Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


maandag 31 maart 2014

Aan het einde der dagen gaat alles in stroomversnelling

Aan het einde der dagen gaat alles in stroomversnelling
Zo staat het in het waarheidsboek beschreven opdat gij het pas begrijpt als de zgn. wederopstanding van Jesus ons komt bedanken voor de grote menselijke taak zoals ik dit op het laatste verhaaltje op blogje heb geprobeerd duidelijk te maken.
We kennen de gezegde “drie maal scheepsrecht” en dit zijn de drie opeenvolgende wereldoorlogen die onze technologische Re-volutie zo ver bracht dat in die laatste oorlog “wij in Uranus zouden branden”.

Ik denk of hoop dat ik niemand die hier trouwe lezer is geweest niet meer behoef uit te leggen wat de grondbetekenis is van het vreemde Bijbels verhaal dat “de doden één voor één uit hun graven herrijzen”.
Natuurlijk kunnen de doden niet herrijzen en ook Jesus niet.
Ondanks dat zijn er nog -tig mensen die de wederopstanding van Jesus als waar beschouwen. Het is net zoals nog volksstammen geloven dat het leven na die eventuele kernoorlog niet totaal wordt vernietigd.
Toch is het herrijzen van de doden aan het einde der dagen een absolute waarheid, want bij de laatste ademtocht wordt onze stamboom die feitelijk hetzelfde is als onze erflast één voor één in razend tempo - laat ik maar zeggen  - gevild , gelijk een boom als hij dood gaat één voor één zijn jaarringen loslaat.

En zo zijn er miljarden gelovigen die niet beseffen dat goed en kwaad beleven ons Bijbels ingefluisterd heeft dat dit beide juist de kleinmenselijke imperfectie is en die ik in het filminterview met Jenze [ zie website ] benoemde als “mongool mens”. In de Bijbel werd dit zonneklaar nagelaten met ... “Zij die oordelen zullen veroordeeld worden”..
Maar ... kunnen we zonder oordelen richting elkaar over goed en kwaad?
Dit is ons probleem! Als er één ding is wat ons kleurt, is het wel “een leugentje om eigen bestwil” als we het gevoel hebben dat we daar persoonlijk “winst” mee kunnen boeken
Zonder het te beseffen doen we dit dagelijk tientallen keren en des te groter de nood des te groter wordt de leugen.

Nu krijg ik in mijn thuis voor mijn kop geslingerd dat ik al twee keer ons einde had voorspeld wat niet uit kwam.
Dit is volkomen waar.
De eerste waarschijnlijke datum was rond 2000 en dat had als oorzaak dat paragnosten die ik kende niet over de grens van 2000 konden kijken.
Wat de oorzaak hiervan was weet ik niet.
De tweede waarschijnlijkheid was het verhaal van de Maya’s die hadden nagelaten dat 21-12- 2012 de wereld zou vergaan.
Ik had dit zelf gecorrigeerd naar 24-12-2012 , omdat ik wist dat het zgn.  “het kindeke Jesus” toen helemaal niet geboren was , maar ergens in het voorjaar.
Met andere woorden : met die fictieve datum werd iets heel anders bedoeld.
Nu aan het eind van de rit denk ik te weten dat de “open””baring” van het leven en/of het definiteif loslaten van alle leven op Moeder Aarde veel langer in beslag neemt .
Maar gelijk bij een baby het hoofdje als eerste komt en dan het vruchtwater en de rest van het lichaam, denk ik dat de mens die aan het hoofd staat van de voedselketen het eerste verdwijnt, daarna de zondvloed in Waterman om de aarde daarna weer woest en ledig te laten worden in Steenbok.
De conclusie werd daarmee dat mijn voorspelling nu - na mijn Xander-informatie t.a.v. bloedmanen en zonsverduisteringen - de aanstoot waren voor menselijke rampspoed rond April 2012
Hoe lang die oorlog gaat duren weet ik niet en ik denk dat niemand dit exact weet, behalve de Illuminati met hun Kabbalische waarheid..
Maar ik heb persoonlijk geen behoefte om dit hele spektakel mee te maken in het weten dat het vechten tegen de bierkaai is en stap er dus uit - als het niet al in mijn lotsbestemming staat .
Ik had al minstens de helft van mijn stamboom door mijn uittredingen laten verdampen en misschien is de nu woedende oorlog in huize Bok - broeders vechten tegen broeders [ emancipatie ] het laatste stapje waardoor het vanzelf gaat.

En toen ik gisteren het artikel op Xandernieuws las waarin onze Paus  Francicus [   [ http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/03/Paus-Franciscus-erkent-dat-de-eindtijd-is-aangebroken was mij duidelijk dat het eindspel gaat beginnen.
De bijgaande foto zegt voldoende.
Over de naam Jesus kom ik nog terug.

Vervolgens wil ik als afscheid van het tranendal des levens - waar ik nu middenin zit - iets meer vertellen over de zgn. opstanding van Jesus.
Dit heeft het lot mij al veel langer vanuit mijn stamboom laten zien.
Maar het bijzondere is wel dat we deze nieuwe Jesus al ruim 10 jaar geleden hebben weten te vinden in Tibet.
De geheime Witte Broederschap - nu bekend als Illuminati - gebruikten voor hun “wegbegeleiders” zogenaamde “sterrekinderen”. .
Jesus was er één van , Boeddha was er één van en Confusius.was de eerste.
Sterrekinderen zijn kinderen die - hoe vreemd het ook is - totaal geen erflastige bepakking en/of stamboom met zich dragen. Zij hebben derhalve geen belevingen van goed en kwaad en zijn door die vreemde eigenschap ook geen angst voor de dood ...zoals wij normale stervelingen.
Zij zijn - zoals ik het noem - leeghoofdig geboren en kunnen eenvoudig gebrainwashd worden.
Wij worden gebrainwashd door de systeemdictatuur en de geestdodende reclame - zonder het te beseffen - en die zgn. sterrekinderen worden gebrainwashd door die “geheime Witte Broederschap” gelijk de dokter of jurist Universitair wordt gebrainwashd over wat goed en fout is.
Zelfs de opvoeding van de opgroeiende kinderen worden gebraiwashd t.a.v. wat goed en kwaad is in onze samenleving.
Jesus - geboren in Palestina - werd meegenomen door de Witte Broederschap in het Oosten en kreeg daar jaren lang zijn inauguraties.Toen dit voltooid was werd hij in Palestina teruggezet als zijnde zijn geboorteland.
Het laatste sterrekind was geboren in Engeland, werd door monniken meegenomen naar Tibet voor zijn inauguratie en zal dus ook weer in Engeland worden teruggezet en zal als laatste - als de oorlog al begonnen is - ons bedanken voor de kosmische taak die wij zo perfect hebben volbracht.
Maar !
Het centrum van de Christelijke Godsdienst is nog steeds het Vaticaan.
Deze jongeling - ik noemde hem Confissius , zoals al de zgn. profeten in hun naam hun boodschap aan de wereld vertelt.
Confusius was de mens die wetten en leefregels maakte om iets van saamhorigheid onder de bevolking te bewerkstelligen.
Boeddha was daarin de buddy die de oosterse zgn. wijsheid achterliet, waar nog steeds velen zich happy-er in voelen dan in de Westerse wereld.
Jesus lees ik als Je suis en/of Ik ben ...God van mijn eigen gedachten. Dat is de wereld van vandaag in extremo.
En Confissius is hij die ons verteld van de fissie van het leven.
Maar!
Als hij in de wereld wordt losgelaten zal dat in Engeland moeten zijn, net zoals zijn voorgangers.
Maar dan moet het centrum van het Christendom wel worden verplaatst naar Engeland.
Enige tijd geleden waren er lange uitzendingen op National Geographic waarin duidelijk werd dat de macht van het Vaticaan zich al geleidelijk verplaatste naar Londen.
Ik heb hier de conclusie uit getrokken dat naar alle waarschijnlijkheid aan het begin van de laatste wereldoorlog het Vaticaan als een van de eersten zou worden gebombardeerd.

En nu breng U terug naar een tweede verhaal op Xanderniews waar plaatjes wederom boekdelen  spreken.[ http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/03/Vaticaan-intensiveert-zoektocht-naar-buitenaardse-broeders ]


Onze technologie is al zo ver dat wij zo’n blikseminslag kunnen nabootsen en deze prachtige foto’s van het Vaticaan zijn puur technologisch gemanipuleerd. De eerste foto was al van oudere datum en de laatste is fantastisch gek.en toch de waarheid ...als we beseffen dat het de aliens komend van Mars zo’n 6000 jaar geleden op aarde kwamen en zij brachten ons - met hun toen al veel grotere kennis - de oude wijsheid van cycli die kosmisch en aards elkaars gelijke zijn en... .
Dit waren vroeger de Geheime Witte Broederschappen en zijn nu de Illuminati met hun geheime Kabbalistische leer der elementen.
Met die nalatenschap duurde  mijn zoektocht al met al  tientallen jaren.
Dat en niets anders werd zodoende door Paus Franciscus - met medeweten van de Illuminati of zelfs in opdracht van deze mensen - nu de wereld ingestuurd.

En als ik dan vandaag [ 30 maart ] het laatste artikeltje op Xander-nieuws lees wat voor mij een zeer betrouwbaar medium is gebleken, is de tijd zelfs tekort om voor vrienden en kenissen nog een afscheidsreünie te houden

Sorry,
Ik wens iedereen sterkte voor de tijd die komen gaat.
Ik dank een ieder die mij verder heeft geholpen en zeker mijn  vermeende vijanden , want ik werd wel door schade en schande steeds iets wijzer.
Nu ben ik totaal opgebrand en...
Het zal mijn tijd niet meer duren.

Siegfried,