Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


vrijdag 20 december 2013

De mogelijke herkomst van de Goddelijke Wijsheid , de Geheime Witte Broederschap als zijnde mijn eindverhaal voor dit blog.Laat mij beginnen met enkele tegenstrijdigheden over ons mens zijn.

- Oosterse wijsheid en Westerse domheid.
- Ziende blind en horende doof aan het einde der dagen.
- Helderziendheid.
- Zelfrespect, eigenwaarde en naastenliefde
- Nederigheid is des Duivels oorkussen
- Over de doden niets dan goeds
- Jezelf zijn
- Alles wat je zegt ben jezelf
- Kakelen als een kip zonder kop
- Verlichting
- Kankeren en aidsen als tijdgeestfenomeen.
- Mensdom
- De Bijbel met zijn testament.
- De Babylonische spraakverwarring.
- Zo veel hoofden zo veel zinnen
- Het leugentje om bestwil.
- Eerlijkheid duurt het langst
- Eer werkt als een geweer en/of gaat over lijken..
- Een gek kan meer verhalen dan een wijze kan vertellen.
- Mediteren en/of het midden eren
- Oordeel zacht en wees een zegen.
- Hoogmoed voor de val
- De kindsheidsfase van onze cultuur
- Als een kind zo blij

Hoe lang kan ik die lijst met tegenstrijdigheden nog maken?
Ik vrees nog veel langer, maar laat het hier maar bij.

Met een lach en een traan kijk ik terug naar mijn absurde leven dat ik terugliep tot aan de “Geheime Witte Broederschap” - een illuuster genootschap dat op de hoogte was van hetgeen nu te gebeuren staat.
Het is echt met een lach en een traan, want niemand beseft dat ik met al die uittredingen iets wat heet Ego zo goed als geheel ben verloren waardoor mijn leven in deze keiharde wereld aan een zijden draadje hangt. Sterker nog!! Ik denk dat ik echt “een zucht van verlichting” zal slaken als ik mag vertrekken.Ik voel dit haast dagelijks en moet echt stoppen met nog meer kleinoden, want zo goed als alles is al gezegd en iedereen kan zien dat mijn dromen geen bedrog waren.
Maar de hamvraag over het ontstaan van de oude wijsheid is en/of was nog niet gevallen en die hamvraag luidt “Wie waren die geheime illuustere figuren” die wel alles vertelden, maar wel op een manier dat wij het niet konden verstaan.

Hoe groots was het spel van die “illuminati”  en hoe simpel bleken wij sindsdien gebrainwasht te kunnen worden?
Wie waren deze “verlichte geesten” , die de geschiedenis en/of ons lot al duizenden jaren in de perfectie kenden en hoe kwamen zij aan die wijsheid?
Mede door de ontrafelingen van Dennis t.a.v. Hitler en de Joden-vervolging en een recent onderschepte brief van Einstein en Oppenheimer [ hier het  orginele manuscript http://nationalufocenter.com/file/2013/10/oppenheimer_einstein.pdf ] over aliens die ooit zowel op aarde als op de maan zouden zijn neergestreken kreeg ik steeds meer het gevoel dat de Joden de aardse nazaadjes waren van de “marsmannetjes” die o.a. de Maya-kalender t.a.v. de kosmiche cycli  hier brachten.
Waarom worden monniken ook wel Mooniks genoemd?
Het lijkt me een simpele verklaring na Einstein’s geheime ontboezemingen richting Oppenheimer..
En dan wordt de titel van von Dänicken’s boek ook terecht “Waren de Goden kosmonauten?”.
Zij waren immers onze tijd ver vooruit en voor onze toenmalige begrippen allesweters.
Daarnaast kwamen ze zo maar uit de lucht vallen en dat dwong zeker in die tijd een onvoorstelbaar respect af .
Maar tevens angst.
Het klinkt misschien raar, want iedereen zogenaamd wil alles weten.
Maar als het om leven en dood gaat is niemand thuis.
Dat is ook waarom de Boeddha - als ingewijde - wel weet, maar niets zegt en slechts lacht want aan het lot valt niet te tornen.
Zo denken velen dat ik een bikkelhard Ego heb met mijn soms harde uitspraken, maar het tegendeel is waar. Of ik het nu 1 keer zeg of 1000 keer. ...Het zal nooit binnen komen.
Met andere woorden....
Mede door mijn vele bijna-dood ervaringen sta ik naakt in de wereld en hoewel ik gelukkig nog geen gedachten kan lezen zie ik in veler ogen niet alleen de vurige drang om alles te weten,
En het ergste als tegenstrijdigheid is dat men mij “charisma” toebedeelt, maar tegelijkertijd dat wat ik zeg maar al te graag wil ondermijnen
Sorry voor mijn excuses.

Laat mij nu terugkeren naar de Mooniks en het Jodendom
Dus ging ik op zoek naar wikipedia naar de geschiedenis van het Joodse volk met zijn Kabbalistische geheime leer en niet tot mijn verbazing bleek het Jodendom al 4000 jaar verspreid over de wereld vele nederzettingen kende en feitelijk altijd als verschoppelingen zijn behandeld. Hier de twee interessante links...
Waarom waren zij de gedoodverfde elite die bekend staan om o.a. hun puur zakelijke instelling. Grotere zakenlieden waren en zijn er niet. En dat is nog steeds zo als we kijken naar Goldman Sach die de financiële wereld bestiert. Het is onderdeel van de Joodse clan en/of de hedendaagse “Geheime Broederschap”.
Mijn verdachtmaking werd door al deze ontrafelingen gewekt en met mijn vreemde uittredingen die mij zo’n 10 jaar geleden bij deze “geheime Witte Broederschap” bracht waar ik als toeschouwer en mogelijk als schriftgeleerde Jnana mocht zijn , deden mij al langere tijd vermoeden dat ik oorspronkelijk  Joods bloed in mijn aderen had.
Of anders gezegd:  Het was zeer duidelijk onderdeel van mijn erflast.
En toen ik deze gedachte op mij liet doorwerken schrok ik, want opeens herinnerde ik mij dat ik in mijn studententijd in Groningen - waar ik regelmatig bij Joodse opkopers antieke spulletjes en tweedehands huisraad zocht - meer dan één keer te horen kreeg dat ik een echte Jood was in mijn onderhandelingen over de prijs..
Ik was dit al helemaal vergeten en als ik nu terugkijk hoe ik het spel  speelde met de KNMG en de Staat der Nederlanden waardoor ik een levenslange niet onaanzienlijke uitkering aan overhield was de cirkel wel min of meer rond.
Met al deze ontrafelingen van zowel Dennis als Raimond besefte ik waarom ik buitenspel werd gezet en  werd mij langzaam maar zeker ook duidelijk waarom de Joden als zwerversvolk zelfs de Tweede Wereldoorlog via “falls flag” ontketende en Hitler als eerbetoon voor zijn verdiensten - en ook nog het stichten van de Joodse Staat  Israël op zijn conto zette -  vrijgeleide kreeg naar Argentinïe waar hij nog zo’n 10 jaar met zijn Eva Braun van het leven kon genieten.
Wat was de inzet van deze oorlog, die duidelijk werd uitgelokt door ...de Joodse elite?
We weten dat - zeker de rijke Joden - massaal naar Amerika vertrokken vlak voordat of net toen de oorlog uitbrak en Amerika was toevallig wel het laatste bolwerk van het mensdom.
Ik noemde het als woordspeling dan ook Amen Rika in het weten dat de verkalte brug die het Ego vormt groter was dan ooit tevoren.
Dat was waarschijnlijk ook de reden waarom Hitler hen het Israël als thuishaven gaf ... op last van de Rothschild’s .
Kunt U het allemaal nog volgen? Ik hoop van wel.
Maar!!!
Zo dit alles waar is zou dit tevens beteken dat de familie van mijn grootvader zich destijds - waarschijnlijk uit lijfsbehoud - tot het Christendom bekeerde.
Dat verklaart dan mogelijk ook waarom mijn grootvader niet inging op Einstein’s verzoek om naar Amerika te komen, terwijl hij wel aan de Rockefeller University een eredoctoraat had verworven .
Was dat een soort schuldgevoel of angst in zijn erflast t.a.v. zijn Joodse achtergrond?
Lag die stap hem onbewust/bewust zo zwaar op de maag dat hij er maagkanker van kreeg... waaraan hij ook overleed?
U weet dat ik zo wel tegen ziekte en met name kanker aankijk.
Het komt uit de geest van leven en/of uit de linker hersenhelft

Door wie werd de wereld in de ban van “democratie” en het meerpartijenstelsel ingevoerd, waardoor regeren - met zo veel hoofden zo veel zinnen - altijd op een compromis met twee verliezers leidt?
Vreemd genoeg was dit wel het spel der Illuminati om de taktiek van “verdeel en heers” ten volle uit te buiten onder het mom dat er niet meer en hopelijk nooit meer dictators zoals Hitler konden opstaan.
Iedereen geloofde dit heilig en dat terwijl Hitler de pion bleek te zijn van dit moderne geheime Joodse genootschap. En die brainwash bestaat nog steeds voor het gros van de bevolking.
Dit is nog eufemistisch gezegd en ik denk dat 99% van de bevolking er zo tegenaan kijkt.

Iedereen gelooft toch heilig in democratie en vrijheid van meningsuiting, in het meerpartijenstelsels en we beseffen zelfs helemaal niet hoe reclame-boodschappen ons dwingen.
Allemaal pure brainwashing en niets meer waar niemand aan kan ontkomen.
Zo zijn er in Nederigland nog volksstammen die “geloven” dat we in een vrij land leven, maar helaas is het allemaal de spiegel: een spiegel die minstens zo groot is als geloven in een God die aan de touwtjes trekt.
Oh...
Als ik het zeg zal menigeen bekennen dat hij/zij diep van binnen voelt dat hij/zij - staande in de wereld - niet anders doet dan lief doen om lief gevonden te worden.
Als het erop aankomt weten wij het wel , maar toch doen we het de hele dag ... en nacht.
Is dat alles - zoals dit zo mooi heet - geen inborn error of metabolism?
En toch gelooft menigeen in “zijn/haar zelf” zonder te beseffen hoe egocentrisch dit eruit ziet.
Maar anderszijds is dit wel voor iedereen de manier om zich nog net staande te houden in deze liefdeloze dolgedraaide wereld, waar nederigheid echt des Duivels oorkussen is geworden.
Het is toch louter “kankeren en aidsen” wat de klok slaat.
Dat merk ik dagelijks.
Zo wil Iedereen graag alles weten, maar als het erop aan komt wil niemand weten wie hij/zij in werkelijkheid is en zeker niet wanneer “magere Hein“ aan je voordeur klopt.
Maar ook dat staat nadeloos in de sterren en de naam te lezen.
Raar, maar absoluut waar!
Ik ben onze samenleving gaan zien als een volledig gedrogeerde wereld, die feitelijk een keiharde “gemeen”schap is geworden en waar iedereen elkaar aftroeft om maar de betere te zijn..
Ook dat wordt ons van kinds af aan als levensles bijgebracht.
Dit is wat mij - in de wereld waarin ik sta -het merendeel van de tijd doet “horen zien en zwijgen”.
Het enige wat ik nog kon doen, is “alles wat ik om niets kreeg” aan het geduldig papier toe te vertrouwen. En dat was al moeilijk genoeg.
En nu de geopolitieke situatie in de wereld totaal uit de hand gaat lopen, kan ik slechts hopen dat mijn inzet om U te vertellen dat echt “Alles goed is wat Is” sommigen van U - net als ik - dat doet berusten in dat wat komen gaat.
Helaas...
De geschiedenis was al geschreven toen wij er nog niet waren.
En...
Het is maar goed ook dat wij ons hebben laten leiden door een “leugentje om bestwil”, want anders was het al veel langer  - gestuurd door angst van zien - een totale chaos geworden.

Mag ik zo vlak voor Kerst een klein stukje uit de oude doos met U delen en U een “berustende” Kerst-Mis [gvd. ook al zo’n bizarre woordspelen ] toewensen?
Gelukkig heb ik nooit data gekregen, maar het zou mij niet verbazen als dit de laatste wordt.

Kerstboodschap 2006

  -Het kerstfeest dat als holy day werd geïntroduceerd en tot hollyday werd vercommercialiseerd.
  -Het kerstfeest voor het Christendom als letterlijk betekenend het feest voor "het gekruisigd mensdom".
  -Het kerstfeest dat met de geboorte van het Christenkind de loslating van het leven van het mensdom moest symboliseren.
Het is het einde van de zwangerschaps-cyclus en/of Genesis van Moeder Aarde.
  -De mens die - gelijk een zwangerschap - de Openbaring inluidt, doordat hij zijn eigen stofwisseling ter hand nam en daardoor voor onze Moeder als vreemd lichaam werd.
  -Het Christenkind zelf dat zich opofferde voor het Christendom en werd gebruikt door de Wijzen uit het Oosten om de  mensheid op de Openbaring voor te bereiden.
  -Het Christenkind dat als puur sterrekind werd geboren en waar niemand nog steeds de ware betekenis van wil weten.
Hij staat nog steeds te boek als profeet en niemand wil dat geheiligde beeld loslaten.
Maar hij was wel het tegendeel.
Hij speelde een panthomime-spel als nooit tevoren in de gehele geschiedenis der mensheid : een panthomime-spel dat eindigde met zijn uitroep "Het is volbracht" .
Daarmee symboliseerde hij 's mensens taak voor "kosmisch welzijn".
Hij werd ingewijd in de Oude Weetheid van weleer over dit grootse Wordings-proces.
Hij werd gebrainwashed als zijnde de zoon van God en hij wérd de zoon van God - gelijk wij onze denkbeelden zijn en niets meer.

Met dank aan ieder die mij jaren met het blogje nog net in leven hield en waarmee ik toch weer vele puzzelstukjes van onze “Nachtwacht” heb mogen leren zien.
En helaas heeft de tijd mij geleerd dat het dit keer geen sprookje of een leugentje om bestwil was, maar pure realiteit.
Daarnaast liet de Bijbel in zijn laatste regels doorschemeren dat er nog een laatste profeet zou opstaan - ik noemde hem Confissius - die ons komt bedanken voor de grootse taak voor kosmisch welzijn .[ o.a. beschreven in ...”De illusies van God en Wetenschap ].
Misschien zijn er velen die nog lachen , omdat ik voor de derde maal afscheid neem.
Maar om met Petrus te spreken “Als de haan drie keer kraait... “
U kent het verhaal en zal het voor U vertalen.
De drie staat voor de voorzegde 3 wereldoorlogen en dat wist U waarschijnlijk al.
De haan die op menig kerktoren prijkt staat m.i. voor de Mensheid met de man en de geëmancipeerde vrouw die voor de kip [ Moeder Aarde ] haar ei eindelijk kan leggen.
I wish you all the best in resignation.

Siegfried.


-10 opmerkingen:

 1. Mede naar aanleiding van de laatste reactie van Fons dat ik met mijn afscheid naar “multiprofessor Oldekamp” en richting Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie de Jonge slechts vraag om afgemaakt te worden als “betweter”, zal ik U vertellen waarom ik tot mijn bittere einde door zal gaan met dat waar ik nu zo’n 10 jaar onafgebroken mee bezig ben.
  Maar zodra de eerste bom valt, zal ik verdwijnen in het weten dat niemand kan overleven.
  Het zijn echt niet alleen deze omhoog gevallen bomen, die.mij als arrogante allesweter zien.
  Zelfs in mijn thuis is het hoge woord gevallen dat ik echt niet moet denken alles te weten.
  Zo men al in God gelooft of niet velen zien mij als “Hoogmoedige voor de val” ook al heb ik -tig keer verteld dat ik door mijn uittredingen mijn egojasje steeds verder aan flarden reet, waardoor ik geestelijk naakt in een wereld sta van mensen met een gevoel “eigenwaarde” die wij volgens de wet hebben te respecteren.
  Zo men al in God gelooft of niet er stond duidelijk geschreven dat we aan het einde der dagen “Ziende blind en horende doof “zouden zijn en/of slechts geloven ik onsjzelf en dat ik “Goed ben die ik ben”.
  Met andere woorden: het lijkt een absolute “mission impossible”, maar zo zie ik het niet..

  Toen ik gisteren - dat doe ik af en toe - op de website keek of er daar überhaupt nog gelezen werd schrok ik, want er was nog nooit zoveel geclickt in 2 weken : namelijk ruim 4000 keer.
  Is dat een teken dat steeds meer mensen gaan zien dat het weredwijd totaal uit de hand loopt?
  Ik laat het antwoord voor wat het is, omdat dit gissen is.
  In de brief naar deze hoogleraar schreef ik onder andere dat dit de chaos van de tijdgeest was, hetgeen Bijbels werd verhaald als “Chaos vlak voor het Einde” en dat we pas na de WO III het einde van die chaos zouden vinden.
  Ja logisch , want dan is het het laatste stukje van het Testament en/of “Over de doden niets dan goeds”, want dit was onze lotsbestemming.
  En natuurlijk is het team van Professor de Jonge dat mij als antwoord stuurde “geen tijd voor gepraat want we hebben het te druk” net zo belachelijk.
  Sterker nog!
  Ik denk dat geen enkele therapie nog zal werken en zo dit toch is zal de indivuele chaos en/of woede daarna alleen maar toenemen.
  Met andere woorden: Zo hij zijn “cliënten zou verhalen over het einde voor ons allemaal” denk ik dat er sprake zou kunnen zijn van iets dat “berusting” heet.en/of “geestelijke rust”.
  Nu heb ik dat dan wel niet kunnen bewerkstelligen met mijn blogje, maar velen hebben wel in zichzelf gevoeld dat zij steeds meer gaan hinken op twee gedachten en/of schizofreen met het verhaal omgaan.
  Dat is in ieder geval al de eerste stap naar iets wat heet “berusting”.

  Wordt vervolgd..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Maar om die reden ben ik echt niet met de website , de film van Jenze over de “mongool mens” en het blogje begonnen.
  De diepere reden is dat toen ik in een van mijn diepste “uittredingen” ooit aanbelandde bij “De Geheime Witte Broederschap” besefte ik dat ik het meegedaan aan het grootse spel van “De leugen voor kosmisch welzijnl” .
  Hoewel ik daar nog steeds volledig achter sta, vond en vind ik dat ik die bewuste leugen nu dien te ontmantelen.
  Waarom?
  Ik deed er toch aan mee!!!
  Ik weet ook wel dat er nog een laatste profeet van dit “illuustere” gezelschap komt, maar mijns inziens komt hij pas als “de kogel door de Kerk “ is.
  Het is een prachtige gezegde, maar dit betekent voor mij dat de oorlog naar alle waarschijnlijkheid zal beginnen met een vernietiging van het Vaticaan.
  Ook hierover heb ik al eerder mijn zegje gezegd.
  Die laatste profeet zal ons namens God en zijn Goddelijke Kosmos bedanken, maar...
  Dan is het al oorlog en/of kermis in de hel en dan zullen weinigen dit horen of zien..
  Met andere woorden: Ik ben hooguit zijn wegbegeleider.
  Oh...
  Terwijl ik dit opschrijf zullen er misschien nog meer mensen mij volkomen geflipt vinden, maar daar kan ik echt niets aan veranderen en trek het me zelfs niet aan.
  Als toeval slechts iets is wat ons toevalt uit onwetendheid, kreeg ik die “Uittredingen” ook niet toevallig en zeker niet alleen voor mijzelf.
  Voor mijzelf was dat wel het moment dat ik echt inzag dat het mensenspel perfect was , maar ook dat ik door alle giga-tegenslagen in mijn leven het echt als dankbaarheid kon ervaren.
  Tenslotte...
  Die dankbaarheid wil ik slechts met een ieder delen ... ook al is dankbaarheid in deze wereld een absolute fake geworden voor als U de hemel wordt ingeprezen .

  Helaas..
  Dat is de harde werkelijkheid..
  En nu kan ik echt berusten en zit mijn taak erop.
  Daarom noem ik mij af en toe....

  Het offerlam ..

  BeantwoordenVerwijderen
 3. En of mijn sombere Kerstboodschap nog niet voldoende was las via Xandernieuws op het Duitse Financieel Dagblad hoe een Finse Minister de situatie als pure kanker betitelde.
  Hier de link
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/25/merkel-fuerchtet-untergang-wenn-wir-so-weitermachen-sind-wir-verloren/

  Zucht
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik heb nog één aanvulling waarom ik het naar buiten bracht: dit kwam van Maria.
  Toen de cirkel rond was was ik zeer in twijfel of ik het verhaal naar buiten moest brengen.
  Ik had toen weer een uittreding gehad waarin ik gedwogen werd het naar buiten te brengen, omdat als de laatste profeet Confissius zou verschijnen in het Engelenland zou de oorlog al zijn begonnen en hoe hij de wereld komt bedanken voor onze inzet zou voor velen niet meer aankomen.
  Nu ze het mij vetelde kwam dat beeld weer terug.
  Is het niet allemaal te bizar bijzonder?

  En mede door Xander-nieuws heb ik daar heel voorzichtige voorspellingen gedaan dat de oorlog of rond het Carnaval der zotten of rond Pasen zou starten en dat het einde verhaal zou zijn op Kertmis 2017.
  Ook dit bleek in Genesis te staan volgen Bijbel-idioten.

  En het allergekste was dat ik vanmorgen een mailtje kreeg van een theoloog en .technicus, die mij vertelde dat de oorlog al in Januari zou beginnen.Maar volgens mij moet dan het Amerikaans congres bijeen komen voor een nieuwe geld-bijdrukking en volgens mij zal de Illuminati dat tegenwerken.
  Ik had een lang telefoongesprek met deze man en hij bleek een pure Jood te zijn, die zich niet echt in de Kabbala had verdiept, odat hij er zelf niets over vertelde..

  Siegfried..

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hier wel een heel bijzondere reactie van mijn nieuw contact met een theololoog en desondanks Jood, die - dat voelde ik al aan mijn water veel meer wist dan wij kunnen geloven.
  Hier is de voorzet op iets wat al bijzonderder is dan normaal en wat duidelijk maakt waarom ik het "offerlam' als nickname koos.
  Dit is zijn eerste reactie op onze email- wisseling..
  Dit is zijn website http://www.pentahof.nl/

  Siegfried,
  In jouw naam lees ik twee dingen van yin en Yang, nl de sieg of oorlog, en fried de vrede. Bok wijst naar de laatste kosmische dag. Over de getallen kun je uitgebreid op mijn website lezen, zoek naar brochure 555 en 666. Nu ben ik aan 777 toe.
  In het wapenschild van onze Veluwse Israel-Vrijstaat zie je de waterman rechts, en het vissentijdperk links in het onderste wapentje van de stad Ede.
  Mijn naam is Van der Meer, van het watermantijdperk, er bestaat geen toeval. Pieter is Peter, Petra, rotsman, daar breken de autoriteiten zich op stuk.
  Ik zal je zsm over 144.000 nog meer toezenden.
  In het wapenschild van de VIV zie je de regenboog, met daarin 12 levensbloemen (flower of life) en 12 is een kosmisch getal, de dierenriem, waaraan ogenschijnlijk de 13e ontbreekt, maar die is er wel, verborgen. Ons geluk is er en is komende, en de gebeurtenissen die zich momenteel afspelen zijn geboortenissen. En jouw visie op de geboorte en de placenta is heel interessant en verklaart heel veel van Eva en Adam en erflast. Ik heb enkele studies over ons 3e oog op onze website staan, en daar gaat het om dat deze verkalkt is.

  Groeten Pieter Sr

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Tot mijn verassing is Pascal uit het dodenrijk weer opgestaan met het volgende verhaal.

  Goeiemiddag Siegfried,
  Ik heb de brief van Einstein nog niet gelezen... maar..
  Dan kwamen je voorvaders toch van Mars ? en ik weet me te herinneren dat je ook eens schreef dat je in één van je dromen werd meegenomen naar andere planeten ?
  Daarnaast is het ook bijzonder dat het sperma van de Marsmannetjes dan wel compatible was met de eicellen van de aardse vrouwtjes.... Maar misschien deden ze dan toch wel al met hun technologie aan een soort IVF... bewust dus met de wetenschap van en voor de toekomst. Daarnaast is er ook veel te vinden op internet over vergrote schedels die gevonden zijn... http://www.kronosworld.nl/Peruschedel.htm
  maarja.. Het doet er ook allemaal niet toe...

  Het toeval wil dat ik begin vorig jaar al vluchtend weer begonnen was aan een schilderij die ik al jaren daarvoor had opgezet in een woeste bui na oorlog met Debby... Dit begon met een groot kruis in het midden en nu ligt er een heel ander schilderij overheen en zag steeds weer een stukje waar het heen ging. Het kruis staat er nog en ik zal hem je wel laten zien als hij bijna klaar is. haha.. ik ben bang dat het niet nodig zal zijn deze zelf te verbranden.

  Dan nog twee linkjes van Wiki over een al eerder klein zoektochtje naar de namen van de maanden Januari en Februari waar volgens mij ook nog weinig over is gezegd, ik vond het wel bijzonder. Het moet mijn inziens natuurlijk ergens te verklaren zijn waarom het nieuwe jaar bij ons in Januari begint.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Janus_(mythologie)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Februus

  Je laatste berichtje over de Joden en de aardbewoners ziet er voor mij te zwart wit uit maar het heet ook niet voor niets het Jodendom natuurlijk want het Joodse klootjes volk zou in dit licht toch wel blij moeten zijn geweest met Hitler en dat ziet er nu toch ook uit als het tegendeel.
  Toevallig ken ik al zo'n 10 jaar een Jood ( natuurlijk...haha..David) die als vriend van m'n baas vaak op mijn werk langs komt en nu bijna dagelijks. Ik weet dat hij wegvlucht van zijn Nederlandse vrouw die nu in Israël woont door in Nederland te blijven. Wat mij het meest opvalt is dat hij een meester is in manipuleren en na enige gesprekjes denkt hij echt dat Israël onverwoestbaar is. Achja, het is toch werkelijk een dolgedraaide wereld waar niemand meer echt weet wat die doet of zegt.

  Op hoe moeder aarde bezwangerd werd kan ik alleen filosoferen maar dat heeft natuurlijk de hemelse vader gedaan. Het is uiteraard een fusie van stoffen geweest in een periode van aardse afkoeling maar er moet toch iets over gezegd kunnen worden wat makkelijker in te beelden is zoals ik al aangaf over bijvoorbeeld de maan. Tevens denk ik gezien de nagelaten mythologische verhalen dat de planeet Uranus er ook een grote rol in heeft gespeeld. Wellicht was de meteorieten regen van een explosie van hem afkomstig.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hoi Pascal,
  Nu je het zegt kan ik me herinneren dat ik in een van mijn uittredingen - ik gellof zelfs - op Mars ben geweest, maar zeker weet ik het niet meer.
  Gelukkig ben ik al aan het dementeren om het midden te eren [haha]
  Maar je moet wel die brief lezen om mijn voorzichtige conclusie te kunnen begrijpen.
  Maar ik moet wel lachen om je IVF mogelijkheid.
  Mag ik je vragen?
  Wat zou jij kiezen als de keuze had tussen een leuk vrijtje of IVF?
  Het verhaal gaat over marsmannetjes en lachwekkend genoeg stond er vandaag op Nu.nl een verhaal over het sturen van mannetjes naar Mars , terwijl ze eerst 1 man en 1 vrouw wilden sturen.
  Dus...is dit toeval?
  Maar hier was leven en ze mogen er dan wel iets anders hebben uitgezien, maar wil niet elke vrouw een man van "status" en "wijsheid" ik haar bed hebben?
  [ ben benieuwd of de gemancipeerde vrouwen hierop reageren ...haha ]

  Dan je woede delen met vluchten in het schilderij.
  Wat dacht je waarom ik zo blij was met het blogje?
  Er is echt niets nieuws onder de zon.
  Mag ik je vragen wat soort "kruis' het was? haha als je begrijpt wat ik bedoel?

  Dan je mythologie t.a.v. Januari en Februari.
  Deed ik niet een heel voorzichtige voorspelling dat Januari de FED Amerika fialliet liet gaan en dat mogelijk rond carnaval in Februari of rond Pasen de eerste bom zou vallen.
  Ik noemde Pasen, omdat - net als Kerstmis - een Christelijke feestdag is voor God en niet voor de mensen. Haha ...lachen toch!!!

  Dan het volgende probleem voor jou.
  Was het Hitler niet die de Joodse Staat stichtte in een land van van de Palestijnen was?
  Hij was toch ook als pion van de Joodse Illuminati was?
  Ja...Lachen dat je een rasechte Jood bent tegengekomen die gebrainwashd is dat alleen de Joden in God's Rijk worden opgenomen.
  Oh...
  Ik vind het echt een steeds groter sprookje worden.

  Tot slot je visie over de "bezwangering van Moeder Aarde". Waar het sperma als meteorieten .vandaan kwam weet ik echt niet. Maar de maan lijkt me niet mans genoeg.
  Of het Uranus is of dat kwispelende hondje Pluto ...sorry ik weet het echt niet.
  Maar vindt je het niet bijzonder dat je kinderen geboren werden toen zij hun eigen stofwisseling ter hand namen en wij het doen door steeds meer vuur te maken?
  Voor mij ziet dat er hetzelfde uit.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Goeiemiddag Siegfried,

  Terug komend op je reactie..
  haha...Ja inderdaad lachen dat de feestdagen zijn voor kosmisch welzijn. Ook lachen dat ze nu alleen mannen naar Mars willen sturen en toevallig is het natuurlijk allemaal niet.
  Wat betreft je voorzichtige voorspelling heb ik ook zoiets van dat ziet er wel naar uit. Toch heb ik mede door de berichtgeving over o.a. Fukushima dat het zou kunnen dat die verhoogde straling ons nog wat lucht geeft voordat de eerste bom valt maar... we zullen zien.
  Wat ook niet toevallig is -ik las een berichtje op Xandernieuws- dat het wel duidelijk wordt waar- in dit licht van de Mars-mannetjes- dan het beeld van Satan vandaan komt. Mijn inziens kan het dan ook niet anders dat zij ook het Pentagram met de 5-elementen leer op aarde brachten en dat -mede door het wegkapen van de vrouwtjes- dit door de aardbewoners later als het slecht werd bestempeld waar de nazaadjes van die weters dan gebruik van maakte in de verhalen van de Bijbel. Ik schrok er een beetje van want.. haha...toevallig had ik aan het kruis in m'n schilderij een pentagram gehangen.
  Dan is er ook nog het Maya verhaal met de geboorte van Venus in 3114 BC dat hoogstwaarschijnlijk betekend dat Venus toen tijdens de omkering van de magnetische polen van de zon werd meegetrokken en nu niet toevallig tegengesteld om haar as draait ten opzichte van de andere planeten. Volgend vanaf de aarde laat Venus door haar retrograde beweging een pentagram zien. Daarnaast is er ook nog eens niet toevallig een boek van Von Daniken met als Titel: De dag dat de Goden kwamen: 11 aug 3114 BC. http://www.kizmetsboekensite.eu/boeken/de_dag_dat_de_goden_kwamen.php
  Betekend dit de datum dat de Mars cyclus eindigde met een alles vernietigende oorlog ? Ik weet het niet maar het betekend wel dat de Mars mannetjes al eerder op aarde kwamen. Niet belangrijk natuurlijk maar er rijst bij mij nu wel de vraag hoe dit dan zit met de oude wijzen uit het Oosten die toch uit China kwamen ? Het doet mij allemaal denken aan dat er zelfs meerdere invasies zijn geweest van andere planeten zeker gezien o.a. deze link..

  http://plazilla.com/bosnische-piramides-zetten-gevestigde-wetenschap-voor-raadsels

  Achja, en dan zit ik hier naar buiten te staren naar een reclamebord waarop staat 100 jaar Daniel de Hoed, maak kanker kansloos.. hahaha! What a crazy world we're still living in.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Haha Pascal,
  Ik vraag me toch echt af wat je op je werk doet als ik je laatste woorden lees. Komen er geen schadeclaims meer binnen ?
  Praat me maar niet meer over de Daniel den Hoed.
  Maar terwijl ik het opschrijf was dit verkankerde ziekenhuis dat vroeger in Den Haag stond ooit mijn redding voor dat wereldcongres "From woundhealing to cancer" en wel door de baas van dit spul [Prof. van der Werff-Messing ] voor ongelovige Thomassen.
  Maar nu je echte reactie.

  Wat ik wel bijzonder vindt dat die feestdagen - dat moet nog blijken - exact samen gaan vallen met onze ondergang Is dat niet de Kabbalistische wijsheid als geheime leer?
  Dat was waarschijnlijk de wijsheid van de Marsmannetjes.
  Alle zogenaamde sprookjes over de hele wereld zijn er het gevolg van geweest.
  Sorry, maar ik kan het echt niet anders vertalen.
  Misschien vertelden ze wel degelijk de keiharde waarheid over ons lot in de - voor ons nog - veree toekomst.
  Ik zeg dit omdat wij echt niet veel verder kunnen kijken dan de dag van morgen en ook niet verder terug {ziende blind en horende doof aan het einde der dagen.
  Dan praat ik toch voor iedereen tegen "windmolens" .
  Dan is het toch logische dat ik de boeken in ga als doemdenker eerste klas?
  Dan is het toch logisch dat ik gek werd verklaard?
  Het is hooguit fantastisch dat de brandstapel voor zulk soort mensen is afgeschaft?


  Had toevallig net een telefoongesprek met Fons waarin ik als complot - de mogelijke oorzaak van die Fukushima-ramp aan HAARP zou kunnen toeschrijven als eerste actie van wat er komen gaat.
  Ware het dat ik ooit op de website een blogje had waar ik veel info van de wereld ontving en o.a. over Haarp-energie die aardbevingen kon creeëren .
  Natuurlijk heb ik me daar nooit in verdiept. Ik had het al moeilijk genoeg met die oude Chinese nalatenschap..
  Ik weet haast wel zeker dat het Pentagram met zijn 5-elementenleer ook van de Marsmannetjes afkomstig is,
  Het zou heel goed mogelijk zijn dat von Dänicken als datum heel dicht bij de waarheid zit.
  Ik had dit zelf rond 6000 jaar gelden ingevuld.
  Als ik dit in sterretijden projecteer zijn dit ongeveer 2 sterretijden.
  Maar dit zou - ik ben geen astroloog - helemaal kloppen - en ook met je ompoling van Venus - als dit voor Mars ahw. hun overgang zijn van hun Vissen naar Waterman zijn.
  Ik zeg dit omdat alle cycli en omkeringen daarin ook hetzelfde moeten/kunnen zijn, maar dit is gewoon in het koffiedik kijken.
  Het is meer mijmeren dan weten [ haha] .
  Maar ik denk zeker te weten dat daar de vooravond van hun zelfvernietiging ligt en ze dus niet meer terug konden gaan.

  Belangrijk is het natuurlijk helemaal niet meer.
  Maar het is wel duidelijk dat - marsmannetjes of niet - er in die tijd wereldwijd onbegrijpelijke bouwsels zijn gevonden , die vele archeologen nog steeds als raadsel zien.

  Siegfried..


  BeantwoordenVerwijderen
 10. Pascal,
  Ik besef dat het wat warrig overkomt.
  Ik plaatste dit antwoord, alhoewel ik voelde dat er iets niet klopte.
  Ik geloof dat het astronomisch wel bekend is dat onze planeten één voor één zijn ontstaan.
  Volgens mij zijn dat giga zonne-erupties, maar daar kijkt de astronomische wereld - wat ik daar van Discovery of Nat. Geographic van meekreeg wel iets anders over.
  Maar de verste planenten zijn wel de oudste.
  En dat kan betekenen dat Mars misschien precies 2 sterretijden eerder is ontstaan dan Aarde.
  Als dat correct is loopt hun astrologie dus precies 2 sterretijden als evolutieproces voor op die van aarde.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen