Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


vrijdag 20 april 2012

Hoe schade en schande ons niet alleen wijzer, maar ook vechtlustiger maakt. [ Een mogelijk interview met de door de AIVD zwartgemaakte journaliste Jolanda van der Graaf ]


Geachte Jolanda van der Graaf,
Ik kom nog even terug op het lange telefoongesprek van gisteren.
U hebt mij - of liever gezegd ... Ik heb mijzelf door dit telefoongesprek behoorlijk in de nesten gewerkt. [haha]
Denkend dat U geneeskunde had gestudeerd, wilde ik eigenlijk ook niet meer dan het medisch bolwerk van "leugen en bedrog" voor mijn dood nog één keer proberen publiekelijk ter discussie te brengen.
Het is niet louter een bedrog van de medische wereld zelf, maar een bedrog van ieder weldenkend mens dat heet "angst voor de dood".
Logisch nadenkend is het natuurlijk waanzin te zien hoe de medische wereld gebruik maakt van exact dezelfde middelen en/of wapens als, die het leger gebruikt om een vermeende vijand te doden, te weten: het mutilerend mes en/of geweer, bacteriele en chemische bestrijdingsmiddelen en kernenergie [radiotherapie].
Denkend dat U als vrouw een medische opleiding had genoten, begon ik mijn verhaal dan ook over het opeten van de placenta [moederkoek] voor een goed moederschap voor alle zoogdieren: iets dat wij al sinds mensenheugenis niet meer doen, maar in de oude culturen in o.a. Zuid Amerika heel normaal was. Over de oorzaak ervan ga ik nu niet in.
Over de enzym-stoffen die hierin zitten en o.a. het basis-enzym zijn voor celvoeding en celdeling in het algemeen, deed ik al met al zo'n kleine 20 jaar research: een research, die mij noodlottig werd en mijn leven een totaal andere wending gaf .

Maar het liep allemaal anders en kwam zonder het te willen - wetende dat de eindtijd net zo'n taboe is als de individuele dood - toch bij de eindtijd terecht.
Soms - meestal - gaan dingen nu eenmaal anders dan men gepland heeft. Dat is wat men het lot of lotsbestemming noemt, die - zoals ik dat zelf ervaren heb - zijn bakermat vindt in onwetendheid.
Ik zeg dit nu, omdat niets in het hele evolutieproces alsmede in het kosmisch proces zelf toeval is, maar de perfectie zelve.
Maar dit terzijde.

Ongetwijfeld hebt U wel eens gehoord en een filmpje gezien van de zwangerschaps-cyclus waarin de mens in een vroeg stadium een visachtig gedaante heeft.
Die cyclus is als twee druppels water het evolutieproces zelf, dat ook begint met ééncellige organismen.
En die zwangerschap gaat ook in cyclische groeispurten gelijk dit in de evolutie is gegaan.
Tenslotte eindigt die zwangerschap op een moment dat het nog ongeboren kind zijn eigen stofwisseling ter hand neemt, waardoor er gelijk de afstotingsreactie van orgaantransplantatie - een zgn vreemdlichaamreactie plaatsvindt. Het is daarmee een gevecht tussen moeder en kind op leven en dood dat voor beide ontzettend veel energie kost.
En dit energie-verlies kan leiden tot o.a maternale depressie, maternale kindermoord en/of wiegedood van het kind.
En daarvoor is het van essentieel belang dat zoogdieren de moederkoek opeten.
Ik behandelde tientallen patiënten met injecties van embryonale placenta van zoogdieren [koeien en schapen], waaruit bleek dat binnen een uur de problemen voor de moeder werden verholpen en via de moedermelk het kind ook weer vitaler werd en gretig aan de borst ging drinken
Misschien staat U versteld dat deze placenta's van zoogdieren niet tot grote afstoting leidde, maar dit uitleggen gaat hier te ver.
Dat ik via deze research en therapie - die niet patenteerbaar is en daardoor nauwelijks geld in het laadje brengt - uit het medisch bolwerk werd gezet en met gevangenisstraf werd bedreigd [gewoon intimidatie die U zelf aan den lijve hebt meegemaakt] is begrijpelijk in deze wereld waar alles om stinkend geld gaat, maar het gaf mij wel de gelegenheid om verder te zoeken naar ten eerste het waarom en ten tweede naar iets wat identiek is aan die zwangerschap "het evolutieproces" dat wij via de Bijbel kennen als Genesis [Wording] en Openbaring [baring van het leven].
Want ... Is het de "Lucifer"-mens niet, die zijn eigen stofwisseling of metabolisme ter hand neemt met al zijn vuurmakerij en die steeds vuriger wordt???
Is dit niet allemaal hetzelfde en ons al vanuit de oudheid nagelaten als het pentagram des leven, dat wij nog fragmentarisch kennen van de Chinese acupunctuurleer der 5-elementen? Die leer heeft het over de cycli in het Al wat Is en beweegt.
Dat noemde men toendertijd "Alles wat beweegt heet leven" en al die levenscycli zijn elkaars gelijke, omdat zij uit elkaar geboren zijn".
Die "nieuwe" studie duurde al met al zo'n kleine 20 jaar en kwam uiteindelijk uit bij de Maya-voorspellingen, waaruit naar mijn bescheiden mening het latere geloof in ALLAH [oorspronkelijk Al-la of Uni-versum] ontstond en nog later in GOD evolueerde.
Ik schreef in die tijd een aantal boeken, waaronder o.a. "De illusies van God en wetenschap" en "Eens was het de boom der wijsheid".

Dat is dan het hele verhaal in notendop waar ik U nu ongewild mee opzadelde.
Gezien de extreem snel verslechterende geopolitieke verhoudingen en de economische crisis zich nu manifesteren - alsmede hoe wij als mensenplaag, die gelijk een sprinkhanenplaag [een Bijbelse voorzegging ] de aarde in razend tempo leegvreet is het misschien "het lot" dat mij bij U bracht voordat wij onszelf met kernenergie in de laatste oorlog tussen Oost en West storten.
Maar...
Mocht U dit te zwaar vallen, dan zou ik het al heel bijzonder vinden als U met Uw collega medisch-journalist een artikel zou durven of willen schrijven over dat bijzondere verhaal over wat ik noem "de zondeval" en/of het nalaten van de vrouw om de koek voor goed moederschap op te eten, alsmede de reden dat wij steeds zieker worden: iets wat in de vrije natuur een onbekende is..

Ik hoop nog iets van U te horen.
Met vriendelijke groet.

Siegfried Bok

80 opmerkingen:

 1. Misschien dat vele reagluurders en reageerders op dit blogje niet snappen waarom ik voor de zoveelste keer het onderwerp over het niet opeten van de moederkoek inzet om hierover een discussie aan te gaan wat betreft de gevolgen en... misschien ook de oorzaken hiervan te bespreken.
  Het heet ook voor niets Bijbels de zondeval.
  Kijk...
  Dit is een onderwerp dat mijns inziens niet voor niets koppel aan de zondeval en/of de verwording van de mensheid.
  Maar ik kan zeggen dat de gevolgen hiervan vele malen groter zijn dan wiegedood, maternale kindermoord en dergelijke.
  Zo niemand hier hierover wil/kan praten is dat wel een onderwerp dat ... gesteld dat dit een interview wordt [volgens kansberekening o.oo1%] dit uitgebreid aan de orde zal komen.
  Het is misschien nog wel triester en bijzonderder als de eindtijd zelf.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Haha Siegfried, toch een kansje... al geloof ik er in ieder geval niet in.

  Ik behoef geen discussie met je aan te gaan wat betreft de gevolgen maar je hebt ook nagedacht over de oorzaken ? en zijn dit dan directe of indirecte oorzaken ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Pascal,
  Donderdag gebeld, Jolanda super-verbaasd en "weetgierig" en beloofde gouden bergen, maar onderwijl is het wel al Maandagmiddag.
  De meeste mensen zijn na enkele minuten de inhoud van een gesprek kwijt en zo niet dan verliezen ze de essenties en maken er soep van.
  Tenslotte leren journalisten als geen ander om mensen liefdevol castrerend af te wijzen met een leugentje om eigen bestwil.
  Maar de vrouw in kwestie was zo fanatiek met een kruisverhoor bezig, dat ik zelf ging geloven dat het echt binnenkwam.
  We shall see.

  En dan je vraag over oorzaken.
  I shall try.
  Waarschijnlijk weet je dat oervolkeren - waarvan er nog enkele in het Amazonegebied leven nu nog via Sjamanen - hun voorouders konden oproepen.
  Of anders gezegd: De verkalkte brug tussen denken en weten en/of tussen het individueel en collectief bewustzijn.
  Dit oproepen deden zij vaak op zgn. heilige plaatsen of kruisingen van Ley-lijnen, die ik ooit beschreef als acupunctuur-punten op de aarde.
  Zij hadden geen IK-bewustzijn zoals wij.
  Zij overleefden feitelijk door de dierenwereld na te apen en daar hoorde het opeten van de placenta voor de vrouw ook bij om het giga-trauma voor moeder en kind te corrigeren.Dat schept een gezonde band tussen beide.
  Wat is een gezonde band tussen moeder en kind?
  Dat je het kind voedt en opvoedt om het daarna los te laten en/of het ahw. af te stoten.
  Maar iedere verdere evolutiesprong werd het ik-bewustzijn groter en groter.
  Als je dan merkt dat het opeten van de placenta feitelijk onnodig is -gebeurt wschl. bij toeval - zie je toch eigenlijk de zin er niet van in?
  Sterker nog!
  Het wederzijds trauma verhoogt de band alleen maar.
  Het is net zoals je gezamelijk de vijand hebt geëlimineerd en meer saamhorigheid in de groep komt.
  Maar het is dan wel een traumatisch verbond, die je met je meedraagt.
  Of anders gezegd: Onbewust is dat verbond dan levenslang en/of ongezond.
  Kan je daar iets mee?
  Tenslotte is dat trauma een erflastig litteken dat met der tijd alleen maar groeit: versnelde aftakeling ... zullen we maar zeggen.
  En dat is - kort door de bocht - de groei naar gelijkheid tussen man en vrouw. Anders gezegd : Zij groeit naar de 12-de baktun, terwijl zij eerst de energie van de 13-de baktun had.
  Het gevolg is dat zij meer en meer de broek aan kreeg en daadwerkelijk ging meevechten om ... hahaha ...de 13-de baktun te halen met het geweer in de hand.

  Mag ik het hierbij vooreerst laten?
  Hoop dat dit tot verdere verdieping leidt.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Oké Siegfried,

  Ik kan je volgen en het klinkt best logisch dat het ik-bewustzijn dat steeds groter werdt er dan op een gegeven moment bij stil gaat staan en zich afvraagt waarom het nodig zou zijn de placenta op te eten want de buurvrouw deed het ook niet en die heeft toch een heel hecht gezin ? of zoiets bedoel je ? Die sterkere band zou dan wel als fijn ervaren zijn door het ik bewustzijn en de correctie van het collectief bewustzijn kwam immers toch niet meer. Is het daarmee dan niet dat die hechtere band tot uiting komt als ongezond op het moment dat het kind zelf vruchtbaar wordt ? de bupertijd ?

  Ik kan er wel iets mee omdat ik gek genoeg voel dat daar in dat trauma -natuurlijk wel als gevolg van ons hersendefect- de kink in de kabel zit en daarom weet ik ook dat het erflastig is. Ik kan me nog goed herinneren dat ik volgens mij vorig jaar nog in janken uitbarstte omdat er toen ook een helderheid kwam over de kern van onze lijdensweg. Die groeiende helderheid doen die trieste emoties gelukkig toch wel veranderen in het besef dat het is wat het is.
  En mijn inziens in tegenstelling tot wat veel anderen schijnen te denken doe je het ook voor.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Pascal,
  Over de oorzaak van het niet meer opeten kan ik alleen filosoferen.
  De grote veranderingen zijn altijd ontstaan in overgangsfasen in culturen en/of sterretijden. Dan is het een enorme chaos.
  Daar zie ik persoonlijk het moment van de zondeval.
  Maar er valt natuurlijk nog veel meer over de gevolgen te vertellen.
  Het is mijns inziens ook niet voor niets dat de Islamitische vrouw de sharia draagt en ten tijde van het Christendom het huwelijk werd ingelast.
  Het was niet zozeer om de vrouw te beschermen, maar haar kroost.
  Als je kijkt in de dierenwereld zijn de mannetjes als loslopend wild en naar mate de vrouw steeds meer deel ging uitmaken van de wereld buiten huis en haard moest daar iets tegenover komen te staan.

  Is het niet bijzonder hoe werkelijk aan alles is gedacht om de veranderende situatie die gevaarlijk was voor de mensheid als geheel zo lang mogelijk te beschermen?
  De veranderingen zijn immers onvoorstelbaar veel als je daar over nadenkt?

  Natuurlijk licht ik hier slechts de high-lights uit, die nu in de eindfase zo duidelijk zichtbaar zijn.
  Eén van die aspecten nu is de explosie van homosexualiteit, omdat de yinne energie siegelbeeldig is aan de yange.
  Een ander aspect is de explosie van prostaatkanker bij de man en borstkanker en baarmoederkanker bij de vrouw.
  Beide zijn de uitwassen van de veranderde man-vrouw relatie.
  Dat is ook de reden dat AIDS zijn intrede deed, zoals SIDA in de Egyptische tijd.

  Krijgt het zo wat meer handjes en voetjes?
  Wie gaat hier nog verder, want er ligt nog een hele stapel.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hoi Siegfried,

  De werkelijke oorzaak ligt natuurlijk in de kosmos en zoals je zegt bij de overgangsfasen van de sterrentijden. In het Engels bijvoorbeeld heet het the Fall wat ik dan natuurlijk associeer met de herfst. Maar wat en hoe precies blijft filosoferen.

  Ja het krijgt zo wel meer handjes en voetjes over onze feitelijk onatuurlijk relaties maar misschien kun je wat dieper ingaan op hoe je de inwerking op het lichaam door die spiegelbeeldige energie ziet ? ik bedoel is die in eerste instantie door de geheel veranderende situatie geestelijk ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Haha Pascal,
  The fall en de zondeval vallen daarin natuurlijk niet toevallig samen.
  Leuk die vergelijking.
  Maar nu verder.
  Heb je geen enkel idee en moet ik mijn nek weer uitsteken om vervolgens weer weggesabeld te worden door "de nachtschade" vrouw?
  Geeft niet hoor, want "Erfahrung ziegt auch mir".
  Wordt jij nu niet ingezet als "huisman", omdat je vrouw ook de kost verdient?
  Heb je daar erflastige ervaring mee?
  Mag ik je vragen: Hoe vaak krijg je op je donder, omdat je het in de ogen van je vrouw anders had moeten doen?
  Waarom heet het nachtschade vrouw?
  Dat woord is toch niet voor niets ontstaan?

