Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


dinsdag 13 maart 2012

Eind goed ... Al goed : “Onze Wederopstanding” en/of “De glimlach van de laatste ademtocht.”Na de twee voor velen misschien een wat somber einde van honderden vertellingen over evolutie, kosmische cycli, cultuur-cycli, ziekte-cycli , het ontstaan van het woord, dat tot het einde der dagen zijn zuiverheid zou bewaren en niet te vergeten “de zin van evolutie voor kosmisch welzijn” is mijn lampje dat leven heet bij mij aan het doven.
Eigenlijk wilde ik dit lange blog niet zo somber afsluiten , maar alles wat mijn buitenwereld kleurt, ziet er nu eenmaal zo somber uit, dat ik de energie mis om nog vrijuit te ademen.
Ik ben er nog wel, maar vegeteer nog slechts.
En dan komt er - zo verging het mijn hele leven - iets wat ik zou willen noemen - een stem in de nacht die mij aanspreekt en zegt “het wordt nooit zo donker of het wordt wel weer licht”.
Niet voor niets hebben wij een gezegde die luidt “Eind goed ...Al goed.”

 
Als een dief in de nacht - het is weer ongeveer 7 jaar geleden - lijkt het alsof ik nu een flash back te zien krijg van het geheel en teruggezogen wordt in de “nachtschade” van het Zwarte Gat.
Dit keer stonden er geen monniken meer op, die mij deelgenoot maakten van dát wat ik via hen aan het geduldig papier toevertrouwde en werelds geen uitweg vond in de zin van “berusting”.
Dit was ook waarom ik mij haast “schuldig” voelde met mijn “Openbaringen”.
Ook al mijn pogingen om met hen die via wetenschap stukjes van de “waarheid” hadden gevonden in dialoog te komen eindigde allemaal in een ijzig doodzwijgen.
Was dat bewust?
Natuurlijk niet, want iedereen zoekt naar de oplossing voor iets dat ik noem “problemen die wij zelf geschapen hebben” en daar hoort zelfoplossing niet bij!
En van “schuld en boete” ben ik echt nog niemand tegengekomen en dat terwijl wij toch allemaal schuld hebben als wij het werelds en/of aards bezien.

Ik had al eerder verteld dat de oude volkeren nog vrij gemakkelijk contact konden leggen met hun stamboom-ouderen en over de dood vertelden dat men weer naar huis ging.
Toen was moorden eerder een spel en/of noodzaak, gelijk de dieren elkaar in pikorde opeten om te overleven. Het was onderdeel van leven en laten leven en bestond er niet iets van wat wij nu kennen als “mensenplaag’.
Ik zou haast willen zeggen “Toen maakten wij van het leven geen moordkuil”, die erflast heet en ons steeds verder deed verzieken in lichaam en geest.
De gezegde kennen we nog, maar wat wij ermee bedoelen is wel haast het omgekeerde!
Waar is die echte ommekeer begonnen?
Het kan haast niet anders dan dat de kleinere evolutiesprongen die in de omslagfasen van de sterretijden plaats vond geleidelijk de brug tussen denken en weten verder afsloot.
Opmerkelijk is daarin dat in het Oosten het woord Maya “verloochening” betekent.
En nu wij wel moeten aannemen dat zij toen al een onvoorstelbare kennis van de astrologische wereld moeten hebben gehad en daar het einde der tijden in konden voorspellen, neem ik aan dat de monniken voortbordurend op die onvoorstelbare wetenschap de aardse cycli verder in kaart hebben gebracht.
Daar komt dan ook de hele doctrine vandaan van alle cycli die elkaars gelijke zijn van het allerkleinste tot het allergrootste.
Daar werd volgens mij het Al ...Allah .. en God ook geboren.
Daar ontstond ook iets dat wij noemen “het leugentje om bestwil”.
Daar en daar alleen begon de wetenschap des levens een sprookje te worden.
En om dit sprookje te laten slagen werd de Maya-wijsheid tot de leugen gebombardeerd.
Waar of niet waar??? Zo vul ik dit slechts in.

Op de website staat het verhaaltje van de laatste ademtocht.
Zelf heb ik één keer van wel heel dichtbij die laatste ademtocht mogen meemaken.
Het was een kankerpatiënt die euthanasie  kreeg en na zijn injectie van de huisarts op het allerlaatste moment zijn vrouw sterkte wenste en met een zucht van verlichting vertrok.
Ik stond erbij, keek ernaar en schaamde me dood.
Waarom?
Geen flauw idee.
Misschien was het wel mijn eigen overlevingsdrift als zijnde angst voor de dood.
Maar dit beeld is altijd blijven hangen en werd ook nog eens bevestigd door de verhalen van de echtgenoot van wie ik zijn vrouw uit haar lijden verloste met een fatale doses van het wonderenzym hyaluronidase.
Met andere woorden: de stamboom-ouderen zijn er nog wel, maar door de groeiende breuk tussen denken en weten kunnen wij daar bij leven niet meer bij komen.
Maar de bijbel liet ons niet voor niets na “Aan het einde der dagen zullen de doden één voor één ui hun graven herrijzen”.
Maar zo veranderde ons beleven van het evolutie-proces wel van de welwetendheid in weldenkendheid.
En zo zag onze illusionaire God dat het goed was en werd in “weldenkendheid” een spiegelbeleven en/of is als de spiegel van het oeroude weten.
Zo moet het ongeveer gegaan zijn en zo werd zelfs het woord een droom en de vertellingen werden tot sprookjes.
Nu spiegelen wij ons aan elkaar, terwijl de spiegel van het ware zijn in ons weten huist.
Laat mij één ding duidelijk zeggen.
Er ligt in ons aller stamboom slechts de spiegel van onze struggle for life en niet zoals velen denken het hele verhaal dat ík hier aan het geduldig papier heb toevertrouwd.
Het klinkt misschien erg arrogant, maar ....
Persoonlijk denk ik dat onze erflastige bepakking pas echt groeide toen de breuk tussen denken en weten volledig werd , nadat wij migreerden van het Zuidelijk naar het Noordelijk halfrond.
Het vermeende Paradijs wordt dan ook niet voor niets gezocht in het gebied tussen Eufrat en Tigris.
Opmerkelijk daarin is wel dat de oude culturen van het Zuidelijk halfrond toen ook nog de moederkoek voor goed moederschap opaten.
Of deze “barbaarse levenswijze” aldaar door het Christendom werd afgezworen weet ik niet.
Waar of niet waar...
De laatste ademtocht geeft waarlijk de zucht van verlichting en brengt ons weer terug in het Paradijs dat wij al zo lang geleden verlaten hebben.
Maar ik denk wel dat wij in onze laatste ademtocht niet verder zullen komen dan tot aan onze uittreding uit het Paradijs.
Alles - maar dan ook echt alles - wat wij denken te weten over goed en kwaad is echt een sprookje en/of een angstdroom.
Alles wat we beleven is een illusie en/of sprookje.
Ik noemde het niet voor niets vaak “de angsthaas mens”, die slechts rust schijnt te vinden  met “kennis is macht” en waarvan Blavatski  zo kernachtig zei “dat kennis tot machteloosheid leidt”.
Er wordt ook niet voor niets gezegd dat ”twijfel het begin van de waarheid” is.

En dan heb ik het nog geeneens over hoe wij het woord nu van links naar rechts lezen, nadat het spiegelbeeldig was ontstaan.
We hebben het dan nu wel vaak over de “omkeringscyclus” gehad, maar dit was slechts aards en ook nog eens onze kleinmenselijke buitenwereld.
Onze gezegde “spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in ons land” spelen wij de hele dag met elkaar.
Zoek op Google naar spiegelwereld en U zult verbaasd staan.
Het was dan ook een ware uitdaging om Neerlands beroemde “spiegoloog” Willem de Ridder” van zijn “witte paard” te trekken, maar zijn geniale weldenkendheid stond ons in de weg.
Achteraf maar goed ook, want als er iets erger is, is het wel “slapende honden wakker maken” en zeker in het weten dat “alles goed is wat er is” en dat “de geschiedenis zijn loop moet hebben”.
Iedereen heeft daar naar beste weten zijn/haar steentje aan bijgedragen.

Nu -aan het eind van de rit - ziet het leven op aarde er voor mij zelfs uit als een “spiegel-universum” en niets meer: een spiegel-universum waar de nachtschade vrouw -gelijk aan het Zwarte gat - achter de schermen de scepter zwaaide en nu zichtbaar zwaait.
Maar...
De ware omkeringscyclus begon feitelijk natuurlijk al met het ontstaan van het leven op planeten.
Daar begon het gevecht met het Zwarte Gat en nagelaten als “Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren”.
Het was de eerste fase van recycling van koolstof, waterstof en zuurstof, waaruit zich iets ging ontwikkelen van wat wij leven noemen: leven met een metabolisme en/of een stof”wisseling”.
Die eerste fase daarin was de fase van het lichaamswater, dat onze Moeder ontvankelijk maakte voor de penetrerende yange energie van onze Vader Zon.
Daar begon “de zwangerschapscyclus” van Moeder Aarde”, die met der tijd zijn levendigheid liet voelen.
Is het niet vreemd dat ik met mijn onderzoek naar de zwangerschapscyclus  bij de vrouw “uiteindelijk uitkwam  bij de zin van het leven voor kosmisch welzijn”?
Ik was wel de laatste die met allerhande filosofische bespiegelingen bezig was.
Ik was slechts een nazaadje van mijn grootvader die cyberneticus was en een van de grondleggers van onze denkmachine, omdat onze problemen ons boven het hoofd groeiden.
Ik was slechts dokter in de weetnietkunde die het sleuteltje zocht van iets dat ooit te boek stond als “De Keizer der ziektes”.
Natuurlijk werd en wordt ik er nog steeds om verketterd in de wereld waar het leugentje om bestwil tot de grootste leugen aller tijden is geëvolueerd.
IJzig langzaam -en achteraf toch snel - kleedde ik mijzelf tot op het bot uit.
Eén voor één stonden daar mijn erflastige voorouders uit hun graven op.
En vreemd genoeg waren de contacten met mijn stamboom-ouderen altijd een waar feest als ik wakker werd.
Maar vreemd genoeg...
Zeker geldt ook voor mij dat dit weten mij  in de wereld van weldenkendheid niet gelukkiger heeft gemaakt, want ik werd daarmee wel de spiegel van de spiegelwereld, waarin ik door het lot was neergezet.
Waarom vertel ik dit alles?
Moet ik als psyche-hater dan nogmaals vertellen dat het aan gene zijde gewoon het Paradijs is en dat wij daar weer naar toe gaan?
Ik heb mijn cadeautje bij leven al gehad en ben benieuwd of ik het Paradijs oversla of direct in de “zevende hemel” zal terugkeren.
En last but not least...
Dan wordt voor mij en voor iedereen onze schuld en/of zonde vergeven dat wij met z’n allen de wereld naar de kloten hebben geholpen.

Kan het sprookje des leven mooier eindigen dan dat?

46 opmerkingen:

 1. Siegfried
  Al weer een week terug van mijn weekje vluchten naar een plaats waar, als men de kraan en de stroom uitschakeld, alle leven binnen één week is verdwenen gelegen in het 'vrije Egypte' volg ik alweer een weekje ons leven in het 'vrije westen'.
  Door zo een week géén wereldnieuws en alleen maar 'mooi' weer merk ik, dat je dan toch ,al is het maar even, het idee hebt dat het allemaal zo een vaart nog niet loopt met ons einde.
  Dit terwijl het tegendeel natuurlijk overduidelijk het geval lijkt te zijn..maar het 'denken' wordt gewoon een weekje zoet gehouden met rust....ha ha.
  Ik las je laatste inzending op het NRC Klimaatblog waarin je het verhaal van de zin van evolutie voor 'het aardse leven' vertelt...en wij dus de wereld 'onbewust' vingerwijzend naar de ander, weer terug naar 'de kloten' helpen.
  "Naar de kloten helpen" ......terug naar waar ons leven allemaal is begonnen...hoe mooi is de volkswijsheid !
  Diezelfde kloten hangen ook niet voor niets buiten ons lichaam, zelfs dat is onderdeel van een geweldig energetisch spel in afkoeling en opwarming.
  Maar zolang wij met zn allen die gelijkenissen niet kunnen en willen zien zal het in woorden 'stil' blijven op weg naar ons doel in het spel van de stofwisseling in en buiten ons lichaam .
  Ik volg nu nog slechts 'nieuws en natuur' en heb daar eigenlijk ook weinig meer aan toe te voegen...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Haha Fons,
  Leuk dat je een weekje naar een andere wereld bent gevlucht.
  Het lijkt wel of we steeds verder van God los zijn.
  Kreeg vanmorgen een mailtje van een buurman toegestuurd over een "geniale wetenschapper" uit het Hollanditis, die hoge ogen gooit in een theorie dat de Big Bang niet bestaat: Erik Verlinde.
  http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/nieuws/2012/Het-Verborgen-Heelal/Erik-Verlinde.html
  http://staff.science.uva.nl/~erikv/
  Stuurde hem maar een kattebelletje terug met...
  Haha Henri,
  Wie ben ik dat ik zeg dat die man is doorgedraaid?
  Maar voor mij is de Big Bang en Big Crunch [Hawking] de waarheid
  zelve, behalve dat zij niet -zoals Hawking beschrijft - samenvallen.
  Alles wat beweegt is een actie en reactie.
  Ik heb zijn spul gelezen en mijn eerste reactie was dat ik graag met
  die man in discussie wil gaan over zijn zienswijze.
  Maar mijn geschiedenis heeft geleerd dat mensen die omhoog gevallen
  zijn nooit benaderbaar zijn voor het "klootjesvolk".
  En als ik dan ook nog aankom met oude Wijsheid en beschreven als het
  pentagram des levens zal hij hooguit lachen, want vroeger wist men
  toch niets?
  Zag toevallig gisteren op Nat. Geographic een prachtige film over
  ditzelfde onderwerp, waarin zelfs de symbolen van Yin en Yang [die op
  mijn slaapkamermuur staat] gewoon herondekt zijn.
  Werden wij niet ooit lang geleden beschreven als mensdom?
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste allemaal,
  Dit stukje las ik vanmorgen op Xander-nieuws ten aanzien van de eindtijd-profetieën: http://xandernieuws.punt.nl/?id=657810&r=1&tbl_archief=&
  Bijzonder is het wel.
  Zelf had ik naar aanleiding van de Maya-voorspellingen op 21-12-2012 3 dagen extra aangeplakt omdat de aarde intussen langzamer om de zon was gaan draaien en we dan precies uitkwamen bij "de geboortedag" van God's kinderen, die tot Jesuis waren gegroeid.
  Hadden dit 3 jaar moeten zijn?
  Krijgen we dan als laatste de "Drie daagse oorlog", die voor 3 jaar staan en waar "de geboorte van het hoofd" [de mens] dan een feit is?
  We shall see.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Heel bijzonder dat er nu een verhaal is met een nadere specificatie van het einde. Ik vind het er nu ook niet uitzien alsof in 2012 de boel schluss is... maar dat zegt niets.
  Op het artikel staat ook het plaatje van de vier ruiters, de voorspelling uit de Bijbel. Aangezien ik met een zwarte paard verhaal op Siegfried's forum kwam, heb ik nu als het ware een binding met "paarden-verhalen". Probleem is natuurlijk dat ik er geen bal van weet en/of snap.

  Dus maar wikipedia geraadpleegd:
  In de Bijbel komen de ruiters één voor één ten tonele. Dit loopt parallel
  aan de eerste vier zegels. De paarden hebben een symbolische kleur die bij
  de ruiter hoort. Met het openen van het eerste zegel komt het witte paard
  met op zijn rug de overwinnaar. Er is geen consensus over wie deze ruiter
  is, al wordt hij door de meeste mensen gezien als de Antichrist. Anderen
  beweren, mede vanwege de kleur, dat het Christus zelf is.[bron?] Als tweede
  komt met het openen van het tweede zegel, het rode paard met op zijn rug de
  Oorlog. Rood is de kleur van het bloed en vuur, symbolen van de oorlog. Als
  derde komt, met het openen van het derde zegel, het zwarte paard
  tevoorschijn, bereden door de Honger. Zwart als kleur van het verderf dat
  door honger wordt aangericht. Als laatste komt, met het openen van het
  vierde zegel, het vale paard met op zijn rug de Dood. De vale of grijze
  kleur staat symbool voor het verdwijnen in de dood, het uitwissen van het
  levende.

  Het schiet me nu ineens te binnen dat ik als middelbare scholier een
  spontane spreekbeurt moest houden, en ik kreeg of nam als onderwerp: Honger.
  Mijn betoog was dat de immateriële honger die wij in de rijke landen hadden wellicht erger was dan de materiële honger in de wereld, en dus niet moesten denken dat het bij ons zo goed was. Gebrek aan voedsel was voor mijn gevoel minder erg dan een gat in de ziel. Nu met Siegfried's
  ontrafelingen denk ik: een ziel is honger in zichzelf.
  Dus dan zou het paardenverhaal er als volgt uitzien: eerst zoeken we een
  leider voor onze problemen, het witte paard, vervolgens leidt dat tot
  oorlog, het rode paard, vervolgens leidt dat tot een verhongerde ziel, het
  zwarte paard,(en tot verderf) en vervolgens leidt dat tot
  rusten in vrede, het vale paard.
  Mag ik dit slordige flut verhaaltje, maar wel met die bijzondere voorspelling, hier in het midden gooien?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Margje,
  Wat moedig van je om je hier - na zo'n lange tijd - weer effe voor "de bok" te gooien als amazone op het zwarte paard.
  Bijzonder ook hoe je er via Wikipedia achter kwam waar dit beeld zijn oorsprong vond.
  Ik plaatste hier het verhaal van Xander-nieuws, omdat daar niet alleen duidelijk werd hoe men feitelijk al vanaf het begin van de Bijbelse nalatenschap [ ik denk vanaf de boekdrukkunst ] gezocht heeft naar de waarheid achter die misleidende vergelijkingen.
  Ook werd in dit verhaal duidelijk hoe onvoorstelbaar precies men dit - waarschijnlijk op de dag nauwkeurig - moet hebben geweten.
  Nu kan ik me - dit lezende - ook goed voorstellen waarom al die geheime genootschappen er zijn geweest.

  Nu je paardenverhaal als zijnde de aeonische groei van het ego vanaf de Chinese dynastie, waar het hele verhaal van het pentagram des levens het daglicht zag en in Amerika gesymboliseerd met het Pentagon.
  De Twin Tower als zijnde de groei naar gelijkheid van Yin en Yang is niet meer en ook dit is mijns inziens geen toeval.
  Als we beseffen hoe veel lichtjaren het Zwarte Gat van ons afstaat zou het heel goed kunnen zijn dat de Big Bang al heeft plaatsgevonden.
  Ik weet dit natuurlijk niet, maar het zou mij niet verbazen.
  Het verhaal van de "gevleugelde paarden" komt naar mijn weten ook in allerhande sprookjes voor en het kan goed dat je door die sprookjes in je kinderjaren een erflastige link hebt gelegd, waardoor je je ermee ging vereenzelvigen.
  Je zou het misschien aan je moeder kunnen vragen.

  Dan jouw en onze hongerige ziel.
  Ja... vreemd is het wel -levend in een kleine luxe-wereld waar honger heeft plaatsgemaakt voor "alles willen weten" om er vervolgens weer mee aan de haal te gaan en/of er macht en/of oplossingen mee te genereren.
  En nog vreemder voelt dat voor mij, omdat ik door die bizarre uittredingen mij steeds kleiner voelde worden.
  Dit zat er bij geboorte al in als "eerste generatie oorlogstraumatisée".
  Mijn onvoorstelbare angst om fouten te maken, die anderen zouden schaden als dokter en edelslager was wel de bakermat van mijn zoektocht.
  Nu terugkijkend was het wel het slechtste beroep wat ik had kunnen gaan doen. En toch was het wel mijn lotsbestemming met een erflast van een opa die cyberneticus was en een over-over grootvader die dominee in Friesland was.
  En natuurlijk was het -achteraf - het grootste cadeautje wel dat ik uit dit bolwerk van leugen en bedrog werd gezet en met giga-bonus mijn zoektocht naar het "waarom" mij dit gebeurde kon voortzetten.
  Dat was feitelijk mijn honger.
  Nu moet ik er wel om lachen, want de genees"kunst" maakte wel dat wij als mensenplaag zouden uitgroeien en zelfs onze levensduur konden verdubbelen om zodoende de aarde nog een peut energie te geven om netjes in een cirkelgang om de aarde te laten draaien.
  Mijn boosheid is er wel totaal van weggepoetst met dit weten, maar de keerzijde is er wel. En die keerzijde is dat ik haast als vanzelf allerhande meningen en/of gedragingen van mensen in zijn spiegel zie: een spiegel die niemand wil zien.
  Zo meent Maria te weten dat ik een giga groot ego heb en dit heeft wel als voordeel [haha] dat ik steeds meer leer te zwijgen als het graf omtrent alles wat ik zie.
  Maar dit is niet alleen Maria, maar overal waar ik probeer iets over de cyclus des levens naar buiten te brengen wordt ik als doemdenkerige gek genegerd alsof ik een alien ben.
  En zo ben ik zonder het te willen een vreemde monnik geworden in een wereld waar iedereen elkaar aftroeft om nog maar iets te zijn.
  Als ik dit allemaal geweten had ...
  Ach, gelukkig had ik daar geen flauw benul van.

  Over het tijdstip kan ik slechts zeggen dat ik daarin louter de Maya-voorspellingen heb gevolgd, zoals ik dit hierboven schreef.

  Tenslotte nogmaals dank voor je wederopstanding richting mij met je mooie verhaal over "immateriële honger", die helaas zo anders uitpakte.
  Doe je ook de groetjes aan Erik, die waarschijnlijk nog steeds probeert de muziek van de kosmos te overstemmen?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Siegfried,
  Jouw reaktie op Margje overlezend schoot ik in de lach om 'jouw verondersteld Superego'.
  Dat is ook altijd het eerste wat ik van 99 % van de mensen, die ik verwezen heb naar 'jouw' geschriften hoor, als mening en oordeel "Die man heeft zelf een veel te groot Ego" ha ha (dacht ikzelf ook in de eerste jaren ha ha )
  Maar ....Is WETEN niet de allergrootste tegenpool en doodsbedreiging voor een SUPEREGO ?
  En vormen die twee dus ook niet weer een perfecte aantrekkingskracht (dus eenheid ?
  Zal daar dan de chronolgie ook niet zitten van eerst Christ(je suis/ik ben/ego)waarna Antichrist(weten) naar Oorlog(samenkomst/botsing/ ruzie/oorlog/...gaan leiden (just like marriage) ?
  Vragen vragen vragen maar ik denk inmiddels ook wel te zien dat hier toch wel de sleutel ergens ligt .......
  En of dat nu eind dit jaar of over 100 jaar gebeurd maakt eigenlijk voor de grote beweging niet uit....het gaat om de richting van de beweging van de cyclus.....en of wij dit als 'persoonlijkheidjes' nog mee gaan maken zal slechts de tijd ons leren.
  Ineens snap ik nu ook hoe het komt dat mijn 'verlangen' .....naar een andere hond als sneeuw voor de zon is verdwenen...terwijl ik er toch één 16 jaar als 'égo-loos afhankelijk' maatje had ....ha ha

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Jaja Fons,
  Weten is een doodsbedreiging voor een superego.
  Ik heb zojuist van Maria gehoord dat het bij mij niet meer uit te houden valt.
  Dus van perfecte aantrekkingskracht is totaal geen sprake.
  Als ik zo mijn lachwekkend bizarre leventje bezie, was één ding meer dan duidelijk: mijn uittredingen waren eigenlijk altijd het gevolg van geen steun krijgen van de nachtschade "vrouw" en dat terwijl ik absoluut niet zonder een steun in de rug kon leven.
  Toen ik Maria ontmoette was haar vraag simpel : Ze wilde van haar Reiki-inwijdingen af, want daardoor was zij de weg kwijt. Ze gaf me 3/4 jaar en het werden er 14. Het stomme was dat mijn dochter Reiki-therapieën had gehad en er ook gek van werd. Zit nu nog aan zware medicijnen.
  Die Reiki-inwijdingen heb ik niets aan kunnen doen, maar door mijn diepe uittredingen waarmee het hele verhaal handjes en voeten kreeg heeft Maria's ego wel opgepoetst, terwijl ik eraan onderdoor ging.
  En over de hond gesproken... Maria en de "egoloze" hond zijn de allerbeste maatjes.
  In mijn ogen is die extreme liefde voor huisdieren niets meer dan - wat ik noem - "liefdevolle castatie", want ze zijn per definitie ondergeschikt aan de mens.
  Stom is het leven wel.
  Maar het grootste probleem bij mij is dat ik door de woorden heen eigenlijk als vanzelf de spiegel van de ziel zie. En zo je daar iets van zegt is het oorlog. Kijk maar naar jezelf toen ik je een vrouw in mannenkleren noemde vanwege je vele pogingen om iets te lijmen voor anderen.
  Gelukkig kan jij er nu om lachen, maar voor de meesten is het ego zo heilig dat het laten zien van de spiegel van de ziel iemand zo aantast in zijn/haar overlevingsdrift net zo erg is als zwijgen.
  En beide hebben helaas hetzelfde effect.
  Waren die monniken van weleer daarom zo schuw van de samenleving en/of werden zij bij bosjes vermoord door hen die hun verhalen over het Pentagram des levens gebruikten als macht over het volk?
  Ik vrees het wel en daaruit is dan uiteindelijk wel de "Witte Broederschap" uit voortgekomen.
  Het is dan ook niet voor niets dat de Rothschilds en Rockefellers met hun "kabbala-weten" de wereld totaal in hun macht hebben en exact weten wanneer zij en hoe zij moeten ingrijpen.
  En nu spelen zij het spel en jagen de moslim-broederschap op via de Arabische Lente, Syrië en Iran de oorlog te ontketenen, terwijl zij verzekerd zijn van ondergrondse bunkers om zich te beschermen tegen de fall-out.
  Niemand wil het zien of geloven op [haha] Wilders en Breivik na.
  Wilders wordt ervoor betaald en doet het geniaal slim.
  Breivik doet het wat onbesnutter.

  Maar het bizarste komt nog.
  Weet je waarom het absoluut verboden is dat de vrouw de placenta opeet na de bevalling? Het geeft een super-trauma in the mind, die haar kroost [ in het klein en groot ] zal verdedigen als het aeonisch fout gaat.
  Dan neemt zij de scepter over van de man, die feitelijk altijd al voor de vrouw en kroost vocht en zo zijn wij wel tot die 13-de baktun gegroeid.
  Bizar is het wel, maar tegelijkertijd ook wel heel bijzonder.

  Genoeg gezeur.
  De roepende in de woestijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Fons,
  Kom nog effe terug en wel over dat placenta-verhaal.
  Kun je je nog die avond in Utrecht herinneren, waar iemand vertelde hoe men in Zuid Amerika men ooit de placenta nog wel opat?
  Ik heb daarna nog gezocht of het bij stammen in het Amazone-gebied misschien nog wel gebeurt, maar daarover heb ik niets gevonden.
  Wanneer en waarom de verandering daarvan is ingetreden is mij niet bekend.
  Ik heb het ooit gekoppeld aan "de zondeval in het Paradijs" wat naar zeggen tussen de Eufraat en Tigris moet hebben gelegen, maar verder kwam ik niet.

  Verder kan ik je zeggen over die BDE's dat ik tijdens mijn kleine leventje een aantal mensen ben tegengekomen die dan wel een traumatische hadden overleefd, maar zij hadden allemaal wel iets gelatens over zich.
  Ik denk dat dit niet veel verschilt met mijn escapades.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Siegfried,
  .... en of ik mij dat herinneren kan (de heel mooie dame zat voor me) ik heb zelfs de beelden teruggevonden waarvan hier de link

  http://2012.jazeg.nl/utrecht.html

  deel 2 na ca 11.00 minuten(overigens begint deel 2 al met het pacentaverhaal)

  Overeenkomsten met jouw belevingen na je uittredens en die van BDE ervaringsdeskundigen zijn oa na te lezen in de boeken van oa Pim van Lommel (eindeloos bewustzijn) en Dick Swaab (wij zijn ons brein)en waarschijnlijk talloze andere boeken omdat we nu eenmaal 'stervensnieuwsgierig' zijn naar "wat erna"?.
  Inderdaad is het opvallend te lezen dat de meeste van deze 'BDE mensen' een sterke persoonlijkheidsverandering lijken te hebben ondergaan en hun directe omgeving hun niet meer lijkt te kennen zoals ze waren, ze lijken hun 'drive for survive' kwijt en tonen veel minder emotie's alsof ze weten dat alles goed gaat zo het gaat.
  Dus een BDE kan laten zien dat het doodvermoeiend ego zorgt voor een persoonlijkheid die je langer laat overleven ....maar het eind komt toch vroeger of later en dat is goed( rust int paradijs) dus de hang aan hun eigen leven is bijna weg.....tot grote ergernis van hun levensgenoten die juist het tegendeel na lijken te streven.!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Fons,
  Dankjewel voor die aanvulling ten aanzien van de boeken van Pim van Lommel en Dick Swaab. Ik had er natuurlijk wel van gehoord en iets van recensies over gelezen, maar ik vond die al onsamenvattend in zijn essenties.
  Over Dick Swaab kan ik je nog het volgende vertellen.
  Hij was de opvolger van mijn grootvader, die na de oorlog - naar wat hij voor het koningshuis zou hebben gedaan - buitengewoon hoogleraar werd en het herseninstituut kreeg. Ik heb Swaab geprobeerd te benaderen, maar kreeg nul op het rekest.
  Inderdaad is het zoals je schrijft.
  Mijn eerste uittreding was - zoals je weet - een uitleggende droom over de zogenaamde irreversibele shock, die daarna [haha alleen voor mij] weer reversibel werd. Daar ook begon mijn zoektocht naar het wonderenzym hyaluronidase pas echt en kreeg ook kanker-ontstaan handjes en voetjes.
  Maar iedere keer na zo'n BDE was het net alsof ik ik niet meer was en niet meer paste in het plaatje van anderen. Helaas betekende dit niet voor mij dat er -zoals je zegt - "rust in het paradijs" kwam, maar misschien wel het tegendeel. Want - zo heb ik het zelf ervaren - daarna mag dan de hang naar overleven verminderen, maar onderwijl merk je wel dat je steeds meer moet leunen op de ander. Ik denk dat het wel iets anders is als je zo'n BDE - waar o.a. van Lommel over schrijft - hij was toch hartchirurg? - als trauma krijgt. Ik vrees dat dan die mens als zielig wordt ervaren en betutteld.
  Terwijl ik dit opschrijf [gvd] herinner ik mij een voorval met mijn tweede vrouw.Ik kwam haar tegen in een alternatieve praktijk, waar ik o.a. in aanraking kwam met electroacupunctuur. Haar ex kreeg een hersenbloeding [ van die scheiding... zeg ik voorzichtig ] en zij vloog direct naar het ziekenhuis.
  Enige tijd later kwam hij bij mij op consult [jaja ook dat nog] met de vraag of ik nog iets voor hem kon doen, want zijn grootste probleem was dat hij -lach niet - de veters van zijn schoenen niet meer kon knopen.
  Dat was op dat moment zijn grootste handicap.
  Ik zal je mijn diagnostiek en therapie besparen, maar toen ik een alternatief grapje met hem uithaalde om te zien of dit mogelijk was met embryo-cellen en hem vroeg het te proberen lukte het en hij rende juichend naar zijn ex. Toen begon zij zich ermee te bemoeien alsof ik niet alles voor hem deed. Jaja ... cynischer kan het echt niet!
  Maar goed! Enkele weken later was zijn probleem verholpen en ik kreeg niet lang daarna mijn eerste "bijbel-lessen" via mijn over-over grootvader [???] die - naar ik later vond - dominee in Dokkum was.

  En dan tenslotte over het doodvermoeide ego.
  Dit is natuurlijk niet alleen mijn probleem, maar een generiek probleem in de huidige samenleving, waar de erflast zo verdomd groot is dat men de hele dag wichelroede moet lopen met alle goed/kwaad belevingen. Het ene moment is iets goed en het andere weer de spiegel.Het is om schizo van te worden.
  Dat is ook de onderliggende onrust bij heel veel jongeren.
  En het meest bizarre is wel dat het midden tussen beide de absolute waanzin lijkt te zijn.
  Dit is dan ook mijn levenservaring nu, die mij totaal uitmergelt en kan dus feitelijk alleen maar hummen.
  Over al die zaken mag NOOIT iets naar buiten komen en ik snap bij God niet waarom niet.
  Het hele woord erflast lijkt zelfs taboe, want "men is wie men is" en "dat is goed".
  Hebben wij niet allemaal de Bijbel opgegeten, zoals het in dit boek zelfs beschreven werd?
  Is dat op zich al niet geniaal???
  Wordt men daar niet klein en nietig van???
  Ik tenminste wel!!!

  Siegfried
  p.s. Was die hele avond in Utrecht geen ware soap???

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Siegfried
  Om met het eind te beginnen.....was 'de bijeenkomst' in Utrecht een soap....?
  Ik denk te weten van niet(voor mij dan)het was voor mij het bewijs dat 'het verhaal' nieuwsgierig maakt maar tegelijkertijd geen ingang doch in eerste instantie weerstand oproept..(egobedreiging)getuige het aantal afwijzingen en meningen zonder verdere onderbouwing van een aantal toe hoorders.
  Dat is jammer maar vanuit het verhaal gezien wel 'begrijpelijk'.?!
  Dan het begin, de boeken van Lommel en Swaab... het is alleen al bijzonder te zien dat Swaab die in zijn(veel gelezen) boek alweer vraagtekens zet bij veel 'bewijzen' in het boek van Lommel....maar toch zijn beide boeken wel een aanvulling op 'jouw verhaal' omdat er zoveel (indirecte) raakpunten en overeenkomsten zijn met de 'jouwe'....
  O.k. misschien staat 'het' er wat anders maar Swaab schrijft bv ook over 'alvlees en bijnier mensen' en Lommel verwoord ook 'de laatste reis'waarin je overleden familie 'tegen kan komen' (jaarringen vallen in snel tempo af)enz.
  Voor mijzelf ben ik blij dat ik de boeken (ook net als jouw site en boeken)heb 'doorgeworsteld' ommdat ondanks alle moeilijke en voor mij onbegrijpelijke terminologiën weer stukjes op zijn plaats vielen (mijn ego had blijkbaar toch een soort van wetenschappelijke onderbouwing nodig ha ha )
  Al met al blijft het handelen van al dat 'Weten' inderdaad een bezigheid die steeds kleiner maakt en het onbegrip kan als je je laatste restje ego gebruikt héél frustrerend werken als ik naar mezelf kijk dan.
  Alles lijkt zo logisch en toch ziet bijna niemand het zo...ik ben af en toe zelfs ook bang.....een naieve idioot te zijn....maar dan wel een heel kleintje natuurlijk....?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Haha Fons,
  Om bij je begin te beginnen : De eindtijd-soap in Utrecht.
  Wat ik wel heel opmerkelijk vond was dat er ergens midden in de zaal een vent zat die aantekeningen maakte [hij ging met de pause weg] en... toen er de volgende dag in de Telegraaf een lang verhaal van "eindtijdgekken" met naam en toenaam stond waar Bokje niet genoemd werd moest ik toch wel effe lachen.
  Tenslotte over "weten dat kleiner maakt" ...
  Dit heb ik natuurlijk bij allemaal gezien, die met het verhaal aan de loop gingen.
  En de halve waarheden van Swaab en Lommel geven de heren zo veel macht dat daar niet aan te tornen valt.
  Is dat niet met alle wetenschap zo?
  Kijk maar eens op de NRC-klimatofobie waar Luttikhuis feitelijk geen poot meer heeft om op te staan.
  Vroeg hem vandaag schuchter of hij nu een andere leugen gaat beginnen waarvan er 100% zijn in deze verworden wereld van hoogmoed voor de val.
  Of ie dit pikt weet ik nog niet.[noemde er het boekje "De illusies van God en wetenschap" ook nog maar effe bij].
  Op een ander blogje aldaar over de rechtelijke macht en democratie wordt ik netjes aan de zijlijn gehouden met mijn evolutie van democratie tot demoncratie, die zijn bakermat vond bij Confusius.

  Dit brengt mij nog effe bij iets anders : de evolutie van het geloof als zijnde de tegenpool van onze evolutie naar Ik-Goden.
  Aanvankelijk dacht ik dat die veranderingen gekoppeld waren aan de energie van de sterretijden en dat daarom de Islam een keihard geloof is waar men zich voor dood moet willen vechten en dat daarom het Christendom juist "liefde verkondigt".
  Maar als ik nu naar de New Age kijk en naar China [waar God nog niet bestond en bestaat] is voor mij wel duidelijk dat de groei van ons ego ons steeds zieker en zwakker heeft gemaakt.
  Die bijzondere dame "Blavatski" toch, die echt niet voor niets naliet dat "kennis tot machteloosheid" leidt.
  Met andere woorden: Hoe sterker het ego, des te zwakker - en dus vechtlustiger - de mens wordt.
  Haha...
  Wij lopen naast onze schoenen van trots, terwijl de spiegel de waarheid zelve is.
  Daar en daar alleen ligt ons grootste probleem, dat wij NOOIT willen loslaten...tenzij gedwongen.

  En dan tenslotte...[weer zo'n Bokkeriaanse vergissing ] bleek ik vandaag Maria's verjaardag te zijn vergeten.
  Ook daar heb ik niets meer mee en zie het vieren van verjaren en vergrijzen ook als iets "oninvoelbaars". Het lijkt wel of we blij zijn om weer een stapje dichter bij de dood te zijn aanbeland.

  Genoeg onzin van misschien wel de grootste naïeve idioot van Nederigland.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Kom nog effe terug en dit naar aanleiding van mijn eerdere opmerkingen over Wilders en Breivik en mijn laatste reactie over ons steeds zwakker worden door ons groeiend ego.
  Dit laatste lijkt misschien een absurde redenering, maar hoe sterker het ego des te zwakker wordt iets dat heet "samen"leving en/of eenheid van een volk.
  En dan werd ik zojuist onaangenaam verrast door een stukje op Xander-nieuws [ http://xandernieuws.punt.nl/?id=658028&r=1&tbl_archief=& ] waar ik meer geloof in hecht dan over dat wat in de mainstream media verschijnt.
  En zo kan ik mij al met al echt wel inleven in Breivik, die gek is geworden van de leugen die ons regeert over ons Westers geniaal en supermachtig zijn.
  Dit alles wetende is het ook niet zo vreemd meer dat Wilders financieel gesteund wordt door de Joodse lobby in het land van de ondergaande zon.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Siegfried,
  Zelf kan ik géén sympatie opbrengen voor het gedachtegoed van Breivik,
  Net zomin als voor andere mensen(bv soldaten) die om hun eigen of andersmans illusionaire gedachtegoed mensen fysiek om het leven brengen.
  Dit terwijl ook ik profiteer van van 'anderen' maar daar lijkt m.i. de vrije keuze nog enigszins aanwezig.
  De standpunten begrijp ik wel een beetje.... maar ik mis totaal de machtswellust van moorden om eigen (of zoals Breivik het formuleerd)collectief 'protectionisme'.
  Dit terwijl ik best weet dat als het echt op overleven aan komt ook in mij een moordenaar zit....net zoals elk dier zijn overleven ten alle tijd zal verdedigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Haha Fons,
  En je kan wel sympathie voor mij opbrengen die schrijft dat wij Westelingen de wereld - die ooit vol leven zat - in een tijdsbestek van 1000 jaar via leugen en bedrog naar de donder heeft geholpen?
  Of veins je dit maar om de lieve vrede te bewaren????
  Haha... je lijkt wel een vrouw.
  Maar toch wel eerlijk dat je voelt dat in jou ook een moordenaar schuil zit.
  En daarnaast...
  Straks - als de euro valt - jaagt Rutte ons ook naar Iran, Egypte of Afghanistan om dit met de dood te bekopen voor """het vaderland""".
  En dan ga je ook, want de kogel maakt je besluit.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Als jij schrijven in woorden op hetzelfde plan wil zetten als daadwerkelijk vermoorden mis ik toch de keuze tussen vrijwillig kiezen om te lezen en het onvrijwillig opvangen van een kogel in deze en dat wij deze wereld naar de donder hebben geholpen is een onbewuste onwetende actie geweest die gericht was op overleven van het collectief en individu.en daarmee de rest van 'het leven'.
  Wij handelden uit directe nood en breivik volgens mij uit angst voor eventuele toekomstige nood waarvan hij nog niet daadwerkelijk de nood had en slechts dacht te weten dat om aandacht te krijgen voor een 'dreigende' islamitisering je toch minstens een aantal dodelijke slacht-offers moest maken.....
  graag hoor ik waar ik hier vrouwelijk veins ha ha....?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ik ben het met Siegfried eens dat jij en ik al veel mensen hebben vermoord.
  Wellicht kan ik net als Siegfried Breitviks gekte invoelen omdat...wij alle drie een narcistische gestoorde persoonlijkheid hebben. Zoek dat maar eens op.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Margje,
  Het is fijn voor je dat je lijkt te beschikken over enige zelfkennis maar om nu in dezelfde zin voor anderen te spreken lijkt mij toch een enigszins be-vooroordeelde en voor mij althans verwarrende mening .
  Dat Narcisme voort kan komen uit het hebben van een minderwaardig gevoel zegt volgens mij net zoveel als dat je kanker krijgt van roken.....
  Narcisme is een persoonlijkheidsziekte en als je het verhaal van Siegfried een heel klein beetje op hebt gegeten zou je kunnen 'weten' dat 'persoonlijkheid' gelijk staat aan 'het Ego'
  Volgens mij is dat ,in ieder geval bij Siegfried, al behoorlijk versleten en lijkt jouw generale diagnose dan ook behoorlijk Roos te missen....maar misschien heb ik het niet goed opgezocht.
  Natuurlijk is het zo dat wij door al onze VOC mentaliteitsdrang al heel veel mensen hebben vermoord maar om dat nu gelijk te stellen met het stellen van een daad om aandacht te vragen voor een eventueel aankomend probleem gaat (mij althans) veel te ver..en lijkt op het 'Narcistisch'vooraf doodslaan van alle muggen op de wereld om te voorkomen dat je wordt geprikt.....sorry voor mijn 'schuldbewust' geveins

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Fons, als jij in verwarring bent over dat ik dit schrijf, heb je misschien niet begrepen dat je alleen door schade en schande wijs wordt.

  Ik zal hier niet vertellen hoe ik erop kom, maar als je googled over narcisme krijg je een enorme hoeveelheid hits, dus voor mij is het inderdaad ook niet makkelijk om er wijs uit te worden.
  Als je het heb over persoonlijkheid, heb ik gevonden dat de sprong naar volwassenheid nooit goed is gemaakt en de persoonlijkheid is blijven steken in een kind-beleving.
  Veel ego heb je daar nog niet.

  Verder worden de symptomen zodanig beschreven dat het wel duivels lijken. Aah brrr. Ook Siegfried's gedrag is voldoende om (bijna) iedereen weg te jagen, boos of in verwarring.

  Ik vond dit wel een aardige link, daar staat tenminste iets over het lijden zelf van een narcistisch gestoorde en nog wat typische kenmerken
  http://www.ccgt.nl/capita_mrt10.htm.

  Laat ik dan eerlijk zijn over mij, ik ervaar een gevoel van leegte en er nooit echt zijn. Wie ben ik? Wat ik zeg en doe voelt altijd als toneelspel, maar ik moet toch ook meedoen.
  Het is voldoende om je altijd ellendig en buitengesloten te voelen en altijd bezig te zijn met de vraag wat is er aan de hand?

  Mag ik ook een zinnetje uit Siegfried's reactie naar mij even becommentariëren:
  Het is niet zo, dat ik "de moed heb om me weer voor d'n Bok te gooien", dat is zíjn standaard zelfverzonnen opgeblazen zinnetje waarmee hij mij en iedereen een plek in zijn wereldje wijst, de weg naar zijn spelletjes.

  Ik zou meer helderheid willen en niet steeds dezelfde herhaling van zetten die we nu hebben.
  In je mij-meringen met Siegfried zag ik dat je een glimp van twijfel uitsprak... Iedereen heeft dat toch gezien Siegfried's moeilijke zijn?
  Niemand mag het daarover hebben. Het is toch fijn als we dat op konden klaren.

  Voor mij doet mijn "diagnose" geen afbreuk doet aan Siegfried's kosmische ontrafelingen, maar die verwevenheid van een menselijke ziekte met juist dáárom de drive om meer inzicht te verwerven, is wel waar ik toch ook niet weet of daar iets geks zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Goeiemorgen Margje en Fons,
  Met moeite heb ik jullie voor mij "Babylonische spraakverwarring" gelezen.
  Kan er weinig mee als iets van aanvulling, maar onderwijl besef ik maar al te goed dat ik 1001 keer in herhalingen val.
  Misschien komt dat wel door mijn aristocratische opvoeding van "frappez toujours". Het is de spiegel van de reclame-industrie en volkspropaganda ...zal ik maar zeggen.

  Dan Margje's reactie op mijn "spelletje met haar en iedereen".
  Waar je het over hebt is mij een volkomen raadsel.
  Natuurlijk ben in een moeilijk onmens, die het sprookje des levens kapot maakt. Ik werd dan ook niet voor niets door mijn moeder als "de duivel in eigen persoon" betiteld. Volkomen terecht!!!
  Net zo volkomen terecht dat ik uit "de witte jassen criminaliteit" werd gezet.
  Het kostte mij wel 15 jaar "vrijwillige ballingschap" om daar achter te komen.
  Maar Margje...
  Ik nodig je graag uit om jouw "diagnose" hier nader uit te leggen.
  Als ik zo jouw visie voel en besef dan moet dat volgens mij toch leiden tot een overweldige activiteit op dit stomme blogje en ver daarbuiten?
  Of zie ik dat verkeerd?
  Kijk...
  Ik begon dit blogje in de [haha] ijdele hoop dat er aanvullingen of correcties kwamen op het verhaal dat natuurlijk nog 1000 keer bijzonderder is dan ik het heb beschreven.
  Maar vreemd genoeg waren het wel de aanvankelijk vele reacties, die mij het "bij spiegelen" toch meer handjes en voeten gaf.
  Dus hiermee nodig ik je graag uit voor de aanval.
  Mocht het te lang worden als reactie hier, vraag ik je het mij op te sturen en dan plaats ik het als zijnde jouw "eigen artikel".

  Tenslotte Fons...
  Natuurlijk snap ik wel dat je geen sympathie kan opbrengen voor Breivik.
  Als ik het goed heb gelezen en onthouden kwam hij uit een puur Christelijk en/of Joods gezin van redelijke standing.
  Zijn vader heeft hem - naar ik gelezen heb - de rug toegekeerd.
  Zijn brainwash en erflast van "God is liefde" heeft hem in deze omkeringsfase meer dan normaal doen zoeken, maar hij vond geen medestanders.
  Naar mijzelf kijkend weet ik nog maar al te goed hoe onvoorstelbaar kwaad ik was toen ik naar Portugal vertrok.
  Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik na een vrij lange discussie met Kok, die mij uiteindelijk netjes aan de zijlijn zette tegen Maria zei "Als wij naar Nederland zouden gaan, zou ik eerst een stengun kopen en amok gaan zaaien in het Haagse".
  Waarom...
  Omdat ik toen nog woest was over het feit dat de wereld-economie totaal verkankerd was en dat ik zag dat dit onze ondergang zou betekenen.
  Dat was ook de reden dat ik de lezing "Cancer, it's like economy" gaf.
  Het was mijn angst van zien.

  En tot slot...
  Maria heeft haar onmachtige ergernis richting mij weer omgebogen tot ...???
  Is het acceptatie dat het is wat is???
  Ik weet het niet, maar de rust is weergekeerd.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Siegfried, nu nodig je me weer uit "voor de aanval". Er is geen aanval.
  Kijk, mijn visie is dat wat ik zeg hierover bij jou in een "zwart gat" valt.
  Ik ben dan benieuwder naar de reactie van Fons, als hij die heeft of hier iets mee wil.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Margje,
  Ik deel jouw gevoel en meningen (nog) niet dus je zal op dit blog mits er geen andere schrijvers hun mijmeringen gaan neerleggen het met 'dat zwarte gat' mogen doen.
  Overigens helpt dat 'zwarte gat' wel bij het opstofzuigen van alle verlichte denkbeelden waardoor de spiegel steeds helderder lijkt te worden maar ik spreek slechts voor mijzelf in zoals je zo mooi schreef m'n
  Mij-meringen ofwel de samenvoeging van wat ik mij-weer-herinner.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Hallo Margo,

  Leuk dat je ineens weer opduikt met je verhaal van de vier ruiters want ik had weer iets om over na te denken..haha... maar lees ik goed dat het je daar eigelijk niet om ging en er nog steeds iets anders speelt en heeft zitten broeien ?
  Ik wilde er toch ook wel iets over kwijt maar wat weet ik niet. Indien je meer helderheid wilt kan je dan misschien aangeven waarin ? het toneelspel ? Je geeft dit zelf aan dus is dat toch helder ? of niet helemaal ? en...
  Voel je je altijd ellendig ?

  Met andere woorden: Ik heb misschien niet zo'n groot begrijpertje maar ik snap dus niet wat je echt wilt zeggen....
  Of misschien wil je van mij ook horen hoe ik je optreden tot nu toe zie ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Beste complot-denkers,
  Terwijl "Alfonsus de verschrikkelijke" mij weer probeert in het "Alien"-schip van Niburu te laten verdwijnen en Margje mij niet wil ontleden als "egotripper" en Pascal zich als onnozele hals voordoet [haha what a wonderfull world we live in ] heb ik mijzelf weer eens uit mijn cocon geprobeerd te halen, nadat ik op "Een vandaag" van de NOS een interview zag van een journaliste die door de AIVD was gemangeld na een artikel over de schandalige inval in Irak en nu -na zoveel jaren - gerehabiliteerd was.Volgens zeggen had zij geneeskunde gestudeerd en dit was mede de aanleiding dat ik dacht "nooit geschoten is altijd mis".

  Had - na lang zoeken naar de hoofdreactie - gisteren een lang telefoongesprek met een journaliste van de Telegraaf - Jolanda van der Graaf - die in het nieuws kwam na een jarenlange treitering van de AIVD na een artikel in die krant over de waanzin van de invasie in Iran.
  Ik wilde haar bellen over mijn ervaringen met dit malafide systeem toen ik op internet vond dat ze medicijnen had gestudeerd.
  Dit laatste bleek niet waar en een vergissing van de NOS, maar...
  Ze was hoogst verbaasd dat ik een publicatieverbod voor journalisten had opgelegd gekregen in 1980 en dit tesamen met haar woede over haar behandeling maakte dat zij meer dan geinteresseerd was of...leek.
  Als echte journaliste zaagde zij mij net zo lang door dat ik via het niet meer opeten van de placenta voor "goed moederschap"- heet ook moederkoek- uitkwam bij het einde der tijden en waarin de invasie in Iran niets meer was dan een metastase van onze verkankerde wereld.
  Toen ik zei dat ze zowiezo toch niets over zowel de medische maffia en de eindtijd mocht schrijven riep ze luid "dat zullen wij wel eens zien" en "u hoort nog van mij". Ze zei er nog bij "zeker te weten" dat haar collega -medisch journalist- dit allemaal ook hoogst interessant zou vinden.
  Ben hoogst benieuwd, maar geloven...???
  Geloven doet men toch alleen in de kerk.

  Zucht...
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Siegfried, je doet het weer... herhaling van zetten in de interactie.
  Als jij je zombi-schap tot status heb verheven, praat ik toch tegen dovemansoren?
  We shall see.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Margje

   Dat jij hier nog energie insteekt, petje af voor je moed.
   Ik heb het na een paar keer hier een reactie te geven de moed opgegeven.
   Dit blog is alleen bestemd, voor mensen die Siegfried de hielen likken, en hem net als een normaal mens hem volgt. Waarom ? Siegfried denkt interessant over te komen, omdat hij ooit eens een witte jas heeft gedragen. En deze aan de wilgen heeft gehangen. Ik draag 27 een wit pak, en ik draag hem nog steeds met liefde. Ik denk, dat je er verstandig aan doet, om deze man gewoon te mijden. Want voor je het weet wordt je hier op het internet gevolgd, want ja volgers heeft hij wel. En wordt je even als een baksteen het water in gegooid. Siegfried is niet zo vredelievend, alleen als het in zijn eigen straatje past. Ik weet niet of je deze reactie nog te lezen krijgt, want wat Siegfried niet zint of niet in zijn straatje past, dat verwijderd hij. Zodat andere mensen het niet lezen, want wie weet zijn ze het wel met jou eens en even niet met Siegfried. En dat kan natuurlijk niet. In elk geval, ik wens je veel sterkte toe in de strijd, die je bent aangegaan hier.
   Groetjes Lammy

   Verwijderen
 27. Ik wilde eerst heel hard lachen toen dacht ik dat het in en in triest was maar nu zie ik nog helderder dat het precies zo is als het is en er voor oorlog bij deze stilte van de ingehouden adem slechts de laatste tik van de klok nodig is.
  Elke andere opmerking tegenover vrouwlief laat ik voor de goede vrede maar achterwege.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. En hierbij mijn dank aan Margje en Lammy.
  Snappen dat zij beide nog therapeutische hulp denken te hebben voor dit zombi-zwijn snap ik niet.
  Ik zal voor beide geen beerput opnenen, want "Alles is goed wat er is" en de bevalling is aanstaande.
  Misschien dat jullie de website van de ADHD-er Xander ook niet serieus nemen, maar dit zet ik erop voor o.a.Pascal http://xandernieuws.punt.nl/?id=658132&r=1&tbl_archief=&
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Siegfried dat zal een zware bevalling worden ;-))

   Verwijderen
 29. Lammy,
  Wat bijzonder dat je dit blog toch nog VOLGT....!
  Gaat het bij jouw toevallig nu net als bij mij..toen ik na mijn eerste nieuwsgierigheid ging reageren en het DEKSEL op mijn bijdehante neus leek te krijgen waarna ik woedend terugschreef en vervolgens 'wegliep'naar later bleek, van MIJZELF...?
  Ook ik bleef volgen en lezen van en over Bokkige Bok en na elke leesbeurt werd ik de volgende ochtend wakker met ietsie meer rust in mn kop en dus ook mijn lijf.
  Alleen het botte Ego kan zich aangevallen voelen en hoe meer dat verdwijnt hoe meer je gaat zien en (her)kennen van jezelf waarna je het los kan laten als ONNODIGE Ballast en wat je niet meer vast hoeft te houden kost ook geen energie meer.
  Wel moet ik bekennen dat zo nu en dan ALLES (denken te)zien toch ook weer moe maakt hoewel je (h)erkent dat jij er niets meer mee hoeft te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Siegfried,
   Wat jammer voor 'het inzicht' dat je Lammys reaktie nu verwijderd hebt....ik had haar net uit willen leggen hoe fijn ik het zou vinden op de begane grond.
   Dat ik dan meer om me heen zou zien enzo....na de 'val' van de afgrond van de 'hoogmoeds-toren'.
   Maar gedane zaken nemen geen keer...en gelukkig blijft Lammy mij op mijn 'reis' volgen waarbij ik haar beloof dat ik melding zal maken van mijn 'pijn' aan het eind van mijn afdaling met 2 benen op vaste.....grond.
   Goed weekend aan allemaal

   Verwijderen
  2. Dit is nu wat ik bedoel. Word het te heet onder de voeten, dan verwijder ik gewoon de reacties. En er wordt voor elkaar gesproken. Wie het aan gaat mag zelf geen reactie geven. Het schijnt Fons dat Siegfried jou niet erg hoog acht. Hij vindt jou te dom om zelf te reageren hahahahahahaha Maar ik zal stoppen met plagen, ik blijf je wel volgen hoor, maar ik zal niet meer reageren.
   Lammy

   Verwijderen
  3. Fons,
   Heb ik nu Lammy's reactie verwijderd?
   Ik heb het expres laten staan om Margje daarmee uit te nodigen om samen met haar de therapie te beginnen om daarna in te gaan op de Bijbels voorzegde zondeval, die de relatie tussen man en vrouw verbrak.
   Ik vrees dat dit er niet van zal komen en dus zal ik het ter sprake brengen met het eventuele interview met Jolanda van der Graaf [als ze het van haar baas mag ]
   Dat laatste geloof ik niet echt, but...
   We shall see.

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  5. JA Siegfried die heb je verwijderd en daarmee Lammy in haar vooroordeel gesterkt...maar het is jouw blog en jouw keuze.

   En nog even voor de 'goede orde' het was Lammy's reaktie op mijn reaktie van Apr 20, 2012 07:03 AM waarin zij uitleg gaf over de reden waarom zij dit blog nog volgt

   Verwijderen
  6. Fons,
   Ik heb hier volgens mij alleen een domme reactie van een "gekke Henkie" verwijderd, die iets schreef van "Alleen onze vader weet".
   Daar staat ook bij "Verwijderd door de blogbeheerder".
   En bij jouw verwijderde reactie staat "verwijderd door de auteur".
   Ik ben het 3 keer langs gelopen, maar misschien heb ik een blinde vlek.

   Tenslotte...
   Ik gun haar het voordeel en hoop dat er ze samen met Margje een leuke soap van gaat maken [ zoals ik al schreef ].
   S.

   Verwijderen
  7. Nou Siegfried, Lammy vond ook dat ik moedig aan het vechten was, dus ik zag daar een overeenkomst tussen jullie twee.
   Ik vind het niet zo spannend en die therapie, dat zijn jouw woorden.
   Verder kan ik ook niets met iemand die zich niet heeft verdiept in de materie.

   Verwijderen
  8. Margje,
   Laten we hier over ophouden.
   Het is te triest voor woorden.
   Jullie doen net alsof ik nog voor mijn dood erkenning zoek voor mijn monniken-arbeid. Als jij dat denkt moet je dat vooral vasthouden.
   In de wereld waarin ik leef ben ik al volledig uitgerangeerd en heb er volledig vrede mee dat het zo goed als niemand ene reet scheelt wat er allemaal gebeurt.
   Maar dat de journalistieke wereld mij niet de gelegenheid geeft om via hen tot een open discussie of dialoog te komen met "hoge bomen" die ook het hardst liegen, zit me zeker nog wel dwars. En zeker nu het allemaal fout gaat, worden wij dagelijks nog extremer gebrainwashd.
   Maar als straks de pleuris uitbreekt, vrees ik dat er wel anders wordt gepiept en zeker in de verworden wereld waarin wij Westerlingen als rijk"domsten leven. En dan kiezen die hoge bomen wel het eerst het hazenpad en roepen "Wit haben es nicht gewusst'.
   Die journaliste die ik belde was de eerste, die het verhaal van de placenta vrijwel direct als een "aha-erlebnis" begreep en me erover de hemd van het lijf vroeg.
   Zij was zo overdonderd dat het niet naar buiten mocht brengen dat ze ter plekke weer boos werd en het "zeker" wilde proberen via een interview.
   Natuurlijk hield en houdt ik de essenties ervan voorlopig voor mijzelf, want ook hier op het blogje is de gelijkheid van man en vrouw voor de vrouw misschien wel het hoogste goed wat zij aan het einde der dagen mag meemaken.
   Ik gun ook jouw deze "bedenkelijke" eer en dat over het paard getilde verpleegstertje wil ik het helemaal niet hebben.
   Waar kan ik het beter mee eindigen dan "Het ga je goed"?
   Siegfried.

   Verwijderen
  9. Ik zal toch weer moeten corrigeren wat je zelf in mijn naam heb ingevuld.
   Het is niet "jullie" en ik denk niet dat je erkenning zoekt voor je monniken-arbeid.
   Bovendien moet je zo nodig stokerig voor me invullen dat ik als hoogste goed mag beleven gelijk te zijn aan de man. Met je verworven wijsheid geef je me nog een lekkere douw na.

   Dank u!

   Verwijderen
  10. Van ramvrouwtje Maria,

   Sorry, ik was het die de "reaktie van Lammy" verwijderde.
   Ik zit niet zo vaak meer achter de computer en zette hem 's morgens die dag aan om iets op te zoeken toen ik een reaktie zag staan van dit blogje. Gewoon benieuwd wilde ik even kijken waar het over ging en nog heerlijk soezelig uit mijn bedje komende schrok ik zo van de tekst dat ik hem pardoes weggooide.
   Zo! Ook weer opgelost! Hoop ik....

   Verwijderen
  11. Maria,
   Tegen wie zeg je nu sorry..?

   Verwijderen
  12. Fons,
   Zag haar reactie vanmorgen en was net zo verbaasd als jij.
   Maar - please - waar gaat dit nog over?
   Zijn we niet werkelijk afgedaald naar een junk-status?
   Als ik dan ook nog de reactie van Margje erbij haal, die - naar nu duidelijk blijkt- geen flikker van het verhaal van de zondeval begrijpt, is het toch echt tijd dat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.
   Laat ik maar - als miskend egotripper - mijzelf gaan proberen te overtuigen, dat ik dit allemaal deed om voor mijn dood erkenning te krijgen.
   Dan krijg ik misschien nog rust tijdens mijn leven. hahaha

   S.

   Verwijderen
  13. Siegfried,
   Voor mij is dit hét bewijs van jouw hele 'ontrafeling' over onze verwordenheid en hoe sterk onze dadendrang naar eigen overleven is 'ingeworteld'in onze genen .....zelfs tegen beter weten in "Uit eerste hand"...in dit geval.
   Het lijkt alleen allemaal maar steeds zinlozer te worden een ingang te vinden voor de symptomen en het eindresultaat van onze evolutionair bepaalde 'status'...

   Verwijderen
  14. Haha Fons,
   Natuurlijk is het zinloos.
   Dat heb ik nu bijna 10 jaar mogen ervaren.
   En daarvoor heb ik 10 jaar mogen ervaren dat een dokter zodanig gebrainwashd is dat hij zelfs niet gelooft als hij met eigen ogen ziet dat bepaalde behandelingen ook heel anders, simpeler en effectiever kunnen.
   Onderwijl ziet het er naar uit dat ook de Telegraaf het nu weer "te druk" heeft met de val van iets dat ik niet anders kan noemen "kakelende kippen" in een opgepoetst jasje.
   Niet dat ik nu direct verwacht had dat...
   Neen hoor!!!
   "Veel beloven weinig geven doet de gek in vreugde leven" is ons met de paplepel ingegeven.
   Rijmt nog ook.
   Kan jij het nog allemaal rijmen?
   Hahaha... Geeft niet!!!
   Ik ook niet.
   S.

   Verwijderen
 30. Haha ...what a nonsens na mijn telefoongesprek met die journaliste die nog steeds kookte van woede over die AIVD.
  Ik vond dat ook een reden om haar boosheid te pijlen en...
  Jullie weten dat onze Limburgse Nico langs de kranten is gegaan vanwege het verhaal, nadat hij mij 50.000 euro aanbood om dit verhaal naar buiten te brengen. overal kreeg hij neen te horen. Hij werd door één van die mensen bedreigd met een aanklacht toen hij hem 2 keer probeerde te benaderen. Eén keer een opgelegd journalistiek verbod geldt dit voor het leven.
  Dit vertelde ik die journaliste die absoluut niet wist hoe die reguliere journalistieke wereld totaal dichtgetimmerd is aangaande wereldpolitiek achter de schermen , maar ook aangaande visies die de Staatkas moeten vullen zoals o.a. de geneeskunde-industrie.
  Dus vertelde ik haar daarover en ook van de bron : een hoogleraar van de Daniel den Hoed via Staatsoverleg en KNMG mijn wereldcongres in 1980 liet doorgaan met als restrictie een journalistiek verbod. Het congres [ aan de Erasmus-Universiteit] is zelfs uit de analen van die Universiteit weggehaald.
  Zij kon het niet geloven en kon slechts zeggen dat zij het wel tegenkwam toen zij zo enthousiast reageerde.
  Daar was ik benieuw naar.
  Ik heb haar vandaag gemaild en het op dit blogje gezet.

  Enkelen van jullie hebben het ook geprobeerd naar buiten te brengen, maar komen allemaal diezelfde muur tegen.
  Margje mag dan wel iedere dag met haar Eric hierover praten, maar daar schieten we toch echt niet mee op?

  Maar...
  Ben dus uiterst benieuwd.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen