Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zondag 31 juli 2011

De cybernetica van de lichaams-energie en de medische malpraxis


Dit artikeltje schrijf ik misschien wel voor de Daniel de Hoed Kliniek in Rotterdam, waar Maria binnenkort wordt geopereerd vanwege een tumor in haar borst en waar ik alle deuren gesloten vond toen ik kritiek uitte op de wijze van diagnostiek [mammografie en biopsie] alsmede vroeg om een preventieve profylaxe tegen uitzaaiingen tijdens de operatie: een therapie die ik zelf inbouwde toen ik nog voor edelslager in Winschoten speelde.
Ware het dat de medische wereld met zijn tuchtcommissie voor “malpraxis” een onafhankelijke en oprechte onderzoekscommissie was, dan had ik dit voorval zeker aangegrepen om dit - voor algemeen belang - ter discussie te stellen.
Maar ...“we have to face reality” en ...
De medaille heeft natuurlijk ook een keerzijde.
Ware ik niet tot persona non grata veroordeeld voor het uitschrijven van een wereldcongres “From woundhealing to cancer” in 1980 en mijn lezing “Cancer, it’s like economy” in 1981 dan had mijn leven niet zo’n vreemde wending genomen en had ik me nooit tot wereldse vijand gemaakt met mijn ontrafelingen over cyclische processen en ons leven in de eindtijd.
Dan was ik misschien wel net zo hooghartig arrogant geworden als mijn ex-collegae nu als het gaat over optimale behandeling voor mijn zieke medemens.
Ik ging recent met Maria terug naar de Daniel den Hoed Kliniek uit een vreemd gevoel van dankbaarheid richting het hoofd Prof. van der Werff-Messing, die destijds haar functie dreigde op te zeggen als dit congres geen doorgang zou vinden.
Was het mijn ijdele hoop op beter voor mijn levensgezellin?
Ook zij maakt nu afwegingen over de te volgen therapie nu het voorspelde einde werelds wel erg snel op ons afkomt.
Ik moet er nu niet meer aan denken dat deze congresjes mij eieren in plaats van windeieren had opgeleverd, want die “schade en schande” van het Medisch Kartel en de Staat prikkelde mij wel zodanig dat ik ging zoeken naar het waarom onze verkankerde geest van leven [geld-indrang en geldingsdrang] was voorbestemd voor kosmisch welzijn.
Vreemd is het allemaal wel die “hoogmoed voor de val”, die absoluut noodzakelijk is voor dit destructie-proces.
Moet ik nu boos zijn dat Maria geen optimale behandeling krijgt voor haar kanker?
Moet ik boos zijn op deze medische wereld, die een verlengstuk is van onze rijkdom?
Het hoort er immers allemaal bij!
En toch voel ik me triester en eenzamer dan ooit.

Een paar dagen geleden kreeg ik van mijn vriend Dennis een artikel toegestuurd over de vooruitgang in de medische wereld over de levenselicter hyaluronidase of hyaluronic acid.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748681507001805
Het zette mij wel weer terug in de tijd en ...
Tevens is het duidelijk dat het hoofdstuk hyaluronidase voor de medische research nog zeer levendig is en dat er inmiddels al veel meer over bekend is.
En dit is niet verwonderlijk, want het speelt wel een essentiele rol en misschien wel de hoofdrol in het functioneren van de cel en het lichaam als geheel.
Opeens moet ik denken aan Pascal, die zijn vrouw recent heeft weten te redden van een diepe shock na een zeer moeizame bevalling van een tweeling met hoge doses placenta, waar alle verschillende hyaluronidases in vertegenwoordig zijn.
Dit was het begin van mijn research in het Academisch Ziekenhuis in Groningen: een onderzoek naar de zogenaamde irreversibele shock of multiple organ failure als zijnde een onwerkzaam worden van dit enzym door extreme pH daling, die o.a. werd veroorzaakt door de huidige therapie met corticosteroiden en vond plaats in 1976.
Dit leidde in eerste instantie tot een klinisch onderzoek naar patienten met “open benen” als gevolg van spataders, waarvan er op de dermatologische kliniek tientallen lagen.
Ik stooide hyaluronidase -dat in poedervorm verkrijgbaar was - op de open wonden en zag daar binnen een aantal minuten een explosieve vorming van bloedvaten ontstaan, die vervolgens leidde tot wondgenezing [verhoogde celdeling dus].
Dit leidde daarna tot een experimenteel onderzoek bij proefdieren met irreversibel traumatisch hersenoedeem, waarin overduidelijk bleek dat dit enzym de irreversibiliteit reversibel maakte.
Via dit uitgebreide wetenschappelijk litteratuur-onderzoek kwam ik o.a. “de juvenile pulmonary disstress” tegen die in de volksmond wiegedood heet.
En toen werd meer dan duidelijk waarom zoogdieren de placenta opeten om het trauma voor moeder en kind van de bevalling te couperen.
Toen ook viel het dubbeltje van postnatale depressie, maternale kindermoord en het niet op gang komen van de borstvoeding.
Dit laatste kon ik later bewijzen met de werelds verboden therapie van Niehans als zijnde het inspuiten van embryonale placentacellen van zoogdieren in mijn alternatieve praktijkje.
Mede door deze - vaak in het geheim uitgevoerde - onderzoeken tijdens mijn opleiding in het Academisch Ziekenhuis te Groningen moest ik na afronden van mijn opleiding de Chirurgische Kliniek verlaten en vond mijn standplaats in Winschoten als algemeen chirurg.
En... logisch nam ik mijn nog prille wetenschappelijke bagage ten aanzien van hyaluronidase mee. Misschien was ik ten aanzien van dit nog onontgonnen terrein nog wel fanatieker, omdat het totaal weggehoond werd door mijn “professorale bazen”.
En in dit perifere ziekenhuis was ik wel mijn eigen baas.
Aldaar ging ik dus verder met klinische onderzoekjes op allerhande gebied.
Het eerste project startte in de wintermaanden, nadat ik van Philips een thermograaf te leen had gekregen: een apparaat waarmee men de doorbloeding van weefsel kon vastleggen op foto.
Het was een onderzoek naar polsfracturen, die vaak tot langdurige invaliditeit leidde als gevolg van locale shock door inwendige bloedingen.
Dit alles liet die thermograaf mij onomstotelijk zien en het was tevens evident dat inspuiting van dit levenselicter de doorbloeding binnen enkele minuten totaal normaliseerde.
En het klinisch verloop was eveneens zeer opmerkelijk, want geen van de met hyaluronidase behandelde patienten had later fysiotherapie nodig en de fractuur-genezing ging ook beduidend sneller en kon het gips al binnen 4 weken worden verwijderd.
Maar vreemd genoeg was er in dit ziekenhuis met o.a. vier chirurgen ook totaal geen interesse in mijn wetenschappelijke spelletjes.
Vreemd vond ik het wel, maar het deerde mij niet echt en ging rustig door.
Tot op een dag kwam er een oudere man binnen met een zgn. jet-leg: een vlucht van Australië naar Nederland. Hij werd door de huisarts doorverwezen met de waarschijnlijkheids-diagnose “arteriele embolie”, die toen al enkele dagen oud was.
De therapie hiervoor is arteriële embolectomie, maar aangezien ik daar totaal geen ervaring in had belde ik de vaatchirurg in Groningen op voor overname.
Maar ik kreeg als antwoord  “Voor embolectomie is het al veel te laat. Onze policy is als volgt: Doe allereerst een poging tot embolectomie en daar het feitelijk al te laat is, vertel je de volgende dag aan de patiënt dat hij zijn been zal moeten missen. Dan komt de klap niet zo hard aan”.
Met zweet en tranen begon ik aan de operatie en hoe ik ook probeerde de verstopping eruit te krijgen, het been vertoonde geen enkele verbetering.
Ik was ten einde raad en had nog maar één bizarre oplossing.
Ik had honderden ampullen met hyaluronidase in mijn spreekkamer liggen, die ik normaal gebruikte voor mijn therapie met o.a. polsfracturen.
Zou ik die gebruiken voor het misschien wel meest spannende totaal empirische therapie ooit uit mijn medische loopbaan?
Hoe veel moest ik inspuiten in de bloedbaan?
Was dit alles verantwoord?
Zou dit het einde kunnen betekenen van mijn medische loopbaan?
Niemand kon mij daarin bijstaan en na rijp beraad met de anaesthesist besloot ik deze noodsprong te nemen.
En wat gebeurde er?
We konden onze ogen niet geloven: De doorbloeding van het onderbeen en de tenen bleek na enkele minuten te verbeteren met zeer hoge doses hyaluraonidase.
Wat had ik gedaan?
Had ik de embolus [de bloedprop] opgelost of had ik artificieel nieuwe bloedvaten gemaakt?
De dagen hierop waren zeer spannend. Het ene moment was het been warm en het volgend moment koud.
What the hell was going on?
De patient kreeg als profylaxe tegen nieuwe bloedstolses vit. K toegediend.
Net als sintrom was dit een gebruikelijke therapie voor “bloedverdunning”.
Zou het kunnen zijn dat die bloedverdunning het bloed dan wel beter door de aderen liet lopen, maar het weefsel - de periferie of de uiterwaarden - daarmee minder goed kon bereiken?
Ik waagde de gok en liet deze medicatie achterwege en...
Toen bleef het been zijn temperatuur behouden.
Later mocht ik nota bene bij mijn eigen vader zien dat hij dement werd na langdurig gebruik van sintrom voor een klein hartinfarct.
En als men zo’n bizar fenomeen één keer heeft gezien, valt het bij andere mensen ook op.
Dat de medische wereld het afdeed als waanzienigheid was toen al voor mij een axioma.
Maar goed...
De patient  knapte langzaam op en behalve een perifere zenuw-uitval leerde hij weer redelijk lopen en kon na enkele weken weer worden ontslagen en ging terug naar Australië.
Hij werd wel de voorloper voor iets wat zou uitlopen tot de grootste klinische research uit mijn korte periode van “edelslager” in Winschoten: het creëren van nieuwe bloedvaten bij patienten met ernstige aderverkalking dat in de volksmond bekend staat als “etalage-benen”, die normaal uiteindelijk tot amputatie leiden.
Nadat ik zo’n 5 -6 patiënten met succes behandeld had met hoge doses hyaluronidase, wilde ik een onafhankelijke expertise laten doen door een wereldberoemde Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Prof. Erdmann, die zijn wereldfaam mede te danken had aan het ontwikkelen van gouddraad-electrodes waarmee hij de zuurstofspanning op celniveau kon meten.
Het ging om een patiënt uit de Radbout Universiteit, die aldaar het advies kreeg tot amputatie.
Hoe hij aan mijn adres kwam weet ik niet, maar hij vroeg me om behandeling.
Zelf besloot ik om dit “publieke experiment” te laten verlopen in de röntgenkamer waar allereerst bloedvat-diagnostiek werd gedaan, vervolgens hyaluronidase in de slagader te spuiten om daarna het röntgen-onderzoek te herhalen.
Bovendien hadden we daar alle ruimte om Prof. Erdmann met zijn vele meetinstrumenten ook zijn gang te kunnen laten gaan.
Een lachwekkend bijkomstigheid was dat de röntgenoloog die dag vrijaf nam, omdat hij doodsbang was voor failures die mogelijk ook op zijn conto zouden worden geschreven.
[Haha ... de angsthaas mens, die geboren is met een hersendefect : het corpus callosum.]
Dit terzijde.
Het experiment verliep zeer voortvarend.
Twaalf minuten na de intra-arteriële injectie met zo’n 50 ampullen hyaluronidase riep Prof. Erdmann uit “Ich habe ein Wunder gesehen, waarop de patient hem beantwoordde “U kunt dan misschien een Wunder hebben gezien, maar mijn been is warm”.
Ook de röntgenologische controle liet zien, dat er uitgebreide collaterale bloedvatvorming was ontstaan naast de door aderverkalking dichtgeslibde vaten.
De patiënt werd ontslagen en heeft het nog minstens één jaar met zijn been kunnen redden, waarna ik hem uit het oog verloren had.

Ware het misschien dat ik van nature - gelijk mijn vader en grootvader - een worcoholic was, steeds meer werd ik gefascineerd door dit enzym.
Steeds meer werd ik een zombi voor mijn collegae en iedere vrije minuut was ik bezig met dit onderzoek.
En toen op een dag...
Er werd in het ziekenhuis een kind binnengebracht die in het zwembad op de bodem was gedoken en een hoge dwarslaesie had.
Zo’n traumatische dwarslaesie is meestal een contusie van de zenuwstreng, die net als bij hersenoedeem door de nauwe ruimte omgeven door botweefsel niet kan opzwellen en daardoor afsterft.
Met andere woorden: Met alle ervaring met hyaluronidase was ik er 100% zeker van dat een locale injectie met dit “wondermiddel”  het kind had kunnen redden.
Ja ...had kunnen redden als de neuroloog het had toegestaan, nadat hij had gezegd “Dit kind gaat dood en moet naar een verpleegtehuis”.
Ik was des duivels en in mijn woede over zijn kille afwijzing gooide ik een infuuszak naar zijn hoofd met als gevolg ... Logisch dat ik op het matje moest komen bij de directeur.
Een maand later zakte ik als gevolg van een hernia door mijn gestel, werd geopereerd - nadat ik oeverloze pogingen had gedaan om neurochirurgen zo ver te krijgen dat zij mij zouden behandelen met locale injectie met hyaluronidase in het weten dat er bij mijn collega en vriend Prof. Koven in Toronto al succesvolle experimenten mee werden gedaan.
En dit werd het einde van mijn doktersjas, vanwege instabiliteit van mijn rug.
Zoals ik al zei was ik tot een pure worcoholic geworden, hetgeen mij totaal had uitgemergeld.
Mijn ziekbed van maanden konden daar ook niets aan veranderen.
Mijn zoektocht was nog lang niet bevredigd en allerhande theoriën over ons progressief ziek zijn was nog lang niet bevredigd.
Eén van de onderwerpen was de explosieve toename van kanker, waarin uit litteratuuronderzoek bleek dat daar ook weer het enzym hyaluronidase een grote rol speelde.
Dit werd de aanleiding tot het wereldcongres “”From woundhealing to cancer” aan de Erasmus Universiteit waar Prof Erdmann nog steeds werkzaam was.
In die tijd schreef ik mijn eerste boekje “Kanker...noodzaak” en mede door dit boekje kwam ik in contact met de verguisde prof. Merckelbach, die in Rotterdam een zeer exclusieve praktijk had met “de celterapie van Niehans”. Hij behandelde daar de eliten uit de samenleving met als kroon “het koningshuis”.
Hij nodigde mij uit in zijn praktijk en toen ik aldaar zijn vriend behandelde met “etalagebenen” bood hij mij zijn praktijk aan: een aanbod dat ik weigerde, omdat ik er geen heil in zag louter voor de upperten te gaan werken.
Maar wat ik wel van hem meekreeg was “de celtherapie van Niehans” en zijn vele connecties met vele grote mensen op het gebied van celtherapie.
Merckelbach had het goed gezien, want deze therapie was feitelijk niets meer dan inspuiting van embryonaal hyaluronidase van zoogdieren ...zonder vreemdlichaam-reacties, zoals dit bij orgaantransplantatie wordt gezien.
Het paste ook volledig in mijn beleven van dit fenomeen, waarover ik na het wereldcongres lange tijd met een Amerikaans collega correspondeerde om organen vooraf aan transplantatie met hoge doses hyaluronidase te perfunderen om de mucopolysacchariden als zijnde de mogelijke oorzaak van die afstotings-reacties te couperen.
Hoewel de eerste experimenten hiermee  - naar horen zeggen - zeer voortvarend verliepen, verstomde dit contact, evenals die met cardiologen van de Harvard University, die toendertijd al experimenteel werk verrichtten met injecties met hyaluronidase bij cardiogene doorbloedingsstoornissen. Dat deze “forbidden therapy” nu in het Oostblok ingang heeft gevonden, wordt wijselijk geheim gehouden vanwege...
Vanwege niet patenteerbaarheid van dit lichaamssubstraat.
Maar dit terzijde, want dat is de medisch/pharmaceutische maffia ten voeten uit.
Ik bestelde die cellen voor “revitalisatie” in Duitsland en na enkele dagen kon ik weer mee-eten met mijn gezin aan tafel.
Onvoorstelbaar, maar waar.
En na dit eclatant succes begon ik in de garage van mijn huis met een praktijkje dat ik gekscherend “mijn Willie Wortel Winkeltje” noemde.

Door die ommezwaai van reguliere naar alternatieve geneeskunde kwam ik in aanraking met allerhande vreemde onderzoek- en behandelmethodes, waaronder o.a de leer der acupunctuur en de moderne versie electroacupunctuur alsmede de HLB-bloedtest voor diagnostische doeleinden.
Er ging werkelijk een totaal nieuwe wereld voor mij open.
Ik zal hier niet verder over uitwijden, want “ongeloof uit onwetendheid” zal de reguliere geneeskundigen louter doen roepen “het moet allemaal nog bewezen worden en omdat wij het niet geloven doen wij er toch geen onderzoek naar”.
Mede door het gebruik van electroacupunctuur kreeg ik steeds meer inzage in het ontstaan van het fenomeen kanker, dat ik hier kortweg zal beschrijven als zijnde een progressieve genetische afwijking, die men in de volksmond erflast noemt.
De laatste jaren is deze tak van wetenschap - genetisch onderzoek - onvoorstelbaar ver gevorderd en kan men al aardig voorspellen welke ziekten - inclusief het ontstaan van kanker - zich tijdens het leven kunnen gaan manifesteren.
Dat dit tot op heden geen algemene ingang vindt, is mijns inziens louter ter bescherming van het medisch kartel en de systeemdictatuur, die democratie heet.
Het wordt afgedaan met “het is verboden, omdat anders de zeer lucratieve levensverzekeringsmaatschappijen een en ander zullen gebruiken om hun premies op aan te passen”.
Isn’t it a cancerous world in which we live?

Hoewel klinisch /wetenschappelijk  nog volledig hypothetisch, zijn alle verschillende hyaluronidases gekoppeld aan alle verschillende cellen, die het lichaam rijk is.
Met andere woorden: iedere gespecialiseerde cel maakt zijn eigen celspecifieke hyaluronidase en de verzameling van al die verschillende hyaluronidases zitten in de placenta.
Mede door mijn langdurige ervaring met embryo-celtherapie werd meer dan duidelijk dat men het lichaam en/of de organen kan sturen met injecties van deze celspecifieke enzymen, waardoor het voor mij althans empirisch bewezen was.
Maar een en ander is wel tijdelijk - ongeveer 1 jaar -, omdat ons lichaam wordt gestuurd door de hersenen, welke weer direct in verband staan met onze genetische code.
Of anders gezegd: Iedere cel maakt zijn eigen celspecifieke hyalunidase om daar mee zijn voedingstoestand en zijn celdelingssnelheid te reguleren.

Waarom werd en wordt dit onderzoek door de medische wereld totaal genicht?
Again it’s our cancerous mind that indicates that it has to be lucrative only.
Dokters kan men dit niet euvel duiden daar zij met hun studie geneeskunde volledig worden gebrainwashd door het systeem en de farmaceutische industrie.
Is dat niet in en in triest?
Zand erover!!!
Het is wat het is en als we goed kijiken naar onze naaste en naar onszelf zijn we toch allemaal bezig met “loon naar arbeid” en liever meer dan minder?!

Wat doet dit levenselicter hyaluronidase?
Dit hyaluronidase lost de interstitiële grondsubstantie - bestaande uit o.a mucopolysachariden - op, waardoor de aanvoer van voeding [glucose] wordt vergemakkelijkt alsmede dat de afvoer van afval van de celstofwisseling wordt verhoogd.
Dit betekent feitelijk dat de cellulaire voedingstoestand door hyaluronidase wordt verhoogd, waardoor de cel ook een hogere delingsgraad krijgt.
Dit zijn o.a. de experimenten die ik deed met chronische wonden, die bekend staan als “open benen” en niets meer.
Feitelijk  bleken zich in die “celatmosfeer” - die net als op aarde met zijn aardse atmosfeer - de levendigheid van de cel te beinvloeden door microscopische bloedvatvorming, die konden uitgroeien tot ware bloedvaten.
Om kort te gaan...
Wat gebeurt er bij een wond als zijnde beschadiging en/of dood van de cellen?
Dan komt er een hoge concentratie van dit cellulaire enzym vrij, waardoor in de omgeving deze celatmosfeer ijler wordt en er meer voeding naar dit gebied stroomt [roodheid], de celdeling van de nog intacte cellen verhoogt en ... de wond geneest.
Is de wond genezen dat normaliseert de tijdelijk verhoogde voedingstoestand zich weer.
Is het niet te simpel voor woorden?!
En dan kanker...
Kanker kenmerkt zich door een hogere celdeling en het is wetenschappelijk aangetoond dat hyaluronidase hier ook verhoogd aanwezig is.
Maar kanker is een dedifferentiatie-ziekte, hetgeen inhoudt dat de specialisatiegraad verlaagd is.
Dit betekent dat de cel meerder functies heeft dan normaal.
Ik ga hier allereerst niet in waarom dit nu als gevolg van erflast massaal gebeurt, maar het betekent dat zo’n cel niet één maar meerdere celfuncties heeft met allemaal andere types hyaluronidase.
Die enzymen tezamen maken dat de cel een hogere delings-snelheid heeft.

Maar...
Misschien snapt men waarom ik haast uit mijn bol ging toen de mammografie bij Maria leidde tot zoveel gekneusd weefsel dat haar borst allerlei bloeduitstortingen vertoonde.
Dit leidt in het gunstigste geval tot een tijdelijke groeispurt van de kanker.
Maar, omdat die kankercellen wat losser in hun vel steken dan normale celen door dit hyaluronidase die de celatmosfeer oplost, komen ze ook sneller in de bloedbaan.
En omdat ze meerdere celfuncties hebben, kunnen ze zich ook in andere organen nestelen.
Nog erger werd het toen de H.H. dokters meenden met drie dikke biopsie-naalden de tumor nog effe te lijf moeten gaan om een zekere diagnose te verkrijgen voor het operatief ingrijpen.
En dat alleen om een 100 % zekere diagnose te krijgen voor iets dat men met het blote oog en ook nog met echografie kan aantonen?
En dan te bedenken dat - als het om een cyste zou zijn gegaan - toch operatief ingrijpen zou worden geadviseerd.
Dat men tenslotte een peroperatieve diagnose via PA onderzoek binnen 5 minuten kan krijgen, maakt al deze rompslomp nog vele malen triester.
Het lijkt er gvd. haast wel op dat de medische wereld bewust bezig is met ”uitzaaiingen maken” om zodoende volop te kunnen experimenteren met allerhande mutilerende geneesmethodes.

Dit is de situatie op locaal niveau, maar het lichaam is vele malen complexer.
Voor de eenvoud laat ik hier de groei van een pasgeborene tot volwassenen achterwege.
De hoeveelheid energie die in ons lichaam circuleert om alle cellen te voeden is beperkt.
Dit houdt in dat  -zeker bij grote wonden en/of een trauma - alles uit de kast moet worden getrokken om die verwonding te helen.
Hiervoor is een geniaal orgaan gemaakt dat cellen tijdelijk en gedeeltelijk afsluit voor voedingsenergie om daarmee energie over te houden voor genezing van zo’n wond.
De antagonist en/of de tegenpool van dit ijler maken van de celatmosfeer geschiedt door bijnierschorshormonen en/of corticosteroiden.
De bijnier staat dan ook bekend als het verdedigingsorgaan bij uitstek.
Wat de patient hiervan merkt is dat hij na zo’n trauma en/of operatie nog langere tijd vermoeid is en langzaam weer op krachten moet komen.
Beide staan bekend als “de fight and flight reactie” van het lichaam.

Onder narcose zijn de organen in slaap gesust.
Met andere woorden...
Als men onder narcose is werkt de fight and flight reactie niet of nauwelijks.
Als men dan een operatiewond maakt om bijvoorbeeld de tumor te  verwijderen, maakt men manipulatief tumorcellen vrij, die dan in de bloedbaan kunnen komen.
Daarvan zijn door de hedendaagse kennis van tumormarkers voldoende gegevens van bekend.
Dat is ook de reden waarom ik tijdens mijn opleiding te horen kreeg dat men vooral niet in een tumor moet knijpen en hem omzichtig en ruim moet verwijderen om curatief te kunnen zijn.
En daarop bedacht ik bij high risk patienten en met name bij agressieve tumoren een simpel trucje : simuleren van de flight-reactie door vooraf aan de traumatiserende operatie hog doses corticosteroiden in te spuiten.
Dan zitten in casu van kanker de kankercellen  - net als de gewone cellen - steviger in hun vel en komen minder snel in de bloedbaan.
En als ze in de bloedbaan komen vinden ze daar als een in tact verdedigings-apparaat tegen ongenode indringers.
Tenslotte circuleert er dan een onnatuurlijke hoeveelheid energie in het lichaam, die naar bleek de verwonding van het operatie-trauma met ongeveer 1/3 van de normale tijd te kunnen laten genezen.

Ook dat probeerde ik onder de aandacht van de H.H. medici uit de Daniel den Hoed Kliniek te brengen.
Maar helaas bleek dat volkomen tegen dovemansoren te zijn, waardoor ik wederom het systeem waar ik destijds werd uitgezet in zijn volle glorie tegenkwam.

Hoe ik door in aanraking te komen met de doctrine achter de acupunctuur-leer nog ruim 20 jaar nodig had om ons naderend einde te kunnen voorspellen laat ik hier totaal achterwege.
In kleinmenselijke vertellingen heb ik geprobeerd dit op www.wetenschap-eindtijd.com uiteen te zetten.

zondag 24 juli 2011

Aan het einde der dagen zal alles in stroomversnelling gaan en ...”het zal rauw op de maag liggen”, want de verkankering van de geest is overal.

Alsof het lot het heeft bepaald werd ik  weer teruggefloten naar het bolwerk “De medische wereld” om daar de gekte nog een keer mee te maken van mijn veroordeling tot monddode tot aan het einde onzer dagen.
Dat mijn levensmaatje en “sprookjes-koningin” Maria hier de spil in bleek te worden, had ik nooit kunnen bedenken.
Maar achteraf ...
Vanmorgen aan de keukentafel vroeg Maria mij “Heb ik mijn kanker aan mijzelf te wijten”?
Wat kon ik meer zeggen dan “JA”?
Het klinkt in deze tijd van elkaar AIDSEN - lief doen voor elkaar om lief gevonden te worden - te cynisch voor woorden, maar helaas is dit zeker ten dele waar.
Het Ego is tot zulke hoogte gestegen, dat wij nog louter de vijand in onze naaste kunnen zien en graag het heft GOED in eigen hand nemen.
Zo schold Maria veelvuldig op alle kwaad dat ons via het medium TV onze huiskamer binnen kwam, terwijl ik alleen nog maar kon mompelen “Volgens mij gaat alles goed ook al ziet het er zo verschrikkelijk uit”.
Dat dit veelvuldig tot harde botsingen leidde in “Huize Holy Shit” moge niemand verbazen.
En zoals positief denken ons energie geeft om te leven, zo mergelt boosheid ons tot het bot uit.
Dat kankeren daarmee kanker veroorzaakt als uiting van chronische uitmergeling moge U niet vreemd overkomen.
En zo kwamen we samen weer in de dokterswereld terecht, waar wij “liefdevol castrerend” werden voorgelicht over de kanker, die als ware vijand behandeld moest worden met middelen die in niets verschillen van de wapen-industrie: te weten...
Chemische wapenen, kern-energie en het mutilerend mes en/of het geweer , maar wel alvorens eerst te proberen de kwade genius trachten te verpletteren met mammografie en puncties in het hart van de vijand om...
Men noemt dit diagnostiek - gelijk de Amerikanen nu in Afghanistan proberen , maar feitelijk niets meer is dan het kwaad te laten uitzaaien door een “verdeel en heers politiek”.
Bij een second opinion bleek deze policy de huidige stand van de medische maffia te zijn en waarvan mijn bloed haast karnemelk werd.
Dat mijn “oudbollige” preventie om uitzaaiingen door het mutilerend mes te voorkomen werd weggehoond verbaasde mij geenszins, want men mag die wereld van “weldoeners” immers niet wijzen op andere zienswijzen.

Dit bracht ons in eerste instantie naar Zuurzak als zijnde een natuurmiddel dat volgens velen 10.000 keer sterker werkt dan chemotherapie.
En via deze informatie kwamen wij in aanraking met een Belg  - Philippe - die zich als scheikundige en genietend van een welverdiend vervroegd pensioen in Indonesie had gevestigd, nadat hij bij “de Belgische Politie is Uw beste vriend” de achterkant van het gelijk had mogen zien.
Hij schreef hier onder andere over...
Dag Siegfried
Ik voel dat het klikt tussen ons. Ik was namelijk hoofdinspecteur bij
de Gerechtelijke Politie. En ik kan ook dus ook een paar boeken
schrijven over de intriges, kapot maken van mensen, mafia, regeringen,
kortom het machiavellisme van de Staat. Hoe dikwijls werden wij niet
terug gefloten omdat we te ver gingen in bepaalde onderzoeken, zoals
dat met de wapensmokkel naar Odessa, gecombineerd met een smokkel
vanuit Nigeria van 80 ton ivoor. En het onderzoek naar de goudwinkels
van de Russen in de Antwerpse stationsbuurt. Probeer maar eens te
weten te komen in welke firma’s de leden van het koningshuis zetelen.
En dan die jaloezie tussen collega’s, het niet kunnen verdragen dat
men een zaak heeft kunnen oplossen. Ik heb ook eventjes in die Dutroux
zaak gewerkt, wat daar een schoolvoorbeeld van is. Ik word misselijk
als ik eraan terug denk.
Daarom heb ik, bij de eenmaking van de politiediensten mijn kans
gezien en pensioen aangevraagd omdat ik lijd aan Bechterew. De
Rijkswacht was maar al te blij en na 4 jaar thuis met 100 % wedde,
eventjes naar Brussel en klaar was kees. Ik was toen 42. Nu ben ik een
gelukkig man en dank God dat hij me die Bechterew gaf.
Ik heb dus ook wel al gehoord over de farmacie-maffia en inderdaad,
sirsak kan niet gepatenteerd worden, bijgevolg kan de Staat er ook
niks aan verdienen wat dus de verklaring is waarom zoveel meer mensen
aan kanker moeten sterven.

Moet ik nu lachen of huilen?
Moest ik mijn doktersjas weer even aantrekken en hem vertellen over de verboden celtherapie van Niehans in verband met zijn hartkwalen en/of over de kanker gaan vertellen als zijnde een cel met meerdere functies als teken van “overlevingsdrift van het lichaam” ten gevolge van “een erflastig genetisch defect” is?
Hoe kon ik hem  als scheikundige een en ander beter vertellen dan hem mijn website voor te leggen, gelijk ik dit ook deed naar de “second opinion oncoloog’, die zo graag met mij fundamentele research wilde gaan doen over preventie van uitzaaiingen tijdens de operatie?
Zou ik daarmee “het vertrouwen verliezen” van iemand die ik om raad vroeg?
“Is angst niet de slechtste raadgever” en”duurt eerlijkheid niet het langst”?
Dus schreef ik hem in pennestreek mijn bizarre leven en gaf hem de website door en kreeg als antwoord...
Hoi Siegfried,
zopas je mail gelezen en die is eigenlijk een hele boterham. Straks
komt er bezoek en ik heb niet de tijd om dat allemaal over mijn hart
op te zoeken en er eens over na te denken.
Maar toch ben ik even naar je website geweest en wat ik daar las liet
me bijna van mijn stoel vallen omdat ik al sinds mijn 20 ste beweer
dat alles terzelfder tijd gebeurt.
Toen was ik heel erg gefascineerd in helderziendheid en zocht een
verklaring voor dat fenomeen. Ik was toen een grote fan van prof.
Tenhaeff en heb al zijn boeken gelezen. Plato (spijtig genoeg tot op
heden nog geen enkel werk van hem onder ogen gehad) waarvan ik gehoord
had dat hij beweerde dat wij in parallelle werelden leven, of dat die
er tenminste zijn deed me beseffen dat we niet in toekomst of verleden
en zelfs heden kunnen kijken, tenzij er geen toekomst, heden en
verleden is.
Met het verschijnen van het boek van S. Hawking, “a brief history of
time” zag ik bevestiging omdat hij me met zijn boek op een eenvoudige
manier uitlegde en bewees dat tijd niet bestaat. Het is dat verhaal
met die zwarte gaten en zo.
Wat dit nu impliceert is te groot voor me geworden en ik heb daar een
beetje afstand van genomen. Op mijn moeder zaligers advies omdat ik me
teveel in mezelf keerde.
Maar telkens wanneer ik een rustig moment ken, kan ik niet nalaten
verbanden te proberen leggen, zoals “waar halen virussen hun
intelligentie vandaan”, of “waarom geloven mensen in een God”. Ik zou
nog 20 bladzijden moeten schrijven om uit te leggen dat wel eens
allemaal met de factor tijd te maken kan hebben.
Wat je nu bedoeld met dat alle cycli in het universum elkaars gelijke
zijn, begrijp ik nog niet. Maar ik heb je site ook nog niet gelezen en
zal dat eens eerst doen.
Van de aankomende apocalyps lig ik niet echt wakker, maar vind wat
Bruce Bueno de Mesquita met zijn formule berekend heeft toch wel iets
om over na te denken.
Nu allemaal veel te veel om over uit te wijden, maar wat je geschreven
hebt wil ik echt wel eens uitpluizen. Ik zal de Bijbel en Koran en
Tora dan eens moeten uitlezen. Ook weer een studie op zich, want ik
was begonnen met een, uit het Aramees vertaalde, Bijbel en daar sprak
men al in het begin over Goden (meervoud en niet de Drievuldigheid).
Ik heb dus nog werk voor de boeg om je te kunnen volgen. Alvast
bedankt dat je met me daarover wil schrijven en dat ik “gebruik” mag
maken van je medische kennis.
Vele groetjes uit de Pacific,

Is de tijd rijp voor openheid van zaken aangebroken en gaan we inzien dat het einde nadert?

Als reactie op zijn schrijven vervolgde ik met een lach...
Hoi Phillippe,
Ik vrees dus dat ik je tot aan het jaar van de "waarheid" en/of Bijbels "de dag des oordeels" niet meer te spreken krijg.
Als je nu begint met mijn krabbeltje op de website over de laatste ademtocht en je zeg dat alle informatie die je leest vanuit mijn stamboom kwam op Bijbels beschreven "gezette tijden" [ inclusief de bijbel zelf, die in nooit heb ingezien] val je misschien helemaal van je stoel.
Mijn grootvader was brainresearcher en grondlegger van de artificiele denkmachine.
En daarnaast was hij de vriend van Einstein, die in eenzaamheid gestorven is...
Dan kan je misschien ook begrijpen dat ik - om de puzzel te leggen - 15 jaar eenzame opsluiting nodig had om de puzzel te leggen.
Hahaha het lot ligt bij de conceptie al vast en ik werd dus een moderne monnik en liep mijn leven terug tot aan de Maya's, die de kosmische klok tot in perfectie hadden weten te reconstueren.

Het zat dus gewoon in mijn genen.
Het stomste is dat een paragnost dit al in de 70-er jaren had voorzegd en gelukkig lachte ik dit weg als koffiedik-kijkerij.
Ik was dus in mijn vorige levens ook een monnik en misschien wel sterrenwichelaar.

Mijn laatste contact met mijn verleden was een indringende droom, waarin me verteld werd dat de tijd rijp was voor "openbaring".
Die hele wijsheid "over de zin van evolutie voor kosmisch welzijn" moest geheim gehouden worden, omdat wij er anders al lang de brui aan hadden gegeven.
Dat is ook de reden dat ik verketterd werd, maar net niet op de brandstapel terecht kwam.
Stephan Hawking werd bij de Paus geroepen, omdat hij te vroeg was en verdween tijdelijk in "New Age" ideeën.
Ik had er ook nooit één letter van naar buiten gebracht als ik niet meekreeg dat evolutie van leven op planeten essentieeel is voor oneindig bewegen van de kosmos.

Inderdaad kunnen wij niet in realiteiten denken, omdat denken twee concepten kent : goed of kwaad. En de waarheid ligt daarin in het midden. Dit heet mediteren en/of het midden eren.
Dat we daar ook de gekte zelf van maakten is logisch ... als men weet.
De monniken van weleer werden ook niet voor niets massaal vermoord, want aan de waarheid kleeft geen macht en geld en is nooit manipuleerbaar.
En dat druist tegen alle menselijke normen en waarden in.

Over helderziendheid kan ik nog wel het één en ander kwijt, maar hier laat ik het voorlopig maar effe bij.
Zal deze email-wisseling - if you don't mind - op het blogje zetten evenals een verdomd leuke mail die ik vanmorgen van iemand anders ontving over zuurzak.
Want het is jammer als dit alles binnenkamers blijft.
Siegfried.

Is dit voldoende stof om op te kunnen reageren?
Zijn er mensen in de zaal die denken te weten wie helderzienden zijn?
Ik nodig U graag uit, want ...
In het land der blinden “gelovers”blijven we allen ziende blind.