Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zaterdag 3 augustus 2013

Hoe gaan we persoonlijk met de eindtijd om.
Sinds enkele weken heb ik het blogje gesloten voor spontane opborrelende reacties.
Waarom...
Omdat de reacties niets meer bijdroeg aan het verhaal en er inhoudelijk nergens vragen of kritische opmerkingen uit voort kwamen.
Daarom kan het nog slechts via een mailtje en zet ik het vervolgens wel of niet op het blog.
Ware het niet dat er in deze 4 jaar van dit blogje zo’n 100.000 keer gekeken was, dan had ik moeten concluderen dat het echt een “mission impossible” was en puur voor mijzelf bezig was..
Maar dat was het dus niet.
Natuurlijk is het - zeker nu het uur der waarheid dichterbij komt - steeds griezeliger om te zien hoe - zoals Bijbels voorzegd - alles aan het einde der dagen in stroomversnelling gaat.
Gelukkig heb ik nooit exacte data gekregen van mijn wegbegeleiders en/of moest ik daar naar gissen.
Door mijn vroegere contacten met allerhande paragnosten die mij vertelden niet over de grens van 2000 konden kijken had ik het einde aanvankelijk rond 2000 geschat.
Waarom?  
Omdat ik dit relateerde met een yinne energie-golf vanuit het Zwarte Gat die naar zeggen de farao’s deed bewegen hun piramides te bouwen voor het “Hiernanogmaals”.
Dit bleek dus niet juist.
De verandering kwam pas toen ik in Portugal een kleine groep Maya-kenners op bezoek kreeg en mij de Maya-symbolen nalieten, die leidde tot een uittreding waarin mij die symbolen werden uitgelegd:  Dit werd het sluitstuk van het verhaal en toen was er een datum van de overgang van het Vissen-tijdperk en het Waterman-tijdperk  - de verwatering van het leven en “na ons de zondvloed” .
Toen was voor mij de cirkel rond en nu ziende hoe alles in stroomversnelling gaat [ actie en reactie komen nu eenmaal na elkaar ] en vandaar dat ik de tijd rijp zag om via het interview met Willem de Ridder probeerde in te gaan op o.a. de brainwash van het geloof, waarover de Bijbel verhaalt “Twee geloven op één kussen daar ligt de duivel tussen”.
Ook dit bleek - zelfs na mijn diepere uitleg op het blogje - een pure ver van mijn bed show.
Kan niemand in termen van evolutie denken als het gaat om eigen stamboom?
Nu zeg ik : Denken zijn statische beelden in tegenstelling van het weten.
Dat dit duivels spel nu escaleert moge duidelijk zijn.
Maar zelfs op die “brainwash”  kwam geen enkele reactie op van verontwaardiging , boosheid of hoe bijzonder en/of hoe had de wereld er zonder had uitgezien..

Uit eigener ervaring weet ik hoe verschillend man en vrouw op het verhaal reageren en heb meerdere vrienden gehad die afhaakten, omdat de vrouw des huizes eiste ermee op te houden met al wapen dat anders de relatie zou worden verbroken.
Zelfs het niet meer opeten van de placenta werd totaal “genegerd” als zijnde een zwarte bladzijde uit de vrouwen-geschiedenis.
Sterker nog!
De vrouw loopt nu trots geëMANcipeerd rond en lijkt blijer te zijn dan ooit.
Althans...
Ik ken maar één persoon die daadwerkelijk placentapillen heeft gebruikt
Aan het item man/vrouw relatie  ging het blogje ruim een jaar geleden bijna  onderdoor en niemand wilde of durfde hier openlijk op dieper op in te gaan.
Mijns inziens is dit wel de grootste essentie , die de wereld totaal op zijn kop zette.
Het leek wel of ik slaapkamer-geheimen wilde horen.
M.a.w. Ook dit onderwep was onbespreekbaar.

Dat de journalistieke wereld er niets over mag publiceren was voor mij al wel duidelijk als ik zie hoe ik behandeld werd na vele ontrafelingen op medisch gebied, alsmede mijn noodkreet dat kanker en de verkankerde economische wereld als twee druppels water op elkaar leken.
Zelfs over de oorzaak van ons ziek worden in lichaam en geest als gevolg van een verkalkte brug is een forbidden item in deze Ik-Goden wereld.
Wij voelen ons uniek en willen dat blijven voelen.

Wat mij ook verbaasde is dat niemand reageerde toen ik het astrologisch beeld van “Nederigland” en “Amen Rika” te zien kreeg als zijnde beide de cancer die de wereld in vuur en vlam zou zetten.
Dat zijn we Nederlanders erflastig dus allemaal!!
That’s our mentality en des te meer ik naar allerhande programma’s op TV kijk des te duidelijker is het dat wij blakeren van onvoorstelbare hoogmoed en overal ter wereld laten zien wat er elders fout is.
Natuurlijk kunnen wij daar niets aan doen.
Wij hebben immers onszelf niet gemaakt!!!
Dat is nu eenmaal onze erflast van honderden jaren.
Onderwijl zijn wij als “cancerous minders” nu wel degenen die het eindspel gaan beginnen.
Maar niettemin gaat dat het ene oor in en het andere oor uit alsof niemand zich daar  mee wil verbinden.

Is dat alles arrogantie of angst?
Ontstaat arrogantie niet door angst?

Kortom...
Het enige wat ik nog kon doen was anderen vragen hoe zij met dit bizarre verhaal omgaan en of men buiten dit blog iets was tegen gekomen wat de moeite van het verhalen waard was.
Over mijn persoonlijke “voorbereiding” op deze zwartste dag uit de geschiedenis der mensheid kan ik slechts zeggen dat ik voldoende slaapmiddelen heb ingeslagen via de huisarts om zo nodig - als ik het echt niet meer zie zitten - de natuur een beetje te helpen.
Simpeler kan het m.i. niet.

En zo waar kreeg ik enkele dagen geleden  via mijn email een eerste reactie en die zal ik derhalve op het blogje zetten in de misschien ijdele hoop dat er meer schapen over de dam komen.

Siegfried.