegfried. Hij hoorde de klok luidden, heel erg luid, en deed daar hartstochtelijk kond van. Jammer dat hij de rust van de klepel nooit gevonden heeft. Ik gunde hem die van harte, maar hij zichzelf niet. Zijn eindtijd is nu volbracht, zoals ik hem voorspelde; al vechtend tegen zijn molens is hij uiteindelijk ten onder gegaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Beste Ed,

  De enige molens waar Siegfried tegen gevochten heeft in mijn beleving, waren de torenhoge ego's van mensen om hem heen ( waaronder ik zelf) die het zogenaamd allemaal beter wisten.
  Dat mensen in het algemeen nu nog altijd denken dat de eindtijd alleen iets voor Siegfried was, is hooguit lachwekkend te noemen, de tijd zal het ons allemaal leren.

  mvg,
  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 79. 'Siegfried'

  Boven zwierf hij met de schepper der dingen.
  Beneden was hij bevriend met degenen die buiten dood &leven vertoevend,
  weet hebben van einde noch begin.

  Ontspannen lost hij zich op in de vier richtingen,
  en laat hij zich zinken in het onpeilbare,
  zonder weet van oost of west.

  BeantwoordenVerwijderen
 80. met de dood van Siegfried lijkt er weinig meer te zeggen

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Misschien als Anonieme personen hun naam even vermelden, zodat we weten tegen wie we praten, er dan ook wat meer reacties zullen zijn.

  Maar, blijft staan dat het blogje aan het doodbloeden is...

  Mocht er nog iemand haha dwingende verhalen hebben, plaats ze dan !!

  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 82. ach what's in a name ?

  http://namegate.wordpress.com

  http://verliesdenaam.wordpress.com

  BeantwoordenVerwijderen
 83. ik mis hem wel ...hij was een van de weinige die nog enige duidelijkheid kon verschaffen in de hedendaagse gekte die mensheid heet......met wie moet ik nu nog delen dat de groei naar gelijkheid en de tot man verworden veryangkte vrouw voor kosmisch welzijn alom zichtbaar op weg naar een big bang aan het groeien is ........

  De gay-pay-parade is tot gemeengoed verworden en mensen gaan zich massaal afvragen of ze wel heter-o zijn........Met Siegfried zou ik hier smakelijk om kunnen lachen ...helaas hij is niet meer ......

  BeantwoordenVerwijderen
 84. May he rest in peace. Jaren lang heb ik zijn verhaal en persoon gemeden. Nu is het te laat om nog iets bij te leggen of te verhelderen. Zijn verhalen waren mij duidelijk en vrij snel kwam ik tot de conclusie dat ik er niet mee wilde leven. De botsing die daardoor ontstond blies ik op en ik denk dat hij dat wel begreep. De dood is 1 ding wat zeker is dus het had voor mij geen zin om me daarop te blijven richten. We leven in die laatste minuten van de eindtijd en er een feest van maken lukt mij nog steeds niet want wat mij bij is gebleven in Siegfrieds verhaal is mijn rol als lucifer mens, mijn verantwoordelijkheid in dit geheel. Daarvan probeer ik mij al jaren te ontworstelen. Heb mezelf zoveel mogelijk teruggetrokken uit het systeem, gevlucht naar een tropisch oord en kweek nu mijn eigen voedsel. Een zelfvoorzienend leven is mijn streven en houvast in deze krankzinnige wereld. Maria Pascal en Armand ik heb jullie even kort mogen ontmoeten en leren kennen en wens jullie sterkte met wat nog komen gaat. Misschien ligt het vast misschien pakt het anders uit.

  Groet, Sior

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Sior,

   Wat leuk om nog eens iets van jou te vernemen !!
   Een feestje is het voor mij helaas ook niet geworden...struggle nog dagelijks met allerhande levensfacetten en ik lijk mijn draai ook niet meer te kunnen vinden in het alledaagse..
   Uit nieuwsgierigheid, in welk tropisch oord ben jij je voedsel aan het planten ?

   gr,
   Armand

   Verwijderen
 85. Lieve Sior ja, hij begreep het wel...
  Pffff... gaat het weer... ik zit hier in mijn huisje en je beeld komt zomaar bij me binnen en kan niet anders dan automatisch op het blogje kijken waar ikzelf geen binding mee heb... en shit, daar ben je dan...
  Ik zou het echt leuk of fijn vinden als je me wil mailen, omdat alleen al het "lucifer mens zijn" er... als je van de andere kant naar kijkt of voelt.. er anders en bijzonder uitziet.
  Ik vond het bijzonder jou zoals alle anderen te ontmoeten in ons samen leventje, waarin veel gebeurde in alle echtheid wat ons aller mensjeszijn is en ons weggetje gaat en zoekt.

  Mijn emailadres is mariavanhaasteren@gmail,com

  Mayamaria

  BeantwoordenVerwijderen
 86. https://www.youtube.com/watch?v=g0WVIvbPvVc

  mayamaria

  BeantwoordenVerwijderen
 87. Ware woorden zijn niet mooi.
  Mooie woorden zijn niet waarheidsgetrouw.

  De deugdzamen twisten niet.
  Zij die twisten zijn niet deugdzaam.

  Zij die weten zijn niet geleerd.
  De geleerden weten niet.

  De wijzen sparen niet op.
  Hoe meer zij aan anderen geven, des te meer bezitten ze.
  De weg van de hemel maakt scherper maar berokkent geen schade.
  De weg van de wijze brengt tot stand zonder te streven.

  BeantwoordenVerwijderen
 88. maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem worden ontnomen.

  Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook begrijpen. . . .

  Want het hart van dit volk is ongevoelig geworden en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij gesloten, . . .

  Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.

  Want voorwaar zeg ik u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort en zij hebben het niet gehoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 89. Beste 'Anoniem"
  Allereerst natuurlijk dank voor jouw bijdragen... maar voortaan wel graag met naam reageren (had Armand ook al eens gevraagd ..).
  In de geest van Siegfried voeg ik daar ook nog aan toe, dat als je een citaat als bijdrage overschrijft of een eigen visie dan graag de reden van die bijdrage even onderbouwen "Opdat wij elkaar als lotgenoten nog wél kunnen verstaan " en van elkaar leren
  Dankjewel

  BeantwoordenVerwijderen
 90. http://joostniemoller.nl/2015/03/voorspelling-nostradamus-over-moslimleger-buik-europa-nu-waar/
  Vond toch dat ik deze moest plaatsen, want komt nooit voor wanneer je iets over Siegfried zegt je dan ook echt inhoudelijk iets terug krijgt.
  Gaat hier om de reacties van iemand die zich basic dimension noemt.
  Verders sukkel ik maar wat voort.
  Vind de reactie van Sior interessant, want in tegenstelling tot hem voel ik me juist ontslagen van mijn eigen verantwoordelijkheid, wanneer ik weer eens hard optrek met mijn motor, dan denk ik, juist goed voor het kosmisch plan.
  In ieder geval zal je wanneer je zelfvoorzienend bent vele malen beter af zijn dan anderen wanneer de pleuris uitbreekt.

  Rene

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 91. Is de website wetenschap-eindtijd opgeheven ? dit kan niet waar zijn !!

  BeantwoordenVerwijderen
 92. Lastig reageren is dat toch op een site die is opgeheven.

  BeantwoordenVerwijderen
 93. website is door Siegfried vorig jaar nog 1 jaar laten doorlopen.
  voor diegene die het nog niet snappen: het zou dus kunnen zijn dat vanaf het op zwart gaan van de website alles op zijn plaatst valt.

  hier een link waar je de hele site nog kan downloaden: http://goo.gl/dpK55w

  wat betreft meneer anoniem, het blijft lastig reageren op 'niemand'.

  Dennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Ha ha,, is al meer reactie dan toen mijn naam er twee maal onderstond.
  Ach, ik weet het het verders allemaal ook niet.
  Naar mijn inschatting hebben we nog wel een aantal jaren te gaan maar weten doe ik niets.
  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 95. Ik denk ook dat wij dat niet meer zullen meemaken Rene.
  En dat er nog een aantal generaties zullen volgen maar dat is mijn gevoel.
  Jammer want ben wel klaar hier.

  Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 96. Zooolang gaat het volgens mij nou ook weer niet duren.
  Met de vluchtelingenstroom die nu is ingezet denk ik dat alles in een stroomversnelling is gekomen.
  Voordat de bom valt zullen er nog wat ellendige jaren zijn is mijn inschatting..
  Blijft bizar dat het beste dat je nog kunt wensen voor jezelf of voor je kinderen, dat deze boven op je hoofd valt, ben eigenlijk heel boos, maar waar moet ik dat op richten?
  Zit toch een enorme intelligentie achter maar volgens mij wist Siegfried ook niet wat dat dan zou moeten zijn.. Zou er graag een hartig woordje mee spreken.
  Denk wel dat alles loopt zoals het lopen moet, alles ligt vast, en... helaas, geluk is slechts voor de dommen.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 97. Nou Rene, als er 1 boos is ben ik het wel.
  Vind het leven maar een grote waardeloze zooi en we worden van alle kanten gemanipuleerd.
  En die bom mag zeker bovenop me vallen.
  Ik weet niet of er iemand achter zit, zou het graag willen weten maar heb dat een beetje los gelaten.
  Dan moet het een beste duivel zijn!!!
  En dat spreken met dat iets zal wel behoorlijk schelden worden van mijn kant.
  Het leven vind ik een walgelijk iets en ben blij dat ik geen kinderen op de wereld heb gezet.

  Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 98. Weet je in feite ben ik ook anoniem ofwel "a no name" en heb talloze malen met Siegfried in de clinch gelegen en ben zo vaak verafschuwd en gebanned dat ik het ondanks de waardevolle informatie die Siegfried leverde eigenlijk nagenoeg zinloos vond om nog te reageren.
  Ik behoor niet tot de vaste bliebersclan van Siegfried die klakkeloos alles aanneemt maar ook gewoon net als Siegfried zijn huiswerk probeert te maken en antwoorden zoekt op vragen omtrent de gekte die zich mensheid noemt. De bijbel zie ik echter ook als waarheidsboek doch interpreteer deze toch net iets anders als dat Siegfried dit deed. Discussie daarover bleek echter niet mogelijk en hoe kan het ook anders want het woord en de letteren die door de reliegers uit Rome tot dominante allesheersende God is gebaseerd op codexen die evenals alle codes zijn ontworpen om iedere niet ingewijdde op het verkeerde been te zetten.
  Dat een oningewijdde die ook Siegfried was dan de onwrikbare waarheid omtrent deze woordcode meent te bezitten gaat mij dan ook te ver en al zeker vanwege de informatie die ik daar over heb vergaard. Ik heb Siegfried en Maria ooit aan de telefoon gehad nadat ik een paar keer had gereageerd op het blog. Siegfried zag in mij aanvankelijk een verwant die met eenzelfde blik in het leven stond wat grotendeels ook klopt maar wat mij weerhield van een meer diepgaand kontakt was Maria waarbij ik direct bij aanvang het beeld kreeg dat haar motieven omtrent de relatie met Siegfried op andere gronden waren gestaafd dan Siegfried waarschijnlijk ooit heeft gedacht. Ik zag dat zij Siegfried zou gaan verlaten op het heetst van de strijd. De borstkanker en het gegeven dat Siegfried haar borst niet bleek te kunnen redden had ik echter niet voorzien maar was voor mij wel een teken aan de wand hoe meedogenloos de waarheid is.
  Maar goed ...maakt het jullie echt nog iets uit wat mijn naam is wanneer ik je met keiharde feiten kan aantonen dat ook jullie namen niet van jullie zelf zijn.....ik bedoel heb jij je naam zelf bedacht ? nee dus !! dus je gebruikt sowieso altijd een nickname van iemand anders !!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het maakt me niet echt uit wie je bent in de kronkels die je nu beleeft en voelt...
   Siegfried, mijn bijzonder en mooie mensje lieverd was mijn mijn levensmaatje in alle lief en leed door alle jaren heen en alle bijzonderheden die het leven geeft en neemt en rijk of arm is.
   Een hele dag lang, een half jaar later kwam hij in de geest afscheid van me nemen en ook dat kan niemand mij afnemen.
   Ik hoop voor jou dat je je ongenoegen een plekje kan geven...

   In liefs naar jou en iedereen, Mayamaria

   Verwijderen
  2. Ik zei niets van hoe je emotionele gevoelens voor Siegfried waren of zijn ..ik noemde de motieven en dit dan in het kader dat verliefdheid de projectie is voor de oplossing van al je problemen en complexen. Uit de verhalen van Siegfried en jezelf viel ook op te maken dat je zoekende was en aan de hand van reiki e.d. je beschadigde ikje aan het opvijzelen was.
   Siegfried bood je daarin alles wat je nodig had en zette je met beide benen op de aarde.
   Ik zeg niet dat je een slechts mens bent Maria maar nam enkel als buitenstaander waar en herkende na zelf drie relaties te hebben gehad met vergelijkbare borderliners veel in jullie relatie die mijns inziens dus niet anders had kunnen eindigen. Ik heb Siegfried dit zelf ook nog gemaild in zijn laatste dagen.
   Zijn antwoord was .."what can i say"

   Het ga je goed Maria
   Overigens als het je nog iets zou interesseren...de naam die je gebruikt is de naam van je nageboorte die bij je geboorte is achtergelaten op grondgebied van Rome.
   Het Vaticaan heeft claim gelegd op dit materiaal wat het mt.DNA van je gehele vrouwelijke bloedlijn bevat. Je bent dus zowel in naam als fysiek privaat eigendom van Rome de moeder van alle harlets en dode handelscorporaties.
   Zie hiervoor Kurt Kallen op rwarriorgoddess

   Ave het ga je goed
   Rene van de boot

   Verwijderen
 99. Hallo Rene?

  Rene van de boot?
  Ook ik heb mijn eigen mening omtrent de wereld en mensheid, zie hierboven.
  Ik heb wel ooit geleerd zelf na te denken en niemand meer klakkeloos te volgen wat ik vroeger wel heb gedaan en goed op de koffie ben gekomen.
  Ik heb nooit gebeld wel telefoonnummer gekregen, het zou een welles nietes spelletje worden en daar heb ik geen zin meer in omdat er geen uitkomst komt en we om elkaar heen zouden blijven draaien met woorden.
  Wat de naam betreft heb je gelijk maar het is in dit kloten leven soms wel handig om een naam te hebben. Als iedereen Jan zou heten wordt het wat lastig niet dan.

  Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 100. Rene van de boot volstaat voor mij ..het is slechts de literaire weg naar mijn wezen zo zie ik het. Alle andere namen zijn privaat eigendom van het Vaticaan en het spijt me zeer maar wat die broeders de mensheid hebben aangedaan vind ik te bizar voor woorden.
  Ik wist toen Siegfried nog leefde nog niet wat ik nu weet over die lieve broeders en had daarbij waarschijnlijk ook totaal geen aansluiting bij hem gevonden. Ik ga het daar verder niet over hebben maar even over de website wetenschap/eindtijd die uit de lucht is gehaald.
  Ik vind het verbijsterend dat niemand de moeite heeft genomen om die in de lucht te houden en tevens ook haast een belediging naar Siegfried en daarom stel ik voor om ofwel gezamelijk of desnoods alleen de kosten om deze website weer online te zetten op me te nemen.
  maakt me niet uit hoe of wat als die maar weer online komt.

  ik hoor het graag van jullie

  Rene van de boot !!

  BeantwoordenVerwijderen
 101. verbijsterde rene, het was de wens van Siegfried dat de site uiteindelijk op zwart ging. wetenschap-eindtijd.com is dus passe. dat mag je verbijsterend vinden, maar dat is het niet.
  via andere bronnen (zoals vermeld bovenin het blog) is de site te bekijken op je computertje. m.a.w. hij staat gewoon nog online. so relax and enjoy the last ride.

  Dennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 102. Hartelijk dank Dennis en mijn excuses voor mijn misverstand.ik moet het aan boord voornamelijk met phone doen en was de site opeens kwijt. had een vriend gevraagd om even te checken en die bemerkte hetzelfde en had de site al via google teruggehaald en gered.
  Vind het wel jammer dat Siegfried hem uit de lucht wilde halen maar respecteer met een dubbel gevoel zijn wens.

  nogmaals excuses en bedankt Dennis ....en of het laatste ride zal worden daarover stel ik me politiek op en durf daar dus geen uitspraken meer over te doen dessalniettemin ..you too enjoy the ride !

  Rene van de boot

  BeantwoordenVerwijderen
 103. Nee het was niet die Rene van die boot, maar we zitten wel allemaal in het zelfde schip, ha ha.
  Voorts ben ik altijd benieuwd naar keiharde feiten.
  Voor ik ooit van Siegfried gehoord had was voor mijj al duidelijk dat we onherroepelijk naar de donder gaan.
  Het grote waarom kon ik maar niet vatten en is mij dankzij hem toch een stuk duidelijker geworden.
  Hoe het allemaal precies zit weet ik niet, maar dat onze toekomst er echt afschuwelijk uit ziet, daar blijf ik bij.
  Rene.

  BeantwoordenVerwijderen
 104. Dankjewel Rene voor je gefantaseerde en ongeletterde veroordeling,

  Vanaf mijn 12 de heette ik maya, zoals de meeste mensen me kennen waaronder mijn familie.
  Ik zag een pagina groot artikel in de krant voordat ik naar internaat moest (en mijn vele dagboeken verbrandde over mijn dromen vanuit de kosmos omdat ik geen prive meer zou hebben), een artikel over de Maya's. Ik weet alleen dat ik als kind er heel boos over werd omdat er niets van klopte.
  Hoe kon ik dit weten in die jonge tijd, zoals al het andere. Dat was onze relatie samen in een grote aanvulling en samensmelting van zielen.
  Dat je helemaal niets weet en begrijpt laat je al te veel zien in al je onzinnigheid en nu mijn leven weer op de rails is, kan ik je zeggen hoe ik het heel erg vind hoe je dit blogje aan het vervuilen bent.

  Mayamaria

  BeantwoordenVerwijderen
 105. Nog even, want Siegfried wil graag dat ik erbij vertel hoe hij lachend blij wordt dat ik het vertelde en zegt dat ik degene ben die de leiding heeft. Ik was zijn leven en hij was mijn leven. Zegt hij.

  Ik kan er verder ook niets aan doen, ik zie hoe hij de laatste tijd door mij heen vertelt zomaar waar ik ook ben. En mensen luisteren met open mind, ook dat nog.
  Daarin zie ik wel hoe het anders is dan bij andere weduwen al is het verdriet en de verwerking dezelfde. Hij trekt zich nu op dit moment terug en laat me daarin. Daarin is hij een machtig lieve mooie geest. Dringt zich nergens op. Alleen als ik schrijf volgt die me en is soms zomaar aanwezig om iets te vertellen.
  Mijn leventje van jongsafaan ging daarin ook niet anders in hoe dat jarenlang na de bijna dood ervaring op mijn tweede jaar een volgen was voor me vanuit het grote.
  Ik was zijn laatste puzzelstukje doordat ik de weetheid had meegekregen van de Veda's zonder iets te weten. En omdat ik kon zien, waar ik inderdaad rene moeilijk een weg mee ging. Zo zag ik zijn veranderingen in het een en meerdere oude monniken worden, zomaar van het ene op het andere moment. Hij wist het niet dat hij steeds veranderde en ik kon niet snappen hoe ik dat kon zien.
  Pascal was en is daarin mijn grote levensvriendje die het allemaal meemaakte en alles zomaar kon en kan begrijpen.
  Ajaj Siegfried, wat doe me aan, want ik weet niet of ik dit allemaal aan deze mensen hier die ik niet ken en die jou niet kennen wel wil vertellen.
  Maar je hebt gelijk, het is jouw blogje, en je laatste verhaal is een grote waanzin in hoe je daarin al helemaal verloren in jezelf en het leven was.
  En toch hebben we het gered, die laatste moeilijke tijd waarin je denken faalde en als grote genie die je was gebroken werd.

  In liefde voor iedereen, mayamaria

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. hoe kan ik anders antwoorden dan met de laatste woorden van Siegfried "what can is say" tegen een paranormaal weter in het land der ziende blinde en horende doven die een lijntje heeft met het hiernanogmaals kan ik niet tegenop.
   Ik ben dood Maya hoe was het ook alweer volgens Siegfried ..oh ja...
   liefdevol vermoord .....

   Rene liefdevol in het schip

   Verwijderen
 106. Mayamaria,
  Ik lees wat je schrijft en laat je woorden staan omdat jij als geen ander weet hoe Siegfried dacht over 'het geschreven woord " en wat de uitwerking daarvan is op de schrijver(ster)
  Siegfried gaf Dennis Pascal Armand en mij net voor zijn 'vertrek' de mogelijkheid te modereren in dit blog om het zo "zuiver" mogelijk te houden....blijkbaar vertrouwde hij ons nog wel.
  Ik wens je sterkte met het verwerken van het verlies van Siegfried ,jouw levensmaatje ,want dat was hij zeker alla ik zijn woorden mocht geloven.
  Dat jij nu zijn woorden spreekt is natuurlijk volledig Jouw verantwoordelijkheid...ook daarvan weet jij hoe hij hier ,bij leven mee omging en tegenover stond.
  Aan alle lezers zou ik tenslotte willen vragen....: blijf vragen ..!
  Dan leren we elkaar en ons zelf her-kennen !

  BeantwoordenVerwijderen
 107. dank je fons.

  ter info: de DVD heb ik op het archief blog gezet (althans disk 1). Disk 2 volgt.
  Als het goed zijn de video's 'live' af te spelen, maar ook te downloaden.
  Hier de link naar de DVD: http://siegfriedbokarchief.blogspot.nl/2014/02/dvd-online-youtube.html

  BeantwoordenVerwijderen
 108. Mijn moeder werd gediagnosticeerd met Fase IV baarmoederhalskanker, dan verspilde ik een hoop geld voor de jaren voor de behandeling, totdat ik zag in de feniks tear.ca op het internet dat cannabis olie kan alle kanker te genezen, ik heb geprobeerd om te zoeken naar een manier om krijgen de Rick Simpson olie en tenslotte een vriend van mij geholpen via e-mail: drricksimpsoncannabisoil@hotmail.com vertelde me hoe om hem te bereiken en krijgen de olie, ik was in staat om hem een e-mail en kocht de olie, mijn moeder begonnen met het op 12 januari en glorie aan God dat ze genezen was in april na haar laatste scan, zou ik wil Rick bedanken voor de tijd die hij doorgebracht in het krijgen van deze olie te redden leeft zijn e-mail is drricksimpsoncannabisoil@hotmail.com de olie werkt voor alle soorten van kanker en het is de moeite waard.

  BeantwoordenVerwijderen
 109. hoorde deze morgen dat NASA om 17.309 NL tijd ´belangrijk nieuws` in een ingelaste persconferentie gaat brengen.......!

  Wat zou ik het ´opmerkelijk´ vinden als daar bekend gaat worden gemaakt dat Mars ooit leven heeft gekend dat min of meer gelijk was aan dat van ´ons´....het zou des te meer zeggen over het weten wat Siegfried in zijn uitleggende dromen´meekreeg om niets´ en ook weer doorgaf aan ons `willen weters´ ....om niets....
  ....later meer dan maar...~

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Fons,

   inderdaad, dat de kennis over het Marsleven ooit naar Aarde is gevlogen en aan onze zeer zeer oude oudheid is na gelaten over alle cycli, en elkaars gelijke, van het KI heelal.

   wij mensen hebben veel in ons Mars zou S. gesproken hebben.
   Gr. Henk.

   Verwijderen
 110. Als bij toeval ontdekte ik dat de orginele site wetenschap-eindtijd ook nog te zien is via deze link

  http://web.archive.org/web/20111231165620/http://www.wetenschap-eindtijd.com/index.html

  BeantwoordenVerwijderen
 111. Hi Fons,

  en kijk deze persoon eens, heeft veel van jou en Siegfried gemeen:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hoving


  Gr. Henk

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. of dan deze: https://nl.wikipedia.org/wiki/Parmenides

   Gr. Henk

   Verwijderen
 112. Een jaar geleden... wat voelde m'n levensmensje, wat en hoe beleefde hij in deze dag voor de dag van morgen... waarin hij zich zo in nood gedwongen had...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Sterkte, en hij zal altijd bij ons zijn...en inderdaad alweer een jaar geleden...dat wij allen leden.

   Gr. Henk.

   Verwijderen
  2. Heimwee..
   Mag ik U heel even meenemen in de gevoelens van mijn levenspartner Maria, die mij aanzette tot verwoorden van Kosmische vertellingen, Haar Schoonheid & Perfectie terwijl wij denken zelf die kosmos te zijn, alvorens ons naar de groei van het eendimensionale Ik-bewustzijn te voeren ?
   Hier volgt een fragment uit een van haar vele dagdromen :
   Verloren kinderen van Levende Moeder Aarde.

   Eens heel, heel lang geleden, toen Levende Moeder Aarde, bezwangerd van haar vele kinderen, al haar geborenen koesterde en Vader Zon haar met haar vele kinderen warmte en bescherming bood..
   Ja, toen was het hele leven in een onschuldige vreugde. We leefden nog van & voor elkaar.
   Geboren worden en dood gaan deden geen pijn. We kenden geen verdriet, wisten niet wat pijn was, hadden genoeg te eten en voelden ons gelukkig, vrolijk en blij.
   We waren wetend & onwetend.
   We waren wetend, omdat alles was en dat was zoals het was. Tegelijkertijd waren we onwetend omdat Moeder Aarde en Vader Zon hun onmetelijke energie gaven waarin we als energieke schepseltjes ronddartelden.
   De Aarde was bezwangerd van geuren, een grote bloemenpracht aan kleuren. Muziek klonk uit de ontelbare geluiden van vogels, watervalletjes, opspringende zaadjes, voetstappen, de wind die alles tot zingen bracht, bloemen die uit hun knoppen tevoorschijn sprongen. Alles, alles leefde samen in muziek van Aardse levensblijheid.
   Dit alles was lang, heel lang geleden.

   Verwijderen
  3. Nu, miljoenen, miljarden jaren verder, leven we in pijn, in verdriet. We worden met pijn geboren en gaan in pijn dood. Toch, trekt vaak de verwondering van het leven op Aarde door ons heen.
   Op momenten als we naar de onmetelijke sterrenhemel kijken, op momenten als we een plantje zijn kopje boven de aarde uit zien steken. Op momenten dat reusachtige bergen ons nietig en klein doen voelen of de bruisende golven van de zeeën ons onszelf doen vergeten. Op momenten dat we al vrijend in elkaars lijf, elkaars lief en leed, verdwijnen in de leegte van het niets.
   De vele momenten van verwondering waarin we, al is het maar voor even, onszelf verliezen, ons denken met al onze malende gedachten voor één klein moment verliezen.
   Dan willen we zo graag het kleine moment van geluk vasthouden. Maar het leven gaat door en geluk is er niet of niet meer.
   Dan komt de heimwee, als barende weeën van het diepe verlangen naar wat er eens was. De Aarde die als jonge sprankelende Moeder voor haar wetende onwetende kinderen zorgde in een zonovergoten wereld. De Zon die al haar kinderen geboren liet worden in overvloedige weldaad.
   Als kinderen van Moeder Aarde & Vader Zon, hadden we geen weet dat we tot volwassenen zouden groeien. We waren kind en waren blij en wilden altijd kind blijven met een Vader en een Moeder die altijd, eeuwig voor ons zouden zorgen.
   We hadden geen weet dat onze Moeder & onze Vader oud konden worden. En dat er een moment zou kunnen komen dat ze zouden sterven..
   We waren wetend onwetend, alleen diep van binnen voelden we wat onze Moeder ons wilde vertellen.
   Diep van binnen was een klein leeg plekje waar alles was zoals het was en waar we één waren met alles en ieder om ons heen. Een klein leeg plekje, een klein zwart gat waarin het licht scheen van ‘Alles wat Is’. Waarin alles wetend was en van waaruit we deden zoals we doen.
   Van waaruit we geworden zijn die we nu zijn, levend in het ongeluk dat ons overkwam..

   Dr. Siegfried Willem Bok von Weiler tot Poelwijk van Limburg Styrum -2008-

   Verwijderen
  4. Graag gedaan, het was een kleine moeite, en wat lijkt Siegfried op zijn oude ook overleden oom uit de 18e eeuw....

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Paul_van_Limburg_Stirum

   zeker als je het gelaat ziet, en zijn mening over wereldzaken/Hitler enz.

   Gr. Henk.

   Verwijderen
  5. en dan nog het verhaal van de stamvader van Dr. Siegfried Bok

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Styrum

   Van Limburg Styrum was in 1805 directeur geworden van de in 1752 opgerichte (Hollandsche) Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.

   Lodewijk Napoleon (broer van) maakte hem in 1806 lid van de commissie-Meerman die de mogelijkheden moest onderzoeken om de kunsten en wetenschappen te organiseren naar Frans model.
   Dit leidde in 1808 tot de oprichting van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, voorloper van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen...

   Verwijderen
  6. en ja Dr. Siegfried Willem Bok was ook een echte van Vollenhoven via zijn stammoeder. Mr. Jan Baron van Styrum was getrouwd (4 december 1785 te Haarlem) met J.A. (Johanna Anna) van Vollenhoven...... Dus als Siegfried sprak dat hij uit een zeer oude en interessante familie kwam dan was dit ook zeker zo.

   Groeten Henk.

   meer info: https://www.parlement.com/id/vg09llwvi9z0/j_van_styrum

   Verwijderen
  7. meer info: https://www.google.nl/#q=pieter+van+vollenhoven+stamboom

   Verwijderen
 113. https://www.youtube.com/watch?v=933uhj79lmg&index=7&list=RD4ckqVvfcQ7s

  BeantwoordenVerwijderen
 114. Ik vraag me af hoe Siegfried zou hebben gereageerd als hij geweten zou hebben dat,

  de Katholieke kerk zijn lichaam en geest van leven reeds bij zijn geboorte hebben gescheiden

  hij door hun tot handelscorpus was verklaard

  de doop een definitieve scheiding van lichaam en geest is en hij als handelswaar was opgenomen in de Holy See of Commerce

  Omdat zijn ouders nooit zijn nageboorte hebben geclaimd deze is geclaimd door het Vaticaan en onder zijn gelijk doch hoofdletternaam als persoon is geregistreerd.

  De placenta die hij "ik behaag" noemde en ons in onbehagen heeft doen vallen in bezit is geraakt van het Vaticaan die daar de geboorteakte aan hebben verbonden die als waardepapier op de beurzen worden verhandeld.


  questions ..answers ....en..hoe zit dit met jullie ?.....stel dat dit waar is !

  Rene van de boot

  BeantwoordenVerwijderen
 115. Hallo RUBEN PETER PAUL DECLOEDT, bent u verdwaald op zee ? of ergens in uw grijze stof ?
  https://nieuwsvaneuropa.wordpress.com/category/vaticaan/

  BeantwoordenVerwijderen
 116. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen