Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


dinsdag 18 januari 2011

Aan het einde der dagen zullen God en wetenschap elkaar hervinden


Stond er niet geschreven ”Aan het einde der dagen zullen God en wetenschap elkaar hervinden’’?
Betekent dit al niet dat zij ooit elkaars broeders waren?
Zou dit kunnen inhouden dat ik met mijn zoektocht naar de ‘’waarheid’’ op het goede spoor zit met mijn ‘’aanbidding’’ van de Oude Wijsheid?
Is het daarmee niet toevallig te noemen dat ik zoekende in de cycli die allen elkaars gelijke zijn van groot tot klein al jaren geleden de wereld-crisis voorspelde, die nu in terminale fase is aanbeland?
Het was louter pure wetenschap en niets meer.
En waar bracht het mij als vermeend atheist?
Bij de Bijbel!!!
Data stonden er in die Oude Wijsheid niet bij vermeldt en via mijn uitleggende dromen werd ik daarover ook niet veel wijzer.
In 1990 hoorde ik van paragnosten dat zij niet over de grenzen van 2000 konden zien en dus was mijn conclusie dat daar ergens het einde moest zijn.
Maar de eeuw-wisseling ging voorbij en er gebeurde niets.
Dus dat was een foute conclusie.
De datum bleef mij onthouden totdat er in 2002 bezoek kreeg van een 5-tal Maya-kenners.
Ik ben vrij ongeletterd en zeker in Portugal was ik totaal van de buitenwereld afgesloten.
Ik had slechts een hakkertje om de grond te bewerken voor mijn dagelijks eten en wat gereedschap om mijn huis enigzins bewoonbaar te maken.
Die dag zal ik niet snel vergeten, want door de baktun-theorie vielen heel veel puzzelstukjes in elkaar en had ik opeens een datum.
En wetende hoe groot de Maya-kennis van de sterrenhemel was, was het een koud kunstje om dit met elkaar te linken.
Nu zijn de NASA onderzoekingen inmiddels al zo ver, dat die datum meer werkelijkheid dan schijn is.

Vanmorgen trok ik mijn ‘’stoute schoenen’’ aan en belde de redactie van het maandblad ‘’Weet magazine’’: een maandblad op Christelijke leest geschoeid.
Is zo’n titel voor een maandblad al niet de absolute hoogmoed voor de val?
Ik vroeg hen of zij belangstelling hadden voor... een ontmoeting tussen geloof en wetenschap.
Godverdoemmij ... Wat werd dit een moeizaam gesprek.
De man - neen... namen noemen we niet  in verband met privacy - had eigenlijk direct willen neerleggen, nadat hij mij op de man af had gevraagd of ik ‘’gelovig’’ was.
Ik kon slechts antwoorden dat ik in mijn zielelast gedurende 2000 jaar de Bijbel totaal had opgegeten.
Maar daar snapte hij geen snars van en wilde er - ziende blind en horende doof - ook niets van weten.
Pas toen ik iets verhaalde over de ‘’zondeval in het Paradijs’’ als zijnde het moment dat de vrouw naliet om de moederkoek voor goed moederschap op te eten en ik daarover iets vertelde over mijn medische experimenten , leek het er even op dat ik beet had.
Maar na ieder voorvalletje dat ik aanhaalde en het beangstigend stil was aan de andere kant van de lijn, vroeg hij mij - nu dwingend -  of ik in God geloofde.
Natuurlijk kwam de mensenplaag, de economische crisis en de vogels die uit de lucht vallen uitvoerig aan bod alsmede allerhande andere voorzeggingen.
Ook vertelde ik hem over de relatie zwangerschap en evolutie alsmede over de baring en Openbaring die door de Lucifer-mens op gang wordt gebracht.
Zelfs vertelde ik hem over mijn uitleggende dromen waarvan hij mompelde ‘’Goh, wat bijzonder!!’’.
En toen ik hem vertelde over de nieuwe Jesus, die momenteel in Tibet zijn inauguraties ontvangt leek hij diep onder de indruk.
Ik durfde hem al helemaal niet te vertellen dat hij hem - volgens de Koran - niet zou herkennen, maar....
Dat alles eindtijdfenomenen zijn wist hij maar al te goed.
Desondanks stond voor hem één ding keihard vast.
‘’Als God zegt dat de geest van leven onsterfelijk is, is het zo’’ en daarmee was voor hem de kous af.
Het had dan ook totaal geen zin meer hem te vertellen dat dát wat wij leven noemen slechts een fractie is van wat ooit leven heette en/of alle materie.
Onderwijl had hij mijn website gevonden en het video-interview.
Het gesprek eindigde met de verzekering dat hij film zou zien, maar dat het - zo men geinteresseerd was - wel heel lang zou duren totdat het tot een interview zou komen.
Dat ik inmiddels weet dat dit direct inhoudt dat hij geen NEEN kon zeggen en dus met een liefdevolle leugen voor eigen bestwil een eind aan dit gesprek wil de maken...
Ach triest is het wel.
Maar...
Misschien moet ik mijn data toch verzetten, want...
God en wetenschap kunnen voorlopig zeker nog niet onder één dak leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten