Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


maandag 18 februari 2013

Hoe mijn uittredende dromen en/of ware BDE’s mijn zijn veranderde.
Ik behoef geen woorden vuil te maken over dromen in het algemeen.
Daarover is al zo veel geschreven dat dit een onzinnige aanvulling zou zijn.
Ik schrijf dit stukje vooruitlopend op het interview met Willem de Ridder, waarin ik min of meer bewust dit onderwerp heb laten liggen, omdat het verhaal over “het einde der tijden” volgens mij voor iedereen nu vele malen belangrijker leek.
Maar ik besefte wel dat dit onderwijl toch een essentieel onderdeel was van het hele verhaal, omdat het  tegelijkertijd ook weer afbreuk doet aan het verhaal,levend  in de wereld waarin “dromen als bedrog” worden gezien.
En daar kwam bij dat het zou zowiezo ter sprake komen vanwege een korte uitleg over het Ik-bewustzijn en het “hoger-bewustzijn” wat wij in deze Waterman-tijd allemaal gaan beleven.
Maar...
Als ik dit eigen stukje weg laat lijkt het wel of ik een groot “wetenschapper” ben, die of “gek” is of ”zijn tijd ver vooruit” is. Een soort Jules Verne dus.
Beide is de absolute onwaarheid en daarmee doe ik bovendien iets wat heet “pronken met de veren van een ander”.
Dit is iets wat ik haat, omdat dit werelds zo gewoon is als maar kan.
Iedereen maakt zich daaraan schuldig... al was het alleen al dat men de zgn. wijsheid uit boeken haalt of het zich via Universitaire studies eigen maakt.
Het in feite nog gekker, omdat ik nu met één been in deze wereld sta en met het andere in een wereld sta uit lang vervlogen tijden.


Met opzet ga ik hier nu dieper op in, omdat dit ten eerste in het recente interview totaal niet aan de orde kwam en ten tweede dat tot op heden niemand beseft wat dat echt inhoudt.
Ik kan dit rustig zeggen, omdat ik in mijn kleine wereldje waarin ik leef ook nog voor “normaal” [ haha ...of abnormaal ] wordt gezien in mijn doen en laten.
Dit is iets wat misschien wel de grootste dwaling is van hen die mij denken te kennen.
Dit is ook wat mij vaak zo doodmoe maakt en waardoor ik er eigenlijk het beste aan doe - en ook vaak doe - om te zwijgen als het graf als het om meningen gaat.
En dit hoort ook volgens onze huidige norm die “vrijheid van meningsuiting” heet.
Het lijkt er zelfs vaak op dat men mij in mijn Ego-jasje ziet, die met de vele verhalen uit is op erkenning.
Dit merk ik haast dagelijks en voelt erg “unheimisch” of ongemakkelijk..
Deze uittredingen zijn feitelijk ook gewoon dromen, waarvan de volksmond zegt “dromen  zijn bedrog”, En de meeste dromen zijn daarin gewoon angstdromen van “de angsthaas mens”..
Maar die uittredingen zijn daarin van een totaal ander kaliber, ook al lijken ze voor anderen vaak hetzelfde..
Deze dromen zijn totaal emotieloos en komen uit een andere wereld : een wereld die  voorouders heet.
Dit is wat wij noemen erflast.
Dit soort dromen zijn daarin niets meer dat kortdurende momenten van iets wat heet “de laatste ademtocht” waarin wij in razend tempo ons leven in de spiegel teruglopen....waarover ik in het interview iets meer vertel.
De erflast die wij met ons dragen heet niet voor niets onze  “stamboom”.
Het is als een boom waarvan de bast het Ego is die het inwendige van de boom beschermt.
We noemen dit zelfs ook wel “de egobast”.
Als die bast slecht is aangelegd, rot die boom weg en komen de jaarringen van buiten naar binnen één voor één los te liggen en rotten weg.
De jaarringen van tegenspoed zijn daarin het meest “gehard en blijven dan ook langer in tact.
Dit zijn de BDE’s of nachtelijke uittredingen, die zeker in deze tijd ook bij heel veel jongeren al plaatsvindt. Ik ben daarin dus bepaald geen uitzondering.
Men noemt dit in de medische wereld wel ADHD en/of schizofrenie.
Iedereen heeft als stamboom een ander levensloop gehad en krijgt dus heel andere BDE’s. Maar waarom ik het label “gek” opgespeld kreeg is een heel ander verhaal.
Maar zo zag ik als eerste mijn overleden grootvader, die als groot medisch wetenschapper mij oplossingen aanreikte t.a.v. geneeskundige problemen.
Natuurlijk vond ik dit uiterst vreemd, maar dit natrekkend bleek het wel “het ei van Columbus” en/of een grote HERontdekking.
Toen ik dit zo aan mijn hoogleraar vertelde, werd ik dan ook direct voor gek verklaard.
Dit was de eerste stap naar mijn isolement in de wereld.
Maar ik had wel een super-cadeautje gekregen waar ik de volgende jaren mee vooruit kon.
Dit was ook mijn eerste stap naar mijn zoektocht naar iets wat in de vrije natuur een onbekende is:namelijk ... ziekte.
Zo’n 7 jaar later - staat ook letterlijk in de Bijbel voorzegd - werd ik weer “door een dief in de nacht” wakker geschud en toen was ik te gast bij een monnik in Thessaloniki, die mij zo’n beetje de hele Bijbel voorlas: een boek dat ik nog nooit in handen had gehad.
Dit was een achteraf bezien een veel oudere jaarring uit mijn stamboom.
Later bleek dit klooster hoog op een berg waar ik toen vertoefde er nog steeds te staan.
Is dit niet uiterst vreemd?
Was ik echt gek aan het worden?
Ik vroeg derhalve een gesprek aan met het paramedisch centrum van van Praag in Utrecht, maar die wilde mij niet zien.
En dit leidde mij naar een “waarzegger in Oost Groningen”, die mij vertelde dat ik van mensendokter levensdokter zou worden.[ veel Groningers kennen hem van naam ].
Ik vond dit uiterst vreemd en hoewel hij bij binnenkomst al lachend zei dat hij die monnik op mijn schouder zag zitten, geloofde ik totaal niet wat hij mij voorspelde.
Achteraf misschien maar goed ook.
Zo werd ik iedere volgende7 jaar geteisterd door nachtelijke uitstapjes, die mij terugvoerde naar de Maya’s.
Maar het waren wel door mijn buitenwereld getriggerde uittredingen en/of ware BDE’s.
Als er dan ook maar één mens is die schizofreen is en/of in twee werelden leeft ben ik het wel.
Maar  niets - maar dan ook helemaal niets  - is daarin van mijzelf.
Het enige wat ik heb gedaan is natrekken wat ik natrekken kon.
Toen ik tenslotte te horen kreeg dat het tijd was om alles naar buiten te brengen heb ik gedaan wat mij opgedragen werd en dit is daarin mijn laatste interview geweest - levend in de wereld die van geen kanten de mijne niet meer is.
Ik kon niet anders, want zonder Ego als beschermende bast, kan ik ook niet anders dan accepteren wat er op mijn pad komt.
Het enige wat ik in al die vreemde uittredingen niet kreeg waren data, maar tot op heden verliep het - helaas - exact volgens dát wat ik om niets kreeg van mijn doodgewaande voorouders.
Nu kan en durf ik te zeggen....
Waarschijnlijk was ik ooit een schriftgeleerde die Jnana heette en heb ik meegewerkt aan het spel dat heet “de mensheid  met een leugentje om bestwil om de tuin te leiden”.
Waarom zeg ik dit?
Omdat ik ooit het boekje schreef “De Nada Openbaringen” en het onbewust signeerde met de naam Jnana, die naar later bleek echt te hebben bestaan.
Van dit soort zonderlingen waren er destijds ook maar zeer weinigen en dat maakt mijn droomuitleg voor anderen dan ook totaal oninvoelbaar.
Of anders gezegd:  Van zulk soort “stambomen” staan er slechts enkele en niemand kent ze.
Maar het betekent wel dat ik daarmee mede schuldig was aan het spel “een leugentje om bestwil” dat heet het geloof en o.a. dus ook schuldig was aan het opstellen van de 10 geboden, waarvan wij nu het wetboek van strafrecht van hebben gemaakt.
Maar het zijn wel regels die ons gehoorzaam één kant doen opkijken!
Ik was mede schuldig aan de brainwash “onderzoekt alles en behoudt het goede”., wat nu iedereen tot Ik-goden maakt en de wereld buiten ons zo zwart doet zien.
Een leuk voorvalletje daarin was een relatie met een vrouw die Reiki-inwijdingen had gehad en er opeens een spreuk op de muur stond “Ik ben God, “jij bent God en iiedereen is God”.  Helaas is dit wel de realiteit van vandaag.
Maar nu kan ik zeggen....
Ik was daar mede schuldig aan , want ik was  daar ooit bij betrokken.
Whenever this is about the truth of my being I feel  so sorry, but it worked perfectly.
We even have the feeling now that we really have a conscious mind to be friendly to each other.and even speak about a collective mind, however we are all super-ego’s
Maar de keerzijde van de medaille is wel dat ik “het leugentje om hemels bestwil” wel eerst dien te corrigeren voor ik dood ga , in de misschien ijdele hoop dat dit daardoor voor Confissius iets makkelijker zal zijn.
Dit laatste  lijkt misschien voor velen wel een bewijs van onvoorstelbare hoogmoed, maar daar kan ik helaas niets aan veranderen.
Maar die Confissius is helaas maar een pion in dit 6000 jaar oude spel, die door het lot bepaald nu eenmaal als een egoloos “sterrekind” geboren is:  een sterrekind - gelijk Jesus en Boeddha  - zonder erflast en komende uit een zeer armlastig Engels gezin.
Dit houdt tevens in dat hij - behalve dat hij nooit in de wereld had kunnen staan - ook totaal geen angst heeft voor de dood.
Dus mij daar zorgen over maken is totale waanzienigheid.

Ach laat ik het hierbij laten in afwachting tot het interview met Willem de Ridder.

zondag 3 februari 2013

Wat vertelt het mensbeest-getal 666 ons?
Veel van de in hiërogliefen  geschreven nalatenschappen van de Bijbel heb ik in de loop der tijd wel op waarde leren schatten.
De “duivel Lucifer” en/of de Satan is in het licht van de evolutie van de mens niet zo moeilijk meer te bevatten.
En dat wij door de geheiligde geschrift  als “de kroon op Gods Creatie” werd  benoemd is - dacht ik voor de trouwe lezers van dit blog “De zin van het leven voor kosmisch welzijn” - ook geen moeilijk te begrijpen invulling.
Toen ik in één van mijn laatste zoektochten [ het verhaal van de “transsexuele mens” ] - en na bevestiging van Nico dat de sterretijden om beurten yin en yang waren - begreep ik ook waarom die beide geloven zo extreem van elkaar verschilden en waardoor zij nu in deze eindtijd zo lijnrecht tegenover elkaar staan en...elkaar nu dreigen dood te slaan.
Hebben de weetwijzen van weleer dit bewust gedaan?.
Ik vrees het wel.
Dat zij tesamen  zo’n zwart/wit beeld vormen is daarin voor sommigen nog wat vreemd, maar als men weet dat goed en kwaad  elkaars aanvulling zijn op onze kortzichtigheid wordt dit al iets gemakkelijker.
Twijfelt er nog iemand over dan vraag ik U hoe groot uw beelden van goed of kwaad bijna nooit stroken met die van Uw naaste.
En die beelden maken Uw mening die hard en meedoogenloos is.
Dat nu meer dan duidelijk is dat “kennis tot machteloosheid” leidt zoals theosofe Blavatski ooit aan het geduldig papier toevertrouwde of hoe Tolstoi ook bekendheid kreeg door zijn verhandeling over “oorlog en vrede” of waarom de Bijbel zelfs verhaalt dat “oorlog de lucht klaart” is voor mij ook geen moeilijk item meer.
Dat mensen die zich verdiept hebben in astrologie zich nooit hebben afgevraagd waarom Jesus zijn 12 discipelen uitzocht als zijnde geboren in één van de 12 maanden van het jaar verbaast me wel enigzins, want ...dat kleurt onze mening en/of begripsvorming over wat wij horen, waardoor er als vanzelf een Babylonische spraakverwarring zou ontstaan.
Is dat niet geniaal om te verzekeren dat “Gij het niet zou verstaan”?
En nu prediken wij de vrijheid van meningsuiting, die wij ook nog van de ander dienen te respecteren!?
In het vorig verhaaltje beschreef ik hoe een “geconditioneerde reflex” ontstond en ook nu weer verbaasde het  mij dat niemand daarop reageerde met hoe simpel wij manipuleerbaar zijn en werkelijk als slaven rondlopen in een systeem en/of ons afzetten als ware anarchisten.
Dat dit laatste nu met de dag extremer wordt is logisch, want iedereen kan zien dat het op alle fronten fout gaat en dat “de leugen ons regeert”.

Sorry, ik dwaal af.
Lange tijd heb ik gedacht dat het mensbeest-getal 666 ons iets vertelde over onze komst hier op aarde “aan het einde van de 6-de dag”.
Dat de week geen 12 dagen heeft in het beeld van “Alle cycli zijn elkaars gelijke” is nu we weten dat de sterretijden om beurten yin en yang zijn en/of een twee-eenheid van functie die hiermee ook opgelost is.
Dat wij desondanks 7 dagen in de week hebben is daarin eenvoudig te verklaren, want dit werd Bijbels nagelaten als zijnde een rustdag voor God en/of Al-lah en/of het Uni-versum.
Hoe lang die rustdag van God is weet ik niet , maar dan zijn wij al verdwenen en daar ben ik ook niet echt naar op zoek gegaan.
Dit geldt  evenals voor het “magisch” getal 144000 , alhoewel ik dit nu koppel aan het moment van “de zondeval” waar ik op het interview op inging en ongeveer 5 sterretijden [ 5 x 2600 jaar+ 144000 ] geleden moet zijn geweest.
Zoals iedere sterretijd zijn specifieke kenmerken met zich draag, zo zijn de maanden van het jaar als cycli exact met elkaar vergelijkbaar.
Zo heb ik ook nog geen bevredigend antwoord gevonden waarom wij de sterretijden t.o.v. de jaarcyclus in zijn spiegelbeeld.van de sterrentijden lezen, want het begint met Steenbok [woest en ledig] dan Waterman [de waterfase ] en eindigt met Boogschutter mens, die als laatste ten tonele kwam.
Wel leuk is hierbij te vermelden dat de Boogschutter wordt getypeerd als hebbende vele pijlen die altijd hun doel missen. [ Dat ik dat kan beamen behoeft geen betoog]
In dat beeld en de Bijbelse voorzegging dat wij mensen aan het einde van de 6-de dag ten tonele verschenen deed mij vermoeden dat het getal 666 een aanwijzing kon zijn over het tijdstip van ons verschijnen, maar hier kwam ik totaal niet uit.

Toen ik op 10 december 2012 de leeftijd van 69 kreeg werd had ik die nacht met een uiterst vreemde uittreding wakker waarin mij - zo’n droom duurt misschien hooguit seconden - tientallen voorbeelden nagelaten waar iedere keer werd herhaald dat nu het moment was aangebroken dat yin en yang in alles elkaars gelijke waren geworden.
Vroeger stond ik nog direct slaapdronken op, omdat ik uit ervaring wist dat ik de volgende dag 99% van zo’n droom weer vergeten was. En in die slaapdronken fase kreeg ik iets van een automatisch schrift en kon ik dit de volgende dag pas op waarde schatten.
Maar - hoe bijzonder het er nu weer uit zag - draaide ik mij om en viel weer in diepe slaap.
Dus het merendeel van de vergelijkingen is weer in lucht opgegaan.
Het enige wat mij bij bleef hangen was het getal 6 en 9 correspondeerde met de oude symbolen van yin en yang en hoe deze in het Vissentijdperk zijn verwerkt.
Dat die vissen [ symbolen van het yin en yang ] nu zelfs niet meer met hun staarten aan elkaar zitten is toch een open deur intrappen als ik naar onze wereld nu kijk?
Keer ik die 9 om dan is het een 6. Het symbool is daarmee in de spiegel hetzelfde.
Volgens mij - maar dit zal ik nog hier en daar navragen - staat die 9 voor het vrouwelijke en de 6 voor de manlijke kant.
Is dat niet corresponderend met het verhaal van de zondeval waar ik het ook uitgebreid over had in het interview en dat ook zelfs geen enkele emotie opriep.
Het was daarin woordzuiver totaal uit motie of doods hoe men daar op gereageerd werd.
Misschien behalve waarom deze therapie - het niet opeten van de placenta  - werd doodgezwegen en nog steeds een forbidden item is.
Dat was o.a. wat mij dood sloeg tijdens het interview: de emotieloosheid!! .
En in dit gevoel kreeg ik nu iets van licht te zien [ verlichting dus, waar velen voor naar India gaan en er als blije mensen vandaan komen ]
Waarmee ze blij zijn?
Don’t ask me, maar vreemd is het voor mij allemaal wel.
Dan kan je je mijns inziens net zo goed mengen in de power/flower movement van de New Age.
Kan iemand zich voorstellen dat ik mij als een kluizenaar voel in deze wereld?
Dat alles weten hierin niet gelukkig maakt is eveneens wel duidelijk.
Maar goed.
Laat mij doorgaan met het mensbeest-getal 666, waarvan ik er nu 2 ontmaskerd denk te hebben.
Wat staat er dan voor die laatste 6.

Ik kijk naar de wereld waar nu al bommen en granaten worden gegooid alsof het pepernoten zijn.
Dat tesamen met de steeds dreigender economische crisis [ de kanker van deze wereld] , dan kan het toch niet lang meer duren met al die nu nog gelocaliseerde “brandhaarden”, die niet meer te blussen zijn?
Het mag dan misschien een leuke vergelijking zijn, maar het ziet er nu wel met de dag somberder uit.
Is het misschien ook toeval dat Beatrix nu op 30 April aftreedt?
Zij is “the leader of the band” die Bilderberg heet en zo heeft zij nauwe contacten met de Rockefeller/Rothschild alliantie.: Joden van het zuivere water , die zeker veel meer afweten van de geheime Kabbala-leer en /of de cyclische processen, die ons totaal beheersen.
Denk daarmee maar aan Nostradamus die van huis uit met de Kabbala is opgegroeid.
Ook dit kwam fragmentarisch  ter sprake in het interview.
Zal zij in dit kader niet volledig op de hoogte zijn van het naderend onheil?
Strooit zij ons zand in de ogen door nu een groot volksfestijn te laten plaatsvinden?
Zou die laatste 6  staan voor de 6 maanden die wij nog zullen beleven in Waterman?
En dan hebben wij op 9 Mei ook nog “Hemelvaartsdag” en toch zo woordzuiver verhaalt wanneer wij gaan hemelen. Ook hier zijn we jaar en dag mee gebrainwashd en heeft een totaal andere invulling gegeven.
Is dit allemaal niet geniaal als er dan ook nog staat geschreven “Ziende blind en horende doof aan het einde der dagen”?
Stond er niet geschreven dat het woord zijn zuiverheid zou behouden tot het einde der dagen?
Niemand beseft de ware symboliek die erachter steekt.
Het is wat dat betreft analoog met het verkrijgen van het hoger bewustzijn in de New Age.

Ik zeg zeker niet dat ik hier nil nisis veritas de waarheid vertel, maar ...
Wat gaat het prinselijk paar doen na deze feestelijke inauguratie?
Haar vader is - om politieke redenen - niet welkom en dat is een goede reden om na die feestelijke dag van inauguratie naar Argentinië te gaan ...en misschien wel samen  met Beatrix.
Mocht ik in mijn bizarre leven geen contact hebben gehad met de bouwer van de ondergrondse steden voor de elite voor als de bom zou barsten dan had mij dit totaal ontschoten.
Het zijn toch 1001 voorvallen die mij toevielen ?
Nogmaals...
Weten doe ik dit zeker niet, maar als ik alles op een rij plaats, ziet het er voor mij uit dat de derde 6 staat voor de maanden die wij nog in 2013 te gaan hebben.
En ook daar moet een astroloog iets meer over kunnen vertellen.
En dan - als ik de ontwikkelingen goed geinterpreteerd heb - zal de wederkomst van Confissius [ letterlijk de gezamelijke fissie of loslating van het leven ]  op Hemelvaartsdag en/of de dag dat wij gaan hemelen.
Begrijp mij goed!
Het is niet de dag van ons vertrek.
Het is de dag van onze laatste ademtocht in het groot.
De laatste ademtocht komt vanzelfsprekend ook als zijnde de verlichting van onze zonde kort aan bod.
Ik kan het ook anders vertalen met “Dit wordt onze laatste ademtocht ,die diep en krachtig is” en tot maand 6 zal kunnen duren..
En waar zal “de wederopstanding van Jesus” verschijnen?
In “Engelenland” omdat hij daar geboren werd.
En  -tussen haakjes - natuurlijk is hij niet uit de doden opgestaan, maar net zo’n sterrekind als Jesus. Ik heb al eerder hier gemeld dat Maria en ik die laatste profeet al jaren geleden hebben kunnen traceren in Tibet.
Waarom denk ik dat hij naar Engeland komt?
Louter en alleen omdat het sterrekind Jesus na zijn inwijding tot “zoon van God” ook naar zijn geboorteland Palestina terug ging.
En deze Confissius werd in Engeland geboren en als jong kereltje door de monniken meegenomen met toestemming van zijn ouders. Het is zelfs op TV vertoond.
Dat is ook de reden dat er steeds meer bekend wordt [ o.a. op National Geographic ] dat Londen het centrum van de Kerk zal worden.
Moet ik U voor de grap nogmaals de wegbegeleiders op de zuiverheid van het woord uitleggen?
Ik vrees dat dit niet meer nodig is
Amen Rika!!!

Het spijt me, maar zoals de gezegde luidt “Een zwaluw maakt nog geen lente”, maar de zwerm zwaluwen wel met de dag groter

Siegfried.
.

vrijdag 1 februari 2013

Gebrainwashd door het leven en toeval wat mij zo vaak toevalt.
Ik schrijf dit artikeltje als vooruitblik op het verschijnen van het interview van Willem de Ridder.
De kern van het verhaal  was dat wij de laatste 3 sterretijden “gebrainwashd” zijn door iets wat heet het geloven in hogere machten die wij dienen te gehoorzamen.
De kern van het verhaal is dat wij dit allemaal - en niemand uitgezonderd -  als erflast met ons meedragen zonder het te beseffen.
Met andere woorden: Het staat in onze genen geschreven en maakt ons dat we zijn die we zijn. Iedereen liep daarin een andere weg en zo leven wij in een wereld waar iedereen een andere kant opkijkt en nagelaten als “Zo veel hoofden zo veel zinnen”.
Dit moest voor mij de essentie van het interview worden.
Maar het verliep totaal anders.

Terugkomend op de brainwash ...
Het is als de reclame-industrie, die ons allen brainwasht wat goed voor ons is en wat slecht.
Ik beschreef dit  in “Mijn moeder noemt mij Duivel” als zijnde “Geestdodende reclame”.
[Ik heb hier trouwens nog  zo’n 40 exemplaren van liggen, die wachten op de maandelijkse ophaal van oud papier voor recycling [ kanker-aspect voor ingewijden] ,tenzij iemand ze tegen portokosten nog wil hebben]
Het is als brainwashing door onze ouders dat we voordat we oversteken eerst links en dan rechts moeten kijken en dit leidt tot een “geconditioneerd reflex” en/of het wordt een puur automatisme.
Natuurlijk geldt dat feitelijk voor alles wat wij als leermateriaal op scholen en Universiteiten aan kennis vergaren en dit acuut voor waar aannemen.
Dat maakt een goede dokter of rechter voor volk en vaderland.
En vallen we uit die rol die het systeem ons met “het gif van brainwash” inpepert dan volgt een “klap voor de billen” , omdat we ontsporen.
Mind you!!!  Drie sterretijden en/of zo’n 7000 jaar brainwash door iets wat heet “geloof”..
Ik schrijf dit, omdat tijdens dit interview  geen enkele - maar dan ook helemaal geen enkele - vorm van Oh Oe Ah bespeurde. Niet bij de interviewer, de journalist en/of de filmmaker!!!
Het was voor mij als een doodsteek en/of het was net alsof ik een soort alien was, die akakadabra vertelde.
Ik raakte er totaal van in verwarring. Snappen deed ik er niets van!
Hoe ik verder moest wist ik niet meer.

En toevallig - exact op dat moment - ging de deurbel.
Was het het toeval wat mij toeviel? Was dat mijn redding als adempauze ?
Daar stond een uiterst vriendelijke glimlachende ordebewaker in uniform met de mededeling dat er klachten waren binnengekomen van een omwonende dat onze hond in de bebouwde kom los liep.- verboden bij de wet!
Ik lachte de man toe dat hij wel op een heel slecht moment kwam, omdat er hier in huize Holy Shit een film werd  gemaakt over onze “Orsal Wells - systeemdictatuur” en vroeg hem de volgende dag terug te komen.

Terugkomend in de tot filmstudio omgetoverde woonkamer ging ik verder met het verhaal en ging verder op het Bijbelse verhaal van de zondeval - het bekende verhaal van Adam en Eva en de appel en het uittreden uit het Paradijs -  als zijnde het moment dat de emancipatie van de vrouw zijn intrede deed.
Dit was schattenderwijs zo’n 5 of 6 sterretijden geleden.
Daarmee kwam ik automatisch op het verhaal over de placenta - letterlijk betekend “Ik behaag” - en/of het begin van de evolutie van “De Moederloze moeder” [ aplacentar], die ooit de hoeksteen van de opvoeding was en nu in de vaart der volkeren meedoet in werken voor de kost en haar kroost zo snel mogelijk na de bevalling aan buitenstaanders overdraagt en dus totaal niet beseft dat de genetische verbondenheid juist in die eerste levensfase essentieel is.[ Staat ook in “Mijn moeder noemt me Duivel”.]
Daarmee kwam ik automatisch op mijn medische ontrafelingen en mijn verkettering door de systeemdictatuur en mijn bezoedelde doktersjas.
En toen ...
Toen kwam er pas aandacht voor iets wat heet “interesse” en kwamen er vragen om meer.
Toen pas leek het ijs gebroken en werd het voor de filmploeg pas echt interessant.
Werd ik toen een anarchist in hun ogen?  I don’t know.

Shit ...Bul Shit!!! Dat was nu juist niet mijn bedoeling.
Toen schakelde ik over op de automatische piloot en vergat zelfs te vertellen waarom in het Christendom-tijdperk [ letterlijk betekenend met “gekruisigde mensdom”]  het huwelijk werd geïntroduceerd en waarom de Bijbelse voorzegde “Twee geloven op een kussen, daar ligt de duivel tussen”.
Dat dit laatste - de Islamitische brainwash en de Christelijke brainwash - nu dreigt te leiden tot de voorzegde Derde en laatste Wereldoorlog is een open deur intrappen.
Die grote verschillen in het geloof zijn - zoals recentelijk bleek - het gevolg van de wisselende sterretijden in yin en yang, waardoor de mens dus ook op een spiegelbeeldige manier moest worden “geconditioneerd” en/of gebrainwashd.
Maar dat alles kwam niet meer terug in mijn zien van de “perfectie” van dit spel der weetwijzen”.
Ach... laat me niet jammeren, want het is wat het is.

En zo liet ik me verleiden door “dwingende emotie” en draaide mijn verhaaltje over mijn doktersjas af en ... zo leek men uiterst tevreden met het behaalde resultaat .
Ik dronk een goed glas wijn en viel moe gestreden in coma in bed met het gevoel dat ik wederom florisant gefaald had.

Maar het verhaal is nog niet ten einde.
De volgende dag kwam de “politie is mijn beste vriend” stipt op de afgesproken tijd terug voor een kopje koffie en zijn aanklacht.
Het werd een bizar gesprek nadat ik hem vertelde hoe de wereld er vandaag de dag uitziet als zijnde een kopie van de Tweede Wereldoorlog, waar burgers hun medeburgers - Joden - op last van het systeem aangaf om als beloning eten op de plank te krijgen.
Dat dit idem dito gold voor de politieman liet ik nog even voor wat het was.
Wauw!!!
Het werd een buitengewoon gesprek dat ongeveer een uur duurde.
Blijmoedig en zonder enige hoogmoedige gebrainwashte beleefdheid vertrok hij met het boekje “Mijn moeder noemt mij Duivel” in zijn hand verliet hij Casa Holy Shit.
Beide hadden we de zekerheid dat wij elkaar wederom zouden tegenkomen, omdat ik hem beloofde dat ik voor hem “eten op zijn plank” garandeerde met mijn weten dat wetten zijn gemaakt om te overtreden en ik ten ene male weigerde mijn hond in het parkje waar ik woon aan te lijnen.
Isn’t it too crasy for words.

Maar het verhaal van toeval wat mij toeviel was daarmee nog niet ten einde.
De man in uniform was nog maar amper weg of de telefoon rinkelde.
Het was mijn bevriende jager, die mij vertelde dat hij gisteren een ree voor mij geschoten had en dat ik hem kon komen ophalen voor een appel en een ei als ik het maar niet doorvertelde.
Was dat de prijs die ik kreeg voor mijn falen van gisteren?
Was het misschien toch niet zo slecht als ik het zelf beleefde?

It’s still a wonderfull world in which I live.
Thank you lord.
En de film ....
Die komt  - het geopolitisch ijs en weder dienende - over ongeveer 2 weken op internet.