  Natuurlijk is dit alles - en zeker de groei naar gelijkheid in energie-krachten - simpel te verklaren door de kosmische veranderingen.
  Natuurlijk is het logisch dat in tijden waarin de Yinne krachten uit de kosmos toenemen [ en zeker in de omslagfasen van sterretijden ] hier steeds een grotere rol in spelen.
  Dat is immers de motor "voor alles wat is".
  Dat zal in alle levensvormen wel zijn invloed hebben, maar bij de "mongool mens" uitzonderlijk. Wij zijn niet voor niets "de kroon op Gods Creatie".[hum...hum]

  Sorry dat ik je vragen met wedervragen beantwoordt, maar laat mij voor eerst afwachten of er anderen zijn die daar misschien ook over aan het broeden zijn, want ervaring met het andere geslacht hebben wij immers allemaal?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Siegfried en Pascal
  Broeden ha ha ....heb het zelfs op mn deur geschreven.
  Helaas ben ik, zoals ik inmiddels zelf wel 'besef' met beide erflasten evenveel belast van zowel man als vrouw.
  Voor de duidelijkheid de vrouwelijke 'diplomaat'/manipuleerder en dus binnenkant bemoederlijk en mn mannelijke uiterlijke buitenkant én sexuele voorkeur voor vrouwen.
  Zoals Siegfried altijd zegt vreet ik dus in die zin van 2 walletjes.
  Dat heeft zo zijn voordelen qua inlevingsvermogen....maar tegelijkertijd is er die altijd terugkerende innerlijke strijd tussen de twee innerlijk vechtende egotegenpolen die er konstant zijn.
  Dit omdat beide denkbelevingskanten natuurlijk niet echt 'weten' wat goed is voor de ander.
  Aan de andere kant is deze 'wetenschap' na de hele Uitgebreide uit-leg van Siegfried wel weer een rustgevende in het besef dat 'het midden' tussen deze twee uitersten het beste is om nog enigzins mee te kunnen overleven dus doe ik dat maar, zonder mezelf meer druk te maken of ik nu link(s) of recht(s) moet rijden..ha ha .
  Ik las vanmorgen een verhaaltje over de omkering van de polen van de zon die binnenkort weer op het programma staat....waarvan hieronder de link.
  Het klinkt misschien gek maar dat gaf wel weer een beetje berusting in het weten dat ik niet de enige was die volop de consequenties van de eeuwige beweging diende te volgen....ha ha .......

  http://eindtijdnieuws.blogspot.com/2012/04/sun-polar-shift-zonne-poolverschuiving.html

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Haha Alfonsus of...Alfonsa,
  Eerst iets over je "hermafroditisme".
  Naar mijn bescheiden mening ben je erflastig geheel en al vrouw en alleen aan de buitenkant man.
  Bij mijn thuis heb ik een broer van mijn moeders lijn en een zuster van vaders kant.
  Zelf heb ik een dochter van mijn lijn en Maria heeft ook een zoon van haar lijn.
  Ik vrees te mogen zeggen dat de man>vrouw shift in deze tijd een slechtere keus is dan die van vrouw>man shift.
  Ik denk te mogen zeggen dat die verandering van geslacht in de Tweede Wereldoorlog is begonnen, omdat toen de echte "omkeringscyclus" -zich uitend als de verkankering in de wereldeconomie - begonnen is.
  Maar het "Jeane Dark" effect [ik weet dat ik het niet goed schrijf, maar laat het maar staan] begon al veel eerder.
  Als ik zo de verhalen over de oorlog hoor, lijkt het erop dat de vrouw in die tijd veel moediger was dan de man.
  Maar ik hoor graag van anderen of zij die ervaring ook hebben.
  Maar Fons...
  Ik heb je ook horen zeggen dat je haast "moederlijk liefdevol" met je kinderen omgaat en de "vaderlijke strengheid" mist.
  Natuurlijk was de man van huis uit de vechter en beschermheer van het gezin.
  Onderwijl was de vrouw -en dat vindt je in vele geschiedenisboeken - wel de figuur de de geschiedenis in bed schreef.
  Dat is ook het beeld dat het mannetje - ook in de vrije natuur - zijn "lul achterna liep" waar vervolgens de vrouw van profiteerde door bescherming te eisen.
  Daar komt volgens mij het woord "nachtschade-vrouw" dan ook vandaan.
  Daar komt volgens mij in zo'n omkeringsfase ook de homofilie vandaan en ...
  wetend dat dit de kindsheidsfase van de cultuur is ook de pedofilie, die nu steeds meer de kop opsteekt.
  Mijn hardheid volgens sommigen is mijn "zachte heelmeesters maken stinkende wonden", maar dit beeld van "lief zijn voor elkaar en elkaars mening respecteren" is mijns inziens meer een politieke brainwash die tesamen met de noodkreet "hoop doet leven" en/of "zie de zonzijde" ons doet vluchten voor de realiteit.
  Door onze groei naar puur "ego"-isten - dit geldt zowel voor man en vrouw - maakt ook dat het hele verhaal nergens of bijna nergens ingang zal vinden en zeker niet publiekelijk.
  Maar deze "inborn error" van "zachte heelmeesters maken stinkende wonden" leidde in mijn dokterjas bij ernstig zieke patiënten wel tot veel goodwill, omdat het gros van de dokters altijd zalvend nog wat licht gaven dat er feitelijk niet meer was.
  Gek is het wel.
  Maar in de relationele sfeer ging het zo vaak fout dat ik de absolute waarheid "spreken is zilver en zwijgen is goud" in een wereld waar iedereen de Bijbel erflastig heeft opgegeten meer en meer leerde gebruiken.
  Is dat niet wat men noemt "berusten", maar het is behoorlijk energie-vretend.

  Sorry misschien dwaal ik af, maar misschien is toch duidelijk hoe de chaos nu nergens meer een uitweg vindt.
  En de Telegraaf .... het is weer een fantastisch journalistiek feest nu het kabinet gevallen is en tijd voor geleuter over de moederkoek voor goed moederschap is verder weg dan ooit.

  En wat je linkje betreft...
  Ik ken die site en over de polar-shift van de zon is al net zo veel geschreven als die van de aarde en heeft mij nooit iets wijzer gemaakt.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Siegfried,
  Bescheiden mening...?
  Ik zie nergens vraagtekens staan (ha ha) dus dat lijkt op 'zeker weten' ?
  Ik heb er nog wel een ?
  Als ik innerlijk vrouw zou zijn `geheelen al`zoals jij oppert, waar komt dan mijn sexuele aantrekking naar écht alleen vrouwen nog vandaan (en andersom)'?
  Of zijn dat dan ´misschien´...ook allemaal ´mooie´ vrouwen aan de buitenkant met een ´mannelijkheid´ aan de binnenzijde...in deze `omkeringsfase`van de mensheid ?
  Tegelijkertijd, als ik naar mijn ´verliefdheden en verleden` kijk lijkt de vraag stellen ,hem beantwoorden.... ?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Haha Fons,
  Laat mij beginnen met de waanzienigheid van "zeker weten".
  Weten is weten en een abstractie en denken in termen van goed of kwaad wil men extra bevestigen door te brullen "zeker weten'."
  In denk te weten is hetzelfde als "mijn bescheiden mening".
  In het boekje "Mijn moeder noemt me duivel" staat het verhaaltje over de man achter het gasfornuis en de vrouw die de broek aanheeft.
  Ik ben te lui en te moe om het op te zoeken.
  Maar...
  Misschien dat je kijk naar je thuis je uit de brand kunt helpen.
  Hoe dit alles genetisch zo kan "denk ik niet te weten".
  En die Jeane Dark moest natuurlijk Jeane d'Arc zijn die op de brandstapel kwam.
  Je laatste zin lijkt wel op akakadabra voor mij: ontkenning en bevestiging.
  hahaha...
  Je lijkt wel een vrouw in het nauw.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Fons,
  Ik kom nog effe terug op mijn vraag "Kijk eens naar je thuis".
  Ik vergat erbij te zeggen dat ik ook naar mijn thuis gekeken heb, waar mijn moeder de broek aan had en mijn vader worcoholic "vluchtte" in zijn ziekenhuis.
  Daarnaast - en dat heb ik al eerder verteld - was mijn vader in de oorlog meer vegeterend dan levend. Welke gevolgen dat had voor hun eerste telg is misschien wel duidelijk geworden.
  Ik kan nog wel meer voorbeelden aanhalen, maar blijf liever bij mijzelf.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Siegfried,
  Het is onderhand wel duidelijk dat élke ´ondergeschikte´ in élke relatie wel ergens in ´vlucht´of het nu werk,drank, verdovende middelen, een huisdier of een mix van alles en nog meer is.
  Wat alleen zelden gebeurt is ....dat iemand vlucht in ´zichzelf´ en vervolgens de daarbij behorende symtomen hardop gaat benoemen én onderkennen want dat is volgens mij óók wel één van de mogelijkheden als je ´je lek´ boven water wilt krijgen.....
  Of je daarmee dan wat oplost blijft altijd de vraag natuurlijk want dat komt zoals ikzelf wel langzaam begin te zien niet echt ten goede aan je ha ha ´maatschappelijk overleven´.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Fons,
  Wat je ermee wil zeggen is voor mij onduidelijk.
  Maar dat zal wel aan mij liggen.
  Probeer je goed te praten wat krom is?
  Ik zit hier een beetje zombi te spelen terwijl ik zoek naar woorden om discussie uit te lokken.
  Weet je wat mijn probleem is?
  Ik heb geen spindokter, die mij vertelt hoe mensen te raken in hun emotie.
  Dat was mijn pogen om een groep te vormen, die mij coachte.
  Ik besef nu - om dit voorbeeld aan te halen - dat ik die Jolanda der Graaf had moeten wijzen op haar terechte artikel over de inval in Irak als zijnde een metastase van kanker.
  Maar zo doe ik het altijd fout, want ik sta niet meer in de realiteit.
  Maar goed.
  Ik hoop dat je met meer duidelijkheid deze laatste reactie herhaalt.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Siegfried,
  Ik zal de laatste zijn die zegt dat het "aan jouw" ligt want wie ben ik dan wel.
  Voor mij is dit alleen wat ik nu zie en beleef. meer niet en hoe dat zo is gekomen lijkt mij inmiddels wel duidelijk en natuurlijk is dat rechtpraten wat inmiddels krom is verworden want niemand ervaart de realiteit zoals ie echt is, anders zouden we er toch collectief mee stoppen.
  Jouw verhaal is duidelijk genoeg voor die er écht wat 'wijzer' van wil worden maar het opgebouwde ego weerhoudt ons daar van en zoekt uitwegen en oplossingen die er gewoon niet zijn.
  Sorry voor mijn onwetendheid dus onduidelijkheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Haha Fons,
  Ik lees je reactie terug en is helemaal niet zo verwarrend.
  Ik was zo verwarrend en doodmoe.
  Wat ik bedoelde met "niet staan in de realiteit" - mijn reactie doorlezend - is dat het ego iedereen zo wankel maakt in zijn eindeloze strijd tussen goed en kwaad.Hoewel wij het tegendeel proberen uit te stralen eisen we haast liefde en begrip voor iemands mening. Het gaat al zo ver dat men beweert dat waarheid niet bestaat. Een ander aspect daarvan is het positief denken.
  En lachen... Als ik het midden poneer van een vermeende stelling maakt het ego er direct een compromis van.
  Dat is heus niet alleen in de politiek zo, waardoor wij feitelijk geen stap verder komen.
  In de maatschappij heet het "likken naar boven en trappen naar beneden" en als er één ding is waar ik de pestpokken van had op de "Universumtijd" van de "Witte Broeders" was het dát wel.
  En zo deed ik alles fout in een wereld die er anders uitzag dan ik zag.
  Maar zo beleef ik het ook in het algemeen.
  Als ik iets probeer en het lukt niet doe ik iets fout.
  Ik zal je een mooi voorbeeld geven uit een doos van Pandora die overvol is.
  Achteraf had ik die "Keizer Wilhelm" die mij toestond het wereldcongres te organiseren in Rotterdam geschoffeerd toen hij mij wilde laten promoveren op mijn aantal artikelen die ik al had gepubliceerd.
  Natuurlijk wilde hij de eer alhoewel hij al 5 keer buitengewoon hoogleraar in de wereld was.
  Maar daar zag ik slechts waanzin in, want het was toch al gepubliceerd en ik zat al helemaal niet op titels te azen.
  "Likken naar boven" was achteraf de juiste weg geweest
  Maar alles heeft zijn keerzijde en zo ik dit had gedaan was in mogelijk nooit verder gaan zoeken in de spelonken van ons zijn.

  Natuurlijk zie ik bij heel veel mensen dat ze blij zijn met het verhaal.
  Veranderen kunnen en moeten wij niet willen, want het gaat immers "perfect" als we het van afstand bekijken.
  Misschien hoort die "generale afwijzing" daar ook bij en is het alleen meer dan duidelijk voor mensen die echt een knal in hun leven hebben gehad.
  Maar als je dit nu wel weet wordt het je eigendom en als je ziet dat je daarmee vrienden verliest stop je ermee.
  Ook volkomen logisch, want alleen is maar alleen en onleefbaar.
  En zo'n burn-out gebeurt zelden of nooit bij hoge bomen en zo het gebeurt is het plebs altijd de schuld.
  Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar.

  Genoeg gezeur.
  De zon schijnt.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Inmiddels zijn we weer enkele dagen verder en ...
  Heb Madame van de Telegraaf nog maar een keertje gebeld met de idee "Neen heb ik al en nooit geschoten is altijd mis".
  Was wel duidelijk dat de belangstelling tot nul was gereduceerd en dus gaat "de zondeval" ook maar weer de kast in.
  Verder heb ik niet veel meer te melden.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Beste allemaal,
  Het is meer dan duidelijk dat het hier voor iedereen wel genoeg is geweest.
  Het verhaal is duidelijk en "geloven" doen wij pas als het kalf verdronken is.
  Hoe ik ook heb geprobeerd om de discussie in het zgn. vrije medium "de krant" aanhangig te maken of wetenschappers te benaderen, het is allemaal totaal mislukt.
  Zo ik al op blogs - zoals bijv. de NRC - iets geplaatst krijg, is er geen hond die erop reageert.

  haha...
  Laten wij vandaag "de dag van de arbeid" vieren om...
  Om onze zinnen te verzetten????

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Siegfried
  Het zal waar-achtig niet mee vallen om met deze 'kennis' nog ergens de zin van in te zien behalve dat kleinigheidje van de héle zin van 'ons leven' dan.
  En 'verzetten' doen wij toch alleen maar uit onwetendheid....?
  en.....
  als ik 'eerlijk' naar mezelf ben begin ik steeds angsthazeriger te worden in deze oorverdovende stilte van (zoals ik pas ergens las) onze "terminale onwetendheid"....
  En volgens mij zijn er nog meer met deze 'angstziekte' getuige deze 'hooppil' film die het internet overspoelde de laatste dagen "Thrive"

  http://www.youtube.com/watch?v=U25AtWcERko&feature=youtu.be

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Jaja Fons,
  Ken je de volkswijsheid "Angst is de slechtste raadgever"?
  En als ik dan naar het politieke geleuter kijk, is na die bliksemactie van onze Jager naar geld wel meer dan duidelijk hoe blij men was met een killing bezuinigingsplan.
  Heb net een mailtje gestuurd naar een van de redacteuren van het financieel dagblad over "De jeugd is de dupe" [of zoiets].
  Hij eindigde met "mensen die verder kijken dan hun neus lang is, zullen wel blij zijn dat de welvaart een halt is toegeroepen voor ..."het wereld-erfgoed de natuur".
  En dit naast een nieuwe aanval op het klimatofobe blog van de NRC.
  Waarom nog?
  Omdat alles er zo nihilistisch uitziet en ik verder ook niets meer te doen heb dan eten en slapen.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. beste allemaal
  Zal ook dit hoofdstuk over de gevolgen van de zondeval maar afsluiten daar niemand nog vraagtekens lijkt te hebben en zelfs niet hoe het kan dat de vrouw nu de broek aan heeft en de man achter het aanrecht.
  Belangrijk is het allemaal echt niet meer, want het NU eist alle aandacht op.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Hoi Siegfried,

  Ik had tig zinnen opgeschreven met tig vragen maar het dekt de lading niet, buiten dat kijkend naar m'n ouderlijk thuis zie ik niet zo duidelijk wat je beschrijft, dat m'n vader workaholic was en m'n moeder de broek aan had. Ik herken en voel het wel in m'n eigen relatie en...
  De vrouw heeft toch de broek aangekregen omdat de man als eerste burnout is geraakt ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Haha Pascal,
  Probeer je leven in dit dooie blog op te wekken?
  Natuurlijk hoort "de zondeval" als essentie bij het hele verhaal als zijnde genialer dan geniaal.
  Het verbaast me steeds meer dat niemand probeert om dit "in te passen".
  Natuurlijk gaat het in ieder gezinnetje een beetje anders.
  Ik had het hier toevallig over mijn thuis.
  Maar goed.
  Ik zal het proberen.
  Het placenta-verhaal dat woordzuiver is "Ik behaag" is door het aplacentar geen behagen meer maar wat dan wel?
  Ten eerste is het trauma een trauma voor beide.
  Het mag dan misschien niet direct in verband worden gebracht met erflast, maar als je beide een traumatische ervaring hebt gehad en overleefd schept dat een sterke innerlijke emotionele band, die tot de dood zal blijven bestaan.
  Is dit begrijpelijk?
  Wat is emotie meer dan "uit motie" of killing?
  Kijkend in de natuur is die band er totdat het jong volwassen is.
  Maar!!!
  Bij de evolutie van het denken werd de verkalkte brug steeds verder verkalkt. Dat behoef ik - hoop ik - niet meer uit te leggen.
  En hoe verder verkalkt des te egocentrischer en ook egoistischer de mens wordt.
  Wat we nog aan algemeen sociaal gevoel hebben is louter brainwash en lief doen om in Gods naam maar lief gevonden te worden. Of anders gezegd: Eieren kiezen voor je geld. haha.
  Was dit voorzien en was deze zondeval bewust ingevoerd?
  Daar geloof ik niets van.
  De mens werd gewoon steeds egocentrischer en de vrouw zag dat opeten van de hap bloederige massa gewoon niet meer zitten.
  En toen het bleek dat het niet persé nodig was, is ze ermee gestopt.
  Maar het effect op lage termijn is wel dat dit trauma evolueerde.
  Het is dus wel degelijk een erlastige emotie, die mijns inziens de relatie tussen man en vrouw ook emotioneel versterkte.
  Trek die lijn door en zie nu hoe wij nu "onze kinderen emotioneel claimen" en "alleen het allerbeste voor hen willen".
  Maar man en vrouw zijn wel twee totaal verschillende wezens met een totaal verschillende achtergrond van erflast.
  Hoeveel huwelijken zijn er niet gestrand door verschillende belevingswerelden en dus verschillende ideeën over dit allerbeste?
  En als we dood gaan krijgen de kinderen de erfenis.
  We kunnen onze kinderen totaal niet loslaten en dat bedoel ik met claimen.
  Dan worden ze toch nooit volwassen?
  Of zie ik dat verkeerd?
  [Ja lachen is het wel dat nu de economie niet meer groeit, kinderen een hypothecaire schuld erven en er kapot aan dreigen te gaan.
  Maar dit terzijde]
  Op zich is het huwelijk - tot de dood ons scheidt - toch ook een typische mens-gekte?
  De spanningen in het huwelijk enerzijds [veelal op veel terrein tegengestelde polen] en de het groeiende ego dat nooit tevreden is met wat is, maar altijd zoekt naar meer en beter maakt ook dat de vrouw zichzelf wil gaan bedruipen.
  Dit werd nog eens gestimuleerd doordat het huishouden geen flikker meer voorstelt en de vrouw zich dood verveelt.
  Bovendien heeft ze dan geld en meer geldingsdrang in allerhande beslissingen.
  En dit werd weer uitgebuit door het systeem.

  Genoeg gezeur.
  Ik zal mijn laatste krabbeltje erop zetten over de "herdenking van ons Fortuyn".
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ja Siegfried,

  haha...Dat was dan ook één van m'n zinnen... dat de voortplanting en/of beweging door de versterkte band gewoon minder wordt en de man daardoor naar het gezin werdt toegetrokken die door het groeiend ego toch ook weer afstoting tot gevolg heeft.... maar ik vond het te oppervlakkig gezeik en menselijk ook weer niet wat dat vandaag de dag nog mag betekenen dan. Ja, ik geloof dat het echt niet meer is dan lief doen uit angst en ik ben bang dat ik daarom maar weinig tot niets meer zeg wat in feite natuurlijk diezelfde angst is.
  Helaas herken ik ook dit emotioneel claimen en ik merkte dat -en dus gelukkig herkende ik het- ik gewoon expres tegen alle beter denken inga wat natuurlijk ook gewoon uit dit gevoel van onbehagen komt... ik wordt er ook zo langzamerhand steeds moederlozer van dus sputter ik nog maar een beetje.

  Ja die gekke Fortuyn... jammer was het wel maar voor hem natuurlijk wel een zegen.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Haha Pascal,
  Je laatste zin was nogal onbeholpen.
  Je bedoelde natuurlijk dat het een zegen was voor al die geflipte politici in Den Haag.
  Wat betreft zwijgen en lief doen om anders uit huis gezet te worden...
  Ach...
  Komt in de beste families voor.
  haha
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Pascal,
  Kom nog effe terug op mijn opmerking dat mannen en vrouwen "andere wezens" zijn. In de sprookjes komen mannen van Mars en vrouwen van Venus.
  Ik weet niet of de vrouw "minachting" heeft of jaloers is op de man.
  Misschien is het wel beide.
  In de natuur - in de dierenwereld - is het vrouwtje heel duidelijk de baas over de man en wordt hij alleen "gebruikt" om kroost te fokken.
  Daar zoekt zij uit de horde de sterkste man uit.
  En de mannetjes vechten om de eer.
  Toen de mens als "mongool met een hersendefect" hier kwam was de natuurlijke bescherming [het diepe weten waar het in de nacht veilig was om te slapen] verdwenen en gebruikte zij de man om haar en haar kroost te beschermen.
  Toen ontstond er een probleem, want de man is "altijd in voor een vrijage", want hij maakt constant sperma aan.
  In de dierenwereld zet het mannetje daarmee sporen uit [ masturbatie dus ]
  Toen ontstond het probleem, want de vrouw kon en wilde niet constant zwanger worden. Daar ontstond de angst voor zwanger worden.[Frustratie dus]
  Daarnaast stond de man in de buitenwereld en beleefde van alles.
  Trek die lijn door en je komt vanzelf - denk ik - in het begrijpen hoe die man/vrouw relatie ontspoorde.

  Het is jammer dat wij hier nog maar met z'n drieën [Fons, jij en ik] hier wat aanklungelen. Maar helaas is dit zo gegroeid.
  Maar de keerzijde is dat wij nu allemaal enthousiast meedoen met de vaart der volkeren om de 13-de baktun te halen.
  Las gisteren ergens dat tussen 6 en 21 juni het Aquarius-tijdperk aanbreekt wat - woordzuiver - de verwatering van het leven betekent.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Goeiemiddag Siegfried,

  Ik moet zeggen dat je het steeds helderder neerlegt. Ook dat de emotionele band tussen man en vrouw erdoor versterkte want dit is ook overduidelijk te horen en zien in de muziek en kunst die natuurlijk niet voor niets in het verleden alleen door mannen werdt uitgevoerd.
  Dat man en vrouw totaal andere wezens zijn is voor mij wel duidelijk geworden en de weg van de groter wordende machtsstrijd die je beschrijft is ook duidelijk -en belangrijker- ook herkenbaar.
  Dit is toch bijzonder mooie informatie als antwoord voor de problemen van de mens dat het toch vreemd is dat er zo weinig animo is.

  Toevallig is er wel op 6 juni een Venus overgang, ze trekt dus voor de zon langs. Wetende dat de cyclus van Venus zeer belangrijk was bij de maya als aankondiger van zowel gunstige als ongunstige tijden zou die datum best een overduidelijk keerpunt kunnen zijn. Dat wij ziende blinden geen Venus cyclus meer nodig hebben om te kunnen zien dat de versnelling van expansie tot super chaos gaat leiden zegt lijkt mij genoeg.
  Deze versnelling is mijn inziens wel ten gevolge van groeiende dreiging tot stilstand. Zo zijn de invloeden op aarde van de planeet Mars en Venus mijn inziens gelijk de spanningen tussen man en vrouw sterker geworden en dus... zo boven zo beneden.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Haha Pascal,
  Ik ben mij bewust dat ik vaak met zeven mijls laarzen door de stof heen dender en zeker ook steken laat vallen.
  Daarnaast is het onderwerp - zeker voor de vrouw - die zich nu echt baas voelt over die kerels die hun lul achterna rennen [sorry voor die "volkswijsheid"].
  Een klein slippertje maakte ik waarschijnlijk met te beweren dat de vrouw groeide naar gelijkheid.
  Zij is en blijft ongeveer 8 % en/of 1 baktun sterker.

  Nu je verhaal over de kosmische "Venus-heuvel" en de Marskrachten.
  Daar kan ik geen zinnig antwoord op bedenken.

  Wat aards - en als versleten doktersjas - wel duidelijk is dat het aantal tumoren van baarmoeder, borstkanker en prostaat steeds meer voorkomen als uiting van die energetische veranderingen tussen beide.
  En als je daar dan verder op doorgaat is het ook begrijpelijk dat er in de erflijn steeds meer vrouwen man worden en visa versa.
  En dan wordt ook duidelijk waarom homofilie een evident eindtijd syndroom is in oude culturen en ook nu weer.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Van Maria,

  Uit opgravingen van o.a. tig venusbeeldjes, en vele onderzoekingen blijkt hoe in de oudheid, zoals het oude Europa in de steentijd een matriarchaat is geweest waar vrouwen de leiding hadden in samenwerking met mannen. In het huidige Rusland was toendertijd een patriarchaat van nomadenstammen waar mannen ruw met het leven en met vrouwen omgingen en stukje bij beetje het matriarchaat van het oude Europa hebben veroverd. Op eenzelfde manier als hoe het indianenvolk in Noord en Zuid Amerika vernietigd is door vechtlustigheid van de withoofd mens.
  Daarin kan ik me niet vinden dat de vrouw jaloers of minachtend zou zijn, zoals de Indiaan of zwarte mens niet jaloers is op haar/zijn geweldadige witte veroveraar.
  Een tijdlang lukte het me niet om onder woorden te krijgen wat mijn verbazing steeds opwekte al deze jaren.
  En ben hierdoor opnieuw de geschiedenis ingedoken waar de feiten nu al veel meer zijn dan zoveel jaren geleden toen ik het allemaal bij toeval tegenkwam.
  Alle verhalen van vriendinnen, moeders en grootmoeders, zoals mijn eigen verhaal, gaf me vele vraagtekens waarom alles zo ging zoals het gaat in de man/vrouw verhouding.
  Voor mij blijft het een vreemd gevoel geven, hoe de vrouw in de tijd van nu neergezet is als het zogenaamde "zwakke geslacht", omdat dat voor mij klinkt als geoorloofde onderdrukking.
  Zou het misschien andersom kunnen zijn?
  Is het niet een zwakte van het patriarchaat om zoals in de wereld van nu overal aanwezig is, de vrouw als minderwaardig mens te zien en behandelen?
  Ik vind het moeilijk om woorden te vinden want het verhaal is duizendmaal groter en interessanter.
  Voor mij ziet het eruit dat het niet anders kan dan dat de mensheid eens begon als matriarchaat omdat vrouwen zoals Moeder Aarde het leven baren.
  Ik was op zoek hoe het oorlogsgeweld vanuit het patriarchaat heeft kunnen ontstaan, maar heb daar tot nu toe niets over gevonden.
  "Als vrouwen hun levenskunst uit handen geven gaan mannen vechten".
  Het is een stelling hoe ik het beleef. Omdat iemand die het leven baart het leven niet kan vernietigen.
  Wat ik wel vond wat op verschillende plaatsen tegelijkertijd in de oudheid terugkwam is, "dat de vrouw de lente en de zomer is [het levengevende en de bloei van het leven] en de man de herfst en de winter is [de afbraak en de dood]". Ik vond het bijzonder dat zo tegen te komen, omdat het een twee-eenheid van de mens als vrouw/man samen voor mij verbeeld. Alsook hoe de geschiedenis van het menszijn in man en vrouw beleving een weg gaat.
  We zijn beiden dezelfde denkende wezens met dezelfde kwaliteiten en tegelijkertijd verschillende kwaliteiten.
  In mijn beleving.... en waar ik mijn leventje in stoeide... ziet het er voor mij nu uit als: Eerst was er het matriarchaat, zoals in de dierenwereld instinctief het vrouwtje het voor het zeggen heeft in samenwerking met het mannetje, waarin beiden een eigen leven leven. Daarna kwam het patriarchaat... misschien omdat de man zelf wilde heersen buiten het levengevende om?
  En dan staan we nu in de tijd [van het patriarchaat wat wereldwijd niet meer om te vormen is omdat het alles beheerst] waar de vrouw opnieuw als volwaardig mens gezien wil worden omdat dat net zoals bij de man haar erfrecht is en in haar genen beschreven - en waar de man het alleenheersrecht onder ogen wil zien in de ongelijkheid naar zijn vrouwelijke metgezel.
  Dus toch misschien haha, de zoektocht naar samenzijn in gelijkheid in alles wat er gaande is geweest?
  En hoe dat vorm zou kunnen krijgen....

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Haha Maria,
  Ik vind het ronduit "manmoedig" hoe je hier probeert de keerzijde van de Venus van Milo neerlegt.
  Dat het iets is wat je je hele leven mee gestoeid hebt is duidelijk.
  Denk niet dat wij mannen in de spiegel hebben gezocht.
  Ik ga nu niet verder in op je leuke verhaal, omdat jij hiermee de gelegenheid geeft om reagluuursters als bijvoorbeeld Margje en Lammie de gelegenheid geven om het manvolkje hier de les te lezen.
  Dus ik wacht allereerst af, want als er één ding is wat ons tot mensenplaag heeft doen uitgroeien is het wel onze vreemde relatie.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Siegfried

   Toch even een reactie, dat kon natuurlijk niet uitblijven. Dat begrijpt u wel. U heeft een heel verkeerd beeld betreft Lammy als persoontje. Maar dat geef niet, mijn reactie op uw reactie is het volgende, als er iemand, de mensen graag de les wilt lezen bent u dat zelf, lees voor de aardigheid al uw reacties eens terug. Ik heb niks tegen het manvolk. Eigenlijk bewonder ik jullie mannen. Maar het siert wel om zowel man als vrouw elkaar als gelijke te behandelen. En daar heeft menig mens nogal eens moeite mee. Want onderscheid moet er zijn is het niet Siegfried ?
   Ow toch nog even een vraagje aan u, wat verstaat u onder een reagluurster ? Ik ken deze hele term niet. Misschien kunt u mij dat uitleggen ?
   Groetjes lammy

   Verwijderen
 31. Siegfried je was me net voor.......
  Maria,
  Helaas gooi ik nog een beetje 'olie' op het man/vrouw spel.
  Als ik nu kijk in de natuur zie ik 'gelukkige' moeder eenden 'blij' zijn met hun kroost van soms wel 13 stuks !
  ......Menselijk gezien gelukkig dan ha ha en natuurlijk gezien noodzakelijk
  Als ik diezelfde moedereend dan telkens weer zie vluchten voor 'alle mannen' die om met Siegfried te spreken, hun eendenlul weer achterna lopen waardoor die vrouwtjes daarmee hun kroost onbeschermd achterlaten, is dat toch evolutionair gezien ooit het menselijk voorland geweest....?
  Heeft 'het boterbriefje'van het huwelijk daar via de religie daar geen 'bedacht' einde aan proberen te maken bij ons mensen.
  Een uitkomst voor de vrouw die wilde 'behouden' en een kuisheidsgordel, dus verdringing van het 'oergevoel' bij de man.
  Geeft Vader zon Helios 'onbewust' niet zijn energie naar 'nieuw' leven aan zoveel mogelijk 'moeder' planeten door ?
  Of om Pascal te citeren "zo boven zo beneden"?
  en over muziek gesproken....gaat Pastorale van Ramses Shaffy en Liesbeth List(ig) ook niet over die onmogelijk liefde......"Je kunt niet houden van de Zon"....?

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Van Maria,

  Voor mij is het een poging om de lijn van het grote verhaal vanuit de vroegste geschiedenis in beeld te krijgen.
  Een zoektocht... omdat het bij mij in de grote openbaring zoals Siegfried dit bij leven ten deel viel, er voor mij "een missing link" bleef hangen.
  Zo gaat het mij er niet om, dat iemand de ander de les gaat lezen of om man tegenover vrouw te zetten of vrouw tegenover man, of een vorm van "wij vrouwen" en "wij mannen"...
  Het gaat mij ook niet om een bepaald land, maar om een overzicht van alles wat overal wereldwijd gaande is. In het nu en gegroeid vanuit ons oerverleden.

  Haha Fons, ik had het eigenlijk echt een leuke uitdaging gevonden als je mij wat vragen had willen stellen over hetgeen ik schreef, zodat ik er zelf ook achter kan komen wat ik voel en beleef.
  En wil jou wel vragen in wat je schrijft,
  Zijn de eenden niet al gecultiveerd en door mensenhanden verpest...? En is de emotionele muziek niet gewoon een eigen onbenullig bezigheidje...?
  En wat is een kuisheidsgordel? Eerlijk gezegd krijg ik al buikpijn bij het woord zelf.
  Wat is het wat je bedoelt je te zeggen Fons, met "een uitkomst voor de vrouw en "dus" een verdringing van het oergevoel bij de man"....?

  Het boterbriefje en hoe het gegaan is via religies... is zoals we allemaal mogen begrijpen via Siegfrieds uitredingen "nodig geweest" omdat de samenlevingen al met onmenselijk gedrag in onverantwoorde uitspattingen overspoeld werden.
  Dat de tijd van nu daar alles in evenaard is ook meer dan duidelijk.
  En daarin is het ook niet voor niets dat alle religies op de laatste profeet aan het wachten zijn.

  Daar blijft voor mij tegenover staan dat er duidelijke aanwijzingen zijn hoe het in de oertijd anders is gegaan. Zo blijkt dat er ook nu nog matriarchaten bestaan in Afrika [zoals bijv. ook o.a. in een klein staatje in China]. Ook hoe dit vanuit de oertijd vanuit Afrika in den beginne verspreid is naar bijvoorbeeld het oude Europa.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Maria,

  Om te beginnen vind ik het allereerst fijn dat je weer mee bent gaan doen op 'het blog'want hoe meer 'eigen' speurtochten naar buiten komen hoe meer licht er op 'die missing link'kan gaan schijnen, die wij allemaal toch wel hebben, ongeacht hoe ver we al hebben gegraven naar de wortels in 'pandora's doos' van ons eigen levensboom.
  Ja natuurlijk had ik moeten vragen naar de beweegredenen van 'jouw tekst', maar omdat het mij niet duidelijk was dat je met dit verhaal jouw eien missing link probeerde te vinden zag ik het door mijn bril meer als het bewijzen van onwaarheden in Siegfried's verhaal waarvan ik inmiddels een heel stuk heb opgepeuzeld.
  Vandaar ook mijn bewijsdrang naar de 'lul-achterna-theorie'met de eenden als natuurlijk metafoorbeeld.
  Dat wij de sexuele driften van deze eenden al hebben gecultiveerd gaat er bij mij natuurlijk niet in ...want anders zouden eenden toch inmiddels veel monogamer moeten zijn..terwijl zij nog steeds de oerdrift instinctief volgen terwijl wij/ik hem vaak wegdenk(en) uit angst.....voor persoonlijke ellende ?
  Ook deel ik jouw visie (nog) niet dat de werking die muziek kan hebben op het losweken van onze e-motie een "onbenullig bezigheidje" is en zeker niet als in de tonen teksten/verhalen zitten verborgen die je hart raken.
  Vindt jij niet hetzelfde in de metafoorwerking van 'sprookjes en veda's'?
  Met'"dat het huwelijk (in eerste instantie)een uitkomst zou zijn voor de vrouw" bedoelde ik dat zei niet meer hoefde te vluchten voor het zwanger raken door Jan en Alleman en 'slechts' hoefde te dealen met de sexuele driften van haar eigen man....
  Dat dat voor hem een verkleining werd van zijn 'natuurlijke speeltuin' werkte natuurlijk sexueel remmend waarvoor ik de term 'kuisheidsgordel' gebruikte.
  Dit was inderdaad een 'speeltje'waar je pijn van kreeg in de onderbuik zoals jij al dacht te voelen ha ha .
  Bij de man ging er een ruim passende ring met scherpe puntjes om het geslachtsdeel die bij een erectie direct hun vernietigende werk gingen doen...en bij de vrouw ging ''gewoon' de deur op slot dmv allerlei lugubere stalen elementen als slip…
  Genoeg uitgelegd hoop ik over mijn voorbarige conclusies….
  Zoals de kop van dit blog al zegt we worden door shc en schand steeds vechtlustiger (ook in woorden) en dit geldt in deze dus ook voor mij...ha ha sorry...!
  .

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Van Maria,

  Haha Fons, ik schreef toch niet dat de mens de sexuele driften van de eenden hebben gecultiveerd, maar bedoelde het eendengedrag zoals bij alle dieren die samen met de mensen leeft.

  Is de mens in wezen monogaam? In mijn ogen niet. Het kan dan wel door allerlei bedachte structuren afgedwongen worden en misschien een tijdje werken... maar blijkt uiteindelijk toch weer in elke cultuur voor een hoop nare ellende te zorgen.
  Natuurlijk leef ik op emoties en daar heeft het Levensverhaal enorm veel duidelijkheid gegeven. Maar voor mij bleef en blijft daarin triggeren dat we ook nu [ondanks de eindtijd] gewoon elke dag het leven leven. En ik niet anders kan dan zoeken naar de kleine mensendingen in alle belevingen en emoties die we allemaal in onszelf en door elkaar tegenkomen in de tijd van nu. En daarmee het dichtbije leven van alledag door alle culturen heen hoe we daar als mensjes mee om zijn gegaan.
  Het grote Levensverhaal is daarin voor mij een nieuw begin geweest om alle kaarten opnieuw te schudden [om bij mijn eigen hobby te blijven waarin ik toendertijd ook de hele geschiedenis voor overhoop haalde].
  Is het sexuele oergevoel [wat jammer genoeg leidde tot oer-"drift"] verschillend bij vrouwen en mannen?
  Het is een vraag die mij van jongsafaan bezig hield.
  Ik beleef van niet.
  En wil er hier graag een open vraag neerleggen in het algemeen...
  Is het niet bijzonder, hoe blijkt dat er samenlevingen zijn geweest waar vanuit bijv. een matriarchaat [zoals in veel meer cultuurvolkeren], een vredig samenzijn is geweest?

  Dit is bijv. een link over een matriarchaat wat nog in China bestaat, maar onder de voet gelopen wordt door verwordenheid d.m.v. het zo genaamde "sextoerisme":
  http://www.chinanu.net/archief/051/051rub2.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Maria,

  Nee ik denk dat wij in de basis (in den beginne) helemaal niet monogaam zijn/waren, zowel mannen als vrouwen niet en als ik voor mijzelf spreek denk ik nu nog wel eens te kunnen leven in een 'vredige groep mensen' waar "niemand van iemand" is.ha ha (whisfull thinking)
  Dat dat in oude cultuurvolkeren en nu ook in 'ongebrainwashte culturen" nog steeds écht kan geloof ik ook.
  Volgens mij komt dat gewoon omdat deze groepen nog steeds veel dichter bij de natuur staan dan wij 'afgedwaalde westerse volken'
  Tenslotte zijn wij heel lang geleden uit één ....twéé geworden, voortgeëvolueerd uit energietekorten (zoals alle groeisprongen overal zijn ontstaan).
  Het lijkt dus niet zo vreemd dat we terugzoeken naar de 'rust' van dat één zijn met z'n allen.
  Maar wat ons hierbij in de weg zit is volgens mij inderdaad ons verworden ego/denken wat zorgt voor angst om dat wat je nodig hebt/(lijkt te hebben), te verliezen.
  Bezitsdrang dus en dat op steeds meer gebieden of het nu om sex, geld of wat dan ook gaat, dat maakt niet meer uit.
  Het feit dat er sowieso 'vredige matriarchaten' zijn en zijn geweest geeft eigenlijk al antwoord op jouw vraag.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Fons en Maria,
  Laat ik beginnen met ons "uniek" zijn als soort, terwijl wij toch een nazaadje zijn van de oerpap van leven.
  Inderdaad begon het met omnipotentie en/of man/vrouw in één.
  Maar dat wil nog niet zeggen dat wij daarom gelijk zijn.
  Mijns inziens zegt het dat de samenwerking tussen yin en yang toen nog perfect was.
  Als je kijkt naar de planten/bomen-wereld worden er meer zaden gemaakt na een strenge winter en weinig als het minder koud is geweest.
  Dit zie je ook terug in de dierenwereld.
  Hierover zijn interessante studies gedaan - zoals bijvoorbeeld bij overvissen - waar de zwangerschapstijd verminderde en het aantal jongen meer werden.
  Ik zie dit als een perfecte coöperatie tussen beide.
  En dat alles was wel ons voorland.

  Goed... Wij zijn geboren met een hersendefect tussen denken en weten, waardoor wij behalve bijna uitstorven als gevolg van het niet meer aanvoelen van een wie de natuurlijke vijand en wie de vriend was.
  Daarom gingen wij naäpen.
  Met name in de nacht waren de gevaren om overvallen te worden levensgroot en zeker als er jong kroost was.
  Of dat ook de diepere oorzaak was dat de vrouw iedere maand vruchtbaar is - loops [als honden] vind ik daarin prachtig gekozen - weet ik niet, maar lijkt me wel een vrij logische verklaring.
  Hoe dit gebeurde weet ik echt niet.
  Maar in het licht wat onze taak is waren wij dus al voorbestemd om als mensenplaag te moeten uitgroeien.

  Terug naar ons hersendefect dat met der tijd steeds extremer werd.
  Dit maakte tevens dat de man met name s'nachts moest waken over vrouw en kroost. Over monogamie wil ik het helemaal niet hebben, want dat is met name door de kerk ingesteld om het kroost zo lang mogelijk in bescherming te houden.
  Vergeet niet dat het kind heel lang afhankelijk is van de bescherming van een veilig thuis. Dit was vroeger zo en is met der tijd alleen maar extremer geworden door onze steeds complexere wereld.
  Mijns inziens ligt daar onze "gekte".

  De laatste weken las Maria veel boeken over matriarchaat en patriarchaat.
  Dit is naar mijns inziens zand strooien in je ogen, want het raakt de essentie van het man/vrouw probleem totaal niet. Het is m.i. zoeken naar bevestiging of afwijzing van emoties omtrent het man/vrouw probleem.
  Ik zie dit heel anders.
  In tijden dat het voor de wind gaat [groei en bloei] lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Het probleem komt pas als er regressie is.
  Dan is het alle hens aan dek en wordt het leven behalve vechtender ook individualistischer. Dan komt het kroost echt in gevaar.
  Als we nu kijken naar die evolutie in cycli, die steeds vuriger wordt dan is ook duidelijk - voor mij althans - waarom de vrouw in de Islam gesluierd over straat ging en waarom het huwelijk in dit aeoon werd ingesteld.
  Maar dan wordt -voor mij - ook steeds duidelijker waarom in de laatste aeonen [ Egypte was een schooolvoorbeeld van de macht van de vrouw als heerseres ] waarom er in die eindfase van de culturen allereerst homofilie ontstond en [om met Maria te spreken] het matriarchaat van zich deed spreken.
  Daarbij genomen dat met name in de eindfasen van culturen de vertellingen werden opgeschreven als zijnde een nalatenschap als erfenis voor de volgende cyclus, kun je er simpel van alles over vinden.
  Maar de vrouw of het vrouwelijke is nu eenmaal energetisch 1 baktun sterker dan de man en .. ook nog eens de spiegel en/of het spiegelbeeld.
  Dat is zo en zal altijd zo blijven tot in de oneindigheid.

  Tenslotte...
  Maria... je eindigt met dat er "vredige matriarchaten" zijn en geweest zijn.
  Is het leven voor al wat is geen struggle for life?
  Hoe kan iemand dan schrijven over "vredige matriarchaten".
  Sorry het spijt me, maar ik zie dit als pure "wishfull thinking" van én de schrijver en jouw wens.

  Mag ik het hierbij voorlopig laten?
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Sorry,
  Ik had het iets ingekort vanwege het feit dat het te lang was.
  Hoop dat het toch leesbaar bleef.
  S

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Van Maria,

  http://www.egoproject.nl/star/UNbr%209.htm

  "wishfull thinking", misschien wel misschien niet...

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Maria,
  Ik heb dit "egoterisch artikel" doorlopen en/of doorgebladerd, want ik vond het nogal verwarrend.
  Al lezende kwam ik in mijn herinnering weer bij die esoterische club.
  Ik zeg zeker niet dat ik niets heb opgestoken van die mensen.
  Heel veel zelfs. Misschien wel net zo veel als van de dokterswereld.
  Ik zie beide als pure "wishfull thinking" en/of door het ego gekleurde zelfverheerlijkings-gedachten.

  Een aantal opmerkelijkheden.
  - het gekonkel over bewustzijn en iets wat dieper in ons schuilt.
  - de visie over wat het leven bracht in relatie met de vrouw: de maan?...de zon? ...de onzichtbare zon? Het is een zoektocht van warrigheden, want zonder maan, zonder zon, zonder Zwart Gat en zonder man was er geen leven...toch?
  - dan het eindeloos gezever over de vondst van "venus-beeldjes" als vrouwengedaante. Wat bewijst dat? Hooguit dat de man de vrouw vereerde.
  Het past precies in mijn verhaal dat de vrouw - zeker met kroost - bescherming nodig had vanwege het gemis aan "collectief bewustzijn".
  Voor mij is en blijft de vrouwelijke energie altijd 8 % groter dan de manlijke. Dat is de natuurwet van "Al wat is".
  Maar...
  Daar ligt de adder onder het gras voor "de mongool mens".
  En die adder heet "Niemand kan met verering omgaan"!!!!
  - En dan last but not least als vervolg van die verering...
  Grappig om te lezen over de cultuur tussen Eufrat en Tigris, waar volgens de schrijvers -om met jouw woorden te spreken - het matriarchaat in een patriarchaat zou zijn veranderd.
  Daar benoemt men -volgens mij nog steeds - het Paradijs en daarover verhaalt de Bijbel over de zondeval en/of het nalaten van het opeten van de placenta.
  Daar vond de zondeval plaats en werd de vrouw "aplacentar", werd vechtend voor haar kroost en zichzelf. Daar vond de ommekeer plaats, die met der tijd evolueerde.Om met jouw woorden te spreken begon het patriarchaat.

  En tenslotte als algemene opmerking over de moeizame man/vrouw relatie.
  Vergeet niet dat de erflast die wij als mensen allemaal met ons meedragen bij de vrouw een totaal andere is dan die van de man. Ik zou haast zeggen "het spiegelbeeld".

  Laat mij hier maar effe stoppen, anders wordt het een boek.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Van Maria,

  Ja, grappig Siegfried dat je er niet doorheen kunt [of wilt] kijken.
  Het is niet voor niets dat de wetenschapster Marija Gimbutas [die ik dacht rond 1960 gestorven is] verguisd werd in haar onderzoekswerk.
  Als verguisde wetenschappers elkaar nu ook nog gaan verguizen lijkt het eind of welke openbaring dan ook wel helemaal zoek te zijn.
  Al jong was ik aan het zoeken wat mijn wortels zouden kunnen zijn vanuit het Europa waar ik geboren werd. Alle verhalen van "mensen met knotsen" kreeg ik geen enkel zicht of beleven bij.
  De ontdekkingen van de moederbeeldjes nam ik als "iets vanzelfsprekends" in me op {zoals ik als voorbeeld de tv uitzending van het engelse jongetje met zijn moeder en de tibetaanse monnik als iets vanzelfsprekends in me op nam zoals zoveel andere gebeurtenissen], maar er was in die tijd ook niet verder onderzoek zichtbaar daarover en het hollanditus vrouwzijn was in die tijd al in een vreemd keurslijf gedrongen, waarin mijn generatie daarin in opstand kwam.
  Veel in die tijd was iets "vanzelfsprekends" voor me.
  Daarnaast kwam ik langzaamaan in moeilijkheden omdat ik de realiteit van de wereld van nu totaal niet kon volgen, er bij tijden doodsbang van werd, of ook de mensen te kunnen zien van binnen en hoe het naar buiten toe er als iets engs uitzag.... nou ja noem maar op. En dan ook nog "het zien en het voelen" en er in de wereld van zijn er de ene keer wel en de andere keer niet er met mezelf kon zijn. Als alles in me op nul stond functioneerde ik, maar als alle werkelijkheid me duwde was ik niemand en niets.
  Vele geestelijke rariteiten overkwamen me en met passie kon ik me in deze voor mij vreemde tijd bewegen als dat in me opgeroepen werd.
  En nu komt de levensgrap.
  Ik voelde me niet thuis in deze tijd en eigenlijk nu ook nog niet, maar heb er geen last meer van. Wouw, dat voelt echt vrij.
  Je vertelde me je leven en ik maakte het vele jaren daadwerkelijk mee.
  Hoe of wat maakt hier nu niet uit.
  De grap is dat ik in de realiteit mocht komen en dat niemand meer merkt dat ik daar niet in kan leven.
  En ik kijk en lach en verbaas me en geniet bij alles wat gebeurt en gaande is.
  Want ik voel me vreemd genoeg vrij.
  De angsten zijn geleefd en ook nog jammer genoeg daadwerkelijk geleden.
  Het was een harde weg in het leven samen waar ik niet echt blij van wordt, maar het liet me dieper zoeken en vechten in mezelf om de onderste steen in me boven te halen.
  En toen kwam de vreemde droom die ik ook niet goed kan verwoorden... maar wist dat hetgeen deze jaren samen er niet kon mocht zijn, tevoorschijn kwam.
  En nu.... ?
  Ik weet het niet. Ik weet dat het er niet mag zijn in ons leventje samen.
  Ik ben je levensdankbaar en zie wel oftewel kijk in alles wat er is of kan zijn hoe wel of niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Maria,
  Je weet dat ik hierop zeker niet inhoudelijk zal reageren, want oorlog in de hel is er al genoeg.
  Met andere woorden ik reageer niet op jouw beeld dat ik niet wil of kan zien.
  Ik weet ook waarom je veel van je angsten kwijt bent geraakt.
  Dat zie ik ook wel, nadat je als "verloren schaap" in Portugal kwam.
  Over de generatie waarover je spreekt kan ik je in algemeenheid zeggen dat dit zo mooi heet "de eerste generatie oorlogstraumatisée". Het is een reactie op de levenspijn van de ouders, die het in de oorlog bepaald niet voor de wind ging.
  Wat kan ik meer zeggen dat ik blij voor je ben, dat het na die 14 moeilijke jaren Portugal toch voor jou goed uitpakte.
  Mij heeft het tot op het bot uitgekleed en ondanks dat heb ik er geen spijt van.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Maria,
  Ik had er vanmorgen een kleine reactie op geplaatst, maar hij is verdwenen.
  De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar vreemd is het wel.
  Ik weet inmiddels ook wel wat je in je jonge leventje hebt doorgemaakt, maar ook hoe extreem je bent als het het om man/vrouw relatie gaat.
  Het maakt mij niet uit dat je denkt dat ik er niet doorheen wil of kan kijken en dat dit in ons thuis al 14 jaar een totaal onbespreekbaar item is.
  Dan denk je toch niet dat ik hier [haha] mijn beeld probeer neer te leggen?
  Ik ben wat dat betreft blij dat ik én veel verhalen over je thuis en je grootouders heb gehoord én je ouders beide heb mogen ontmoeten.
  Helaas heb ik te veel in vele andere relaties en ouderlijke huizen mogen en/of kunnen neuzen om een beeld te krijgen hoe dit niet alleen bij mij thuis maar overal voorspelbare aspecten zijn van actie en reactie.
  Altijd weer hetzelfde.
  En je verhaal over de tijd waarin je opgroeide in de "antikraak-beweging" is ook weer als actie en reactie verklaarbaar door de giga-klap in de oorlogsjaren. Het heet dan ook niet voor niets "de eerste generatie oorlogstraumatisée.
  Ik weet ook langzamerhand wel dat je dit blogje als een puur mannenblogje ziet en dat terwijl ik juist probeer om de historisch groeiende afstand tussen beide te analyseren.
  Dat dat totaal niet lukt is een tweede.
  Tenslotte zeg je levensdankbaar te zijn en daar kan ik slechts blij voor je zijn.
  Maar helaas kan ik dit zelf niet aan je zien.

  Ik houd het er maar op dat ik niet wijzer ben dan ik ben.
  Dat het leven samen in die 14 jaar Portugal zeker geen husanna-samen was, is wel een open deur intrappen. En daar ga ik ook niet op in zolang dit binnenskamers al een forbidden item is.
  In ieder geval ben ik niet blij meer, maar ook niet triest.
  En daarnaast ben ik dankbaar dat ik besef waarom ik uit het medisch kartel werd gezet, want "alles weten maakt niet gelukkig" en daar draait het toch om in deze wereld?
  Of zie ik dat verkeerd?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Hoe en wat er aan de hand is weet ik niet, maar mijn eerste reactie op Maria staat er weer.
  Hahaha ..."de wonderen zijn de wereld nog lang niet uit".
  Laat ik het er maar bij laten door te zeggen dat het misschien wel terecht was dat mijn moeder mij "duivel"noemde, mijn jongere broer [ van moeders erflijn] mij als "lul de behanger" kwalificeerde en mijn zuster [van moeders erflijn] mij als "secteleider" zag.
  De rest neem ik maar mee naar het "Hiernamaals".
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Sorry,
  Ik ben mij terdege bewust dat ik met mijn laatste opmerking weer met zevenmijls laarzen door de porseleinkast denderde, waardoor niemand de strekking begrijpt.
  Had vannacht weer een van mijn bekende nachtmerrie en toen ik opstond bleken de stoppen nog te zijn doorgeslagen ook.
  Wat ik wilde uitleggen is dat ik niet alleen bij mij, maar goed kijkend naar andere gezinnen vrijwel hetzelfde beeld zag.
  Het yin en het yang zijn - net als in de kosmos - aan het strijden om de macht en die strijd is een ongelijke strijd, waarin het yin altijd zal winnen.
  Is het toeval dat we praten over een nachtmerrie en niet over een nachthengst?
  Het hele verhaal van de zondeval vind ik althans te bijzonder voor woorden en ook de opkomst van de homofilie als zijnde een reactie daarop.
  Ik heb zelf ook één dochter van mijn erflijn en één van die van mijn vrouw.
  En als ik dan kijk naar die beide meiden, zie ik hetzelfde stramien.
  Misschien plaats ik het verhaaltje over wat er precies gebeurt bij een bevalling nog wel op de site.
  Maar het is voor mij met al die toevalligheden te bizar en bijzonder voor woorden hoe akelig exact alles feitelijk toch is vastgelegd en zo bizar spiegelbeeldig wordt geïnterpreteerd door het denken en niet te vergeten de erflast.
  Het aantal "gedaante-wisselingen", die volgens mij uiteindelijk tot de homofilie leiden is onvoorstelbaar groot
  Met name de man in vrouwenkleren heeft het daarin wel erg rot getroffen.
  That's my opinion.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Van Maria,

  Haha Siegfried, of het nu jouw levenssoep is of mijn heksenkoldersoep...
  de soep wordt nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend...

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Hum...hum... Maria,
  Hier heb ik even over moeten nadenken, omdat ik niet weet waar je naar toe wilt met je heksenkolder.
  Ik neem aan dat jij je hier als heks wil laten zien.
  Nu wil ik dat niet direct tegenspreken, want meestal klopt het beeld dat iemand van zichzelf heeft beter dan allerhande meningen van anderen.
  Naar mijn weten zijn heksen ongenaaktbare vrouwmensen, die in sprookjes bepaald geen goeie naam hebben en verketterd worden.
  In de volksmond spreken we niet voor niets over "heksenjacht"
  Weet je wat de strekking achter die sprookjes is of hoe iemand heks wordt?
  Ik moet toegeven dat -zeker de eerste jaren samen in Portugal - mij constant verbaasde hoe en waarom je in mijn ogen vaak zo vreemd reageerde.
  Dat je daarnaast rondliep met 1001 angsten en in een totale cocon van zelfbescherming probeerde te leven had ik zo nog nooit meegemaakt.
  Dat is ook waarom ik hierboven zei blij te zijn dat ik je ouders, broers en je kinderen heb mogen leren kennen en jouw verhalen over je grootouders.
  Toen kreeg ik ook enigszins een beeld van wat erflast had gedaan en hoe je bent die je bent.
  Helaas moet ik zeggen dat dit altijd feilloos klopt.

  Dat ik nogal recht door zee zeg wat ik zie en beleef en daardoor nogal cru kan overkomen [ omdat menigeen zich toch anders voordoet als super-ego], weet ik en weet jij maar al te goed.
  En dat jouw kokende soep zeker niet zo heet gegeten wordt als dat je hem opdient weet ik inmiddels ook wel.
  Weet je nog dat je binnen enkele weken al het hazenpad koos en hoe ik dat al had ingepland via de kapper uit het dorp?
  Ach ...
  I wait for your real soap.
  haha
  S brutus.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Van Maria,

  In mijn boekje over oude Chinese levenswijsheden kwam ik de volgende gezegde tegen:

  Beter dan de waarheid te kennen,
  is haar lief te hebben.
  Beter dan de waarheid lief te hebben,
  is er vreugde aan te beleven.

  Eigenlijk vertaalt dit voor mij helemaal wat ik bedoel te zeggen met "Alles [nou ja wat is alles] weten maakt gelukkig".
  Gelukkig in de zin dat de vele dwarrelmomenten waar ik geen weg in vond, hoe sneu ons aller levensverhaal er uiteindelijk en eigenlijk ook uitziet, een duidelijke levenslijn voor me kreeg waar ik geen moeite meer voor hoef te doen in het zoeken.
  De droom die ik half april kreeg, plaatste me terug in het stukje wat voor mij miste. En dat is het enige wat ik probeerde aan te kaarten op dit item hoe de levensschade en schande me dieper in mezelf bracht in alle realiteit van het leven.

  Over de "heksenjacht"... Ja, dat was een van de vormen van mensenidiotie om de macht van de hebberigheid over lijken gaande vorm te geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Maria,
  What to say?
  Ik zie ook wel dat je blij bent met het hele verhaal.
  Vergeet niet dat toen je bij mij kwam de weg totaal kwijt was en als een droppie in jezelf was gekeerd.
  Zoals ik al eerder zei zijn wij allebei borderliners. Jij aan de ene kant en ik aan de andere.
  Hadden het gisteren over de plantjes in de tuin die als yin en yang goed met elkaar samen groeien, maar bij yin-yin of yang-yang elkaar afstoten en waarbij de sterkste overleeft.
  Nu door de groeiende erflast zijn de verschillen tussen yin en yang zo extreem geworden dat zelfs een samen in dialoog en levens-belevingen nergens meer echt bespreekbaar zijn.
  En vergeet niet dat ik door mijn uittredingen steeds verder in de spiegel van het leven ben komen te staan en haast alles visa versa zie en dus eigenlijk introvert ben geworden.
  Het is dan ook lachen dat ik voor jou 4 relaties heb gehad met extroverte vrouwen en dat werd iedere keer weer een fiasco.
  Over je lees"woede" over de heksen ect. ect. ga ik niet verder in, want dit onderwerp sluit nadeloos niet aan bij de mijne.
  I feel sorry for you.
  Van mijn naam sieg...fried en/of oorlog en vrede ben ik de eerste verloren en heb er vrede mee gekregen en leef nog slechts als Willem voor "Ik wil voor hem".
  Het klinkt wat pathetisch, maar zo is het wel.
  Onderwijl besef ik dat ik alleen nog met jou als ram-dram in de wereld kan staan for ...the time being.

  Willempie Fried.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Hallo Maria

  Ik heb je schrijven hier gelezen, en het stukje over heks zijn sprak mij erg aan. Ik hoop dat dit schrijven even tussen ons kan blijven, en dat de heren er zich niet even mee wilt bemoeien.
  Nu dit gezegd is, heb ik een vraag aan jou, ben jij ingewijd als heks?
  Ik loop zelf ook al jaren dat ik iets mis, en ik kon de vinger er niet goed op leggen wat het gemis was. Totdat ik met een ingewijde heks in aanraking kwam, en het gesprek wat wij voerden voelde voor mij als een thuiskomen.
  Graag zou ik jou beleving/ervaring hiervan willen horen. Tenminste als het niet te persoonlijk is voor jou.

