Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zondag 16 januari 2011

LA VIDA THEATER deel 3 : Na de zondvloed van lijden de ‘’Verlichting’’


Mijn conference op papier was helaas weer veel te lang en dien ik danig in te korten, anders zitten wij hier morgen nog en bent U in slaap gevallen.
Oh dokter!!! Ik ben blij dat U er ook nog bent, want ik ga U vertellen van de ziektecycli in lichaam en geest, die zo nauw met elkaar verstrengend zijn en onze tijdgeest bepalen.
Laat mij beginnen met even terug te grijpen hoe AIDS in de wereld kwam.
Het verhaal over Amen Rika die dit als wapen voor biologische oorlogsvoering uittestte was juist, maar ik dien er wel een kanttekening bij te plaatsen.
Door een toeval wat mij toeviel als onwetende - want alles ligt vast in onze lotsbestemming - kwam ik in aanraking met de zoon van een Arabisch geestelijke, die mij wist te vertellen dat AIDS en homosexualiteit ook al woedde in de eindfase van de Egyptische cultuur.
Toen noemde men de ziekte Sida en/of de ‘’saida naar het hiernanogmaals’’.
Voor U - dokter - lijkt de samenhang tussen kanker en AIDS waanzinnig, maar het tegendeel is waar, want het is onderdeel van een ziektecyclus die nu niet en nooit niet kan worden bedwongen.
U dokter behandelt de lichamelijke uiting van een geestesziekte, die erflast heet en vastgelegd is in de genen.
En naarmate die erflast - ook wel zielelast genaamd - groeit, groeit ook de ziekte-incidence.
En naarmate die zielelast groeit worden onze denkbeelden van goed en kwaad ook extremer.
Tevens groeien de problemen in de ‘’gemeenschap’’ en die leiden op zijn beurt weer tot zoeken naar oplossingen. De technologische REvolutie is daar nu een voorbeeld van.
Mag ik hieruit de conclusie trekken dat onze problemen en/of onze groeiende erflast ons prikkelt tot zoeken naar de bron?
Ik was arts en wetenschapper in hart en nieren. Dat was mijn zielelast!!!
Dat vertelde ik U reeds met het verhaal over mijn grootvader.
Maar omdat ik mij niet aan de regels van ‘’het doktersspel’’ hield werd ik tot zondebok gepromoveerd. En dit was voor mij mijn prikkel om door te zoeken tot het gaatje!!!
Toen had ik alle tijd van de wereld en kreeg er zelfs een gekken-uitkering voor.
Werkelijk te gek voor woorden!!!

De oorlog van 40-45 deed de zielelast extreem hoog oplopen en als de geest van leven zo acuut in de problemen komen, zetten de hersenen de bijnier in werking als zijnde ons verdedigingsmechanisme.
En wat was het gevolg... een explosieve toename van hart- en bloedvaatziekten.
Want langdurige stress leidt tot afsluiting van het vaatstelsel.
Wat is er dokter? U ziet zo bleek!!!
Wilt U zich afsluiten voor die waarheid?
Een andere uitlaatklep voor spanningen is vluchten in werk.
Dit gebeurt door de alvleesklier op te jagen. Dit orgaan maakt alles te vleze en heette in het meergodenrijk van Griekenland ‘’de God Pan’’.
Dit leidde tot een explosie van diabetes als zijnde een uiting van overwerkt raken.
Worcoholic ... zal ik maar zeggen.
En mijn verkettering door KNMG en Staat leidde tot een absolute sfeer van werken als een bezetene.
Met als gevolg dat ik van tijd tot tijd totaal burn-out raakte en ‘’bijna dood ervaringen’’ beleefde.
En wat kreeg ik ervoor terug?
Jammer dan Finkers er niet bij is, want stond er niet in de Bijbel voorzegd dat aan het einde der dagen de voorouders één voor één uit hun graven zouden herrijzen?
Dat gebeurde bij mij.
Ik vertel U echt niets van mijn persoonlijke en/of voor anderen geniale zoektocht.
Ik kreeg het op een presenteerblaadje aangereikt als ware het ‘’een dief in de nacht’’.
En daarna was mijn zielelast  keer op keer een stukje verschoond van ‘’erfzonde’’.
Dit maakte mij voor de wereld buiten mij steeds meer een zombi, want ...
Zijn dromen geen bedrog?
Tenslotte is en nog een mogelijkheid om de zielepijn te verlichten of verzachten.
En dat heet in de volksmond ‘’Van je af praten’’ of ‘’van je af schrijven’’.
Dat is deels wat ik nu doe...zal ik maar zeggen.
Mijn zielelast of erfzonde moge dan wel al een heel stuk zijn opgebrand door mij burn-outs,
maar mijn pijn is er wel degelijk!!
Ten eerste ben ik zombi geworden en ten tweede is iedereen zo met zichzelf bezig dat niemand ziet hoe wij naar het einde dansen.
Als we kijken in culturen die er waren moet dit zeker niet anders zijn geweest, want wat kenmerkte die culturen?
Grootse werken en aardse Goden die zich in goud lieten hullen, explosief veel uitvindingen en een massale hoeveelheid geschriften.
Dat noemde men vroeger ..’’De excarnatiefase van een cultuur’’.
Kunt U zich vinden in het hedendaagse?
We zitten hier ook niet voor niets in het gefacelifte De LaMar Theater op electronisch verwarmde pluch!!! zal ik maar zeggen.

En dan last but not least ... de vermeende ziekten kanker en AIDS.
Ach mevrouw dáár op rij drie...U zit toch niet te kankeren omdat het wat later wordt dan gepland?
De hele wereld lijkt wel een kankerbende, die vijanden lijkt te zoeken.
Dat lijkt de geest van leven wel te zijn geworden?
Jaja... ik weet het wel!!!
Kankeren verlicht de zielelast en/of doet eigen spanningen  verlichten, waardoor kanker kan worden bestreden.
Maar als U weg wilt gaan, houdt niemand U tegen.
Hoe ver kunnen die genetische malformaties gaan, die onze geest van leven projecteren op het lichaam?
Totdat er een genetisch defect is in één der meest aangetastte organen?
Ik zet er expres een dik vraagteken achter, want de geest stuurt toch het lichaam en niet anderom.
Met andere woorden...Ziekte als zijnde deformatie van de lichaamsstructuur  is primair een deformatie in de hersenen en niet andersom.
Wat zegt U dokter?
Of dit niet beide tegelijkertijd kan optreden of ook visa versa kan werken?
Ten aanzien van Uw eerste vraag kan ik zeggen dat U hier ten dele gelijk in hebt, maar ondanks mijn vele ‘’uittredingen’’ tot aan de ‘’Oude Wijsheid’’ uit de Himalaya ben ik toch geen speetoog geworden en bovendien is het vreemd dat ziektecycli zich aeonisch herhalen.
En tenslotte...Als U kijkt in de wereld gaat de onderdaan toch op zijn baas lijken en is dat voor lichaam en geest niet hetzelfde?
Maar daar kom ik nog op terug.
Dus laat mij rustig doorgaan.
U weet dat wij allemaal ontstaan zijn uit een zaadcel/eicel complex en later zijn uitgegroeid tot hoog gespecialiseerde cellen.
Maar iedere cel heeft nog wel rudimentaire eigenschappen van die ongespecialiseerde celfase.
En als er dan een essentieel defect ontstaat door genetische afwijkingen, kan één van die andere organen, die functie overnemen.
Dan heeft hij twee functies en gaat harder werken en...sneller delen.
Dat is één mogelijkheid.
Een andere mogelijkheid is dat een orgaan extreem geprikkeld wordt en als reactie sneller gaat delen en daarna zijn gespecialiseerdheid weer kwijt raakt. Dit is o.a. het geval met huidtumoren door overmatig U-V licht: de melanomen, die weer hun oervorm van de zwarte mens aanneemt.
Beide zijn een uiting van ‘’nood breekt wet’’ en/of is een noodsprong om te overleven.
Is dit duidelijk?
Is ook duidelijk dat onze erflast met der tijd alleen maar groeit?
Is het ook duidelijk dat wij met der tijd steeds verder uitgemergeld worden en dat het lichaam hier twee reactiemogelijkheden voor heeft?
Dit heet de fight or flight reactie en/of vechten en vluchten.
En hoe ziet die terminale fase eruit?
Een verzwakking van onze voortplantingsorganen.
En hoe uit zich die verzwakking?
Die verzwakking uit zich in homosexualiteit en/of de sexuele REvolutie.
En door die uitmergeling zijn die organen gevoelig voor het AIDS-virus.

Mijn excuses dat ik als een olifant door de porseleinkast dender.
Maar de tijd dringt en niet alleen voor mij, maar ook voor de wereld van AIDS en aidsers ...zoals Joop van der Ende, die ons in het warme pluche laat zitten als uitgemergelde mensen.
En wat is einde verhaal?
Tenslotte slaan alle stoppen door en dit werd ons nagelaten als ‘’oorlog klaart de lucht’’.
Dan slaan alle stoppen door in ons denken en/of onze bakermat van zijn.
Dan is de cyclus van ziekte - maar ook die van de cultuur - ten einde.
De mens is dan uitgemergeld, heeft zijn territorium uitgemergeld en dan...
Dan komt er een nieuwe cultuur ten Westen van de oude op en begint het de cyclus opnieuw.
Waarom ten Westen?
Waar komt de zon op en waar gaat hij onder?
De vlucht naar het Westen is - zoals alles wat ons mensen beheerst - een overlevingsdrift.
Door vluchten naar het Westen loopt hij de bakermat van leven ‘’de zon’’ achterna.
Dit is zijn inborn error, omdat hij angsthaas is: angsthaas voor de dood.
En dit komt door een minuscuul hersendefect dat heet het corpus callosum.
Maar daar ga ik niet verder op in,
Dan begint de cyclus opnieuw totdat,want...
Stond er niet in de Bijbel...Als West Oost weer ontmoet in het Oosten is de levenscyclus ten einde.
Het is triest maar waar, want in die fase zijn wij nu aanbeland.
De klok staat nu op 2 minuten voor 12 en ... mag ik U vragen nog twee minuten te blijven zitten?

Het lijkt en is natuurlijk ook een triest einde en zeker nu wij alles hebben heronderzocht en alles lijken te kunnen beheersen... totaal de micro Big Bang van Cern toe.
We hebben de kern van energie en/of het oneindig bewegen van de kosmos gevonden en...
Zoals de Maya’s het zo typerend nalieten zijn we door al ons kunt en vliegwerk om te overleven gegroeid tot gelijkheid van Yin en Yang, die eerst 1 baktun verschilde, gelijk de vrouw vroeger ongeveer 10 % langer leefde dan de man.
De evolutie die gekenmerkt werd door een groeiende vurigheid met uiteindelijk de vuurmaker mens, heeft de aarde in blijvende cirkelgang en op gelijke afstand van de zon laten rondcirkelen en..
Hoewel all materie in ons uitdijende deel langzaam opbrandt en steeds meer neigde naar fusie bleef de aarde keurig om de zon draaien alleen wel steeds langzamer.
Volgens de wetten van Einstein is dit onmogelijk en zijn zoektocht naar materie deelde hij met mijn grootvader als cyberneticus.
En zo ging ik in mijn zoektocht als erflastig joch met hun discussies verder.
Nu draait hij 13 maanmaanden in een jaarcyclus, maar dit was ooit 1 jaarcyclus.
En last of all...
Door de evolutie met kroon de mens, zal de kosmos oneindig blijven bestaan.
Dat werd ons nagelaten als de Gouden Graal van onsterfelijkheid en/of de DaVinci code.
Is dat geen fantastisch uitzicht?
Mag ik U over zoveel biljarden jaren weer als gast mogen uitnodigen voor het laatste avondmaal?

Mijn excuses voor deze ‘’speed dating’’ aan gegevens.
Ik ben mij bewust van de vele hiaten.
Is dit geen goede voedingsbodem voor een goede discussie?

6 opmerkingen:

 1. Siegfried schrijf mij maar op ....want in die zin 'geloof' ik ook in't eeuwig leven en als je 'slaapt' heb je toch ook geen enkel besef van tijd dus biljoenen jaren worden niet ervaren en zijn morgen !
  Dus tot morgen dan maar......in die "oneindige cirkel of life"!

  Het kan er vanuit zo'n beleving wel iets dragelijker door worden bemerk ik bij mijzelf....

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hai Mandenvlechter,
  Ik`zag je tot nu toe [haha] als een echte vent, die vecht voor "better for tomorrow" for you and your family.
  Maar als ik deze reactie zie, vraag ik me af of je niet aan berusting bezig bent.
  Mag ik je vragen????
  Hoe vertel jij het je vrouw, kinderen en je ouders?
  Of wordt je als Armand een soort "schijnheilige"?

  Isn't it too crazy for words how we grew to real
  "rabits with fear?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Van Maria,

  Gisteren wandelde ik met mijn hondenvriendin, toen ze me vertelde hoe haar moeder een nieuwe heup had gekregen wat niet goed ging, maar ook hoe ze 'verward' uit de operatie was gekomen en nog steeds vanalles door elkaar haalt in wat ze zegt. Ik schrok, want dit was precies wat je vertelde wat er bij oudere mensen kon gebeuren door het gif van de narcose.
  Ik kon niet anders dan haar vertellen hoe je daar onderzoek naar had gedaan en een oplossing had gevonden wat veel strijd en ontkenning kostte in de dokterswereld en zoals zoveel geen weg mocht vinden.
  En ja, baalde zoals zo vaak, dat ik niet kon vertellen hoe of wat en enkel de essentie voor mezelf ervan begrijp.
  Maar door dit zo in het echt via iemand te horen, wil ik je graag vragen dit verhaal opnieuw te vertellen. Omdat ik het bijzonder vind hoe je dit alles overleefd hebt met zoveel 'onmenselijke'tegenstand en omdat ik het bijzonder vind hoe je in onverwoestbare energie onderzocht waar het lijden van de mens vandaan kon komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Siegfried inderdaad..
  af en toe schijt ik bagger.....in de wetENSCHAP DAT ONS VOORLAND ONVOORSTELBAAR IN BEELD IS GEBRACHT MET DE LAATSTE FILMHIT "NEW KIDS ON THE (HAK) BLOCK .....!.
  Uit pure nieuwsgierigheid van wat 'de jeugd' dus ook mijn kinderen lijkt te boeien heb ik deze film bezocht nadat ik een paar uur eerder getuige mocht zijn van geplastificeerde overleden mensen en vooral de inwendige mensen in de reizende 'ten-toon-stelling "bodyworlds "in Rotterdam.
  Heel confronterend waren zowel film als tentoonstelling waarin ik eindelijk het door jouw vernoemde Corpus Calloseum eens in werkelijkheid heb mogen zien !!
  Dat zo een klein 'defectje' zulke grote gevolgen kan hebben bewees daarna 'de film…..'en ja ik wordt steeds meer angsthaas (de burger onrust zit al zo dichtbij als Tunesië ) en zoek redenen en manieren om de toekomst wat te verzachten(maar niet verachten want ik denk nu te weten waarvoor het dient....)en dat’ better voor tomorrow’ kost mij gewoonweg steeds meer moeite omdat ik mijn eigen schizofrenie en vooral hypocisie onder ogen zie en dan doorgaan op deze manier met 'mijn handel'kost bakken energie ....want het is net als ik al een paar keer heb geschreven op jouw blog ....": Als je eenmaal weet dat Sinterklaas niet bestaat is er niks of niemand die jouw nog in het tegendeel kan laten geloven”.
  Mijn vrouw weet hoe ik één en ander zie nu.. en die volgt mijn zien welliswaar op afstand maar tegelijkertijd ook van dichtbij omdat ook zij werkzaam is in de 'gezondheidszorg'en steeds meer situaties tegen komt(die jij als voorbeelden zoal noemt) waarover wij dan samen vaak praten en ze (h)erkennen.
  Mijn ouders vertel ik het(bijna) niet omdat ik geen pijn wil zien en ze een 'zorgeloze onwetende oude dag' toe wens...pffffff .dat ik daarvan later spijt kan krijgen neem ik op de koop toe maar het is wel zo dat, als zij zich dan weer eens hardop afvragen” waar het toch met ons heen moet”ik wel probeer een tipje van de sluier op probeer te lichten door het verhaal van onze verwordenheid en erflastige ‘misdragingen’ uit te leggen .
  Ik weiger wel het laatste stuk van het verhaal uit de doeken te doen omdat ik steeds meer het idee krijg dat ze dat langzamerhand wel degelijk zelf beginnen te zien.!maar zoals wij allemaal doen het nog wel zoveel mogelijk overdekken met het tegendeel….!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Natuurlijk denken jullie...
  Neen zo werkt het in huize Bokkepoot niet.
  Maria vertelt me wat ze van een vriendin hoorde en is geemotioneerd. Dan zeg ik...Plaats het op het blog, want vragen is...
  Godverdomme, doet iedereen zich niet groter voor dan hij is?
  Ik weet zeker dat "ijzere Hein" Ferry de Graver meer over de dokterswereld kan vertellen, want hij staat daar midden in.[It's an invitation only]
  Waarom vraag ik reacties en vooral vragen?
  Ik kalk hier toch statements op, die op zijn minst vragen oproepen?
  Maar nu als energeticus/cyberneticus [haha] het probleem van narcose.
  Het is niet direct het gif van de narcose, maar je wordt wel van de ene op de andere moment "verlamd" en waardoor het lichaam niet meer kan reageren op de "edelslager", die je verminkt.
  Of... die systemen werken dan niet meer!!!
  Dus was mijn conclusie...
  Dan moet ik voordat die slager [ik dus] aan de slag -zeker in risicogroepen - het lichaam vast die hormomen toedienen die wwerstand bieden, zodat zij al vast gewapend zijn tegen deze "cool killer".
  Kosten toen ongeveer 750 gulden en giga-angst van de anaesthesist.
  Gevolg... oorlog met collega en ziekenfonds.
  Maar het resultaat was verbluffend en deed dit dus op eigen rekening.
  Als oudere mensen met weinig weerstand een grote operatie ondergaan,komen vele in "demente toestand" uit narcose en zeker als het een grote ingreep is.
  Dit was bij die vrouw ook het geval en...
  DAT IS DE HOOGMOED VAN DOKTERS, DIE HUN HANDEN WITWASSEN UIT EIGENBELANG.
  Wie kent dit vreemde fenomeen bij zichzelf???
  Een leugentje om bestwil toch???
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Fons...
  Terwijl Maria "hoer zoekt man kijkt" kwam jouw reactie binnen, direct na mijn reactie op haar.
  Dankjewel voor je oprechtheid en ik kan je zeggen dat ik geen haar beter ben naar mijn omgeving.
  That's really killing yourself!!!
  Zelfs naar Maria doe ik dat niet, want ik leef nog puur op haar liefdevolle "moeder-instinct".
  Of anders gezegd..."Ik ben ook maar een watje".
  Dat dit zeker van mannen geldt???
  Wij zijn toch het zwakke geslacht met 1 baktun minder energie dan onze "Bisschoe hommes" zoals men in Portugal over het "sterke geslacht" praatte.
  Lachen toch!!!
  Ik heb veel geleerd van den vreemde.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen