Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zondag 3 februari 2013

Wat vertelt het mensbeest-getal 666 ons?
Veel van de in hiërogliefen  geschreven nalatenschappen van de Bijbel heb ik in de loop der tijd wel op waarde leren schatten.
De “duivel Lucifer” en/of de Satan is in het licht van de evolutie van de mens niet zo moeilijk meer te bevatten.
En dat wij door de geheiligde geschrift  als “de kroon op Gods Creatie” werd  benoemd is - dacht ik voor de trouwe lezers van dit blog “De zin van het leven voor kosmisch welzijn” - ook geen moeilijk te begrijpen invulling.
Toen ik in één van mijn laatste zoektochten [ het verhaal van de “transsexuele mens” ] - en na bevestiging van Nico dat de sterretijden om beurten yin en yang waren - begreep ik ook waarom die beide geloven zo extreem van elkaar verschilden en waardoor zij nu in deze eindtijd zo lijnrecht tegenover elkaar staan en...elkaar nu dreigen dood te slaan.
Hebben de weetwijzen van weleer dit bewust gedaan?.
Ik vrees het wel.
Dat zij tesamen  zo’n zwart/wit beeld vormen is daarin voor sommigen nog wat vreemd, maar als men weet dat goed en kwaad  elkaars aanvulling zijn op onze kortzichtigheid wordt dit al iets gemakkelijker.
Twijfelt er nog iemand over dan vraag ik U hoe groot uw beelden van goed of kwaad bijna nooit stroken met die van Uw naaste.
En die beelden maken Uw mening die hard en meedoogenloos is.
Dat nu meer dan duidelijk is dat “kennis tot machteloosheid” leidt zoals theosofe Blavatski ooit aan het geduldig papier toevertrouwde of hoe Tolstoi ook bekendheid kreeg door zijn verhandeling over “oorlog en vrede” of waarom de Bijbel zelfs verhaalt dat “oorlog de lucht klaart” is voor mij ook geen moeilijk item meer.
Dat mensen die zich verdiept hebben in astrologie zich nooit hebben afgevraagd waarom Jesus zijn 12 discipelen uitzocht als zijnde geboren in één van de 12 maanden van het jaar verbaast me wel enigzins, want ...dat kleurt onze mening en/of begripsvorming over wat wij horen, waardoor er als vanzelf een Babylonische spraakverwarring zou ontstaan.
Is dat niet geniaal om te verzekeren dat “Gij het niet zou verstaan”?
En nu prediken wij de vrijheid van meningsuiting, die wij ook nog van de ander dienen te respecteren!?
In het vorig verhaaltje beschreef ik hoe een “geconditioneerde reflex” ontstond en ook nu weer verbaasde het  mij dat niemand daarop reageerde met hoe simpel wij manipuleerbaar zijn en werkelijk als slaven rondlopen in een systeem en/of ons afzetten als ware anarchisten.
Dat dit laatste nu met de dag extremer wordt is logisch, want iedereen kan zien dat het op alle fronten fout gaat en dat “de leugen ons regeert”.

Sorry, ik dwaal af.
Lange tijd heb ik gedacht dat het mensbeest-getal 666 ons iets vertelde over onze komst hier op aarde “aan het einde van de 6-de dag”.
Dat de week geen 12 dagen heeft in het beeld van “Alle cycli zijn elkaars gelijke” is nu we weten dat de sterretijden om beurten yin en yang zijn en/of een twee-eenheid van functie die hiermee ook opgelost is.
Dat wij desondanks 7 dagen in de week hebben is daarin eenvoudig te verklaren, want dit werd Bijbels nagelaten als zijnde een rustdag voor God en/of Al-lah en/of het Uni-versum.
Hoe lang die rustdag van God is weet ik niet , maar dan zijn wij al verdwenen en daar ben ik ook niet echt naar op zoek gegaan.
Dit geldt  evenals voor het “magisch” getal 144000 , alhoewel ik dit nu koppel aan het moment van “de zondeval” waar ik op het interview op inging en ongeveer 5 sterretijden [ 5 x 2600 jaar+ 144000 ] geleden moet zijn geweest.
Zoals iedere sterretijd zijn specifieke kenmerken met zich draag, zo zijn de maanden van het jaar als cycli exact met elkaar vergelijkbaar.
Zo heb ik ook nog geen bevredigend antwoord gevonden waarom wij de sterretijden t.o.v. de jaarcyclus in zijn spiegelbeeld.van de sterrentijden lezen, want het begint met Steenbok [woest en ledig] dan Waterman [de waterfase ] en eindigt met Boogschutter mens, die als laatste ten tonele kwam.
Wel leuk is hierbij te vermelden dat de Boogschutter wordt getypeerd als hebbende vele pijlen die altijd hun doel missen. [ Dat ik dat kan beamen behoeft geen betoog]
In dat beeld en de Bijbelse voorzegging dat wij mensen aan het einde van de 6-de dag ten tonele verschenen deed mij vermoeden dat het getal 666 een aanwijzing kon zijn over het tijdstip van ons verschijnen, maar hier kwam ik totaal niet uit.

Toen ik op 10 december 2012 de leeftijd van 69 kreeg werd had ik die nacht met een uiterst vreemde uittreding wakker waarin mij - zo’n droom duurt misschien hooguit seconden - tientallen voorbeelden nagelaten waar iedere keer werd herhaald dat nu het moment was aangebroken dat yin en yang in alles elkaars gelijke waren geworden.
Vroeger stond ik nog direct slaapdronken op, omdat ik uit ervaring wist dat ik de volgende dag 99% van zo’n droom weer vergeten was. En in die slaapdronken fase kreeg ik iets van een automatisch schrift en kon ik dit de volgende dag pas op waarde schatten.
Maar - hoe bijzonder het er nu weer uit zag - draaide ik mij om en viel weer in diepe slaap.
Dus het merendeel van de vergelijkingen is weer in lucht opgegaan.
Het enige wat mij bij bleef hangen was het getal 6 en 9 correspondeerde met de oude symbolen van yin en yang en hoe deze in het Vissentijdperk zijn verwerkt.
Dat die vissen [ symbolen van het yin en yang ] nu zelfs niet meer met hun staarten aan elkaar zitten is toch een open deur intrappen als ik naar onze wereld nu kijk?
Keer ik die 9 om dan is het een 6. Het symbool is daarmee in de spiegel hetzelfde.
Volgens mij - maar dit zal ik nog hier en daar navragen - staat die 9 voor het vrouwelijke en de 6 voor de manlijke kant.
Is dat niet corresponderend met het verhaal van de zondeval waar ik het ook uitgebreid over had in het interview en dat ook zelfs geen enkele emotie opriep.
Het was daarin woordzuiver totaal uit motie of doods hoe men daar op gereageerd werd.
Misschien behalve waarom deze therapie - het niet opeten van de placenta  - werd doodgezwegen en nog steeds een forbidden item is.
Dat was o.a. wat mij dood sloeg tijdens het interview: de emotieloosheid!! .
En in dit gevoel kreeg ik nu iets van licht te zien [ verlichting dus, waar velen voor naar India gaan en er als blije mensen vandaan komen ]
Waarmee ze blij zijn?
Don’t ask me, maar vreemd is het voor mij allemaal wel.
Dan kan je je mijns inziens net zo goed mengen in de power/flower movement van de New Age.
Kan iemand zich voorstellen dat ik mij als een kluizenaar voel in deze wereld?
Dat alles weten hierin niet gelukkig maakt is eveneens wel duidelijk.
Maar goed.
Laat mij doorgaan met het mensbeest-getal 666, waarvan ik er nu 2 ontmaskerd denk te hebben.
Wat staat er dan voor die laatste 6.

Ik kijk naar de wereld waar nu al bommen en granaten worden gegooid alsof het pepernoten zijn.
Dat tesamen met de steeds dreigender economische crisis [ de kanker van deze wereld] , dan kan het toch niet lang meer duren met al die nu nog gelocaliseerde “brandhaarden”, die niet meer te blussen zijn?
Het mag dan misschien een leuke vergelijking zijn, maar het ziet er nu wel met de dag somberder uit.
Is het misschien ook toeval dat Beatrix nu op 30 April aftreedt?
Zij is “the leader of the band” die Bilderberg heet en zo heeft zij nauwe contacten met de Rockefeller/Rothschild alliantie.: Joden van het zuivere water , die zeker veel meer afweten van de geheime Kabbala-leer en /of de cyclische processen, die ons totaal beheersen.
Denk daarmee maar aan Nostradamus die van huis uit met de Kabbala is opgegroeid.
Ook dit kwam fragmentarisch  ter sprake in het interview.
Zal zij in dit kader niet volledig op de hoogte zijn van het naderend onheil?
Strooit zij ons zand in de ogen door nu een groot volksfestijn te laten plaatsvinden?
Zou die laatste 6  staan voor de 6 maanden die wij nog zullen beleven in Waterman?
En dan hebben wij op 9 Mei ook nog “Hemelvaartsdag” en toch zo woordzuiver verhaalt wanneer wij gaan hemelen. Ook hier zijn we jaar en dag mee gebrainwashd en heeft een totaal andere invulling gegeven.
Is dit allemaal niet geniaal als er dan ook nog staat geschreven “Ziende blind en horende doof aan het einde der dagen”?
Stond er niet geschreven dat het woord zijn zuiverheid zou behouden tot het einde der dagen?
Niemand beseft de ware symboliek die erachter steekt.
Het is wat dat betreft analoog met het verkrijgen van het hoger bewustzijn in de New Age.

Ik zeg zeker niet dat ik hier nil nisis veritas de waarheid vertel, maar ...
Wat gaat het prinselijk paar doen na deze feestelijke inauguratie?
Haar vader is - om politieke redenen - niet welkom en dat is een goede reden om na die feestelijke dag van inauguratie naar Argentinië te gaan ...en misschien wel samen  met Beatrix.
Mocht ik in mijn bizarre leven geen contact hebben gehad met de bouwer van de ondergrondse steden voor de elite voor als de bom zou barsten dan had mij dit totaal ontschoten.
Het zijn toch 1001 voorvallen die mij toevielen ?
Nogmaals...
Weten doe ik dit zeker niet, maar als ik alles op een rij plaats, ziet het er voor mij uit dat de derde 6 staat voor de maanden die wij nog in 2013 te gaan hebben.
En ook daar moet een astroloog iets meer over kunnen vertellen.
En dan - als ik de ontwikkelingen goed geinterpreteerd heb - zal de wederkomst van Confissius [ letterlijk de gezamelijke fissie of loslating van het leven ]  op Hemelvaartsdag en/of de dag dat wij gaan hemelen.
Begrijp mij goed!
Het is niet de dag van ons vertrek.
Het is de dag van onze laatste ademtocht in het groot.
De laatste ademtocht komt vanzelfsprekend ook als zijnde de verlichting van onze zonde kort aan bod.
Ik kan het ook anders vertalen met “Dit wordt onze laatste ademtocht ,die diep en krachtig is” en tot maand 6 zal kunnen duren..
En waar zal “de wederopstanding van Jesus” verschijnen?
In “Engelenland” omdat hij daar geboren werd.
En  -tussen haakjes - natuurlijk is hij niet uit de doden opgestaan, maar net zo’n sterrekind als Jesus. Ik heb al eerder hier gemeld dat Maria en ik die laatste profeet al jaren geleden hebben kunnen traceren in Tibet.
Waarom denk ik dat hij naar Engeland komt?
Louter en alleen omdat het sterrekind Jesus na zijn inwijding tot “zoon van God” ook naar zijn geboorteland Palestina terug ging.
En deze Confissius werd in Engeland geboren en als jong kereltje door de monniken meegenomen met toestemming van zijn ouders. Het is zelfs op TV vertoond.
Dat is ook de reden dat er steeds meer bekend wordt [ o.a. op National Geographic ] dat Londen het centrum van de Kerk zal worden.
Moet ik U voor de grap nogmaals de wegbegeleiders op de zuiverheid van het woord uitleggen?
Ik vrees dat dit niet meer nodig is
Amen Rika!!!

Het spijt me, maar zoals de gezegde luidt “Een zwaluw maakt nog geen lente”, maar de zwerm zwaluwen wel met de dag groter

Siegfried.
.

63 opmerkingen:

 1. Ik kom als eerste met een vreemde aanvulling op het verhaal 666.
  Toen ik dit artikeltje maakte vroeg ik mijn vriend Nico of hij als astroloog een aanvulling of tegenwerping op mijn "gedachtegoed" kon vertellen over juni 2013.
  Hij moest dit nazoeken, maar had computerproblemen.
  Maar hij vertelde me dat hij gelezen had dat het mensbeest-getal in relatie stond met de welbekende Latijnse spreuk in het Vaticaan "Vicarius filii Dei".
  Dit kon ik mij vagelijk herinneren, maar met 3 jaar gymnasium in mijn achterzak, meende ik dat dit vertaald er anders uitzag, namelijk: DE VOORZIENIGHEID VAN DE ZONEN GODS.
  Dit pastte ook nadeloos bij hen die wij als wegbegeleiders kennen , zoals ik dit op de film op http://2012.jazeg.nl uiteenzette.
  Is dit de zoveelste toevalligheid in "het spel der vergissingen dat met ons gespeeld is" vanaf Confusius?
  Maar met de Oosterse numerologie kwam ik daar niet op en dus...
  Op Wikipedia klopte het verhaal van Nico wel en te zien op, maar wel met veel gekonkel, omdat niet alle letters werden gebruikt.[ Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Getal_van_het_Beest]
  In een eerder stadium had ik dit 666 getal geprobeerd te combineren met de Bijbels uitleg dat wij als mens aan het einde van de 6-de dag ten tonele verschenen en dat de 7-de dag een rustdag Gods was nagelaten.
  Toen zocht ik naar eventueel de laatste 34 sterretijden en/of zo'n kleine 90.000 jaar geleden.
  Dit zou wel waar kunnen zijn, maar toch meende ik dat er meer in zou worden uitgelegd en eerder iets met het einde der tijden te maken zou kunnen hebben.

  Goed ik ben er zeker nog niet uit en wacht rustig of Nico nog iets van astrologische toevalligheden kan vinden.

  Siegfried


  BeantwoordenVerwijderen
 2. Siegfried,

  2013 is nummerologisch ook 6, immers 2+1+3+6

  Of had je deze al meegenomen ?

  groeten,

  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Goeiemorgen Armand,
  Ik wist niet dat je zo goed rekenen kon. [ sorry....grapje ]
  Neen, ik denk dat het iets veel exacters te vertellen heeft in het weten dat men ooit alles tot in de perfectie geweten heeft.
  Voor mij is het ook geen toeval dat de fictieve geboortedatum van Jesus op 24 december geprikt is en de Maya's hun voorspellingen deden t.a.v. 21-12-2012.
  We weten inmiddels dat de Greenich-tijd ieder jaar wordt bijgesteld, omdat de aarde steeds langzamer om de zon draait.
  En zo zie ik het ook t.a.v. "Hemelvaartsdag".
  Dit is toch woordzuiver de dag dat wij gaan hemelen?
  Of zie ik dat verkeerd?
  Ik vertaal dit als dat dan de laatste ademtocht begint en het zou mij niet verbazen als dt ook het moment is dat "Confissius" zijn entree maakt met zijn dankwoord aan de mensheid, omdat wij zo geniaal waren om het "hiernanogmaals" te realiseren.

  Dat alles nu in stroomversnelling gaat behoeft geen betoog meer.
  Stond dat ook niet in dat boek waar jij nog mee grootgegroeid bent?

  Als ik dan terugkijk hoe wij in 1940 - vlak voor de oorlog begon - ons totaal niet druk maakten over "iets wat ons zou overkomen" is dit toch ook de geschiedenis die zich herhaalt!
  Voor mij is het geen kortzichtigheid, maar echt "ziende blindheid" en "horende doofheid" aan het einde onzer dagen.
  Kijk!
  Dit is toch hetzelfde als bijvoorbeeld de fokpremie of kunstmatige inseminatie, terwijl we als mensenplaag nog nooit zo snel de aarde hebben leeggevreten. En allemaal alleen omdat de economie dan kan blijven groeien?
  Gisteren zag ik op Xander-nieuws en op Zaplog een verhaal over de gevolgen van genetische manipulatie van onze gewassen, waardoor nu extreem agressieve onkruiden ontstaan en zelfs de mens aantast.
  Het enige wat er aan reacties komt is boosheid en ergernissen over dit wanbeleid.
  Ik vond deze ontwikkelingen doodgriezelig, maar nu zo veel jaren later a crual joke of the Devil Lucifer.

  Genoeg erover.
  We shall see what's happening.

  Siegfried


  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste allemaal,
  En dan komt vandaag het bericht dat Paus Ratzinger gaat aftreden en dat terwijl de Pausen voor het leven worden aangesteld.
  Ik zeg niet dat dit een bewijs is, maar het ziet er nu wel erg bizar uit.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Even wat getalletjes over de paus. Een van zijn Latijnse benamingen luidt: VICARIUS FILII DEI, oftewel plaatsvervanger van God. Sinds de reformatie is er door de protestanten al op gewezen dat deze Romeinse letters staan voor het getal 666. V=5 I=1 L=50 D=500. De U wordt voor een V gehouden, omdat de Romeinen de U niet kenden en hier de V voor gebruikten.
  Interessant is dat hij gaat aftreden op 28-2-2013, opgeteld 18 = 6 6 6
  Nou jij weer, Siegfried

  Groeten,
  Nico

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Correctie: Plaatsvervanger van God moet natuurlijk zijn: Plaatvervanger van de zoon van God

  BeantwoordenVerwijderen
 7. En C = 100. Erg nauwkeurig ben ik kennelijk niet vandaag. Misschien moet ik ook maar even een paus eh pauze nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Haha Nico,
  Wat is toeval nog?
  Eerst de datum van het interview en dan het aftreden van Nazi-jongere Ratzinger en ...
  Je weet dat ik een fan ben van Xandernieuws en hij schreef recentelijk dat in de Bijbel stond dat de laatste profeet "Confissius" - die nu nog in Tibet zit bij "De Witte Broederschap"- pas komt als de WOIII een feit is.
  Dat heb ik elders al vaker hier neergelegd.
  En dan kom jij nog met de datum van aftreden ....
  Maak de borst maar nat!!!
  Zelfs Maria zag ik voor het eerst schrikken.
  Ik denk niet dat je nu maar effe pauze moet nemen, want je krijgt straks tijd genoeg om uit te rusten.
  En...
  Daar komt nog bij dat je me beloofd had ook de sterretjes nog even na te trekken t.a.v. mijn bovenstaand verhaal.
  Haha...
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Beste allemaal,
  Als ik nu terugkijk naar mijn reconstructie van dát wat ooit tot in de perfectie geweten is, voel ik me - hoe vreemd het ook is - toch wel opgelucht.
  Misschien vindt U dat raar, maar ik vertelde toch iets "desastreus" en dan ook nog in een wereld waar toendertijd - zo'n 10 jaar geleden - nog helemaal niemand mee bezig was.
  Mensen die mij al langere tijd volgen weten ook dat wij - Maria en ik - via haar zoon die in het kader van "ontwikkelingshulp" in Nepal vertoeft gevraagd hebben of hij zijn ogen wilde openen of daar in de vele tempels ook een foto zou hangen van de laatste profeet die in de jaren 80 door monniken werd ontvoerd uit Engeland.
  Het kwam met veel ophef in het nieuws en er werd toen schande van gesproken.
  Dit leidde tot een tweede TV programma waar die jongeman als een ware prins te zien was en waarvan men zei dat hij aldaar zijn opleiding kreeg.
  Daarna werd het stil.
  En inderdaad vond Maria's zoon daar een foto in die tempels van een Westers uitziende jongen, die ik vervolgens CONFISSIUS noemde als woordzuiver inhoudend "De gezamelijke fissie van het leven".
  Ik wist daarbij zeker dat hij in "Engelenland" zou worden losgelaten, maar - hoewel de katholieke kerk in Engeland de laatste tijd steeds meer macht naar zich toetrok , had ik nog geen idee hoe die machtsverschuiving plaats zou vinden, totdat....
  Totdat ik vanmorgen Xander-nieuws las, waarin al eeuwen geleden zou zijn voorzegd dat het Vaticaan en/of Rome als bolwerk van het Christendom van de aardbodem zou verdwijnen.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/02/Maakt-Benedictus-plaats-voor-de-laatste-paus-Petrus-Romanus
  Met andere woorden: het zal eerst oorlog moeten worden, voordat hij in het openbaar zal verschijnen.
  Of er nu wel of niet nog een Paus "Petrus Romanus" zou komen, maakt daarin niet veel meer uit.
  Zodra Rome van de aardbodem verdwenen is zal Confissius in Londen verschijnen.
  Of het zo gaat als ik in dit bovenstaande artikeltje heb ingevuld maakt niet veel meer uit.
  Het spel is begonnen en met een zucht zeg ik...
  Het interview met Willem de Ridder kwam wel precies op het goede moment.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hallo Siegfried,

  Op welke manier zal iedereen achter de nieuwe jesuis aanlopen?
  Wordt het een groot media spectakel, een hans klok die vissen en brood uitdeeld? Of gaat hij een politieke rol spelen, de opvolger van de gelei lama in internationale kringen..

  Ik vraag me dit af omdat een valse profeet, vandaag de dag vlns mij zo ontmaskerd is...

  m vr groet,

  Reagluurder Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 11. beste Rob,
  Je mag je dan reagluurder noemen, maar heel veel heb je dan niet gegluurd in het hele verhaal.
  Het verschijnen van [haha] "mijn Confissius" - ik heb die naam zelf bedacht in het weten dat alle zogenaamde profeten zulke specifieke namen hebben - komt op het moment dat WO III al een feit is.
  Dit wordt een giga grote kernoorlog.
  Toevallig was vandaag op het nieuws dat vele banken hun geld beleggen in de kernwapen-industrie. [mind you]
  Veel media-spectakel zal het niet worden en wat hij te vertellen heeft is niets meer dan verhalen hoe wij 6000 jaar gebrainwashd zijn door iets wat heet geloof om ons tot het bittere einde door te laten gaan.
  Het wordt dus hooguit een dankwoord richting de mens, die met die giga kernoorlog de aarde nog een laatste prikkel geeft om nog een tijdje om de zon te laten draaien.
  Waarschijnlijk zal hij dan vermoord worden als zijnde een "valse profeet", maar dat weet ik niet en/of is mijn invulling.

  In vroeger tijden werden mensen die een glimp van dit "oude weten" naar buiten brachten direct geëlimineerd en het is ook niet voor niets dat allerhande genootschappen die dit spel der energieën bestudeerden geheime genootschappen waren. Dit zijn o.a. De Vrijmetselaars en de Kabbala.
  Nu zijn die genootschappen misschien voor velen werelds, maar dit is fake.
  De essenties blijven tot het einde geheim.
  Ik mag me dan ook gelukkig prijzen dat dit mij niet is overkomen.
  Maar ik kreeg wel een pulicatie-verbod voor de journalistieke wereld - wereldwijd - opgelegd en dat verbod geldt nog steeds.
  In eerste instantie heeft men mij geprobeerd achter de tralies te krijgen voor mijn medische ontdekkingen en toen dat niet lukte werd ik "gek verklaard". Met dat stempel moest ik het vanaf ongeveer 1990 doen en wel met een goede uitkering.
  maar net zo als schelden geen pijn doet zo is gek zijn ook geen drama.
  Dit gaf mij de gelegenheid verder te zoeken in alle rust en ver weg van de snelweg.
  Toen mijn verhaal handjes en voetjes kreeg in de buitenwereld [ m.n. de voorzegde mensenplaag en de terminaal verkankerde economische wereld kwam ik weer uit mijn schuilplaats tevoorschijn.

  Ooit voorspelde een paragnost [rond 1980] dat ik van mensen-dokter levens-dokter zou worden. Toen lachte ik dit weg, maar nu ben ik als levensdokter wel blij dat ik mag meemaken dat mijn diagnose juist was.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hier nog een toevoeging van Xander-nieuws van vandaag.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/02/Obama-prijst-herstel-maar-topeconomen-verwachten-oorlog
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Rob, het nieuwe Licht zal lopen en hen die zien zullen volgen, zij die het willen verblinden(media) zullen verblind worden. Hij/ Zij zal spreken met onbevlekt hart , zij die Licht willen dempen zullen verduisteren. Er wordt gesproken met hart en ziel over de Geest die op U nederdaalt, voel de Liefde in je hart en volg Leven. Beproef de scheiding door het zwaard, geef uzelf op. Ik zeg U , Hij/Zij omringd U al nu, gisteren en morgen. voorkom het duivelse spel door niet mee te spelen

  BeantwoordenVerwijderen
 14. een ander zicht die ik kreeg was een geografische breuk gelijk aan Rome door Jeruzalem tot aan Mekka, zeeën die zich verbinden. in mijn levenscyclus hier op aarde. na de link van Siegfried kreeg ik een energie. persoonlijk heb ik ook het gevoel dat men probeert goede energie te verdringen op alle manieren , een bom klinkt aannemelijk en is voorspeld.voorkom het duivelse spel door niet mee te spelen

  BeantwoordenVerwijderen
 15. ohh en Rob, het is dat men niet Hem/Haar volgt.
  het is Wij volgen Ons. In Hem/Haar zijn wij Het.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Beste anoniem,
  Ik bebrijp dat je anoniem wilt blijven en als een ziende blinde en horende dove aan het einde der dagen achter een illusionaire God aan rent.
  Normaal zou ik je er direct hebben afgegooid, maar gezien het binnenkort verschijnende interview over hoe wij in de maling zijn genomen door het geloof in Allah en God laat ik die prietpraat hier effe staan.
  Maar meer van die nonsens zal ik hier direct verwijderen.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Beste Anoniem,

  Het gaat ook wel bliksem snel nu...

  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21421810

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Het hier nu is misschien iets minder cryptisch @annoniem, al vind ik bijvoorbeeld bijbelse versen zeer interessant maar resumé; deze Confissius is m.i. de valse profeet.. (n engels half-product wat in tibet is afgewerkt voor het echte werk, voor een soort finale van de elite om de totale macht te pakken)

  Maar,
  stel dat de echte zoon van god, op aarde verschijnt, in welke gedaante dan ook ( met baard en witte pei, buitenaardse ruimteschijf, doet even niet toe, neem aan dat niemand de zoon van god kent of kan visualiseren)

  stel dat de gigantische kernoorlog zich voltrekt, ben ik zeer benieuwd wat de boodschap is van de messias ( als er dan tenminste nog eenhalf oor aan mijn hoofd hangt haha)
  ik wist wel dat jullie je zelf niet konden bedruipen, maar ik zeg niet dat jullie sukkels zijn want ook daarmee zou ik ook een sukkel zijn, daar ik jullie naar mijn evenbeeld heb geschapen..

  de mensen die nu over zijn, succes met de wederopbouw de lucht is geklaard veel succes de komende 1000 jaar

  oja hierbij ook nog even de tien geboden op een usb stick, amen..

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Rob,
  Als je alles wat gebeurt als een spel van aantrekken en afstoten kan zien, kan je ook zien dat 'het' over all hetzelfde is....én vooral zo zal blijven....of zoals de bijbel vertelt ëeuwig leven"
  Vandaar het bijbels citaat "geschapen naar gods evenbeeld/gelijkenis"...
  Het is maar wat we 'willen' zien.....?

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Siegfried,
  Ooit heb ik, in een reactie van je op biflatie, gelezen dat je voorspelde dat de Paus zijn aftreden bekend zou maken met pasen 2012.De datum was verkeerd maar dan nog, petje af.
  Overigens is dit de derde keer dat een Paus dit doet.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Rob,
  Zou jij willen of kunnen leven na een grote kernoorlog?
  Dit nog afgezien van het feit dat alles wat je aanraakt of opeet giga radioactief is.
  En dan spreekt de Bijbel ook nog over een zondvloed na ons heengaan.
  Dit laatste kan een prachtige vergelijking zijn als je weet dat erflast en erfzonde elkaars gelijke zijn.
  En last but not least...
  Als je jouw 10 geboden nu eens natrekt ...
  Zijn dat niet allemaal dingen die wij mensen als mensencollectief doen, maar wat niemand een ander toewenst?
  Ik zie dit alles als een geniale vondst van mensen die dit in de perfectie hebben geweten.

  En dan Pascal ...
  Hoe zie jij die fabuleuze bliksemschicht?
  Ook dit is toch een waarlijk voorteken wat m.i. fantastisch is gemanipuleerd om ons iets over onze nabije toekomst te vertellen.
  Het kan een foto-manipulatie zijn, maar zelfs onze "geniale technologische RE-volutie.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Hallo Fons,

  Zolang "we" blijven geloven dat de Geest een toevallig produkt is van onze hersenenen en daarmee op zichzelf staat (bedoeld in de individualistische zin), dan zullen deze mensen hoogstwaarschijnlijk weinig belangstelling hebben voor de brenger van het licht..

  Misschien dat jij, bijvoorbeeld door aan te voelen dat er echt wel meer is tussen Hemel en Aarde, deel uitmaakt van een onvoorstelbaar intelligent en groot geheel maar het leeuwendeel flink worstelt in collectieve overtuigingen hoe wij onze eigen autoriteit en automie in meerdere of mindere mate weg hebben gegeven..

  Wat doet het er toe als alles goed gaat zoals het gaat, of wat is dan de zin van het leven, orde uit chaos, gaat het de elite om zieltjes, om geld, of om bloed offers?

  Ik ben ben wel blij even mijn ei kwijt te kunnen.. tok tok..

  Groet Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Rob,
  Wat jij vertelt is nu precies de boodschap die kan leiden tot inzicht in de werking van het "eeuwig leven" waarover je nog veel meer zou kunnen ont-dekken via de site van Siegfried.

  http://www.wetenschap-eindtijd.com/index.html

  Dan zal je zien dat 'het' ook de bedoeling is dat 'de elite' zoals jij ze noemt denken te weten dat zij oppermachtig zijn en kunnen overleven ten koste van 'de rest'......
  Maar zoals je weet houdt dat ons allen wel al lang in beweging(leven) door die onbalans en het zoeken naar evenwicht(economie)....?

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Rob,
  Even ter verduidelijking na de reactie van Fons.
  Ik denk dat je er niet uitkomt met mijn website alleen.
  De Geest kan je op verschillende manieren opvatten.
  Je kan het opvatten als zijnde de geest van leven van ons mensen zelf als collectief, maar er is meer.
  Dit is wat ooit tot in de perfectie geweten is en heet de "sterretijden", die culturen doet komen en gaan.
  Dit was in de oude Chinese dynastie al tot in de perfectie in kaart gebracht.
  Dit noemde men de kracht van het AL dat ons beheerst.
  Ik kwam hiermee in aanraking toen ik overstapte van de reguliere naar de alternatieve geneeskunde en die leer heette de acupunctuurleer.
  Dit is een klein onderdeeltje van een veel groter wijsheid.
  Toen ik uit de geneeskunde stapte had ik wel zo'n 20 jaar nodig om deze complexiteit in kaart te brengen en toen ik dit zo'n beetje rond had wist ik zeker dat we bezig waren met "onze laatste ademtocht".
  Eén ding wist ik toen zeker en wel naar aanleiding van de Maya-voorspellingen t.a.v. 21-12-2012.
  Daar ergens moest ik het sleuteltje vinden en zeker toen ik ook nog eens in een droom alle symbolen van de Maya's uitgelegd kreeg als zijnde een fase van de dinosaurus tot aan het einde van de mensheid.
  In dat licht kan ik heel goed op Argusoog die mogelijke voorspellingen hebben gedaan, maar zeker niet als een absolute bewering.
  Ik weet daar trouwens niets meer van de herinneren.
  Maar goed...
  Het is wachten op het recente video-interview dat één dezer dagen on line komt. Maar daar hoor je hier vanzelf nog over.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Fons,
  Het is ontzieling.
  De menswaardigheid wordt om zeep geholpen doordat bepaalde sociaal-maatschappelijke ideeën hardnekkig in stand worden gehouden ook al is het tegendeel allang bewezen.
  Dit heeft Siegfried aan de lijve ondervonden.

  Mijn verstand kan misschien wel mee in de het citaat: het gaat goed, het is zoals het is..
  Maar mijn gevoel gaat er niet in mee!

  @Siegfried

  Ik denk dat de groei naar gelijkenissen met een veelvoud van kernenergie denivellerend werkt en zal uitmonden in veel massa verschil, wat resulteert in nl heel veel doden, en inderdaad of ik nog wil leven of nog leef is een retorische vraag, maar de big bang zullen wij allen niet mee maken.
  Misschien de nazaten van diegene die uit de kelders van Denver airport komen...

  Ik neem even pauze want na mijn ei gelegd te hebben praat ik als kip zonder kop.. en het moet nog Pasen worden...

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Rob,
  Mag ik je vragen wat je onder de ziel verstaat?
  Mag ik je vragen wat je onder sociaal-maatschappelijke idéen verstaat?
  Mag ik je vragen wat het verschil is tussen verstand en gevoel?
  En tenslotte...
  Over welke Big bang en Big Crunch heb je het ... De aardse of de kosmische???

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Rob,

  Je schrijft: "Mijn verstand kan misschien wel mee in de het citaat: het gaat goed, het is zoals het is..
  Maar mijn gevoel gaat er niet in mee!"

  Mijn vraag aan jouw: zou dit andersom kunnen zijn....?

  'Ons gevoel' wordt ook wel eens 'Ons Geweten' genoemd....maar ons ego/denken is zo 'sterk', dat het ons gewetene (bijna) altijd eerder, 'inkleurd' met denkbeelden, dan dat we kunnen vermoeden....en ons zodoende op een 'dwaalspoor' houdt....?

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Hoi Siegfried,

  Ik denk niet dat het fimlpje gemanipulatie is maar het zou het tegenwoordig wel kunnen zijn.
  Als dit niet het geval is zie ik het ook als een voorteken van het spel van energieën en dat daar op dat moment dan dus niet voor niets atmosferische ontladingen plaatsvinden. In Rome was men dan ook zeer ''geschokt'' en het nieuws wat daarvoor verantwoordelijk is is zoals alles natuurlijk weer een reactie op energie veranderingen.
  En dan ook te bedenken dat het graf van de eerte Paus -apostel Petrus- recht onder die koepel ligt.
  Ik moest zelf ook denken aan een oud gezegde wat ik laatst hoorde: God zal'm lazeren.... en dit sluit voor mij ook weer nadeloos aan op hoe we allemaal belazerd zijn.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Hahaha Fons,
  Rob is nu eieren aan het zoeken voor Pasen
  En jouw reactie...
  Jij bent -dat weet je wel - zo schizofeen als een deur met je vrouwelijke erflast in mannenkleren levend.
  Ik kan me voorstellen dat je met het ene oog totaal anders ziet dan met het andere.
  Dus jij kan zeker niet meespreken over gevoel, ons geweten ect. ect.

  En dan Pascal...
  Sprak God toen niet met "Lazerus"?
  Wie was dat ook al weer?

  Maar ik hoop wel dat Rob na het eieren zoeken stiekem nog effe in Johannes gaat lezen hoe zwaar dit laatste stukje leven ons op de maag gaat liggen.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Tja Siegfried,

  Het is écht....in "the middle of now-here"

  ik geloof het zelf....bijna

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Trouwens ...
  Pasen en-eieren is dat ook geen kip -en ei verhaal.?..ha ha
  ik ga maar weer ff verder met zoeken......

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Haha Siegfried,

  Ik ken het verhaal van Lazerus niet maar heb gegoocheld en blijkt nog over wederopstanding te gaan ook. Het verhaal verteld dat Jezus hem uit de dood deed herrijzen en sommige denken dat dit terug gaat naar de egyptische mythe van Osiris.
  Ik lees het als dat de energieën de doden uit de graven doen herrijzen alsof God je ''lasert''...en in dit geval dus met een bliksemschicht. Zo is er ook een gelijkenis met ergens vanaf lazeren en/of donderen. Tevens is het toch ook te koppelen aan de laatste letter van ons alfabet, de Z ? en natuurlijk ook weer allemaal te herleiden naar de onbegrepen verhalen van de oude wijsheid.

  Pascal.


  BeantwoordenVerwijderen
 34. haha Pascal,
  Nu schrok ik mij toch het "lazarus" toen ik dit op Xandernieuws las
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/02/Amerikaanse-universiteit-geeft-cursus-contact-maken-met-de-doden
  Geen wonder dat ik tot gek werd verklaard, want de brainwash hebben wij toch allemaal in onze genen en/of erflast.
  Ik schreef al eerder dat ik door het oog van de welbekende naald ben gekropen toen het te gevaarlijk bleek om mij achter de tralies te krijgen.
  Achteraf is het wel jammer dat ik dit gesprek met de voorman van "volksgezondheid" niet had opgenomen.
  haha
  Het geluk is toch echt met de domme... hé?

  Siegfridus de domme

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Ik geef niet zo heel veel betekenis aan de ziel, het is het wat je zelf voelt, maar laat ik het goddelijke ik noemen en de geest je lichamelijke ik.

  Het verstand zegt dat ik naar college moet en mijn gevoel wil naar het terras aan zee.

  Sociaal maatschappelijke ideeën, die ontstaan uit referenties uit het leven, wat voor jou een hoeksteen uit je jeugd is, kun je nu als waardevol beschouwen, dit is voor een ander waardeloos, het is dus individueel, soort normen en waarden ideeën..

  ik had het over de kosmische big bang, het universum..

  Siegfried, misschien een rare vraag, maar zie jij jou uitleggende dromen als een profetie? of aansturing van de oude wijzen van 6000 jaar terug waar jij nog mee in verbinding staat, of wat 5931 jaar erflast er uitkomt,,

  Gr Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @Rob volgens mij is je ziel je alles. Het is juist wie je bent: 1000-en jaren genenlast. Je va en moe, opa en opoe. Dat kun je toch niet zomaar geen betekenis geven.
  het verstand versus gevoel, tja dat is goed/kwaad denken, pure schizofrenie. een heerlijk menselijk trekje die split in your brain. daarom weet je niet meer wat je elke dag moeten doen. Heb je de vogeltjes buiten al wel eens zo raar zien doen? Niet te verwarren met de hond van de buren, want die is op zijn baas gaan lijken en weet het dus ook niet meer.

  @siegfried : ik las op biflatie.nl dat je kan stemmen op wie de valutaoorlog kan winnen? Is het niet prachtig! Men denkt dat China dat gaat winnen, echter historisch gezien is het natuurlijk zo dat de verliezer (USA) met zijn laatste wapens zal toeslaan om zijn/haar positie te verdedigen (= overleven). Dat is dan ook het laatste scenario waarin we nu in bevinden. Valutaoorlog -> Handelsoorlog -> Wereldoorlog. De rest is history.

  groet Dennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @Rob,
  Dennis reageerde al op jouw ziels-verwantsachap.
  Het "goddelijk ik"?
  En "de geest je lichamelijk ik"?
  Wat studeer je als ik vragen mag?
  Wat bedoel je met "de referenties uit het leven"?
  Voor mij is het akakadabra!

  Je laatste vraag is simpel te beantwoorden als je iets weet van de laatste ademtocht, waarin volgens de Bijbel wij verschoond worden van onze zielelast.Andere bewoordingen zijn erflast en erfzonde.
  Kijk op de website.
  Mijn uitleggende dromen zijn niets meer dan BDE's of kortdurende momenten waarin ik mijn zielelast oploste.Ik neem aan dat je met de Bijbel bent opgevoed. Dit staat Bijbels beschreven als een weerkerend proces dat als het plaats vindt om de 7 jaar gebeurt.
  Maar in realteit zijn het de "zwarte momenten" in mijn leven, waarin ik het niet meer zag zitten.
  Ik liep dus mijn leven terug en sta dus als zombi in deze wereld.
  Maar het betekent tegelijkertijd dat ik dus ooit - lang geleden - mee heb gedaan met het verzinnen van iets wat heet "het geloof" nadat ik wist van de hoed en de rand over onze toekomst.
  Was ik een monnik of louter een schrifgeleerde?
  In ieder geval leefde ik in die kringen.
  Dat niemand het gelooft maakt mij geen donder uit en de tijd heeft geleerd dat alles wat ik kreeg nu nadeloos uit gaat komen.
  Het recente film-intevieuw wat één dezer dagen komt verliep ook weer niet zoals ik had gehoopt den de reden was en blijft "totale onbegrip'.
  Kort komt het er op neer dat iedereen tijdens die laatste ademtocht zijn leven in de spiegel van de ziel [ erflast] terug loopt, maar aangezien het aantal monniken een handje vol geleerden waren , wil en kan niemand dit geloven.
  Zo simpel is het.... als je weet.

  @ Dennis..
  Op wie heb jij gestemd op "biflatie"?
  Persoonlijk denk ik dat Zuid Amerika "the winner"zal zijn, want daar werden niet voor niets die ondergrondse steden gebouwd tegen de fall-out.
  Dit is puur voor de elite en/of de Rothschilds/ Rockefellers en Bilderbergers en wat aanhang [slaven dus].
  maar de fall-out zal wel alles wat leven heet giga beinvloeden en ik zou daar niet graag bij zijn.

  Siegfried.


  BeantwoordenVerwijderen
 38. Goedemorgen,
  In een poging weer on-topic te komen heb ik een vraag.
  We hebben het tot nu alleen gehad over het getal 666 maar hoe komt het dat dat getal het getal van het Beest wordt genoemd..?
  ....en neen ik ben nog niet Lazerus.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Haha Fons,
  Het is niet voor niets het Vicarious Filii Dei: de zinende blik van de zonen van God.
  Dit is toch het "ultimate" beeld van goed en kwaad dat niet bestaat.
  Als er dan ook maar één tegenstrijdigheid is is het dit toch wel!
  Is het niet geniaal dat niemand hier aandacht aan besteed heeft/
  En de laatste - woordzuiver Confissius - vertelt ons toch dat wij beesten zijn , die de aarde vernietigen?
  Goed!!!
  Jij hebt daar natuurlijk niet aan mee gedaan, maar dat zag God - vrees ik - verkeerd.

  Is dit alles niet geniaal in het weten dat iedereen ziende blind en horende doof is?
  Vraag het aan 1000 mensen en iedereen zal zeggen dat het onzin is.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Siegfried,
  Uiteraard heb IK daar niet aan meegedaan.....ha ha pfff
  Maar een beest heeft toch geen 'menselijk' goed en kwaad beleven en leeft dus slechts 'onbevlekt' in dienst van het al...?

  Wij mensen kunnen de aarde toch alleen maar 'vernietigen'/stofwisselen doordat we juist niet meer (kunnen) weten wat we doen.
  Of praat Confissius nog steeds opdat wij het niet verstaan....?
  Of praten we nu langs elkaar....?

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Hahaha Fons,
  Leven wij niet in dienst van het AL?
  Denk je werkelijk dat wij nog iets van sociaal gevoel in onze donder hadden gehad als er geen brainwash was geweest?
  Door de zondeval is de vrouw nu zo geëmancipeerd dat zij toch wel voor haar kroost kan gaan werken?
  En wij mannen zijn toch - in hun ogen - het slijk der aarde ... als het er op aan komt?!?!
  Wij blijven toch onze lul achterna lopen en zijn toch niets veranderd ?
  We zijn hooguit vechtender geworden door die misstap van de vrouw?!?
  Of praat ik nu in "confusion" om met Confissius te spreken?

  Praat ik nu langs je heen???
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Siegfried,
  Dat is me duidelijk genoeg zoals je weet ha ha ....maar die vergelijking met het 'beest' kan ik juist daarom ..gewoon niet plaatsen in het geheel..?
  sorry voor mijn gevraag....

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Fons,
  Je weet hoe ik beleef dat domme vragen niet bestaan, doch slechts domme antwoorden.
  Dus probeer ik het nog maar een keer.
  Zal ik maar weer eens het placenta-verhaal erop loslaten?
  Hoeveel vrouwen zijn niet "als apen zo trots" dat ze zich geëmancipeerd voelen"?
  In mijn omgeving zie ik niet anders!!!
  Als je dit als erflast doorberekent is het trauma van de bevalling zo groot dat zij "werkelijk" voelen dat ze het leven zelf wel aan kunnen.
  Neen erger nog!!!
  Ze zijn geëmancipeerd, maar eisen naast hun boterham op de plank wel beleg en eisen dat wij "HAAR" kroost blijven voeden, terwijl de kinderwens wel de hunne was.
  Als er geen huwelijk was ingelast, was het toch al lang een giga-rotzooi geweest?
  Ik moest ook wel lachen toen ik op Xander-nieuws las dat Ratzinger vervolgd zou gaan worden voor kindermisbruik binnen de Kerk.
  Maar ook dit was en is buiten de Kerk wereldwijd het geval, omdat de vrouw zich "geen oor meer laat aannaaien".
  Is dat niet beestachtig allemaal?
  Dan moet je toch wel van goede huize komen, wil je die zondeval zien als een essentie van het menszijn????

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 44. hahaha Siegfridus,

  Dat is toeval dat artikeltje op Xander. De brainwash deed de mensen die de-brainwashte uitfilteren en dat jouw dit niet overkwam kan je natuurlijk geluk noemen maar aan de andere kant... als ik hoor dat iemand in mijn omgeving nu het loodje legt denk ik...gelukkig voor hem of haar. Het is toch een beestachtige wereld! Nee, als ik zie wat er allemaal gebeurt en is gebeurt en nu bijvoorbeeld in Syrië maar feitelijk overal waar wij verkankeren, dan zien wij toch de ware kant van ons mensen.. of niet soms ?

  Het beest is misschien dan maar één kant van de medaille die kon groeien naar zeven koppen met tien horens door de brainwash. En wat ik nu van jullie meelees zeg ik ja!... dan is de brainwash het Yin dat ook steeds krachtiger moest worden...nee, Het kan niet anders dan dat het een ware hel wordt voor iedereen. Moet ik dan nog gelukkig zijn met mijn kinderen ? Dit is ook pure schizofrenie.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Haha Pascal,
  Jammer dat onze "gast" Rob naar college moest, want hij had zeker iets meer kunnen vertellen over het beest met de 7 koppen en de 10 horens.
  Maar ik ben het niet met je eens dat mij dit niet overkwam.
  Alleen heb ik die erflast tijdens mijn leven verbrand door toedoen van anderen. In eerste instantie was dit de "Universumtijd" waar men als beesten met mensen omgingen door ze zo veel mogelijk - dat je net niet dood gaat - vergiftigden en allerhande organen weghaalde voor "spekken van de staatskas" ...zal ik maar zeggen.
  Daarna waren het "de geëmancipeerde vrouwen",die mij de les lazen tot ik onder die druk bezweek.
  Lachen is het allemaal wel als ik terugkijk.
  En je behoeft Syrië niet aan te halen, want nu is het overal "feest in de hel'.
  Nu effe...
  "Het beest met de 7 koppen en 10 horens".
  Was het al vergeten, maar nu ik het weer terug zie, moet die 7 haast zeker staan voor de uittocht uit het Paradijs en/of de zondeval.
  In het interviewtje zei ik nog dat dit wschl. zo'n 6 aeonen geleden moet zijn geweest, maar nu zeg ik 7.
  Maakt natuurlijk niet veel meer uit, maar dit is voor mij de perfectie van weten die men toen 3 of 4 aeonen later pas echt kon zien als zijnde de essentie van onze gezamelijke strijd [ man/vrouw ] , die daarin voor mij centraal staat in ons spel der vergissingen.
  En als jij de 10 horens leest, zie je een beest met 10 horens op zijn kop.
  Of niet soms???
  Dat is wat ik bedoel met ziende blindheid.
  En er stond een paar regels verder in de "waarheidsboek" dat je geen beeltenissen mocht maken.
  Dit is toch geniaal in het weten dat wij slechts met beelden ons ïets kunnen "voorstellen".
  Gesteld dat ik een monnik ben geweest en ik had dit mijn discipelen verteld en ze zouden het hebben begrepen, dan was ik toch op slag vermoord!!!
  Die 10 horens zijn niets meer dan de 10 geboden: 10 keer horen is toch meervoud?!?!!!
  En houden wij ons daar niet naar de letter van de wet aan?
  En de 10 horens zijn vervangen door wetten.
  Daar wordt je toch horens dol van?
  Waarom zie je nu een beest met horens?
  Is dat niet omdat je jezelf niet als beest wil zien?

  En tot slot...Mag ik je vragen wat het verschil is tussen hel en hemel?
  Voor mij is het verschil nul.
  En je kinderen...
  Weet je wat vader Cats zei: "kinder zijn hinderen"
  Hoe kan je nog gelukkig zijn met je kinderen?
  Inderdaad moeilijk, maar je bent het.
  Koester je zegeningen in deze onleefbare tijd.
  Koester ook je zegeningen voor je moed om je vrouw placenta-pillen door haar strot te drukken totdat ze bijna stikte.
  Je bent niet schizofreen, maar je valt in het kader van mensDOM.

  See you later .... alligator.
  Maarkt mij niet uit of het in de hemel of hel is,
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. hahaha S.,

  Oja, Godverdomme dat was ik allemaal al weer vergeten...

  No, really...Thank You Sir!

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Onze geniale webmaster Dennis plaatste vanmorgen een kleine reactie op het archiefblog op het engelse artikeltje "The genesis of illness", maar besefte niet dat het voor niemand leesbaar is, omdat het item "de laatste reacties" verdwenen is en volgens hem onherstelbaar is.
  Hij gaf de schuld aan Google , zoals wij zo graag schuldigen aanwijzen als iets niet lukt [ hahaha].
  Niet dat iemand nog belangstelling heeft naar oorzaken , maar alleen maar naar oplossingen voor problemen zoekt, maar toen ik dit item "The genesis of illness" googlede bleek ik toch op de eerste pagina te staan.
  Mar voor luierikken hier de link van het blogje.
  http://siegfriedbokarchief.blogspot.nl/2011/09/genesis-of-illness.html
  Maar Heer Dennis...
  Je schrijft wel dat het mijn publicaties waren, maar dit waren er helaas nog veel meer en helemaal niets kwam ervan binnen in de medische wereld.
  Effe nog een grapje.
  Ooit was er in Nederland een tijdschrift "Intergrale geneeskunde".
  Hiervoor schreef ik ooit een verhaaltje over de behandeling van "Hoge bloeddruk" waarin ik adviseerde om in plaats van zoutbeperking de suiker te laten staan.
  Het werd geplaatst, maar de enige reactie bleek te komen van de moeder van de "leidende arts van dit blad" die mij een brief schreef dat het fabuleus werkte, maar dat haar zoon het niet wilde geloven.

  Isn't it crasy or not!!!
  Ik zal binnenkort stoppen met verhalen en eindigen met een "open site" waar mensen nog hun ei kwijt kunnen raken en tevens op oude artikelen hun reactie kunnen neerleggen.
  Maar eerst komt het interview van Willem de Ridder nog langs alsmede een voorafgaand verhaaltje over wie ik waarschijnlijk ooit was.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Inderdaag Siegfried ben jij niet de enige dit dit fenomeen heeft onderzocht. Als je zoekt binnen www.sciencedirect.com op "hyaluronidase cancer" dan kom je op 240 artikelen. Er is daarover nu zoveel te lezen dat je je helemaal blauw betaald. haha.

  Mochten er hier op dit weblog mensen zijn die wel de 'laatste reacties' gadget kan activeren dan houd ik mij aanbevolen. Echter na wat struinen door de blogspot.nl site kwam ik dit fenomeen ook niet tegen.

  groet Dennis

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Ach ja Fons,
  De research gaat onverminderd voort , maar in de tijd dat ik mijn eerste uittreding kreeg en door mijn grootvader werd geinformeerd over dit wonder-enzym was het althans een totaal forgotten item. Het enige waarvoor het destijds werd gebruikt was voor het toedienen van vocht. Dat was in de tijd dat men nog niet over infusen beschikte. Ik kwam dit bij toeval tegen in een proefschrift van een hoogleraar in Maastricht waar ik een blauwe maandag als assistentje werkte.
  Dáár veranderde dus feitelijk mijn leven.
  Maar ware het dat dit enzym gekoppeld werd aan kanker is natuurlijk bolle waanzin.
  Dat kanker zo veel aandacht krijgt in een verkankerde wereld - in lichaam en geest - is daarin bizar en ridicuul.
  Of moet ik dat mensDOM noemen?

  Dan over het blog. Mag ik hieruit concluderen dat er toch een cel fout zit in ons blogje?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Sorry, dit was een reactie richting Dennis.
  Ben nog niet wakker
  S

  BeantwoordenVerwijderen
 51. ter info. het laatste commentaar staat nu bovenaan in het blog. dankzij initiator Fons en aanjager Siegfried en de snelle reactie van Google.

  - webmaster D -

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Dennis Super versleuteld....zo is de toch al verwarrende communicatie in deze tijd toch wat inzichtelijkerder !!
  Bedankt !,

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Goed!!
  Laat mij na deze zee van totale "off topic" reacties weer een weinig "on topic" spuien.
  Kreeg vanmorgen van een kennis een toch wel bijzonder mailtje met een bijzondere vraag, die luidde :"Ik heb al langer het idee dat de oorlog begint met China.Ze willen Iraanse olie, eigenlijk willen ze ook de Chinese zee inlijven, vol met olie en gas, en Afrika.
  Daar is China al lang bezig en ze steunen er nogal agressieve regimes.
  Nu komt dat allemaal langzaam boven water, we horen niet veel er over maar het prbleem en wrijving is er wel. Kan je daar iets over zeggen?
  http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2066380/Will-World-War-III-U-S-China.html
  Daarnaast stuurde hij een linkje met twee bijzondere foto's van een arts uit Amen Rika, die onze hersenen vergeleek met het kosmisch spel boven ons.
  Brein hetzelfde als de cosmos? Er is wel verband zeggen wetenschappers.
  http://sprott.physics.wisc.edu/pickover/pc/brain-universe.html
  Ik zie in meer dingen wel overeenkomsten, en in jouw dvd,s zijn er plenty
  niks nieuws voor jou dan en de eindtijd stelt dan ook maar weinig voor.

  Als reactie - in het zien van groot en klein - schreef ik hem...
  Als je de mensen-wereld ziet als één groot lichaam is China de bijnier.
  Als je iets van kanker weet, is het in eerste instantie de bijnier die de voedseltoevoer naar de kanker verhoogd: een pure overlevings-strategie.
  Als je iets weet van de terminale kanker is het de bijnier die die voedseltoevoer naar die kankercel juist remt.
  Dat is wat er nu aan de hand is.
  En wat betreft die twee foto's ...
  "Zijn we niet geschapen naar God's evenbeeld"?
  Ga vanavond maar kijken naar het TV-progamma "sterrenslag".

  Grapping is het wel!
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Ter aanvulling en misschien ter discussie in afwachting van het verschijnen van het interview met Willem de Ridder - inclusief een lang eindverhaal voor dit blog - kwam ik zojuist dit bizarre verhaal tegen.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/03/Exo-Vaticana-11-UFOs-boven-het-Vaticaan
  Mijns inziens zijn dit complot-theorieën waarin onze technologie en onze verbeelding de hoofdrol spelen.
  Maar dat het wemelt van buitenaardse beschavingen - ongeveer gelijk aan de onze - is voor mij een open deur intrappen.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Hoi Siegfried,

  Ik kan deze aan elkaar geplakte chaotische theorieën waar het internet bol van staat ook niet als meer zien dan onze verbeelding.
  Ik kan natuurlijk ook verzinnen dat een buitenaardse beschaving de mogelijkheid heeft om naar andere planeten te reizen. Ik kan dan ook een reden verzinnen waarom zij zich niet openlijk kenbaar maken enz.... één ding wordt wel duidelijk door deze berichten, dit komt ook door de brainwash en verwarring vanuit de Bijbel.

  De vele ufo meldingen breng ik wel in verband met een toename aan meteoren.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Goeiemiddag Pascal,
  Het leuke van Xandernieuws is voor mij wel hoe men vroeger tot in de kleine finesses alles perfect geweten moet hebben.
  En daarnaast is het aantal Ufo-meldingen al heel lang iets wat m.i. decennia lang verzwegen werd, maar nu naar buiten komt.
  Natuurlijk weet ik niet wanneer de nieuwe Big Bang zal komen, maar met die veelheid nu zou dit er wel op kunnen wijzen dat het "HIERNANOGMAALS" al dichtbij is.
  Nou ja... Wat is heel dichtbij!
  In ieder geval zal het nog zo'n 5000 jaar zijn, want dan is onze grotere kosmische cyclus in sterretijden echt voorbij.
  En aangezien menigeen die "dierenriem" in iets wat heet "oneindigheid" zien zal ook dat nergens binnenkomen.
  Persoonlijk denk ik niet dat dit mede komt door het aantal meteorieten, want die zijn er al veel langer.
  Maar bijzonder is het wel hoe zelfs de Bijbelkenners van Xandernieuws hier veel info geven over allerhande wat achter de schermen gebeurt.
  Het lijkt haast wel de spiegel van de Bilderberg/Rothschild/Rockefeller Foundation waar we nu opvallend weinig van horen.
  Ik haal dit er expres bij, omdat deze kabbalisten bepaald meer weten over "de dag van morgen".
  Allebei vertellen zij ons de leugen, maar wel in spiegelbeeld

  Onderwijl is het wachten op het interview wat nu wel wat lang gaat duren.
  We shall see what's coming.
  ook dit zal wel in de sterren geschreven staan.
  Zucht ... haha
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Siegfried,
  Of de vergelijking opgaat weet ik natuurlijk niet maar als ik kijk naar de 'opleving' der effectenbeurzen wereldwijd die ondanks tegensprekende onderliggende 'waarden' in..... zelfs 'alltime high's' bereiken kan ik het niet laten, vergelijkingen te maken met terminale mensen die bv leiden aan kanker.
  Vaak ..en ik heb dat dichtbij mogen/moeten zien, vinden tijdens deze ziekte onvoorstelbare onverklaarbare verbeteringen, of beter, oplevingen plaats zodat ieder in de omgeving weer aan een ware genezing gaat denken en er 'alle vertrouwen' weer in krijgt.
  En dan opeens komt de patient na een controlebezoekje bij de 'specialist'thuis met de boodschap dat er hooguit nog een weekje respijt is waarna de patient alsnog snel komt te overlijjden.
  als de vergelijking "cancer is like the economy" opgaat zou deze opleving momenteel wel eens een laatste indicatie kunnen zijn voor 'de val'van het financiele systeem......?
  Hoe zie jij deze, op zijn minst gezegd, opvallende gelijkenis ?
  Of ben ik nu een doorgedraaide doemdenkert....? en kan er ergens nog een lichtpuntje aan de horizon verschijnen..?

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Haha Fons,
  Laat ik met het eind beginnen.
  Je bent geen doorgedraaide doemdenker, maar het is nog veel erger.
  Je bent zo schizo als het maar zijn kan.
  Je komt voor mij en wschl. voor velen over als een "blij"moedig" mens, maar door die Bokkerige klootzak gebrainwashd.

  Nu je leuke relatie met de oplevende effectenbeurs en de terminale kankerpatient.[heb het tot nu nooit als vergelijking gezien]
  Ik vrees dat die vergelijking helemaal juist is en waarschijnlijk te maken heeft met iets wat ik maar al te goed ken: uittredingen en/of BDE's!!
  Als ik terugkijk naar mijn eigen BDE's kwam er ook eerst iets van blijdschap en als het eenmaal bezonken was werd het neutraal.
  Ik ken o.a. iemand die als gevolg van een zwaar auto-ongeluk in coma was geweest en daarna echt een vrolijke vent werd. Ik heb hem er ook naar gevraagd en hij beaamde die veronderstelling.
  Het is als de laatste ademtocht en/of het krijgen van "de spiegel van de ziel", waarover o.a. die laatste film had moeten gaan.
  Trouwens die film komt er nu zeker voor het weekend op.
  Ik denk zelfs dat ons "Lucifer galabal", waarin wij nu leven zo'n zelfde uitwas zou kunnen zijn.
  Ik zeg dit voorzichtig, want "de angsthaas mens" vlucht graag in het positief denken, omdat hij de realiteit niet aan kan.

  Vond zojuist nog een leuk verhaal op Xandernieuws
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/03/Exo-Vaticana-12-De-komst-van-het-nieuwe-buitenaardse-evangelie
  Het ging o.a.over de laatste "profeet" en/of de wederkomst van Jesus, die uit het buitenaardse zou terugkeren.
  Opeens viel het dubbeltje.
  Ik heb in het verleden [o.a. op de Confissius-site] veel verhaald over sterrekinderen als zijnde kinderen zonder erflast.
  Feitelijk zijn dat mensen, die identiek zijn aan mensen die hun laatste adem al hebben uitgeblazen en "verschoond zijn van zonden" en al in het hemelrijk der hemelen vertoeven.
  Dat is ook de Confissius ,die nu in Tibet wordt klaargestoomd .
  En lachwekkend genoeg wordt hij nu al de AntiChrist genoemd.

  Last but not least...
  De Willem de Ridder clan wil binnenkort een tweede interview - zoals ik gisteren hoorde.
  Misschien dat ik dan de puntjes op de i kan zetten.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Haha Siegfried,

  This would be nice... nog even en je bent erg populair bij de Ridders!...haha

  Beetje vervelend dat ik zo fragmentarisch reageer want zo valt er natuurlijk nergens over te discus werpen. Nu is het voor mij wel geen discuswerpen meer maar eerder het ergens over hebben wat met leven te maken heeft... dat is immers al wat is. Mijn inziens is 99,9999% van de gesp-rekken een uiting van het ontlopen van het leven.. of nee misschien wel van de dood. Maar oké, dat hoort ook bij het leven. Feitelijk valt het natuurlijk ook allemaal onder recycling.

  Ja,terug naar de UfO's met een aantal vragen...
  Zouden het zien van ufo's ook onder het eindtijd fenomeen uittredingen vallen ?
  Ik heb me altijd afgevraagd waarom wordt een Alien altijd zo karakteristiek afgebeeld. De groene mannetjes moeten toch ergens vandaan komen ? Ik vind ze ook wel gelijkenissen hebben met pas geboren baby's...haha.
  Achja, misschien zijn wij dit ook wel geweest in een andere planetaire cyclus in een voorgaande kosmische Big Bang... maar dat is wel erg ver terug... of erg dichtbij natuurlijk...haha

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Goeiemorgen Pascal en reagluurders,
  Na lange telefoongesprekken van gisteren werd duidelijk dat a/ de film van Ome Willem er vanavond op staat en b/ dat er ijs en weder dienende zeer binnenkort een tweede film komt.
  Dit ga is samen doen met Nico.
  Ik zet dit hier neer, omdat we besloten hebben de vragen die er nog leven waaronder o.a. het waarom wij onder andere zo gebrainwashd zijn gedurende de laatste twee sterretijden, waarom vrouwen de placenta niet meer opaten en waarom dit niet werd gecorrigeerd terwijl men het wist.
  Maar ik zeg dit hier, omdat er - zeker weten - bij iedereen nog -tig vraagtekens zijn in dit complexe verhaal.
  Met andere woorden: Wie nog "dwingende" vragen of opmerkingen heeft kan ze nu nog kwijt.
  Zo zijn er nog volksstammen die ervan overtuigd zijn dat de natuur inclusief de mensheid zich wel weer herstelt als wij erkaar met pepernoten gaan bekogelen.

  Dan je vraag over "Aliens".
  Dat ze zo vijandig en vreemd worden afgetekend is m.i. niet zo gek.
  Je weet dat ik evan uitga dat het mannen van Mars waren die hier - vlak voor hun apocalyps - kwamen. Ten eerste waren zij veel groter dan wij, omdat Mars als planeet groter is en dit verklaart volgens mij ook de zo grote graftombes die zij als erfgoed achter lieten.
  Dit leeft nog in de sprookjes van "reuzen".
  Ze zullen er ook wel iets anders hebben uitgezien en dat beeld is in de loop der tijd wel als een soort "spookbeeld" geworden.
  Je laatste vraag snap ik niet, maar in beelden van "Het hiernanogmaals" is die Big Bang en Big Crunch iedere kosmische cyclus wel hetzelfde geweest en gaat tot in de oneindigheid door.
  Wij zijn toch niet veel meer dan stof dat tot materie werd en daarna weer tot stof vergaat: cycling en recycling?
  En ons gedrag zal niet veel anders zijn op andere planeten.
  Het is de cyclus van stof> materie> materialist> verstoffelijking.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Goeiemiddag Siegfried,

  Ik begin bij je antwoord op de Aliens...
  Allereerst even een correctie want Mars is niet groter dan de Aarde. Dat neemt niet weg dat zij niet groter dan ons kunnen zijn geweest want het zal er ook kouder zijn geweest omdat Mars verder van de zon staat en een groter lichaam vangt natuurlijk meer warmte op en kan meer warmte vast houden.
  Toevallig is het de maand Maart die vernoemd is naar de planeet Mars en in de mythologie is Mars en de griekse Ares de God van de Oorlog. De engelse naam is Aries en ik koppel dit aan de Ariërs wat weer de Iraanse volkeren zijn en dus Perzië.... en volgens mij komen hier ook de sprookjes van de reuzen vandaan. Met andere woorden: dit klopt wel.

  Als ik de vragen probeer te beantwoorden waarom wij gebrainwashed zijn en waarom het placenta verhaal is verzwegen zeg ik in eerste instantie simpel voor de laatste oorlog die een alles vernietigende moet zijn. De brainswash is mijn inziens ook simpel gezegd denken goed bezig te zijn en zij wisten dat alles wat er al was gebeurd -en dus ook het nalaten van de placenta- goed en/of dan zelfs essentieel was voor kosmisch welzijn. Zij moeten zich in eerste instantie dan ook hebben afgevraagd waarom de mens in tegenstelling tot de dieren dit niet deden. Zij hadden daar het antwoord op gevonden en konden dan ook nalaten dat het zeer rauw op de maag zou liggen... en ook herkenbaar in het verhaal dat wij weer verschoond worden van erfzonde.
  Mijn inziens maar dat kan ik niet helemaal plaatsen herken ik wat zij wisten terug in het Ark des Verbonds. Ik lees dit alleen op de naam en buiten de symboliek om als hun verbond met de kosmos.
  Is dit waanziennigheid ? weet jij wat het waarom van dit verhaal van de Ark des verbonds is ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Pascal,
  Dank voor je correctie en aanvullingen t.a.v. Mars.
  Het feit dat het leven daar "harder" was is wel onderdeel van die "sprookjes".
  Mars is - uitgaande van het feit dat de planeten één voor één uit de zon zijn geboren.
  Ik ga hier nu niet verder in op de gevolgen van het nalaten van het opeten van de placenta, dat misschien of waarschijnlijk ongeveer in de periode van het land tussen Eufraat en Tigris moet zijn geweest. Ik begon daarover op het interview en kwam totaal niet binnen en bewaar dit tot het nog komende interview.
  Het zou me ook niet verbazen dat die buitenaardse bezoekers dit hadden uitgelegd als zijnde horende bij het evolutiespel.
  Persoonlijk denk ik dat wij door dit contact met Marsmannetjes - reuzen dus - ook alle cycli konden leren zien, zoals ik die kreeg toen ik met de acupunctuurleer in aanraking kwam.
  Achteraf - zeg ik - heeft dit echt mijn leven op zijn kop gezet.
  Toen begon mijn research echt pas goed.
  Is dat niet als "De geschiedenis herhaalt zich tot aan het einde der dagen"?
  Toen begon mijn rechtlijnig denken geleidelijk te veranderen in cyclisch leren zien.
  Tenslotte vertel je over de Ark de Verbonds.
  Natuurlijk heb ik er wel van gehoord, maar je kent mijn liefde voor lezen.
  haha ...nul komma nul.
  Ga het opzoeken op internet. Mocht er iets opvallends uitkomen dan kom ik er op terug.
  Siegfied

  BeantwoordenVerwijderen