Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zaterdag 2 november 2013

“Aan het einde der dagen gaat alles in stroomversnelling” en “Eind goed Al goed”.
Beste Mensen,
Het spijt me, maar ik moet nu echt stoppen, want ik weet “bij God” niet wat ik nog voor nieuws kan vertellen..
Allereerst moet ik een ieder bedanken voor Uw participatie op het blog.
Het blogje heeft mij niet alleen in leven gehouden, maar mij tevens geprikkeld om nog een aantal “missing links” te ontrafelen.
Als er dan ook maar één gezegde op mij van toepassing is, is het wel “DOOR SCHADE EN SCHANDE IETS WIJZER.
Helaas is onze kleinmenselijke reactie boosheid, waardoor wij het nut van deze gezegde als waar cadeautje van onze naaste ongeopend de prullebak in gooien.
Helaas geldt voor de spiegel...EER of AANZIEN hetzelfde.

Zoals ik al eerder zei, was het blogje voor mij een lange en moeizame weg om nog te zoeken naar de laatste puzzelstukjes van “De Nachtwacht”.
Met name de laatste twee inzendingen van Raimond en Dennis over respectievelijk mijn stamboom  en die van de wereldleiders achter de schermen waren voor mij een ware openbaring , die mij een totaal ander licht lieten zien waarom ik uiteindelijk wereld’s buiten spel werd gezet.
Nu is praten over de eindtijd dan wel al vrij normaal,maar minstens 75% “nichten” dit onderwerp uit angst voor zien.
Maar in 1980 was iedereen nog enthousiast bezig met meer en beter.
Het leek wel of “the sky the limit” was.
En dan komt Bok met een lezing over “Cancer, its like economy” voor een gehoor van zo’n 1000 mensen, die nog in de roes van meer en beter leven. Dan kun je toch alleen een volksoproer verwachten?
En een jaar daarvoor had ik de medische wereld al voor schut gezet met een wereldcongres “From woundhealing to cancer”.
This last lecture was really the limit en kreeg het galgje!
Een waar cadeautje dus.
Het was een waar cadeautje zoals Anton Blok - antropoloog - dit zo kenschetsend publiceerde in één van zijn boeken.
Het is als het spreekwoord “Door schade en schande wijs” en het galgje deed mij verder zoeken. omdat ik absoluut niets begreep waarom dit “barbertje moest hangen”.

Met name de zoektocht van Dennis over - om met Robin de Ruyter te spreken - de Satanische Bloedlijnen was deze laatste lezing  de druppel die de emmer deed overlopen voor het geheime genootschap Rothschild /Rockefeller/ Bilderberg.
Dit leidde niet alleen tot Staatsgevaarlijk zijn, maar het was zelfs wereld’s gevaarlijk!!! ...zeg ik nu.
Ik was gewoon te vroeg met mijn vergelijking van kanker en de verkankering van het geldsysteem en als men dit au serieus zou nemen was de paniek veel te vroeg ontstaan.
Projecteer het maar op jezelf als ik als dokter zie dat je geen lang leven beschoren bent, terwijl je je nog levenslustig voelt.
Dat pik je toch ook niet!?!
Wie is er wel eens naar een “waarzegger” geweest, die jou een onheilboodschap bracht?
Zo ken ik nog wel meer dingen die het daglicht niet mogen zien voordat het zichtbaar is.
Voor het groot geldt hetzelfde.
Ware mijn lezingen serieus genomen dan was - om te spreken in vergelijkingen - de bevalling van Moeder Aarde misschien wel een vroeggeboorte geworden als gevolg van een wereldwijde paniek.
Persoonlijk denk ik dat zelfs nu nog zo goed als niemand die totale vergelijking tussen beide - kanker en verkankering - nog steeds niet ziet. Zelfs de mensen op het blogje niet.
Maar door mijn staatsgevaarlijk worden,  belandde ik wel voor ruim 10 jaar in mijn ballingsoord Portugal.
Helaas  blijft een wetenschapper een zoeker en met de “Oude Wijsheid t.a.v. cycli die alle gelijk zijn” als handbagage had ik mijn handen jaren lang vol.
Men zegt zo simpel “Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is” en zo is het ook.
En lachwekkend genoeg beseft niemand echt goed wat die gezegde inhoudt en welke consequenties hieraan kleven..
Dit leidde uiteindelijk tot mijn website www.wetenschap-eindtijd.com , maar natuurlijk zaten er nog heel veel hiaten in mijn ontrafelingen.

Dit leidde weer tot het blogje, nadat ik op een Volkskrantblog Eindtijd-Openbaringen de grote lijnen al publiekelijk had neergelegd.[staat op het archief-blog]
Maar de kleine missing links in mijn ontrafelingen bleven aan mij knagen en zijn - dat kan ik U zeggen - nog steeds niet allemaal ontrafeld.
Het klinkt misschien vreemd dat ik mijn persoonlijke zoektocht op deze manier heb gedaan, maar het publiekelijk neerleggen van de artikeltjes is ongeveer hetzelfde als medische artikelen publiceren in tijdschriften.
Dat is en blijft toch verduiveld lastig.
Het is mijn gekte van “wetenschappelijk” zoeken naar het daarom achter het waarom.
Daar is in feite iedereen op zijn of haar manier of niveau mee bezig .
Zo heb ik - mede door het feit dat het blog zo veel bekeken werd - voor mijzelf en daarmee voor anderen - steeds weer een kleine “missing link” gevonden nadat ik mij daar weer in vastbeet.
Waar ik echter totaal geen vat op kreeg waren data waarop wij “het aardse tranendal” echt zouden gaan verlaten.
En die hiaten zijn er nog steeds , maar de tijd heeft geleerd dat verder zoeken echt niet meer nodig is. Om het cynisch of plastisch te verwoorden liggen wij al met één been in het mortuarium.

Mede door een artikeltje op Xander-nieuws alwaar werd gesuggereerd dat alle Islamitische en Christelijk feestdagen iets te maken hebben met onze eindtijd werd mij wel duidelijk dat alles - maar dan ook alles [ zelfs in het gesproken woord ] - tot in de Perfectie geweten is en wat nog steeds als werelds geheim bewaard is gebleven.
Dat ik zelfs de laatste profeet - een sterrekind uit “Engelenland” - samen met Maria heb weten te traceren is al bijzonder genoeg, maar verder dan waar ik nu ben kom ik niet.
Ik besefte gewoon dat de laatste missing links voor mij een brug te ver is.
Dus begin ik er niet meer aan.
Wetend dat alles kosmisch ... astronomisch en/of astrologisch bepaald is, probeerde ik mensen met enige kennis van astrologie te enthousiasmeren, want persoonlijk weet in daar geen donder van en ook dit is  een zo complexe wetenschap dat ik daar zelf echt niet aan hoef te beginnen.
Maar alleen al de naamgeving van de “Sterretijden en haar symbolen ” was voor mij voldoende om te weten dat de overgang van het Vissen-tijdperk naar het Waterman-tijdperk mij hier al zekerheid in gaf.
Het enige probleem is en blijft dat tussen actie en reactie een tijdspanne zit: een tijdspanne die ik absoluut niet weet.
Om dit weer te relateren met eerdere overgangen van culturen had ik daar misschien wel achter kunnen komen, maar ook daarin liet mijn exacte kennis der geschiedenis der culturen mij in de steek.
Het enige wat mij na het verhaaltje op Xandernieuws over de Islamitische en Christelijke feestdagen iets zouden vertellen over de eindtijd was daarin een mogelijk sleuteltje.
Maar wetend dat het woord zelf ook tot het einde der dagen zijn zuiverheid zou behouden,  lijkt het niet zo moeilijk om die feestdagen in relatie met de einddatum te analyseren.
Hemelvaartdag??? Is dat de dag dat wij gaan Hemelen?
Kerstmis en/of de “geboorte” zou dan voor mij  de baring  of Öpenbaring” van het leven kunnen zijn.
En last but not least hebben wij Pasen waar het “Ei van Columbus” ook te maken moet hebben met iets van de grootste omslag in de geschiedenis van het leven. Is dit misschien “het begin van de “Baring” van Moeder Aarde? Het barsten van het ei !!!
Dan zou dit alles - als je dit zo leest - toch voor astronomen een klein kunstje moeten zijn om dit na te trekken nu we met vrij grote zekerheid kunnen stellen dat dit 2014 of 2015 is?
Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, maar dit geldt eigenlijk voor alles en is in werkelijkheid wel de spiegel.
Als ik alleen al kijk hoe economen nu nog steeds over elkaar rollen met wat wij zouden moeten doen is het echt “zoveel hoofden zo veel zinnen”.
En hoe de Islamitische feestdagen als Ramadan, het Suikerfeesr , het Offerfeest en De bedevaart naar Mekka hierin verweven zijn is daarin dan net zo interessant .
Maar ook hier weet ik helemaal niets van.
Kortom....
Er zijn nog zeker wel braak liggende stukjes, maar net zoals wij absoluut niet willen weten wanneer wij ons individuele  leven met het eeuwige - als zijn als stof - gaan inwisselen  is er niemand die dit uitzoeken echt de moeite waard vindt. .
Dus dit was mijn zoektocht dat met deze twee laatste verhalen van Raimond en Dennis wel een prachtig sluitstuk van het blogje is.

Tenslotte is het voor mij al voldoende dat ik mocht meemaken dat de wereld tot een gekkenhuis is veranderd en dat de chaos met de dag erger wordt.
Is dit niet nagelaten als “Aan het einde der dagen gaat alles in stroomversnelling”?
Het is als de baring van een kind, die als vreemd lichaam wordt afgestoten als het kind zijn eigen stofwisseling ter hand neemt . Dat deden wij toch als Lucifer Vuurmakers al een hele lange  tijd?
Goed!!!
De Openbaring staat voor de deur en zodra het “Hoofd van deze Zwangerschapscyclus”  geboren is, zal de Zondvloed van het aardse “Vruchtwater” geboren worden, waarna onze Moeder na het Waterman-tijdperk weer ledig zal zijn.

En onderwijl is onze grootste Moeder - het illuustere Zwarte Gat - al miljarden jaren zwanger van het afval van Haar Yange Zoon ... ons HeelAl dat via de navelsteng “De Melkweg” gevoed werd.
Toen ik destijds Stephan Hawking daaromtrent wilde benaderen met zijn Big Bang/ Big Crunch theorie bleek hij al op Pauselijk gezag te moeten stoppen met zijn onthullende theorieën.
Toen vond ik dat wel erg bizar, maar...
Ook dit heeft mede door de ontrafelingen van Raimond en Dennis mij licht verschaft in spelonken die ik niet kende.
Met andere woorden:  Ik ben zo langzamerhand echt wel uitgekakeld en...
Een waardiger afscheid van het blogje kan ik mij niet voorstellen.

p.s.
Natuurlijk blijft het blogje in de lucht totdat de Illuminatie de stekker uit internet trekt.
Tot dat moment zal iedereen nog met op- of bemerkingen kunnen komen via mijn mailbox.
Maar - nu ik weet waarom ik tot monddode ben gemaakt - kan ik nog slechts zeggen...
“Dit was volkomen terecht”
En ... de laatste missing links zal ik nooit vinden.

Siegfried Willem
Kleinzoon van Siegfried “Thomas” [ de ongelovige ]
Zoon van Johannes  [ mijn wegvoorbereider ]
en...
Willem is “wil voor hem” en/of U allen.
Het stond in mijn naam gegraveerd.

72 opmerkingen:

 1. Pascal mailde mij het volgende.

  Goeiemiddag Siegfried,
  Ik begrijp dat het nu echt einde verhaal is en wilde je bedanken voor al je vertellingen. Ik heb je laatste berichten gelezen en misschien had je reactie van mij verwacht en misschien zeker op het stukje van het wonder enzym placenta waar Raimond je de links over stuurde. Ik moest ook wel heel erg lachen om de naam ''platte cake'' maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel erg triest.
  Misschien leuk om te vertellen dat de vrouw van m'n vriend ook placenta pillen heeft genomen na haar bevalling en nu het potje aan het op maken is. Ik had ze besteld omdat ze wilde luisteren nadat ze na haar eerste kindje een postnatale depressie heeft gehad.

  Daarnaast vond ik het leuk dat je aankaartte dat in dit evolutie spel van eerst de verkalkte brug en daarna aplacentar ook in de cycli van al wat is te zien moet zijn. Natuurlijk heb ik me daar ook over gebogen met het gegeven dat alles uit elkaar geboren is en er dus een moment in alle cycli te zien moet zijn waarop het kind zich begint af te sluiten van de moeder. Ik heb mijn kop daar al zo vaak over gebroken maar ik ben daar echt te dom voor. Ten eerste mis ik de precieze kennis en ten tweede kom ik dan altijd op oneindig draaien uit omdat de ene cyclus overgaat in de andere en wordt het dus te onoverzichtelijk. Ik heb er wel wat van op papier maar dat is echt niet leesbaar.
  Hoe zie jij deze veranderingen terug in de energetica van Al wat is ?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. haha Pascal.
  Jij was de eerste die het verhaal echt "had opgegeten" en eerder gek werd dan dankbaar.
  Jij was ook de eerste en enige - zo ver ik weet - die het verhaal van "de platte koek" sereneus nam.
  Maar mij bedanken is echt niet nodig, want ik voelde me schuldig dat ik dit destijds - toen mijn stamboom nog vol in bloei stond - mee heb gedaan aan iets wat "wij" [haha] het leugentje om bestwil noemden.
  Wat dat betreft zijn wij echt "Ïk-Goden" van onze eigen gedachten ge- of verworden!!!
  Voor velen klinkt dit "Alle-Jesus" arrogant, maar dat mag in deze tijd van"öntkenning".
  Haha

  Maar nu je vraag.
  Ik zie het zo...[ en daarmee zeg ik dus niet dat ik 100% zeker ben ]
  Het hele evolutieproces was een aanpassing aan de afkoeling van aarde / zon / en andere planeten en zelfs alle sterrestelsels.
  Maar in het begin van de Big Bang was het Zwarte Gat leeg.
  Om in menselijke termen te spreken was het Yin leeghoofdig [haha woordspeling]
  Zij zoog alles wat Yange sterrenstof was via haar navelstreng - de Melkweg - op en werd zwanger.
  Ze wilde en wil nog steeds haar "kind in haar buik"nog niet aan ons laten zien.
  Daarom noemen wetenschappers het ook het Zwarte Gat.
  Mag ik zeggen dat Haar zwangeschap gelijk liep met het leven op planeten?
  En als we naar de evolutie kijken kwam de mens op het toneel toen de grootste groeispurt op aarde al danig verkleinde .
  Gebeurt niet alles tezelfdertijd?
  Grappig hé.
  Feitelijk was de komst van de mens ook het moment dat de nieuwkomer in het Zwarte Gat al haast volgroeid was. Laten we zeggen al levenswaardig, maar nog wel een couveuse-kind.
  Met andere woorden; Dat was het begin van de "Öpenbaring".
  Wij gingen als vuurmakers onze eigen stofwisseling ter hand nemen [ Lucifer-mens] en tezelfdertijd gebeurde dit in onze "bovenwereld"..
  Dit was - pak weg - zo'n 2 miljoen jaar geleden.
  En zo'n -pak weg - zo'n 6000 tot 8000 jaar geleden [ ik weet niet precies wanneer de hoogconjunctuur in het huidige Perzie en/of Iran was , maar ligt in het land van Eufraat en Tigris ]
  was de - zoals de Bijbel naliet - de "zondeval" en zo prachtig verwoordt als "het opeten van de appel der wijsheid"..
  Besef wel dat het nog ongeoren kind wel yang is t.o.v. de moeder.
  ik zeg dit omdat het kind zich echt vrij vecht bij de geboorte.
  Hoe en waarom de vrouw "die zonde" beging weet ik niet, maar het kan goed zijn dat dit een eind van een kosmische cyclus was en dus gekleurd was door volksoproer en allerhande vluchtwegen zoekend . Maar dit zeg ik heel voorzichtig.
  Dit is voor onze "Zwarte Moeder" ook het moment dat de Melkweg - Haar navelstreng ] de eerste tekenen van verval of dichtslibben vertoonde [ zie op de website het lange verhaal ], waarmee ik destijds o.a. het Max Planck Instituut benaderde en pas reactie verwacht als "De Zwarte Moeder" is bevallen. [haha].
  Op dat moment begint het grote gevecht tussen moeder en kind...in het groot en in het klein.
  Is dat niet dat de vrouw zich moet vermannen?!?
  Zie je de vergelijkingen?
  Over de emancipatie van de vrouw als gevolg van het niet opeten van de placenta heb ik - denk ik - al genoeg woorden over "vuil gemaakt".
  Maar in het gorte geheel bezien zijn wij toch allemaal yang t.o.v. het Zwarte Gat?
  En last but not least...
  Op het moment dat hier de Openbaring een feit is ,zal ook het Zwarte Gat bevallen van een nieuwe levenscyclus.

