Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


maandag 13 februari 2012

De lof der zotheid
De lof der kwijtschelding van de antropoloog David Graeber is een boekbespreking op de NRC met verwijzingen naar de hedendaagse wereldproblemen rond ons stinkend geld  http://www.nrc.nl/boeken/2012/02/13/lof-der-kwijtschelding/
Mijns inziens had het een beter lot verdiend met als titel "de lof der zotheid".
Toen ik er een reactie op plaatste was dit verhaal  binnen 10 minuten van de krant afgehaald, maar de link werk nog en het is de moeite van het lezen waard.
Ik plaats dit hier vanwege de oude Brabantse gezegde van Hr Philips tegen de pastoor "Houde gij ze maar dom dan houd ik ze wel arm".

Dank voor dit leuke "dilemma" waar ik graag op wil proberen de reageren na een leven lang zoeken naar onze vermeende uniciteit mens.
Komend uit een arsten-geslacht moest ik traditiegetrouw voor "dokter leren", terwijl ik bedenkingen had omdat er steeds meer artsen kwamen en steeds meer zieken.
Mijn simpele conclusie was "Dan doen we toch iets fout".
Ondanks mijn opleiding tot arts/chirurg bleef die vraag mij beknellen en ging op zoek in de biologie, waarin al snel duidelijk werd dat in de vrije natuur ziekte een onbekende is.
Wat ook duidelijk was was dat mensen nooit tevreden leken te zijn met wat ze hadden, maar altijd een eeuwig bezig leken met "meer en beter" of anders gezegd "Het was nooit goed of het deugde niet".
Is dat misschien -wat men noemt - erflast?
Waarom heet dit erflast en geen erflust?
Na vele omzwervingen in mijn zoektocht naar die vraag, kwam ik uiteindelijke uit bij een minuscuul defect in onze hersenen dat woordzuiver heette corpus callosum en/of de verkalkte brug. Het is een verbinding tussen de grijze stof van de linker en rechter hersenhelft.
Dit werd in de oudheid al beschreven als zijnde een verbinding tussen het zgn. individuele en collectieve bewustzijn.
Betekent dit niet dat wij van nature puur individualistische leven en dat ons zgn. sociale gedrag een kunstmatige is die wordt gecreeëerd door ge- en verboden?
Wat meer dan duidelijk was dat van gelijkheid tussen mensen totaal geen sprake was en dat men werd gewaardeerd en betaald naar slimheid en/of opleiding.
Vreemd als men bedenkt dat ik - en feitelijk iedereen op kosten van de Staat - de belastingbetaler - studeerde en daarna -tig keer meer verdiende dan de vuilnisman.
Dit leidde ooit lang geleden tot een enquête onder mijn kennissen met als vraag "Als U moest kiezen tussen het opdoeken van het beroep arts of dat van vuilnisman, wie zou er dan moeten verdwijnen"?
En wat was het antwoord? "De vuilnisman moet blijven, anders stikken wij in ons eigen vuil".
U snapt mijn tweede vraag, die iedereen overrompelde.
En dan te bedenken dat vervuiling in de vrije natuur ook een onbekende is.

Onderwijl ging mijn zoektocht naar ons steeds zieker worden door en ik kwam uiteindelijk uit bij erflast, die het gevolg bleek van die verkalkte brug, die ons t.o.v. alle andere levenssoorten zo uniek en steeds zieker maakte in lichaam en in de geest... "van leven".
Iedere volgende generatie draagt meer erflastige bepakking met zich mee en dit noemen we onze stamboom.
Uiterlijk kenmerkt zich dit als belevingen in goed en kwaad.
En zo kwam ik als medisch wetenschapper terecht in een ziektebeeld dat heet kwaad-aardig te zijn en waarvan iedereen weet dat de gezonde cellen worden uitgemergeld ten koste van de kankercellen.
Halverwege die studie sloeg mij de angst om het hart.
Het leek wel of de volkswijsheid die zei "de wereld is verkankerd" de waarheid zelve was.
Meer over dit onderwerp vindt U op www.wetenschap-eindtijd.com , want kom nu naar het inhoudelijke deel van dit krantenknipsel.

Eén van stellingen is... "Wie in de oudheid schulden had werd slaaf."
Is dit tegenwoordig niet hetzelfde?
De burgers bewust aangezet tot schulden maken, want dan wordt men automatisch slaaf van de Staat en MOET men werken voor de kost.
Via volkspropaganda en reclame [zgn. dieptepsychologie ]  wordt de mens aangezet tot kopen van feitelijk nutteloze artikelen.
Dan hebben wij de zgn. "Vrije markt-economie" die erop neer komt dat zeer arme mensen hun producten voor een appel en een ei moeten verkopen om in leven te blijven.
Dit waanzinnige spel is nu bijzonder goed te zien in Griekenland dat wordt geprest om zijn burgers voor een appel en een ei te laten werken, terwijl de regeringsleiders de hoogste salarissen krijgen van de EU.
Dit uitmelkingsbeleid verschilt daarmee niet veel van die van Nederland of andere wereldlanden.
Kortom...
Het is een inborn error van het menszijn waar wij liever niet over praten.
Het tegendeel is waar en dat staat beschreven als "Hoogmoed voor de val".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten