Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zaterdag 18 juni 2011

Willen wij echt weten?


Ik schrijf dit kattebelletje om een indruk te krijgen of er lezers zijn, die het de moeite waard vinden om - net zoals een kleine 4 jaar geleden in Utrecht - een middag/avond te organiseren over de tijd waarin wij leven en hoe wij dat beleven of ermee omgaan.
Zoals Bijbels werd voorzegd zal “Aan het einde der dagen zal alles in stroomversnelling gaan” en het ziet er naar uit dat dit nu echt staat te gebeuren.
Ik weet dat er heel wat lezers zijn die mijn onheilsboodschap met bizarre uitkomst echt serieus hebben genomen en er graag met anderen over zouden willen praten en/of het willen delen, maar overal komt men weerzin tegen om daarna noodgedwongen in hun eigen gedachte-wereld blijven knoeien.
Daarnaast lijkt iedereen bang om open en bloot op het blogje vragen te stellen, omdat vragen als kleinering voor het IK voelt.
Zou dat anders zijn als we hiervoor bij elkaar komen?
Of is dit boter aan galg gesmeerd en/of wishfull thinking?

Dat de wereldsituatie er zienderogen somberder uit gaat zien, is langzamerhand wel meer dan duidelijk.
Alles - werkelijk alles - lijkt nu volkomen uit de hand te lopen.
En met name de situatie van ons stinkend geld als zijnde onze nog enige overlevingsbron lijkt ook gebakken lucht te worden.
Dat iedereen de schuld aan zijn naaste probeert te geven is  kleinmenselijk normaal, want dat hebben wij sinds mensenheugenis al gedaan.
Maar niemand lijkt te beseffen dat het denken wel een evolutie heeft doorgemaakt, gelijk dit individueel  erflast heet.
Alles is daarin aan elkaar gelijk.
Iedere nieuwe cultuur heeft - gelijk van vader op zoon en van moeder op dochter - de levenservaringen van de vorige cultuur meegenomen zonder te beseffen dat wij “het voor onszelf goede daarin hebben gekoesterd en het kwade erin naast ons neerleggen”.
Als er dan ook maar één prachtige vergelijking in dit “Weetboek daterend uit Oude Tijden” hebben gekoesterd, is het die vergelijking wel.
Dat en dát alleen deed ons evolueren tot Ik-Goden van onze kleine denkwereld.
Dat was ook waarom ik laatste artikeltjes aandacht schonk aan de persiviteit van de Westerse mens, die alles op verkankerde wijze - en...met trots -  aan het vernietigen is.
En hoe beleven we dit???
We beleven dit toch spiegelbeeldig en praten over terroristen en misdadigers alsof wij hierover mogen oordelen alsof wij God zelve zijn.
Nu is Griekenland de voetveeg van de Euro-wereld, want dáár en dáár alleen ligt nu de oorzaak van ons dreigende faillissement en de val van de Euro.
Meer dan 70 % van de Nederlandse bevolking stemt al tegen een hernieuwde steunmaatregel om het Griekse volk te redden.
Schreef ik niet al verschillende artikelen op mijn volkskrantblogje over dit kankergezwel in het klein?
Sterker nog!!!
Werd deze ontwikkeling al Bijbels voorzien op een moment dat Europa nog door heidenen werd bewoond?
Stond er niet beschreven dat het Verenigd Europa slechts 14 dagen zou bestaan?
Was dat alles louter waanzienige koffiedik-kijkerij?
Oh!!!
Niet voor niets hebben we Kerk en Staat officieel van elkaar gescheiden, want we zouden dan wel eens kunnen gaan twijfelen of na gaan denken over bijvoorbeeld dat wij “onze gaven niet te gelde mochten maken” en/of dat “zij die oordelen veroordeeld zouden worden”.

Laat mij ophouden met in herhalingen te vallen en/of te smijten met Bijbel-teksten alsof ik hem zelf geschreven heb.
Ik kan er ook niets aan doen dat ik “door schade en schande van mijn medemens” wat wijzer ben geworden van mijn te vroeg opgestane zielen in mijn stamboom.
Helaas werd ik bij leven al gevild.
Wil iedereen die zich kan vinden in zo’n samenkomst dit op het blogje of persoonlijk aan mij kenbaar maken?
En...
Als er dan voldoende belangstelling blijkt te bestaan zal ik Fons vragen of hij mij bij wil staan dit in goede banen te leiden en hopen dat het geen mosterd na de maaltijd wordt, want ...het laatste avondmaal wordt al voor ons voorbereid.

15 opmerkingen:

 1. Ja ja Siegfried

  Kraalvorming dus….nu zelfs bij de “wel willen weters”..!?

  Dit nadat de kraal of beter groepsvorming in deze ‘barre tijden’ vooral plaatsvindt in de ‘ niet zo veel willen weten maatschappy’….getuige de, in enorme snelheid en hoeveelheid toenemende aantallen businessclubjes, ondernemersver-éenig-ingen, supportersverenigingen, popfestivals en meerdaagse evenementen waarin enorme aantallen mensen zich als groep manifesteren.

  Van zo een grote groep met hetzelfde ‘gevoel’ gaat een enorme egoversterkende werking uit die vooral in tijden van éénzaamheid helend lijkt te werken…..!?

  De vroegere volken vormde ook groepen in ‘slechte’ tijden van algehele crisis en vooral bij dreigende aanvallen van buitenaf…maar dit echter was ter versterking op het fysieke vlak.
  Dit in tegenstelling tot nu, waarin er vooral “kracht” uit zo een groep wordt geprobeerd te halen op het geestelijk/mentale vlak….het ego kan opgaan en wordt versterkt in de veronderstelde éénheid in de groep.

  Kortom er dreigt, als de tekenen niet bedriegen, nu weer gevaar…!

  En Nu dus het voorstel van jouw Siegfried, om de aard van ‘dit gevaar’ op een bijzondere manier in het openbaar te gaan belichten, uitdiepen en ja…… zelfs verklaren als een natuurlijk fenomeen wat aan de basis ligt van het bestaan en eeuwig leven van het hele universum.

  Dit zeggende moet er toch een karrevracht aanmeldingen binnen gaan komen om over dit bijzondere onderwerp cq dreigend gevaar te gaan vragenstellen en vooral het ter discussie stellen van het waarheidsgehalte van dat ‘gevaar’,want ons hele hebben en houwen staat op het spel.
  Het lijkt mij dé mogelijkheid voor wetenschappers,boeren en buitenlui om het hele verhaal naar het land der fabelen te doen verhuizen en Siegfried Willem Bok echt nogmaals knettergek te verklaren……….!
  Maar wie weet ook tegengesteld tot de ont-dekking te komen dat één en ander gewoon NIET is tegen te spreken.
  Kortom dé kans om het beheersend ego eens goed te laten werken en dat moet in deze tijd er toch ingaan als koek.
  Mocht er géén locatie te vinden zijn die groot genoeg is heb ik eventueel contacten om zelfs een groot overdekt voetbalstadion af te huren……
  Ok dat laatste was wat cynisch bedoeld……….!

  Een goed weekend gewenst aan iedereen en vooral minister ‘De Jager’die een hele grote Bok moet gaan schieten in de aankomende dagen !!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Haha Fons,
  Weet je iets van de I Thing als zijnde het oudste waarheidsboek waaruit later alle geloven zich uit ontwikkelden?
  Als het winter wordt trekt het leven zich terug en gaat de mens vechten.
  That's our inborn error of being en...
  Kan jij je afkomst verloochenen?

  Mij maakt het verder niet zo veel meer uit, want het zal toch gaan zoals God ons dit influistert.
  Have a good weekend alone.
  Haha.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Fons,
  Ik kom nog effe terug op je filosofische reactie.
  Gesteld nu dat er toch belangstelling bestaat voor zo'n samenkomst...
  Hoe gaan we dit aankondigen?
  Weet je wat mij de ideale aankondiging is die alles dekt?
  DE VROUW SCHREEF EN SCHRIJFT DE GESCHIEDENIS IN BED.
  Lijkt je dit uitnodigend?
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. ik ben er zeker bij

  groeten bertil

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Neen dat gaat nie werken Siegfried.... sterker nog, ik denk te weten dat dit eerder averechts werkt in deze veryangde maat-scheppij...'ons'..veryangde denken zal toch nooit in het openbaar toegeven dat vrouwelijk yin "de baas'" speelt over mannelijk Yang dat is toch je eigen nest bevuilen.....ha ha ?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat:

  De vrouw wel de KERN van 'de zaak'is waar alles en vooral wij mannen omheen draaien in het onbewust streven naar Gelijkheid.

  Dus als we de tekst veranderen in een 'ondergeschikte' vorm van een vraag:

  SCHREEF DE VROUW DE GESCHIEDENIS IN BED ?

  maken we zowel de mannen ALS de vrouwen nieuwsgierig zonder dat we gelijk aan de poten van 't ego gaan zagen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Haha Fons,
  Er schuilt toch een ware diplomaat in je.
  Dit zou absoluut een goeie titel zijn voor zo'n bijeenkomst.
  Maar als ik kijk naar de reacties tot nu toe denk ik niet dat wij ons zorgen behoeven te maken over mijn voorstel.
  De kindsheids-fase van onze maatschappij is al zo ver in REvolutie vervallen dat we rammelaars en fopspenen kunnen gaat uitdelen.
  Dat doen onze leiders immers ook en werkt perfect.
  Om hier even op terug te komen als vergelijking...
  Is het niet prachtig hoe alle cycli elkaars gelijke zijn, want op het moment van "Openbaring" kruipen wij weer terug in de Moederschoot.

  Ach laat mij stoppen.
  Time is nearly over.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik zit er op dit moment niet op te wachten. Mijn zoektocht is voorbij en "I watch the tragedy unfold".
  bovendien grote menigten eten mij levend. Mocht de bijeenkomst er komen zal ik erflastig wel mijn gezicht laten zien.

  Hoop dat Wim Kok en de koninging ook komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Haha die Fons,
  Gaat erop lijken dat je toch met je kennissen naar hier moet komen, want - en dat had ik ook al van Dennis gehoord - dat ook hij net als ik feitelijk door 99% van de mensen nog steeds voor gek wordt verklaard.
  Het is echt water naar de zee dragen geweest.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Niets gebeurt voor niets anders was het er niet geweest...........

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Dus werd ik deze morgen wakker met een kater....

  Onbegrip is daarvan de oorzaak.
  Enerzijds is er de boosheid van iedereen op alles wat er momenteel aan onbalans is in de wereld om ons heen .
  Anderzijds de doodse stilte van diezelfde mensen op bv dit forum waar toch ,op zijn minst, een poging wordt gedaan één en ander te verklaren.

  Mijn enige conclusie is dan ook weer dat het dus helemaal niet interessant is een verklaring te geven voor al die problemen maar helaas wel een verklaring die uiteindelijk NIET tot een menslievende oplossing leid.

  Menselijk gezien is dat uiteindelijk ook eigenlijk ook heel logisch...want wie wil er hier nu van de aardbodem verdwijnen op een onvrijwillige manier.
  Dus heb ik op dit moment dan ook maar (weer) even besloten het verhaal uitsluitend met de 'hervinder'en eventueel vrij-willige geïnteresseerden te bespiegelen en daar mag ik het dan mee doen.
  Overigens merk ik wel dat die beslissing aan alle kanten tegen mijn erlastige zoeken en puzzelen naar een vorm van zuiverheid ingaat maar dat is dan ook zoals het is want doorgaaan kost bakken energie en levert inderdaad een steeds geïsoleerder bestaan op en op de weg naar zo één rommelig eind is het toch wel heel plezierig dit in het bijzijn te doen met mensen waar je toch heel veel om geeft.
  Zucht……ik ben Moe…..terwijl ik toch Pa ben

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Goedemorgen Siegfried,
  Alhier weer een verhaal over 'onze'niet willen weten....tis al zo oud als de
  weg naar Rome........!
  Grappig dat ZELFS achter dit bericht een geld-in(gs)drang zit getuige de reclame voor "de remedie"tegen dit kwaad aan het eind van het verhaal waarin letterlijk wordt verteld dat er GEEN remedie is maar hooguit slechts in onze illusie leeft.
  Echt we houden tot het eind vol dat er een oplossing is en inderdaad zal de oplossing komen maar dan wel door "stofwisseling" brrr.

  http://www.vkblog.nl/bericht/409467/Glaubensunwilligkeit

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Haha Fons,
  Yes man and you choosed the right place to put this here.
  Ik vond het een imposant verhaal komend uit de koker van vroegere "diepgravers".
  Nou ja...
  De titel spreekt al boekdelen ""Glaubensunwilligkeit"".

  Zoals je ziet heb ik op gereaguurd, maar daar zal het vanwege de Glaubensunwilligkeit wel mee afgelopen zijn.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Siegfried,
  "Gewoon een onmachtige ochtendkronkel, just to kill the time"

  Wij willen echt niet(s) weten en soms bekruipt mij dat gevoel heel duidelijk als er zo wat feiten die de revu recent passeerden, allemaal tegelijk binnenkomen en dan kijk hoe wij er in ons struisvogelvisie mee doorgaan…als daar zijn....
  .
  De onvoorstelbare problemen na de tsunami en daaropvolgende kernramp in Japan.
  De nog steeds lekkende oliebron in mexico.
  De onvoorstelbaar grote financiele crises van dit moment.
  De onvindbaarheid van Gadaffi.
  De voortdurende ongelijke strijd in het midden oosten.
  De hongersnood in Afrika die ineens weg lijkt te zijn.
  De overstromingen in heel grote gedeelten van de wereld.
  Het ozongat
  De zonnestormen
  Het toenemend aantal aardbevingen
  De occupy wall street beweging
  De drugsoorlogen overal in de wereld
  Het toenemend medicijngebruik
  En nog veel meer…………..
  Dan zet ik het nieuws aan en hoor ik hele dialogen over misbruik , nieuwe snelwegen,politieke strijd over de onbelangrijkste dingen enz……..
  Dan pas zie ik weer Siegfried, dat de titel boven je stuk een retorische vraag is……
  En verder ontdek ik dat mij ook niets anders rest dan alles alleen maar aan te zien en me te verbazen over ons menselijke overlevingsdrang op weg naar nog meer en beter….

  Dan sta ik buiten te kijken naar een boom en kan alleen maar zien dat ook hij moet groeien om te overleven en dan is het voor mij meestal weer 'goed' zoals het is hoe moeilijk het ook is en blijft om dat stukje te accepteren !

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Goeiemorgen Mr. Wilgentak,
  Leuk dat U vanmorgen weer even langs komt.
  Eind deze maand is het weer feest in de hel , want dan wordt de 7 miljardste wereldhervormer geboren.
  Wij hopen allemaal dat het een Chineesje wordt, want het is deze week toch donor-enquete?!
  Sorry voor mijn cynisme.
  Ook ik vind het onvoorstelbaar knap van de Goden dat zij ons met erflust hebben gezegend, waardoor wij alleen nog maar kunnen zien wat wij willen zien.
  En die monniken maar roepen... Geeft niets, gij zijt God's uitverkorene en oorlog klaart de lucht.

  Het offerlam, dat maar niet geofferd wil worden.
  Misschien is het wel omdat ik der dagen zat ben.

  BeantwoordenVerwijderen