  Is dit ongeveer waar je naar op zoek was?

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Goeiemiddag Siegfried,

  Ik houd het goede maar vast dan...haha

  Maar waarom publiceer je die verhalen niet ?
  De laatste artikeltjes op het blog over de illuminatie heb ik niet zoiets van godverdomme.. is dat vreemd ? waar was het mensdom zonder deze leiders geweest ? Persoonlijk denk ik dat zij niet exact de cycli kennen die allen elkaars gelijke zijn... maar misschien wel één of twee, een man en een vrouw, dan is het hoofd van de illuminatie een geëmancipeerde vrouw en de man is veryint en kijkt nu slechts hoe het zich voltrekt... haha

  Natuurlijk kreeg je geen reactie op het placenta verhaal maar dat maakt in mijn ogen niets uit.

  Natuurlijk is het ook niet belangrijk maar wat wel ? Ik heb er zelf wel een idee over want het is een spel van omkeringen van aantrekken naar afstoten en vice versa maar het simpel zien en op andere cycli plakken lukt niet, dus... laat ik bij het einde beginnen met de aanloop naar mijn vraag(en)...

  De verkalkte brug is een begin van een afsluiting van een energie wisseling die een stofwisseling opgang brengt ? De afsluiting geeft eerst een groei van de stilstand en/of spanning wat bij ontlading een andere stofwisseling op gang brengt. Maar die ontladingen doen de spanning niet direct volledig ontladen ?
  Wat doet die verkalkte brug en/of afsluiting groeien ?

  Is de placenta een intermediair tussen verschillende cycli die uni en versum draaien ? Waarom was daar aan het einde van de evolutie een intermediair nodig ? Waar komt het placenta enzym vandaan ? Zit dit niet ook in sperma ? Is het te vergelijken met de kern van energie ? Die ''mankind'' bij gebrek en/of uit nood hervond in de moeder ? Er zelf energie van krijgt, daardoor kan groeien naar het licht en de moeder er tegelijkertijd gebruik van maakt ?

  En last but not least ...Is dit alles niet een gevolg van verzwakking ?

  Kunnen deze vragen een opening geven ondanks dat het erg chaotisch is om ook kanker er in te passen ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoi Pascal,
  Ik heb het snel doorgelezen en hier neergelegd.
  Maar ik moet wel even rust om je moeilijke vragen/ visies/ ect op me in te laten werken.
  Als ik er niet uitkom zeg ik het en misschien zijn er anderen.

  Ik ben met jou van mening dat die Illuminati een bijzondere taak hadden.
  maar gezien dat de hoofdfiguren Kabbalisten zijn denk ik persoonlijk dat zij niet in die cycli zelf kunnen kijken. Maar het effect is niet veel anders.
  Het enige wat mij veraast is dat zij die ondergrondse hotels hebben gebouwd en die "zadenkelders: in het hoge Noorden.
  Willen zij de zondvloed overleven en zien hoe het water in Steenbok verdwijnt?
  Ik vind dit een vreemde gedachtekronkel

  Dat placentaverhaal van die hyaluronidase-firma is natuurlijk erg lachwekkend en logisch dat ze net doen of hun neus bloedt. Ik heb toch helemaal geen zeggenschap in de wereld?!?

  Op de rest kom ik nog terug en misschien kan je je gedachtekronkels iets aanscherpen.
  Het inpassen van kanker is hierin wschl. niet zo moeilijk, want dat is wel een ultimate overlevingsdrift en/of tot het bittere einde tot je haast stikt veilig in de Moederschoot blijven...

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Pascal,
  Ben net wakker en dus iets helderder.
  Lees het weer en blijft chaotisch...voor mij
  Noem kanker liever "de omkeringscyclus" Dan wordt het wat duidelijker ...denk ik.
  In termen van zwangerschap is dit de omkering van de leiding nemen van eerst de moeder naar het kind. Dat zijn de eerste tekenen van de op handen zijnde "openbaring".
  Je vraag over de placenta kan ik niet plaatsen in deze vergelijkingen. Of het sperma hier iets mee te maken heeft weet ik niet. Ik weet slechts dat er een hormoon vrijkomt dat "human chorion gonadotropine" heet, die de energie wegneemt van moeder voor de ontwikkeling van de placenta.
  Dit hormoon HCG wordt in de "verboden geneeskunde" gebruikt om mensen snel te laten afvallen.
  Werkt fantastisch.
  Maar laten we verder gaan met "spreken in vergelijkingen, opdat wij het nu wel verstaan".

  Ik besprak al eerder de emancipatie van de vrouw...ook een omkeringscyclus.
  Het is de groei naar gelijkheid van Yin en Yang in het groot.
  Maar het Zwarte Gat kenmerkt zich door groei en ons deel van het HeeAl door afzwakking.
  Het gevolg is o.a. homofilie en kinderloosheid....dus stilstand.
  Een ander aspect is dat de vrouw nu een orgasme krijgt. Ik noem dat een micro Big Bang.
  Ach... Zo kunnen we - denk ik - nog wel effe doorgaan.

  Maar er is nog veel meer, waar ik vragen over had verwacht
  Ik noemde Kerstmis al als zijnde de Openbaring van "het grote kinderke Jesus.
  Is het toevallig dat er 1 week zit tussen Kerst en Oud en Nieuw?
  Volgens mij is dit in het groot de laatste sterretijd Steenbok, waarna de aade weer woest en ledig is.
  Zo zie ik het Chinese vuurwerk als de spiegel van de Big Bang in het groot.
  Opvallend hierin is dat het Chinese Nieuwjaar geen vaste datum is, maar gerelateerd is met de volle of nieuwe maan [ ben te lui om het op te zoeken]
  Komt alle "wijsheid" niet uit de Chinese koker?
  Het was wel mijn leidraad gedurende zo'n 20 jaar.
  Maar de Islamitische en Christelijke feestdagen Pasen en Pinksteren zijn toch ook geen vaste data? [als ik het goed heb] . Maar Kerstmis wel en het Nieuwe jaar wel.
  Zijn die al aangepast als zijnde eindtijd-fenomenen?
  Ik noemde eerder al de Maya-klok van 21-12- 2012 en de verschuiving naar 24-12-2012, omdat de aarde langzamer aan het draaien is.
  Dan moet het voor astrologen toch een klein kunstje zijn om dit met elkaar in verband te brengen?

  Mag ik het hier weer even bij laten?
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Mijn rechterhand Fons gat me deze link
  Siegfried goeiemorgen,
  zocht je dit..?
  http://www.wetenschap-eindtijd.com/recent_geloof/twee_geloven/innerlijk_vertrouwen/forum_EO/esoterie_en_gnostiek/kerstboodschap_2006.html

  Ach Fons...
  Ik weet dat ik nu in alles in herhalingen val.
  Is dat zinvol?
  Ken je de gezegde "frapper toujours"?
  Je moet kinderen toch ook constant achter de broek zitten opdat zij eindelijk op de pot gaan poepen?
  Helaas zijn volwassenen zo godverdommes "eigen wijs", dat wij eerst willen zien en dan pas geloven.
  Dus ben ik bezig met "een mission impossible".
  Maar...
  We zullen het zien en....GVD!!! het zal rauw op onze maag liggen!!! zei God!
  En die kan het weten.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Fons wederom...
  Siegfried,
  Naar aanleiding van het hele illuminatieverhaal heb ik nog een vraag waarin ik slechts kan gissen naar een antwoord.
  In de verhalen zijn de getallen 7 maar vooral 12 bepalend voor veel
  bv de 12 apostelen, .
  Nu mijn vraag in de kaballa/illuminatie symboliek is heel veel spraken van het getal 13.
  Zou het zo kunnen zijn dat zij 13 gebruiken als zijnde 12( + 1 geheime achter de schermen) ofwel de 13e apostel die het werkelijke verhaal verteld.ipv de dwaalweg....
  Zomaar een puzzeltje die voor mij niet op t blog hoeft...voordat we weten ha ha
  Fons.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Fons,
  Waarom is 13 het ongeluksgetal?
  Waarom hadden de Maya's het over de 13-de baktun?
  Hoe groot is het verschil tussen Yin en Yang en yin en yang?
  Waarom draait een electron om zijn neutron en niet andersom?
  Zijn wij als evolutie-proces niet gegroeid naar gelijkheid tussen yin en yang en Yin en Yang?
  Moet ik voor jou nu weer in herhalingen vervallen?
  Mag ik je vragen waarom de maanden van het jaar nog steeds 12 in getal zijn en dat terwijl het woord maand feitelijk een verbastaatding is van maancycli?
  Hebben wij niet 13 maan-cycli in een jaar?

  De 7 dagen in een week zijn ook weer gerelateerd met de 7 kosmische "dagen"...volgens mij.
  De mens kwam hier toch aan het einde van de 7-de dag Gods?
  Verdomme man...
  Ik weet zeker dat je ouders je probeerden Bijbels op te voeden.
  Waarom denk ik dat te weten?
  Zoek op internet maar naar de naam Alfonsus.
  Maar helaas vrat je die nonsens niet meer!!!
  Haha
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het is alsof ik met de knuppel in het hondehok te gooien er opeens behoefte ontstaat naar meer.
  Is de tijd dan echt rijp om de bakens te verleggen nu de waanzin in de wereld met de dag toeneemt?
  Hier wederom Pascal met ...

  Goedemorgen Siegfried,
  Heb je reactie gelezen en het is inderdaad duidelijker geworden wat betreft waar kanker te plaatsen is. Dus wanneer het kind de leiding van de moeder begint over te nemen en dit verloopt dan in een omkeringscyclus waarbij er steeds meer organen het afval van het eerste orgaan als voeding gaan verwerken ? Zou er te zien kunnen zijn welk orgaan het eerst begint met de eigen stofwisseling ? Begint dit dan ook in de hersenen ? daar waar de aardse evolutie geëindigd is ?

  Met de vraag over de placenta als intermediair dat de laatste dag van de aardse evolutie pas verscheen zag ik eigenlijk dat dit ontstaan natuurlijk ook een uit nood geboren ''laatste redmiddel'' is voor voortplanting en dus overleven ? en zie daar dus ook een vergelijking met kanker en/of een omkeringscyclus. Het niet meer opeten helemaal aan het einde van die laatste dag geeft een hechtere band tussen moeder en kind na de geboorte ? Dat is dan het begin van een nieuwe omkering ook weer om te overleven op veranderingen van de kosmische energie golven van yin en yang. Misschien dat zo de lengte van die genenis dagen af te leiden zijn.
  Maar oké al met al is alles altijd continu in omkering en behoef ik daar niet langer bij stil te staan, want stilstand maakt het chaotisch.

  Dan de feestdagen want natuurlijk is het niet toevallig dat er een week tussen kerst en oud en nieuw zit. Daar hebben we het wel al eens heel kort over gehad maar het is wel leuk dat je nu het gegeven erbij betrekt dat dit vaste data zijn en de andere belangrijke feestdagen niet. Dit zou daarom inderdaad dan als eindtijd fenomeen aangepast kunnen zijn. Dan is die steenbok tijd als week te vergelijken met een sterrentijd en is dat in het jaar te zien als 52 x 2600 ? Daarin is misschien dan ook helderheid te krijgen in de groei naar de 13e baktum want dit moet mijn inziens ook te maken hebben met de 4 seizoenen van dan 13 weken of 13 x 4.... maar ik kom erop terug.
  Over de andere feestdagen heb ik volgens mij al een keer aangekaart dat tussen Carnaval -Pasen-Hemelvaart-Pinkersteren 40-40-10 dagen zit... kan iemand daar iets mee ?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Pascal,
  Natuurlijk begint de "openbaring" in het klein met het gaan functioneren van de hersenen.
  Natuurlijk speelt onze "erflast' - haha voor ons mensen erflust - een grote rol in hoe de organen functioneren [haha... ben je een zeikert of zit je ergens mee in je maag???], maar...
  Er is één orgaan dat nog niet volledig ontwikkeld is en dat zijn de longen. Die zitten nog altijd vol water. Dat is de zwakste schakel. En één van de ziektebeelden is de zgn. "pulmonary distress" , die m.i. mede de oorzaak is bij het niet opeten van de placenta ,die tot onbehagen leidt bij het kind.
  Het is onderdeel van een ziekte die in de traumatologie bekend staat als "multiple organ failure" en waar mijn aangetrouwde familielid Friso aan is dood gegaan.
  Haha zucht...zucht.
  Die hechte band tussen moeder en kind lijkt misschien een God's zegen, maar de spiegel is er ook en m.i. veel erger.Het giga-trauma van de bevalling leidt ertoe dat moeders hun kind totaal niet kunnen loslaten en als een hyena achter hen aan blijft lopen waardoor zij nooit op vrije voeten kunnen komen te staan.
  Maar ook dit is niet voor niets, want hierdoor werd de vrouw wel steeds strijdlustiger en kwam echt in de harde wereld van zien te overleven te staan.
  Ze zijn nu een welkome gast in de militaire wereld, waardoor er niet constant hoeren naar het front behoeven te worden gestuurd...zal ik maar zeggen.
  Met andere woorden... Zij ging echt meedoen met het keiharde gevecht om te overleven.
  Het is wel lachwekkend dat de regering nu wil gaan sleutelen aan de huwelijksacte.
  Ach Pascal...
  Als het kalf verdrinkende is dempt men de put.

  Hoop dat jij - en ik ook - gehoor krijgt met je oproep t.a.v. de feestdagen, die nog geen vast plekte hebben.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. p.s. Pascal
  Hier nog een kleine aanvulling op je leuke vraag.
  Een ander ziektebeeld van de pasgeborene is de zgn. neonatale icterus of geelzucht.
  Oorzaak hiervan... Een van de ouders heeft echt heel veel op zijn/haar lever !
  ik zeg dit voor buitenstaanders misschien wat cynisch, maar onze lever heeft voor iedereen wel een verdomd moeilijke functie als schoonmaker van ons lichaam.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Kreeg zojuist een mailtje van Sophia,
  Persoonlijk kan ik er niet veel mee, maar het is voor anderen misschien wel een aanknopingpunt voor het ontrafelen van exacte data t.a.v. onze Christelijke Feestdagen.

  Hallo Siegfried,
  Ik lees nog steeds je blog, en zie dat je vragen hebt over o.a. Christelijke feestdagen en getallen.
  Wellicht helpt deze info je verder.
  http://home.zonnet.nl/gemeente.van.god/hetwarekerstverhaal.html
  http://www.bijbelinfo.nl/Woordenschat/Getallensymboliek/index.html
  Succes met je zoektocht!
  Sophia

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik krijg "godverdoemmij" nog een dagtaak aan het beantwoorden van mails en "blogisten".
  Is iedereen soms bang dat ik door te stoppen vervroegd zal gaan hemelen?
  Ik kreeg zelfs een mail van iemand die mij een mogelijkheid zag om zuiveren voor mijn gekverklaring.
  Jaja !!! Ik zou wel een aanklacht tegen hem kunnen aanspannen, want het was wel het grootste kado wat mij te beurt viel.
  Is er niet de gezegde "een gek kan meer verhalen dan een wijze kan vertellen?
  Als ik - mede door al mijn publicaties - zou worden opgenomen in de club der Illuminati heb ik nog de kans dat ik in die ondergrondse kerkers in Argentinië naast Beatrix of Eva von Braun zou moeten slapen.
  Als ik eraan denk lopen de koude rillingen al over mijn rug.

  Nu was het Fons, die probeerde mij wakker te houden.
  Hij vond het laatste boekje van mijn hand "Eens was het ...De boom der Wijsheid"..
  Ik hoop dat U dan even wat meer leesplezier hebt en ik effe rust.
  Haha
  S.

  Siegfried,
  Zoekende naar wat 'links' die betrekking hadden tussen het vraag en antwoord debacle tussen jouw en Pascal stuitte ik op de volledige tekst van je laatste bestseller "De boom der Wijsheid" waarvan hier de link.....(zo verkoop je de rest natuurlijk helemaal niet meer ha ha )
  http://www.wetenschap-eindtijd.com/lucifer/lucifertekst_1/lucifertekst_1.html
  Bijzonder hoe je hier voor de tigste keer de pen op de 'zere plek' weet te krijgen ......
  Het is eigenlijk een 'simpele' samenvatting van alles wat jij in die jaren echt overall hebt proberen neer te leggen met als rode draad de 'functie van leven' in alles.
  Omdat ik denk te weten dat jij alles 'belangeloos' hebt geopenbaard en hooguit als compensatie hebt neergelegd omdat we met zn allen toch jouw levenslange uitkering hebben betaald (ha ha )maakt het ook niet meer uit dat jouw 'laatste boekwerk......gratis is te lezen.
  Mijn idee is dan ook of je deze link niet op het blog plakken kan voor "de nieuwe kennismakers" en zeker nu we zijn opgezadeld met jouw besluit om met schrijven 'te stoppen'.....
  Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 14. En hier van een oude bekende René het volgende

  Hi Siegfried, het valt je niet mee om te stoppen haha, en begrijpelijk gezien waar je allemaal doorheen/trough/true bent gegaan.
  Ik wil naast de andere re-ageerders echter ook nog een kleine duit in het zakje doen.
  Je placenta, ik behaag of place(of)entrance lijkt wat voeten in de aarde te hebben gekregen bij een groeiend aantal verloren zielen.
  Een man genaamd Keith die is uitgegroeid naar zijn tegenpool vrouw en zich nu Kate Rene of Kate of Gaya noemt, meent het antwoord op onze mensdommige strijd om de materie die zijn gelijke niet herkent, evenals jij te hebben gevonden in het fenomeen de placenta welke jij "ik behaag" noemt en hij/zij zoiets als poort van en naar de sterren.


  "From Kate Rene
  "The placenta is the VESSEL….the ship that we arrive in…the ship is abandoned at berth….we must reclaim our helm, to regain our captaincy…..in order to find our way out, we have to reclaim our vessel or barque of ra…inasmuch as my vessel that I arrived in was lost at sea (admiralty) with no accurate forensic evidence within a correct time or space…my Mitochondrial DNA is the only evidence linking me to that berthing where I was the manifest kargo…I was born in a house that no longer exists but the evidence of that berth port is on and for the public record in the berth certificate…the owners of that vessel are now deceased where I am the soul heir to that ship/vessel and must make my claim in the correct time and space….I am the soul survivor of that vessel where I am considered an orphan lost at sea…the Mayans left behind a celestial calendar for verification evidenced in the heavens to locate the space and time…in essence, we have been shanghaied….slavery…..fraud….our NAME is the name of our ship/vessel, not of ourselves so we must claim the NAME of the ship as our rightful property to regain title to that ship/vessel/mind…the name is the escutcheon on the back of our ships….looks like our ship has come in non?....yup.....mwahs, kate..."'

  Deze man/vrouw is radiohost op deze website
  http://www.blogtalkradio.com/criticalmassradioonline

  René zonder Kate, K-heet gewoon René

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Haha René,
  Hoewel echt een "macho-site" heb ik het er toch maar opgeplaatst.
  Waarom?
  Misschien wel louter, omdat ook jij mij "voeding" gaf om door te gaan.
  Dus hierbij dank!!!

  Wat de placenta betreft en hij het benoemt als "de poort naar de sterren" is het wel grappig, want de poort naar de sterren is wel de spiegel geweest van het levenselicter "Ik behaag".
  Het niet meer behagen van de vrouw heeft haar zo strijdlustig gemaakt als de man en/of een groei naar gelijkhied.
  Als ik nu zie wat de kleinmenselijke gevolgen hiervan zijn is het wel echt in- en intriest.
  Maar...
  Stond er niet geschreven "geboren worden en dood gaan zijn individuele gebeurtenissen en daartussen is het "saamhorigheid"?

  Is het niet geniaal hoe wij de naam kregen van mensDOM te zijn?
  Snap je nu waarom ik zo blij ben geworden van mijn gek verklaring?
  Maar in de 80-er jaren was ik wel godverdommes boos en werd de hele geneeskunst voor mij het meest vernederende beroep van de mens.
  Nu zie ik alle "Üniversiteiten" als een kinder-speeltuin naar iets wat ook nog eens REsearch heet.... iets zoeken wat al bekend is.
  God noemde ons dan ook niet voor niets "kinderen van één vader".
  Lachen toch.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Vandaag weer een mailtje van een aanbidster en reagluurster Vinny

  Geachte meneer Bok,
  Ik had een paar jaar geleden al een interview van u op internet gevolgd, en was meteen zwaar onder de indruk van wat u allemaal vertelde.
  Van de week dacht ik weer aan u; deze gedachte zorgde ervoor dat ik vandaag op zoek ging naar een recent interview van u (met Willem de Ridder).
  Wederom bleef ik geboeid naar u kijken, of 'luisteren' is in deze meer van toepassing.
  Wat zou ik graag tegenover u willen zitten, met mijn eigen vragen en eigen theorieën.
  Het getuigt van klasse dat u dichtbij u zelf blijft staan; u houdt vast aan uw eigen idealen en theorieën (gebaseerd op tastbare onderzoeken van u zelf), ondanks dat u nagenoeg de hele medische wereld en staat over u heen krijgt.
  In mijn ogen is dat pure kracht. U denkt voor u zelf en laat niet anderen voor u denken.
  Dat probeer ik ook aan de mensheid mee te geven....jongens, denk voor jezelf, en laat je vooral niet programmeren.
  Of ben ik nu mensen aan het indoctrineren door dit tegen ze te zeggen? *knipoog*
  U kunt uit mijn schrijven opmaken dat ik een enorme bewonderaar van u ben, en me geheel in uw theorieën kan vinden; ik denk namelijk zelf heel veel na over het leven, de dood, de wereld en wij als mensen op deze wereld. De welbekende vraag... 'Wat is de zin van het leven?'

  Geeft u weleens een lezing? Ik zou zo'n lezing namelijk maar al te graag bij willen wonen.
  Het lijkt me fantastisch als ik iets van u mag vernemen.
  Met vriendelijke groet,
  Vinny March

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Lieve Vinny,
  How to begin.
  Laat me eerst zeggen dat ik het niet leuk vind dat je me zo "de hemel inprijst".
  Daar kom ik vanzelf wel en behoef ik niets voor te doen.
  Je weet toch dat ik de echte essenties heb gerkegen van mijn over- en overover grootouders, die in mijn erflast opgeslagen waren?
  Normaal gebeurt dit bij de laatste ademtocht, maar ik ging bij leven al enkele malen dood.
  Dit gebeurt veel vaker bij mensen, maar ik had wel een heel bijzondere [stam]boom.
  Het was zo bizar dat bijna niemand dit serieus neemt.
  Maar het betekent wel dat ik niet "met andermans veren mag pronken".
  Met andere woorden...
  Ik ben helemaal niet iemand die bij zichzelf blijft.
  Integendeel!!!
  Het enige wat ik deed was natrekken of mijn dromen wel klopte en onderwijl kom ik uit een "hoog geeerd" medisch nest.
  De Bok was in de Griekse tijd het offerlam en zo heb ik me opgeofferd om dit alles naar buiten te brengen.
  Maar als ik nu naar jou kijk ...
  Kom je van Mars of heb je heel veel in je mars?
  In de Bijbel staat overduidelijk dat het woord zuiver zou blijven en dat geldt ook voor je naam en je familienaam.
  Mag ik je vragen waar Vinny vandaan komt? Ik heb er nog nooit van gehoord.
  Komt het van du vin, waar ik een groot liefhebber van ben?

  Nu ik toch bezig ben met je als dokter te ontleden wil ik je graag vragen of jij me antwoord kan geven wat of wie "JEZELF" is.
  Ik hoop dat je tegen plagen kunt met je opmerking "JONGENS denk voor jezelf".
  Ben je echt zo geëMANcipeerd doordat je ouders en grootouders verdomden om die vieze moederkoek voor goed moederschap en ...haha een liefdevolle vrouw voor je echtgenoot te zijn?
  Weet je waarom het echtgenoot is en geen echtgeniet?
  Is dat niet griezelig ... als je erbij nadenkt?
  Last but not least...
  Je bewondert niet mij, maar mijn voorvaderen die al in de hemel zijn.
  Hoop niet dat je nu denkrimpels krijgt, maar daar heeft de industrie placentazalf voor gemaakt.

  Tot slot kan ik je zeggen dat ik niet meer op de buhne sta, want mijn sprookjes vallen niet goed bij het publiek.
  Daarnaast ben ik oude en "der dagen zat" .
  Is dat ook niet een opmerking om over na te denken?

  Maar ik vind het wel "manmoedig" dat je mij verrast met deze lieve mail.

  Kiss you ... vrouwe van Mars.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Haha wat ging ik de fout in met mijn vorige reactie op Vinny.
  Ik zal "Vincent"s reactie maar niet op het blogje zetten, want zijn visie op de man/vrouw relatie is daar teveel een sprookje.
  Hij worstelt nog steeds met het probleem dat de vrouw uit de zwevende rib van Adam werd geboren.
  Sterker nog!! Hij keert het om en denkt nu dat de man uit de man uit de vrouw geboren kan zijn.
  Adam is een verbastaarding van ADEM en/of levensadem of lucht ...Het begin van de evolutie.
  Koppel dit aan Noach en kijk naar je adem dan zal je merken dat dit de uitademing is en/of het einde van de evolutie.
  Eva is in dit spel Ave Maria .... de onbevlekte ontvangenis en/of onbezoldigde liefde voor het leven.
  Genoeg hierover, want dit was ooit!!! haha.

  Wat nog veel triester is, is dat dat wij onze geboortenaam maar al te graag verbastaarden tot meestal het yange gedeelte ervan. Waarom??? Is dat geen macho gedrag??
  Bij Vincent is het dan wel het omgekeerde , maar ach... de omkeringscyclus ...zal ik maar zeggen. Lief doen om lief gevonden te worden?
  Ik werd op school altijd Sieg genoemd en hoewel onwetend baalde ik daarvan.
  In de geboortenaam zit of liever gezegd zat altijd een yin en een yang deel als zijnde een balans.
  Nu is het zelfs mode om een "nickername" te gebruiken om voor de buitenwereld onzichtbaar te blijven.
  Schreef daar g.v.d. een waanzinnig boek over "In the beginning ... There I was and you was me", waarin ik probeerde uit te leggen hoe de naam "geboren" werd..
  Is deze ontwikkeling niet kenmerkend voor onze aftakeling?
  Geen wonder dat wij in een Babylonische spraakverwarring's wereld zijn beland?

  Natuurlijk verval ik constant in herhalingen, maar is het met opvoeden van kinderen niet hetzelfde?
  Frappez toujours heet dat zo mooi in het Frans.
  Maar ik denk dat dit de enige manier is om te laten zien dat wij üitgeMENDELd zijn.

  Sieg-Fried.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Aan het einde der dagen zullen we het gelijkheids-principe van Al wat Is hervinden.

  Dit vond Fons....
  Dat RE-search...'gekke' resultaten opleverd.......?
  OK tis weer Niburu.....maar daar heb ik jouw ooit ook voor t eerst gevonden...ha ha
  https://www.niburu.nl/universum/5452-hersencellen-zijn-kleine-universa

  Alfonsus,
  Plaatste het omdat het wel leuk is om te zien hoe wij met research de oude Oosterse Wijsheid zouden hervinden.
  99,9 % van de huidige wetenschappers geloven helaas nog in hunzelf en/of tonen zich als apen zo trots.
  Misschien is dát wel iets waar ik heel triest van ben geworden gedurende mijn zoektocht, want iedere vorm van feedback bleek onmogelijk.
  Maar gelukkig had ik een diepere bron - mijn erflastige bepakking - die mij langzaam uitkleedde en daarom ben ik wschl. ook zo bot.haha...zucht

  Siegfried
  Maar hoe zit het nu met de hersencellen van man en vrouw?. [haha]
  Zijn dat spiegel-Universa?

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Back to the subject.
  Dit artikeltje verscheen vandaag op Xander-nieuws
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/11/Beast-Tech-7-Wereldregering-Federatie-van-de-Aarde-in-oprichting
  Ach...
  Langzaam maar zeker is wel duidelijk hoe wij al heel lang door de geheime machten in de wereld zijn gestuurd.
  Zijn er nog mensen hier die boos zijn op deze "verneukgrap" van de Illuminati?
  De NRC wierp zich deze week nog op als "klokkenluider", maar toen ik daar de echte complottisten bij naam noemde bleek het toch een brug te ver.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Nu het blogje echt zijn laatste adem aan het uitblazen is en niemand meer vragen of opmerkingen heeft is de enige krant in Nederigland waar vaak nog wat achtergrond-informatie verschijnt Xander-nieuws.
  Gisteren een leuk artikeltje over angst van astronomen dat "de hartslag van de aarde" lijkt te verzwakken en nu dit artikel over Jodenhaat van het Vaticaan en de switch van de Kerk richting de Moslims...
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/11/JAccuse-De-aanhoudende-Vaticaanse-oorlog-tegen-Isral

  Voor mensen die hier langer meelezen is het antwoord op deze ömmekeer waarschijnlijk - of hopelijk - een logische ontwikkeling als signaal voor het nadereld einde.
  "Twee geloven op één kussen...."

  Helaas is het een absolute onmogelijkheid om op deze "gelovigen-site" iets anders van God te maken evenals iets te vertellen over evolutie van de "Lucifer-mens".
  Maar dat het aan het einde der dagen in stroomversnelling gaat is aan alle kanten duidelijk.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Goeiemiddag Siegfried,

  Ik vond deze website van David Montaigne. Hij heeft veel research gedaan naar de Bijbel en de Maya nalatenschappen wat betreft de eindtijd.

  http://endtimesand2019.webs.com/

  http://lancasteronline.com/article/local/787999_Another-sign-of-the-end-time.html

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Dankjewel Pascal,
  Het is wel een heel degelijk verhaal.
  Gek dat hij de Maya's niet combineert met de overgang naar "Aquarius" als zijnde de verwatering van het leven. Misschien dat hij met zijn astrologische duidingen uitkomt op 2019.
  Ik help het hem hopen, maar ik vrees dat we eerst nog een "6-daagse oorlog" krijgen als ik naar de huidige wereld kijk. Maar dit zijn natuurlijk slechts peanuts.

  Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat als wij alle boeken van de Bijbel met zijn 12 discipelen die allemaal een ander sterrebeeld zijn en dus allemaal een andere interpretatie hebben zal het tot het einde der dagen toch een Babylonische spraakverwarring blijven.

  Terugkomend op de illuminati die allemaal van Joods Kabbalistisch bloed zijn en dus weten van de hoed en de rand is het logisch dat ook zij al generaties lang worden verketterd door en het Christendom en de Koraan.
  Ook dit wordt hier helaas niet verder uitgediept, maar dit is - zoals ik las - ook weer erflast.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Om even on topic te gaan...
  Vanavond 17 nov. om 9 uur komt op Nat. Geographic de onthulling waarom Kennedy werd vermoord.
  Naar zeggen had hij geheimen van de Illuminati geopenbaard, maar dat bleef "complot-denken."
  Maar wie weet.
  Met de bijbel in de hand zou aan het einde der dagen de waarheid hervonden worden.
  We shall see.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Sorry mensen, het was Discovery.
  Maar er lijkt wel iets van een metamorfose bij de NRC en Xander-nieuws te zijn.
  Op het klimaatblog kon ik vrijelijk iets verhalen over eindtijdsymptomen [éé van de laatste inzendingen op http://www.nrc.nl/klimaat/2013/11/15/een-zuur-stukje/ ] en op Xander-nieuws lijk ik wel gastdocent te zijn geworden.

  Ach... het is en blijft voor mij speelkwartier in een wereld die de mijne niet meer is.
  Maar met al mijn uittredigen voel ik me vreemd genoeg genoodzaakt om tot het bittere einde door te gaan .... ook al krijg ik nog zoveel tegenwerking..

  De Bok die zijn horens toch nog lijkt te hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. De uitzending t.a.v. de moord op Kennedy bleek fake.
  Het is net als de moord op Pim Fortuyn voor altijd een doofpot-affaire zal blijven.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Kreeg dit mailtje over een bekentenis van David Rockeffeler vanmorgen van een kennis, die mijn verhalen nauwelijks geloven kan.
  http://www.youtube.com/watch?v=p8zWLOnNe6o

  En dus schreef ik hem...
  Ach ja Henry'
  I told you allready.
  Zij zijn de motor achter öorlog en vrede en dit is ook wat de wereld nu in een "georganiseerde" chaos brengt nu de kanker van het financiéel systeem terminaal is.
  Dit is ook het systeem dat mij in 1981 "een persona non grata" maakte met mijn lezing "Cancer, it's like economy.".
  Nu aan het eind van de rit kan ik zeggen dat dit volkomen terecht was, want ware het dat men dit zou erkennen dan was het al lang uit de hand gelopen.
  Zij waren het ook die de democratie invoerden en vrijheid van meningsuiting invoerden waardoor de verdeeldheid extreem groot werd en de ware beslissingen om die financiele verkankering van met name Amerika en Nederland gewoon kon doorwoekeren. Ik noem Nederland hierbij niet alleen omdat wij als land astrologisch de cancer zijn, maar tevens een zeer groot aandeel hadden in de verovering van Amerika. Daarom zit ons koningshuis als Bilderberg in het complot.
  Moet ik er nog meer over vertellen...
  Ik denk niet dat dat nodig is.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. En van Armand kreeg ik dit bizarre verhaal.

  Nog een mooie: afgelopen zaterdag was ik in de kerk van Schin op Geul, een dienst voor mijn opa ( moeders kant), de pastoor had het alleen maar over de eindtijd...Ik heb doodstil zitten luisteren, als versteend, er zat een saxofoon kwartetje achter de pastoor de spelen met heerlijke mineur muziek, het plaatje was gewoon perfect.
  Het leek alsof hij alleen maar tegen mij aan het praten was, dat we de voltooiing ( zoals hij het noemde) moesten bespoedigen, dat we ons niet moesten laten misleiden door doemdenkers.
  Heel raar, onwerkelijk eigenlijk, ik weet ook niet wat anderen van deze dienst hebben gevonden want er werd gezwegen als het graf.( misschien zegt dat al genoeg)

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Stond de niet geschreven dat wij de waarheid aan het einde der dagen zouden hervinden en dat het rauw op onze maag zou liggen.
  Met deze twee mailtjs lijkt het erop dat het " aan het einde der dagen echt in stroomversnelling gaat"

  Daarnaast moet ik iets herstellen ten aanzien van het geloof in Alla en in een God die nu met elkaar de laatste en allesvernietigende oorlog gaan ontketenen.
  Ik heb altijd gedacht dat de Islam ouder was dan het Christendom. Maar door mijn participatie op de eindtijdweb van Xandernieuws kreeg ik te horen dat de Islam pas rond 700 na Christus ontstond. Dit werd ook bevestigd door Wikipedia.
  Nu was ik nooit een geschiedenis-fanaat en al helemaal geen lezer , maar vraag me nu wel af hoe deze twee geloven op een kussen - waar nu de duivel tussen zit - in de wereld gekomen zijn.
  Was het het spel van de "geheime Witte Broederschap" of was het misschien de boosheid van het Oosten in het weten dat wij Westerlingen hen op grote schaal gingen plunderen in die tijd ?
  Interessant is het wel.
  Met andere woorden: Zitten hier geschiedenis-fanaten in de zaal?

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Kreeg net een mailtje van Sophia na een artikeltje op www.boinnk.nl over hoe moslims over ons denken. Heb mijn vraag daar neergelegd, maar vrees dat het antwoord niet zal komen.
  Nooit geschoten is altijd mis.
  En dus ... dankjewel Sophia.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Ook Pascal is enthousiast op zoek gegaan.
  Gvd wat ben ik blij met mijn fouten, want nu kan misschien "leren van mijn fouten' in dit toch al zo complexe verhaal.

  Goeiemiddag Siegfried,

  Ik las je laatste berichtje op het blog. Ik had ook al opgepikt dat het Christendom ouder is dan de Islam.
  We hebben het op het blog even gehad over Gog en Magog waar je aangaf dat dit zou kunnen staan voor de Islam en het Christendom. Ik gaf toen aan dat ik ergens had gelezen dat het eerts Gog ''van'' Magog zou zijn geweest en dat dit in het nieuwe testament veranderde in Gog ''en'' Magog en dat dit zou kunnen betekenen dat Gog zich opzet tegen Magog.
  Dit heeft er mijn inziens zeker mee te maken en het kan in mijn ogen niet anders dan dat dit het spel van de geheime Wittebroederschap is geweest die de reactie van het Oosten natuurlijk ook al kenden als logisch gevolg op het Christendom.
  Daarnaast vond ik nog linkes over de profeet Mohammed, die in mijn ogen dus gestuurd is... althans dit soort aanwijzingen leven natuurlijk niet voor niets.

  http://www.huda.tv/articles/what-is-islam/345-did-jesus-prophesy-the-coming-of-muhammad

  http://www.islamicity.com/mosque/muhammad_bible.htm

  Mijn inziens ligt hier dus ook de waarheid van het teken van het Vissen tijdperk tussen Islam en Christendom.. met de Davidster in het midden ? Het yange ram tijdperk heeft dan dus ook niet met de Islam maar het Joodse volk te maken en begint dan met de bevrijding van het Joodse volk door Moses uit Egypte. Deze overgang van het Egyptische Stiertijdperk naar het Ramtijdperk is tevens het begin van het Pesach en/of Paasfeest waar het offeren van het Paaslam dan slaat op het Ramtijdperk en natuurlijk de zelf opofferende mens, in de Islam is dit ook het offerfeest. Hier ligt voor mij ook ergens het antwoord van waarom de Ram het eerste teken is in de westerse astrologie.
  Daarnaast is de uittocht uit ''Eg''ypte dan de Paaseieren en het breken van het ei zoals je op het blogje schreef.
  Maar met chronologie is iets en dat heeft mijn inziens zeker met een verwarring van de omkeringscyclus te maken.... dus... haha.... kom er weer op terug.

  Pascal

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Pascal,
  Onze korte discussie over Gog en Magog is me ontschoten.Vond deze link nog op internet - http://nl.wikipedia.org/wiki/Gog_en_Magog - maar daar werkte ook niet verhelderend.
  Kreeg van Sophia nog een leuk filmpje over de Christelijke Feestdagen - http://boinnk.nl/blog/66242/wat-is-er-mis-met-sint-en-piet-alsmede-met-kerstmis/ - , maar om dit nu te kunnen linken met de eindtijd [ zoals op Xander-nieuws vaker is gesuggereerd ] zat er ook niet in.
  Als ik alles op rij zet denk ik dat de oude Chinese Wijsheid over de cycli die allen elkaars gelijke zijn de eerste aanzet is geweest om iets van de öude Maya-boodschap over het einde der tijden echt uit de lucht kwam vallen. Volgens mij waren het de mensen van Mars die hen hebben geinformeerd.
  Het eerste "sprookje" is daarin het Hindoeisme met zijn "verlichting" geworden en dat nog steeds veel mensen laat "mediteren" . Het is en blijft voor mij "vluchten voor het kwaad dat in ons allen zit" in plaats van "het midden eren.". Volgens mij is dáár de gekte begonnen.
  Over de rode of witte stip op het voorhoofd hebben we het al vaker gehad als teken van "verlichting" en dat laat ik nu maar schieten.
  Ook kreeg ik van Sophia nog een linkje over Blavatski met haar "geheime leer". Toen ik dit weer onder ogen kreeg kon ik niet meer van het lachen, want ...
  Toen ik mijn eerste BDE had en van mijn al overleden grootvader college kreeg, wist ik echt niet meer "wie ik was" en ging toen naar die paragnost, die mij o.a. aanraadde nooit meer te lezen.
  Hij zei hierover dat dit mijn "helder zien" zou beschadigen.
  Lachen toch als je weet dat ik geen lezer ben. Maar door hem kwam ik wel in de esoterische wereld terecht waar ik slechts leugen en bedrog tegenkwam. Het was echt "door schade en schande wijs".
  Zeven jaar later kreeg ik de Bijbel na mijn volgende depressie , waarop ik - als zijnde het toeval - die Bijbel-fanaat tegen kwam en toen hij mij 3/4 jaar later het boek van Blavatski over de "geheime leer" wilde geven sloeg ik het boek open en las "Kennis leidt tot machteloosheid" . En dat predikte ik al tijden met de woorden "kennis is iets wat men oppervlakkig kent" en gaf hem het boek terug.
  Nu kan ik de linkjes die Sophia mij stuurde hier wel opzetten, maar ook daar komen wij niet verder mee met zoeken naar een verband met de Christelijke en Islamitische feestdagen , die volgens Xander iets verhalen over onze laatste dagen hier.

  Tenslotte denk ik dat de Joden - nu bekend als de Rothschild's en Rockefellers - wel degenen waren die ooit "de geheime Witte Broederschap" vormden en dit spel "van vader op zoon" via de geheime leer Kabbala hebben gespeeld.
  Natuurlijk werden zij daarom verketterd want in de buitenwereld speelden zij het spel van"verdeel en heers" als zijnde "het leugentje om bestwil" , waardoor wij tot het bittere einde door zouden gaan.

  zucht...
  Ik moet nu stoppen.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Fons mailde me..
  Siegfried,
  Vorige week vroeg ik je of jij wist 'waar'het zwarte gat zat en/of dat alleen in ons zonnestelsel zou zijn.
  Het volgende filmpje laat zien dat het anders is en tegelijkertijd verklaard het mijn 'moeilijke'woord vortex....
  http://www.youtube.com/watch?v=0jHsq36_NTU
  Grappig om te zien dat het vergelijkbaar is met de 'vorm/beweging'van het DNA
  Alfonsus

  En ik reageerde met...
  Fons,
  Het spijt me, maar ik blijf liever simpel de vergelijking zien van een atoom met een electronen die om zijn kern draaien en twee keer per cirkelgang een Big Bang.heeft. Ik heb nog nergens kunnen vinden of dat electron een poolomkering heeft, maar wel dat er aan het eind iets in het electron gebeurt dat lijkt op een hartslag.
  is dat het dag/nacht ritme? is dat onze zomer/winter? Is dat onze wisselende sterrebeelden als zijnde yin en yang?
  Beleven wij binnenkort die omkering nu bekend is dat de zon [ in het grote geheel een electron ] een poolshift zal ondergaan?
  Dat het DNA de vorm heeft van de reis van de zon is leuk en zonneklaar

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Ach...
  Wat is het nog meer dan tijdvedrijf , want zoeken naar alle knopjes van het kosmisch spel is ten ene malen niet meer relevant nu aan alle kankten duidelijk wordt dat we aan de rand van de afgrond zijn beland.
  Hoe lang nog is nog slechts de vraag.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 35. En zo reageerde Pascal ook met...

  Hallo Siegfried,
  Achja, ik werd weer even gegrepen door, hoe zeg ik dat... een soort interessante schaduwen die opkomen en weer verdwijnen.
  Ik kan wel opzoeken waar we het over Gog en Magog hebben gehad maar het zegt niets anders dan dat dit geweten is uit alle cycli die elkaars gelijke zijn.
  Relevant is het inderdaad niet meer.
  Pascal

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Via Xandernieuws kreeg ik een mailtje van een zekere Wim 111,die iets vertelde over het Joodse jaar 5774 wat te maken zou hebben over iets van data over het komende einde..
  Ik kreeg dit mailtje en heb hem gevraagd om dit in een kort verhaal voor het blogje uiteen te zetten.
  Persoonlijk kan ik hier nog niet veel mee, maar weet niet of hij nog meer info zal of kan geven.
  Dus zet ik dit er maar vast op om speurneuzen hier te laten puzzelen.
  Het is al bijzonder genoeg dat hij schrijft over de WO III.die 2 jaar, 10 maanden en 20 dagen zou duren.

  Anno Mundi (in t jaar van de wereld)
  Het joodse jaar 5774 komt overeen met het algemene of Gregoriaanse jaar (sept./okt., tisjrie) 2013 - 2014.
  5774 + 215 = 5989 ( waarom 215 jaar erbij? Er zit een foutje in de Joodse kalender, de Joden tellen 215 jaar) Maar in Ex 12:41, wordt gesproken van 430 jaar en in Gal 3:17 staat: Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderd dertig jaar later is gekomen, maakt het testament, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen.) ( typologie van 1 dag op 1000 jaar, 6 dagen bij God is hier 6000 jaar en daarna de Rustdag, de 7e dag, het 1000 jarig rijk)

  De laatste 10 jaren bestaat uit 2 x 3 1/2 jaar en de periode daarna begint WO 111, en duurt, 2 jaar en 10 maanden en 20 dagen! (dus totaal bijna 10 jaar)

  1Tess 5:3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou.

  Groetjes Wim

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Het is al weer 3 dagen geleden dat ik dit puzzelstukje van Wim hier op het blogje plaatste en onderwijl komen er steeds meer mailtjes binnen van mensen die mij handvaten aanreiken waar ik niets mee kan. Ik kan ze dan wel allemaal hier neerleggen, maar ik denk dat niemand meer echt geinteresseerd is in iets dat voor mij "de verborgen waarheid ten aanzien van de datum gaat".
  En als ik kijk op Xander-nieuws is het eveneens een doodlopende weg om ook maar iets te vertellen hoe "de geheime Witte Broederschap" dat nu als Rockefeller/Rothshild de scepter zwaait over zowel de politiek als het Vaticaan.

  Ook deze Wim schreef mij een lange mail met allerhande Bijbelse voorzeggingen waaruit duidelijk blijkt dat hij de Bijbel echt heeft opgegeten en niets - maar dan ook helemaal niets - begrepen heeft van het "Waarheidsboek dat geschreven is in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat".

  Gisteren was ik aan het googelen naar "mensenplaag" en vond daar een wetenschappelijke site, die helemaal niets met mensenplaag te maken had, maar wel ging over allerhande evolutionele ontdekkingen. Toen er tevens een contact-adres stond waarop zij garandeerden binnen 24 uur te reageren heb ik hen gevraagd of zij geinteresseerd waren om de zin van dit evolutie-fenomeen in een artikel te plaatsen.

  Wordt het weer "gebakken lucht"?
  Ik vrees het wel!

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Onderwijl gaat het eindtijdspel in stroomversnelling - zoals het Bijbel is vastgelegd.
  Mijn grote vriend Robert Dijkgraaf zal vanavond vertellen over Einsteins E= mc2 en de vergelijking tussen een atoom en het HeelAl en op Xander-nieuw is de Paus verordoneerd om "De Nieuwe Wereldorde" van iedereen gelijke predict , hetwelk tevens in de politieke/economische wereld tot een steeds grotere chaos wordt.

  Verder heb ik niets eer te makken.
  Van dat wetenschappelijk tijdschrift heb ik natuurlijk nog niets gehoord. Misschien staat daar de kosmische klok al stil.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Een zich "lente" noemende schoonheid gaf dit "winterkoninkje" op Xander-nieuws leuke Bijbelteksten over de baringsweeën van Moeder Aarde, nadat ik aldaar de Bijbel zag als het enige boek over de evolutie van leven op onze planeet.
  Liet maar achterwege waarom de mensenplaag daar het leeuwendeel in vormde.
  Helaas geloven niet alleen Bijbelidioten, maar het is uitgegroeid tot een "Ik-Goden tijdperk" die iedere anders denkende verafgod.
  Hier haar aanvulling

  Barensweeën is in elk geval wat mij betreft een sleutelbegrip beste Siegfried om de "ontsluitings" tijd te duiden:
  20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.
  Voor wie niet tijdig op zoek gaan naar vragen en antwoorden rond de bijbelse eindtijd een profetie als
  13 Wanneer de barensweeën komen, is hij het domme kind dat, als het zover is, de weg uit de baarmoeder niet weet te vinden.
  (Hosea 13)
  En het wellicht meer bekende
  2 want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën.
  (1 Tessalonicenzen 5)
  Vrede en veiligheid wordt inderdaad opvallend vaak door onze moderne wereldleiders in de mond genomen:
  http://www.youtube.com/watch?v=JQoyFcaZOC8
  "Peace and Security" - Prophecy of the Last Days

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Heeft iemand het verhaal over de Goddelijke Kosmos van onze vriend Robert Dijkgraaf gezien?
  Zo ja... Waren er nog cardinale fouten in mijn persoonliijke reconstructie, zodat we onze "hemelvaart" kunnen vergeten ?

  Daarnaast vraag ik U om eventuele reacties zelf goed te censureren nu officieel bekend is dat de AIVD enthousiast meeleest [haha]
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Siegfried,
  Ja ik heb gekeken en mij verbaasd over het inkijkje in de levenshouding van Einstein en de éénvoud waarmee Einstein probeerde te verhalen.
  Zag veel gelijkenissen met de jouwe......
  Verder vond ik het moeilijk te volgen maar ik ben ook geen natuur kundige Dijkgraaf liet geen mogelijkheid ongebruikt om eea aan de hand van 'proeven' uit te leggen.
  Dat tijd slechts relatief is en wordt bepaalt door beweging werd mij wel wat duidelijker.
  De synchroniteit tussen het allergrootste en allerkleinste bleef onbesproken maar het zou zo maar kunnen dat dat bewust werd voorkomen omdat er anders moeilijke vragen gesteld zouden gaan worden over het eeuwig leven waarin ook wij op dit moment bewegen.
  enigszins verward schreef ik de volgende tekst op mn ipadje na de uitzending ....om er later nog wat mee te gaan stoeien....hij luidde als volgt.:

  Als het zo is dat wij reizen door het universum kijken we terug in de tijd/beweging van al wat is.
  Of zal het zijn in al dat was.?
  Zien wij dan niet slechts de bron van leven in het verre verleden en zijn dat niet slechts beelden van ons zonnestelsel in het verleden...?
  Met andere woorden ........kijken wij slechts naar waar 'wij' ooit waren....?

  Hierna een halve fles wijn en naar dromenland gegaan..ha ha
  goed weekend
  Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Fons,
  Dank voor je uitleg en ben blij dat ik mij gisterenavond niet heb hoeven te ergeren.
  Wat ik van Einstein gelezen heb is dat hij niet alleen zo eenvoudig was , maar overal de draak mee speelde als het om de wereld van de wetenschap ging.
  Jaja ... wat dat betreft heb ik wel veel van grootvader en via hem van Einstein meegekregen.

  Over het fenomeen tijd als we met onze high tech in het Universum kijken heb ik het hier al vaker over gehad en dat is natuurkundig zo simpel uit te leggen dat je daarvoor niet naar zo'n hoorcollege hoeft te gaan. En aangezien het licht veel sneller gaat dan het geluid zullen wij de oerknal als knal gelukkig niet behoeven mee te maken. Er is hier al herrie genoeg [ haha ] .

  In zijn vorige "one man show" zei hij dat we op de laatste bladzijde van het miljarden jaren dikke boek waren aanbeland, maar de AIVD zal hem wel verboden hebben over de eindtijd te praten.
  Stephan Hawking werd destijds door de Paus teruggefloten .... als ik me het goed herinner.

  Maar ik blijf het in- en intriest vinden dat hij inhoudelijk niets vertelde over "de zin van leven voor kosmisch welzijn, de technologische REvolutie en de mensenplaag.
  Dat hij geen last heeft van de eMANcipatie van de vrouw en de gevolgen daarvan voor kosmisch welzijn is wel begrijpelijk [haha].

  Al dit soort simpele waarheden zal ik zonder rancune mee mijn graf in nemen ... of Bijbels gezegd als in mijn Hemelvaart ga vieren in de "Rust en Vrede Hof".

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Natuurlijk had ik gehoopt via Dijkgraaf of 'tHooft verder te komen en/of de vele wetenschappers die ik in Portugal had benaderd met hiaten die er bij mij zeker ook nog zijn t.a.v. de ommekeer van het Universum.
  Terwijl ik het opschrijf moet ik denken aan een Japanse grootvorst in kosmologie die er zelfs van droomt een spiegel-universum te maken, waardoor wij kunnen tijdreizen.

  Alle cycli zijn elkaars gelijke en alles gebeurt tezelfdertijd in die cycli.
  Mede door "de rechterhand van God" konden wij groeien naar gelijkheid van het yin en yang en Yin en Yang. Dit kon o.a. gebeuren door de eMANcipatie van de vrouw, die ging meedoen aan het vernietigen van het leven. Voor die zondeval vochten wij mannen dit te vuur en te zwaard uit.
  Als alle cycli elkaars gelijke zijn ziet het er voor mij naar uit dat nu ons deel van het HeeAl en het Zwarte Gat elkaars gelijke zijn.

  Ik had gehoopt dat Dijkgraaf iets zou zeggen over deze gelijkheid in deze tijdfase, omdat hij het eerder had over de laatste bladzijde van het evolutieboek.
  Nu kunnen we dan wel met zekerheid zeggen dat Mars ook water en dus leven heeft gekend, maar dat is kosmisch gezien maar secondes geleden.
  Met andere woorden: Nu is ons deel van het HeeAl energetisch gezien identiek aan die van ons HeelAl.
  Maar vanwege het feit dat wij met onze high tech in het kijken naar het Universum naar het veleden kijken kunnen we nooit zien wat daar nu speelt in het Zwarte Gat dat m.i. gevoed wordt door de navelstreng en/of de Melkweg.
  Of anders gezegd : Er heerst nu een stabiel evenwicht tussen beide.
  Als ik dan het "waarheidsboek" ernaast leg zal er nog 1 kosmische dag zijn van rust "de rustdag van de Goddelijke Kosmos".
  Dat is ook wat mij voorheen verbaasde in Dijkgraaf's requisitor over de laatste bladzijde van die stapel boeken die hij toen ter illustratie liet zien.
  De oudheid van ons zonnestelsel of de zonnenstelsels is volgens beterweters dan ik zo'n 4,5 miljard jaar en dan laat ik voor het gemak het Waterman-tijdperk [de zondvloed als gevolg van de alles vernietigende WO III en Steenbok waarin het water verdwijnt maar even achterwege. Dat zijn ook maar secondes in dat spel.
  Dat zou betekenen dat de komende Big Bang en Big Crunch nog zo'n 0,6 miljard jaar op zich laat wachten. Dat is bepaald niet de laatste bladzijde van Dijkgraaf's boekenreeks.

  Dat zijn mijn hiaten in mijn verhaal .
  En net wat ik al eerder zei is het natuurlijk verdomd onbelangrijk en misschien wel net zo onbelangrijk om te weten waarom wij steeds zieker worden in lichaam en geest en nu op het punt staan om onszelf te elimineren.
  Maar "carpe diem" in deze dolgedraaide wereld ken ik niet of kan ik niet meer opbrengen anders dan genieten van gegist druivensap.

  Ik wacht op commentaar van onze filosoof Pascal of Armandus de Schijnheilige
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Dit linkje kreeg ik toegestuurd door Sophia.
  Het is een lang verhaal en iets New Age getint.
  Het wemelt van de getallen, maar als er één ding duidelijk is, is het wel dat men in de oudheid en met name in de Maya-cultuur verdomd goed wist hoe het spel van oneindig bewegen van het allergrootste en allerkleinste in elkaar stak, alsmede hoe de rampen eveneens vanuit die cycli te voorspellen waren.
  En last but not least is meer dan duidelijk dat onze technologische REvolutie voor de mainstream media een temperatuur-stijging veroorzaken, maar dat op Pluto de temperaturen eveneens zo'n 2 graden zijn gestegen. Dat dit wijst op een reactie op een naderende ijstijd heb ik al uitvoering op mijn website gezet .
  En als we dan de Bijbel ernaast leggen zijn wij toch echt als "Lucifer" de rechterhand van "de Goddelijke Kosmos".
  Al met al een leeswaardig verhaal voor de zondag.

  zie http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/SODA_chapter10.html

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Nog effe terzijde

  Iedere keer dat ik de titel van dit laatste verhaal zie moet ik wel lachen , want het lijkt toch echt New Age. met "Eind goed Al goed". Dit had natuurlijk moeten zijn ..."En dan mogen wij het tranendal des levens verlaten en de Hemelvaart toejuichen.

  Haha
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Fons schreef...

  Siegfried,
  Daar het nieuws nu zo wordt 'beheerst'door de nagedachtenis aan Nelson Mandela vraag ik mijzelf af hoe jij naar het leven en de levenswandel van deze (in mijn ogen) uitzonderlijke man.kijkt ?

  Waarom ik hem als uitzonderlijk benoem......?
  Hij lijkt in zijn ballingschap toch 'omgekeerd' van afkerig vrijheids 'strijder' naar vergevingsgezind inkerig inspirator of beter hij leek zijn 'boosheid'over de ongelijkheid(apartheid) te hebben omgedraaid naar inzicht in deze ongelijkheid en kwam daardoor met dit inzicht toch weer tot zijn vroegere opponenten en vond zo een vreedzame oplossing voor 'het probleem'....
  Zijn naam mendeala lijkt op mandala en dat betekend bij mij weten 'oneindig'
  Misschien een vreemde vraag maar het houdt mij bezig daarom stel ik hem eens aan jouw als mijn sparringpartner.
  Alfonsus

  Fons...
  Nu het hier toch komkommertijd is in angstige afwachting van de "mandala des levens" ...
  What can I say more than ... Natuurlijk sterf je "duizend doden" op zo'n onbewoond eiland hetwelk je leven verandert..ik denk dat ik daar van mee kan praten na zo'n 15 jaar in het ballingsoord Portugal heb gezeten. Want dat was het!!!
  Toen ik daar nog niet zo lang was zei ik tegen Maria .."Als we naar nederland gaan koop ik eerst een stengun en schiet het Torentje in het Haagse aan moes. Ja lachen en ze gelooft dit volgens mij nog. Maar ook ik veranderde naarmate mijn BDE's dieper werden en heb nu eerder respect voor het feit dat zij ons belazeren waar ze bij staan en het zelf geeneens beseffen.
  Schattig toch!
  Hij had - ja leuk - zijn naam Mandala mee als zijnde het Oosterse beeld van onsterfelijkheid en ik zei de gek moest het doen met Bok die in de Griekse tijd het offerlam was.

  Toen ik vanmorgen - bij het zien van het nieuws - tegen Maria zei "Wat een zegen dat hij nu eindelijk is overleden", keek ze me ongelovig en haast boos aan.
  Ach...
  Is het niet het verschil tussen yin en yang dat nu tot gelijkheid is gegroeid?
  Daarom heeft toch ieder huisje tegenwoordig zijn kruisje ...?

  Siegfried

  Hoe vaak schreef ik niet dat het woord [ Bijbels het Woord ] tot het einde zijn waarde zou behouden en dat door ons denken een "Babylonische Spraakverwarring ' werd.
  En aangezien ik absoluut niet geloof in toeval is dit ook geen toeval.
  Daarom vind ik "geloven" ook zo'n prachtig woord . En ziende hoe Xanderianen steeds bozer worden richting mensen die "anders geloven" en vergeten dat hun God "liefde predikt" kan ik daar ook niet meer doen dan lezen hoe zij zichzelf en elkaar ophitsen om hun God via "eerwraak" te verdedigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Waarop onze filosoof in ons midden schreef ...

  Haha Siegfried,
  Ik ben toch blij dat het je intrigeert want ik doe feitelijk niet anders dan alles integreren in het verhaal wat mij intrigeerde door je vertellingen... misschien wel om te beseffen dat het straks tijd is om te gaan. Het vreemde is dat het mij nu gewoon verteld wordt in dat wat een ander als toeval zou zien... achja, we zijn toch allemaal bijna dood ? en dat word pas zichtbaar als het ego het niet blokkeert... ik denk dat dat jou hypnotiseur maakt...haha.
  En dat iedereen het opzoekt... ja, want feitelijk wordt iedereen onbewust naar zijn of haar angst toe getrokken... wat de stilstand is. Maar het Yin ziet alleen het Yang en het Yang ziet alleen het Yin... althans zo zie ik het.

  Wat betreft de kosmische ademhaling en de hartslag is het toch moeilijk want dit kan natuurlijk niet stoppen en daarnaast gebeurt het tegelijker tijd. Ik heb toch zoiets van dat het Ik behaag er dan wel is en/of de moeder liefde. Het lijkt mij dat de moeder en het kind dat geboren is na dat gevecht met dus beide een hartslag en ademhaling er zijn en de moeder het kind opvoedt. Waar krijgt de moeder het ik behaag van en/of die energie die -althans zo zie ik het- voor God dan de rustdag is ?
  Pascal.

  En Sophia liet mij vanmorgen nog een duidelijk zien dat ik niets van mijzelf heb en dat de geschiedenis al geschreven was toen wij nog "verstoffelijkt"moesten worden met dit Oosterse verhaal...

  Beste Siegfried,
  Over tijdperken en cycli vond ik dit op Trouw . Misschien interessant?
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2605274/1997/02/01/In-een-porie-van-Maha-Visjnoe.dhtml
  Sophia

  Beide hartelijk dank.
  Ik kom er nog op terug.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Beste pascal en Sophia.

  Where to begin.?
  Ach laat mij beginnen met Pascal's woorden dat ik hem intrigeer.
  Is intrigeren niet complot-denken?
  Neen Pascal ! Ik intrigeer je niet en waarschijnlijk is het andersom en probeer je mij met intriges om de tuin te leiden.
  Ach... het woord zou tot het einde der dagen zijn diepere waarheid behouden, maar het denken heeft zo goed als alles omgekeerd. Ik heb dan ook al vaker gezegd dat ik voordat ik aan "this mission impossible "begon ik eigenlijk eerst de vanDale had moeten herschrijven.
  Maar dan had niemand mij meer kunnen volgen.
  Voordat ik inhoudelijk op je verhaal inga, moet mij eerst iets anders van het hart en dat is een opmerking richting onze "wijze in het midden" SOPHIA
  Sorry, ik ga effe off topic.

  Sophia staat voor wijsheid en iedere keer als ik je email-adres lees waarin je je naam verbastaard in "fietje" moet ik lachen en huilen tegelijk. Lees het verhaal op de Engelse sit [ http://scienceendtime.blogspot.nl/2011/01/its-all-in-name-and-name-is-god.html ] waar ik dieper inging op het woord en de naam die je als geboortenaam en familienaam meekreeg.
  Op het moment dat je die naam verandert voor de buitenwereld en jezelf zul je zelf ook veranderen.
  Nu ben ik het wel met je eens dat je ouders of eigenlijk je moeder hoopte je "wijsheid" mee gaf misschien wishfull thinking was, maar dat zegt voor mij wel dat je ouders het in die tijd verdomde moeilijk hadden. En je achternaam versterkt dat ook nog eens.
  Mag ik je vragen of dit klopt en/of wil je daarover iets meer vertellen?
  Ik vraag dit niet omdat ik het wil weten, maar om niet alleen jou maar ook een ieder dan kan zien hoe bizar bijzonder dit alles is hoe ouders hun kinderen echt het betere wensten..
  Mij wilden mijn vriendjes mij altijd Sieg noemen en- waarom wist ik toen nog niet - irriteerde mij dat altijd mateloos. Als je mijn naam hardop uitspreekt zit daar een yin en yang klank in.
  Heel bijzonder! Door alleen het yange deel te gebruiken wordt je macho en bij jou voelt het omgekeerd.
  Ach... het kan nog gekker als ik kijk naar onze "Schijnheilige" in ons midden die wel 5 Bijbelse namen werd toebedeeld in de hoop dat hij het 5 keer beter zou hebben dan zijn ouders.
  Maar dit terzijde.

  Nu eerst terug naar Pascal.
  Waarom denk je dat ik hypnotiseur ben?
  Is het niet zo dat wij onszelf hypnotiseren en dat ik oeverloos probeer iemands eigen hypnose af te breken?
  Is het Ego niet onze hypnose?
  Dat is toch waarom het yang slechts het yin ziet en visa versa?
  Is dat niet waarom liefde en haat elkaars bondgenoten zijn in onze angsthazen-strijd om te overleven?
  Zucht... inderdaad is angst stilstand en heet het niet voor niets e-motie.
  Dat is waarom wij nog steeds in onze kindsheidfase blijven hangen en zelfs onze "verjaring" tot aan de dood vieren. Hetzelfde geldt voor Sinterklaas .
  Of zie ik dit verkeerd ...Fons?
  En als wij in onze spiegel kijken zien we toch slechts oneffenheden die wij willen wegpoetsen....dames?
  Oh... er zijn nog genoeg items die ik graag had willen uitdiepen en 1 daarvan is zeker de man/vrouw relatie, waarin het yin altijd -door de gehele geschiedenis heen machtiger was dan het yang. Dit geldt zelfs voor de dierenwereld
  Heeft iemand een idee waarom de vrouw in het huwelijk de familienaam van de man kreeg?
  Misschien dat ik Pascal kan hypnotiseren om daar antwoord op te geven.
  Voor mij is dat even spectaculair als de zogenaamde groei naar gelijkheid van man en vrouw.
  En Pascal...
  Wat je laatste zinnen betreft...
  Ik zie het -zoals jij het beschrijft - niet zitten. Ten eerste begint de hartslag bij het kind veel eerder en de ademhaling pas na de öpen-baring. Kortom ik kan je niet volgen.
  En de rustdag voor God zie ik als vergelijking als zijnde de dagen tussen het overlijden en de begrafenis, waarin het lichaam nog enige tijd "wit licht uitstraalt".
  ook dit heb ik niet van mijzelf, maar van een schaapherder uit Portugal die mij dit wilde laten zien, maar ik zag het echt niet.

  Wordt vervolgd.


  BeantwoordenVerwijderen
 49. En nu Sophia met haar mooie verhaal uit Trouw over de Oosterse Wijsheid., waar men tot op heden naar vlucht om te mediteren in de illusie dat wij daarmee verlichting krijgen.
  Het is net als het geloof in God of Allah, want verlichting en of ware innerlijke rust is pas in die laatste dagen dat wij wit licht uitstralen.
  Ware het dat ik met al mijn dromen echt verlicht was geweest dat had ik "gezwegen als het graf".
  Dat is ook waarom de echte "verlichte geesten" zo zij al iets wilden zeggen ons louter "moed en vertrouwen" influisterden. En dat verlicht de zielepijn eerst om daarna een macho-houdign aan te nemen.
  Zoe je de overeenkomsten in het geloof?
  Het maakt dan niets uit of het Allah of God is... zal ik maar zeggen.
  Maar!!!
  Het blijft een mooi verhaal dat "fietje Sophia" ons als trouwe lezeres meegaf.

  Oorlog en Vrede wens ik U ...
  Het Offerlam.Bok

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Zo kreeg ik zojuist van geheiligde Alfonsus dit mailtje

  Siegfried,
  O Ja natuurlijk..... ik was jouw "verjaar" dag vergeten.........stom stom stom (ha ha )
  Was vorig jaar zo geschrokken van jouw re-aktie op mijn felicitatie dat ik de datum verdrongen heb.....maar heb hierdoor de on-zin van feliciteren met 'weer een jaartje eerder bij het einde' in middels wel ingezien.
  Grappig dat wij daar met zijn allen ook weer spiegelbeeldig een egopoetserij van hebben gemaakt met de slogan: "knap dat jij dat weer gehaald hebt" daarvoor krijg je een (liefst waardevol) kado....
  Zo lijkt het of ik mijn behaalde leeftijd weer behaald heb met mijn 'eigen' wil ( EGO) en dat lijkt maar zeer ten dele te berusten op enige waarheid als je beseft of durft te beseffen dat alles al lang vast lijkt te liggen hoewel ik mijzelf hardop afvraag of daar ook ongevallen e.d. bijhoren.
  Graag hoor ik van jij hoe jij dat laatste ziet /kan verhelderen ?
  prettig weekend
  Alfonsus

  Zal hier direct op antwoorden.

  Eerwaarde Alfonsus,
  Sophia mag dan wijsheid hebben meegekregen , maar jij mag er ook zijn.met je katholieke naam.
  Maar als je de vibratie van je naam hardop uitspreekt was het begin onzijdig [ het Al is toch onzijdig, daarna een hype [Fons] en daarna de val.
  Ik ben mij bewust dat ik je met al mijn verhalen eerder schizo heb gemaakt dan dat je er blij mee bent.
  Mijn naam is daarin echt "de hel" als je in de recente geschiedenis duikt . SIEG is de overwinnaar en dat brengt HEIL om het maar simpel te houden. Het is jammer dat ik geen foto van mijn grootvader heb laten zien [ komt uit de koffer van Raimond ] want hij had wel een echt Hitler-snorretje. Toen ik dat zag schrok ik wel even.
  Was Hitler ook niet bezig met oorlog voeren om vrede te sluiten.
  Goed hij deed het in opdracht van Rothschild en confréres.En we weten nu wat zijn cadeautje was: een vakantieresort in Argentinië waar nu de ondergrondse tempels voor de Joodse elite klaar schijnt te zijn.

  Maar...
  Ben je mijn verjaardag wel vergeten?
  Is dat geen leugen?
  Ik heb op dezelfde dag als Bhagwan het licht gezien en dus heb je nog alle tijd om je te rehabiliteren.

  En wat Bhagwan of Oshio betreft ...
  Ik vond het - in de tijd dat ik gevangen werd door allerhande Oosterse gekte - zoals o.a. meditatie en meer van die onzin - een imposante man, die echt de draak met alles stak.
  Jaloers kon ik er niet op zijn, maar ik vond hem geweldig met zijn fabuleuze galgenhumor ..

  Oh...
  Ik vind onze naamgeving misschien wel het schoolvoorbeeld van ons "angsthazen" gedrag .
  Dat dit bij mij iets anders ligt is zeker het gevolg van de elitaire of haast koninklijke erflast die ik mee kreeg .
  Ja lachen is het wel.
  Als snoepje van mijn opvoeding was een gevleugeld woord van mijn adelijke moeder "Oordeel zacht en wees een zegen".En... zij was het wel die mij het Duivels-stokje gaf.
  Toen mijn vader zijn laatste adem uitblies - ik zat toen in Portugal en Maria was koud bij mij - kreeg ik een telepatische droom waarin mijn vader zich verontschuldigde voor zijn houding richting mij.
  Nou "zijn"?
  Als ik terugkijk naar mijn ouderlijk huis was mijn vader een pure worcoholic en werd opgejaagd door mijn adelijke moeder.
  Aan het eind van zijn leven - de laatste levensjaren - speelde hij onbewust de demente man om nog even goed verzorgd te blijven.
  Ik zou het wel van mijn vader hebben, want nu doe ik het met " hummen en zwijgen". in mijn thuis.
  De appel valt dus niet ver van de boom.

  Maar goed...
  Je kunt me nog altijd condoleren als je dat wilt.

  Siegfridus Bokkepoot

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Hallo Siegfried,
  Ja, wat te zeggen op je reactie, I love you because I hate you..haha.
  Het blijkt maar weer dat wij de woorden hebben gemaakt tot een spraakverwarring en dat ik dus niet meer kan lezen. Ik moet bekennen dat ik eerst las.. telkens als je met iets geks komt dan ''irriteert'' het me. Dat is dus blijkbaar waar ik vanuit ging en toen ik zag dat er intrigeert stond dacht ik... mijn nonsense valt nog wel mee... en toen werd ik gehypnotiseerd. Het leuke is wel dat door je reactie erop het beeld van het ego wel duidelijker is geworden met dat dat de hypnose is.

  Wat betreft de kindheidsfase uit angst en het vieren van de verjaring enz. kan ik slechts beamen. Ik kan daar hier thuis niets meer over zeggen zonder oorlog te maken en wat is het hummen meer dan geen oorlog maken ? Is dat ook niet uit angst en/of behoud van de schijnvrede ? Maarja, dit is en blijft dan toch ook geneuzel omdat het is wat het is.

  Je uitleg van de naam heb ik natuurlijk ook bij stil gestaan en mij noemde veel mensen Pas of Passie maar ook Cally of Pascally en zelfs bijnamen als Scudo of Poescoedoe.
  Dan heeft de meest gebruikte afkorting Pas ingewerkt op niet toevallig mijn passiviteit ? en dan is dat het yinne gedeelte van m'n naam ? En Cal het actieve gedeelte en het yang ?
  En waarom doen mensen dat ? want als ik naar mezelf kijk kort ik de naam van bepaalde mensen ook af.

  Dan je hypnose over waarom de vrouw de familie naam van de man kreeg waarop als aanvulling natuurlijk dat de kinderen ook de naam van de man krijgen/kregen. De vrouw droeg/draagt dus ongetrouwd haar vaders naam. Het lijkt mij dat de vrouw... en verder kom ik nu niet, kom erop terug en ook op de ademhaling en de rustdag.
  Pascal

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Goeiemorgen Pascal,
  Leuk hoe je verwoordt dat Ego de hypnose is.
  Wat is liefde meer dan nederigheid naar elkaar?
  Maar nederigheid is - zoals de gezegde luidt - des Duivels oorkussen.
  Waarom???
  In mijn ogen is dat dezelfde brainwash als "geloven in God".
  Wij dienden toch door competitive strijd om de beste te zijn uiteindelijk de kern van energie en/of de kernenergie te vinden om daarmaa onszelf te vernietigen voor kosmisch welzijn?
  En de oorlogen die uit die competitive strijd voorkwamen deed dit nog extra versnellen.

  Dan de kindsheidsfase van onze cultuur is veel meer dan verjaardag vieren en kadotjes krijgen alsof we nooit genoeg hebben. Gisteren kwam Maria met een bos bloemen .Het waren lelies en volgens mij zijn dat bij uitstek bloemen voor op het graf. Bizar is het wel,
  Maar ach ... Ik denk maar zo...Ze treurt omdat ik zwijg als het graf.

  Dan de naamgeving. Was Pascal niet een groot geleerde uit de middeleeeuwen?
  Is het niet lachen dat de meeste namen gekoppeld zijn aan Bijbelse figuren of hoge priesters uit het verleden of... grote wijsgeren?
  Voor mij ziet dat eruit dat wij het betere voor onze kinderen wensen?
  In mijn geval - afkomstig van hoge adel en wetenschappers - kreeg ik als oudste zoon als eerste naam van mijn grootvader en de tweede - zoals bleek uit Raimond's speurwerk - Willem als zijnde van de Oranjes.
  Waarom mensen de naam afkorten.
  Ik zie Pas niet als passiviteit , maar omgekeerd ..Als je de naam hardop uitspreekt is dat het yange deel en Cal de zachte klank.

  Tenslotte over de familienaam ...Ik zie het anders.
  Het yin is altijd sterker dan het yang. Kijk in de vrije natuur waar de vrouwtjes in alle rust hun kroost voeden en opvoeden en het mannetje het territorium verdedigt.
  Bij ons mensen was de vrouw toch ook degene die de kinderen groot bracht en de man die op jacht ging voor eten? Dat is ook de onrust en strijdlust van de man.
  Waarom de vrouw als "nachtschade' wordt of werd betiteld is mijns inziens omdat de man - zeker in de nacht - altijd potent is en/of in is voor vrijage en dat in tegenstelling tot de vrouw.
  Ik ben er zeker van dat dit in vroeger tijden de mens geen familienaam had en ik denk dat dit ook een snoepje van het geloof is om - als gevolg van de evolutie van het äplacentar de boel zo lang mogelijk bijeen hield.
  Helaas spreek ik nu in verleden tijd.
  Haha

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Goedemorgen Siegfried,

  Van harte gecondoleerd met je 70ste verjaar dag .......dan maar...(je staat weer op een omkeerpunt 10x7)... en dat het maar een mooie dag mag worden als de voorzienigheid je goed is gezind (en als die je laat zitten ....zit de slijter op de hoek....).
  Je ben trouwens niet gelijk jarig met Osho want dat is toch echt morgen .

  Wat er op 10 dec wel aan de hand was lees je hier (ha ha )
  http://nl.wikipedia.org/wiki/10_december

  Fons.

  Fons,
  Dankjewel voor je correctie.
  Helaas ben ik "der dagen zat".
  Vroeger dronk ik om mijn zwakke ego op te poetsen ... wat natuurlijk niets hielp.
  En lachwekkend genoeg ging ik ook al vroeg roken om ondertussen een rookgordijn om me heen te maken. Is dat niet "schizo"?!
  Nu doe ik het beide vooral om afstand te nemen van de gekte om mij heen.
  Eilasie.
  Als ik nu terugkijk naar mijn recente familiaire voorvaders en voormoeders is het wel duidelijk dat - zoals ik net richting Pascal schreef - dat mijn voorvaders [ vader en grootvader ] ook niet echt met beide benen in de wereld stonden . Mijn grootvader was kamergeleerde en was thuis zwijgzaam als het graf en mijn vader werkte als worcoholic iedere nacht tot 3 tot 4 uur om zijn thuis te ontvluchten.
  Dus gelukkig heb ik het niet van een vreemde.
  Ondanks alles vind ik het nog steeds absurd dat alles wat wetenschap heet absoluut niet met mij wil communiceren.
  Communiceren???? Komt dat niet van communie en van communisme?
  Stond vanmorgen op Xander-nieuws dat Mandele een ras-communist was.
  Ach... Is het communisme niet hetzelfde als onze demoncratie, die ons slechts naar één kant laat kijken.
  Ik zie althans geen verschil.
  Zucht
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Kreeg vanmorgen dit bizarre verhaal van Einstein van iemand die in aliens gelooft.
  Ik vraag me nu echt af of hij half alien was en/of verwekt was door Marsmannetjes ooit.
  Dan is het niet zo verwonderlijk dat hij die genialiteit in zich droeg.

  In June of 1947 Albert Einstein and J. Robert Oppenheimer together wrote a TOP SECRET six page document entitled “Relationships with Inhabitants of Celestial Bodies”.
  It says the presence of unidentified spacecraft is accepted as de facto by the military.
  It also deals with where do they come from, what should we do in the event of colonization and/or integration of peoples, and why are they here? Finally, the document addresses the presence of celestial astroplanes in our atmosphere as a result of actions of military experiments with fission devices of warfare. Einstein and Oppenheimer encourage consideration of our potential future situation and safety due to our present and past actions in space. How can we avoid a perilous fate?
  Extract majestic document:
  Relationships with extraterrestrial men presents no basically new problem from the standpoint of international law; but the possibility of confronting intelligent beings that do not belong to the human race would bring up problems whose solution it is difficult to conceive. In principle, there is no difficulty in accepting the possibility of coming to an understanding with them, and of establishing all kinds of relationships.
  If these intelligent beings were in possession of a more or less culture, and a more or less perfect political organization, they would have an absolute right to be recognized as independent and sovereign peoples. Another possibility may exist, that a species of Homo sapiens might have established themselves as an independent nation on another celestial body in our solar system and evolved culturally independently from ours. Living conditions on these bodies let’s say the moon,-or the planet Mars, would have to be such as to permit a stable, and to a certain extent, independent life, from an economic standpoint.
  Hypothetically other planets may have life forms. Water has been found on our Moon and Mars that can be separated into hydrogen and oxygen, using an electric current or the short wave radiation of the sun. The oxygen could be used for breathing purposes; the hydrogen night be used as a fuel. There is indication that the inhabitants of celestial bodies, or extraterrestrial biological entitle (EBE) desire to settle here.
  1. If they are politically organized and possess a certain culture similar to our own, they may be recognized as an independent people.
  2. If they consider our culture to be devoid of political unity, they would have the right to colonize. Of course, this colonization cannot be conducted on classic lines. A superior form of colonizing will have to be conceived, that could be a kind of tutelage, possibly through the tacit approval of the United Nations.
  We cannot exclude the possibility that a race of extraterrestrial people more advanced technologically and economically may take upon itself the right to occupy another celestial body.

  wordt vervolgd

  BeantwoordenVerwijderen
 55. vervolg

  The division of a celestial body into zones and the distribution of them among other celestial states. A moral entity? The most feasible solution it seem would be this one, submit an agreement providing for the peaceful absorption of a celestial race(s) in such a manner that our culture would remain intact with guarantees that their presence not be revealed. It would merely be a matter of internationalizing celestial peoples, and creating an international treaty instrument.
  The presence of unidentified space craft flying in our atmosphere (and possibly maintaining orbits about our planet) is now accepted by our military. Military strategists foresee the use of space craft with nuclear warheads as the ultimate weapon of war. Attack no longer comes from an exclusive direction, nor from a determined country, but from the sky, with the practical impossibility of determining who the aggressor is.
  When artificial satellites and missiles find their place in space, we must consider the potential threat that unidentified space craft pose. One must consider the fact that miss-identification of these space craft for an intercontinental missile in a re-entry phase of flight could lead to accidental nuclear war.
  This document was written in 1947!! Read entire document at: oppenheimer_einstein. Ken Pfeifer MUFON NJ www.worldufophotos.org

  BeantwoordenVerwijderen
 56. back to the subject na dit Einstein-intermetzo
  Fons schreef...

  Siegfried,
  Communiceren....wordt dat ook niet gebruikt in de natuurkunde...."communicerende vaten"..?
  Gaat dat ook niet om het streven naar gelijkheid onder bepaalde omstandigheden..?
  Je schrijft het zo vaak....alles lijkt lijkt op mekaar...alleen hebben wij mensen alleen nog het botte verstand(ha ha) om gelijkheid na te streven (discus werpend communiceren) en als dat niet meer lukt gaan we uiteindelijk 'nature-like' vechten ofwel de lichamelijke./materiële strijd aan.....
  Wat je schrijft over jouw drank en nicotinegebruik en de reden daarvan is het toch eigenlijk te bijzonder voor woorden als ik naar mezelf , de mensen om mij heen, maar bovenal de jeugd kijk.
  Het toenemend gebruik van 'allerhande spiritualiën' vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in dat afbrokkelend ego (verstand) wat het echt niet meer weet en het zodoende nog even sust om maar niet te gaan vechten voor overleven.
  Alfonsus(t)

  Ach Fons,
  Weet jij nog wat communiseren is ?
  Het zijn zeker geen communiserende vaten. Het is inderdaad het tegendeel.
  Als ik terug kijk naar de film van Jenze over de mongool mens - geboren met een hersendefect - en zie hoe weinig indruk dit heeft gemaakt en nog maakt had ik er misschien beter aan gedaan nooit met dit blogje verder te gaan en op mijn loueren gaan rusten op Hawai, want de website was al duidelijk genoeg.
  Ach dat was ook geen optie, want mijn onrust dat het schilderij "De Nachtwacht" nog lang niet af was.
  Het is nog niet af , maar heb er toch veel puzzelstukjes bij gekregen.
  En helemaal af zal het nooit worden ... ook al is de waarheid te simpel voor woorden.

  S..

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Goeiemiddag Siegfried,

  Ja, toch gefeliciteerd want dit is weer een heldere reactie op je verjaardag en dat ondanks dat je de dagen zat bent. Is het vreemd als ik zou zeggen dat ik dat ook ben ? en dat ik dat nooit kan laten zien maar in mijn ogen zouden we dat zonder hypnose nu allemaal zijn en dat maakt de kindheidsfase dan ook geniaal.

  M'n moeder gaf me de naam Pascal omdat dit een Franse zanger was die ze leuk vond... haha. Ze heeft er zeker niet bij stil gestaan mij daarmee het beste te wensen maar als ik het haar zou vragen weet ik het antwoord wel.

  Ja, inderdaad moet dus de familie naam van de man voor de vrouw ook geweest zijn om de boel bij elkaar te houden en waardoor de klap aan het eind groter wordt en voor ons korter duurt.

  De kosmische ademhaling is tegelijkertijd in en uit en aan het einde is het ook om en om en/of uni en versum ''in tijd'' in beide delen door de groei naar gelijkheid... maar ik kom er nog niet uit in deze oneindige perfectie...haha. Ik plaatste toevallig een reactie op een artikeltje wat er mijn inziens ook mee te maken heeft. Dit ziet er voor mij uit dat ze de waarheid weer aan het hervinden zijn en dat het rauw op de maag zal gaan liggen als de wetenschappers gaan zien wat research is.
  http://www.scientias.nl/waar-deeltjes-verstrengeld-zijn-een-wormgat-te-vinden/95628

  Pascal

  Hoi Pascal,
  Het ziet er inderdaad uit dat je zat bent [ haha ]
  Ik kan je nauwelijks volgen met je "wormgatige" ademhaling.
  Ten eerste lijkt het me verdomd lastig ademen en als alles in alles gelijke is hoop ik niet voor je dat je het gaat uitproberen.
  We kunnen dit in ieder geval niet vergelijken met de ademhaling van de ongeboren vrucht, want die begint pas te ademen na zijn "open-baring".
  Aan de Bijbel hebben we ook niets met zijn Adam [inademing] en Noach [ uitademing]
  Als je het uitspreekt voel je dat.
  Maar volgens de astrologie [ vlg. Nico ] zijn de sterretijden wel afwissend yin en yang en volgens mij is inademing yin of leven of energie gevend en yang de uitademing.
  Maar dit denk ik en weet ik niet zeker.
  Daarnaast begint de laatste ademtocht met een hele diepe inademing [heel veel energie-opbouw en werelds de technologische REvolutie ] en een zeer krachtige uitademing.
  Dat wij nu aan die laatste inademing zijn aanbeland is duidelijk en dat we heel veel energie produceren ook.

  Als we het dan toch weer over die verdomde kosmos hebben is het m.i. wel zo dat direct na de Big Bang is het Zwarte Gat in mijn ogen een vacuüm dat al de troep waaruit wij voorkomen in een klap wordt binnen gezogen . En dat is wel het zaad of sperma voor het nieuwe leven.

  Hoor graag wat jij er voor theorieën op loslaat

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Af en toe krijg ik van allerlei mensen leuke dingen opgestuurd die m.i. de moeite waard zijn.
  Zo kreeg vandaag een mailtje van Kees IJpelaar [ de man die de film van Jenze http://jazeg.nl ondertitelde ] over "de aura" die al het leven uitstraalt. Het is feitelijk een vervolmaking van de electroacupunctuur om de meridianen - energie te meten. Dit staat in de alternatieve geneeskunde bekend als de Kirlian-fotografie.
  Hierover kan ik nog een leuke anecdote vertellen uit de tijd van mijn - wat ik noemde -Willie Wortel Winkeltje en/of mijn praktijkje aan huis waar ik o.a electroacupunctuur en kinesiologie probeerde onder de duim te krijgen als diagnostica.
  Er belde mij een vrouw uit Londen die mij een wel heel rare vraag stelde. Zij vertelde mij dat zij een praktijkje had waar zij Kirlian-fotografie als diagnosticum gebruikte en vroeg mij of ik met electroacupunctuur-onderzoek kon duiden wat zij met foto's van haar handen zichtbaar had gemaakt.
  Doodeng vond ik het, maar anderzijds wel heel interessant. Dus kwam zij langs en trok daar een hele dag voor uit, want ik had nog nooit gehoord van zo'n onderzoek.
  Maar het werd een groot succes. Helaas had ze haar apperatuur niet meegenomen om mij te kunnen ontleden.
  Dit ter inleiding.

  Hier een korte video met als titel....
  Scientist photographed soul leaving the body in death 2nd part
  http://www.youtube.com/watch?v=kQ4a_Gu49SA
  Een filmpje over...
  Levende wezens zijn een bron van fotonen, electronen en atomen, het fotograferen ervan is een vak appart en vereist zeer speciale apparatuur die deze hoge frequentie kan zien, met de moderne technische wetenschap gaat dat steeds beter en komen we dichter bij de bron van alle leven, althans het zichtbare deel dan en dat geeft prachtige beelden, alles is nu eenmaal van hetzelfde gemaakt.

  Siegfried

  vrg kees

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Siegfried goeiemorgen,
  Vanuit een heel andere hoek blijkbaar gisteren geplaatst..............
  http://www.niburu.nl/paranormaal/5561-wetenschapper-legt-vast-hoe-de-ziel-het-lichaam-verlaat-video
  Alfonsus de meelezer

  Dankjewel Fons.
  Het is hetzelfde verhaal.
  Grappig is ook dat er een gerelateerd stukje onder staat van "helderziendheid".
  Alleen het woord al geeft duidelijk aan dat "normale"mensen ziende blind en horende doof zijn.
  En wat is normaal????
  Volgens mij zijn mensen normaal als ze in de wereld kunnen staan met een Ego.
  Wat wij nu meemaken is dat we elkaar's Ego proberen kapot te maken met "discus werpen naar elkaar. Dat is natuurlijk al zo oude als Metusalem , maar naarmate de brug tussen denken en weten meer en meer dichtslibt wordt het alleen maar erger.
  Terwijl ik dit opschrijf realiseer ik me dat ik niet weet waar dit "Metusalem" vandaan komt en dus - voor degenen die dat ook niet weten http://nl.wikipedia.org/wiki/Metusalem.

  Om nog effe nostalgisch te zeikebetten...
  Niburu was en is nog steeds wel een aparte site waar ik ooit mijn eerste verhaaltjes op kwijt kon en als apotheose die lezing in Utrecht mocht brengen.
  Jij weet er nog alles van , want daar vond je mij en werd schizo [ haha]
  Wat was dat een gekke avond ook al is Niburu wel erg New Age en dat leidde tot afstand.
  Helaas.bleef het daarbij.
  Jij probeerde het nog wel bij Oldekamp, maar dit was me net een brug te ver daar hij ook "zwelgt" van de nieuwe wereldorde.En dan wordt het weer discus werpen en daar zit ik helemaal niet op te wachten
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Nu we hier toch met de kracht van namen aan het "spelen" zijn geweest, die een grote impact hebben op onze levensloop - wat menigeen belachelijk vindt - was het toeval wat mij toeviel dat Maria die fanatiek met astrologie aan het stoeien was mij een stukje van een astrologe voorlas waarin stond dat numerologie en/of naamkunde naast astrologische duidingen samen onze levensloop bepaalt.
  Deze astrologe verhaalde zelfs dat men in de oudheid met al die esoterische wijsheid niet alleen de pieken en dalen kon voorspellen, maar tevens het moment van ons overlijden kon voorspellen.
  Deze "wijze sterrewichelares" [haha] zei dat het maar gelukkig was dat wij dat niet konden.
  Maria las dit voor, omdat ik dit al -tig keer had geopperd.
  Wauw !!!
  WE WILLEN ALLES WETEN EN ONDERWIJL WILLEN WE NIETS WETEN.
  Zo ziet het er voor mij althans uit.
  Maar het was voor mij wel aanleiding om haar mijn vreemde levenswandel te verhalen en te vragen om een gesprek. Dus stuurde ik haar een lange mail met mijn levensloop van mensendokter tot levensdokter en mijn 7 magere jaren en 7 vette jaren die in de omslag van de cycli tot "uittredingen" hadden geleid.

  Nog geen uur later kreeg ik het volgende antwoord...
  Beste meneer Siegfried Bok,
  Heel erg bedankt voor uw uitgebreide mail, maar helaas moet ik u op dit moment teleurstellen. Later kan het een idee zijn om eens van gedachten te wisselen, maar voor nu moet ik mijn werk met een burnout zien te combineren en daar heb ik mijn handen aan vol. Het beetje energie dat ik heb, moet ik gebruiken om mijn deadlines te halen en voor de hoogst noodzakelijke dingen.
  Maar wellicht later, als ik meer ruimte en energie heb....
  Met vriendelijke groet,
  Renée Maas.

  Welk een trieste lachwekkendheid.
  Een zichzelf hoogachtende astrologe, die haar eigen burnout niet zag aankomen en fanatiek naar haar DEADLINE werkte?
  Isn't it crazy?!
  Als dit geen hoogmoed voor de val is weet ik het niet meer.
  Maar als levensdokter wist ik wel hoe ik dit "uitgebrandde varkentje" die naar haar "deadline" toewerkt zou kunnen wassen.
  Zou ik haar direct bellen nu zij zo snel gereageerd had?
  Uiteindelijk besloot ik het laatste en ...
  Zij had naar eigen zeggen mijn aanbod echt niet nodig en de hoogmoed straalde van haar af.
  Toen wist ik ook dat zij haar cliéntéle met leugentjes om bestwil mooie verhaaltjes opspeldde.

  Maar het is wel duidelijk dat de naam en de geboorte-tijd en -plaats beide ons leven bepalen en dat wij met sjoemelen met de naam onszelf verloochenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Siegfried,
  Gisteravond las ik dit verhaal......wat heb ik lekker geslapen (ha ha) Het Sinterklaasverhaal verklaard..........
  http://www.pateo.nl/platform.htm
  Goedemorgen
  Alfonsus

  Goeimorgen Fons,
  Aangezien ik toch niets zinnigs meer te vertellen heb wat voot ons "waardevol" is, heb ik na een korte blik op deze "nieuwe Bijbel" als zijnde ons "tertament" het hier maar opgezet.
  Ik heb het hap en snap gelezen.

  Grappig vond ik wel het verhaal van de 10 geboden die wij volgens de schrijvers van dit pamflet met voeten hebben getreden en waardoor het hiernamaals voor ons niet is weggelegd.
  Maar ook dat is verwoord in this "Holy Book" met de zin "Zij die zonder zonde is werpe de eerste steen".
  Godverdoemmij , want ware dit binnengekomen dan hadden we niet zo veel discussie [ ik noem het discus werpen naar elkaar om elkaar met woorden te doden ]

  Ik wens een ieder veel leesplezier.
  Ik raad vooral "Armandus de Schijnheilig" aan hier een kijkje in te nemen, opdat ook hij rust zl vinden.
  Haha.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Siegfried,
  en toch zit er wat in .....vooral die rode neus bij de kerstman.
  En de kerstman/zon 'geeft' zijn energie toch ook weg....?
  Over de sint nog niks gevonden .....

  Hoeveel Planeten zijn er?
  Aantal planeten. De zon heeft negen planeten. Mercurius, die het dichtst om de zon draait en vervolgens Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. (Zie ook Planeten en Horoscoop; klik op de link bij gerelateerde links onderaan de pagina).
  Hoeveel rendieren heeft de Kerstman?
  En hoe heten ze?

  De Kerstman heeft 9 rendieren.
  Ze heten Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen en natuulijk Rudolph.
  Rudolph is toch wel de bekendste.
  Hij is te herkennen aan zijn helderrode neus.

  Alfonsus.

  Mag ik nadere uitleg van je t.a.v. de 9 rendieren en misschien voor onze sterewichelaar Nico een uitleg over de namen van de planeten?
  Want - om met Kees van kooten te speken is het woord zuiver gebleven, maar wij hebben dat allemaal verbastaard waardoor er een Babylonische Spraakverwarring is ontstaan.en waardoor wij niet meer "communistisch met elkaar kunnen communiseren en er een demoncratie voor in de plaats kwam.
  Haha
  Maar leuk is het wel.
  Siegfired.

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Hierbij een kleine correctie t.a.v het "Sinterklaas-verhaal" van Fons dat niet linkte met een leuke uitleg over Bijbelse vertellingen van Neerlands "verlichte meester" Johan Oldekamp.
  De reden waarom ik Oldekamp - ooit een adept van Niburu's New Age of De Nieuwe Wereldorde-hysterie - destijds afwees was duidelijk, maar nu lijkt hij 100 graden om met zijn vernieuwde website.
  Ik las Fons' link t.a.v. Sinterklaas , maar realiseerde mij totaal niet dat hij dit niet als woordspeling bedoelde, maar het fenomeen Sinterklaas had ook door Oldekamp een ander gezicht gekregen.
  Hierbij alsnog de uitleg van Oldekamp t.a.v. Sinterklaas en Zwarte Piet.
  Het is echt wel een leuk verhaal en wschl. dicht bij de waarheid.

  Siegfried,
  Sorry, ik stuurde je verkeerde 'link'gestuurd
  Hier het verhaalover de oorsprong van Sinterklaas en Zwarte Piet


  Zwarte Piet wetenschappelijk verklaard

  In de maand november deden vele Nederlanders mee aan de nationale Zwarte-Piet-discussie. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat de Witte Sint een personificatie is van de lichtuitstralende zon, en dat de Zwarte Pieten de planeten van ons zonnestelsel voorstellen. Omdat deze planeten van zichzelf geen licht uitstralen, worden ze als zijnde zwart uitgebeeld. Het verhaal van de Sint en zijn Pieten gaat dus helemaal niet over mensen met overeenkomstige huidskleuren, maar over de hemellichamen van ons zonnestelsel.

  De personage van de Kerstman is gebaseerd op die van Sint Nikolaas, en is dus eveneens een verpersoonlijking van de centrale ster van ons zonnestelsel. Bij de Kerstman zijn de Pieten vervangen door rendieren. Het aantal daarvan bewijst dat het inderdaad om de planeten gaat.
  Niet alleen de Sint en de Kerstman zijn personificaties van de zon genaamd Helios.
  Door de eeuwen heen kenden al onze voorouders altijd een vergelijkbare personificatie, zoals Shamash, Ra, Horus, Surya, Ahau, Apollo, Mithras en Solomon.
  Eén daarvan kennen we nog steeds, en dat is de personage van Jezus.

  Meer hierover is te lezen op de meertalige website Pateo.nl.
  Op de homepage van deze website staan diverse hoofdartikelen. De onderste daarvan legt uit waarom de Kerstman gelijk is aan Jezus.

  bron: © 12 december 2013 - Pateo.nl : Wholly Science - Johan Oldenkamp
  Fons.

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Fons,
  Zoals je weet was ik bepaald niet zo gecharmeerd van de man achter deze website.
  De verhaaltjes die er nu op zijn "vernieuwde site" staan laten mij slechts zien dat hij van zijn New Age statuut afgevallen is en beslist leuke anecdotes vertelt over het spel van de "Illuminati" en/od de "verlichte geesten" van weleer.
  Maar...
  Als ik dan op die site kijk naar zijn eigen profiel-schets waarin hij zichzelf in de derde persoon neerzet als zijnde de grootste geleerde allertijden is hij toch echt God van zijn eigen gedachtewereld.
  Er moet toch wel een Godswonder gebeuren wil ik met die omhoog gevallen geest ooit door één deur gaan.
  Maar...
  Ik vrees dat er vele reagluurders zijn die mij ook zo betitelen
  Haha
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. NICO !!! JE MOET AAN DE BAK!!!
  Dit stuurde Fons mij op...

  Siegfried,
  Na mn werkplaats weer weekendklaar te hebben geveegd kwam ik dit grappige artikeltje tegen.
  http://www.beurs.com/2013/12/13/volgens-deze-2-grafieken-staan-we-vlak-voor-depressie-2-0/36687
  Vooral ook leuk om te lezen hoe de eerste reaguurder.de synchroniteit ziet(denkt te zien) tussen planeetstanden en 'de economische (energetische) realiteit'.....
  Uranes speelt daarin een grappige rol zoals je lezen kunt....misschien leuk voor je vriend Nico

  groet Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Fons,
  Ik kom nog even terug op je leuke Sinterklaas-verhaal van Johan Oldekamp.
  Om met Martin Luther King te spreken ... I had a dream tonight.
  Oh... ik kan je wel zeggen dat ik mij niet kon voorstellen dat Sinterklaas en de Kerstman met elkaar verwisseld werden en wat in mijn ogen al helemaal niet klopte was een Sinterklaas met zijn arreslee de hemel doorkruiste.
  Vragen en nog eens vragen.
  Waarom is Sinterklaas de "goedheiligman" en heeft hij zijn "Zwarte Pieten" ?
  Waarom liggen deze twee "feestdagen" zo'n kleine drie weken uit elkaar?
  Waarom isdeze pakjesavond een kinderfeest?
  Nu - after this dream - zie ik het in een ander licht.

  Sinterklaas is de personificatie van de eindtijd, die gekleurd wordt door overweldigende luxe in - zoals ik het vaker noemde - "de kindsheidsfase van onze cultuur". Het is niet alleen als de gezegde "Hoogmoed voor de val" , maar symboliseert eveneens hoe wij Westerlingen in rijkdom zwelgen en de rest van de wereld gebruiken als slaven.
  Sinterklaas op zijn paard die over de daken rijdt en de Pieten die door de schoorsteen moeten kruipen om de pakjesregen in onze schoentjes leggen.
  Zo ziet de wereld er vandaag de dag toch uit?

  Maar...
  Als we dit verhaal van Johan nu op Kerstmis projecteren - met de arreslee die door de lucht vliegt en de hemelboog moet voorstellen en dat tot astrologische wijsheid heeft geleid, is mijns inziens het verhaal compleet.

  En het zou me niet verbazen als het "carnaval" hierin symbolisch weergeeft hoe wij als mongolen elkaar met de laatste WO !!! de nek om gaan draaien.
  Het feest der zotten ....voor kosmisch welzijn ... zal ik maar zeggen.

  Ik zeg niet dat het zo is
  But we shall see

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Siegfried ,
  Ben na het lezen van jouw hypothese over sinterkerstpasen eens gaan puzzelen en kwam direct al op wikipedia tot een stukje tekst wat jouw 'gelijk' in deze zou kunnen sterken.....(ha ha )
  Carnaval zou afgeleidt kunnen zijn van Carne Vale wat zoveel betekend als afscheid van het (materiele) vlees..dit feest wordt afgesloten met as-woensdag....
  en Daar zou zomaar de gezegde "uit as bent gij geboren en tot as zult gij wederkeren" uit ontstaan kunnen zijn.....
  Ik plak de hele context er in de vorm van een link maar even onder....
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval
  Alfonsus

  Haha Alfons,
  Sorry, maar Alfonsus vind ik een beetje te duur voor een mandenmaker en Fons is door mijn verhaal een noodfonds geworden en heeft je meer schizo gemaakt dan je al...
  Neen dat weet ik niet [ haha]

  Ik betrap me er op dat ik ook veel vaker op wikipedia snuffel om snel een overall beeld te krijgen, aangezien ik "geschiedenis van mijn middelbare schooltijd" te dom en lachwekkend vond.

  Maar!!!
  Als dit waar is, zijn we wederom een stapje verder in de puzzel van "loslaten van het vlees"-datum

  S. .

  BeantwoordenVerwijderen
 68. Over voorspellingen gesproken...
  Dit linkje las ik vanmorgen op Xander nieuws
  http://appie.abspoel.nl/?p=7436

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 69. http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/techr/geschiedenis/leer.html

  Kreeg dit mailtje vanmorgen van Fietje
  Hai,
  Dit wilde ik nog even delen, naar mjjn bescheiden mening wordt hier in dit verhaal ook jouw uittredingen bevestigd.
  Hartelijke groeten van Fietje

  Beste Fietje,
  Dank voor je linkje en zal proberen het iets anders te formuleren, want voor mij staat het er als een sprookje.

  Persoonlijk denk ik dat het iets anders ligt.
  Uittredingen hebben vandaag de dag heel veel mensen.Het zijn bijna dood ervaringen waardoor men a.h.w. stukjes van de erflast [ Bijbels erfzonde ] loslaat
  Die belevingen zijn daarmee de spiegel van iets wat men noemt "het hogere zelf".en dus voor iedereen anders
  Bij de laatste ademtocht is dan de hersencomputer weer helemaal schoon.
  Dit betekent dat er geen belevingen meer zijn van goed of kwaad.
  Om in Bijbelse termen te spreken worden we dan "verschoond van zonden" in het Hemelrijk der Hemelen opgenomen.
  Jesus was een zogenaamd sterrekind wat inhoudt dat hij geen erflastige bepakking met zich meedroeg en geen beleven had van goed of kwaad en niet bang was voor de dood.
  Dit zijn zeer bijzondere mensenkinderen ,die komen uit zeer arme ouders - zo arm dat zij hun hele leven op het randje van de dood leven.
  Ik heb hier in het verleden een boekje over geschreven "De illusies van God en wetenschap".
  Deze bijzonderlingen werden door "de geheime Witte Broederschap" gebruikt en gebrainwashd om het geloof kracht bij te zetten. Boeddha was daar ook één van.
  Toen ik in Portugal vertoefde bleek Maria zich - net zoals ik - te herinneren dat er veel ophef was in de pers dat er door monniken een Engels jongetje was ontvoerd en daar sprak men schande over.
  Het toeval wilde dat haar oudste zoon in Nepal werkte en toen hebben wij hem gevraagd om in kloosters te zoeken of hij daaromtrent misschien iets zou kunnen vinden.
  En wat vond hij...
  In ieder klooster was een fototje van een duidelijk Westers jochie , die naar later bleek te zijn ontvoerd door de Chinese Pasha Lama [ hoop dat ik dit goed schrijf] en later weer werd terugheroverd.
  Dit alles heeft nog een bijzonder staartje, want wetend dat Jesus weer naar zijn geboorteland werd terug gezet ging ik op zoek naar Engeland [ ik noem het Engelenland ] zou hij daar weer moeten verschijnen.
  En tot mijn verbazing - of het nu Discovery of Nat. Geographic was weet ik niet meer - maar de rol van de katholieke kerk wordt momenteel voorbereid om naar Londen te verhuizen.
  Persoonlijk heb ik dit ingevuld als dat het Vaticaan zal worden vernietigd door de moslims als teken dat de laatste oorlog begonnen is.
  Met andere woorden: Hij- ik noemde hem CONFISSIUS dat als beeldspraak de fissie of afscheid van het leven als geheel [ CON ] betekent.
  Boeddha was daarin de buddy
  Confusius was de eerste die de mensheid met geloven bij elkaar wist te houden [ FUSIE dus]

  Waarom denk ik dat?
  Omdat het WOORD - of je dit nu met een hoofdletter of kleine letter schrijft tot het einde der dagen zijn zuiverheid zou behouden , maar als gevolg van ons goed en kwaad beleven werd het ËEN BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING.

  We shall see.
  Siegfried,

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Nico is uit zijn winterslaap effe wakker geworden en reageert op Fons, maar of hij echt helemaal wakker was betwijfel ik.
  Ik kon geen reactie van IIS vinden en ook geen tweede reactie van een zeker NIco.
  Maar goed, misschien bedoelt hij mijn linkje over bloedmanen.
  Hier zijn reactie.

  Het berichtje van Fons heb ik gelezen en ik kan de reactie van IIS, wie dat ook moge zijn, wel onderschrijven, inclusief het ironische slot. Ik ben overigens niet de Nico die als 2e een reactie geeft op het artikel van Fons. Een vierkant tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok werkt zeer heftig uit in de buitenwereld, ik zie het als een wereldwijd conflict tussen het vrijgevochten (zo niet losgeslagen) individu en de machtselite die de bevolking in toenemende mate probeert te controleren en sturen. Het kan het einde van de macht van staten en staatsinstellingen betekenen ten ''gunste'' van grotere verbanden als EU, Europese Centrale Bank, Wereldbank en VN als opmaat voor een wereldregering. Anders dan 80 jaar geleden speelt de religie nu een belangrijke rol en dan met name het Christendom met de planeet Neptunus in Vissen, het teken van Jezus. Die is daar vorig jaar aangekomen en dat verblijf duurt nog wel zo'n twaalf jaar. Omdat de katholieke kerk aan de kant van de machtselite staat (een al decennialang durend harmonisch aspect tussen Pluto en Neptunus) zal het individu van deze kant niet al te veel hulp hoeven te verwachten in deze strijd. Maar dat dat ook niet de bedoeling is weet je al. Er valt vast nog wel meer over te vertellen, maar nu even niet.
  Nico

  We wait for more
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Dit bizarre mailtje kreeg ik van Fons over "Hoe Gek Nederland is"
  https://www.hoegekis.nl/welcome
  Het is van een omhoog gevallen leraar Psychologie uit Utrecht
  Het is toch van de zotte?
  Dan zat Prof de Wachter er met zijn "borderlinetimes" er nog een stuk dichterbij.
  Ach...
  Nooit geschoten is altijd mis en dus schreef ik deze Utrechtse Hoogleraar ook maar aan.met het welbekende verhaaltje over de kanker/aids fase van ons kikkerand dat astrologisch de kanker is.
  En natuurlijk vermeldde ik ook hoe en waarom de emancipatie van de vrouw de huiselijke chaos nog extra opvoerde.
  Ik vroeg hem of hij met mij een gesprek wilde hebben over het hoe en waarom die chaos nu lijkt te escaleren
  Stond er niet in ons waarheidsboek "post chaos lux".
  Zelfs op Xandernieuws is het een en al kankeren en aidsen met Bijbelteksten , maar het blijft een site die beslist ander nieuws - of liever gezegd - realistisch nieuws naar buiten brengt.

  Tot mijn verbazing kreeg ik vanmorgen al bericht.
  Het was niet van de Professor zelf en zelfs niet van zijn secretaresse zoals bij de Wachter.
  Maar dit keer kwam het van zijn team van therapeuten, die het helaas veel te druk hadden om "via emailwisseling" hierover te debatteren".

  Mijns inziens wordt de chaos alleen maar groter doordat het gros van de mensen langzamerhand wel ziet zo goed als alles fout gaat in de wereld.
  Toen ik met deze website kwam was dit nog lang niet zo, maar nu leidt "het leugentje om bestwil" tot onrust in plaats van "berusting" dat het nooit anders had kunnen gaan.

  Wat kon ik dit team meer wensen dat een florerende praktijk?
  En ik wenste hen derhalve succes.

  Zucht.

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Siegfried,
  Lees net je bericht over prof de Jong op het blog.
  Kan jij je voorstellen dat de woorden 'bizar en omhooggevallen '. bij de lezers gevoelens van hoogmoedigheid,voor oordelend en dus veroordelend oproept over jouw en dat dàt weer hún vooroordeel over jouw vestigd of bevestigd ?
  Persoonlijk ben ik bang van wel......
  Wat is er mis mee om die oordelen weg te laten en daardoor iets minder weerstand te creëren bij een potentiële lezer.
  Op deze manier denken ze waarschijnlijk bij jouw boosheid te zien (die er niet meer is ....dat weet ik wel) en haken af.
  Om maar bij ons laatste gesprek te blijven ha ha .....ik denk te weten dat je ze nu ' bewapend' ipv ont wapend...
  Vertel mij asjeblieft wat ik hierin verkeerd zie.....voordat ik het zelf geloof ?
  Alfonsus.

  Haha Alfons,
  Dat dit 100 % waar ik weet ik inmiddels ook wel.
  Sinds 3 dagen en nachten leven we hier modern "Living apart together" nadat ik de eigenwaarde van mijn "partner" onderuit haalde en ze krijste "Alles wat je zegt ben jezelf" en zelf hier wordt ik versleten als een pure betweterige zak.
  En dat terwijl de Bijbel ons naliet "ziende blind en horende doof aan het einde der dagen".
  Maar ik moet wel zeggen dat er nu totale rust in de tent heerst , maar had ik dat vanaf het begin gedaan had ik nooit de aleerdiepste BDE's gehad die mij bij "de geheime Witte Broederschap" brachten gekomen.
  Zo zit in alles toch weer het goed en kwaad.
  Misschien begrijp je nu ook waarom er ooit "de Lachende Boedha" was en de Bijbel verhaalt "Oorlog klaart de lucht".
  Kan het mensdommer?
  Dat is ook waarom er werd nagelaten "Iedereen is goed zoals hij is", want anders hadden wij elkaar toch nooit afgemaakt voor kosmisch welzijn?
  Of zie ik dat verkeerd?

  Over waarom ik zo "eigenwijs" was en dit alles op alle mogelijheden die mij geboden worden toch naar buiten bracht en breng zal ik als aanvulling op mijn laatste Kertsboodschap nogeens vertellen en zeker na jouw reactie hier.

  Maar nogmaals....
  Je hebt volkomen gelijk.

  Het offerlam Bok .... zal ik maar zeggen, want dat weet ik maar al te goed..

  BeantwoordenVerwijderen