Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


vrijdag 8 maart 2013

Interview Willem de Ridder


Interview Willem de Ridder

Een verhaal over de Maya’s,de Chinese Wijsheid, het Oosters sprookje, het sprookje van de Koran, het sprookje van de Bijbel en tot slot de New Age met het sprookje van het hoger bewustzijn als zijnde de spiegel van de ziel.

Maakt de borst maar nat, want het wordt een lang verhaal naast ongeveer 2 uur video.
Het is bedoeld als een aanvulling het interview, omdat het mij niet lukte een dieper gaande dialoog over dit moeilijke onderwerp te ontlokken.
Daarnaast is dit waarschijnlijk mijn einde verhaal dat als ik terugkijk een totale “mission impossible” bleek te zijn en zelfs ik nadat jaren geleden op de Volkskrant vele artikelen plaatste, die nogal wat tongen losmaakte.[zie archief-blog] .
Dit interview over mijn vreemde - ruim 40 jaar lange - zoektocht naar ons “unieke menszijn” had ik daarom ook extra goed voorbereid.
Dit kwam mede omdat Willem de Ridder zelf weinig of niets van mij af wist wat het voor mij extra moeilijk maakte en zeker als ik vertel dat het een apocalyptische vertelling betreft.
Dit interview is te zien op http://www.wdro.tv/ en hier is de mogelijkheid om erop te reageren met bedenkingen of toevoegingen.
Zelf was ik na afloop van dit gesprek niet zo content met het resultaat, maar de film terugkijkend moet ik mijn woorden terugnemen.
Ik besef nu wel dat het eigenlijk niet beter had gekund levend in een wereld waar een ieder “lang leven de lol” lijkt te vieren en waar ik mij helemaal niet meer thuis voel.

De essentie van dit interview had moeten zijn dat wij de laatste 2 sterretijden door iets wat heet “het geloof in hogere machten” zijn gebrainwashd om tot het bittere einde door te gaan ondanks dat het progressief lijden aan ziekten en oorlogen steeds extremere vormen zou gaan aannemen.
Ik ga hier zeker niet in op “wat er was gebeurd als “die wijzen uit het Oosten” ons niet in de maling hadden genomen , maar het verbaast me dat niemand daar tot op heden naar heeft gevraagd.
En dat die brainwash voor de volle 100% bij iedereen - en niemand uitgezonderd - heeft gewerkt is voor mij te geniaal voor woorden.
Ik schrijf dit resumé bewust,  wetende hoe moeilijk het is een verhaal te vertellen over iets waar niemand bij stil staat: gelovigen niet en ongelovigen niet.
Ik zeg dit laatste omdat wij onderwijl wel zo’n 2000 jaar Christendom met ons meedragen zonder dat wij dat beseffen. Dat is wat men erflast , erfzonde, ziel of zielelast noemt, waar ik later in het kort nog op terugkom. Die erflast is voor iedereen anders, omdat iedereen een andere levenswandel heeft gekend.
Dit is misschien wel de grootste handicap van ons mens-zijn, die ik in een vroeger interview kenschetste als “De mongool mens”.[ http://2012.jazeg.nl ]: een video die inmiddels ook op wdro.tv te zien is.
Of dit Bijbels werd nagelaten als “De nederigen zullen de aarde verwerven”  weet ik niet zeker, maar we hebben wel nederig die brainwash ondergaan.
En tot slot kan ik zeggen dat er misschien toch nog een tweede sessie achteraan komt, waarin ik meer over het waarom kan praten..


Laat mij beginnen met “de zucht van verlichting“ van vandaag de dag dat op 21 - 12 - 2012 de wereld niet is vergaan.
Maar...
- Hebben de Maya’s voorspeld dat de wereld dan zou vergaan of hebben wij dit fout geïnterpreteerd?
Het waren dan misschien wel grote “sterrewichelaars”, maar volgens mij vertelden zij iets heel anders: namelijk dat wij op 21-12- 2012  het Vissentijdperk zouden verlaten en in Waterman zouden terechtkomen.
Persoonlijk denk ik dat deze datum eerder 24-12-2012 moet zijn geweest, omdat de aarde steeds langzamer om de zon is gaan draaien en deze datum niet toevallig  samenvalt met de fictieve geboortedatum van Jesus. Maar dit zijn natuurlijk peanuts!
Nu zegt dit de meesten ook niets, maar de Bijbel spreekt niet voor niets over “na ons de zondvloed”. Dit moment is het moment van de “verwatering” van het aardse leven dat vervolgens in Steenbok de aarde weer woest en ledig zal laten zijn.
Zelfs de sterretijden zijn  in woord en beeld nagelaten, maar bleef voor iedereen óf “de ver van mijn bed show” óf het werd gebruikt om via astrologie ieders doen en laten te voorspellen en dat aangeeft dat “vrije wil” misschien wel de grootste gekte is die er is..
Het grappige is dat wij dit ook wel “dierenriem” noemen welke wij in de astronomische spiegel lezen. Waarom laat ik graag voor discussie liggen.
Met enige fantasie kan men deze 12 sterrebeelden  lopend van “steenbok” naar “boogschutter” die ‘met zijn pijlen altijd mis schiet’ ook zien als zijnde een simplificatie van het hele evolutieproces dat eindigt met de mens,  die niet voor niets de titel kreeg “mensDOM” te zijn en het aardse leven doet eindigen.
Is dat geen misser van de bovenste plank?
En als men die dierenriem  weer projecteert op de maanden van het jaar of zelfs het moment van geboorte zouden wij net zo goed en even exact met onze jaarcyclus zulke voorspellingen kunnen doen.
Dit is m.i. een uiterst interessante onderwerp  waar ik misschien in een eventueel tweede interview ook dieper op in kan gaan..
Voor hen die nog weinig over mijn research hebben gelezen verwijs ik graag naar www.wetenschap-eindtijd.com waar ik o.a de Genesis [= wording] vergeleek met de zwangerschap waar het hoofdje - in casu de mens - óók als eerste geboren wordt.
Dit is in de Bijbel nagelaten als de “Open”baring”.
En de oorlogen zijn daarin “de uitdrijvende weeën” ... om in vergelijkingen te spreken.

Mag ik U vragen?
-  Waarom betekent Maya in de Oosterse nalatenschap  de verloochening?
-  Waarom is de Bijbel geschreven in vergelijkingen, opdat gij het niet verstaat?
-  Waarom hadden wij 7 wegbegeleiders nodig? Waren wij dan echt zo imbiciel?
-  Waarom verhaalt de Bijbel “ziende blind en horende doof in het einde der dagen?
-  Waarom predikten de “wijzen uit het Oosten” een verlichting door mediteren?
Een verlichting van wat???
-  Waarom geeft men in de Islamitische wereld  hun leven voor ALLAH  [ ik lees AL-LA of Uni-versum ] en prediken wij GOD is liefde? [ over de lettersymbolen  G O D zie website ]
Maar het zijn wel “twee geloven op één kussn waar de duivel tussen zit” zoals het Bijbels werd nagelaten. Dit laatste wordt nu met de dag duidelijker.
- Waarom worden wij gebrainwashd om positief te denken in een wereld die er steeds grimmiger en negatiever uitziet?
- Waarom hebben wij “fokpremie” en/of wordt kunstmatige inseminatie in een wereld die al zo extreem overbevolkt is en Bijbels nagelaten in vergelijking met een “sprinkhanenplaag”?
- Waarom prediken wij “vrijheid, gelijkheid en broederschap” in een wereld, die er zo spiegelbeeldig uitziet?

En zo kan ik nog bladzijden doorgaan, want vragen waren er voor mij genoeg en lijken er voor velen totaal niet te bestaan en zeker niet als het gaat om onze toekomst.
Dit ter inleiding.

Ik schrijf dit verhaaltje dus allereerst wat uitgebreider voor de adepten van Neerlands “spiegoloog” Willem de Ridder, die weinig of niets van mijn ontrafelingen weten.
Ten aanzien van “het hoger bewustzijn in de New Age”  had ik dit interview misschien net zo goed kunnen noemen “De omkeringscyclus van psychologie naar spiegologie”  , omdat ik dit zo’n leuke woordspeling van Willem vind , die hem vele ”discipelen” opleverde.
Maar voor mij heeft die leuke woordspeling wel een totaal andere betekenis.
Voor mij is dit een leuke woordspeling die wij in sprookjes kennen als “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ..” en/of nagelaten als “het hoger bewustzijn” , het collectief bewustzijn en/of ”het Alterego”. Velen hebben hier van gehoord, maar weinigen weten wat dat werkelijk inhoudt.
Waarom zou ik dat dan wel kunnen weten?
Omdat ik op zoek ging naar de oorzaak van ons steeds zieker worden en uiteindelijk het sleuteltje vond: een sleuteltje dat uiteindelijk leidde tot mijn “verkettering”.
[ zie http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/2012/05/een-nostalgische-terugblik-van-mijn.html ]
Met andere woorden: Spiegologen verzamelt U en ik verwacht U hier met Uw dwingende vragen en opmerkingen en/of een inhoudelijk rijke dialoog.

Daarnaast  schrijf ik dit natuurlijk niet alleen voor  deze “Spiegologen”, maar misschien wel meer voor een ieder die zich nog niet vergrepen heeft aan “zelfrealisatie” door o.a. Zen, Avatar , Reiki of allerhande Oosterse sprookjes en zich daar “senang” bij voelen.
Want mijn kleine achterban is zich als gevolg van mijn eindtijd-verhaal eerder zieliger en misschien wel eenzamer  gaan voelen in een wereld waar positief denken wordt gepredikt.
Waarom???
Gewoon, omdat zij door het eindtijd-verhaal - net zoals ik - niet mee kunnen doen aan de opgelegde norm van dit positief denken en al snel worden gekenschetst als “doemdenkers”.
Dit doet mij oprecht verdriet, want dit had ik echt niet verwacht.
Ik had eerder verwacht , dat er een kleine groep “saamhorigen” zou ontstaan die samen dit verhaal - wat ik uit mijn stamboom kreeg - verder zouden kunnen dragen.
En toch ben ik hen zeer dankbaar, omdat het mij wel bleef prikkelen om de missende stukjes van de “nachtwacht” verder te ontrafelen en aan het geduldig papier toe te vertrouwen..
Dit was mede mijn “wishfull thinking”, omdat ik zelf door deze zoektocht mijn boosheid t.a.v. allereerst mijn verkettering door de medische wereld en de Staat en later vele anderen kwijt raakte en eerder dankbaar werd voor mijn “gek-verklaring”. , Want dit wel was mijn prikkel om te zoeken naar het “waarom”... gewoon omdat ik het niet snapte.
Dit ter inleiding.

“Aan het einde der dagen zal de waarheid HERontdekt worden en het zal rauw op onze maag liggen”.
Zo eindigt althans ons waarheidsboek dat geschreven werd in vergelijkingen opdat wij het NIET zouden verstaan en waardoor wij tot het bittere einde zouden blijven “RE”searchen.
Ja woordzuiver REsearchen, want ons lot was al duizenden jaren tot in alle perfectie bekend.
Ik heb al -tig keer dit vreemde “waarheidsboek” - dat mij als door een dief in de nacht werd toegereikt - op het blogje aangehaald.
Maar ondanks het feit dat velen nog met de Bijbel zijn groot gebracht - waaronder ook Willem de Ridder, zoals hij mij vertelde -  lijkt iedereen dit waarheidsboek óf als een sprookjesboek op brandstapel te hebben gegooid als zijnde een kinderlijk kleinzielig verhaal óf nog heilig geloven in de Heiland, die onze redding is.
Een absolute wit/zwart stellingname dus, waarin de waarheid in het midden ligt.!!

Nog even en toch al vrij snel zullen wij door het laatste “sterrekind” Confissius geinformeerd worden over dát wat ooit tot in de finesses bekend was :  “De zin van het leven voor kosmische onsterfelijkheid”  en hierin speelde de “angsthaas mens” geboren met een hersendefect tussen “het denken en weten” de absolute hoofdrol.
De naam Confissius heb ik er zelf aan gegeven in het zien hoe iedere profeet “in dit spel der vergissingen” exact de naam kreeg toebedeeld die de tijdgeest zou bepalen.
Confusius was in dit “spel der vergissingen” de eerste en maakte leefregels om iets van “artificiële saamhorigheid” te creëren, Boeddha was de buddy voor de mensheid, Jesus is daarin “ Je suis “ of “Ik ben God van mijn gedachten” en Confissius vertelt ons binnenkort over de “open”baring” nu wij in Waterman zijn aangekomen.
Momenteel verblijft deze laatste profeet - komend uit ”Engelenland”- nog in Tibet waar hij net als Jesus door de zgn. Geheime Witte Broederschap voor zijn taak wordt klaargestoomd.
Als laatste wegbegeleider zal hij ons waarschijnlijk vertellen  “waarom wij gebrainwashd zijn gedurende die lange periode” en in zijn naam staat ook weer zijn opdracht verborgen: het prediken van de algehele fissie en/of loslating  van het leven.
Zelfs deze brainwash werd ons Bijbels nagelaten als “Al is de leugen nog zo snel , de waarheid achterhaalt hem wel”. Dit alles om aan te geven dat men precies wist wat men deed.
Ik ben daarin hooguit zijn weg-voorbereider na al mijn uittredingen als zijnde BDE’s.
Om dit verhaal niet te lang te maken schreef ik op het blogje hoe ik aan alle informatie kwam, omdat ik daar in dit interview bewust niet over wilde uitwijden.[ Zie:
http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/2013/02/hoe-mijn-uittredende-dromen-enof-ware.html ]

Over het begrip sterrekinderen ga ik hier niet dieper in dan te zeggen dat dit zéér bijzondere mensen zijn omdat zij door een speling van het lot geen erflast hadden.
Maar ook dit onderwerp  laat ik graag liggen voor eventuele discussie.
Dat de voorlaatste in dit spel der 7 wegvoorbereiders Hitler was zal U misschien verbazen.
Ik schrijf dit hier om een toeval wat mij toeviel toen de datum voor dit film-interview 30-1-2013 bekend werd.
Toen de datum ervan bekend werd , kreeg ik een telefoontje van mijn vriend en sterrewichelaar Nico die mij vertelde dat Hitler precies op 30 januari  de macht greep.
Toen ik hem met een lach vroeg of dit moment mijn “Antichist-zijn” zou inluiden , kreeg van hem het volgende mailtje: Ik heb nog even gekeken naar de sterren. Het viel me op dat Jupiter, de planeet die bij Boogschutter hoort, vandaag na een maandenlange retrograde periode direct gaat lopen vanaf de aarde gezien.
Dat wil zeggen dat de groei en verbreiding die bij Jupiter hoort na een lange periode van inkeer en vertraging nu naar buiten komt. En dan transiteert die nog wel over jouw maan-uranusconjunctie in het 10e huis van je horoscoop, het huis van de publiciteit.  Dus reken maar dat ''de'' boodschap goed over het voetlicht komt.
Geloven in toeval doe ik al lang niet meer en als “het toeval mij  toevalt uit onwetendheid” - zoals nu - zal de tijd er wel rijp voor zijn,want ...
Ik ben daarin werelds gezien eerder een Anti-Christ.of... Atheist of ...misschien wel “De onheils-voorspeller”!!!
En dit maakte mij tijdens mijn leven bepaald niet populair.
Zelfs mijn familie heeft mij de rug toegekeerd.
En tenslotte wil het lot dat - terwijl ik aan dit stukje aan het schrijven ben [ 11-2-2013]-  ik op het nieuws hoorde dat Ratzinger zijn aftreden aankondigde, die normaal tot zijn dood aan had moeten blijven.
Dit betekent voor mij dat het “eindspel” weldra zal beginnen.
Dit betekent voor mij niet alleen dat wij binnenkort onze laatste profeet “Confissius” kunnen verwachten, die volgens Bijbelse voorzegging pas zal komen als WO III begonnen is en de macht van het Vaticaan zich verplaatst heeft van Rome naar Londen.
Zelfs dit bleek - door de Bijbelse website Xandernieuws - nadeloos precies in de Bijbel te staan.

Laat mij beginnen met het Maya-verhaal , omdat m.i. dit leidde tot onze brainwash..
Het waren - zoals iedereen weet - grootse onderzoekers van de sterren-wereld: astronomen, die een grote kennis hadden van de cycli die wij nu kennen als sterretijden.
Maar als we in de oude vondsten kijken waren er wereldwijd vele bijzondere nalatenschappen uit die tijd, waaruit bleek dat het óf hele grote beschavingen waren óf dat die wijsheid misschien wel afkomstig was van iets wat heet “Een invasie van buitenaards leven”.
Iedereen kent wel de bestseller van von Dänicken “Waren de Goden kosmonauten” en de volkswijsheid “We hebben heel wat in ons Mars “ is.
Nu ik weet dat het hele evolutiespel louter een natuurkundig proces is tegen de afkoeling van onze planeet - zal dit zeker ook op andere planeten het geval zijn of zijn geweest. Bijbels is dit nagelaten als “Uit stof geboren” en wel uit de as van ons inbrand staande deel van de kosmos, hetwelk wij aards “recycling”noemen.
Met andere woorden...
Zijn wij mensen toendertijd geinformeerd door deze “aliens” , die qua kennis onze tijd  ver vooruit waren en ons simpelweg de toekomst konden voorspelden?
Persoonlijk denk ik van wel, maar dit zal de toekomst ons wijzen.

De eerste act van brainwash - komend uit de Chinese Dynastie - was derhalve om Maya de verloochening te noemen om daarmee de rust onder de mensen te houden en dit werd vervangen door een zeer cryptische omschrijving die luidde “Alle cycli in het AL zijn elkaars gelijke” , waardoor wij tot het einde der dagen zouden blijven zoeken. Dit noemen wij “Research”.[zie o.a mijn website]
De tweede stap was de introductie van het “geloof” in hogere machten, die per sterretijd werden aangepast, zoals ik hierboven al vertelde.
Wederom ga ik nu niet in op het waarom..

En m.i. niet toevallig riep  Paus Ratzinger - ooit Nazi-jongeren, zoals U waarschijnlijk weet -  recent zelfs de mensheid op om de New Age rage waarin een hoger bewustzijn wordt gepredikt serieus te nemen , omdat er een heel bijzondere tijd aanbreekt .
Maar het is  wel een tijd waarin wij kunnen gaan spreken van “een eeuwig durende vrede”, nadat de duivel Lucifer -als zijnde het kwaad - gevangen genomen zou worden.
En last but not least ....
En niet toevallig liet tegelijkertijd  de NASA ons recentelijk weten dat er duizenden sterrenstelsels in “ons HeelAl”  zijn, die “werelds uitverkorenen” binnenkort zullen kunnen bereiken met onze zo vergevorderde kennis voor als de mensenplaag de aarde totaal leeggevreten heeft ...gelijk een groot kankergezwel.[ ook dit werd Bijbels nagelaten als zijnde een sprinkhanenplaag ]
Sorry dat ik dit zeg, maar is dit niet geniaal!
Het werd ons wel verteld, maar wel op een manier dat wij het niet begrepen en nog steeds niet begrijpen, zoals vandaag - vlak voordat de video op internet komt : zie http://www.nrc.nl/inbeeld/2013/03/07/bijbelse-plaag-of-de-weg-kwijt-miljoenen-sprinkhanen-duiken-op-in-woestijn-israel/.
Ik kan de lijst t.a.v. onbegrepen woordspelingen uit de Bijbel zonder moeite tot een nieuwe van Dale uitbreiden en het mooiste woord is daarin wel “Het hiernamaals”.

Zijn dit allemaal ontwikkelingen om echt vrolijk van te worden?
En toch ziet het er voor mij uit dat de wereld waarin wij leven steeds meer weg heeft van een groot galabal van de “Lucifer mens”, maar tevens ook als een echte “gemeen”schap..
Is dat puur vluchten voor de realiteit?
Is dit op zich al niet een ultiem bewijs hoe goed de 6000 jaar brainwash gewerkt heeft en nog werkt?  En niemand - echt helemaal niemand - voelt dit zo!!!
Tot overmaat van gekte liet de Bijbel ons na dat  de “duivel” gevangen genomen zou worden,waarna  iets wat heet “De Nieuwe Wereldorde” zou komen.
En laat ons eerlijk zijn: het zou toch een zegen zijn als het kwaad de wereld zou verlaten!
Maar...
Niemand schijnt zich te realiseren, dat de vuurmaker mens “De Lucifer” zelve de Duivel” is en dat onze tijd bijna om is en al helemaal niet dat wij allemaal en niemand uitgezonderd deze Duivelse titel op mogen plakken, want ieder voor zich heeft zijn steentje bijgedragen aan deze op handen zijnde mass destruction.

Het Ego en het Alterego
Nu in het kort iets over het lagere zelf en het hogere zelf.en/of het Ego en het Alter-ego.
In het Oosten noemt men dit laatste ook wel “De Verlichting”, die men volgens zeggen door veel mediteren zou kunnen bereiken.
Mediteren is -wederom woordzuiver -  niets meer dan het midden eren tussen goed en kwaad, Het is als liefde en haat bij elkaar horen,  net als oorlog en vrede.
Het Ego werd ooit nagelaten als zijnde  “De duisternis” , Het Lagere zelf en/of “De duivel Lucifer” .
De Bijbel heeft het hieromtrent over onze ziende blindheid en horende doofheid aan het einde der dagen . En Jesus - ik herhaal dit nogmaals - is daarin ook een woordspeling, opdat gij het niet verstaat. Het is als “Je suis” of “Ik ben” of “E go” als zijnde “Ik ga waar ik wil”
Het Ego is daarin het Ik-bewustzijn of dag-bewustzijn en/of de individuele overlevingsdrift
Het is niets meer dan “Het Ikke Ikke en de rest kan stikke” ....als het er op aankomt!
En het “Alterego” daarentegen was het licht en/of de verlichting .
Het werd ook wel genoemd “het collectief bewustzijn” en/of het Hogere Zelf en/of het nachtbewustzijn en/of instinct en/of de spiegel van de ziel.

In mijn medisch onderzoek werd het duidelijk dat wij - van nature - dit “hogere zelf” missen als gevolg van een minuscuul hersendefect dat ook weer woordzuiver heet “Het corpus callosum” en/of de verkalkte brug tussen het individueel en collectief bewustzijn.
Dat bleek de oorzaak te zijn van ons progressief ziek worden in lichaam en de geest van leven. Wat de grote gevolgen zijn van dit progressieve hersendefect laat ik hier ook rusten.
En dit zgn. collectieve bewustzijn of nachtbewustzijn missen wij, waardoor wij in in onze slaap geen bescherming genieten tegen de boze buitenwereld.
Wij missen dus iets wat heet instinct :  iets wat dieren wel hebben.
Maar er is meer.
Als men iets weet van de acupunctuurleer - als zijnde onderdeel van die oude “doctrine” over cyclische processen - weet men ook dat de reinigingsorganen met name in de nacht werkzaam zijn en in de dag juist de organen die “vechten voor overleven”.
Bij dieren worden de spanning van goed en kwaad in de dag [ de overlevingsdrift in de dag ] in de nacht weer gezuiverd, zodat zij verschoond van spanningen de nieuwe dag ingaan.
Dat is ook de reden dat in de vrije natuur ziekte een onbekende is.
Waarom o.a. huisdieren wel ziek worden laat ik ook graag liggen voor discussie.
Maar dit geestelijk reinigingsproces mist bij ons mensen en dit noemen wij erflast en/of erfzonde. Die spanningen leiden tot genetische afwijkingen en dat leidt tot ziekte.
Mijn kennismaking met de acupunctuur-leer als onderdeel van die oude doctrine was destijds mijn enige sleuteltje om verder te zoeken naar de redenen van mijn verkettering als dokter.Het was dan ook de enige bagage die ik meenam naar de binnenlanden van Portugal om te zoeken naar mijn verkettering. Maar dit terzijde.
Maar daar ligt wel de oorzaak van ons steeds zieker worden in lichaam en geest..
De Bijbel verhaalt ons hierover “Als men gezond is van geest kan men een adderbeet doorstaan”.  .Zijn dit al niet genoeg aanwijzingen dat men nadeloos op de hoogte was van ons  progressief lijden!?!
En...
Ons zogenaamd “collectief bewustzijn” dat wij denken te hebben is een puur opgedrongen en/of van hogerhand gemanipuleerd begrip en/of een brainwash, die ergens zijn oorsprong moet hebben gevonden en dat is de essentie van het verhaal.
Misschien gelooft U dat niet, maar als U eerlijk naar Uzelf kijkt behoeft er maar een scheet dwars te zitten of U kiest voor Uzelf.
Met andere woorden: ons collectief bewustzijn is maar een heel dun laagje vernis.
En last but not least ...
Niemand schijnt zelfs te beseffen dat ons steeds dikker wordend wetboek van strafrecht in een wereld die steeds complexer wordt niets anders is dan een uitwerking van de Bijbelse 10 geboden.
Niemand beleeft dit, omdat het zo’n 2000 jaar in onze erflast en/of in onze genen verankerd ligt.
En/of ...
Niemand beseft dat wij - zoals het zo exact in de Bijbel beschreven staat - aan het einde onzer dagen de Bijbel hebben opgegeten en dat dit rauw op onze maag zal liggen.
Zelfs onze zogenaamde democratie is daarin een absolute fake, die slechts leidt tot verdeeldheid en waardoor achter de schermen het spel van “Verdeel en heers” gespeeld kan worden. Dat ook dit feilloos gewerkt heeft en nog werkt is een open deur intrappen.
Dit had zo’n beetje de essentie van dit interview moeten worden : een essentie , die er m.i. helemaal niet uit kwam.

Door die verkalking in die hersen-brug faalt die geestelijke reiniging en worden onze emoties ten aanzien van goed en kwaad alsmaar groter en groter. Maar emotie is wel woordzuiver “uit motie” of doods! Maar onderwijl wel zéér dwingend!!!
Iedere sterretijd wordt die verkalking groter en dat liet de Bijbel na met “Aan het einde der dagen ziende blind en horende doof”.
Dat is iets wat men noemt evolutie, waar ik nu zeker niet dieper op inga..
En ... mediteren is daarin niets meer dan “het midden eren tussen goed en kwaad” waarin wij allemaal beleven .
Op het moment dat wij niet meer weten wat het verschil daartussen is, is men - wat men noemt - verlicht van iets wat heet “de zielenlast” en is men - zoals dit heet - “zelf-gerealiseerd”.
Velen gaan hiervoor naar een “verlichtte meester” in India en naarmate de tijd vordert en men dichterbij het Gods-beeld komt , lijkt het dat men steeds blijer wordt.
Komt die lach niet van “de verlichtte Meesters uit het Oosten”, waar wij ons dan mee denken te identificeren? Ik vrees het wel!
In mijn ogen lacht een ware verlichte meester ons uit, omdat hij ons sprookjes vertelt. En dat er onder die “verlichte meesters” veel kaf onder dat koren zit moge duidelijk zijn. Ik vrees dat hedendaagse verlichtte meesters net zo fake is als “onze vrije wil”.
Maar is blijdschap en verdriet niet eenzelfde twee-eenheid als het beleven in goed en/of kwaad?
Daar begon ooit ook mijn giga-twijfel t.a.v. die Westerse Gekte van “zelfrealisatie” te knagen.
We behoeven nu alleen maar te kijken naar de bakermat van de New Age en de flower power movement , die nu ook lijkt te zijn overgewaaid naar Europa.
Het leven lijkt daarin toch waarlijk een fantastisch feest?
En dat terwijl iedereen met eigen ogen kan zien dat het overal zienderogen slechter gaat.
Is dat geen absolute waanzienigheid?
Is dat geen ziende blindheid aan het einde der dagen?

Maar....
- Beseft dan niemand dat we in zo’n waarachtige staat van “verlichting” nooit meer beslissingen kunnen nemen en het verschil tussen goed en kwaad verdwijnt?
- Weet dan echt niemand dat er met dit hoger bewustzijn in het Waterman-tijdperk iets totaal anders wordt  bedoeld?
- Weet dan echt niemand wat er gebeurt tijdens de laatste ademtocht die eindigt met “een diepe zucht van verlichting”?
- Beseft dan niemand dat de Bijbel ons naliet dat wij allemaal ontdaan van zonden - lees erflast of erfzonde - het hemelrijk der hemelen binnen treden?
Ik vertaalde dat veelvuldig in meer begrijpende woorden en/of dat onze erflast die wij van generatie op generatie als ware jaarringen van een stam-boom in razend tempo in spiegelbeeld wordt teruggedraaid en dat daarmee onze ziel - ons beleven in goed en kwaad  - wordt geschoond. Hierover maakte ik in het interview slechts één zin vuil, want reactie bleef uit.
Dat is wat wij noemen verlichting en/of verschoond van zonden zoals de Bijbel het beschrijft .[ erfzonde of erflast ...waar we ziek van worden in lichaam en geest]
http://wetenschap-eindtijd.com/intro_bewustzijn/collectief_en_Ik_bewustzijn/laatste_ademtocht/laatste_ademtocht.html
Dat en niets anders is wat de New Age ons daarmee voorspiegelt als het verkrijgen van een hoger bewustzijn in de Waterman-tijd.
Dat is exact wat er nu staat te gebeuren nadat de Derde Wereldoorlog -o.a.  getriggerd door een totale verkankering van het geldsysteem [ en/of de verkankering van de geest van leven] - tot vechten voor overleven leidt.
En - ik herhaal - die oorlog zal beginnen door de twee geloven - de Islam en het Christendom - het welk momenteel al goed zichbaar is.
En dit moment  wordt louter getriggerd door de cyclische energetische processen die wij sterretijden noemen.[zie hiervoor op website www.wetenschap-eindtijd.com ] en wat ik zou willen noemen “de hartslag van het HeelAl”.

Het is zelfs geen toeval dat wij binnenkort ook een grote zonne-eruptie gaan meemaken.
Dit is het natuurlijke verdedigings-mechanisme van de zon tegen koude yinne energie uit het Zwarte Gat.  
Dit was vroeger op onze planeet ook zo, maar door de ouderdom van onze planeet is het de “vuurmaker” mens, die met oorlogen en nu met die kernoorlog  de aarde oppept, zodat “Moeder Aarde” nog net niet terug valt op de zon.
Dit werd nagelaten als “Oorlog klaart de lucht”.
Zo simpel is het .[was de waarheid niet te simpel voor woorden?]
Sprekend in vergelijkingen zijn oorlogen dus echt niets anders dan weeën-activiteit, die nu gaat leiden tot geboorte van het hoofd om daarna de rest geboren te laten worden.
Misschien vindt U die vergelijking “wanstaltig”, maar als U weet hoe die weeën ontstaan lacht U niet meer zo hard. Hierover sprak ik o,a, ook in het interview in relatie met het niet meer opeten van de placenta als zoogdier. Maar ook hier kwam geen respons op.
Maar de gevolgen ervan zijn onvoorstelbaar vele.
Eén ervan is de vrouwen-emancipatie wat inhoudt dat beide meedoen aan ...Mag ik het “de destructie van planeet” noemen?
Het staat dan ook niet voor niets Bijbels beschreven als zijnde “de zondeval’ en/of “de uittocht uit het Paradijs”.Dit was waarschijnlijk zo’n 4 sterretijden geleden!
Ik weet dat de meeste vrouwen dolblij zijn met die emancipatie en als er dan ook maar één levensaspect is wat heel veel aandacht zou moeten krijgen  - in the good and the bad - is het dit onderwerp wel. Als ik hier een lijst van  zou moeten maken blijft er menselijk gezien niet veel van dat “vermanlijkte harnas” over anders dan goed voor het kosmisch welzijn.
Ik hoop dat het mogelijk is om dit onderwerp hier zonder “oorlog” met elkaar te bespreken en anders zal dit zeker de hoofdmoot gaan worden van het tweede interview.

Laat mij eindigen met “wat de zin van het leven” is geweest  hetwelk zo geniaal werd nagelaten door de Maya-vertellingen over een groei naar gelijkheid van het Yin en Yang , die - hetwelk als superkrachten van het HeelAl ooit 1 baktun en/of 8 % van elkaar verschilden.
Ik schrijf dit in verleden tijd, want nu is dit verschil genivelleerd en beleven wij niet toevallig 13 maanmaanden in het jaar, hetwelk vroeger slechts 12 maanmaanden is geweest.
Ook hieromtrent deed ik medisch onderzoek - wat achteraf logisch - ook het daglicht nog niet mocht zien. Het is voor mij nu logisch , omdat onze taak nog niet voltooid is.
En omdat deze groei van 1 baktun louter en alleen de verdienste van de mens is werd hij dan ook terecht “De kroon op Gods Creatie”genoemd.

Nawoord.
Ik kan slechts hopen dat ik voldoende aanwijzingen heb gegeven dat a/ alles tot in de Perfectie geweten is en b/ dat wij echt door ware “levensdokters” begeleid zijn om tot het einde door te gaan om een “hiernanogmaals” zeker te stellen.
Of ik daar één van was - zoals paragnost Daan Akkerman mij ooit vertelde - weet ik niet, maar vrees wel dat ik dicht bij die bron vertoefd heb.

Siegfried Willem Bok ... hetgeen cynisch genoeg woordzuiver is Strijder voor Vrede, Wil ik voor Hem , getekend Het Offerlam.
159 opmerkingen:


 1. Hallo Siegfried en reagluurders,

  een korte reactie op wat je schreef
  "Zijn wij mensen toendertijd geinformeerd door deze “aliens” , die qua kennis onze tijd ver vooruit waren en ons simpelweg de toekomst konden voorspelden?
  Persoonlijk denk ik van wel, maar dit zal de toekomst ons wijzen."

  Sommige oude geschriften lijken dit ons inderdaad te hebben nagelaten,

  http://neno.co.ke/bible/book/Book%20of%20Enoch/69/8

  And the name of the fourth is Penemue; this one showed the sons of men the bitter and the sweet and showed them all the secrets of their wisdom.
  9 He taught men the art of writing with ink and paper, and through this many have gone astray, from eternity to eternity, and to this day.
  10 For men were not created for this, that they should confirm their faith like this, with pen and ink.

  Verder wilde ik het graag hier bij laten want zoals je kunt lezen ben ik hier dus niet voor geschapen wat jij me overigens ook al talloze keren duidelijk hebt pogen te maken.

  groet René

  groet René

  BeantwoordenVerwijderen
 2. René,
  Dit schreef ik toch ook?
  Zolang het niet "bewezen" is, zullen we dit nooit zeker weten.
  Kijk!
  Toen ik vanwege mijn medische ontrafelingen door de Staat dreigde achter de tralies te komen, omdat ik mij niet hield aan iets wat heette "een vrij beroep", kon ik mij heel simpel verdedigen door tegen die inspecteur Volksgezondheid te zeggen "Alles wat ik U vertelde kan ik simpelweg bewijzen" en dan vrees ik dat U eerder achter de tralies komt dan ik, want U schaadt mensen door die therapieën te verbieden.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Alles wordt in de spiegel gedraaid inderdaad en zolang die spiegel er zal zijn zal de waarheid niet worden erkend. Men verkoos immers Barabas want die wist zijn eigen soort te misleiden voor eigen gewin.
  Al bij al vind ik het een enorm fascinerend spel en ik denk dat je gelijk hebt waar het onze rol en naderende einde betreft. Ondertussen heb ik nog wat zaakjes voor me zelf op een rij pogen te zetten en meen te zien dat we nu op het moment zijn aanbelandt dat de doden uit hun graf gaan opstaan en het rijk van Babylon zijn langste tijd heeft gehad. We gaan naar waterman en deze figuur is een mens die alle water(stof) in zijn kruik of kruitvat heeft verzameld en beheert. In Australie heeft de waterbeheersing door de overheid inmiddels zulke extreme vormen aangenomen dat het zelfs verboden is regenwater op te vangen voor drinkwater of het land te bevloeien.
  Onze prins pils is inmiddels ook omgetoverd tot koning water en tsjaah als we alles in de spiegel mogen lezen dan zal het geveinsde tekort aan water waarschijnlijk tot een grote zondvloed gaan leiden.
  Maar ik kan beter stoppen want de woorden van Enoch en zijn Penemue spoken steeds door mijn hoofd.

  Na ons de zondvloed zullen we maar zeggen.

  misschien nog wel een leuk linkje,
  http://www.youtube.com/watch?v=9EPlyiW-xGI (3 delen tot heden, volgen meer)

  René

  BeantwoordenVerwijderen
 4. René en anderen,
  Wat me telkens weer opvalt is dat niemand vragen stelt of heeft.
  Het lijkt haast wel dat vragen stellen vernerderend is voor het Ego en dat terwijl ik beleef dat "domme vragen niet bestaan, maar alleen domme antwoorden.
  Zo snap ik niet dat jij dit "spel der vergissingen" zo fascinerend vindt.
  Voor mij voelt het als dat je helemaal niet bij jezelf kan komen.
  Denk je heus dat jij je zaakjes voor jezelf op rij kan zetten?
  Ken je niet de gezegde "Door schade en schande iets wijzer?
  Wat is voor jou het rijk Babylon?
  Wat bedoel je te zeggen met water[stof]?
  Waarom haal je nu Prins Alexander erbij , in plaats van iets over je eigen gevechtjes te vertellen?
  Ik heb naar je linkje gekeken en ik zag de lol er niet van in en ook geen toegevoegde waarde t.a.v. ons "gekruisigde mensDOM".

  Mochten er mensen zijn die echt nog niet buiten zichzelf zijn verheven en nog vragen hebben, dan vraag ik nederig om die te stellen, want...
  Zo er geen vragen meer komen dan lijkt mij een tweede sessie net zo zinloos als wat ik tot op heden aan het geduldig papier heb toevertrouwd.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het eerste gedeelte van de video vond ik wat warrig. De laatste twee waren structureler. De ridder zag ik op een gegeven moment gapen. Kwam bij hem het verhaal wel binnen? Persoonlijk denk ik niet. De sensatie verhalen waren natuurlijk wat hij wilde horen en uiteindelijk ook wel kreeg.
  Vragenlijstje volgt.

  Dennis

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Goeimorgen Dennis,
  Grappig dat je dat zegt en je was niet de enige.
  Ik vond het juist een goede start in het weten dat geen van de drie "gasten" aan tafel de moeite hadden genomen om zich in het verhaal te verdiepen.
  Ik ben er vrij zeker van dat zij hier kwamen vanwege de sensatie t.a.v. de medische maffia die Bok uit het complot hadden gezet.
  En als er een ding is waar ik niets meer mee heb is het dit onderwerp wel.
  Dus wilde ik eerst chaos scheppen en/of verwarring zaaien om daarna - zoals de gezegde luid "post chaos lux"- met het verhaal te beginnen.
  De chaos kwam er al toen Willem opbiechte dat hij zwaar katholiek was opgegroeid en daarna mijn vraag of hij zijn beste vriend zou vertellen dat hij dood ging. Toen begon [ haha ] voor mij het probleem al met het m.i. bizarre antwoord van Willem.["dan gaat hij eerder dood"]
  Ik kapte het af omdat ik voelde dat daar een discussie op volgde, want voor mij licht ieders leven van A tot Z vast en valt er niets aan te veranderen.
  In mijn ogen is "vrije wil" misschien wel de grootste waanzienigheid die de mens met zich draagt.
  Maar daar wilde ik mijn energie niet meer aan geven.
  En daarna...
  Ach...
  Naarmate we verder gingen schakelde ik steeds meer over op "de automatische piloot".
  Of het binnen kwam?...
  Persoonlijk denk ik dat het bij Willem totaal niet binnen kwam, maar bij die twee anderen wel degelijk.
  En dat was ook de reden dat ik er voor op het blogje zo'n lang verhaal achteraan zette.
  En dat is tevens de reden dat ik alleen nog een tweede gesprek wil doen als het een waar interview wordt met vraag- en antwoordspel.
  En om vragen te stellen moet je wel iets van deze "spiegel waarin wij leven" hebben gelezen en enigszins hebben doorgrond.
  En dat ik ook de reden dat ik daarvoor Nico heb gevraagd, die het aandurfde.
  Dat maakt het ook om te zien veel levendiger.
  Als ik eerlijk ben had ik dit graag in groter verband gedaan : met meerdere mensen, omdat ik weet dat iedereen nog met -tig vragen rondloopt.
  En denk niet dat ik die niet meer heb, maar mede door dit blogje en mijn pogingen om "de nachtwacht" verder in te kleuren.
  Maar helaas heb ik daar de energie niet meer voor.
  Vandaar.

  I wait for your questions.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Als buitenstaander wil ik graag een wetmatigheid binnen brengen. Het wordt veel gebruikt in de spiegelogie. 'Alles waar je energie in steekt groeit'. Als je dus veel tijd steekt in het einde der tijden, zal dat dus voor jou waar kunnen zijn/worden. De heer Bok weet ook dat gedachtenkracht is 'bewezen'. Als arts hoef je alleen maar te kijken naar het placebo effekt. Bovendien is de bijbel al zo vaak herschreven, hoeveel waarheid kan het nog bevatten? Jacob Slavenburg heeft daar een goed boek over geschreven, 'valsheid in geschrifte'. Verder kan ik me ook niet vinden in al de stelligheid waar een en ander mee wordt beweerd. In mijn leven zie ik de perfectie van de schepping, en ook dat het universum een 'steunsysteem' is. Als je dat gaat snappen in je leven zie je dat je zelf 'greep' krijgt op je eigen bewustzijns ontwikkeling. Ik zie de uitleg van de heer Bok als een persoonlijke kijk op het leven, prima. Het heeft niet met bewezen feiten te maken, althans zo zie ik dat. Wat ik wel kan inzien dat we in een 'aflopende structuur' van onze samenleving zitten, daar is geen ontkomen aan. Echter, het is een opmaat voor een mooie nieuwe structuur van een 'nieuwe wereld', waarin liefde, harmonie, verdraagzaamheid en duurzaamheid centraal zullen staan. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik wens allen een fijne avond. Grtz, Hans

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste Hans,
  Iedereen is vrij om te denken...zal ik maar zeggen.
  Ik was er al niet zo zeker van of ik op de uitnodiging van Willem moest ingaan en het wordt met de dag duidelijker dat dit een pure miskleun was.
  In het interview zei Willem dat in feite ook met zijn reactie op mijn vraag of hij zijn vriend zou vertellen als hij wist dat hij snel dood zou gaan.
  Ik ben er zeker van dat jij heilig gelooft in "vrije wil", wat in mijn ogen de grootste waanzienighid is die er leeft onder de mensen.
  Ik ging daar niet op in en liet dat bewust liggen omdat het dan al direct een Babylonische spraakverwarring zou worden.

  Maar goed!
  in ieder geval kan je mij straks de schuld geven als de WO III uitbreekt.
  En op je laatste zin ga ik al helemaal niet in.
  Ik wens je een fantastische New Age.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 9. René,
  Ons blogje wordt geteisterd door allerhande spam en problemen ten aanzien van reacties, die ik niet meer binnen kreeg.
  Mijn webmaster dennis is zoekende hoe dit nog te corrigeren is.
  Vanmorgen zag ik dat je gereageerd had op het verhaaltje van mijn droombelevens en heb daar dus op gereageerd.
  De foto met het klooster in Thessoloniki was exact waar ik mijn inauguratie kreeg t.a.v. het boek dat ik nog nooit in handen had gehad: de Bijbel!!!

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Siegfried,

  Mag ik jouw dan vragen hoe het komt dat je de laatste zin onbeantwoord laat.?
  Ik vraag dit omdat Hans hier, een in mijn ogen dan, onvoorstelbaar mooie omschrijving geeft van "onze toekomst".
  Dat harmonie cq liefde cq duurzaamheid allemaal tweeéénheden zijn laat hij echter achterwege.
  Verdraagzaamheid is in mijn ogen de enige mensdomme illusie...
  Met tweeéénheden doel ik op een 'perfect' (scheikundige) bewegen tussen alle elementen waaruit wij ooit zijn opgebouwd die 'loskomen' na de stofwisseling van ons mensdom in de eeuwig bestaande beweging.
  Dat dit waarschijnlijk niet zo "romantisch" zal zijn als de situatie waarop Hans doelt.....is volgens mij de enige spraakverwarring...? maar wél de essentie van 'het hele verhaal'.........van eeuwig leven..
  Of begrijp ik het nu weer verkeerd ?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Goeiemorgen Fons,
  Wilde er net een prachtig linkje op schrijven over hoe gelijk Hans heeft en hoe mensdom ik ben.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/03/Exo-Vaticana-13--Het-Vaticaan-en-de-komende-Verlosser-uit-de-ruimte
  Ik heb - niet alleen vanwege Hans, maar om meerdere redenen - gisterenavond al besloten om zeker niet binnenkort een tweede sessie te doen.
  Om met Hans te spreken "Ik ben er helemaal klaar mee".
  Het spiegeloog-uitstapje was tot op heden de grootste fars uit mijn leven.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Nu zou ik ook een vraag kunnen stellen maar uit al je voorgaande 'reacties' blijkt dat je daar helemaal niet op zit te wachten. Je zoekt enkel bevestiging. Ik denk omdat je jarenlang niet serieus bent genomen in de medische wetenschap met alle gevolgen van dien. Je leeft in je eigen wereld en gelooft in je eigen gecreëerde waarheid. Prima, niks mis mee.

  Maar dit lijkt alsof je blind en doof bent voor de inbreng van een ander, je hebt er gewoon geen oren naar. Zo komt er natuurlijk geen discussie op gang.

  Tip: Je zou je eigen parochie moeten oprichten en dan elke zondag gaan preken voor eigen parochie.... :)

  groet, Beela

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Beste Beela,
  Het lijkt wel of je een vriendje hebt die Hans heet.
  Het is duidelijk dat je nog niets - maar dan ook helemaal niets - van mij gelezen hebt.
  Je moest eens weten hoe blij ik was met mijn ontrafelingen van de medische maffia en daarvoor zo veel zwijggeld heb gekregen dat ik wel 1000 jaar had kunnen worden.
  Maar helaas leven wij in een tijd dat niet alleen kanker floreert voor onze rijkdom, maar dat onze geest van leven ook zo verkankerd is dat we onze economie ermee besmetten.
  Nu is die kanker wereldwijd in een terminaal stadium en de geschiedenis heeft geleerd - ik hoop dat je gen geschiedenis hebt gestudeerd - dat ieder einde van een sterretijd dit fenomeen de kop opsteekt en dat dit altijd weer leidt tot een zelfdstructie van de heersende cultuur.
  Men noemt dit "natuurwetten".
  Wel eens van gehoord?
  Maar dat ik blind en doof ben kan ik volmondig toegeven.
  En zeker in de wereld waarin ik leef!!!
  Ondanks dat alles...
  Dank voor je zo wel"gemeen"de adviezen.
  Ik zal daarover nadenken.Haha, maar wel op mijn manier ... als je het goed vindt.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Goeiemiddag Siegfried,

  Persoonlijk vind ik wel dat je het echt duidelijk hebt verteld en dit uitgebreide artikel is er ook een duidelijke aansluiting op. Ik had wel verwacht dat de essentie -een poging tot besef van onze brainwash- er niet uitkwam want daar is immers die brainwash zelf ook verantwoordelijk voor. Ik ondervond dichtbij ook al genoeg dat tornen aan welke collectieve brainwash dan ook -omdat die wordt beleefd als eigenheid- oorlog maakt. Tevens viel me daarin ook op dat een vrouw feller reageerd. Ik besef dat dit mede komt door de emancipatie die iedereen hier -ook collectieve brainwash ?- als goed beleefd ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Beste Siegfried, Ik heb niet meer gereageerd na mijn laatste reactie op dit artikel en ben ook niet meer van plan te reageren. Antwoorden op vragen leiden voor ons zielige mensjes immers slechts tot nog meer vragen totdat het brein uiteindelijk zal bezwijken en tot stof zal vergaan. Fine with me en ik sluit me dus aan bij de woorden van Enoch en zijn Penemue.
  Het woord en de letteren waren nooit voor mij/ons? bestemd.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. René en Pascal,
  Ik begin met René en wens je "goede vaart met Enoch en Penemue'.
  Eén ding wil ik je nageven en dat is dat die brainwash bij iedereen en niemand uitgezonderd keihard in onze stamboom verankerd ligt en ons gedrag bepaalt.

  En dan Pascal.
  Vindt jij het niet onvoorstelbaar hoe men dit heeft gedaan?
  Ik althans wel!!!
  En dat de vrouw feller reageert is m.i. begrijpelijk.
  Ten eerste is ze nu echt bevrijd - what ever it is - en ten tweede blijft de vrouw nog altijd 8% sterker/ energieker dan de man.
  Dat is nu eenmaal een natuurwet en daar kan ik echt niets aan veranderen.
  En die brainwash zit 2000 jaar in onze genen en dat is ons gedrag.
  We kunnen het dus niet beleven, maar dat wil niet zeggen dat we daar niet over na kunnen denken.
  Het is als vrijheid van meninguiting, gelijkheid ect.ect die feitelijk allemaal fake zijn.
  Dit

  Maar ik had wel verwacht dat er wat reacties kwamen van "waarom".
  Mis gedacht.[ haha, een boogschutter schiet toch altijd mis?!]
  De tijdgeest heet kankeren en of schoppen.
  En waar leidt dit toe?
  Dit leidt nu naar "Openbaring" waarbij het hoofde mens als eerste geboren gaat worden.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja dat wil ik graag geloven Siegfried en ik kan er helemaal naast zitten maar die genetische boom wordt momenteel schijnbaar tot de bodem toe gesloopt en gerecycled voor ....ja voor wat eigenlijk ?
   http://www.youtube.com/watch?v=tEBK_DSxN8E
   Een volgende ronde dwalen in onwetendheid voor kosmisch welzijn ?
   Volgens sommigen werden de sterren ooit de "wanderers" genoemd en wel nu dan moet ik waarschijnlijk toch wel een sterrekindje zijn want ik wander me suf de ganse tijd dat ik hier ronddwaal.

   Ken je die mop van dat zoontje die aan zijn vader vroeg, papa ik wordt zo moe van rondjes lopen, waarop zijn vader antwoorde, niet mopperen Jantje anders timmer ik je andere beentje ook nog vast.

   Ben wel benieuwd of je de volgende ronde met Willem de spiegeloog zult halen, ik blijf je wel volgen, bedankt voor het delen van je inzichten en een welgemeende groet aan jou en Maria René

   Verwijderen
 17. Het moge duidelijk zijn dat - zoals ik al schreef - dit interview ook een mission impossible is geworden en zeker nu het eerste deel van de site van Willem de Ridder is verdwenen.
  Maar ik kan het natuurlijk ook omkeren en het zien als "vluchten voor de realiteit", hetgeen betekent dat het te goed binnenkwam en zeker hoe Willem wschl. zichzelf in de spiegel heeft mogen zien.
  Het feit dat hij mij niet meer contacte en dat terwijl er volgens één van zijn discipelen al een tweede interview op korte termijn gepland werd, is daarin wel te bizar voor woorden.
  U snapt dat ik dit interview zeker voorlopig heb afgeblazen en mede door de lachwekkende reacties vanuit het Spiegologen kamp.
  En ondanks dit alles blijf ik dankbaar voor dit voorval, want is er niet de gezegde "door schade en schande wijzer"?
  Dit gold voor mijn doktersjas, voor mijn verkettering door mijn familie en vele anderen.
  En... gelukkig hoef ik mijn leven niet over te doen.
  What a hell I lived in!!

  Onderwijl dreigt de geopolitieke situatie in de wereld en de onrust onder de bevolking met de dag ernstiger vormen aan te nemen.
  Zelfs mijn oude sparring-partner en econoom Tissen schreef in één van zijn laatste collums op RTLZ al dat een burgeroorlog in Europa dreigt.

  En waar begon mijn verkettering door de Staat rond 1985 pas echt grote vormen aan te nemen?
  Het was mijn lezing op een wereldcongres alternatieve geneeskunde met als titel "Cancer, it's like economy".
  Ware dit niet gebeurd dan had ik met zekerheid nooit gaan zoeken naar de oorzaak ervan.

  Life is a crazy race in order to raise.
  Amen Rika.


  BeantwoordenVerwijderen
 18. Kreeg zojuist - voor hen die het hele interview nog willen zien de links doorgestuurd van mijn webmaster Dennis.
  Video Interview met Willem de Ridder (deel 1)
  Video Interview met Willem de Ridder (deel 2)
  Video Interview met Willem de Ridder (deel 3)
  Thank you
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. http://siegfriedbokarchief.blogspot.nl/2013/03/video-interview-willem-de-ridder.html

  het zijn links naar vimeo WDRO.TV

  -webmaster-

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Wat is het verschil tussen het interview met Willem de Ridder en de filmpjes die u een aantal jaren geleden zelf op uw website gezet hebt?

  Willem

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Willem,
  Als er één mens is die niets - maar dan ook helemaal niets - van compeutere afweet ben ik het wel.
  Eigenlijk is dit wel "erflast-schande" als men weet dat mijn grootvader Siegfried Thomas naar men zegt via zijn hersenmodellen meegewerkt heeft aan de ontwikkeling van de denkmachine.
  Maar ik ben - zonder dit te weten - wel doorgegaan met zijn levenswerk dat hij o.a. naliet in een boek over het ontstaan van het leven.
  Nog bizarder dat hij dit boek aan zijn kleinzoon had opgedragen en gelukkig heb ik het nooit gelezen, want anders had ik het als leidraad gehad en was het misschien heel anders gegaan.
  Het is in mijn ouderlijk huis blijven liggen en nu mijn moeder mij tot de duivelstaf heeft veroordeeld, zal ik het ook nooit meer in handen krijgen.
  Maar het was wel mijn grootvader die als eerste in mijn dromen voorbij kwam en mij op het spoor zetten van het voedingselicter voor iedere cel, waardoor ik na afscheid te hebben genomen van de reguliere medische wereld in aanraking kwam met de celtherapie van Niehans, die toendertijd alleen voor de elite - waaronder het koningshuis - toegestaan was.
  En uit die verboden celtherapie - omdat het niet patenteerbaar was - is daarna de stamceltherapie ontwikkeld.
  En de placenta - waarover ik in het interview sprak - bevat dit voedingsenzym voor alle verschillende soorten cellen die het lichaam rijk is.
  En was wordt er nu met die placenta gedaan???
  Het gaat naar de kosmetische industrie, die er weer miljarden mee verdient.
  Het gaat in de wereld echt alleen om geldindrang en geldingsdrang.

  En wat mist de mongool mens geboren met een progressief ernstiger defect: tevreden met wat is en dus altijd op zoek naar meer en beter.
  Het is echt nooit goed of het deugt niet.
  Gelukkig dat het toch een hoger doel had.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Even iets heel anders.
  Bij toeval zag ik recent op Nat.Geographic een lange verhandeling over nieuwe inzichten t.a.v. ons Universum.
  Ten eerste werd de wereld boven ons vergeleken met een voetbal die gemaakt is van 12 "pentagrammen".
  Was dit in de acupunctuurleer niet het Pentagram, dat ik in de film aanhaalde als het "Pentagon".
  Zijn dit als de 12 maanden in het jaar en de 12 dierenriem-tekens?

  Ten tweede werd verteld dat er waarschijnlijk in het centrum iets is waar we niet in kunnen kijken. M.i.logisch , want het heet niet voor niets het Zwarte Gat.

  En ten derde werd gesuggereerd dat de big Bang zo'n 13 miljard jaar geleden moet zijn geweest. Is dit - wetend dat alle cycli elkaars gelijke zijn - corresponderend met de groei naar de 13-de baktun van de Maya's?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Siegfried,

  Voordat je iets kunt correleren met 13 zou ik willen voorstellen dat iemand in dit blog iets zinnigs gaat zeggen over het begrip tijd/ruimte. Allereerst is het geen 13 miljard jaar, maar lichtjaar. (aarde) Jaar is een beetje raar in deze context aangezien wij niet de enige zijn in dit heelal.
  Hier wat meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtetijd
  Verder weet ik dat de maya's getalkundig op een oudheid kwamen van 16.4 miljard (jaar???), zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Lange_telling, maar waarschijnlijk bedoelden ze ook wat anders.
  Ik wil maar zeggen. al die theorien zijn ingekleurd door de mens en uit zijn verband gerukt. Einstein is er helaas niet meer, maar die was er geloof ik bijna. Dus tijd=ruimte en iets duurt tijd om van a naar b te komen, of te wel tijd is een afgeleide. wat de eenheid wel moet zijn weet ik niet. Ik kan wel zeggen dat er altijd iets is van overgangen. Iets veranderd, groeit, vermeningvuldigd en gaat dood (opname). ook dat heeft een tijdspanne.
  Ik ben het met je eens dat er verhoudingsgetallen zijn, zoals 12, 13, 4. De 24 uursklok is een hele mooie. 52 weken, etc..
  Is er een wiskundige in de zaal die daar iets over kan zeggen (fibonnacci / fractals), zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Fractal

  groet Dennis
  sorry voor het strooien met wiki pagina's, in de bijbel moet het ook staan.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Haha Dennis,
  Natuurlijk was dit een lokkertje in het weten dat velen nog - weet ik hoeveel - vragen heeft.
  Je correctie van jaren en lichtjaren is daarin mogelijk terecht, maar zeker weten doe ik dat niet. Ik kon me dit althans niet herinneren uit die film.
  Dit Maya-getal ben ik nog niet tegen gekomen, maar wel dat hun kalender nog door loopt. We hebben immers nog 2 sterretijden te gaan voordat de aarde weer woest en ledig is. En dat zijn natuurlijk slechts peanuts t.o.v. het grote geheel.
  Maar het ging mij meer over die voetbal met zijn 12 pentagrammen en is zeker voer voor astrologen.
  En zo je weet ben ik een astrologische onbenul.
  Maar één ding weet ik zeker: Alle cycli zijn elkaars gelijke.
  En wat dat betreft heb ik daarvan nog maar enkele in kaart weten te brengen.

  Siegfried.


  BeantwoordenVerwijderen
 25. haha Dennis,
  Natuurlijk is dit een lokkertje voor discussie in het weten dat alle cycli elkaars gelijke zijn en alles tezelfdertijd in zo'n cyclus gebeurt.
  Het meest frappante vond ik daarin wel de vergelijking met de voetbal die uit 12 vijfhoeken en/of pentagrammen is samengesteld.
  Je hebt waarschijnlijk gelijk met je lichtjaren, maar ik kan me niet herinneren dat dit in die film werd gezegd.
  Maar daar werd wel gesuggereerd dat de nieuwe Big Bang - net als wat Hawking vermoedde - niet lang meer op zich laat wachten.
  Dat de Mayakalender nog doorloopt wist ik ook al langer, maar dat de Maya's ook nog een tijdsberekening nalieten over de leeftijd van onze planeet is mij onbekend.
  Wat ik wel sterk vermoed is dat de Big Bang en Big Crunch na de astronomische cyclus - dus na of aan het eind van Steenbok - zal plaatsvinden.
  Belangrijk is het natuurlijk niet meer.

  Het verhaal van die voetbal in relatie met astronomie en astrologie was wel al een item wat ik o.a. in het interview met Nico al met hem had doorgenomen.
  Maar de kans dat dit doorgaat is net zo groot als dat we "naar de Maan" gaan om de aardse Big bang en Big Crunch te overleven.
  Ach...
  Het is voor mij wel genoeg geweest. Dat weet je ook wel!

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Er ging duidelijk iets mis bij Google.
  Verloor mijn tekst nadat ik het wilde verzenden en begon opnieuw.
  I am so sorry
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. ik ben het helemaal met beela eens als er iets aan je gevraagd wordt wat je niet aanstaat reageer je gewoon niet.ook niet op de vraag van willem vandaag want er was niks nieuws in de filmpjes te
  zien alleen telkens weer in herhaling vallen.
  en ik heb wel veel van je gelezen.dit is mijn eerste en laatste reactie
  Adriaan

  BeantwoordenVerwijderen
 28. haha Adriaan, de vraag stellen is hem zelf beantwoorden. Willem die vraagt wat het verschil is tussen ....?
  sorry maar retorische vragen hoeven meestal niet beantwoord worden.
  het valt me wel op dat new agers hier weinig te zoeken hebben, behalve bevestiging van zijn of haar eigen walhalla. New agers zullen het stuk over het 'hoge' bewustzijn niet echt bevestigend vinden. Kom je er ineens achter jaren lang bedrogen te zijn door de new age beweging. Dan kan je hele new age boekenkast op de brandstapel.
  Ja dat doet pijn ja.
  Over die ego-onderwerpen wordt geen vraag gesteld. Alleen maar dezelfde retoriek over het niet of hoe antwoorden beantwoord worden. Erg kenmerkend.

  Siegfried: Ik heb nog wel een actuele vraag. De nieuw papst komt uit Argentinie. Ook geen toeval. Of wel?

  groet Dennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Goeiemorgen Dennis,
  Het is dat je op Adriaan gereageerd hebt, want ik had deze egotripper met alle andere nonsens van deze "verlichte geesten" gewoon verwijderd.
  Ik deed dit in eerste instantie niet om te kijken in welke wereld ik was terecht gekomen.
  Je snapt natuurlijk wel dat een tweede interview er definitief niet meer in zit.

  Maar nu wat anders.
  Ik had gisteren problemen met google toen ik mijn reactie erop zette.
  En toen ik het er eenmaal op had staan besefe ik dat je mij in verwarring had gebracht met jaren en lichtjaren.
  Dit moet ik als eerste recht zetten.
  M.i. is een lichtjaar de afstand die het licht in één jaar aflegt en niets meer.
  Dan heb ik t.a.v. de kosmos - waarin de wetenschap nog dagelijks veranderingen in aanbrengt ook nog wel meer.
  Ten eerste denk ik dat de vorm van ons HeelAl identiek is aan die die een electron draait om zijn neutron : een elliptische dus.
  Ten tweede hebben wij het over "ons uitdijende deel", maar naar mijn mening is dat al lang niet meer zo. En ik denk dat dit nog net niet inkrimpt vanwege het leven op de planeten.
  En ten derde is mijn vraag waar wij ons in dit immense Heelal bevinden.
  Ik denk aan de buitenkant, maar weten is anders.

  En dan je laatste vraag.
  Als je - zoals ik - niet in toeval gelooft - is het natuurlijk geen toeval.
  Ik ben benieuwd of mijn belevingswereld juist is dat Willem Alexander en Maxima met "moeder Bilderberg" na zijn kroning naar Argentinie zogenaamd op vakantie gaan.
  Verder kom ik niet.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Siegfried,

  Bovenstaand lang verhaal is een artikel wat je schreef om inzicht te geven aan iedereen maar nu vooral aan de 'volgers'van Willem de Ridder.
  Dat dit heel lastig, zoniet onmogelijk is wist je eigenlijk al omdat wat jij probeert uit te leggen precies de oorzaak is van al het 'onbegrip'.
  Toch snap ik heel goed de 'boosheid' en de weerstand van mensen als Beela,Willem,Hans en Adriaan.
  Een jaar of zes geleden toen ik na het bezien van jouw eerste interview met Jenze ook begon te reageren overkwam mij zoals je weet 'eenzelfde' lot.
  Boos als ik was over de ónmaakbaarheid'deed ik er alles aan om jouw 'ongelijk' en je autoritaire(ha ha )houding onderuit te schoffelen.

  Alles zocht ik op en beluisterde ik wat ik maar enigszins tégen jouw hervonden verhaal in dacht(ha ha ) te kunnen brengen.
  Maaaar juist hoe meer ik zocht, hoe meer ik vond wat juist tegenovergesteld aan mijn bedoeling, exact in 'jouw' verhaal begon te passen.
  Stukje voor stukje draaide mijn 'afkeer' om naar 'inkeer' en hoe bozer(zoals je weet) ik werd, hoe duidelijker ik mij van mijn 'machteloosheid' bewust leek te worden.
  Ipv tegen jouw aan te praten begon ik heel voorzichtig vragen te stellen zonder direct boos te worden om jouw soms in mijn ogen 'Bokkige' antwoorden.
  Toen pas besefte ik ook dat mijn boosheid op jouw eigenlijk de geprojecteerde boosheid op mijzelf was...of beter... ik geloofde jouw meer als mijzelf en zag mijn onmacht.
  Zoals je zelf al aangeeft...en ik denk dat ik dat inmiddels een beetje begrijp..kan je niet meer in deze wereld staan...omdat iedereen jouw bespiegelingen tegenovergesteld beleefd en dus afwijst als Doemdenken.
  Voor mijzelf kan ik inmiddels alleen maaar tegen 'Willems volgers' en alle mensen die het 'positief denken' aanhangen zeggen dat alles wat jij schrijft én hebt geschreven en proberen te vertellen oa een poging is geweest uit te leggen dat "Het positief gewoon altijd samen gaat met het negatief"....en dat het dus beiden 'goed' moet zijn en dat is als we om ons heen kijken ook hartstikke 'normaal'.....eb en vloed , oorlog en vrede, zomer en winter enz enz .
  Het zal waarschijnlijk nog precies lang genoeg duren eerdat iedereen zal beseffen dat dat ook voor ons mensen zo zal zijn in de tweeéénheid leven en dood.
  Het is waarschijnlijk mijn 'vrouwelijke kant' die dit stukje doet schrijven omdat ik het gewoon heel lastig vindt te zien dat zowel bij jouw áls bij veel lezers en kijkers teleurstelling is ontstaan in de wederzijdse verwachtingen en spreek dan ook de wens uit dat er toch een soort van einddialoog onstaan kan.....als het mag zijn...?

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Ja Fons,
  Allereerst dank voor je openheid.
  Ik weet het en het kan ook niet anders.
  We hebben na 2000 jaar de Bijbel opgegeten en dat kunnen we niet beseffen, want iedereen denkt dat hij/zij is wie hij/zij voelt te zijn.
  En kretologieën als democratie, vrijheid van meningsuiting en... haha respect voor elkaar heben is ons zo ingeponst dat wij niet beter weten.
  Maar ik moet er niet aan denken dat die brainwash - net zoals het huwelijk - er niet was geweest.
  Dan was het waarlijk al veel langer "Ieder voor zich en God voor ons allen" geweest. Of te wel: "Een grote puinhoop".
  Dat het nu die kant opgaat is onvermijdelijk.
  "Post chaos lux' is daarin nu de tijdgeest en dat die twee geloven een duivelse invloed krijgt is het gevolg.
  Iedereen kan het nu zien, maar er zullen nog volksstammen zijn die denken dat na een eventuele collaps van de geldwereld - die altijd weer tot oorlog leidt- daarna het nu zo verstoorde biologisch evenwicht weer vanzelf zal herstellen.
  En iedereen - in het Westen vooral - maakt zich geen zorgen in het vermeende weten dat wij Westerlingen die oorlog gewoon zullen winnen.
  Zo imbiciel zijn wij nu eenmaal.

  Je weet dat ik lang getwijfeld heb t.a.v. dit interview.
  Dat ik het toch deed was dat iedereen die - net zoals jij destijds - boos is en mij een arrogante zak vindt [ schelden doet geen pijn ] straks als de chaos tot oorlog leidt wel anders zal piepen.

  Natuurlijk was het nog niet zo bedreigend toen ik in 1981 met mijn lezing "Cancer, it's like economy" kwam een directe aanval op onze zo snel groeiende rijkdom [alleen het woord al rijkDOM ] en zoals de gezegde luidt "rijkdom maakt blind".
  En dat geldt voor iedereen. Zo is de mens als angsthaas nu eenmaal gebakken.
  Met andere woorden: Dit was voor iedereen een directe aanval, want [haha] wij werkten er toch ook hard voor!!!
  Toch is het wel opmerkelijk dat de "volkswijsheid" al eind 60-er jaren ons naliet "Vroeger was de wereld verziekt en nu is hij verkankerd".
  Ook dat besefte ik mij pas later!

  Maar het meest cynische vind ik wel dat wij Westerlingen - met Nederiglanders voorop - de hele wereld de les willen lezen en zeker als het gaat om "mensenrechten" of "politieke dictaturen".
  Over onze "humanitaire hulp" wil ik het al helemaal niet hebben.
  En hoe Amerika allerhande sancties aan landen oplegt [ zoals o.a.in Iran of Noord Korea ] leidt dit automatisch tot armoede en dit leidt weer tot oorlog.
  Daarmee lokken wij toch gewoon oorlog uit!!!

  En last but not least beseft niemand echt dat alles wat "reguliere nieuwsgaring" betreft zeer extreem wordt gesensureerd.
  Als ik dit al opschrijf steigert toch 75% van de Nederlandse bevolking??
  En als ik schrijf dat wij als slaven van de systeemdictatuur zijn, lacht zo'n zelfde groep mij toch direct uit als zijnde "waanzienig".

  Tenslotte je laatste wens...
  Ik ben niet degene die zo'n eventuele "einddialoog" kan doen ontstaan?
  Persoonlijk denk ik dat het juist goed is dat ik nu besloten heb te stoppen.
  Dat levert meer op dan "tegen beter weten" in door te gaan.
  Iedereen zal dit ei zelf moeten uitbroeden.
  En het blogje zal tot het einde van internet gewoon toegankelijk blijven.

  Maar vragen zullen er niet meer komen in een wereld waarin iedereen zijn eigen mening heeft.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Het moge duidelijk zijn dat ik nu iedere schop-actie verwijder.
  Als dit gewoon in kritische vragen kan dan zal ik er - zo ik er iets van kan zeggen - er ook gewoon op reageren.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Hoi Allemaal,

  Zo aardig wat beweging in de chaos hier...
  Ik had een lange reactie geschreven over van alles en nog wat met vragen maar helaas verdwenen door het automatisch opnieuw opstarten van windows...haha.. ik voel me werkelijk een mongool.
  Gelukkig was ik toch niet tevreden met het proberen mijn filosofische gedachten ten aanzien van de wereld om ons heen over te brengen. Het kwam erop neer dat we werkelijk leven in illusie door een verkeerde en vooral rechtlijnige kijk op de ruimte/tijd. Persoonlijk denk ik dat het rechtlijnig gaan denken in de griekse tijd ook een brainwashing is geweest van hoger hand om ons als onderdanen voor de kosmos te blijven gebruiken, iets wat essentieël was/is. Niet dat het anders had kunnen lopen natuurlijk.
  Voor mij buigt het licht -dat heen en weer beweegt door de ruimte/tijd- zich kosmisch gezien op zo'n grote schaal af rond het immense zwarte gat zodat wij dit nooit kunnen opmerken. De zwarte gaten die de wetenschappers denken op te merken zie ik -en ter vergelijking- als zonnevlekken op de zon waar wij ons dan op de corona bevinden. Dit is werkelijk een waarnemings horizon.
  Kom er nog op terug... met vragen...

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Pascal,
  ja het lijkt hier de wereld zelf wel.
  Over de Griekse tijd gesproken...
  Zag je op het verhaaltje van mijn uittredende dromen het klooster waar ik alle Bijbelse vertellingen "geinaugureerd" kreeg door een monnik, die die "visionist" uit Groningen - Daan Akkerman - bij mij op mijn schouder zag zitten? Gelukkig voelde ik hem zelf ook, maar zijn hele verhaal over mijn verdere leven vond ik te waanzienig om erover na te denken.
  Ik schrok me rot toen ik die foto zag, want het was echt twee druppels water.
  En die Griekse tijd ...
  Ja zij zagen de wereld opeens als een plat vlak en nadien is ons rechtlijking denken daar het vervolg van.
  Of dat ook het gevolg was van die brainwash denk ik persoonlijk niet, want dat is m.i. het gevolg van die groeiende verkalte brug en/of in beelden beleven. Dit staat Bijbels beschreven als "Gij zult geen beeltenissen maken".
  Persoonlijk zie ik die "brainwash" als essentieel voor o.a. de saamhorigheid onder de mensen.
  En zeker, omdat de vrouw de placenta toen al 2 aeonen niet meer had opgegeten en daardoor in de wereld kwam te staan.
  Dit ging dus net zo sprongsgewijs als de groei van die verkalking.
  Maar misschien snap je nu ook waarom de vrouwen in de Islamitische wereld wel de straat opgingen, maar wel gesluierd.
  En zoals we nu weten dat de sterretijden om en om yin en yang zijn, werd het geloof daarin aangepast.
  Neen... Als we niet gebrainwashd waren geweest was het fenomeen "ikke ikke en de rest kan stikke" - wat nu toch de kop opsteekt - al tijden geleden tot onleefbaarheid al veel eerder ontstaan.
  Dat is ook waarom dit "boek der vergissingen"- zoals het ook wel wordt genoemd - nu bij het oud vuil ligt.

  Maar! Of je gelijk hebt met je theorie van het licht, weet ik niet.
  Ten eerste komt er m.i. geen licht uit dat Zwarte Gat vanwege de temperatuur van het absolute of bijna absolute nulpunt.
  Dat is de reden dat wij daar niet in kunnen kijken.
  Volgens mij komt dit licht allereerst van de Big Bang en "het in brand staan van de materie in het Heelal.
  Dit zelfde fenomeen zien we ook in het atoom waarin het neutron - dat tegenwoordig proton heet - geen micro Big Bang kent , doch alleen het het electron.
  Maar je weet dat ik een kosmologische en astrologische mongool ben, die probeerde die cyclische processen van het allergrootste en allerkleinste zo goed en zo kwaad als mogelijk als gelijken te leren zien.
  En hoewel ik daar heel veel van te weten ben gekomen, zitten daar zeker nog hiaten.

  I wait for your philosophic view.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Pascal ... anderen,
  Ik kom nog even terug.
  Je snapt dat ik zonder problemen de medische wereld van leugen en bedrog had kunnen aanvallen met de meest fantastische verhalen over genezing met het wonderenzym hyaluronidase.
  Dat had ook de wereld van Willem op zijn kop gezet.
  Ik noem je slechts één voorbeeld : de hartoperaties á reason van ongeveer 40.000 euro en collectief betaald. Een afwijking die met een injectie van ongeveer 50 euro in 12 minuten te behandelen is.
  Als ik via Willem dit voor ogen had gehad - rehabilitatie - dan had ik het spel toch anders gespeeld?!
  Maar daar gaat het me al lang niet meer om.
  Als dat de essentie van iets wat heet "leven" en "gerechtigheid" zoeken dan had ik dit heus wel gedaan.
  Ik vind wel grappig dat de video's nu weer op de site van Willem staan, maar er moet wel een Big Bang en/of ommekeer plaatsvinden voordat ik mij weer laat uitkleden.
  Ik noem dit geestelijk üitkleden, want een interview betekent letterlijk bij iemand naar binnen kijken.


  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Goeiemiddag Siegfried,

  Je dacht toch niet dat ik dacht dat je het doorvoor deed... haha.
  Nee!! Ik zie wat anders maar helaas had ik ook geen andere reacties meer verwacht.
  Dank voor je duidelijke antwoord op de brainwash want nu zie ik het pas helder en dat duurt soms even in de chaos.

  Nu schiet er wel gelijk een vraag naar boven -door het woord gerechtigheid- over de brainwash ''zij die oordelen zullen veroordeeld worden''. Ik had er al eerder een stukje over geschreven maar het voelde niet goed... haha..
  Oordelen is toch jezelf spiegelen aan anderen waarin het dan niet anders kan dat je jezelf het Godse goed voelt ? Jezelf het Godse goed voelen is toch ook het gevolg van die verkalking ? en/of een groei naar egocentrisme ? waardoor wij uiteindelijk niet anders doen dan elkaar veroordelen ? en als we dan de ander helemaal niet meer zien lijdt dit naar zelfveroordeling ?

  Op het licht kom ik nog terug want in het oneindige beeld van de kosmos dient natuurlijk de omkering betrokken te worden waarover we het al vaker hebben gehad en daarbij de filosofische gedachten dat licht een spoor van het verleden is, het ontstaat immers uit verbranding wat de beweging erin houdt. De vergelijking met de zon vergeet ik even.

  Pascal.


  BeantwoordenVerwijderen
 39. Haha Pascal,
  Ik dacht niet dat jij dat dacht, maar weet dat Willem graag met zeer controversiële mensen aan tafel zit zoals die rebellistsche Krisnamurthi en/of David Ick.
  En natuurlijk is het schoppen tegen de "medische maffia" vandaag de dag een zeer hot item.
  Maar dit is wel een zeer dualistisch onderwerp, want zodra er maar een scheet dwars zit rent iedereen naar de dokter.

  Het grootste probleem is dat haast niemand "open vragen" stelt en al helemaal geen gefundeerde bemerkingen heeft.
  En zo er bemerkingen komen en ik zie dit totaal anders wordt ik gek verklaard.
  Nu ben ik dat al zo'n 30 jaar, maar dat is de chaos die nu de samenleving tot "gemeen"schap maakt.
  Dat is nu de omkeringscyclus die van gehoorzamen naar rebellie omslaat.
  En dit is bij jongeren zeer opvallend.
  En vergeet niet de economische crisis die nu overal snijdt, maar de mens is pas tevreden met meer en beter en nooit t.a.v wat hij heeft.
  En vreemd genoeg lijkt vragen vandaag de dag vernederend aan te voelen voor de vraagsteller.
  En oordelen is woordzuiver toch je oor delen met anderen?!
  Neen... je mening is vandaag heilig verklaard met "vrijheid van meningsuiting".
  Daarom schreef ik ook in dit stukje o.a. over emancipatie als "heilig goed" van de vrouw om deze verandering door het niet opeten van de placenta zonder oorlog te bespreken.Want je herinnert je nog wel dat dit zowel op het blogje als in mijn thuis-situatie tot oorlog leidde.
  Nu hebben we het gewoon nergens meer over en dit voelt wel rustig, maar tezelfdertijd vreemd.

  Nu heb ik richting jou nog wel een vraag.
  Vindt je het niet vreemd dat onze progressieve verkalking van die hersenbalk wat ons maakt tot "angsthaas" en/of "mongool" toch steeds machtiger doet worden in de mensenwereld in het algemeen?
  Dat we daar aeonisch steeds zieker van worden in lichaam en geest lijkt me niet zo moeilijk.
  Oh...
  Het doet me denken aan een boekje dat mijn grootvader schreef over het ontstaan van leven dat Raimond terugvond op internet en dat ik besteld heb omdat ik het a/ nooit gelezen had en b/ omdat ik echt zijn werk heb voortgezet met het vinden van de oorzaak van onze verzieking, waarin wij de natuur meetrokken.
  Ook dit laatste is een leuk onderwerp in het weten waarom huisdieren ziek van ons worden.

  Ben en blijf benieuwd naar je "verlichte beelden" uit het verleden.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Mochten er nog mensen zijn die niets geloven van de brainwash van de twee geloven, waarover dit interview met Willem met meer diepgang had moeten gaan ...
  Zie hier hoe de eerste correcties worden gemaakt om "dit leugentje om bestwil" nu gecorrigeerd lijkt te gaan worden.
  Opmerkelijk daarin is m.i. dat "de zoon van God" -zoals de Bijbel Jesus beschreef - nu al de "messias" en/of de boodschapper wordt genoemd.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/03/Zal-paus-Franciscus-het-christendom-en-de-islam-samenvoegen
  En grappig genoeg wordt nu vlak voor de apocalyps de laatste messias op Xander-nieuws al langere tijd betiteld als de "anti-Christ", die dit sprookje en/of de brainwash gaat corrigeren.

  Siegfried..

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Goeiemiddag Siegfried,

  Dat is inderdaad een bijzonder artikel op Xandernieuws en ook ik zie dat het verschil in brainwash tussen de twee geloven gaat lijden tot de derde wereld oorlog.

  Is dit stukje uit het artikel het bepalende verschil ?

  ''in de Islam is het feit dat Jezus de Zoon van God is shirk, de grootst mogelijke godslastering en een ergere zonde dan moord''

  Wat is de diepere reden dat Jesus als de zoon van God werdt beschreven ? Was hij ook niet gebrainwashed ? want zijn naam betekend toch ik ben ?

  Ik heb nagedacht over je vraag en natuurlijk is dat vreemd. Ik heb geen overzicht hoe dit precies is gekomen. Het beeld wat ik erbij krijg is dat dit komt doordat we ook steeds verder van de natuur af kwamen te staan en ik zie dit als een groei van de ziende blinde hoogmoed. Tevens denk ik dat de groeiende macht van de mensenwereld op aarde het meest te maken heeft met de hoeveelheid mensen die mede het gevolg is van de wetenschap.
  Maar bovenal zie ik dat dit gekoppeld moet zijn aan de toenemende macht van het zwarte gat dat voortkomt uit de verzwakking van het brandende deel.


  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Haha Pascal,
  Ik had net iets op ht blogje willen zetten wat ik absoluut beter had kunnen doen ten tijde van dit interview.
  Ik had een rode stip op mijn voorhoofd moeten schilderen ten teken dat ik echt "verlicht" ben.
  Want je weet dat ik als voorbode van en tijdens die diepe uittredingen een rode vlek op mijn voorhoofd kreeg.
  Dit waren de fasen van het hoger bewustzijn en/of een giga gevecht tussen denken en weten die elkaars spiegel in termen van goed en kwaad zijn is.
  Het leuke is dat ik nu - de laatste tijd - ook wel weer uittredingen heb, maar die vlek nu niet meer verschijnt.
  Is mijn gevecht tussen die twee hersenhelften nu enigzins in balans?
  Ik kan het slechts hopen en wat ook opmerkelijk is, is dat dit - althans wat ik gezien heb - bij de laatste ademtocht niet meer komt.
  Maar ik kan het ook positief zien dat - behalve die twee of drie schoppers - er absoluut geen vragen meer lijken te zijn.
  En dan is een hernieuwd interview dus ook zinloos.

  Nu jouw reactie.
  "Twee geloven op één kussen daar ligt de duivel tussen".
  Dat is nu wel duidelijk dat dit de oorlog gaat worden, die daarna uitmondt in de WO III.
  In één van de vorige artikeltjes schreef ik - met navraag richting Nico - hoe sterretijden ook om en om yin>yang zijn en hoe het geloof daarin werd aangepast.
  In de Islam is het Mohamet als afgzant van Allah waar de mens werd opgeroepen om zich voor Allah diende te geven. Hij was de messias en/of oodschapper.
  En in het ChristenDom werd het met "Jesuis" de mensheid als geheel die vereerd moest worden , omdat of opdat wij tot het einde der dagen zouden doorgaan om die 13-de baktun te halen. Dit Vissentijdperk was daarin volgens mij een yang-fase in kosmische begrippen en diende dus spiegelbeeldig als brainwash te worden gebruikt.
  En Jesus was ook zo'n aardse boodschapper en niets meer.
  Daar heb ik al zovel over geschreven dat ik daar niet verder op inga.
  Misschien dat Nico hier met zijn astrologische inzichten kritiek op kan hebben, maar dat zien we wel.
  Zo zie ik dit "spel der vergissingen" en zo ziet Xander-nieuws die laatste profeet ook weer in de spiegel van ons denken: de AntiChrist!!
  Maar natuurlijk zijn die zgn. profeten gebrainwash door dat geheime genootschap dat "Witte Broederschap" heet en waar Confissius nu alles moet zien recht te trekken en Bijbels verhaald als Äl is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel".

  Persoonlijk denk ik dat het niet direct te maken heeft met onze groeidende afstand tussen mens en natuur. Die is wel gegroeid, maar dit was m.i. al veel langer zo.Zie alleen al de zondeval.
  Natuurlijk is de wetenschap en met name de medische wetenschap de directe oorzaak van de mensenplaag, maar was dat alles niet de bedoeling?!
  Hoe kan ik dan nog "kankeren" dat ik uit dit kartel werd gezet?
  Daar ga ik toch geen woorden over vuil maken.
  Sterker nog!!
  Ik gaf jou toch ook advies t.a.v. de bevalling van je vrouw?!
  Ik gaf Maria toch ook advies ten aanzien van haar borstkanker?!
  En vanmorgen had ik een lang telefoongespek met een oud collega in de celtherapie, die bevriend was met een Engelse collega die o.a. de behandeling van Friso deed en hij wilde weten hoeveel hyaluronidase Friso nodig had en hoe hij dat eventueel moest toedienen.
  Ik zag het niet zitten, maar hij heeft inderdaad nog hersenactiviteit.
  Lachen toch!!!
  Zal wel een storm in een glas water worden, maar bizar is het wel.

  En tenslotte je laatste zin.
  Is er een toename van macht in het Zwarte Gat???
  Dat vraag ik me af. Ik denk eerder dat het een verzwakking is van ons vermeende uitdijend HeelAl.
  Daar sprak zelfs mijn grootvader al over in zijn boek "het ontstaan van het leven" dat vanmorgen in mijn brievenbus viel.Hij was in ieder geval zeker dat het leven uit materie-fusie was ontstaan.
  Maar wie ben ik dat ik zeg, want het kan best dat ook het Yinne Zwarte Gat in kracht toeneemt.
  Is dit belangrijk?
  Mijns inziens niet en is meer een soort vluchten uit de realiteit van vandaag.

  Siegfried.


  BeantwoordenVerwijderen
 43. Haha Siegfried,

  Dat zijn dus uittredingen, dan kan ik dit toch herkennen...althans.. Neemt dit gevecht dan zulke extreme hoogtes aan dat dit in alles wat je ziet of hoort in het dagelijks leven dan of aan de ene kant te plaatsen is of aan de andere kant waardoor alles klopt in en door de extreme brainwash van goed of slecht ?
  Heeft dit ook heel veel te maken met de brainwash van ''ik ben'' waarin dan het gevecht ontstaat door ik ben goed en in de spiegel ik ben slecht ? Dit is dan feitelijk de eertse stap van de brainwash terug lopen ? waarin dan ook logisch heel veel vanuit Bijbel voorbij komt ?

  Natuurlijk besef ik nu onderhand wel dat alles de bedoeling is zoals het gaat en dat niets aan het toeval is overgelaten.

  hahaha...dus je gaat Friso weer tot leven wekken ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. haha Pascal,
  Ik moet nu echt je reactie zien te ontcyferen.
  Ik neem aan dat je het hebt over die vuurrode punt op mijn voorhoofd als zijnde de innerlijke strijd tussen goed en kwaad.
  Zo zie ik het wel en het is niet toevallig dat dit het punt is van die verkalkte brug.
  Het is dus alsof een atoombom in je kop ontploft en hoe ja daarna in alles het midden tussen goed en kwaad ziet.
  Dit is ook de reden dat ik al die uitspraken t.a.v. goed en kwaad zo bizar vind.
  Dat is ook dat het er voor mij uitziet dat iedereen schuldig is aan dat waar wij nu mee bezig zijn, maar onderwijl hadden we het nooit beter kunnen doen.

  En over Friso gesproken...
  Die oud-collega die mij belde belde mij om persoonlijke redenen en zeker niet om te proberen zo'n nobele daad te verrichten.
  Hij wil proberen - zei het via een vriend - de Engelse pers te halen , omdat hij in zijn ogen onterecht zijn licentie in Engeland is kwijt geraakt om te dokteren en nu grote problemen heeft met de KNMG ten aanzien van zijn celtherapie en stamceltherapie.
  Ik vond het al zo vreemd dat hij me belde.
  Het eerste wat hij vroeg was of ik niet blij was dat de Maya's geen gelijk hadden gekregen en hoe ik nu in de wereld stond.
  Toen begon hij mij te vragen hoe ik mensen met hersentrauma had behandeld.
  Ik snapte er niets van, want dat heb ik alleen bij proefdieren gedaan - zoals je weet.
  En toen ik dit combineerde met zijn verhaal over zijn problemen met de Engelsen ging er een lichtje branden. En toen viel hij door de mand.
  Natuurlijk is dit m.i. "het paard achter de wagen spannen", maar een kat in het nauw maakt nu eenmaal rare sprongen.

  Wat wel leuk is - terugkomend op je reactie - is dat heel veel mensen steeds bozer lijken te worden op de systeemdictatuur en zelfs Tissen steeds bozer schijnt te worden nu spaargeld wschl. ook binnenkort hier belast gaar worden. Het wordt steeds meer een huilende wolf, die het niet meer ziet zitten. Is dit ook geen prachtig symptoom van de ömkeringscyclus???
  Maar... helaas is dat nog lang niet "Het midden eren".

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Voor trouwe lezers van deze apocalyptische site

  Kortgeleden was er wederom het toeval dat mij toeviel door onwetendheid.
  Ik kreeg een tip van Raimond dat het boekje van mijn grootvader over het ontstaan van het leven op Marktplaats te koop stond.
  Toen ik het - uit nostalgisch oogpunt - bestelde kreeg ik tevens zijn eerder verschenen boek over "cybernetica" en/of stuurkunde erbij cadeau.
  Dit laatste boekje was "grootvaders main-research"' ten aanzien van het functioneren van de hersenen.

  Hier heb ik mij de laatste twee dagen in verdiept en wat mij opviel was enerzijds hoe snel onze wetenschap zich ontwikkeld heeft en Bijbels nagelaten als "Aan het einde der dagen gaat alles in stroomversnelling".
  Ten aanzien van het leven is het bijzonder jammer dat hij geen kennis had gehad van de oude Chinese doctrine over "Alle cycli die elkaars gelijke zijn". Ware dit het geval geweest dan was het echt een ander boek geworden en had hij er niet zo mee in zijn maag gezeten, waardoor hij er geen maagkanker aan overhield.
  Het boekje verscheen vlak voor zijn dood in 1963.

  Mochten er onder ons mensen zijn die geinteresseerd zijn in de mens waar ik van afstam dan wil ik deze boekjes graag doorgeven nu ze op de boekenplank zijn beland.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Beste Siegfried,

  Jouw overtuiging is dat wij als mensen vergaan.
  Je steld Willem de vraag zou je het een goede vriend vertellen als hij dood gaat? Jij zou dat wel doen, zodat hij dan nog even volop kan gaan genieten.

  Ben jij volop aan het genieten?

  Groet, Susan

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Susan,
  Leuk dat je deze vraag stelt.
  Willem gaf als antwoord dat hij dan eerder dood zou gaan en ik keerde zijn stellingname slechts om met daarbij dat ik daar nog op terug zou komen.
  Dit lukte niet zoals zo veel tijdens dit gesprek.
  Natuurlijk was dit een extreme vraag ... levend in deze extreme tijd!
  Ten eerste ben ik er zeker van dat ieders levensloop van A tot Z vastligt.
  Ten tweede - en zeker als arts - vind ik dat je niet om de waarheid heen hoeft te draaien. Dat is een leugentje om bestwil, maar voor wiens bestwil?
  Ik kan je -tig voorbeelden aanhalen over dokters die om de het brij heendraaien, terwijl ze zeker weten dat de patient dood gaat.
  Sterker nog!! Ze vertellen het wel aan de familie, die vervolgens niet meer weten hoe ze met de patient in kwestie om moeten gaan.
  Triest!!! Héél triest!
  Ten derde heb ik uit eigener ervaring mogen zien hoe patienten die ik palleatief behandelde [ en het vertelde ] zelf steeds positiever leken en wel zo extreem dat ik de familie hierover benaderde.

  Kortom... Ik weet niet wat ëen leugentje om bestwil inhoudt.
  Maar is het niet menseigen om altijd de "de zonzijde te laten zien"?
  Iedereen lijkt toch zijn beste beentje voor te zetten?
  Is dat geen leugen???
  Dat is misschien wel mijn grootste probleem in deze wereld, die door mijn uittredingen mijn wereld niet meer is.
  Is dit geen vluchten voor de realiteit?
  Dit voelt voor mij wel het moeilijkste item, want ik zie het overal om mij heen en verdom ten ene male om daain mee te gaan.

  En wat doe ik hieraan? NIETS!
  Dus ik geniet van een goed glas wijn en lekker eten in het besef dat het er "morgen" niet meer is. En ik rook om een rookgordijn om mij heen te draperen.
  Maar gelukkig kan ik als zombi wel lachen om de waanzin of waanzien om me heen.
  Meer heb ik niet en that's it.

  Groet...Siegfried.
  {haha ...klinkt dat niet erg afstandlijk???}  BeantwoordenVerwijderen
 48. Hoe verschillend kunnen mensen zijn...

  Ik ben ook een van het beste beentje voort zetten, het denken hoe ik wel zou willen dat iets is. Het werkt voor mij, voel me er erg prettig bij. Soms is er dan ook de gedachte stel dat morgen opeens alles ophoudt, dan hield ik dus mezelf voor de gek... Maar al zou ik zeker weten dat morgen alles ophoudt, zou ik het niet anders doen...

  Jij gaat er heel anders mee om. Hebt andere ervaringen. Mijn vader vorig jaar overleden (longkanker) Arts vertelde idd niet hem, maar mijn moeder dat het een gedane zaak was. Helaas werd mijn vader er alleen maar angstiger door toen hij wist dat het afgelopen was en heeft hij tot het laatst gevochten om maar niet zijn laatste adem uit te hoeven blazen.

  We kunnen het niet over doen, maar ik denk dat hij meer uit zijn laatste maanden had gehaald, wanneer hij het niet geweten had.

  Het is inderdaad erg bijzonder dat jij en Willem met elkaar in gesprek zijn gegaan. Jullie waarheden staan lijnrecht tegenover elkaar en toch zoals jezelf zegt toeval bestaat niet en je gaat nog verder, alles is al uitgestippeld van a tot z, dus dit moest zo zijn.

  Ben dan vooral nieuwsgierig waarom moest dit zo zijn?

  Een hartelijke groet? (klinkt dat beter;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Susan,
  Als er dan ook maar één menseigenschap is, is het wel zoeken naar meer en/of beter dan er is.
  Maar op het moment dat het tij keert gaan wij kankeren op iets dat buiten ons is. Dit wordt nu - als ik nu onze samenleving bezie - met de dag erger.
  En lachwekkend genoeg lijkt het er wel op dat - zoals het spreekwoord luidt - "de beste stuurlui aan wal staan".
  Zo zijn er 1001 spreekwoorden die ons "superieure IK-gedrag" laten zien en des te slechter het gaat, des te hoogmoediger wij lijken te worden.
  Dit is in het groot en in het klein.
  En als ik jouw reactie zie - je bent geen uitzondering - ziet het er voor mij uit dat wij harstikke graag belazerd willen worden... gelijk wij dat richting anderen doen.
  DIT IS ALLEMAAL HET GEVOLG VAN DIE VERKALKTE BRUG TUSSN DENKEN EN WETEN.
  En hoe verkalkter die brug is, des te grootser wij ons voelen richting de ander.

  Natuurlijk weet ik niet hoe ik was "verworden" als ik geen doktertje had gespeeld. En al helemaal niet als ik "uit angst van zien" die lezing had gehouden "cancer, it's like economy".
  Ja!!!! Dit was louter mijn angst van zien!!! Ik had twee kleine koters op deze wereld gezet en dacht toen nog dat wij onze mentaliteit van "De luxe van een kankercel te zijn" dienden te veranderen.
  Dit was in 1981 en het ging ons beter en beter.
  En dus waren wij allemaal harstikke tevreden.
  Dat wij daarmee de zwakkeren gelijk slaven tot op het bot uitkleedden maakte ons geen donder uit. Sterker nog!!!
  Wij haalden slaven uit het buitenland om voor ons het vuile werk op te knappen zodat onz kinderen konden studeren.

  Nu geven mensen hun centjes voor de noodtoestanden in de wereld, maar niemand schijnt te beseffen dat - achter de schermen - hier een complot achter zit van de wereldse machthebbers, waar o.a. Het Rode Kruis en "Mensenrechtenorganisaties" een allemachtig vuil spel spelen.
  Hoe heet dit?
  WAT NIET WEET WAT NIET DEERT!!!
  Dit geldt voor alles en zeker ook in de medische wereld!
  DAT IS DE REALITEIT EN/OF DE WAARHEID!
  Ik weet niet wat jij onder waarheid verstaat, maar als ik je reactie lees ziet die er voor jou heel anders uit!!
  Hoor dit graag van jou.

  Met andere woorden....
  Niet jij, maar ik ben daarin - om het maar te zeggen - een vreemde eend in de bijt: een vreemde eend die uit de groep wordt verstoten.

  En dan tenslotte het - zoals je het noemt - het contact tussen Willem en mij. Willem wilde helemaal geen gesprek en/of een discussie.
  Willem wilde van mij horen hoe ik uit die medische maffia werd geflikkerd.
  SPANNING EN SENSATIE DUS!
  Gelukkig kende ik Willem van vroeger en had al eerder een aanvaring met hem.
  Kijk maar op zijn site en dan zie je hoe een verlichte meester uit India mij opvolgde om alles weer in het goede te trekken.
  Ik heb er ook heel lang over nagedacht en besloot het toch te doen, omdat iedereen die ies verder kijkt dan zijn neus lang is kan zien dt het op alle fronten fout gaat.

  Basta.
  Siegfried.


  BeantwoordenVerwijderen
 50. Ik deel je waarheid dat er een vuil spel gespeeld wordt. Maar wie heeft er wat aan als ik verbitterd om de grote leugen ga zitten wachten op het eind?

  Dat is het verschil, voor mij. Het maakt jou geen vreemde eend in de bijt, dat je je niet wil laten belazeren, niemand wil dat. We worden belazerd, maar ik wordt elke ochtend op deze wereld wakker en kan twee dingen doen, ervan maken wat ervan te maken valt. Of elke ochtend wakker worden met het idee dat het allemaal onzinnig is omdat we belazerd worden.

  Krijg haast het idee dat je het de mensen kwalijk neemt, dat ze ervan proberen te maken wat ervan te maken valt.

  Wat zou jij dan graag zien?

  Misschien begrijp ik je woorden helemaal verkeerd hoor, maar zo vat ik het nu op...

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Ik neem aan dat deze anoniem Susan is.
  Dit is nu net wat ik in het interview met Willem ter discussie wilde stellen.
  Vaak heb ik herhaald dat mediteren het midden eren is en/of dat de waarheid het midden is van goed en kwaad en niets meer!
  Als iemand zijn beste beentje voorzet is dat voor mij de leugen zelve, want des te meer je dat gaat doen des te groter wordt je leugen en/of de spiegel van de ziel.
  Met andere woorden: Als jij liegt krijg je er als cadeautje de leugen voor terug!
  Zijn wij niet allemaal zo gebakken als zijnde mongolen met een hersendefect?
  Dat we er niets aan kunnen doen is een heel ander verhaal.

  Zal het hierbij laten en kan slechts hopen dat dit tot diepergaande discussie leidt.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Ja sorry die Susan.

  Er zit wat aan ruis hoor tussen onze communicatie.
  Maar misschien snap ik nu wat je bedoelt?

  Zeg jij, doordat we de leugen het bedrog links laten liggen, doen of het niet bestaat, liegen we dus zelf mee en komen er juist meer leugens en bedrog naar ons toe?

  Willem en zijn aanhangers geloven dat alles wat je geeft 10x terug komt.
  Dus ja als je beentje voorzetten de leugen zelve is, kunnen we inderdaad heeeel veeeeel leugens verwachten.

  Moet ik er voor mezelf eens over gaan denken of ik mijn beste beentje voorzetten als leugen kan zien, dat is even andersom denken, dat gaat niet zo snel;-)

  Susan  BeantwoordenVerwijderen
 53. Susan,
  Misschien mag ik als ik iets vertel over mijn eigen be-leven het iets duidelijker maken met een voorbeeld.
  Wij leven hier in Nederland tussen het water en wij moeten dat ,willen wij overleven hier met z'n allen, on-natuurlijk op kracht 'beheersen' om niet te verdrinken.
  Dit is geen duurzame oplossing simpelweg vanwege het feit dat wanneer wij onze gecreëerde waterwerken niet (op kracht) onderhouden wij alsnog verzuipen.
  We hebben dus op kracht(denken) iets onnatuurlijks verzonnen om te overleven en dat blijft tot in lengte van dagen kracht(denken) kosten.
  Hadden wij dit nooit gedaan hadden wij hier niet met zo velen kunnen leven.
  Natuurlijk gezien hebben wij dus een eigenwijze stap gezet om de natuur te manipuleren om het eigenbelang te helpen en een onnatuurlijke leefomgeving te creeren.
  Als een kudde runderen in het wild bedreigt wordt door het water trekken ze (tijdelijk) weg op zoek naar veiliger oorden.
  Vinden ze deze oorden niet komen ze om en vindt er een natuurlijke selectie plaats waardoor overbevolking op een natuurlijke manier wordt tegengegaan.
  Wij doen toch op allerlei manieren ons best om de natuur te domineren in plaats van te 'respecteren'én dát geeft altijd een onbalans die zich op zeker moment weer recht gaat trekken op zoek naar 'een natuurlijke balans'
  Kortom wij 'verliezen' het altijd,hoe wij ook creeren.
  Onze oplossingen zijn altijd de bron van het volgende probleem( en probeer dit maar eens met een simpel voorbeeld te bekijken als bv de uitvinding van de auto ).
  Het menselijke 'voordeel' hiervan is dat de economie moet groeien om te overleven waardoor een ieder, in tijden van die economische groei, brood(geld) op de plank heeft.
  Dat dat nu in tijden van economisch verval averechts werkt is meer dan duidelijk, alleen accepteren wij dit niet en gaan (als ik naar mezelf kijk ha ha ) allerlei noodoplossingen verzinnen om op zijn minst te houden wat we hebben waardoor de onbalans alleen nog maar groter wordt(de bevolking blijft groeien) en daarmee ook de spanning(ongelijkheid).
  Dat dit alles ook nog eens de bedoeling lijkt te zijn (het hervonden verhaal van Siegfried)en wordt aangetoond door oa zijn onderzoeken van de verkalkte brug en de dagelijkse praktijk.....wil er bij ons (on)natuurlijk helemaal niet in, dus gaan we steeds harder knokken en daarmee liegen (tegen de natuurlijke loop van de 'rest'...in.
  Willem heeft het daarin waarschijnlijk bij het rechte eind.... dat we alles wat wij geven/creeren/ en verstoren vroeg of laat midden in ons gezicht terugkomt om diezelfde verstoring te 'egaliseren'/gelijktrekken.
  Het enige verschil met Siegfried is dat Willem alleen lijkt te denken aan 'vloed' en overvloed en dat Siegfried weet uit te leggen dat vloed er nooit kan zijn zonder eb....
  Maar lastig blijft het ....als ik voor mijzelf mag spreken omdat je met deze 'weten'schap constant in duel lijkt te zijn met jezelf en je geweten

  BeantwoordenVerwijderen
 54. haha Susan,
  "Wie goed doet, goed ontmoet", maar ...
  Ken je niet de gezegde "Nederigheid is des duivels oorkussen"?
  Waarom worden wij opgejaagd om "de beste van de klas" te worden?
  Ik zal je een leuke anecdote vertellen over iets wat heet "opvoeding'.
  Ik had één dochter die op school moeilijk mee kon komen en één die het aan kwam waaien. Toen de rapporten kwamen gaf ik de eerste een groot cadeau en de laatste niets.
  Het was oorlog in huize Bok, want ik was gemeen... volgens de laatste.
  Lachend zei ik dat zij al een groot cadeau had gehad met die goede cijfers en haar glamour in de klas.
  Zo stond ik nu eenmaal in het leven.
  Later zou dit nog veel erger worden. Ik begon succes en status te zien als het ergste wat iemand kon overkomen.
  Status werd voor mij het summum van "waanzienigheid" . Ik weigerde grote banen en wilde onder geen beding promoveren.
  Dit wekte de boosheid van mijn ouders op, want zij waren "status".
  Waarom?
  Hoe hoger je valt ds te groter wordt de leugen ... om jezelf staande te houden.
  Dit geldt voor iedereen en niemand uitgezonderd.
  Iedereen lijkt zich mooier voor te doen dan hij/zij is geestelijk of lichamelijk. ik noem dat zelfverheerlijking.
  Maar oh wee als het mis gaat, dan gaat iedereen vechten om zijn/haar gezicht te redden.
  Ik die fase zitten we nu.
  De verkankerde wereld is nu terminaal en het is nog slechts wachten wie "de stekker uit het stopcontact trekt".

  Ik zei je al dat ik Willem kende en dat was ook dat hij weigerde om een interview af te nemen.
  Daarom begon ik ook met dit item en stelde hem als eerste een paar vraagjes, die hem en zijn tafelgenoot in verlegenheid brachten.
  Willem parasieteert in mijn ogen van een grote groep mensen met zijn "omhoog gevallen Ego".
  Het is dan ook logisch dat hij mij na deze middag NOOIT meer iets van zich heeft laten horen en ook niet meer reageerde op mijn mail.

  Natuurlijk was ik verdomd boos op het medisch kartel van leugen en bedrog, waarin ik vele therapiëen leerde zien met lichaamseigen stoffen.
  Ik stapte uit dit "vrije beroep" en deed dat toch.
  Dat werd allereerst mijn doodsvonnis!
  Is het niet belachelijk dat het nog steeds "verboden' is om te vertellen waarom wij steeds zieker worden in lichaam en geest: de verkalkte brug tussen denken en weten?
  Maar de keerzijde was wel en dat was mijn prikkel om te zoeken naar het waarom achter het daarom.
  En nu ik dat weet bestaat goed en kwaad voor mij niet meer.
  Nu ben ik dankbaar voor het feit dat ik zo'n bizar leven heb geleefd.
  Maar dat ik echt niet meer in deze wereld van "Ik ben goed" thuis hoor.
  Sterker nog!!!
  Nu ik weet dat het nooit anders kon gaan - ook al leidt dit tot zelfvernietiging - heb ik er gen moeite meer mee.
  Maar het betekent wel dat IEDEREEN SCHULDIG IS aan onze zelfvernieting en dat onze "V.O.C.-mentaliteit" als zijnde onze erflast misschien wel de grootste is in dit levensspel.

  Last but not least kan ik je zeggen dat je je houding absoluut niet behoeft te veranderen, want dit is de weg die wij moesten lopen en dus ook lopen.

  Ik kan slechts hopen dat door jouw inbreng er een ander soort discussie ontstaat.

  Siegfried.  BeantwoordenVerwijderen
 55. Fons,
  Je was mij net voor en zag je reactie pas toen ik de mijne erop zette.
  Mag ik je iets vragen t.a.v. je in mijn ogen nogal filosofisch verhaal over ons "Nederiglanders" met in ons vaandel "Ik worstel en kom boven"?
  In de eerste plaats zijn wij geen dieren, want anders zag de wereld er totaal anders uit.
  Neen!!! Wij zijn daarin echt uniek en als er dan ook maar één volk is dat mee heeft gedaan om de wereld aan zijn voeten te dwingen zijn wij het wel.
  Maar wat ik echt niet snap in dit verhaal is waarom jij van mening bent dat de economie moet groeien om gezond te blijven.
  En dan heb je het over het domineren van de natuur, maar is het niet vele malen erger dat wij elkaar constant de les willen lezen en/of domineren?
  Om met Susan te spreken öns beste beentje voor zetten".
  Mijns inziens is dat een veel grotere vijand "in ons", die uiteindelijk altijd weer tot oorlog leidt.

  Het meest cynische in dit spel der vergissingen is dat hoe groter die verkalkte brug wordt, des te groter onze macht en beheeszucht over voorgaande culturen.
  En die geschiedenis zit in onze erflast verankerd en zo gebruikt het Westen alle voorgaande culturen om ons te dienen. De voorbeelden zijn legio.
  Dat is m.i. een van de redenen dat wij "denken" niet bang te zijn voor China of Rusland of welke "dictatuur" er wereldwijd ook is.
  En dat betekent dat wij altijd weer kritiek hebben op zulke öuderwetse denkbeelden , terwijl wij niet lijken te beseffen dat vrijheid, gelijkheid en broederschap wel het meest lachwekkende is wat wij enken te hebben.
  In een dictatuur kunnen we de dictator nog elimineren, maar in onze systeemdictatuur is dit ten ene male onmogelijk.
  Het enige wat wij nog hebben is "vrijheid van kakelen als een kip zonder kop" en zelfs kankeren is daarin een vrijheid geworden.
  Maar elkaar pesten...
  Haha, dat is gemeen en nu dit steeds meer slechtoffers eist, zal het wetboek van strafrecht "op ons verzoek" toch weer dikker worden totdat...
  Totdat wij allemaal veroordeeld worden tot de bedelstaf.

  Ach laat me ophouden.
  Het is slechts wachten op "Wie het kaarsje uitblaast".
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Siegfried,

  Je vraagt mij waarom ik denk dat de economie moet groeien om 'gezond'te blijven.
  (Vooropgesteld dat dit mijn-onze kleinmenselijke dwaling is natuurlijk)
  Ik denk te weten dat wanneer de economie(beweging) niet zou groeien en zoals nu, de bevolkingsgroei doorgaat, wij simpelweg niet genoeg 'voeding' in de ruimste zin van het woord zouden hebben om te overleven.
  Hetzelfde gebeurt filosofisch gezien toch ook met een boom~... als het bladerdek groeit moet ook het wortelgestel meegroeien om genoeg voeding te leveren.
  Wanneer de economische groei, zoals nu goed is te zien, stagneert en dus achterblijft bij de bevolkingsgroei krijgen we ergens tekorten én zeker als er dan ook nog mensen zoals wij hier in het ´rijke´ westen zijn... die zich verrijken ten koste van de ´armen´ binnen hetzelfde totale mensdom.
  Het domineren-manipuleren van elkaar tenslotte is zoals ik het zie dus een gevolgprobleem van het in eerste instantie grootschalig domineren en manipuleren van de natuur....en is daardoor inderdaad weer veel ´erger´als het probleem ervoor omdat we daardoor onszelf aan het uitroeien zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Susan,
  We hebben hier op dit blogje niet zo vaak vrouwen meer.
  Volgens Maria is dit mijn schuld, omdat ik niet vrouw-vriendelijk ben.
  Waarom snap ik niet, maar opmerkelijk is het wel.
  Nu jij je hier in het "hol van deze wolf" hebt begeven , heb ik een vraag richting jou.
  Hoe kijk jij naar het fenomeen vrouwen-emancipatie aan, dat volgens mij als oorzaak heeft het nalaten van opeten van de placenta, waar ik in het interview met Willem probeerde iets dieper op in te gaan.
  Als ik terug kijk naar mijn bizarre doktersjas is dit misschien wel de grootste ontdekking en... misstap van de mensheid, die - vreemd genoeg - tot op heden nog steeds niet het daglicht mag zien en dat terwijl er nu "placentapillen" op de markt zijn die zoveel postnatale perikelen bij moeder en kind kunnen verhelpen.
  Sterker nog!!! Zelfs op alternatieve sites krijg ik daar geen gehoor en dat terwijl meer dan 60% van de vrouwen hier lasr van hebben.

  Maar afgezien van deze "zondeval" - om in Bijbelse termen te spreken - is het mij tot op heden niet gelukt om hier iets van een discussie over te voeren.
  Durf jij dit onderwerp "manmoedig" aan, want vreemd genoeg zegt dit mannen niet zoveel... behalve die halve gare Pascal [ hahaha ].
  Zet je beste beentje daar maar voor.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Fons,
  Ik moet wel lachen om "je gezond verstand", want volgens mij klopt er geen donder van.
  Iets wat de mens van nature mist is "tevreden" met wat hij heeft en altijd op zoek naar meer en beter.
  Naar mijn bescheiden mening is dit allemaal het gevolg van die verkalkte brug wat ons tot angsthaas maakt.
  En naarmate die brug dichter slibt wordt die drang naar meer en beter alleen maar groter.
  Je kent toch wel de gezegde "het is nooit goed of het deugt niet"?
  En dit fenomeen leidt uiteindelijk tot "Hoogmoed vóór de val".
  Geloof je dit niet?
  We hebben niet voor niets nu een verzorgingsstaat als nooit tevoren opgebouwd om nog een beetje het gevoel te geven dat we allemaal voor iets wat heet "samen" voor te gaan.
  Maar ook hier geldt dat die brainwash-schil verdomd oppervlakkig is en wschl. net zo oppervlakking is als liefde...zucht!!!
  Het is toch allemaal "schijnheiligheid" wat de klok slaat?
  Ik behoef alleen maar naar jou te kijken !!!
  hahahaha

  S."Het Bokkig beest Lucifer" in veler ogen.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Siegfried,
  Dank voor je bevestiging van mijn menszijn...(ha ha !?)
  En die brainwashschil is waarschijnlijk net zo dun als 'de schil' om 't zwarte gat waarschijnlijk.....
  spanning ten over en over all hetzelfde...

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Haha Fons,
  Het is maar net hoe je ernaar kijkt.
  Ik denk dat die brainwash-schil zo ijzig dik is als de verschillen in temperatuur tussen het Zwarte Gat en ons in brand staande Heelal.
  Dat heel veel mensen veel van mijn ontrafelingen over ons "Zijn" echt een ver van mijn bed show gelezen worden.
  Alleen al de cyclische processen die boven ons plaats vinden en ons doen en laten bepalen is m.i. voor bijna iedereen een totaal oninvoelbaar gebeuren.
  En dit geldt natuurlijk ook voor vele van mijn medische ontrafelingen.
  Maar als er dan ook maar één onderwerp is waar ik echt niets van begrijp is het wel hoe het niet opeten van de placenta als zoogdier ons allen extreem beinvloed heeft.
  Het heet echt niet voor niets in de Bijbel de zondeval.
  Ik moet er nog vaak aan terugdenken hoe ik hierdoor in het Academisch Ziekenhuis in Groningen de onvoorstelbare woede van de hoogleraar kindergeneeskunde opwekte en NOOIT meer op de Kinderkliniek mocht komen.
  Dit was werkelijk een groots moment.
  Het was als alles het toeval wat mij toeviel toen ik als consulent van de Chirurgie - mijn laatste stage - naar een kind moest kijken met een liesbreukje dat geopereerd moest worden.
  Toen ik daar aankwam was er een "opstootje van verpleegsters" rond het bed van een pasgeborene en vroeg als "Janus onbenul" wat er aan de hand was.
  Met een stem van diepe droevenis bromde de hoofdverpleegster "Gaat dood aan juvenile pulmonary distress" en/of wiegedood.
  Ik had toen al mijn ontrafelingen t.a.v. irreversibele shock en o.a. mijn experimenten met hersenoedeem achter de rug en ontrafeld en wist dat er maar één therapie voor was: het wonderenzym placenta!!!
  En ik had er genoeg van in mijn pocket via Organon.
  Wat kon ik meer doen dt binnenlopen bij de hoogleraar en hem vertellen wat eraan de hand was. Het was g.v.d. een simpele injectie met een uitwerking binnen een kwartier!!!
  Snappen doe ik er tot op de dag van vandaag nog niets van.
  Als het voor die baby toch al over en sluiten was, waarom dan niet geprobeerd. Het is toch zoiets van "nee heb je en ja kan je krijgen"?
  De goede man is al lang overleden, maar ware hij nog in leven dan zou ik hem er misschien alsnog voor de rechter slepen.
  Later - toen ik tot "edelslager" in Winschoten werkte - kreeg in nog zo'n bizar moment.
  Het was je joch van zo'n 15 jaar, die in het zwembad met zijn kop op de bodem was gedoken en totaal verlamd op de spoedeisende hulp kwam.
  De foto's wezen uit dat er geen breuken waren en dus was het volgens de neuroloog [ die ook in dit grootse Academisch Ziekenhuis -haha ] zijn opleiding had gehad een zware beschadiging waarvoor geen therapie mogelijk was. Toen hij als gelijk Jesus tegen de verpleester zei "Moet naar een verpleegtehuis, want gaat toch dood" sprong ik uit mijn vel van woede.
  Ik had g.v.d. toen al zo veel ervaring met dit "wonderenzym" opgedaan dat ik zeker wist dat ik die acute zwelling binnen een kwartier kon wegnemen.
  Er ontstond een oorlog en gooide een infuuszak naar zijn kop, maar je snapt het vervolg.
  Ik kan mij voorstellen dat dit voor leken allemaal onbebrijkelijk klinkt, maar dat van de placenta opeten als zoogdier moet toch voor iedereen begrijpelijk zijn?
  Of zie ik dat verkeerd?
  Zo kan ik die lijst nog -tig keer groter maken, maar het interesseert toch niemand echt.

  Gelukkig kan ik er nu wel om lachen, want mijn studie daarna over het menszijn als geheel was voor mij persoonlijk wel de kroon op mijn werk, waardoor ik al mijn tegenspoed kan plaatsten onder de noemer "door schade en schande iets wijzer".

  Maar wie weet komt Susan nog met een reactie over haar beeld van de emancipatie van de vrouw waar we dan openlijk het goed en kwaad onder één noemer kunnen brengen.

  Siegfried.


  BeantwoordenVerwijderen
 61. Hallo Siegfried, Fons en Susan,

  Sorry, ben er weer na even weggeweest. M'n bazen bleven maar tegen me aan ouwehoeren terwijl ik hele andere dingen helder probeer te krijgen en dan verlies ik telkens het stukje dat eventueel naar een vraag of antwoord kan leiden, ik geef dus gewoon hun de ''schuld''...haha!
  Toen ik de reacties van Susan las wilde ik haar precies dezelfde vraag stellen maar ik weet niet of jij -Susan- daarover hebt gelezen en je enigzins een beeld hebt kunnen vormen, anders kun je mijn inziens die vraag alleen oppervlakkig beantwoorden.
  Voor mij is wel duidelijk dat het nalaten van de placenta opeten het begin van de verkankering is, de cancer, het teken kreeft 69 en/of de omkering. Maar over de kosmische invloed ga ik het niet hebben althans...haha.. het staat voor mij als een paal boven water dat dit weten voortkomt uit het feit dat de zon dan zijn hoogste punt heeft bereikt en daarna in ''zon-de-val'' gaat om het zo maar te zeggen. Dit nalaten moet dan ook niet toevallig zijn samen gevallen ? Had de vrouw de placenta wel op blijven eten dan had zij ook nooit geëmancipeerd, iets dat blijkbaar ook essentieel was/is om die val van de zon op te vangen voor onze moeder en waardoor wij tegelijkertijd uiteindelijk allemaal weer worden verlicht... van erfzonde. Die val is in mijn ogen overigens niets meer dan een verandering in kanteling van de aardas ten teken dat zij meer verzwakte.

  Maar nu een vraag...
  Siegfried, je vertelde laatst dat er door het gevecht van de geboorte en door het nalaten een trauma ontstaat en dit een hechtere band tussen moeder en kind betekent. Kan ik de emancipatie zien als een omkering daarvan ?

  Pascal.


  BeantwoordenVerwijderen
 62. Haha Pascal,
  Ik was je al kwijt en dacht ... als ik je nu eens voor gek verslijt kom je vanzelf weer terug. Maar je weet hoe ik daar tegenaan kijk...Ik vind het een soort eremedaille!!!
  Ook nu weer leuk dat je dit niet opeten van de placenta in relatie brengt met het astrologisch sterrebeeld Kreeft als teken van de omkering.
  Maar hoe je dit vervolgens als zondeval probeert met de zon zul je toch verder moeten uiteenzetten, want je weet dat ik een astronomisch onbenul ben.

  Nu je vraag richting mij.
  Je weet dat moeder en kind twee verschillende genetische personen zijn en dat betekent dat er - net als bij transplantatie van organen - een afstotingsreactie plaatsvindt.
  Als je niet beter weet - zo denkt volgens mij de medische wereld hier nog steeds over - zou het kind al direct worden afgestoten.
  Maar dat gebeurt niet.
  Je weet dat ik veel gewerkt heb met de celtherapie van Niehans en ook daar over gepubliceerd heb. Dit zijn embryo's van ongeboren lammeren of koeien.
  Dat DNA verschilt nog veel meer t.o.v. de mens en toch komt daar geen afstotinge-reactie op.
  Dus er is iets anders wat die afstoting triggert.
  Dit is volgens mij het afval van de celstofwisseling die anders is.
  Ik zeg dit voorzichtig, omdat ik dat niet kon en kan bewijzen.
  Ik kan hooguit zeggen dat ik - na dat wereldcongres - langere tijd in contact heb gestaan met transplantatie-deskundigen uit Florida, die voor mij proeven deden met spoelen van organen met placenta-enzymen en/of hyaluronidase. Dit had een fantastisch resultaat bij hun proeven, maar werd verboden.
  Dit specifieke afval van de ongeborene komt pas in de laatste maand als het kind langzaam zijn eigen stofwisseling ter hand neemt.
  Dan begint langzaam maar zeker die afstotingsreactie op gang te komen.
  Dit veroorzaakt allereerst het langzaam dichtslibben van de bloedvaten in de placenta en tenslotte wordt het kind üit nood geboren.

  Om kort te gaan is het een gevecht op leven en dood voor moeder en kind.
  De maternale kindermoord en de wiegedood zijn daarin de meest extreme uitingen.
  En als zij beide overleven is dit zeker voor de moeder alsof zij het beide hebben overleefd, maar beangstigend was het wel.
  Als de vrouw of het vrouwtje in de natuur direct die placenta opeet is dit trauma binnen een kwartier weer vergeten. Zij verzorgt het jong tot het op eigen benen kan staan en dan stoot ze hem af.
  Dit is - in mijn ogen - nu wel bepaald anders dan vroeger.
  Het is net als je met de schrik vrij komt uit een hachelijke verkeerssituatie. Ik schrikt je kapot, maar dat ben je vrij snel weer vergeten.
  Nu blijft - zeker voor de moeder - dit trauma diep van binnen zitten en zij blijft vechtlustig en des te langer en vaker dit trauma van generatie op generatie zich voltrekt des te vechtlustiger ze wordt.
  Kijk je nu naar de dierenwereld dan is het vechten - meestal om het mooist meisje van de roedel - groot, maar dat van de vrouwtjes relatief erg weinig.
  Kijken wij nu naar de vrouw, dan gaat zij met evenveel plezier - spanning en sensatie - het leger in.
  Vechten om te overleven dus!
  Maar hoewel we dit bij jongetjes niet zo goed kunnen beoordelen t.o.v. vroeger gebeurt daar hetzelfde. Dus ook zij zullen vechtlustiger worden om de beste plek of status of oorlog.
  En was dat nu niet juist de bedoeling dat wij - iedereen dus - tot het bittere einde zouden vechten om te overleven?

  Is dit een beetje duidelijk?
  Dus in mijn ogen is die emancipatie bepaald geen verbreken van die hechte band tussen moeder en kind, maar het tegendeel!

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 63. die gene , dia gnos - tiek , erf las(tig) , enz enz.

  Beste sieg , maar ik kan er met mijn pet niet bij !

  Gelukkig is er leven na de dood !! Neuroloog Eben Alexander kan er over na praten .
  Ik begrijp je verhaal wel , maar het is nog geen bewijs dat je de waarheid in pacht heb , ook al klinkt het erg geloofwaardig net zoals vele anderen dat proberen te zeggen .

  Wetenschap zal altijd wetenschap blijven en niet de waarheid .

  stranger

  BeantwoordenVerwijderen
 64. interview

  Dit Engelse woord is een samentrekking van het Latijnse 'inter visus' en betekent 'er tussen kijken'. Een 'interview' is dus een 'tussenkijkje'. Het Nederlandse woord 'vraaggesprek' geeft nauwkeurig weer wat er wél wordt gedaan: een gesprek dat ontstaat doordat er vragen worden gesteld; maar dat duidelijke woord is vrijwel geheel verdrongen.

  stranger

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Emotie

  Het woord 'emotie' komt van het Latijnse 'e-movere', dat 'eruit bewegen' betekent. Het woord zegt dus niets over 'gevoelens'; maar er wordt over het algemeen wel een onbeheerste gemoedsgesteldheid, een gemoedsaandoening mee bedoeld. Echter, álles wat de geest in zichzelf vormt, kan 'eruit bewogen' worden, kan worden uitgedrukt: gedachten, gevoelens, wilsbesluiten.
  Het woord 'emotie' is verwisseld met het Latijnse 'affect'. 'Affectus' betekent: gemoedsaandoening. Het Nederlandse woord 'aandoening' zegt nauwkeurig waar het om gaat: de gemoedsgesteldheid wordt 'aangedaan' door alles, waar de geest geen macht over heeft. Toch dreigt dit zo duidelijke woord in onbruik te raken.
  Iemand die in een 'aangedane' gemoedstoestand verkeerd, kan 'bewogen', 'ontroerd', 'getroffen', 'geraakt' of 'aangeslagen' zijn, woorden met een duidelijke betekenis, die nu alle door het nietszeggende 'geëmotioneerd' worden vervangen en daardoor in onbruik dreigen te raken.
  Het woord 'emotie' wordt ook gebruikt voor aandoeningen die juist níet 'er uit worden bewogen', zoals angst, stil verdriet en minderwaardigheidsgevoelens. Juist doordat zij níet worden geuit, zorgen zij voor persoonlijke moeilijkheden.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Beste "stranger",
  Ik mag dan slechts 3 jaar gymnasium hebben gehad, maar voor mij is emotie uit motie en placenta komt van placentar en/of behagen.
  Dan weet je ook wat aplacentar betekent .
  Emotie is woordzuiver niets meer dan uit motie en/of de dood in de pot.
  Interview is een vraaggesprek dat ben ik met je eens, maar een vraaggesprek is wel iemand's mening vragen en dit is volgens mij naar binnen kijken bij de ander om er vervolgens op te reageren.
  Maar Willem wilde gen vragen stellen en ik weet ook wel waarom.
  Het meest lachwekkende is wel dat - niet alleen hier op het blogje - maar in het algemeen vragen een soort vernedering lijkt te zijn voor de vraagsteller.
  Een mening hebben is heel wat anders dan iets weten.
  Een mening heeft altijd de klankkleur van goed of fout.
  Maar in mijn beleven is er geen goed of fout.
  Daarnaast kan ik je zeggen dat jezelf hier prezenteren als stranger voor mij al duidelijk maakt hoe jouw "gemoedstoestand" eruit ziet.

  En last but not least...
  Als je de oorspronkelijke definitie van leven kent - alles wat beweegt - heb je volkomen gelijk.Die definitie komt uit de oude Chinese Dynastie.
  Hierover staat meer op de website.
  En als je de de kleinmenselijke definitie gebruikt heb je ook gelijk, want onze erflast bestaat uit een samenraapsel van alle voorgaande levens.
  Wij noemen dit zo mooi stamboom en als je naar een boom met zijn jaarringen kijkt zie je daarin ook alle voorgaande levens van die boom.
  Staat er constant een noorden wind dat zal die boom krom groeien naar het zuiden en ook dat kun je in die jaarringen terug vinden.
  En als een boom heel langzaam groeit -nood - dan zijn die jaarringen dun er verhard.
  Moet ik hier nog mee verder gaan?

  Of je man of vrouw bent weet ik niet, maar denk dat je het laatste bent.
  Waarom?
  Omdat je zelfs je emotie niet laat zien, maar semi-wetenschappelijk nonsens vertelt.
  Terugkomend op het onderwerp emancipatie en mijn verhaaltje hierboven is het wel de vrouw die -tig keer meer "dwingende emotie" heeft dan haar manlijke partner. En dit heeft ook alles te maken met het aplacentar van de vrouw.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Siegfried goeiemorgen,
  Jouw stukje over de 'placentaconsumptie' doorlezende viel mij het volgende citaat op.

  "Als de vrouw of het vrouwtje in de natuur direct die placenta opeet is dit trauma binnen een kwartier weer vergeten".

  Gesteld dat dit echt zo was(en dat kan haast niet anders)borrelt bij mij de vraag op....en dit is wellicht een retorische
  Zou het nu nog zo zijn dat dat trauma direct (of na er een nachtje over te hebben geslapen)ook weer zijn vergeten ?

  Ik vraag dat omdat toen dat opeten nog een 'algemeen goed' was de verkalkte brug waarschijnlijk nog niet zo dichtgeslibt was als heden ten dage waardoor net als bij dieren de nacht de emotie van de dag nog iets makkelijker kon 'rechttrekken'.....waardoor werd 'vergeten'ipv van dat het werd 'overdacht' en beladen met Emotie.

  Kortom mijn vraag is:
  als de moeders nu alsnog de placenta weer op zouden eten zou dat ondanks de aanwezigheid van een erg verkalkte brug nog steeds het trauma van de geboorte kunnen doen vergeten.?

  Als dat echt zo is, zou dat in theorie toch betekenen dat wij de gehele langdurige evolutie daarmee in één keer weer teniet zouden kunnen doen ....?  BeantwoordenVerwijderen
 68. ha ha Dit nalezende zie ik ineens de dubbele betekenis van het woord 'ont-houden'.
  Over spiegelbeeldige uitleg gesproken....

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Haha Fons,
  Wat bepaalt ons karakter?
  Toch louter erflast!!!
  Als vrouwen nu massaal de placenta gaan opeten via placentacapsule, die gewoon te bestellen zijn via internet wordt het trauma niet erger meer dan het nu al is.
  Ik had dit antwoord ook aan Pascal kunnen laten, die mij vertelde dat zijn beweegreden om zijn vrouw placenta te voeren na de bevalling louter was dat hij de gevolgen - postnatale depressie - zelf niet zou overleven, omdat hij het al moeilijk genoeg had in de relatie.

  Als ik terugkijk naar hoe het er vroeger moet hebben uitgezien toen de vrouw nog wel haar moederkoek voor goed moederschap opat - ik relateer dit aan ons "na-apen" was het eerder de man die vanwege de verkalte brug de vrouw in de nacht bescherming moest bieden, omdat wij nu eenmaal geen "instinct" hebben.
  Met andere woorden; Toen "eiste de vrouw" - die altijd 8% meer vitaliteit heeft dan de man - haar en haar kroost te beschermen.
  De mensheid stief in eerste instantie ook bijna uit.
  Maar ja - je weet dat de man iedere dag vers sperma aanmaakt en van dat beschermen kwamen wel steeds meer kindertjes.

  Een ander aspect van "alles is zo groot zo klein" is wel het aspect van eicel en zaadcel, waarin de laatste vecht om die eicel binnen te dringen.
  Naar mijn bescheiden mening is dit al een beeld hoe de man meer vechtend in het leven staat dan de vrouw.
  Maar door dit langdurige trauma vanaf de zondeval werd de vrouw niet alleen strijdlustiger tgv. van emotie, maar hetzelfde gebeurde ook bij de man.
  En aan het eind van de laatste aeonen was het wel de vrouw die zo vechtlustig geemancipeerd werd, dat zij de scepter overnam. Kijk maar naar de Egyptische tijd.
  Oh... zonder problemen had ik over alle aspecten hiervan nog wel een boek kunnen schrijven.

  Dan iets heel anders.
  Je gaf me van de week het mailtje over "tegenlicht" waarin het kennerlijk "gedoogd" werd om een uitzending te maken over het "belastingparadijs" Nederland als uiting van onze V.O.C. mentaliteit.
  Is het niet te bizar voor woorden dat ik dit al tientalle jaren in vele artikeltje - zelfs op het Volkskrantblog - als zijnde het kankergezwel in Europa heb neergelegd?
  En hoe schattig was het om vanmorgen te horen van de PVDA dat hier een einde aan moest komen.
  Hebben die mensen dan echt geen idee wat daarvan de gevolgen zijn?
  Dit is toch regelrechte zelfmoord?
  En als je het staatje van Xandernieuws ziet [ http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/03/Grootste-vermogensbeheerder-trekt-zich-terug-uit-Europa-Kapitaalvlucht-Spanje-en-Itali ] komt mijn beeld van de mondiale kanker als terminaal beeld wel erg dichtbij de waarheid.

  Maar gelukkig hebben wij nu contact met een "stanger", die via een hooggeleerde neoroloog weet dat er leven na de dood is.
  Dat is toch wel erg geruststellend.
  Of niet soms!!!

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Siegfried,
  Ha ha het verbaasde mij sowieso al dat de dag na de uitzending van tegenlicht niemand de straat op ging...terwijl ik het eigenlijk had kunnen weten ha ha .
  Zelf doe ik ook moeite om mijn rookwaar zo fiscaalvriendelijk mogelijk in te kopen...en mijn mandjes laat ik ook in indonesie maken om er nog wat aan te kunnen verdienen.....
  Met andere woorden en laat ik het voorzichtig stellen .....
  Bijna iedereen heeft dezelfde boter op zijn of haar hoofd...dus dat zal de reden zijn geweest voor het uitblijven van protesten....behalve de Partij van de Arbeid notabene gaat nu schoon schip maken voor eigen politiek gewin(ha ha ) ...om in de paasstemming te blijven zou ik willen zeggen...."vergeef het ons want we weten echt niet wat we doen"........
  hier de linke link..

  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/tax-free-tour.html

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Siegfried,
  Ik kom toch nog even terug op jouw antwoord.
  Eigenlijk kunnen we dan toch de conclusie trekken dat de medische wereld ,hoe 'fout' het ook lijkt 'perfect' maar welliswaar 'onbewust' meewerkt ann het grote spel van 'het leven'...en het maar goed is dat ze (uit economisch eigenbelang) niet naar jouw luisteren ha ha .....want het moet menselijk gezien 'fout' gaan om weer, in het grote plaatje dus, 'goed' te gaan..?!!

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Fons,
  Kan je je nu voorstellen dat ik mijn boosheid kwijt ben ten aanzien van de medische wereld.
  En inderdaad was dit totaal onbewust, want het ging aldaar - net zoals bij jou en ieder ander - toch louter om geldingrang en eldingsdrang?
  Of zie ik dat verkeerd?
  In kan het je nog sterker vertellen.
  Je weet dat ik liever timmerman wilde worden, maar als ik nu terugkijk ben ik mijn ouders verdomd dankbaar dat ik die doktersjas moest aantrekken.
  En dat die paste is wel meer dan duidelijk als ik zie hoe mijn al overleden grootvader mij de grootste voorzet gaf.
  Als dat geen absoluut bewijs is dat er leven is na de dood , weet ik het ook niet meer.

  Kan je je nu ook voorstellen waarom "boogschutter" altijd al zijn pijlen mis schiet in het licht van astronomy en/of in zijn spiegel astrologie?
  Ik neem aan dat ik dat voor niemand meer behoef uit te leggen.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Goeiemiddag Siegfried,

  Dank voor dat antwoord, dit is duidelijk. Ik kwam op die vraag omdat de vrouw door het steeds meer meedoen met het overlevingsgevecht er dan juist minder voor haar kinderen is... maar oké de vrouw denkt net als mannen natuurlijk dat dit goed is wat zij doen.

  Mijn vergelijking met de verminderde zonne energie is - maar ik zie er nog te veel in- gebasseerd op het landleven dat zich het meest op het noordelijkhalfrond bevind en waar de kreeftskeerkring ligt die inmiddels natuurlijk ook is opgeschoven. Ik bedoel dat ik denk dat er feitelijk minder energie op het noordelijkhalfrond ontstond door de veranderde kanteling van de aardas dan op het zuidelijkhalfrond.
  Zo zou ik dit kunnen zien als dat in die grotere cyclus het noordelijkhalfrond naar de winter toe gaat en het zuidelijkhalfrond naar de zomer maar daarintegen staat natuurlijk wel gewoon de globale algehele afkoeling. Dit moet mijn inziens dan ook oorspronkelijk zo zijn nagelaten in de gemaakte sterrenbeelden maar...ik kom er op terug want helder is het nog allerminst.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Hahaha Pascal,
  Besef je niet dat je gewoon slaaf bent van je vrouw?
  Je moet het maar eens proberen door ze bijvoorbeeld geen luier om te doen of ze één keer geen eten te geven.
  Dan zul je geen fijne avond beleven.
  En als jullie wat ouder zijn en de kinderen uit huis zijn [ sorry voor dit grapje in deze tijd ] zal ze of alleen of jou dwingen om mee te gaan.
  De moeder kan haar kind NOOIT loslaten en zal ze tot haar dood blijven bemoeien met HAAR kroost.
  En jij ... als je er tegenin gaat - je bent immers maar slaaf - dan zal je dat op die momenten heus wel voelen.

  En dan je tweede "dagdroom'.
  Volgens mij schommelt die aardas - ik vergelijk het met het electron dat om zijn kern draait - iedere omwenteling constant en waarschijnlijk richt die aardas zich constant naar dit centrum.
  Maar weten doe ik dit niet, want het invullingen t.a.v. het gelijkheids-principe.
  Maar... Is het zuidelijk halfrond niet altijd warmer geweest?
  De mensheid migreerde toch van Madagascar allereerst via Afrika naar het zuiden?
  Hij ging in mijn ogen pas richting het noorden toen hij zich beter wist te wapenen tegen de koude.
  Maar over je filosofie zal ik - of ik wil of niet - toch over nadenken.
  Maar misschien zijn er hier mensen in de zaal die daar ECHT studie van hebben gemaakt. Of ze die "wetenschap" zullen prijsgeven vraag ik mij af , want zo er al enig intellect in de reaguurders schuilt zullen zij zich toch niet graag blootgeven.
  Schoppen tegen - zonder een goede uitleg - voelt toch altijd beter?!?!

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Hoi Siegfried,

  Ja dat besef ik wel en daarom schoof ik de schuld voor mijn vluchten voor deze realiteit door te dagdromen ook af op mijn bazen... waarvan Debby er één is... hahaha

  Dat is ook wat ik bedoel... de schommeling van de aardas die beïnvloed wordt door de planeten. De planeten die tegelijkertijd de zonne energie beïnvloeden die daardoor cyclische ''magnetische omkeringen'' kent waar die aardas dan van op zijn lazer krijgt. De aarde keerde mijn inziens steeds net niet om mede doordat zij de grootste stabilisator heeft... de maan die astrologisch de heerser is van kreeft... en de maan verwijderd zich van de aarde door de warmere periode door het vloeibare water waardoor het landleven op aarde een steeds grotere taak krijgt die de laatste -wat is het 400 jaar ?- echt in stroomversnelling raakte.
  Ik hoop dat er iemand in de zaal is die het kan ontkrachten, want weten is inderdaad iets anders.

  Pascal.


  BeantwoordenVerwijderen
 76. Haha Pascal,
  Je weet dat ik dit onderwerp te moeilijk vind.
  Vergeet niet dat ik slechts een dokter in de weetnietkunde was, die - net als mijn grootvader - zijn leven gaf om te zoeken naar ... hoe moet ik het zeggen??
  Nou laat me maar zeggen naar de cybernetica van ons lijden.
  En één van die aspecten is o.a. de zondeval, die man en vrouw uit elkaar heeft gedreven.
  Nu kunnen we wel lief doen naar elkaar, maar iedereen voelt dat "harmonie" een veel te duur woord is voor "samen"leving.

  Kijk!
  Fons kunnen we niet in deze dialoog vragen, want hij is door het lot gestuurd nu eenmaal transsexueel. Daar kan hij niets aan doen, maar hij is nu eenmaal zo gebakken.
  Maar hij vreet wel van twee walletjes!

  En tenslotte hoop ik al jaren dat wij les krijgen van allerhande mensen die zich in bepaalde onderzoeken hebben verdiept.
  Maar het nadeel is dat zij zich zo weldenkend voelen, waarin dit geneuzel hen totaal niet interesseert. En met het gevaar dat ze van hun sokkel vallen.
  Kijk!!!
  Dat voordeel heb ik wel , want ik sta werelds op de sokkel van "geestelijk gestoord" met het boterbriefje erbij.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Siegfried,
  Je wist dat ik (net als Pascal dat deed) zou reageren op jouw ha ha 'aantijgingen'( via zo'n omweg deed mijn moeder dat vroeger ook )
  Dank voor mijn 'verschoning' in deze [ha ha ]...het feit dat ik een man ben met meer vrouwelijke erflijn/denkbeelden dan mannelijke of zoals jij het 'liefkozend' noemt 'transsexueel'zou de dialoog niet versterken doch slechts verwarren.
  Waarschijnlijk komt dat doordat ik 'de strijd' die zich tussen man en vrouw afspeeld in de 'buitenwereld' al in mijn binnenkant beleef.
  Altijd in strijd met mezelf dus of zoals jij dit ook weer vriendelijk noemt 'schizofreen'.
  Gek eigenlijk dat zo een hopeloos geval als ik toch heel veel van 'jouw hervonden kost' redelijk verwerken kan als "een normale gang van zaken".
  Zou jij uit kunnen leggen hoe dat zo komen kan en heeft dat met 'mijn' voornoemde 'afwijkingen' te maken...? of zou dit slechts door mijn behoorlijk geschonden egojasje komen ??
  En dat "van twee walletjes eten" komt op mij over als een voordeel zoals jij het opschreef....maar kan jij mij ook uitleggen wat dat voordeel daarvan dan is want ik zie het(nog) niet .

  BeantwoordenVerwijderen
 78. haha Fons,
  Zal voor "de Ridderse nieuwkomers even uitleggen wat ik onder transsexueel versta, want het klinkt voor velen als een echte vernedering.
  Het was mijn zoeken naar hoe het moglijk was dat onze ziekte-cycli met aan het eind kanker en AIDS aeonisch bleek te terug te komen.
  http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/2012/12/hoe-de-verkalkte-brug-ons-tot.html
  Het is de erflast die normaal van vader op zoon en van moeder op dochter verliep, maar nu aan het eind van het Vissentijdperk in zo'n 50 % visa versa bleek te gaan.
  Het is een open deur intrappen als ik zeg dat de belevingen t.a.v. goed en kwaad - met als gevolg genetische veranderingen - tussen man en vrouw gelijk dag en nacht van elkaar verschillen.
  En door die "omkering" worden die genetische afwijkingen weer gecorrigeerd.

  Inderdaad Fons ben jij nu aan het verschonen en dat kost meer dualiteit in jezelf en dan ben je ook nog "introvert".
  Maar de voordelen zijn er ook.
  Ten eerste kan je je heel goed in het beleven van de vrouw "invoelen".
  Ten tweede heb je daarmee ook een heel ander beleven richting je kinderen.
  Ook richting je vrienden heb je een sterke band, terwijl man-mannetjes altijd iets van dualiteit - en dus snappingen - hebben.
  Jij bent haart "vrouwelijk" behulpzaam.
  Zo zie ik het althans.
  Zijn dat geen voordelen?

  S.


  BeantwoordenVerwijderen
 79. Beste Siegfried,

  Mag ik als reaguurder en "site hopper" vragen hoe jullie "vaste kern" de benadering en mening van Johan van Oldenkamp vinden.. van de ene kant vind ik het een deel van Siegfried benaderen en de andere kant zo van " Ik wil echter niet geloven, want ik wil weten " vind ik weer te veel glamor-arogantie...of wel ego, maar ik neem het hem niet kwalijk dat hij overtuigd is van zijn eigen verhaal natuurlijk..

  Om kort te reageren op mijn eigen mening op Siegfried's verhaal, ik gluur al wat langer mee hier...
  Ik vind de "boodschap" heel duidelijk, :op een bepaalde tijd in de cyclus van de kosmos wordt het te heet onder onze voeten, om in de laatste aioon tot een Mars atmosfeer te eindigen of zelfs op de zon terug te knallen of in door een zwart gat opgezogen te worden.. en tot die tijd is het "ieder voor zich en God voor ons allen (=niemand helpt elkaar)"

  Dit zien we om ons heen,, de mensheid verkankert en de elite speelt een spelletje om uiteindelijk zoveel mogelijk zieltjes te offeren.. aan wie, weet ik niet want ik geloof niet in abstracte geesten, demonen, of wie dan ook .. echter zodra ze voor mijn neus staan denk ik er anders over, tevens met andere buitenaardsen overtuigingen..

  nou, laat me even op houden ik reageer eigenlijk nooit ergens op... let it be..

  Met vriendelijkheid,

  Frans

  BeantwoordenVerwijderen
 80. hallo Frans,
  zoek in deze thread even op "johan" en you will be cured.
  http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/2011/08/darkest-ages-of-manking-ever.html?showComment=1314733166934

  /Dennis

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 82. Beste Frans,
  Leuk dat je je hier daadwerkelijk vertoont.
  En het is voor anderen leuk dat Dennis er even een linkje bij voegde.

  Kortgeleden ben ik benaderd door Johan van Oldenkamp via Fons om voor zijn gehoor een lezing te geven.
  Maar het is precies hoe jij het verwoordt en daar zit ik nu echt niet op te wachten.
  Het is een puur New-Age verhaal met het zgn. "Hoger Bewustijn" en niet toevallig kwam vrijwel direct daarna Willem de Ridder uit het niets opduiken.

  En dan je eigen verhaal hierin.
  je schrijft zo leuk dat het op een bepaald moment "te heet onder onze voeten wordt". Jaja... En dan te bedenken dat wij die hitte maken om niet voortijdig op de zon terug te vallen.
  Toevallig schreef ik deze week op een NRC-blog over het global warming een langer artikel over de identieke "Marsal" warming, dat nu opeens wel werd geplaatst.
  Voordien was dit onmogelijk, maar het is wel grappig te zien dat niemand hier verder op inging.
  Waarom niet?!
  Dat is het Ik-Godendom, dat ons allemaal doet vingerwijzen naar anderen die het fout doen.
  Maar als je dit van afstand bekijkt is het toch GODDELIJK GENIAAL hoe dit systeem in elkaar steekt.
  En hoe hoger de "elite" des te groter de leugen is die regeert.
  Maar besef wel dat wij daar allemaal aan meedoen om te proberen te overleven. Des te groter het sprookje des te blijer wij lijken te worden.
  En die verkankering of omkeringscyclus of "ultieme overlevingsdrift" is daarin toch öngelofelijk bijzonder?!

  Leuk dat je zelf ervaart dat wij "ieder voor zich en God voor ons allen leven" en elkaar slechts helpen en/of van goede raad voorzien om macht over de ander te hebben.
  Ik schrijf dit, omdat dit bijna bij niemand lijkt binnen te komen ... anders dan woede.
  Is dat niet zielig??

  Tot slot over abstracte geesten of demonen ...
  Zijn wij nu in deze laatste fase niet allemaal abstracte geesten of demonen geworden.
  Maar ik snap wel wat je bedoelt met buitenaardse levensvormen.
  Maar als alle cycli hetzelfde zijn, zullen alle buitenaardsen - die er zeker zijn - feitelijk hetzelfde zijn als ons "geniale zielen".
  Het enige is dat zij er misschien net iets ander uit zullen zien als gevolg van net iets andere verhoudingen van de sterrestelsels t.o.v. het Zwarte Gat.
  En of we ze zullen zien voordat wij "de pijp aan Maarten" geven - zoals de Mars-mannetjes hier kwamen - betwijfel ik.
  En zo dit wel gebeurt, zullen wij hen de schuld geven van onze vernietiging.

  Hoop je hier meer te ziewn en te horen.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. Ik ben nu al met al zo'n kleine 10 jaar bezig met mijn eindtijd-verhaal.
  Wat mij na al die honderden verhalen wel het meest verbaast - en zeker nu met dit verhaal - dat wij allemaal en niemand uitgezonderd het geloof al zo'n 2000 jaar hebben "opgegeten" en dat niemand - maar dan ook niemand - hier aanvullingen en/of kritische opmerkingen over verhaalt.
  Soms ook moet ik echt wel lachen om iets wat heet Jesus en/of Je Suis en/of Ik ben als God van mijn eigen belevingswereld.

  Toen ik aan het begin van dit "interview" met Willem dan ook van hem hoorde dat hij streng "kerks" was opgegroeid en zelfs koorknaapje geweest was, had ik zoiets van "Wauw" dat kan een leuk interview worden.
  En wederom schoot deze boogschutter zijn pijlen wederom totaal mis.

  Wat ik ook heel bijzonder spijtig vind is dat er zo veel mensen zijn, die zich verdiept hebben in astrologie, die met zijn sterrebeelden exact de andere kant oplopen als astronomische sterretijden.
  Ik heb mij nooit intensief met deze wetenschap bezig gehouden , evenals numerologie en de Tarot. Ik heb moeite genoeg gehad met de ontrafelingen van het hele mensverhaal en zijn "Goddelijke" functie.
  Ik mag dan wel de boogschieter zijn die al zijn pijlen heeft verschoten en altijd mis schoot tot op heden, maar geldt dat niet voor iedereen.
  In dat astronomisch licht zie ik de sterretijden dan ook als - kijkend naar de evolutiecyclus - als een prachtig verhaal over evolutie waarin de aarde eerst woest en ledig was [ Steenbok] en de mens als laatste verscheen [ Boogschutter], die nu kijkend naar ons mensgedrag echt alles fout doet wat maar fout kan gaan.

  Ik vind dit net zo vreemd dat niemand schijnt te beseffen dat wij in de kindsheidsfase en/of de verzorgings-staat leven, waar we als ware kinderen van de wieg tot het graf niet alleen betutteld worden en bestraft waar we uit de rij lopen van iets dat ik beleef als "demoncratie".
  Neen sterker nog!!!
  We beleven dit als een "verworvenheid" die wij zelfs gebruiken om andere landen te wijzen op de noodzaak van "vrijheid van menigsuiting" en nog veel meer.

  Is dat allemaal het gevolg van 2000 jaar "brainwash door het ChristenDOM"?
  Misschien zie ik dit verkeerd, maar dan hoor ik graag waar dan wel de sleutel ervan te vinden moet zijn.
  Zo er niets op komt ...
  Is er niet de gezegde "Wie zwijgt stemt toe"?
  Zo ja... Dan schiet deze boogschutter misschien toch één keer raak.
  Haha

  Siegfried.


  BeantwoordenVerwijderen
 84. Hi Siegfried,

  Over booschieters gesproken, hier ken ik nog wel een verhaal over:

  Zo is er bijvoorbeeld ook de kunst van het boogschieten,
  Niet iedere voortreffelijke beoefening van deze activiteiten situeert zich echter op het niveau
  van ‘kunst’; soms beperkt ze zich tot louter technisch meesterschap,
  zonder het mysterieuze ‘extra’ dat kennelijk met de Tao te
  maken heeft. Dit louter technische meesterschap kan overigens
  op zich behoorlijk indrukwekkend zijn, zoals moge blijken uit
  het voorbeeld van boogschutter Lie Yu Kou, die pijl na pijl afschiet
  met een glas water op zijn elleboog, en daarbij onbeweeglijk
  blijft als een standbeeld.
  Een Tao wijze die hem klaarblijkelijk
  doorziet daagt hem uit om hetzelfde kunstje op te voeren hoog in
  de bergen, aan de rand van een ravijn, met zijn hielen over de afgrond
  – waarop Lie Yu Kou onmachtig wordt van angst. Commentaar
  van de wijze: ‘Je beheerst het boogschieten van een
  boogschutter, maar niet het niet-boogschieten van een boogschutter.’
  Toch kan bezwaarlijk worden ontkend dat Lie Yu Kou
  een indrukwekkend niveau van boogschieten heeft bereikt, zelfs
  al kan hij dat niet handhaven in alle omstandigheden – heeft hij
  dan helemaal geen tao verworven? Een mogelijk antwoord kan
  wellicht gevonden worden in het onderscheid, dat in de gehele
  Zhuangzi wordt aangehouden, tussen de Hemelse Tao en de Tao
  van de mensen. Tao’s op menselijk niveau zijn er vele – een ‘tao’
  was en is in het Chinese denken immers niet meteen een ondoorgrondelijk
  filosofisch principe, maar op de eerste plaats een
  doodgewone ‘weg’, een concrete manier om een specifieke praktijk
  aan te vatten en te leren beheersen.

  ik ga weer verder met het lezen van het blog, en waarom moesten wij nu zo nodig echt ouder worden dan de 'natuurlijke' 40 levensjaren, had voor ons kleinmenselijk belang beter geweest ?

  Groet, Raimond.

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Haha Mister filosoof en detective Raimond,
  Dat laatste zeg ik omdat ik een regelmatig email-contact met hem omderhoudt over zijn speurwerk t.a.v. mijn contacten tijdens mijn leven en die van mijn grootvader.Zelfs oude vrienden uit mijn studententijd kwamen opeens weer tot leven.

  Raimond,
  Het is een prachtig filosofisch verhaal in het weten dat "alles over onze lijdensweg" echt van A tot Z tot in de finesses bekend is geweest.
  Dat het Taoisme - één van de hoofdstromingen uit de oudheid - door het menselijk denken de spiegel van het ware is geworden , is daarin net zo triest als interessant.
  Je weet dat ik bepaald geen lezer ben en slechts via via - en tesamen met mijn uittredingen - aan al die "oude wijsheden" gesnuffeld heb.
  Het leuke ervan is dat al deze verschillende stromingen allemaal uit dezelfde bron kwamen en nu slechts als totaal verschillende stromingen zijn geëvolueerd, waardoor -zoals bij alles - een Babylonische spraakverwarring zijn verworden.
  Dit geldt voor Tao, numerologie, astrologie, handlijnkunde, kaartleggingen ect. ect.
  Leuk dat je in dit verhaal vertelt over äardse Tao en hemelse Tao.
  Weet je wat het verschil tussen beide is?
  Weet jij trouwens het verschil tussen filosofie en "weetheid" en/of "een doodgewone weg"?

  En je laatste vraag...
  Zelfs dat moet ooit tot in de finesses bekend zijn geweest en bijbels verhaald als "het tweede leven begint bij 40".
  Het is net zo bijzonder dat de Bijbel verhaalt dat äan het einde der dagen de doden één voor één uit hun graven herrijzen.
  Natuurlijk is onze verdubbeling van onze gemiddelde leeftijd mede het gevolg van onze technologische "voorüitgang ". Nou ja... vooruitgang???? Ik noem het liever "de ingedekte lijdensweg".
  Ik schrijf mede, omdat ik ons menszijn zie als pure "schizofrene" wezens en/of "gespleten persoonlijkheden".
  En zo leven wij dus een dubbelleven.
  Was dat nodig?
  Volgens mij is dit de essentie van het hele verhaal, want wij werden niet voor niets vernoemd als de "rechterhand van God" en/of de kosmische perfectie.
  Waren wij niet zo vurig geworden als gevolg van die verkalte brug tussen denken en weten dan hadden wij toch nooit het aardse leven kunnen "opeten" als mensenplaag?
  En dan was er ook geen hiernanogmaals geweest?!?

  Nu - aan het eind van de rit en mijn rit - moet ik wel lachen dat ik jaar en dag heb geprobeerd dit hele verhaal wereldkundig heb geprobeerd te maken [iets wat totaal mislukte].
  Hoe veel wetenschappers ik de afgelopen decennia heb geprobeerd te benaderen weet ik echt niet meer, maar van niemand heb ik tot op heden iets gehoord.
  Is dat niet 'geniaal' bizar?
  Zo heb ik - en ook Maria - nog nergens op internet iets gevonden over wat ons zo uniek maakte: "de verkalkte brug tussen denken en weten".
  En al helemaal niet waarom er in de vrije natuur geen ziekte bestaat.
  En zo vind ik het vreemd dat niemand zich afvraagt waarom dieren - en met name huisdieren - wel ziek worden.

  En dan nog een leuk grapje achteraf...
  Maria heeft zich o.a. verdiept in handlijnkunde.
  Een paar dagen geleden zg ik allerhande lijnen in mijn handen en met name in mijn vingers verschijnen, die er voordien niet waren.
  Het leek net alsof ik "van perkament" werd.
  Ze zocht dit op in één van haar boeken en daar stond beschreven dat dit betekende dat ik dwars door dingen cq. mensen heen kon kijken.
  En gek genoeg werd haar hierdoor duidelijk waarom ik als mens niet meer in het leven tussen mensen en dus meestal maar zweeg of me er met een "Jantje van Leiden" afmaakte.
  Waarom?
  Heeft het zin om "Ik ben goeddie ik ben" te vermoorden in het weten dat alles perfect is wat er is?
  Maar dit is wel mijn grote handicap in mijn functioneren als [haha] Taoistische Alien.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 86. Toeval wat mij vandaag toeviel.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/04/Duitse-Spiegel-Nederland-op-de-rand-van-de-afgrond
  Was ik diegene die al jaar en dag beweerd heeft dat Nederigland met zijn onvoorstelbare VOC mentaliteit als kankergezwel in Europa tekeer ging met allereerst de Benelux en later het EU pact?
  Was dit mijn diep gevoel van binnen dat mij deed praten over "cancer, it's like economy en daardoor veroordeeld werd?
  Dat de economische kanker nu in zwaar weer verkeert is een open deur intrappen, maar dit is nu wel in een terminale fase waar Nederigland als kankergezwel en ooit het belastingparadijs van de wereld binnenkort pas echt klappen gaat oplopen als die belastingvoordeeltjes voor internationale bedrijven verleden tijd is.
  Ach...
  Ik vrees dat ik niet zo lang meer behoef te wachten dat Nederiglanders - die hier zo'n 30 tot 40 jaar van hebben meegeprofiteerd in opstand gaan komen als het broekriembeleid noodgedwongen wordt toegepast.
  Triest is het allemaal wel, maar ...
  Het was wel voor een hoger doel ....zullen we maar zeggen.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 87. En ook mijn ex-sparringpartner econoom Tissen begint het nu al zwart voor de ogen te zien.
  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2013/articles/het-begint-menens-te-worden-in-nederland.xml

  Waarom zet ik dit op dit blogje?
  In de ijdele hoop dat ook Nederiglanders met hun verkankerde mind hebben meegedaan om het leven in Europa te redden.
  Maar de keerzijde is wel dat wij als kankergezwel wel een hele grote stap terug moeten doen nu onze kosmische missie lukt te lukken.
  Ach niet zo triest
  Weet iemand nog die zong "Suicide is painless"?
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 88. Beste Allemaal,

  Onlangs zag ik bij Brandpunt Dirk de Wachter een tot dan voor mij onbekende man.
  Hij is praktiserend psycholoog maar met een iets andere bril op zoals onderstaand interview laat horen.

  http://www.youtube.com/watch?v=xsiIKOjbZRk

  Ik plaats dit hier omdat er mijns inziens zoveel 'symptoom-overéénkomsten zitten met 'het verhaal' dat iedereen zich hierin terug kan vinden(ik wel in ieders geval) .
  Als we daarna de conclusies van 'de oorzaak'van onze 'ziekte'van Siegfried daar achteraan plakken is de cirkel volgens mij rond en Passen alle stukjes in elkander.
  Ik ben hartstikke benieuwd of hier reakties op gaan volgen....het kan toch haast niet anders ???

  BeantwoordenVerwijderen
 89. Fons,
  Een bijzondere bijdrage aan ons geestelijk en lichamelijk verval.
  Het is bijzonder jammer dat lichaam en geest hier niet vernoemd wordt en al helemaal niet wat de oorzaak ervan is.
  Toen je me deze link per email stuurde vroeg je me of dit iets was om deze "psychehater" te benaderen om dit met hem te bediscussieren.
  Dit had ik een jaar of wat geleden zeker gedaan, maar zo heb ik misschien wel 100 specialisten op allerhande terrein benaderd en nog nooit een reactie ontvangen.
  Dit zal nu ook zeker het geval te zijn, want des te hoger de specialisatiegraad van iemand is, des te fragmentarischer men denkt.
  Dit is hier ook weer het geval.
  Hij ziet de wereldsamenleving vanuit zijn beeld los van de gekte, die wij allemaal in ons hebben en al helemaal niet hoe wij en waarom wij tot die bizarre "verzorgingsstaat" met vrijheid van meningsuiting zijn gegroeid.
  Misschien dat de enige weg daarin nog zou kunnen zijn, is dat anderen - in dit geval jij [haha]- deze man benadert met iets te vertellen over wat jij gelezen hebt over die wereldse "borderliner" Bok, die met zijn film over "de mongool mens" en zijn hersendefect aeonisch en ook nog eens progressief zichzelf als borderliner opblaast .
  Maar één ding is wel duidelijk in dit verhaal: namelijk hoe niet alleen de verkankering terminaal is, maar onze geest het ook aan het begeven is.
  Of dit hier tot reacties leidt of lijdt lijkt me "wishfull thinking" , want de geest van leven is al dood.
  En toch...
  Dank voor dit linkje.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 90. Hoi Fons,

  Ook dank voor het linkje, ik kan hem helaas nu niet bekijken dus kom er op terug... al denk ik dat -als ik Siegfried's reactie lees- het geen openbaring zal zijn.
  Als ik terug kijk dan werdt het verhaal bij mij pas echt duidelijk toen ik de verrotting in mezelf zag en - met het verhaal van de zondeval- van daaruit de weerspiegeling in de maatschappij. Daarmee had ik eigenlijk al genoeg gezien, de rest zie ik als stuip trekkingen wat ik -logisch ook- te zien kreeg door de New Age en wat daarvan in mezelf leefde.
  Als ik het mag samenvatten dan komt alle menselijke beweging of uit wishfull thinking of uit ziende blinde hoogmoed... brainwash dus, en de stilstand is angst.
  Maar hé, is er misschien ook zoiets als in bewuste overgave iets doen ?... haha, waren dat de Monniken van weleer ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 91. Haha Pascal,
  je schrijft het zo schattig hoe je de verrotting in jezelf zag, maar was het niet je reis naar "Revelation", die je eerst bijna zelfmoord deed plegen?
  Daar kwam - net als bij mij - de "wederopstanding".

  Portugal was daarin voor mij wel een heel bijzondere tijd.
  Mijn eerste standplaats was Portalegre en woordzuiver de poort van het licht betekenend,.
  De tweede standplaats was Alvarroes hetgeen "morgenster" betekent en de derde Reveladas en/of Revelation.
  Daar begon ik ook met het naar buiten brengen van dit lange verhaal.
  Natuurlijk zag ik die toevallige gekte pas later en dat voelt echt wel bijzonder en zeker als ik nu terugkijk lijkt het echt niet meer op toeval.
  En dit geldt ook voor jou.

  Of algemener ingevuld ben ik er langzaam maar zeker wel van overtuigd dat voor iedereen alles al bij de conceptie vastligt en dat daar NOOIT aan te tornen valt.
  En in dit kader kan er volgens mij geen bewuste overgave zijn.
  En die monniken...
  Laat me eerlijk zijn.
  Wat het niet "een leugentje om bestwil" wat zij met elkaar verzonnen om de mensheid tot het bittere einde door te laten gaan?
  Volgens mij moeten die lui er verdomd hard om gelachen hebben.
  Kijk maar op de website hoe mijn droom-contact met de Maya's een en al lachen gieren brullen was.

  Nu is het de absolute spiegel en heeft bijna iedereen het leugentje om eigen bestzijn in iedere situatie direct beschikbaar.
  Totdat...
  Dat is de bijzondere "ziekte" die nu "borderliner" of ADHD heet, want de spanningen in de erflast zijn zo giga groot dat de hersencomputer regelmatig op tilt slaat.

  Have a fine day in your acceptation
  S.

  BeantwoordenVerwijderen

 92. haha Siegfried,

  Ja, in Portugal sloeg mijn hersencomputer volledig op tilt en dit was wel het begin van herkenning van wat voelde als een super zware last waar mijn ik nog als enige uitweg dacht aan zelfmoord. Op dat moment werd er iets doorbroken waarom ik het niet deed en pas langer daarna met vele terug vallen begon ik echt te zien dat die erflast keiharde goed of slecht beelden zijn.
  Een jaar of wat daarna kwam ik een aantal dagen in een staat van dat het toeval totaal verdween waardoor ik haast niet meer kon functioneren, dit kwam door alle verbanden die ik zag en hoorde omdat ze op dat moment direct gekoppeld werden aan mijn zijn, ik vul dit nu in als dood gaan waardoor tegelijkertijd het leven zichtbaar wordt.
  En weet je nog toen ik naar jullie in Portugal wilde vluchten ?... hahaha.. dit was weer een andere fase van weken waarin ik op bepaalde dagen s'morgens en altijd in de douche echt moest janken. Dit vul ik in als verschoningen en pas later zag ik ook dat dit ook daarom in de ''bad''kamer was. Hier vulde ik ook het niet toevallige in dat dit in de ''shower'' gebeurde en waar het stromende water meewerkt om de elektrische spanning -waarmee wij opstaan- te verhogen en waardoor er iets intern kan knappen.
  En zo heeft elke kamer natuurlijk een bepaalde energie.
  Ik keek ook naar de slaapkamer en werdt me gewaar dat niet toevallig Debby alleen deze naar haar smaak heeft ingericht. Zij zocht met haar ouders het bed uit en dit is een hemelbed waar de vier staanders met een kruis zijn verbonden ter versteviging, in het midden hing ze daar een een pluche aapje op...hahaha Daar lag ik dus naar te staren... maar oké dit soort dingen zijn natuurlijk te gek voor woorden en als ik dit deelde met haar of wie dan ook dan zeggen ze ja ? en ?... en niets natuurlijk want ik spoor misschien wel echt niet, ik zag er alleen in dat ik al aan het hemelen ben gegaan.
  Als ik dan ook nog terug denk aan het toeval wat mij opviel toen ik me herinnerde dat ik in Oostenrijk een mes en vork kocht toen ik denk ik 12 jaar was waarvan de handvaten van bokkepootjes waren en dat ik nu de website heb opgegeten die door ''de bokjes'' werd opgesteld is het misschien begrijpelijk dat ik weet dat toeval echt niet bestaat. Alles in ons schijnleven valt ons toe in de weg die het ''al-tijd'' loopt en waar we echt niets aan kunnen veranderen.

  En…

  Hoi Fons, ik heb het bekeken en ik moet zeggen dat het me zeker verbaasde hoe duidelijk die het één en ander verhaald. Hij denkt natuurlijk wel in verbeteren en verder valt me op dat ons grootste probleem -de mensenplaag door ik wil overleven- niet wordt genoemd.
  Wat er bij mij opkwam toen hij zei dat mensen zoeken naar hun zijn kan ik vanuit wat ik bij mezelf opmerkte daarover zeggen dat wij al zijn verworden tot niets en wat wij denken te zijn is nog pure brainwash... die wij toch nodig hebben om in de wereld te staan. Zal hij hiernaar kunnen luisteren ? Ik denk het niet want onze eigenheid is toch het allerheiligst ? die bestaat dus uit brainwash dat mijn inziens werd nagelaten in het metaforische verhaal in de Bijbel over de bouw van het Ark des Verbonds waarin de 10 geboden werden opgeslagen. Het dus inderdaad de waarheid en het allerheiligst voor de kosmos.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 93. Ha ha Pascal natuurlijk gaat hij niet over onze "mission impossible" praten want dan heeft hij niks meer 'te eten' binnenkort.
  Maar hij is wel één van de eerste die onze en zijn 'machteloosheid' hardop aankaart.
  Aan de acute belangstelling voor zijn persoon en wat hij verteld is te zien dat het mensen ergens 'raakt' waardoor er iets van een opening naar inzicht 'lijkt'te komen.
  Dat 'het verhaal' voor zijn 'bewonderaars' dan nog steeds een ver van mn bed show lijkt te zijn kon wel eens reuze meevallen want volgens mij breekt hij het ijs enigszins waardoor de bereidheid van mensen om eens iets meer naar zichzelf te kijken toe zou kunnen nemen....want ze voelen zich niet alleen meer staan in hun problemen wat de weerstand van het ego kan verminderen......(ook al vind Siegfried dit whisfull thinking ha ha )
  Jij en ik zijn tenslotte ook gevlucht (van onszelf) en weer teruggekomen bij ons eigen puzzel én wat zijn wij meer of beter dan een ander.
  En tenslotte niet onbelangrijk....het is/lijkt ook niet de bedoeling dat iedereen deze verbanden gaat zien want dat zou het eeuwig leven ernstig in gevaar brengen toch.....? (ha ha )
  Of is dit erg hoogmoedig geformuleerd...?

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Hoi Fons... of eigenlijk moet ik toch Alfonsus schrijven ?? haha

  Ik ben het met je eens dat hij belangstelling oproept en dat velen iets hebben -zoals ikzelf dan ook voel bij zijn uitleg- van ja...ja.. maar dat is wel het menselijk denken die toch altijd zoekt naar beter dan hij of zij is ? en dat is volgens mij ook de reden dat hij -nu in een tijd dat de problemen de pan uitstijgen- zoveel belangstelling kan oproepen.
  Is het niet gewoon het oproepen van hoop doet leven door het aankaarten van de ernst van waar wij onszelf in hebben gemanipuleerd ? Als wij denken te hebben gevonden waar het probleem ligt gaan we toch zoeken naar oplossingen ? en mijn inziens zoekt hij dus een probleem in de maatschappij maar die werkelijk in onze eigen hersenpan ligt. Ik zie het als dat een bepaald stukje mist -en wat in dit geval ook nog de essentie is- dit een mens dus ook nooit echt antwoorden kan geven naar ietsjes... wat is het ?... berusting ?
  haha... We kunnen hem natuurlijk wel aanschrijven om te kijken wat er gebeurt ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 95. haha Pascal,
  Ja... that was a havy time that changed your live completely.
  Maar griezelig was het wel ... ook voor mij! Dat kan ik je wel vertellen.
  Een ander "slachtoffer" was Sior, die later ook nog terug kwam voor meer, maar toen was hij gewapend met zijn vriendin en daain ging alles mis.
  Wat zijn wij mannen toch hulpeloze wezens, want nu leef je dan wel heel veel rustiger maar zonder vrouw was het toch "drama"?
  En tenslotte was er Armand, die nog introverter was dan introvert van wat zich in Reveladas afspeelde. helaas worstelt hij nog steeds en komt nog net boven om adem te halen.
  Het enige verschil is dat je weet wat er aan de hand is en hoe de dag van morgen eruit ziet.Daar behoef je geen discussie meer over te voeren.
  Zo zie en beleef ik dit ook na de huiselijke Big Bang van een half jaar geleden.
  Het is raar maar er moet echt eerst een grote Big Bang in het dichtbij - meestal het thuis dus - gebeuren, voordat je werkelijk kan berusten in het klein en in het groot.

  En Fons...
  Persoonlijk geloof ik dat je grootste gevecht met jezelf nog moet komen.
  Als geen ander probeer je de schijn nog hoog te houden , mede om je winkeltje nog zo lang mogelijk draaiende te houden om je gezinnetje nog levensvreugde en etensvreugde te bieden.
  Als je dit als een aanval voelt is het jammer, maar als ik zie hoe je nog met twee benen en de wereld staat [ met of zonder moeite] kan ik me voorstellen hoe je nog puur schizo [ mijn schuld ] in de wereld staat.
  I feal sorry, but this happened.

