Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


vrijdag 20 april 2012

Hoe schade en schande ons niet alleen wijzer, maar ook vechtlustiger maakt. [ Een mogelijk interview met de door de AIVD zwartgemaakte journaliste Jolanda van der Graaf ]


Geachte Jolanda van der Graaf,
Ik kom nog even terug op het lange telefoongesprek van gisteren.
U hebt mij - of liever gezegd ... Ik heb mijzelf door dit telefoongesprek behoorlijk in de nesten gewerkt. [haha]
Denkend dat U geneeskunde had gestudeerd, wilde ik eigenlijk ook niet meer dan het medisch bolwerk van "leugen en bedrog" voor mijn dood nog één keer proberen publiekelijk ter discussie te brengen.
Het is niet louter een bedrog van de medische wereld zelf, maar een bedrog van ieder weldenkend mens dat heet "angst voor de dood".
Logisch nadenkend is het natuurlijk waanzin te zien hoe de medische wereld gebruik maakt van exact dezelfde middelen en/of wapens als, die het leger gebruikt om een vermeende vijand te doden, te weten: het mutilerend mes en/of geweer, bacteriele en chemische bestrijdingsmiddelen en kernenergie [radiotherapie].
Denkend dat U als vrouw een medische opleiding had genoten, begon ik mijn verhaal dan ook over het opeten van de placenta [moederkoek] voor een goed moederschap voor alle zoogdieren: iets dat wij al sinds mensenheugenis niet meer doen, maar in de oude culturen in o.a. Zuid Amerika heel normaal was. Over de oorzaak ervan ga ik nu niet in.
Over de enzym-stoffen die hierin zitten en o.a. het basis-enzym zijn voor celvoeding en celdeling in het algemeen, deed ik al met al zo'n kleine 20 jaar research: een research, die mij noodlottig werd en mijn leven een totaal andere wending gaf .

Maar het liep allemaal anders en kwam zonder het te willen - wetende dat de eindtijd net zo'n taboe is als de individuele dood - toch bij de eindtijd terecht.
Soms - meestal - gaan dingen nu eenmaal anders dan men gepland heeft. Dat is wat men het lot of lotsbestemming noemt, die - zoals ik dat zelf ervaren heb - zijn bakermat vindt in onwetendheid.
Ik zeg dit nu, omdat niets in het hele evolutieproces alsmede in het kosmisch proces zelf toeval is, maar de perfectie zelve.
Maar dit terzijde.

Ongetwijfeld hebt U wel eens gehoord en een filmpje gezien van de zwangerschaps-cyclus waarin de mens in een vroeg stadium een visachtig gedaante heeft.
Die cyclus is als twee druppels water het evolutieproces zelf, dat ook begint met ééncellige organismen.
En die zwangerschap gaat ook in cyclische groeispurten gelijk dit in de evolutie is gegaan.
Tenslotte eindigt die zwangerschap op een moment dat het nog ongeboren kind zijn eigen stofwisseling ter hand neemt, waardoor er gelijk de afstotingsreactie van orgaantransplantatie - een zgn vreemdlichaamreactie plaatsvindt. Het is daarmee een gevecht tussen moeder en kind op leven en dood dat voor beide ontzettend veel energie kost.
En dit energie-verlies kan leiden tot o.a maternale depressie, maternale kindermoord en/of wiegedood van het kind.
En daarvoor is het van essentieel belang dat zoogdieren de moederkoek opeten.
Ik behandelde tientallen patiënten met injecties van embryonale placenta van zoogdieren [koeien en schapen], waaruit bleek dat binnen een uur de problemen voor de moeder werden verholpen en via de moedermelk het kind ook weer vitaler werd en gretig aan de borst ging drinken
Misschien staat U versteld dat deze placenta's van zoogdieren niet tot grote afstoting leidde, maar dit uitleggen gaat hier te ver.
Dat ik via deze research en therapie - die niet patenteerbaar is en daardoor nauwelijks geld in het laadje brengt - uit het medisch bolwerk werd gezet en met gevangenisstraf werd bedreigd [gewoon intimidatie die U zelf aan den lijve hebt meegemaakt] is begrijpelijk in deze wereld waar alles om stinkend geld gaat, maar het gaf mij wel de gelegenheid om verder te zoeken naar ten eerste het waarom en ten tweede naar iets wat identiek is aan die zwangerschap "het evolutieproces" dat wij via de Bijbel kennen als Genesis [Wording] en Openbaring [baring van het leven].
Want ... Is het de "Lucifer"-mens niet, die zijn eigen stofwisseling of metabolisme ter hand neemt met al zijn vuurmakerij en die steeds vuriger wordt???
Is dit niet allemaal hetzelfde en ons al vanuit de oudheid nagelaten als het pentagram des leven, dat wij nog fragmentarisch kennen van de Chinese acupunctuurleer der 5-elementen? Die leer heeft het over de cycli in het Al wat Is en beweegt.
Dat noemde men toendertijd "Alles wat beweegt heet leven" en al die levenscycli zijn elkaars gelijke, omdat zij uit elkaar geboren zijn".
Die "nieuwe" studie duurde al met al zo'n kleine 20 jaar en kwam uiteindelijk uit bij de Maya-voorspellingen, waaruit naar mijn bescheiden mening het latere geloof in ALLAH [oorspronkelijk Al-la of Uni-versum] ontstond en nog later in GOD evolueerde.
Ik schreef in die tijd een aantal boeken, waaronder o.a. "De illusies van God en wetenschap" en "Eens was het de boom der wijsheid".

Dat is dan het hele verhaal in notendop waar ik U nu ongewild mee opzadelde.
Gezien de extreem snel verslechterende geopolitieke verhoudingen en de economische crisis zich nu manifesteren - alsmede hoe wij als mensenplaag, die gelijk een sprinkhanenplaag [een Bijbelse voorzegging ] de aarde in razend tempo leegvreet is het misschien "het lot" dat mij bij U bracht voordat wij onszelf met kernenergie in de laatste oorlog tussen Oost en West storten.
Maar...
Mocht U dit te zwaar vallen, dan zou ik het al heel bijzonder vinden als U met Uw collega medisch-journalist een artikel zou durven of willen schrijven over dat bijzondere verhaal over wat ik noem "de zondeval" en/of het nalaten van de vrouw om de koek voor goed moederschap op te eten, alsmede de reden dat wij steeds zieker worden: iets wat in de vrije natuur een onbekende is..

Ik hoop nog iets van U te horen.
Met vriendelijke groet.

Siegfried Bok