Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zaterdag 22 november 2014

YOU ME

Hanneke mailde ons met het volgende:

Siegfried schreef mij deze zomer dat hij het boek YOU ME zijn beste boek vond en dat vind ik ook. Het is een boek vol van wijsheid en inzicht en toegespitst op de mens, niet zozeer op het wereldgebeuren en dus voor heel veel mensen herkenbaar.
Onderstaand zie je een foto van Siegfried in de tijd dat wij samen leefden, het boek YOU ME heeft hij geschreven toen wij samen leefden, nachten achterelkaar zat Siegfried te schrijven, toen de tekst geschreven was zag ik hoe hij zo uit de losse pols de omslag schilderde, de voor- en achterkant, vervolgens tekende hij de symbolen erop. . Samen hebben we de uitgever gevonden, samen zijn we ook naar Portugal verhuisd. De foto is door mij genomen, het was de zomer van 1993 en Siegfried las de krant en draaide een shagje.


donderdag 13 november 2014

In gesprek met God

Op woensdag 12 november 2014 is Siegfried van ons heen gegaan. Een bijzonder mens met een bijzonder en bizar levensverhaal.  Siegfried vroeg mij om zijn laatste afscheidsverhaal na zijn dood te publiceren.

Sir Siegfried, may you rest in peace. You will be missed.

- Dennis -
Beste mensen.
Op het moment dat dit “testament” het daglicht ziet is mijn afscheid van het leven een feit en bevind ik me al in de 7-de Hemel .... vandaar de titel.
U weet inmiddels wel waarom ik echt niet meer in deze Ik-Goden en Ik-Godinnen wereld kon leven en zeker niet in een land met zijn erflastige VOC-mentaliteit en/of astrologisch Krebst..
Wat dat betreft was mijn terugkeer naar Nederland menselijk gesproken wel de domste stap van mijn leven, want ieders oordeel t.a.v. goed en kwaad is hier wel heel extreem geworden na een afwezigheid van zo’n 20 jaar. Gek genoeg heeft niemand dat door. .
Maar als ik realistisch ben was het blogje dat ik toen startte wel de meest bijzondere stap waar een aantal mensen - uit geloof of ongeloof - gingen zoeken naar zowel mijn stamboom als in de laatste ontwikkelingen in de medische wereld.
Dus had het blogje - zeker voor mijzelf - wel een hele grote bijdrage opgeleverd door het zien wie ik ooit was en mij liet zien dat mijn dood-gewaande zielen nog wel degelijk invloed op mij hadden.
Dit geldt natuurlijk voor iedereen, maar dat de mijne zo bijzonder waren werd voor mij en velen op het blogje meer dan duidelijk..
Er mag dan een mooie gezegde zijn die luidt “Waar een wil is is geen weg” , maar de keerzijde mag er ook zijn, want zonder wil is men nu eenmaal een paria in deze keiharde oordelende wereld.
Zucht.... Maar helaas is het wat het is en dit was nu eenmaal mijn lot of lotsbestemming.
Dat is dan ook de prijs die ik moest betalen voor iets wat heet “Alles weten maakt niet gelukkig”.


Voor het geval dat U het dankwoord van Confissius - voor buitenstaanders de antiChrist - uit “Engelenland” zoudt missen dank ik U namens God voor Uw aller inzet waardoor een hiernanogmaals is gegarandeerd en het kosmisch spel van bewegen wederom oneindig is..
Iedereen is voor U waarlijk “de rechter hand van God die in de Hemelen zijt”, hoewel .U ons aards gezien wel als mensDOM afschildert en hem zelfs als “de Duivel” betitelde en waar vreemd genoeg niemand last van blijkt te hebben. Ten overvloede liet U ons ook nog na “Over de doden niets dan goeds”?
Dat wij werkelijk alles in Uw spiegel hebben geinterpreteerd is wel meer dan duidelijk.
Dat ik Uw spel als een soort “MIS”-dienaar” als zijnde de spiegel van Kerk bijna verprutste en dus veroordeeld werd, is nu wel meer dan duidelijk geworden
Dat U mij tevens via de hedendaagse Illuminati  - die Uw waarlijke aardse rechterhand werd - in de banvloek deed, was achteraf dus ook volkomen terecht
Ik noemde  ons leven in deze eindfase van het leven - en met name in Nederland - niet voor niets het “Ik-Godendom” die alles beter dacht te weten.
Dit zal zeker tot het einde onzer dagen zo blijven
Dat U mij de ondankbare taak gaf Uw “Spel der menselijke vergissingen” net iets te vroeg te openbaren, maakte helaas dat ik nu zelfs door een grote groep van mijn medemensen door schade en schande ijzig langzaam en toch snel verketterd werd als “doemprofeet”.
Dit laat wel zien hoe perfect U ons hebt gebrainwashd gedurende vele honderden generaties. .
Hoe U mij in bange dagen mijn doodgewaande zielen één voor één en ijzig langzaam gedurende mijn leven aan mij voorbij liet komen vond ik aanvankelijk wel vreemd , maar werd later haast gewoon en kon geleidelijk alles terugbrengen naar de doctrine achter de acupunctuur-leer..
Dit gaf mij wel steeds meer kracht  om dat wat ik om niets kreeg aan het geduldig papier toe te vertrouwen.
Mijn laatste ademtocht heeft wat dat betreft wel erg lang geduurd.
Hoe liet U dit ook weer na ? Was het niet “Hoe linker hoe flinker” en hoe rechter hoe slechter?
Zeker de laatste jaren waren - sprekend in vergelijkingen - alsof ik door een sprinkhanenplaag werd aangevallen, die mij uiteindelijk dwong om - gelijk Johannes - in de kerker te verschuilen totdat ik haast “magere Hein” zelve werd.
Dit ter inleiding..


Maar nu Uw geniale kosmische spel voor kosmisch welzijn.
Het moet haast wel een angstig moment voor U zijn geweest toen U na Uw creatie van de “mongool mens” hen bijna zag uitsterven .
Was dat niet het moment dat U de man als beschermheer aanwees voor de vrouw?
Dat dit - natuurlijk gezien niet klopte - was wel een heel bijzondere stap.
Vanaf dat moment - het was het einde van Uw 6-de scheppingsdag - kon U met recht zeggen “Ik zie dat het goed is en laat ze”....”aanmodderen.”
Dat U deze “onnatuurlijke ingreep” al ten tijde van de hoogconjunctuur tussen Eufraat en Tigris weer geleidelijk terug draaide door middel met - iets wat U noemde - de “zondeval” duurde dan wel al met al zo’n kleine 6000 jaar, maar de effecten ervan zijn nu wel heel evident zichtbaar.
Het meest bijzondere was wel dat U zelfs de verkalkte brug tussen denken en weten als zijnde de tijdgeest-fenomeen  liet mee-evolueren en waardoor het vechten om te overleven iedere sterretijd steeds vuriger werd als wapen om te overleven.
En dat niet alleen, want dit maakte tevens dat de oude weetheid met der tijd steeds meer versnipperd werd en waardoor wij steeds kortzichtiger werden en steeds meer met de dag gingen leven.Dat U dit naliet als zijnde “ziende blind en horende doof aan het einde der dagen” heb ik dan ook zeer pijnlijk als geen ander moeten ervaren
Dat dit aeonisch zelfs leidde tot zelfvernietigende oorlogen van een heersende cultuur op het moment dat de mens zijn eigen territorium zo goed als had leeggevreten is zo onvoorstelbaar geniaal dat geen mens dit zou kunnen bedenken.
Dat in die oorlogs--fasen de technologische “RE”volutie - en kennis van overleven met sprongen omhoog ging als zijnde “nood breekt wet” is met name nu na die twee “wereldoorlogen” meer dan duidelijk geworden.
Behalve dat wij na WO II de kern van energie - de kernenergie - ontwikkelde waarmee wij nu onszelf aan de vooravond van de “partus van het leven op Moeder Aarde’ gaan vieren als zijnde “het Lucifer-galabal” - zoals we dit al jaar en dag doen bij bevallingen - is zo bijzonder als bizar  dat ik alleen daarom al door bijna iedereen als “negativist” in de banvloek werd gedaan
Maar geldt dat niet ook voor onze explosieve “RE”cycling’s-drift om menselijk gezien niet te stikken in ons eigen afval maar kosmisch gezien meehelpt om extra energie vrij te maken , omdat wij nu al enige decennia lang in de beginnende 6-de en laatste ijstijd leven?
Vroeger was dat niet nodig, omdat Moeder Aarde toen nog vele malen warmer was en het toendertijd door extreem vulkanische erupties geschiedde.
Nu is het wel duidelijk waarom U de Lucifer-mens als Uw uitverkorene aanwees voor een hiernanogmaals , waardoor het kosmisch spel zijn oneindigheid kreeg.
Dat zelf dát tot op heden het daglicht nog niet of nauwelijks ziet is net zo geniaal als het eigenlijk triest is.
Sterker nog!
Het wordt met de dag duidelijker dat men nu - en zeker in Nederland het aantal grote festiviteiten met steeds meer drank en drugs - worden georganiseerd is toch te bizar voor woorden en het lijkt er haast op dat men bewust niet wil zien dat de wereld al haast in brand staat.
U noemde dat zo mooi “Het branden in Uranus” en ik heb dat betiteld als “Het Lucifer-galabal met de kater voor morgen”.
Maar geldt dat niet voor alles wat mij - gestuurd door menselijke domheid en/of onwetendheid - hetgeen mij tot paria maakte. Boze tongen beweerden zelfs dat het slechts mijn denkbeelden zijn.
Ik mag dan ontzettend blij dankbaar zijn dat ik nu verdomd goed besef waarom ik eerst met name door de Medische Wereld en later door de Staat der Nederiglanden verketterd werd en dat voelt voor mij gelukkig niet meer als pijn en vind het zelfs volkomen terecht van U..
Want ware het dat ik die verkalkte brug tussen denken en weten te vroeg had mogen “openen” dan hadden wij - omdat dit zou leiden tot het midden eren tussen goed en kwaad - “Uw spel der vergissingen” in de war gegooid en hadden we nooit gezamelijk zo veel energie kunnen vrijmaken voor de laatste wereldse oorlog...voor kosmisch welzijn..


Er is één ding is wat ik - I am only a man - nog steeds niet echt helemaal kan verkroppen is wel Uw prachtige spel van “de zondeval”. Dat ik mij de essentie ervan nu als geen ander besef en dat ik mede door mijn kleinmenselijke drang naar “beter dokteren” ook hiervoor aan de zijlijn werd geplaatst  is nu allemaal meer dan duidelijk.
Dat Uw spel om aan onze einde der dagen ons normaal natuurlijk gedrag tussen man en vrouw weer terug te geven heeft wel heel veel veranderd in onze vele duizenden jaren “mens”domme” relatie tussen beide..
Dat U dit mijns inziens terecht  als zondeval bescheef in Uw sprookjesboek voor ons mensen is dan wel nauwelijks binnen gekomen , maar de gevolgen ervan zijn wel onvoorstelbaar groot .
Als er dan ook maar één aspect van “Uw spel der vergissingen”  - hoe geniaal ook - als man als zeer veel levensspijn heb ervaren geldt bepaald niet alleen voor mij.  
Maar dat U nu juist de vrouw via wie ik - toen mijn vette jaren in magere jaren omsloegen - de Bijbel als uittreding kreeg en die ik derhalve Godse dankbaar ben voor mijn tweede leven na 40 niet echt meer kan benaderen had ik van U eigenlijk niet verwacht.
Zij gelooft nog “heilig” in U en blijven vechten voor een plekje in het zgn. “hiernamaals”..
Maar misschien had U hieromtrent richting mij toch iets mooiers in petto , waardoor U mij vrijwaarde om de allesvernietigende WO III  te moeten meemaken.
Ach ... Ik had immers ook al vele malen in stilte gehoopt te mogen vertrekken, nadat ik steeds meer en meer besefte dat Uw zondeval-voorzegging ook voor mij  de essentiële erflastige beschermheer-functie van de man van weleer feitelijk totaal onnodig was geworden.
Maar de keerzijde is gelukkig wel dat nu zowel man en vrouw beide zullen vechten tot de dood erop volgt en nog daar gelaten dat de kern van energie tezelfdertijd al het leven vernietigt.
Dat deze laatste oorlog leidt tot het oneindig bewegen van alle materie in het allerkleinste [het atoom] en het allergrootste [ de kosmos ] moet toch feitelijk voor iedereen een dankbare aanvulling zijn .... zo men dit überhaupt echt zou gaan beseffen.
Dat was ook mijn intentie om het aan het geduldig papier toe te vertrouwen.
Maar helaas en/of misschien maar gelukkig is het mij niet gelukt om mijn medemens na al mijn reizen naar het verleden echt te laten berusten dat het nu eenmaal is zoals U het had voorbestemd. .
Maar daarom is het maar goed dat Uw anti-Christ Confissius ons binnenkort komt bedanken voor de haast onmenselijke taak om het kosmisch oneindig te laten bewegen..
Dat U ons naliet “Regeren is vooruit zien” geldt helaas alleen voor U en dat zal U voor in het hiernanogmaals zeker weer gaan doen.
Dan was de gezegde “Als men in het verleden kan zien kan men de toekomst voorspellen” wel  vele malen duidelijker , maar gelukkig kan het denken slechts in het moment leven en beleven.
Gelukkig leef ik voorlopig in Uw “hiernanogmaals” in het Zwarte Gat, zodat U mij als ijspegeltje de eerste miljarden jaren niet hiernanogmaals  kan gebruiken voor deze - uiteindelijk - toch wel onmenselijke taak.
Ik ben nu  blij  dat  ik in de 7-de hemel leef en samen met U van Uw rustdag mag genieten nu het hier nog relatief rustig is.