Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zondag 31 juli 2011

De cybernetica van de lichaams-energie en de medische malpraxis


Dit artikeltje schrijf ik misschien wel voor de Daniel de Hoed Kliniek in Rotterdam, waar Maria binnenkort wordt geopereerd vanwege een tumor in haar borst en waar ik alle deuren gesloten vond toen ik kritiek uitte op de wijze van diagnostiek [mammografie en biopsie] alsmede vroeg om een preventieve profylaxe tegen uitzaaiingen tijdens de operatie: een therapie die ik zelf inbouwde toen ik nog voor edelslager in Winschoten speelde.
Ware het dat de medische wereld met zijn tuchtcommissie voor “malpraxis” een onafhankelijke en oprechte onderzoekscommissie was, dan had ik dit voorval zeker aangegrepen om dit - voor algemeen belang - ter discussie te stellen.
Maar ...“we have to face reality” en ...
De medaille heeft natuurlijk ook een keerzijde.
Ware ik niet tot persona non grata veroordeeld voor het uitschrijven van een wereldcongres “From woundhealing to cancer” in 1980 en mijn lezing “Cancer, it’s like economy” in 1981 dan had mijn leven niet zo’n vreemde wending genomen en had ik me nooit tot wereldse vijand gemaakt met mijn ontrafelingen over cyclische processen en ons leven in de eindtijd.
Dan was ik misschien wel net zo hooghartig arrogant geworden als mijn ex-collegae nu als het gaat over optimale behandeling voor mijn zieke medemens.
Ik ging recent met Maria terug naar de Daniel den Hoed Kliniek uit een vreemd gevoel van dankbaarheid richting het hoofd Prof. van der Werff-Messing, die destijds haar functie dreigde op te zeggen als dit congres geen doorgang zou vinden.
Was het mijn ijdele hoop op beter voor mijn levensgezellin?
Ook zij maakt nu afwegingen over de te volgen therapie nu het voorspelde einde werelds wel erg snel op ons afkomt.
Ik moet er nu niet meer aan denken dat deze congresjes mij eieren in plaats van windeieren had opgeleverd, want die “schade en schande” van het Medisch Kartel en de Staat prikkelde mij wel zodanig dat ik ging zoeken naar het waarom onze verkankerde geest van leven [geld-indrang en geldingsdrang] was voorbestemd voor kosmisch welzijn.
Vreemd is het allemaal wel die “hoogmoed voor de val”, die absoluut noodzakelijk is voor dit destructie-proces.
Moet ik nu boos zijn dat Maria geen optimale behandeling krijgt voor haar kanker?
Moet ik boos zijn op deze medische wereld, die een verlengstuk is van onze rijkdom?
Het hoort er immers allemaal bij!
En toch voel ik me triester en eenzamer dan ooit.

Een paar dagen geleden kreeg ik van mijn vriend Dennis een artikel toegestuurd over de vooruitgang in de medische wereld over de levenselicter hyaluronidase of hyaluronic acid.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748681507001805
Het zette mij wel weer terug in de tijd en ...
Tevens is het duidelijk dat het hoofdstuk hyaluronidase voor de medische research nog zeer levendig is en dat er inmiddels al veel meer over bekend is.
En dit is niet verwonderlijk, want het speelt wel een essentiele rol en misschien wel de hoofdrol in het functioneren van de cel en het lichaam als geheel.
Opeens moet ik denken aan Pascal, die zijn vrouw recent heeft weten te redden van een diepe shock na een zeer moeizame bevalling van een tweeling met hoge doses placenta, waar alle verschillende hyaluronidases in vertegenwoordig zijn.
Dit was het begin van mijn research in het Academisch Ziekenhuis in Groningen: een onderzoek naar de zogenaamde irreversibele shock of multiple organ failure als zijnde een onwerkzaam worden van dit enzym door extreme pH daling, die o.a. werd veroorzaakt door de huidige therapie met corticosteroiden en vond plaats in 1976.
Dit leidde in eerste instantie tot een klinisch onderzoek naar patienten met “open benen” als gevolg van spataders, waarvan er op de dermatologische kliniek tientallen lagen.
Ik stooide hyaluronidase -dat in poedervorm verkrijgbaar was - op de open wonden en zag daar binnen een aantal minuten een explosieve vorming van bloedvaten ontstaan, die vervolgens leidde tot wondgenezing [verhoogde celdeling dus].
Dit leidde daarna tot een experimenteel onderzoek bij proefdieren met irreversibel traumatisch hersenoedeem, waarin overduidelijk bleek dat dit enzym de irreversibiliteit reversibel maakte.
Via dit uitgebreide wetenschappelijk litteratuur-onderzoek kwam ik o.a. “de juvenile pulmonary disstress” tegen die in de volksmond wiegedood heet.
En toen werd meer dan duidelijk waarom zoogdieren de placenta opeten om het trauma voor moeder en kind van de bevalling te couperen.
Toen ook viel het dubbeltje van postnatale depressie, maternale kindermoord en het niet op gang komen van de borstvoeding.
Dit laatste kon ik later bewijzen met de werelds verboden therapie van Niehans als zijnde het inspuiten van embryonale placentacellen van zoogdieren in mijn alternatieve praktijkje.
Mede door deze - vaak in het geheim uitgevoerde - onderzoeken tijdens mijn opleiding in het Academisch Ziekenhuis te Groningen moest ik na afronden van mijn opleiding de Chirurgische Kliniek verlaten en vond mijn standplaats in Winschoten als algemeen chirurg.
En... logisch nam ik mijn nog prille wetenschappelijke bagage ten aanzien van hyaluronidase mee. Misschien was ik ten aanzien van dit nog onontgonnen terrein nog wel fanatieker, omdat het totaal weggehoond werd door mijn “professorale bazen”.
En in dit perifere ziekenhuis was ik wel mijn eigen baas.
Aldaar ging ik dus verder met klinische onderzoekjes op allerhande gebied.
Het eerste project startte in de wintermaanden, nadat ik van Philips een thermograaf te leen had gekregen: een apparaat waarmee men de doorbloeding van weefsel kon vastleggen op foto.
Het was een onderzoek naar polsfracturen, die vaak tot langdurige invaliditeit leidde als gevolg van locale shock door inwendige bloedingen.
Dit alles liet die thermograaf mij onomstotelijk zien en het was tevens evident dat inspuiting van dit levenselicter de doorbloeding binnen enkele minuten totaal normaliseerde.
En het klinisch verloop was eveneens zeer opmerkelijk, want geen van de met hyaluronidase behandelde patienten had later fysiotherapie nodig en de fractuur-genezing ging ook beduidend sneller en kon het gips al binnen 4 weken worden verwijderd.
Maar vreemd genoeg was er in dit ziekenhuis met o.a. vier chirurgen ook totaal geen interesse in mijn wetenschappelijke spelletjes.
Vreemd vond ik het wel, maar het deerde mij niet echt en ging rustig door.
Tot op een dag kwam er een oudere man binnen met een zgn. jet-leg: een vlucht van Australië naar Nederland. Hij werd door de huisarts doorverwezen met de waarschijnlijkheids-diagnose “arteriele embolie”, die toen al enkele dagen oud was.
De therapie hiervoor is arteriële embolectomie, maar aangezien ik daar totaal geen ervaring in had belde ik de vaatchirurg in Groningen op voor overname.
Maar ik kreeg als antwoord  “Voor embolectomie is het al veel te laat. Onze policy is als volgt: Doe allereerst een poging tot embolectomie en daar het feitelijk al te laat is, vertel je de volgende dag aan de patiënt dat hij zijn been zal moeten missen. Dan komt de klap niet zo hard aan”.
Met zweet en tranen begon ik aan de operatie en hoe ik ook probeerde de verstopping eruit te krijgen, het been vertoonde geen enkele verbetering.
Ik was ten einde raad en had nog maar één bizarre oplossing.
Ik had honderden ampullen met hyaluronidase in mijn spreekkamer liggen, die ik normaal gebruikte voor mijn therapie met o.a. polsfracturen.
Zou ik die gebruiken voor het misschien wel meest spannende totaal empirische therapie ooit uit mijn medische loopbaan?
Hoe veel moest ik inspuiten in de bloedbaan?
Was dit alles verantwoord?
Zou dit het einde kunnen betekenen van mijn medische loopbaan?
Niemand kon mij daarin bijstaan en na rijp beraad met de anaesthesist besloot ik deze noodsprong te nemen.
En wat gebeurde er?
We konden onze ogen niet geloven: De doorbloeding van het onderbeen en de tenen bleek na enkele minuten te verbeteren met zeer hoge doses hyaluraonidase.
Wat had ik gedaan?
Had ik de embolus [de bloedprop] opgelost of had ik artificieel nieuwe bloedvaten gemaakt?
De dagen hierop waren zeer spannend. Het ene moment was het been warm en het volgend moment koud.
What the hell was going on?
De patient kreeg als profylaxe tegen nieuwe bloedstolses vit. K toegediend.
Net als sintrom was dit een gebruikelijke therapie voor “bloedverdunning”.
Zou het kunnen zijn dat die bloedverdunning het bloed dan wel beter door de aderen liet lopen, maar het weefsel - de periferie of de uiterwaarden - daarmee minder goed kon bereiken?
Ik waagde de gok en liet deze medicatie achterwege en...
Toen bleef het been zijn temperatuur behouden.
Later mocht ik nota bene bij mijn eigen vader zien dat hij dement werd na langdurig gebruik van sintrom voor een klein hartinfarct.
En als men zo’n bizar fenomeen één keer heeft gezien, valt het bij andere mensen ook op.
Dat de medische wereld het afdeed als waanzienigheid was toen al voor mij een axioma.
Maar goed...
De patient  knapte langzaam op en behalve een perifere zenuw-uitval leerde hij weer redelijk lopen en kon na enkele weken weer worden ontslagen en ging terug naar Australië.
Hij werd wel de voorloper voor iets wat zou uitlopen tot de grootste klinische research uit mijn korte periode van “edelslager” in Winschoten: het creëren van nieuwe bloedvaten bij patienten met ernstige aderverkalking dat in de volksmond bekend staat als “etalage-benen”, die normaal uiteindelijk tot amputatie leiden.
Nadat ik zo’n 5 -6 patiënten met succes behandeld had met hoge doses hyaluronidase, wilde ik een onafhankelijke expertise laten doen door een wereldberoemde Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Prof. Erdmann, die zijn wereldfaam mede te danken had aan het ontwikkelen van gouddraad-electrodes waarmee hij de zuurstofspanning op celniveau kon meten.
Het ging om een patiënt uit de Radbout Universiteit, die aldaar het advies kreeg tot amputatie.
Hoe hij aan mijn adres kwam weet ik niet, maar hij vroeg me om behandeling.
Zelf besloot ik om dit “publieke experiment” te laten verlopen in de röntgenkamer waar allereerst bloedvat-diagnostiek werd gedaan, vervolgens hyaluronidase in de slagader te spuiten om daarna het röntgen-onderzoek te herhalen.
Bovendien hadden we daar alle ruimte om Prof. Erdmann met zijn vele meetinstrumenten ook zijn gang te kunnen laten gaan.
Een lachwekkend bijkomstigheid was dat de röntgenoloog die dag vrijaf nam, omdat hij doodsbang was voor failures die mogelijk ook op zijn conto zouden worden geschreven.
[Haha ... de angsthaas mens, die geboren is met een hersendefect : het corpus callosum.]
Dit terzijde.
Het experiment verliep zeer voortvarend.
Twaalf minuten na de intra-arteriële injectie met zo’n 50 ampullen hyaluronidase riep Prof. Erdmann uit “Ich habe ein Wunder gesehen, waarop de patient hem beantwoordde “U kunt dan misschien een Wunder hebben gezien, maar mijn been is warm”.
Ook de röntgenologische controle liet zien, dat er uitgebreide collaterale bloedvatvorming was ontstaan naast de door aderverkalking dichtgeslibde vaten.
De patiënt werd ontslagen en heeft het nog minstens één jaar met zijn been kunnen redden, waarna ik hem uit het oog verloren had.

Ware het misschien dat ik van nature - gelijk mijn vader en grootvader - een worcoholic was, steeds meer werd ik gefascineerd door dit enzym.
Steeds meer werd ik een zombi voor mijn collegae en iedere vrije minuut was ik bezig met dit onderzoek.
En toen op een dag...
Er werd in het ziekenhuis een kind binnengebracht die in het zwembad op de bodem was gedoken en een hoge dwarslaesie had.
Zo’n traumatische dwarslaesie is meestal een contusie van de zenuwstreng, die net als bij hersenoedeem door de nauwe ruimte omgeven door botweefsel niet kan opzwellen en daardoor afsterft.
Met andere woorden: Met alle ervaring met hyaluronidase was ik er 100% zeker van dat een locale injectie met dit “wondermiddel”  het kind had kunnen redden.
Ja ...had kunnen redden als de neuroloog het had toegestaan, nadat hij had gezegd “Dit kind gaat dood en moet naar een verpleegtehuis”.
Ik was des duivels en in mijn woede over zijn kille afwijzing gooide ik een infuuszak naar zijn hoofd met als gevolg ... Logisch dat ik op het matje moest komen bij de directeur.
Een maand later zakte ik als gevolg van een hernia door mijn gestel, werd geopereerd - nadat ik oeverloze pogingen had gedaan om neurochirurgen zo ver te krijgen dat zij mij zouden behandelen met locale injectie met hyaluronidase in het weten dat er bij mijn collega en vriend Prof. Koven in Toronto al succesvolle experimenten mee werden gedaan.
En dit werd het einde van mijn doktersjas, vanwege instabiliteit van mijn rug.
Zoals ik al zei was ik tot een pure worcoholic geworden, hetgeen mij totaal had uitgemergeld.
Mijn ziekbed van maanden konden daar ook niets aan veranderen.
Mijn zoektocht was nog lang niet bevredigd en allerhande theoriën over ons progressief ziek zijn was nog lang niet bevredigd.
Eén van de onderwerpen was de explosieve toename van kanker, waarin uit litteratuuronderzoek bleek dat daar ook weer het enzym hyaluronidase een grote rol speelde.
Dit werd de aanleiding tot het wereldcongres “”From woundhealing to cancer” aan de Erasmus Universiteit waar Prof Erdmann nog steeds werkzaam was.
In die tijd schreef ik mijn eerste boekje “Kanker...noodzaak” en mede door dit boekje kwam ik in contact met de verguisde prof. Merckelbach, die in Rotterdam een zeer exclusieve praktijk had met “de celterapie van Niehans”. Hij behandelde daar de eliten uit de samenleving met als kroon “het koningshuis”.
Hij nodigde mij uit in zijn praktijk en toen ik aldaar zijn vriend behandelde met “etalagebenen” bood hij mij zijn praktijk aan: een aanbod dat ik weigerde, omdat ik er geen heil in zag louter voor de upperten te gaan werken.
Maar wat ik wel van hem meekreeg was “de celtherapie van Niehans” en zijn vele connecties met vele grote mensen op het gebied van celtherapie.
Merckelbach had het goed gezien, want deze therapie was feitelijk niets meer dan inspuiting van embryonaal hyaluronidase van zoogdieren ...zonder vreemdlichaam-reacties, zoals dit bij orgaantransplantatie wordt gezien.
Het paste ook volledig in mijn beleven van dit fenomeen, waarover ik na het wereldcongres lange tijd met een Amerikaans collega correspondeerde om organen vooraf aan transplantatie met hoge doses hyaluronidase te perfunderen om de mucopolysacchariden als zijnde de mogelijke oorzaak van die afstotings-reacties te couperen.
Hoewel de eerste experimenten hiermee  - naar horen zeggen - zeer voortvarend verliepen, verstomde dit contact, evenals die met cardiologen van de Harvard University, die toendertijd al experimenteel werk verrichtten met injecties met hyaluronidase bij cardiogene doorbloedingsstoornissen. Dat deze “forbidden therapy” nu in het Oostblok ingang heeft gevonden, wordt wijselijk geheim gehouden vanwege...
Vanwege niet patenteerbaarheid van dit lichaamssubstraat.
Maar dit terzijde, want dat is de medisch/pharmaceutische maffia ten voeten uit.
Ik bestelde die cellen voor “revitalisatie” in Duitsland en na enkele dagen kon ik weer mee-eten met mijn gezin aan tafel.
Onvoorstelbaar, maar waar.
En na dit eclatant succes begon ik in de garage van mijn huis met een praktijkje dat ik gekscherend “mijn Willie Wortel Winkeltje” noemde.

Door die ommezwaai van reguliere naar alternatieve geneeskunde kwam ik in aanraking met allerhande vreemde onderzoek- en behandelmethodes, waaronder o.a de leer der acupunctuur en de moderne versie electroacupunctuur alsmede de HLB-bloedtest voor diagnostische doeleinden.
Er ging werkelijk een totaal nieuwe wereld voor mij open.
Ik zal hier niet verder over uitwijden, want “ongeloof uit onwetendheid” zal de reguliere geneeskundigen louter doen roepen “het moet allemaal nog bewezen worden en omdat wij het niet geloven doen wij er toch geen onderzoek naar”.
Mede door het gebruik van electroacupunctuur kreeg ik steeds meer inzage in het ontstaan van het fenomeen kanker, dat ik hier kortweg zal beschrijven als zijnde een progressieve genetische afwijking, die men in de volksmond erflast noemt.
De laatste jaren is deze tak van wetenschap - genetisch onderzoek - onvoorstelbaar ver gevorderd en kan men al aardig voorspellen welke ziekten - inclusief het ontstaan van kanker - zich tijdens het leven kunnen gaan manifesteren.
Dat dit tot op heden geen algemene ingang vindt, is mijns inziens louter ter bescherming van het medisch kartel en de systeemdictatuur, die democratie heet.
Het wordt afgedaan met “het is verboden, omdat anders de zeer lucratieve levensverzekeringsmaatschappijen een en ander zullen gebruiken om hun premies op aan te passen”.
Isn’t it a cancerous world in which we live?

Hoewel klinisch /wetenschappelijk  nog volledig hypothetisch, zijn alle verschillende hyaluronidases gekoppeld aan alle verschillende cellen, die het lichaam rijk is.
Met andere woorden: iedere gespecialiseerde cel maakt zijn eigen celspecifieke hyaluronidase en de verzameling van al die verschillende hyaluronidases zitten in de placenta.
Mede door mijn langdurige ervaring met embryo-celtherapie werd meer dan duidelijk dat men het lichaam en/of de organen kan sturen met injecties van deze celspecifieke enzymen, waardoor het voor mij althans empirisch bewezen was.
Maar een en ander is wel tijdelijk - ongeveer 1 jaar -, omdat ons lichaam wordt gestuurd door de hersenen, welke weer direct in verband staan met onze genetische code.
Of anders gezegd: Iedere cel maakt zijn eigen celspecifieke hyalunidase om daar mee zijn voedingstoestand en zijn celdelingssnelheid te reguleren.

Waarom werd en wordt dit onderzoek door de medische wereld totaal genicht?
Again it’s our cancerous mind that indicates that it has to be lucrative only.
Dokters kan men dit niet euvel duiden daar zij met hun studie geneeskunde volledig worden gebrainwashd door het systeem en de farmaceutische industrie.
Is dat niet in en in triest?
Zand erover!!!
Het is wat het is en als we goed kijiken naar onze naaste en naar onszelf zijn we toch allemaal bezig met “loon naar arbeid” en liever meer dan minder?!

Wat doet dit levenselicter hyaluronidase?
Dit hyaluronidase lost de interstitiële grondsubstantie - bestaande uit o.a mucopolysachariden - op, waardoor de aanvoer van voeding [glucose] wordt vergemakkelijkt alsmede dat de afvoer van afval van de celstofwisseling wordt verhoogd.
Dit betekent feitelijk dat de cellulaire voedingstoestand door hyaluronidase wordt verhoogd, waardoor de cel ook een hogere delingsgraad krijgt.
Dit zijn o.a. de experimenten die ik deed met chronische wonden, die bekend staan als “open benen” en niets meer.
Feitelijk  bleken zich in die “celatmosfeer” - die net als op aarde met zijn aardse atmosfeer - de levendigheid van de cel te beinvloeden door microscopische bloedvatvorming, die konden uitgroeien tot ware bloedvaten.
Om kort te gaan...
Wat gebeurt er bij een wond als zijnde beschadiging en/of dood van de cellen?
Dan komt er een hoge concentratie van dit cellulaire enzym vrij, waardoor in de omgeving deze celatmosfeer ijler wordt en er meer voeding naar dit gebied stroomt [roodheid], de celdeling van de nog intacte cellen verhoogt en ... de wond geneest.
Is de wond genezen dat normaliseert de tijdelijk verhoogde voedingstoestand zich weer.
Is het niet te simpel voor woorden?!
En dan kanker...
Kanker kenmerkt zich door een hogere celdeling en het is wetenschappelijk aangetoond dat hyaluronidase hier ook verhoogd aanwezig is.
Maar kanker is een dedifferentiatie-ziekte, hetgeen inhoudt dat de specialisatiegraad verlaagd is.
Dit betekent dat de cel meerder functies heeft dan normaal.
Ik ga hier allereerst niet in waarom dit nu als gevolg van erflast massaal gebeurt, maar het betekent dat zo’n cel niet één maar meerdere celfuncties heeft met allemaal andere types hyaluronidase.
Die enzymen tezamen maken dat de cel een hogere delings-snelheid heeft.

Maar...
Misschien snapt men waarom ik haast uit mijn bol ging toen de mammografie bij Maria leidde tot zoveel gekneusd weefsel dat haar borst allerlei bloeduitstortingen vertoonde.
Dit leidt in het gunstigste geval tot een tijdelijke groeispurt van de kanker.
Maar, omdat die kankercellen wat losser in hun vel steken dan normale celen door dit hyaluronidase die de celatmosfeer oplost, komen ze ook sneller in de bloedbaan.
En omdat ze meerdere celfuncties hebben, kunnen ze zich ook in andere organen nestelen.
Nog erger werd het toen de H.H. dokters meenden met drie dikke biopsie-naalden de tumor nog effe te lijf moeten gaan om een zekere diagnose te verkrijgen voor het operatief ingrijpen.
En dat alleen om een 100 % zekere diagnose te krijgen voor iets dat men met het blote oog en ook nog met echografie kan aantonen?
En dan te bedenken dat - als het om een cyste zou zijn gegaan - toch operatief ingrijpen zou worden geadviseerd.
Dat men tenslotte een peroperatieve diagnose via PA onderzoek binnen 5 minuten kan krijgen, maakt al deze rompslomp nog vele malen triester.
Het lijkt er gvd. haast wel op dat de medische wereld bewust bezig is met ”uitzaaiingen maken” om zodoende volop te kunnen experimenteren met allerhande mutilerende geneesmethodes.

Dit is de situatie op locaal niveau, maar het lichaam is vele malen complexer.
Voor de eenvoud laat ik hier de groei van een pasgeborene tot volwassenen achterwege.
De hoeveelheid energie die in ons lichaam circuleert om alle cellen te voeden is beperkt.
Dit houdt in dat  -zeker bij grote wonden en/of een trauma - alles uit de kast moet worden getrokken om die verwonding te helen.
Hiervoor is een geniaal orgaan gemaakt dat cellen tijdelijk en gedeeltelijk afsluit voor voedingsenergie om daarmee energie over te houden voor genezing van zo’n wond.
De antagonist en/of de tegenpool van dit ijler maken van de celatmosfeer geschiedt door bijnierschorshormonen en/of corticosteroiden.
De bijnier staat dan ook bekend als het verdedigingsorgaan bij uitstek.
Wat de patient hiervan merkt is dat hij na zo’n trauma en/of operatie nog langere tijd vermoeid is en langzaam weer op krachten moet komen.
Beide staan bekend als “de fight and flight reactie” van het lichaam.

Onder narcose zijn de organen in slaap gesust.
Met andere woorden...
Als men onder narcose is werkt de fight and flight reactie niet of nauwelijks.
Als men dan een operatiewond maakt om bijvoorbeeld de tumor te  verwijderen, maakt men manipulatief tumorcellen vrij, die dan in de bloedbaan kunnen komen.
Daarvan zijn door de hedendaagse kennis van tumormarkers voldoende gegevens van bekend.
Dat is ook de reden waarom ik tijdens mijn opleiding te horen kreeg dat men vooral niet in een tumor moet knijpen en hem omzichtig en ruim moet verwijderen om curatief te kunnen zijn.
En daarop bedacht ik bij high risk patienten en met name bij agressieve tumoren een simpel trucje : simuleren van de flight-reactie door vooraf aan de traumatiserende operatie hog doses corticosteroiden in te spuiten.
Dan zitten in casu van kanker de kankercellen  - net als de gewone cellen - steviger in hun vel en komen minder snel in de bloedbaan.
En als ze in de bloedbaan komen vinden ze daar als een in tact verdedigings-apparaat tegen ongenode indringers.
Tenslotte circuleert er dan een onnatuurlijke hoeveelheid energie in het lichaam, die naar bleek de verwonding van het operatie-trauma met ongeveer 1/3 van de normale tijd te kunnen laten genezen.

Ook dat probeerde ik onder de aandacht van de H.H. medici uit de Daniel den Hoed Kliniek te brengen.
Maar helaas bleek dat volkomen tegen dovemansoren te zijn, waardoor ik wederom het systeem waar ik destijds werd uitgezet in zijn volle glorie tegenkwam.

Hoe ik door in aanraking te komen met de doctrine achter de acupunctuur-leer nog ruim 20 jaar nodig had om ons naderend einde te kunnen voorspellen laat ik hier totaal achterwege.
In kleinmenselijke vertellingen heb ik geprobeerd dit op www.wetenschap-eindtijd.com uiteen te zetten.

27 opmerkingen:

 1. Dag Siegfried,

  Je blogs lees ik altijd met plezier. Je relaas over de farmaindustrie zal terecht zijn. Al het chemische zijn patenten voor aan te vragen, al het natuurlijke niet. Geld wordt dus verdiend aan het chemisch, terwijl er duizenden mensen aan dood gaan. Over genocide gesproken. Maar daar hoor je niemand over. Net zoals de grootste bankroven allertijden de laatste tijd gepleegd zijn door de banken zelf.

  De bijbel verteld ons al dat de liefde voor geld (geldzucht) de wortel is van alle kwaad (1Tim.6:10). Je vind de waarheid van deze tekst nu meer dan ooit terug in deze korte termijn denkende wereld. Pappen, nathouden en vooruit schuiven. Alle grote beslissingen die door de politiek worden genomen zijn korte termijn. Niemand die echt durft in te grijpen, bang om hun eigen ego te beschadigen. Bang dat ze niet positief in de geschiedenisboeken komen te staan.

  Siegfried, kan het zo zijn dat het lijkt dat iedereen tegenwoordig zo korte termijn denkt, omdat de tijd die nog rest ook nog maar kort is? Voelt de mens onderbewust de tijdsdruk? Is er nog iets heel van die verkalkte hersenbrug waardoor wij onbewust voelen dat alles ten einde loopt en dat wij nog maar snel even gelukkig moeten worden? Nog snel dat spannende avontuurtje met die leuke collega terwijl men getrouwd is en vrouw en kinderen ervoor in het verderf stort. Torenhoge schulden maken en nu genieten en wie dan leeft dan zorgt. Ook in het zaken doen zie ik de verkilling elke keer een versnelling hoger gaan. Staat er niet geschreven? De liefde (= het op de ander gericht zijn) verkilt (Matth.24:12).

  Ik luister altijd naar het economische blog van de Amerikaanse econoom Peter Schiff die bekend staat om zijn economische kennis en de scherpe kritieken tegen de foute politieke beslissingen die worden gemaakt. Vandaag gaat zijn blog over iemand die een natuurlijk vrouwelijk hormoon op de markt brengt, al een oud recept, en van alle kanten wordt tegengewerkt door de farma mob en de politiek. Toen ik deze blog hoorde moest ik gelijk aan jouw strijd denken. In het einde der tijden kent men geen waarheid meer. Je kunt het hier beluisteren: http://www.youtube.com/user/SchiffReport#p/a/u/0/V7PdO8yzXIQ

  Als je het niet relevant genoeg vindt, graag verwijderen.

  Nippertien

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nippertien,
  Mag ik beinnen met je einde verhaal:"Als je het niet relevant genoeg vindt, graag verwijderen".
  Hoe grappig toch dat iemand die bescheiden is meestal veel meer zinnigheid zegt, dan zij die zo maar hun mening neerkwakken.

  Let's start
  Ik heb net het ochtendnieuws gezien en de economische kanker is met voedingsinfusen niet meer te redden.
  Het economisch lichaam is letterlijk uitgemergeld na een kankerproces van vele decennia. Zelfs bacteriele en chemische wapens en radiotherapie met kernbommen konden geen genezing brengen. Maar ze werden wel ingezet met als oogmerk om de opstandelingen [altijd de zwakkeren] te proberen uit te roeien.
  Dat noemen we de terroristen.
  Zelfs uitzaaiingen konden ze niet klein krijgen.
  Waar ligt de oorzaak?
  Werelds gezien is het dat wij Westerlingen - de meest geëvolueerde groep met wschl. de totaal dichtgeslibte verkalkte brug niet met macht om kunnen gaan.
  Typerend voor dit mens"domme" fenomeen is dat WE NOOIT TEVREDEN ZIJN MET WAT WE HEBBEN EN ALTIJD OP ZOEK ZIJN NAAR MEER EN BETER.
  Ik kan het ook niet helpen, maar het vogeltje zingt zoals het gebekt is en dit westerse vogeltje kan er ook niets aan doen.
  Met andere woorden: WIJ ZIJN ER ALLEMAAL EN NIEMAND UITGEZONDERD SCHULDIG AAN.
  Wat ik hiermee wil zeggen is dat je econoom Peter Schiff dan wel werelds gezien terechte kritiek kan hebben, maar is dat niet meer dan "kankeren"????
  Isn't that a cancerous mind???
  En als je mijn webje en het blog nauwlettend hebt gelezen, GAAT HET IN DE OGEN VAN GOD TOCH PERFECT?
  Dat is ook mijn berusting na een leven van extreme schade en schande.
  Dat dit alles in onvoorstelbare perfectie in alle oude geschriften beschreven is en in de Bijbel wel het allerduidelijkst is meer dan bijzonder.

  Zijn de hedendaagse sexuele uitspattingen niet gelijk kanker de innerlijke drang tot "celnieuwvorming"? hahaha

  Dan je zien van kortzichtigheid.
  Denken is niet anders dan zien en handelen op het moment en nog lachwekkender is het rechtlijnig denken, omdat alles cyclisch verloopt.
  Iedereen is als angsthaas geboren en alleen als men macht heeft weet men dit te verdoezelen.
  Maar nu het allemaal fout gaat wordt men steeds meer "rigide" uit angst om fouten te maken.

  Gisteren is Maria geopereerd en tot mijn verbazing werd ik direct na de operatie door de chirurg gebeld dat het er "op het eerste oog" goed uitzag [ jezelf indekken] en toen ik doorhapte en vertelde hoe zij door diagnostiek was gemarteld met haematogene [vasculaire] uitzaaiingen om de maffieuze medische wereld te spekken , kwam er een bibberend stemmetje die zei "Maar zo heb ik het geleerd".
  Wat kan je daarop zeggen?
  Niets toch?
  Is de hele medische wereld niet opgezet en/of ontstaan, omdat iedereen giga-angst voor de dood heeft?
  EN DIE GIGA-ANGST ZIT IN EEN IEDER VAN ONS.
  Is er niet de volkswijsheid "ANGST IS DE SLECHTSTE RAADGEVER?"
  Maar dat zijn we immers van nature?

  Laat mij eindigen met een oude wijsheid die luidt "ALS ER ZIEKTE IN EEN SAMENLEVING KOMT, DOEN WE MET Z'N ALLEN IETS FOUT'.

  Mag ik het hierbij laten?
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Goed, laat mij terugkeren naar Maria en haar ervaringen in het slachthuis dat Daniel den Hoed heet en waar zij liefdevol gecastreerd werd.
  Het moet natuurlijk nog bewezen worden [en onderzoek ernaar wordt niet gedaan], maar mijn "surrogaat behandeling" [ 10 gram vitamine C in plaats van hoge doses corticosteroiden ] lijkt toch geholpen te hebben.
  - ze was als klein angsthaasje niet of nauwelijks gestressd
  - de narcose was een fluitje van een cent
  - nabloeding/wondvocht was er nauwelijks, terwijl ze daar altijd veel last van heeft.
  - de wondgenezing gaat bizar snel
  En zo kon het gebeuren dat ze nog geen 24 uur na de operatie weer buiten stond.

  Vanmorgen kreeg ze een mailtje van een kennis die er deze song bijvoegde.
  https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=221ee850fc&view=audio&msgs=1319ae75f1b75975&attid=0.1&zw

  Hoe wij verder gaan met "therapie, die de maffieuze niet is" laat ik hier maar rusten.
  De reden dat ik dit hier neerzet is louter informatief voor hen die zich onverhoopt in zulke stessfull situatie worden gemanipuleerd door de "witte jassen maffia".
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dag Siegfried,

  De link doet het niet, die verwijst naar Google waar je vervolgens in moet loggen. Heb je een Youtube link?

  Als iemand het heeft over 'Alternatieve geneeswijzen' dan heeft dat een enorm nare wanklank gekregen. Terwijl deze (meestal) juist uit gaan van de kracht van de natuur. Wij zijn uit de natuur, het klinkt toch logisch dat wij dan ook door de 'natuurlijke' natuur weer genezen kunnen worden? Zonder kunstmatige ingrepen van de mens.

  Ik heb het genezingsproces van het lichaam altijd als een enorm wonder gezien. Sïegfried, is het niet zo dat de juiste brandstof voor de juiste functie toegevoegd moet worden in de buitengewoon complexe fabriekshal dat menselijk lichtaam heet? Ik ben in Japan geweest in een fabriek waar alles geautomatiseerd is. Is het niet wonderlijk (of juist logisch) dat elk productiestuk een cel heet? In elke cel wordt een ander instrument gemaakt. Is er meer vraag naar een specifiek instrument dan worden een aantal cellen omgebouwd of bijgebouwd zodat weer aan de vraag kan worden voldaan.

  Is dit ook wat jij bedoelt dat alles elkaars gelijke is? Dat alles in principe op dezelfde manier werkt? In een cel van ons lichaam (maar dan vele malen geavanceerder) alsook in zo'n fabriek? Ik heb op Youtube een animatie gezien hoe een cel en DNA kopiëren functioneert en het is werkelijk wonderlijk: http://www.youtube.com/watch?v=983lhh20rGY

  Voor jou gesneden koek Siegfried, het is immers je professie geweest. Ik ben zó benieuwd hoe dit zo is ontstaan. Misschien kom ik er achter als ik dood ben. Maar ik blijf onderzoeken.

  Eergisteren was ik op wikipedia aan het kijken hoe Hannibal Smith van the A-team ook alweer in het echt heette. Al bladerend zag ik dat 'Face', de knappe man uit de serie in 1982 (voor de serie werd opgenomen) ook aan kanker leed. Hij heeft het geheel alternatief gehandeld met een macrobiotisch dieet en is later genezen verklaard: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_Benedict

  Ik las ook wat over zuurstof dat toegediend kan worden onder hoge druk. Dat schijnt ook een enorm helend effect te hebben op het lichaam: http://www.news-medical.net/news/20110405/15618/Dutch.aspx

  Nippertien

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Mag ik beginnen onbescheiden te zijn en te zeggen dat ik bescheidenheid heb geleerd? Het respecteren van je medemensen, zoals Jezus binnen ging bij hoeren en tollenaars. Erachter komen hoe nietig je bent en of je er nou wel of niet bent op deze aardkloot, het geen kloten uitmaakt? Mijn ouders hebben mij met alle goede bedoelingen opgevoed met de erflast die zij meegekregen hebben. Ik probeer me daar steeds meer van los te maken en zelf uit te zoeken wat waarheid is.

  Ik frustreer me aan de maatregelen die door politici genomen worden om maar niet hun ego te krenken. Jezus was wijs en schonk totaal geen aandacht aan de politiek. Geef de keizer wat des keizers is zei hij kort en krachtig. Wel gaf hij aandacht aan zijn medemens. Misschien had Jezus geen ego, omdat hij schoon was van erflast? De Joden dachten in die tijd dat Jezus ze zou bevrijden van de Remeinen. Hij werd uitgekost toen hij aangaf dat hij gekomen is om zwakken en verloren mensen te helpen.

  Deze mensen zijn er nog maar sporadisch. De meesten vinden hun eigen leven belangrijker dan dat van anderen. En ze hebben inderdaad nooit genoeg, hoeveel ze ook hebben. Is het niet vreemd dat mensen altijd meer willen, vinden dat ze nooit ergens genoeg van hebben, behalve van hun eigen verstand?

  Een schuldgevoel doet aan knagen toen ik erachter kwam dat ik zelf ook een grote parasiet ben, dat ikzelf ook een kankercel ben in deze wereld. Ik ook graag liever aan mezelf denk dan aan een ander. Ik las pas dat de welvaart van één westerling ten koste gaat van de welvaart van 10 andere mensen. Ikzelf zorg er dus voor dat er 10 mensen onder de armoedegrens leven. Mijn kortzichtigheid belette mij dat in te zien. Ik dacht altijd: laat die mensen maar hard aan het werk gaan. MAar een ander die net zo hard werkt heeft veel minder luxe, de meesten hebben helemaal geen luxe. Putin van Rusland verwijtte de VS vandaag als een parasiet. Waarom verwijt de pot de ketel? http://www.hpdetijd.nl/2011-08-03/poetin-noemt-amerika-parasiet-voor-wereldeconomie

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ja volgens de Bijbel gaat het perfect, voorspelde gebeurtenissen komen stuk voor stuk uit. Ik kan het niet rijmen dat de God van de Bijbel Zichzelf rechtvaardig noemt en toch weet wat voor ellende de mensen te wachten staat. Kan het zo zijn dat wij de woorden niet meer zo interpreteren zoals ze bedoeld zijn? Als er al een god is, deze zich almachtig noemt. Maar wat is in deze context de definitie van almachtig? DE macht om alles te doen? Of machtiger dan wie dan ook? Een god die buiten deze dimensie van tijd leeft en daarom weet dat het uiteindelijk goed zal aflopen voor het goedaardige? De strijd die met het kwaad geleverd wordt zwaar is, maar een overwinning ophanden is. Kan deze god niet alle leed en kwaad voorkomen omdat het kwaad zo machtig is? Zoals de Bijbel het zegt dat alles weer zo perfect zal worden zoals het was? Was de wereld niet perfect en degenereren wij generatie op generatie? Is dit niet het tegengestelde van evolutie (alles wordt beter) zoals ons geleerd is? Is de evolutieleer ook niet net zo'n grote leugen?

  Sexuele uitspattingen zijn toch van alle tijden? Dat kenmerkt toch elke beschaving die ten einde loopt?

  Lineair denken is menseigen. Men denkt dat een economie altijd maar kan groeien. De economie laat zich niet manipuleren. Als het wordt uitgesteld dan gaat het later dubbel zo hard naar beneden, ook cyclisch zoals alles. Ik ben inderdaad in deze tijd bang om de verkeerde financiële beslissingen te maken. Ik merk wel dat ik steeds opener en onverschilliger wordt naarmate ik mee kennis op doe. Toch probeer ik naar buiten toe mijn angst te verdoezelen en zekerder over te komen dan dat ik werkelijk ben.

  Anst om dood te gaan. De farme industrie spint er garen bij. Angst om je bezittingen te verliezen. Hoe meer je bezit, hoe meer angst je hebt. De verzekering spint er garen bij. Angst dat je status/ego verlaagd wordt omdat familie of buren een groter huis of dikkere auto hebben. De bank spint er garen bij.

  Berusting lijkt me de meest verstandige stap. Rust vinden door je er bij neer te leggen. Ik kan het niet.

  Nippertien

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Nippertien
  Wat een ongehoorde lap tekst.
  Neem gemakshalve aan dat de tweede lap tekst ook van jou is.
  Where to begin?
  Inderdaad hebben we alles nagemaakt als pure materialisten. Het wachten is nog slechts dat robots de taak van de mens geheel overnemen.
  Dit is nu al voor 75% [haha]
  Over ziekte in het algemeen...
  Ziekte ben ik gaan zien als een reactie van de natuur in een pogen het natuurlijk evenwicht tussen mens en natuur te herstellen.
  Met andere woorden: IEDERE MEDISCHE INTERVENTIE BRENGT ONS DIEPER IN DE PROBLEMEN EN DIT IS NU MAAR AL TE DUIDELIJK ZICHTBAAR.
  Over alternatieve geneeskunde het volgende...
  Ik was bepaald geen alternatieve dokter, die met allerhande "natuurproducten" manipuleerde.
  Haha "haaienvinnen tegen kanker" en zo verdwijnt de haai.
  "Nieuw-Zeelandse oesters tegen rheuma en kanker" en weg zijn de oesters.
  Van vitamines kan men zeggen dat het de lichaamsfuncties ondersteunt met als gevolg dat de organen lui worden en dus steeds meer vitamines vragen om rechtop te blijven staan.{deed ik onderzoek naar}
  Neen.
  Ik gebruikte cellen om het lichaam te vitaliseren en dit heeft tot gevolg dat het lichaam sneller opgebrand is. Maar het houdt wel in dat men voor the time being wel gezonder is.
  Schreef hier een lijvig artikel over voor een Duits medisch tijdschrift over celtherapie "DAS LEBEN MEHR JAHREN ODER DIE JAHREN MEHR LEBEN SCHENKEN".

  Maar wat ik wel leerde waren zeer bijzondere manieren van diagnostiek, die 1000 keer meer konden laten zien dat de machines in de reguliere.

  Mijn laatste act in dit spel der energieën waren experimenten met magneetbanden om het hoofd in het weten dat denken linksom draaiende kille energie en weten rechtom draaiende warme energie is.
  Het eerste is gerelateerd aan het kille denken en het tweede aan [haha] berusting.
  Honderden magneetbanden heb ik gemaakt van simpel electriciteits-draad.
  Behandelde daar in Portugal zelfs een "onstelpbare maagbloeding" mee bij een zwerver die geen geld had voor het ziekenhuis.
  Maria kreeg zo'n band om rustig te worden voordat ze naar het "slachthuis" werd gebracht.
  Toen de buurman langs kwam verklaarde hij mij echt voor totaal geschift en dat terwijl zijn vrouw totaal gestressd met rugpijn op bed lag en om allerhande dokters riep.
  Ach Nippertien...
  Dat alles doet mij weinig meer, maar één ding is zeker: Er is meer tussen hemel en aarde dat wij denken.
  Overigens over die magneetbanden...
  Kijk maar eens naar de schilderijen waar geestelijken met allerhande tulbands op worden afgebeeld: ALLEMAAL RECHTOMDRAAIENDE MUTSEN.
  Of hier koperdraad in zat weet ik niet maar toeval is iets dat ons toeval door onwetendheid.

  Over GOD kan ik kort zijn.
  Staat veel over op de website.
  Het is de synoniem voor the entire cosmos.
  En zo kan God met open vizier zeggen dat "alles perfect gaat".

  Tenslotte...
  Evolutie en revolutie horen bij elkaar als dag en nacht of oorlog en vrede en/of haat en liefde.
  Hier in huis bezig ik vaak de kreet I LOVE YOU, BECAUSE I HATE YOU om daarmee aan te geven dat liefde niets meer is dan hebzucht.
  Mediteer daar maar eens over.
  Misschien ga je je dan ook afvragen waarom ik zo veel energie stop in een gecombineerde behandeling voor Maria met regulier en mijn vorm van alternatief.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dag Siegfried,

  Aan het einde van je blog en uitgebreid op je website, heb je het over het naderende einde wat eraan zit te komen. De Bijbel heeft het over de antichrist die de wereld zal regeren met sterke hand.

  Als veel voorspellingen uitkomen, bestaat er een kans dat deze voorspelling ook uitkomt. Momenteel ontbreekt er overal ter wereld leiderschap. Elke 'leider' vindt het dienen van zijn eigen ego belangrijker dan het dienen van zijn volk. Als hij maar herkozen wordt, positief de geschiedenisboeken in gaat en vooral tegen niemands zere been aanschoppen. Door deze bekrompen korte termijnstrategie viert corruptie en verkankering hoogtij.

  Het moment dat mensen dat steeds meer in gaan zien komt in rap tempo dichterbij. Men wil straks een politiek leider wiens ballen wél zijn ingedaald en daadkrachtig mensen zal kunnen overtuigen. Gezien de verre staat van verkankerisering (globalisering/ontbinding): snakt de wereld straks naar een ijzeren hand die een (schijn)oplossing biedt voor alle problemn? Iemand met dermate charisma dat mensen met hem dwepen? Zou dat de antichrist kunnen zijn waar de wereld het over heeft. Zal het een sterrenkind zijn?

  Heb je ook een mening over het getal 666? Dit getal wordt wel heel expliciet genoemd.

  Topopunt van verkankering: honderden miljarden vloeien naar Griekenland, terwijl met een schijntje van dit bedrag de hele Hoorn van Afrika gered kan worden (?!)

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wil je mij dommerik uitleggen waarom je kiest voor een gecombineerde behandeling voor Maria i.p.v. enkel alternatieve behandeling?

  Is dat omdat haat en liefde zo dicht bij elkaar liggen? Dat je het reguliere haat, maar door je erflast het ook niet los kan laten?

  Is dit hetzelfde als waar God in de Bijbel aangeeft dat hij het kwade haat, maar innig houdt van de mens? Terwijl de mens kwaad is? Hebzucht van God? Hij wil geëert worden door de mens, zoals het ego van de mens geëert wil worden voor zijn werk? De mens is geschapen naar het beeld van God, dus de mens kan ook niet liefdhebben zonder haat?

  Wil je me een handje helpen?

  Beide reacties overigens van Nippertien.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Jouw quote:
  Ziekte ben ik gaan zien als een reactie van de natuur in een pogen het natuurlijk evenwicht tussen mens en natuur te herstellen.
  Met andere woorden: IEDERE MEDISCHE INTERVENTIE BRENGT ONS DIEPER IN DE PROBLEMEN EN DIT IS NU MAAR AL TE DUIDELIJK ZICHTBAAR.

  Voor de economie geldt dus hetzelfde. Een recessie is de ziekte van een economie om weer in balans te komen. Hoe groter de voorspoed is geweest, hoe dieper de recessie. Net als bij ziekte denkt men dat een recessie het probleem is, maar de recessie is alleen de kuur. Het probleem ontstaat tijdens de welvaart. Net als het gebruik van drugs en alcohol, het nuchter worden is noodzakelijk om verder te kunnen. De lage rente is economische drugs (schulden maken) waar de economie nu dermate verslaafd aan is geraakt dat het niet meer zonder kan. De kanker is te laat ontdekt, de patiënt is ongeneeslijk ziek en zal sterven, wat men ook probeert.

  Zoals jij schrijft is elke menselijke, kunstmatige interventie bij het lichaam dat ziek is, een belemmering voor het natuurlijke herstelproces. Zo ook de economie. Wij hebben een hele flinke dip nodig om al die jaren van voorspoed en teren op de toekomst (schuld maken = verplichtingen vooruitschuiven) weer in balans te krijgen. Maar de mens is lineair denkend en wil alleen vooruit en daardoor wordt er van alle kanten kunstmatig gestimuleerd (medicijnen) om toch maar verder naar boven te gaan. Het probleem dat ontstaan is door schuld wordt opgelost door meer schulden te maken. Precies hetzelfde is een drugsverslaafde meer drugs geven omdat zijn drugs is uitgewerkt. Gevolg is uitputting/dood.

  Ik heb veel nagedacht over jou stelling dat alles cyclisch is en alles elkaars gelijke is. Scherts ik het voorbeeld goed hierboven, of bedoel je het anders?

  Nippertien

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Nippertien,
  Where to begin.
  Laat mij met vraag 2 beginnen: de gekozen therapie bij Maria.
  Kanker op zich is feitelijk een genetische malformatie en/of een defect in de genen op basis van erflast.Het is dus een ziekte van lichaam en geest. In eerste instantie behoeft dit niet tot een tumor te leiden, maar door veroudering als lichaam als geheel gaat het mis.
  De celtherapie [ in de volksmond verjongingskuur ] gebruikte ik 5 jaar en ken de goeie effecten ervan.
  Hoewel ik dit niet hard kan maken denk ik persoonlijk dat kankeren [en/of schoppen tegen je buitenwereld] het lichamelijk proces van tumor-vorming kan tegenhouden.
  Simpeler gezegd: Dan kan je als vogeltje zingen zoals je gebekt bent.
  In het groot is dit de giga-onrust in de wereld en de anarchistische houding van de jeugd.
  Wat dat betreft is "DE VRIJHEID VAN KAKELEN" [democratie geheten] wel een trucje om de "GEMEEN"SCHAP zo lang mogelijk bij elkaar te houden. Dit is de overlevingsdrift van een cultuur aan het einde zijner dagen.
  Dat is ook de reden dat het wetboek van strafrecht met de dag dikker wordt.
  Maar nu terug naar Maria.
  Natuurlijk is het uitmoorden van de bulk van de tumor zelf al een goed begin en ik ben me er terdege van bewust dat alle gifstoffen vele malen krachtiger zijn dan natuurlijk vormen van therapie.
  maar de bijwerkingen liegen er ook niet om.
  Uit de oudheid zijn voor allerhande menselijke kwalen uit de natuur trucjes gevonden. Neem bijvoorbeeld digitalis en/of het vingerhoedskruid voor hartklachten. Dit geldt ook voor kanker.
  Kanker zie ik als een pussende wond.Die moet je ook eerst verwijderen om daarna met antibiotica de restanten op te ruimen.
  Dat was ook de basis van het wereldcongres "From woundhealing to cancer".
  Mag ik het hierbij voor de simpelheid laten?

  Dan vraag 1
  De antichrist uit de Bijbel was Hitler, die de mensheid opjoeg om de kern van energie "de kernenergie te introduceren" als zijnde het begin van het einde.
  In het video-filmpje beschreef ik - misschien wel te simplistisch - hoe de verkankering van de wereld toen als gevolg van die grote niet meer te herstellen wond ons ahw. dwong om met een schuldenlast aan de wederopbouw te gaan beginnen.
  Die schulden moesten afbetaald worden en daarom moest de economie blijven groeien om "gezond te blijven". Dit is identiek aan kanker.
  Kanker is een defect die net als bij een wond leidt tot een poging tot wondgenezing en dat kost het lichaam energie.
  Dat mergelt het lichaam uit.
  Maar als je die wond laat bestaan [ werelds de schuldencrisis] zal de schuld alleen maar groeien.
  En dat betekent natuurlijk dat er een eind komt aan die noodzakelijke groei "om ogenschijnlijk gezond te blijven".
  Dat niemand dit wil zien is door "geld verblindt" en door de opgebouwde luxe kunnen we ook niet meer zonder.
  Maar dat betekent ook dat "alles wat we doen" geld moet opleveren. Dat is de "medische maffia", die alleen behandelt met patenteerbare stoffen.
  De dokter treft geen blaam, net als de militairen die vechten tegen vermeende vijanden die het steeds wankeler wordend systeem ondermijnen.
  Zij zijn gewoon gebrainwashd en doen als slaven wat er van hen gevraagd wordt.
  Maar lopen wij niet allemaal als slaven van een onzichtbare systeemdictatuur rond in een pogen te overleven?
  Het begint al in de schoolbanken en degenen die zich voor het systeem netjes gedragen krijgen een lintje voor hun verdiensten.
  Mooi woord hé "verdiensten".
  Als je erbij nadenkt hoe het woord zuiver zou blijven tot het einde der dagen en je gaat hiernaar op zoek dan kan je een nieuwe vanDale woordenboek schrijven.
  Maar dat gebeurt niet, omdat we niet meer weten wat we zeggen.

  En tenslotte...
  De dood eindigt individueel en collectie altijd met een doodsstrijd.
  De dreigende val van de Euro nu ziet er dan ook heel beangstigend uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Dank je Siegfried, ik ben weer wat inzichten rijker.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Door mijn speurtocht over hoe verder met de mishandelingen van Maria, kwam ik weer terug in de wereld van alternatieve kankertherapie en kreeg via een collega de volgende briefing toegestuurd.

  Gc-MAF injecties geneest 100% deelnemende kankerpatienten (40) en is genezende aanpak voor kanker
  Wekelijkse injecties met Gc-MAF een vitamine D verbindend eiwit werken zeer effectief (100% genezing bij totaal 40 kankerpatienten na resp. 4 tot 7 jaar) als vernietiging en bescherming tegen terugkeer van prostaatkanker, borstkanker en darmkanker blijkt uit drie los van elkaar staande studies. Is dit de genezende behandeling van kanker? In ieder geval zeer veelbelovend.


  Het Gc-MAF, een vitamine D bindend glyco-protein (een molecule met een glucose - suiker - en eiwit component) werkt 100% effectief in het volledig vernietigen van kankercellen binnen een jaar maximaal en de kanker komt jaren later zelfs niet meer terug als dit wekelijks wordt gegeven al of niet na operatieve ingreep bij verschillende vormen van kanker. Dat blijkt uit een aantal studies recent uitgevoerd door Japanse onderzoekers bij respectievelijk prostaatkanker, borstkanker en darmkanker.

  Het hele verhaal is te lezen op:
  http://www.gcmaf.eu/info/index.php?option=com_content&view=article&id=26:gc-maf-injecties-geneest-100-deelnemende-kankerpatienten

  Of wij hiermee in zee gaan laat ik nog weten.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Dag Siegfried,

  vandaag kwam ik op je blog en ik heb de verschillende artikelen met veel interesse gelezen. Ten eerste wil ik jou en Maria heel veel sterkte toewensen want wie met kanker in aanraking komt heeft veel moed en doorzettingsvermogen nodig.

  Je kritiek op de huidige situatie in de medische wereld is helemaal terecht. Helaas kan ik wegens gebrek aan medische kunde geen enkele zinnige bijdrage geven, maar mijn ervaring is dat de huidige artsen geen antwoord hebben op kanker en wegens economische belangen heeft de medische wetenschap daar ook weinig behoefte aan.

  Het is dus alleen maar aan te bevelen ook verder te kijken in de wereld. Regulier en alternatief omdat ik geloof in deze combinatie, wetenschap gecombineerd met gezond verstand. Maar ook geloof ik in het loslaten wat niet te veranderen valt en vergeving van deze menselijke ontoereikenheid.

  Wat betreft de onheilstijdingen genoemd in je blog treft mij het gebrek aan geloof in de liefde en in het goede. Vergeet niet dat het licht altijd sterker zal zijn dan het duister...

  Volgens Mattheüs 7:7-8 zegt: 'Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden

  En met gezond verstand wat ik mijn kind vertel als ze bang is: als je een huisje hebt in een donker, donker woud en je doet 's avonds een lampje aan, dan zal het licht door de ramen naar buiten stralen en als je de deur openzet zal het licht naar buiten vallen. Daar waar licht is kan het duister nooit binnenkomen...

  Laten we dus hopen dat de onheilstijdingen slechts een waarschuwing zijn voor wat er kan gebeuren als we onze vrije wil niet gebruiken. Want je zei het zelf al: "God overzag zijn Schepping, zag dat het goed was en hij liet ze."
  Want mensen hebben te allen tijden een keus voor goed of slecht.

  Nogmaals veel sterkte en ik blijf lezen!

  Miranda

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Leuk Miranda dat je hier binnen komt wandelen.
  Laat mij voor alle duidelijkheid zeggen dat kanker geen ziekte is, maar een poging van het lichaam om te overleven ondanks een genetisch defect.
  Dit genetisch defect leidt bij de meesten niet direct na de geboorte tot een woekering van cellen, maar pas als het lichaam de eerste tekenen van veroudering toont.
  Het is net als een wond -die als het lichaam niet de kracht heeft om het te genezen - gaat pussen.
  Je kan daar dan wel allerhande "antibiotica" op los laten, maar dit tast dan weer de zo nodige darmbacterien aan en verzwakt het lichaam nog meer.
  Dat is de huidige geneeskunde en spekt daarmee de kas enorm. Dit noem ik maffia-praktijken en in de wereld heet dit geneesKUNDE.
  Zo groeide de medische maffia uit tot het meest winstgevend bedrijf ter wereld [ misschien op Apple na ].

  Je kunt je dan wel vastklampen aan Mattheus, maar in Openbaringen -geloof ik - staat wel duidelijk dat wij aan het einde der tijden de waarheid zullen hervinden en dat het rauw op de maag zal liggen.
  En over de laatste zinsnede ...
  Alles gaat zoals gepland en dus goed.
  Alleen voor ons mensen is het de hel.
  Sorry, maar ik heb de wereld niet gemaakt.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Beste Siegfried,

  Is kanker een welvaartsziekte of toch een genetische afwijking zoals jij aangeeft of moeten we de oorzaak toch een bacteriologisch zoeken? Of ligt het toch allemaal spiritueler en moeten we de schuld bij onszelf zoeken? Als ik het wist zou ik het zeggen. Maar ik weet dat als je eenmaal kanker hebt, de oorzaak er weinig toe doet. De vraag is niet hoe je er aan komt, maar hoe je er van af komt.

  De hedendaagse weg die veel kankerpatiënten moeten ondergaan is in elk geval moeilijk en vaak mensonterend. Uitvoerige onderzoeken, inwendig, uitwendig, operaties, verminkingen, vergiftigingen, bestralingen, hitte en wat er ondertussen al niet nog meer is uitgedacht.

  En in onze westerse samenleving zijn wij gericht op het technische gedeelte van de ziekte. Hoe krijgen wij het apparaat lichaam weer goed functionerend. Maar het menselijke en emotionele aspect wordt vaak terzijde geschoven terwijl ons verstand en onze ziel toch duidelijk aangeven dat ons lichaam geen machine is, maar een zelfstandig levend organisme waar we met respect en mededogen moeten omgaan.

  De parallellen die je trekt met kanker en onze samenleving zijn treffend. Echter het doemdenken dat er niets meer te redden valt en dat voor ons mensen slechts de hel nog volgt ben ik niet met je eens. Jij hebt de wereld niet gemaakt zeg je, maar uiteindelijk maak je wel je eigen wereld.

  Wat kanker ook is, het hoeft niet direct iets slechts te zijn. Bij de geboorte hebben we allemaal de belofte van het sterven gekregen. Kanker heeft slechts een boodschap van onze Magere Hein waarin hij je herinnerd aan deze afspraak. Een mens kan daarvoor vluchten, maar misschien is het beter deze boodschap aan te nemen en ons gezegend te voelen dat wij een herinnering mochten ontvangen. Het is voor de Dood immers net zo makkelijk je zonder waarschuwing uit het leven te rukken?

  Kanker laat je bewust worden van het leven. Kanker laat je inzien wat echt belangrijk is. En dat zijn vaak de meest basale dingen.

  Na de diagnose kanker begint het grote afscheidnemen. Van zorgeloosheid, van vrijheid, van schoonheid en vaak van zelfstandigheid. Weelde en comfort zijn dingen waar je niets meer om gaat geven, veiligheid en rust worden zo relatief. Simpele dingen als ademhalen, eten, slikken, praten, stoelgang, slapen en pijn worden de belangrijkste factoren die je dagen gaan bepalen.
  En op je sterfbed, als je al die dingen hebt moeten loslaten, vind je uiteindelijk nog maar één ding echt belangrijk: dat je allerliefsten weten hoeveel jij ze liefhebt. En je wilt ze vaak meegeven dat het leven in al zijn eenvoud het mooist is.

  En zo zal het ook in onze wereld en met onze economie gaan. Afscheid nemen van dingen die uiteindelijk helemaal niet belangrijk zijn. Wat is een economie behalve een manier om geld te beheren? En geld is slechts een ruilmiddel. Het wordt makkelijk vervangen door goud en daarna nog makkelijker vervangen door appels en peren.
  En als alle rust en veiligheid wordt weggevaagd in de wereld is er nog maar één ding belangrijk, de liefde die je voelt voor je allerliefsten. En uit die onbaatzuchtige liefde zul je desnoods jezelf en je leven opofferen om weer een wereld op te bouwen.

  Een cyclisch proces inderdaad.

  De essentie van het leven is dat het nooit een status-quo zal zijn. De uitdaging van het mens-zijn is de vaardigheid te leren van het leven. Wie oprecht liefheeft en zorg draagt voor een ieder in zijn eigen wereld zal altijd met een gelukkig hart leven, onder welke moeilijke omstandigheden hij ook moet leven. En na zijn dood zal die liefde weer kracht geven aan de achterblijvers…

  Een cyclisch proces inderdaad.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Miranda,
  Ik vind het schattig verhaal over "liefde overwint alles".
  Waarschijnlijk houdt je veel van sprookjes waar het altijd eind goed al goed gaat.
  Het spijt me, maar voor zulke verhaaltjes ben je hier verkeerd.
  Normaal zou ik het direct verwijderd hebben, maar je bent hier net.

  Kanker is een genetische degeneratie en/of een genetisch defect en houdt direct verband met verkankering van de wereldeconomie en met de mensenplaag.
  Als ik het mag zeggen...
  Je lijdt aan verachting van de realiteit.

  Mijn visie over de nabije toekomst is een visie die niet van mij is, maar al zo'n 5200 jaar oud is.
  Destijds was het natuurlijk nog geen reden om je zorgen te maken en zo kwam dit weten de geschiedenis in als "er komt nog licht in de duisternis".
  Ik zou eerst maar wat meer lezen op de website.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Beste Siegfried,

  misschien moet ik me inderdaad verontschuldigen voor mijn naïeve insteek. Zalig zijn de onwetenden nietwaar? Maar ik doe mijn best.
  Zoals je had aangeraden ben ik natuurlijk meer gaan lezen haha... Maar het valt niet mee 30 jaar studie te bevatten!

  Je website is zelfs zo veelomvattend dat ik af en toe compleet verdwaal... dus ik hoop dat je me af en toe bij de hand wilt nemen en me een richting op wilt wijzen.

  En ik begin dus maar een beetje bij het begin om ergens te beginnen...

  De omschrijving van de zwangerschapcycli van mens naar moederaarde tot kosmos vond ik fascinerend.

  Maar je betoog eindigt bij de het gevecht dat moeder en kind hebben moeten leveren. Ik mis een inzicht in de uiteindelijke schepping die wordt gedaan.

  In het aardse bestaan laat een (zoogdier)moeder het kind/jong meestal niet alleen. En ook Moederaarde draagt er zorg voor dat ieder levend schepsel zich kan voeden of gevoed kan worden.
  Hoe dat kosmisch dan werkt heb ik geen idee, maar zou die cycli dan ook niet overeenkomen? Zou het ook niet 'verzorgd' worden?

  Ik wil maar samenvatten dat een zwangerschap meestal niet direct tot vernietiging leidt, maar eerst tot koestering en verzorging (= misschien liefde?).
  Dus als de Bijbel begint met het verhaal van schepping van alles, waarom zou het dan onvermijdelijk moeten eindigen in rampspoed alleen omdat het er geschreven staat?

  Laat niet alles om ons heen ons zien dat het juist niet zo is? Dat wij mensheid/wereld/sterrenstelsel (zoals een kind) erop kunnen vertrouwen dat er voor ons gezorgd zal worden?

  Met hoogachting,
  Miranda

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Haha Miranda,
  Wat moet ik met hoogachting in een wereld die mij veracht?
  Daar komt nog bij dat ik dommer ben dan de ezel van Jesus, want ik deed niets mer dan iets zoeken wat al tot in de finesses geweten is.
  De evolutie is niets meer dan een waarborg dat het leven oneindig doorgaat.
  En geldt dat kleinmenselijk ook niet zodanig?
  Na de Big Bang en Big Crunch [Stephan Hawking] komt uit het zwarte gat het nieuwe leven tevoorschijn dat zich net als in de zwangerschap heel geleidelijk ontwikkelt.

  Het gevecht tussen moeder en kind is louter omdat het verschillende wezens zijn, die net als bij orgaantransplantatie afstotings-reacties vertonen.

  Inderdaad droeg Moeder Aarde goed zorg voor de voeding van Haar kinderen, maar wij creëren nu met onze genetische manipulatie een valse voedingsketen en dit tast de perfectie wel aan.

  En dan tenslotte...
  Ik weet niet of je kinderen hebt gebaard, maar het is haast 100% zeker dat jij je kind verachtte door de placenta niet op te eten.
  De vroegere natuurvolkeren deden dit nog wel, maar geleidelijk dacht men dat wij wijsneuzen hetwel beter wisten.
  Noem je dat moederlijke zorg?
  Sorry, maar ik niet!
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Beste Siegfried,

  Je geeft aan dat het gevecht tussen moeder en kind gezien moeten worden als afstotingsreacties zoals bij orgaantransplantaties. Maar bij een orgaantransplantatie praten we over sterven. Waarbij afstoting meestal tot de dood zal leiden van lichaam en orgaan.

  Bij een normale geboorte zijn meestal moeder en kind gezond en hebben geen moeite om te overleven als de omstandigheden goed zijn. Er is dan een nieuw leven (mens, dier, ster, sterrenstelsel) gecreëerd.

  Dus die vergelijking zie ik nu niet.

  Het niet-eten van de placenta is volgens mij slechts maatschappelijk opgedrongen door het door jou zo verfoeide denken... Natuurvolken hanteren dit gebruik nog steeds daar geboortes bij natuurvolken nog steeds een aangelegenheid is waarbij de man meestal wordt geweerd of slechts als toeschouwer wordt geaccepteerd.

  In onze maatschappij is een bevalling ondertussen zover aan ratio onderworpen dat het zgn. moedergevoel in elk opzicht wordt genegeerd of belachelijk gemaakt.

  Zo wordt momenteel ook veel druk op vrouwen (en mannen) uitgeoefend om te voorkomen dat baby's borstvoeding krijgen. Gelukkig zijn er genoeg vrouwen die daar nog steeds hun eigen weg in proberen te zoeken. En misschien zouden we dat bij de placenta ook moeten doen...

  Bovendien zijn er ook diverse pogingen om bevallingen zodanig te reguleren dat een vrouw op afspraak kan bevallen. Het liefst aan een machine tussen 8 en 5...

  Wat betreft de valse voedselketen ga ik helemaal met je mee, maar er komen steeds meer mensen die aangeven de ingeslagen richting te willen verlaten? Omdat we ons steeds bewuster worden van het feit dat het allemaal samenhangt?

  Maar is dat ook niet de ontwikkeling van het leven? Er komt een tijd dat moeder(dier) duidelijk maakt dat het kind/jong zelfstandig moet gaan worden. Maar gelukkig gebeurt dat niet door het kind/jong te vernietigen..

  Miranda

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Miranda,
  I quit.
  Houdt je sprookje vast en gij zult overleven.
  sorry.
  I like to die in this cancerous world of Ego-lovers.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ach wat jammer!
  Ik heb me vermaakt dus bedankt voor je tijd.

  Miranda

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Dit is een e-mailtje van speurneus Fons over een medisch wetenschapper, die de bioritmiek van het lichaam opnieuw heeft uitgevonden en waar nu in de medische wereld gebruik van wordt gemaakt om kankerpatienten bioritmisch te vergiftigen.

  Siegfried,
  Had jij gister de aflevering van Labyrinth nog gezien.?
  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1241292

  ver-assend hoe nu ook de commerciele geneeskunde haar toevlucht gaat zoeken
  in 'het pentagram des levens'en onze bioritmische klok.
  Leuk om dte zien, wat jij al jaaaaaren zegt...dat wij door het verdrijven
  van de duisternis ons eigen ziektecoincidence hebben verhoogt ha ha .
  Dit is een logaritmische versnelling geworden omdat de motor steeds harder
  moet werken om 'vooruit' te gaan waardoor we gezondheidstechnisch natuurlijk steeds harder achteruit gaan...
  Doe een stapje naar voren en twee stapjes terug om nog maar even carnavalesk te blijven ....interessant "maar de boot is lek en hozen helpt maar ff"
  groet
  de stille

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Werkt bovenstaande link niet dan daze proberen...je kan de klok erop gelijk zetten...!

  http://tvblik.nl/labyrint/de-biologische-klok

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Hoe anoniem je ook bent...
  Ik heb een reactie op deze medische nonsens-uitzending geplaatst.
  Niet dat het iets zal uithalen, want de geschiedenis is immers al geschreven toen jij en ik nog in de anonimiteit van het zijn waren.
  Haha
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Ja ha dat zei ik toch al....."Je kan de klok er op gelijk zetten"

  "kan soms zo om mezelf lachen" als anonimius...

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Goed...
  Laat mij terugkeren naar dit onderwerp, waar ik o.a. vertelde over mijn research van traumatisch hersenoedeem dat nu meer dan ooit in de belangstelling kwam te staan door het ski-ongeval van prins Friso.
  Dat het artikel überhaupt de weg naar publicatie vond heb ik te danken aan "the worldpresident of aneasthesia" Peter Safars waar ik destijds een week op bezoek was geweest.
  Ik zeg dit met een lach en een traan, omdat deze behandelingsmethode NOOIT verder kwam dan publicatie, omdat het hier om niet patenteerbare lichaamseigen enzymen handelt.
  De vraag is nu natuurlijk of Friso een beter lot beschoren zou zijn geweest, nadat hij - naar zeggen - zo'n half uur verstoten is geweest van zuurstof.
  Daarnaast weet ik natuurlijk niet of hij deze week in koeling en coma te zijn geweest andere medicatie heeft gehad.
  Zo ja, dan is het meest waarschijnlijk dat hij corticosteroiden heeft gehad, die normaal bij hersenletsel worden gegeven en cynisch genoeg de antagonist van hyaluronidase is.
  Daarnaast is het mogelijk dat hij stamceltherapie heeft gehad en zo niet dan zal hij -als het ooit nog tot revalidatie komt [ik hoop het niet voor hem] - haast zeker hiermee behandeld gaan worden.
  Maar dat is dan wel "de kat op het spek binden"zijn en/of "mosterd na de maaltijd".
  Ach...
  De Koninklijke Maatschappij der Genees"kunst" is immers niet anders dan "mosterd na de maaltijd" spelen, nu de biologische klok wordt ingezet om kankercellen precies op het goede moment te vermoorden ... volgens de TV-uitzending van deze week!
  Lichaam en geest ...
  De verkankering van de geest van leven die de cybernetica van ons leven in een grotere cyclus van de biologische klok nu beheerst...
  Ik hoop niet dat de HH medici dit gaan doorkrijgen, want dan zullen wij als Westerlingen toch als kankergezwel der mensheid als eersten voor chemotherapie en bestraling in aanmerking moeten komen.
  Haha...
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen