Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


donderdag 1 maart 2012

Hoe gaan we met de eindtijd om.[ Deel 1]Voordat ik de aanval open “over de hysterie van vandaag en voor morgen” moet mij eerst iets van het hart.
Ik kan niet anders dan  een ieder die de afgelopen jaren soms met zin en soms met tegenzin gereageerd heeft op dit bizarre verhaal uit de “Oude Wijsheids-doos” en of “de doos van Pandora” ontzettend bedanken, want - hoe vreemd het ook moge klinken - was ik echt gek geworden als ik dit voor mijzelf had gehouden.
Ik mocht dan wel het hele verhaal in notendop op de website hebben gezet, maar met name de dialoog maakte wel dat ik er het leven bij hield.
Ik bleef er letterlijk en figuurlijk net van in de wereld staan en daar ben ik als een klein kind zo dankbaar voor,want daardoor kon ik mijn eigen reconstructie volgen.
Maar als ik terugkijk vanaf het begin dat de eerste website op internet verscheen tot nu is mijn beeld van mensen wel enorm veranderd.
Mijn eerste stortvloed van reacties kwamen vooral van allerlei “complottisten”, die mij in een wereld zette waar ik totaal geen weet van had.
Daarna volgde een aantal -vooral - jonge enthousiaste mensen die naar Portugal kwamen, waaruit ik opmaakte dat de tijd rijp leek om hier “in collectief verband”  aandacht aan te
besteden. Ik had de middelen ervoor, maar dit  bleek een florisante vergissing.
En nu zijn we al zo ver met het verhaal dat  ten ene male de tijd er niet meer voor is.
Dit alles heeft ook mij erg veranderd.
Het is niet in positieve of negatieve zin, maar meer dat ik mij beter kan invoelen  hoe iedereen met een koffer vol erflast echt niet anders kan doen zoals hij/zij doet.
Dit maakt ook dat mijn oordeel over iedereen in termen van goed of kwaad beleven in de ruimste zin totaal verdwenen is.
Is dat een goede ontwikkeling?
Hoe moeilijk ik het vaak met keiharde uitspraken heb, ik ga die discussie zelden meer aan.
Goed of slecht weet ik niet meer te benoemen... dat is het eigenlijk
Toch voel ik dat ik de tijd rijp is om er geleidelijk mee te stoppen, want nu ben ik niet alleen met het naderend einde bezig, maar wij allemaal en dit leidt nu eenmaal tot inkeer.


Moet ik nu voor de laatste keer hier nogmaals vertellen dat “Alles zo groot zo klein  is”?
Ook aangaande het omgaan met de eindtijd geldt een Goddelijke Drie-eenheid, die hier heet ...
Fase van Ontkenning en/of de Omkering> dan De Doodstrijd zelf> en tenslotte Berusting.

Maak de borst maar nat, want het is een lang  en voor velen misschien veel te lang en een warrig einde geworden, maar dat is het einde zelf ook....zullen we maar zeggen.
Ik zal het daarom maar in twee delen op het blogje plaatsen.

Als eerste zou ik willen vragen of er iemand is, die er door het hele verhaal en het groeiend aantal aanwijzingen dat het verhaal dicht tot zeer dicht bij de waarheid blijkt te liggen anders door is gaan leven.
Misschien is het hooguit dat zij die het verhaal letterlijk [het te vleze hebben gemaakt -zoals het Bijbels werd weergegeven] hebben opgegeten er triester van zijn geworden dan zij eerder al waren, want ....
Zoeken wij niet altijd alleen maar naar iets wat heet oplossingen als we in de problemen zijn geraakt?
Bij mij was dat meer dan duidelijk, want ik snapte “bij God” niet waarom ik vanwege mijn medische research uit het medisch kartel werd gezet en ook nog eens van Staatswege een publicatieverbod voor journalisten kreeg opgelegd.
Dit gaf bij mij wel een onvoorstelbare wending in mijn zoektocht naar ons lijden en de uitslag kent U nu.Ware ik voor mijn medisch werk gerespecteerd dan was ik nooit dieper gaan zoeken in de spelonken van ons zijn.
Misschien ook zijn zij die het verhaal nu kennen eenzamer geworden dan ooit, omdat er bijna niemand wil geloven dat men het spel der elementen al zo’n 6000 jaar geleden tot in de finesses in kaart heeft gebracht en dat Bok zo gek was om dit te denken.
Dat is althans de algemene indruk, die ik heb.
En als ik er dan het “waarheidsboek” naast leg staat het er precies in met de uitspraak “Alles weten maakt niet gelukkig” en “Zalig zijn zij, die arm zijn van geest”.
En als er dan ook maar iets kleurt, is het wel onze zoektocht naar geluk al weet ik bij God niet wat dat inhoudt
Dat laatste - “de zaligen uit de samnleving” - is ook de simpele reden dat vroeger vooral kinderen van de laagste inkomens of naar de Kerk werden gestuurd of in militaire dienst gingen. Daar kregen zij niet alleen te eten, maar konden ook simpel gebraiwashd worden in de illusies van het leven.
Het lijken misschien twee totaal verschillende bolwerken, maar als wij ons bedenken dat de meeste oorlogen in het verleden - alsmede de laatste ook - het gevolg zijn van het bolwerk “Geloven in het sprookje Gods” ziet het er direct al iets overzichtelijker uit.
Maar goed...
Ik dwaal af, omdat het verhaal over de laatste aeonen al zo complex is, dat het voor velen toch nog als een bizarre “ver van mijn bed show” wordt beleefd, die nauwelijks tot echte berusting heeft bijgedragen.