  Ik hoor graag van jou.
  Groetjes Lammy

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Van haha heksje Maria

  Hallo Lammy,

  Nee Lammy, ik heb me niet in laten wijden als heks.
  Tussen mijn 30ste en 40ste ben ik inderdaad op zoek gegaan naar de hedendaagse heksencultus omdat ik naar mijn vrouw zijn en het vrouwzijn in het wereldbeleven van nu en door alle eeuwen en culturen heen op zoek was [ingegeven door mijn erflijn zoals ik deze jaren te weten mocht komen]. Maar in de hedendaagse hekserij voelde het voor mij niet dat ik daar mijn plekje zou kunnen vinden.
  Als ik lees wat jij schrijft Lammy, dat je een gevoel van thuiskomen ervaarde in het gesprek met een ingewijde heks, zou ik het als dat mij overkwam er verder in op zoek gaan hoe of wat ik daar in wel of niet in beleef en wel of niet mee zou willen.
  Er zijn ook heel veel solitaire heksen en ook georganiseerde dagen [zag ik zoekende op internet] waar mensen samen in de volle maantijd een gezellige dag beleven met lekker eten en drinken en dansen en vieren en ervaringen uitwisselend. Zowel voor alleen vrouwen en ook gemengde heksendagen.
  "Een ingewijde heks tegenkomen" is in mijn ogen een teken dat je er iets mee kan of moet doen. Maar weet voor mezelf hoe er vele tekens zijn en ook in het tegenkomen van mensen, die er op me afkwamen en die ik "uit angst voor mezelf" voorbij liet gaan.
  Zo kwam het dat ik toendertijd toch in een inwijding vestrikt raakte en dat was de inwijding van ReiKi-energie.
  Daar ben ik compleet aan onderdoor gegaan en beleefde dit als "hoe ik mijn ziel aan de duivel had verkocht". Ik had vele vreemde dingen uitgeprobeerd allemaal rondom energie omdat dit mijn leven bleek te zijn waar ik niet uitkwam en het me ook tegenhield in de realiteit van zijn te kunnen leven. Maar de ReiKi energie inwijding voelde hoe ik een stap te ver was gegaan omdat ik het zelf niet meer af kon breken of ongedaan maken. Als tweede ramp op eerste ramp kreeg ik een tweede inwijding omdat ik op zoek was hoe ik er vanaf kon komen.
  De "macht" van mijn eerste ReiKi master maakte me doodsbang toen ik "waarom-vragen" en "kritiek-vragen" aan haar stelde in de bijeenkomstgroepen [ook omdat ik bij sommige anderen voelde hoe ze met dezelfde vragen en onzekerheden zaten waar overtroevende antwoorden op gegeven werden] - want ik "voelde" hoe ze me "willens en wetens probeerde te doden". Dit is geen oordeel van mijuit; mijn jongeste zoon [die heel gevoelig en halfsterrekind is] die ik "meegenomen" had in de ReiKi inwijding waardoor hij de eerste inwijding had gekregen keek me op dat moment aan en ik zag in zijn ogen dat hij zag wat ik zag. Na afloop vroeg ik er hem naar om zelf ook zekerheid te krijgen omdat dit voor mij "enge mensendingen zijn" en hij zei: Ja mam, ik zag wat ze naar jou deed.

  Omdat de ReiKi energie "me van binnen dood had gemaakt" moest ik zoeken waar mijn gevoelens en belevingen waren gebleven. En kwam er tot mijn schrik achter dat "mijn ziel zich buiten mijn lichaam bevond". En zag met geen mogelijkheid hoe ik mijn ziel weer in mijn lichaam zou kunnen krijgen.
  En zo kwam ik bij Siegfried in Portugal terecht, en kreeg daar driekwart jaar eraan vooraf een droom over, terwijl ik het bestaan van Siegfried en de plek waar hij in Portugal woonde toen nog niet kende.

  Bij de Reikimasters werd mijn geval afgedaan dat ik en anderen die aan de inwijdingen onderdoor waren gegaan van te voren al geestelijk ziek waren met de daarbij behorende verachtende blik; en weet nu na al deze jaren van samen vechten stoeien lachen en huilen en beiden door de vele doodsangsten en doodervaringen een weg [ongewild] dieper in jezelf tegenkomende... dat hetgeen ik in de Reiki energie tegenkwam een vervolg was in hoe mijn leven al was verlopen. Mijn "lichaam en geest" zaten al niet in harmonie aan elkaar vast door twee voorgaande grote trauma's op mijn tweede jaar en op mijn elfde jaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Vervolgstukje Maria,

  En toch... "krijg je alles op je pad wat je daarin nodig hebt"... mijn borstverminking is een onaardige levensknal maar ik voel verbazing hoe dit niet een vierde trauma beleving voor me hoefde worden en hoe uiteindelijk de ReiKi inwijdingen die begonnen als derde trauma uiteindelijk een redding mocht worden waarin ik nu een ongekende blijdschap voel hoe mijn lijf en geest met elkaar samenwerken alsof ze haha één geheel zijn.
  En zo ben ik nu "thuis aan het komen" in de vrouwengeschiedenis en het vrouwzijn beleven van weleer, mede door mijn laatste droom van half april.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Maria en Lammy,
  Maria's levenswandel met haar voorgeschiedenis ken ik natuurlijk als mijn eigen broekzak.
  Zelf heb ik een dochter die dan wel geen inwijdingen heeft gehad, maar Reiki-therapieën en zich allereerst beter voelde, maar daarna totaal de weg kwijt raakte.
  Ik heb een vriendin gehad die Reiki-inwijdingen heeft gehad en zich daarna "godin" van haar eigen belevingswereld voelde.
  Omdat ik die vreemde gedaantewisseling totaal niet begreep, liet ik me door een Reiki-master behandelen. En dit was een bijzondere ervaring.
  Drie weken lang was het alsof ik op wolkjes liep en toen zakte de energie weg en viel dieper dan ik ooit gevallen was.
  Hoe dit alles echt te verklaren valt weet ik niet, maar persoonlijk zie ik het niet veel anders dan dat extroverten -die deze therapie of inwijding ondergaan er spiegelbeeldig mee omgaan dan introverten. Beide zoeken zo'n weg, omdat zij onzeker zijn en de weg dreigen kwijt te raken.
  Dit in het kort over Reiki.

  Maar nu jullie beeld van de heksenvrouw, nadat ik hier in huize Bok de laatste maand zo'n 10 boeken de revue heb zien passeren, die Maria met groot plezier en genoegen heeft verslonden.
  Ik ga dit zeker niet persoonlijk uitdiepen, want een vaste overtuiging mag ik en/of hoef ik niet te veranderen.
  Dit is een algemeen principe dat voor iedereen geldt, want dan torn ik aan het IK-beleven en er is al oorlog genoeg in deze verdoemde wereld.

  Als ik naar mijzelf en naar mijn zoektocht van zo'n 30 jaar kijk wat het louter omdat ik niets van de wereld begreep en daarin rondliep als een onvoorstelbare "angsthaas".Ik was bang voor vrouwen en voelde me doodongelukkig bij macho-vriendjes waar ik - tegenstrijdig genoeg - toch probeerde aansluiting bij te krijgen.
  En toch hunkerde ik naar een vriendinnetje.
  Eenzaam en alleen voelen is wel het ergste wat er is. Het voelt als verloren.
  Nu lach ik er om en dat ik en weet dat mijn "egojasje" was gescheurd en dat de uittredingen het gevolg waren van totale onmacht o.a. van het andere geslacht.
  Het gevolg was dat ik mijn stamboom ring voor ring afpelde en - om met de oude Inca-wijsheid te spreken - steeds meer richting het "dodenrijk" wandelde: de doden die zij vereerden als zijnde de enige echte wijzen die macht hebben over het rijk der levenden.
  Dit bracht mij tot de Oude Wijsheid van weleer dat alles wat is zo groot zo klein is.
  Hier ga ik in het kort op door.
  Het Yin [het Zwarte gat] is 8 % [of 1 baktun] sterker qua energie dan onze Yange sterrenhemel.
  Het yin en/of de vrouw is ook 8 % sterker dan de yange man.
  Kijkend in de dierenwereld is dit nog goed te zien en lopen de mannetjes vaak verloren rond.
  En zeker als de vrouwtjes jongen hebben verenigen zij zich in een vrouwengemeenschap met hun jongen en zo er al mannetjes bij zijn zijn dat de waakhonden voor de groep.
  Waarom? Om hun jongen te beschermen!
  Niets meer en niets minder.

  wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. vervolg

  Met andere woorden: Dat is het man-vrouw zijn.
  Maar wij zijn al jaar en dag gebrainwashd dat de man voor zijn vrouw en het kroost moet zorgen.
  Ik ga daar niet dieper op in, want daar staat - tig van op de website.
  Kennen julie de "volkswijsheid" "Waar je mee omgaat wordt je mee besmet" of "De hond gaat op zijn baas lijken"?
  Dit geldt voor beide.
  En het bijzondere van dit alles is dat - zeker in de laatste 3 aeonen - precies op het moment dat de kosmische energie omkeert de vrouw zich steeds meer manlijk gaat gedragen, terwijl zij in de eerdere fase slechts "de baas in huis" was en de man in de buitenwereld kwam te staan.
  Dit is zo'n langzaam proces dat het ons aan het oog onttrekt.
  Wetende dat in iedere laatste fase men alles probeerde na de laten - misschien wel in een diep voelen dat die cultuur aan zijn einde was - lijkt het erop dat de vrouw als sinds mensenheugenis "de broek aan had".
  Dat is - in mijn ogen - ook het gevaar van de boeken lezen over hoe het vroeger was.
  Toen ik mijn medische collegae probeerde te vertellen over de cyclus van ziekte en kanker, kreeg ik dan ook te horen dat kanker altijd heeft bestaan en werd het hele verhaal direct naar het land der fabelen verwezen.
  Wij zitten nu in zo'n fase van omkering en zie weer precies hetzelfde gebeuren.
  Voor mij is het lachen en het maakt me niet veel meer uit.
  Maar...
  Voor mij staat vast dat daar de waarheid ligt.
  Een appel wordt nooit een peer en een man wordt nooit een vrouw.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Ik las de laatste zin - nadat ik het had gepubliceerd - en moest geweldig lachen.
  Voordat iemand mij erop attendeert zal ik het zelf recht zetten.
  Nu op dit moment - nu de hond op de baas en de baas op de hond is gaan lijken - is de erflast niet meer "van vader op zoon en van moeder op dochter", maar worden er steeds meer kinderen geboren via "van vader op dochter en van moeder op zoon".
  Dat zijn kinderen die als stamboom en/of erflast van buiten een jongen en van binnen vrouw zijn en andersom.
  ik heb al vaker gezegd dat ik "technisch" niet weet waar het sleuteltje ligt wat op dit doosje past, maar het is wel heel apart.
  Dit is zeker een onderdeel van "de omkeringscyclus'.
  Dit houdt m.i. wel in dat de XY en XX chromozomen ook onderhevig zijn aan die "besmetting, waar we mee omgaan".
  En als we beseffen dat ook dit een geleidelijke verandering is, is de stap naar homosexualiteit voor beide sexen en typerend voor een eindfase van de cultuur - ook verklaarbaar is.
  En als we beseffen dat man en vrouw - qua staan in het leven - een totaal andere erflast als levensloop meedragen, is het ook begrijpelijk hoe man en vrouw steeds verder uit elkaar gegroeid zijn.

  Mag ik het hierbij laten?
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Hallo Maria en Siegfried.

  Even voor Siegfried, ja je mag het hierbij laten. Je hebt het mooi verwoord. Ik kan er wel iets van herkenning in vinden. Dank je voor de uitleg.

  Maria
  Dank je wel voor je antwoord, ik had mij er al wat in verdiept nadat ik deze mevrouw was tegen gekomen. En hoe meer informatie ik erover vond, hoe meer ik mezelf in mijn kindertijd kon terug vinden. Ik was altijd een buiten kind, en was altijd in de natuur te vinden. Ik had dan wel het geluk dat ik op het platte land woonde. In elk geval, ik begon het heksje zijn in mij op te voelen borrelen. Een heks werd altijd als negatief neer gezet,en waarschijnlijk nog steeds. Eigenlijk is het juiste woord voor heks gewoon een wijze vrouw. Die veel weet over de natuur en beseft dat alles 1 is. ZO boven zo beneden, vertelde ze mij. Ik kan alleen niet goed de verbinding leggen van wat Siegfried uitlegt over het man/vrouw wie de broek aan heeft.
  Ik begrijp ervan en zo voel ik het ook, dat het iets is wat in jezelf zit. Laten we zeggen een gevoel van. Je voelt je 1 met iets of niet. Het heeft in elk geval mijn nieuwsgierigheid geprikkeld, en zo kwam ik erachter, dat er bij mij in de buurt een solo heksenopleiding word gegeven, en ik ben daar gaan informeren. Maria ik kan je vertellen het was een fantastische ervaring, en het is niet zo zoals een heks wordt neergezet. Je leeft met de elementen die natuur en het universum je bied. En het mooie is alles is voor handen. Dus ik heb de stoute schoenen aan getrokken en heb mij ervoor opgegeven. Inmiddels ben ik halfverwege de opleiding. En ik heb gisteren mijn kruidencirkel aan gelegd. Dit is voor mij het thuiskomen, en eigenlijk heb je alle kennis wel in je zitten, het is alleen een beetje vervaagd. Wat de reden daar ook van mag zijn. Wel probeer ik kennis te blijven vergaren, vandaar dat ik ook steeds terug keer naar dit blog, want zonder jou uitleg van Reiki had ik dus nooit geweten dat het ook een ander effect op je kon hebben, dan wat er altijd erover word verteld, dank je voor je verhaal hierover. Ik wil zowel jou als Siegfried bedanken voor de bijdrage van mijn opdoen van kennis. In elk geval heb ik 1 iemand wel gelukkig gemaakt, namelijk mijn man. Die verteld de mensen altijd, mijn leven is als een sprookje, als ik thuis kom dan zit de heks op de bank. En hier wil ik het dan ook maar bij laten.
  Groetjes Lammy

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Van Maria,

  Lammy, ik zou graag willen vragen... en je hoeft daar niet op te antwoorden als dat zo voelt... wat is de fantastische ervaring die je beleefde?
  Als ik terugkijk naar de eerste reiki-inwijding beleef ik hoe ik daarin "een beginnersgeluk" ervaarde. Ik werd gevraagd door een vriendin van me of ik misschien iets met reiki kon doen voor haar overbuurvrouwke die overtijd was en doodsbang omdat het ziekenhuis niet veel langer wilde wachten om een keizersnede uit te voeren.
  Ik kwam bij haar en ze vertelde hoe ze uit een boerengezin kwam en dat bevallingen als vanzelf waren gegaan en ze niet snapte waarom haar kind niet gewoon geboren kon worden. Ik liet mijn handen over haar heen gaan en was verbaasd dat mijn handen en alle energie een eigen weg gingen en voelde hoe ik in een soort trans kwam die "het" van me overnam. Ik voelde het kind hoe die klaar was om gewoon te komen en hoe zij het was die dat tegenhield en vertelde haar wat ik ervaarde.
  Een paar dagen daarna werd haar baby gewoon geboren. Ze moest tussendoor op controle in verband met die geplande keizersnede en artsen zo vertelde ze stonden versteld over de verandering die er in haar had plaatsgevonden waarin het werd uitgesteld.
  Natuurlijk, er waren meer ervaringen... en tegelijkertijd vroeg ik me af "waar zijn mijn emoties gebleven want die beleefde ik niet meer zoals me verteld was dat ik al mijn angsten erdoor zou verliezen?"
  Ik denk niet dat het te vergelijken is met een heksjesopleiding, omdat het de inwijdingen zijn die in de levensenergie ingrijpen en verandering aanbrengen.
  En natuurlijk wel voel ik me blij voor jou dat je tegenkomt waar je je in thuis voelt, want "geluk" is voor mij zoals ik dit ook in de Veda's tegenkwam "het hoogste goed van de mens", naast zoals de Veda's dit vertellen en het voor mij levenslang zo voelde "de waarheid van het mensjeszijn te ont-dekken".
  Zoals je dit ook vertelt, hoe je naast de hekjesopleiding en je leventje "de waarheid" wat je zoals zovele anderen en mij blijft triggeren [o.a.] in de bijzondere vooroudergeschiedenis van Siegfried, blijft aantrekken.
  In het reikigedoe was er op een moment iemand die bij me in de buurt woonde die me vroeg of ik haar reiki wilde geven omdat ze zo met zichzelf in de knoop zat. Het ging weer zoals het altijd ging in hoe mijn handen de energie volgde waar ik buiten stond. En toen kwam er een moment dat ik alle diepere lagen van haarzelf in beelden voor ogen kreeg en daar schrok ik op dat moment heel erg van en wist niet hoe ik daar mee om mocht gaan. Ik wist niet wat ik met al die beelden moest en hoe of wat ik haar wel of niet kon of mocht vertellen. Ik was diep geschrokken en vroeg mezelf af "dit mag ik niet of dit kan ik niet want ik weet eigenlijk helemaal niets.
  Ik kijk hier nu op terug en misschien had het wel gemogen, maar omdat ik schrok denk ik dat het egootje bij me terug kwam omdat ik me wat af ging vragen. En ook ik heb in dit vreemde westen niet en nergens geleerd hoe je met dat "gekke verdwijningsgevoel" wat ik voor mezelf als "beginnersgeluk" benoem om zou kunnen gaan.
  Waar ik ook van schrok... is... hoe mij gevraagd werd om een jong appelboompje wat het niet goed deed misschien reiki te kunnen geven zodat die op zou kunnen bloeien... En ja het boompje ging het doen, maar schrikken was het wel hoe de oude appelboom die in de buurt stond en jaarlijks vol vruchten was een jaar later dood was gegaan.

  Ook hier schrok ik van.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Het spijt me dames, maar ik kom er nog effe tussen.
  Laat mij beginnen met "Niemand is wie hij/zij is of denkt te zijn als een uniek wezen".
  Ten tweede zijn we alllemaal een wanproduct van onze stamboom.
  Jullie zijn allebei natuurfrieken.
  Mag ik jullie eens vragen naar de jaarringen van een doorgezaagde boom te kijken?
  Wat opvalt is dat de jaarringen goed zichtbaar zijn, omdat er afwisselend lichte en donkere ringen in te zien zijn.
  Iedere jaarring is een samenspel van deze lichte en donkere velden.
  De lichte velden vertegenwoordigen de zomerse groei en de donkere de winterse fase.
  Zo kan men de leeftijd van de boom erin lezen.
  Opmerkelijk is ook de eerste ringen in het centrum rond zijn en dat er steeds meer konkelingen in komen.
  Dit is bij de mens exact hetzelfde en die konkelingen noemen wij het karakter.
  Bij de mens is het lichte deel van de jaarring de extrovert en de donkere de introvert [ het in jezelf gekeerd zijn en/of de winterfase].
  Men is dus om en om extrovert en introvert.
  Als we iets meer willen weten van onze konkelingen of karakter zullen we dus niet naar onze erflijn-ouder, maar naar de voorgaande ring moeten kijken.
  Dus naar de erflijn-grootouder.
  Helaas kunnen we niet veel dieper kijken, omdat we die vorige generaties niet echt kennen.
  Dit is dus de basis van waaruit wij verder geëvolueerd zijn.
  De bast is daarin de beschermde "ego-jas'.
  Mede door mijn research naar ons steeds zieker worden, zie ik ons karakter als een "ziekte" en dat terwijl de wereld hier spiegelbeeldig mee omgaat.
  Ik zie mijzelf een ADHD-er, die ter wereld kwam met een gescheurde bast, waardoor de rotting van de vorige jaarringen zich razendsnel kenbaar maakte.
  En dat is waarom ik steeds dieper in de spelonken van ons zijn kon kijken.
  En... dit heb ik als pure extrovert slechts geprobeerd op te schrijven.

  Wat er precies met Reiki gebeurt weet ik niet.
  Maar ik heb ook contact gehad met hypnotherapeuten,die mensen onder hypnose naar vroegere levens kunnen brengen. De therapie is daarin dat zij onder hypnose angsten uit het verleden kunnen wegnemen door er een mooi plaatje achter te plakken.De angsten worden dan niet opgelost, maar weggestopt.
  Met de hedendaagse "meditatie" gebeurt in feite hetzelfde.
  Psychiaters doen dit feitelijk ook.
  En...
  Als ik goed kijk doen we dit allemaal om de kwade genius in onszelf geen kans te geven.
  Look at yourself and when you are honest we do it all in order to try to live in this crazy world.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Hey toch leuke berichten!.. en mijn kwade genius had dit zeker niet verwacht.

  Hallo Heksjes,

  Als ik het goed begrijp is het heks zijn nauw verbonden met het vrouw zijn ? Dan ligt de basis van dit sterkere gevoel (van hang naar de natuur ?)misschien wel in het verlies aan intuïtief vertrouwen die de vrouw meer dan de man haar zekerheid gaf ?

  Hoe dit beïnvloeden werkt met Reiki weet ik niet maar wat ik zo'n beetje gelezen heb in reacties van Maria en Siegfried denk ik dat ik ook het tegenovergestelde ervaarde in een periode van zeer diepe depressie, en dat komt nog steeds met lichte ups en downs. Angsten die ik eigenlijk altijd al op de achtergrond voelde kwamen daarin naar het oppervlak en die angsten werden nog eens extra uitvergroot door mijn denkbeelden van goed of slecht want ook alles wat ik daarin als goed beschouwde ervaarde ik als niet meer dan mijn eigen schijnheiligheid. Ik voelde mij het slecht in eigen persoon en deze energie weerspiegelde zich naar mij in het dagelijks leven. Is dat wat omgekeerd bij Reiki gebeurt ?... en
  Ja Siegfried, ik ben het helemaal met je eens. Iedereen is in feite gereikied en Reikied zichzelf ? Dan is het misschien niet meer dan iets wat onbewust als super negatief wordt ervaren en/of als een zwakte wordt gezien omkeren met een nieuw denkbeeld naar super positief ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Pascal

   Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat het heks zijn nauw verbonden is met het vrouw zijn. Vorige maand zijn er namelijk twee mannen ingewijd als heks. En ook werd er verteld dat er zelfs 2 chirurgen van het UMCG zijn ingewijd als heks. Dus zeg het maar, ik durf het niet te zeggen.

   Groetjes Lammy

   Verwijderen
  2. Hallo Lammy,

   Sorry, maar terwijl ik deze naam schrijf kan ik niet laten je te vragen of dit je echte naam is ? het komt bij mijn heksen energie..haha...over van niet waardoor ik moeilijk serieus kan reageren.
   Maar oké, zou het heks zijn van tegenwoordig ook te maken kunnen hebben met het feminisme ? Misschien zie ik het verkeerd maar dat voelt voor mij wel zo.

   Pascal.

   Verwijderen
  3. Hallo Pascal

   Ja Lammy is mijn echte naam. Mijn geboorte naam is Lammigje.
   Lammy is mijn roepnaam. Ik ben in Drenthe geboren, en hier is het een echte Drenhtse naam. Ja dat het niet op een heksennaam lijkt, daar kan ik ook niks aan doen. Maar misschien wel een idee om een heksennaam te verzinnen hahaha.

   Dan je vraag of het met feminisme te maken kan hebben. Ik voel en ervaar het niet zo. Het gaat mij er echt niet om of ik meer macht zal hebben dan een man. Eigenlijk ben ik nogal een beetje ouderwets aan gelegd. Ik vind in deze tijd dat de nadruk erg veel op de vrouw wordt gelegd. Een vrouw moet tegenwoordig hetzelfde kunnen als de man en andersom ervaar ik het ook zo. Kijk alleen maar naar de reclames. Ineens zijn er allemaal creme's voor mannen, en luchtjes, en weet ik veel wat nog meer. Ik ben nogal nostalgisch aangelegd, laat de man maar gewoon zijn mannen ding doen, en de vrouw haar vrouwen ding. Maar zodra ik hierover een balletje opgooi in mijn omgeving, dan loop ik honderd jaar achter, en ben ik vreselijk ouderwets. Dus ja, het heks zijn is in mijn ogen niet echt feministisch. Het is gewoon erg leuk om te doen, ik zal het op z'n Drenths proberen te zeggen : Ik kan er mijn ei in kwijt.

   Ik hoop dat ik je een bevredigend antwoord heb gegeven, anders hoor ik wel weer van jou.

   Groetjes Lammy

   Verwijderen
  4. Van Maria,

   Pascal, het Christendom heeft alles vernietigd wat in die tijd leefde aan astrologie en kruiden en levensrituelen en noem maar op, wat eindigde in de idiote heksenverbranding voor al degenen die de Christendomheid niet aan wilden nemen.
   Bijzonder is hoe de zuidelijke culturen wat heden nog zichtbaar is in bijv. Portugal en Spanje hoe de Maria verering een aparte plaats blijft innemen, welke terug te leiden is naar de Moederculturen van weleer.
   Ja, ik heb de laatste jaren veel boeken verslonden, enerzijds om de cultuur waar ik in geboren ben beter te kunnen begrijpen en anderzijds omdat ons leven samen een andere wending nam waardoor het leven leven in wat er nu is geen weg meer kon vinden.
   Eerst voelde dat als een vreselijke stagnatie, maar wat niet kan kan niet en ben toen in de geschiedenis terug gedoken.
   Het extreme feminisme wat in Nederland ontstond heeft hoe ik het beleefde een heel andere oorzaak. De vrouwenonderdrukking was hier in dit landje extreem ongezond, waar deze reaktie op kwam.
   Vrouwenonderdrukking is natuurlijk altijd extreem een ongezonde situatie, maar het gaat nu even over dit kleine landje.
   De hekserij die opnieuw opkwam heeft te maken hoe dit in vroegere tijd in een onmenselijke vorm vernietigd moest worden omdat [zoals het altijd gaande is] een macht moest zegenvieren.
   Maar herinnering en genen kunnen daar niet in totaliteit vernietigd worden.
   En dan komt Siegfrieds verhaal zoals ik het begrijp, dat de tijd daar was dat er één God alle goden en godinnen moest vervangen en wereldwijd.
   Maar ja de mens gaat over lijken in zijn fanatisme. Jammer genoeg.
   Want er is en blijft meer onder de Zon en hahaha onder de Maan.

   Verwijderen
 59. Hallo Maria

  Ja hoor ik wil best je vraag beantwoorden.
  Ik heb jaren met een gevoel in mij rond gelopen waar ik niet goed de vinger op kon leggen. Ik ervoer mezelf als een buitenbeentje. Ik zag en bekeek het leven anders als anderen. Ik liep tegen muren op, ik voelde mij onbegrepen, en ik begreep de mensen niet. Ik kon dus ook niet meegaan in gesprekken betreft collega's, kennissen, vrienden, familie noem maar op. De onderwerpen van gesprekken gingen vaak over werk, auto's, kleding voor kinderen, vakantie, in elk geval onderwerpen die mij nou niet bepaald raakte. Ik heb dan ook heel lang gedacht dat ik niet helemaal goed was in mijn hoofd. Mijn interesses weken behoorlijk af van de mensen waarmee ik in contact stond. Soms probeerde ik wel eens een balletje op te gooien, maar dat werd afgedaan, met de woorden je bent zeker een alternatieveling, nou daar weten we niks van. Ik heb mij er toen maar bij neer gelegd dat niet iedereen hetzelfde is. En dat ik dat maar moet accepteren. En toen kwam ik in aanraking met een ingewijde heks, ik wist toen nog niet dat zij dat was hoor. Maar we raakten in gesprek, en hoe verder het gesprek ging hoe meer ik mij begrepen voelde. En toen volgde mijn speurtocht op het internet en ik kwam bij de heksenopleiding uit. Ik ben naar de vrouw toe gegaan, om informatie te verkrijgen, want ja je kan je wel begrepen voelen, maar ik wilde toch wel graag weten wat het nou inhield, en of er voorwaarden aan verbonden waren. Deze waren er gelukkig niet. Ook hier volgde een gesprek, ten eerste had ik het gevoel dat ik deze vrouw al langer kende. Dat kon natuurlijk niet, want ik had haar nog nooit ontmoet.
  Maar het voelde zo eigen en vertrouwd, en voor ik het wist had ik al mijn gevoelens bij haar op tafel neer gelegd. Zij wist precies waar ik het over had, en kon al mijn gevoelens verklaren. En het gevoel dat ik hierbij had was gewoon in 1 woord fantastisch. Ik hoefde niet alles 100 keer uit te leggen. En dingen die ik van mezelf niet begreep kon zij omzetten in woorden die mij de duidelijkheid gaf, waar mijn gevoelens vandaan kwamen. Ik begon te begrijpen waarom ik tegen muren op liep. Het lijkt een beetje op het verhaal van Siegfried, dingen opmerken dat het ook anders kan, maar omdat iedereen zo erg in een doctrine vast zit en geld nog steeds een belangrijk gegeven is, zal niemand naar je luisteren. En wordt je voor gek verklaard. Inmiddels heb ik wel geleerd, dat je het kan vergelijken met de natuur. Ik plant een zaadje, en als die aanslaat dan bloeit er iets mooi uit, zo niet dan dan blijft het een zaadje die weg rot. Verder steek ik er ook geen energie meer in, want voor mij geld het dan als verspilde energie. Ik raak gefrustreerd en de mensen gaan toch wel door waar ze mee bezig waren. Dus dat doe ik maar niet meer. Inmiddels ben ik dus met mijn opleiding bezig, en hierdoor ben ik meer inzicht gaan krijgen mijn leventje. De vrouw die de opleiding geeft vertelde tijdens een seminar, dat het leven een magisch iets is, je moet de magie dan wel weten te gebruiken, en ervan in zien. Ik ben hier dus eens even heel goed over na gaan denken. En heb mijn leven als een film terug gespoeld, en ik moet eerlijk bekennen dat ik heel wat magie heb mogen ervaren, maar nooit hebt gezien. Omdat ik niet wist wat magie inhield. Ik heb heel wat magische films gekeken, en daarbij dacht ik altijd, dat wil ik ook, maar hoe doe ik dat ? Inmiddels ben ik mij ervan bewust dat je zelf magie in je leven kan voegen, en wat de mensen er ook van mogen zeggen of denken, ik voel mij er heel goed door. En dat is wat voor mij telt. Daarnaast heb ik mij natuurlijk wel aan de heksen wet te houden: Doe wat gij wilt maar schaad een ander niet. Dit lijkt mij geen verkeerde wet. Toch ?


  Maria ik hoop dat ik het een beetje duidelijk hebt verwoord. Mocht je als nog vragen hebben, dan hoor ik het wel.

  Groetjes lammy

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Van Maria,

  Haha Pascal, begrijp ik dat je je nu afvraagd of jij ook heksje zou kunnen worden of ooit bent geweest?
  Je komt van je moeders erflijn zoals bijvoorbeeld mijn zoon Jimi, dus misschien is het haha "ontervend" om je moeder te vragen hoe zij en haar moeder [waarvan jij de lijn doorzet zoals Siegfried dit ons laat zien] dit stukje geschiedenis beleven of beleefden.

  Over ReiKi wil ik nog even kwijt, dat de inwijdingen iets anders zijn dan het beleven van een reiki-behandeling. Bij de inwijdingen wordt met symbolentaal gewerkt waarbij een spreuk hoort [komende uit Japan]. Beide werken vanuit een "vorm van magie" die in het Oude Oosten voor genezing werden gebruikt. En dit "opent iets in de energie". Bij de tweede graad krijg je daarnaast ook zelf drie vormen symbolentaal met de bijbehorende spreuken, waarvan één bijvoorbeeld een "energiepoort opent" om op afstand ReiKi energie door te kunnen geven. Ook dit maakte ik mee hoe dit gewoon echt werkt.
  Voor mij was gewoon zeker hoe de energie zelf helemaal puur is, maar hoe tegelijkertijd het vreemd is dat dit zomaar voor iedere gewone mens te koop is alsof je een stukje God zou kunnen kopen en verkopen. Maar eigenlijk ook weer niet veel vreemder dan dat we een stukje van Moeder Aarde met een paar opgestapelde stenen kunnen kopen en het dan doodnormaal blijken te vinden om te zeggen: "Dit is van mij en ik mag hier mee doen wat ik wil want ik heb er rollende knikkers voor in de plaats gegeven"....

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Van Maria,

  Ja Lammy, [ik had je nog niet gezien toen ik bezig was te typen en doe daar ook een beetje lang over] wat je nu schrijft had ik wel begrepen.
  Maar was jouw vraag of ik een hekseninwijding had, hoe die inwijding bij mij uitpakte in het dagelijks leven, in een afwegen of je die inwijding wilde doen? Of om dit samen te delen omdat je al een inwijding hebt gedaan? En lijkt een hekseninwijding op een ReiKi inwijding?

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Hallo Maria

  Ik vroeg mij inderdaad af of jij een ingewijde heks was, en hoe jij het ervaart om heks te zijn. Ik heb ook ooit eens overwogen om een Reiki inwijding te doen, maar ik heb daar vanaf gezien. Ook heb ik dit ter sprake gebracht in de opleiding, daar werd uitgelegd dat Reiki inderdaad werken met energieën is. Maar eigenlijk beperkt is. Het wordt in de meeste gevallen op mensen gebruikt. Ook heksen werken met energieën, maar weer op een andere manier dan wat de Reiki betreft. Het kan natuurlijk best samen gebruikt worden. Maar dat is wat je zelf wilt. Er zijn leerlingen bij, die al in het een en ander gespecialiseerd zijn, onder hand foto lezen en voet reflexie, rune leggen etc. etc. Maar de heksen opleiding heeft gewoon op een aantal fronten wat meer te bieden. oa. Leren werken met kruiden, leren werken met edelstenen, en natuurlijk Rune leggen, leren werken met de wichelroede, en nog een aantal dingen meer, maar zo ver ben ik nog niet. En de basis van alles wordt uitgelegd, en natuurlijk veel oefenen, in het seminar, oefenen wij op elkaar, want dat is wel een belangrijk iets, om eerst zelf iets te ervaren voordat je het op een ander toepast. Ook wordt je geleerd om hoe je rituelen kunt toepassen in je leven. Hier is geen standaard procedure voor, je mag het helemaal op je eigen manier doen, wel wordt er geadviseerd om met de maanstanden te werken, dat kan dan weer de kracht van het ritueel weergeven. Ik ben dus ook nog niet ingewijd, de opleiding duurt 13 maanden en 1 dag. Ik zit nu in mijn 7e maand, hmm het lijkt wel een zwangerschap. Maar goed. Ik heb dus nog 6 maanden te gaan.
  En inderdaad een goede vraag van jou, lijkt een Reiki inwijding op dat van een heksen inwijding ? Ik weet het niet. Misschien dat jij dat weet ?

  Groetjes Lammy

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Van Maria,

  Haha nee Lammy, anders had ik het je toch niet gevraagd?
  Maar komt de inwijding in de opleiding zelf ook niet ter sprake?
  Zou je het aan een ingewijde heks kunnen vragen wat zo'n inwijding inhoudt?

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Hallo Maria

  Ik geloof dat ik jou niet helemaal goed begrepen heb, mijn excuses daarvoor.
  De inwijding komt wel ter sprake hoor in de opleiding. Ik weet inmiddels hoe het gaat. Er komt toch nog wel wat bij kijken. Je mag het alleen doen, maar je mag ook familie of vrienden erbij uitnodigen. Ik wil het alleen met mijn gezinnetje doen. Maar ik weet echt niet of de inwijding hetzelfde is als bij een Reiki inwijding. Bij de heksen inwijding moet je bijvoorbeeld een cirkel trekken, en de windrichtingen aanroepen, of dit ook zo gaat bij een Reiki inwijding weet ik dus niet. Vandaar mijn vraag naar jou toe. Misschien kun jij vertellen hoe een Reiki inwijding gaat ? Ik ben wel benieuwd of het overeen komsten heeft.
  Ik hoor het wel van je.

  Lammy

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Van Maria,

  Lammy, dat beschreef ik hierboven al.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Maria

   Ik heb even alles op mijn gemak terug gelezen. En ik begrijp er uit, dat de Reiki dus alleen met spreuken werkt. Bij de inwijding van het heks worden, wordt er ook een spreuk gebruikt, maar daarnaast heb je dus nog wel handelingen te doen. En je moet zelf een rede schrijven en opdragen, en dat doet de heks ook die je inwijd. Ik heb ervan begrepen dat de hele inwijding, 1 tot 1.5 uur kan duren. Maar dat zal ik dan wel ervaren als het zo ver is.

   Lammy

   Verwijderen
  2. Van Maria,

   De spreuk gaat tezamen met een Japanse symbolentaal in Japans schrift die je met je handen in de lucht uitvoert.

   Verwijderen
 66. Hahaha Maria,

  Ik zal het ze vragen...en nu je het zegt schiet me ineens te binnen dat mijn vader mijn moeder gek genoeg wel vaak toverkol noemde..haha.
  Volgens mij ben ik inderdaad van mijn moeders erflijn maar het enige is dat ik m'n oma daar niet in kan plaatsen waardoor ik ging twijfelen. Buiten dat heb ik volgens anderen weer veel trekjes van m'n vader. Maar ik kan hier zat vragen over verzinnen die ik beter op het artikel -klamp je niet vast aan het verleden- kan stellen en dan kunnen jullie heksjes natuurlijk ook heerlijk verder kibbelen over wat nu precies die re-iki heksen energie is.
  Heksen doen mij in ieder geval ook denken aan de vroegere medicijn mannen.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Van Maria,

   Je vader is introvert net zoals jij dat bent.

   Verwijderen
 67. Ach Pascal,
  Ik denk ook dat je van je moeders lijn bent en zeker als ik zie hoe je met je tweeling omgaat, terwijl vrouwlief lekker aan het werk is.
  Maar is het belangrijk?
  Kijk, ik baal van discussies over heksen-inwijdingen of Reiki-inwijdingen.
  Het zijn in mijn beleven louter trucjes om het beschadigd Ego op te poetsen voor als je de weg kwijt bent.
  Het trieste is mijns inziens dat die inwijdingen nooit meer te herstellen zijn.
  Mij gaat of ging het erom om te zien of liever gezegd te laten zien waar die persoonlijkheids-knal te vinden is.
  Voor mij ligt die hele lotslijn voor 100% natrekbaar vast.
  De "omkeringsfase" is daarin zo interessant...althans voor mij!!!

  Maar zo langzamerhand heb ik er wel meer dan genoeg van en mijns inziens is het de hoogste tijd, want op dit moment gaat alles zo in een stroomversnelling dat ik het nauwelijks nog kan bijhouden.
  En als ik dan zulke discussies lees, dan word ik daar echt niet goed van.
  Ik denk er dan ook sterk over om het allemaal maar te laten waaien.
  Het is heus niet alleen op dit blogje, maar het is echt overal hetzelfde.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Siegfried

   Ik begrijp eruit, dat je liever niet hebt, dat er over Reiki of heksen inwijding hier op dit blog wordt gesproken.
   Ik respecteer dat, en laat het hier dan ook bij.
   In elk geval bedank, dat je mij de gelegenheid gaf, om hier even met Maria erover te kunnen praten.

   Groetjes lammy

   Verwijderen
 68. Achja Siegfried,

  Natuurlijk is het niet belangrijk en misschien denk je dat ik geinteresseerd ben in een Reiki inwijding of wil weten hoe dit werkt maar dan heb je het mis.
  Het ging mij ook alleen puur om je reacties tussendoor over de omkering.

  Zou het kunnen dat die omkering al eerder in de stamboom plaatsvond en is dit plots klap of geleidelijker over meerdere generaties ? en hoe zit het dan met de familie naam ? kan het zijn dat de genen al aan het verdwijnen zijn ? hoe zit dat dan met de verdeling van het erven van ongeveer 30-70% ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Allemaal
   Lot/erflijnen zijn zoals ik wel aan het ontdekken ben echt onontkombaar en ik denk inmiddels ook te weten dat alles (energetisch)vastligt na heel veel gepuzzel in mijn eigen lijnen.
   Als introvert met een introverte hardwerkende vader(met nierproblemen) en extraverte moeder(met een minderwaardigheidsgevoel)waardoor vader onbewust dienstbaar uit eigenbelang zichzelf als boodschappenjongen liet gebruiken) 2 opa's die beiden harde werkers waren en het liefst 'gewoon' bleven en één oma die datzelfde deed terwijl de ander de scepter zwaaide over gezin én bedrijf....
   Wat een chaos moet het dan in mijn hoofd zijn denk en bemerk ik dan wel regelmatig.(en anders jullie wel ha ha)
   En wat ik ook op kracht 'anders' probeer te doen is moeilijk en lukt vaak dan ook niet..geheel.
   Behalve dan de dingen die ik nu doe op een soort van automatische piloot.
   Dat gaat wel lekker en zeker als mensen me 'nodig hebben' maar zo gauw ik er opuit moet gaan omdat "dr op dit moment niet zoveel te beleven is....." val ik hart-stikke stil en moet haast wel meeliften op de kracht van de ander in dit geval soms mijn partner of andere extraverte mensen in mijn nabijheid.
   Soms is mijn persoonlijkheid daar zo ontzettend klaar mee en wil ik vluchten in alles zelf doen ha ha maar haal meestal de stadsgrenzen niet.
   Zoals een bekende band ooit over dat gevoel schreef ....."Je wil het wel kwijt maar raakt dr niet af" en alles gebeurt gvd bijna bij iedereen nog schijnbaar onbewust en onbedoeld voortkomend uit onwetendheid.
   Kortom menselijk gezien, in goed nederlands een echte onmogelijke missie én zeker als je door dat gepuzzel ietwat bewuster begint te zien / weten .
   De berusting is voor mij (helaas) bijna alles wat rest, want ertegen verzetten heeft (voor mij) geen zin meer terwijl de perfectie het tegengestelde zegt....... als ik zo om mij heen kijk....!?

   Verwijderen
 69. Beste allemaal,
  Na lange tijd van twijfel over doorgaan of stoppen [ ik heb zelfs overwogen om het blog en eventueel de website te verwijderen ] is de kogel nu definitief door de Kerk.
  Ik zal alles laten staan totdat internet definitief uit de lucht gaat en we allemaal op onszelf worden teruggeworpen.
  Het was gewoon een mission impossible gebleken.
  Als laatste zal ik proberen te reageren op de laatste bijdragen hier.

  Ten eerste Lammy en Maria.
  Mijns inziens maakt het weinig verschil of je "heksen-inwijdingen" krijgt of "Reiki".
  Beide maken mijns inziens dat je onomkeerbaar niet meer bij jezelf kan komen en een leven gaat leiden van wat ik noem "De god in jezelf gaan vereren" en de buitenwereld als vijandig en slecht gaat zien.
  Dat is ook waarom "de bloemtjes en bijtjes" jullie liefdevoller zijn dan al die "mensen-gekken" om je heen.
  Ik zeg daarmee niet dat er iets fout mee is, want iedereen heeft zo zijn/haar eigen gekten. Dat is ook waarom mensen gaan studeren om zodoende macht te krijgen over anderen.
  Als geen ander heb ik dat mogen ervaren in de dokterswereld, waar de patiënt liefdevol kleinerend [ ik noem het liefdevol castrerend] wordt benaderd, totdat de patiënt kritiek uit.
  Maar andersom is dit ook en spreek uit ervaring.
  Toen ik mijn doktersjas aan de wilgen had gehangen en bouwvakker was geworden, werd ik gebeld door iemand waarvan ik de vader had behandeld "met mijn wonderenzym" voor ernstige aderverkalking.
  Nu was hij eenzelfde slachtoffer en vroeg me om behandeling.
  Toen ik hem mijn overstap vertelde, zei hij me dat ik menselijk verplicht was hem te helpen.Ik was verbaasd en vond het nogal onbeschoft.
  Ik zweeg en de man werd woest en schreeuwde "het maakt me niet uit wat het kost"..
  Dus - na lang wikken en wegen - zei ik oké.
  De eerste behandeling kost U [ik weet het niet precies meer ] zeg maar 1o.ooo gulden en een eventuele tweede behandeling het dubbele.
  "Godverdomme waarom"? schreeuwde hij me toe.
  "Ach meneer, dan moet ik nadenken".
  En toen was ik van hem af.
  Ik wil maar zeggen dat de ingehouden agressie bij iedereen tot het uiterste is gestegen en iedereen op de gekste manieren naar uitwegen zoekt.
  Ik wil daarmee zeggen dat iedereen een andere lotsbestemming heeft en zich op een andere manier probeert in leven te houden.
  Het is dus geen aanval op wie dan ook....als je begrijpt wat ik bedoel.

  Sorry het is te lang en ga zo verder.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Vervolg van het slotaccoord [haha]
  Dan Pascal en Fons als zijnde waarschijnlijk beide vrouwtjes in mannenkleren.
  Soms ben ik wel eens jaloers op jullie, omdat jullie van nature de vrouwelijke charme hebben en zeker een echt thuis-beleven hebben: iets wat ik van nature mis en in mijn erflijn gebakken zit.
  Ik ga hier niet dieper op in, omdat ik maar al te goed weet dat dit weer de nodige agressie oproept. {hahaha noem het maar zelfbescherming, ook al ken ik dat door mijn totaal vergane egojasje echt niet meer heb}
  Daarnaast heb ik al zo veel pogingen gedaan om "zowel de gekte van de vrouw als die van de man" ter discussie te stellen, dat ik dit gewoon niet meer doe. Het is "water naar de zee dragen" en leidt alleen tot oorlog.
  Maar wat ik wel leuk vind is dat jullie toch zijn gaan snuffelen in jullie stamboom en nu een glimp opvangen van iets wat heet "de vaststaande en levensloop en/of de lotsbestemming" die voor iedereen anders is.
  Dat is ook waarom iedereen zich bij tijden "als een verloren schaap" in deze dolgedraaide wereld voelt.
  Als je daar eenmaal mee begonnen bent en iets van samenhang erin vindt, gaat dit vanzelf verder en dit leidt vroeg of laat tot iets wat ik noem "berusting" in het lot.
  Daarom hamerde ik daar zo vaak op en dit heeft niets te maken met wetenschap.
  Het is gewoon kijken, zien en verbazen.
  Niemand is daarin schuldig en tegelijk iedereen.
  Helaas voelen wij - mannetjes en vrouwtjes ons aangetrokken tot tegenpolen.
  Dat is de natuur, die daarin een evenwicht heeft gevonden.
  Maar de mens niet.

  Mag ik het hierbij laten en een ieder sterkte wensen in wat er komen gaat?
  Ik dacht dat ik dienaar was, maar voel me steeds meer "een dooie diender".

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen