Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


vrijdag 8 maart 2013

Interview Willem de Ridder


Interview Willem de Ridder

Een verhaal over de Maya’s,de Chinese Wijsheid, het Oosters sprookje, het sprookje van de Koran, het sprookje van de Bijbel en tot slot de New Age met het sprookje van het hoger bewustzijn als zijnde de spiegel van de ziel.

Maakt de borst maar nat, want het wordt een lang verhaal naast ongeveer 2 uur video.
Het is bedoeld als een aanvulling het interview, omdat het mij niet lukte een dieper gaande dialoog over dit moeilijke onderwerp te ontlokken.
Daarnaast is dit waarschijnlijk mijn einde verhaal dat als ik terugkijk een totale “mission impossible” bleek te zijn en zelfs ik nadat jaren geleden op de Volkskrant vele artikelen plaatste, die nogal wat tongen losmaakte.[zie archief-blog] .
Dit interview over mijn vreemde - ruim 40 jaar lange - zoektocht naar ons “unieke menszijn” had ik daarom ook extra goed voorbereid.
Dit kwam mede omdat Willem de Ridder zelf weinig of niets van mij af wist wat het voor mij extra moeilijk maakte en zeker als ik vertel dat het een apocalyptische vertelling betreft.
Dit interview is te zien op http://www.wdro.tv/ en hier is de mogelijkheid om erop te reageren met bedenkingen of toevoegingen.
Zelf was ik na afloop van dit gesprek niet zo content met het resultaat, maar de film terugkijkend moet ik mijn woorden terugnemen.
Ik besef nu wel dat het eigenlijk niet beter had gekund levend in een wereld waar een ieder “lang leven de lol” lijkt te vieren en waar ik mij helemaal niet meer thuis voel.

De essentie van dit interview had moeten zijn dat wij de laatste 2 sterretijden door iets wat heet “het geloof in hogere machten” zijn gebrainwashd om tot het bittere einde door te gaan ondanks dat het progressief lijden aan ziekten en oorlogen steeds extremere vormen zou gaan aannemen.
Ik ga hier zeker niet in op “wat er was gebeurd als “die wijzen uit het Oosten” ons niet in de maling hadden genomen , maar het verbaast me dat niemand daar tot op heden naar heeft gevraagd.
En dat die brainwash voor de volle 100% bij iedereen - en niemand uitgezonderd - heeft gewerkt is voor mij te geniaal voor woorden.
Ik schrijf dit resumé bewust,  wetende hoe moeilijk het is een verhaal te vertellen over iets waar niemand bij stil staat: gelovigen niet en ongelovigen niet.
Ik zeg dit laatste omdat wij onderwijl wel zo’n 2000 jaar Christendom met ons meedragen zonder dat wij dat beseffen. Dat is wat men erflast , erfzonde, ziel of zielelast noemt, waar ik later in het kort nog op terugkom. Die erflast is voor iedereen anders, omdat iedereen een andere levenswandel heeft gekend.
Dit is misschien wel de grootste handicap van ons mens-zijn, die ik in een vroeger interview kenschetste als “De mongool mens”.[ http://2012.jazeg.nl ]: een video die inmiddels ook op wdro.tv te zien is.
Of dit Bijbels werd nagelaten als “De nederigen zullen de aarde verwerven”  weet ik niet zeker, maar we hebben wel nederig die brainwash ondergaan.
En tot slot kan ik zeggen dat er misschien toch nog een tweede sessie achteraan komt, waarin ik meer over het waarom kan praten..


Laat mij beginnen met “de zucht van verlichting“ van vandaag de dag dat op 21 - 12 - 2012 de wereld niet is vergaan.
Maar...
- Hebben de Maya’s voorspeld dat de wereld dan zou vergaan of hebben wij dit fout geïnterpreteerd?
Het waren dan misschien wel grote “sterrewichelaars”, maar volgens mij vertelden zij iets heel anders: namelijk dat wij op 21-12- 2012  het Vissentijdperk zouden verlaten en in Waterman zouden terechtkomen.
Persoonlijk denk ik dat deze datum eerder 24-12-2012 moet zijn geweest, omdat de aarde steeds langzamer om de zon is gaan draaien en deze datum niet toevallig  samenvalt met de fictieve geboortedatum van Jesus. Maar dit zijn natuurlijk peanuts!
Nu zegt dit de meesten ook niets, maar de Bijbel spreekt niet voor niets over “na ons de zondvloed”. Dit moment is het moment van de “verwatering” van het aardse leven dat vervolgens in Steenbok de aarde weer woest en ledig zal laten zijn.
Zelfs de sterretijden zijn  in woord en beeld nagelaten, maar bleef voor iedereen óf “de ver van mijn bed show” óf het werd gebruikt om via astrologie ieders doen en laten te voorspellen en dat aangeeft dat “vrije wil” misschien wel de grootste gekte is die er is..
Het grappige is dat wij dit ook wel “dierenriem” noemen welke wij in de astronomische spiegel lezen. Waarom laat ik graag voor discussie liggen.
Met enige fantasie kan men deze 12 sterrebeelden  lopend van “steenbok” naar “boogschutter” die ‘met zijn pijlen altijd mis schiet’ ook zien als zijnde een simplificatie van het hele evolutieproces dat eindigt met de mens,  die niet voor niets de titel kreeg “mensDOM” te zijn en het aardse leven doet eindigen.
Is dat geen misser van de bovenste plank?
En als men die dierenriem  weer projecteert op de maanden van het jaar of zelfs het moment van geboorte zouden wij net zo goed en even exact met onze jaarcyclus zulke voorspellingen kunnen doen.
Dit is m.i. een uiterst interessante onderwerp  waar ik misschien in een eventueel tweede interview ook dieper op in kan gaan..
Voor hen die nog weinig over mijn research hebben gelezen verwijs ik graag naar www.wetenschap-eindtijd.com waar ik o.a de Genesis [= wording] vergeleek met de zwangerschap waar het hoofdje - in casu de mens - óók als eerste geboren wordt.
Dit is in de Bijbel nagelaten als de “Open”baring”.
En de oorlogen zijn daarin “de uitdrijvende weeën” ... om in vergelijkingen te spreken.

Mag ik U vragen?
-  Waarom betekent Maya in de Oosterse nalatenschap  de verloochening?
-  Waarom is de Bijbel geschreven in vergelijkingen, opdat gij het niet verstaat?
-  Waarom hadden wij 7 wegbegeleiders nodig? Waren wij dan echt zo imbiciel?
-  Waarom verhaalt de Bijbel “ziende blind en horende doof in het einde der dagen?
-  Waarom predikten de “wijzen uit het Oosten” een verlichting door mediteren?
Een verlichting van wat???
-  Waarom geeft men in de Islamitische wereld  hun leven voor ALLAH  [ ik lees AL-LA of Uni-versum ] en prediken wij GOD is liefde? [ over de lettersymbolen  G O D zie website ]
Maar het zijn wel “twee geloven op één kussn waar de duivel tussen zit” zoals het Bijbels werd nagelaten. Dit laatste wordt nu met de dag duidelijker.
- Waarom worden wij gebrainwashd om positief te denken in een wereld die er steeds grimmiger en negatiever uitziet?
- Waarom hebben wij “fokpremie” en/of wordt kunstmatige inseminatie in een wereld die al zo extreem overbevolkt is en Bijbels nagelaten in vergelijking met een “sprinkhanenplaag”?
- Waarom prediken wij “vrijheid, gelijkheid en broederschap” in een wereld, die er zo spiegelbeeldig uitziet?

En zo kan ik nog bladzijden doorgaan, want vragen waren er voor mij genoeg en lijken er voor velen totaal niet te bestaan en zeker niet als het gaat om onze toekomst.
Dit ter inleiding.

Ik schrijf dit verhaaltje dus allereerst wat uitgebreider voor de adepten van Neerlands “spiegoloog” Willem de Ridder, die weinig of niets van mijn ontrafelingen weten.
Ten aanzien van “het hoger bewustzijn in de New Age”  had ik dit interview misschien net zo goed kunnen noemen “De omkeringscyclus van psychologie naar spiegologie”  , omdat ik dit zo’n leuke woordspeling van Willem vind , die hem vele ”discipelen” opleverde.
Maar voor mij heeft die leuke woordspeling wel een totaal andere betekenis.
Voor mij is dit een leuke woordspeling die wij in sprookjes kennen als “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ..” en/of nagelaten als “het hoger bewustzijn” , het collectief bewustzijn en/of ”het Alterego”. Velen hebben hier van gehoord, maar weinigen weten wat dat werkelijk inhoudt.
Waarom zou ik dat dan wel kunnen weten?
Omdat ik op zoek ging naar de oorzaak van ons steeds zieker worden en uiteindelijk het sleuteltje vond: een sleuteltje dat uiteindelijk leidde tot mijn “verkettering”.
[ zie http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/2012/05/een-nostalgische-terugblik-van-mijn.html ]
Met andere woorden: Spiegologen verzamelt U en ik verwacht U hier met Uw dwingende vragen en opmerkingen en/of een inhoudelijk rijke dialoog.

Daarnaast  schrijf ik dit natuurlijk niet alleen voor  deze “Spiegologen”, maar misschien wel meer voor een ieder die zich nog niet vergrepen heeft aan “zelfrealisatie” door o.a. Zen, Avatar , Reiki of allerhande Oosterse sprookjes en zich daar “senang” bij voelen.
Want mijn kleine achterban is zich als gevolg van mijn eindtijd-verhaal eerder zieliger en misschien wel eenzamer  gaan voelen in een wereld waar positief denken wordt gepredikt.
Waarom???
Gewoon, omdat zij door het eindtijd-verhaal - net zoals ik - niet mee kunnen doen aan de opgelegde norm van dit positief denken en al snel worden gekenschetst als “doemdenkers”.
Dit doet mij oprecht verdriet, want dit had ik echt niet verwacht.
Ik had eerder verwacht , dat er een kleine groep “saamhorigen” zou ontstaan die samen dit verhaal - wat ik uit mijn stamboom kreeg - verder zouden kunnen dragen.
En toch ben ik hen zeer dankbaar, omdat het mij wel bleef prikkelen om de missende stukjes van de “nachtwacht” verder te ontrafelen en aan het geduldig papier toe te vertrouwen..
Dit was mede mijn “wishfull thinking”, omdat ik zelf door deze zoektocht mijn boosheid t.a.v. allereerst mijn verkettering door de medische wereld en de Staat en later vele anderen kwijt raakte en eerder dankbaar werd voor mijn “gek-verklaring”. , Want dit wel was mijn prikkel om te zoeken naar het “waarom”... gewoon omdat ik het niet snapte.
Dit ter inleiding.

“Aan het einde der dagen zal de waarheid HERontdekt worden en het zal rauw op onze maag liggen”.
Zo eindigt althans ons waarheidsboek dat geschreven werd in vergelijkingen opdat wij het NIET zouden verstaan en waardoor wij tot het bittere einde zouden blijven “RE”searchen.
Ja woordzuiver REsearchen, want ons lot was al duizenden jaren tot in alle perfectie bekend.
Ik heb al -tig keer dit vreemde “waarheidsboek” - dat mij als door een dief in de nacht werd toegereikt - op het blogje aangehaald.
Maar ondanks het feit dat velen nog met de Bijbel zijn groot gebracht - waaronder ook Willem de Ridder, zoals hij mij vertelde -  lijkt iedereen dit waarheidsboek óf als een sprookjesboek op brandstapel te hebben gegooid als zijnde een kinderlijk kleinzielig verhaal óf nog heilig geloven in de Heiland, die onze redding is.
Een absolute wit/zwart stellingname dus, waarin de waarheid in het midden ligt.!!

Nog even en toch al vrij snel zullen wij door het laatste “sterrekind” Confissius geinformeerd worden over dát wat ooit tot in de finesses bekend was :  “De zin van het leven voor kosmische onsterfelijkheid”  en hierin speelde de “angsthaas mens” geboren met een hersendefect tussen “het denken en weten” de absolute hoofdrol.
De naam Confissius heb ik er zelf aan gegeven in het zien hoe iedere profeet “in dit spel der vergissingen” exact de naam kreeg toebedeeld die de tijdgeest zou bepalen.
Confusius was in dit “spel der vergissingen” de eerste en maakte leefregels om iets van “artificiële saamhorigheid” te creëren, Boeddha was de buddy voor de mensheid, Jesus is daarin “ Je suis “ of “Ik ben God van mijn gedachten” en Confissius vertelt ons binnenkort over de “open”baring” nu wij in Waterman zijn aangekomen.
Momenteel verblijft deze laatste profeet - komend uit ”Engelenland”- nog in Tibet waar hij net als Jesus door de zgn. Geheime Witte Broederschap voor zijn taak wordt klaargestoomd.
Als laatste wegbegeleider zal hij ons waarschijnlijk vertellen  “waarom wij gebrainwashd zijn gedurende die lange periode” en in zijn naam staat ook weer zijn opdracht verborgen: het prediken van de algehele fissie en/of loslating  van het leven.
Zelfs deze brainwash werd ons Bijbels nagelaten als “Al is de leugen nog zo snel , de waarheid achterhaalt hem wel”. Dit alles om aan te geven dat men precies wist wat men deed.
Ik ben daarin hooguit zijn weg-voorbereider na al mijn uittredingen als zijnde BDE’s.
Om dit verhaal niet te lang te maken schreef ik op het blogje hoe ik aan alle informatie kwam, omdat ik daar in dit interview bewust niet over wilde uitwijden.[ Zie:
http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/2013/02/hoe-mijn-uittredende-dromen-enof-ware.html ]

Over het begrip sterrekinderen ga ik hier niet dieper in dan te zeggen dat dit zéér bijzondere mensen zijn omdat zij door een speling van het lot geen erflast hadden.
Maar ook dit onderwerp  laat ik graag liggen voor eventuele discussie.
Dat de voorlaatste in dit spel der 7 wegvoorbereiders Hitler was zal U misschien verbazen.
Ik schrijf dit hier om een toeval wat mij toeviel toen de datum voor dit film-interview 30-1-2013 bekend werd.
Toen de datum ervan bekend werd , kreeg ik een telefoontje van mijn vriend en sterrewichelaar Nico die mij vertelde dat Hitler precies op 30 januari  de macht greep.
Toen ik hem met een lach vroeg of dit moment mijn “Antichist-zijn” zou inluiden , kreeg van hem het volgende mailtje: Ik heb nog even gekeken naar de sterren. Het viel me op dat Jupiter, de planeet die bij Boogschutter hoort, vandaag na een maandenlange retrograde periode direct gaat lopen vanaf de aarde gezien.
Dat wil zeggen dat de groei en verbreiding die bij Jupiter hoort na een lange periode van inkeer en vertraging nu naar buiten komt. En dan transiteert die nog wel over jouw maan-uranusconjunctie in het 10e huis van je horoscoop, het huis van de publiciteit.  Dus reken maar dat ''de'' boodschap goed over het voetlicht komt.
Geloven in toeval doe ik al lang niet meer en als “het toeval mij  toevalt uit onwetendheid” - zoals nu - zal de tijd er wel rijp voor zijn,want ...
Ik ben daarin werelds gezien eerder een Anti-Christ.of... Atheist of ...misschien wel “De onheils-voorspeller”!!!
En dit maakte mij tijdens mijn leven bepaald niet populair.
Zelfs mijn familie heeft mij de rug toegekeerd.
En tenslotte wil het lot dat - terwijl ik aan dit stukje aan het schrijven ben [ 11-2-2013]-  ik op het nieuws hoorde dat Ratzinger zijn aftreden aankondigde, die normaal tot zijn dood aan had moeten blijven.
Dit betekent voor mij dat het “eindspel” weldra zal beginnen.
Dit betekent voor mij niet alleen dat wij binnenkort onze laatste profeet “Confissius” kunnen verwachten, die volgens Bijbelse voorzegging pas zal komen als WO III begonnen is en de macht van het Vaticaan zich verplaatst heeft van Rome naar Londen.
Zelfs dit bleek - door de Bijbelse website Xandernieuws - nadeloos precies in de Bijbel te staan.

Laat mij beginnen met het Maya-verhaal , omdat m.i. dit leidde tot onze brainwash..
Het waren - zoals iedereen weet - grootse onderzoekers van de sterren-wereld: astronomen, die een grote kennis hadden van de cycli die wij nu kennen als sterretijden.
Maar als we in de oude vondsten kijken waren er wereldwijd vele bijzondere nalatenschappen uit die tijd, waaruit bleek dat het óf hele grote beschavingen waren óf dat die wijsheid misschien wel afkomstig was van iets wat heet “Een invasie van buitenaards leven”.
Iedereen kent wel de bestseller van von Dänicken “Waren de Goden kosmonauten” en de volkswijsheid “We hebben heel wat in ons Mars “ is.
Nu ik weet dat het hele evolutiespel louter een natuurkundig proces is tegen de afkoeling van onze planeet - zal dit zeker ook op andere planeten het geval zijn of zijn geweest. Bijbels is dit nagelaten als “Uit stof geboren” en wel uit de as van ons inbrand staande deel van de kosmos, hetwelk wij aards “recycling”noemen.
Met andere woorden...
Zijn wij mensen toendertijd geinformeerd door deze “aliens” , die qua kennis onze tijd  ver vooruit waren en ons simpelweg de toekomst konden voorspelden?
Persoonlijk denk ik van wel, maar dit zal de toekomst ons wijzen.

De eerste act van brainwash - komend uit de Chinese Dynastie - was derhalve om Maya de verloochening te noemen om daarmee de rust onder de mensen te houden en dit werd vervangen door een zeer cryptische omschrijving die luidde “Alle cycli in het AL zijn elkaars gelijke” , waardoor wij tot het einde der dagen zouden blijven zoeken. Dit noemen wij “Research”.[zie o.a mijn website]
De tweede stap was de introductie van het “geloof” in hogere machten, die per sterretijd werden aangepast, zoals ik hierboven al vertelde.
Wederom ga ik nu niet in op het waarom..

En m.i. niet toevallig riep  Paus Ratzinger - ooit Nazi-jongeren, zoals U waarschijnlijk weet -  recent zelfs de mensheid op om de New Age rage waarin een hoger bewustzijn wordt gepredikt serieus te nemen , omdat er een heel bijzondere tijd aanbreekt .
Maar het is  wel een tijd waarin wij kunnen gaan spreken van “een eeuwig durende vrede”, nadat de duivel Lucifer -als zijnde het kwaad - gevangen genomen zou worden.
En last but not least ....
En niet toevallig liet tegelijkertijd  de NASA ons recentelijk weten dat er duizenden sterrenstelsels in “ons HeelAl”  zijn, die “werelds uitverkorenen” binnenkort zullen kunnen bereiken met onze zo vergevorderde kennis voor als de mensenplaag de aarde totaal leeggevreten heeft ...gelijk een groot kankergezwel.[ ook dit werd Bijbels nagelaten als zijnde een sprinkhanenplaag ]
Sorry dat ik dit zeg, maar is dit niet geniaal!
Het werd ons wel verteld, maar wel op een manier dat wij het niet begrepen en nog steeds niet begrijpen, zoals vandaag - vlak voordat de video op internet komt : zie http://www.nrc.nl/inbeeld/2013/03/07/bijbelse-plaag-of-de-weg-kwijt-miljoenen-sprinkhanen-duiken-op-in-woestijn-israel/.
Ik kan de lijst t.a.v. onbegrepen woordspelingen uit de Bijbel zonder moeite tot een nieuwe van Dale uitbreiden en het mooiste woord is daarin wel “Het hiernamaals”.

Zijn dit allemaal ontwikkelingen om echt vrolijk van te worden?
En toch ziet het er voor mij uit dat de wereld waarin wij leven steeds meer weg heeft van een groot galabal van de “Lucifer mens”, maar tevens ook als een echte “gemeen”schap..
Is dat puur vluchten voor de realiteit?
Is dit op zich al niet een ultiem bewijs hoe goed de 6000 jaar brainwash gewerkt heeft en nog werkt?  En niemand - echt helemaal niemand - voelt dit zo!!!
Tot overmaat van gekte liet de Bijbel ons na dat  de “duivel” gevangen genomen zou worden,waarna  iets wat heet “De Nieuwe Wereldorde” zou komen.
En laat ons eerlijk zijn: het zou toch een zegen zijn als het kwaad de wereld zou verlaten!
Maar...
Niemand schijnt zich te realiseren, dat de vuurmaker mens “De Lucifer” zelve de Duivel” is en dat onze tijd bijna om is en al helemaal niet dat wij allemaal en niemand uitgezonderd deze Duivelse titel op mogen plakken, want ieder voor zich heeft zijn steentje bijgedragen aan deze op handen zijnde mass destruction.

Het Ego en het Alterego
Nu in het kort iets over het lagere zelf en het hogere zelf.en/of het Ego en het Alter-ego.
In het Oosten noemt men dit laatste ook wel “De Verlichting”, die men volgens zeggen door veel mediteren zou kunnen bereiken.
Mediteren is -wederom woordzuiver -  niets meer dan het midden eren tussen goed en kwaad, Het is als liefde en haat bij elkaar horen,  net als oorlog en vrede.
Het Ego werd ooit nagelaten als zijnde  “De duisternis” , Het Lagere zelf en/of “De duivel Lucifer” .
De Bijbel heeft het hieromtrent over onze ziende blindheid en horende doofheid aan het einde der dagen . En Jesus - ik herhaal dit nogmaals - is daarin ook een woordspeling, opdat gij het niet verstaat. Het is als “Je suis” of “Ik ben” of “E go” als zijnde “Ik ga waar ik wil”
Het Ego is daarin het Ik-bewustzijn of dag-bewustzijn en/of de individuele overlevingsdrift
Het is niets meer dan “Het Ikke Ikke en de rest kan stikke” ....als het er op aankomt!
En het “Alterego” daarentegen was het licht en/of de verlichting .
Het werd ook wel genoemd “het collectief bewustzijn” en/of het Hogere Zelf en/of het nachtbewustzijn en/of instinct en/of de spiegel van de ziel.

In mijn medisch onderzoek werd het duidelijk dat wij - van nature - dit “hogere zelf” missen als gevolg van een minuscuul hersendefect dat ook weer woordzuiver heet “Het corpus callosum” en/of de verkalkte brug tussen het individueel en collectief bewustzijn.
Dat bleek de oorzaak te zijn van ons progressief ziek worden in lichaam en de geest van leven. Wat de grote gevolgen zijn van dit progressieve hersendefect laat ik hier ook rusten.
En dit zgn. collectieve bewustzijn of nachtbewustzijn missen wij, waardoor wij in in onze slaap geen bescherming genieten tegen de boze buitenwereld.
Wij missen dus iets wat heet instinct :  iets wat dieren wel hebben.
Maar er is meer.
Als men iets weet van de acupunctuurleer - als zijnde onderdeel van die oude “doctrine” over cyclische processen - weet men ook dat de reinigingsorganen met name in de nacht werkzaam zijn en in de dag juist de organen die “vechten voor overleven”.
Bij dieren worden de spanning van goed en kwaad in de dag [ de overlevingsdrift in de dag ] in de nacht weer gezuiverd, zodat zij verschoond van spanningen de nieuwe dag ingaan.
Dat is ook de reden dat in de vrije natuur ziekte een onbekende is.
Waarom o.a. huisdieren wel ziek worden laat ik ook graag liggen voor discussie.
Maar dit geestelijk reinigingsproces mist bij ons mensen en dit noemen wij erflast en/of erfzonde. Die spanningen leiden tot genetische afwijkingen en dat leidt tot ziekte.
Mijn kennismaking met de acupunctuur-leer als onderdeel van die oude doctrine was destijds mijn enige sleuteltje om verder te zoeken naar de redenen van mijn verkettering als dokter.Het was dan ook de enige bagage die ik meenam naar de binnenlanden van Portugal om te zoeken naar mijn verkettering. Maar dit terzijde.
Maar daar ligt wel de oorzaak van ons steeds zieker worden in lichaam en geest..
De Bijbel verhaalt ons hierover “Als men gezond is van geest kan men een adderbeet doorstaan”.  .Zijn dit al niet genoeg aanwijzingen dat men nadeloos op de hoogte was van ons  progressief lijden!?!
En...
Ons zogenaamd “collectief bewustzijn” dat wij denken te hebben is een puur opgedrongen en/of van hogerhand gemanipuleerd begrip en/of een brainwash, die ergens zijn oorsprong moet hebben gevonden en dat is de essentie van het verhaal.
Misschien gelooft U dat niet, maar als U eerlijk naar Uzelf kijkt behoeft er maar een scheet dwars te zitten of U kiest voor Uzelf.
Met andere woorden: ons collectief bewustzijn is maar een heel dun laagje vernis.
En last but not least ...
Niemand schijnt zelfs te beseffen dat ons steeds dikker wordend wetboek van strafrecht in een wereld die steeds complexer wordt niets anders is dan een uitwerking van de Bijbelse 10 geboden.
Niemand beleeft dit, omdat het zo’n 2000 jaar in onze erflast en/of in onze genen verankerd ligt.
En/of ...
Niemand beseft dat wij - zoals het zo exact in de Bijbel beschreven staat - aan het einde onzer dagen de Bijbel hebben opgegeten en dat dit rauw op onze maag zal liggen.
Zelfs onze zogenaamde democratie is daarin een absolute fake, die slechts leidt tot verdeeldheid en waardoor achter de schermen het spel van “Verdeel en heers” gespeeld kan worden. Dat ook dit feilloos gewerkt heeft en nog werkt is een open deur intrappen.
Dit had zo’n beetje de essentie van dit interview moeten worden : een essentie , die er m.i. helemaal niet uit kwam.

Door die verkalking in die hersen-brug faalt die geestelijke reiniging en worden onze emoties ten aanzien van goed en kwaad alsmaar groter en groter. Maar emotie is wel woordzuiver “uit motie” of doods! Maar onderwijl wel zéér dwingend!!!
Iedere sterretijd wordt die verkalking groter en dat liet de Bijbel na met “Aan het einde der dagen ziende blind en horende doof”.
Dat is iets wat men noemt evolutie, waar ik nu zeker niet dieper op inga..
En ... mediteren is daarin niets meer dan “het midden eren tussen goed en kwaad” waarin wij allemaal beleven .
Op het moment dat wij niet meer weten wat het verschil daartussen is, is men - wat men noemt - verlicht van iets wat heet “de zielenlast” en is men - zoals dit heet - “zelf-gerealiseerd”.
Velen gaan hiervoor naar een “verlichtte meester” in India en naarmate de tijd vordert en men dichterbij het Gods-beeld komt , lijkt het dat men steeds blijer wordt.
Komt die lach niet van “de verlichtte Meesters uit het Oosten”, waar wij ons dan mee denken te identificeren? Ik vrees het wel!
In mijn ogen lacht een ware verlichte meester ons uit, omdat hij ons sprookjes vertelt. En dat er onder die “verlichte meesters” veel kaf onder dat koren zit moge duidelijk zijn. Ik vrees dat hedendaagse verlichtte meesters net zo fake is als “onze vrije wil”.
Maar is blijdschap en verdriet niet eenzelfde twee-eenheid als het beleven in goed en/of kwaad?
Daar begon ooit ook mijn giga-twijfel t.a.v. die Westerse Gekte van “zelfrealisatie” te knagen.
We behoeven nu alleen maar te kijken naar de bakermat van de New Age en de flower power movement , die nu ook lijkt te zijn overgewaaid naar Europa.
Het leven lijkt daarin toch waarlijk een fantastisch feest?
En dat terwijl iedereen met eigen ogen kan zien dat het overal zienderogen slechter gaat.
Is dat geen absolute waanzienigheid?
Is dat geen ziende blindheid aan het einde der dagen?

Maar....
- Beseft dan niemand dat we in zo’n waarachtige staat van “verlichting” nooit meer beslissingen kunnen nemen en het verschil tussen goed en kwaad verdwijnt?
- Weet dan echt niemand dat er met dit hoger bewustzijn in het Waterman-tijdperk iets totaal anders wordt  bedoeld?
- Weet dan echt niemand wat er gebeurt tijdens de laatste ademtocht die eindigt met “een diepe zucht van verlichting”?
- Beseft dan niemand dat de Bijbel ons naliet dat wij allemaal ontdaan van zonden - lees erflast of erfzonde - het hemelrijk der hemelen binnen treden?
Ik vertaalde dat veelvuldig in meer begrijpende woorden en/of dat onze erflast die wij van generatie op generatie als ware jaarringen van een stam-boom in razend tempo in spiegelbeeld wordt teruggedraaid en dat daarmee onze ziel - ons beleven in goed en kwaad  - wordt geschoond. Hierover maakte ik in het interview slechts één zin vuil, want reactie bleef uit.
Dat is wat wij noemen verlichting en/of verschoond van zonden zoals de Bijbel het beschrijft .[ erfzonde of erflast ...waar we ziek van worden in lichaam en geest]
http://wetenschap-eindtijd.com/intro_bewustzijn/collectief_en_Ik_bewustzijn/laatste_ademtocht/laatste_ademtocht.html
Dat en niets anders is wat de New Age ons daarmee voorspiegelt als het verkrijgen van een hoger bewustzijn in de Waterman-tijd.
Dat is exact wat er nu staat te gebeuren nadat de Derde Wereldoorlog -o.a.  getriggerd door een totale verkankering van het geldsysteem [ en/of de verkankering van de geest van leven] - tot vechten voor overleven leidt.
En - ik herhaal - die oorlog zal beginnen door de twee geloven - de Islam en het Christendom - het welk momenteel al goed zichbaar is.
En dit moment  wordt louter getriggerd door de cyclische energetische processen die wij sterretijden noemen.[zie hiervoor op website www.wetenschap-eindtijd.com ] en wat ik zou willen noemen “de hartslag van het HeelAl”.

Het is zelfs geen toeval dat wij binnenkort ook een grote zonne-eruptie gaan meemaken.
Dit is het natuurlijke verdedigings-mechanisme van de zon tegen koude yinne energie uit het Zwarte Gat.  
Dit was vroeger op onze planeet ook zo, maar door de ouderdom van onze planeet is het de “vuurmaker” mens, die met oorlogen en nu met die kernoorlog  de aarde oppept, zodat “Moeder Aarde” nog net niet terug valt op de zon.
Dit werd nagelaten als “Oorlog klaart de lucht”.
Zo simpel is het .[was de waarheid niet te simpel voor woorden?]
Sprekend in vergelijkingen zijn oorlogen dus echt niets anders dan weeën-activiteit, die nu gaat leiden tot geboorte van het hoofd om daarna de rest geboren te laten worden.
Misschien vindt U die vergelijking “wanstaltig”, maar als U weet hoe die weeën ontstaan lacht U niet meer zo hard. Hierover sprak ik o,a, ook in het interview in relatie met het niet meer opeten van de placenta als zoogdier. Maar ook hier kwam geen respons op.
Maar de gevolgen ervan zijn onvoorstelbaar vele.
Eén ervan is de vrouwen-emancipatie wat inhoudt dat beide meedoen aan ...Mag ik het “de destructie van planeet” noemen?
Het staat dan ook niet voor niets Bijbels beschreven als zijnde “de zondeval’ en/of “de uittocht uit het Paradijs”.Dit was waarschijnlijk zo’n 4 sterretijden geleden!
Ik weet dat de meeste vrouwen dolblij zijn met die emancipatie en als er dan ook maar één levensaspect is wat heel veel aandacht zou moeten krijgen  - in the good and the bad - is het dit onderwerp wel. Als ik hier een lijst van  zou moeten maken blijft er menselijk gezien niet veel van dat “vermanlijkte harnas” over anders dan goed voor het kosmisch welzijn.
Ik hoop dat het mogelijk is om dit onderwerp hier zonder “oorlog” met elkaar te bespreken en anders zal dit zeker de hoofdmoot gaan worden van het tweede interview.

Laat mij eindigen met “wat de zin van het leven” is geweest  hetwelk zo geniaal werd nagelaten door de Maya-vertellingen over een groei naar gelijkheid van het Yin en Yang , die - hetwelk als superkrachten van het HeelAl ooit 1 baktun en/of 8 % van elkaar verschilden.
Ik schrijf dit in verleden tijd, want nu is dit verschil genivelleerd en beleven wij niet toevallig 13 maanmaanden in het jaar, hetwelk vroeger slechts 12 maanmaanden is geweest.
Ook hieromtrent deed ik medisch onderzoek - wat achteraf logisch - ook het daglicht nog niet mocht zien. Het is voor mij nu logisch , omdat onze taak nog niet voltooid is.
En omdat deze groei van 1 baktun louter en alleen de verdienste van de mens is werd hij dan ook terecht “De kroon op Gods Creatie”genoemd.

Nawoord.
Ik kan slechts hopen dat ik voldoende aanwijzingen heb gegeven dat a/ alles tot in de Perfectie geweten is en b/ dat wij echt door ware “levensdokters” begeleid zijn om tot het einde door te gaan om een “hiernanogmaals” zeker te stellen.
Of ik daar één van was - zoals paragnost Daan Akkerman mij ooit vertelde - weet ik niet, maar vrees wel dat ik dicht bij die bron vertoefd heb.

Siegfried Willem Bok ... hetgeen cynisch genoeg woordzuiver is Strijder voor Vrede, Wil ik voor Hem , getekend Het Offerlam.