Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


maandag 29 oktober 2012

Het leven in de tijdgeest van “IK BEN GOD VAN MIJN EIGEN UNIVERSUM”.Ach...
Feitelijk probeer ik te schrijven hoe wij allemaal zo anders met de voorzegde “eindtijd’ omgaan en wil daar een toepasselijke titel aan geven.
Misschien had ik het gewoon moeten noemen .”Creativiteit vernietigt” , zoals ik dit lang geleden op één van mijn eerste geocities-websites benoemde.
Misschien ook wel “De illusies van God en Wetenschap”, na de recente publicatie van Xander-nieuws dat CERN-wetenschappers en Godsgelovigen met elkaar om de tafel gaan zitten [http://xandernieuws.punt.nl/?id=665069&r=1&tbl_archief=& ]
Of misschien...
“En toch is er leven na de dood”  na iets wat ik kleinmenselijk benoemde  “De baring van het  leven uit de schoot van Moeder Aarde”.
Dat is feitelijk één van mijn conclusies na mijn decennia lange zoektocht naar “het waarom mijn bevindingen over de gelijkenis van kanker en de verkankering van ons economisch stelsel  mij tot persona non grata deed promoveren”.
Want daar begon feitelijk de grote ommekeer “in mijn zoektocht naar ons lijden” pas echt.
Nu is het woord “medisch maffia” - zeker in de reguliere sector - al “dood normaal”, maar  toendertijd was dat nog niet of nauwelijks het geval.
Nu zou ik het in dit licht met evenveel recht durven noemen: “De maffieuze mens”, want die wil en eist - mensenplaag of niet - zelfs optimale medische zorg.
Ik zie daar althans weinig of geen verschil in.

Niet lang na mijn veroordeling werd ik via de acupunctuurleer  en de cyclische processen “ingewijd” in een totaal andere dimensie van wat leven is : iets wat zo ruim was dat ik toen nog nauwelijks besefte wat er stond.
De oude definitie van leven was niet voor niets “Alles wat beweegt heet leven” en dat is dus alles wat materie heet en waar het leven slechts gerecycled stof uit het HeelAl is.
Dat betekent tevens dat zelfs wanneer we weer verstoffelijkt zijn het verstoffelijkt leven op kleine schaal toch gewoon verder gaat in de vorm van materie om later weer te fuseren tot iets groots: het oneindig bewegen van het “Al wat is”.
Daar komen we vandaan en gaan wij ook weer naar toe tot in de oneindigheid.
Dit werd exact nagelaten als “Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren”.
Maar dat blijkt weinigen iets te zeggen en vindt menigeen een nogal gekunstelde vergelijking.
Ik denk ook dat er weinig mensen zijn die de oorzaak van de verkankering van ons economisch systeem kunnen zien als voortkomend uit iets wat heet kosmische invloeden waar wij als “onderdanen van het AL” op reageren.
Ditzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de tijdgeest nu met zijn homofilie en/of de vrouwenemancipatie.
Feitelijk geldt dit voor alles.
In de volksmond heet dit zo typerend: Dit is een “Tijdgeest-fenomeen”.
In de Bijbel wordt dit nagelaten als zijnde “De voorzienigheid gebiedt”.
Is het woord voorzienigheid op zich al niet verdomd duidelijk?
Met andere woorden:  Wij zijn naar mijn bescheiden mening in al ons doen en laten echt een totale speelbal van iets wat ons beheerst : “Het levendige spel van kosmisch bewegen”.
En de manier waarop is direct afhankelijk van onze efflast: “een geestelijke malformatie”, die voor iedereen een andere is.
Wat dat betreft had ik dit verhaal ook met recht kunnen noemen “Zo veel hoofden zo veel zinnen”.

