Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


dinsdag 1 maart 2011

Wat is het lot van de laatste profeet of wegbegeleider Confissius ?


Zij die zich in mijn reconstructie over de eindtijd verdiept hebben, weten dat wij - voordat het einde daar is - nog een laatste profeet mogen verwachten.
Mensen die zich aan het geloof hebben vastgeklampt als leidraad voor het leven weten als geen ander dat Jesus zal wederkomen om ons de blijde boodschap van het duizendjarig vredesrijk te verkondigen.
Dat Paus Ratzinger hem al drie keer heeft aangekondigd zegt mijns inziens genoeg.
De tijd is er mijns inziens zo goed als rijp voor.
Ik gaf hem de naam Confissius en dit was louter en alleen, omdat de hele nalatenschap van ons lot zo onvoorstelbaar precies werd voorzegd.
Mensen die het boekje ‘’Eens heette het ... de boom der wijsheid’’ gelezen hebben weten ook dat die wijsheid dateert uit zo’n 6000 tot 8000 jaar geleden en dat de eerste profeet Confucius moet zijn geweest : een verlichte mens, die nog te boek staat als een keihard regent, die mensen ge- en verboden oplegde om chaos onder het volk in te dammen.
Hij was degene die daarmee een artificiële saamhorigheid afdwong om het leven van de groeiende ‘’Ik-mens’’ [zie evolutie van het denken] nog zo lang mogelijk leefbaar te houden.
Dat wij nu - zo veel millennia later - door de tienduizenden ge- en verboden nog net bij elkaar en met elkaar kunnen leven, is daarin slechts een aanwijzing hoe extreem ons denken is geevolueerd.
Het denken is nu tot zulke hoogte gestegen, dat wij pas iets geloven of van anderen kunnen aannemen als wij het met eigen ogen kunnen zien.
Sterker nog!!
Het denken kán alleen maar in het ‘’hier en nu’’ beleven en alleen maar feitelijkheden zien door zijn eigen ‘’emotionele bril’’.
Met andere woorden: Het verleden is passée en de toekomst is een zwart gat.
Is dat ook het feit dat ik nu - na 10 jaar pogingen te hebben ondernomen om dat wat ik via uitleggende dromen mocht ontvangen bij U neer te leggen - mij echt ga afvragen waar ik mee bezig ben.
Het bleek ‘’water naar de zee dragen’’.
Vele vertellingen over cycli die allen elkaars gelijke zijn heb ik inmiddels al vanuit verschillende gezichtshoeken beschreven en ...
Niets, helemaal niets heeft het opgeleverd, behalve misschien voor de eigen verruiming van mijn blikveld.
Dit was wel het laatste wat ik verwacht had toen ik hier zo’n 10 jaar geleden mee begon.
Het ligt er en de tijd lijkt te zijn aangebroken dat ik moet gaan zwijgen; gelijk de gezegde luidt dat dit goud/goed is. Maar dat valt mij moeilijk, want waarvoor leef ik dan feitelijk nog?
Sterker nog!!!
Waarom werd ik via mijn voorouders deelgenoot gemaakt van het ooit gewetene?
En zo ik al schrijf en herschrijf is het nog louter om mijn eigen gedachten nog beter te ordenen, want ook bij mij zijn heus nog wel heel wat kleine puzzelstukjes als een gesloten boek.
En dus ben ik weer monddode, maar met dat verschil dat ik nu inzie dat KNMG en Staat destijds een democratische beslissing hebben genomen door mij weg te sturen.
Het was ooit een geheim en het zal tot het laatste moment officieel geheim moeten blijven.
Met andere woorden: 99,9% kan het niet volgen of wil het niet zien.
Zal dit ook het lot  van onze laatste profeet bepalen???
De Paus mag hem dan al enkele malen aangekondigd hebben, maar de Koran liet ons daarover al weten dat weinigen hem zullen herkennen en erkennen.
Want...
Hij komt ons immers slechts bedanken voor de onmenselijke taak om ‘’De Gouden Graal van onsterfelijkheid’’ te  verwezenlijken!
Want dat was immers onze taak!! [zie vertellingen op  www.wetenschap-eindtijd.com ]
Daar zit toch echt niemand op te wachten en zeker de Christenen niet!!
Wat zijn lot zal zijn, wordt mij naar aanleiding van mijn 10 jaar ploeteren tegen ‘’beter weten’’  en de toestand in de wereld steeds duidelijker.
Naar alle waarschijnlijkheid zal hij hier in het Westen als ‘’heersende natie’’ worden losgelaten, want hij komt immers uit ‘’het Engelenland’’.
Bovendien heeft de Westerse cultuur als laatste evolutiesprong van het destructieve denken en zijn technologische REvolutie niet alleen het kosmisch spel in kaart gebracht, maar tevens de kern van energie ‘’kernenergie’’ gevonden en waardoor wij in ‘’Uranus’’ zullen branden.
Met andere woorden : Deze cultuur heeft wel de grootste input gehad aan het verwezenlijken van ‘’De Gouden Graal van Onsterfelijkheid van het allergrootste ‘’de kosmos’’.
Maar zonder de technologische nalatenschappen van de vorige culturen [óók een soort erflast] waren wij hier nooit toe in staat geweest.
Die nieuwe profeet  komt dan wel om de gehele mensheid te bedanken voor die onmenselijke taak - die zelfopoffering heet voor dit ‘’Hogere Doel’’- , maar het Westen heeft hier wel het grootste aandeel in gehad.
Het is ook niet voor niets dat Ratzinger als zijnde lid van de nazi-jongeren nu onze Hoge Priester speelt, want het was wel de anti-Christ Hitler die ons de prikkel gaf om de kern van energie te vinden, en waardoor deze kan worden ingezet voor de Laatste Wereldoorlog tussen Oost en West.
Waarschijnlijk zal die komende Profeet - ik denk zelf dat dit Pasen 2011 zal worden -  na zijn dankwoord richting de mensheid direct door de Christenen vermoord worden.
Want als er dan ook maar één ding is waar wij niet op zaten te wachten was het immers deze stomme boodschap wel!
En dan ...
Dan zal de Islamitische wereld in woede uitbarsten omdat wij de laatste profeet - waar ook zij op zitten te wachten - hebben vermoord.
Dáár en dáár alleen ligt mijns inziens de lont, die wij met deze moord aansteken en wat zal leiden tot deze voorzegde laatste oorlog, waardoor de aarde nog 1000 jaar in een cirkelgang om de zon zal blijven draaien alvorens de Big Bang en Big Crunch, het spel van oneindig bewegen aan zijn nieuwe cyclus gaat beginnen.
Is dit te ver gezocht?
Momenteel staat ’’Het Midden Oosten’’ in het teken van een bevrijdingsroes en wordt meer en meer duidelijk hoe wij Westerlingen deze dictatoriale regiems met alles wat mogelijk was ruim 40 jaar hebben gesteund.
Als ware ‘’Duivels in Gods kleren’’ spreken wij Westerlingen er nu schande van dat deze dictators hun eigen burgers vermoorden en steunen dit Islamitisch volk in een ijdele hoop dat zij ‘’democratisch’’ voor het Westen zullen kiezen.
En wat schetste mijn verbazing toen een Iran-correspondent bij uitzending van “de Pauw van de Witte Man” vertelde hoe de Iraanse  president Ahmadinejad vertelde dat deze chaos in het Midden Oosten de voorbode is van de komst van de nieuwe profeet.
Toeval?
Is toeval niet wat ons toevalt als gevolg van onwetendheid?

12 opmerkingen:

 1. Siegfried, dit is een duidelijk en begrijpbaar stuk voor mij. Waarvoor dank.
  Ik heb al eens reacties geplaatst op het VKblog. Maar meestal is het te moeilijk om mee te gaan in je denken en daarop in te springen.Je schrijft niet voor niets, veel mensen lezen je stukken maar vinden het waarschijnlijk ook te moeilijk om erop te reageren. En je bent soms best wel streng, ha ha.

  Nu heb ik wel een vraag over het stuk hierboven als het mag (ben me lekker aan het indekken).

  Waarom denk je dat de laatste profeet met Pasen dit jaar naar buiten treed?
  Heb je dit beleefd met het afpellen van je stamboom?
  Of op een andere manier ondervonden?

  Als je de vraag te belachelijk voor woorden vind, gooi je de reactie van mij maar in de ton.

  Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Haha Karin,
  Indekken?
  Je weet toch dat stomme vragen niet bestaan , maar alleen stomme antwoorden?
  Ik ben door schade en schande wijzer geworden, want als ik mijn "witte" leermeesters in de "weetnietkunde" iets vroeg kreeg ik altijd stomme antwoorden. Anders was ik nooit gaan zoeken waarom we steeds zieker worden.
  Nu - "tegen"woordig - worden wij van de wieg tot het graf gebrainwashd dat we assertief moeten zijn.
  Weet jij wat assertief is?
  Ik weet het echt niet, maar denk dat het zoiets is als dat iedereen zijn eigen waarheid moet verkondigen.
  Dit is althans mijn ervaring na 5 jaar bloggen.
  Het leukste van dit verhaaltje vond ik Maria's correctie als toevallige woordspeling "Pauw van de Witte Man”.
  Je weet toch wat toeval is?
  Toeval is wat ons toevalt door onwetendheid en het woord zou zuiver blijven.
  Snap jij die speling van het woord?

  Maar nu je vraag?
  Als ik schrijf dat ik "denk" komt het nooit uit mijn stamboom, maar uit mijn eigen domme denken.
  Ik vul dit zo in omdat alle Christelijke feestdagen ons iets vertellen over de eindtijd.
  Daarom zijn voor mij de Maya-data over de eindtijd ook verschoven van 21 naar 24 december.
  Vergeet niet dat die nalatenschappen dateren van zo'n 8000 jaar of langer geleden en de aarde is in die tijd ook langzamer om de zon gaan draaien.
  Zo beleef ik Pasen ook als zo'n ... moet ik nu zeggen hoogtepunt of dieptepunt?
  Het toeval dat mij toeviel was dat dit verhaaltje er nog nauwelijks opstond of ik kreeg van Armand een mailtje met...
  Volgens de NASA kunnen we de Global Warming tegen gaan met een kleine kernoorlog......????!!
  Is het niet geweldig ?
  http://www.nujij.nl/oplossing-klimaatverandering-kleine-kernoorlog.11463356.lynkx
  http://www.huffingtonpost.com/2011/02/26/nuclear-war-global-warming_n_828496.html

  Het gaat momenteel zo snel allemaal!!!
  Zo stond er in onze streekkrant gisteren een column van iemand die een stukje had geschreven over "de laatste carnaval".
  Het begon ook nog eens met..."Nu weet ik hoe een dokter zich moet voelen als hij zijn patient moet zeggen dat het afgelopen is"?
  Is dat ook toeval?
  Ik wacht nog op een reactie van de collumnist voor een interview.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik weet dat stomme vragen niet bestaan maar omdat je de laatste tijd wat strenger was dan daarvoor, je haalde voor een tijdje de reacties weg, wist ik niet of ik deze vraag wel kon stellen, angsthaas als ik ben. Hoewel ik dat wel denk te begrijpen van jou kant.
  Ik vond dat wel behoorlijk assertief van mezelf, ha ha, als verlegen en angstig mens.
  Dat is ook de betekenis die ik aan dat woord geef, wat anders kan ik er ook niet van maken.

  Nee, die speling van het woord snap ik niet en je moet me niet zulke moeilijke vragen stellen hoor. Ik heb er zelfs anderhalf jaar over gedaan om jouw site en de video´s een beetje te begrijpen. Dus verwacht niet teveel van mij ha ha.
  Daarin zijn Armand, Fons en Pascal veel beter.

  Dat is wel heel toevallig (heb je het weer) dat de NASA hiermee komt. Het gaat werkelijk in een razend tempo. Als Wereldoorlog 3 komt, zal de olie daar ook een grote rol in spelen denk ik. Allemaal economische belangen.

  Het is me in ieder geval duidelijk wat je bedoeld als je zegt ik denk...en dat dat niet met het afpellen te maken heeft.
  Dank voor de uitleg en het antwoord.

  Hoop voor je dat het interview doorgaat.

  Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Van Maria,

  Hallo Karin, ik vind het leuk je hier weer te zien verschijnen.
  Meen je dat nou dat je die woordspeling niet snapt?

  Het oude volk van Amerika kende vele overleverde verhalen, zo ook het verhaal wat door de culturen heen levend bleef over de komst van de Witte Man die de uiteindelijke vrede op aarde kwam aankondigen. Toen de witte mensen via Columbus voet aan wal zetten op hun bodem werden ze met open armen en ontzag onthaald, omdat ze wisten van deze voorspelling.
  We weten allemaal hoe het heel anders liep en ze als volk gruwelijk uitgemoord werden, hoe daarna op gruwelijke wijze de zwarte mensen vanuit Afrika werden ontvoerd enz.
  De witte mens die misschien ergens ver weg ook weet heeft van deze voorspelling...? En zich wereldwijd dit toegeeigend heeft?
  Is het niet de pauw die als geen andere vogel zijn grootse en trotse verenwaaier kan uitspreiden?
  Komt niet elke achternaam die wij mensen hebben ergens vandaan?

  Doelt de echte voorspelling op de laatste wegvoorbereider die een wit mens is?

  Vind je het hierin niet een leuke woordspeling?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hallo Maria,

  Nu snap ik waar Siegfried op doelde. Daar heb ik zoals gewoonlijk wel weer even uitleg bij nodig. Dank je wel.
  Ik zou eigenlijk de antwoorden een paar dagen moeten herkauwen, dan vallen er meer stukjes op de plaats.

  Op alle vraagtekens, en daarin ga ik met je mee, kan ik ook ja zeggen.

  Nu is de woordspeling goed gevonden.

  Trouwens dat stuk over Siegfried en Blavatsky heb je mooi uitgedokterd. Maar dit terzijde.

  karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Van Maria,

  Ferry liet weten hoe er bij Pauw en Witteman in de uitzending van afgelopen 10 maart een journalist Thom Hoffman iets vertelde over het aftreden van de Dalai Lama.
  We haden die uitzending niet gezien en heb hem terug gekeken om wijs te kunnen worden wat ik van Siegfried via het telefoongesprek van Ferry hoorde.
  Voor mij was het ook opvallend of een teken aan de wand dat de Dalai Lama zijn aftreden aankondigde, omdat hij daarmee een lange traditie doorbrak dat pas ná de dood van een Dalai Lama op zoek wordt gegaan naar het jonge kind wat zijn opvolging gaat voortzetten.
  Ik heb een boekje "Mijn volk en mijn leven" waarin deze laatste Dalai Lama zijn leven beschrijft alsmede hoe er een strijd gevoerd wordt vanuit China naar Tibet in de lijn van de Chinese Pansha Lama's en de Tibetaanse Dalai Lama's. Hoe China de laatste religieuze wereldleider wil leveren. En de 4 jarige jongen die toendertijd ontvoerd is door de Tibetaanse monniken uit Tibet ontvoerdde met als reden om hun jonge Pansha Lama op de wereldtroon te zetten.
  Jimi die in Nepal leeft en toendertijd door mensen meegenomen werd naar Tibetaanse kloosters, kreeg deze ontvoering door de Chinezen en dat de Engelse jongen al weer terug was gehaald, daar te horen in handen en voetentaal omdat het engels van de mensen niet toereikend was.
  De journalist in de uitzending van Pauw en Witteman wist er zo te zien niet het fijne van, maar opvallend vond ik wel hoe in een zinnetje het over "de 4 jarige ging die ontvoerd was geweest".

  Er is wat gaande en het komt naar buiten, al is het misschien voor geen mens te zien die het niet kan herkennen.

  Daarom dat ik het schrijf, omdat ik die 4 jarige blanke jongen indertijd op TV heb gezien en toendertijd alleen iets had van "dit is iets wat ik niet moet vergeten".

  Dit is wat mijn leven kleurde, vanalles opslaan wat van belang lijkt in de loop van ons mensenleven. En dát terwijl het zogenaamde normale dagelijkse leven aan me voorbij ging omdat ik daar geen voeling of beleving bij had.

  Ik kan niet pendelen, maar doe het toch. Komt onze jonge profeet uit het engelenland in Pasen naar de wereld? De pendel draaide negatief en vroeg toen of het Pinksteren zou worden? Waarop de pendel positief haar rondje draaide.

  Verder weet ik het ook niet.
  Dat de tekenen zich verzamelen in wat zich gaat voltrekken, volg ik zover ik kan op de voet.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hallo Maria,

  Ook ik heb die uitzending gezien van Pauw en Witteman.
  En natuurlijk moest ik direct aan het verhaal van Siegfried denken.
  ook heel frappant dat de Dalai Lama zich terugtrekt op dit moment, net zoals jij zegt, hij zit normaal gesproken in het zadel tot zijn dood.

  Heb ik nu goed begrepen uit je verhaal dat de Tibetanen de jongen weer terug ontvoerd hebben? De zin was me niet helemaal duidelijk.

  Weet je nog het jaartal van de ontvoering? Ben wel nieuwsgierig hoe oud hij nu is.

  Ach Maria, met het dagelijkse leven heb ik ook niet veel. Ik doe de dingen die ik moet doen volgens de maatschappij en in mijn gedachten en ´s avonds op het internet ga ik op onderzoek uit over het hoe en waarom we hier zijn. Vandaar dat ik gestuit ben op de ervaringen van Siegfried en dat laat me niet meer los.

  Ik ben heel benieuwd of het dan met Pinksteren of Pasen gaat gebeuren. We zullen zien als we het mogen meemaken.

  Dat er wat gaande is is duidelijk en het gaat werkelijk in een razend tempo. De tijden zijn niet zoals ze altijd geweest zijn. De spanning kun je haast proeven. Ik vind het dan ook onvoorstelbaar als je mensen dit verteld en dan heb ik Siegfrieds verhaal er nog niet bij betrokken, ze hun schouders ophalen en niets in de gaten hebben. Ik snap dat niet en kan het niet uitstaan ha ha.

  Misschien een brutale vraag, maar aan Siegfrieds kan is het behoorlijk rustig. Ik dacht vorige week nog, heeft hij misschien weer een BDE gehad? Kwam zomaar in me op hoor.

  Groetjes Karin.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Van Maria,

  Hallo Karin, heb je net al persoonlijk gemaild en om even de engelenjongen-vraag te beantwoorden:
  Hij zal nu zo'n 23 jaar zijn en werd al vrij snel [zoals Jimi toendertijd begreep] weer teruggehaald naar Tibet.

  Verder lukt het me niet goed meer om via het blog te reageren, zoals ik dat ook van anderen hoor.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. http://www.cbn.com/cbnnews/world/2011/March/Iranian-Regime-Video-Says-Mahdi-is-Near-/

  De nieuwe messias zou naar Iran komen...

  Wellicht zullen we hem inderdaad niet (h)erkennen hier in het Westen.

  /

  Als die cycli vroeger bekend waren lijkt het logisch dat alle religies - dus ook die van de Iraniërs - een deel van die kennis gemeenschappelijk hebben.

  De dynamiek in het M-O is in elk geval flink aan het oplopen van beide (Oost en West) kanten.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Martijn,
  Dank voor je reactie.
  Het is niet voor niets allemaal uit één bron gekomen [ boekje De boom der Wijsheid ...]
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Siegfried, misschien ben jij wel een wegvoorbereider van iemand die met behulp van jouw kennis, visioenen en uitleggingen iets wereldkundig gaat maken als de tijd ervoor rijp is. Zoals Johannes de Doper de wegbereider was van Jezus. Dat zou kunnen verklaren waarom je wel visioenen krijgt, maar daar nu niet het nut van in ziet omdat je geen respons krijgt. Zoals Mozes al het zware werk moest verrichten bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte en uiteindelijk bij aankomst het beloofde land niet binnen mocht treden. En als 'bedankje' nogmaals 40 jaar in de woestijn moest verblijven.

  Niets is zomaar uitgevonden, zonder dat het later verbeterd is. Mensen denken tegenwoordig dat ze slim zijn omdat we TV's, computers en andere geavanceerde apparatuur hebben. Ze denken er niet bij na dat dit een kwestie is geweest van het voortborduren op vele ideeën van 'wegbereiders'. Thomas Edison had zijn uitvindingen nooit gedaan als hij geen wetenschappelijke kennis zou hebben opgedaan van de wijzen die hem voorgingen. De uitvindingen van Edison zijn door de jaren heen verder verbeterd. Vroeger had bijna niemand een TV, tegenwoordig is het haalbaar voor iedereen. Schilders van weleer leden vaak een armoedig bestaan en worden na hun dood pas gewaardeerd en hun werk is miljoenen waard. Dit geldt ook voor componisten. Omdat het te complex was om zomaar te begrijpen (bijv. muziek van Mozart), werd later pas ingezien wat een genie het was.

  Jouw ontdekkingen zijn voor degenen die het enigszins begrijpen verbazingwekkend. Het besef bij de massa komt pas veel later. Als het te laat is. Het is maar zo een gedachte.

  Henk

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Beste Henk,
  Dankjewel voor je leuke visioenen.
  Haha!!!
  Wat dacht je???
  Voor mij is het even verbazingwekkend als voor iedereen en helemaal dat ik nog mag meemaken, dat mijn reconstructie van die nachtelijke informatie zo bizar precies uitkomt.
  Maar één ding weet ik zeker.
  Het is gelukkig niet aan mij gegeven om dit - als opvolger van neonazi-paus Ratzinger - wereldkundig te maken.
  Mocht ik het werkelijk niet voor niets gekregen hebben dan is het louter dat men na Confissius' dood pas gaat beseffen dat wij echt door het geloof in de maling zijn genomen voor kosmisch welzijn.
  In mijn hele reconstructie zal Confissius niet herkend worden en vrijwel direct worden vermoord als zijnde de "ANTICHRIST".
  Als je nu op "Xander-nieuws"- waar vele Gods-gelovigen huizen - de reacties ziet, kun je je Bijbel-kennis omtrent de "nieuwe Jesus" in een keer bijspijkeren.
  Het is echt huilen van het lachen of andersom.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen