Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


vrijdag 16 december 2011

Gaan wij branden in Uranus of krijgen wij eerst nog “de zondvloed”,nadat wij het zinkende schip verlaten hebben?


Ingezonden mededeling van Nico, die als schorpioen/weegschaal al langere tijd als astrologisch vorser en reagluurder op dit blog zijn kans jarenlang afwoog en nu toehapt met het volgende berichtje.


''Van deze sterrenwichelaar nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden inzake dit interviewtje.
Wèl nieuws van nota bene de NRC, die op de wetenschapspagina van vandaag (15-12) melding maakt van een door de Sterrenwacht in Chili recent ontdekte gaswolk, 3x zo zwaar als de aarde, die op weg is naar het zwarte gat in het hart van ons Melkwegstelsel  26.000 lichtjaren verderop. Hetzelfde hart waarmee aarde én zon conjunct zullen staan op 21 december 2012, hetgeen zoals bekend 1x in de 26.000 jaar plaatsvindt, waarmee een 26.000-jarige kosmische cyclus voor de aarde wordt afgerond en een nieuwe gaat beginnen. De temperatuur van de wolk, waarschijnlijk bestaande uit gas van naburige sterren, zal volgens computersimulaties tot miljoenen graden oplopen.
Vanaf 2013 zal dit centrum (Sagittarius A* geheten) daardoor een flinke helderheid laten zien en meer inzicht kunnen geven in het ''eetgedrag'' van het zwarte gat, aldus astronomen.
Sagittarius A* heeft kennelijk honger als een paard.
Ik vind het wel bijzonder.

Nico."

dinsdag 22 november 2011

Halleluja !!!...Het einde van het tranendal des levens is in zicht.Over ons geschiedenisboek over verleden, heden en toekomst, die Bijbel heet en hoe wij daardoor konden groeien naar Gods gelijkenis.

Ik heb het gevoel dat ik wel kan ophouden met dat wat ik door schade en schande als “ware Bijbelse visioenen” kreeg met vertellingen te verduidelijk.
Vreemd dat ik dacht dat ik atheistisch was groot gegroeid, terwijl mijn overgrootvader - naar later bleek - dominee in Friesland te zijn geweest.
Hij was in mijn stamboom de laatste prediker en dit kreeg ik erflastig mee.
Dat is ook dat ik kan zeggen...
Nu wij allemaal de Bijbel hebben “opgegeten” en stevig in ons aller genen verankerd hebben met alle vergelijkingen opdat wij het zouden misverstaan, heeft het “waarheidsboek” zijn functie gehad en konden Kerk en Staat zonder problemen worden gescheiden.
En/of anders gezegd: Zonder het te beseffen zijn wij allen naar God’s [misleidend ] Woord gevormd na zo’n 2000 jaar Christendom.
Heeft iemand van U beseft dat Jesus als profeet zijn naam te danken had aan ons mensen, die in dit aeoon naar Je suis en/of tot God’s gelijke zou groeien?
Sorry hoor, maar ik vind dit minstens even geniaal als dat Boeddha onze buddy was en Confusius ons via ijzeren wetten saamhorigheid opdrong.
Het spel der vergissingen lijkt nu bijna gespeeld en de laatste profeet wordt door de gelovigen dan ook terecht als de Anti-Christ gezien en zij die het “boek der boeken” al naar het land der fabelen hebben doen verhuizen houden zich nog alleen bezig met wereldse gebeurtenissen en als IK-Goden zoeken naar individuele overleving.
Achteraf is het dan ook volkomen logisch dat mijn boekje “De illusies van God en Wetenschap” feitelijk voor niemand de moeite waard was om te lezen.

Als er nu één ding duidelijk wordt, zijn het wel de nalatenschappen als onder andere...
Aan het einde der dagen zal alles in stroomversnelling gaan.
Aan het einde der dagen zullen wij alles hervinden en het zal rauw op de maag liggen.
De laatste weken gebeurde er zo veel die de hervonden waarheid dekte, dat ik - als ik het zelf gevonden had - naast mijn schoenen zou hebben gelopen van trots.
-  Allereerst was er de Paus die in Pasen 2012 zijn vertrek aankondigde en wanneer de “messias” komt...
http://xandernieuws.punt.nl/?id=645898&r=1&tbl_archief=&.
Deze ruim 700 jaar oude voorspelling gelezen hebbend staat er voorzegd over de pijn...
http://www.wetenschap-eindtijd.com/kosmologie_en_astronomie/de_perzik/zwangerschcyclus_1_/zwangerschcyclus_1_.html
-  Dan zijn er de groeiende geruchten dat de financiële markten wereldwijd op instorten staan als teken dat de verkankering niet meer te genezen is.
-  En als gevolg daarvan zij er de oplopende spanningen tussen Oost en West en Bijbels nagelaten als “Twee geloven op een kussen daar ligt de Duivel tussen”.
Jaja!!!
Twee geloven die de toets der tijd hebben doorstaan zijn de Islam en het Christendom.
-  En tenslotte de “wetenschappelijke”ontrafelingen van de kosmische processen waar volgens astronomen recycling plaatsvindt alsmede de stofzuiger-functie van het Zwarte Gat.
http://www.nu.nl/wetenschap/2671223/astronomen-weten-alles-van-zwart-gat.html
http://www.nu.nl/wetenschap/2670990/sterrenstelsels-doen-recycling.html
versus...
http://www.wetenschap-eindtijd.com/kosmologie_en_astronomie/kosmische_superwave/kosmische_recycling/kosmische_recycling.html
Toen ik dit artikel van zo’n 10 jaar geleden weer doorsnuffelde zag ik daar ook al staan dat die
superwave van kosmische energie tot een vreemde euforie zou leiden, die Bijbels werd nagelaten als hoogmoed voor de val.
En als we nu in de wereld kijken is er slechts een enkeling, die “het feest van het leven” al vaarwel heeft gezegd en zich in arren moede afvraagt hoe verder.
- En niet te vergeten de “wetenschappelijke”aanwijzingen dat er leven op Mars moet zijn geweest - mede omdat daar water is gevonden - is al geen waanzienigheid meer.
Zou von Dänicken daarmee toch gelijk krijgen met zijn visie dat “De goden kosmonauten waren”, die aan het einde hunner dagen een uitweg zochten voor de “Hel van Leven” op Mars en waarvan wij nog de gezegde overhielden “We hebben heel wat in ons mars”.
Onderwijl begrijp ik niet waarom er miljarden worden uitgegeven om te zoeken naar ander leven in de kosmos zonder erbij te vertellen waarom dit wordt gedaan en er nooit openlijk over gesproken wordt waarom men dit denkt.
Zijn het de aloude “satanische” bloedlijnen van Robin de Ruiter - die nu tesamen de Nieuwe Wereldorde vormen - ,die daarmee stiekem zoeken om te vluchten als zij het heilige vuur van kernenergie hebben ontstoken?
Ik vrees dat de geschiedenis zich niet alleen aards, maar op iedere planeet in ons Heelal herhaalt en er dus echt “niets nieuws onder de zon” is.
Als ik dan ook nog vertel dat ik in een van mijn visionaire reizen werd meegenomen in die wereld boven mij en overal leven heb gezien lijkt het voor iedereen meer op het theater van de gek dan dat er aandacht aan wordt besteedt.

En ondanks dat alles merken zij die “mijn visioenen” als waar hebben opgegeten en/of zich eigen hebben gemaakt en hierover met vrienden en kennissen praten allemaal dat zij - net als ik en Maria - in een totaal isolement geraken, want positief denken is nog steeds “de leidraad van het leven”.
Nu - aan het eind van de rit - kan ik mij verdomd goed voorstellen waarom de monniken van weleer massaal werden vermoord, want “De waarheid is te simpel voor woorden” en “Zalig zijn de armen van geest”.
Nu - aan het eind van de rit - is het voor mij althans te lachwekkend voor woorden dat zo goed als niemand mij voor was in deze ontrafelingen, want niets is gemakkelijker dan - als men weet - dat “De geschiedenis zich tot het einde der dagen herhaalt”.
Gewoon de geschiedenis uitpluizen.
En zij die mij voor waren werden door de Kerk netjes op de brandstapel gezet.
Dus ... ik heb nog geluk gehad met mijn journalistiek publicatieverbod.

Iedere cultuur eindigt met een verkankering van lichaam en geest na een Gouden Eeuw van expansiedrift en iedere cultuur laat daarna een leeggevreten verschroeid territorium achter.
En mede door de technologische ontwikkelingen wisten wij die fase van verkankering steeds langer in leven te houden, waardoor wij konden groeien naar kosmische gelijkheid van Yin en Yang.
Dit werd onze opdracht en cryptisch nagelaten als “Onderzoekt alles en behoudt het goede”.
Ja uiterst cryptisch, want ons besef van goed en kwaad is beide de leugen waar de waarheid tussen ligt.
Zelfs het onderwerp over “De Keizer der ziekten” heeft weinigen kunnen doen inzien hoe bijzonder het spel der vergissingen dat “s’mensen leven” heet in feite is.

Alle ontwikkelingen gaan momenteel zo onvoorstelbaar snel en er komt zo veel naar buiten, dat het voor mij voelt dat ik er het beste aan doe te stoppen met weer allerhande artikeltjes die allerhande facetten belichten, die er feitelijk niet meer toe doen.
Bovendien is alles al voorzegd en/of overal in sprookjes, sagen en legendes nagelaten.
In dat stukje heeft sprookjes-koningin Maria mij wijzer gemaakt en iedere keer weer stond zij mij met sprookjes, sagen en legendes bij als er nieuwe ontwikkelingen in mijn research het daglicht zagen.
Alles bleek al op vele manieren nagelaten, behalve misschien...

Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren hoe ik op een nacht wakker werd geschud om mij te laten meenemen in de honderden vellen papier, die onze huiskamer in Portugal vulde met allerhande vermoedens waardoor ik door de bomen het bos niet meer zag.
Wat dat betreft herhaalde de geschiedenis zich bij mij ook op gezette tijden, want exact hetzelfde gebeurde toen ik mij vastgebeten had in een ziektebeeld dat bekend stond als irreversibel.
Toen was het mijn overleden grootvader die “als een dief in de nacht” met mij de honderden vellen papier netjes rangschikte en die onbehandelbare ziekte simpel “reversibel” maakte.
En ook die uittredingen zelf kende een vast patroon.
De cyclus van 7 jaar herhaalde zich en bij het laatste “visioen” kreeg ik dan uiteindelijk dat wat mij deed berusten dat “wij in dit hele menselijk evolutieproces werkelijk groeiden Gods gelijkenis”.
En die gelijkenis heet o.a. dat wij “het yin en yang in één zijn” en/of zo schizofreen als een deur.
We doen lief om lief gevonden te worden [onze zwakte] en als men A zegt wordt dit direct overtroeft met het tegendeel[ons machtsgevoel van Ik ben].
Ik geloof niet dat ik dit heikele onderdeel van ons “Zijn” verder hoef uit te werken.
Maar we hebben het “al met al “ en/of allemaal samen wel zover gebracht en ons leven was - de geschiedenis terugkijkend - bepaald niet alleen rozengeur en maneschijn.
We hebben er allemaal keihard voor moeten werken.
Mogen we daar niet trots op zijn?
Mogen we niet trots zijn op ons kunnen, ook al heet het technologische RE-volutie?
Mogen wij niet trots zijn dat wij “De zin van evolutie voor kosmisch welzijn” met z’n allen zo perfect hebben uitgevoerd?
Verdienen wij daarmee niet allemaal en niemand uitgezonderd de nobele prijs van een plekje in God’s huis, nadat wij het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld?
Is het niet geniaal hoe ons werd nagelaten “Over de doden niets dan goeds”?
Natuurlijk was dit de halve waarheid, want iedereen heeft bij leven hier een bijdrage aan geleverd en nagelaten als “Zij die oordelen zullen veroordeeld worden”.

Toen ik die laatste droom ontving en “De zin van evolutie voor kosmisch oneindig bewegen” kreeg te zien, was voor mij het startsein gegeven om dit zo goed en zo kwaad aan het geduldig papier toe te vertrouwen en naar buiten te brengen,
Opeens kreeg mijn hel van leven, die ik in de wereld was tegengekomen een heel ander gezicht.
Zo was ik op slag mijn boosheid over de medische maffia en de leugen die ons land regeerde kwijt: een boosheid , die mij - omdat mijn woede geen uitweg vond - deed besluiten mij uit de wereld terug te trekken.
En ... vreemd genoeg waren dit weer 2 keer 7  jaar van “vrijwillige opsluiting”, die mij prikkelde om de zoeken naar het waarom ik verketterd was.
Die laatste droom was wel het laatste wat ik ooit had durven hopen.
Het leek wel op de geschiedenis van de apostel Johannes, die opgesloten in de kerker zijn visioenen schreef over het leven in de laatste fase van ons zijn.
Ik durf het nauwelijks te zeggen, maar was het toevallig dat de doopnaam van mijn vader Johannes was?
Dan was het misschien ook niet toevallig dat ik van een oude kennis en Bijbel-kenner dit laatste boek van de Bijbel cadeau kreeg , toen ik weer eens in Nederland was.
Toeval???
Is toeval niet wat ons toevalt vanwege onwetendheid?
Nu ben ik er - spelend met die berg aan gegevens, die ik tijdens mijn bizarre leven verzamelde - zeker van dat ieders individuele lot op het moment van conceptie in de genen geschreven wordt en dat iedereen daarin een stukje heeft bijgedragen om zo ver te komen.
Nu ben ik er zeker van dat al die lotsbestemmingen samen ons dát laten doen wat nodig is om dit absurde “spel der vergissingen” tot een goed einde te brengen.
Kennen wij niet de gezegde “Eind goed al goed”?
Vreemd toch als wij weten dat wij het leven allemaal met de dood moeten bekopen?
Maar dit terzijde.
Die laatste uittreding was voor mij mijn absolute ommekeer in mijn leven.
Ik vond dit te bijzonder voor woorden en heb hemel en aarde bewogen om hierover met allerhande wetenschappers  te discussiëren.
Het resultaat was nul komma nul, want “Aan de waarheid kleeft geen stinkend geld”.
En dus...
Hoe cynisch het ook is betekent die Wijsheid wel dat het stinkend geld - waaraan geldingsdrang gekoppeld is - eerst moet verdwijnen voordat wij de waarheid kunnen en willen zien?
En dus...
Als het stinkend geld straks tot het verleden behoort, kan Confissius als ware “anti-Christ” en laatste wegbegeleider voor ons het kaarsje “Hoop doet leven” uitblazen.

Sorry, maar ik ben dankbaar dat ik het allemaal mocht meemaken.
Natuurlijk wordt ik in de wereld als “verdomd arrogant en betweterig” gezien, want ten eerste komen de verhalen wel uit mijn pen en nergens ter wereld wordt het hebben van visioenen echt serieus genomen.
Maar was vroeger anders?

Mag ik hier - op dit blogje - iedereen bedanken voor zijn/haar inbreng?
Het klinkt misschien  vreemd, maar als jullie er niet waren geweest, was het kaarsje bij mij al lang gedoofd en had ik dit verhaal niet zo lang levendig gehouden.
Er staan verhalen genoeg op en daar kan nog gewoon op gereageerd worden voor hen die nog niet aan “struisvogel-ziekte” lijden.
En ...
Mocht er toch nog ...????
Is het toeval dat er kortgeleden  “Een Ridder” op mijn pad kwam , die als Spiegoloog de wereld nog steeds als een sprookje ziet en naar horen zeggen zijn sprookje met mijn verhaal wil bezegelen.
Geloven doe ik het niet meer, maar...
Gods wegen blijven ook voor mij vaak nog ondoorgrondelijk.

donderdag 27 oktober 2011

Waarom zijn Kerk en Staat of zijn geloof en wetenschap gescheiden?


Eind 18-de eeuw werd in Nederland een scheiding van Kerk en Staat ingevoerd.
Hiermee werd de landspolitiek officieel gescheiden van de Kerkelijke macht.
In vele andere landen is de scheiding niet zo extreem als hier, maar desondanks hebben alle landen - met uitzondering van Amerika - toch politieke partijen op basis van geloofsovertuiging.
[Zie o.a. http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheiding_van_kerk_en_staat ]
Is dat op zich al niet vreemd?
Is het niet vreemd in het weten dat in alle voorgaande culturen de politiek leiders tevens kerkelijk leiders waren en behalve  dat zij “Goddelijke macht” hadden zichzelf zelfs tot Goden vereerden?
Wat kan de reden zijn van deze ontwikkeling nu?
Is het louter, omdat wij nu bijna alles hebben herontdekt en het gevaarlijk zou zijn dat de waarheid te vroeg zou worden gevonden?

Ik moet terugdenken aan mijn boekje “De illusies van God en wetenschap” dat ik destijds als manuscript ter discussie opstuurde naar de Theologische Universiteit en als antwoord kreeg Mogen wij dit manuscript in onze archieven opslaan?
Het verhaal ging o.a. over de rol van onze onze twee laatste wegbegeleiders Jesus en Hitler.
Het  was m.i. een nette manier om mij te vertellen, dat een dergelijke visie onze brainwash dat Hitler als antichrist door het leven ging niet verstoord mocht worden.[o.a. http://siegfriedbokarchief.blogspot.com/search/label/Hitler ]
Werd Hitler aanvankelijk niet door Rome als weldoener gezien om de armoede in Europa te bestrijden?
Inmiddels hebben wij bepaald niet voor niets Paus Ratzinger, die als neonazi-jongere door de Kerk naar voren werd geschoven, want aan het einde der dagen zullen daar ook de boeken over worden geopend.
Althans dat is mijn stellige mening.
En onderwijl ...
Onderwijl gaan zichzelf respecterende staatshoofden als ware Jesus-figuren nog regelmatig op pauselijke audientie naar Rome.
Is dit alles niet uiterst vreemd?
Om nog maar niet te spreken over de wereldse macht, die het Pauselijk Gezag nog steeds uitoefent.
Al was het alleen al het verbod op het gebruik van anticonceptie in een wereld, die zich nu manifesteert als mensenplaag, die de aarde gelijk een sprinkhanenplaag leegvreet.
Vandaag wordt naar zeggen de 7 miljardste wereldburger verwelkomd.
Hoe kan het dat dit nu opeens zo snel gaat?
Is dit niet het directe gevolg van onze technologische REvolutie, waardoor de mens als voorzegd zijn gemiddelde individuele levensduur zou verdubbelen van 40 naar 80 jaar?
Dit is individueel dan wel fantastisch, maar het gevaar is wel dat er bij geboortebeperking een vergrijzing van de cultuur ontstaat en we bedreigd worden door een mensenplaag.
Nu - na het eind van de rit - in het weten wat de taak voor de mensheid is, is dit alles niet zo verwonderlijk dat de Kerk zich zo opstelt , maar toch blijft het vreemd dat zowel Staatshoofden en zelfs burgers zich daar niets van aan lijken te trekken en zelfs de fokpremie nog steeds niet hebben afgeschaft.
Dat de reden voor dit Staatsbeleid een totaal andere is, komt heel fraai in dit filmpje naar buiten: angst voor vergrijzing van de cultuur.http://www.youtube.com/watch?v=Otcr-3BJ5jI  
Maar waarom dan toch een scheiding van Kerk en Staat?
Daar moet toch een diepere reden achter zitten?!
En waarom heb ik met de ontrafeling van de Oude Wijsheid, die ik grotendeels door uitleggende dromen mocht ontvangen in beide geledingen tot op heden - zowel in de Kerkelijke wereld, de politiek alsmede bij de wetenschap - nergens gehoor gevonden?
Honderden - misschien wel duizenden - mensen van allerhande disciplines heb ik de laatste jaren aangeschreven in een pogen een open discussie op gang te brengen en het resultaat was nul komma nul.
Tot op heden heb ik nooit een reactie gekregen.
In Kerkelijke kringen sta ik te boek als quasi wetenschapper en in wetenschappelijke kringen ben ik niet meer dan een doemprofeet, die men niet serieus moet nemen.
Voor mij voelt het dat ik met deze ontrafeling van de Oude Wijsheid de waarheid angstig dicht benaderd heb, want anders was ik al lang publiekelijk afgemaakt.
Dit is toch de tijdgeest ten voeten uit!
Als we de poten onder iemands stoel kunnen wegzagen doen we dat toch met het grootste plezier?
En...
Ware het dat het anders was gelopen dan had ik mogelijk - net als Stephan Hawking - heus wel door het pauselijk gezag worden teruggefloten.

Behalve een klein groepje “discipelen”, die op één hand te tellen zijn wordt het verhaal wereldwijd genicht en klungel ik “aan het einde mijner dagen” nog maar wat aan en kijk toe hoe ”aan het einde der dagen alles in stroomversnelling menselijk gezien fout gaat”.
En ware het dat ik zag dat [haha] mijn discipelen zichtbaar blij en/of dankbaar waren met het verhaal, dan had ik mij richting hen ook niet schuldig gevoeld met mijn vertellingen uit de oude doos.
Sorry mensen, dat ik jullie “hoop doet leven” zo bruut de bodem heb ingeslagen, maar ik had echt verwacht dat ik met deze ontrafeling of via geloof of via wetenschap een bredere discussie zou oproepen.
Helaas ziet het er wereldwijd naar uit dat de Maya-voorspellingen uit gaan komen en dat oorlog de lucht klaart ten aanzien van ons lijdende leiderschap op deze planeet.

Is de wereld totaal verdeeld door de illusies van geloof en die van wetenschap?
Maar waarom dan die fictieve scheiding?  
Het was mijns inziens een geniale oplossing om de waarheid achter “de zin van het leven voor kosmisch welzijn” tot het absolute einde geheim te houden, want iedere cultuur heeft daar immers zijn eigen erflastige visie over!!!
En...De vrijheid van meningsuiting doet de rest.
Zelfs het boekje “Eens was het ...De Boom der Wijsheid” kon daar niets aan veranderen.
Maar...
Zodra de laatste wegbegeleider verschijnt zal hij ons vertellen ...”Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel”.
Dan moet  toch duidelijk worden dat welk geloof ook de illusie zelve is?
Die eer kan en mag ik hem echt niet ontnemen.

En zo zal ik nog even verder moeten leven als zombi tussen 7 miljard weldenkende aardbewoners, die allemaal erflastig gevangen zijn in “Eind goed al goed” en onbewust  meedoen om de baring van het leven als Openbaring tot een goed einde te brengen.

maandag 10 oktober 2011

Economische Doomsday: Experts Voorspellen 'Totale Ramp’

Dit artikel kreeg ik doorgestuurd door Marion Verkley : een ex-journaliste die naast haar vak met de Bijbelse Voorzeggingen leeft en heilig gelooft in een nieuwe wereld voor gelovigen.
Hoewel ik zelf vermoed dat een economische melt down eind 2012 wel erg optimistisch is, is het anderszijds zeker de moeite waard om te zien hoe zeer de wereldwijde economische crisis nu ieders aandacht opeist.
Natuurlijk is dit weinig nieuws wat ik hier breng, maar misschien leidt dit tot discussie hoe ieder voor zich en God voor ons allen zich denkt te kunnen voorbereiden op deze val van de hoogmoedstoren waarin wij allemaal leven met hulp van onze gastarbeiders.
Persoonlijk blijf ik het onvoorstelbaar vinden hoe het leven gewoon blijft doorgaan alsof er niets aan de hand is en er absoluut niets van de Oude Wijsheid naar buiten komt.

In dit artikel heb ik aangegeven, dat ik echt geloof dat in 2012 de hele economie zal instorten. Nu heb ik enkele opmerkingen van christelijke vrienden ontvangen, die zeggen dat dit niet mogelijk isen de dingen beter zullen gaan worden, anderen lachten me uit en geloofden dat ik gek was.
Vandaag wordt er in het nieuws gezegd, dat we op weg zijn naar de ergste recessie ooit. Nu, wat zei Jezus 2000 jaar geleden? “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”  (Mattheüs 24:21)
Als de mensen de Bijbel eens zouden geloven.
Gisteren kreeg ik een e-mail met de melding:
Aardbevingen, orkanen, tsunami's, nucleaire meltdowns... allemaal verdwijnend in het niet, vergeleken met de komende wervelwind van een financiële Armageddon, welke veel van 's werelds top experts regelrecht zien aankomen.

Economische Doomsday noemen sommigen het. En nu zeggen ze letterlijk, dat het niet te vermijden is. Verhongering, instorting en dood op een apocalyptische schaal.
Zal het net zo ernstig zijn als de Grote Depressie of de Tweede Wereldoorlog? Erger nog, zeggen veel economen. Die gebeurtenissen waren slechts een wandeling in het park ten opzichte van detotale economische ineenstorting van tal van landen.
Het monetaire beleid van Federal Reserve voorzitter Bernanke is een 'complete mislukking'.
Met hun toestemming heb ik hun volledige artikel hieronder toegevoegd met links naar hun website, om te bevestigen dat ik je de waarheid vertel.

Wat te verwachten
's Werelds financiële experts ... ze klinken bijna als samenzweringstheoretici, maar dit zijnenkele van de meest gerespecteerde financiële insiders!
Dit is wat ze verwachten in 2012: burgeroorlogen die uitbreken over de hele planeet, valuta’s die instorten tot waardeloos papier, en rondzwervende bandes van wanhopige, gewelddadigemisdadigers, bereid te verminken of te vermoorden voor goud, zilver of zelfs blikjes bonen.
In feite zal overal anarchie uitbreken, wanneer de overheid wanhopig reageert met tiranniekeMartial Law, in een poging om een ​​schijn van orde te herstellen temidden van massa's van bange,hongerende burgers. Wijdverspreide voedsel- en watertekorten worden verwacht, en voedsel- en energieprijzen zullen stijgen.

Het hoogste gebouw zoeken en er afspringen?
Hoewel geen van de deskundigen adviseert om van gebouwen te springen, hebben ze niet veel advies over wat dan ook maar. Sommigen, die verlies leden, vragen zich af wat te doen met hun eigen portefeuille, laat staan ​​met die van anderen. Dat is waarom ze voorspellen dat bijna alleszal dalen:
Onroerend goed: denk je dat het al slecht is? Het zal erger worden, waarschuwen ze.
Aandelen: de Dow was lager dan 1.000 in 1982. Het kan dit getal nog eens bereiken, zeggenexperts.
Obligaties: kunnen er goed uitzien aan de oppervlakte, maar met een hoge inflatie zullen hun denkbeeldige waarden ongeveer net zo waardeloos zijn als papiergeld. Ze zullen nog goed zijnvoor behang, voor degenen die toevallig nog steeds wonen in woningen met muren.
Banken: vele meer zullen er falen, waaronder enkele van de grootste in de wereld. Hetzelfde geldt voor een aantal top verzekeringsmaatschappijen.
Lijfrenten: hoewel de hoofdsom is gegarandeerd, is de munt, waar ze op gebaseerd zijn, dit niet.Dit maal is het zeer ernstig.

12 Experts spreken zich uit
Hier zijn slechts twaalf van de duizenden financiële experts, die voorspellen dat het ergste scenario deze keer echt gaat gebeuren. Het doek GAAT echt vallen.

Ann Barnhardt: Het hoofd van Barnhardt Capital Management, Inc.: "Het is voorbij. Er is geenterugkeer mogelijk. Het enige dat kan gebeuren is een totale en volledige ineenstorting van alles wat we nu kennen, en de mensheid begint weer van voren af aan. Als je denkt dat deze instortingzich af zal spelen zonder een hel van een grote hete oorlog, heb je het helaas mis."

Gerald Celente: Trends Research goeroe van Fortune 1000 bedrijven voorspelde nauwkeurighonderden sociale, zakelijke, consumenten-, milieu-, economische, politieke, entertainment entechnologische trends in de afgelopen decennia. Wat ziet hij aan de onmiddellijke horizon?"Amerika staat voor een Grote Depressie en rellen in 2012."

Stefan Homburg: Dynamische leider van het Duitse Instituut voor Openbare Financiën: "De Euroloopt op een lelijk einde. Een instorting van de monetaire unie lijkt nu onvermijdelijk."
En wanneer Europa instort, zullen Amerika, Rusland en China snel volgen.

George Soros: Voor sommigen een onheilgenie, voor anderen slechts inzichtelijk en hard op de feiten drukkend. Soros zegt: "Financiële markten drijven de wereld naar een andere Grote Depressie met politieke gevolgen die niet te overzien zijn. De autoriteiten, met name in Europa,hebben de controle over de situatie verloren."
En Soros heeft de soevereine schuld van Europa gedumpt, het ‘gif’ noemend.

Mohammed El-Erian: De PIMCO CEO ziet: "Dit zijn allemaal tekenen van een institutioneeldraaien op Franse banken. Als dit aanhoudt, zullen de banken geen andere keuze hebben danhun balansen opmaken op een zeer drastische en ongeorganiseerde manier... Europa zou dusgeworpen worden in een volslagen bankencrisis die de soevereine schuld verergert, een aantalandere economische recessies veroorzaken, en de vooruitzichten voor de wereldeconomie aanzienlijk verslechteren."
Omdat hij deze woorden sprak, heeft de crisis zich versneld.

Attila Szalay-Berzeviczy: Het wereldwijde hoofd van effectendiensten aan UniCredit SpA (grootste bank van Italië): "De enige vraag die overblijft is, hoeveel dagen het hopeloosachterhoedegevecht van de Europese regeringen en de Europese Centrale Bank Griekenland’slevenskracht in stand kan houden."

Nigel Farage: Een EU Parlementslid: "Ik denk dat het ergste in het financiële systeem nog moet komen, een mogelijke ramp, en als dat gebeurt, kan de goudprijs stijgen naar een bedrag dat we ons op dit moment gewoon niet kunnen voorstellen."

Carl Weinberg: Gerespecteerd hoofd economist bij High Frequency Economics: "Op dit moment is ons uitgangspunt dat Griekenland in gebreke blijft, binnen enkele weken."
De meeste economen zijn het erover eens dat wanneer Griekenland faalt, Italië, Spanje,Portugal, en misschien Frankrijk, ook zullen instorten.

Alan Brazil: Een top Goldman Sachs strateeg denkt: "Het oplossen van een schuldenprobleemmet nog meer schulden heeft geen oplossing gebracht….  Kan de VS 's werelds basisvalutacontinu in waarde laten dalen?"
Het korte antwoord is Nee.

Josef Ackerman: Een van de hoogste, meest snuggere bankiers in de wereld en CEO van deDeutsche Bank: ”Het is een publiek geheim dat een groot aantal Europese banken het niet zou overleven als ze de soevereine schuld, die ze bezitten, tegen marktwaarde moeten waarderen.”

Alastair Newton: Een wereldbekende strategist voor de giant Nomura Securities, London office:”Wij geloven dat we op het kritieke punt zijn beland voor de eurozone. Sinds het begin van de crisis is de dreiging van het uiteenvallen van de eurozone tussen nu en het einde van het jaar nog niet zó groot geweest.”

Lakshman Achuthan: Met ECRI: "Wanneer ik een recessie roep... betekent dit dat het proceszichzelf begint te voeden, hetgeen betekent dat je kunt schreeuwen en schreeuwen en je een vette cheque kunt uitschrijven, maar het niet van plan is te stoppen."

Vallende dominostenen
Financiële experts in 60 landen waarschuwen publiekelijk voor de dreigende wereldwijde financiële ramp. 's Werelds politici - en de regeringen die zij runnen - hebben hun economieën in een hoekje geduwd, na tientallen jaren van wanbeleid, en er is nu geen veilige plek meer om het te verbergen.
De dominostenen zullen als volgt vallen: de Europese Economische Unie (EEU) is uitgeput quaopties. Schuld onderhouden met schulden is een verloren kwestie. Het is net alsof je wild met je armen fladdert, nadat je van de rand van de Grand Canyon gevallen bent.
De ondergang van EEU zal de scheuren in Amerika vergroten, totdat alles in het gapende gat tuimelt.
Gigantische verstoringen van de handel en het gebrek aan inkomsten zullen ertoe leiden dat deOost-Europese, de Russische Federatie en de Chinese economie zullen instorten.
Afrika zal een ziedende hel worden, Australië en Azië zullen ook vallen. Nog een waarschuwing:Nieuw-Zeeland had zojuist haar soevereine schuld verlaagd.

Dood
Het grootste deel van de wereld is failliet. De dood is uitgebroken. De fase nadat de dood is uitgebroken, is gewoon dood.
Landen die zelfvoorzienend zijn op het Zuidelijk halfrond zouden het misschien beter hebben, zoals Chili, Brazilië en Peru. Hoe dan ook, slechts enkele decennia geleden had Brazilië nog eenwankele economie, zwevend in de buurt van de onderkant van de wereldeconomieën.
Maar wanneer de dominostenen vallen, kan Brazilië naar voren komen als de "laatste man” en ‘s werelds nieuwe supermacht.

dinsdag 4 oktober 2011

Waarom verdwijnt de ozonlaag?


Enkele dagen geleden werden wij deelgenoot gemaakt van een nieuw gat in de ozonlaag.
Nu betrof het een groot gat in de atmosfeer boven de Noordpool.
http://www.nu.nl/algemeen/2631117/recordgat-in-ozonlaag-noordpool.html
Natuurlijk krijgt de mens - net als bij de global warming hype - de schuld van dit fenomeen, maar is dit terecht of is het misschien wel ons geniaal zijn zonder dat wij het zelf beseffen.
Toen ik  jaren geleden de cyclische processen tussen mens en natuurlijke kosmische processen zo’n beetje in kaart had gebracht, kwam de global warming voor mij ook niet als een verrassing.
Met name de NASA-ontdekkingen gaven mij steun dat planeten zich als “levende materie” aan het opmaken waren voor een dreigende koudegolf uit het Zwarte Gat.
Natuurlijk is onze “mateloze” energie-uitstoot onderdeel van de global warming, maar als we beseffen dat  onze Moeder Aarde - net als alle materie in ons uitdijende deel van de kosmos - geleidelijk haar kracht verliest en daardoor dreigt terug te vallen op de zon, is één en ander te bijzonder voor woorden.
Dan kunnen wij toch slechts tot de conclusie komen dat “mateloosheid” - gezien door de ogen van God - niet bestaat?
Alles wat wij doen, doen wij toch louter in het kader van kosmisch energetische processen zonder dat wij daar zelf ook maar één seconde bewust van zijn.
Of anders gezegd: Ook het gat in de ozonlaag -of het nu wel of niet door CFK’s veroorzaakt is - hebben wij niet voor niets gemaakt.
Mijn vraag is nu: Waarom hebben wij dit bewerkstelligd?
Ik heb mij nooit met deze materie bezig gehouden en weet er dus het fijne niet van.
Mag ik hier aan reaguurders vragen : Welk nut dient dit oplossen van van dit UV-schild nu in het kader van overlevingsdrift van Moeder Aarde?

zaterdag 24 september 2011

Gaat Einstein’s geniale relativiteitstheorie zijn waardigheid verliezen?.

Gisteren werd ik opgeschrikt door een wereldwijde wetenschappelijke hysterie, want de relativiteitstheorie van Einstein dreigt zijn geloofwaardigheid te verliezen.
CERN had aangetoond dat er materie was dat sneller zou gaan dan het licht.
Overal werd dit novum “hot news” en op “De wereld draait dol” werd al direct gespeculeerd dat het toch mogelijk zou kunnen zijn dat wij straks terug konden reizen in de tijd.
De vermeende absoluutheid van zijn theorie werd op klap onderuit gehaald .
Maar noemde hij zijn theorie niet “relatief”?
Waar ligt zijn vermeende relativiteit en/of was hij nog vele malen genialer dat wij abstracte wetenschappers konden vermoeden?
En waarom zouden zijn bevindingen van destijds nu opeens tot grote opschudding leiden?
Is het onze hedendaagse wetenschappelijke genialiteit die van Einstein overstegen of is er iets anders aan de hand?

Of ik wilde of niet moest ik terugdenken aan een klein artikeltje wat ik ooit hieraan wijdde, nadat in de wereld van de wetenschap voor de zoveelste keer aan het kortste touw trok.
Het artikeltje uit de 90-er jaren heette “Als Einstein van zijn sokkel valt...” [zie
http://www.wetenschap-eindtijd.com/kosmologie_en_astronomie/de_melkweg/partus/einstein/einstein.html ]
Ik heb nog geprobeerd dit schrijven naar de wetenschappelijke wereld van destijds te achterhalen, maar dit is helaas niet gelukt.
Terwijl ik dit alles aan het geduldig papier probeer toe te vertrouwen, besef ik mij terdege dat ik voor de zoveelste keer de lachers op mijn hand vind.
Want laten we eerlijk zijn!
Hoe kan een gewezen dokter in de weetnietkunde nu een wetenschappelijk debat uitlokken over iets waar hij niet voor gestudeerd heeft?
Men vraagt de melkboer toch ook niet waar “het ei van Columbus” te koop is?

Toen ik dit oude verhaaltje op de website terugvond besefte ik dat ik er inhoudelijk niets over had gezegd en dus besloot ik hier een kleine aanvulling op te geven voor het handje vol lezers, die langzamerhand wel overtuigd zijn dat wij aan de rand van “de baring van het aardse leven” en/of de Openbaring zijn aanbeland.

Laat mij een poging wagen in het weten dat wij aan het einde der dagen de gehele waarheid als voorzegd zouden hervinden.
Naar mijn bescheiden mening is het niet toevallig dat men in 2007 ook al dergelijke bevindingen had geopperd: afwijkingen, die toen nog binnen de afwijkingslimiet bleken te vallen.
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/23/cern-onderzoek-legt-bom-onder-einsteins-emc2/?utm_campaign=rss&utm_source=syndication
Was de apparatuur toen nog niet volmaakt, of is er iets anders aan de hand?
Volgens mijn reconstructie van de Oude Wijsheid over cycli die allen elkaars gelijke zijn, is dit alles geen toeval en was het voor 2000 absoluut niet mogelijk geweest die bevindingen van vandaag te kunnen doen.
En zo wij in staat zouden zijn [haha] om na 2012 die onderzoeken te herhalen zouden de snelheden  van de gemeten deeltjes nog sneller gaan dan vandaag om uiteindelijk -  in het Steenbok-tijdperk en/of vlak voor de Big Bang en de Big Crunch - één baktun en/of ongeveer 8% afwijken van Einstein’s vermeende “zekerheden”.
Daar en daar alleen ligt mijns inziens de sleutel van onze dwaalweg: een dwaalweg, die Einstein terecht als relativiteit achterliet.
Het is het spel van Yin en Yang, die de snelheid van het licht bepaalt.
Ten tijde van Einstein was de “Orionpoort” en/of de poort naar het Zwarte Gat nog gesloten.
In die tijd kon men slechts de energieën uit dit deel van de kosmos bestuderen.

Ik kan slechts hopen, dat de genialiteit van Einstein en zijn “relativerend vermogen” over zijn eigen theorie  - ondanks de veranderingen van nu - toch de rest van de geschiedenis zal ingaan als een geniale relativiteitstheorie en dat het niet met het badwater wordt weggegooid.


In het boekje over de zwangeschaps-cyclus van Moeder Aarde “Krijgt de Bijbel toch gelijk” en verschenen in 1990 heb ik dit op kleinmenselijke wijze geprobeerd uiteen te zetten.
Ja!
Kleinmenselijk was het zeker en teruglezend kan ik slechts zeggen dat het - hoewel ik toendertijd al “De zin van het planetaire leven voor kosmisch welzijn” in kaart had gebracht - is het niet een echt leesbaar boekje geworden.
Het schrijven hiervan was hooguit om mijn rijstebreiberg van gegevens enigszins te ordenen.
Maar daarin heb ik wel duidelijk neergelegd hoe de energetisch krachten van het YIn en Yang als ongelijke krachten ons het leven hebben gegeven en het uiteindelijk ook weer zullen nemen.