We leven nu in wat ooit werd genoemd de omkerings- of  de ontkenningsfase en vieren het grootste Power Flower feest van ons leven.
Laat mij het noemen “inner mental hallucination”, waarvan de New Age het beste werelds voorbeeld is.
Het mag dan door de media, de politiek en de reclame-industrie worden versterkt, maar dat kan slechts omdat wij daar juist nú zo gevoelig voor zijn en dus amechtig zoeken naar beter, omdat de wereld er steeds grimmiger uitziet.
Heb het hier vaker gehad over het in het begin 60-er jaren verschenen boek “Gekke lui, die Amerikanen”, waarvan de titel al aangeeft dat niemand het wilde geloven dat wij zo gemanipuleerd konden worden door een poosters of  reclame-boodschappen en ...volkspropaganda!!!.
En deze dieptepsychologie speelt nu dus extreem in  op algemene individuele angsten en verlangens, die wij normaliter als geheim met ons meedragen.
Met andere woorden: We zijn extreem supergevoelig door onze onevenwichtigheid: een onevenwichtigheid welke ik via onderzoeken met electroacupunctuur gewoon kon waarnemen.
En  omdat iedereen nu met eigen ogen ziet dat de wereld in razend tempo aan het afglijden is naar een onvoorstelbare chaos-fase is de dieptepsychologie super machtig geworden.
Dit alles was dus achteraf al een eerste voorbode van de ontkenning- of omkeringsfase, die nu voor iedereen zichtbaar is.

Natuurlijk geldt dit  ook voor mij als ik naar mijzelf kijk en zie  hoe ik  in mijn kleine buitenwereld lange tijd gek deed om niet gek te worden van de ingehouden spanningen die ik bij mijn naasten voelde, maar die men als geheim met zich meedroeg of met keiharde emotionele feiten probeerde te verdedigen als zijnde de waarheid zelve.
Dat is ook het keihard oordelen met goed/kwaad belevingen richting alles wat we buiten ons waarnemen: een puur erflastige eigenschap, die voor iedereen anders en/of uniek is.
Het zijn allemaal vluchtwegen om onze eigen zielenpijn buiten ons te leggen en zo geniaal is neergelegd in het waarheidsboek als zijnde “de unieke mens”. Want dat is wel wat ons uniek maakt en niets meer.
Het enige verschil tussen U en mij is, dat ik door die vele uittredingen - als opeten van mijn eigen erflastige stamboom - zelf als mensje totaal veranderd ben en waardoor ik iedere keer stapje voor stapje niet alleen verder van de wereldse realiteit van de dag af kwam te staan, maar steeds meer in de spiegel van mijzelf en andermans beleven ben gaan zien.
Het vervelende daarvan is dat ik me er niet - zoals het ego als zelfbescherming haast automatisch doet  - voor kan afsluiten als we iets niet willen horen of zien.
Dit compenseerde ik lange tijd door de theatergek te spelen.
Totaal onbewust, maar toch waar!!!
Met name Maria’s herinnering aan Portugal is er dan ook een van “leven met een theatergek”, die onderwijl het sprookje des levens langzaam maar zeker ontvouwde.
Maria maakte daarin het grootste en moeilijkste deel van mijn voettocht naar het verleden mee en was er destijds dan ook erg blij mee: “Een theatergek, die overal met open armen werd ontvangen, omdat hij overal de lach en de traan des levens op bizarre wijze op straat, in winkels en eethuizen liet zien”.
Maar zij besefte totaal niet dat dit mijn enige zelfbescherming was van zien in de ander.
En zij besefte ook niet dat ik na iedere uittreding de dood dieper in de ogen zag en steeds vermoeider werd.
Waarom niet?  Omdat ik steeds gekker ging doen!
We gingen dan ook terug naar ons geboorteland, omdat ik toen al  meer dood dan levend was.
Nu - zo’n 3 jaar later - ben ik echt helemaal opgebrand en gaat het “gek doen om niet gek te worden” steeds minder worden. Maar het was wel nog mijn enige communicatie met iets wat mijn buitenwereld heette.
Nu voelt Maria zich steeds ongelukkiger omdat er in huize Bok niets spannends meer op stapel wordt gezet, ik de pias niet meer uithang en er daardoor ook steeds minder mensen langs komen.
Het is volkomen logisch, maar kan er niets aan veranderen.
Met andere woorden: De lach is zo goed als verdwenen: een lach die in de buitenwereld nu juist zo extreem ons “laatste avondmaal” kleurt.
Waarom???
Is er niet de gezegde “lachen is gezond” of geeft ons energie?
Waarom zijn we dan allemaal zo verdomd ziek aan het worden in een wereld waar het lachen niet meer weg te denken is?
Vreemd toch!!!
Maar toch is het waar!
Lachen geeft ons meer energie, omdat het je even uit je cocon van “zelfmedelijden” haalt t.a.v. die gigantische berg erflastigheid. het is niets meer dan vluchten voor je “stamoudsten”.
Mijn lachen is hooguit mijn zien hoe geniaal iemand zichzelf met duizenden leugentjes om eigen bestwil staande houdt en als het mij dan te veel wordt dan speelde ik - en speel nog wel -  het spel mee door die leugen om eigen bestwil zo belachelijk te maken dat die ander erom lacht en niet weet waarom hij lacht.
Dat voelt soms shit, want -hoewel mensen de idee hebben dat ik mijzelf belachelijk maak - belazer ik de ander slechts waar hij bij staat.
Mag ik hier dieper op ingaan?
Mag ik dieper ingaan op het denken en weten en/of het ego en alterego om daarna terug te komen waarom wij juist nu van het leven zo’n feest maken?

Maak de borst maar nat, want als ik het goed kan opschrijven wordt het hele monniken-verhaal ook nog duizend keer gekker.
Denken is feitelijk niets meer dan zoeken naar complotten en/of trucages om te overleven.
Het was altijd al en is nu extreem voor iedereen proberen te vluchten voor de dood en des te weldenkender des te groter wordt het complot van “het leugentje om eigen bestwil”.
Zo simpel is het.
En dus...
Des te groter dit ego wordt, des te zelfverzekerder men lijkt te worden en des te minder doodsangst men ook lijkt te hebben.
Is denken daarmee niet de schijn die bedriegt?
Zijn we daarmee niet allemaal schijnheiligen?
Maar voor de buitenwereld  wordt men dan wel als God van zijn eigen Universum of denkwereldje en wordt het leven als vanzelf een “machtig” feest.
De angst voor de dood is nog slechts iets wat we daarmee totaal buiten onszelf hebben verplaatst.
En zo er bedreigingen zijn is machtsgevoel van het ego zo groot, dat hij zichzelf onoverwinnelijk voelt.
Zijn wij nu bang voor de Rusland, China of Iran, die in onze ogen geen democratie, maar pure dictatuur kennen en waar mensenrechten op alle terrein worden geschonden?
Wij weten zeker dat het volk wel zorgt voor opstand, waardoor de macht vanzelf wordt gebroken.
Zonodig doen wij er propagandistisch aan mee  - zie mijn corespondentie met NRC-journalist Krielaars - en bovendien zijn wij zo sterk en geniaal bewapend, dat wij vanuit een luie stoel met bommen en granaten kunnen gooien.
Wie beseft dat wij hier in een totale schijn-democratie leven en op moderne manier als slaven worden behandeld? Voorbeelden hiervan zijn er te over en niemand lijkt het te voelen.
Zo dit besef er al is blijven het toch loze woorden en/of accepteren wij het als “noodzakelijk kwaad” waar we nu eenmaal niets aan kunnen doen.
Niets aan kunnen doen? Zijn we daarmee al geen slaaf?
Ik zie dit op -tig websites waar ik soms stukjes van de puzzel neerleg en totaal wordt weggelachen en vaak wordt weggehoond.
Honderden “superman” schoppen met veel cynisme de poten onder mijn lijf en vervolgens blijf ik weg.

Maar met mijn uittredingen ging mijn ego-jasje steeds meer aan flarden en zie en beleefde ik destijds  mijn directe buitenwereld dan ook als een ware “hel”: een hel van onmachtige macht en met koppen als vuurbollen.
Nu heb ik daar niet zo veel  last meer van, maar het mag geen verbazing wekken dat ik een periode in mijn leventje heb gehad, dat ik in mijn eentje de straat niet meer op durfde.
Het was net alsof ik tussen mensen met “bommen en granaten” op hun hoofd rondliepen, die ieder moment konden ontploffen.
Gelukkig ging mijn eigen slijtage-slag die “ego-destructie” heet door en - hoewel ik nog steeds niet sta te trappelen om de wijde wereld in te stappen - is mijn angst voor het zien van die “blinde woede” verdwenen..
Waarom...????
Het klint misschien raar, maar het is omdat mijn angst voor de dood zo goed als verdwenen is.
Sterker nog...Ik verlang er haast naar, maar heb geen macht en/of ego meer om die stap te zetten.

Laat mij teruggaan naar de monniken van weleer, die “de puzzel des levens” zelf legden en voor mij nogmaals legden.
Natuurlijk waren zij waarschijnlijk  net zo blij/verrast als ik met het vinden van de zin van het leven voor kosmisch welzijn na een generaties lange zoektocht en met name na de vreemde kosmologische Maya-voorspellingen over het einde.
Natuurlijk wilden zij dit delen met hun buitenwereld in een identieke tijd als deze en waar alles fout dreigde te gaan, want ...
Ik zei het toch al dat er dan slechts een reden is om te zoeken!
En die monniken waren ook maar gewone mensen, die toen zagen dat alles fout ging.
En dit verhaal kwam daarmee terecht bij “weldenkende leiders” die in de wereld probeerden de gemoederen kalm te houden met “weldenkende oplossingen”.
Het is dan ook niet verbazend dat alle vroegere machthebbers te vinden waren in iets wat nu de Kerk heet.
Satanisch is het natuurlijk wel !
En is het dan ook begrijpelijk dat de laatste profeet volgens gelovigen geen Christ maar de antiChrist zal worden. [zie o.a. Xander-nieuws]
Is dat niet uiterst vreemd, omdat de Bijbel ons naliet over de wederopstanding van Jesus?
Zijn we dan echt zo chaotisch geworden, dat wij alles voor waar aannemen en/of echt niet meer logisch kunnen nadenken?
Voor mij is het natuurlijk totaal niet verbazend, maar voor een ware Christen - die het bolwerk Roma als de “heilige graal” adoreert - kan ik me dit nauwelijks voorstellen.
Maar we worden straks dus wel naar waarheid geinformeerd door het “God is liefde”-instituut.
Natuurlijk met het hele verhaal ernaast over het leugentje voor ons en kosmisch welzijn, valt die puzzel direct op zijn plek en staat zelfs Bijbels voorzegd met “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel”.
Is het niet geniaal bizar???
Nu zal het verhaal van de puzzel des levens opnieuw tevoorschijn komen, maar het is wel op een moment dat het ego echt alles al uit de kast haalt om te overleven.
En zij die nu de macht in de wereld hebben - haha demoncratisch bijna Westerling - willen en kunnen geen moment bij die Oude Wijsheid stilstaan, want het denken heeft hen supermachtig en “onoverwinnelijk” gemaakt .
Het is heus niet dat zij niet willen luisteren, maar het is de absolute waanzin in veler ogen, want vroeger was men toch nog te dom om voor de duvel te dansen!?!
Zo leven we toch al jaar en dag in een absolute schijnheiligheid?
Zo gaan wij straks ook met opgeheven hoofd de oorlog in, want wij Westerlingen zijn gewoon supermachtig en onsterfelijk.
De New Age doet er gewoon een schepje bovenop en slaat niet voor niets als een ware hype aan.
Dat is ook de reden waarom zij die het verhaal echt hebben “opgegeten” in een totaal isolement terecht komen en... zich daarmee stik en stik alleen voelen.

Aan de buitenkant ziet mijn lach er misschien hetzelfde uit, maar is wel de spiegel.
Feitelijk ben ik gewoon al met mijn eigen dood gaan bezig.
Ik lig nog aan het infuus ... zal ik maar zeggen.
Onderwijl besef ik maar al te goed dat ik zonder Maria met zo’n vergane Ego-jasje totaal geen overlevingskans meer heb.
Dat overleven was van jongs af aan al een groot probleem, maar is nu helemaal uitgesloten.
Al met al maakt het de situatie voor ons beide er bepaald niet gemakkelijker op.
Maar...
Wat ik hier in mijn thuis beleef is waarschijnlijk niet veel anders dan wat er buiten mij om met het verhaal gebeurt.
En... misschien vreemd om te zeggen, maar het voelt voor mij als dat ik me er haast schuldig om moet voelen dat ik het hele verhaal de wereld heb ingegooid.
Dat was echt wel het laatste wat ik voor ogen had toen ik “eureka” het sleuteltje op het doosje vond.
Had ik dan toch beter moeten luisteren naar de “welweters” van weleer “Spreken is zilver en zwijgen is goud”?
Maar helaas...
“Gedane zaken nemen geen keer” en stiekem verdwijnen is “als mosterd na de maaltijd”, want “het kwaad is al geschied”.

Mag ik het hierbij even laten en de chaos van deel 2 nog zo goed en zo kwaad corrigeren?

Siegfried.14 opmerkingen:

 1. dag siegfried

  door het verhaal ben ik niet anders gaan leven ,maar wel duidelijk anders gaan kijkken !
  het is in mijn omgeving nu duidelijk zichtbaar aan het worden dat het leven veranderd.
  vandaag 3 winkels bij mij in de buurt met gebroken ramen .
  kijk de mensen maar eens goed in de ogen aan,ik voel de onrust en angst vooral in jonge gezinnen waarvan bij iemand zijn of haar baan op de tocht staat.
  en onze laatste column van tissen
  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2012/articles/hoe-gevaarlijk-is-een-niet-democatisch-europa-tissen.xml
  het laat mijn inziens niet zo heel lang op zich wachten !
  in het begin dacht ik ook ach 2012 zal het wel meevallen .maar ik heb geleerd goed te kijkken .
  en dan kom ik tot de conclusie dat het in een moordend tempo achteruit gaat.

  groeten bertil

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nathalie Wokke1 maart 2012 om 19:17

  Nou Siegfried, ik denk dat een ieder die jouw boodschap begrepen heeft zich net zo voelt als jij. Ik in ieder geval wel. Alleen leef jij al veel langer met die wetenschap. Dat lijkt me wel zwaar maar aan de andere kant heb je zoveel goed werk verricht. Je video boodschap kwam bij mij zo helder binnen. Eindelijk een eerlijk antwoord op de laatste paar vragen waar ik nog mee worstelde. En wat voor antwoorden. Maar als ik jouw video niet was tegengekomen was ik misschien wel verdwaald in het willen weten. Ik kan je alleen nog maar bedanken,verder niks.....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Bertil en Nathalie,
  Dank voor jullie eerlijke reactie.
  Jullie weten wat het woord eerlijk in zij grondbetekenis betekent?
  Eer over mijn lijk!!!
  Dan effe eerst Bertil.
  Jij bent niet anders gaan leven door het hele verhaal?
  Mag ik je vragen waarom niet?
  Is het een soort "ver van mijn pakkie an" of "kan je er niets aan doen"?
  Komt dat omdat ik je vertelde dat alles volgens de perfectie gaat?
  Maar waarom vertel je me dan over die winkeldieven?
  Dan is dat toch ook perfect?
  En Tissen probeert toch ook maar te zoeken naar het beste in de situatie die mogelijk is met zijn door door hem ingegeven visie van de Groningse visie van de "Unidiversiteit".
  Ben je echt immuun voor dit verhaal dat met de dag meer handjes en voetjes krijgt?
  Sorry. Ik speel geen schaakspel met je, maar snap niet dat je leven gewoon doorgaat alsof alles ook voor jou er perfect uitziet.

  Dan Nathalie
  Mag ik je vragen hoe je beleeft dat je nu "zonder dwaalweg"je leven aan
  het leven bent?
  Of anders gezegd "Wat is er veranderd nu je [haha] weer spoort?
  Ik weet verder niets van je leven, dus kan er totaal niet spelend mee omgaan anders dan het je oprecht te vragen.
  Dan ben ik ook benieuwd waar ik antwoorden gaf op vragen waar je mee worstelde en die nu licht lijken te hebben gegeven.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 4. siegfried

  persoonlijk zou ik echt niet weten wat ik doen moet ,denk er wel eens over na maar als alles volgens de perfectie gaat dan rest ons niks anders dan kijken naar het grootste menselijk drama ooit!
  ik blijf zitten waar ik zit en zit vol bewondering te kijken hoe dit alles voorspeld is.
  je verhaal is te bijzonder voor woorden en laat me vooral de laatste tijd weer zien en verbazen!
  om de 3 dagen komt er weer een stukje uit de oude doos van je op mijn beeldscherm en langzaam vallen ook bij mij alle puzzelstukjes op zijn plaats.
  wat me in mijn omgeving de laatste tijd erg opvalt is dat de leugen regeert maar probeer berusting te krijgen in hetgeen wat ik opgeslagen heb in mijn denkcomputer.
  mijn gedachten gaan uit naar mijn tweeling van 3 jaar en hoe het daar mee gaat aflopen ,dat is wat me nog bezighoud!

  bertil

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bertil,
  Ik zit hier echt niet om anderen af te zijken.
  Dat is het laatste wat ik voor ogen heb.
  Dat de leugen buiten regeert is een open deur intrappen, maar doe jij daar niet net zo enthousiast aan mee als ieder ander?
  En dan verplaats jij het probleem ook nog richting je kinderen alsof jij zelf de dood al overstegen hebt of daarin geen angst voor de toekomst hebt.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hoe de menselijke en medische ethiek nu razend snel aan het veranderen is, komt wel naar voren in een artikel in Medical Ethics waarin wordt gepleit om pasgeboren babies die om sociale en financiele omstandigheden geen toekomst hebben "postnataal te aborteren" daar het nog geen mensen zijn.
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=654842&r=1&tbl_archief=&
  Isn't it unbelievable?
  Wat gaat de volgende stap worden?
  Mijns inziens zullen alle anders denkenden in de samenleving straks geen aanspraak mogen maken op iets wat heet "mensenrechten".
  Nu was dit natuurlijk al heel lang zo in de wereldsituatie, maar ik vrees dat ook dit een kwestie van tijd is.
  Worden wij niet steeds imbicieler naarmate het onheil dichterbij komt?
  Is dit wat wij noemen "intelligentie"?
  Goed!!!
  Ik snap ook wel dat er geen kruit tegen gewassen is en dat discussiëren over iets dat kosmisch vast ligt totaal zinloos is en dat wij het pas voor waar kunnen aannemen als het kalf verdrinkende is, maar toch blijf ik het bizar vinden dat overal "eindtijdvisioenisten" publiekelijk met een hoonlach belachelijk worden gemaakt en dat Bokje - wat ik ook probeer - gewoon niet meer lijkt te bestaan.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Goed.
  Niet reageren geeft meestal duidelijker beeld van deze penibele situatie, waarin wij zijn terecht gekomen: een situatie, die ik zelf veroorzaakt heb met het naar buiten brengen van het verhaal.
  Het is echt niet voor niets dat ik me met der tijd zelfs schuldig ben gaan voelen.
  En dat maakt het nog bizarder, omdat ik door mijn gescheurde ego-jasje echt geen andere keuze had in deze egocentrische wereld dan een diender of dienaar te zijn voor anderen. Wat dat betreft stond die witte jas mij als gegoten als het om intermenselijkheid ging.
  "Het is wat het is" is natuurlijk op zich al dodelijk, omdat er nauwelijks meer ruimte is voor welk commentaar ook.
  Aanvankelijk waren er zeker heel wat mensen die zich met allerhande "wereldse ontrafelingen" op wetenschappelijk gebied hier kwamen melden, maar vreemd genoeg voelde ik daar niets bij van "Wauw, wat een bizar bijzonder verhaal"en/of "Godverdomme, wat zijn wij belazerd".
  Maar dit belazeren gaat onverdroten door bij alles en iedereen en wordt steeds erger.
  Of het nu politiek is of de media,de economische of de medische wereld...
  Is er nog iemand die zich er echt kwaad over maakt hoe wij Westerlingen via de media worden opgezet om de vijand in het Oosten tot minor and cruel people te zien en ons dus klaar te stomen voor die oorlog?
  Its all the same.
  Ik zou haast zeggen "that's the inborn error of all of us".
  Veel zien wij in de buitenwereld, maar wie is er door veranderd in zijn/haar omgang in zijn/haar buitenwereld?

  Dit verhaaltje ging eigenlijk meer over mijzelf en hoe ik mij uiteindelijk als zombi terugtrok in Portugal: een ware suicide-act: een suicide-act die zeker 4 tot 5 bijna doodervaringen "opleverden"... zal ik maar zeggen [hahaha].
  Met het vervolg was ik bezig, maar krijg wel steeds meer het gevoel dat ik aan ieders "heilige privacy" kom en het om die redenen beter hierbij kan laten.
  Ik wil uw beerput niet openen en zal uw beerput niet openen.
  Als U uw beerput wilt openen, zal ik er zijn als ...zucht,zucht... bijna dooie diender.
  Ik zeg dit, omdat dit wel - net zoals bij Fons' bisexueel zijn iets oplost dat meer waarde geeft dan wat dan ook.
  Fons... Is it right what I wright???
  Isn't like the word of God...Until the end it will be the truth.

  S...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoi Siegfried,

  Als verloren zoon wil ik na een aantal weken van afwezigheid nog eens proberen iets van gevoel op te schrijven...als het er nog zit.

  Als ik mijn laatste jaren onder de loep neem, dan zijn er een aantal dingen toch wel verandert, niet in goed of kwade zin, maar meer algemeen.

  Aan de ene kant ben ik steeds angstiger geworden voor de dag van morgen...iets waar ik daarvoor totaal niet mee bezig was.
  Aan de andere kant voel ik me vaak haha uitverkoren om iets te mogen weten dat eigenlijk TE groot is om volledig te beseffen...tegelijkertijd weet ik dat ik eigenlijk helemaal niets weet maar aan veel zaken heb mogen snuffelen...

  Ik heb me de laatste jaren wel meer voor mijn sociale omgeving afgesloten...vaak omdat ik het gewoon onzinnig vind om over pietluttige oppervlakkige zaken te praten...en omdat ik een aantal personen zeker weten heb afgestoten met mijn gepraat over de eindtijd.

  Het ene moment denk ik: wat een rotleven, en meteen daarna gaat het weer in de trant van, ja, maar, alles is Perfect en gaat ook perfect, wie ben ik om daar aan te tornen ?

  En zo gaat het dag in, dag uit, de ene dag gaat het allemaal wel, de dag erna ziet er weer wat zwarter uit...

  Ik merk af en toe wel frustratie bij mezelf als ik iets lees over hoe we bedonderd worden, maar meer ook niet...waarschijnlijk ben ik al half lam geslagen...

  Zelf heb ik nu weer een periode gehad van een kerkergevoel, alles gaat fout, niets zit mee, lichamelijke klachten etc...dan voel ik mezelf echt op een dood spoor zitten...en dan na een paar dagen...gaat het wel weer, vind ik weer interessante zaken op het wereldwijde web en heb ik weer iets om mijn honger te stillen en om me in vast te bijten en pogen te snappen...

  Voor de ge-interesseerden:

  http://astrotheos.com/index.html

  Het is gewoon moeilijk, voorheen had ik geen idee wat ik hier deed en waarom...nu dat beeld steeds duidelijker word ingevuld vind ik het leven bij tijden te bijzonder voor woorden...en de dag erna vraag ik me af hoe lang deze lijdensweg nog moet duren...zo schyzo als de pest dus.

  Alles bij elkaar optellend ( in een tijd dat het nog net gaat) kan ik nog altijd zeggen dat ik dankbaar ben voor het verhaal omdat het me een basis heeft gegeven van ons mensdom zijn...waarschijnlijk zal dat beeld veranderen als zometeen de nood de wet breekt.

  Ik kan er ook niet meer van maken, ik zou ook niet weten hoe...

  Zo maakt het me op dit moment ook niet uit of iemand mijn beerput opentrekt..maar pas op...want het zal een partij stinken.

  groeten,

  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ja Armand...
  Logisch hoe vreugde en verdriet elkaar afwisselen.
  Het lijkt ook zo verdomd snel te gaan allemaal.
  Ik heb mijn terrein al langer verplaatst naar de columns van de NRC.
  Aanvankelijk werd ik gewoon weggepoetst, maar frapper toujours heeft toch zin gehad.
  Eerst was er een global warming hyper, die de wereld rond reisde en vandaag dan eindelijk kwam met een verhaal "Het kan vriezen en dooien".
  Daarna een spel gespeeld met een Rusland-kenner, die ons ophitst tegen het Oosten met vuilpraat over de dictatuur daar.
  Maar...
  Zoals ik al op het blogje schreef ...Ik ben meer dood dan levend zo moe.
  En waar deed ik het voor???
  Behalve voor een enkeling hier die schizofreen is geworden waarschijnlijk alleen voor "de kip zijn kont".
  Kortom...
  Voor mij mag de bom vandaag nog vallen ... op mijn hoofd.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Siegfried,
  your right,,,,, behalve dat ik heteroseksueel ben met heeeel veel vrouwelijke erflasten...das net iets anders toch ?
  Verder weet je heel goed hoe ik jouw levensverhalen heb opgegeten en wat ik er mee doe/laat.
  Alles weten maakt lam(Gods) en das niet eenvoudig.
  Wil je als het jouw belieft deel 2 voor mij en jezelf plaatsen...want persoonlijk hou ik van jouw als 'on-mens' ha ha

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Goeiemorgen Alfonsus,
  Zucht ...zucht.
  Dat alles weten niet gelukkig maakt is meer dan duidelijk.
  Maar als ik het als geheim mee mijn graf in had genomen en het schijnheilige spel van positief denken had meegespeeld had dat ook niet goed gevoeld.
  Gisteren kwam ik nog een antiquarisch geocities-verhaal tegen, alwaar het spel in Portugal mee begon. http://www.oocities.org/genesis_of_cancer/cancer_occurence/cancer_it_slike_economy/cancer_it_slike_economy.html
  Het lijkt al een leven geleden en in een tijd dat het voor iedereen nog een "ver van mijn bed show" was.
  Als ik daar aan terugdenk met o.a "Spaceshuttle Lucifer", "Krisna-beings" en veel meer van die dubbelzinnige titels [mij ingegeven door Portugese wijn] dacht ik werkelijk nog dat dit tot openlijke discussie zou leiden.
  Maar het bleek toch "lijden" te worden.
  But, it is what it is alhoewel ik wel merk dat het onderwerp - zelfs op de NRC - steeds meer naar boven mag komen.
  En dit ondanks het feit dat de reguliere media er alles aan doen om het Oostblok zwart te maken op last van "het land van de ondergaande zon" om zodoende via "fals flag" de kernoorlog uit te lokken.
  En als ik dan de reacties lees lijkt dit enorm goed te werken.
  Daar ben ik dan ook "het zwarte schaap", maar er wordt wel steeds meer geplaatst van mijn spiegelbeeld-zien.
  Nu ik dit opschrijf moet ik weer denken aan Willem Oltmans, die mij belde en adviseerde de programmamakers vn "Het zwarte schaap" te benaderen om de knuppel in het hoederhok te gooien.
  Men heeft dit toen echt overwogen, maar men was bang dat ik behalve de medische wereld en de minister president totaal zou afmaken toen ik de lijst van "aanvallers" had ingeleverd.
  Haha... ik had toen beter jou kunnen opgeven!!!

  En wat betreft deel 2 ...
  I don't know. Het is nog steeds een warrig verhaal met 1001 herhalingen en Bijbel-teksten om te laten zien hoe wij allemaal ECHT totaal gebrainwashd zijn door dit waarheidsboek en dat het om die redenen niet meer nodig was om de Kerk in ons midden te houden.
  In één woord "geniaal"!!!
  Daar komt bij dat Maria mijn ontboezemingen hier totaal waardeloos en erg negativistisch vond en mede omdat Portugal voor haar er zo spiegelbeeldig uitzag.
  Maar nu je mij toch als "onmens" ziet, zal ik er voor jou als "bisexueel" en dus beleeft "als Yin en Yang samen" nogmaals doorheen lopen.
  Haha

  From your friend "Het zwarte schaap".

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Alfonsus...
  Uw wil geschiedde.
  Het is wat het is.
  Hahaha
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Goeiemiddag Siegfried,

  Je weet dat ik het verhaal van de weg die je liep redelijk ken want zonder die weg zou er uberhaupt geen verhaal zijn en er zou ook geen antwoord zijn op wat de zin van leven is... geweest. Het is er onlosmakelijk mee verbonden.
  Dat je je nu schuldig denkt te moeten voelen dat je dit verhaal naar buiten bracht vind ik persoonlijk...haha.. zeikerig en zeker omdat ik mij juist schuldig voel omdat het mij veel heeft gegeven en ik dus alleen maar heb aangenomen zonder iets terug te geven... althans misschien ook wel een hoop gezeik...haha

  Uit dit eerste deel vind ik het stukje over het vluchten voor de dood het meest treffend en ook nu je de woorden heb gevonden en helder neerlegt dat de New-Age daar nog een schepje bovenop doet want zo voelt dat voor mij in iedergeval wel. Het is in mijn ogen ook het vluchten voor de dood dat deze oorlog doet ontketenen... en ons dus juist de dood in jaagt... maar! het is de mensdomheid waarachter dan weer het verhaal en de genialiteit van kosmische onsterfelijkheid ligt.
  Gaat het zo niet exact bij alle onderwerpen ? want ik denk nu wel te kunnen zeggen dat zodra het zicht steeds helderder wordt het ook steeds schizofrener wordt en ik denk dat dat ook de waarde in het woord helder is. Je vond het antwoord op waarom alles voor ons mensen kwaad en aardig en/of schizofreen is en die verkalkte brug vind ik persoonlijk de relevantste ontdekking in het hele verhaal die heel veel -zo niet alle- antwoorden kan geven als je de gevolgen volgt. Dat is toch wel heel erg jammer dat dit helaas ook voor velen nooit bekend zal worden en als men het wel te horen krijgt doet vaak hoogmoed en/of onze intelligentie het zicht blokkeren en het dus gewoon ontkennen.

  Sorry, ik weet ook vaak niet meer wat te schrijven. De deadline komt steeds dichterbij en ik kan niet veel meer dan er naar kijken en genieten is soms moeilijk.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Haha Pascal,
  Allereerst dank voor je heldere reactie.
  Natuurlijk kon ik het niet voor mij houden; al was het alleen al omdat ik toen ging beseffen waarom ik zowel uit het Medisch Kartel werd gezet en dan ook nog eens via de AIVD een sterretje achter mijn naam kreeg.
  Jij was wel een van de weinigen van het "eerste uur" en ging er helemaal van uit je bol. En dat terwijl Armand te veel wiet op had en Sior - naar later bleek - liever in de onderwereld wilde blijven.
  "Jesus Christ" wat een zooitje ongeregeld haalde ik binnen.
  En als er dan ook maar één mens was die het verhaal - na schade en schande - voelde en echt beleefde tot op het bot was jij het wel.
  Maar bizar was het allemaal wel.
  Ik heb daarna dan ook de gekste dingen meegemaakt.
  Werd op alle filosofische en Bijbelse fora geweerd alsof ik de duivel zelve was en kreeg zelfs telefoon van een klassiek astroloog, die zei dat in zelfgerealiseerd was maar het niet besefte en kreeg hulp aangeboden.
  Nu terug in Nederland worden wij dan wel net geaccepteerd, maar staan wel te boek als "a lithebit crazy".
  Ik kan dan wel met een grote mond zeggen dat het mij niets doet, maar ik ben ook maar een mens die alleen kan leven via of met toedoen van anderen.
  Dat het nu zo verdomd snel lijkt te gaan is wel duidelijk en het is dan ook zeer begrijpelijk dat velen al totaal in hun bunker van zelfbescherming leven.

  Nogmaals...
  Thank you for being here for the time being.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen