Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


dinsdag 10 juni 2014

De glimlach van de dood. Van mensendokter via levensdokter tot ....kluizenaar Een terugblik van mijn bizarre leven
Van mensendokter tot levensdokter.
Zo werd het mij eens ingegeven door een paragnost en achteraf klopte dit als “een zwerende vinger”.
En nu...???
Het was veel erger dan een zwerende vinger.
Gelukkig zeg ik nu “Als ik dát geweten had....”.
Gestuurd door de vele uittredingen sta ik nu in een wereld die ik ooit betitelde als “Het Lucifer-galabal met de kater voor morgen”.en dat terwijl overal ter wereld de onrust met de dag groter wordt.In de volksmond noemde men dit ooit “Brood en spelen voor het volk”.
En het moge geen verbazing wekken dat de astrologische kankerlanden met name Nederland en Amerika niet alleen - gelijk kanker - de rest van de  wereld de les lezen en “uitmergelen” , maar tevens zeer hoog scoren in dit Lucifer-galabal.
Is dat niet meer dan schizofreen?
Ach misschien niet,
Toevallig las ik vandaag op Xander-nieuws hoe de moraal in Amerika rond 2001 zo extreem veranderd was en wel in die zin dat het kwaad in goed en het goed  in kwaad veranderde http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/06/Gallup-peiling-VS-sinds-2001-moreel-totaal-veranderd  Is dat toeval door onwetendheid???
Volgens mij - U weet dit inmiddels - bestaat toeval niet, want alles van allergrootste  tot het allerkleinste ligt als de raders van een klok cyclisch vast.  
Dit  “Lucifer-galabal” is hier een schoolvoorbeeld van iets wat nagelaten werd als “Omkeringscyclus” en/of kanker.
Het enige bizarre is dat ik - naar recent bleek  - zo’n extreem bijzondere stamboom heb.  

In het weten dat alle cycli elkaars gelijke zijn en dat de laatste ademtocht -ook wel ”de zucht van verlichting” genoemd - ons denken uitschakelt en ons zeer kortdurend ons “hogere zelf” en/of de spiegel van ons denken laat beleven is dit bizarre fenomeen misschien helemaal niet toevallig..
Deze ontwikkeling staat dan wel  te boek als “borderline-times’., maar  feitelijk zijn wij al half en half aan het hemelen  en dus is dit “het Lucifer-feest” van het leven nu .
Dat is de tijdgeest van nu.
Een schoolvoorbeeld ervan is onder andere de groeiende belangstelling van de zgn. “Oosterse Verlichte Meesters en allerhande Oosterse geneeswijzen”.
Is dit vreemde fenomeen niet al een aanwijzing dat wij allemaal al onze stamboom aan het teruglopen zijn?
Persoonlijk denk ik van wel.
Helaas ben ik nog weinigen tegengekomen, die dit als zodanig bewust beleven.

Ach...
Laat ik het maar simpel houden en  de “tijdgeest” heet nu  “Ik ben God van mijn eigen gedachten” waaraan niet getornd mag worden..
Zo ziet het tenminste er voor mij uit..Het heet ook niet voor niets “New Age”
Maar waarover kunnen we het dan nog wel over hebben?
Ik zou het echt niet meer weten.
Zelfs als ik over iets dat heet de “Aquarius-tijd” en/of de periode van wat ik eerder noemde “De verwatering van het leven” en Bijbels nagelaten als “na ons de zondvloed” begin kijken mensen me aan of ik water zie branden..
Daarnaast heb ik in één van mijn laatste artikelen al aangegeven dat onze technologische REvolutie en de mensenplaag essentieel waren, omdat wij al enige tijd in een nieuwe ijstijd-periode zitten en voor amateur-kosmologen hier - maar zeker richting de verwoede “global warming hypers” - vraag ik U om op internet te zoeken naar de fotonengordel en zijn invloed op onze wereld..Er is hierover trouwens genoeg interessants te lezen.
Ach... Is het allemaal nog belangrijk?
Dit is voor mij een retorische vraag , want in feite gaat het zelfs hier in Nederland exact zoals het in de sterren geschreven staat en daar hoort dit facet dus ook bij.
Zelfs bij al diegenen die dit blogje al jaren hebben gevolgd hebben geeft mijhet gevoel dat ze dan nog echt even van het leven moeten genieten ... zolang het nog kan.

Maar na al die uittredingen ik kan  volmondig zeggen, dat mijn BDE’s er feitelijk precies hetzelfde uitzagen als hoe Nederland nu feest der feesten lijkt te vieren en men kankert op alles wat in onze ogen niet deugt.
Ik kreeg de spiegel ook te zien en kon pocco de pocco het midden leren eren als zijnde de Goddelijke Perfectie alwaar goed en kwaad verdwenen is.
Ik vind het onvoorstelbaar hoe men [ van achter de schermen ] ons de democratie met  “vrijheid van meningsuiting” , “gelijkheid” en “broederschap” heeft opgelegd en hoe dat hedentendage bestempeld wordt als het grootste goed  
Ziet dan echt niemand dat dit illusie is en dat er in feite nooit democratie is geweest
Was dit niet het mooiste en/of het ultimate spel der Illuminati om de verdeeldheid tussen mensen tot extreme hoogte op te jagen en ooit nagelaten als “broeders vechten tegen broeders”.
Ben ik - terug van lang weg geweest - daarmee het feestje voor velen aan het bederven?
Ach!!! Ik vrees dat dat in deze “New Age fase” onmogelijk is.
De “Ik-Goden” - zoals ik dit vaker noemde - laten zich niet meer manipuleren.
Over de emancipatie van de vrouw , de grondoorzaak ervan en de gevolgen is dit ook ten ene malen onmogelijk en zeker richting.[haha] het zogenaamde “zwakke geslacht “.
Zien we dan echt alles in de spiegel van de realiteit?
Vond ik het daarom zo moeilijk om mijn uittredingen aan het geduldig papier toe te vertrouwen?
Ik heb het feestje tijdens mijn BDE’s ook al gehad of liever gezegd :”Ik had mijn “levensdoktersjas- functie” t.a.v. de terminale verkankeringfase in de wereld al zo voorzichtig mogelijk aan U verteld na zo’n 30 jaar research ten aanzien van cycli die allen elkaars gelijke zijn..
Research??? Is dat niet woordzuiver “Her-onderzoek”
Ik liep mijn stamboom terug en kon daardoor in de toekomst kijken.
Is dat niet vreemd dat wij onder research  het spiegelbeeldige verstaan?
Maar het is nu wel meer dan duidelijk dat “het ooit gewetene”  voor wetenschappers “waanzienigheid” is en dat was ook de reden dat ik zelfs met mijn honderden pogingen van contact met wetenshappelijke collega’s zelfs nooit reactie ontving?

Daarnaast kan ik U zeggen dat het voor een “mensendokter” al bepaald geen gemakkelijke opdracht is om patiënten te vertellen dat het einde verhaal is, want ook de patient blijft tot de laatste snik geloven in een wonder. Dat heb ik vaak genoeg mogen ervaren.
Maar als “levensdokter” is dit wel duizend keer moeilijker.
Dat kan ik U wel zeggen.
Als ik dan ook maar één probleem heb met mijn terugkeer naar mijn geboorteland ligt daar nu mijn extreme eenzaamheid en voel me haast een paria in mijn eigen land.  
Dit maakt dat “die allerlaatste glimlach van de dood”  mij haast dagelijks lonkt.
Dat is helaas de prijs voor het ontrafelen van de naar schatting 5000 jaar lange brainwash, die onze erflast danig heeft besmeurd.

Al langere tijd beleef ik dat mijn belangstelling voor iets wat men nu hier als “levensvreugd”   beleeft  er voor mij wel heel erg bizar en/of haast luguber uitziet.
Zelfs als ik het met een lach en een traan probeer te vertellen [ de realiteit in mijn ogen, omdat “alles  perfect gaat ” ] krijg ik eerder vijanden dan vrienden.
Mijn Egojasje - dat men zeker in deze tijd keihard nodig heeft in deze voor mij  bikkelharde wereld - is zodanig versleten dat ik echt nog slechts als  “naakte aap” verstoppertje speel met mijn buitenwereld.
En als ik geweten had dat ik ooit lang geleden enthousiast had meegewerkt om o.a. de sprookjes van Boeddha , Allah en God in de wereld te brengen, had ik er waarschijnlijk geen letter hierover geschreven.
Maar ook hier zit er voor mij wel een grote keerzijde aan vroegtijdige “openbaringen”.
En die keerzijde is wel dat ik alle boosheid richting zowel Vadertje Staat en KNMG alsmede stukgelopen relaties en vriendschappen totaal verdwenen is..
Sterker nog!
Zonder vallen is er ook geen opstaan ... als U begrijpt wat ik bedoel.
“Door schade en schande wordt men nu eenmaal ijzig langzaam iets wijzer”.
Dat is nu eenmaal het lot van ons mensDOM zijn, waardoor wij zo dualistisch in het leven staan.
Beide kleinmenselijke belevingen van goed en kwaad  voelen voor mij nu beide als grote cadeautjes en zelfs dat is - heb ik moeten beleven  - totaal oninvoelbaar voor ieder “weldenkend mens”..
Als ik het woord “weldenkende mens” opschrijf krijg nu ik al haast kotsneigingen , want dommer dan dom bestaat volgens mij niet.
En als ik het woord mediteren vertel als zijnde het midden eren tussen goed en kwaad  wijst men wijselijk met zijn/haar wijsvinger naar zijn/haar eigen voorhoofd.
Is dit niet het summum van oprechtheid?.
Ik heb -”verdommij” - mijn hele leven niet anders gedaan dan zoeken naar basale oorzaak en gevolgen van onze progressieve verzieking in allereerst het lichaam en daarna in geest van leven en beleven!
Het is heus niet toevallig dat “de zoon van God” zich 12 discipelen uitzocht die allen onder een ander sterrenbeeld zijn geboren, want zodoende werden de vertellingen van Jesus 12 verschillende interpretaties en dus werd het een Babylonische spraakverwarring.
Zo beleef ik dit astrologisch gegeven ook in de wereld waar het nu eveneens een totale Babylonische spraakverwarring is..
En dan heb ik het nog geeneens over het woord dat zijn zuiverheid totaal verloren is.
Was dat ook de reden waarom ik - onbewust -  om deze zoektocht te volbrengen ruim 20 jaar in mijn “ballingsoord” in de binnenlanden van Portugal [ letterlijk de poort tussen Oost en West ] moest vertoeven?
Het wordt nog gekker als ik U vertel dat ik drie keer ben verhuisd en wel van Portalegre [ de poort van het licht ] vervolgens naar Alvaroes[ de morgenster] en als laatste het gehuchtje Reveladas [ revelation] waar ik mijn allerdiepste uittredingen kreeg.
Toeval????
Nu zie ik dit ook als zijnde onderdeel van het lot of mijn lotsbestemming.
Was het niet ongeveer vergelijkbaar met  Johannes die in de kerker zijn diepe visioenen kreeg?

Dat dit zgn. lot of lotsbestemmingen niet alleen voor mij, maar feitelijk voor iedereen van A tot Z vastligt is hopelijk meer dan duidelijk geworden .
Betekent dit eigenlijk niet dat wij dus nooit boos kunnen worden richting anderen, doch hooguit richting onszelf als we ruzie en/of oorlog maken?
Sterker nog!!
Helaas is het zo griezelig simpel dat het iedere vorm van “weldenkendheid” overstijgt..
Onze hele wereld draait toch nog slechts om geldingsdrang en geldindrang en kennis is macht?
Zijn wij daarnaast - als we goed durven te kijken - niet allemaal “slaaf” van elkaar geworden.
Zijn we niet allemaal op zoek naar “meer en beter” en lezen elkaar de les of geven allerhande goedbedoelde  adviezen alsof wij “Ik-Goden” zijn.
Schreef Max Dendermonde niet ooit zijn boekwerk “De wereld gaat aan vlijt ten onder?
Als ik het mij goed herinner schreef hij daar o.a. in Als wij mensen beesten waren zag onze wereld er nog steeds “paradijselijk “ uit.
Nu kijken we naar een al haast “verschroeide en totaal leeggevreten aarde” als gevolg van een mensenplaag.
En we gaan maar door en we gaan maar door met een onvoorstelbaar enthousiasme om kindertjes op de wereld te zetten via natuurlijke of kunstmatige inseminatie.
Is dat niet het summum van “ziende blind en horende doof aan het einde der dagen”?

Zoals menigeen hier weet heb ik mijn lichaam al tijden geleden aan de wetenschap geoffreerd om te onderzoeken waar in mij de duivel  zat ... opdat iedereen dan oprecht met “een zucht van verlichting” afscheid van mij kan nemen.“
Natuurlijk komt dit over als een cynisch grapje, maar helaas zie ik het cynische wel in het spel der Illuminati en/of zijn voorloper “De geheime Witte Broederschap”, waar ik ooit lang geleden deelgenoot van uitmaakte.
Zelfs de nalatenschap van “branden in Uranus” bracht ons er al vroegtijdig toe om ons massaal te laten cremeren .... voor kosmisch welzijn?!?!
Praatte ik net voor mijn beurt en verklapte ik net ïets te vroeg het oude sprookje voor kosmisch welzijn?
Gelukkig heb ik het antwoord hierop al gegeven.

Ik had nog een tijdje de ijdele hoop dat het blogje  wat ik terug in Nederland  startte - behalve het mij net in leven hield - t.a.v. het hele verhaal over hoe wij van de wieg tot het graf gewoon belazerd zijn om tot het bittere einde door te gaan in het algemeen meer aandacht zou krijgen.
IJdele hoop was het dus en niets meer!!!
We willen graag alles weten, maar weten ook dat alles weten niet gelukkig maakt.
Was geluk niet voorbestemd voor de domme?
Maar nu eigenlijk zo goed als alles is gezegd en het Vaticaan op Hemelvaartdag opdracht heeft gekregen om officieel de Moslimgemeenschap te verkiezen boven het Christendom - het spel van ‘twee geloven waar de duivel tussen ligt” - mag ik nog net meemaken dat mijn bizarre verhaal gaat uitkomen en er het beste aan te doen om verder “te zwijgen als het graf”.
Kortom...
Mijn taak en mijn tijd zit er nu echt op en de Uwe komt nog wel met “Uw kater voor morgen”..
Ik vrees dat zij die mij een beetje hebben leren kennen inmiddels wel weten dat ik geen geweeklaag duldt als zijnde de gebruikelijke rite van een begrafenis waar iedereen de dode de hemel ingeprezen wordt alsof het “heiligen” waren.
We hebben toch netjes geleerd dat “Over de doden niets dan goeds gezegd mag worden”... behalve dan misschien de pion der Illuminati Hitler?
Gelukkig voor Hitler heeft hij nog jaar en dag met zijn geliefde Eva Braun [ geen toeval een Joodse ] van zijn verdiende rust kunnen genieten in Argentinïe.
Als ik nog één wens mag doen  is het wel dat ik met stille trom mag vertrekken en behoef zeker  geen annonces in kranten.
Waarschijnlijk kan dat zelfs niet, omdat ik nog steeds via de Staat der Nederlanden een publicatie-verbod voor die kranten heb vanwege mijn te vroege onthullingen..
Of... Misschien wel juist!!!
Misschien is men zelfs wel blij als men hoort dat ik vertrokken vroegtijdig ben!
My life was really an absurd race in order to raise
Ik heb mijn kater al meer dan mij lief was gehad.

Hoe kan ik dit blogje beter definitief eindigen met God’s nagelaten woorden...
Aan het einde van de 6-de dag overzag God zijn Creatie, zag dat het Goed was en Hij liet ze.....aanmodderen