Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zaterdag 2 november 2013

“Aan het einde der dagen gaat alles in stroomversnelling” en “Eind goed Al goed”.
Beste Mensen,
Het spijt me, maar ik moet nu echt stoppen, want ik weet “bij God” niet wat ik nog voor nieuws kan vertellen..
Allereerst moet ik een ieder bedanken voor Uw participatie op het blog.
Het blogje heeft mij niet alleen in leven gehouden, maar mij tevens geprikkeld om nog een aantal “missing links” te ontrafelen.
Als er dan ook maar één gezegde op mij van toepassing is, is het wel “DOOR SCHADE EN SCHANDE IETS WIJZER.
Helaas is onze kleinmenselijke reactie boosheid, waardoor wij het nut van deze gezegde als waar cadeautje van onze naaste ongeopend de prullebak in gooien.
Helaas geldt voor de spiegel...EER of AANZIEN hetzelfde.

Zoals ik al eerder zei, was het blogje voor mij een lange en moeizame weg om nog te zoeken naar de laatste puzzelstukjes van “De Nachtwacht”.
Met name de laatste twee inzendingen van Raimond en Dennis over respectievelijk mijn stamboom  en die van de wereldleiders achter de schermen waren voor mij een ware openbaring , die mij een totaal ander licht lieten zien waarom ik uiteindelijk wereld’s buiten spel werd gezet.
Nu is praten over de eindtijd dan wel al vrij normaal,maar minstens 75% “nichten” dit onderwerp uit angst voor zien.
Maar in 1980 was iedereen nog enthousiast bezig met meer en beter.
Het leek wel of “the sky the limit” was.
En dan komt Bok met een lezing over “Cancer, its like economy” voor een gehoor van zo’n 1000 mensen, die nog in de roes van meer en beter leven. Dan kun je toch alleen een volksoproer verwachten?
En een jaar daarvoor had ik de medische wereld al voor schut gezet met een wereldcongres “From woundhealing to cancer”.
This last lecture was really the limit en kreeg het galgje!
Een waar cadeautje dus.
Het was een waar cadeautje zoals Anton Blok - antropoloog - dit zo kenschetsend publiceerde in één van zijn boeken.
Het is als het spreekwoord “Door schade en schande wijs” en het galgje deed mij verder zoeken. omdat ik absoluut niets begreep waarom dit “barbertje moest hangen”.

Met name de zoektocht van Dennis over - om met Robin de Ruyter te spreken - de Satanische Bloedlijnen was deze laatste lezing  de druppel die de emmer deed overlopen voor het geheime genootschap Rothschild /Rockefeller/ Bilderberg.
Dit leidde niet alleen tot Staatsgevaarlijk zijn, maar het was zelfs wereld’s gevaarlijk!!! ...zeg ik nu.
Ik was gewoon te vroeg met mijn vergelijking van kanker en de verkankering van het geldsysteem en als men dit au serieus zou nemen was de paniek veel te vroeg ontstaan.
Projecteer het maar op jezelf als ik als dokter zie dat je geen lang leven beschoren bent, terwijl je je nog levenslustig voelt.
Dat pik je toch ook niet!?!
Wie is er wel eens naar een “waarzegger” geweest, die jou een onheilboodschap bracht?
Zo ken ik nog wel meer dingen die het daglicht niet mogen zien voordat het zichtbaar is.
Voor het groot geldt hetzelfde.
Ware mijn lezingen serieus genomen dan was - om te spreken in vergelijkingen - de bevalling van Moeder Aarde misschien wel een vroeggeboorte geworden als gevolg van een wereldwijde paniek.
Persoonlijk denk ik dat zelfs nu nog zo goed als niemand die totale vergelijking tussen beide - kanker en verkankering - nog steeds niet ziet. Zelfs de mensen op het blogje niet.
Maar door mijn staatsgevaarlijk worden,  belandde ik wel voor ruim 10 jaar in mijn ballingsoord Portugal.
Helaas  blijft een wetenschapper een zoeker en met de “Oude Wijsheid t.a.v. cycli die alle gelijk zijn” als handbagage had ik mijn handen jaren lang vol.
Men zegt zo simpel “Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is” en zo is het ook.
En lachwekkend genoeg beseft niemand echt goed wat die gezegde inhoudt en welke consequenties hieraan kleven..
Dit leidde uiteindelijk tot mijn website www.wetenschap-eindtijd.com , maar natuurlijk zaten er nog heel veel hiaten in mijn ontrafelingen.

Dit leidde weer tot het blogje, nadat ik op een Volkskrantblog Eindtijd-Openbaringen de grote lijnen al publiekelijk had neergelegd.[staat op het archief-blog]
Maar de kleine missing links in mijn ontrafelingen bleven aan mij knagen en zijn - dat kan ik U zeggen - nog steeds niet allemaal ontrafeld.
Het klinkt misschien vreemd dat ik mijn persoonlijke zoektocht op deze manier heb gedaan, maar het publiekelijk neerleggen van de artikeltjes is ongeveer hetzelfde als medische artikelen publiceren in tijdschriften.
Dat is en blijft toch verduiveld lastig.
Het is mijn gekte van “wetenschappelijk” zoeken naar het daarom achter het waarom.
Daar is in feite iedereen op zijn of haar manier of niveau mee bezig .
Zo heb ik - mede door het feit dat het blog zo veel bekeken werd - voor mijzelf en daarmee voor anderen - steeds weer een kleine “missing link” gevonden nadat ik mij daar weer in vastbeet.
Waar ik echter totaal geen vat op kreeg waren data waarop wij “het aardse tranendal” echt zouden gaan verlaten.
En die hiaten zijn er nog steeds , maar de tijd heeft geleerd dat verder zoeken echt niet meer nodig is. Om het cynisch of plastisch te verwoorden liggen wij al met één been in het mortuarium.

Mede door een artikeltje op Xander-nieuws alwaar werd gesuggereerd dat alle Islamitische en Christelijk feestdagen iets te maken hebben met onze eindtijd werd mij wel duidelijk dat alles - maar dan ook alles [ zelfs in het gesproken woord ] - tot in de Perfectie geweten is en wat nog steeds als werelds geheim bewaard is gebleven.
Dat ik zelfs de laatste profeet - een sterrekind uit “Engelenland” - samen met Maria heb weten te traceren is al bijzonder genoeg, maar verder dan waar ik nu ben kom ik niet.
Ik besefte gewoon dat de laatste missing links voor mij een brug te ver is.
Dus begin ik er niet meer aan.
Wetend dat alles kosmisch ... astronomisch en/of astrologisch bepaald is, probeerde ik mensen met enige kennis van astrologie te enthousiasmeren, want persoonlijk weet in daar geen donder van en ook dit is  een zo complexe wetenschap dat ik daar zelf echt niet aan hoef te beginnen.
Maar alleen al de naamgeving van de “Sterretijden en haar symbolen ” was voor mij voldoende om te weten dat de overgang van het Vissen-tijdperk naar het Waterman-tijdperk mij hier al zekerheid in gaf.
Het enige probleem is en blijft dat tussen actie en reactie een tijdspanne zit: een tijdspanne die ik absoluut niet weet.
Om dit weer te relateren met eerdere overgangen van culturen had ik daar misschien wel achter kunnen komen, maar ook daarin liet mijn exacte kennis der geschiedenis der culturen mij in de steek.
Het enige wat mij na het verhaaltje op Xandernieuws over de Islamitische en Christelijke feestdagen iets zouden vertellen over de eindtijd was daarin een mogelijk sleuteltje.
Maar wetend dat het woord zelf ook tot het einde der dagen zijn zuiverheid zou behouden,  lijkt het niet zo moeilijk om die feestdagen in relatie met de einddatum te analyseren.
Hemelvaartdag??? Is dat de dag dat wij gaan Hemelen?
Kerstmis en/of de “geboorte” zou dan voor mij  de baring  of Öpenbaring” van het leven kunnen zijn.
En last but not least hebben wij Pasen waar het “Ei van Columbus” ook te maken moet hebben met iets van de grootste omslag in de geschiedenis van het leven. Is dit misschien “het begin van de “Baring” van Moeder Aarde? Het barsten van het ei !!!
Dan zou dit alles - als je dit zo leest - toch voor astronomen een klein kunstje moeten zijn om dit na te trekken nu we met vrij grote zekerheid kunnen stellen dat dit 2014 of 2015 is?
Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, maar dit geldt eigenlijk voor alles en is in werkelijkheid wel de spiegel.
Als ik alleen al kijk hoe economen nu nog steeds over elkaar rollen met wat wij zouden moeten doen is het echt “zoveel hoofden zo veel zinnen”.
En hoe de Islamitische feestdagen als Ramadan, het Suikerfeesr , het Offerfeest en De bedevaart naar Mekka hierin verweven zijn is daarin dan net zo interessant .
Maar ook hier weet ik helemaal niets van.
Kortom....
Er zijn nog zeker wel braak liggende stukjes, maar net zoals wij absoluut niet willen weten wanneer wij ons individuele  leven met het eeuwige - als zijn als stof - gaan inwisselen  is er niemand die dit uitzoeken echt de moeite waard vindt. .
Dus dit was mijn zoektocht dat met deze twee laatste verhalen van Raimond en Dennis wel een prachtig sluitstuk van het blogje is.

Tenslotte is het voor mij al voldoende dat ik mocht meemaken dat de wereld tot een gekkenhuis is veranderd en dat de chaos met de dag erger wordt.
Is dit niet nagelaten als “Aan het einde der dagen gaat alles in stroomversnelling”?
Het is als de baring van een kind, die als vreemd lichaam wordt afgestoten als het kind zijn eigen stofwisseling ter hand neemt . Dat deden wij toch als Lucifer Vuurmakers al een hele lange  tijd?
Goed!!!
De Openbaring staat voor de deur en zodra het “Hoofd van deze Zwangerschapscyclus”  geboren is, zal de Zondvloed van het aardse “Vruchtwater” geboren worden, waarna onze Moeder na het Waterman-tijdperk weer ledig zal zijn.

En onderwijl is onze grootste Moeder - het illuustere Zwarte Gat - al miljarden jaren zwanger van het afval van Haar Yange Zoon ... ons HeelAl dat via de navelsteng “De Melkweg” gevoed werd.
Toen ik destijds Stephan Hawking daaromtrent wilde benaderen met zijn Big Bang/ Big Crunch theorie bleek hij al op Pauselijk gezag te moeten stoppen met zijn onthullende theorieën.
Toen vond ik dat wel erg bizar, maar...
Ook dit heeft mede door de ontrafelingen van Raimond en Dennis mij licht verschaft in spelonken die ik niet kende.
Met andere woorden:  Ik ben zo langzamerhand echt wel uitgekakeld en...
Een waardiger afscheid van het blogje kan ik mij niet voorstellen.

p.s.
Natuurlijk blijft het blogje in de lucht totdat de Illuminatie de stekker uit internet trekt.
Tot dat moment zal iedereen nog met op- of bemerkingen kunnen komen via mijn mailbox.
Maar - nu ik weet waarom ik tot monddode ben gemaakt - kan ik nog slechts zeggen...
“Dit was volkomen terecht”
En ... de laatste missing links zal ik nooit vinden.

Siegfried Willem
Kleinzoon van Siegfried “Thomas” [ de ongelovige ]
Zoon van Johannes  [ mijn wegvoorbereider ]
en...
Willem is “wil voor hem” en/of U allen.
Het stond in mijn naam gegraveerd.