  En last but not least...
  Was vanmiddag aan 't Googlen nadat ik gisteren op de volkskrant las dat "de Geus" van RTLZ in een interview had gezegd dat het financiele systeem echt op kanker leek in één van de opinie-sites.
  Een imbiciel die niets weet van kanker mag dit nu wel zeggen???
  Is de tijd er rijp voor?
  Toen ik Googlede op de zin van het leven kwam ik een grappige website tegen waar je [ haha ] lid van moest worden. Ik ben de naam alweer vergeten, maar heb een lange mail naar "the leader of the band" gestuuurd en mocht ik reactie krijgen dan horen jullie er wel van.
  Persoonlijk denk ik dat het niet aan mij is om die Leuvense Professor aan te schrijven, want dan voelt hij zich zeker in zijn "pschedillische hoogmoed" aangetast.
  En ... als jij Pascal hem schrijft zal hij zeker stiekem kijken naar alles wat er al ligt.
  maar...
  Maakt het nog uit???
  Ik zeg nee.
  S.  BeantwoordenVerwijderen
 96. Siegfried,
  En dat je precies vertelt wat er bij mij gaande is klopt .....en je weet hoe dat komt en dat is niet in de laatste plaats om te overleven op de plaats en hoedanigheid waarin ik ben geboren en hoogstwaarschijnlijk weer omval.
  Als ik een afwachtstrategie ...zou volgen val ik om als mens( en misschien daarmee mensen om mij heen) en dat elastiekje probeer ik zo lang als mogelijk "erflastig bepaald" uit te rekken...ik accepteer dan ook dat ik maar iets langer moet wachten op wat jij al bij leven hebt mogen ont-moeten....want beiden verworden we waaruit we ooit zijn geëvolueerd.
  het is niet anders....!...maar ik blijf met je praten en kijk graag bij jouw in de spiegel zoals je Weet.en zoals het mag van jouw!
  en wellicht is dat mijn lot.......maar dat is een axioma zoals ik weet.

  en Pascal...ik heb Dirk al gemaild.daadkracht ligt ook in mn erflast..daar wordt ik 'liever' van dacht ik te weten (ha ha )

  BeantwoordenVerwijderen
 97. Goeiemorgen Fons,
  Dat was niet zo moeilijk en daar behoef je echt geen helderziende voor te zijn. Dat is ook de reden dat er zo weinig mensen zijn die hier iets over zichzelf vertellen, terwijl ik weet dat - zeker nu - iedereen zijn hart vasthoudt t.a.v. de dag van morgen en om het te proberen weg te duwen "carpe diem" van maken.
  Dat doe ik feitelijk ook.

  Toen ik zo'n kleine 10 jaar geleden de cirkel rond had en het naar buiten bracht had ik eerlijk gezegd gedacht dat er iets van algemene openheid zou komen t.a.v. ons "mongool zijn".
  Hoewel ik weet dat de journalistieke wereld extreem gecensureerd wordt, is het feitelijk niet nodig want iedereen doet daarin precies hetzelfde.
  Hoe noemt men dat? Is dat niet "Carpe diem" en/of "ieder voor zich en God voor ons allen"?
  Onderwijl snuffel ik wel de kranten na en waar ik kan zal ik het niet nalaten ergens reacties op te plaatsen. Maar "de mongool mens" blijkt daarin nooit bereikbaar voor een dialoog.
  Ook dat is toch - als je van afstand kijkt te geniaal voor woorden!?!

  Leuk dat je deze Dirk hebt aangeschreven en ben niet benieuwd meer of je er wel of niet antwoord van ontvangt. Maar hij zal het ongetwijfeld lezen, want iedereen is nu eenmaal "nieuws-gierig" en vreemd genoeg blijft dat toch hangen.

  Have a good weekend.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 98. Hi Taoistische Alien,

  Ik weet niet wat het verschil is tussen beiden aardse Tao & hemelse Tao.
  en ik weet ook niet wat het verschil is tussen filosofie en "weetheid" en/of "een doodgewone weg"?,
  ik lees het graag,

  En heeft Dirk reeds de tijd gehad om een reactie op de mails te geven ?

  Raimond.

  BeantwoordenVerwijderen
 99. haha Raimond,
  Ik heb nog nooit van hemels en aards Taoisme gehoord.
  Ook heb ik me helemaal niet met de Tao bezig gehouden.
  Maar in zijn algemeenheid kan ik je zeggen dat al die Oosterse stromingen tot de spiegel van de waarheid zijn verworden.
  Dat is ook het verschil tussen filosofie en weetheid.
  Het is het verschil tussen het lagere zelf en het hogere zelf.
  Ik zou het ook kunnen noemen het verschil tussen denken en weten.

  Ik hoop dat je hier iets mee kan.
  Tenslotte kan ik je zeggen dat de kans dat die Dirk reageert even groot is als denken dat de wereld niet vergaat.
  Het spijt me, maar dat heb ik mijn leven levend wel mogen ervaren.
  Des te hoger de boom des te banger hij is om om te vallen.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 100. Kom nog even terug op mijn reactie van borderliner Raimond met zijn leuke Taoistisch verhaaltje over boogschutters naar aanleiding over zijn vraag t.a.v het verschil tussen filosofie en weetheid.
  Weten is iets abstracts en/of een axioma.
  Filosofie is als mijmeren en/of komend uit het denken.

  Ik betitel Raimond als zijnde een borderliner. Dit is geen scheldwoord maar de realiteit. Hij staat net als ik aan de zijlijn en/of... ik ben zelf een borderliner.

  Ik kom hier even op terug en verbaas me dat niemand vraagt wat dit fenomeen werkelijk is, behalve een eindtijd-fenomeen.
  Gisteren had ik een gesprek met een borderliner en/of een als een zombi te boek staande uit mijn dorp Bergen, die naar zeggen al 40 jaar het "geloof" bestudeert. Hij vroeg me om een gesprek,omdat het hier gonst dat deze zombi beweert dat de wereld vandaag of morgen zal vergaan.
  Dit leek mij wel de moeite waard, want hij moet de Bijbel wel tot in zijn kleinste facetten bestudeerd hebben ... dacht ik.
  En aangezien het mij tot op heden niet gelukt is om een dialoog te voeren met "Bijbel-wetenschappers" - iets wat voor mij het bijzonderste waarheidsgetrouwe boek is wat wij allemaal hebben "opgegeten" en niet herkauwd leek mij dit wel een leuk einde van mijn oeverloze poging "het waarheidsboek" in een verhaal hier neer te leggen.
  Maar het werd een geniaal fiasco, want de man was al "verlicht" en daarmee onbereikbaar.

  Wat is een borderliner en hoe ontstaat deze "prachtige ziekte"?
  Er staat wel een leuk filmpje op als één van de reacties t.a.v. dit verhaal, maar wat het is en hoe het ontstaat lijkt niemand iets te doen of misschien weet iedereen al wat het is.
  Maar gek genoeg werd ik nooit als "borderliner" gekenmerkt en dat terwijl ik al -tig keer heb gezegd niet meer in de realiteit van de dag te kunnen leven. Ik werd gewoon "gek" verklaard en daarmee was de kous af.

  Ook dit fenomeen staat feilloos beschreven in dit "waarhidsboek" als zijnde "aan het einde der dagen zullen de doden één voor één uit hun graven herreizen".
  We zijn nu aan het einde der dagen en schattenderwijs kan zeker al zo'n 25 % van de mensen hierover meepraten. Men noemt dit zo mooi "Lucide droombelevingen" en/of het zien van licht in de tunnel van "het tranendal des levens".
  Het zijn oude zielen die in onze stamboom in de rechter hersenhelft [ het hoger bewustzijn ] verankerd liggen. En die oude stamboom-zielen zijn voor iedereen anders, omdat iedereen een ander weg bewandeld heeft.
  Na zo'n lucide droom is dan een stukje van "het tranendal des levens" opgelost en voor velen leidt dit tot innerlijke blijdschap als zijnde de spiegel van dit tranendal. Maar men staat dan niet meer in de realiteit van de dag.
  Helaas ken ik velen die na zo'n droom - altijd voorkomend in een fase waarin men het niet meer ziet zitten - "een vrolijk zingend vogeltje" worden, die niet meer kan sporen in deze wereld.
  Helaas waren mijn contacten met die "onderwereld" van een heel ander kaliber en achteraf mag ik blij zijn dat ik daarvoor niet op de brandstapel terecht kwam, want zo verging het deze mensen in het verleden wel.

  Zijn er nog vragen???
  Ik vrees dat het utopia is.

  Borderliner Siegfried


  BeantwoordenVerwijderen
 101. Siegfried,
  Vragen zat... maar ze hebben vroeger of later allemaal dezelfde antwoorden als het onze 'ik- beleving' betreft.
  Merkte gisterenmorgen aan 'mezelf' dat ik verdrietig werd van een klein krantenberichtje over een aanslag in Irak waarbij 70 gewonden en minstens 20 doden waren te betreuren.
  Het haalde niet eens het NOS journaal.....
  Toen ik daarna de explosies in Boston zag waarbij ook veel gewonden en maar liefst 3 doden waren te betreuren (wat overigens net zo triest is )...was er werkelijk géén nieuwssite of bericht waarbij niet werd gesproken over deze 'brute' aanslag.
  Blijkbaar is de 'verdeeldheid' door de verdeel en heers brainwash bijzonder goed geslaagd....
  Doordat ik dit nu 'anders(probeer)te bekijken' merk ik dat ik toch 'boos' wordt op deze wille-keurige nieuwsgaring.. terwijl ik inmiddels ook wel denk te weten dat het "nu eenmaal zo is".
  Wat ik wil vragen is..zou ik kunnen afkomen van de 'pijn' van deze 'omgekeerde gevoelens'....?
  Ondertussen hoor ik op een veelbeluisterde radiozender een cosmeticastudente heel blij vertellen dat je van je rimpels afkomen kunt door een 'schapenplacenta'op je gezicht te leggen....ha ha dan moet het toch door gaan dringen dat als je de 'buitenkant' kunt 'revitaliseren' ditzelde voor de 'binnenkant' zou kunnen gelden...?
  Maar aan de reakties van de DJ's is al te horen dat hun 'buitenkant'(Ego)deze mogelijkheid als absolute viezigheid wegzet waardoor de luisteraars alweer géén keuze lijken te hebben....ha ha
  ....gekke wezens wij mensen !

  BeantwoordenVerwijderen
 102. Goeiemorgen Fons,
  What to say.
  I don't know.
  Als we alle agressie van vandaag de dag met moord en doodslag op het nieuws zouden moeten brengen zou het een 24-uurs uitzending worden.
  En het wordt met de dag erger.
  Vroeger vond ik het schandalig hoe de leugen regeert en nu moet ik eerder lachen als Rutte roept dat we positief moeten denken en moeten kopen om de economie te redden.
  Straks krijgen wij "slaven van het systeem" nog de schuld van de crisis.
  En...
  Ergens heeft hij wel gelijk, want is niet iedereen zo inhalig als hij de gelegenheid krijgt?
  Dan...
  Hoe slechter het gaat des te positiever wij lijken te worden richting onszelf en de vuile was ligt altijd ergens anders.
  Of anders gezegd: Wij poetsen graag onze denkrimpels weg en zijn geen haar beter dan die cosmetica-studente die nog geen geld heeft om cosmetica te betalen wat gemaakt wordt van placenta en abortus-babies.

  Volgens mij - haha - had je een matig weekend in je thuis en projecteer je het in de buitenwereld.
  Hoe kan je daar afkomen?!?!
  Ken je de gezegde "Suicide is painless"?
  En zo dit te cru is ... Gewoon schapenplacenta op je kop leggen die niet alleen je denkrimpels doet verdwijnen, maar dan zie je de buitenwereld ook niet meer.

  Sorry voor mijn cynische reactie, maar helaas is de Westerse mens nu eenmaal de leader of the world , omdat hij het grootste hersendefect heeft.
  En helaas geldt dat extreem voor ons Nederiglanders met onze V.O.C. mentaliteit.
  Dit moet op één of andere manier toch astrologisch en astronomisch vast liggen?!
  Ik vertelde over mijn miskleuncontact met die bijbel-fanaat, die helaas al regelmatig met God praatte en wist dat hij "verlicht" was.
  Maar helaas had hij nergens antwoord op mijn vele vragen, die dit "waarheidsboek" als mathematische voorzeggingen naliet.
  Dus probeer ik dit nog als voer voor astrologen, astronomen en andere goochelaars met getallen in een verhaaltje neer te leggen.
  Dit is mijn tijdverdrijf in afwachting van mijn "verlichting" van "het tranendal des levens".
  Zucht.
  S.  BeantwoordenVerwijderen
 103. Siegfried,
  Ik had eigenlijk geen andere reaktie verwacht ha ha
  en ja...het was een "denkweekend" waar ik alle facetten van ons rechtlijnig denken te weten weer ben tegen gekomen in mijn omkerende brein.
  mission impossible om daar het 'geluk' of "het midden" in te vinden.....behalve dan wellicht door suicide maar dan verzuim ik m'n plicht als vuurmaker en dienstbaarheid zit toch te vast in mn erflast...net als angsthaas trouwens....

  BeantwoordenVerwijderen
 104. Haha Fons,
  Je vroeg er toch om?
  Maar ik vind het wel bedenkelijk dat je slechts één weekend nodig had om alle facetten van ONS denken tegenkwam.
  Waarom???
  Dan blijft er met zo'n -tig miljard mensen voor zelfreflexie verdomd weinig tijd over.
  Maar dat je als vuurmaker dan je plicht verzuimt...
  En dienstbaarheid is toch niets meer dan een boterham of schouderklopje verdienen?
  Is dat geen erfLUST?
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 105. Siegfried,
  Wat anders kan ik daarop antwoorden dat we/ik menselijk gezien aan een ernstig multiple persoonlijkheidssyndroom lei/ij/den en ons als geheel niet meer aan kunnen/willen/durven passen aan de omstandigheden waarin we ons hebben gewerkt zoals in de scheikunde wel degelijk gebeurt.
  en de zichtbaarheid hiervan dit weekend is een opeenstapeling van weken zoals je wel weet...ha ha
  Maar als ik jouw lust en mijn last weer ´middel´ ben ik er weer even...geen nadeel zonder voordeel...

  BeantwoordenVerwijderen
 106. Fons,
  Ik weet dat je graag alles door een scheikunde-bril ziet, maar ook daar duurt het even voordat een verbinding wordt gemaakt of wordt verbroken.
  In dat kader zou je ook kunnen kijken in iets wat heet relaties, die steeds moeilijker lijken te verlopen.
  Ook dit heb ik hier al geprobeerd zoals je weet en ook dat levert slechts "scheiding der soorten" op.
  Ik kan er ook niets aan doen dat we als "Ieder voor zich en God voor ons allen" leven en dat relaties daarin zeker geen aanvulling meer zijn van iets wat heet "een twee-eenheid van functie".

  Maar dat het midden nog slechts door mediteren wordt bereikt is wel een heel triest.
  Zeker nu het er in de wereld steeds grimmiger uit gaat zien, snap ik echt nog steeds niet dat dit eindtijdverhaal het daglicht niet mag zien, maar dat kankeren wel als norm steeds meer wordt gewaardeerd.
  Sterker nog!
  Toen de site net op internet stond kreeg ik nog veel reacties op mijn verhaal, maar nu is het echt "Stilte voor de storm".

  Leuk hé hoe al die gezegdes zo veel inhoud hebben... vindt je niet???
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 107. Beste allemaal,
  Mede door het laatste fiasco met een vermeende Bijbel-kenner werd ik weer geconfronteerd met iets waar ik nog steeds niet uit was en dat zijn de vele getallen, die ons Bijbels nagelaten werden.
  Hoewel ik een astronomische en astrologische onbenul ben, weet ik zeker dat zo wij die Bijbelse getallen zouden weten wij dit nadeloos zouden kunnen inpassen in deze twee bekende wetmatigheden over het aardse leven, zijn ouderdom en de cyclus van de mens.
  Maar!!!
  Gezien het feit dat er over gewone kleinmenselijke aspecten al nauwelijks interesse blijkt te zijn en al helemaal niet wat de gevolgen zijn van de zondeval lijkt mij het totaal zinloos om daar nog energie in te stoppen.
  En al helemaal niet naar de astrologie van de landen op de wereldkaart, die in mijn ogen de spiegel is van het gedrag van de mensen die daar wonen.
  En voor mij ligt daarin vast dat ons "Nederigland" met zijn extreme hoogmoed richting anders denkenden en zijn geschiedkndige V.O.C.-mentaliteit.
  Maar dat Amen Rika te boek stond als zijnde het land van de ondergaande zon is daarin al bijzonder genoeg.
  Dit moet allemaal zowel in de naamgeving en zijn astrologische verschijning - gelijk de geboorte van een kind - geweten zijn en zeker ook nog astrologisch te duiden.

  Zoals ik al zei in mijn laatste reactie op Fons, is het meer dan duidelijk dat we leven in een fase als zijnde "Stilte voor de storm" , waarin het nauwelijks nog mogelijk is om terug te blikken naar iets dat ooit tot in de perfectie geweten is en ook nog eens in kaart is gebracht.

  Maar is het nog van enig belang?
  We hebben toch onze taak naar behoren verricht?
  En mogen we daar niet "ape-trots" op zijn?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 108. Hi Siegfried,

  Ja daar mogen we ope-trots op zijn & blijven...
  En wat is er nog meer aan de hand met hechting binnen relaties – twee eenheid met functie- die ooit door onze levende moeder aarde is ontworpen, en in welke gijzeling zijn we hierdoor terecht gekomen… National Geografic tv zond hier nog een mooie serie over uit dit weekend, maar ging niet de diepte in waarom er een geslachtsdeling qua cellen = ontstaan/ontworpen…
  En wat voor gijzelingen zal ons denken (gifslang in regentenstok) nog meer in gang zetten, en dit in evt. relatie tot ons zoogdierbrein & denkmassa ? en reeds in historie onze verkalkte hersenbrug in ons denkmassa brein ?
  En dit all in combinatie met ‘waar een wil is, is geen weg’

  Groet, Raimond.

  BeantwoordenVerwijderen
 109. Haha die Raimond,
  Ik heb natuurlijk al veel geschreven over onze verkalkte brug en het bleef mij dan ook verbazen dat hierop geen diepere vragen kwamen.
  Laat mij beginnen met hoe ik an deze wijsheid kwam, die tot op heden - zover ik weet - nog steeds nergens uitgebreid beschreven werd.
  Ten eerste vond ik het zo'n vreemde dokters-term, die niemand scheen en schijnt te verbazen. Het lijkt wel alsof er onder dokters niemand het gymnasium heeft gehad, want de medische term is "corpus callosum".
  Maar als het toeval mij niet was toegevallen om in contact te komen met de acupunctuurleer als onderdeel van de doctrine over cyclische processen had ik misschien die link nooit gemaakt.
  Wat beschreef die leer?
  Het beschreef dat dit de scheiding was tussen het collectief en individueel bewustzijn. Dit is descheiding tussen IK-beleven en het beleven van het collectief beleven van alle levensvormen.
  En die verkalkte brug wordt als zijnde evolutie iedere sterretijd erger.
  Dat betekent dat wij - tijdens de evolutie van de mens - steeds meer Ik gericht en/of egocentrischer worden in ons beleven.
  Alles wat wij als "sociaal" beleven is daarin fake en/of "eigenbelang" en/of "hebzucht".
  Is that clear?
  Dit geldt ook voor de relaties in het algemeen en dus ook de relatie tussen man en vrouw.

  Maar de consequenties hiervan zijn vele en dit betekent o.a. dat eventuele kinderen ook geen ouderlijke - of natuurlijker moederlijke - opvoeding meer genieten en dus aan hun lot worden overgelaten.
  En dit werd in het Christendom ondervangen door het huwelijk in te lassen, waarin de man voor de boterham op de plank moest zorgen en de vrouw zich kon wijden aan de opvoeding van de kinderen.
  Dit is slechts één van de vele brainwashes van het geloof.
  In de Islam ging het iets anders, maar dat laat ik maar even liggen.
  Met andere woorden: het is een "artificiele toestand" die gecreeërd werd.
  Is dat niet geniaal???
  Dit is heel lang redelijk goed gegaan, maar het was en bleef een "noodsprong" en/of onecht en dat laat zich nu wel heel erg goed zien.
  En het blijft een feit dat yin 8% sterker is dan het yang en ook nog eens spiegelbeeldig beleeft of in het leven staat.
  Dit laat ik voor eerst ook even rusten.
  Maar er is meer.
  En dat is de "zondeval" en/of het nalaten van de placenta opeten door de vrouw.

  In verband met het feit dat we hier gebonden zijn aan verkortte reacties ga ik daar straks verder mee.

  Siegfried.  BeantwoordenVerwijderen
 110. Vervolg: gevolgen van de zondeval.

  Het oeval wilde dat er gisteren iemand hier kwam met de vraag of er nog iets was om zijn vander van over de 90 nog wat fitheid te geven en gaf hem als advies om placentacapsules te bestellen via internet.
  Toen ik dit opzocht bleken er al meerdere sites over placenta te zijn waar o.a ook adviezen waren voor gebruik direct na de bevalling. Maar over d acthergronden was nog steeds niets te vinden.

  Goed.
  Laat ik verder gaan met dit item wat ik hier al -tig keer beschreven heb en waar niemand echt dieper in wilde duiken.
  In principe - en dat is bij zoogdieren nog altijd goed te zien - is het het vrouwtje dat haar kroost opvoedt en zodra zij volwassen zijn worden zij afgestoten om hun eigen leven te leven.
  De vrouwtjes zijn in tegenstelling tot de mannetjes niet de echte vechters.
  Dat is de natuurlijke gang van zaken.
  Maar door het niet opeten van de placenta ontstaat dus een groot geboorte-trauma dat ten eerste de vrouw strijdlustiger maakt en ten tweede komen zij daarin meer en meer in de strijdlustige wereld van de mannetjes te staan.
  Dit noemen we emancipatie.
  Maar dat betekent dat zij haar eigen boterham kan verdienen en zeker als het kroost de deur uit is.
  Dit zie je nu heel duidelijk en worden de peuters al direct naar de creche gebracht waar zij dus niet meer door de eigen moeder worden groot gebracht.
  De gevolgen zijn legio, want zeker bij een jong kind is eigenheid heel belangrijk.
  Maar door dat "geboorte-trauma" ontstaat er een vreemde moeder-kind verbondenheid en met name van moeder naar kind.
  En onderwijl wordt het kind zelf door dit trauma ook vechtlustiger.
  Dus alle wordt vechtlustiger om Ikke Ikke te overleven en dat laat zich maar al te goed zien in de wereld waarin wij nu zijn terecht gekomen.

  Is dit - hoe kort ook - een beetje duidelijk?
  We zijn dus allemaal "Ikke ikke en de rest kan stikke" geworden die door allerhande regels t.a.v saamhorigheid nog net in de greep wordt gehouden.
  Maar nu wij in die terminale fase van verkankering zijn gekomen is "de meute" nog nauwelijks in toom te houden.

  Ik hoor wel of dit je enig licht in de duistenis heeft gebracht in relatie met "hechting en relaties".
  Het is dus allemaal fake en overal heerst het Ik-belang over het collectief belang of het partner-belang.
  This is the situation en de man is nu echt de verliezer in dit spel der vergissingen.
  Maar zonder die regels via het geloof hebben we het toch maar mooi tot een goed einde gebracht.
  En ook dit staat zo geniaal beschreven in de bijbel met de woorden "Geboren worden en dood gaan zijn individuele processen en daartussen is saamhorigheid".
  Nu zijn we in Waterman aanbeland en staan wij aan de vooravond van Magere Hein en daarmee puur individualistisch geworden.

  Siegfried.


  BeantwoordenVerwijderen
 111. Goeiemiddag Siegfried,

  Wat een klote verhaal is het toch eigenlijk. Helaas kon ik ook niet anders -na vele gevechten met m'n brainwash en/of mijn schijnheilig zijn- concluderen dat het de waarheid is.
  En dan wil ik soms nog wel eens denken dat ik het niet voor mezelf doe...haha.. this the joke of the Devil.

  Zo nu en dan ben ik wel nog bezig -door je schrijven- om iets van de nagelaten sterrenbeelden helder te krijgen al zie ik dit ook meer als een vluchten of bezigheids therapie. Misschien komt er nog iets uit...

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 112. haha Pascal,
  Ken je de gezegde "het is klote van de bok"?
  Misschien snap je hoe ik mij voel op dit blogje,
  Maar helaas heb ik daar geen sterrebeelden meer voor nodig.
  Ik kan het ook niet helpen dat ik ook nog eens uit die Bokkenpoten-familie hier geworteld ben.
  Over jou wortels wil ik niet praten, want dat is in deze tijd "eerwraak".
  It's all in the name and the name is God.
  Sorry...
  Zijn we allemaal geen speelbal van onze individuele geschiedenis?
  Proberen wij er niet allemaal nog het beste van te maken?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 113. Ja Siegfried,

  Wat te zeggen ? Natuurlijk is dat zo... You're right and I know what you mean about my family.
  Natuurlijk is het ook het prachtigste en bijzonderste verhaal.

  Wat mij door je aanwijzing en herinnering ook te binnen schoot waren de Bijbelse namen Gog en Magog... maar aangezien ik een satanische heiden ben heb ik geen idee wat en waarom. Er zijn wel wat dingetjes die ik uit het boek openbaringen kan halen en dat is dat de planeet Mercurius alszijnde de Satan terug zal vallen op de zon... dit omdat hij de zon beïnvloedde en daaruit volgde de slang van energie die de vrouw Eva of Venus verleidde waardoor zij zich omkeerde en daarmee de energie van Mars eiste die tot het einde van zijn levenscyclus leidde. Dit kruispunt van energiën kwam op aarde terecht.
  Kijken we naar de astologische symbolen dan zo het mijn inziens aardig kunnen kloppen.


  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 114. Haha Pascal,
  Waarschijnlijk ben je stoned want ik heb Gog en Magog nooit ontmoet.
  Kan je me daar iets meer over vertellen?
  daarnaast vraag ik je om iets meer te vertellen oven "Openbaringen" in relatie met Mercurius.
  Je kent mijn onvoorstelbare kennis van de astrologie [ niet dus ]
  Maar het feit dat Venus zich nu tegen Mars opzet als zijnde het einde der tijden is een gevaarlijk onderwerp.
  Waarom???
  Zonder dat je het beseft kan je morgen op straat worden gegooid. [ haha ]

  Zou je hier iets dieper in de astrologie en de Bijbel in willen gaan?
  Dit is iets wat me toch blijft boeien , zoals ik al eerder vertelde.
  Maar helaas is er niemand die hier zijn/haar inbreng wil geven.
  Onderwijl is het ook de tijdgeest, waarin iedereen zich - op op het vorige reactietje richting Raimond - God van zijn/haar eigen universumptje verschuilt.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 115. Hi Siegfried,

  het is een beetje duidelijk, en hoe is het u toch gelukt u 'eigenheid' te behouden in deze tijdsgeest......zijn het de-genen ?

  Groet, Raimond.

  BeantwoordenVerwijderen
 116. Raimond,
  Schei aljeblieft uit met U, want ik ben niets meer dan een borderliner in medische termen gesproken.
  Binnenkort zal Fons er ons meer over vertellen na het lezen van het boek van de Belgische Hoogleraar.
  En ik weet niet wat je bedoelt met "eigenheid", want als er één mens is die zijn eigenheid kwijt is ben ik het wel.
  Dat is ook mijn probleem, want door al die uittredingen zie ik de wereld om mij heen merendeels in de spiegel en dat veroorzaakt veel emotionele agressie.
  En de mensen die "dit verhaal over het einde der tijden" hebben opgegeten en/of zich eigen hebben gemaakt weten als geen ander hoe je - door het te vertellen - in een groot isolement geraken.
  Het enige wat zij hiermee doen is "schijnheilig zwijgen" , gelijk de schijnheiligen slechts het goede in zichzelf kunnen zien en het kwaad buiten zich plaatsen.
  En ik kan je zeggen dat ik dat "schijnheilig zwijgen" ook heel vaak doe om nog net te kunnen leven.
  Maar vermoeiend is het wel.
  Ken jij dit ook niet als "collega borderliner"? [haha]
  Misschien is dit blogje nog wel mijn enige contact in de wereld, die de mijne niet meer is.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 117. Hi Siegfried,
  Ik zal je de reactie geven dat ik dit als collega b. wel ken, en wat de westerse medische termen ook spreken, ‘het zal de lading – energetisch- niet dekken.
  Met ‘eigenheid’ bedoel ik dat u altijd de persoon gebleven bent zoals je door je gene (gevoel) geaard bent, en niet gevoelig bent geweest voor welke tijdsgeest van afgelopen 70 jaar die er = geweest.
  Mogelijk is het gehele verhaal ook niet iets wat doorverteld moet worden maar is het iets (of niets) dat men zelf moet herontdekken…… het verbaast mij dat u dit schijnheilig vind want men is toch doof.
  Het zou juist geen moeite moeten kosten om te zwijgen of hoe zit dit energetisch in elkaar, of wat zijden die oude oosterse wijze hier over, ?
  En wat bedoel je met de laatste zin, waarom nog je enige contact/hechting in de wereld ?

  Groet, Raimond.

  BeantwoordenVerwijderen
 118. Raimond,
  Wat is het dat je jezelf niet als "borderliner' te betitelen?
  Is dat zelf-vernederend in jouw ogen en/of doet dat je pijn?
  Wat is eigenheid meer dan hoe je genetisch gebakken bent?

  Natuurlijk werd ik woest op zowel de medische wereld als de Staat der Nederlanden met allerhande medische ontdekkingen, die naar later bleek niets meer te zijn dan "heronderzoek" van iets dat ooit tot in de finesses bekend is geweest.
  Maar dat was wel zo'n 6000 jaar geleden en nu staan we voor de "hemelpoort" en zal het binnenkort via iets wat tegenwoordig heet de "AntiChrist" naar buiten worden gebracht.
  Dat weet ik en misschien ben ik daarin zijn wegvoorbereider.
  Ik zeg dit met enige angst omdat dat voor 99,9% van de mensen als arrogantie klinkt.
  Maar dat is wel waarom ik nog slechts één plekje voor mijzelf heb gemaakt en dat is dit blog waar ik ook nog op veilige afstand met anderen kan communiceren.
  Nu - na zo veel jaren - ben ik onvoorstelbaar dankbaar richting het systeem, want ware ik niet gek verklaard dan was het ik nooit verder gaan zoeken naar - mag ik het - de zin van het leven en de zin van geloven noemen?
  En het feit dat dit blogje zo weinig adepten heeft toont alleen maar aan dat de "brainwash" dat wij goed zijn die we zijn gigantisch goed heeft gewerkt.
  Is dat geen joke of the Devil die mensDOM heet?
  Ik had eerlijkheidhalve ook verwacht dat één en ander tot dieper gaande discussie met o.a. wetenschappers zou leiden, maar iedereen die "status" heeft voelt zich fantastisch en zal nooit zien door een andere bril.
  Sterker nog ! Status is eer en eer is als een geweer!
  Die gezegde ken je wel .. neem ik aan.
  Het is in feite nog vele malen triester, want iedereen voelt zich "goed zoals hij is" en alle fouten liggen bij de ander.
  Ik kom dit dagelijks tegen en/of anders gezegd "Iedereen weet het beter".
  Dit spelletje heb ik nu zo'n 15 jaar gespeeld en ik weet als geen ander dat het water naar de zee dragen is om daarin in discussie te gaan.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 119. Over emotionele agressie gesproken, die Fransen gunnen de medemens met een andere geaardheid ook het licht – het huwelijk- niet meer in de ogen…….En ik gaf net aan dat ik dit ook herken als Borderline collega, (had het alleen wat krom neer gezet).
  En misschien ben je inderdaad de wegvoorbereider de tijd zal het leren en het = zoals het =, en waar een wil is = geen weg, dus zullen toch echt een andere weg moeten ingaan.
  En het Blog = zeker een veilige sub om met andere te communiceren adepten zullen er evt. niet zijn maar het blog wordt gelezen.

  is eigenheid meer dan hoe je genetisch gebakken bent?, nee inderdaad, alleen het lukt niet allen om eigenheid te behouden in deze tijdsgeest, dit blijkt maar voor die-gene weggelegd te zijn, net als dat ik weet dat je grootvader reeds op 19e jarige leeftijd een hypothese had over de werking van het langtermijn geheugen (vochtbollen enz. enz.) en dit 30 levensjaren later –Grieks- rechtlijnig wist te onderbouwen/bewijzen, bijzonder is het wel………..wat zouden we moeten zonder deze-gene…/ zonderlingen.

  En dan nu het actuele verhaal over de chirurg die wondgaas na een maagoperatie achter liet, enz. enz. dit zou je toch niet overkomen, waar is de verantwoording voor 1 mens of voor het totaal mensdom ? (hij dacht er blijkbaar goed aan te doen)

  En vergeet buiten het bedanken van de staat enz. enz. ook niet de rug hernia die ook blijkbaar niet als toeval je toeviel ?
  En is er nog wat te verhalen over het bezoek van ‘het AD’-krant- in de jaren 80 aan je W.W. Winkel te Groningen, had zelf gelezen dat ze het een leuk/leerzaam bezoek vonden en dat 1 reporter zelf door je werd doorgemeten –energetische- ? Wast het AD wel vaker bij je langs geweest afgelopen 30 jaar, is wat anders dan Willem de Ridder die geen vragen meer heeft voor een ‘inkijk’/interview met een persoon ?

  Groet Raimond.

  BeantwoordenVerwijderen
 120. Raimond,
  Mag ik je vragen?
  Vindt jij het homo-huwelijk normaal?
  Vindt jij pedofilie normaal?
  Heb je enig idee waar die vreemde gedragingen vandaan komen?
  En toch is dit een evident eindtijd-fenomeen, net zoals borderliners die vele gradaties kent.
  Kanker en kankeren is zo'n eindtijdfenomeen.
  De transsexuele mens is een eindtijdfenomeen.
  Democratie is ook zo'n symtoom, maar achter de schermen is het wel de spiegel ervan.
  En zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Het toestaan van het homo-huwelijk en al die andere vreemde aspecten zijn louter ingelast als het uitstel van algehele chaos en/of volksoproer.

  Dan alinea 2
  Wat is iemand meer dan hoe hij/zij genetisch gebakken is?
  En dit heeft toch alles te maken met erflast en/of erfZONDE?
  Eerst probeer je mij de hemel in te prijzen en nu ook mijn grootvader, die al hemelen is.
  Jij vindt het bijzonder wat hij heeft achtergelaten, maar hij overleed met maagkanker, omdat hij met de essentie van "zijn" in zijn maag zat en er niet uit kwam.
  Waarom staat er in de Bijbel "Over de doden niets dan goeds"?
  Was Hitler zo'n goed mens?
  In mijn ogen heeft hij met "oorlog de lucht geklaard" voor een grote crisis in Europa en de rest van de wereld.
  Ten eerste heeft hij zijn erfzonde opgelost en ten tweede die gorte crisis.

  Dan alinea 3.
  Heb jij wel eens iemand ontmoet die geen fouten heeft gemaakt.
  De gzegde luidt dat men van fouten leert, maar in deze wereld worden fouten bestaft en dus leren wij niets meer bij. [haha]

  Dan alinea 4
  Hoe weet je dat er een interview was met het AD en weet je waar het over ging?
  Het was een interview t.a.v. mijn eerste boekje dat bedoeld was als zijnde een perciflage op promoveren.
  Het boekje uit 1980 heette "Kanker...Noodzaak?" en het eindigde allerhande stellingen , zoals dat gebruikelijk was.
  Zal ik er een paar voor je opzoeken?
  - Alleen als de vrouw in staat is in plaats van kinderen computers te baren heeft de mensheid kans te overleven.
  -Het hoofdthema van conferenties t.a.v. wapenbeperking dient bevolkingsbeperking te zijn. De rest volgt dan vanzelf.
  -Homofilie is een natuurlijke reactie om het aantal mensen terug te dringen. Het dient derhalve niet veroordeeld te worden.
  -Vaatziekten aan de benen - bekend als aderverkalking - is een natuurlijk evolutieproces van het gebruik van de benenwagen naar de auto.
  En... zo kan ik nog wel effe doorgaan, want het waren er 20.

  Vrijwel snel daarna kreeg ik een publicatieverbod voor alle journalisten en wereldwijd en dat noem ik naar bovenstaande dus de wereld-dictatuur achter de schermen.
  Willem de Ridder is daarin een verhaal apart en bleek dus op een fiasco uit te draaien.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Siegfried,
   je mag me alles vragen, en homo, pedofilie, en transsexuele mens = volgens mij niet echt biologisch de bedoeling, en ik heb wel een idee waar deze
   gedragingen vandaan komen, zoals waar alle onze gedragingen vandaan komen, ons brein, en wat ik er van begrijp maakt moeder natuur deze afwijkingen in het brein
   tijdens de foetus tijd, en dit is zeker evident fenomeen voor onze tijd/cultuur cyclus fasse, incl. borderlin en overige evidente hersenafwijkingen enz. enz.
   en wat weet je trouwens nog meer van de slechte samenwerking tussen ons reptiele, zoogdier, en denk hersenen, (3 gelaagdheid en te snelle evolutie van ons brein) ?

   Inderdaad, allen durft volgens mij niet iedereen zo zijn eigenheid te laten blijken en moet je hier zeer zeer zeer sterk in je weten zitten zoals je reeds aangeeft dat dit zeker te
   maken heeft met de fam. Stamboom/geneboom.

   Het is nog te vroeg om je de hemel in te prijzen, ik vind het vooral bijzonder wat jullie als fam. Stamboom (vuilnismannen verhaal) voor ons hebben kunnen researchen
   maar het is nooit fijn om door het niet kunnen achterhalen van essenties ziek te worden…………
   en inderdaad achter Hitler schuilt een zeer zeer zeer groot en complex verhaal waar we bij leven in goed & kwaad nooit mee over weg zullen kunnen toch ?

   Nee nog nooit iemand ontmoet die geen fouten maakt, maar wat ik wou zeggen dat u als edelslager dit vak met veel meer bewustzijn heeft uitgevoerd en niet zo veel te veel
   dezelfde fouten zou maken als deze maag edelslager….en dat wij niet meer weten met fouten om te gaan en dit bestrafen is inderdaad zeer zeer zeer contra toch ?

   Dit had ik op het web gevonden toen ik de heer Dr. F.L.L.M. Merckelbach zocht, en bij toeval stond dit AD verhaal ook op deze pagina over stamcellen enz. enz.

   Kijk, dit zijn stellingen – essenties waar grote verhalen achter schuil gaan, ben benieuwt naar de overige 16 ?

   en trouwens ook een juiste essentie e-mail naar Prof. de Wachter……

   Groet, Raimond

   Verwijderen
 121. http://www.intermediair.nl/vakgebieden/finance/hans-de-geus-het-financi%C3%ABle-systeem-een-tumor#.UXejF8k8Gh8.twitter

  langzaam worden we wakker

  groetjes bertil

  BeantwoordenVerwijderen
 122. Hai Bertil,
  ja dat was een leuke niet?
  Maar ... natuurlijk heb ik hierop gereageeerd, nadat ik geblogd werd op RTLZ
  Denk je echt dat wij wakker worden?????
  In mijn beleven is dit echt utopie en beseffen we dit pas bij onze laatste ademtocht.
  Maar het kan zijn dat ik spoken zie... wat overigens 90% van de mensen zo zien.
  En je weet het!!!
  Democratie is niets meer dan "de meeste stemmen gelden"
  Is het niet een geniaal bedacht systeem door de Rothschild/Rockefeller/Bilderberg alliancie?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 123. Bertil,
  Kom nog effe terug.
  Weet je waar ik mijn zoektocht begon/
  Het was die oude doctrine dat alle cycli elkaars gelijke waren.
  Zolang mensen dit niet op waarde kunnen schatten zullen ze altijd blijven hopen dat het mogen wel wee beter zal gaan.
  Is het niet geniaal?
  Je ziet het nu op alle fronten van "de gemeenschap".

  Maar wel leuk dat je je gezicht hier weer even laat zien.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. dag siegfried

   hier ben ik weer
   veel mensen denken inderdaad dat het straks weer beter gaat ,maar met 1000 werklozen die er per dag bij komen is dat natuurlijk utopie

   waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben (als zo boven zo beneden )wat zich straks in onze kosmos afspeelt als hier de ww3 zich aan het voltrekken is
   dat is iets wat mij bezig houd (zou ook nog graag wat van Nico willen horen)
   ben een zoon van een astroloog maar begrijp er zelf niks van

   groetjes bertil

   Verwijderen
 124. Goeiemiddag Siegfried,

  Ben weer nuchter, nouja nog niet helemaal...haha..

  Ik ben er even ingedoken maar belande in een doolhof aan gegevens waar de grote lijnen over Gog en Magog en Mercurius in relatie met openbaringen voor een mensdommer als ik niet helder te krijgen zijn. Dit –en alles wat erover geschreven is- gaat m’n pet te boven... maar ik heb het op de carriere ladder dan ook niet veel verder geschopt dan een soort koffie juffvrouw..haha. Ik vond nog wel en dat is dan wel weer interessant dat Gog waarschijnlijk te koppelen is aan het sterrenbeeld boogschutter.

  Waar ik die uitspraak van Mercurius mede op baseerde is dat het astrologisch teken van Mercurius eruit ziet als het teken van Venus maar dan met twee horentjes op de cirkel met dus het kruis eronder. Iedereen weet dat het teken van Venus ♀ wordt gebruikt als symbool voor de vrouw en het teken van Mars ♂ als symbool voor de man. Iemand enig idee wat deze tekens zeggen en waarom deze tekens zo zijn ? Vooral waarom de pijl op het teken van Mars schuin op de cirkel staat ?
  Ik zou het kruis onder de tekens ook kunnen zien als de wortels van een boom en/of een stamboom en vergelijk dit dus tevens met de twee bomen uit het verhaal in Genesis. Nu weet ik door je onderzoek dat zowel de inademing als de uitademing van het leven in het verhaal van Genesis wordt verteld en/of de Adam en Eva of Adam en Noach. Waaruit wordt een stamboom opgebouwd ? Dit is logisch via het kruis van de vrouw en dus het Venus teken. Dit is dan dus de boom des levens. De tweede boom van de kennis van goed en kwaad is gezien de twee horentjes –of astrologisch misschien een sikkel- dan het teken van Mercurius. Vanuit deze boom sprak volgens het verhaal de slang tot eva. De slang en bij de oude volkeren vereerd als de gevederde slang is een metafoor voor de veranderende zonne-energie. Ik vond tevens dat Mercurius die ook wordt vergeleken met Hermes ook staat afgebeeld met een helm met vleugeltjes met een staf als de Caduceus.
  Het eten van de boom van kennis van goed en kwaad vul ik dan in als dat dit het ontstaan van de verkalkte brug uitbeeld waar de energie -uitgebeeld als de slang- via Eva’s hoofd -uitgebeeld als het eten van de appel- met de energie van Mars –uitgebeeld als het verleiden van Adam ook te eten- via en met de daaruit voortkomende stamboom -die wordt beïnvloed door de zonne-energie- naar beneden loopt van de levensboom naar het kruis van het Venus teken. Dit is simpel gezegd dan het kruis des doods.

  Maar tegelijker tijd is dit de levens boom waar dus via het kruis de slang van energie weer oprijst uit het kruis via de stamboom naar het hoofd. Dit zou dan vertaald kunnen worden als de val in onbehagen door het nalaten de placenta of nageboorte op te eten. Dit is immers niet opeten in tegenstelling tot het eten van de appel. Het is dan mijn inziens bedoeld om aan te geven dat dit een omkering van de energie is die ontstond en/of anders gezegd dan een groei… en dus in onbehagen. En die groei in onbehagen komt weer bij het teken van Mercurius uit waar de horentjes boven de cirkel uitsteken en dus de levensboom overstijgen. Dit is wellicht ook weer te koppelen aan hoogmoed die voor de val komt. Tevens koppel ik de horentjes aan een sikkel en bij een sikkel moet ik aan de maan denken en bij de maan aan de moon-iks die doormiddel van hun onbegrepen nalatenschappen dit bewust mogelijk maakte.
  Daar komt nog bij dat ik weet dat ook niet zomaar de oudere volkeren een maan kalender gebruikten en dat dit naar de westerse wereld toe is veranderd in een zonnekalender. Dit gegeven zegt mijn inziens niets anders dan dat de maan in het verleden meer invloed uitoefende op de aarde en dat dit nu is veranderd naarmate de maan zich van de aarde verwijderd en de maan is mijn inziens ook te zien als een stabilisator.

  vervolg...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zag een vraag van Pascal:
   "Iedereen weet dat het teken van Venus ♀ wordt gebruikt als symbool voor de vrouw en het teken van Mars ♂ als symbool voor de man. Iemand enig idee wat deze tekens zeggen en waarom deze tekens zo zijn ? Vooral waarom de pijl op het teken van Mars schuin op de cirkel staat ?"

   Ik onthoud het als:

   ♂ = pijltje staat voor de erectie
   ♀ = kruisje staat voor het kruis van de vrouw (netjes gezegd), en mss ook wel de heilige graal

   Het zou het al dan niet banale en simpele antwoord kunnen zijn.

   Verwijderen
 125. Ik ben mij bewust dat dit ongetwijfeld vele hiaten heeft en er zijn nog zoveel niet toevallige gegevens of stukjes te plaatsen zowel astrologisch als astronomisch. Het zou dan ook leuk zijn als iemand die iets opmerkt over wat dan ook er iets over wil schrijven want ik kan me niet voorstellen dat er geen mensen zijn op dit blog die er niets van denken of over weten.... en... zinloos is het toch wel dus doe daar je voordeel mee zou ik zeggen.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 126. Haha Pascal,
  Ik werd werkelijk leesdronken van deze chaos en ben maar eens gaan zoeken in onze heilige kraal "Wikipedia" in iets van een relatie tussen Gog en Magog.
  Maar daar schoot ik ook niet veel mee op, behalve misschien dat er een relatie zou kunnen bestaan tussen de Koran en het Christendom als zijnde twee absolute tegenpolen.
  Als ik het Gog in lettersymbolen zou moeten vertalen in die context is de laatste letter van Gog daarin identiek aan de d van God en/of de dood en/of Jesus alias Je suis "God van mijn eigen universum" ,die ons noodlot wordt. En Magog is daarin dan de Islamitische wereld die geheel ten dienste staat van "Al-La" ...gelijk een dienende vrouw??? [haha]
  maar veel verder kom ik niet.

  De symbolen van man en vrouw lijken me niet zo moeilijk als zijnde de vechtersbaas man en de vrouw die dan wel het leven voor het hiernanogmaals zeker stelt in het groot, maar voor de mensheid het kruis des doods betekent.
  En de slang is daarin de gifslang van het menselijk denken dat ook de medische wereld vertegenwoordigt als zijnde de realisator van de mensenplaag.

  En de mooniks...
  In de oude geschriften werden die volgens mij gezien als de "verlichte meesters" , maar de maan was wel de creator van het aardse leven.
  Maar ook dit ruil ik graag in voor een andere visie.
  En dit hadden die "mooniks" en/of monniken verdomd goed door.
  En dat men vroeger de maankalender gebruikte laat alleen al de Maya-nalatenschappen na.
  Dat dit mede in verband stond met de vruchtbaarheid van de vrouw, is m.i. ook zo'n aanwijzing t.a.v het ontstaan van het leven en/of het nieuwe leven.

  En dan Mecurius in relatie met astrologie en/of astronomie is voor mij een absoluut acacadabra en inderdaad is het om te jammeren dat er hier geen weetwijzen zijn ten aanzien van dit onderwerp.

  En zo ben ik nog lang niet uit de vele getallen die in de Bijbel worden genoemd in relatie met de cylische processen en/of astrologie en astronomie.
  Ik zeg dit, omdat ik er zeker van ben dat die relatie tussen beide ons heel veel meer informatie zou kunnen geven over de exacte data van "verschijnen en verdwijnen".
  Maar is het belangrijk?
  Is er niet de gezegde "alles weten maakt niet gelukkig"?
  Maar de keerzijde is er ook , namelijk dat niets weten ook niet bepaald gelukkig maakt. Of misschien toch???
  Is er niet de gezegde "geluk is met de domme"?
  En als ik zo om me heen kijk, is dit laatste voor de volle 100% waar!

  Laat mij met jou hopen dat er hier nog wat amateur-astrologen of - astronomen komen, die meer denken te weten over Mercurius en het voorspellen van de WO III.
  Het zou alleen al leuk zijn als zij iets over de astrologie van de landen en hun naamgeving zouden kunnen vertellen, want ons kikkerlandje heet niet voor niets "Nedrigland" , Amerika als zijnde "Amen Rika" als het land van de ondergande zon, Engeland als "Engelenland" waar de laatste profeet vandaan komt en Portugal wat de poort naar Galicië en/of de poort tussen Oost en West betekent.
  Is het daarbij toeval dat ik in Portugal terecht kwam, terwijl ik eigenlijk naar Thessoloniki wilde verhuizen als zijnde de plek waar ik in mijn uittredingen Bijbels werd geinformeerd door een monnik in een zware pij.
  Toeval????
  Ach daar hebben we het al vaker over gehad.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 127. Haha Siegfried,

  Ja...het bleek wel dat ik nog niet nuchter was...

  Wel leuk dat je Gog en Magog koppeld aan het Christendom en de Islam want ik las -volgens mij op de engelse wiki- dat het eerts Gog ''van'' Magog zou zijn geweest en dat dit in het nieuwe testament veranderde in Gog ''en'' Magog. Dit zou misschien kunnen betekenen dat Gog zich opzet tegen Magog.
  Over Mercurius valt astronomisch veel meer te vertellen en dat heb ik onthouden uit de film van Cotterell. Doordat Mercurius zo dicht en snel om de zon draait trek Mercurius de equator van de zon met zich mee waardoor deze sneller draait dan de polen van de zon.
  De equator -ook het vlak waar de planeten in draaien- maakt in 26 dagen een rondje en de polen in 37 dagen. Maar omdat de aarde dan ook al een stukje om de zon heeft gedraaid is de cyclus voor de equator 28 dagen lang (niet toevallig gelijk aan een maand) en de polen 40 dagen.
  De zon zou 4 magnetische zijden hebben, deze 4 zijden stralen om en om negatieve deeltjes en positieve deeltjes uit wat dan vanaf de equator elke week de aarde bereikt. Uit die maya wijsheid zou mijn inziens dan ook de week afgeleid zijn.
  In een maand berijken dus vier weken om en om Yinne en Yange energiën de aarde maar omdat de pool langzamer draait dan de equator ten gevolge van Mercurius is er één van de magnetische zijde die als het ware wordt uitgeschakeld. Waardoor er per maand dus of twee Yinne zijden de aarde beïnvloeden of twee Yange zijde en deze dan dus overheersen over de ene. Hier zou dan ook de astrologie op gebasseerd zijn en de wisseling van de maanden van om en om Yin of Yang.
  Dan is er nog de ijzer kern van Mercurius die wisselend vloeibaarder en vaster wordt door de zonnewarmte.

  Dit verloopt ook in een cyclus maar dat heb ik helaas niet onthouden en voordat ik ook weer ga duizelen…

  Ik moet gaan klussen…
  Pascal


  BeantwoordenVerwijderen
 128. Pascal,
  Wat leuk dat het mogelijk klopt t.a.v. Gog en Magog.
  Soms is het toch wel grappig dat ik geroken heb aan oa.a numerologie.
  Terwijl ik wacht op je uitleg van Cotterell zullen we toch amateur astroloog Professor Nico moet vragen hoe Mercurius met ons speelt.
  Misschien kan hij ons ook iets uitleggen over de 4 weken in een maand met zijn magnetische zijden van aarde , lucht, water en vuur.
  Misschien kan hij ons dan ook iets vertellen van de landen-horoscopen, die mijns inziens weer de spiegel zou moeten zijn van het leven op die plekken.
  Nederigland heeft m.i. daarom niet voor niets de bedenkelijke eer een echte V.O.C. mentaliteit te hebben. En als we nu kijken hoe wij als stipje op de wereldkaart overal ter wereld anderen willen betuttelen met onze waanzienige vermeende democratische ideeën kunnen wij allemaal wel heel diep wegzinken.
  Zijn hier trouwens nog mensen die de dmocratie als hoogste goed zien?
  Graag hoor ik de argumenten hieromtrent.

  Prettig weekend
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 129. Pascal ...en misschien Nico
  Kom nog even terug op je zoektocht naar de planeten Mars,Aarde, Venus en Mercurius.
  Natuurlijk hebben die planeten hun naam aan iets te danken.
  Toch is en blijft het bijzonder hoe deze en alle andere planeten van ons zonnestelsel namen hebben - en waarschijnlijk ook bepaalde symbolen, die ons iets meer vertellen over de levenscylus ervan.
  In het weten dat Mercurius het dubbelsymbool draagt van man/vrouw , Venus het vrouwelijke symbool en mars wordt afgeschilderd als de vechtende planeet heb ik geen idee welk symbool de aarde heeft.
  Maar dit geldt dan ook nog voor de andere planeten die verder weg liggen en waar volgens mij wel levenscycli moeten zijn geweest.
  En des te verder van de zon des te "vuriger" dit leven moet zijn geweest.
  Kunnen jij en misschien Nico - of anderen - hierover iets meer vertellen?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 130. Goeiemiddag Siegfried,

  Ik hoopte al dat je er meer mee kon dan ik want je hebt -ondervond ik- na al die jaren onderzoek met uitleggende dromen een groot overzicht van de cycli die allen elkaars gelijke zijn. Buiten dit zijn er mijn inziens nog zoveel bijzondere nalatenschappen in de chaos aan informatie van vandaag de dag die -in juiste ''volgorde'' geplaatst- wellicht kunnen leiden naar openbaringen in deze hoogmoedige wereld.
  Wat ik feitelijk ook wil zeggen is dat er ook andere wegen zijn dan reageren op het positivisme waarin ook alles relatief is. Daarintegen begin ik wel steeds helderder te zien dat die oude arts Paracelsus echt gelijk had met dat je ziekte met zijn gelijke dient te bestrijden, iets wat in het groot nu echt gebeurt en dat is door dit hele verhaal wel duidelijk geworden dat dit mijn angst is... en pas later werdt dit angst van zien... in relatie met anderen maar ook van mezelf. In dat kader weet ik ook dat alles weten niet gelukkig maakt maar weten dat wij toch niets meer zijn dan een speelbal van de natuur maakt het wel een stuk rustiger en buiten dit blijven we toch gewoon mensdom ???
  Daarnaast is er nog de lach van de dood die ook met planeet standen te maken heeft en naarmate ik er langer mee bezig ben krijg ik steeds meer respect voor het leugentje om bestwil van die oude wijzen... want het waren wel zij die verder keken dan de Maya ?
  Nu je het ''de zin van geloven noemt'' dan zeg ik ook.. Yes Man!

  Maar oké...

  Ik kan me nog wel herinneren dat we op het Holy Shit forum er ook over hadden dat de levenscycli op de planeten ook in een zelfde grotere cyclus met elkaar gekoppeld zijn. Waar er dus opvolgend levenscylci zijn geweest in (r)evolutie en dus een groei van de verder weg liggende planeten naar de dichter bij de zon liggende planeten. Ik vergelijk het met een estafette en/of aflossing.
  De aarde heeft als teken een cirkel met een kruis erdoor, dit heet ook wel het aards kruis. Daarom schreef ik ook dat dit een kruispunt van energiën zou kunnen zijn. Dit symbool kan ook zo zijn omdat deze symbolen door en voor aards-engeltjes zijn gemaakt... maar het is lijkt mij in iedergeval niet zomaar.
  Dan hebben we nog de grotere -behalve pluto- planeten die verder weg van de zon staan en waar tussen Jupiter en Mars een duidelijke grens ligt en zich een planetoïdengordel bevindt.
  De grotere planeten van buiten naar binnen toe zijn neptunus-Uranus-Saturnus-Jupiter en na een beetje onderzoek van de mythologie valt over de grotere planeten en hun namen duidelijk te zeggen dat het verhaal daarover gaat dat vanaf Uranus de volgende planeet naar de zon toe de zoon is en dat er een angst is van de vader -hier dus Uranus- om zijn heerschappij te verliezen aan zijn zoon -hier dus Saturnus en/of Kronos. Kronos wordt weer van zijn troon gestoten door Jupiter en/of Zeus.
  In dit verhaal valt Neptunus er dus buiten. Neptunus is god van de zee en wordt dus in verband gebracht met het water en vis want hij wordt afgebeeld als een zeemeerman, zijn symbool is een kruis met daarop de drietand.

  Hier op wiki staan de symbolen...

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Planeten_in_de_astrologie

  Verder valt op te merken dat het symbool van de zon in relatie staat met Uranus en ik koppelde dit aan het Uranium en/of de kern van energie.

  Dan valt mijn inziens over Pluto te zeggen dat daarvan misschien alleen kan worden afgeleid dat omdat hij zo ver van de zon staat en/of van zijn roots verwijderd is daarom ook zijn baan om de zon sterk afwijkt van het vlak waar de overige planeten in draaien. Tevens is hij vernoemd naar de God van de onderwereld.

  Verder valt op dat alle hedendaagse namen van de planeten vernoemd zijn naar alleen Romeinse Goden die natuurlijk weer afgeleiden zijn van de Goden van eerdere volkeren.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 131. Haha Pascal,
  Je hebt me werkelijk te hoog ingeschat.
  Naast de bijbel had ik slechts de 5-elementenleer uit de acupunctuur,die onderdeel was van een allesomvattende doctrine.
  En ... natuurlijk niet te vergeten mijn medische zoektocht waarin ik door mijn al overleden grootvader werd bijgestaan.
  En mede door die Winschoter paragnost werd ik ingewijd in de wereldse esoterische wereld waar werkelijk alles leugen en bedrog was [ geldingsdrang en geldindrang]
  En ware het het niet dat ik 3/4 jaar ondervraagd werd door een bijbelfanaat dan had ik wschl. niet zo veel van dit alles onthouden.
  Dit was naast wat gereedschap, een broek en een trui [ en niet te vergeten een vrouw met hond ] naar de binnenlanden van Portugal vluchtte.

  Laat mij niet ingaan op je Paracelsus-verhaal of bedoel je daarmee te zeggen dat in de wereld de leugen met leugen regeert.
  ook dan zijn we verlopig nog niet uitgepraat.
  Haha ... het heet ook zo mooi "Het leugentje om bestwil".
  Kreeg trouwens vandaag een mailtje van een Willem-fan die mijn verhaal wat warrig vond, maar toch erg van deze "terrorist" onder de indruk was. G.V.D
  Waarom zette je trouwens ??? achter mensdom.
  Vindt je het niet geniaal dat we naar één sterretijd lang God's Woord hebben opgegeten?
  Genoeg erover.
  Het wordt tijd dat Nico hier langs komt, maar misschien voelt hij zich te veel aangesproken met een eretitel en gedraagt hij zich daar nu aan door te zwijgen. {geeft niks Nico... je kent me}

  Van het Holy Shit blog kan ik me alleen nog maar herinneren dat het echt een werelds holy shit was, waarmee we geen meter verder kwamen.

  Grappig dat het symbool van de aarde met het kruis nagelaten is.
  Ik noem het grappig omdat wij de laatste planeet zijn waar leven zoals wij kennen is...geweest [haha]
  Volgens mij is Venus als de maagd die alleen met een wisselende atmosfeer haar baan om de zon weet te houden.
  En Mercurius - las ik - wordt in de scheikunde/natuurkunde het kwikzilver genoemd en jij hing me aan mijn neus dat die zo'n grote ijzerkern heeft.
  Vreemd.

  Maar voor de rest hebben we echt de hulp van Nico nodig, want andere sterrewichelaars schijnen dit blogje te kinderlijk vinden.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 132. dag siegfried

  hier ben ik weer
  veel mensen denken inderdaad dat het straks weer beter gaat ,maar met 1000 werklozen die er per dag bij komen is dat natuurlijk utopie

  waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben (als zo boven zo beneden )wat zich straks in onze kosmos afspeelt als hier de ww3 zich aan het voltrekken is
  dat is iets wat mij bezig houd (zou ook nog graag wat van Nico willen horen)
  ben een zoon van een astroloog maar begrijp er zelf niks van

  groetjes bertil

  BeantwoordenVerwijderen
 133. Hai Bertil,
  Dit is een goeie vraag die waarschijnlijk niet via astrologie te beantwoorden is, maar zeker weten doe ik dat niet.
  En zo het al kan horen we dit zeker wel van Nico.
  Toch zal ik proberen er een antwoord op te geven in het zien op aarde dat de recycling zelf de essentie is van ons "kankerspel".
  Dit doet op aarde de O2 recyclen naar CO2, waardoor nu opwarming plaats vindt van onze uitgeputte "Moeder Aarde" en biedt de aarde een bescherming tegen de yinne energie van het Zwarte Gat.
  Op de zon zien we dan ook niet voor niets meer zonne-erupties.
  En die WO III is daarin niets meer dan dat wij onszelf gaan rcyclen.
  Kan zoiets ook op andere planeten kan waar al leven is geweest weet ik niet, maar ik denk dat op Venus die atmosferische veranderingen nog wel kunnen plaatsvinden.
  En hoe dit op Mercurius gaat weet ik al helemaal niet.

  Laat ons wachten op Nico.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 134. Bertil,
  Ik kom nog even terug met een kleine aanvulling naar aanleiding van de recycling.
  Het is nauwelijks te vatten dat de hele levenscyclus op aarde door recycling ontstand, maar zo is het wel.
  En naarmate de aarde - ondanks dat - steeds meer neigde af te koelen moest er ook meer gerecycled worden. Bijbels nagelaten als "Uit stof geboren en tot stof wederkeren".
  En de mens nam daarin de recycling zelf ter hand door het maken van vuur.
  En dit vuur was mede in de winter - waar het leven zich normaal terugtrok - maken van vuur om te overleven.
  Dit veroorzaakte CO2 stijging en dat betekent - dat weten we nu uit klimatologisch onderzoek maar al te goed - dat de aardse temperatuur stijgt.
  Dus de WO III - en dat zal zeker astrologisch terug te vinden zijn - is zo'n ultimo moment van recycling en dan helaas recycling van onszelf.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 135. siegfried

  mijn inziens moet het toch in de sterren geschreven staan (als mijn vader al kon voorspellen dat hij 33 werd dan moet de ww3 ook te voorspellen zijn)

  dus Nico laat eens wat je horen !!!

  groetjes bertil

  BeantwoordenVerwijderen
 136. Bertil,
  Natuurlijk moet dat ook in de sterren geschreven staan, maar ik volgde een totaal andere weg en voor mij is sterrewichelen veel en veel te moeilijk.
  Ook ben ik er zeker van dat ieders levensloop en ieders einde al helemaal vast ligt en dat we aan beide niets kunnen veranderen.
  Dat heet het lot en/of het noodlot.
  Maar het is net zo met de individuele mens die daar niets van wil weten en denkt dat hij het leven zelf kan sturen.
  Sterker nog!!
  Hoeveel mensen geloven nog in het hiernamaals?
  Ik zou ze de kost niet willen geven.

  Toen ik in het begin van dit interview met Willem de Ridder begon, vroeg ik hem niet voor niets "Als je zou weten dat iemands einde nabij is ..." en als antwoord kreeg "Dat zou ik nooit zeggen, want ...", ach toen had ik eigenlijk al zoiets van "Waar ben ik hier mee bezig"!
  En dit geldt natuurlijk ook voor het groot.
  Wat dat betreft heb ik met dit verhaal de wereld in brengen mijn eigen isolement gecreëerd. Daar moet ik het dus mee doen en/of in berusten en dat valt vaak niet mee.
  Maar goed!
  Gedane zaken nemen geen keer en dit stond dus ook in de sterren geschreven.
  En in die context kan ik me heel goed voorstellen dat - zo Nico dit in de sterren kan zien - hij het toch niet zou vertellen.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 137. Bertil en misschien Nico,
  Toevallig kwam ik dit artikeltje op Xandernieuws tegen, waarin "geleerden" over het Zenith-keerpunt op 2016 beschrijven en hoe dit samenvalt met het verdwijnen van een heersende cultuur.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/05/Zenith-2016-Eindigt-historische-cyclus-met-een-nieuwe-Wereldoorlog.
  Het is een enigszins warrig verhaal.
  Grappig is daarin dat Obama de 13-de leider van Amen Rika wordt genoemd.

  Misschien kunnen jullie - of vooral Nico - er iets mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 138. Goedemiddag Siegfried,
  de doop werd vroeger bij voorkeur meteen uitgevoerd, mocht er na de bevalling iets gebeuren, was de baby toch verlost van de erfzonde en en was de plek in de hemel gewaarborgd.

  Deze doctrine is een van de heilige huisjes die steeds meer wegvallen.. ik weet niet hoe de doop in andere culturen toegepast worden/werden, maar ik vind het de moeite om even aan te kaarten welke bijbelse/wereldse/helse spiegeling er achter dit gebruik zit, waar het evt bij natuurvolken avndaan komt
  groetjes frans

  BeantwoordenVerwijderen
 139. Beste Frans,
  laat mij beginnen met de doop als zijnde een typisch "Christelijk bevel".
  het was onderdeel dan iets wat typisch is - misschien was - voor het invoeren van het huwelijk.
  Dit was evident een truukje om de mens die steeds egocentrischer werd als gevolg van de steeds groter wordende verkalkte brug.
  Maar dit was wel een aionische sprong, die alleen bij de laatste cultuur voor kwam. Met andere woorden: Wij Westerlingen zijn uniek egocentrisch t.o.v. andere oudere culturen.
  Door het huwelijk in te lassen werd gewaarborgd dat ouders beide zorg moesten dragen voor het kroost.
  Dit ter compensatie van het groeiend egocentrisme.
  De andere kant van de medaille is dat in het hele evolutiespel de laatste soort in die evolutie-sprongen altijd de macht over de eerdere soorten
  heeft.
  Dit alles heb ik niet van mijzelf, maar bleek onderdeel van iets wat in de biologie uiterst duidelijk beschreven stond.
  Dit is voor de mensenwereld wel overduidelijk te zien in de wereld. Of niet soms?
  Het was dus één van de vele brainwashes die het Christendom nodig had om tot het einde der tijden te kunnen functioneren.
  Dat dáár nu een giga deuk in is gevallen moge duidelijk zijn, maar het heeft wel zo'n 2600 jaar gewerkt.
  Naar mijn bescheiden mening is de doop dus een typisch Christelijk tintje.

  En in de natuurvolkeren was er enerzijds nog iets van een collectief gevoel of bewustzijn, maar die tijd ligt al vreselijk ver achter ons.
  Met andere woorden: Zij haddeb dit lachwekkende ritueel niet nodig.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 140. Hoi Siegfried,
  weet het dierenrijk bij geboorte instinctief vaak wie de toekomstitge alfa is, ofwel wie de genen doorgeeft en de stam behoud..hirbij denk ik vrij dat of de mens het dierenrijk is gaan nadoen of wij domme mensen hebben dit van 'boven' aangevoerd gekregen.. dit laatste zou m.i. contra staan met dat alle ycli elkaars gelijke zijn.. waar ik in mijn kleinmenselijkheid, nog maar net aan heb geroken, zonder te inhaleren..

  Begrijp me niet verkeerd aub, ik probeer te zien wat je beschrijft te zien in de huide maatschapij, maar ik ben zlf katholiek opgevoed en heb in mijn kleinste ik een stemmetje zitten die steeds fluisterd dat er na de dood/doop (haha) een GROTE. Beloning wacht, dius is het moeilijk om puur te denken als je bgript wat ik bedoel, groet frans

  BeantwoordenVerwijderen
 141. Hoi,

  ik volg deze info via Siegfried al enkele jaren inmiddels. In heel veel zaken die Siegfried beschrijft herken ik een waarheid. Tot nog toe blijf ik nog steeds met een aantal vragen zitten. Sommige zaken zijn voor mij in dit verhaal duidelijk: 3de Wereld oorlog komt, we spelen lang leve de lol, democratie is inderdaad de creatie van de duivel (mens) zelf etc. etc.
  Het bijzonderste voor mijzelf is dat ik na een dikke 15 a 20 jaar antwoord heb gekregen op mijn twijfels rondom het getal van 144.000 aangezien dit een zeer specifiek nummer is ipv een willekeurig nummer. (ja, het kan ook zijn dat ik nu een bevredigend antwoord heb gekregen op die twijfel en dat ik het daarvoor voor waar aanneem tot nog toe).
  Wat ik heb opgevangen in de wereld rondom mij (ik ben niet gelovig opgevoed, maar ben wel regelmatig geinteresseerd in de bijbelse verhalen geweest met tussenpozen van perioden in totaal niet mee bezig zijn), is dat er 144.000 zielen of mensen uitverkoren zijn en het eeuwige leven zouden krijgen. Vanaf het moment dat ik dat ter hore kreeg (kind van 10 a 13 jaar) leek mij dat uitermate sterk dat alleen een gedeelte van de mensheid uitverkoren zou zijn om zogenaam eeuwig te leven oid. Waar ik niet bij kon is dat deze 144.000 zouden slaan op het aantal mensen. Dit kon voor mij niet mogelijk zijn. Heb me er in de loop der jaren regelmatig het hoofd over gebroken hoe dit dan zou moeten zijn. Enkele jaren terug (toen inmiddels halverwege de 30) zag ik het antwoord op Siegfried zijn site: de 144.000 zijn de kosmische cycli, en ja voor mij zeer logisch dat deze de enigste zijn met het eeuwige leven. Of het ook zo is laat ik voor mijzelf nog steeds in het midden, maar ik neem dit voor zover als het meest in de buurt komende van de waarheid als waar aan en kan daar tot nog toe ook niet omheen.

  Maar mijn vragen naar aanleiding van eigen ervaring tov de stellingen die ik ben tegengekomen in het geschrevene van Siegfried:

  intuitie bestaat niet bij de mens komt er zo af en toe naar voren in het geschrevene: hier heb ik mijn bedenkingen bij. Bij mij bestaat intuitie wel degelijk. Handelingen zonder tussenkomst van het denken en het klopt altijd, even later heeft het denken het nadenken en denkt van "hoe deed ik dat, kan dat wel, waar haalde ik dat vandaan, hoe wist ik dat al van te voren zonder erover na te hoeven denken?" Handelingen gebeurden soms intuitief zonder tussenkomst van het ego, het denken, emoties, het voelen of beleving. Dus mijn ervaring klopt niet met dat wat gesteld wordt. Dat kan 4 dingen betekenen: of mijn ervaring is iets anders dan intuitie (toeval mss? maar kan ook niet kloppen want dat wat er in mijzelf gebeurd op dat moment is ook anders dan normaal> hetgeen van waar uit ik reageer/handel), of zelfde situatie die al eerder is beleefd door voorvaderen of mijzelf en in de genen staat, of Siegfried bedoeld iets anders met intuitie dan dat ik het opvat (of andersom), of een 4de die ik gewoonweg (nog) niet ken. Dus de vraag aan Siegfried is waarom kan er volgens jou absoluut geen intuite aanwezig zijn bij de mens?

  Een 2de vraag: Geen leven na de dood?. Jouw verhaal/doorgevingen lezende zou dit helemaal kunnen kloppen. Ik hou er ook rekening mee dat dit kan kloppen. Er zijn op dit moment voor mij helaas teveel zaken dat er op duidt dat de doden contact kunnen blijven maken. Op dit moment kan ik NIET 100% zeggen dat er geen leven na de dood is, maar ook niet dat het er wel is.
  Dit baseer ik voornamelijk op allerhande verhalen vanuit de media en literatuur en eigen ervaringen. Deze ervaringen zijn voor mij nog niet zou helder als bij de 1e vraag dus vandaar dat ik zelf ook nog niet 100% overtuigd ben van dat er een zogenaamd voortbestaan na de dood bestaat.
  De vraag aan jou is, hoe ben jij zo zeker dat het niet zo is? Jouw doorgegeven in of van bijbelse zijde buiten beschouwing gelaten, hoe ben jij er zeker van in jezelf dat er geen leven (of iets dergelijks) na de dood is als je naar binnen kijkt?


  BeantwoordenVerwijderen
 142. Allereerst Frans.
  je hebt vast wel natuurfilms gekeken en de mannetjes vechten voor het recht van de sterkste. That's it.
  In de mensenwereld is het - om met Fons te spreken - allereerst een soort scheikundige reactie en/of de spiegel van de ziel in de ijdele hoop dat daarmee de erflast gecompenseerd zou worden.
  Maar dit is "utopia".
  Maar natuurlijk speelt of speelde het inkomen van de man en zijn status ook een belangrijke rol in de idee dat de kinderen het beter en nog beter zullen krijgen dan zijzelf.
  Maar ook in de mensenwereld speelt de vrouw wel "eerste viool".
  De cycli spelen daar in zoverre een rol in dat nu de vrouw de broek aan heeft en de man in de keuken staat...[ om het kort te houden.]

  En wat je kleine stemmetje zegt klopt helemaal, want dan mogen we in de laatste ademtocht alle ellende in "feest" omzetten en dan gaan we pas hemelen of ... tot stof vergaan [ waar we uiteindelijk uit zijn ontstaan.
  Dus dat cadeautje krijg je nog!!!

  Dan Arjan.
  Over het getal 144.000 ben ik lange na niet zeker, maar in ieder geval zal er niemand uitverkorene zijn.
  Ik neig ernaar om dit in verband te brengen met het aantal sterretijden van ieder zo'n 2600 jaar dat wij als mens begonnen om padvindertje te spelen en vuurtjes stookten om warm te blijven ect. ect.

  Dan intuitie.
  Natuurlijk mag je je bedenkingn hebben. Dat is normaal en zeker als het over de eindtijd gaat verklaart nog steeds 80% me voor gek.
  Maar vertel rustig over jouw intuitieve belevingen om het wat concreter te maken.

  Dan je vraag of er leven na de dood is
  Dit is heel simpel als je de juiste definitie van leven kent en niet onze kleinzielige gedachten daarover.
  ALLES WAT BEWEEGT HEET LEVEN. was de definitie uit het oude China.
  Alles wat de media en de litteratuur daarover schrijven is net zo lachwekkend als denken dat je [haha] intuitie hebt.
  Heb jij wel eens iemand terug zien komen?
  Het spijt me, maar ik geloof niet in sprookjes.

  Siegfried


  BeantwoordenVerwijderen
 143. Voorbeeldje intuite (tenminste dat wat ik versta als dat het intuitief moet zijn geweest):

  Samen met een vriend zit ik aan een tafeltje in de kantine van een sportschool. Er staat een flesje drinken op tafel. Twee mensen komen langs onze tafel lopen en 1 van hun tikt per ongeluk met de tas het flesje aan waardoor deze naar beneden valt richting de grond. Voordat ik er erg in heb, heeft mijn arm zich al verplaatst naar daar waar de fles halverwege de val is, vangt de fles en zet het automatisch terug op de plek waar het stond. De twee mensen die voorbij liepen hadden niet door wat er gebeurd was en liepen door. De vriend met wie ik aan tafel zat zat mij verbaasd en onbegrijpelijk aan te kijken en ik hem, zonder een woord te zeggen. We probeerden te verwerken hoe ik in vredesnaam zo snel kon handelen. Naderhand kan ik zeggen dat ik het enigszins heb zien aankomen: op het moment dat de 2 mensen op stonden ging er door mij heen dat ze te dicht langs onze tafel zouden komen lopen waardoor ze iets konden omstoten. Op dat moment heb ik die ingevingen langs mij heen laten gaan, maar 15 a 20 seconden later liepen ze langs onze tafel en hebben het flesje van de tafel gestoten met als gevolg de reddende hand voor het flesje. Op zich zou dit ook een geval kunnen zijn van dat ik het logische verloop van die 20 seconden kon inschatten en dat daarom mijn lichaam al klaar stond om het flesje te hulp te schieten.

  Andere situatie:
  als ik ergens iets aan ga -een keus in moet maken van wel of niet aangaan- (relatie, werk of iets anders) dan weet ik bij voorbaat al wat het gevolg voor mij daarvan zal zijn. Ook als ik bijvoorbeeld werk heb en er wordt ergens iets besloten op dat werk wat met mij in verband staat dan voel ik aan dat er iets besloten is terwijl ik op dat moment niet op die plek ben, maar geheel ergens anders.

  Zoals ik al eerder aangaf ik denk dat het intuitie is, maar ik kan het ook totaal verkeerd begrijpen wat intuitie nu daadwerkelijk is (beetje autistje, dus ik ben bezig alle vormen van gevoelens/belevingen e.d. in mezelf te kunnen benoemen naar hoe iets heet in de buitenwereld, maar herken nog lang niet alles).

  Leven na de dood.
  Ja, het leven na de dood in de zin van de definitie van het oude China kan ik me helemaal in vinden. Ik kan me ook zo voorstellen dat het toekomstige 1000-jarige vredesrijk er 1 is, zonder het wezen mens.
  Het leven na de dood waar ik nu op doel is inderdaad die van onze kleinzielige gedachten.
  Er is iets in mijn lichaam (fysiek, of geestelijk of weet ik veel wat) dat door zal gaan, want energie gaat nooit verloren, het is alleen in een andere vorm aanwezig. Mijn 'ik', mijn "zelf" o.i.d. zal er nooit iets van merken ga ik vanuit.

  Trouwens, met media en literatuur versta ik ook dit blog en boekjes onder die ergens liggen te vergaan en meer van dat soort (dus niet alleen hetgeen wat via de bibliotheek, kiosken e.d. te verkrijgen is.

  BeantwoordenVerwijderen
 144. Arjan,

  Mag ik een poging doen te laten zien dat wij (bijna) overal bij na-denken of voor-denken...
  Jouw voorbeeld van het vallende flesje is grappig want het lijkt op een 'voorgevoel' maar niets is (volgens mij dan) minder waar.
  Je verstand had uit 'voorzorg' al een mogelijk scenario (vooroordeel) klaar van "wat er zou kunnen gebeuren met dat flesje wat jij graag wilde behouden om leeg te drinken"....een soort overlevingsgedachte uit voorzorg...!
  Al jong hebben wij uit de praktijk en op school moeten leren dat mensen niet altijd uitkijken dus moet je daar zelf vooraf vast rekening houden wil je niet botsen.
  Ook hebben we geleerd dat iets valt het meestal naar beneden is en dat dat dan ook vaak schade tot gevolg heeft aan iets wat je wilt behouden.
  Beide denkbeelden zorgen ervoor dat we vooraf-oordelen en ons verstand en daarmee ons spierenstelsel alvast in de acute waak/vechtstand brengen waardoor we wanneer nodig snel handelen kunnen en dát gebeurde dan ook.
  Hetzelfde geldt ben ik bang voor het aangaan van relaties...het 'gevoel' volgt bijna onmerkbaar het 'verstand' en dat lijkt gruwelijk veel op elkaar.
  We kunnen alleen denken te weten wat gevolgen kunnen zijn van het aangaan van een relatie als we dat zelf al eens hebben gedaan of anderen dat zien doen met alle gevolgen van dien....en die gevolgen met bijbehorende actie zitten in onze back-up om ze bijna ongemerkt weer toe te passen bij eenzelfde situatie .....en we weten dan dat dat soms werkt en dat onthouden we weer...maar de keren dat het niet lukt vergeten we want dat past niet bij een volmaakt ego
  Zouden dat de reden kunnen zijn dat de geschiedenis zich steeds herhaalt...
  Ik denk het wel maar ik weet het niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 145. Arjan en Fons,
  Je voorbeeld van dat flesje zou ik "automatisch handelen" noemen en/of alert zijn.
  Het is zoals Fons dit ongeveer verwoordt.
  En samen met je tweede voorbeeld denk ik te mogen zeggen dat je van nature erg onzeker bent, daarmee dus extreem waakzaam en bang om fouten te maken.
  Dit is niet zo vreemd hoor en zeker in deze "borderlinetimes".
  Ik denk dat je daarnaast erg behulpzaam bent richting anderen: lief doen om lief gevonden te worden.Ik noem dat "aidsen", hetgeen nu onze samenleving kleurt.
  Mensenrechten-organisaties, artsen zonder grenzen en allerhande hulp-organisaties lijken misschien erg nobel, maar als je dieper in die organisaties duikt zul je zien dat het de corruptie zelve is en feitelijk puur eigenbelang is.
  Een leuk - maar luguber - recent voorbeeld is de aardbeving in Iran, waar Amerika direct zijn hulp aanbood. Dit is toch puur inflitratie.
  Afghanistan is ook zo'n prachtig voorbeeld.
  En zo worden we op alle terrein belazerd waar we bij staan.
  En als je dat weet wordt je toch vanzelf erg alert?

  En dan je "leven na de dood".
  De sprookjes hieromtrent zijn duizenden en de wederopstanding kent ook geen grenzen.
  En toch zit er een kern van waarheid in, want wij geven onze erflast - en dat is ons ware zijn - door aan onze kinderen. Dus blijven die belevingen over goed en kwaad of bepaalde gaven doorleven in de geest van ons nageslacht.
  Het enige "unieke" is dat die erflast iedere generatie groter en/of extremer wordt in belevingen van goed en kwaad.
  Dat is - Fons - dat de geschiedenis zich van culturen zich tot het einde der dagen zal herhalen in ziektegolven en zelfvernietiging, maar wel steeds extremer als gevolg van een groeiende verkalkte brug.
  En...
  Als je het in groter verband wil zien is materie onsterfelijk en na ons verdwijnen komt er weer een periode dat materiefusie ons weer leven geeft.
  Dat is toch het oneindig bewegen van de kosmos?!

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 146. Hoi Arjan,

  Het lukte me niet om bij je antwoord op mijn vraag te reageren, dus zet ik het hier.

  Wel leuk dat je erop ingaat... Ja, grappig dat je in het teken van Mars een erectie ziet.
  Ik zie dit teken ook als energie geven en/of een teken dat aangeeft ''nog een cyclus'' daarom is waarschijnlijk de pijl het hoogste punt voorbij... want ik vond ook nog wel dat het aards teken ook een omgekeerd Venus teken is, dus een kruis op de cirkel.

  Achja, belangrijk is het natuurlijk niet.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 147. Hoi allen,

  Fons
  flesje was leeg en het was mijn flesje niet dus maakte mij niet zoveel uit wat ermee zou gaan gebeuren maar ik snap je punt. Dat zou het inderdaad wel eens kunnen zijn.

  V.w.b. die relaties zijn het geen dingen die ik in dit leven ven tegengekomen bij mijzelf of een ander: tis iedere keer weer wat nieuws voor mij. Het voorgevoel kan ik voor die tijd wel kort verwoorden maar ik "voel" of "begrijp" het nog niet omdat ik het niet ken (voor zover ik weet dan) Het zou wel iets kunnen zijn wat in mijn genen zit en dat deze zaken door mijn voorvaderen/moeders is beleefd of dat ik in mijn leven zaken heb opgepikt bij anderen zonder het echt te beseffen. Mss dat je dat er ook onder verstaat als eerder beleefd ?

  Siegfried
  Ja, van nature erg onzeker en is me ook opgevallen dat ik zo'n beetje alles om me heen in de gaten heb/houd. Bang om fouten te maken is/was ook sterk aanwezig, maar gelukkig heb ik daar inmiddels klein beetje minder problemen mee (heel klein beetje dan).

  V.w.b. erg behulpzaam naar anderen klopt in die mate dat ik het tegenwoordig niet doe om lief gevonden te worden (vroeger wel). Alhoewel het zo nu en dan wel eens de intentie kop op steekt om lief gevonden te worden. Voor mijzelf vaak even kijken waarom ik iets doe.
  Ik ben op de hoogte met de malafide praktijken van liefdadigheids-instellingen (mede door jouw site, maar ook andere sites en eigen ogen de kost geven). Aardbeving Iran? Ik denk dat ik dan wat "gemist" heb. Ik heb perioden dat ik nauwelijks nieuws zie en perioden dat ik het elke dag zie. O.a. door jouw site en enkele andere is de toekomst eigenlijk al zo klaar als een klontje, het enigste wat ik dan op de televisie zie is een bevestiging. Waarbij ik het soms uitschater van het lachen hoe die poppenkast doorgaat, soms me zeer boos maak en zie ook de minder vreugdevolle kant van het geheel want uiteindelijk is iedereen fysiek slaaf van het gedoe en kan niemand er aan ontkomen tot de dood.

  Maar goed, ik dwaal af. Intuitie verhaal wordt me iets duidelijker. De vraag die bij mij dan opkomt is, wat is intuitie dan? bij dieren bijvoorbeeld. Als de mens geen intuitie kent, kan deze het toch ook niet benoemen dat dieren het hebben, lijkt me? Dus wat verstaat de mens dan onder intuitie bij o.a. dieren?

  Pascal
  Ik zie het niet echt in 1 oogopslag, maar was op zoek naar een ezelsbruggetje om die verdraaide tekens eens te kunnen onthouden :)

  Het aards teken is een cirkel met een kruis er boven op? Belangrijk niet, maar ik vind die vindingen wel leuke weetjes. Die tekens moeten toch door iemand bedacht zijn met een bepaald idee, maar jah vind dat idee maar es in een mensen-denken. Kun je alle kanten mee op.
  Wat me wel zo te binnen schiet i.v.m. site van Siegfried is dat de vrouwelijke energie naar gelijkheid groeit en dat is op aarde toch een zaak die bezig is. Wel grappig, had gelezen dat Siegfried het verschil tussen yin en yang op zo'n 8% schatte. Lonen van de vrouw liggen ook zo'n 8% lager dan de lonen van de man voor hetzelfde werk.  BeantwoordenVerwijderen
 148. Arjan,
  Dank voor je lange reactie.
  Where to begin?
  Laat mij beginnen bij de symbolen.
  Die zijn zeker niet uit de lucht komen vallen en ik denk dat die oorspronkelijk allemaal uit de "oude weetheid" kwamen, evenals de zo simpele doctrine van "alle cycli, die elkaars gelijke zijn" en de prachtige definitie van leven als zijnde "alles wat beweegt".
  En naar mijn bescheiden mening is dit "weten" ons door "Mars-mannetjes" ingegeven.
  Ik kan je zeggen dat deze nalatenschap wel de bakermat was van mijn "REsearch" en/of heronderzoek. Of anders gezegd: Zonder die kennis had ik nooit zo diep kunnen graven in de spelonken van ons zijn.
  Lachen is het wel als ik nu allerhande research lees alsof wij het ei van Columbus zelf hebben ontdekt en er ook nog eens "gestatust" gaan bijlopen.

  Voor mij staat vast dat het evolutieproces op aarde slechts een aftreksel is van dat van Mars.
  Ik zie het symbool van Mars dan als de pijl van de boogschutter en/of het vechten voor overleven dat hen destijds deed ruimte-reizen in hun einde der tijden.
  Het symbool van de aarde is daarin het symbool van de dood van de levensvormen en Venus is daarin door zijn kleinere afstand tot de zon energetisch - misschien precies 8 % - sterker, waardoor daar net geen leven behoeft te komen.
  Dit zou betekenen dat de verder van de zon verwijderde planeten nog een explosiever leven hebben gekend. Maar dat is natuurlijk koffiedik kijken.

  Vind wel leuk dat je mijn vermoedens t.a.v. je persoonlijkheid beaamt.
  Natuurlijk heeft dit individuele leven ook zijn pieken en dalen.
  Enm als het ons goed gaat slaan we onszelf op de borst en als het slecht gaat zoeken we naar een boosdoener.Dat is onze kleinzieligheid en dat zal tot het einde der dagen zo blijven zijn.
  En naarmate wij zwakker worden - nu in onze "bordrlinetimes" gaan we enerzijds meer "kankeren" richting de boze buitenwereld en gaan we "aidsen" om lief gevonden te worden.
  Deze veranderingen zijn onderdeel van de ziekte-cycli en/of ziekten in lichaam en geest.
  Kortom... Het is allemaal eigen belang en dit is in het groot heel duidelijk en moeilijker zichtbaar in onszelf.
  Dat WILLEN we niet zien, omdat ons ingepeperd is dat wij GOED ZIJN DIE WE ZIJN.
  En zo ziet onze wereld eruit waarin het Westen in "hoogmoed voor de val" het gevoel heeft dat wij alles kunnen beheersen.
  Dat is ook de reden dat het Oosten nu meer en meer in opstand komt.
  En ... daar spreken we schande van!!!

  Tenslotte intuitie.
  Ik zie intuitie als voorzienigheid en wel in die zin dat - om een voorbeeld te geven - het wild aanvoelt dat er bijvoorbeeld een zware storm aankomt en zich daar al tegen wapent als er nog niets aan de hand lijkt.
  Dat is wat ik noem het collectief bewustzijn en dat is wat wij missen door die verkalke brug: een verkalking die iedere sterretijd groter wordt.
  In het verre verleden waren het nog de Sjamanen die "zieners" waren.
  In het verre verleden was de angst voor de dood ook nog slechts een fractie wat het nu is. Daarover werd voldoende nagelaten.
  En hoe groter de verkalkte brug des te groter de "angsthaas mens" en des te groter de vechtlust om te overleven.
  Dat is dat opvolgende culturen macht uitoefenen over de oudere culturen.
  En in die omkeringscyclus [ de kankerfase van een cultuur ] wordt die angst omgekeerd tot hoogmoed en/of arrogantie dat we alles aan kunnen.

  Hoop dat het een beetje duidelijk is.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 149. Kom nog even terug t.a.v. het moment van ons verdwijnen.
  Ik schijn in het verhaal bij velen de indruk hebben gewekt dat 21-12 2012 het einde der tijden zou zijn.
  Mijn vermoeden t.a.v. de eindtijd was gewekt door mijn zien hoe de wereld-economie verkankerd was en dat alle symptomen ervan nadeloos overeenkwamen met het ziektebeeld kanker.
  Veel verder kwam ik toendertijd niet.
  Toen ik rond de eeuw-wisseling van paragnosten hoorde dat zij niet over de grenzen van 2000 konden kijken, was dit voor mij een mogelijke eindtijd-datum.
  Ik bracht dit toendertijd in verband met de overgang van het Vissen- naar het Waterman-tijdperk.
  Maar dit bleek niet te kloppen.
  Toen ik in contact kwam met een groep Portugese Maya-kenners en droom-uitleg kreeg over hun symbolen waarin het laatste symbool de dood was, werd het me duidelijk dat dit het moment van overgang naar het Waterman-tijdperk moest zijn.
  Als ik nu terugkijk naar onze klimaat-veranderingen is vanaf ongeveer 2000 de global warming begonnen als zijnde een reactie op de yinne energie uit het "Zwarte Gat" en waarschijnlijk was die ommekeer ook het moment dat paragnosten niets meer konden zien.
  Men noemde dit dan ook dat "de Orion-poort" zich opende als zijnde een koudegolf, waarop de zon met zijn zonne-erupties probeerde die komende ijstijd [ klein of groot] te couperen.
  Wetenschappelijk onderzoek was al vastgelegd dat vooraf aan zulke ijstijden de atmosferische CO2-stijging en de vulkanische erupties toenamen.
  Maar Moeder Aarde verliest wel geleidelijk haar "vitaliteit" en dat werd gecompenseerd door het aardse leven dat steeds vuriger wordt.
  Als wij onszelf zien als "stof" of onderdeel van het gevecht tegen die afkoeling is het toch te bijzonder voor woorden hoe wij de aarde in een cirkelgang om de zon hebben weten te houden door steeds meer vuur te gaan maken.
  Hoe ik ook op allerhande blogs over onze global warming hierover probeerde te schrijven bleek dit iedere keer weer een soort "ver van mijn bed show".
  Maar nu is al enige tijd duidelijk dat de temperatuur niet meer stijgt.
  Tenslotte weten wij ook dat het leven op onze planeet slechts de nadagen inluiden van ons "Uitdijend HeelAl" en dat de aarde voordien al miljarden jaren zonder leven rond de zon heeft gedraaid.

  Al die processen zijn wel actie en reactie hetgeen betekent dat er een tussenfase is en/of dat het tijd nodig heeft voordat er op gereageerd wordt.
  Met andere woorden: Wij lopen altijd achter de feiten aan.
  Dit geldt voor al ons doen en laten.
  En zo kan ik nu zeggen dat de Maya-voorspellingen volkomen waar zijn en kan ik niet zeggen wanneer die voorzegde WO III zal beginnen.
  Maar duidelijk is het wel dat het er steeds grimmiger gaat uitzien.
  Of ik dit nog mee zal maken weet ik niet en zit er ook niet echt op te wachten.
  Toch moet dit wel geweten zijn en moet zeker in onze ästrologische nalatenschap ergens zijn neergelegd.
  Mochten er reagluurders zijn die zich in de wetenschap hebben verdiept en er uitspraken over durven te doen zou dat een enrome bijdrage zijn en - denk ik - tot een vorm van berusting kunnen leiden bij velen, die nu nog ïn hoop doet leven tegen beter weten in worstelen.
  Want dat het in onze ogen "fout" gaat moge nu wel duidelijk zijn.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 150. Kom nog even terug met opmerkelijk nieuws t.a.v. het Vaticaan.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/05/Paus-Franciscus-Jezus-heeft-iedereen-verlost-ook-athesten
  Dit zijn de eerste voorbereidingen voor het ontsluiten van "het leugetje om bestwil" over het geloof waar ik eigenlijk in het interview met Willem de Ridder naar toe wilde gaan.
  Als dit geen overduidelijk bewijs is dat we aan de vooravond van het afscheid van Moeder Aarde zijn aangekomen, weet ik het ook niet meer.

  De Paus had het nog net niet over het feit dat "goede en slechte mensen" niet bestaan , maar hij vertelde ons wel dt wij allemaal "het hemelrijk der hemelen" zullen binnen streden.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 151. Terwijl de discussie ook hier verstomd is, zal ik U toch op de hoogte houden van allerhande nieuws dat omtrent de Maya-voorspellingen en Bijbelse nalatenschappen naar buiten komt.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/05/Zenith-2016-6-Eindtijd-2012-2016-eeuwenlang-geprofeteerd
  Opmerkelijk is dat 21-12-2012 in Bijbelse kringen al heel lang bekend stond als een ommekeer naar een "nieuwe tijd" [de New Age]
  Hoewel het spijkers op laag water lijkt is volgens mij de fictieve geboortedag van Jesus op 24-12 als teken dat de aarde vanaf de Maya-voorspellingen 3 dagen langzamer is gaan draaien.
  Dit heb ik al eerder beschreven, maar ik wil hier alleen maar mee aangeven dat dit fenomeen van veroudering van ons üitdijend Heelal doorgaat en dat door het leven op onze planeet [ en andere planeten en zonnstelsels ] in een bijna cirkelgang kon blijven bestaan en niet terugvalt op de zon.
  Ik zeg dit, omdat in dit oogmerk ons steeds "vuriger" worden en de mensenplaag wel zeer bijzonder is.
  Natuurlijk heb ik dit al -tig keer gezegd, maar als ik zie hoe wij met z'n allen hiermee omgaan lijkt het echt nog steeds een "ver van mijn bed show".

  Maar in dit Xander-verhaaltje komt nu wel naar buiten hoe wij door het geloof "gebrainwashd" zijn en dat "de geheime genootschappen" en "eliten" hiervan wel degelijk al heel lang op de hoogte waren.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 152. V.w.b. het klimaat lijkt het me voor de meesten toch ook wel voelbaar nu: maand mei en nog steeds herfst weer, de maanden van de seizoenen zijn qua klimaat niet meer wat ik in al mijn voorgaande 30 jaar gekend en ervaren heb. Naar mijn ervaring is er nu al enkele jaren een verschuiving met de koude en warme maanden en lopen ze ook nog es veel sterker in elkaar door (zomermaand met vriestemperaturen of wintermaand met terrasweer).

  Siegfried,
  Kom ik nog even terug op die intuïtie. Je schrijft:
  "Ik zie intuïtie als voorzienigheid en wel in die zin dat - om een voorbeeld te geven - het wild aanvoelt dat er bijvoorbeeld een zware storm aankomt en zich daar al tegen wapent als er nog niets aan de hand lijkt."
  Wat is in dit voorbeeld dan het verschil met dat ik zelf iets aanvoel wat in de toekomst staat te gebeuren m.b.t. tot mijn leven ? Of preciezer: waarom zou het bij mij uit mijn gedachten (= "vooroordeel" / datgene wat Fons omschreef) komen en niet uit intuïtie en bij dieren wel uit de intuïtie en niet uit het verstand ?

  BeantwoordenVerwijderen
 153. Allereerst Arjan,
  Het beestje moet een naam hebben, maar helaas kan ik het woord "intuitie" niet woordzuiver vertalen.
  Maar voor mij hoort iets van intuitief beleven thuis in het zgn. hoger bewustzijn en daar kunnen wij door die verkalkte brug niet bij komen.
  En het oppervlakkig voorbeeld dat je aanhaalt ziet er voor mij uit als iets wat ik noem "angsthazen-gedrag".
  Mensen die denken dat het allemaal wel meevalt met de toekomst in deze dolgedraaide wereld vluchten als angsthazen in "lang leven de lol" of "positief denken" en wat Bijbels beschreven staat als "hoogmoed voor de val".
  Want wees toch eerlijk! iedereen kan toch zien dat het steeds sneller bergafwaarts gaat?
  Onderwijl laat je je niet uit over wat er in de toekomst met jou staat te gebeuren.
  Zo kan ik ook waarzeggerij bedrijven en ik weet zeker dat ik in de toekomst dood ga. Snap je wat ik bedoel?
  En wat je aanhaalt t.a.v. Fons raakt m.i. kant nog wal en is - dacht ik - al uitgepraat.

  En tot slot nog iets algemeens...
  Kreeg gisteren een mailtje van "de redactie van De Boogeyman', die als internetkrantje het werk van Peter Stuivenberg voorzet.[http://www.deboogeyman.com/ ]
  Dit verbaasde mij ten zeerste, omdat ik enkele jaren geleden kortdurend een intensief email-contact met hem had en hij zei me dat hij zodra hij in Nederland kwam contact met me zou opnemen.
  Toen het ijzig stil bleef, nam ik aan dat hij van de aardbodem verdwenen was.
  Hij werd wereldwijd gezien als een complot-denker, maarin mijn ogen was hij een echte önderzoeks-journalist die door zijn boek in de problemen kwam met de "bovenwereld" en/of de eliten, die het spel van leugen en bedrog al sinds zo'n 6000 jaar spelen en wat nu mondjesmaat - ter voorbereiding op wat komen gaat - naar buiten aan het brengen is.
  Dus mailde ik de redactie en ben benieuwd of zij belangstelling hebben voor dit fantastische complot ... om ons tot het einde door te laten gaan.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 154. Siegfried,

  ik kan niet in een glazen bolletje kijken en precies zien wat er gebeurd. Zo werkt dat niet, en volgens mij werkt dat ook niet zo bij dieren. Die weten ook niet 10 jaar van te voren dat er een zware storm op komst is. Hoe ik het verder moet verwoorden hoe dat proces werkt bij mij kan ik ook niet goed onder woorden brengen. Met het voorbeeld wat je aanhaalt bij dieren met de zware storm is zo ongeveer wel in een gelijke lijn: de storm is in ontwikkeling en pas dan (of misschien even eerder) voelen de dieren het aan, schat ik in. Maar bijv. 10 uur voor dat specifieke moment valt er nog niets aan te voelen mijn inziens en leven ze hun leven. Bij mij werkt dat tenminste wel zo. Op dit moment gebeurd er weinig in mijn leven waarbij dat zogenaamde intuitie op komt. En het gebeurd zeker niet elke dag/week/maand/jaar. Het is behoorlijk afhankelijk van de omstandigheden (= de start/ontwikkeling van een zware storm die nog niet te zien valt).

  Laatste zin van 1e alinea m.b.t. Fons vat ik niet waar je op doelt.

  Het voorbeeld wat ik noemde is inderdaad zeer oppervlakkig, een ander voorbeeld kan ik helaas nog niet zo goed in woorden omzetten, laat staan op papier. En dit oppervlakkige voorbeeld kon ik makkelijker en sneller verwoorden.

  Voorlopig laat ik het hier eerst bij. Misschien dat ik wat wijzer ben geworden, misschien ook niet. Ik laat het eerst eens allemaal even op me inwerken.

  BeantwoordenVerwijderen
 155. Arjan,
  Dacht je dat ik in een glazen bol kan kijken?
  Ik haalde slechts een klein voorbeeldje aan wat ik ooit van een boer hoorde, die daaruit kon afleiden dat er slecht weer op komst was.
  Ik kan je ook sterkere verhalen hierover vertellen.
  Je weet dat ik zo'n 15 jaar in de binnenlanden van Portugal heb vertoefd.
  We hadden kippen en soms verdween er een kip, die bleek te zijn gaan broeden in het open veld waar ook veel vossen en andere rovers rondliepen. En vreemd genoeg konden zij 3 weken ongestoord op hun plekje zitten.
  Als je echt iets over het instinct en/of intuitie van dieren wilt zien, is er een prachtige veel geziene film op Nat. Geographic dat heet "The dog whisperer" waar je kan zien hoe dieren - in dat geval honden - exact aanvoelen hoe hun baasje beleeft en zich daar nadeloos bij aanpassen.
  Als wij bang zijn laten we dat meestal niet zien of overdekken het met het tegendeel, maar dieren voelen dat nadeloos.
  Ook liefde die vaak angst voor verlies is leidt meestal tot grote problemen, omdat de hond dan zijn baasje gaat beschermen.
  Maar er is meer.
  Zo kent de dierenwereld een "pikorde" en in de natuur zijn de hogere soorten [ later in evolutie ] altijd heersend over de lagere soort en die lagere soort in o.a. hun voedselbron. Maar ondanks dat blijven [sorry... bleven] de soorten in een natuurlijke balans.
  Dat is at men noemt "individueel en collectief bewustzijn"
  Dat is wat ik in dit Willem de Ridder verhaaltje noem het "zelf en het hogere zelf" en/of "het bewstzijn en het hoger bewustzijn".
  Dat laatste missen wij volkomen door die verkalte brug.
  En het bijzondere is dat deze "pikorde" ook in de mensenwereld en/of de opeenvolgende culturen te zien is.
  Maar wat wij missen is dat collectief bewustzijn en zo laat iedere cultuur niet alleen een progressief een verschroeide aarde achter, maar misbruiken de lagere soort als slaven.
  We noemen zo nu geen slaven meer, maar gastarbeiders.
  Dat klinkt veel aardiger... toch?
  Maar ze werken wel voor een hongerloon en we worden gebrainwashd dat wij vriendelijk / haha... menselijk met hen om moeten gaan.
  Sterker nog zijn onze "geveinsde" hulp aan de "derde wereld", die wij moeten helpen met allerhande donaties.
  Mensenrechten noemen we dat, maar als je dieper in die organisaties kijkt, zijn ze allemaal corrupt en gaat het louter om geld-indrang en geldingsdang.
  Wij Westerlingen- de laatste cultuur - gebruiken of misbruiken die "lagere soort" niet alleen om ons "stoepje" schoon te houden[het vuile werk te laten doen] , maar ook om voor ons goedkoop te laten produceren.
  China is daar een prachtig voorbeeld van.
  Maar op het moment dat de verkankering van die laatste cultuur doorzet en er economische crisis komt komen die "slaven" in opstand.
  Dat heet zo mooi de "omkeringscyclus" en dat kan je nu goed zien in de wereld en zeker ook binnen de landsgrenzen, waar dat "klootjesvolk" in opstand komt.
  Dat is de oorlog die eraan komt.

  Genoeg erover.
  Het is wat het is, maar ...
  Zo lang we dit alles niet willen zien - en dat willen we niet zien - zal dit uitmonden in "mass destruction".

  Siegfried


  BeantwoordenVerwijderen