Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


dinsdag 11 februari 2014

De zin van het aardse leven voor kosmisch welzijn en de essentiële rol van “de Lucifer-mens”.Tot mijn grote verbazing  blijkt er zowel op Wikipedia als op allerhande andere “wetenschappelijke sites” nergens een duidelijke verklaring gegeven te worden over de zin van het aardse leven en over de essentie van de Lucifer-mens wordt helemaal niets verteld..
Wikipedia laat wel heel duidelijk zien hoe verdeeld de meningen erover zijn.
[ https://nl.wikipedia.org/wiki/Zin_van_het_leven ] Of ik dit artikeltje onder de noemer Bijbel of onder metafysica zou moeten plaatsen weet ik niet goed.
Zelfs over de mens Lucifer staat op Wikipedia niets over de essentie ervan   https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(religie)
De Bijbel of Nieuwe Testament is geschreven in vergelijkingen opdat gij het nog steeds niet verstaat en de metafysica is er nog niet helemaal uit.
Nadat ik enige tijd geleden een kort artikeltje over het kosmisch spel der energieën en zijn nulpunt-energie afgewezen zag omdat het nog bewezen moest worden, heeft het totaal geen zin om dit bijzondere onderwerp naar Wikipedia te sturen.
En daar komt nog bij dat de verkankering van de financiële wereld zelfs voor economen nu zo terminaal is, dat men een dezer weken de Big Crunch in de geldwereld kan verwachten.
Dus zet ik het toch nog maar als toegift op het blogje.voordat internet uit de lucht gaat.
Waarom?
Simpelweg omdat wij allemaal tot op de laatste dag zo bijzonder enthousiast aan dit spel der energieën meewerken en ondanks dat velen ook wel inzien dat het “menselijkerwijs” in onze ogen allemaal  hartstikke fout gaat.
Voor hen die mijn allereerste interview nog niet gezien hebben t.a.v - zoals ik het noemde de mongool mens , omdat hij een hersendefect heeft [het corpus callosum genaamd] ...hier de link http://www.youtube.com/watch?v=3SUwMbyNQz8&list=PL7E984EC87B33D4DD
Dankzij dat defect zijn wij mensen toch waarlijk “de rechterhand van de Goddelijke Kosmos” om het hiernanogmaals tot in de oneindigheid te laten bewegen en de Duivel als het om het aardse leven gaat.
Met andere woorden:  De waarheid ligt in het midden en Oorlog klaart de lucht.
Ik heb dit  natuurlijk al allemaal hap en snap aan het geduldig papier toevertrouwd , maar persoonlijk vind ik dit nog wel het meest bijzondere verhaal om mee te eindigen.
DE ZIN VAN HET LEVEN VOOR KOSMISCH WELZIJN


Als medisch wetenschapper en ziekte- en kanker-researcher kwam ik in het begin van de 80-er jaren in aanraking met de acupunctuurleer en/of de 5 elementenleer, waarin de 24 uurs orgaanklok der organen een grote rol speelt.
Deze oude Chinese leer - ook wel de 5 elementenleer en schattenderwijs zo’n 6000 jaar oud -  bleek onderdeel te zijn van een veel grotere doctrine die luidde “Alle cycli voor het Al wat Is zijn elkaars gelijke, waarin alleen de allerkleinste eenheid van functie [ het atoom ] en het allergrootste [ het HeelAl ] de weg naar onsterfelijkheid hebben gevonden”.
Ten tweede werd de definitie van het leven in die oude Chinese leer veel breder geformuleerd : namelijk als “Alles wat beweegt heet leven”.
En ten derde werd nagelaten dat “Alle processen tezelfdertijd in zo’n cyclus plaatsvinden”.
Ik werd hier door een acupuncturist op die oude wijsheid gewezen, nadat ik in 1981 een lezing hield met als titel “Cancer , its like economy”.
De titel van die lezing was destijds mijn angst van zien dat alle symptomen van kanker in de wereld-economie terug te vinden waren. Toen was het een ware noodkreet.
Die angst heeft nu plaatsgemaakt voor opperste verbazing over de absolute perfectie van het kosmisch spel van oneindig bewegen.
Sterker nog!
Kanker werd  en wordt nog steeds in acupuncturistische kringen “de omkeringscyclus” genoemd, hetgeen woordzuiver betekent recycling of de cyclus terugdraaien
En ook met recycling doen we allemaal enthousiast mee om niet te stikken in ons eigen vuil.
Het is - zoals kanker in huidige medische termen genoemd wordt - een dedifferentiatie, maar het is wel een omkering van evolutie naar revolutie op cellulair niveau en/of een verminderende specialisatiegraad.
Het is een wildgroei van cellen waar ik  later in het kort nog op terugkom in relatie met onze kleinmenselijke taak voor kosmisch welzijn  als uitgegroeid.tot een mensenplaag.
Deze bijzondere aanvulling ten aanzien van deze oude doctrine veranderde mijn leven totaal, nadat ik in mijn zoektocht naar ons steeds zieker worden als aanvulling biologie en evolutieleer had bestudeerd.
Maar het maakte tevens dat ik leerde inzien dat onze “genees”kunst” in dit spel der vergissingen ook een cruciale rol speelde.
Vreemd genoeg was het het woord dat volgens Bijbelse voorzeggingen zijn zuiverheid zou bewaren, waardoor ik  niet alleen de oorzaak van ons steeds zieker worden in lichaam en geest vond in het woord corpus callosum , maar tevens in  placenta dat mij via aplacantar en/of het niet meer opeten van de moederkoek leidde naar de emancipatie van de vrouw voor...eveneens voor kosmisch welzijn.
Dit werd Bijbels nagelaten als zijnde de zondeval, maar in feite is het een groei naar gelijkheid van man en vrouw op aards niveau en essentieel voor het bereiken van die gelijkheid van Yin en Yang op kosmisch niveau.
Nog iedere dag beleef ik hoe enthousiast vrouwen hiermee omgaan en dat terwijl het in mijn ogen een degeneratie is, want de vrouw verliest daarmee wel 8% levensenergie. Maar het maakt ze wel net zo strijdlustig als de man en de gevolgen zijn meer dan duidelijk.
Ter aanvulling werd dit Bijbels nagelaten als “broeders vechten tegen broeders
Maar dit terzijde.

Vanaf het moment dat ik de aanvullende doctrine had gekregen was mijn interesse t.a.v kosmologie gewekt en kon ik mijn doktersjas met een gerust hart aan de wilgen hangen.
Het eerst wat ik besefte t.a.v “Cancer, it’s like economy” was wel dat wij aan de vooravond stonden van een wereldwijde crash van het geld en derhalve een wereldoorlog.
Dat heeft de recente geschiedenis ons wel geleerd.
Met niet veel meer dan deze doctrine reisde ik enkele jaren  later af naar Portugal.
Het was het begin van “celibatair leven”, dat naarmate mijn nieuwe zoektocht vorderde alleen maar extremer werd.
Dat was helaas wel de keerzijde van de medaille en Bijbels nagelaten als “Alles weten maakt niet gelukkig”. en “Geluk is voor de domme”.
Toch zou het al met al nog zo’n 25 jaar duren voordat ik de cirkel  ten aanzien van die doctrine min of meer rond had en met zekerheid wist dat zwangerschap - sprekend in cycli die allen elkaars gelijke zijn - een identiek proces is als evolutie van leven van “Moeder Aarde” voor kosmisch welzijn.
En toen besefte ik ook waarom ons “Nieuwe Testament”, het kruis des doods op iedere kerk en de Bijbelse vertellingen van “Open”-”Baring” ons op cryptische manier vertelde dat het leven op deze planeet niet alleen onderdeel was van die “oude Chinese doctrine” en een proces was om het “Hiernanogmaals” op kosmisch niveau te garanderen door groei naar gelijkheid in Yin en Yang.  Voor gelovigen is dit het hiernamaals [ haha ]
Prachtig toch hoe wij spiritueel in het ootje zijn genomen met op de dag van vandaag nog miljarden aanhangers in alle religies!

In de wetenschap der astronomie is al heel veel opgelost, maar er zijn nog steeds vele hiaten.
Inmiddels weten men wel dat zoals wij hier cyclisch zomers en winters kennen dit ook het geval is met ons het uitdijende deel van het HeelAl.
Zo kennen wij volgens de wetenschap 5 grote ijstijden, die net als de kosmische dagen miljoenen jaren lang zijn en vele kleine ijstijden.[ https://nl.wikipedia.org/wiki/IJstijd ]
De grote ijstijden zijn dus - sprekend in vergelijkingen - de kosmische nachten
Die kleine ijstijden zal ik voor het gemak maar rangschik onder de temperatuur-wisselingen van dag en nacht.
Maar één ding is meer dan duidelijk.
Ons deel van het HeelAl is onderhevig aan afkoeling en dit geldt met name voor de planeten, die ooit een voor een  uit de zon geboren zijn.
Ten tweede is meer dan duidelijk dat ons uitdijend deel van het HeelAl  om het Zwarte Gat draait , hetwelk inhoudt dat krachten van het Zwarte Gat groter zijn dan die van ons deel van het HeelAl.
Dit noemt men via de oude Chinese doctrine respectievelijk het Yin en het Yang en/of het vrouwelijk en het manlijk.  Die verschillen zijn ongeveer 8 % in levensduur , hetwelk zowel bij zoogdieren als ook bij de mens al langere tijd bekend is.
De dieper liggende oorzaak ligt in het feit dat de vrouw ten tijde van de zwangerschap extra energie krijgt en zeker ook door het opeten van de placenta. Dit werd destijds aangetoond met de celtherapie van Niehans [wat ik destijds betitelde als iemand “schijnzwanger” maken ] en waar ik nu niet verder op in zal gaan.
En mede door de zondeval - het niet meer opeten van de placenta of moederkoek - werd de vrouw steeds meer veryangd en kon enthousiast mee gaan doen aan het overlevingsgevecht van Moeder Aarde hetwelk wij nu kennen als “industriële revolutie” en dus zeker geen evolutie was....als U begrijpt wat ik bedoel.
In een woord ...Geniaal !

Laat mij eerst het oneindig bewegen van het allerkleinste en het allergrootste kort samenvatten.
Ik zou zonder veel moeite dit allergrootste kunnen vergelijken met het allerkleinste [ het atoom ] alwaar het electron om het neutron draait en alwaar via electronen-onderzoek .gedurende die elliptische cyclus 2 maal in die baan om het neutron een micro-BigBang plaats vindt.
Het wordt nog interessanter als men weet dat vlak voor die micro- BigBang een beat is waargenomen die veel weg heeft van de hartslag bij de mens.[ o.a. door waarnemingen van Koltrick ] . Maar dit terzijde, maar wel om aan te geven dat alle levens-cycli echt elkaars gelijke zijn.
Hoe ontstaat die micro-BigBang?
Het lijkt mij het meest simpel om te zeggen dat er om die explosie te kunnen verwezenlijken een energie-opstapeling moet plaatsvinden in het electron, waardoor het oneindig om zijn kern blijft bewegen.
Geldt dit spel der energieën ook voor het allergrootste en/of het HeelAl waarvan gezegd werd dat dit ook oneindig beweegt?
Het enige verschil is dat in het atoom het neutron het neutron blijft en in het HeeAl wisselen de polen en wordt het Zwarte Gat na de Big Bang het uitdijend deel van het HeelAl en wordt dit deel - ons sterrenstelsel - het Zwarte Gat.
Dit fenomeen wordt in de astronomische wetenschap voor velen al voor waar aangenomen, maar veel verder is onze kennis nog niet...of het wordt nog niet vrijgegeven.
Ik zeg dit laatste in het weten dat “alles elkaars gelijke kent” en gelijk wij niet willen weten wanneer wij het tijdelijke met het eeuwige zullen verruilen geldt dit eveneens voor de mensheid als geheel.
{Recent kwam ik via een astrologe te weten dat men in vroeger tijden via astrologie en numerologie [ ook wel naamkunde genoemd ] zelfs het moment van individuele overlijden kon berekenen.Is dit niet te bijzonder voor woorden.Maar dit terzijde}
En dat is ook de reden waarom het geloof in alle religies zo cryptisch wordt verhaald opdat wij het niet zouden verstaan..
Dat en niets meer leidde destijds dan ook tot “mijn gek-verklaring met bonus”, waardoor ik rustig kon blijven zoeken naar en publiceren over het einde der tijden. Want zoals de gezegde luidt “een zwaluw maakt nog geen lenter” zo werd en wordt ik nog steeds door 99% van de mensen als een ware illusionist en doemdenker gezien.
Dus echt gevaarlijk ben ik niet, want voor velen zijn sprookjes vele malen interessanter.
Ik mag op zich al blij zijn dat ik niet - zoals in het verleden - op de brandstapel ben terecht gekomen, omdat ik net iets te vroeg te veel wist.
Maar o.a. door de laatste vertellingen op Xander-nieuws [ http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/02/Vierde-topbankier-die-zelfmoord-pleegde-staat-op-hitlist-met-tientallen-namen ] is de tijd meer dan rijp voor dit laatste verhaal.
Laat mij verder gaan met het spel der energieën..

Van de zon is bekend dat er fasen zijn waarin zonne-erupties of zonne-vlammen zijn en fasen van relatieve stilstand.
Is dit al een vergelijking met wat zich ook in het electron plaatsvindt?
Kosmologen zijn het erover eens dat die zonne-erupties vlak voor zowel een mini-ijstijd en de grote ijstijden in heftiger mate voordoet.
Is dat al geen vechten voor overleven?
Van de planeten is -mede door geologisch onderzoek - bekend dat vlak voor zo’n ijstijd de vulkanische erupties in kracht toenemen en dat mede daardoor o.a. het CO2 gehalte van onze atmosfeer toeneemt en waardoor er allereerst een lichte temperatuur-stijging plaats vindt.
Is dat al geen aanwijzing dat we te maken hebben iets wat heet “overlevingsdrift”?.
Maar naarmate de planeten afkoelen zullen de vulkanische uitbarstingen steeds minder krachtig worden. Met andere woorden: Dan neemt de overlevingsdrift van o.a. Moeder Aarde ook af.
De grootste dreiging is daarin dat de planeten dan alsnog dreigen terug te vallen op de zon.
Toch gebeurt dat niet .
Allereerst  komt dit mede door een tweede bescherming, die heet water.
En dit water zorgt voor leven op onze planeet.
In zijn algemeenheid is dit spel ook op onze buurplaneet Mars in vroeger tijden ook met een waterfase begonnen en is er naar alle waarschijnlijkheid ook leven is geweest.
Dit in tegenstelling tot de naburige planeten als o.a. Venus en Uranus die veel dichter bij de zon staan en nog kunnen profiteren van vulkanische erupties en de zonnewarmte.
Hoe dit leven is ontstaan door o.a. meteorietenregens in het verre verleden laat ik hier buiten beschouwing. Hieromtrent komen steeds meer bewijzen naar buiten via o.a. National Geographic.

Terug naar Moeder Aarde.
Wat kenmerkt die evolutie van leven?
Allereerst zijn het het ééncellige organismen, die mede door de afkoeling van onze planeet geleidelijk uitgroeien tot meercellige organismen.
Deze eerste levensvormen staan bekend als zijnde koudbloedige levensvormen.
Is dit niet inherent aan fusie van atomen,  gelijk in de winters het water tot vaste materie wordt?
Het lijkt zo simpel, maar is er niet de gezegde “de waarheid is te simpel voor woorden”?
Een tweede stap in de evolutie is dat de evolutie van het leven zich verder ontwikkelt door de vorming van warmbloedige organismen en tot steeds grotere organismen heeft geleid.
Progressieve fusie van materie door...afkoeling!
Kan het simpeler worden verwoord?
Dit geschiedde allereerst in het water, maar geleidelijk werd ook het landleven ook steeds groter en levendiger alwaar zowel organismen die van zuurstof leven en koolzuur uitstoten en visa versa.
Allemaal fusie van materie als gevolg van afkoeling van onze planeet.
De grens van deze groei van de aardse levensvormen werd na de laatste grote ijstijd bereikt, waarna de nieuwe levensvormen kleiner werden.
Duidt dit niet op een verminderde kracht van de zon en dit aardse spel?
En toen - volgens Bijbelse voorzeggingen - aan het einde van de 6-de kosmische dag - kwam de mens ten tonele : een levend organisme dat primair zichzelf in leven wist te houden door het maken van vuur en dit geldt vanzelfsprekend met name voor de winterse periodes.
Maar logischerwijs was dit ook ten voordele van al de andere levensvormen.
Hij werd in de oude sagen en legendes niet voor niets de Lucifer-mens genoemd.
Hij werd in die oude vertellingen enerzijds vergeleken met “de Duivel” omdat hij het aardse leven zou gaan vernietigen, maar anderszijds was hij onderwijl wel wel de “rechterhand van de Goddelijke Kosmos”.
Dat wij nu een “Global Warming” beleven door onze technologische REvolutie ziet er voor velen bijzonder angstig uit, maar het geeft wel aan dat wij nu de vervanger zijn geworden van de massale vulkanische erupties in het verleden aan het begin van de ijstijden.
Of anders gezegd: De aardse opwarming nu is het ultime bewijs dat we aan het einde van de 6-de kosmische dag zijn aanbeland , waarna er volgens mij wederom een ijstijd aan komt.

Het is niet dat ik zo Bijbels ben opgevoed, maar er staat met name in het “Nieuwe Testament” en wel in Openbaringen dat wij aan het einde der dagen de waarheid zouden hervinden en dat het ons rauw op de maag zou liggen.
Daar is zelfs nu nog niet veel van te bemerken, maar ook dit is toch te geniaal voor woorden!?
De oorzaak ervan is de omkeringscyclus in de geest van leven : een omkeringscyclus in het beleven van de angsthaas mens, die nu -zoals ik dit meermalen noemde - “het Lucifer-Galabal viert met de kater voor morgen”.Ik noem het het Ik-Godendom ... en met name dom!
Maar op dit moment hebben wij tevens een wildgroei [ een vorm van kanker] van de menselijke populatie die de aarde niet alleen in razend tempo leegvreet, maar die met zijn technologische revolutie onvoorstelbaar veel energie maakt ... met o.a. een geweldige uitstoot van CO2....alsof we vulkanen zijn!
Wij zijn daarmee op alle fronten de vervanger van de vulkanische erupties in het verre verleden?
Is die mensenplaag daarmee geen kanker in het groot en Bijbels nagelaten als gelijk een sprinkhanenplaag.
Maar onderwijl hebben wij wel de laatste grote ijstijd aan het einde van de 6-de kosmische dag  tijdelijk weten te couperen waardoor in Wateman de ijskappen zullen smelten en er een voorzegde “zondvloed” komt.
Om in “zwangerschaps-termen “ te speken is dit het vruchtwater dat na de geboorte van het hoofdje - in casu de mens - vrijkomt. En in Steenbok zal het water verdwijnen, gelijk dit op Mars schattenderwijs 2 tot 3 sterretijden geleden ook is gebeurd.
En de navelstreng die het nieuwe leven in de moeder voedt heet niet toevallig  in het Universum de “Melkweg”. Dit is niets meer dan het verstoffelijken van het uitdijende deel van het HeelAl dat via de Melkweg in het Zwarte Gat wordt opgezogen voor de nieuwe kosmische cyclus.
Dat kanker bij de mens nu eveneens steeds meer slachtoffers maakt laat zien hoe alle cycli daarin elkaars gelijke zijn... en niets meer!
Hoewel er veel te doen valt over de klimatologische veranderingen die nu plaatsvinden, zijn er al vele kosmologen die dit fenomeen menen te zien als het couperen van een grote ijstijd.
Zij worden dan wel genegeerd , maar het feit is dat er zowel op planetair niveau alsmede op de zon aanwijzingen te over zijn dat wij vlak voor een ijstijd of in een beginnende ijstijd zijn aanbeland.
En...
Mede als gevolg van de terminale fase waarin de economische crisis als kankergezwel zich bevindt - alsmede de mensenplaag - heeft het er alles van weg dat wij aan de vooravond staan van een Derde Wereldoorlog, die - mede door het ontdekken van de kernenergie [ ik noem het de kern van energie ] -  de aarde nog een enorme en langdurige energiestoot geeft,  zodat “Moeder Aarde”  “de laatste kosmische nacht” en/of ijstijd kan overleven.
Stond dit niet beschreven als “de 7-de dag en rustdag voor God”?
En dan...
Aangekomen bij de de volgende ijstijd is het verschil tussen het Yinne Zwarte Gat en het Yange uitdijende deel van het HeelAl  zullen de verschillen tussen Yin en Yang - zijnde 8 % - zijn opgeheven en op dat moment zal de nieuwe cyclus van het kosmisch spel der energieën - beschreven door Stephan Hawking als de Big Bang en Big Crunch tot in de oneindigheid voorgang vinden.
Hoe dit alles tot in de perfectie geweten is, is op zich al heel bijzonder
Dat men dit alles bewust heeft kunnen verzwijgen , gelijk de Kabbala-leer der Joden ook tot op de laatste dag geheim zal blijven....voor “het Goddelijke Hiernanogmaals” is op zich al bijzonder genoeg.

Haha...
Dat ik - ondanks mijn net te vroege ontrafelingen - slechts gek werd verklaard was en blijft in veel opzichten bepaald niet leuk, maar daarvoor kreeg ik wel het cadeautje dat ik deze giga “loslating van het leven” nu nog mag zien aankomen.
Helaas kon ik niet meegenieten van het Lucifer-galabal met de kater voor morgen.
Maar dit heb ik er graag voor over gehad...ook al was het een uiterst ondankbare.taak, die ik niemand gun.
Ik hoop dat dit laatste verhaaltje een duidelijk beeld geeft van de absolute perfectie van het kosmisch spel der energieën, waarin de Lucifer-mens de hoofdrol in speelde en wens U allen een goede reis naar onze nieuwe “barende Moeder”als zijnde het Zwarte Gat.