Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zondag 18 november 2012

Word ik ooit nog verheven tot morosoof?Is het toeval wat mij aan het einde mijner dagen toevalt dat ik tot morosoof verheven wordt?
Ik hoop het niet, maar net zo als denken in termen van goed of kwaad utopia is, zo beleef ik toeval als iets wat ons toevalt door onwetendheid en ik “hopen” zie als dezelfde waanzienigheid als morosofie: inhoudloze hysterie, die eerder bij conferenciers thuishoort dan bij wetenschap..

Het was een linkje van Fons op mijn laatste artikeltje waar ik al beschreef hoe ik - gestuurd door nihilisme van reaguurders en reagluurders geen stap verder kwam met een dialoog omtrent het spel van cyclische processen, die ons leven van A tot Z bepalen en waar “vrije wil”wel de grootste lacher aller tijden is.
Ik had nog nooit van het woord morosofie gehoord, totdat Fons dit artikel van van Boxsel vond en er bij mij op aandrong dit prachtige verhaal over menselijke domheid in z’n geheel op dit waanzinnige blogje te plaatsen.
Ja ... het is echt huilen van het lachen dat ik - achteraf bezien - met vertellingen over onze geniale gekte - die niet alleen tot zelfdoding van de mensheid leidt, maar tevens alle leven in één klap doet vernietigen - geen stap verder kwam.
Had ik niet al jaren geleden in beeld en geluid de twee nicknames voor het mensDOM neergelegd als zijnde “angsthaas” en/of  “mongool” als gevolg van een hersendefect tussen denken en weten of - zoals het ooit werd beschreven als zijnde een defect tussen het Ik-bewustzijn en het collectief bewustzijn?
Tussen twee haakjes ... Waarom heeft niemand mij ooit gevraagd waarom ik koos voor het woord mongool?
Mag ik het antwoord op deze retorische vraag geven?
Als er dan ook maar iets is dat vernederend voor het Ego is, is het vragen wel en zeker als het om persoonlijke waanzienigheid gaat!
Zo dit gebeurt lachen we weg of we reageren boos door met onze “wijs”vinger naar ons eigen voorhoofd te wijzen en wel precies op de plek waarachter ons eigen hersendefect zich diep van binnen bevindt!
Kan het cynischer?
Kan het lachwekkender?

En nu blijkt er zelfs een wetenschap te zijn, die de gekte van de mens bestudeert?
Kan het gekker?
Ik vond geneeskunde al een morosofie op zichzelf toen ik de oorzaak ervan vond en ons nu als mensenplaag heeft omgevormd.
Maar van iets van wat heet “de wetenschap morosofie” had ik nog nooit gehoord en dus rende ik ‘zittend in mijn zorg’ naar ons meesterbrein Wikipedia en ...
Ja hoor!!!
Het is een wetenschap die al oeroud is.
Nou ja... oeroud??
Het is een wetenschap  die zijn bakermat vond in een tijd dat men zeker meende te weten dat de wereld plat was en wij het centrum waren van het HeelAl : Griekenland...de bakermat van onze ... ja wat ?
Beschaving vind ik daarin te bizar voor woorden.
Het lijkt meer op bijschaving en of een schaaf die als een kaasschaaf ons tot op de korst  doet recyclen tot stof en Bijbels werd voorzegd “tot stof wederkeren”..

Morosofie is de wetenschap van de waan en/of waanzienigheid.
Is dit niet alles wat wij doen en beleven?
Over het woord “liefde” durf ik al helemaal niet te praten om maar één voorbeeldje te noemen uit duizenden.
Valt het ontstaan van morosofie  onder toeval dat ons toevalt door onwetendheid?
Maar het was toevallig wel de laatste fase van de evolutiesprong, die ons hersendefect tot een totale verkalte brug en/of corpus callosum maakte.
En dit defect deed ons daarmee wel God maken van onze eigen gedachten of eigen Ik-Universum.
En tot mijn opperste verbazing zag ik op Wikipedia staan dat Matthijs van Boxsel deze “waanwetenschap” in Nederland had geintrodueerd.
Toen viel mijn kunstgebit van verbazing uit mijn mond, want kennen wij niet “de Lof der Zotheid”, geschreven door Erasmus in begin 1500?
En ook dit stond uitvoerig beschreven op onze “waarzegger Wikipedia.
Toen ik dit las schrok ik even, want was het niet toevallig de Erasmus-Universiteit waar mijn bakermat lag voor mijn gekverklaring na een wereldcongres te hebben uitgeschreven “From woundhealing to cancer”?
Ja !!! Daar lag de bakermat en mijn gekverklaring volgde niet voor niets 7 jaar later, gelijk wij 7 dagen in een week kennen, 7 noten in een octaaf en in de numerologie het getal 7 het allerhoogste en/of Goddelijke werd genoemd.
En zo was het ook geen toeval dat ik 7 jaar later op instigatie van  Vadertje Staat mocht promoveren bij een hooggeleerde psychehater tot “gek” .
Dit was gek genoeg wel een waar Godsgeschenk , want geld is immers de bakermat voor ons dagelijks brood.
En zo waren er- terugkijkend naar mijn leven zo’n 7 jaar dat ik “gek deed om niet echt gek te worden” en alles deed wat Vadertje Staat een ieder verbiedt, maar mij met rust liet omdat ik nu eenmaal niet beter weet.
Alleen het woord al “beter weten” , want in mijn beleven is weten een abstratie waar niet aan te tornen valt. [ Sorry voor de moeilijke woordkeus]
Na die 7 jaar gek doen verliet ik de gekte van Nederigland en sloot mij als moderne monnik 14 jaar op in de binnenlanden van Portugal dat woordzuiver Porta na Gallicia en/of de poort van Oost naar West betekent.
Achteraf weer toeval dat mij toeviel uit onwetendheid, want ik wilde zelf eigenlijk naar Griekenland.
En daar - in Porta na Gallicia vervolgde ik mijn zoektocht naar “De Wijzen uit het Oosten”, die ons hun onvoorstelbare wijsheid naliet over “onze geschiedenis die zich in het allerkleinste tot het allergrootste tot het einde der dagen zou herhalen”.
Niet alleen voor de geschiedenis der culturen, het leven op aarde, maar letterlijk voor al wat is en zelfs voor het leven dat wij als mens beleven.
Alles - maar dan ook alles - ligt vast en zoals ik al eerder zei is “vrije Wil” wel de grootste “morosofie”.
Het is als “dagen, weken, maanden en jaren , die voor ons als een schaduw aan ons voorbijgaan omdat wij als “morosofen’” echt ziende blind en horende doof zijn.”.
Zelfs onze individuele levensloop en onze familiaire levensloop valt onder deze noemer en als we de moeite zouden nemen om terug te kijken naar onze stamboom-ouders zullen de schellen van onze ogen vallen en zullen we moeten concluderen dat onze individuele levensloop dezelfde valkuilen en hoogtepunten kent als onze stamboom-ouders en dat we dus feitelijk niets - maar dan ook helemaal niets - hebben geleerd van het verleden.
Haha... ook ik niet!!!
Ik moest het ook doen met vallen en weer opkrabbelen, alhoewel de valkuilen bij mij zo extreem waren dat ik bij iedere val “de dood in de ogen zag” alsof ik heel even in het Hiernamaals was.
En wat ik daar te zien en te horen kreeg heb ik met U gedeeld door het mede te delen.
En wat ik probeerde mede te delen is nog maar als een enkele druppel water van de oceaan, maar ik ben het nu echt “der dagen zat” om als “bovenmeester” in het land der blinden verder te gaan met verhalen, die niemand gelooft en/of echt gaat kijken naar zijn/haar eigenDOMheid.
Toch zal ik het blogje open houden voor hen die in het hele verhaal verbanden ziet met zijn/haar eigen leven en het hier “ter lering ende vermaak” bespreekbaar willen maken.

Terug naar mijn vraagstelling in dit bizarre verhaal “Word ik ooit nog verheven tot wetenschapper/morosoof ?”.
Ben ik al al niet genoeg de hemel ingeprezen? .
De uitdrukking alleen al is toch - als men zou nadenken - te bizar voor woorden?
Voor mij ziet het hetzelfde eruit als ons scheldwoord “Go to Hell”.
Het is voor mij als “Ga jij maar branden in het Hellevuur”.
Maar Bok zou Bok niet heten als hij de schrijver van dit geniaal bizarre stuk niet zou contacten om hem inzage te geven over de achtergronden van ons mensDOM zijn.
Dus probeerde ik hem via Google te op te zoeken.
Maar helaas kwam ik niet verder dan allerhande reclame-sites waar zijn boeken besteld konden worden en de Club der Waanzienigen en/of de Vereniging van Morosofie.
Ik vroeg daar naar een contact-adres en kreeg daar via een handlanger doorgestuurde reactie van onze top-morosoof .
Geachte Siegfried Bok,
Omdat ik bezig ben een boek te voltooien, heb ik voorlopig geen tijd mij in uw ideeën te verdiepen, maar ik heb de pagina’s op internet geprint en in een mapje gestopt dat ik tzt zal bestuderen. Er bestaat natuurlijk altijd de kans dat u belandt in mijn Morosofie.
Hartelijke groet,
Matthijs van Boxsel
Ach...
Hoge bomen.vangen nu eenmaal veel wind en tijd is kostbaar, want het leven is maar kort.
Ik heb hem dan ook netjes bedankt en gezegd dat ik hem alleen maar wilde vertellen waar de bakermat van onze gekte zijn oorsprong had.
En ik denk te weten dat hij daar bepaald niet op zit te wachten.
Volgens zeggen gaat zijn nieuwe boek nu over “De waanzienigheid van God’ en daar heb ik immers ook al een boek over geschreven met als titel “De illusies van God en Wetenschap”.
Het boekje ligt nu te vergrijzen bij winkels als De Slegte, want onze vermeende waarheid is en terecht, want het blijft in mijn ogen tot het einde der dagen “Gek doen om niet gek te worden” van eigen gedachtes.

Ik dank een ieder zeer voor het lezen van mijn waanzienigheden en kan U verzekeren dat ook dit boek der boeken van Matthijs van Boxsel snel zal zijn uitverkocht, want ...
Zeggen we niet dat lachen gezond is!
Dat was immers ook goed te zien bij die andere wetenschapper die ons via “De wereld draait dol” meenam naar het allerkleinste.
Ik heb in ieder geval gehuild van het lachen om zijn Higg’s fratsen en het publiek!

31 opmerkingen:

 1. Siegfried,

  Met jouw finale bijschrijving lijkt 'het geheim', dus de basis voor de wetenschappelijke conclusies uit de studie van Mathijs ontrafeld.
  Hiermede 'vervalt wellicht weer een opgebouwde status tot geweten' en haalt de 'winstgevende ' angel eruit.
  De 'waarheid' lijkt en is.... uiteindelijk.... te simpel voor woorden....en terug te vinden in alle leven.
  Het zijn ook woorden waarmee wij elkaar en onszelf onwetend 'vermoorden' en wanneer als nu, woorden tekort schieten wij ons zelf gewetenloos naar eeuwig leven....wel licht...?

  Ik weet nu ook niet of een gemeend 'dankjewel ' menselijk gezien op z'n plaats is (ha ha)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. haha Fons,
  Is het niet moordadig leuk ,maar bijzonder dat het woord zelf zijn waarde heeft behouden.
  Dan is alles wat je zegt toch 'gemeen'd.
  Nu - zo'n 20 jaar na mijn gekverklaring - ben ik eigenlijk best trots op die titel, want is de gezegde niet "Een gek kan meer verhalen dan een wijze kan vertellen" en hoewel die koker nog lang niet leeg is wil ik zeker niet meer als bovenmeester hier te gek staan.

  Ik zit liever in het publiek om eventuele artikelen van anderen met mijn gekte te bestoken.
  Dat is mijns inziens veel leuker, want dan heb ik ook een beeld hoe anderen kijken in de spelonken van onze waanzienige blindheid ...gelijk de pias Matthijs van Boxsel.
  Waarom zeg ik dat?
  Omdat in mijn ogen morosofie veel erger is dan leven in illusionisme.

  Ach Fons..
  Ik vrees dat de tijd ontbreekt voor dit nieuwe gezicht van het blogje.
  De tijd van Kuifjes "Bommen en granaten" is te dichtbij gekomen.
  En ik vrees met grote vrezen dat Matthijs zijn boek over de "morosofie" van het geloof de Goden binnenkort in opstand doen komen.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Siegfried,

   Kan het zijn dat al die gekkigheid een nieuw wapen van de kosmos is om de natuurlijke symbiose te herstellen, zoals ziekte dit is?

   Omdat wij mongolen de ziekte omarmen en uitbuiten om ons te verrijken zal dit met de gekte ook wel zo lopen..

   Groet van een gekke reag(l)uurder

   Verwijderen
 3. Anoniem,
  Het spijt me, maar na drie keer lezen weet ik nog niet wat je precies vraagt.
  Dus begin ik maar met een paar wedervragen.
  Denk je te weten dat je in vrijheid leeft?
  Denk je te weten dat liefde bestaat?
  Denk je te weten dat je bewust keuzes kan maken in je leven?

  Het grootste probleem van die verkalkte brug is dat wij angsthazen zijn en hoe groter die verkalking in een tijdsbestek van [Bijbels] 144000 jaar, des te groter wordt die angst.
  Ken je de volkswijsheid "Angst is de slechtste raadgever"?
  Met andere woorden: Gestuurd door angst maken we menselijk gezien steeds meer foute beslissingen en dat terwijl wij zelf denken het goed te doen.
  Dit is het universele beeld van ons mensen, waardoor wij slechts door schade en schande iets wijzer worden en NOOIT andersom.
  En des te langer wij in "geknutselde vrede" leven door fouten te veroordelen, des te groter ook onze gekte.
  Democratie is daarin het ultimate van deze hysterisch geworden gekte: een gekte die ons moet doen geloven dat we mogen leven in vrijheid.
  Het is daarmee de absolute "Lof der Zotheid".

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Kom nog effe terug met een vraag voor iedereen.
  Heeft iemand een idee waarom er hier op dit blogje geen vrouwen komen en zo ze komen ook weer snel weggaan?
  Ik kan natuurlijk niet in andermans huiskamer kijken, maar m.i. zijn weinig vrouwen echt geinteresseerd in al deze eindtijd-vertellingen.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Siegfried
   Ik was even terug gekeerd naar jou blog omdat ik toch wel benieuwd ben, wat er ons verder staat te gebeuren. En ik kwam jou vraag tegen, waarom er zo weinig vrouwen op jou blog komt.
   De vrouwen komen denk ik wel,om het te lezen.
   Maar gezien de ervaring wat de vrouwen met jou hebben betreft het reageren op elkaar, zijn ze naar mijn idee allemaal vreselijk afgeknapt op jou reacties.
   Jij geeft in elk geval mij het gevoel dat jij vrouwen niet zo hoog hebt, en weet ze dan ook op niet zo'n aardige manier van dit blog te doen verwijderen. Verder laat ik het hier dan ook bij, ik had beloofd om nooit meer te reageren, maar ik wilde jou geen antwoord onthouden, dus bij deze.
   Lammy

   Verwijderen
  2. Haha Lammy,
   Ik moet wel lachen om je reactie.
   Als ik terug kijk naar de jaren dat ik met dit ingewikkelde maar grote verhaal naar buiten kwam is maar één ding overduidelijk.
   Vrouwen interesseert het nauwelijks. Er waren zelfs mannen die verdomd enthousiast waren, maar verdwenen op last van hun vrouw.
   Je wilt het niet geloven , maar die mannen moesten kiezen tussen echtgenote of mij.
   Waar je vandaan haalt dat ik vrouwen niet hoog heb laat ik aan jou.
   Maar dat man en vrouw als dag en nacht van elkaar verschillen is wel duidelijk.
   Haha
   Toeval bestaat niet en ben net bezig met een verhaal over de evolutie en waarom de vrouw haast of misschien wel 100 % de spiegel is van de man.
   Werd zij Bijbels niet geboren uit de zwevende rib van de man?

   Jammer dat je zo zwak was en je beloftes brak.
   Grapje.
   S.

   Verwijderen
  3. Ja zo iets had ik al eens gehoord van mijn ex. Ik weet niet of dit ook echt zo is, maar dat mannen en vrouwen verschillen, dat klopt als een bus, waarom, dat weet ik niet, alhoewel ik sommige mannen erge vrouwelijke trekjes vind vertonen, en sommige vrouwen mannelijke trekjes. En wat mij vooral altijd opvalt is dat dit vaak bij de homo/lesbische tak voorkomt. Even voor de duidelijkheid, ik heb hier niks op tegen. Maar gezien jouw kennis, zal jij daar vast wel een verklaring voor hebben.
   Potverdorie, en toch reageer ik weer.
   Moet ik misschien mijn voornemen terugdraaien ?
   Lammy

   Verwijderen
  4. Lammy,
   Ten eerste zou ik je willen vragen om niet meer zo halverwege het "vragenuurtje" te reageren, want ik zoek me iedere keer rot.
   Ten tweede is het een tijdgeest-fenomeen dat vrouwen de broek aan hebben en mannen "verwijfd" worden.
   Het was en is nu weer een aanwijzing van het einde van een cultuur, die altijd via dit stamien verloopt.
   Heb ik ook al -tig over geschreven, dus laat ik het hierbij.

   Siegfried.

   Verwijderen
 5. Mijn inziens ook Siegfried, en komt dat niet omdat mannen in de geschiedenis de buitenwereld hebben gevormd waarin zij -nu het op alle fronten fout gaat- zich het meest schuldig voelen ? De vrouw schreef dan wel de geschiedenis in bed maar ze is zich toch niet bewust geweest van wat de man daardoor in de buitenwereld deed ? of zie dat fout ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ha Pascal,
  Het lijkt er toch niet echt op dat mannen zich schuldig voelen voor de wereldse rotzooi.Althans ze laten het niet echt zien en gaan onverdroten voort met waar ze mee bezig zijn.
  Mijns inziens heeft het verhaal dat de vrouw geschiedenis in bed schreef een heel andere achtergrond.
  Ik zie dit zo voor de angsthaas mens, die - en dat geldt of gold zeker voor de vrouw met kroost - zeker in de nacht bescherming nodig had.
  En... het grote verschil tussen man en vrouw is wel dat de man iedere dag nieuw sperma aanmaakt en de vrouw maar 1 keer per maand een ovulatiesprong doormaakt, waardoor ze - hoe zal ik het zeggen - tochtig of loops is.
  Haha Waren de mensen maar beesten schreef Max Dendermonde ooit.
  En als het gevaar groter wordt eist ze dus meer bescherming en/of dwingt ze de man om oorlog te voeren tegen het opkomend kwaad van buiten.
  Dat maakte mijns inziens het verschil.
  De vrouw was en is de beschermengel voor het jonge leven en de man de beschermheer van vrouw en kroost tegen de boze buitenwereld.
  Dat maakt ook dat de erflast - die wij allemaal meedragen - bij beide een totaal verschillende is: een verschil van dag en nacht... denk ik te weten!!!

  Maar er is nog een wezenlijk verschil tussen man en vrouw.
  Bij de vrouw worden de eicellen bij de conceptie aangelegd en bij de man is dit sperma een representatie van het moment en/of groeit mee met het levensgevecht van iedere dag.
  Hoe dat kan... Geen flauw idee
  Betekent dit niet dat de vrouw daardoor één generatie achterloopt qua erflast en het daardoor - laat ik zeggen - te zwartgallig vinden om te denken dat "alles momenteel fout gaat"?

  Zou dat beide de oorzaak zijn?
  Ik weet het echt niet en het kan ook goed dat die erflast en het gemis aan kennis van de buitenwereld zelf - waar ze nu sinds kort instaat - haar hooguit het interessante van de wereld doet zien.

  Ik geef mijn mening graag voor een betere en/of in dat geval aan een vrouw.

  Siegfried.


  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste Siegfried,

  De vraag vanuit een bredere invalshoek: streeft het universum naar wederzijds voordeel?
  ( 2e alinea is retorisch, beknopter: de mens zal er toch wel klinkende munt uit slaan en andere mensen zweven verder enz enz.. )


  Hierbij beknopt de antwoorden op je wedervragen.

  *Denk je te weten dat je in vrijheid leeft?
  Vrijdom is het tegenovergestelde van slavernij.. Nee, vrijheid schaar ik onder de zelfde fabel als de new age... maar dit is ook geen streefpunt, ik vecht voor mijn eigen vuur aan te houden, iedereen is vrij om zich te komen verwarmen maar ik breng het niet naar je toe. ( overigens heb ik een jaar of 2 gelden de boogyman besteld, op uw aanraden en vorige maand pas geleverd gekregen.) (ben er nog niet aan begonnen )

  *Denk je te weten dat liefde bestaat?
  "chemische reacties" kan ik soms niet ontkennen..
  Verder ben ik zeer blij met naastenliefde. Ik wordt zeer liefdevol door mijn ouders behandeld, zij staan altijd klaar voor mij en hebben nooit te veel eieren onder mijn kont gelegd,. Hier heb ik geen ander woord voor dan liefde. Mijn eigen kind van 1,2jaar kan mij ontroeren op diverse manieren., dit noem ik ook liefde, deze onschuldigheid maakt gevoelens los en heb ik ook geen ander woord voor dan liefde.

  *Denk je te weten dat je bewust keuzes kan maken in je leven?
  Goeie vraag, twijfel hier over.. heel veel valt mij toe, ik leef een groot gedeelte ook zonder al te veel planning.. laat dit de kosmos maar beslissen, ooit gebeuren er dingen die onmogelijk bewust hadden kunnen gebeuren.. Als ik 1500euro uit een gokkast haal in t casino denk ik dat dit onderbewust gebeurd als ik hierna 2250euro bij de roulette verlies is dit bewust gebeurd.. Ik geloof niet.. Is het sprookje de bijbel bewust gemaakt? ik weet het niet, ik ben persoonlijk niet van mening dat ik mijn eigen toekomst in de hand heb..
  Let it be...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoi allemaal,

  Ik wilde hier eerst alleen maar een artikel neerkwakken dat ik door mijn erflast "toevallig" vond op het wereldwijd gesponnen web.(over een eigen wil gesproken)

  Maar..toeval zou toeval niet zijn als ik niet werd haha afgeleid door een opmerking van Siegfried...waarom zijn bij de vrouw de eicellen al bij conceptie "bepaald" en verandert dit bij mannen dagelijks ( bij sommigen meerdere keren per dag, een direct gevolg van de gestegen spanning) ?

  Als dat niet een gevalletje van achter de feiten aanlopen is ?
  Zeker als men bedenkt dat net in die eicel en spermacel alle erfelijke informatie is opgeslagen.

  En niet dat ik daarmee wil zeggen dat de vrouw hierin de mindere zou zijn omdat wij mannen meer bij de tijd zouden zijn, maar er lijkt wel iets van een vertraging op te treden, dat gevoel heb ik er wel bij...de vrouw doorleefde grotere angsten dan de man en kan/wil daarom de problemen niet zien anders dan de man te dwingen te vechten voor haar en haar kroost ?

  De man als zoeker in de buitenwereld ontdekte immers altijd de oplossingen voor problemen ( gedwongen door de vrouw) alhoewel tegenwoordig in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst bieden...

  Als ik naar mezelf kijk willen vrouwen zowiezo niet al te veel negatiefs horen...dan komt het opeens allemaal niet meer binnen, men begrijpt het niet of men krijgt zelfs hoofdpijn en uiteraard de wind van voren....lachen dat ik
  nu zie dat ik om de vrouw aan te duidden het woord ""men" gebruik...ongelofelijk.

  Maar inderdaad, vrouwen zijn over het geheel genomen niet ge-interesseerd in Openbaring vertellingen , en vreemd genoeg ook niet in Genesis verhalen...je zou denken dat vrouwen dat meer zou bezighouden dan mannen gezien het feit dat de meeste vrouwen zowel de genesis (wording) als de openbaring (loslating) beleven in hun zwangerschap, in al zijn facetten ( waarbij ik me niet deze weetheid durf aan te meten, ik heb het ook maar gepikt)...it's a crazy world.

  Armand


  BeantwoordenVerwijderen
 9. misschien vanwege jullie SLAP GELUL!Wat zijn jullie een stelletje EIKELS! Het gaat hier al lang niet meer over de boodschap die Siegfried zo mooi en duidelijk heeft uitgelegd in zijn video's. Dat ik niet meer reageer is omdat alles wat nog gezegd wordt alleen maar je eigen ego ophemelen is,volgens Siegfried. Ik wilde vanmorgen eigenlijk net aan je vragen of je nog steeds overtuigd bent over de einddatum.Moet nu weg om te werken maar kom hier zeker nog op terug. Groet Nathalie

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Helaas moet ik Nathalie gelijk geven, maar dat jij - Nathalie - hier uitblinkt in gefundeerde kritiek of waar ook een bijdrage in levert kan ik nu ook niet zeggen.
  En al helemaal geen vragen lijkt te hebben omtrent alles wat ik hier probeer te delen en dieper uit te vogelen.
  Dit noem ik louter schoppen zonder zelf iets van jezelf te laten zien.
  Jammer.

  Als reactie op de naastenliefde van "anoniem" kan ik nog slechts zeggen dat je dit prachtig beschrijft als zijnde pure hebzucht.
  Over de rest zal ik het maar niet hebben, want het verschilt geen millimeter van je naastenliefde.

  En Armand...
  Sorry Armand, maar ik zoek geen bevestiging.
  Het verbaast me slechts dat jij je niet afvraagt hoe dit rare fenomeen tussen eicel- en zaadcel-aanleg is ontstaan en wat voor mogelijke reden daarvan zou kunnen zijn.
  Dit is in het dierenrijk ook, maar het verschil is wel dat de vrouw eens per maand zwanger kan raken bij "volle maan", tenzij zwanger is.
  Het antwoord op het eerste heb ik niet en het tweede fenomeen zie ik als verzwakking of degeneratie.
  Daarnaast is het voor mij althans bijzonder dat de erflast van beide als zijnde emotie voor beide partijen in grote lijnen elkaars spiegelbeeld is en dus ook de bijbehorende emotie.
  Ik ben het met Natalie eens dat het hele verhaal - dat ik ook maar voor niets kreeg - door het Ego als keiharde "statement" maar al te vaak wordt gebruikt als een wapen in discu ssie met anderen.
  En dat is ook de reden dat veel mensen die daar überhaupt nooit mee bezig zijn geweest dan ook direct afhaken.
  Dat gebeurt bij mij ook wel, maar men blijft wel 1001 vragen op mij afvuren, die ik wel inhoudelijk kan beantwoorden.

  Tenslotte Nathalie's vraag over de Maya-voorspellingen ...
  "Toevallig" [toeval bestaat in mijn ogen niet - kreeg ik vanmorgen twee mails van mensen die geen weet hebben van dit blogje.
  De één vroeg of ik nog geloofde in "het einde van het leven" eind December en daarvan kan ik zeggen dat die voorspelling er zo niet uitzag voor de Maya's, doch slechts voor de mensheid. [Bijbels ook zo nagelaten en in termen van Genesis= Zwangerschap alwaar het hoofd en/of de kop van de evolutie als eerste komt cq. gaat].
  En een tweede mail luidde...
  Catch the moment december 2012
  This year, December has 5 Saturdays, 5 Sundays and 5 Mondays.
  This only happens once every 824 years.
  The Chinese call it the Money Bag.
  Het lijkt me duidelijk. Men beleeft dit als een bijzonder feestmaand en is dit niet hoe het denken de spiegel van het weten is?
  Ik kijk naar de wereldsituatie en met name naar de monetaire wereld [ geld is eten] die er met de dag somberder uitziet.
  Er gaan dan ook steeds meer stemmen op dat een oorlog onvermijdelijk lijkt te worden.
  En als de vlam in de pan slaat met ons technologisch oorlogstuig zal het wel verdomd snel kunnen gaan.

  Des te langer wij het rekken met "gewapende vrede" des te groter de klap.
  Ik vrees dat dat laatste een open deur intrappen is.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. g.v.d. net met moeite een heel verhaal getypt en nou ben ik het kwijt. Maar goed het kwam er op neer dat ik eigenlijk niks meer te melden of te vragen heb. Maar ik had toch best wel weer aardig wat geschreven maar zelfs mijn computer wil niet meer dat ik nog wat meld.haha Groeten Nathalie

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Nathalie,
  Ik kan me voorstellen dat je niets meer te vragen of te melden hebt.
  Het verhaal - de website en de film - waren eigenlijk al duidelijk genoeg als het om de grote lijnen gaat.
  Mijn ruim 2 jaar participeren op de volkskrant-blog met vele verhalen voor mij een a.h.w. ruimer publiek bereiken, omdat ik een publicatieverbod had voor journalisten.
  Dit bleek in Portugal niet louter een Nederlands verbod te zijn, maar een wereldwijd verbod. Ik kwam toen in contact met een journalist van een grote krant die laaiend enthousiast was over mijn ontrafelingen op medisch gebied alsmede de verkankering van ons economisch "spel" als zijnde een ziekte van lichaam en geest van leven. Het bleek dat hij er niet over mocht schrijven en zelfs niet toen het in Portugal al snel bergafwaards ging.
  Toen de volkskrant stopte was één van mijn kennissen het die ten eerste alle verhalen op het archief-blog plaatste en ook dit blogje opende.

  Kijk...
  Ik snap goed dat jij en vele anderen totaal niet geinteresseerd zijn in meer.
  Als ik de vergelijking doortrek met een terminale kankerpatient heeft hij ook geen belangstelling meer om te weten waarom hij "de dupe" was van deze genetische malformatie als gevolg van erflast.
  Hij heeft wel wat anders aan zijn hoofd.

  Maar ik ben een echte zoeker ... een wetenschapper.
  Het hele verhaal ligt er dan wel, maar er zijn in dit immense spel van energieën voor mij nog vele vragen.
  Steeds duidelijker wordt het voor mij dat alles - werkelijk alles - individueel en collectief van A tot Z vastligt.
  Soms zij het grote en soms kleine puzzels en dit houdt me haast dag en nacht bezig.
  En door het op te schrijven en ook nog hier te publiceren dwing ik mijzelf om het zo duidelijk mogelijk aan het geduldig papier toe te vertrouwen.
  Dáár ligt mijn drijfveer en naarmate ik verder kom wordt het steeds bijzonderder dat niets - helemaal niets - aan het toeval is overgelaten.

  Ik zal je een klein voorbeeldje geven.
  Waarom staat de vrouw zo beschermend en de man zo vechtend in het leven?
  Beide komen wel voort uit iets waarmee het evolutieproces ooit begon: het ééncellig organisme.
  Is dat niet vreemd dat ze beide - ook in de natuur - zo verschillend zijn?
  [Dit is o.a. een verhaal waar ik nu mee bezig ben]
  Maar zo zijn er nog vele aspecten.
  Ze zijn niet belangrijk meer, maar het intrigeert me en ik weet ook wel dat het er feitelijk niet meer toe doet. Het is nog mijn enige speeltje totdat ik de pijp aan Maarten moet geven.
  En in de wereld sta ik na al die uittredingen al lang niet meer en heb er wschl. ook nooit echt ingestaan.

  Maar ben wel blij van je te horen dat je geen vragen meer hebt.
  Ben hooguit benieuwd hoe jij met het verhaal omgaat en/of hoe het je leven beinvloedt.

  Siegfried.


  BeantwoordenVerwijderen
 13. Goeiemorgen Siegfried,

  Bijzonder is het allemaal wel!... en het lijkt er inderdaad op dat zoals je stelt de vrouw het stukje van haar leven dan niet doorgeeft aan haar kinderen. Dat betekent dan toch ook dat de eicel waar de vrouw zelf uit ontstaan is ook weer niet door haar moeder is beïnvloed ? maar alleen door haar vader na bevruchting van moeder ? en als je zo door beredeneerd ? Nu zal dit misschien te zwart wit zijn en dan komen er nog wel tig vragen naar boven natuurlijk want...
  Dan is de zwangerschaps periode waarin de eicellen bij een dochter worden aangemaakt van groter belang voor de kinderen van die dochter dan voor de kinderen van de zoon ? en dat maakt het verloop van de zwangerschaps periode sowieso zeer belangrijk voor het nieuwe leven waarin alleen het leven van de vader tot aan conceptie bepalend is voor die periode ? Zou alleen de vader in zijn leven tot aan conceptie het X chromosoom doen veranderen die hij toch van moeders kant kreeg ? enz...

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hoi Pascal,
  Ik ben onderwijl bezig in een poging via de sprongsgewijze evolutie een mogelijk antwoord te vinden op o.a. die vreemde en grootse verschillen tussen eicel en zaadcel om daarnaast de vreemde verandering van introvert/extrovert misschien een plekje te geven.
  Je eerste veronderstelling snap ik niet helemaal.
  Het leven is toch constant in verandering en zeker bij de mens die ook nog een kampt met iets wat erflast heet en vaak als erflust wordt beleefd?
  Voor mij ziet het eruit dat mede door een tijdelijke statische situatie- de zo vroeg aangelegde eicel - de vrouw als het ware achter de feiten aanloopt.
  Als ik dit zo opschrijf beleven veel vrouwen het wschl.als een grote vernedering, maar ik kan het niet anders zien.
  Moet ik dan maar schrijven dat het sperma up to date is?
  Is het toevallig dat het Y chromozoom net een stukje van de X chromozoom mist?
  Is het niet als ons alfabet dat niet toevallig eindiget met X > Y > Z ?
  Werd ons niet nagelaten dat de vrouw uit de zwevende rib van de man geboren werd?
  En de Z vertegenwoordigt niet voor niets het Zorro-teken als "strijdend ten onder gaan".
  Ik kan dan wel iets van numerologie hebben meegekregen tijdend mijn leven, maar de beeldspraak erbij is net zo mooi.

  Je laatste stukje begrijp ik echt niet.
  Iedere cel heeft een yin en yang gedeelte en/of soort een dag/nacht ritme net zoals organen als geheel dit hebben.
  De eicel en de zaadcel zijn daarin maar de helft van de levensvorm waaruit daarna weer een afdruk en/of een fotocopie wordt gemaakt.
  Het enige verschil is dat de eicel tijdens het leven in de vrouw niet verandert doch alleen veroudert en bij de man alle ups en downs mijns inziens waarschijnlijk direct zijn weerslag hebben op het sperma.

  Ik zeg dit met enige terughoudendheid, omdat daar in mijn weten nog nooit iets over gepubliceerd is.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Hoi Siegfried,

  Haha...de zaadcel ziet er voor mij uit als het stukje van het electron dat contact maakt met het stukje van de neutron en/of proton, de eicel.

  Wat ik veronderstel door jouw stelling is dat de verandering van het DNA van de eicel van moeder naar dochter dan slechts door vaders leven gebeurt. Moeders draagt dan toch immers net als dochter de eicellen die zij aanmaakte in de zwangerschapsperiode ? Dochter ontstaat zelf na bevruchting ook uit een eicel die zij dan niet lang daarna weer - en met een bepaald deel van vaders kant- gaat aanmaken. Dan veranderen de eicellen van generatie op generatie slechts door het leven van de vader.
  Als de eicellen verouderen dan moeten zij ook veranderen tijdens het leven van moeder ? Waaruit bestaat die verandering ? Als dit niet het DNA van de eicel is dat veranderd dan is dat misschien alleen de verbrandings snelheid ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Haha Pascal,
  Nu maak je het wel al te bont.
  Zo ver mijn weten reikt heeft het electron nooit contact met het neutron, maar heeft wel twee keer een orgasme en/of een energie-lozing die we micro-Big Bang noemen en dat terwijl het neutron er - zo ver we weten - totaal rustig bij blijft liggen.
  Laat ik dit maar effe liggen voor mijn eigen verhaal over het ontstaan en het grote verschil tussen sexen.
  Dat hele verhaal is zo godverdommes beladen dat je beter ovr bloemetjes en bijtjes kan praten.
  Hahaha

  En dan je tweede vraag
  Neen ... dan heb ik dit onduidelijk geformuleerd.
  Natuurlijk verandert er iets als we ervan uit mogen dat de genen mee veranderen tijdens het leven.
  Ik zeg dit een beetje onzeker omdat ik het niet voor de volle 100% zeker weet, maar ik zou althans niet weten wanneer die dan wel veranderen.
  En met mijn ervaringen met electro-acupunctuur metingen zijn de afwijkingen in orgaan-activiteit [ dat is wat men meet ] wel overduidelijk veranderlijk tijdens het leven. Anders kan men ook niet vaststellen dat er in een vroeg stadium al tekenen zijn van ziekten en o.a. kanker.
  En die veranderende activiteiten zijn m.i. wel het gevolg van een veranderende hersenactiviteit en dit alles moet dan in de genen en dus in alle cellen van iemand zitten ... dus ook de eicel.
  En nu ik dit opschrijf betekent dit ook dat de eicel wel degelijk mee verandert.

  Dan de veroudering...
  Is dat niet hetzelfde als verminderde vitaliteit of levenskracht?
  Dan worden eicellen en zaadcellen beide toch minder krachtig?
  In feite wordt dan - zoals jij zegt - de verbrandingssnelheid toch verminderd?
  Jij bent nog jong, maar bij deze oude Bok is dat wel meer dan duidelijk.
  Haha

  S.


  BeantwoordenVerwijderen
 17. Siegfried
  In mijn opleiding werd mij verteld dat een man tot aan zijn dood kinderen kan blijven produceren, en de vrouwen na de overgang niet meer. En als ik kijk naar mijn eigen vader die met zijn 62 jaar mijn moeder nog een keertje zwanger wist te maken. Er zat wel een leeftijdsverschil van 24 jaar tussen deze twee. Dit even voor de duidelijkheid. Dit heb ik altijd wel vreemd gevonden, waarom de man wel en de vrouw niet. Alhoewel ik er niet aan moet denken om met mijn 60 jaar nog een kindje te moeten baren. Wat toch nog wel gebeurd, volgens de berichten.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ja Anoniem,
  Daar heb je gelijk in, maar toch ben ik van mening dat "hoe jonger hoe beter".
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. S.

  had deze morgen befoeft aan het verhaal van 'de perzik,

  http://www.wetenschap-eindtijd.com/kosmologie_en_astronomie/de_perzik/de_perzik.html

  en na het 3 mnd. niet gelezen te hebben komt het toch weer anders over...met meer besef...

  R.
  - het evenbeeld van het 'yinne' zwarte gat -

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Raimond,
  Mag ik je vragen?
  Wat draagt dit bij aan het hele verhaal?
  Welk besef wordt meer?
  Bij mij heel veel, want het was Armand die dit verhaal vond in een boek over een verhaal van een oude monnik in China [ helaas ben ik zijn naam vergeten. - Armand was het Lao Tsé?].
  Het deed mij meer dan ooit beseffen dat het niet mijn verhaal was, maar een echte "uittreding" en dus diep in mijn stamboom lag opgeslagen.

  Natuurlijk vond ik het vreemd dat ik voordien vele uittredingen had naar die lang vergeten wereld van wijsheid en via die weg - behalve in de geneeskunde zelfs - de Bijbel uiteen gezet kreeg.
  Maar dit sloeg werkelijk alles en zeker omdat ik nooit boeken had gelezen!

  Ik zou het fijn vinden als je niet meer met zulke weinig zeggende woorden hier reageert en zo je dit doet je taalfouten allereerst corrigeert met hulp van je denkmachine.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 21. S.

  zal proberen mij denkmachine ook voor taalfouten in te zetten, aan het gehele verhaal zal mij opm. niet veel bijdragen maar wou denk te kennen geven dat na elke keer de teks gelezen te hebben er een ander gevoel bij komt (lees besef), en hoe, en waarrom kan evt. Lao Tsé dit geweten hebben x jaar way back....(Armand bedankt voor het hervinden......)

  En dan de Vedische kennis er is sprake van een fundamentele tweedeling van de geschriften: de śruti en de smriti: resp. dat wat volgens hen rechtstreeks van God werd vernomen en ertoe dient om ritueel met Hem om te gaan en dat wat de herinnering eraan in stand houdt, de manier waarop ze eraan moeten denken in beeldspraak.

  De wijze Vyasa, ook wel Krishna Dvaipayana Vyasadeva of Bādarāyana genaamd is de belangrijkste auteur van de Vedische geschriften (hij schreef de Brahma Sūtra, de Bhagavata Purana, de Bhagavad gita en het langste epische gedicht ter wereld, de Mahabharata).

  is deze info nog in lijn met 'het hele verhaal' ik zelf heb 2x de dood in de ogen gekeken maar geen wijsheid via deze weg maar wel 30 jaar aangevoeld dat er iets in onze cultuur niet meer zo lekker liep.......enz. enz.

  R.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Raimond,
  Ik weet dat je haast verslaafd bent aan lezen.
  Over de Vedische geschriften kan ik je nu al vast zeggen dat het in heel veel aspecten de spiegel is van "iets dat heet DE WAARHEID.
  Het is de tijdgeest van die tijd: een tijd waar het dan ook dwarrelt van sprookjes.
  Omdat het zulke prachtige verhalen zijn leest men ze graag en zeker in deze waanzienige tijd. Maar het zijn wel sprookjes.
  Het ware verhaal over ons ZIJN en het sprookje van GOD komt echt uit het China van weleer.
  Het wel grappig om te weten dat de Chinese Pansha Lama en de Oosterse Dalai Lama niet voor niets nog steeds vijandig tegenover elkaar staan.
  En dat is bepaald niet voor niets.

  En wat je dood in de ogen betreft...
  Mocht je door dit voorval een BDE of "black out" hebben gehad, dan krijg je louter en alleen een klein stukje van je stamboom te zien en niets meer.
  En aangezien er toendertijd in verhouding 0,001% "wetenschappers" waren,is dát wat ik kreeg zo bizar dat niemand er geloof in hecht.
  En zo werd ik in de wereld ook op simpele wijze gek verklaard.
  Nu moet ik daar vreselijk om lachen, maar het is wel een lachende monnik in eenzaamheid.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. S.

  Inderdaad verslaafd aan lezen, alleen als het nog maar in lijn is met 'het verhaal'.

  is dit juist:

  Het verhaal gaat dat Laozi / Lao Tsé, afkomstig van de staat Chu, enige tijd als filosoof rondtrok, maar niemand tegenkwam die naar zijn waarheden wilde luisteren.(toen reeds ook al) Uiteindelijk gaf hij het op het mensdom goede raad te geven en besloot hij de beschaafde -gemeenschap- wereld, in dit geval China, te verlaten. Aan de westgrens kwam Laozi echter een poortwachter (u situatie - mevr. M. van Haasteren-) tegen, die hem wist over te halen zijn ideeën in elk geval op te schrijven, omdat het zonde zou zijn als die helemaal verloren zouden gaan. Laozi zou hierop de Tao Te Ching (Boek van Weg en Deugd), een verzameling van 81 korte Chinese teksten, hebben geschreven.

  Het is echter waarschijnlijk dat de Tao Te Ching niet door één auteur geschreven is, maar een verzameling wijsheden van meerdere schrijvers is ?

  Laozi was zich bewust (besef) van de tegenstellingen in de dingen die telkens terugkeren in een eeuwig transformatieproces. Zodra goedheid of schoonheid wordt aangenomen is de slechtheid en de lelijkheid ook al aanwezig. Elke handeling die zich op goedheid of schoonheid richt is dus al bij voorbaat contraproductief. Het hoogste goed is daarom als water, dat alle ruimten vult zonder onderscheid te maken. Veranderingen vinden niet op een progressieve wijze plaats, maar in een constante cyclus. Streven is daarom volgens Laozi bij voorbaat zinloos. In politiek moet worden "gehandeld zonder te streven".

  De Tao Te Ching is een bundel van 81 korte teksten, die zowel ontologische als ethische aspecten van het leven behandelen. Het bespreekt hoe de wereld in elkaar zit, maar ook hoe men in het leven "juist" handelt. Het eerste hoofdstuk begint met het woord Tao (道) dat 'de Weg' betekent, het tweede hoofdstuk met Te (德) dat 'deugd, dapperheid, integriteit' betekent, vandaar de titel Tao Te Ching: 'Boek (jing: 經) van Tao en Te', ook vaak vertaald als 'Het boek van de Weg en de Deugd' of een variant daarop.

  Centraal staan in de Tao Te Ching 'het volgen van de Tao' en Wu wei, 'het niet ingrijpen, het loslaten', dat wil zeggen, je niet verzetten tegen de loop der dingen, maar daar 'spontaan' in meegaan. In die zin is het mensdom beter af zonder wetenschap of verlangen dat juist aanzet tot verzet ? (en was deze wetenschap eigelijk niet alleen voor koningen (genen) bedoelt..funcitoneel gezien)

  R.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Raimond,
  Het is een heel betoog en je kan me alles wijs maken als het om boekenwijsheid gaat.
  Ik vind het geheel een prachtig sprookje.
  Mag ik je vragen waarom de Bijbel - dat is dan wel veel later - geschreven is in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat?
  Beeld je eens in dat je een absolute weet hebt van de cycli en helemaal van DEZIN VAN EVOLUTIE en alles in kaart hebt gebracht zo'n 6000 jaar voor het einde.
  Zou jij het dan vertellen?
  Je durft het nog geeneens met je familie te bespreken.

  Het was niet voor niets dat ik zo'n 10 jaar geleden werd verwittigd via mijn meesters uit het Oosten dat het tijd was om het naar buiten te brengen.
  Dat was mijn startsein , maar ik kende nog slechts de grote lijnen en ken nog maar een fractie van al het gewetene.
  Maar wel de essenties.

  Je vergelijking met de poortwachter en Maria is wel leuk.
  Zij was het wel die zich voordien al helemaal in de Oosterse sprookjes, sagen en legendes had verdiept als "verslaafde lezeres".
  Zij is ook degene geweest die mijn schrifturen allemaal uittypte.
  Maar haar sprookjes zijn haar heilig en is voor haar de waarheid.
  Het zou heel goed kunnen dat zij in die Oosterse tijd - de bakermat van de sprookjes - al een bekend iemand was.
  Want toeval bestaat daarin niet.
  Ik ben daar nog een lang verhaal over aan het schrijven, waar misschien heel veel dingen voor mij althans op zijn plaats vallen.
  Het blijft me gewoon boeien hoe onvoorstelbaar exact alles in alles is terug te vinden.
  je zult darin nog even of misschien wel eeuwig geduld voor moeten opbrengen.
  Maar mensen die iets wisten - en dat is hoe ik hier lees - vertelden slechts de halve waarheid en dus een leugen.... voor kosmisch welzijn.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Sorry Raimond,
  Ik heb je betoog verwijderd, want dit draagt voor niemand iets bij en als ik zou weten wanneer ik dood ga had ik het wel verteld.
  Helaas ben ik daar te dom voor, want ik weet dat alles daarin vast ligt.
  Zelf het verhaal van Fons over die zelfmoord is menselijk gezien wel triest, maar alles staat daarin in de sterren geschreven.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen