Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zaterdag 17 mei 2014

Mag ik een ieder sterkte wensen wat nog komen gaat?


Beste allemaal,Ik weet niet goed hoe ik moet beginnen nu ik met de dag meer verlang om “het tranendal des levens”  te mogen verlaten, want ik sta nu echt als een zombi in het leven.
.
“De glimlach van de dood “achtervolgt mij - zoals U weet - al vele decennia en zal om der wille van Uw de angst het woord “magere Hein” dit uit mijn woordenboek schrappen. Zie http://www.wetenschap-eindtijd.com/intro_bewustzijn/collectief_en_Ik_bewustzijn/laatste_ademtocht/laatste_ademtocht.html ]
Feitelijk is dit verhaal - wat mij ook tot het hoger bewustzijn leidde - veel dichter bij de waarheid. Direct na zo’n “woelige nacht” werd ik echt met een glimlach wakker werd terwijl ik het nog slaapdronken met een grote glimlach aan het geduldig papier toevertrouwde.
Het werd pas griezelig toen ik weer bij “bewustzijn” kwam na een diepe slaap en het verhaal alsnog doorlas.
Dit is dus het verschil tussen ons “lager bewustzijn -de angsthaas mens- en het hoger bewustzijn -gesymbolisseerd als “de lachende Boeddha” en/of “de verlichte meesters”..
Ik schrijf met opzet “gesymboliseerd” , omdat het een sprookje is dat men bij leven die “verlichting kan worden, behalve enigzins door BDE’s welke - zoals eerder besproken met name in eindfasen van een sterretijd als zijnde ömkeringscyci en recent hier beschreven als “borderlin-times”.
Het was dan ook niet dat ik persoonlijk griezelig vond, maar griezelig om het naar buiten te brengen in de wereld van de “angsthazen”  en met name voor de dood.

Kijkend naar de snel groeiende spanningen in de wereld en “het woord dat tot het einde der dagen zijn zuiverheid zou bewaren , zou het mij niet verbazen als a.s. “Donder”dag het werelds gedonder begint en dan is het a.s. Donderdag ook nog eens “Hemel”-”vaart”.
Oh!!!
U dacht.dat het ter ere was van “de Heilige Maagd Maria,die onbevlekt bezwangerd werd” die ons dan gaat verlaten? Maar U weet inmiddels toch wel dat de Bijbel een sprookjesboek voor volwassenen is , omdat wij de waarheid liever niet willen weten!?
Ik ken maar één vrouw, die die eer toekomt en dat is “Moeder Aarde”.
En die reis naar het “hiernanogmaals” - het loslaten van “Moeder’s “nog ongeboren leven - begint nu eenmaal met grote interne spanningen in het weten.dat in  oude nalatenschappen alle cycli in het allerkleinste tot het allergrootste elkaars gelijke zijn en dat onze “Testamentaire nalatenschap” hier op “geheimzinnige Kabbalistische” wijze hier gebruik van heeft gemaakt .
En als er één mens is die door het lot gestuurd een eerste klas ticket naar “de 7-de hemel” al heel lang op zak heeft en zijn koffers al lang heeft gepakt ben ik het wel.
Nu hoop ik toch echt niet dat U mij - die al zo lang mee gekeken heeft hoe ik al jaren geworsteld heb met U mijn reizen van het heden, verleden en toekomst te vertellen -  nu nog lastig valt met de vraag waar in Gods naam “de 7-de Hemel” op slaat.
Maar voor “niet ingewijden” is dit de Sabbat-dag of rustdag voor God, die wij Westerlingen verkwanseld hebben tot zondag.
Stond er niet geschreven dat wij zouden “branden in Uranus” ?
Is dat waarom wij ons lichaam hedentendage massaal laten cremeren?
Volgens mij is dat , omdat het zo’n akelig gevoel is dat wij anders door het “ongedierte” langzaam worden verzwolgen?
Of doet U dit misschien voor onze “milieu-vriendelijkheid” nu wij als mensenplaag ieder stukje akker hard nodig hebben om te eten?
Zou het kunnen zijn dat wij dit önbewust/ bewust doen , omdat wij de nieuwe “ïjstijd” - net als de technologische REvolutie - willen tegenhouden?
Voor mij is dit een retorische vraag, waarop het antwoord duidelijk is.
Sorry...
Ik begrijp het!
U heeft wel wat anders aan Uw hoofd.
Ach!!
“Het is wat het is” of misschien mag ik zeggen “het was wat het was”.
Mag ik U nog één maal meenemen naar onze “mensdomme” attitude, die deel uitmaakt van het grote “spel der vegissingen”?

Laat mij beginnen met enkele welbekende “volkswijsheden” zoals...
- “Kennis is macht” en macht leidt tot geldingsdrang en/of geldindrang.
Blavatski liet ons daarentegen na ...“Kennis leidt tot machteloosheid”.
-” Het Ego” - letterlijk “Ik ga” - en vertaal ik als “Ïk ga waar ik wil” en/of “Ik wil”.en/of “Ik ben”.
Iedere generatie en iedere nieuwe cultuur wordt “het Ego” sterker en daadkrachtiger...gelijk die van een bast van een boom steeds dikker wordt met der jaren.
We noemen het dan ook wel Egobast.
Deze bast is nu zo dik dat wij - ieder gestuurd door een andere erflast - in de tijdgeest leven van pure “babylonische spraakverwarring” en/of - ik noem het - “Ik-Goden van onze eigen gedachten zijn geworden”.
En dat werd gesymboliseerd in de naam Jesus en/of “Je suis”.en/of “Ik ben”.

Ach de taal is toch zo rijk zoals o.a.
- “Alles weten maakt niet gelukkig” en “Geluk is met de domme”.
- “Door schade en schande wijs”
We hebben het ook niet voor niets over  “Domme kracht” , maar bedoelen daar wel iets anders mee..
- “Aan het lot valt niet te tornen” , Maar als ik dit als axioma poneer zal het Ego direct gaan steigeren, want men denkt waar”achtig” dat wij “bewust” kunnen kiezen tussen goed en kwaad.. Is dat waarom wij de nickname meekregen van “Mensdom” te zijn?
En aangezien wij al die vreemde volkswijsheden aan onze laars lappen, gaan we daar nu de prijs voor betalen.

Rond mijn 30-ste levensjaar - ik was bijna afgestudeerd om “kennis en macht” te vergaren met een “smetteloos witte doktersjas” [ als teken van een haast goddelijke macht over anderen gelijk de “Witte Broederschap ...zal ik maar zeggen ] - kreeg ik mijn eerste “BDE” of -wat men noemt “Uittreding” als teken dat mijn Ego-jas bij conceptie al scheurtjes vertoonde  en bekend stond als “eerste generatie oorlogtraumatisée”. Hierdoor heeft mijn “Ik wil” of “Ik ben” zijn meerwaarde in deze wereld van “Ïk-Goden” totaal verloren.
De keerzijde van het groeiende Ego is een progressieve “angst voor dood” .
Dat is ook de reden dat wij ons maar al te graag met giftige medicijnen laten behandelen als ons maar een scheet dwars zit.of psychisch laten kneden [brainwashing dus]
Het lijkt allemaal niet zo ernstig, maar het “mijn vechten voor overleven” - wat in deze wereld een eerste vereiste is - kreeg zo’n 30 jaar geleden zijn eerste knak.
En omdat ik toen al niet meer in die “Ik-Goden wereld” kon functioneren volgden die zgn. uittredingen zich met der tijd steeds vaker op en liep zodoende mijn stamboom terug tot ongeveer de Maya’s.en nog verder.
Kom daar nog op terug.
Nu - aan de vooravond van WO III - verlang ik haast dat “de glimlach van de dood” mij komt halen, want ik sta nu als “naakte aap” totaal machteloos en eenzaam in de wereld die de mijne niet meer is.
Ik kijk ernaar en verbaas me niet meer dat bijna niemand zich “ogenschijnlijk” daar zorgen over maakt, want wij Westerlingen hebben immers de machtigste wapens om oudere culturen onze “wil” op te leggen!
[ Vroeger noemde men dit slavernij, maar dat woord hebben wij uit ons verleden gewist en dat terwijl wij nog steeds slaafs doen wat ons van hogerhand wordt opgelegd ]
Kortom..
Ik spoor in deze wereld voor geen meter meer en ben voor eventueel overleven totaal afhankelijk van derden die mij nog met een keiharde egojas zouden kunnen geschermen.
Maar ook dat is pure utopie gebleken , want zodra ik mijn mond open doe over mijn anders zien tast ik het Ego aan en dan heb je de poppen aan het dansen.

U kent toch wel de volkswijsheid “Nederigheid is des Duivels oorkussen”.
Ach... Laat mij stoppen , want dan wordt het weer een boekwerk met “Freudiaanse vergissingen” waar de taal bol van staat.

Het loslaten van het leven komt voor velen als “een dief in de nacht’, maar het ligt wel voor een iedereen en alles in het lot of lotsbestemming vastgelegd.
Ik voel en beleef dat als geen ander - behalve dat ik nog maar met een half been  in de wereld van vandaag sta en mijn levensspirit met de dag minder wordt.
Zeker na de langdurige koude oorlog hier in Casa “Holy Shit” - die dan wel voorbij is - kan ik op geen enkele wijze iets van “de draad weer oppikken”
Daar komt bij dat ik eigenlijk nergens meer belangstelling voor heb nu ik - in opdracht van “boven” - de levenspuzzel in het  groot heb neergelegd.... en het “god zij dank” nadeloos precies lijkt uit te komen.
Het enige wat nog miste zijn de exacte data van onze “Hemelvaart” en de “aankomst in de 7-de Hemel” .... zal ik maar zeggen.

Natuurlijk is het voor velen een zo bijzonder absurd verhaal hoe ik met zevenmijlslaarzen mijn leven terugliep tot aan een geheim contact met de Maya-opponenten om tesamen te besluiten om Maya-wijsheid  - komende van Mars - om te toveren in een “Illusie als zijnde “De verloochening’” om de mens tot het bittere einde te laten vechten voor meer en beter.[ zie een van mijn nachtelijke contacten en opgeschreven als Atlantis Convention op http://www.wetenschap-eindtijd.com/homepage_english/one_cycle_en_marriage/atlantis/atlantis.html ]
Natuurlijk ziet dit er voor menigeen meer uit als een uit mijn duim gezogen sprookje, maar dat geldt natuurlijk voor veel meer verhalen.
Ik heb het vaker aangehaald dat als ik als eerste niet mijn al overleven grootvader had mogen ontmoeten - die mij terzijde stond in een mega-strijd in de Universiteits-periode - ik dat wat er daarna allemaal nog in het vat zat ook voor geen sikkepit serieus had genomen.
Maar dat niet alleen.
Zo heeft Armandus “de Schijnhelige”  mij o.a. van plagiaat verweten [haha] over mijn oud verhaal over de vergelijking van het aardse en kosmische leven in vergelijking met een perzik.
Het bleek een authentiek verhaal te zijn van een Chinese Wijsgeer Shou Lao  en zo schreef ik ook  nog eens een boekje  [De Nada-Openbaringen ] dat ik signeerde met Jnana, die een oude schriftgeleerde bleek te zijn.
Moest ik het - als authentieke schriftgeleerde - wederom aan het geduldig papier toevertrouwen?
Waarom?
Was dat mijn lot om oude koeien uit de sloot te halen of was het slechts om het sprooje een ander gezicht te geven?
Zo heeft Raimand - niet toevallig Jood - mijn geneologische stamboom teruggezocht waaruit onomstotelijk bleek dat ik uit de elite van de eliten en/of de oude Illuminate moet zijn afgestamd .
Daarnaast was et  Dennis die met zijn ontrafelingen zonneklaar heeft kunnen aantonen dat de WO II een puur Kabbalistisch spel was van deze geheime groepering, die nu nog steeds achter de schermen de hele wereld bestiert.
En toen ik in mijn eerdere “dromen” een weekje in een klooster vertoefde om het hele Bijbel-verhaal van een van mijn stamouderen - zeg ik nu - mocht ontvangen was het Rosa, die naar Griekenland op vakantie ging om te moeten constateren dat dat klooster er nog was en mijn beschrijving ervan volledig klopte.
Ongetwijfeld kent iedereen de gezegde “Eën zwaluw maakt geen lente” , maar zoveel zwaluwen maakt wel duidelijk dat het geen gewone dromen waren, maar dat ik echt mijn stamboomouderen - en meer dan ik hier opsom - allemaal heb moeten aanhoren.
Maar dat betekent wel dat niet mijn egobast als schors van een boom al lang tot stof is vergaan , maar dat ik nog slechts leef in een tijd die ruim 6000 jaar achter mij ligt.
En wie gelooft dit nog?
Niemand toch!!!
Want ik zie er nog steeds als Siegfried Bok uit.
Natuurlijk is het voor mij bizar maar ook grappig om te zien hoe bijna niemand het gelooft en het hele verhaal zelfs als “waanzienigheid” ziet.
Is dit niet een teken hoe onvoorstelbaar knap wij al die millenia met sprookjes om de tuin geleid.
En dat niet alleen!!
Wij hebben dat allemaal ook nog eens in onze stamboom erflastig vastgelegd.
Met andere woorden...
Het is op zich al bijzonder dat er nog enkelen zijn, die mij daarin nog serieus genomen hebben. Maar dit komt mede, omdat het nu echt zichtbaar fout gaat in de wereld.
Maar dit zijn er slechts enkelen.... [ hooguit 0,0000001 % ]..... die beseffen dat het echt einde verhaal is.
En bijna ieder “weldenkend” mens ziet hetgeen ik aan het geduldig papier heb toevertrouwd  als waanzienigheid en/of een fabeltje.om    mijn kennis is macht te tonen.
Die groep is 99,9% of meer en men reageert op twee manieren op deze “geflipte gek”.
Bij de eerste vliegen de discussen mij om de oren en bij de rest voel ik direct dat er een grote afstand wordt geschapen en men wijselijk zijn/haar mond houdt.
Begrijpelijk is het voor mij -helaas - zeer wel, maar leven in een wereld waar zo goed als iedereen een andere kijk heeft is voor mij dodelijk vermoeiend en absoluut onleefbaar.

Goed!!!
Het verhaal ligt er en het voelt voor mij als een vreemde bevrijding dat ik nog net mag meemaken dat ik ons hele levensverhaal nadeloos lijkt uit te komen.
Is dat niet het moment om met stille trom  te vertrekken?.
Wie moet ik bedanken voor dat wat ik “om niets” kreeg?
Feitelijk iedereen toch die mij goede en slechte tijden heeft bezorgd?
Sorry... Ik zeg het verkeerd, want ik deed het allemaal zelf!
In die goede tijden kon ik bijkomen van de slechte tijden, die mij “door schade en schande”steeds iets wijzer maakten.
En iets echt zien leidde van ouds her tot meer dan een verloochening.
Zelfs in het recente verleden werden de “vroeg-zieners” op de brandstapel gegooid..
Dan moet ik toch als een kind zo blij zijn dat ik slechts gek ben verklaard....met bonus.

Last but not least....
It’s all in the name and the name is God.
Ieder woord, maar vooral “tegenwoordig” iedere naam die wij meekrijgen laat ons - en zeker mij - iets zien over de emotionele geaardheid van met name de moeder.
Hierover schreef ik - in trance na wederom een loslaten van een levensmaatje - het bizarre met de hand geschreven boekje “There I was and you was me” en lachwekkend genoeg werd dit door een “spirituele uitgeverij” nog gepubliceerd ook.
Wij geven nu - massaal - onze kinderen de naam mee die iets van “hoop doet leven” in zich draagt. En vreemd genoeg bepaalt dat ons leven en/of onze levensloop.
En in een poging om dit lot te ontwijken gebruiken steeds meer jongeren een nickname met alle gevolgen van dien.

Mijn naamgeving was nog een traditionele naam vanuit mijn stamboom.... gelijk dit in de wereld der eliten - kijk maar naar het koningshuis - nog steeds gebeurt.
Mijn grootvader’s eerste naam was Siegfried en/of “oorlog en vrede” en zijn tweede naam was Thomas die in de geschriften werd nagelaten als de ongelovige.
Mijn vader kreeg als naam Johannes, die in de geheiligde geschriften niet alleen onze wegbegeleider was. maar dit iets te vroeg openbaarde en in de kerker overleed.
En ik -zei de gek - kreeg als eerste naam Siegfried en als tweede naam Willem en/of “wil voor hem” en daar heb ik aan beantwoord.
En nu ben ik er wel zo’n beetje klaar mee.

En voor weldenkende astrologen - zoals o.a. Nico - kan ik  vertellen dat alle cycli dan wel hetzelfde zijn, maar dat de radertjes van de kosmische klok wel linksom en rechtsom draaien ...gelijk aan de levenswals tussen man en vrouw waarin de man rechtsom en de vrouw linksom draait.
Dat is mijns inziens de reden dat wij aards gezien de maanden [ komt oorspronkelijk van de maancycli en/of de Maya-nalatenschappen spiegelbeeldig duiden van dat wat wij astrologie noemen.