Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zondag 13 oktober 2013

Een andere kijk op het kosmisch spel van oneindig bewegen.


Mede naar aanleiding van Raimond's ontrafelingen over mijn tot stof vergane stamboom en zijn zoektocht naar wetenschappers, die met mijn grootvader contacten hebben gehad waaronder Prof. 't Hooft uit Utrecht heb ik na ampele overwegingen besloten om hem aan te schrijven.
Mocht ik met hem in contact komen dan zal ik dit hier zeker melden.

Natuurlijk is het voor hier op het blogje "ouwe koek" en ben niet van plan om nog nieuwe items of kleine aanvullingn over ons genisale mongool zijn hier met anderen te delen.
Hier mijn brief

Geachte Prof. ‘t Hooft,
Ik kreeg recent Uw naam en adres van een goede vriend en besloot nu om contact met U op te nemen.
Mijn naam is Siegfried Bok en ben kleinzoon van Prof. Dr. S.T. Bok ,die U ongetwijfeld kent als cyberneticus en grote vriend van Einstein.
Zonder te beseffen wat erflast was heb ik zijn werk voortgezet, nadat ik allereerst medicijnen ben gaan studeren en chirurg werd.
Een beknopte CV vindt U op http://www.wetenschap-eindtijd.com/schade_en_schande/curriculum/curriculum.html
Al vroeg in mijn medicijnen-studie beklemde mij maar één vraag: Waarom worden wij steeds zieker; een vraag die in de medische wereld ongewoon bleek te zijn.
Derhalve ging ik naast mijn opleiding celfysiologie, biologie, evolutie-leer studeren en toen ik via die nevenstudie te weten kwam dat ziekte in de vrije natuur een onbekende was was voor mij zeker dat de mens iets had wat andere levensssoorten niet hadden.
Als er dan ook maar één gezegde op mij van toepassing is, is het wel “door schade en schande iets wijzer”, want vanaf 1980 - toen ik een wereldcongres uitschreef “From woundhealing to cancer” [ het laatste is in tegenstelling.tot evolutie een dedifferentiatie-proces en/of revolutie] - werd ik door de KNMG en de Staat belasterd en mocht er niets over worden gepubliceerd.
Een jaar later hield ik een lezing “Cancer, it’s like economy” en toen werd ik gebombardeerd als staatsvijand en kreeg een publicatieverbod voor journalisten opgelegd.
Ik stapte over van chirurg naar de alternatieve geneeskunde en kwam daar de electroacupunctuur tegen, hetgeen mijn leven totaal veranderde.
De acupunctuur bleek onderdeel te zijn van een oude Chinese doctrine over cyclische processen, die luidde “Alle cycli in het Al zijn elkaars gelijke en alleen het allergrootste [het HeelAl] en het allerkleinste [ een atoom] hebben de weg naar oneindigheid gevonden”.
En over kanker zegt de acupunctuur-leer dat dit een “omkeringscyclus”is.
Drie jaar na deze overstap werd ik wederom belaagd door KNMG en de Staat en werd ik genoodzaakt om te stoppen nadat ik door het Ministerie van Volksgezondheid bedreigd werd met gevangenisstraf.
Ik besloot om ons land te verlaten en ging naar de binnenlanden van Portugal waar ik - levend in het niets - zo’n 15 jaar aan deze Chinese doctrine te werken.
Ik bestudeerde o.a de ziekte-cycli en culturen, die naar bleek allemaal na een fase van verkankering [ overgroei van de bevolking] en leegvreten van hun territorium [ woestijn- vorming ] zichzelf via een oorlog elimineerden.
Deze cultuur-cycli bleken nauw in relatie te staan met de sterretijden.
Langzaam maar zeker kreeg ik de cirkel rond en zeg nu met zekerheid dat het hele evolutieproces en met name de evolutie van de mens  een progressieve warmte-vrijmaking is om de afkoelende aarde in een cirkelgang om de zon te laten lopen.
Zo kon ik de evolutie - de Genesis - leren zien als identiek aan een zwangerschapscyclus en kreeg de Bijbel daarin steeds meer betekenis voor mij.
Zo kreeg het woord [ naast het Woord of de Bijbel ] steeds meer betekenis en is onze technologische revolutie een waarlijk “RE-volutie -proces”
Nu beleven wij een mensenplaag die sprekend in Bijbelse vergelijkingen gelijk een sprinkhanenplaag de aarde leegvreet en zijn niet toevallig net overgegaan van het Vissen-tijdperk naar Waterman en/of de verwatering van het leven en zijn bijna terug naar de waterfase waar het leven ooit mee begon.
Is dit de “Open”-”Baring” en/of de baring van het aardse leven?.
Zijn oorlogen daarin niet meer dan grootse Weeën nu wij een wererld-geMEENschap zijn geworden?
Voor mij zijn dit retorische vragen geworden.
Over het allergrootste - het HeelAl - kan ik slechts zeggen dat het yin en het yang voor “Al wat Is” ongeveer 8 % van elkaar verschillen ten voordele van het yin.
Over de allerkleinste eenheid van functie - een atoom - kan ik ook iets heel bijzonders vertellen wat jaren geleden door electronen-microscopie van o.a. Koltrick werd ontdekt , namelijk: Aan het einde van de rondgang van een electron om het neutron komt er vlak voor een “micro Big Bang” een beat, die exact de  vorm heeft van een hartslag.
Dit had ik zelf al ontdekt door de golfbewegingen van yinne energie en yange energie op elkaar te projecteren en zocht hier dus bewust naar op internet.[ staat ook op mijn website ]
Dit alles was mijn research na mijn vertrek en hierna keerde ik terug naar mijn geboorteland in het weten dat wij aan het eind van onze evolutie-cyclus zijn aanbeland.

Ik zou het bijzonder leuk vinden om een en ander met U te mogen delen en dat is mijn reden om U aan te schrijven.

Wat betreft ons progressief zieker worden in lichaam en geest - beleven in goed en kwaad - kan ik U zeggen dat dit het gevolg is van een hersenafwijking tussen het denken en weten , hetwelk de naam kreeg “corpus callosum” waardoor wij in progressieve mate ziek worden in lichaam en geest en de geest van leven.
Dit leidt aeonisch tot een ziektecyclus en na iedere cyclus wordt die verkalking groter en dit maakt dat iedere volgende cultuur gaat heersen over voorgaande culturen.
En zo heb ik het werk van mijn grootvader voortgezet en heb “de cybernetica van het Al wat Is” dat al duizenden jaren bekend was geREsearched en/of woordzuiver HERonderzocht.

Mag ik het hierbij laten en U vragen of een en ander met mij zoudt willen bespreken?

Bij voorbaat mijn hartelijk dank,
Siegfried Bok.

12 opmerkingen:

 1. Voor meer info over de persoon 't Hooft hier een uitdraai van zijn werk op het gebied van kosmologie
  http://www.staff.science.uu.nl/~hooft101/

  Het feit dat ik deze hooggeleerde een mailtje stuurde was enerzijds "tijdverdrijf"- levend in een wereld die de mijne niet meer is - en tevens, omdat ik het nog steeds te bizar voor woorden vind dat ik enerzijds nog nooit een reactie heb ontvangen van wetenschappers op welk terrein ook.
  Dat ik nog steeds een wereldwijd publicatie-verbod voor journalisten opgelegd heb gekregen laat zien hoe de democratie echt niets anders is dan demoncratie.
  En daar komt nog bij dat het aantal mensen die de eindtijd steeds meer als iets onafwendbaars gaat zien in de afgelopen jaren extreem is toegenomen.
  Mijns inziens moeten wetenschappers dit toch ook kunnen zien?


  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De reactie van 't Hooft toont weer eens aan hoe bekrompen en/of beperkt wetenschappers zijn en onmiddelijk hun conclusie trekken.
  Twee uur na de mail kreeg ik deze reactie.

  Geachte Heer Bok,

  U treft in mij geen aanhanger van alternatieve geneeswijzen. Ik denk ook dat waarschuwingen aan U gericht over publikatieverbod en gevangenisstraf een reden moeten hebben gehad. Einstein zal wat onrustig gedraaid hebben in zijn graf als hij wist dat met zijn naam erboven wordt verhaald over "yinne en yange energie".
  Ik wil hierover dan ook niet verder in discussie gaan.

  Hoogachtend,
  G. 't Hooft

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik kon het niet laten om hierop te reageren en het is meer dan duidelijk hoe de hokjesgeest werkt in de hoogste kringen van de samenleving en dus reageeerde ik met...

  Geachte Prof. 't Hooft,
  Jammer dat U zo snel al Uw conclusies hebt getrokken.
  Ik schreef U niet dat ik een ommekeer had gemaakt naar alternatieve geneeskunde, maar de electroacupunctuur als onderzoek-methode heb leren gebruiken.
  Ik ben helemaal geen aanhanger van alternatieve therapieën, maar mede door dit onderzoek te gebruiken leerde ik wel zien hoe lichamelijke afwijkingen nadeloos overeenkwamen met karakterbeschrijvingen zoals hartelijk, iets op zijn lever hebben of ergens mee in zijn maag zitten. Dat was één bijzondere waarneming.
  En de tweede was dat ik door metingen van 3 generaties kon zien hoe de erflast van vader op zoon of van moeder op dochter steeds extremer werd.- Evolutie dus !

  Maar als ik kijk naar het "gereedschap"van de dokter is dit wel een copie van de wapenindustrie te weten : het mutilerend mes of geweer, chemische wapens, bacteriele wapens en kernenergie of bestraling. Het ene om te genezen en het andere om te doden? Vreemd is dit in mijn ogen wel, maar misschien voor U dood normaal.
  Hierover kan ik U veel meer verhalen, maar mede door Uw wel heel snelle reactie en Uw vooroordelen neem ik aan dat U gewoon geen zin hebt om U in deze bijzondere materie te verdiepen.

  Over de reden van mijn publicatieverbod en dreigingen met gevangenisstraf alsmede waarom dit niet doorging zou ik U nog veel kunnen verhalen, maar Uw stelligheid verbiedt mij hier verder op in te gaan.

  Ik wens U veel aanzien toe t.a.v. Uw visies over het leven.

  Siegfried Bok

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Siegfried,

  Ik heb je bijdrage weer gelezen en zag het als een zoveelste pogen jouw verhaal het daglicht te laten zien....en wat ik daarbij voelde was totale machteloosheid !
  Ik 'begrijp' steeds minder van het feit dat ik het met mn boerenlullenverstand wél voel wat er gebeurt terwijl de rest (en daar doe ik uit lijfsbehoud volle bak aan mee) het niet ALLEBEI zien wil ........maar dat zal de tijdsgeest wel weer zijn ofwel de totale perfectie waarin ik dan ietwat voortijdig de omkering mee mag maken met mn 'volle'verstand....
  Groet Alfonsus de afvallige

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ach Fons,
  Wat laat het meer zien dan ...
  Als je de hemel wordt ingeprezen op een "Universumtijd" waar alleen maar hoge bomen staat weet je alles beter en wordt je God van je eigen Universum.
  En door wie worden wij geregeerd?
  Door aardse goden die als status of statuut maar één kant op kunnen kijken!
  Persoonlijk vind ik dit eigenlijk triester dan mensen-goden die gewoon niet reageren, want dat is hun normale gedrag.
  Maar nu snap je ook waarom ik als een klein jongetje zittend bij de inspecteur volksgezondheid zo enthousiast vertelde over mijn research en toen hij me achter de tralies wilde zetten van mijn voorvaderen te horen kreeg dat ik moest lachen en het spel moest meespelen.
  Het kwam eruit voordat ik het zelf wist.
  Maar toen ik buiten stond kwam de angst pas.
  Ik denk dat het zo ook vergaan is met de monniken van weleer en dat ze om die redenen zich gezamelijk terugtrokken om na te denken hoe dit spiegelspel gespeeld moest worden.
  Maar helaas ben ik alleen en/of worden alle oude weters net zo behandeld als ik.
  Vroeger belandden mensen die meer wisten ook niet voor niets op de brandstapel en die tijd ligt nog niet zo lang achter ons.
  Wat dat betreft was mijn straf mild.
  Ik moet vaak terugdenken aan mijn grootvader die lange tijd samen met de regering in Vucht gevangen zat. De Duitsers wilden hem hebben vanwege zijn werk en zijn vriendschap met Einstein.
  Volgens zeggen had hij het er best naar zijn zin en kon rustig verder studeren, want als er brieven van hem kwamen schreef hij - naar zeggen - "Wees niet bevreesd, want ze krijgen me heus niet klein".Dat was een geweldige opkikker voor de familie!

  Vroeger kende ik zeker veel angsten en had echt contactstoornissen met mensen en zeker met vrouwen. Daarvoor was drank mijn vriend, want dan ging alles gemakkelijker.
  Ik was als puber eigenlijk een introvert en/of in mijzelf gekeerd.
  Mijn eerste huwelijk was dan wel met een introverte vrouw, maar daarna had ik wel 3 extroverte relaties en nu weer een super-introvert en een angsthaasje.
  Lachen is het wel omdat ik nu echt iedere angst kwijt ben, behalve als mij om advies gevraagd wordt.
  Maar gelukkig zijn er nog maar weinigen die deze medische charlatan om raad vragen.

  Als ik zijn reactie lees voelt het voor mij als zijnde een giga grote angsthaas, want het gaat toch wel over de eindtijd. Volgens mij is dit het grootste stukje van zijn reactie.
  ik denk dat het voor vele hoge bomen geldt "Ik zie het , maar wil het niet zien".
  Geldt dat voor jou ook niet?
  Ik zie dat bij velen en dan is het vluchten in ...Het Lucifer-galabal met de kater voor morgen nog de enige optie..

  S....levend in het onvoorbiddelijke.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Siegfried,
  Zoals je weet en regelmatig van mij ziet en hoort geld dit óók voor mij.....
  Het enige wat ik ook wel doe is 'de andere kant' (proberen te ) zien...waardoor ik zoals jij al vaak genoeg opmerkte "zo schizofreen als een draaideur" ben...
  Dat maakt mij regelmatig 'depressief' in het weten dat het eigenlijk geen moer uitmaakt hoe ik iets bedenk want ik kom er steeds meer achter dat alles van te voren gewoon.....vastligt...en het looopt zoals het moet lopen.
  Het gevolg van dit 'denken te weten' is wel dat ik in het dagelijks leven steeds onverschilliger wordt hoe het moet gaan volgens alles en iedereen om mij heen....en daar wringt de schoen dan ook regelmatig.
  Aan de andere kant zie ik ook steeds vaker dat als ik durf te vertrouwen op de 'voorzienigheid'(ofwel 'de bedoeling') het precies loopt zoals ik (stiekem) had verwacht) ....stiekem ....want dat ga ik van te voren aan niemand vertellen.......uit angst voor mijn "zijn wie ik denk te zijn" dus het verliezen van mijn zorgvuldig opgebouwde Ego....... !!
  binnekort ga ik hier wat uitgebreider op in .....als ik het lef heb...!?
  Alfonsus die maar de helft denkt te weten....

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Fons,
  Dat je door mijn toedoen schizofreen bent geworden is meer dan duidelijk.
  Is dat goed of kwaad?
  Ik zou het antwoord echt niet weten.
  Maar je staat nu wel met twee benen op de grond.
  Je rechter been is de illusionist en je linker de realist.... zal ik maar zeggen.
  Dat kan ik van die omhoog gevallen leraar 't Hooft bepaald niet zeggen.
  Schreef ik niet veelvuldig dat status als een stambeeld is die maar een kant op kan kijken?
  Ik moet je eerlijk zeggen dat ik geen stommere reactie van die genobelde man had kunnen krijgen.
  Ware het dat ik hem somewhere had aangevallen t.a.v. zijn kosmische visie zou ik me dat nog wel hebben kunnen voorstellen, maar het tegendeel was eerder waar.
  Maar misschien.is hij toch intelligenter dan ik dacht en weet hij maar al te goed dat alle reguliere geneesmiddelen volledig identiek zijn aan de wapenwedloop ,die ons binnenkort van ons lijden gaat verlossen.
  Wie weet heeft hij goede contacten met de Rothschild/Rockefeller club en heeft hij al een hotelkamer in de ondergrondse bunkers in Argentinië.
  Dat kan ik bepaald niet zeggen en zou het ook voor geen goud willen. Ik vond dit leven al moeilijk genoeg.
  Maar wschl. snap je dat ik toch aan het broeden ben om hem nogmaals te kietelen met zijn bizarre reactie. De gezegde "door schade en schande iets wijzer"kent hij vast nog niet en daarnaast beseft hij helemaal niet dat hij speelt met de kennis van anderen.
  Dat doe ik ook, maar ben me dat terdege bewust.
  Ik zou ook niet weten hoe mijn leven eruit had gezien als ik genobeld zou zijn geworden, omdat ik Friso had kunnen laten leven en werken bij Goldman Sachs, waarvan iedereen nu langzamerhand wel weet dat dit een werelds plaatje is van het geheime genootschap.

  Als ik nu terugkijk naar het moment dat voor mij de cirkel rond was - zo'n kleine 10 jaar geleden en het naar buiten bracht, heb ik verdomd veel info van buiten af gekregen, want ik was daarvoor echt alleen een kamergeleerde!
  Nou ja....geleerde?
  Maar nu vind ik het zo super geniaal hoe wij door het geloof om de tuin zijn geleid en helemaal hoe dit echt blijft werken tot het absolute einde ook en ondanks het feit dat weinigen nog in dit sprookje geloven.
  We hebben de Bijbel echt helemaal opgegeten!!!

  Let but!
  Ik wacht geduldig af naar het moment dat je lef hebt om ...?
  Om wat?
  Voor lef heb je wel een stevig Ego nodig ... denk ik te weten

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Siegfried,
  Ja dat ik heel veel lef of moed nodig heb om mijn ego te breken is me meer dan duidelijk....
  En dat ondervindt ik dus dagelijks als ik weer wordt be/gevangen door angst om dat o zo veilige ego te breken ha ha
  Mijn ego is nog steeds de drijfveer achter mijn beweeg-redenen om de 'prestaties' te leveren die ik nodig lijk te hebben om 'zo lang mogelijk' te overleven...maar doordat ik 'mijn gemaakte zelf'/Ego steeds meer doorzie gaat 'de drive' er wel steeds meer uit en dat voelt heel vreemd en strookt niet met de wereld waarin ik mij bevindt......
  Ik begrijp nu ook dat mijn therapeut mij ooit de tip gaf eens af te reizen naar 'onder de evenaar' wat ik later ook heb gedaan......
  Grappig dat ik mij daar ook echt 'beter' thuis voelde omdat daar de 'westerse' hang naar prestatie en 'makeup' nog veel minder leek doorgedrongen !
  Hier in het wel varende noordelijk halfrond krijg je echt kiespijn van alle keuzes en dat wordt als ik de krantenberichten van afgelopen week mag geloven steeds erger en op jongere leeftijd.
  Keuzestress ha ha hoe krijgen we het verzonnen......het antwoord weet ik nu wel en dat is geldingsdrang
  Gisteravond bv weer even de Donorwervingscampagne mogen zien bij PenW waarin een gelukkige atleet vertelt van zijn fantastisch leven na een donorhart.
  Op het eerste gezicht natuurlijk geweldig maar als ik dan daarna hoor dat de revalidatie zo'n 6 jaar in beslag nam waarvan de eerste 2 jaar enorme hoeveelheden medicijnen moesten worden gegeten om de 'natuurlijke' afweerreaktie van het lichaam (vreemlichaamreaktie) teniet te doen ga ik mij allerhande afvragen....
  Bijvoorbeeld staan de kosten van zorg in verhouding tot een gelukkige 'blessuretijd'...?
  en.......Wat zou ik doen als ik zelf voor de keuze zou komen te staan.
  Dat is een totaal schizofrene patstelling die zich dan in mijn hoofd afspeeld....ofwel een ja ik wil leven volgens mijn denken ....en een nee volgens mijn geweten.....ik zie dat het egoistisch is om alles om mij heen te belasten om mijzelf in leven te laten blijven en tegelijkertijd hang ik veel aan het huidige leventje om Nee te zeggen....hebzucht dus....uit angst om te verliezen wat ik toch ooit wel kwijtraak .
  Zo zijn er natuurlijk duizenden andere voorbeelden uit het dagelijks leven waar je als 'gewoon mens' met je keuzes geen raad weet of beter gezegd als je kiest wat je wilt ga je tegen de natuur in en kies je voor jezelf uit lijfsbehoud ten koste van 'de rest' ofwel het collectief (ha ha )....
  Als je dan zoals nu bij mij aardig doorkomt.... denkt te weten dat juist DIT egoistisch denken 'de bedoeling'; is weet je het helemaal niet meer......draaideurschizofrenie ten top dus...
  Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Fons,
  Ik ben het helemaal niet met je eens.
  Niemand kan zijn/haar eigen Ego afbreken. Dat kunnen alleen anderen voor je doen!
  Het is heus niet voor niets dat wij leven in een wereld van "vrijheid van meningsuiting" en dat we "respect voor anderen" moeten hebben.
  Dat is onderdeel van iets wat heet "democratie".
  Dit is wel de grootste lacher die er bestaat, want het hoort bij "Verdeel en heers" en is ingevoerd met de stopzinnige idee dat er dan geen dictaturen meer zouden zijn.
  De verdeeldheid onder de bevolking is net zo groot als er mensen zijn en dit gaf Rothschild/Rockefeller/Bilderberg de macht achter de schermen.
  Mijns inziens heeft je therapeut je de slechtste raad gegeven die er was, want komend uit het bolwerk van kanker [ Hollanditis ] kan je in de zuidelijke landen die aangeboren macht werelds ten goede komen en/of krijgt je.Ego als vanzelf meer power.
  En dat beschrijf je hier ook duidelijk.
  Daarnaast heb je als nadeel dat je furore maakt met je spelen met wilgetakjes en succes is daarin de grootste vijand.
  Sorry...het spijt me te zeggen dat dit je nu parten speelt.
  Volgens mij ben je teruggekomen omdat je introvert bent en denk nu te weten dat je oudste zoon extrovert en dus van jouw lijn is en om die redenen naar Thailand en Kombodja is afgereisd.
  Lachen toch!

  Wat moet ik zeggen van dat TV programma anders dan dat wij dit allemaal doen omdat onze angst voor de dood louter en alleen voortkomt uit die verkalkte brug?!
  Alle TV programma's en media staan bol van onze genialiteit en die brainwash is net zo destructief als de rclameindustrie.
  ik vind het nu dan ook volkomen normaal dat de journalistieke wereld aan strenge regels gebonden is en dat zo'n doemdenker als Bok daar geen toegang in krijgt.
  Dat is ook de reden waarom iedere volgende cultuur heersend is over de vorige.
  Het verbaast me dat er nooit een vraag gesteld werd hoe het mogelijk is dat des te groter het hersendefect is, des te machtiger wij worden.
  Want lijkt dat niet volkomen tegenstrijdig?

  En dan je kiezen...
  Ik heb geen kiezen meer en had al slechte kiezen vanaf mijn geboorte.
  Anders had ik wel gekozen om timmerman te worden, want kijkend naar mijn vader die altijd overspannen was of onderweg zag ik dit domme beroep van dokteren bepaald niet als een roeping.
  Nu ben ik hem wel eeuwig dankbaar, want "timmeren aan de weg" was echt niets voor mij!
  Daarom ging ik op zoek naar de gekte die dokteren aan anderen heet.

  Ik snap niet wat je bedoelt met "een gewoon mens" , want in mijn ogen ben je God van je "takkenbossen-winkeltje". Daar hebben we het al eerder over gehad.
  Maar...
  Inderdaad was dit de bedoeling van "God die in de hemelen woont" en dus zal hij jou tot in de oneindigheid blijven eren.
  En ik zei de gek "zal eeuwig branden in het Hellevuur", want ik dreigde zijn speeltje af te nemen.

  Zucht...
  Nu is het wel weer genoeg.
  De tandeloze Bok, die ook geen horens meer heeft en dus nooit meer horensdol kan zijn..

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Vanmorgen kreeg is deze schattige mail van "alias Fietje" ,die mij al eerder benaderd had en mij met allerhande websites in contact wilde brengen: websites die veelal de boosheid van o.a. de medische wereld betichten.
  Onderwijl was ik bezig met het schaakspel met 't Hooft op en voor hem gepaste manier tot "schaakmat" om te buigen.

  Goeiemorgen deze morgen,
  Ik heb een vraag aan jou.
  Heb jij nog een beetje vreugde in het leven, of vindt je het allemaal niet deugen? Als het allemaal zo is wat jij denkt dat het is, en het is waar, dan komt dit uit! Wellicht niet meer in jouw leven hier op deze aardbol, maar later. Ik ben maar een simpele ziel hoor, maar ik proef je frustratie.

  Anyway als alles vastligt, wat ik ook geloof, waarom vecht je dan nog zo!
  Geniet van het nieuwe seizoen, van hetgeen je wel hebt en bidt voor de waarheid.
  Een nieuwe dag is aangebroken, maak me er iets moois van, doe iets geks, of niet.
  Ga bv een taart halen voor je buren, ha ha. Grappig om te zien ik heb altijd denkers aangetroffen in mijn leven, terwijl ik zelf niet zo'n denker ben, ik doe gewoon.
  Ik wens je in ieder geval een vrolijke dag toe, geniet van de taart, whahahaha en ik ga nu genieten van mijn bakkie. En daarna de was ophangen, lekker boeiend he, maar ik probeer overal een feestje van te maken.
  Ik zal contact opnemen met de website boinnk, en wellicht gaan ze je benaderen!

  Greetz van Sophia thats my real name

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Beste Sophia,
  Ik vond dit een schattige mail en heb hem daarom hier neergelgd.
  Ik weet dat heel veel mensen niet snappen dat ik me nog inzet voor iets wat heet onze naderende "Doomsday" die al duizenden jaren bekend is.
  Je zegt al veel langer op mijn blogje te hebben gelezen, maar dan snap je niet dat ik wschl. onderdeel was van een groep mensen, die ooit "het leugentje om God's bestwil" in de wereld gooide in de hoop dat wij tot het einde der dagen zouden doorgaan met het vernietigen van het aardse leven.
  Ik mocht dit HERvinden en nu dien ik dat voor mijn gevoel recht te zetten.
  Het klinkt misschien hoogmoedig in jouw ogen, maar het is wel mijn dankbaarheid en - noem het mijn part - blijdschap dat ik dit mocht "herbeleven" met al mijn uittredingen.
  Toen ik terugkwam naar mijn geboorteland en hier een huis kocht ging de mare mij al voor dat er in het gehucht Bergen een charlatan-dokter zou komen, die gevaarlijk was.
  Moet ik voor die buren nu een taart gaan kopen?
  Voor mijzelf ben ik de boosheid t.a.v. mijn gek-verklaring totaal kwijt en geniet op mijn manier van mijn laatste dagen hier.Maar wel in eenzaamheid in een wereld waar we van de wieg tot het graf elazerd worden waar we bij staan.
  Misschien doel je o.a. op een brief naar een Nobelprijs- Godheid, die ik recent benaderde en een beestachtige reactie terug ontving..
  Ik vind dit een fantastisch bewijs voor - om in Bijbelse termen te spreken - "Hoogmoed voor de val" en/of "het Lucifer-Galabal met de kater voor morgen".
  Daarnaast krijg ik een vorstelijk salaris en daar betaal jij mij indirect voor.
  Met andere woorden: Dat schept verplichtingen.
  Het schept net zo veel verplichtigen als dat ik een buurvrouw een taart breng, omdat ze naar mij lacht.
  En daarnaast vind ik dat ik deze meerkennis dien te delen, gelijk een dokter de patient dient voor te lichten wat onze individuele toekomst is.
  Neem aan dat je ook eerlijk antwoord krijgt van de dokter.

  Ooit zei een paragnost mij dat ik van mensendokter levensdokter zou worden.
  Toen lachte ik hem uit en nu besef ik dat hij 100% gelijk heeft gehad.

  En wat die omhoog gevallen professor 't Hooft betreft...
  Je dacht toch zeker niet dat hij van mij af was!!!
  Vandaag of morgen komt er een tweede brief richting hem die ook weer op het blogje zal verschijnen , opdat hij - het is misschien ijdele hoop - van zijn hoogmoedstoren afvalt.

  Dit is mijn spel in de wereld en verder geniet ik van dat wat het leven mij iedere dag weer als verrassing brengt.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Goed.
  Na dit korte intermezo met Reiki-godin Sophia ben ik maar weer eens in de pen geklommen in een misschien ijdele poging om die "hoge boom" met die fantastische naam "t Hooft' zodanig te kietelen dat hij echt kwaad wordt en zijn gerenomeerde vrienden zal vragen om het "zwaard van Damocles" wederom uit de kast te halen.
  Dan kan die geschiedenis zich misschien herhalen.
  Het wordt een lang verhaal en zal het dus maar op een nieuwe pagina plaatsen.

  Maar voor mij staat nu - aan het eind van de rit - wel vast dat het volkomen terecht is dat ik uit dit medisch kartel ben gezet.
  Effe geduld s.v.p

  S.

  BeantwoordenVerwijderen