Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


donderdag 27 juni 2013

Your hearsayer say you : “Hello Goodbye”.
Het leven was en is voor velen nog steeds een sprookje en voor grote groepen zelfs een Lucifer Galabal met de een kater voor morgen.
Als er één gezegde op mij van toepassing is is het wel “Door schade en schande wijs”.
En als we de realiteit niet onder ogen durven te zien in alles wat wij doen of laten, zien of niet willen zien zal het echt tot aan het einde der dagen een sprookje blijven.
Ik noemde dat ooit “Life is a crasy race in order to raise”.
Maar het zien ervan wordt wel met de dag gekker!
Er waren helaas nog wel een aantal onderwerpen waaronder het woord dat zijn grond”betekenis” totaal verloren is  en waar ik me gewoon aan moet onder”werpen, omdat ik anders helemaal niet meer met wie ook kan communie”seren.
Maar zelfs dit was voorzien en nagelaten als “een babbel-aeonische spraakverwarring” aan het einde der dagen.
Als U alleen in deze zin ieder woord op een goudschaaltje zouden wegen, begrijpt U hoe  “verworden” wij zijn door ons denken.
Mijn laatste verhaaltje over recht”spraak om “verlinkers” te pakken kwam  - denk ik - goed binnen en al die woorden komen uit de koker van weten [de rechter hersenhelft is de rechter] en  het denken [de linker hersenhelft ] “verlinkt” in de spiegel..
Zo simpel is gewoon en hoe groter de verkalte brug...
Ach vul het zelf maar in..
En dat alleen heeft mij al laten zien hoe onvoorstelbaar leugen-achtig “recht”spreken” is.
Dit was voor mij - om iets van onze ondergang te vertellen - alleen al één van de moeilijkste onderwerpen, om U daaraan te onderwerpen , omdat ik werkelijk alles  gespiegeld heb wat er te spiegelen viel.
Dan hebben we het woord “echtgenoot”, waarvan we allemaal denken dat het echt van elkaar genieten is..Maar ook dat is al verleden tijd. [Kunt U mij volgen?]
Dan hebben we onze naam , die als we die zouden ontleden ons precies onze levenswandel laat zien. Daar hebben we echt geen I Thing of numerologie of “waar-zieners”voor nodig.
Vervolgens onze opvoeding.
Ook al zo’n bizar onderwerp.
Was mijn vreemde levenswandel  onderdeel van mijn opvoeding?
Oh... Zeker niet, want ik heb net zo’n lachwekkende educatie gehad als iedereen...vrees ik.
Ik werd opgevoed met  de leidraad “Oordeel zacht en wees een zegen”.
Dat was het “gemeen” goed van mijn opvoeding in een wereld die er spiegelbeeldig uitziet.
Die “gulden regel” heb ik destijds in de ogen van mijn ouders met voeten getreden en terecht dan ook dat ik door mijn moeder tot de “duivelsstaf” veroordeeld ben.
Ik kom ook nog eens uit een “wel”gestelde familie van “zoekers naar weten” en “hoog vliegende adelaars”
Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik er altijd al als zwerver bijliep en op momenten dat  er.geen vrouw om me heen dwarrelt, ik er echt als een voddenbaal uitzag.
Ik had dan ook niets met netheid, luxe of vakantie vieren.
Ik  vond er geen donder aan en nu met die uitkering vanwege mijn gek-verklaring zit ik werelds gezien op mijn geld, omdat ik gewoon niet weet wat ik ermee zou moeten doen.
Het is zeker geen afzetten tegen, maar ik heb er nooit iets mee gehad.
Dit alles  werd met der tijd - gestuurd door iedere nieuwe BDE en/of uittreding -  steeds extremer.
Wat was dan de oorzaak dat ik zo was?
Ik weet het echt niet, behalve dan mijn voor- en achternaam : Sieg und Fried en Bokkig.
Nauw.... Dat heb ik wel laten zien!!!
Misschien was het wel onderdeel van “de omkeringcyclus”, waar ik al genoeg over geschreven heb.
Kortom...
Sporen in deze wereld heb ik altijd al voor geen meter gedaan, omdat de “kaste” waar ik uit kwam te hoog was voor mij.
Ik noem het expres als gevolg van de “omkeringscyclus”, omdat “de zoon van de melkboer” nu wel kan studeren en een veel betere dokter of rechter wordt, omdat er erflastig [read the word] geen enkele twijfel bestond over hetgeen hem/haar van het “preekgestoelte” werd ingefluisterd.
Dat was tot voor de oorlog  ondenkbaar en was het nog echt “van vader of zoon en van moeder op dochter”.[ Dit is ook een aspect van de omkeringcyclus dus]
Behalve dat zij na afstuderen “apetrots” waren, bevestigen de ouders dit ook nog eens extra met een groot feest.
En dat zal je bij familiëre hoge bomen als bij mij nooit meemaken.
Maar gravend in mijn erflast ben ik wel heel extreem geëvolueerd met het openen van mijn ‘graven’.
Iets van wereldse liefdadigheid ken ik niet, want ten eerste lost dat mijns inziens niets op en ten tweede ziet het er voor mij uit als “lief doen om lief gevonden te worden” en/of je beter voordoen dan je bent.
Dat is echt mijn stukje, waardoor ik dan ook uit de familiére boot werd gezet..

Maar als we realistisch durven zijn richting onszelf en onze naasten, zijn wij Westerlingen wel de grootste overtreders van dit Bijbels gebod “Gij zult niet doden of stelen” en daarnaast hebben wij direct de bek vooraan als het om een mening gaat. Dat noem ik het doden met woorden. Monddood maken dus
Over het onderwerp “oordelen” kom ik later zeker nog wel terug.
Is het niet bizar om te zien hoe groot de effecten van die omkeringscyclus zijn en voor de gehele samenleving, die ik zie als “gemeen”schap?
Het lijkt  er “godverdoemmij” wel op of we niet alleen de Bijbel hebben opgegeten, maar er ook nog eens een 20 keer dikker wetboek van strafrecht van hebben weten te maken..
Als ik mijn mening zou mogen geven,  zou ik ons Westerlingen acuut tot Derdewereldland promoveren, want met het “mensenrecht”pact  in de hand moorden wij er vrolijk op los als wij anderen niet naar onze hand kunnen zetten.
Dat doen we in het groot materieel en in het klein in de geest van leven. [discussiëren]

Als mijn laatste verhaal als open brief richting “Justin de angsthaas  Bever” bij hem en anderen niet is binnen gekomen, kan ik slechts concluderen dat ik “voor de kip zijn kont” over de lange termijn gevolgen van de rechtspraak geschreven heb.
Verdomme daar gaat ie weer!
Siegfried!!! ....hoor ik een stem van binnen zeggen “
Nu  oordeel je zelf in de wereldse betekenis van het woord!!!.
Zwijgen is ook een reactie!!!
En met de wijsheid “Wie zwijgt stemt toe” ziet het er inderdaad spiegelbeeldig uit.
Derhalve moet ik mijzelf rapjes corrigeren n.a.v. dit vooringenomen oordeel, want de kans is  vele malen groter dat het zwijgen inhoudt  dat iedereen de inhoud op dit blogje met open mond van verbazing gelezen heeft.
Of anders gezegd : Men is “met stomheid geslagen” Is het niet mens”dom”’.
Er werd vaak om gelachen, maar voelde het wel als weglachen. Angst dus!!!
Ik noemde het vaak dan ook “Het theater van de gek”
Dus dien ik  mijn  uitspraak te corrigeren en dit geldt zeker ook voor de grote groep reagluurders, die in aantal al bijna de “ver van mijn bed” onthullingen die ik veel eerder schreef op www.wetenschap-eindtijd.com evenaren.
Achteraf bezien had ik er natuurlijk beter aan gedaan om eerst met de gruwel-verhalen over ons “zijn”op dit blogje te komen en pas daarna met de verhalen op de website gaande over ”Wir haben es nicht gewusst”.
Natuurlijk is beide waar, maar de gevolgen van “ons zijn, die we zijn” is voor mij wel intriest om te zien en voelt haast mensonterend.
Een prachtige gezegde luidt “Kleren maken de man” , maar voor mij is de vloek “krijg de kleren” er eerder op ons van toepassing.:  Het is je beter voordoen dan je als mongool mens  bent.
Achteraf bezien is het wel logisch als U beseft hoe boos ik was toen ik naar “het niets” vertrok met mijn officiéle gekverklaring op zak om na te denken wat daarvan de dieper liggende oorzaak zou zijn na al mijn medische ontrafelingen.
Ik kon “godverdoemmij” al mijn uitspraken over anders medisch handelen  - als men had gewild - simpelweg aantonen als men daarom had gevraagd.
En vreemd genoeg was Maria met haar Rieki  daarin mijn “sparringpartner”, die mij nog diepere uittredingen bracht en al mijn schrifturen met liefde uittypte.
Kan het cynischer?
Zij heeft haar draai weer gevonden, maar de uitwerking Reiki is eerder sterker dan minder geworden.

Back toe the story.
Eer werkt nu eenmaal als een geweer en zeker als het “hoge bomen” betreft.
En toen ik na de zoveelste “stem als een dief in de nacht” in Portugal een antwoord kreeg op mijn “veroordeling” was ik op slag mijn boosheid kwijt en wilde dit van de hoge toren schreeuwen.
Is dat geen logische kleinmenselijke reactie?
Maar toen ik weer “in de wereld kwam te staan” waarin ik  veroordeeld was, kwam ik de gekte weer dubbel en dwars tegen en nog veel extremer dan voorheen.
Iedereen oordeelt hier, maar wat is oordelen meer dat je gewillig oor met een ander delen en/of aandachtig luisteren.
Maar hier in Nederigland ben je nog niet uitgepraat of de strekking van mijn beleven wordt al beantwoordt met een tegenbeeld.
We noemen dit discussiëren, maar ik noem dat discus werpen of oorlogje spelen met woorden.
Het is toch net als “blikken kunnen doden”? .
Net als kleine kinderen - jochies daad”werkelijk en meisjes met bek”vechten - dat graag doen.
Wij willen gewoon altijd het laatste woord hebben en op het moment dat het stil valt heeft de laatste kakelende kip gewoon gewonnen. En dat geeft een kik voor ons “grootzieligen” die we zijn
Zo simpel beleef ik het.
Nu beleef ik dat in het woord oorlog sprake is van een log of lui oor, gelijk wij oorlog voeren als mensen met een andere levensstijl of levensvisie niet doen wat wij beleven als het om “mensenrechten”gaat . Maar ik zie dat als pure respectloosheid richting elkaar, want ieder vogeltje is nu eenmaal anders gebekt.
En wetend dat bij oudere culturen de verkalkte brug nog minder is, is de leugen van het denken ook minder en zo kunnen wij hen overrulen met onze rules of regels
Oh my God!!!
Hoe verworden en triest ziet de wereld er wel niet uit.
Zal ik U plagen met een prachtig voorbeeld?
Wat dacht U van de Engelse “Win-gewesten” die men “Gemene”best” noemt?
Kan het cynischer?
Dit alles kwam ik direct weer tegen toen ik terug was in mijn geboorteland.
Waren wij het ook niet, die de indianen in Amen Rika uitroeiden?
Er dan ook nog vele steden met een Nederlandse naam.
En dat werd  het blogje waar ik mijn pijn van zien aan het “geduldig papier” toevertrouwde, terwijl ik onvoorstelbaar dankbaar was geworden voor mijn bizarre leven en mijn gek-verklaring.
Maar de eindconclusie  betekent nu wel dat “mijn bizarre bespiegelingen” op het blogje wel degelijk zijn binnen gekomen.
En dat is ook de reden dat ik ermee mag of moet stoppen.

Nu worstel ik nog met het hot item “privacy”- wat nu ook weer een hot item is -  terwijl al onze gegevens op straat liggen.Dit kwam ter discussie naar aanleiding van mijn open brief richting Justin.
Ik weet helemaal niet wat dat is...privacy..
Zijn dat onze slaapkamer-geheimen of onze echtelijke onenigheden waar we nooit over praten?
Beide zijn een absoluut taboe en zeker voor onze opgroeiende kinderen.
Zo kreeg ik o.a. van thuis mee “Don’t do anything that I wouldn’t do.
Maar wat mijn moeder daarmee bedoelde is voor mij nog steeds een volkomen raadsel,
Ik weet zelfs niet  hoe ze van mij “bezwangerd” kon worden in de toen woedende oorlog waar suikerbieten en bloembollen ons basis-voedsel  was. Snappen doe ik helemaal niet!
En dan kreeg ik ook nog eens een Duitse roepnaam.
Achteraf bezien hadden zij mij beter Sieg Heil kunnen noemen ...als U Duits verstaat
Ik heb me vaak afgevraagd of het alleen ging om meer voedselbonnen van de “bezetter” kreeg als “moeder de vrouw” zwanger was?
Ik heb het haar nooit durven vragen en zal het nooit weten, want niemand houdt ervan om de Duivel in huis te halen. Dus had ik dat echt te respecteren.
Ook dat ken ik nog van mijn opvoeding. Wij dienen ouderen en zeker ouders [woord-analytisch hetzelfde] te respecteren.
Mooie opvoeding!
En sexuele voorlichting ????
Is  beide - sex en vechten voor overleven - niet de bakermat van alle leven en ook ons leven?
Natuurlijk hebben wij dit van de natuur afgekeken alwaar het kroost verdomd goed naar de moeder moest luisteren om te willen overleven en het mannetje veelal al in de grote wereld verdwenen is om zijn territorium te verdedigen.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar het vrouwtje in het nest en het thuis wel altijd de baas is.
En zo er nog sprake is van iets van samen zijn is het wel “twee geloven op één kussen”,  want man en vrouw zijn nu eenmaal anders gebakken.
En zo wordt de opvoeding wel een schizofrene aangelegenheid en het verbaast me al helemaal niet meer dat kinderen in veel gezinnen de macht totaal in handen hebben en beide ouders misbruiken als zij hun zin willen krijgen.

Volgend chapiter .
Helaas bestaat er bij ons slechts tevredenheid als het beter wordt en beter gaat?
Waarom moet het altijd beter dan het is?
Ik huiver al bij zin “beter gaan of beter worden” met mijn aan flarden gereten doktersjas..
Het maakt niet uit of het reguliere of alternatieve therapieën zijn .
Ook dat heb ik  beide onderzocht of mogen meemaken en het verschil is nihil ook al denken volksstammen er anders over.Het engste zijn wel Reiki- en Avatar-inwijdingen of mediteren.
Het zijn brainwashen, die echt “Ik-Goden” van ons maakt.
Toen Maria in mijn leven kwam was ze naar eigen zeggen de weg kwijt geraakt door Reiki en vroeg me of ik haar kon helpen. Ik was zo arrogant te denken [haha] haar te kunnen helpen, maar dat bleek pure utopie.
Ieder voordeel kent nu eenmaal zijn nadeel.
Dat geldt echt voor alles.

En om in deze dolgedraaide wereld te kunnen overleven ...
Alles en iedereen is corrupt en ook  ik was geen uitzondering op die regen , want anders kunnen wij ons niet in deze gekte staande houden !!!
Nauw!!! De gevolgen zijn bij mij wel erg evident!!!
Zo simpel is dat en heet “Een leugentje om bestwil” .
Keien zijn we daarin. Ja keien als zijnde bikkelhard!!!
Het enige verschil is hooguit dat ik het als “levensdokter” aan de grote klok hang.
Is dat gevaarlijk of speel ik daarmee met vuur ?
Logisch lijkt me dat niet meer dat dát zomaar gebeurt, want iedereen kan zien dat het op alle fronten fout gaat!.
De enige optie om mij als “bokkige dwarsligger” te elimineren is dan nog “een onverklaarbare dood’., zoals Pim Fortuin te duidelijk zijn stempel drukte op waanzin van de politiek.
Zo ziet het leven van een “buitenbeentje” er toch uit in het groot en in het klein?
Maar!!!
Als het om leugen en bedrog gaat voor het  “wereld’s erfgoed” zou het me niet verbazen als “Hollanditis’ de gouden medaille binnen haalt.
Want daar hebben wij allemaal van generatie op generatie enthousiast aan meegewerkt en doen dat nog steeds met een onvoorstelbare inzet, omdat dat nu eenmaal in ons bloed als erfzonde zit.
Inderdaad ... U heeft gelijk!!! Dan kunnen we er ook niets aan doen en hoeven we ons daar absoluut niet.schuldig om te voelen.
Of... Is dat weglopen voor verantwoordelijkheid, zoals we dat als ouders ook bij onze kinderen doen?
Sommigen denken dat ik klokkenluider ben.
Maar dat ben ik echt niet!
Ik ben slechts een levensdokter geworden, die de patiënt zegt dat de klok van de Big Bang in Londen - daar komt ook de laatste Messias = boodschapper vandaan en wordt na ReiKI opleiding net als Jesus aldaar weer teruggezet - al op enkele secondes voor 12 staat en niets meer.
Was mij dat niet voorzegd door een ziener?
Niet dat ik hem toen geloofde of begreep wat hij daarmee bedoelde, maar dat weet ik door schade en schande nu wel.
Als ik nu kijk in de Griekse mythologie waar de bok met de horens het “offerlam” is, is het wel huilen van het lachen dat ik het “slachtoffer” werd door mijn familienaam..
Het stond dus echt in mijn naam beschreven!
Maar...
Is niet alles als de medaille met drie zijden, waarvan de rand kop en munt verbindt?
Dit geldt niet alleen voor man/vrouw relaties, maar voor alles wat is.
Maar wij kop-mensen willen overal munt uit slaan en vergeten het midden te eren tussen beide.
En dat is wat ons noodlot wordt.

Maar goed, laat mij verder gaan met mijn afsluitend requisitoir  .
Een van de grootste problemen die ons leven kleurt is dat we niet kunnen lezen en nooit echt hebben leren lezen! Ik bedoel daarmee woorden op zijn waarde schatten.
En zo ik U al zeg dat het woord tot aan het einde der dagen zijn zuiverheid zou behouden, denkt iedere “rechtgeaarde” gek dat ik dominee ben, maar ik bedoel ons gesproken woord.
Als we echt hadden leren lezen, waren we niet “zo ziende blind en horende doof”  geworden en waren wij ook niet zo ziek geworden in lichaam en geest.
Ik noem alleen al de twee-eenheid kanker en kankeren.
Niemand ziet er een relatie in.
De tegenwoordige hype is “reppen”.
Kent U het spreekwoord “Haast je rep je” en niet toevallig moet alles sneller en sneller en ...beter en beter.
Tevredenheid en vrede [ als gelijke polen ] kunnen we m.i. dan ook beter uit de van Dale schrappen.En ... “Gezondheid in lichaam en geest “ zeker ook!!
Sorry, maar zo beleef ik de wereld om mij heen als één groot gekkenhuis en door mijn uittreding werd dat met der tijd steeds erger en voel me echt  een totaal verloren “zombi”.
Laat mij zeggen [ haha ] “De verloren zoon Gods”. en onderwijl zie ik waar dit “analfabetisme” toe heeft geleid.
En waardoor komt dit?. .
Mag ik het simpelweg onze schijnheilige opvoeding noemen?
Schijn-opvoeding!!!
Onze ogen zien toch niets meer dan schijn!
We maken ons toch “schijnheilig” groot en goed.
Onze opvoeding maakt ons daardoor totaal schizo  en dat noemen we nu “borderliners”.
Onze ouders verwachten dat we bij de besten “van de klas” horen , maar likken naar boven en trappen is verboden, terwijl dat wel de enige weg is die naar succes leidt of lijdt.
Zo triest is het wel.
Moet ik nog verder gaan?  
Ach, het is toch mijn laatste optreden in mijn buitenwereld.

Ik geef nog maar één extra-vagant voorbeeld.
Dan begrijpt  U misschien ook de volksgezegde [ ik noem het liever volkszienerij ]  “Het verrichten van paringsdaad op de openbare weg is verboden bij de wet en daarom doen we het in bed”.
En dan nog stiekem ook en zeker richting onze kinderen.
Is sex niet éé van de pijlers van het leven?
Horen wij dat niet van onze eigen ouders mee te krijgen in plaats van  vreemde kinderoppassers, die allemaal worstelen met sex ... net als iedereen?!
Genoeg erover want het is taboe en zal taboe blijven tot het einde der dagen.
Behalve in de “Holy Wood” films uit het land van “de ondergaande zon”.
Als ik zeg dat wij elkaar allemaal hoereren, slaan toch alle stoppen door.
Of niet soms???
Ach... laten we maar zeggen dat dat is om het spannend te houden, want spanning en sensatie is nog het enige wat we hebben..
Kortom....
Ik ben gewoon alles in de spiegel van “onze vermeende goeder”tieren”heid ” gaan zien, waarin nog slechts  het woord zuiver is gebleven.
En als onze goedheid niet 100% in dankbaar wordt ontvangen gaan we tieren.
Wel”varend”heid hebben wij louter te danken aan onze zeevaart die ons “slaven” bracht om zich voor ons uit te sloven.Ook dat doen we nog steeds en hierover heb ik al verhaald.
Het kwam recent nog in het nieuws en men sprak schande van de Kerk, maar niemand sprak schande over ons eigen aandeel daarin.
Zoeken wij niet allemaal de vijand buiten onszelf?
Oh... wat zijn we toch sociaal-voelend  voor onze medemens in nood en geven er graag bij grote manifestaties miljoenen voor.... Waarom???  
Ach...
Als U echt naar Uzelf kijkt weet U het antwoord wel, maar U zal het nooit hardop zeggen!
Het is puur volksophitserij en angst voor de buren als je nee verkoopt.
Velen  kunnen mijn “geouwehoer” misschien wel allemaal “zielig” of “spijker op laag water zoeken” vinden, maar in mijn beleven leef ik in een giga gekkenhuis, waar mannen zich dood vechten om beter te worden dan ze zijn en vrouwen de kinderen doodknuffelen tot hun dood.
En beide poetsen ze zich op om die geveinsde “schoonheid van zijn” om....
Ach laat maar.

Nog even terug naar mijn versleten doktersjas.
!edereen kent de gezegde “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, maar hebt U ooit een dokter horen zeggen “U hebt kanker over Uzelf opgeroepen en nu komt “boontje om zijn loontje”.
Kent U de gezegde “Lichaam en geest zijn één?
Ja toch?
Maar als ik dit met U uit zou willen diepen, kijkt U direct de andere kant op of gaat praten over het weer.
Dat zie ik iedere keer “‘weer’! Net zo veranderlijk als het weer.
Zelfs als ik tegen iemand zeg dat iets goed was wat hij/zij deed, krijg ik als dooddoener te horen “Ach het is niets, want zo ben ik nu eenmaal” of  ”Ik deed het uit liefde”.
Maar helaas weet ik echt niet meer wat liefde anders is dan hebzucht.
Het is toch echt nooit goed of het deugt niet?
Dus ook “dankbaarheid” kan uit het woordenboek geschrapt worden.
En om terug te komen op mijn doktersjas ...
De verzieking komt wel eerst in de geest [ die de geest van leven bepaalt ] en daarna past het lichaam zich daar vervolgens aan aan.
Zo zie ik borst- of baarmoederhals kanker als zijnde het gevolg van de emancipatie van de vrouw en prostaatkanker als het gevolg van het verwijfd worden van de man.
Ook weer zo’n prachtig voorbeeld van de omkeringscyclus.
Denk er maar over na, want ik heb geen zin meer om dit uit te leggen.
Neen, het is nu echt wel genoeg geweest .

En nu nog willen leren lezen ???..
Daar is het nu veel te laat  voor!!!
Ik zeg dan ook altijd “Waar een wil is is geen weg”..
Of anders gezegd.... “Alles wat ons “over”komt is eigen schuld is dikke bult”.
En zo is onze aanvankelijke kleinzieligheid in de loop der aeonen tot de grootste zieligheid aller tijden gegroeid en die zieligheid zal iedereen amechtig vasthouden totdat iets anders de stekker uit het stopcontact trekt.
Helaas!!!
Helaas is de lijst  nog honderden pagina’s langer te maken, maar er blijft nu al echt niets meer over van iets wat heet “Wie goed doet goed ontmoet”
Maar zal dat de wereld nog veranderen?
Ja !!! Die verandert vanzelf wel .
Ik speelde gewoon het spelletje “Spiegeltje ,spiegeltje aan de wand” en niets meer!
En dan begrijpt u dat ik het echte lachen al lang ben verleerd.
Meer is er niet en veranderen kunt U niet en kan ik - al was ik een verlichte meester geweest - ook niet en zeker niet voor U .
Dat is nu eenmaal de keerzijde van het geniale van het mens”dom zijn  en niets meer.
Weet U trouwens of het mensdom manlijk of vrouwelijk is?
Ik moet gokken en gok manlijk nu de vrouw is geëmancipeerd. Dus kan ik verder!
Hij en hij alleen bleek in staat om ons “back to the future”  - het hiernanogmaals - te realiseren.
En wat dat is, weet U inmiddels ook.

Mijn “rechtspraak is kromspraak “ was dus mijn eerste stap van  “Hello Goodbye”” en nu er na een week nog geen  “lezersbrieven” in mijn e-mailbox zijn binnen gekomen voel ik me bijzonder vereerd dat ik duidelijk ben geweest en weet dus ieder voor zich hoe hij/zij zich kan of wil voorbereiden op wat komen gaat.
Wauw!!!.
I thought it was a mission impossible, but reviewing my revelations it’s probably the opposit.
Revelations???
Kreeg ik niet mijn diepste uittredingen in Reveladas/ Portugal [ de poort van het Oosten naar Gallicia ?
Gelooft U nog in toeval of is het voor U ook iets dat U toevalt door onwetendheid?

Ik moet echt stoppen
Ik  wordt nu nog “moederlijk” goed verzorgd: en wel zo goed dat  iedereen daar jaloers op zou worden. Ik heb in mijn thuis leren zwijgen als het graf en buitenshuis heb het meeste wel verteld.  Maar ik besef wel dat leven met zo’n zombi  bepaald niet gemakkelijk is en zeker niet voor een Reiki-ingewijde..
Nu zou ik wel maar al te graag - als dat mogelijk is - de vlag in top zien als Magere Hein mij vóór de bom valt meeneemt in de andere wereld die ik door al die BDE’s  van tientallen jaren al gezien heb, maar er nog niet mocht binnentreden : “De Rust en Vrede Hof” of “Kerkhof” waar de Kerk echt in het midden staat..
Ik ben in mijn leven immers immers al 1000 doden gestorven!
Grappig hé?
Cynisch hé?

Zucht!!
“Een zucht van lucht van een hart vol smart” door zien hoe wij enthousiast het feest der feesten beleven om maar ziende blind en horende doof te blijven voor de dingen die komen gaan.
Het is echt inhoudsloos  “carpe diem” geworden, maar de achterliggende oorzaak is vluchten voor die angst van zien. Dat voelen we allemaal, maar ...
Ach!!! Het is allemaal hetzelfde!
Prachtige gezegdes...allemaal hé?
En het zwijgen hier op het blog...!
Het lijkt de laatste ademtocht wel , waar alle nooit verwerkte opgekropte ellende van het leven leven er eindelijk met een zucht van “verlichting” uitkomt zonder een woord te zeggen.
Dan zijn we op slag van “schijnheiligen” dus echt heilig verklaard voor ons bereiken van “hiernanogmaals en klopt  het “Woord”  “Over de doden niets dan goeds!” dus perfect..
Ik hoop niet dat U om al deze woordspelingen moet lachen.


Getekend ...
Overwinnaar voor Vrede was ik Voor Hem ,  Het Offerlam.
Sieg Heil

Ach ....
Wie ben ik echt nog dat ik zeg?  
Hooguit een totaal uitgemergeld mens zonder enige wil door de decennia lange indoctrinatie van  mijn “wegbegeleiders”, die één voor één langs kwamen.Het waren stuk voor stuk echt Rei-KI inwijdingen die ik kreeg ,  maar wel de spiegel van Reiki.
Niets - maar dan ook niets - heb ik van mijzelf.
Waarschijnlijk was één van mijn “wegbegeleiders” waar ik “hearsayer” van werd "de schriftgeleerde Jnana  en gaf hem derhalve de eer als zijnde de schrijver van het boekje “De Nada-Openbaringen”.
Maar ...zonder al die wegbegeleiders had ik het zeker nooit gered in een wereld waar ik als kind al niets van begreep, maar nu wel.
Mijn officiële gekverklaring was dan wel een zelf geënsceneerd theaterspel, maar wel ingegeven van boven. Zelf had ik dat nooit kunnen bedenken, want maakt boosheid niet blinde woede!
Ik ben nu als een klein kind  iedereen - vriend en zeker mijn vermeende vijanden - onvoorstelbaar dankbaar geworden, want zonder vijanden had ik geen uittredingen gehad in een wereld waar ik van jongs af aan al helemaal niets begreep. Maar ook zonder de tegenpool “moederlijke opvang” was ik al lang weggekwijnd.
Dus ben ik “Als een klein kind zo dankbaar”?
Ben ik dan toch “Homofiel” in het weten dat fiel van filho = kind komt in plaats van Homo Sapiens, dat  slechts een leugentje om bestwil is van oude wijzen?!?
En leven we niet ook nog eens in de “kindsheidsfase” van onze cultuur met onze kinderlijke neigingen?
Dus wat kan ik meer zeggen dan “Thank you all”.
It was a very heavy task, but it stood all in my name.

I see you in heavon or ... in het hiernanogmaals.

Your  “hearsayer”.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten