Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


maandag 16 september 2013

Aan het einde der dagen zullen wij de waarheid hervinden en het zal rauw op onze maag liggen.Kortgeleden kreeg ik een lange mail van mijn “determinist” Raimond, die nog steeds bezig is mijn stamboom aan het uitkammen en onderwijl naarstig zoekt naar mensen die - net als ik - de essentie van ons ‘zijn’ proberen in kaart te brengen via iets dat wij de wetenschap noemen.
Maar wat is wetenschap meer dan het weten  da tin de schappen ligt te wachten totdat research en/of heronderzoek aantoont dat alles al tot in de perfectie geweten is?
Het is als denken en weten die zo extreem van elkaar verschillen, dat ze haast elkaars tegenpolen zijn.
De eerste is het beleven van goed en kwaad en weten is de abstractie en/of een onveranderbaar axioma.
Zo werd de mens voor ons denkers in de Bijbel beschreven als zijnde God en de Duivel in één persoon en vreemd genoeg zien wij onszelf als het goed en het kwaad is dat wat buiten ons ligt.
En stond er niet beschreven “Onderzoekt alles en behoudt het goede”?
Maar wat is het goede?
Als we niet al mongoloied waren, zouden we het wel worden met zo’n “waarheidsboek”.
Stond dit niet in ons waarheidsboek “de Bijbel “ ook niet in de overduidelijke bewoordingen “Aan het einde der dagen zullen wij de waarheid hervinden en het zal rauw op de maag liggen”?
Zo snap ik nog steeds niet dat er nog steeds miljoenen mensen zijn die na zo’n 2000 jaar het kruis des doods dat op iedere kerk prijkt aanbidden en zoekende zijn naar rust en vrede., dat alleen op het kerkhof te vinden is.
Is dat alles geen uiting van iets dat ik via mijn medisch werk mocht tegenkomen: ons hersendefect, waardoor wij  slechts “door schade en schande wijs worden”?
Het woord voor dit hersendefect mag dan latijn zijn, maar tot op heden heb ik er nergens iets over gelezen. Maar geldt dat ook niet voor onze levenselicter “de placenta”?
Maar geldt dit niet voor ieder woord en/of naamgeving van o.a de dagen van de week en de sterretijden, die allemaal iets te vertellen hebben over die cyclische processen?
Aan al die dingen is nauwelijks aandacht aan besteed .
Zo liggen er helaas nog vele aspecten, die allemaal aantonen dat de diepere waarheid van ons “zijn” al heel lang bekend moet zijn geweest.
Maar is het allemaal nog nodig?
Is het niet slechts toegevoegde waarde?.

Ware ik niet door de medische wereld buitenspel gezet, dan zat ik nu misschien ook op een troon van “geleerden” en werd ik waarschijnlijk“de hemel ingeprezen”, maar gelukkig was het “de omkeringscyclus” waarin ik leef en achteraf bezien was dát mijn beste vriend in “dit spel der vergissingen”.
En over ons “zijn” werd ons Bijbels nagelaten  “Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren”.
Dat huidige gerenomeerde onderzoekers nog steeds met veel enthousiasme zoeken in materie en het menselijk aandeel  in het spel van materie “buiten spel lijkt te zetten” blijft voor mij haast te lachwekkend voor woorden en desondanks komen zij toch langzaam en zeker - maar wel door schade en schande -  tot de kern van energie.
Raimond vond zo’n “geleerde” die zich voor de verandering determinist noemt.
En zo schreef hij mij over deze  Nobelprijs-winnaar natuurkunde, die zoekt naar “een theorie van alles” en daar nog net niet en misschien helemaal niet uit is.
Helaas zijn mensen met zo’n “goddelijke erkenning” totaal onaanspreekbaar voor een dialoog en “meer-informatie” over de oude nalatenschappen van cyclische processen.
Dat heeft de tijd mij wel geleerd, maar de waarheid zal zeker boven tafel komen, maar wel door schade en schande. Dat zegt onze nagelaten gezegde immers overduidelijk.
Toch blijf ik het vreemd vinden dat geen van de bezoekers op dit blog de moeite hebben genomen om over de zo tegenstrijdige vertellingen in - wat ook wel heet -  “het Woord” te schrijven en dit geldt idem dito voor het gesproken woord dat ook bol staat van zuiverheden over ons mensDOM.
Kortom... Alles staat in het teken van ons “mongoloide gedrag”.
Het is al met al bepaald niet wat ik ervan verwacht had toen ik zo’n 10 - 15 jaar geleden mijn eerste schreden zette in ...
Mag ik het de Openbaringen noemen?

Ik zet dit schrijven van Raimond toch op het blogje omdat het leuk is om te zien dat we de “waarheid echt aan het hervinden zijn”.
Maar ik doe het met name als zijnde aanmoedigings-premie richting hem om de laatste hand te leggen aan dat wat hij na vele maanden al bijna heeft gedetermineerd: “Het stukje  van mijn stamboom van de laatste 200 jaar dat aangeeft hoe mijn recentere voorouderlijke hoge bomen van weleer o.a. via bevriende geheime elitaire genootschappen als o.a. de Rockefeller-foundation en Bilderberg mijn erflastige boom hebben gekleurd.
Waarom vind ik dat waardevol?
Is dit geen waardig afscheid van het blogje?!
Daar hoorde deze vergane “hoge boom” ooit ook bij en bevestigt alleen al dat ik niets van mijzelf heb.
Ik zeg dit met klem omdat in mijn belevingswereld niemand - maar dan ook helemaal niemand - iets van eigenheid heeft en dus nooit trots of teleurgesteld kan zijn hoe zijn/haar leven verlopen is.
Ieders levenscyclus is daarmee net zo vastgelegd als het leven op en van deze planeet.
Het enige wat ik onbewust deed is iedere keer weer in een val van mijn medemens stappen en waardoor ik werd teruggeworpen naar de spelonken van mijn zijn.
Door schade en schande wijzer en daar ben ik bepaald niet trots op!
Ik ben hooguit dankbaar dat ik ons “doemscenario” naar buiten heb gebracht en nog mag meemaken dat het - zoals de wereld er nu uitziet - bewaarheid gaat worden.
Ik vind dit alles heel bijzonder, want ik liep met  “zevenmans-laarzen” die erflastige bepakking terug en het is nu wel duidelijk dat mijn uittredingen het oude “weten” weer tot leven hebben gewekt.
Maar leuk is wel dat deze door Raimond opgespoorde “omhoog gevallen leraar” het levenselicter van “Al wat Is” nu zoekt in de zwarte gaten in het HeelAl en/of in het Yin..
Helaas is het voor mij dus zinloos om deze wereldse ge’Nobel’de godheid te benaderen t.a.v. de oude doctrine t.a.v. ‘Al wat is”, want eer werk nu eenmaal als een geweer. Dit bleek tot op heden onmogelijk [ zie o.a. worldwide summons op de website ] en dat zal tot het einde der dagen niet veranderen.

Hier is prof. ‘t Hooft’s vertelling welke hij o.a. in 2008 op een “studium generale” verhaalde.

Prof. 't Hooft zoekt  naar 'de sleutel' van de 'theorie van alles' die de vier krachten aan elkaar koppelt. [  profielschets op prof. dr. Gerard ’t Hooft  ]
Het antwoord moet volgens 't Hooft niet in 'de snaartheorie' gezocht worden maar in de 'zwarte gaten' die niet alleen in het HeelAl maar ook op het microscopische kleine niveau van de elementaire deeltjes bestaan.
Wie wist dat Oppenheimer, de maker van de atoombom, al proeven deed in de gebouwen van de Universiteit Utrecht?
Is dat waarom Einstein Utrecht (en Leiden) aandeed?
Nobelprijswinnaar prof. dr. Gerard 't Hooft  is hoogleraar  natuurkunde.
Tegenwoordig houdt 't Hooft zich bezig met de zoektocht naar een theorie van kwantumgravitatie, die de vier fundamentele natuurkrachten (elektromagnetische kracht, sterke kernkracht, zwakke kernkracht en zwaartekracht) in één model samenvat, oftewel de kwantummechanica verenigt met de algemene relativiteitstheorie.

Een van de wegen waarlangs men dit probeert is de snaartheorie.
Omtrent de snaartheorie had 't Hooft aanvankelijk bedenkingen. Hij vond dat de aanhangers van deze modieuze theorie te rooskleurige verhalen verspreidden over hun resultaten. "Loaded with overstatements" (vol overdrijvingen), zo beschreef hij de berichten uit het snaren-kamp in 1996 tegenover Scientific American,"in werkelijkheid begrijpen ze het instorten van sterren niet beter dan anderen".In latere jaren is hij zich toch met de snaartheorie bezig gaan houden.

Zo geeft hij er college in en heeft hij er een aantal wetenschappelijke artikelen over geschreven.
't Hooft heeft in 1997 in het televisieprogramma verklaard, dat hij in zijn hart determinist is: aan al het toeval in de kwantummechanica moet een helemaal door oorzaak en gevolg bepaalde detailwereld ten grondslag liggen.
Daarmee schaart hij zich achter Albert Einstein, die dezelfde mening had ("God dobbelt niet"). Binnen het deterministische wereldbeeld is weinig ruimte voor een vrije wil of een persoonlijke god.

In het verlengde van dat determinisme ligt de positie die 't Hooft innam in het debat over de informatieparadox bij zwarte gaten. Terwijl Stephen Hawking & anderen zeiden dat informatie
verloren kan gaan in een zwart gat, hield 't Hooft c.s. vol dat de informatie er op de een of ander
manier weer uitkomt. In 2004 gaf Hawking zijn ongelijk toe.
Over de vraag of de natuurkunde ooit de "theorie van alles" zal weten te vinden, is hij iets minder optimistisch dan veel van zijn collega's.
"Hopelijk zal de tijd het uitwijzen" en "Wie zal het zeggen?" schreef hij over diepgaande onopgeloste kwesties.

In januari 2005 betoogde hij in Nature dat het aanlokkelijke idee van een natuur die maar op één manier in elkaar kan zitten en beschreven wordt door een eenvoudig wiskundig basisprincipe, niet strookt met de waarnemingen.
Daarmee zet hij een nuchtere kanttekening bij het enthousiasme waarmee veel fysici op
zoek zijn naar de ultieme theorie.

18 opmerkingen:

 1. Deze link t.a.v een boek van Prof 't Hooft stuurde Raimond mij nog toe
  http://www.dbnl.org/tekst/hoof031bouw01_01/hoof031bouw01_01.pdf

  Ik neem aan dat er mensen zijn die een meer "wetenschappelijker en natuurkundige visie over het Al wat is willen lezen".
  Voor mij is dit te abstract en te moeilijk w.b. allerhande wetenschappelijke termen.
  Voor hen die het lezen ...
  Mochten er grote verschillen zijn dan hoor ik wel waar 't Hooft en ik extreem verschillen.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dennis stuurde me deze link

  De dol gedraaide wereld college van Robbert Dijkgraaf (leerling 't Hooft) is massaal op teevee bekeken.
  zie http://www.youtube.com/watch?v=Rrrg1CZsry8
  vooral vanaf minuut 15 is het leuk, want dan schets Dijkgraaf de plek van de mens in tijd gezien. Daarmee zegt hij in werkelijkheid dat het 0.0000000001 voor 12 is. echter het kwartje valt niet in de zaal.

  Dennis

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dennis,

  Grappig is het wel om te zien hoe mensen plagiaat plegen om hogerop te komen.
  Vreemd is het ook hoe enthousiast Dijkgraaf over het einde en die blanke pagina praat voor iets wat heet de Big Bang en Big Crunch.
  Wat me trouwens opviel is dat nergens door die hoge bomen iets wordt gezegd over de essentïele rol van de mens in dit spel.
  Maar dat niemand het kwartje ziet vallen is natuurlijk meer dan bezopen.

  Maar ach...
  Pleegde ik ook geen plagiaat, maar dan van mijn stamboomoudsten?
  Ook mij heeft dit geen windeieren opgeleverd, maar een gouden handdruk...zal ik maar zeggen.
  Ware ik de hemel ingeprezen voor mijn medische werk, dan was ik misschien wel net zo arrogant en net zo rijk geworden als ik nu ben.
  Haha...
  Is het niet te bizar voor woorden?

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goeiemorgen Siegfried,
  Lees net de bijdrage van Dennis met daarna jouw reaktie waarin het woord Plagiaat wordt gebruikt als zijnde 'jatwerk' en dat is het menselijk gezien natuurlijk ook zo ...."pronken met andermans veren"
  Kan het niet zo zijn dat ook dįt een vorm is van de onbewust 'onvoorstelbaar economische werking van energie'..?
  Is er niet de (menselijke) volkswijsheid "beter goed gejat als slecht bedacht"....ha ha
  Alles in de natuur is zo gegroeid/verworden/geėvolueerd/aangepast dat om te overleven er zo weinig mogelijk energie nodig is.
  Iets zelf bedenken kost toch veel meer energie als het van een ander na apen..!!??
  Een kangeroe heeft daarvoor lange sterke achterpoten, een vis kieuwen, een vlieg vleugels, en wij mensen defecte hersenen waardoor we ons mensdomme gedrag....blijven herhalen tot onze taak is volbracht..?
  Kortom de perfectie.....om de 'beweging' en dus het leven er zo lang mogelijk in te houden.......
  Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ach Fons,
  Ik had het ook na-apen kunnen noemen.
  De hele levenscyclus op de planeten is toch niets meer dan progressieve energie-vrijmaking?!
  Ik blijf het intriest vinden dat daar nooit één woord over "vuil gemaakt" wordt.
  En de kroon op God's creatie is daarin de mens en die ook wordt nergens als zodanig gezien.
  Het meest bijzondere vind ik wel dat wij iedere eindfase van een cultuur onszelf enthousiast vernietigen na een periode van hoogmoed. Eerst ten dele en uiteindelijk totaal.
  Met andere woorden: Ik snap je zin niet dat alles in de natuur zo gegroeid is om zo weinig mogelijk energie nodig is.
  Dat alles de perfectie is is natuurlijk een open deur intrappen, maar de "afstandelijke perfectie" van Ik-Goden in dit spel der vergissingen blijft voor mij "waanzienigheid".

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Siegfried,
  Met die zin bedoelde ik dat alle beweging/leven zo 'efficient' mogelijk lijkt te worden wordt geleefd binnen de mogelijkheden van de plaats en het moment in 'tijd'.
  Net als de efficientie die de menselijke herontdekking van de 'scheikunde of elementenleer' ons nu kan laten zien.
  Eigenlijk had ik het simpeler kunnen samenvatten in de zin die ik vroeger wel eens veroordelend naar mn hoofd kreeg.....ha ha
  "Dat is kiezen van de weg met de minste weerstand"...!!
  Alfonsus de luie
  Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het spijt me Fons, maar ik kan je niet volgen.
  Volgens mij heb je óf je dag niet óf je hebt te diep in het glaasje gekeken óf beide.
  Heb je niet kort geleden de Mont Vendoux beklommen met je mountain bike?

  Volgens mij is het gevecht om de beste en/of de sterkste te zijn in de natuur overal zichtbaar en als je niet sterk bent wordt je vanzelf de slimste.
  En dat laatste kost verdomd veel energie.

  En als ik naar mijzelf kijk had ik na mijn gekverklaring met die gouden handdruk ook lekker op mijn lauweren kunnen rusten en de wereld van ijver en wedijver gewoon vaarwel kunnen zeggen.

  Terwijl ik dit opschreef kwam er weer een leuke anecdote langs flodderen.
  Het was op dat wereldcongres "Cancer, it's like economy".
  Het eerste half uur had ik over kanker-ontstaan gepraat en de zaal reageerde met oh, oe ah.
  Het tweede deel had ik van de tekeningen poppetjes gemaakt en hield een verhaal over een geniale journalist die giga-veel verdiende en op de Bahama's van zijn verdiende loon genoot. De wereld was diep teleurgesteld dat hij was vertrokken.
  Dus vroeg ik het gehoor hoe we die man weer terug konden krijgen en het enige wat men kon bedenken was meer geld bieden.
  Toen ik hard begon te lachen en zei "het geld ontwaarden, want dan krijgt hij vanzelf honger".
  Dat is er aan de hand met onze verkankerde geest van leven en gelukkig werd mijn advies toen niet opgevolgd, maar nu gaan we naar een "participatie-samenleving"toe i.p.v. een verzorgingsstaat.
  Waarom...
  Omdat het geld niets meer waard is [ lees maar op Xander-nieuws ]

  S...de verschrikkelijke.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Siegfried,
  Ik kan jouw wel volgen(denk ik) .....De 'slimste' worden is toch voor ons mensen NU op deze plaats precies het aller-enigste wat we met ons enig beschikbare redmiddel (ons verstand) nog kunnen doen om te overleven.
  Met de rest van ons lichaam verliezen we het toch op alle gebieden in de 'vrije natuur'..?
  Dus menselijk gezien het maximaal haalbare met zo min mogelijk energie.......want probeer maar eens een haas bij te lopen als je honger hebt.....de uitvinding van het jachtgeweer kostte waarschijnlijk minder energie....
  Alfonsus de machteloze

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ach Fons,
  We dwalen af.
  In de vrije natuur is iedere meer gespecialiseerde levenssoort heersend over de lagere.
  En dit geldt voor de mensheid als cultuur ook.
  Het is niet voor niets dat wij nu kampen met een mensenplaag, die de aarde in rap tempo leegvreet.
  Vandaag op het nieuws ... Er is een vaccin tegen de malaria-mug waardoor jaarlijks 1 miljoen mensen kunnen worden [ haha ] gered.
  Dan verdien je toch de dynamiet-prijs van Nobel?
  Of zie ik dat verkeerd?

  Ik vind het werkelijk onvoorstelbaar dat o.a. die Dijkgraaf het gat in die dijk van een mensenplaag niet weet te dichten en onderwijl naast zijn schoenen loopt van trots.

  Siegfridus de wanhopige

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Siegfried,

  Zijn we als mensheid niet helemaal perfect "van god los" afgedwaald met de cynische gedachte dat dat ook nog eens de bedoeling lijkt te zijn geweest........machteloos kansloos maar zo godvergete belangrijk voor het grote spel zonder dat we dat beseffen.......?

  Fons

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Fons,
  Kan je niet voor jezelf spreken in plaats van je te verstoppen achte "de mensheid"?
  Als er iemand is die is afgedwaald van de perfectie ben ik het wel en het is dan ook volkomen terecht dat ik netjes aan de zijlijn werd gezet en nog sta.
  Dat we gedurende 2000 jaar Christendom de Bijbel ECHT hebben opgegeten en ons als Godheidjes gedragen hoorde toch bij "het spel der vergissingen"?
  Voor de Alla-isten geldt hetzelfde.
  Is het niet te bijzonder voor woorden hoe de weetwijzen van weleer "het sprookje" in relatie met de yin/yang sterrebeelden hebben nagelaten?
  Dat is ook de reden dat het nu tussen beide partijen falikant uit de hand loopt.
  Wij prediken God is liefde , maar het is lief doen om lief gevonden te worden. Maar onderwijl eisen we wel respect op voor het IK en zo we dat niet doen wordt je uitgebannen.

  Terugkomend op de groei van de heersende macht - gelijk als bij de lagere levenssoorten - is wel duidelijk dat wij Westerlingen eeuwen lang het Oosten hebben gebruikt voor ons welzijn.
  Het enige verschil tussen andere levenssoorten en ons is dat er bij de lagere levensssoorten een aangeboren gevoel voor eenheid tussen de soorten is en dit mist de mens nu volledig.[Evolutie noem ik dat]
  Maar nu is er de omkeringscyclus en levend in een "verzorgingsstaat" en/of "de kindsheidsfase van onze cultuur" hebben we geen schijn van kans, want we zijn door rijkDOM verdorven en "de slaven" voelen nu de kans schoon.

  Om in symbolieken te spreken leefden wij "als Vrijdag op een onbewoond eiland" en de Zaterdag is als de Sabbat-dag en/of de rustdag voor God.
  Of we nu de namen van dagen van de week of de maanden van het jaar in astrologische termen vertalen ... Alles - maar dan ook echt alles - draagt de perfectie in zich. Zelfs de geboortenamen zijn onbewust bewust de perfectie en bepalen ieders levensloop.

  Natuurlijk - ook al zo'n mooi woord - kunnen we dit alles niet bevatten en dat geldt voor mij net zo als iedereen. Het enige verschil is dat ik met die verdomde [ verdoemde ] BDE's - als zijnde diepe depressies - het boekje 'In the beginning...I was you and you was me" heb geschreven.
  En of maar... Wat we niet met eigen ogen kunnen zien geloven we niet en dus lijkt het voor iedereen een "waanzienig" sprookje.

  Genoeg erover.
  S


  BeantwoordenVerwijderen
 12. Siegfried,
  Helemaal waar !
  Van mezelf kan ik 'het van god los zijn ' alleen maar bevestigen....anders ga ik toch niet bv met een stel vrienden de Croix de Fer (want die berg was het) beklimmen om mn ego op te poetsen en die ribbel in het vel van moeder aarde bedwingen...ha ha .
  Dit alles natuurlijk met de boodschap dat ik dat doe omdat ik 'de natuur'daar zo mooi en woest vindt...
  M.a.w. best knap dat ik dat kan en heb gedaan....ha ha .
  Mijn 'geweldige vlechtwerk' waarvan ik de kunst heb geplagieerd van mijn voorouders helpt ook mee in de poetserij....maar wat kan ik anders om brood op de plank te toveren want daarin ben ik ook slaaf geworden van de consumptiemaatschappij en doe daar 'vrolijk' aan mee om die ook nog even in stand te houden.
  Ook al heb ik dan geen bde's gehad zoals jij, kan ik met m'n verstand verdomd goed zien wat ik aan het doen ben...en dat is zoals jij vaak 'te rechts' opmerkt totaal schizofreen.....
  Ik zou niet weten hoe ik het anders doen zou kunnen dus v(l)echt zo maar verder tot de tijd erop zit....!
  Af en toe kijkend naar het onvoorstelbaar duidelijke spiegelbeeld waardoor zo af en toe mijn benadering toch heel anders is als voor de tijd dat ik 'Siegfried de perfecte onperfecte ' zijn levensverhaal mocht beluisteren en daar regelmatig misbruik van maak om de zaken op mn rijtje te krijgen
  goed weekend
  Alfonsus de na-apert

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Fons,
  Ter verduidelijking van "Vrijdag op een onbewoond eiland" is wel dat wij allemaal IK-Goden zijn, die enerzijds precies doen wat God ons influistert en anderszijds "De Duivel zelve zijn".
  Dat is wat ik zo mooi vind van alle sprookjes, die daar van zijn gemaakt.
  Maar...
  Ik vind wel dat je jezelf wel heel veel namen toebedeelt in de hoop dat God je toelacht in plaats van uitlacht.
  En verder...
  Wat versta je onder ver-stand?
  Volgens mij leef je behoorlijk "op stand".
  Ik vrees dat God vandaag of morgen met het "Crois de Fer" dreigt als je zo doorgaat.
  Haha
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Siegfried,
  Verstand is volgens mij niet meer dan de verbaastaarding van het woord 'verstaand'.
  Dat wij er dan weer de 'positieve' bijwerking van onze hersenen mee bedoelen is onze denk'fout'
  Want door de on éénig heid in onze hersenen kunnen wij/ik slechts in rechte lijnen ipc cyclisch denken dus egocentrisch en niet in dienst van het geheel.
  Grappig is het dan , dat wij dan toch precies weer doen wat lijkt te moeten zonder weten/of collectief in zicht.
  En als God mij wil dreigen met "het ijzeren kruis" kan ik dat met mijn brainwashhersens weer uitleggen als 'positief' ha ha ....in de oorlog was dat toch een onderscheiding voor moedige daden......
  Whats in a name
  Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Fons,
  What's in the name and the name is God.
  Zijn wij niet de Duivel Lucifer en staan héél ver van de realiteit?
  Alles wat wij in termen van positief zien is daarin m.i. de spiegel.
  En toch zien we het, want we roepen allemaal dat "de leugen regeert".
  We zijn toch allemaal "de false flag" als het erop aankomt.

  Maar laten we met dit woordenspelletje ophouden, want het levert geen verruiming van ons gezichtsveld. Maar misschien kan dat al lang niet meer.
  Ik moet vaak terugdenken aan al mijn verhaaltjes op de Niburu-site over de meest gekke onderwerpen als de toetsenbalk van de piano, ons alfabet en het Griekse alfabet, naamkunde en weet ik veel meer.
  Wat leverde het op.
  Oh!!! Achteraf toch heel veel en leidde uiteindelijk tot die lezing in Utrecht. Maar Niburu verdween uit mijn gezichtsveld.
  Dit ging feitelijk altijd zo en dat maakte mij door "schade en schande" steeds iets wijzer.
  En nu "magere Hein" steeds dichterbij komt maken we van het leven toch een echt "Lucifer Galabal"! Maar wel met de kater van morgen!!

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Het is misschien off topic hier, maar ik zag vandaag een herhaling van "tegenlicht" over de financiéle crisis. [ http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1366104 ]
  Hier is duidelijk te zien hoe interessant de Euro de start was van een verkankerd systeem dat nu ons noodlot werd.
  Het is wat dat betreft bijzonder dat ik al in 1981 schreeuwde dat wij de kanker van Europa waren en nu met de brokken zitten.
  Natuurlijk had ik de hoofdrolspeler in dit TV programma Ewout Engelen kunnen benaderen, maar het zou een gesprek zijn van "het verdrinkende kalf" en dus 30 jaar te laat.
  Maar...
  Het blijft interessant om te zien hoe spiegelbeeldig en egocentrisch wij zijn verworden.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Kreeg van Raimond het email-adres en heb toch maar een mailtje gestuurd naar die prof.

  Geachte Prof. Engelen,
  Ik zal mij allereerst aan U voorstellen.
  Mijn naam is Siegfried Bok en kleinzoon van Prof. Bok die na de oorlog op het Herseninstituut werkte.
  Ik ben nu 69 en heb een wel zeer bijzonder leven achter de rug.
  Ik werd chirurg en ging in de voetsporen van grootvader de research in en verdiepte mij o.a celfysiologie en in het ontstaan van ziekte in het algemeen en kanker in het bijzonder.
  Vreemd genoeg werd die zoektocht mij noodlottig, waarover later meer.

  Ik schrijf U allereerst aan nadat ik een herhaling van "Tegenlicht" zag over de economische crisis, maar misschien vooral omdat U aan de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen werkzaam bent.
  Het klinkt misschien vreemd, maar alle aspecten van kanker zijn terug te vinden in de economie.
  Een vrij onbekend aspect is hierin recycling, waar ik nu niet dieper op inga.
  Nadat ik in 1980 een wereldcongres organiseerde aan de Erasmus Universiteit met als titel "From woundhealing to cancer" kreeg ik via de KNMG en de Staat een publicatieverbod voor journalisten opgelegd - een verbod dat nog steeds van kracht is.
  Een jaar later werd ik uitgenodigd voor een congres älternatieve geneeskunde in de jaarbeurshallen in Utrecht met als titel "Cancer, it's like economy" en daarna werd mijn leven pas echt een hel.
  Ik werd Staatsgevaarlijk geacht, kreeg de AIVD op bezoek en uiteidelijk dreigde het ministerie Volksgezondheid mij met gevangenschap. Dit lukte dan weliswaar niet, maar mijn zoektocht naar onze progressief zieker worden - dat inmiddels vele alternatieve geneeskundige aspecten had gekregen in een privé-praktijk met o.a electroacupunctuur - bleef ik doorzetten.
  Uiteindelijk vond ik - met name door mijn onderzoek naar ziekte dat in de vrije natuur niet voorkomt - de oorzaak.
  Dit bleek een hersendefect te zijn die de naam kreeg "corpus callosum" [ letterlijk vertaald "de verkalkte brug"]
  Het is een defect wat tot gevolg heeft dat het lichaam en geest niet gereinigd kan worden in de nacht van alle levensspanningen.
  We noemen dit fenomeen erflast en/of erfzonde.
  Ik schrijf dit, omdat het toen duidelijk werd waarom ik met de research van mijn grootvader die als cyberneticus in de boeken staat door ging.
  En mijn switch naar alternatief en met name het gebruik van electroacupunctuur lieten mij overduidelijk zien dat de volksmond-taal als o.a hartelijk, harteloos, iets op zijn lever hebben of ergens mee in je maag zitten volledig klopte met de lichaamsafwijkingen.
  Maar mede door deze switch kwam ik te weten dat die leer een klein onderdeeltje was van een veel grotere doctrine: een doctrine over cyclische processen die alle - van het allergrootste [ het HeelAl ] tot de allerkleinste eenheid van functie [ een atoom ] elkaars gelijke zijn. Kanker werd daarin genoemd "de omkeringscyclus" , die culturen laat komen en verdwijnen na "verkankering" met als hoofdkenmerk een explosieve groei van het aantal mensen.
  En vreemd genoeg vallen die cycli samen met de sterretijden.
  [wordt vervolgd]

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Met die bagage vertrok ik naar de binnenlanden van Portugal om in alle stilte te werken aan dit "monster-project'.
  Ik was na al die dreiging uiteindelijk "gek verklaard" en had daarmee een verzekerd inkomen.
  Dit onderzoek duurde zo'n 15 jaar en toen wist ik zeker dat wij - uitgegroeid als een mensenplaag [kanker voor de natuur ] aan het einde van ons leven op deze planeet waren aanbeland.
  Ik heb dit alles zo goed en zo kwaad als mogelijk op de website www.wetenschap-eindtijd.com gezet en ben daarna [ in 2008 ] teruggekeerd naar mijn geboorteland. Op die website staat ook een kort CV.

  Nu Uw participatie bij "Tegenlicht".
  Wat mij opviel is dat wij - de politiek - precies datgene doen wat ons noodlot wordt.
  In medische termen gesproken is Nederland - allereerst met de Benelux en daarna met de EU - de kanker die de Zuidelijke landen uitmergelt en dit heb ik met name in Portugal mogen ervaren.
  En last but not least blijkt dat in astrologische termen Nederland en Amerika te boek staat als Krebst of Cancer.
  Dat is onze V.O.C. mentaliteit en onze hechte banden met Amerika.
  Met andere woorden: Onze mentaliteit is "verkankerd" en dit gaat zeker leiden tot de voorzegde Derde Wereldoorlog.
  Wij zijn om met astrologische termen te spreken ook niet toevallig op 24-12-2012 van het Vissen-tijdperk naar het Waterman-tijdperk overgegaan en dit proces [ actie > reactie ] gaat leiden tot de "verwatering van het leven"... zoals Bijbels is voorzegd.

  Dit is in het kort mijn verhaal en hoewel ik niet dieper inga op de functie van de mens in dit "natuurproces" zou ik het bijzonder vinden als ik met U over dit onderwep van gedachte kan wisselen en misschien dat U contacten hebt in de journalistieke wereld om iets daarvan naar buiten te brengen.

  Bij voorbaat hartelijk dank,
  Siegfried Bok

  BeantwoordenVerwijderen