Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


woensdag 15 mei 2013

Een poging tot contact met Simon Rozendaal


Aangezien ik nu toch bezig ben met werelds bekende figuren te benaderen over onze wereldse problemen en ik op het NRC-blog over global warming van Luttikhuis totaal geen respons krijg heb ik me nu maar eens gericht naar een wetenschapper/ journalist van Elsevier - Simon Rozendaal - , die kortgeleden een groot artikel schreef over de waanzin van de global warming hype.
Niet dat ik denk dat dit vezoek om een interview zal worden ingewilligd, maar - behalve dat het voor mij tijdverdrijf is - hoop ik dat de man zich tot toch wel even achter de oren krabt over research en/of heronderzoek t.a.v. de kosmische cycli.

Dit was het relaas.


Geachte Heer Rozendaal,

Mijn naam is Siegfried  Bok.
Ik kwam U bij toeval tegen via een artikel in Elsevier over de klimaat-hype.
Graag zou ik me in contact komen ten aanzien van dit fenomeen.
Ik zal proberen het kort te houden, daar het een onderzoek betrof van zo’n 40 jaar.
Op een wel zeer bijzondere manier ben ik mij als medische wetenschapper - ik was op zoek naar ons progressief ziek worden - gaan interesseren in kosmologie nadat ik kennis had genomen van een wel heel bijzondere oude doctrine uit de oude Chinese dynastie over cyclische processen in “het Al wat is” :  een doctrine waarvan wij nu nog slechts de acupunctuurleer der 5 elementen van kennen.
Een tweede nalatenschap heette “Alles wat beweegt heet leven” en dat geldt dus ook voor een atoom tot het HeelAl als geheel.
Op mijn website www.wetenschap-eindtijd.com vindt U mijn CV.
Die doctrine luidde simpelweg “Alle cycli van “Al wat Is” van het allerkleinste [ een atoom] tot het allergrootste [ het HeelAl ] zijn elkaars gelijke en alles gebeurt tezelfdertijd in zo’n cyclus.
In de acupunctuurleer is die cyclus een 24-uurs cyclus waarin de organen om de beurt actief zijn.
Een veel grotere cyclus is onze jaarcyclus van 12 maanden en kosmisch zijn dit de 12 sterretijden, die net als de jaarcyclus periodes van zomer en winter kennen. [kleine ijstijden]
In nog grotere cycli zijn er grote ijstijden die o.a. de dynosaurus deed verdwijnen.
Opmerkelijk hierin is is dat biologen en evolutieonderzoekers konden vastleggen dat vlak voor die ijstijden de temperatuur op aarde steeg t.g.v. CO2 stijging.
Een ander opmerkelijk punt was dat culturen komen en gaan bij de ommekeer in die sterretijden.
En tenslotte kon ik vastleggen dat ook de ziektecycli volgens een vast stramien - als cyclus dus - gedurende zo’n aeoon verlopen :  namelijk bacteriele infectie > aderverkalking > kanker > AIDS waarna een oorlog een einde maakte aan de suprematie van die cultuur.
Dit laatste heette aan het eind van de Egyptische tijd SIDA en/of de Saïda of uitgang naar het “hiernamaals”.
Natuurlijk lijkt het vreemd om ziekten in relatie te brengen met deze cultuur-cycli, maar ziekte is wel een genetische afwijking, die lichaam en geest van leven bepaalt.
Ik ga hier niet verder in op het ontstaan van ziekte zelf , iets dat in de vrije natuur een onbekende is.
Toen ik in 1981 een lezing hield op een wereldcongres met als titel “Cancer, it’s like economy” leek het alsof ik staatsvijand werd , maar als er dan ook maar één aspect is wat weinigen kennen is het wel interne recycling van afval. Hieromtrent oraniseerde ik in 1980 een wereldcongres aan de Erasmus Universiteit “From woundhealing to cancer”.
En deze ziekte heette in de acupunctuurleer “de omkeringscyclus”.
Is dat niet woordzuiver recycling ?
Is dat allemaal toeval?
Is het toeval dat kanker en de verkankering van ons economisch wereldbeeld ook nog eens gepaard gaat met een mensenplaag zonder weerga?
Is het toevallig dat wij recent van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk overstapten?

Maar nu het fenomeen van temperatuur-stijging ten tijde van de grote ijstijden.
Dit is het gevolg van recycling van “sterrestof” en hoewel ik destijds vergeefs probeerde contact te leggen met het Max Planck Instituut, werd dat later wel bevestigd.
Maar dit moet als cyclus dan ook voor kleine ijstijden gelden.
Dit heeft o.a. als gevolg dat er een CO2 stijging in onze atmosfeer komt waarmee in eerste instantie de kosmische afkoeling wordt tegengewerkt.
Maar nu blijkt [ zië: http://phys.org/news203746768.html ] dat er na die kortdurende periode van aardse opwarming wel degelijk een kleine ijstijd blijkt aan te komen.

Tot slot iets meer over evolutie.
Is dat niet een proces van koudbloedig via warmbloedig leven en aan het eind de “vuurmaker” mens, die steeds meer vuur is gaan maken tijdens zijn aanwezigheid hier?
Zou het niet kunnen zijn dat de mens met zijn progressieve en nu extreme warmte-vrijmaking voor Moeder Aarde ten doel heeft om de aarde zo lang mogelijk in een cirkelgang rond de zon te laten draaien?
Dit zou betekenen dat op alle planeten iets van leven moet zijn geweest, hetgeen nu met alle astronomische kennis geen utopie meer is.
Maar is de evolutie als geheel niet ook recycling van stof?
Ik mag dan wel atheistisch zijn groot gebracht, maar daar staat letterlijk “Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren.
Ën als ik dan het laatste boek - het Johannes-evangelie - ernaast leg staat er onomwonden dat de oorlog tussen Oost en West onze laatste is en... helaas nemen de spanningen nu met de dag toe.

Dit is in het kort mijn research, nadat ik gedwongen werd om mijn doktersjas uit te trekken.
En wat is research woordzuiver?
Is dat geen heronderzoek naar iets wat ooit tot in de perfectie geweten is?

Mag ik U - zo U het de moeite van een artikel waard vindt - uitnodigen voor een gesprek ?
Met vriendelijke hoogachting jegens U,
Siegfried Bok.zaterdag 11 mei 2013

Zijn het de hogere machten die “weten” in de doofpot stopt of is dit de macht van het volk?
Enkele dagen geleden surfte ik op RTLZ en las de reacties op een schrijven van mijn ex-sparring partner Tissen, die met de dag somberder wordt over de wereldeconomie en zich nu nog afvraagt wanneer de bom barst.
Tot mijn verbazing was er een reactie van iemand die een boek uit 1983 aanhaalde over een zekere von Weizsäcker met als titel "Der bedrohte Frieden - heute"  en gaande  over onze “git-zwarte toekomst”.
Natuurlijk ging ik opzoek naar deze mens en zo waar vond ik hem o.a. op http://www.youtube.com/watch?v=TFYHL8x16Y8  waarin hij in een kort filmpje een ijzingwekkend exact wereldbeeld schetste voor de toekomst, die nu realiteit is.
Daar stond tevens bij  dat deze Carl Friedrich von Weizsácker  in 1979 door Willy Brandt voorgedragen was als Bonds-President van Duitland . Maar die functie weigerde hij die functie.
En op Wikipedia vond ik daarna zijn imposante  wetenschappelijke levensloop [ http://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_von_Weizsäcker ]: een levensloop die mij verbaasde, omdat het veel overeenkomsten toonde met mijn vreemde levensloop  en zeker in het omgaan met zijn hoge afstamming Ook hij had een zware erflijn van geleerden en politici en bleek wars van eretitels.
Was dat anno 1983 de tijdgeest van toen als onderdeel van de “omkeringscyclus”?  
Het is nu wel heel duidelijk dat “de zoon van de melkboer” als arts of andere Universitaire opgeleide een hoge functies ambieren in tegenstelling tot  mensen met een erflastig wetenschappelijk verleden.  
Weigerde ik niet in 1979 om te promoveren bij de wereldberoemde hoogleraar en werd ik enkele jaren later door de KNMG en de Staat tot persona non grata gepromoveerd na mijn lezing over “De verkankering van de samenleving”?

Ik schrijf dit omdat ik mij steeds meer afvraag door wie ik uiteindelijk in de banvloek werd gedaan.
Aanvankelijk dacht ik dat dit de systeemdictatuur achter onze Volksvertegenwoordiging was ; een systeem die achter de schermen regeert  gelijk de Rockefeller / Rothschild / Bilderberd alliancie achter de schermen de touwtjes in handen heeft.
Maar meer en meer ben ik gaan twijfelen en zie het als een daad van de door het volk gekozen “volksvertegenwoordigingen”, die ons via volkspropaganda en de geestdodende reclame tot slaven maakt van een systeemdictatuur?
In dat oogmerk kan ik mij heel goed voorstellen dat deze von Weizsäcker die hoge politieke functie weigerde..
Wat ik daarin ook opvallend vond was hoe Koning Willem Alexander in een interview vertelde, dat hij iedere beslissing die door de regering genomen zou worden onvoorwaardelijk zijn tekenen.
Dat zou betekenen dat het de stem van het volk - de Staat - zulksoortige beslissingen neemt en dat de hogere machten in de wereld gewoon toezien of het spel der vergissingen goed verloopt.
Zij zijn daarin hooguit vergelijkbaar met de “Geheime Witte Broederschap” , die exact weten hoe onze toekomst eruit ziet en zich ijzig stil houden.
Er werd ons niet voor niets de gezegde nagelaten “Spreken is zilver en zwijgen is goud”.
Nu denk ik dat deze Carl Friedich von Weizsäcker mede door zijn hoge functies wel degelijk op de hoogte was van hetgeen ons te wachten stond en meende dat hij dit - net als ik  - toch op één of andere manier naar buiten moest brengen , omdat hij anders het verzwijgen hiervan tot aan zijn dood als leugen met zich mee moest dragen.
Jammer genoeg is hij in 2007 overleden, want anders had ik hem zeker hebben benaderd.
Maar dit betekent wel dat wij allen democratisch “schuldig zijn” dat de waarheid ons tot aan het einde der dagen onthouden blijft.
Dat is dus “de leugen die regeert” .
Dat zijn wij dus met z’n allen.
Nu snap ik  waarom ik mij zo eenzaam voel in deze mensenkluwe, die óf kankert op alles en iedereen óf lang leve de lol leeft.
Nu snap ik ook waarom zelfs slechts een enkeling zich op het blogje durft te vertonen en velen toch stiekem meelezen.
Isn’t it a crasy world?

Als kleine toegift hier een korte samenvatting van het boek wat op  RTLZ verscheen.

Carl Friedrich von Weizsäcker: "Der bedrohte Frieden - heute" (Buch von 1983)
Carl Friedrich Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk "Der
bedrohte Frieden" erschienen 1983 im "Hanser-Verlag", innerhalb weniger
Jahre den Niedergang des Sowjet-Kommunismus voraus (- er wurde damals ausgelacht).
Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn-, Gehaltsabhängigen zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend.

Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden "Globalisierung",
(obwohl es damals dieses Wort noch nicht gab), so wie er sie erwartete:
1. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen.
2. Die Löhne werden auf ein noch nie da gewesenes Minimum sinken.
3. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen.
Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise
ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird.
4. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland
wieder Menschen verhungern. Einfach so.
5. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch.
6. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten.
7. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen
Überwachungsstaat schaffen, und eine weltweite Diktatur einführen.
8. Die ergebenen Hand...... dieses "Geld-Adels" sind korrupte Politiker.
9. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesen Nationalismus
(Faschismus), als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus.
10. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Bio-Waffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten
Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, daß die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können, jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotential.
11. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt dienend, werden Großmächte
Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen.
12. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste
und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat, ihr "Armageddon" ("Endkampf").
Das System, welches für diese Verbrechen verantwortlich ist, heißt "unkontrollierter Kapitalismus".
C. F. von Weizsäcker sagte 1983 (vor 25 Jahren), daß sein Buch, welches er
als sein letztes "großes Werk" bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde, und die Dinge somit ihren Lauf nehmen!

Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt:
(a) absolut obrigkeitshörig,
(b) des Denkens entwöhnt,
(c) typischer Befehlsempfänger,
(d) ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage!
(e) Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein - auch das, was ihm noch helfen könnte!!

Die einzige Lösung die Weizsäcker bietet, ist die Hoffnung, daß nach diesen unvermeidlichen Turbulenzen dieser Planet noch bewohnbar bleibt. Denn Fakt ist, die kleine Clique, denen diese Welt schon jetzt gehört, herrscht nach dem einfachen, aber klaren Motto: "Eine Welt, in der wir nicht das alleinige Sagen haben, die braucht es auch in Zukunft, nicht mehr zu geben".
Wie bereits oben erwähnt, rechnete Weizsäcker nicht damit, verstanden zu werden.
Auf die Frage eines Journalisten, was ihn denn am meisten stören würde, antwortete er: "Mich mit einem dummen Menschen unterhalten zu müssen".

vrijdag 3 mei 2013

Het IK-Godendom en de borderliners
Vanmorgen [ Donderdag j.l.] kreeg ik twee bijzondere mailtjes.

De eerste was een uitnodiging voor een lezing  over jongeren , religie en zingeving met als titel “Generatie IK: Het collectieve geloof in onszelf”
De tweede was van Fons, die het boekwerk “Borderlinetimes” van de Belgische psycholoog Dirk de Wachter had gelezen en dit graag met ons wil delen, nadat hier op het blogje recent al wat opmerkingen over waren geweest.
De eerste uitnodiging heb ik afgewezen , maar de tweede is hierin - ook voor mij als “borderliner” vele malen interessanter en heeft in mijn ogen veel raakvlakken met het recente verhaal van de transsexuele mens ,waarin ik voor mijzelf - en misschien voor anderen - de ziektecycli die zich aeonisch herhalen kon inpassen.   
Het is een aeonisch weerkerend gevecht tussen het lager bewustzijn en/of het Ik Bewustzijn en/of het Ego en het hoger bewustzijn en/of het Collectief Bewustzijn en/of het Alterego.
En in het weten dat het Alterego als zijnde yinne energie tijdens zo’n  energtische cyclus ongeveer 8 % sterker wordt dan het Ego, moet het Ego uiteindelijk zijn meerdere erkennen aan die “hogere macht” en/of vecht zich dood..
Het is één van de vele “uitwassen” van onze verkalkte brug die onze zielelast in emotionele belevingen in goed en kwaad met der tijd steeds extremer maakt totdat ...de bom in onze hersenen barst en wat in extreme gevallen  leidt tot een rode punt op het voorhoofd..
Dit is een ontwikkeling die zich met name in de eindfase van een heersende cultuur voordoet, waardoor deze cultuur zichzelf verzwakt en vernietigt.
Enkele voortekenen van dit - in de litteratuur bekend staande - borderline-syndroom zijn o.a. onevenwichtigheid, onzekerheid, linkshandigheid en dyslexie.
Maar ik vrees dat Dirk de Wachter hieromtrent andere beeltenissen maakt, want over het onderwerp “de unieke mens” leren wij niet anders dan dat wij zéér bijzonder en intelligent zijn..
Mag ik U meenemen naar hetgeen Fons over dit boek te vertellen heeft?

Siegfried

De voorbije vakantie heb ik als ‘welvarend westerling’ doorgebracht in een ‘gecreeërde
oase’ in het land der Farao’s waar, als men de kraan dichtdraait, alles binnen een dag dood
is behalve de onvoorstelbaar mooie onderwaterwereld dan……. naast het bewonderen en
verwonderen hiervan mocht ik ook, een in mijn ogen veelzeggend, boek lezen.

“Borderlinetimes”

Het boek is geschreven door de Belgische ‘psycholoog Dirk de Wachter.
Om te beginnen vond ik de meest opmerkelijke overeenkomstigheid met de boeken van jouw
Siegfried, dat Dirk de Wachter in zijn bewoordingen ook tot de ontdekking leek te komen
dat datgene waarmee hij zijn dagelijks brood poogt te verdienen een redelijk kansloze en dus
onduurzame missie lijkt te zijn /worden.
Er komen steeds meer psychologen maar tegelijkertijd ook steeds meer ‘geesteszieken’
met de daarbij behorende diagnostiek en dus ‘label’ of zo we willen ‘status’…(want anders
worden de kosten niet vergoed)….het beestje moet verzekeringstechnisch een naam hebben.

Met getalsmatige bewijzen toont hij aan dat ‘wij’ ons allemaal steeds gekker en vooral
individualistischer gedragen en dat er bijna geen ‘normale’ mensen meer lijken te zijn die
dienend aan het collectief willen/kunnen zijn, waardoor de chaos groeit.
Wat normaal of beter gezegd de norm van de meerderheid is, weet ook hij inmiddels al lang
niet meer maar hij bewijst, ook weer met getallen uit eigen en anders bevindingen, dat mensen
hun eigen ‘zijn’ slechts in de meerderheid “proberen terug te vinden” via populistische radio
en TV programma’s en de ‘sociale media’ als bv facebook (die hij al snel tot ‘antisociale
media’ vernoemd).

De dualiteit of ‘het Borderlinesyndroom’ is hiermee tot in de spelonken van ‘de meesten’ in
deze westerse wereld binnengedrongen en verworden tot een ‘overlevingsmechanisme’.
Als je vandaag de dag niet actief kijkt, presteert en positiviteit(ha ha ) laat zien dmv
zgn ‘likes’ dan wel ‘unlikes’ heb je géén mening en hoor je niet bij de groep en ben je dus
weer teruggeworpen op ‘jezelf’ in de reële tijd ’……..want je lijkt nergens bij te horen.
Zo creëren wij aan de ene kant een steeds meer maakbare ‘virtuele’ wereld waarin wij wel
gelukkig lijken te zijn terwijl wij dat aan de andere kant in de ‘reële wereld’realiteit steeds
minder zijn omdat daar juist de onmaakbaarheid steeds meer duidelijk wordt.!
Ik citeer
“het blijkt dat mensen na de eerste euforie van een cosmetische ingreep vaak gelukkig zijn
(als een soort placebo) waarna vaak een terugval/depressie komt naar de werkelijkheid”
“Ditzelfde geldt voor al onze beloningssystemen in de vorm van cijfers, beoordelingen,
bonussen enz”.
.
Net als doktoren kunnen deze ‘kunstgrepen’ slechts tijdelijk ‘beter’ maken….als een soort
symptoombestrijding..maar de werkelijke essentie/bron van het probleem blijft uit.

Ook al zegt ons geweten/intuïtie(of wat daarvan nog over is ) dat er ergens iets niet lijkt te
kloppen walst het verstand er Direct(maar tijdelijk) overheen en is de ‘tweestrijd’ een feit..
Dat men dan door psychologen / antidepressiva en allerhande alternatieve therapieën weer
geestelijk op de been komen kan is dan ook vaak een tijdelijke illusie omdat de diepere
reden die ons ‘afwijkend gedrag’ veroorzaakt onbesproken blijft….terwijl jij juist wel een

antwoord hierop probeert te geven op allerlei manieren (boeken blog brieven enz) en al zo
lang.!

Ik had dan ook verwacht(….) dat het boek, omdat het zo goed verkoopt (inmiddels 12e druk)
dan ook wel iets van een ‘maakbaarheid’ of oplossing zou brengen maar dat heb ik (nog) niet
echt kunnen vinden
Hoe komt het dan, dat zo een boek toch zo goed verkoopt en de geschriften en vele boeken
van jouw Siegfried liggen te verschimmelen in je wijnkelder(tje) vraag ik mijzelf dan af….?

Mijn voorzichtige poging hierop een antwoord bij mijzelf te vinden is slechts deze….
.Zou dan ook hier weer de individuele (h)erkenning die in dit boek lijkt te vinden ervoor
zorgen dat mensen zich kunnen identificeren met de ‘meerderheid’ en er dus bij het ego een
soort van bevestiging van ONS ziektebeeld aan het ontstaan is waardoor ‘IK’ er toch weer bij
hoort in alle gekheid.??
Als ik voor mijzelf spreek lijkt dat er veel op want ook ik ga gewoon door met
mijn ‘egocentrisch’ bestaan/overleven ook al probeer ik af en toe als compensatie toch iets
terug te ‘geven’ aan het bedachte collectief….. en ben dus telkens in ‘gevecht met de border’
Kortom deze gedachtekronkels teruglezend ben ik al mijn opgedane energie weer aardig aan
het verspelen….en werk zo onbewust toch mee aan mijn/ons universele doel.

Deze samenvatting van het boek heb ik dus vooral voor mijzelf geschreven en naar jouw
gestuurd omdat ik zo benieuwd ben en er zoveel vragen opborrelen of jij en andere lezers
of sowieso mensen met ervaring in een ‘borderlinebestaan’ hier (h)erkenningen, vragen,
meningen of zelfs ‘oplossingen’ in kunnen vinden en nogmaals… uit verbazing over het
aantonen van zijn (Dirk de Wachter) en onze machteloosheid in het menselijk bestaan.
Ik spreek dan ook de wens uit dat iedere lezer die de behoefte voelt hierover wat te delen dit
ook hier daadwerkelijk doet want in mijn beleving kan dit boek een ijsbreker en eyeopener
zijn om de weg vrij te maken voor erkenning jouw ‘hervonden’ verhaal over de ‘borderline’
ofwel afscheiding tussen ons ‘denken’ en ons ‘weten’
Dankjewel

Fons

.