Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zondag 13 april 2014

De zin van ziekte voor kosmisch welzijn


De zin van ziekte voor kosmisch welzijn.

de zin van ziekte, corpus callosum, goed/kwaad beleven, hoger en lager bewustzijn, surrealistische wereld, de gekte van vrije wil, de leugen regeert ons allemaal, hoogmoed voor de val

Laat mij beginnen met mijn excuses te maken in het weten dat velen die dit blogje hebben gevolgd door mij een schizofreen leven zijn gaan leiden, omdat zij enerzijds zien dat het wereldbeeld steeds grimmiger wordt en anderszijds vluchten in werk om even niet na te denken over “hoe verder”.
Daar komt nog bij dat we er haast met niemand over praten en zeker niet in het thuis.
Opvallend is ook dat gebleken is dat vrouwen er helemaal niet voor open staan, waardoor mannenj “de pijn van zien” zelfs in hun thuis niet kunnen delen.
Nu aan het eind van de rit is dit vrij logisch, want de erflast gebiedt dat vrouwen - net als in de vrije natuur - geschapen zijn om het thuis schoon te houden en de kindertjes moeten voeden en opvoeden.
Excuses ervoor,
Maar desondanks ben ik blij dat ik dit hele verhaal dat “ik om niets gekregen heb” toch naar buiten heb gebracht als zijnde geworden tot “levensdokter” in plaats van “mensendokter”, alwaar mijn reis naar het hiernanogmaals begon..
En het blogje heeft mede door de discussies en aanvullingen voor mij de puntjes op de i gezet en daar ben ik een ieder ontzettend dankbaar voor.

Dit verhaal werd mede gevoed door de gekte in huize Bokkepoot - het acute haastige vertrek van Maria “van Haasteren” - , een lang gesprek met huisarts en een zgn. maatschappelijk werker [ die binnenkort een euthanasie-praktijk denkt te openen ] dat ik voor de zoveelste keer een nachtelijk gesprek had met mijn alterego die mij met een lach vertelde waarom ik “werelds veroordeeld” werd voor mijn ontrafeling van ons steeds zieker worden in lichaam en geest van leven.

Hoe vaak heb ik op dit blogje niet verhaald over onze verkalkte brug tussen denken en weten en/of in de Oosterse spookjes nagelaten als het lager en hoger bewustzijn en/of over de placenta voor goed moederschap.
Hoe vaak heb ik niet verteld dat ik bij de diepste uittredingen ooit met een vuurrode punt op mijn voorhoofd wakker werd als teken dat mijn corpus callosum even in brand stond, waardoor ik dingen te zien kreeg die voor iedereen geheim wordt gehouden.
Nu leef ik door al die uittredingen in een totaal surrealistische wereld en het lijkt erop dat velen banger zijn voor mij dan voor de ontwikkelingen die steeds meer gaan lijken op een WO III.
Is dat vluchten voor de realiteit?
Gek genoeg ben ik mijn boosheid richting o.a. de medische wereld en de Staat na die vele jaren van “ballingschap” in Portugal  totaal  kwijtgeraakt, maar dit niet alleen.
Nu aan het eind van de rit kan ik slechts “verzuchten” dat onze progressieve geestelijke verzieking ons enthousiast doet meewerken om de WO III te laten ontvlammen voor kosmisch welzijn [ http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/2014/02/de-zin-van-het-aardse-leven-voor.html ]
Natuurlijk liegen de hoge bomen alsof het gedrukt staat, maar hoe vaak doen we dat zelf niet met een leugentje om eigen bestwil?
Als ik een schatting mag doen is 10 keer per dag waarschijnlijk nog veel te laag.
Dus de leugen regeert ons niet alleen, maar we doen er allemaal aan mee.
Nog gekker is het dat mijn angsten voor het naderend einde totaal verdwenen zijn.
Dit geldt eigenlijk voor alles wat ik nog steeds als gekte van de wereld zie: een wereld, waar iedereen met lachwekkende adviezen komt nu ik weer alleen ben komen staan.
Iedere diepere uittreding bracht mij meer en meer tot een zekere berusting, maar nu ik hier als zombi rondloop word ik wel een eenzame zwerver in een wereld die de mijne niet meer is  en...
Al die welgemeende adviezen van derden zijn heel liefdevol  bedoeld, maar ...
Is het niet onderdeel van de hoogmoed voor de val, waardoor iedereen binnen enkele minuten weet wat voor mij goed is?
Verdomme nog eens aan toe.
Moet ik dan weer dat sprookjesboek voor volwassenen uit de kast halen door te zeggen dat goed en kwaad beleven onze ondergang wordt en daarmee eindigt met de WO III
Wie moet ik voor die laatste oorlog veroordelen?
Wie ben ik dat ik oordeel over goed en kwaad?
De waarheid ligt toch in het midden tussen beide?
En wie of wat is daar de oorzaak van?
Er is maar een oorzaak en dat is het corpus callosum en/of de verkalkte brug tussen denken en weten.
De dokterswereld mag dan voor velen de redder in nood zijn, maar ook daar gaat het ook om beter te worden die je bent.
En aangezien de meeste dokters geen gymnasium hebben gehad , is corpus callosum iets abstracts waar geen waardekaartje aan kleeft.
Hetzelfde gaat op voor de placenta voor een goed moederschap, die door aplacentar de vrouw deed emanciperen om daardoor mee te vechten als dat moet.
Huisvredebreuk is nu - ook in mijn kleine wereldje - wederom hier het geval , omdat ik merkte dat hier de leugen lange tijd mij deed zwijgen en waardoor ik ging zoeken naar de oorzaak.
Helaas was het geldindrang en dat bij iemand die al die 15 jaar zo ontzettend blij werd van het hele verhaal.
Ach - verzucht ik nu - geboren en sterven zijn individuele gebeurtenissen en daartussen is de saamhorigheid.
Nu kijk ik wederom mijn absurde leven terug  waar ik iedere diepere uittreding verder weg zeilde in een wereld die niet overeen kwam met mijn toch al steeds kleinere wereldje.

Had ik niet ooit een homeopaat een homeopatisch middel van corpus callosum gegeven toen hij klaagde dat hij zo veel tijd nodig had voor een goede diagnose?
Twee weken later belde hij mij op met het verhaal dat hij - naar eigen zeggen - helderziend leek te zijn geworden en binnen 5 minuten zijn diagnose kon maken. Hij vertelde me dat hij met gemak 10 keer zoveel patiënten kon behandelen. Het leek op pure geldindrang!
Als er één ding niet had verwacht was het dit wel.
Levensgevaarlijk vond ik het en vertelde hem dat hij het beter niet meer kon gebruiken, omdat hij dan -na meervoudig gebruik - geen doktertje meer kon spelen, omdat hij dan meer zou zien dan hem lief was.
Dit kan ik nu - na al die uittredingen - als geen ander zeggen.
Natuurlijk geloofde hij mij niet en....
Gek genoeg werd het middeltje niet veel later uit de handel genomen.
Ik heb het nog even op internet gecheckt en het bleek inderdaad definitief te zijn verwijderd.
Nu moet ik er wel om lachen, want als er meer één aspect is wat ons kleurt  -om het aardse leven vernietigt - is het ons denken van goed of kwaad wel.
Met andere woorden: Niemand of liever gezegd iedereen is verantwoordelijk voor de laatste aanstormende wereldoorlog ...voor kosmisch welzijn.
Kan ik het duidelijker zeggen?
En ik ben dat net zo goed als iedereen, want heb ik  - in andermans ogen  - niet een fantastisch leven gehad zonder enige geldzorgen, nadat ik mij - na een toneelspel met de professorale Psychehaters - gek heb laten verklaren.

Het corpus callosum die het lager- en hoger bewustzijn van elkaar scheidt.
We noemen het ook nog “weldenkendheid”, maar ik beleef dit als waanzienigheid.
Volksstammen denken nog dat wij een “vrije wil” hebben en kunnen “kiezen” tussen het goed en kwaad, Maar....
We maken constant afwegingen tussen beide en het uiteidelijk besluit ligt verborgen in de stamboom en/of onze erflast.
Dus helaas is ook dit pure waanzienigheid, want alles wat ons leven kleurt is al tijdens de conceptie vastgelegd, gelijk de dood ooit kon worden berekend met numerologie [ naamkunde] en astrologie samen.
Beide zijn nu van elkaar gescheiden als zgn. wetenschappen en zijn dus de halve waarheid en daarmee beide een leugen.

Het hoger bewustzijn is de spiegel van wat wij beleven als goed en kwaad.
En de waarheid ligt daarin in het midden en/of de nulpunt-energie in het kleinmenselijke.beleven.
Onze erflast en opvoeding bepaalt hoe ons beleven in goed of kwaad doet beoordelen.
Dit is voor voor iedereen anders en dit werd nagelaten als “broeders gaan vechten tegen broeders” en/of zelfs als we vrienden hebben, zijn en blijven er altijd meningsverschillen.
Dit leidt altijd tot discussie wat ik menigmaal als “discus werpen” naar elkaar betitelde.
Is dat geen oorlogje voeren in het klein richting elkaar ?

Ook heb ik meermalen verteld hoe ik via electroacupunctuur-metingen een beeld kon krijgen van karakterologieën , omdat de taal dit zo zonneklaar karakters met orgaan-kenmerken belicht.
Zeikers en hartelozen, iets op zijn lever hebben of ergens mee in zijn maag zitten.
Is dat niet uiterst bijzonder?!
Het is jammer dat ik destijds niet getest heb hoe een artificiële behandeling  om die brug tijdelijk te openen heb gedaan en dat terwijl ik toen al wist dat het corpus callosum de oorzaak was van de onevenwichtigheid in ons lichaam en niet anderom.
Met andere woorden ; lichaam en geest zijn één, maar primair komt de ziekte uit de geest, die vervolgens het lichaam stuurt en/of ons ziek maakt.
Dit houdt tevens in dat het weghalen van kanker de geest van leven doorgaat met kankeren.
En als het kankeren niet  met goedkeuring of bevestiging wordt beloond is iets van wat heet “samenleven” of “saamhorigheid” gewoon einde verhaal.
Dit gebeurde recent in mijn thuis en was het laatste “cadeautje” na een lang leven met steeds grotere up’s en down’s.
Ik kan slechts hopen dat het lot mij nu ook terzijde staat en ik onze mass-destruction niet behoef mee te maken en wens U allen veel sterkte - of haha wijsheid - in dat wat komen gaat..