Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


maandag 31 januari 2011

Denkevolutie deel 2 : De verachtingscyclus


Ik had dit stukje ook mijn ‘’Hoogmoed voor de val” kunnen noemen, want ik had echt gedacht dat ik meer zou oogsten in 10 jaar dan een handje vol ‘’gelovers’’ in Gods woord.

“Wie zaait die oogst”, zei de boer en hij ploegde voort.
Na zo’n 12 geocities-sites, een Confissius website, een Wetenschap-eindtijd website, een volkskrantblog en zo’n 10 boeken waarin ik probeerde...
Ja wat probeerde ik eigenlijk?
Ik probeerde via dialoog dieper in de spelonken van ons zijn door te dringen.
Maar het tegendeel was waar.
Met mijn schrijven ging ik verder de diepte in, omdat ik als angsthaas geen fouten durfde te maken in mijn ‘’openbaringen’’.
Ik probeerde dieper door te dringen in een onvoorstelbare wijsheid uit vervlogen tijden, die voor één mens eigenlijk te veel omvattend is en toch zo simpel is... als men weet!
Ik had met mijn poging tot dialoog natuurlijk wel een voorsprong, want ik was er al decennia mee bezig.
En/of, ik was al een kleine ‘’ervaringsdeskundige’’ in een zoektocht, die ooit heette “Zie en verbaas U”.
Natuurlijk was mijn slotconclusie niet één van de leukste en/of iets waar we liever niet over praten: de eindtijd waarin we leven.
Een eindtijd en/of de op handen zijnde dood voor individu en collectief.
Bovendien werd ik erin bijgestaan door mijn doodgewaande voorvaderen, die één voor één uit hun graven herrezen als gevolg van schade en schande van mijn medemens.
Door hen was ik ook mijn status al verloren!
Dit was achteraf wel het mooiste cadeautje, want status is als een standbeeld dat maar één kant opkijkt.
Nu zegt dat U niets, terwijl U denkt dat U weet wat ik bedoel.
Iedereen heeft toch een standpunt en zeker ten aanzien van goed of kwaad.
Men is vóór of men is tegen en vragen stellen maakt je kwetsbaar.
Dat is ook de reden dat - zeker “en publique” er geen vragen worden gesteld en zelfs niet als men een nickername heeft.
Angst ...Angst... en nogmaals Angst!!!

Nu terugkijkend naar mijn bizarre leven stond alles al in mijn genen beschreven.
Ik was geen kleine “ervaringsdeskundige”, maar ik als ikje was het topje van een ijsberg waar net het kopje van te zien was.
In 1979 schreef ik het eerste boekje met als titel “Kanker... noodzaak?, niet voor niets met een groot vraagteken, want ik wist het nog echt niet!
De krab die de aarde leegvreet is de cover van dit boekje en getekend door een oude schoolvriend. Toen wist ik dus al zeker dat dit te gebeuren stond.
Vraag me niet hoe, want ik voelde het.
De animatie werd pas later door een Engelse vriend gemaakt.
Ik was nog een blinde en zoekende in de woestijn en dat maakte waarschijnlijk dat ik de de pers haalde.
Vreemd als ik nu terugkijk en tezelfdertijd lachwekkend, want stond er niet geschreven “Alles weten maakt niet gelukkig” en “Zalig zijn de armen van geest”?
Als ik het toen al geweten had, was ik waarschijnlijk al direct gehangen door wereldse ‘’ervaringsdeskundigen’’.
Iets minder werd het al toen ik een tweede boekje ‘excarneerde’ met als titel “Ik denk dat ik weet, maar ik weet niet dat ik denk” [1982].
De kritiek luidde: “De titel had je moeten omdraaien”! Men snapte het niet.
Ondertussen was ik door volk en vaderland al in de banvloek verheven met mijn lezing “Cancer, it’s like economy”: een wereldse kanker die nu terminaal is.
Mijn eerste grote artikel in ‘s werelds gerenommeerde blad Medical Hypotheses ging over een cel en... totaal onbewust bewust tekende ik die cel als de aarde met een celatmosfeer, waarin zich processen afspelen, die nu 30 jaar later als twee druppels water identiek is met die van Moeder Aarde met haar atmosfeer.
Onvoorstelbaar maar waar!
En dan moet U zich voorstellen dat ik ook nog dyslectisch ben, waardoor in echt alleen door schade en schande iets wijzer kon worden. Want boeken lezen kon ik niet!!
Het zat er in en kwam er allemaal uit.
En het kon er pas echt goed uitkomen, nadat ik mij als moderne monnik 15 jaar had terugetrokken uit de woelige wereld: een wereld waar ik verguist was door zogenaamde ‘’ervaringsdeskundigen’’ en...
Wat direct geloofd werd door het voetvolk... zal ik maar zeggen.
Was dat ook wat de geleerden van weleer te beurt viel en waardoor zij zich terugtrokken uit de wereld? Zij stuurden ook niet voor niets afgazant Jesus in de wereld, die dan ook direct vermoord werd.
Ik vrees dat de geschiedenis van mijn levensboom zich, gelijk die van de geschiedenis zelf,  herhaalt tot het einde der dagen.
En wat is het resultaat???
Zij noemden het niet voor niets “de verachtingcyclus”’: een verachting van het weten!!!

Op een handje vol discipelen na - die blij zijn met het weten - word ik werelds vergald alsof ik een melaatse ben.
En wat houdt me nog net op de been?
Is de volkswijsheid niet ‘’Wie schrijft die blijft’’?
Maar mijn schrijfader begint nu op te raken door gebrek aan feed back en... support.
Dit is zeker geen aanval richting  hen die het verhaal wat ik van mijn ‘’ervaringsdeskundigen’’ mocht ontvangen geloven.
Ook zij staan onmachtig in de wereld en zelfs nog onmachtiger dan ik, want ik heb alle bewijzen voorhanden en kan daarmee spelen.
Sorry mensen dat ik jullie dit vroeg, want ik vroeg het onmogelijke van jullie.
Ik vroeg het onmogelijke van jullie, gelijk ik het onmogelijke van mijzelf eiste: de waarheid boven tafel brengen in een tijd dat we ziende blind en horende doof zijn verworden.
Dat is toch bluddy nonsens???
Je zegt toch ook niet tegen een melaatse dat hij er niet uitziet!!!

Vannacht werd ik wakker met het woord ‘’ervaringsdeskundige’’.
Het was of een stem zei ...Kijk naar dat woord!!!
Of ik het wilde of niet ik moest aan mijn vader denken, die vaak uitriep ‘’Iedere boerenlul kan dokter worden. Je moet gewoon regeltjes instampen en toepassen’’.
Maar is dat niet zo met iedere studie? Het zijn toch slechts truckjes?
Sterker nog!!!
Als je van hart en nieren al specialist bent, ben je pas écht ‘’ervaringsdeskundige’’.
Dan ben je kritisch zonder dat je beseft dat je een voorouderlijk ‘’geweten’’ hebt.
Geen wonder dat - zo ver ik weet - géén van mijn hoogleraren geweten hadden, evenals mijn medische medestudenten.
Het zijn net gelovigen!!!
‘’Zalig zijn de armen van geest” ....zal ik maar zeggen.
Je kunt ze alles wijs maken.
Zelfs dat gif voor een ziek lichaam gezond is of dat rotte plekken moeten worden uitgesneden alsof het een rotte appel is, die je toch wilt opeten.
Het zijn pure gewetenlozen!!!
Duizenden dingen gingen door mijn kop...
Toen wist ik waar het woord vandaan kwam.
Ik was binnen 2 weken geconfronteerd met iets dat ‘’gekker is dan gek’’.
Ik dacht dat dat niet kon, maar ...
Jonge mensen die in psychisch noodweer waren terechtgekomen, krijgen nu een opleiding tot ‘’ervaringsdeskundige’’.
Is het niet onvoorstelbaar!!!
Geef het poppetje een naam en hij danst toch als een clown?!!
Status, statuut en/of standbeeld zonder geweten.
Dat is de wereld van vandaag.
Gelooft U het niet????
De zoon van een fruitteler is nu minister van Financiën.
Een ex-babysitster is nu minister van Volksgezondheid.
Moet ik ze allemaal langs gaan? Neen toch????
Aan het hoofd van onze natie staat een geflipte concertpianist.
Als dat alles geen omkerings- of verachtingscyclus is, weet ik het ook niet meer.
Ervaringsdeskundigen in hart en nieren ?
Natuurlijk kan ik het omkeren, want alles heeft twee kanten en een gulden middenweg is helaas niet voor ons weggelegd.
Daar zit immers onze tekortkoming: die verdomde verkalkte brug in onze hersenpan.
Zijn het niet de kleine dingen dit het hem doen?
Dus kan ik met even veel recht onze regering de hemel inprijzen, want...
- De minister van Financiën laat zich geen appels voor citroenen verkopen in deze grootste crisis ooit.
- De minister van Volksgezondheid is op haar plaats in deze kindsheidsfase van de cultuur en...
- Onze President is de dirigent  op de zinkende Titanic en/of op  ons ‘’Lucifer Galabal”.

Sorry mensen,
Ik was van plan om het moeilijkste stukje van mijn puzzel met U te delen: de vraag die ik mij stelde toen ik bijna verantwoording moest afleggen voor mijn edelslagers-mes.
‘’Waarom stijgt het aantal ziekten nu na de oorlog werkelijk de pan uit en waarom het een direct gevolg is van de collaps van ons denken.”
Het aantal ziekenhuizen en doktoren is nog nooit zo hard gegroeid.
Is het niet nog bizarder dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in vredestijd de ziekte-incidence stijgt en in oorlogstijd daalt?
Is dat niet uiterst vreemd?
Ik had op zijn minst verwacht dat mijn stellingname ‘’Lachen is gezondmakend’’ U als een bok op de haverkist zou doen aanvallen.
Maar U bleek reeds ‘’overvoerd’’.
Het was voor mij althans het moeilijkste stukje in die immense puzzel.
Mag ik onze progressieve verzieking van lichaam en geest nog even laten rusten?
Misschien is het zelfs wel beter om het te laten liggen tot na de zondvloed, want...
Hoe was het ook weer?
Zalig zijn de armen van geest.
En het is immers toch zinloos; zelfs als U denkt er wijzer van te worden!?

“Gij zult uw gaven niet te gelde maken”...

Deze ballade van de ''vrek'' werd ingestuurd door Maria.
Is het niet leuk dat zij niet meer kan worden afgemaakt en U alleen nog maar over Uw eigen ''gaven'' kan vertellen?

“Gij zult uw gaven niet te gelde maken”...

Dat is moeilijk, want onze wereld valt en staat door geld. En we moeten eten en de meesten van ons zijn geen boer meer.

In de Bhagavad-gita lees ik hoe er verteld wordt “Wees niet trots op de vruchten van uw arbeid”.

Zijn niet alle meegegeven geboden als egoknallertje of hoofdbrekertje bedoeld?

Is mens synoniem van ego?
Het valt me op de laatste tijd hoe ineens ieder mens over Ego’s praat alsof het een moderner woord is geworden voor Satan of de Duivel.
En natuurlijk... zoals altijd en met alles, zijn het de ándere mensen en zegt ons duivels egootje ons dat wij het heeeeelemaal niét zijn.

Wordt een “gave” in onze tijd niet als ‘hebbertje’ gebruikt, in een concurrentie-race als een soort van moderne oorlogsvoering?
Betekent het woord “gave” niet: “Iets wat ons individueel is meegegeven vanuit onze erflast”?
Een gegeven emotie om als opstapje te gebruiken naar het “hoe, wat en waarom” van leven, mens zijn enz.?
Maken we onze “zielige gave” of zwakte niet te gelde zodat ons ego opgepoetst wordt in trotsheid en arrogantie i.p.v. een hoofdbreker die tot egoknallertje kan leiden?

Ik heb de Bijbel niet gelezen [en het lukt me ook niet].
Wat ik van de Bijbel weet is wat ik van Siegfried hoorde.
De manier hoe hij erover vertelt klinkt me als plezierige hoofdbreker in de oren.
In tegenstelling tot mensen die met bijbelteksten gooien, me doen afsluiten voor de agressie waar ze mee gooien.
Toch klinkt de Bijbel niet onbekend voor me... is dat misschien wat haha onze “mensenfluisteraar” bedoelt met “We hebben de Bijbel opgegeten en in onze genen te vleze gemaakt”?
Als ik in de verhalen van de Veda’s lees, wordt mijn nieuwsgierigheid geprikkeld in hoe hetzelfde op een andere manier vanuit een andere cultuur en andere levensgewoontes vertelt wordt.

De zin [van] “Gij zult uw gave niet te gelde maken”, werkte voor mij als een uitdagende hoofdbreker.
Omdat “trots en arrogantie” mijn erflijn kleurt, waar ik een stoeierij mee heb die mij in verwarring brengt.
“Verwarring” wordt in de Bhagavad-gita “vrekkigheid” genoemd.
Ook weer zo’n heerlijke eigenschap waar ik me dood voor schaam en nog verwarder... uuhhhh... vrekkiger van wordt.
Verwarring of vrekkigheid wordt daar uitgelegd als het koesteren /stevig vasthouden van een emotie en daar grote sier mee maken of spelen.

En... ajajai mia mai [zoals ze dat in Portugal zo aandoenlijk bejammeren “moeder waarom heb je me geboren laten worden”],  nu maar hopen dat er een grotere vrek opstaat dan ikzelf al ben!!!

vrijdag 28 januari 2011

De evolutiesprongen in het denken:de omkeringscyclus- deel 1


Dat de evolutie in zgn. evolutie-sprongen verloopt is een algemeen aanvaard fenomeen.
We kennen daarin kleine nauwelijks waarneembare sprongen, die worden veroorzaakt door het dag-nachtritme en waarvan de volksmond zegt ‘’Ik werd herboren wakker’’ en grotere tot hele grote sprongen.
De grotere zijn de maandcycli, de jaarcycli, de sterretijdcycli, de sterrejaarcycli en tenslotte de cycli van zgn. kosmische dagen en ... de’’zwangerschaps-cyclus’’ van het Universum.
Dit was het voorlaatste artikel op dit blog.
Ik ga hier niet meer zeurpieten over alle cycli die elkaars gelijke zijn, want daar krijg ik zelf al een punthoofd van.

Ik was dokter in hart en nieren, want mijn vader was arts/specialist en mijn grootvader was arts/specialist. Het zat mij dus in het bloed.
Het was genetische malformatie!!
En vreemd genoeg zat in die opeenvolgnde bloedlijnen ook weer het aspect evolutie.
Mijn grootvader was lijkensnijder om te zoeken naar de doodsoorzaak, mijn vader was internist en ik was ‘’edelslager’’ om die rotte plekken er al voor de dood uit moest snijden.
Alle drie waren wij ‘’totaal bezeten’’ van ons ziekelijk zijn en probeerden daar oplossingen voor te vinden.
Dit noemen we erflast en hierin was al duidelijk dat dit ook een beeld van evolutie is...

Net als de ziekte zelf, die in omvang en ernst alleen maar toenam.
Is ‘’alles wat is’’ niet in constante verandering en/of evolutie?
Het heet dan ook niet voor niets ‘’erflast’’ en geen erflust, want het lijden werd steeds groter.
Dat geen dokter daarbij stilstaat is natuurlijk al te dom voor woorden, maar we kregen dan ook niet voor niets het troetelnaampje mee van mensDOM te zijn.
Dat erflast zelf de oorzaak is van ons steeds zieker worden in lichaam en geest , is iets dat ik door al mijn research nu wel voor zeker weet.
Maar!!!
Gek genoeg is die ziekte-evolutie met uiteindelijk aderverkalking als lichamelijk en geestelijk afsluiten, waarna kanker als zijnde pure egocentriciteit - ik wil overleven - en tenslotte AIDS of aidsen aan het einde van iedere sterretijd wel het moment dat die ziektecyclus dan wel eindigt met een oorlog en zelfdestructie van zo’n cultuur.
Met andere woorden: Er is een natuurlijk mechanisme, die ziekte kan doen verdwijnen.
Is dat niet waar wij mensdommers tot op heden naar op zoek zijn ... geweest?
Wat kan hierin het sleuteltje zijn?
Vanaf het moment dat de website www.wetenschap-eindtijd.com in de lucht kwam heeft deze ‘’doktorale’’ hamvraag mij bezig gehouden en een duidelijk antwoord vond ik niet.
Onderwijl veranderde de wereld wel razend snel en ...
Kan ik hier het antwoord misschien in vinden, voordat de oorlog de lucht voor altijd klaart?
Het is dan misschien wel mosterd na de maaltijd, maar dat is toch met alles wat wij doen?
Daarnaast valt wel op dat er toch wel iets veranderd is in deze denk-evolutie.
Laat ik als meest frappante noemen dat in de Griekse tijd de aarde opeens weer plat was en wij rechtlijnig gingen denken.
Is dat geen degeneratie van de hoogste orde???
Maar het denken werd  iedere sterretijd wel vuriger, vindingrijker en machtiger, mede als gevolg van de technologische vooruitgang die iedere eindtijd van een cultuur explosiever toenam.
Kunnen we niet concluderen dat macht puur een overdekken van onmacht is???
Voor mij is dit een retorische vraag.

Maar blijft staan dat de ziektecycli na zo’n val van een heersende cultuur weer opnieuw is begonnen.
En dat is ook de reden dat iedere nieuwe cultuur heersend is over alle vorige.
Het lijkt de evolutie zelf wel, want daar zijn hogere soorten ook heersend over de lagere en ook daar bleven de voorgaande soorten op dit lagere niveau functioneren .
Kijk maar naar Afrika als extreem voorbeeld.
Specialisatie en progressieve kwetsbaarheid horen bij elkaar als yin en yang.
En is dit in ‘’de mensen-evolutie’’ niet ook het geval?
En dit zou toch ook ergens genetisch grondslag hebben?
Volgens mij is dit alles evident, want we hebben ons tot de tanden bewapend om ons eigenDOM te beschermen.

Nu hebben wij een wereldsamenleving, waarin Amerika wereldwijd de lakens uitdeelt.
Nu hebben we de kern van energie - de kernenergie - gevonden en zijn wij dus gegroeid naar kosmisch evenbeeld of...
Om met de New Age te praten zijn we op weg naar het ‘’kosmisch bewustzijn’’.
-Ligt daar in dat New Age beleven het sleuteltje?
Ten tweede valt op dat steeds meer mensen zich vergrijpen aan psychedelische middelen, waarvan wij weten dat het ons denken verdooft.
-Worden wij gek van onze veelheid van denkbeelden en/of staat ons denken op het punt te exploderen?
Dan zijn er steeds meer kinderen, die het stempel ADHD opgespeld krijgen als teken dat zij niet meer sporen in deze denkwereld. En er zijn steeds meer schizofrenen.
-Ook dat is toch geen toeval?
En tenslotte is onze wereld in razend tempo omgetoverd tot een ware ‘’feesttent’’, waar volksvermaak ons nog net staande houdt met ‘’Wein, Weib und Gezang’’..
-Is dat niet de spiegel van al onze duizenden problemen waarin wij ons geworsteld hebben?
Het lijkt de spiegel van het denken wel.
En last but not least worden er steeds meer linkshandige mensen geboren.
-Is dat misschien het zoveelste teken dat onze rechter hersenhelft het overneemt en/of dat onze denkcomputer gecrashd of aan het crashen is?
Dan is het ook vrij logisch dat wij nu de artificiële denkmachine hebben ontwikkeld waar wij nu op alle terrein volkomen afhankelijk van zijn geworden.
Dat wij hier giga-kwetsbaar door zijn geworden, zal pas blijken als de NASA-voorzegging over een electromagnetische storm gaat komen.
-Ligt in die omkering van het denken het sleuteltje voor genezing en/of zoals de volksmond zegt ‘’Lachen is gezond’’?


Laat mij aannemen dat dit het beeld is van onze eindtijd die de waarheid dicht benadert, want denken is toch onze overlevingsdrift geweest.
Met andere woorden: Als ons denken crasht kunnen we het wel vergeten.
Kijkend in oudere culturen vertonen deze spectakels opvallend veel gelijkenis.
Dan is de vraag natuurlijk ...
Wat gebeurt er dan in onze hersenen waardoor ziekte verdwijnt?
Als we dat zouden weten zouden we ziekte toch kunnen behandelen?
Hebt U het boekje ‘’In de ban van de genen’’ gelezen, waarin ik uiteen zette hoe en waarom onze genen veranderen en wij ziek worden?
Daarin leg ik vast hoe de rechter hersenhelft als zijnde het collectief bewustzijn in de nacht geen correcties kan uitoefenen op de overlevingsdriften tijdens de dag opgebouwd.
Daarom piekeren wij ook zo veel in de nacht tesamen met warreldromen.
Dat is ook de reden dat alle andere levensvormen geen erflast opbouwen en ook niet kampen met ziekten, want zij hebben nog een intacte brug tussen collectief en individueel bewustzijn.
Maar onderwijl zijn ook zij onderhevig aan de constante veranderingen in de natuur -het Darwin verhaaltje noem ik het maar voor het gemak.
Maar dat collectief bewustzijn - gelocaliseerd in onze rechter hersenhelft - wordt door onze steeds agressiever wordende denkhersenen wel spiegelbeeldig gevormd in een nutteloze poging om correcties uit te voeren.
Ja!!! Nutteloos, want die verkalkte brug laat geen impulsen door.
Met andere woorden: Wij kunnen slechts of links of rechts beleven.
Een tussenweg is er niet!
En als die denkhersenen ‘’exploderende’’ zijn...
Dat leidt in eerste instantie tot pure schizofrenie en daarna tot spiegelbeeldig gedrag als zijnde ‘’Het Lucifer Galabal met ... de kater voor morgen’’.
Mag ik U vragen???
Als dat geen omkeringscyclus is weet ik het ook niet meer.
En als ik dan kijk naar jokers als bijvoorbeeld Paul de Leeuw , André van Duin en vele anderen weet ik het ook niet meer.
Is dit niet de verachting van de werkelijkheid?

Maar als die energieen in de hersenen zich omkeren zullen de organen dan toch ook spiegelbeeldig gevoed worden en kunnen ze theoretisch toch herstellen in hun voedingspatroon?
Dit gaat natuurlijk niet van het ene op het andere moment, maar de balans wordt dan wel langzaam weer hersteld.
Maar dit gebeurt niet met de denkhersenen, want die zijn immers burn-out. en/of zijn slapende.
Is het niet een geniaal spel van God, die zag dat zijn creatie perfect was.
Dan gaan we toch ‘’zingend’’ ten hemel?
En als men stervenden ziet dan komt er op het laatste moment een glimlach of er wordt een hart onder de riem gegeven voor de nabestaanden.
Is dit niet ook een bijzonder beeld van omkering aan het einde van een levenscyclus?
En als men daarbij bedenkt dat het juist de denkhersenen zijn waar de angst voor de dood huist, kan men zich ook goed voorstellen hoe de New Age movement en zwaar gelovigen alleen maar kakelen over het prachtige Paradijs wat in aantocht is.
En hoe veel therapieen zijn er niet gebaseerd op lachen???
Ik heb heel wat afgeworsteld met dit vraagstuk en alhoewel er nog veel meer opties zijn ligt volgens mij dáár en dáár alleen een mogelijk antwoord, dat de ziektecycli zich aeonisch manifesteren.
Maar ...
Dan is het - als dit het antwoord is -  toch om je dood te lachen???
Het maakt dus geen zier uit wat je doet.
Waren wij - net als alle andere levensvormen - geen angsthazen geweest, dan hadden wij ook nooit de kern van energie gevonden om Moeder Aarde nog effe op te warmen voor als wij onszelf al ‘’vurig’’ hebben opgeblazen.
Het spel was dus al gespeeld voordat jij of ik hier erflastig aan deelnamen.
En...
Voor schuld en boete is er dus geen plaats.

Haha... hooguit voor discussie en dan met name voor critici, die deze omkeringscyclus in relatie tot kanker niet zien zitten.
Want die ziekte staat wel in de boeken  als omkeringscycus of verachtingscyclus.


wordt vervolgd.

woensdag 26 januari 2011

Wiegedood of maternale kindermoord


Ik schrijf dit korte verhaaltje naar aanleiding van een uitzending van ''uitgesproken EO'' waarin gisteren een programma was over wiegedood en waarin ouders allereerst als mogelijke verdachten werden aangemerkt.
Het was of mijn bloed karnemelk was geworden, want ...
Hier lag het begin van mijn progressieve verkettering door de medische wereld en dateert al uit de 70-er jaren.
Het was alsof ik mijn leven terugbeleefde en zag weer terug hoe ik als chirurgisch consulent op de Kinderkliniek van het AZG oog in oog stond met een baby, waarvan de verpleging koeltjes zei ‘’Lijdt aan juvenile pulmonary distress [ duur woord voor weigedood] en gaat dood.
Ik ging naar de hoogleraar en vroeg of ik het kind mocht behandelen en kreeg als reactie ‘’Bemoei je met je eigen zaken en ik verbied je verdere toegang tot de Kinderkliniek’’.
Vanaf die tijd ging het bergafwaards en werd  uiteindelijk de toegang tot dit Medisch Ziekenhuis ontzegd.

Ik was arts/chirurg en medisch wetenschapper [ben inmiddels met pensioen] en deed onderzoek naar wat men noemt ''multiple organ faillure'' en/of diepe shock na grote traumata.
Hoe vreemd het misschien mag klinken kwam ik via die weg op het spoor van de oorzaak van wiegedood.
De bevalling is een groot energie-vretend  trauma voor moeder en kind en dat is ook de reden dat alle zoogdieren - behalve de mens - de placenta opeten.
Opvallend is de postnatale depressie bij vrouwen, die zo heftig kan zijn dat de moeder tot moord van het pasgeboren kind komt.
Ongetwijfeld heeft U hiervan gehoord.
Voor het kind is dat trauma even zo groot en dit kan leiden tot wat wij noemen ''wiegedood''.
Door het opeten van de placenta  komt dit ''voedings-elicter voor de groeiende baby'' via de moedermelk ook naar het kind.
Maar wij doen dit natuurlijk al lang niet meer.
Behalve dat ik hierover het een en ander publiceerde behandelde ik vele moeders met injecties van dit ''enzymcomplex'' en dit leidde tot extreem snelle verbetering bij de moeder.
Ik werd hiervoor ''veroordeeld'' ondanks de goede resultaten en de reden achter deze veroordeling was ''Lichaamseigen of lichaamsidentieke stoffen zijn niet patenteerbaar.’’
Ja U leest dit goed.
Dit alles dateert al uit 1980 en ligt al ver achter mij.
Maar mede door dit programma lijkt de tijd nu rijp om dit publiekelijk ter discussie te stellen.

Mochten er journalisten zijn die over deze  bizarre en bijzondere ziekte - die zo simpel te behandelen is - zouden willen schrijven, dan verneem ik dit graag.

Siegfried Bok