Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


donderdag 27 oktober 2011

Waarom zijn Kerk en Staat of zijn geloof en wetenschap gescheiden?


Eind 18-de eeuw werd in Nederland een scheiding van Kerk en Staat ingevoerd.
Hiermee werd de landspolitiek officieel gescheiden van de Kerkelijke macht.
In vele andere landen is de scheiding niet zo extreem als hier, maar desondanks hebben alle landen - met uitzondering van Amerika - toch politieke partijen op basis van geloofsovertuiging.
[Zie o.a. http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheiding_van_kerk_en_staat ]
Is dat op zich al niet vreemd?
Is het niet vreemd in het weten dat in alle voorgaande culturen de politiek leiders tevens kerkelijk leiders waren en behalve  dat zij “Goddelijke macht” hadden zichzelf zelfs tot Goden vereerden?
Wat kan de reden zijn van deze ontwikkeling nu?
Is het louter, omdat wij nu bijna alles hebben herontdekt en het gevaarlijk zou zijn dat de waarheid te vroeg zou worden gevonden?

Ik moet terugdenken aan mijn boekje “De illusies van God en wetenschap” dat ik destijds als manuscript ter discussie opstuurde naar de Theologische Universiteit en als antwoord kreeg Mogen wij dit manuscript in onze archieven opslaan?
Het verhaal ging o.a. over de rol van onze onze twee laatste wegbegeleiders Jesus en Hitler.
Het  was m.i. een nette manier om mij te vertellen, dat een dergelijke visie onze brainwash dat Hitler als antichrist door het leven ging niet verstoord mocht worden.[o.a. http://siegfriedbokarchief.blogspot.com/search/label/Hitler ]
Werd Hitler aanvankelijk niet door Rome als weldoener gezien om de armoede in Europa te bestrijden?
Inmiddels hebben wij bepaald niet voor niets Paus Ratzinger, die als neonazi-jongere door de Kerk naar voren werd geschoven, want aan het einde der dagen zullen daar ook de boeken over worden geopend.
Althans dat is mijn stellige mening.
En onderwijl ...
Onderwijl gaan zichzelf respecterende staatshoofden als ware Jesus-figuren nog regelmatig op pauselijke audientie naar Rome.
Is dit alles niet uiterst vreemd?
Om nog maar niet te spreken over de wereldse macht, die het Pauselijk Gezag nog steeds uitoefent.
Al was het alleen al het verbod op het gebruik van anticonceptie in een wereld, die zich nu manifesteert als mensenplaag, die de aarde gelijk een sprinkhanenplaag leegvreet.
Vandaag wordt naar zeggen de 7 miljardste wereldburger verwelkomd.
Hoe kan het dat dit nu opeens zo snel gaat?
Is dit niet het directe gevolg van onze technologische REvolutie, waardoor de mens als voorzegd zijn gemiddelde individuele levensduur zou verdubbelen van 40 naar 80 jaar?
Dit is individueel dan wel fantastisch, maar het gevaar is wel dat er bij geboortebeperking een vergrijzing van de cultuur ontstaat en we bedreigd worden door een mensenplaag.
Nu - na het eind van de rit - in het weten wat de taak voor de mensheid is, is dit alles niet zo verwonderlijk dat de Kerk zich zo opstelt , maar toch blijft het vreemd dat zowel Staatshoofden en zelfs burgers zich daar niets van aan lijken te trekken en zelfs de fokpremie nog steeds niet hebben afgeschaft.
Dat de reden voor dit Staatsbeleid een totaal andere is, komt heel fraai in dit filmpje naar buiten: angst voor vergrijzing van de cultuur.http://www.youtube.com/watch?v=Otcr-3BJ5jI  
Maar waarom dan toch een scheiding van Kerk en Staat?
Daar moet toch een diepere reden achter zitten?!
En waarom heb ik met de ontrafeling van de Oude Wijsheid, die ik grotendeels door uitleggende dromen mocht ontvangen in beide geledingen tot op heden - zowel in de Kerkelijke wereld, de politiek alsmede bij de wetenschap - nergens gehoor gevonden?
Honderden - misschien wel duizenden - mensen van allerhande disciplines heb ik de laatste jaren aangeschreven in een pogen een open discussie op gang te brengen en het resultaat was nul komma nul.
Tot op heden heb ik nooit een reactie gekregen.
In Kerkelijke kringen sta ik te boek als quasi wetenschapper en in wetenschappelijke kringen ben ik niet meer dan een doemprofeet, die men niet serieus moet nemen.
Voor mij voelt het dat ik met deze ontrafeling van de Oude Wijsheid de waarheid angstig dicht benaderd heb, want anders was ik al lang publiekelijk afgemaakt.
Dit is toch de tijdgeest ten voeten uit!
Als we de poten onder iemands stoel kunnen wegzagen doen we dat toch met het grootste plezier?
En...
Ware het dat het anders was gelopen dan had ik mogelijk - net als Stephan Hawking - heus wel door het pauselijk gezag worden teruggefloten.

Behalve een klein groepje “discipelen”, die op één hand te tellen zijn wordt het verhaal wereldwijd genicht en klungel ik “aan het einde mijner dagen” nog maar wat aan en kijk toe hoe ”aan het einde der dagen alles in stroomversnelling menselijk gezien fout gaat”.
En ware het dat ik zag dat [haha] mijn discipelen zichtbaar blij en/of dankbaar waren met het verhaal, dan had ik mij richting hen ook niet schuldig gevoeld met mijn vertellingen uit de oude doos.
Sorry mensen, dat ik jullie “hoop doet leven” zo bruut de bodem heb ingeslagen, maar ik had echt verwacht dat ik met deze ontrafeling of via geloof of via wetenschap een bredere discussie zou oproepen.
Helaas ziet het er wereldwijd naar uit dat de Maya-voorspellingen uit gaan komen en dat oorlog de lucht klaart ten aanzien van ons lijdende leiderschap op deze planeet.

Is de wereld totaal verdeeld door de illusies van geloof en die van wetenschap?
Maar waarom dan die fictieve scheiding?  
Het was mijns inziens een geniale oplossing om de waarheid achter “de zin van het leven voor kosmisch welzijn” tot het absolute einde geheim te houden, want iedere cultuur heeft daar immers zijn eigen erflastige visie over!!!
En...De vrijheid van meningsuiting doet de rest.
Zelfs het boekje “Eens was het ...De Boom der Wijsheid” kon daar niets aan veranderen.
Maar...
Zodra de laatste wegbegeleider verschijnt zal hij ons vertellen ...”Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel”.
Dan moet  toch duidelijk worden dat welk geloof ook de illusie zelve is?
Die eer kan en mag ik hem echt niet ontnemen.

En zo zal ik nog even verder moeten leven als zombi tussen 7 miljard weldenkende aardbewoners, die allemaal erflastig gevangen zijn in “Eind goed al goed” en onbewust  meedoen om de baring van het leven als Openbaring tot een goed einde te brengen.

maandag 10 oktober 2011

Economische Doomsday: Experts Voorspellen 'Totale Ramp’

Dit artikel kreeg ik doorgestuurd door Marion Verkley : een ex-journaliste die naast haar vak met de Bijbelse Voorzeggingen leeft en heilig gelooft in een nieuwe wereld voor gelovigen.
Hoewel ik zelf vermoed dat een economische melt down eind 2012 wel erg optimistisch is, is het anderszijds zeker de moeite waard om te zien hoe zeer de wereldwijde economische crisis nu ieders aandacht opeist.
Natuurlijk is dit weinig nieuws wat ik hier breng, maar misschien leidt dit tot discussie hoe ieder voor zich en God voor ons allen zich denkt te kunnen voorbereiden op deze val van de hoogmoedstoren waarin wij allemaal leven met hulp van onze gastarbeiders.
Persoonlijk blijf ik het onvoorstelbaar vinden hoe het leven gewoon blijft doorgaan alsof er niets aan de hand is en er absoluut niets van de Oude Wijsheid naar buiten komt.

In dit artikel heb ik aangegeven, dat ik echt geloof dat in 2012 de hele economie zal instorten. Nu heb ik enkele opmerkingen van christelijke vrienden ontvangen, die zeggen dat dit niet mogelijk isen de dingen beter zullen gaan worden, anderen lachten me uit en geloofden dat ik gek was.
Vandaag wordt er in het nieuws gezegd, dat we op weg zijn naar de ergste recessie ooit. Nu, wat zei Jezus 2000 jaar geleden? “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”  (Mattheüs 24:21)
Als de mensen de Bijbel eens zouden geloven.
Gisteren kreeg ik een e-mail met de melding:
Aardbevingen, orkanen, tsunami's, nucleaire meltdowns... allemaal verdwijnend in het niet, vergeleken met de komende wervelwind van een financiële Armageddon, welke veel van 's werelds top experts regelrecht zien aankomen.

Economische Doomsday noemen sommigen het. En nu zeggen ze letterlijk, dat het niet te vermijden is. Verhongering, instorting en dood op een apocalyptische schaal.
Zal het net zo ernstig zijn als de Grote Depressie of de Tweede Wereldoorlog? Erger nog, zeggen veel economen. Die gebeurtenissen waren slechts een wandeling in het park ten opzichte van detotale economische ineenstorting van tal van landen.
Het monetaire beleid van Federal Reserve voorzitter Bernanke is een 'complete mislukking'.
Met hun toestemming heb ik hun volledige artikel hieronder toegevoegd met links naar hun website, om te bevestigen dat ik je de waarheid vertel.

Wat te verwachten
's Werelds financiële experts ... ze klinken bijna als samenzweringstheoretici, maar dit zijnenkele van de meest gerespecteerde financiële insiders!
Dit is wat ze verwachten in 2012: burgeroorlogen die uitbreken over de hele planeet, valuta’s die instorten tot waardeloos papier, en rondzwervende bandes van wanhopige, gewelddadigemisdadigers, bereid te verminken of te vermoorden voor goud, zilver of zelfs blikjes bonen.
In feite zal overal anarchie uitbreken, wanneer de overheid wanhopig reageert met tiranniekeMartial Law, in een poging om een ​​schijn van orde te herstellen temidden van massa's van bange,hongerende burgers. Wijdverspreide voedsel- en watertekorten worden verwacht, en voedsel- en energieprijzen zullen stijgen.

Het hoogste gebouw zoeken en er afspringen?
Hoewel geen van de deskundigen adviseert om van gebouwen te springen, hebben ze niet veel advies over wat dan ook maar. Sommigen, die verlies leden, vragen zich af wat te doen met hun eigen portefeuille, laat staan ​​met die van anderen. Dat is waarom ze voorspellen dat bijna alleszal dalen:
Onroerend goed: denk je dat het al slecht is? Het zal erger worden, waarschuwen ze.
Aandelen: de Dow was lager dan 1.000 in 1982. Het kan dit getal nog eens bereiken, zeggenexperts.
Obligaties: kunnen er goed uitzien aan de oppervlakte, maar met een hoge inflatie zullen hun denkbeeldige waarden ongeveer net zo waardeloos zijn als papiergeld. Ze zullen nog goed zijnvoor behang, voor degenen die toevallig nog steeds wonen in woningen met muren.
Banken: vele meer zullen er falen, waaronder enkele van de grootste in de wereld. Hetzelfde geldt voor een aantal top verzekeringsmaatschappijen.
Lijfrenten: hoewel de hoofdsom is gegarandeerd, is de munt, waar ze op gebaseerd zijn, dit niet.Dit maal is het zeer ernstig.

12 Experts spreken zich uit
Hier zijn slechts twaalf van de duizenden financiële experts, die voorspellen dat het ergste scenario deze keer echt gaat gebeuren. Het doek GAAT echt vallen.

Ann Barnhardt: Het hoofd van Barnhardt Capital Management, Inc.: "Het is voorbij. Er is geenterugkeer mogelijk. Het enige dat kan gebeuren is een totale en volledige ineenstorting van alles wat we nu kennen, en de mensheid begint weer van voren af aan. Als je denkt dat deze instortingzich af zal spelen zonder een hel van een grote hete oorlog, heb je het helaas mis."

Gerald Celente: Trends Research goeroe van Fortune 1000 bedrijven voorspelde nauwkeurighonderden sociale, zakelijke, consumenten-, milieu-, economische, politieke, entertainment entechnologische trends in de afgelopen decennia. Wat ziet hij aan de onmiddellijke horizon?"Amerika staat voor een Grote Depressie en rellen in 2012."

Stefan Homburg: Dynamische leider van het Duitse Instituut voor Openbare Financiën: "De Euroloopt op een lelijk einde. Een instorting van de monetaire unie lijkt nu onvermijdelijk."
En wanneer Europa instort, zullen Amerika, Rusland en China snel volgen.

George Soros: Voor sommigen een onheilgenie, voor anderen slechts inzichtelijk en hard op de feiten drukkend. Soros zegt: "Financiële markten drijven de wereld naar een andere Grote Depressie met politieke gevolgen die niet te overzien zijn. De autoriteiten, met name in Europa,hebben de controle over de situatie verloren."
En Soros heeft de soevereine schuld van Europa gedumpt, het ‘gif’ noemend.

Mohammed El-Erian: De PIMCO CEO ziet: "Dit zijn allemaal tekenen van een institutioneeldraaien op Franse banken. Als dit aanhoudt, zullen de banken geen andere keuze hebben danhun balansen opmaken op een zeer drastische en ongeorganiseerde manier... Europa zou dusgeworpen worden in een volslagen bankencrisis die de soevereine schuld verergert, een aantalandere economische recessies veroorzaken, en de vooruitzichten voor de wereldeconomie aanzienlijk verslechteren."
Omdat hij deze woorden sprak, heeft de crisis zich versneld.

Attila Szalay-Berzeviczy: Het wereldwijde hoofd van effectendiensten aan UniCredit SpA (grootste bank van Italië): "De enige vraag die overblijft is, hoeveel dagen het hopeloosachterhoedegevecht van de Europese regeringen en de Europese Centrale Bank Griekenland’slevenskracht in stand kan houden."

Nigel Farage: Een EU Parlementslid: "Ik denk dat het ergste in het financiële systeem nog moet komen, een mogelijke ramp, en als dat gebeurt, kan de goudprijs stijgen naar een bedrag dat we ons op dit moment gewoon niet kunnen voorstellen."

Carl Weinberg: Gerespecteerd hoofd economist bij High Frequency Economics: "Op dit moment is ons uitgangspunt dat Griekenland in gebreke blijft, binnen enkele weken."
De meeste economen zijn het erover eens dat wanneer Griekenland faalt, Italië, Spanje,Portugal, en misschien Frankrijk, ook zullen instorten.

Alan Brazil: Een top Goldman Sachs strateeg denkt: "Het oplossen van een schuldenprobleemmet nog meer schulden heeft geen oplossing gebracht….  Kan de VS 's werelds basisvalutacontinu in waarde laten dalen?"
Het korte antwoord is Nee.

Josef Ackerman: Een van de hoogste, meest snuggere bankiers in de wereld en CEO van deDeutsche Bank: ”Het is een publiek geheim dat een groot aantal Europese banken het niet zou overleven als ze de soevereine schuld, die ze bezitten, tegen marktwaarde moeten waarderen.”

Alastair Newton: Een wereldbekende strategist voor de giant Nomura Securities, London office:”Wij geloven dat we op het kritieke punt zijn beland voor de eurozone. Sinds het begin van de crisis is de dreiging van het uiteenvallen van de eurozone tussen nu en het einde van het jaar nog niet zó groot geweest.”

Lakshman Achuthan: Met ECRI: "Wanneer ik een recessie roep... betekent dit dat het proceszichzelf begint te voeden, hetgeen betekent dat je kunt schreeuwen en schreeuwen en je een vette cheque kunt uitschrijven, maar het niet van plan is te stoppen."

Vallende dominostenen
Financiële experts in 60 landen waarschuwen publiekelijk voor de dreigende wereldwijde financiële ramp. 's Werelds politici - en de regeringen die zij runnen - hebben hun economieën in een hoekje geduwd, na tientallen jaren van wanbeleid, en er is nu geen veilige plek meer om het te verbergen.
De dominostenen zullen als volgt vallen: de Europese Economische Unie (EEU) is uitgeput quaopties. Schuld onderhouden met schulden is een verloren kwestie. Het is net alsof je wild met je armen fladdert, nadat je van de rand van de Grand Canyon gevallen bent.
De ondergang van EEU zal de scheuren in Amerika vergroten, totdat alles in het gapende gat tuimelt.
Gigantische verstoringen van de handel en het gebrek aan inkomsten zullen ertoe leiden dat deOost-Europese, de Russische Federatie en de Chinese economie zullen instorten.
Afrika zal een ziedende hel worden, Australië en Azië zullen ook vallen. Nog een waarschuwing:Nieuw-Zeeland had zojuist haar soevereine schuld verlaagd.

Dood
Het grootste deel van de wereld is failliet. De dood is uitgebroken. De fase nadat de dood is uitgebroken, is gewoon dood.
Landen die zelfvoorzienend zijn op het Zuidelijk halfrond zouden het misschien beter hebben, zoals Chili, Brazilië en Peru. Hoe dan ook, slechts enkele decennia geleden had Brazilië nog eenwankele economie, zwevend in de buurt van de onderkant van de wereldeconomieën.
Maar wanneer de dominostenen vallen, kan Brazilië naar voren komen als de "laatste man” en ‘s werelds nieuwe supermacht.

dinsdag 4 oktober 2011

Waarom verdwijnt de ozonlaag?


Enkele dagen geleden werden wij deelgenoot gemaakt van een nieuw gat in de ozonlaag.
Nu betrof het een groot gat in de atmosfeer boven de Noordpool.
http://www.nu.nl/algemeen/2631117/recordgat-in-ozonlaag-noordpool.html
Natuurlijk krijgt de mens - net als bij de global warming hype - de schuld van dit fenomeen, maar is dit terecht of is het misschien wel ons geniaal zijn zonder dat wij het zelf beseffen.
Toen ik  jaren geleden de cyclische processen tussen mens en natuurlijke kosmische processen zo’n beetje in kaart had gebracht, kwam de global warming voor mij ook niet als een verrassing.
Met name de NASA-ontdekkingen gaven mij steun dat planeten zich als “levende materie” aan het opmaken waren voor een dreigende koudegolf uit het Zwarte Gat.
Natuurlijk is onze “mateloze” energie-uitstoot onderdeel van de global warming, maar als we beseffen dat  onze Moeder Aarde - net als alle materie in ons uitdijende deel van de kosmos - geleidelijk haar kracht verliest en daardoor dreigt terug te vallen op de zon, is één en ander te bijzonder voor woorden.
Dan kunnen wij toch slechts tot de conclusie komen dat “mateloosheid” - gezien door de ogen van God - niet bestaat?
Alles wat wij doen, doen wij toch louter in het kader van kosmisch energetische processen zonder dat wij daar zelf ook maar één seconde bewust van zijn.
Of anders gezegd: Ook het gat in de ozonlaag -of het nu wel of niet door CFK’s veroorzaakt is - hebben wij niet voor niets gemaakt.
Mijn vraag is nu: Waarom hebben wij dit bewerkstelligd?
Ik heb mij nooit met deze materie bezig gehouden en weet er dus het fijne niet van.
Mag ik hier aan reaguurders vragen : Welk nut dient dit oplossen van van dit UV-schild nu in het kader van overlevingsdrift van Moeder Aarde?