En wat betreft het leven na de dood...
Ben ik zelf niet met mijn voorvaderen in contact  geweest?
Ook dat is voor de meesten absolute “waanzienigheid” en/of totaal ongeloofwaardig.
Maar zij lieten mij wel weten waarom de waarheid over de zin van evolutie en ons voorland tot op de dag van vandaag slechts in vergelijkingen aan ons werd nagelaten.
Zij die wisten van die kosmische afhankelijkheid kozen hier mijns inziens “bewust” voor, omdat ons denken louter gevuld is met ervaringen uit vorige levens en daaruit voortvloeiend  eigen levenservaringen.
Meer hebben we niet en daar passen zulke vreemde vergelijkingen totaal niet in.
Om in computertermen te spreken zit dit niet verankerd in onze “denkcomputer” met als gevolg dat onze computer het gewoon niet kan lezen.
M.a.w. Door spreken in vergelijkingen werd de waarheid geen geweld aangedaan en toch bleef deze geheim.
Is dit niet geniaal?

Persoonlijk denk ik dat veel meer mensen in de huidige tijdgeest - net als ik - gelijksoortige BDE’s of “uittredingen” hebben, die hen met “hun hogere zelf” en/of voorgaande levens [dat is hetzelfde]  in contact brengen.
Dit hogere zelf is “onze rechter hersenhelft” die zichtbaar wordt als onze denkcomputer crasht.
En dit zijn met name diepe depressies of echte traumatische bijna dood ervaringen.
Nu hebben wij het leven zo complex gemaakt dat leven zonder artificiële denkcomputer ondenkbaar is geworden.
Dat is ook de reden dat wij nu totaal afhankelijk lijken te zijn geworden van een apparaatje wat voor ons denkt: denkt in termen van ons beleven en niets meer..
Daar - in dat hogere zelf -  ligt al ons beleven van goed en kwaad in het spiegelbeeld opgeslagen.
Men noemt dit ook wel woordzuiver het “alter-ego” en/of de spiegel van ons denken.
Deze uitzonderlijke mens-eigenschap is - zoals wij nu wel weten - het gevolg van de verkalkte brug tussen denken en weten: een defect dat iedere kosmische cyclus of sterretijd iets groter wordt.
Dat is althans zoals ik het heb mogen zien in mijn doktersjas en dit verklaart voor mij ook waardoor o.a Sjamanen in de Oudheid - getriggerd door hallucinerende middelen - in staat waren om niet alleen met hun voorvaderen te kunnen communiceren, maar tevens  ware waarzeggers werden die in de spelonken van hun medemens konden kijken.
[De paragnosten van vandaag de dag laat ik hier even rusten en is misschien leuk voor de discussie.]
Dit alles zijn tijdgeest-fenomenen en naar mijn bescheiden mening ziet de levenscyclus van een ieders stamboom - kijkend in aeonisch cycli er vrijwel identiek uit.
Het enige verschil hierin is dat  -doordat de verkalking van deze brug tussen deze beide hersenhelften steeds groter wordt - ook de belevingen in goed/kwaad met der tijd evolueren, waardoor wij het leven steeds vuriger [zwart/wit denkend] gingen leven.
Bij mij gebeurde in feite precies hetzelfde als wat bij velen van ons in deze tijdsfase gebeurt, Maar aangezien er in verhouding erg weinig mensen waren die ooit een monnikenbestaan in hun genen meedragen ziet die “alter-ego uittredigen” er heel anders uit.
Dan is het ook begrijpelijk dat niemand deze oeroude wijsheid over aeonische cycli echt kan invoelen of beleven. Maar voor mij was eigenlijk niets meer  dan het oprakelen van oude kennis.
Dat maakte mij als zo’n buitenbeentje in deze wereld.
Nog grappiger en/of interessanter is het dat ik aan het begin van mijn medische opleiding al grote bedenkingen koesterde t.a.v. geneeskunde. Ik wilde - ondanks mijn zware erflastige doktersjas - helemaal niet voor dokter leren ziende hoe er steeds meer dokters kwamen en steeds meer zieken. Nu zeg ik daarvan “Creativitteit vernietigt”. Toendertijd deed die twijfel mij zoeken naar het waarom. Het was niet mijn “gave”, maar een erflastig bezit.
En daar had “de zoon van de melkboer” totaal geen last van. Die nam alles aan wat hoogleraren vertelden. En dát werd mij noodlottig.
Is dat niet bizar?
En levend in een tijd waarin de meeste stemmen gelden, is dát wat ik aan het geduldig papier toevertrouwde voor velen misschien wel een bijzonder verhaal, maar geloven dat dát  “nil nisi veritas” de waarheid is, is voor bijna iedereen onmogelijk.
Dat is niet alleen mijn grote eenzaamheid in deze wereld , maar is het tegelijkertijd collectief een beschermings-mechanisme om de waarheid tot het einde onzer dagen geheim te houden.
Geniaal toch?!
Sorry, maar wederom is dit voor mij is ook absoluut geniaal.

Terug naar het verhaal.
Een leuk bijval in ons beleven  is “de nieuwe tijdgeest” en/of New Age die verkondigt dat de mens aan het eind van dit aeoon een hoger bewustzijn zal krijgen.
Dit klopt als een bus, maar het is wel volkomen identiek aan wat er individueel in de laatste ademtocht gebeurt [zie verhaal op website].
Feitelijk betekent dit dat  alle negativiteit [vechten voor overleven] verandert in positiviteit en dit heeft weer tot gevolg dat zij die in het leven grote tegenslagen kregen die  BDE’s uitlokte het leven individueel daarna positiever en/of luchtiger gaan ervaren.
Positiever?
Is dit werelds gezien op zich niet een puur schizofreen gedrag?
Ik vraag dit, omdat het toch wel overduidelijk is dat het harstikke fout gaat!
Is dit niet ook de reden dat schizofrenie en/of ADHD als “dokters-diagnose”steeds meer voorkomt?
Maar voor velen is het feest vieren ook louter een vluchten voor de realiteit en niets meer.
M.a.w. Zo lijkt het leven voor velen een feest geworden te zijn en het is dan ook zeer begrijpelijk dat dit enorme bijval krijgt voor een ieder die de wereld als “gemeen”schap echt niet meer ziet zitten.
Is het niet te bizar voor woorden?
Is het woord “gemeenschap” of gemeenschappelijk woordzuiver al niet om te griezelen?
Zou het woord als voorzegd niet tot het einde der dagen zijn waardigheid behouden?
Ik schrijf dit alles o.a  ook omdat het met de regelmaat van de klok voorkomt dat ik “de hemel wordt ingeprezen” met het verhaal, en dat voelt erg ongemakkelijk
Het voelt met name te bizar voor woorden,omdat het niet mijn individuele wijsheid en/of kennis is, maar wijsheid uit vervlogen tijden van mijn stamboom-ouderen..
Ik ben net zo mensDOM als iedereen.
Ik kreeg ook slechts flarden van die grootse wijsheid om niets en kan me er zeker niet voor op de borst slaan. Ook ik kan daarvan slechts de high lights van zien en beleven, die ik kreeg..
De rest moet ik zelf proberen in te vullen.
Met mijn schrijven ben ik daarin slechts de handlanger en/of slaaf die van mijn voorvaderen te horen kreeg dat de tijd rijp was om dat wat ik kreeg  naar buiten te brengen.
Het moeilijkste daarin was en is daarin wel om het zo logisch mogelijk op het geduldig papier te krijgen.
Ik ben daarin  dus niets meer dan een volksomroeper voor iets wat heet ons voorland.
Vroeger belandde deze mensen direct op de brandstapel en wat dat betreft is monddood worden gemaakt toch bepaald een milde straf. [haha]
En ...
Laten we eerlijk zijn.
“Als we het allemaal geweten hadden “ hadden wij dit spel van evolutie  - van oorlog en vrede - toch nooit tot het bittere einde  volbracht?”
Ja toch?
Maar vreemd genoeg is niets  - helemaal niets - ons wat dat betreft onthouden.
Alles werd in vergelijkingen verteld, maar wat er slechts mee gebeurde was dat wij er als “weldenkers”1001 sprookjes van maakten en die maken wij -getuige de New Age gedachte- nu wederom.
Mag ik dit “de goddelijke perfectie” en/of “mensdomheid“noemen?
De naam “mensdom” staat ons dus echt op het lijf geschreven!

Misschien dat velen dit allemaal te belachelijk overkomt, maar al ons doen en laten is louter ons erflastig reageren op cyclische energieén die ons vanuit de kosmos beinvloeden.
En onze individuele belevingen in termen van goed en kwaad maakte daar collectief een complete Babylonische spraakverwarring  van, want wat voor de één goed is is voor de ander kwaad en visa versa. Dat kan toch niet anders dan tot grote onenigheid leiden in de kleine Ik-wereld alsmede in het groot?
Of zie ik dat verkeerd?

Deze buitengewone kennis over weerkerende cycli - individueel en collectief  - is ook de reden dat men in vroeger tijden een zuiver beeld van de toekomst konden voorspellen.
Wat dat betreft heb ik daarin persoonlijk zeker geen enkel voorspellend vermogen en ben daarin zeker niet slimmer dan mijn medemens. Misschien zelfs wel - net als onze wetenschap en technologische REvolutie - dommer dan dom.
Iets wat heet “tevreden zijn” cq. “een bevredigd gevoel hebben” - na bijvoorbeeld zo’n artikel - ken ik totaal niet.
Het tegendeel is eerder waar. Altijd weer die eeuwige twijfel,
Maar... Was twijfel niet het begin van de waarheid?
Als er al iets lukt, slaak ik hooguit “een zucht van verlichting”, want meer kan ik niet.
Ook nu weer ben ik al weken aan het knoeien met dit verhaal dat er voor mij nog steeds te  warrig en veel te lang uitziet.
Ik wil het zo simpel en duidelijk mogelijk aan het geduldig papier toevoegen, maar dat is me nog nooit gelukt en zal me ook nooit lukken.
Dus moet ik er maar in berusten dat het niet beter kan.
Is dat op zichzelf al geen bewijs genoeg hoe beperkt of bekrompen ons denken is verworden?
En... ik moet daarin eerlijk bekennen dat ...
Waren mijn voorvaderen niet “uit de dood herrezen” dan had ik waarschijnlijk nooit een glimp van die oude wijsheid op het geduldig papier kunnen zetten.

Om terug te komen op “die loslating van het aardse leven” komt deze- als voorzegd in “Aan het einde der dagen gaat alles in stroomversnelling”  - nu wel heel snel dichterbij.
Inmiddels zijn de spanningen in de wereld zo extreem geworden dat openlijk praten over een op handen zijnde Derde en Laatste Wereldoorlog zeker geen belachelijke doom-gedachte meer is.
Kent U trouwens het programma op National Geographics “ Doomsday Preppers” waarin vele Amerikaanse burgers zich voorbereiden op een totale wereldchaos na instorting van ons geldsysteem?
Het programma heeft veel weg van een copie van “De Illuminati” die zich in Zuid Amerka ondergrondse woon-bunkers hebben laten bouwen om zodoende de fall out na de atoom-oorlog te kunnen overleven.
Het enige verschil is dat veel van deze “Doomsday Preppers” - zoals zij zich noemen - in Amerika zelf ondergrondse bunkers bouwen en naast voedsel en water zich goed bewapenen tegen de medemens die hun overlevings-voorraden zullen proberen te confisqueren.
Dit zijn slechts enkele aanwijzingen van iets wat men noemt “Doomsday” en/of “Het einde der tijden”.
Wat ik het meest opmerkelijk vind is dat deze “doomdenkers” verdomd goed in de gaten hebben wat er staat te gebeuren als de mensen-wereld van de ene dag op de andere totaal gaat veranderen.
Ja ja ....De mensen veranderen dan op slag van schijnheilige sociale wezens tot brute moordenaars om ...“ik wil  overleven”.
Dan komt de ware aard van het beestje - “Ikke ikke en de rest kan stikke”- binnen een week glashard naar voren.
Nu is het nog slechts dat wij ieders mening dienen te respecteren.
Is dat al niet de lachwekkendheid zelve?
Maar goed...
In één week verandert de “samen”leving in een pure anarchistische “gemeen”schap  en is er van onze vermeende sociaal-voelendheid en respect geen donder meer over en veranderen wij op slag in aasgieren..
Zeer opmerkelijk is dat men weet dat binnen 1 week de chaos compleet is, alle winkels leeg zijn er geen stromend water, gas en licht meer zal zijn.
Het is een typerend voorbeeld van de enorme  kwetsbaarheid  van onze “verzorgingsstaat” t.g.v ons technologisch hoogstandjes waar we totaal verslaafd aan zijn geworden.
Het feit dat dit  zo snel gaat heb ik in Portugal mogen meemaken na een grote staking van het transport-systeem. De winkels werden leeggehaald, de benzinepompen gingen dicht en het land lag binnen 1 week economisch helemaal plat.
En wat was het eerste weg?  U zult het niet geloven: eerst de etenswaar en daarna het pleepapier!
Onvoorstelbaar, maar waar.

Maar desondanks lijkt het erop dat iedereen net doet alsof er echt niets aan de hand is en dat men zich echt geen zorgen maakt voor de dag van morgen.
Leven wij nog louter bij het moment, gelijk denkbeelden statische beelden zijn?
Zijn we allemaal zo schizofreen, kortzichtig  of is het misschien wel echt kindse “verwordenheid”  door o.a. de luxe en... de verzorgingsstaat?
Ik noemde dit laatste eerder dat wij in mijn beleven leven in de kindsheidsfase van onze...[haha] grootste hoogmoedsconjunctuur aller tijden zijn aanbeland.
“Hoogmoed voor de val “ dus.... zoals wederom voorzegd werd.
En ...
Vreemd genoeg is dit ook een onderwerp over ons schijnheilig gedrag niet of nauwelijks bespreekbaar is, want iedereen voelt zich goed zoals hij/zij is.
Ik zou zelfs niet weten of er iemand beseft wat hoogmoed precies is.
De gezegde luidt niet voor niets “Nederigheid is des duivels oorkussen”.
Dit op zich al is een discussie meer dan waard en kan hier vast de stelling van de oude wijzen van weleer neerleggen als zijnde:  “Zij die oordelen zullen veroordeeld worden”.
Maar wij kunnen toch niet zonder ?
Zelfs  “Het waarheidsboek De Bijbel” is voor de meeste “weldenkers” al als sprookjesboek in de prullebak verdwenen en vervangen door onze “Wetenschappelijke kunde ” als zijnde onze zoektocht naar individuele onsterfelijkheid .
Jaja ... Dit klinkt misschien absurd, maar recent werd een artikel gepubliceerd dat men nu een “verouderingsgen” had gevonden wat de deur zou openen voor “altijd jong blijven”.
Sorry, het waanzienige artikel heb ik niet bewaard en kan slechts zeggen dat voorzien was dat wij hooguit onze levensduur zouden verdubbelen van natuurlijk gemiddeld 40 naar tot geknutseld 80 jaar.
En dit alles zijn wel ontwikkelingen, die ons noodlottig zullen worden.
De mensenplaag  is daar slechts één aspect van.
Maar...genoeg hierover.

Willen we dan echt niet zien dat het nu echt op alle fronten fout gaat of ligt de oorzaak van onze vermeende ziende blindheid misschien  toch louter iets wat ik “hoop doet leven-gen zou willen noemen?
Maar dit fenomeen van “hoop doet leven” is er al vanaf het moment dat wij hier verschenen en dat ons door het gemis aan “collectief bewustzijn” bijna noodlottig werd.
Maar nu...???
Ik weet althans geen voorbeeld te noemen van iets wat nog wel goed functioneert.
En kijkend in mijn samenleving lijkt het er op dat we “lang leven de lol” er zelfs een geweldig feest van maken en/of lekker tegen alle “heilige huisjes” aanschoppen..
Is dit  beide geen uiting van onze groeiende angst?
De vecht- en vlucht-reactie dus?
Wat ook steeds duidelijk wordt  is dat er maar een scheet dwars ligt of het hysterisch feesten slaat acuut om  in oncontroleerbare woede.
Maar het doombeeld zelf lijkt  99% van de mensen totaal oninvoelbaar.
Sterker nog.
Velen zoeken nog steeds naar meer en nog beter als zijnde eveneens het typisch kenmerk van ons zijn.
Het lijkt wel of wij - naarmate we rijker worden - onze eisen naar meer en beter alleen maar opvoeren. Het is als de volkswijsheid zegt “Het is nooit goed of het deugt niet”.
We kunnen dan wel de schuld geven aan het politiek systeem en/of de reclame-industrie, maar die speelt slechts in op de individuele behoefte. Dit zijn ook maar mensen met alle menselijke eigenschappen van dien.
Het lijkt er zelfs vaak op dat iedereen zijn/haar ego bevredigt door hun naasten  met hun Ik-waarheid  de les te lezen.
Ik noemde dit eerder al dat wij verslaafd lijken te zijn aan “discus werpen” om daarmee macht te kunnen uitoefenen op anderen.
Natuurlijk hebben we geen democratie in de ware zin des woord, maar eerder een demoncratie en/of een systeemdictatuur.
Maar deze bestaat mijns inziens al duizenden jaren; ook al hebben we er vele namen aan gegeven..
Al duizenden jaren roept het volk om een krachtige leider om ons te beschermen tegen onheil van buiten  om ons onderwijl te begeleiden in onze “inborn error” van nooit tevreden zijn met wat is.
Dit fenomeen is met der tijd alleen maar geëvolueerd en ondanks dat wij nu moeten zien dat het op alle fronten fout gaat blijft dit “mongoloide gedrag” onveranderd meegroeien.

Persoonlijk vind ik dit mens-aspect misschien wel het meest griezelige van het leven van vandaag de dag.
Ware het dat deze aanstormende oorlog een oorlog was waar - zoals in het verleden - winnaars en verliezers zouden zijn dan was er  nadien - ondanks de ellende - toch noch iets van hoop doet leven, Maar die is er nu mijns inziens echt niet meer.
Daar is onze technologie te geavanceerd voor en met te veel bijwerkingen.
Bovendien hebben we de aarde al voor 75 % leeggevreten en dit is gewoon nooit meer te herstellen.
Dat is althans mijn persoonlijke mening.
Toch hoort dit allemaal bij het bizarre spel van evolutie, waar “de mongool mens”  nu eenmaal iets mist wat heet “intuitie” en/of een “collectief bewustzijn”.
Ook dit is mijn stellige mening en weet dat het gros van de mensen hier anders over denk.
Het tegendeel is eerder waar.

Persoonlijk had ik - zeker ziende hoe de verhalen op de blogje gelezen werden en worden - verwacht dat - een enkeling daargelaten - net als ik toch een vorm van berusting  zou hebben gevonden in het hele verhaal met zo’n bijzonder en glorieus eindresultaat voor het kosmisch spel van oneindig beleven.
Persoonlijk zou ik aan de vooravond van deze doomsday het liefst met opgeheven hoofd vaarwel zeggen aan mijn leven : Een leven dat door valse beschuldigingen in de medische wereld zo’n bizarre wending kreeg en nu met dit verhaal wederom.
Ik weet dat dit voor velen misschien nogal fatalistisch overkomt, maar mede door de veranderingen die mijn BDE”s en/of mijn uittredingen met zich bracht, maakte mij voor de buitenwereld een volkomen schizofreen en werd dan ook werelds terecht gek verklaard.
Maar lachen is het wel , want ik zie dit precies in zijn spiegelbeeld.
Opvallend ook is dat ik  misschien wel mede daardoor niet alleen mijn familie en kinderen ben kwijt geraakt , maar eigenlijk geen echte vrienden heb overgehouden in deze bizarre reis.
Dit is wel de prijs die ik ervoor moest betalen  en ... vreemd genoeg heb ik het er wel voor over gehad.
Want..
Als ik dan ook maar één ding is waar ik nu als een klein kind  zo blij mee ben is het wel deze beschuldiging en gek-verklaring,  want anders had ik zeker nog doktertje gespeeld.
Dat was het absolute keerpunt in mijn leven, maar het duurde wel ruim 15 jaar voordat ik mijn grote boosheid kwijt was en het sleuteltje op dat doosje kon plakken ... met hulp van mijn voorvaderen die “al eeuwen in de hemelen zijn”.
Alles wat er toen zo kwaadaardig voor mij uitzag, leidde uiteindelijk tot een onvoorstelbare dankbaarheid : een dankbaarheid  met daarin een berusting van iets weten t.a.v. de perfectie van het kosmisch spel dat m.i. nooit anders had kunnen gaan.
Maar gruwelijk eenzaam voelt het wel.
Het voelt zo eenzaam en mede omdat het mij niet lukte om met óf wetenschappers óf met theologen in dialoog verder te komen in allerhande onderwerpen.

Wat dat betreft kan ik mij goed voorstellen dat die monniken van weleer gezamenlijk de eenzaamheid opzochten.
Met dit blogje alsmede de website en alle boeken die ik erover schreef bleef het toch een “eenmans-act” en lijkt het voor velen dat ik de wijsheid in pacht denk te hebben.
Arrogantie dus!!!
Maar het tegendeel is waar!!!
Het gevolg ervan was wel dat ik ook hier door schade en schande - via discus werpen - steeds iets dichter bij het grote geheel kon komen.En daar ben ik dan ook dankaar voor.
Had dat niet anders gekund?
Ach... nu kan ik zeggen dat dit mijn “Utopia” is.

Mag ik tot slot nog een utopische gedachte uiten?
Als we  allemaal onze kwade gedachten en/of gevoelens richting anderen op onszelf zouden  projecteren, zouden we heel dicht bij de waarheid uitkomen en zou de uitslag luiden  “Mijn leven staat niet alleen in het teken van zelfdestructie, maar van destructie van het leven zelf,”.
Want in mijn beleven zijn we .- zo beleef ik dat - dus allemaal en niemand uitgezonderd debet aan iets wat heet “Creativiteit vernietigt”.
Daarnaast is een typisch kenmerk van deze tijd - wat Bijbels voorzegd was - “het Ieder voor zich en God voor ons allen” en dit past nadeloos in de nalatenschap  “Geboren worden en sterven zijn puur individuele aangelegenheden en daartussenin is het leven “saamhorigheid” en/of een sociaal gebeuren.
Alles is daarin weer zo groot zo klein ..... zullen we maar zeggen.
Is dat geen toonbeeld van de Ik-dynastie.
De man/vrouw relatie zal ik hier zeker niet meer aankaarten na alle commotie van kortgeleden.
Hoewel ik dit onderwerp onvoorstelbaar interessant vind kan ik slechts hopen dat iemand met een verhaal op dit blog je komt met als passende titel “De vrouwen kwamen ooit van Venus hier komt de Venusheuvel vandaan - , de mannen van Mars - die hadden heel wat in hun mars - en de monniken van onze Maan en waren dus de Mooniks.”
Die vergelijking met de maan is niet zo verwonderlijk als we weten dat door de maan er leven op aarde kon ontstaan.
Dat is althans de wetenschappelijke zekerheid .
Ik noem de onbespreekbare dialoog over man/vrouw  “vreemd genoeg”, omdat het mijns inziens minstens zo bijzonder en interessant is als men het vanuit het oogmerk van cyclische veranderingen beziet.
Ik kan slechts hopen dat iemand en zeker een vrouw de moed heeft om hier een artikeltje van de maken.
Maar ik vrees dat dit utopie is .
Ach...
Is het belangrijk?
Het zijn toch peanuts.
Het Yin is nu eenmaal in de grote en kleine wereld altijd 8% krachtiger en dus machtiger dan het Yang.
Ware het elkaars gelijken geweest dat was er ook geen leven op de planeten geweest en ook geen Big Bang.

Ik stop er nu mee.
Het is al wat chaotisch en veel te lang verhaal
Sorry, maar beter lukte het me niet en misschien “dood het Uw tijd”..
Ik zal nog proberen een allegaartje te schrijven over het fenomeen introvert en extrovert die als twee-eenheid bij elkaar horen gelijk “zomer en winter”’ en/of “dag en nacht” en waarom iedere eindfase van een cultuur de erflast van vader op zoon en van moeder op dochter [ zo werd het ons althans Bijbels nagelaten]  verandert in van vader op dochter en van moeder op zoon.
Dit moet een reden hebben en die switch is mijns inziens begonnen na de Tweede Wereldoorlog en is nu al zo’n 50 %. van alle geboortes.
Het zijn slechts gedachte-spinsels :gedachtespinsels die bij schrijven erover meer vorm krijgen.
Het lijken afzonderlijk allemaal peanuts, maar in het weten dat alle cycli elkaars gelijke zijn zijn het voor mij zeer interessante onderwerpen.
En... “het dood mijn tijd”.

Thank you.
Thank you again for being here for the time being.
Getekend ,
Oorlog en “eeuwige” Vrede wens ik U .... Het offerlam.