Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


donderdag 16 februari 2012

De barbaarse wereld van economiste Barbara Baars [http://www.seo.nl/organisatie/medewerkers/barbara-baarsma-directie/ ]

Weer een poging om de leugen die ons "onbewust van alles" regeert -haha voor kosmische welzijn - te laten meegenieten
Geachte Mevr. Barbara Baars,
Naar aanleiding van Uw optreden in “De wereld draait door” schrijf ik U.
Ik vraag Uw aandacht voor een werelds totaal andere visie op de economische crisis als zijnde de visie van een ex-medicus.
Mijn naam Siegfried Bok en heb inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Via een meer dan bizar leven kwam ik na ruim 30 jaar research niet alleen tot de conclusie dat de mondiale crisis niet alleen in de sterren geschreven stond, maar dat wij tevens aan het einde staan van de evolutie-cyclus op aarde.
Ik begon -gestuurd door erflast [ mijn CV vind U op http://www.wetenschap-eindtijd.com/schade_en_schande/curriculum/curriculum.html ] - met medicijnen studeren, werd chirurg  en ontpopte mij als wetenschapper.
Ik was niet - zoals gebruikelijk - met zoeken naar oplossingen voor ons steeds zieker worden, maar naar de oorzaak van ons ziek zijn in het weten dat ziekte in de vrije natuur een onbekende is.
Mijn startpunt daarin was een studie van wat er bekend was over evolutie van levensvormen dat zich kenmerkt door steeds verdere specialisatie van organismen om daarmee een beeld te krijgen van iets wat ons hedentendage in de ban heeft : kanker.
Die ziekte met de vreemde naam “kwaad-aardig” kenmerkt zich door “ontaarding” alsof die evolutiecyclus wordt teruggedraaid.
Feitelijk zette ik daarmee het werk van mijn toen reeds overleden grootvader voort, die aanvankelijk Rector magnificus in Leiden was en in de boekjes bekend is als cyberneticus.
Ongetwijfeld weet U wat cybernetica inhoudt: “stuurkunde” en/of de besturing van ons lichaam.
Misschien is een simpelere uitleg energetica van het lichaam, waarin de sleutelpositie wordt ingenomen door de hersenen.
Daar huist - om het simpel te zeggen - de sturing van het lichaam en bepaalt de geest van ons leven en beleven.
Dit ter inleiding.

Naarmate mijn zoektocht vorderde en ik werelds vele contacten had opgebouwd organiseerde ik in 1980 een wereldcongres “From woundhealing to cancer”, daar in mijn energetisch/cybernetisch beleven beide veel overeenstemming vertoonden, doch met dat verschil dat de eerste een defect was in het lichaam zelf en de tweede ergens genetisch zijn oorsprong moest vinden [ dit is hedentendage al meer dan duidelijk aangetoond ] .
Vreemd genoeg leidde dit congres tot mijn eerste aanvaring met de KNMG en de Staat, omdat ik geen titelaturen had en dit een blamage voor de “medische stand” vond.
Dit leidde tot een publicatieverbod voor journalisten en is hedentendage nog steeds het geval.
Steeds dieper gravend in dit ziektebeeld sloeg mij niet lang daarna de schrik om het hart, omdat ik alle werelds bekende en voor velen onbekende symptomen van dit kwaad/aardig proces in onze economie kon terugvinden.
Dit leidde vervolgens tot een lezing op een congres in 1981 met als titel “Cancer, it’s like economy”.
Toen werd ik pas echt een vijand van de Staat, want ik tastte aan “De luxe van een kankercel te zijn”. [ Scheef hier in 1990 een boekje over , stuurde het naar een aantal regeringsinstanties en kreeg logisch of onlogisch tot op heden geen enkele reactie.]
Uiteindelijk - gestuurd door steeds meer aanvallen van Regeringswege  -stopte ik mijn werk als arts, verliet mijn vaderland en  trok mij 14 jaar terug in de binnenlanden van Portugal om te zoeken naar het “waarom” achter deze vreemde veroordeling.
Als enige bagage nam ik mee een oude doctrine uit de bloeitijd van de Chinese Dynastie over cyclische processen in de kosmos die het leven op aarde totaal beheersen en o.a. de sprongsgewijze evolutie-cyclus bepalen, maar tevens de va et viens van culturen.
Langzaam - ijzig langzaam - kreeg ik inzage in wat men noemt “de kosmisch klok van oneindig bewegen” en door wereldse contacten met Maya-kenners kwam ik uit op 2012, die feitelijk precies in alle Bijbelse voorzeggingen voorzegd zijn en nu de wereld in haar ban lijkt te krijgen.

De verkankering in de wereld is nu in zijn eindfase beland en gelijk de medische wereld de patiënt in leven weet te houden door zgn. voedingsinfusen, zo wordt de wereld van het stinkend geld nog slechts door geldinfusen staande gehouden.
Maar wel met dat verschil dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden.
En onderwijl bestoken wij de wereld met chemische wapens, bacteriologische wapens en atoombommen alsof het een ware kanker betreft.
De geopolitieke spanningen tussen Oost en West lopen met de dag op en onderwijl kakelen wij als kippen zonder kop dat het morgen wel weer beter zal gaan, als....
Zijn we echt in hoogmoed vervallen door het stinkend geld of worden wij als burgers bewust dom gehouden om chaos te voorkomen?
Inmiddels ben ik lang niet de enige, die - al is het vaak in symbolische vergelijkingen - het heeft over de verkankerde wereld.
Maar het is wel onze geest van leven!!!
En als ik U dan met een big smile bij van Nieuwkerk zie zitten wordt mijn bloed wel karnemelk; ook al zal het voor mij mijn tijd wel duren.
Dat mensen zoals U dit niet direct willen aannemen kan ik mij goed voorstellen, maar dat er door het publicatieverbod voor journalisten totaal geen aandacht aan mag worden geschonken, vind ik op zijn zachts gezegd onmenselijk en onbeschoft.

Graag zou ik hierover met U als gerenommeerde economiste van gedachte willen wisselen, want de tijd is er meer dan rijp voor.
Ik stuur dit schrijven o.a. aan onze RTLZ-econoom Tissen, die er mede voor zorgde dat ook deze zender mij bande om het aldaar niet bespreekbaar te maken, alsmede aan Matthijs van Nieuwkerk.
Daarnaast zet ik het als artikeltje op mijn eigen blog [ http://wetenschapeindtijd.blogspot.com/http://wetenschapeindtijd.blogspot.com/ ] alwaar ik met vele vertellingen over “de zin van evolutie voor kosmisch welzijn” plaats, die al in de oudheid bekend zijn geweest.

In afwachting teken ik ,
S.W.Bok


maandag 13 februari 2012

De lof der zotheid
De lof der kwijtschelding van de antropoloog David Graeber is een boekbespreking op de NRC met verwijzingen naar de hedendaagse wereldproblemen rond ons stinkend geld  http://www.nrc.nl/boeken/2012/02/13/lof-der-kwijtschelding/
Mijns inziens had het een beter lot verdiend met als titel "de lof der zotheid".
Toen ik er een reactie op plaatste was dit verhaal  binnen 10 minuten van de krant afgehaald, maar de link werk nog en het is de moeite van het lezen waard.
Ik plaats dit hier vanwege de oude Brabantse gezegde van Hr Philips tegen de pastoor "Houde gij ze maar dom dan houd ik ze wel arm".

Dank voor dit leuke "dilemma" waar ik graag op wil proberen de reageren na een leven lang zoeken naar onze vermeende uniciteit mens.
Komend uit een arsten-geslacht moest ik traditiegetrouw voor "dokter leren", terwijl ik bedenkingen had omdat er steeds meer artsen kwamen en steeds meer zieken.
Mijn simpele conclusie was "Dan doen we toch iets fout".
Ondanks mijn opleiding tot arts/chirurg bleef die vraag mij beknellen en ging op zoek in de biologie, waarin al snel duidelijk werd dat in de vrije natuur ziekte een onbekende is.
Wat ook duidelijk was was dat mensen nooit tevreden leken te zijn met wat ze hadden, maar altijd een eeuwig bezig leken met "meer en beter" of anders gezegd "Het was nooit goed of het deugde niet".
Is dat misschien -wat men noemt - erflast?
Waarom heet dit erflast en geen erflust?
Na vele omzwervingen in mijn zoektocht naar die vraag, kwam ik uiteindelijke uit bij een minuscuul defect in onze hersenen dat woordzuiver heette corpus callosum en/of de verkalkte brug. Het is een verbinding tussen de grijze stof van de linker en rechter hersenhelft.
Dit werd in de oudheid al beschreven als zijnde een verbinding tussen het zgn. individuele en collectieve bewustzijn.
Betekent dit niet dat wij van nature puur individualistische leven en dat ons zgn. sociale gedrag een kunstmatige is die wordt gecreeëerd door ge- en verboden?
Wat meer dan duidelijk was dat van gelijkheid tussen mensen totaal geen sprake was en dat men werd gewaardeerd en betaald naar slimheid en/of opleiding.
Vreemd als men bedenkt dat ik - en feitelijk iedereen op kosten van de Staat - de belastingbetaler - studeerde en daarna -tig keer meer verdiende dan de vuilnisman.
Dit leidde ooit lang geleden tot een enquête onder mijn kennissen met als vraag "Als U moest kiezen tussen het opdoeken van het beroep arts of dat van vuilnisman, wie zou er dan moeten verdwijnen"?
En wat was het antwoord? "De vuilnisman moet blijven, anders stikken wij in ons eigen vuil".
U snapt mijn tweede vraag, die iedereen overrompelde.
En dan te bedenken dat vervuiling in de vrije natuur ook een onbekende is.

Onderwijl ging mijn zoektocht naar ons steeds zieker worden door en ik kwam uiteindelijk uit bij erflast, die het gevolg bleek van die verkalkte brug, die ons t.o.v. alle andere levenssoorten zo uniek en steeds zieker maakte in lichaam en in de geest... "van leven".
Iedere volgende generatie draagt meer erflastige bepakking met zich mee en dit noemen we onze stamboom.
Uiterlijk kenmerkt zich dit als belevingen in goed en kwaad.
En zo kwam ik als medisch wetenschapper terecht in een ziektebeeld dat heet kwaad-aardig te zijn en waarvan iedereen weet dat de gezonde cellen worden uitgemergeld ten koste van de kankercellen.
Halverwege die studie sloeg mij de angst om het hart.
Het leek wel of de volkswijsheid die zei "de wereld is verkankerd" de waarheid zelve was.
Meer over dit onderwerp vindt U op www.wetenschap-eindtijd.com , want kom nu naar het inhoudelijke deel van dit krantenknipsel.

Eén van stellingen is... "Wie in de oudheid schulden had werd slaaf."
Is dit tegenwoordig niet hetzelfde?
De burgers bewust aangezet tot schulden maken, want dan wordt men automatisch slaaf van de Staat en MOET men werken voor de kost.
Via volkspropaganda en reclame [zgn. dieptepsychologie ]  wordt de mens aangezet tot kopen van feitelijk nutteloze artikelen.
Dan hebben wij de zgn. "Vrije markt-economie" die erop neer komt dat zeer arme mensen hun producten voor een appel en een ei moeten verkopen om in leven te blijven.
Dit waanzinnige spel is nu bijzonder goed te zien in Griekenland dat wordt geprest om zijn burgers voor een appel en een ei te laten werken, terwijl de regeringsleiders de hoogste salarissen krijgen van de EU.
Dit uitmelkingsbeleid verschilt daarmee niet veel van die van Nederland of andere wereldlanden.
Kortom...
Het is een inborn error van het menszijn waar wij liever niet over praten.
Het tegendeel is waar en dat staat beschreven als "Hoogmoed voor de val".

zaterdag 11 februari 2012

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.
Men kent de Oude Oosterse Wijsheid wel die ons als sprookje naliet “Spreken is zilver en zwijgen is goud”.
Wat dat betreft had ik na 67 jaar tranendal toch iets wijzer moeten worden en zeker nu het duidelijk wordt dat wij gezellig met z’n allen - gebrainwashd door volkspropaganda en de reclame-industrie - nog slechts één richting kunnen opkijken en waar zij die dwars liggen worden genicht alsof zij niet “norm-aal” zijn.
En zij - die deze website hebben “opgegeten” en het daarmee tot eigen”dom” hebben gemaakt en ook nog durven te zeggen er blij mee te  zijn zwijgen als het graf , omdat ...
Omdat wat?
Omdat “het is wat het is” en de oeroude Wijsheid uit lang vervlogen dagen zich zo ijzig precies lijkt te voltrekken?
Is dát de individuele waarheid of is het misschien dat U merkt - net las ik - dat men dan in de wereld van “IJsolatie” terecht komt?
Het antwoord hierop zal ik niet geven, maar als geen ander weet ik hoe “IJsolatie” voelt.
Ik voel mij dan ook volledig paria in deze dolgedraaide wereld.
Het voordeel daarvan is wel dat ik de dood al zo lang in de ogen heb gekeken dat het hier zijn of in het hemelrijk der hemelen voor mij één en dezelfde hel is.
Maar - vriend en vijand - kent U de gezegde “Wie zwijgt stemt toe”?

Vanmorgen vermeldde de krant dat de Arabische Liga opnieuw naar de Verenigde Naties zal stappen om een vredesvoorstel te construeren om het toenemend geweld in Syrié op last van die VN moet stoppen om meer “onnodig bloedvergieten” te voorkomen.
De verklaring moet zo dubbelzinnig worden opgesteld dat ook China en Rusland dit manifest kunnen ondertekenen: manipulatie dus.
En waarom de Arabische Liga?
Hebben zij niet net de Arabische Lente mogen beleven, waarvan iedereen inmiddels weet dat dit vuurtje door Amerika is aangestoken, omdat zij als vasallen te veel hun eigen koers gingen varen.
De infrastructuur in die wereld is inmiddels zo kapot gemaakt dat alleen Amerikaanse dollars het normale leven weer op de rails kunnen zetten.
Die understatement behoef ik naar ik aanneem die verder uit te leggen.
Zoals ik hier op het blogje vermeldde had ik kortgeleden een email-wisseling met een Rusland-journalist van de NRC, die bij hoog en laag beweerde dat in Nederland absolute persvrijheid is.
Isn’t it unbelievable in een tijd als deze dat overal de leugen boven tafel komt?
Natuurlijk ging hij door met zijn NRC-missie en het volgende artikel heette “Wijsheid”.
[ http://weblogs.nrc.nl/moskou/2012/02/09/wijsheid/ ]
En natuurlijk ging mijn prikactie door, al moest ik mijn woorden wat beter kiezen.
En tot mijn verbazing ...
Hier het spel wat ik nu al jaren speel.

Niemand kan echt in de achterkamer van de politiek kijken.
Alleen maar vermoeden hoe geopolitieke ontwikkelingen zich ontwikkelen door een spel van oorzaak en gevolg.
Dit is nu meer dan duidelijk naar aanleiding van de ontwikkelingen in Iran en Syrië.
Als ik dan de Bijbel ernaast leg is het voor mij onvoorstelbaar hoe met name in Openbaringen die groeiende spanningen tussen Oost en West nu echt uit de hand dreigen te lopen.
Zelfs over het lot van Europa werden daar nu blijkt keiharde waarheden over verhaald.
Was dat Wijsheid met een hoofdletter?
Daarmee is de titel van dit kleinood wel heel bizar en had beter kunnen luiden “A wishfull thought” en/of De wens is de vader van de geachte.
Over de politiek “achter de schermen” van de grote wereldleiders mag dan door de media niet gesproken worden, maar op het vrije internet komt daar steeds meer over naar buiten.
Rusland en China hebben – vergeleken met het Westen – wel al een veel langere staat van dienst achter zich liggen en spelen het spel met veel meer ervaring dan Amerika of Europa.
Goed…
In Rusland en China heerst in onze ogen een dictatuur, terwijl wij hier te maken hebben met een schijndemocratie of demoncratie.
We mogen kakelen als kippen zonder kop zolang het voor het “landsbelang” niet gevaarlijk wordt.
Ik heb dit als wetenschapper zelf mogen ervaren en werd “bekroond” met een journalistiek verbod om over mij te schrijven.
Zelfs kapot schrijven mocht niet!!!
Nu mijn onderzoek van 30 jaar geleden aan het uitkomen is [ging over de verkankering van de wereldeconomie] is het helemaal “not done” om de situatie realistisch onder te zien.
Dan nog maar liever een wereldoorlog schijnt men te denken in Den Haag.

Onderwijl voedt de Belgische hoofdredacteur van de NRC [ Vandermeersch ] zijn vasallen in Rusland met aangrijpende beelden uit Syrië , waar iedereen van bibbert en daarmee de “huilbabies” van onze “verzorgingsstaat” netjes één kant laat opkijken: de kant van “Liefde overwint alles”. [haha ...wat is onze taal toch rijk].
Hij kent mij inmiddels ook al en heeft mij al lang uit zijn woordenboek geschrapt.
Maar van thuis uit - met adelijke uitspraken opgevoed - volgde ik één van die wijsheden over opvoeden “frapperz toujours” en dus vindt ik het slechts leuk om rustig door te gaan met het spel der vergissingen, omdat ik weet dat hij de inzendingen netjes schift om ... “zijn baan te mogen houden als “Hoofdredacteur van Neerlands meest rerenomeerde krant” ,die hem regelmatig doet verschijnen bij “De wereld draait dol”.
En dus...

De Westerse propagandamachine draait op volle toeren om algemene haat te zaaien richting het Oostblok. En als één van de trouwste vasallen van Amerika is Nederland daar een voorloper in: likken naar de grote baas!!!
De NRC -ooit zo'n oerdegelijke krant - heeft zelfs vaste 2 Rusland-correspondenten die wekelijks een column schrijven over die vreselijke dictatuur.
Het begon allemaal met de zogenaamde Arabische Lente , die met uiterste precisie door Amerika gepland werd omdat die vasallen iets te stevig in het zadel zaten en hun eigen koers te veel voeren.
En nu is dit Syrie, die te veel naar Rusland en China lonkt.
Iedereen weet inmiddels wel dat de rebellen daar met wapens gefourageerd worden door het Westen.
Wat is de onderliggende oorzaak: de economische malaise.
En waar leidt dit toe: oorlog tussen Oost en West.
En wie zijn de hoofdschuldigen?
Mijns inziens zijn dit de media, want voor oorlogje voeren heb je mensen nodig die achter éénzelfde ideaal staan : demoncratie!!!
"De geschiedenis herhaalt zich tot aan het einde der dagen."staat er in de Bijbel beschreven, maar dat boek wordt gezien als een sprookjesboek voor volwassenen.
Honderden - misschien wel duizenden sprookjes - verhalen de geschiedenis over ons lot, maar die sprookjes lezen wij voor aan onze kinderen zonder te weten waar de bron van deze kennis ligt.
De bron lag primair bij de Maya's en secundair bij de Chinezen.
Dit was mijn studie van ongeveer 30 jaar.
Het kostte mij bijna mijn kop, maar werd Staatskundig beslecht met een publicatieverbod voor journalisten.
Niemand wil het geloven, want we hebben toch vrijheid van meningsuiting?
Dit is wel de grootste joke en zelfs journalisten geloven daarin.
Het enige vrije medium liet mij erover vertellen [www.wetenschap-eindtijd.com ], maar de journalistieke wereld kreeg zelfs niet de kans om mij af te maken.
En het klootjesvolk ...
Worden wij niet aan alle kanten gebrainwashd alsof wij kinderen zijn?
Lang leve de democratie!!!

Sorry mensen...
Ik begrijp heel goed dat U niet kan meedoen met het spel dat ik speel, maar voor mij staat vast dat de waarheid van dit bijzondere verhaal alleen in de wereld kan komen door spelen met de vijand die overal om mij heen op de loer ligt.
Dat ik dit waarschijnlijk niet mee zal maken is voor mij totaal onbelangrijk en ik weet dat ik mij  - hoe raar het ook klinkt - schuldig zal voelen richting mijn medemens als ik dit niet zou doen.
Ik kreeg het immers niet voor mijzelf!!! hoor ik een stem diep van binnen zeggen als ik er weer eens de brui aan wil geven.

Ik wens ieder een fijn ijsvrij weekend en weet dat “De tijd heelt alle wonden”.

maandag 6 februari 2012

Mayan prophecies : Letter to Adam Maloof. [Februari 6, 2012]


Dear Adam Maloof,
Mij name is Siegfried Bok.
By coincidence I saw you on Nat. Geographics about your search after the truth about the Mayan Prophecies with geology.
I was a medical specialist [retired] , cancer-researcher and - how ridiculous it looks like -  I came out by the Mayan Prophecies after a study of about 30 years.[ medical CV on www.wetenschap-eindtijd.com]
I only give you here the highlights.
My “alternative” research started in 1970 by searching the origin of cell-specialisation in biology and evolution in order to try to find an answer of this reversed cycle.
Owing to this biological study  it became clear that cell-specialisation was triggered by lack of energy, where-after an increased cell-mitosis originated.
Owing to my study of evolution it became clear that this cell-specialisation originated only in the highest specialised specimen owing to which all lower specimen are still present.
Coincidentally from pregnancy we know that this is a perfect replica of evolution and that delivery is triggered at the moment that the unborn baby starts his own metabolism.
This induces a reaction which is similar to organ-transplant rejection because it’s a foreign body.
Another remarkable point in this biological study was that in “free nature” illness is unknown.
Beside the fact that mankind or “Lucifer” is making his own  fire [ metabolism ] , the cause of illness was found to be a tiny defect in the brain and named corpus callosum and/or a calcified bridge between our collective and individual mind - as it was described in ancient know-how.
Therefor we “suffer” a progressive hereditive load which leads to progressive suffering illness and genetic disorders.
Halfway this cancer-research [ in the 80-th] I became anxious, because all aspects of cancer were present in our nowadays economy from which recycling of our own waste is a merely unknown aspect. My fear triggered me to speak on a congress about “Cancer, it’s like economy” and so I became an enemy of the system.
The final article about cancer in 1986 was refused by Medical Hypotheses with the reason that it was too confronting for “the general welfare of mankind”.
Now our cancerous economy is in a terminal state and is treated by money-infuses [like hyperalimentation in medicin ] to prolong life only.

Owing to the refusal of this article I stopped my medical work and studied the causes of fall of leading cultures, which all let us very sophisticated and rich monuments.
Where their cultures also cancerous ones in body and minds?
From the Egypt culture it was known that AIDS - named Sida and/or Saida - was such a desease and that all cultures started recycling at the end of their days.
The result was a complete exhaustion of their territory which ended in a desert.
And strange enough the fall of cultures - a selfdestructing war - always originated during the end of each eon.
And however I cannot prove it, I am sure that during time and always during the change of eons the further evolutionary jumps our calcified bridge became more and more calcifeid.
And this resulted in even bigger distance from nature and/or our collective mind.
Now we live at the end the Pesces-eon and go to Aquarius.
Now we have a world-culture - dictated by the Western Society - with a cancerous economy.
Now we have an epidemic of cancer and... AIDS.
Now we also suffer a human plague and exhaust nature in a tremendous speed.
Is it all coincidence?

About 5 years ago a couple of Maya-researchers came to me and told me about their baktun-theory and/or the growth from 12 to 13 baktuns.
Then I realised that we now have 13 moon-cyles in a year.
Then I realised that women and/or yin in general live about 8% longer than men and that one can simulate this increase with injections with embryonic cells [Niehans-therapy]
This forbidden therapy I used about 5 years in my private praxis.
These all together - and properly described in the Bible as well - made evident that the Maya Prophecy was a very sophisticated study about the end of the cycle-waves of cultures and hidden in fairy-tales in order that we couldn't understand.
Isn’t Genesis and Revelation exactly like pregnancy in which mankind by making his own metabolism - named technology - induces delivery of life?
Now we stay at the eve of Worldwar III : a nuclear war that destroy life.
After this general destruction a huge inundation will come [named Aquarius and egual to fload of pregnancy-water ] where-after in Capricorn Earth will loose its water again.

In my humble opinion we  reached the equality of Cosmic Yin and Yang whereafter a Big Bang and Big Crunch [Hawking] starts a new cycle into eternaty.

May I have your opinion about this absurd reconstruction?

Sincerely yours,
Siegfried Bok.


.

donderdag 2 februari 2012

Waarom regeert de leugen?


Ach ik begin met deze “general statement” mede omdat mijn krabbeltje over Vrijdag de 13-de en een voorzichtige uitleg over de Westerse euforie voor het einde - Bijbels bekend als de Hoogmoed voor de val - of te gemakkelijk of te moeilijk was gezien het overweldigende aantal reacties.
Dus nu maar “Waarom regeert de leugen”.
Oh...
Als we een paar van die volkswijsheden achter elkaar plaatsen wordt het misschien wat duidelijker.
Aan de leugen kleeft stinkend geld” en geld hebben we nu eenmaal nodig om te eten.
Als we dan de volkswijsheid over de waarheid ernaast leggen “Aan de waarheid kleeft geen stinkend geld” moeten we toch allemaal “liegen als dat het gedrukt staat” om nog een boterham op de plank te kunnen hebben?
Dan is wel de volkswijsheid “Eerlijkheid duurt het langst”, maar zonder vreten op het bord kan de eerlijkheid dan wel een lang leven beschoren zijn, maar de individu daarachter zal het wel bezuren.
En hoe groter de leugen, des te groter het stuk vlees wordt waarvan men kan genieten.
En gaat de eer van de leugen over lijken en dat kennen wij als “Eer werkt als een geweer”.
Of anders gezegd: Des te meer titels en des te hoger de functie des te groter is de leugen.
Of anders gezegd: De kleine man heeft zijn kleine leugen voor bestwil en de grote de grote.
Of anders gezegd: Leugen is de bakermat voor leven.
Is het niet om gek van te worden?

Waarom , werd ik gek verklaard?
Oh... dit is heel simpel, want ik werd opgeleid als medicus om ...mij volgens mijn ouders te verzekeren van een goede toekomst en brood op de plank.
En toen ik daar de leugen blootlegde werd ik dus netjes uit het kartel van de grote leugen gezet.
Logisch toch als men weet dat wij onze algemene rijkdom in Nederigland te danken hebben aan onze ziekte in lichaam en geest.
Die gek-verklaring was feitelijk een een misstap van de gestatuste “hoge bomen”, die omdat ze veel wind vangen zich buitensporig moeten beschermen tegen de vele stormen van het “klootjesvolk”: het klootjevolk dat heus wel in de gaten heeft dat de leugen regeert.
Anders was het toch geen volkswijsheid geworden?
En door die gek-verklaring - het enige middel voor hen die het “handvest voor menselijkheid” hadden ondertekend was ik geen terrorist die in dat handvest als vrije vogel wordt gezien waarop geschoten mag worden.
Haha... het was een grapje van mijn voorvaderen die mij - toen ik het niet meer zag zitten - vertelden dat ik anders het loodje zou leggen.
Maar de keerzijde was wel dat de leugen alle wapens weer in handen had om door te regeren en dat het hele verhaal door niemand als waarheid zou worden geloofd.
Ach ... natuurlijk op een enkeling na.
En als die enkeling er met zijn kennissen over praat , krijgen zij slechts te horen dat “zo mijn verhaal de waarheid dicht zou benaderen” dit al lang in de pers en/of de wetenschappelijke wereld ter discussie zou worden gesteld.
Met andere woorden: “Mijn verhaal is de leugen”!
Heb ik mij dan voor niets door mijn gekverklaring zo in een totaal isolement laten plaatsen?
Heb ik daarmee anderen zijn/haar kennissen ontnomen?
Over dat laatste voel ik me vaak schuldig, maar voor mijzelf ...
Ik heb mijn natje en droogje zo in overvloed dat ik daaraan waarschijnlijk tot het vervroegd einde van mijn leven - als individueel levensgenieter - evan zal kunnen genieten.
En de leugen die regeert...
Ik heb daar totaal geen last meer van en gun ze graag de Balkenende-norm van stinkend geld door enthousiast door te gaan met het verkondigen van de leugen.
En het klootjesvolk ...
Zij mogen als kippen zonder kop van de luxe een graantje meepikken als ze er maar keihard voor werken en genoeg windeieren leggen om ...de grote leugen te voeden.
En weest niet bevreest dat U als kippen op stok wordt gezet nu er crisis dreigt, want we gaan gewoon meer banen scheppen voor hen die door de wereldwijde crisis dreigen in de bijstand te komen.
Gelukkig wordt de onrust onder het klootjesvolk groter en groter en is er steeds meer wapenstok nodig voor de grote leugen die regeert.
What a wonderfull world we live in.
Sorry.. Ik moet nu echt weer even het nieuws volgen, want - hoe ernstiger het spel om het stinkend geld wordt ... hoe duidelijker de leugen zich manifesteert.
Kijk vooral naar de aandelen op beurs, die de laatste dagen weer euforisch stijgen omdat wij behalve de boekdrukkunst nu ook de geldpersen dag en nacht hebben aangezet.
Was dat ook niet vlak voor de Tweede Wereldoorlog het geval?
Niet zeuren...Bok!!!
Het leven in het hier en nu is nog steeds een zegening Gods.
En tomorrow ...
Morgen is er weer een dag, hoe veel vreugde men ook hebben mag.