Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


maandag 20 juni 2011

Griekenland : de bakermat van onze beschaving lijkt verloren.

[Ik plaatste dit frutseltje op de volkskrant en plaats het hier voor mijn archivaris, want vragen heeft niemand hier meer.]

Het land waar de God Pan ooit van de Olympus afdaalde ligt op sterven.
Weinigen kennen hem nog, maar de God Pan was wel een synoniem voor de Creator van de Westerse technologische Revolutie en/of het Westerse denken.
Het was - om in dokterstermen te spreken - wel de Pan-creas en/of de alvleesklier, die alles te vleze maakt en/of vermaterialiseert.
Het was - om in wereldse termen te speken - wel de Westerse mens, die met zijn komst uitgroeide tot pure materialist, die de rest van de wereld aan zijn voeten dwong.
De Westerse mens was daarmee de kroon op God’s Creatie en/of het einde van de evolutie van het menselijk denken.
Als dat geen voorzienige blik was weet ik het niet meer.

Ik kijk terug naar mijn bizarre leven, dat in 1981 een definitieve wending nam na een lezing “Cancer, it’s like economy”.
Ik tastte daarmee aan “De luxe van een kankercel te zijn” die als kenmerk in zich draagt “kwaad en aardig” te zijn.[ ISBN9057868334  en verschenen in 2003 ]
Natuurlijk was het een nogal cryptische titel voor een ziekte die als spookbeeld voor iedereen geldt, maar waarbij niemand lijkt te beseffen dat lichaam en geest een onafscheidelijke twee-eenheid zijn.
Kwaad en aardig?
Ach ...het is eigenlijk te simpel voor woorden als men zich verplaatst in de kankercel die als maar rijker en rijker wordt gevoed, het lichaam uitmergelt en steeds meer macht over het lichaam krijgt.
Dat zou toch iedereen wel willen?
Is het niet typerend voor de mens , die altijd op zoek is naar meer en beter?

Vanmorgen zag ik op het nieuws onze economisch homo sapiens de Jager, die trots vertelde dat hij alle ministers van de EU aan zijn voeten had gedwongen.
Ik moest - of ik wilde of niet - denken aan Neerlands geniale plan om een Europese Gemeenschap in het leven te roepen.
Geniaal was het, omdat wij hiermee als Creator van dit plan konden uitgroeien tot een kankercel binnen Europa zonder weerga.
Het werd een kankercel die alle landen van die “gemeen”schap aan zijn voeten dwingt.
[zie oudere inzending: http://www.vkblog.nl/bericht/298812/Gaat_de_euro_eerder_vallen_dan_de_dollar%3F ]
Zo althans gingen mijn belevingen bij het horen van dit nieuws.
Mede door mijn vrijwillige balllingschap van 15 jaar eenzame opsluiting in Portugal heb ik daar met eigen ogen kunnen zien hoe daar onze VOC mentaliteit binnen sloop na toetreding tot dit pact.
De rijken werden zienderogen rijker en de armen steeds armer.
En wat tevens opviel is dat rijkdom totaal blind maakt voor de realiteit zoals de volkswijsheid ons vertelt.
De Portugese leiders zagen de verloedering van haar  “onderdanen” totaal niet.
Hetzelfde geldt nu voor Spanje, Italie, Griekenland en zelfs België.
En onderwijl ...
Hebt U dat pakkende TV programma gezien waar men rijke jongeren confronteert met arme landen die voor ons als slaven werken?
Waarom?
Om hen bewust te maken???
En wat lost het op?
Is het niet louter sensatie, zoals alles wat sensatie is weer veel geld in het laadje brengt?
Maar is het erger dan onderwijl geld inzamelen voor de armoede in de wereld als men weet hoe die armoede tot stand kwam door onze Westerse geest van leven?
Wie is zich dit alles bewust?
Niemand toch!!!
Worden we bewust dom gehouden of is het louter de rijk”dom”, die ons verblindt?
Misschien is het wel beide.

En dan - terugkomend op de dreigende val van de Euro...
Hoewel ik er al meerdere malen over schreef op dit blog bleef het een doemdenkerig ver van mijn bed scenario.
Stond er niet voorzegd dat een Verenigd Europa een kort leven beschoren was?
Waren het niet 14 dagen volgens de Bijbel?
U weet dat ik na mijn val van het ereschavot mij volledig heb toegelegd op een oude wijsheid die heette “Alle cycli zijn elkaars gelijke” en zodoende steeds meer respect kreeg voor het ooit gewetene over onze levensloop.
Ik ben mij er ter dege van bewust dat dát wat ik er over terugvond nog slechts een fractie is van die oude doctrine als geheel.
De Bijbel - als zijnde een “cryptische vertaling van die oude wijsheid” werd ook niet voor niets geschreven in vergelijkingen, opdat wij het niet zouden verstaan.
Want de waarheid moest enerzijds tot het einde der dagen geheim blijven en onderwijl moest het Geloof ons door moeilijke tijden heen helpen.
Als wij nu die dagen als zijnde een cyclus zien die identiek is aan jaren en we plakken dit op het Verenigd Europa ...
Bijzonder is het wel.
Hoe lang kunnen wij nog van ons stinkend geld genieten?
Stond er niet geschreven dat aan het einde der dagen alles in stroomversnelling zou gaan?
Ik vrees met grote vreze dat we eerder in weken of maanden moeten spreken dan in jaren.

Over de zin van deze voor velen onzinnig lijkende Bijbel schreef ik hier op het blog de laatste jaren genoeg over.
En om U een beeld te geven van ons voorland....
Tolstoy schreef over oorlog en vrede, die elkaar afwisselen.
De I Thing als oudste boek der boeken schreef hierover “Als het winter - lees armoede - wordt trekt het leven zich terug, maar gaat de mens vechten”.
De Bijbel voorzegt ons de derde en laatste wereldoorlog tussen Oost en West.
En...
Eindigt dit boek niet met “Het zal ons rauw op de maag liggen”?

Ik lees dit stukje door en probeer te achterhalen wat mijn drijfveer is voor alweer een doom-artikeltje te schrijven over onze benarde toekomst.
Ik weet nog als de dag van gisteren toen alle puzzelstukjes in elkaar vielen over ons lot wat al in de sterren beschreven stond,  ik mij blij en opgelucht voelde.
Mijn doom-gedachten over onze verkankerde wereldeconomie, die mij zo’n 20 jaar daarvoor zo noodlottig werd, bleek opeens een totaal andere wending gekregen te hebben.
Toen pas drong echt tot mij door dat de zwangerschapscyclus van Moeder Aarde nooit anders had kunnen verlopen.
Toen ook moest ik lachen dat ik uit het medisch kartel werd gezet en zelfs officieel voor gek werd verklaard.
Inmiddels - het was begin 2000 - was het wel voor velen al meer dan duidelijk , dat er problemen op ons afkwamen die er op zijn zachts gezegd zeer onheilspellend uitzagen.
Het was voor mij een te grote vondst om voor mijzelf te houden.
Dan zou ik mij pas echt schuldig voelen.
En vanaf die tijd begon - om met Steiner te spreken - mijn excarnatie-fase.
Nu ben ik blij dat ik nog mag meemaken dat ik zeer dicht bij de waarheid zit, maar voel mij vreemd genoeg ook schuldig dat het mij niet gelukt is die Oude Wijsheid publiekelijk ter discussie te stellen.
Dat en niets meer is mijn drijfveer totdat ik het tijdelijke met het eeuwige heb verwisseld.
6 opmerkingen:

 1. nathalie wokke21 juni 2011 om 08:14

  ieder voor zich en god voor ons allen!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nathalie,
  Dank voor je bijzondere bijdrage.
  Inhoudelijk moet ik er nog even over denken om adequaat te reageren.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nathalie,

  Mag ik aan jouw vragen;

  Is het jouw conclusie of is het jouw advies.

  Helaas is het geen vraag, getuige het uitroepteken !

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Haha die Fons,
  What to say!!
  Het is duidelijk hoe het verhaal van de zondeval en de uittocht uit het Paradijs ons "lullige" mannen de boom der Wijsheid - gestuurd door de vrouw - deed leegvreten.
  En nu wij die boom hebben leeggevreten om de vrouw te behagen gaat de vrouw ons vertellen dat ze het zelf wel verder doet?
  Cynisch is het leven wel.
  En dan wilde jij nog een vraagteken zetten bij mijn voorstel "De vrouw schreef de geschiedenis in bed"?
  Volgens mij waren de monniken van weleer zo gek nog niet door een celibatair leven te lijden en leiden.
  Dat is toch de eerste vereiste om zich af te vragen wat wij hier in Gods naam doen?
  Ik heb het helaas door schade en schande moeten ervaren en dat resulteerde in mijn BDE's en/of uittredingen.
  Dan veranderde ik van karakter en ging de relatie kapot en zocht ik me weer een nieuw galgje.
  Nu sta ik naakt en erg kwetsbaar wat ik weer compenseer met de godendrank "wijn".
  Lachen van het huilen of huilen van het lachen is het wel.
  Maar het is wel duidelijk dat een ontmoeting en/of meeting uit de tijd is.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Siegfried
  Het veranderen van het karakter ofwel "oplossen" van erflast(karma) ont-dekte bij jouw dus weer het volgende karakter, als ik het goed lees......?

  Had de daaropvolgende relatie(galgje) dan ook weer de spiegelbeeldige 'eigenschappen'in verhouding met de vorige relatie en had de relatie die daarop volgde dan ook weer bijna dezelfde eigen-schappen als de 'eerste'relatie (re-volutie).
  Kortom, gebeurde er bij jouw dan weer omgekeerd als wat er bij 'normale' evolutie gebeurd in relaties en karakters...(van grootouders naar kleinkinderen)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Haha Fons,
  Leuke vraag en heb er natuurlijk zelf ook naar gekeken.
  Mijn eerste relatie was als van een lulletje rozewater die zijn lul achterna rende.
  Sorry ik zeg het wat oneerbiedig, maar een echte relatie met gelijke levensideeen was het niet.
  Het ging stuk toen ik steeds meer in aanvaring kwam met de hoge bomen van de medische maffia waar mijn vrouw niets van begreep.
  Toen ik overstapte naar "alternatief" ontmoette ik een vrouw die in dat circus werkte.
  Ik was stront-verliefd, maar ging onderwijl wel door met mijn zoektocht.
  Wat ik via haar wel meekreeg was allerhande alternatief medische truckjes, die veel bijzonderder waren dan alles wat ik daarvoor geleerd had.
  Maar ten aanzien van mannen was ze wel erg "alternatief" en toen ze haar Reiki-inwijdingen had gedaan verschenen er plakaten in de kamer "I am God and you are God" en toen was het wel voorbij.
  Mijn derde was een vrouw die werkte als TV-maakster. Ik ontmoette haar via een opname bij Bok voor een alternatief programma.
  Het was een kei van een opname geworden over hypertensie.Ik had daar het een en ander over gepubliceerd.
  Ik was toen al dokter af.
  Het interview met een arrogante vlerk vertelde ik hoe de media ons gek maakten en en hyper...tensie van werden.
  Het werd doodstil en de hele cru van zo'n 10 man waren totaal overdonderd.
  Het programma werd natuurlijk niet uitgezonden en de vrouw nam ontslag bij de omroep [VPRO???]
  Ze wilde bij mij komen wonen, maar bleek al snel te lang bij die leugenachtige omroep te hebben gewerkt.
  Om een lang verhaal kort te maken...
  Toen ik Maria ontmoette was zij totaal niet verbaasd over het einde der tijden.
  Ze was "sprookjes-koningin" en leefde op oude sagen en legendes.
  Zij stond ook niet echt in het leven.
  Dat sloot natuurlijk genadeloos aan bij mijn zoektocht in de oudheid en... mijn monnikenbestaan in Portugal.
  Zij was ook degene die alles wat ik aan het geduldig papier toevertrouwde uittypte.
  Zonder haar was er nooit een boek uitgegeven en wschl. ook geen website gekomen.
  Maar mijn zoektocht en uittredingen gingen wel gewoon door en zo sta ik nu met een giga-spagaat in een wereld die de mijne niet meer is, maar toch is.
  Dit is zo ongeveer het relaas.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen