Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


donderdag 26 mei 2011

UtopiaWaarom KAN het ware verhaal over ‘’de eindtijd en de zin van evolutie’’ NOOIT echt beleefd worden en al helemaal niet dat dit al duizenden jaren geleden geweten is?

Kortgeleden kreeg ik een mailtje van Fons - een discipel van het eerste uur.
Hallo Siegfried,
Hierbij stuur ik je een link van een radio-interview wat je een paar jaar terug gaf aan Argusoog-radio.
http://www.argusoogradio.org/nl/2009/07/arend-versus-nexus---23-juli-2009/
of als deze niet meer werkt...
http://www.argusoogradio.org/nl/2009/07/arend-versus-nexus-%e2%80%93-23-juli-2009/
Misschien is het een idee deze link op jouw en Armands blog te zetten.
Ik heb ontdekt dat wanneer ik mensen dit stukkie laat beluisteren , ze (vraag me niet hoe t komt) ineens 'het verhaal' wel binnenkrijgen en dr wat mee doen voor zichzelf.
Ben op dit moment alle boekjes en dvd's die ik van je had kwijt aan mensen die 'ineens' barsten van de interesse.
Zou het komen omdat zoals jij in het interview al zegt 'de tekenen steeds zichtbaarderder worden naarmate we dichterbij komen......?
Wie weet komt alles nu toch nog in de lang verwachte stroomversnelling "de draaikolk is bijna bij het putje"
groet fons

Net als vele anderen - waaronder ook ik - blijken alle pogingen om het verhaal over de zin van de evolutie met als kroon op de schepping DE VUURMAKER MENS ter discussie te stellen totale utopie.
De mens werd bepaald niet voor niets - zie o.a. de Tarot - uitgebeeld als zijnde De Duivel, maar tevens als de rechterhand van God.
Logisch dat wij ons niet WILLEN vereenzelvigen met de duivel en ons liever als GODS EVENBEELD profileren.
Zo men er al over praat dat wij het aardse leven aan het vernietigen zijn , is het gevolg dan ook dat men in een vacuüm beland en/of zijn vrienden en kennissen kwijt raakt.
Is dat niet vreemd?
Zeker met de ontrafelingen van het hoe en waarom er planetair leven is en wat de mens hierin voor functie heeft ... gehad ..., is het mijns inziens toch zeker geen doemscenario.
Ik zou haast zeggen “integendeel”, maar dat houdt dan wel in dat al onze inspanningen om zo lang mogelijk en zo comfortabel mogelijk te leven enerzijds ons noodlot wordt en anderzijds toch zijn diepere zin had.
Is het louter ‘’de hoogmoed voor de val’’ die eindtijdprofeten tot doemdenker maakt als hij erover praat of is het louter angst voor de dood?
Hoogmoed bleek altijd een typisch eindtijdfenomeen van een heersende cultuur en kan mijns inziens niet alleen de oorzaak zijn, want dan was de waarheid toch wel eerder naar buiten gekomen in het weten dat dit scenario al minstens 6000 jaar geleden tot in de perfectie was uitgedokterd.
Zonder al de gegevens die uit die oudheid werden nagelaten had ik voor zeker nog zoekende in de woestijn geweest.
Nog vreemder is het wel dat media - zoals recent - wel aandacht besteden aan allerhande sektarische eindtijdvisionisten die van tijd tot tijd opdoemen en nog slechts verkondigen dat het God de goddeloze mens straft voor ons gedrag.
Is dit verhaal als reconstructie van oude Wijsheid misschien te duidelijk en daarom veel te beangstigend?

En dan is de vraag ‘’wat is hoogmoed’’?
Vraag iemand of hij/zij lijdt aan hoogmoed en het antwoord zal met zekerheid NEEN luiden.
Naar mijn bescheiden mening is hoogmoed niets meer dan met zekerheid oordelen over wat goed of fout is bij onze naasten en/of denken dat wij bewust zijn.
Daarnaast doen media en politiek ons voorkomen dat er geen enkele reden is voor paniek en ...
Het gaat ons allen nog veel te goed om ons echt zorgen te maken voor de dag van morgen.
Het zijn mijns inziens begrippen die wij hanteren zonder te beseffen wat wij zeggen.
Wie is er zich bewust dat ons denken puur egocentrisme is en onze enige overlevingsdrift?
Wie is er zich bewust dat denken een compensatie voor onze zwakte als het gevolg van ons hersendefect?
Niemand toch!
Het is een agressieve energie die ons macht geeft en ons plaatst boven al het andere leven. Denken is met onze groeiende verzwakking - die erflast heet - met der tijd mee-geëvolueerd en bracht ons als bijkomende overlevingnsdrift de technologische revolutie en dat werd daarmee de basis van ons kunnen overleven.
Dit trainen we door al zo vroeg mogelijk te leren en een vak te studeren, maar beseffen niet dat het leidt tot - wat ik noem - “facet-denken”.
We gaan uitblinken in één minuscuul partje van alle levensfacetten en voor de rest moeten wij vertrouwen op de samenleving.
Nou ja... samenleving?
We hebben wel 1001 ge- en verboden nodig om nog net dit woord te kunnen gebruiken en desondanks lijkt het steeds meer op een ‘’gemeen’’schap waar iedereen elkaar manipuleert om zich staande te houden.
Is dat geen verdere verzwakking van ons mensen als individu?
Is macht geen uiting van onmacht?
Is macht niet gelijk een kat in het nauw die rare sprongen maakt?
Over mensenrechten wil ik al helemaal niet spreken als zijnde een teken dat wij ons verre boven al de andere levensvormen hebben verheven.
En hoe we er mee omgaan al helemaal niet.

Wie is er zich bewust dat het Westerse denken ons superieur doet zijn en/of ons doet heersen over alle andere volkeren?
Wat is macht meer dan beheerszucht, die zijn bakermat vindt in onmacht en/of angst voor het onbekende?
Wie is er zich bewust dat ons oordelen over goed en kwaad altijd een veroordeling inhoudt en daarmee tevens kleinerend naar anderen is?
Wie is er zich van bewust dat we onze rijkdom te danken hebben aan uitbuiting van de andere volkeren?
Wie is er zich van bewust dat wij Westerlingen daarmee feitelijk de vernietiging van het aardse bestaan op ons geweten hebben?
Dat wil toch niemand weten!!!
Wij Westerlingen zijn daarmee allemaal primair schuldig aan deze mass destruction, die nu wereldwijd plaatsvindt.
Wij zijn - om in medische termen te spreken - de kankercellen, die al het andere leven en andere culturen als minderwaardig leven uitmergelen.
Dat is onze mentaliteit en/of onze geest van leven.
En... dan ook nog onbevredigbaar.
Met mijn ontrafeling van kanker als zijnde een ultimate poging om het leven te rekken kunnen we ook weer goedpraten dat wij kankercellen zijn, die het leven er nog even inhouden.
Zo zijn we allemaal keien in het goed praten wat krom is en visa versa.
Is dat niet de leugen die ons allemaal geheerst?
En hoe weldenkender des te groter is die leugen en/of het konkelen met de waarheid.

Als wij ons dát allemaal bewust zouden kunnen zijn, zou de wereld er wel totaal anders uitzien.
Als hedendaags voorbeeld noem ik slechts de economische crisis in landen als Griekenland, Portugal en Spanje, die op geniale wijze door de oprichters van de EU zijn uitgebuit en/of Kadaffi die na 40 jaar als vasallenstaat  van Amerika en Europa nu niet meer in de pas loopt en met geweld wordt verdreven of vermoord.
Maar gelukkig zijn wij ons dat totaal niet bewust, want dit hoort nu eenmaal bij het evolutieproces van de met een hersendefect geboren mens.
Gods evenbeeld met een hersendefect?
Dit is toch pure waanzienigheid?
Daar en daar alleen ligt mijns inziens de bakermat van het NIET KUNNEN accepteren dat wij mensen - aards bezien - de oorzaak zijn van deze mass destruction van het leven.
En van kosmologie en astronomie weten wij nog veel te weinig om dit alles met elkaar te verbinden.

Toen ik zo’n 10 jaar geleden na dit decennia lange onderzoek met mijn ontdekkingsreis naar buiten kwam had ik op zijn minst verwacht dat dit zou leiden tot een discussie als zijnde discus werpen en/of een aanvechten van mijn stellingname dat er werelds gezien steeds meer fout ging, maar kosmisch gezien alles tot in de perfectie verliep.
Maar ook dát gebeurde niet.
Het gebeurde niet, omdat wij dan onze eigenheid - weldenkendheid genaamd - verliezen?
Dat is toch mens-onterend!!!
Onderwijl werden en worden de websites en de volkskrantblog met de honderden verhalen nog steeds veelvuldig bekeken als teken dat men stiekem toch wil weten wat ons voorland is in deze bange dagen.

Ik zal het verzoek van Fons inwilligen, maar vrees dat de essentie van het hele verhaal over de zin van de evolutie en met name de vreemde - maar essentiële - rol  die de mens en met name de Westerse mens hierin speelt toch niet echt binnenkomt.
Dit is en blijft tot het einde der dagen pure utopie, want onze erflast -die vechtlust om te overleven heet - kunnen wij NOOIT verloochenen.
Die vechtlust hebben wij - volgens Bijbelse voorzeggingen - immers al 6 sterretijden gehanteerd om ons staande te houden en werd steeds sterker!

Nu - achteraf - kan ik nog slechts lachen met een traan hoe ik mij heb uitgesloofd om te zoeken naar iets wat tot het einde der dagen geheim moest of zou blijven: ons mens”dom”zijn.
Ja!!!
Het  kan en kon in het verleden gewoon geheim blijven, omdat de angsthaas MENS slechts in sprookjes kan beleven en geloven en in bange dagen altijd de verkeerde beslissingen neemt.
De gezegde “angst is de slechtste raadgever” is er niet voor niets.
Maar door ons superieur voelen, denken we zeker te weten dat angst ons vreemd is.

Ach ...
Laat mij stoppen met woorden vuil maken.
De kleinmenselijke reconstructie van het “ooit gewetene” ligt er en ik kan er weinig meer aan toevoegen.
Siegfried.