Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zondag 24 juli 2011

Aan het einde der dagen zal alles in stroomversnelling gaan en ...”het zal rauw op de maag liggen”, want de verkankering van de geest is overal.

Alsof het lot het heeft bepaald werd ik  weer teruggefloten naar het bolwerk “De medische wereld” om daar de gekte nog een keer mee te maken van mijn veroordeling tot monddode tot aan het einde onzer dagen.
Dat mijn levensmaatje en “sprookjes-koningin” Maria hier de spil in bleek te worden, had ik nooit kunnen bedenken.
Maar achteraf ...
Vanmorgen aan de keukentafel vroeg Maria mij “Heb ik mijn kanker aan mijzelf te wijten”?
Wat kon ik meer zeggen dan “JA”?
Het klinkt in deze tijd van elkaar AIDSEN - lief doen voor elkaar om lief gevonden te worden - te cynisch voor woorden, maar helaas is dit zeker ten dele waar.
Het Ego is tot zulke hoogte gestegen, dat wij nog louter de vijand in onze naaste kunnen zien en graag het heft GOED in eigen hand nemen.
Zo schold Maria veelvuldig op alle kwaad dat ons via het medium TV onze huiskamer binnen kwam, terwijl ik alleen nog maar kon mompelen “Volgens mij gaat alles goed ook al ziet het er zo verschrikkelijk uit”.
Dat dit veelvuldig tot harde botsingen leidde in “Huize Holy Shit” moge niemand verbazen.
En zoals positief denken ons energie geeft om te leven, zo mergelt boosheid ons tot het bot uit.
Dat kankeren daarmee kanker veroorzaakt als uiting van chronische uitmergeling moge U niet vreemd overkomen.
En zo kwamen we samen weer in de dokterswereld terecht, waar wij “liefdevol castrerend” werden voorgelicht over de kanker, die als ware vijand behandeld moest worden met middelen die in niets verschillen van de wapen-industrie: te weten...
Chemische wapenen, kern-energie en het mutilerend mes en/of het geweer , maar wel alvorens eerst te proberen de kwade genius trachten te verpletteren met mammografie en puncties in het hart van de vijand om...
Men noemt dit diagnostiek - gelijk de Amerikanen nu in Afghanistan proberen , maar feitelijk niets meer is dan het kwaad te laten uitzaaien door een “verdeel en heers politiek”.
Bij een second opinion bleek deze policy de huidige stand van de medische maffia te zijn en waarvan mijn bloed haast karnemelk werd.
Dat mijn “oudbollige” preventie om uitzaaiingen door het mutilerend mes te voorkomen werd weggehoond verbaasde mij geenszins, want men mag die wereld van “weldoeners” immers niet wijzen op andere zienswijzen.

Dit bracht ons in eerste instantie naar Zuurzak als zijnde een natuurmiddel dat volgens velen 10.000 keer sterker werkt dan chemotherapie.
En via deze informatie kwamen wij in aanraking met een Belg  - Philippe - die zich als scheikundige en genietend van een welverdiend vervroegd pensioen in Indonesie had gevestigd, nadat hij bij “de Belgische Politie is Uw beste vriend” de achterkant van het gelijk had mogen zien.
Hij schreef hier onder andere over...
Dag Siegfried
Ik voel dat het klikt tussen ons. Ik was namelijk hoofdinspecteur bij
de Gerechtelijke Politie. En ik kan ook dus ook een paar boeken
schrijven over de intriges, kapot maken van mensen, mafia, regeringen,
kortom het machiavellisme van de Staat. Hoe dikwijls werden wij niet
terug gefloten omdat we te ver gingen in bepaalde onderzoeken, zoals
dat met de wapensmokkel naar Odessa, gecombineerd met een smokkel
vanuit Nigeria van 80 ton ivoor. En het onderzoek naar de goudwinkels
van de Russen in de Antwerpse stationsbuurt. Probeer maar eens te
weten te komen in welke firma’s de leden van het koningshuis zetelen.
En dan die jaloezie tussen collega’s, het niet kunnen verdragen dat
men een zaak heeft kunnen oplossen. Ik heb ook eventjes in die Dutroux
zaak gewerkt, wat daar een schoolvoorbeeld van is. Ik word misselijk
als ik eraan terug denk.
Daarom heb ik, bij de eenmaking van de politiediensten mijn kans
gezien en pensioen aangevraagd omdat ik lijd aan Bechterew. De
Rijkswacht was maar al te blij en na 4 jaar thuis met 100 % wedde,
eventjes naar Brussel en klaar was kees. Ik was toen 42. Nu ben ik een
gelukkig man en dank God dat hij me die Bechterew gaf.
Ik heb dus ook wel al gehoord over de farmacie-maffia en inderdaad,
sirsak kan niet gepatenteerd worden, bijgevolg kan de Staat er ook
niks aan verdienen wat dus de verklaring is waarom zoveel meer mensen
aan kanker moeten sterven.

Moet ik nu lachen of huilen?
Moest ik mijn doktersjas weer even aantrekken en hem vertellen over de verboden celtherapie van Niehans in verband met zijn hartkwalen en/of over de kanker gaan vertellen als zijnde een cel met meerdere functies als teken van “overlevingsdrift van het lichaam” ten gevolge van “een erflastig genetisch defect” is?
Hoe kon ik hem  als scheikundige een en ander beter vertellen dan hem mijn website voor te leggen, gelijk ik dit ook deed naar de “second opinion oncoloog’, die zo graag met mij fundamentele research wilde gaan doen over preventie van uitzaaiingen tijdens de operatie?
Zou ik daarmee “het vertrouwen verliezen” van iemand die ik om raad vroeg?
“Is angst niet de slechtste raadgever” en”duurt eerlijkheid niet het langst”?
Dus schreef ik hem in pennestreek mijn bizarre leven en gaf hem de website door en kreeg als antwoord...
Hoi Siegfried,
zopas je mail gelezen en die is eigenlijk een hele boterham. Straks
komt er bezoek en ik heb niet de tijd om dat allemaal over mijn hart
op te zoeken en er eens over na te denken.
Maar toch ben ik even naar je website geweest en wat ik daar las liet
me bijna van mijn stoel vallen omdat ik al sinds mijn 20 ste beweer
dat alles terzelfder tijd gebeurt.
Toen was ik heel erg gefascineerd in helderziendheid en zocht een
verklaring voor dat fenomeen. Ik was toen een grote fan van prof.
Tenhaeff en heb al zijn boeken gelezen. Plato (spijtig genoeg tot op
heden nog geen enkel werk van hem onder ogen gehad) waarvan ik gehoord
had dat hij beweerde dat wij in parallelle werelden leven, of dat die
er tenminste zijn deed me beseffen dat we niet in toekomst of verleden
en zelfs heden kunnen kijken, tenzij er geen toekomst, heden en
verleden is.
Met het verschijnen van het boek van S. Hawking, “a brief history of
time” zag ik bevestiging omdat hij me met zijn boek op een eenvoudige
manier uitlegde en bewees dat tijd niet bestaat. Het is dat verhaal
met die zwarte gaten en zo.
Wat dit nu impliceert is te groot voor me geworden en ik heb daar een
beetje afstand van genomen. Op mijn moeder zaligers advies omdat ik me
teveel in mezelf keerde.
Maar telkens wanneer ik een rustig moment ken, kan ik niet nalaten
verbanden te proberen leggen, zoals “waar halen virussen hun
intelligentie vandaan”, of “waarom geloven mensen in een God”. Ik zou
nog 20 bladzijden moeten schrijven om uit te leggen dat wel eens
allemaal met de factor tijd te maken kan hebben.
Wat je nu bedoeld met dat alle cycli in het universum elkaars gelijke
zijn, begrijp ik nog niet. Maar ik heb je site ook nog niet gelezen en
zal dat eens eerst doen.
Van de aankomende apocalyps lig ik niet echt wakker, maar vind wat
Bruce Bueno de Mesquita met zijn formule berekend heeft toch wel iets
om over na te denken.
Nu allemaal veel te veel om over uit te wijden, maar wat je geschreven
hebt wil ik echt wel eens uitpluizen. Ik zal de Bijbel en Koran en
Tora dan eens moeten uitlezen. Ook weer een studie op zich, want ik
was begonnen met een, uit het Aramees vertaalde, Bijbel en daar sprak
men al in het begin over Goden (meervoud en niet de Drievuldigheid).
Ik heb dus nog werk voor de boeg om je te kunnen volgen. Alvast
bedankt dat je met me daarover wil schrijven en dat ik “gebruik” mag
maken van je medische kennis.
Vele groetjes uit de Pacific,

Is de tijd rijp voor openheid van zaken aangebroken en gaan we inzien dat het einde nadert?

Als reactie op zijn schrijven vervolgde ik met een lach...
Hoi Phillippe,
Ik vrees dus dat ik je tot aan het jaar van de "waarheid" en/of Bijbels "de dag des oordeels" niet meer te spreken krijg.
Als je nu begint met mijn krabbeltje op de website over de laatste ademtocht en je zeg dat alle informatie die je leest vanuit mijn stamboom kwam op Bijbels beschreven "gezette tijden" [ inclusief de bijbel zelf, die in nooit heb ingezien] val je misschien helemaal van je stoel.
Mijn grootvader was brainresearcher en grondlegger van de artificiele denkmachine.
En daarnaast was hij de vriend van Einstein, die in eenzaamheid gestorven is...
Dan kan je misschien ook begrijpen dat ik - om de puzzel te leggen - 15 jaar eenzame opsluiting nodig had om de puzzel te leggen.
Hahaha het lot ligt bij de conceptie al vast en ik werd dus een moderne monnik en liep mijn leven terug tot aan de Maya's, die de kosmische klok tot in perfectie hadden weten te reconstueren.

Het zat dus gewoon in mijn genen.
Het stomste is dat een paragnost dit al in de 70-er jaren had voorzegd en gelukkig lachte ik dit weg als koffiedik-kijkerij.
Ik was dus in mijn vorige levens ook een monnik en misschien wel sterrenwichelaar.

Mijn laatste contact met mijn verleden was een indringende droom, waarin me verteld werd dat de tijd rijp was voor "openbaring".
Die hele wijsheid "over de zin van evolutie voor kosmisch welzijn" moest geheim gehouden worden, omdat wij er anders al lang de brui aan hadden gegeven.
Dat is ook de reden dat ik verketterd werd, maar net niet op de brandstapel terecht kwam.
Stephan Hawking werd bij de Paus geroepen, omdat hij te vroeg was en verdween tijdelijk in "New Age" ideeën.
Ik had er ook nooit één letter van naar buiten gebracht als ik niet meekreeg dat evolutie van leven op planeten essentieeel is voor oneindig bewegen van de kosmos.

Inderdaad kunnen wij niet in realiteiten denken, omdat denken twee concepten kent : goed of kwaad. En de waarheid ligt daarin in het midden. Dit heet mediteren en/of het midden eren.
Dat we daar ook de gekte zelf van maakten is logisch ... als men weet.
De monniken van weleer werden ook niet voor niets massaal vermoord, want aan de waarheid kleeft geen macht en geld en is nooit manipuleerbaar.
En dat druist tegen alle menselijke normen en waarden in.

Over helderziendheid kan ik nog wel het één en ander kwijt, maar hier laat ik het voorlopig maar effe bij.
Zal deze email-wisseling - if you don't mind - op het blogje zetten evenals een verdomd leuke mail die ik vanmorgen van iemand anders ontving over zuurzak.
Want het is jammer als dit alles binnenkamers blijft.
Siegfried.

Is dit voldoende stof om op te kunnen reageren?
Zijn er mensen in de zaal die denken te weten wie helderzienden zijn?
Ik nodig U graag uit, want ...
In het land der blinden “gelovers”blijven we allen ziende blind.

15 opmerkingen:

 1. Hallo deelgenoten van het leven,

  Mijn helderziendheid wordt met de dag minder troebel, heb ik mijn bril gepoetst of
  zit alles tussen de oren?
  Ik heb psychisch veel baat bij onverschilligheid met name door het gevoel dat het goed gaat wat er ook gebeurd en wat voor persoonlijke (on)gemakken er bij komen kijken.

  ik zie wel wat er gebeurd..

  Zoals eerder geschreven: ieder huisje heeft zijn kruisje, iedere ridder zijn kruistocht.

  Ik hoop dat ik nog onverschilliger wordt want dat maakt voor mij het zien een stuk helderder..

  Ik heb vertrouwen in jullie victorie tegen de keizer!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Trix,
  Ik heb geworsteld met "Zal ik het verwijderen of zal ik je nonsens laten staan".
  Ik snap tot op heden ook niet wat je hier als "struisvogel met de kop in het zand" doet.
  Maar anderzijds ben je wel het prototype van de "omhoog gevallen Nederiglander", die echt alleen voor zichzelf leeft.

  Zijn er in dit "illustere gezelschap" mensen die net als Trix mijn woorden "Het is wat het is" en/of "Alles gaat goed zoals het gaat" ook "laissez fair" of "laat de boeren maar dorsen" zijn gaan leven?
  Zo ja...
  Dan heb ik mijn doel wel goed voorbij geschoten.
  Jammer!!!
  Maar met helderziendheid heeft dit niets te maken.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bij deze een ver-HEL-derdering ,
  Met het "laten gaan" bedoel ik "voor mij" het druk maken om het systeem waarom autos nog niet op water rijden, waarom er nog vaccinaties zijn, farmaceutische mensen zwendel, waarom er nog wapenfabrikanten bestaan etc etc waarom mensen haast hebben?.

  Ergernis en gepieker, meer is het niet geworden. Wat je terecht schrijft, zalig zijn zij arm van geest, daar wil ik met mijn bewuste onverschilligheid naar toe.. Misschien heb je je doel wel bereikt.

  Als ik mijn leven over zou mogen doen, met de wetenschap van te voren geordend in de braincomputer, zou ik er voor gaan!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoi Siegfried,

  Hoe graag ik misschien had willen roepen: Alles gaat goed zoals het gaat....helaas...zo beleef ik het niet en volgens mij is dat ook niet mogelijk vanwege onze erflast.

  Ik denk af en toe wel eens; ik zie wel wat er gebeurd, maar ik weet ook dat zodra er IETS gebeurd, er gelijk actie wordt ondernomen...uit angst, en als ik het zelf niet doe, wordt ik wel gedwongen door een naaste.

  Dan de helderzienden, wie ze zijn ?
  Ik meen zowiezo de 3 wegbegeleiders die zonder erflast opgeleid werden om de volgende 2000 jaar te kunnen overzien.
  En dan de enkelingen die door depressie/regressie inzicht kregen in het verre verleden, waardoor men weer de toekomst kon zien...

  Wat wij nu helderzienden noemen zijn volgens mij mensen die "oude zielen" kunnen waarnemen in iemands aura, maar het schijnt dat ook zij deze "gave" verloren omtrent het jaar 2000.

  Ook bizar om te zien dat het woord helderziendheid begint met het woord HEL.
  Want dat moet het in mijn beleving ook zijn als je dingen ziet die anderen niet zien en deze achteraf ook nog uitkomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Armand,
  Natuurlijk gaat het allemaal menselijk en natuurlijk gezien hartstikke fout.
  En als het individueel fout gaat, gaan we konkelen met de waarheid.
  Dus gewoon ordinair liegen.
  En aangezien alles zo groot zo klein is liegen we alles bij elkaar: al was het alleen maar om de moed erin te houden.
  Een leugentje om bestwil noemen we dit toch?!

  Persoonlijk kan ik absoluut je mening niet delen dat de 7 [niet 3 ] wegbegeleiders helderzienden waren.
  Ik zou haast zeggen : Integendeel.
  Iemand met een lege denkcomputer kan je toch alles wijs maken?

  En die enkeling die door depressie/regressie inzicht kregen ...
  Je bedoelt zeker zoals die idioot van een Bok.
  Ik denk dat velen denken dat als je maar een diepe depressie en regressie krijgt je in het verleden kan zien.
  Maar ligt het verleden niet spiegelbeeldig vast in de erflast?
  Dan zie je toch alleen alle geleden ellende of visa versa in een ander licht!?
  Natuurlijk kan ik me ook niet echt voorstellen dat mijn voorvaderen het waren die het volk "belazerden" waar ze zelf bij stonden voor kosmisch welzijn, maar ik vrees met grote vrezen dat dit wel het geval is geweest.
  En tenslotte was het wel mijn diepe drang om te weten.
  Ten eerste waarom er zo veel ziekten waren en toen als door het lot gestuurd kreeg ik inzage in de acupunctuur met die verdomde doctrine van cycli.
  Zelf had ik die puzzel nooit kunnen leggen, want ik was totaal ziende blind.
  Maar ik ging net zo lang door totdat ik er bijna dood bij neerviel en dan "floeps" daar stond weer zo'n oude ziel, die direct daarna ging hemelen en dus nooit meer terugkwam.
  Dit gebeurde globaal om de 7 jaar en...
  Is het niet bijzonder dat dit zo ook in de Bijbel staat? [volgens die Bijbel-idioot die mij als uitverkorene Gods zag]

  Neen.
  Helderziendheid en/of heldervoelendheid is een totaal ander fenomeen.
  Hoe dat precies in zijn werk gaat weet ik niet, maar ik heb wel een idee erover.
  Over het algemeen zijn het mensen uit een zeer laag milieu. Mensen die dus weinig te makken hebben.
  Zij moeten om in het leven te kunnen staan alle zintuigen volop gebruiken.
  Wij zien hooguit of iemand een kwaaie of sympathieke uitstraling hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat die mensen veel meer zien.
  En als zulke mensen dat langer kijken kunnen ze ook aura's zien: aura's die ahw. de spiegel van de ziel zijn.
  Leuk is het wel om te zien dat als ze met dit gegevene macht gaan uitoefenen het zuivere zien verandert in leugentjes om bestwil [ vaak voor de ziener ].
  Ik denk niet dat die gave in 2000 veranderd is.
  Zo kijk ik er tegneaan en ruil mijn visie graag voor een betere.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hoi Siegfried,

  Ik doelde op de 3 (4 in wording) wegbegeleiders die ge-informeerd werden over alle cycli in het Uni en Versum, zij moesten immers de mensheid een hooppil geven, dat kon toch alleen maar doordat ze dat tijdperk konden overzien ?

  Ik meende ook ergens te hebben gelezen dat je zei dat paragnosten niet voorbij het jaar 2000 konden kijken...maar een paragnost is natuurlijk geen helderziende.

  Ik blijf maar altijd denken...je bent vast niet de enige die zo'n stamboom met zich meedraagt, waar zijn die anderen ?

  Of is het vroeger echt maar 1 enkeling gelukt bij leven die staat van verlichting te bereiken ?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Armand...Armand ...Armand "Heiligers".
  De wegbegeleiders waren sterrekinderen: kinderen die met een lege denkcomputer ter wereld kwamen.
  Zij werden niet geinformeerd over cycli die alle elkaars gelijke waren.
  Zij werden voorgelicht met "hooppillen" over God en onze groei naar ons Goddelijke bewustzijn.
  Zo werd Jesus tenslotte de zoon van God, die naar zijn Vader die in de Hemelen zijt ging.
  Vraag het je ouders maar eens.
  Zo we het mogen meemaken zal de laatste wel precies vertellen hoe en wat, want...
  Al was de leugen nog zo snel...de waarheid achterhaalt het wel.

  Dat paragnosten niet over de grens van 2000 konden zien is voor mij een volkomen raadsel.

  Er zullen zeker meer mensen zijn die zo'n vreemde weg bewandelden zoals ik.
  Maar als ik zie hoe het mij vergaan is mag ik slechts op mijn blote knietjes danken dat ik het er nog levend heb afgebracht.
  En zo er anderen zijn...
  Dan zullen zij net als in gemonddood worden.

  En dan je laatste vraag...
  Ik denk dat niemand bij leven de staat van verlichting heeft bereikt.
  Dat is iets wat in sprookjes thuishoort.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoi Siegfried, bijzonder verhaal over onze verkankerde geest waardoor wij ziekte zeker ten dele aan onszelf te danken hebben. Ik begrijp dat je Phillip niet hebt verteld dat hij een uitgezaaide kankercel is nadat ze hem hebben verdrukt vanuit het hart van de kanker ?haha... Nee ik zou dat niet kunnen en buiten dat is hij Belg en als ik naar het ex-paradijs en huidig Indonesie kijk is het daar snel gegaan door de VOC waar wij Nederiglanders allen trots op zijn.
  Maar ik lees dat hij nu scheikundige is... misschien kan hij dan vertellen hoe deze ''wonder''boom werkt en kankercellen schijnt te doden ? Nee, ik denk tot nu toe na het lezen van het vorige artikel dat het een te ver doorgeschoten verhaal is als tegenwicht tegen de medische maffia.
  Het enige wat ik van dokteren weet is dat men ziekte met zijn gelijke kan bestrijden. Dat betekent mijn inziens dan dat de ziekte onder zichzelf bezwijkt ?
  Of zou deze wonderboom de balans in het lichaam herstellen ? dat lijkt me onmogelijk maar misschien wel tijdelijk zoals alles tijdelijk is... behalve volgens Phillip dan.

  Pascal

  Kon niet reageren met een googel account?? iemand ervaring mee ??

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Haha Pascal,
  Wij Nederiglanders spannen wel de kroon als het gaat om een verkankerde geest van leven.
  Het is onze erflast als zijnde het constant gevecht tegen het water dat ons altijd tot aan de lippen deed staan.
  Misschien is er één groep die ons nog overtreft en dat zijn de Joden, die altijd en overal uitgekotst werden en/of paria's waren.
  Door schade en schande slim beheersen ze nu - lees de Boogeyman - de hele wereld vanuit hun leer de Kaballa.

  Natuurlijk is die "wonderboom zuurzak" sterk overtrokken, zoals alles nu in superlatieven naar buiten komt.
  Natuurlijk is kanker al sluimerend aanwezig bij - misschien wel - ons allemaal en komt pas naar buiten als de weerstand van het lichaam het begeeft.
  Dit is o.a. het verouderingsproces in een steeds onevenwichtiger lichaam door de erflast en... niet te vergeten de verdubbeling van onze leeftijd door trucjes die we technologische Revolutie noemen en...
  Last but not least onze voeding die ook al genetisch is gemanipuleerd.
  Aan die mentale kanker als erflast kunnen we niet veel doen. Konden we zo maar die knop omzetten, maar helaas "zingt ieder vogeltje nu eenmaal zoals hij gebekt is".
  Het kan hooguit door een knal in de mind.

  Maar de wijze waarop de medische maffia in de AIDS-fase verkeert is wel heel triest.
  Dat maakt ieder reëel contact met die "halfgoden" totaal onmogelijk.
  Dat ik dit nu wederom mocht tegenkomen, zal ook wel in mijn lotsbestemming een plekje krijgen.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Volgens het boedhissme is het doel van het leven verlichting te bereiken, wat de reincarnatie cirkel stopt.
  Als de wereld vergaat in 2012 waarom zijn wij dan al die 100e levens terug gekomen om blijven te lijden?
  stond dit al 1000e jaren vast dat wij hier zijn om te lijden en de waarheid nooit zullen vinden?
  (behalve de boedha's en nog enkele mensen)
  zijn wij simpelweg een speelbal geweest voor de kosmos dat door ons lijden de kosmos in stand houd? was dit ons lot de zin van het leven?
  ik kan of wil niet begrijpen waarom het allemaal duidelijk word in de laatste ademtocht, hebben wij dan al die jaren moeten lijden om het in de laatste seconden allemaal te begrijpen?

  en hoe zit het met het sneller uitdijen van de kosmos, heeft dat mischien iets te maken met de wildgroei van cellen en verkankering van de samenleving?

  oja ik weet niet of u dit al gezien heeft maar dit is wel interresant, een jongen in nepal is al 5 jaar non stop aan het mediteren en heeft al 3 jaar niks gegeten of gedronken, hij zegt dat hij in 2011/2012 een bericht heeft voor de hele wereld.
  www.youtube.com/watch?v=v29clGMWU84

  Er zullen waarschijnlijk heel wat domme vragen bij zitten, trap ze gerust de grond in :) heb niet veel ego over.

  GR michael

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Beste Michael,
  Ik ben hier al best lang bezig en heb zelden zo'n leuke reactie met allerhande vragen gehad.
  Oh...
  Het is zeker niet de bedoeling jou de hemel in te prijzen voordat het je tijd is en ook niet om al die anderen hiermee de degraderen tot Hollanditis-lost people.
  Haha.
  Laat mij beginnen met te zeggen dat domme vragen niet bestaan. Dat geldt alleen voor antwoorden.

  Laat mij nu maar van onder naar boven proberen je te beantwoorden.
  Allereerst Nepal.
  Nu wil het lot dat de zoon van mijn levenspartner Maria in Nepal woont en hoe daar met allerhande mediterende mensen -en kinderen - de meest fantastische verhalen de wereld in worden gegooid als...toeristische trekpleister.
  Dit soort verhalen ken ik dus wel van Maria's zoon en dit is pure volksverlakkerij. Het volk daar slikt dit soort sprookjes gewoon omdat het geld oplevert.
  De armoede is daar giga groot en elke cent is dan meegenomen.

  Dan je vraag over het uitdijen van de kosmos.
  Of dit nu sneller gaat dan voorheen weet ik niet en dat zullen we aan amateur kosmoloog Armand moeten vragen.
  Voor mij is het antwoord vrij simpel.
  Ik zie het uitdijende deel van de kosmos als de baarmoederwand, die - omdat in het zwarte gat het nieuwe leven tot ontwikkeling komt - steeds verder uitdijt.
  Gewoon simpel , net als bij een zwangere vrouw.

  Dan je eerste vraag.
  Inderdaad is het doel om via reincarnatie verlichting te bereiken: verlicht van zonden en/of denken in goed of kwaad.
  Wij kunnen namelijk niet anders dan in goed/kwaad beleven denken, omdat wij in de ogen van jouw boeddhistische monniken en in onze ogen van God mongolen zijn met een hersendefect [ zie filmpje op http://2012.jazeg.nl .]
  Maar niemand krijgt bij die laatste ademtocht "de zin van het leven" te zien , maar lost men alleen zijn erflast of erfzonde op.
  Maar mag ik je vragen?
  Als jij geweten had waarom wij hier zijn, had je dan nog zin gehad om te leven?
  En zeker als het allemaal zo klote gaat?
  En...
  De wildgroei van de mensenplaag is louter omdat wij zo verdomd veel vuur maken en dat is meer dan nodig, omdat er nu vanuit het zwarte gat zo veel ijskoude energie vrijkomt.
  De zon wordt heter en ook de andere planeten hebben een temp. verhoging door de veranderde dampkring.
  Het is voorbode van de ijstijd, die zich wschl. pas in de Steenbok-tijd zal manifesteren.
  Maar dan is de aarde al weer woest en ledig.
  En in de Aquarius-tijd zal het leven zich geleidelijk aan terugtrekken, nadat de mens als hoofd van de aardse zwangwerschapscylus als eerste de "verlichting" en/of het licht ziet.
  Dat is 2012.
  En dit verhaal is in Nepal het meest normale gesprek van de dag.
  Daar heet het Shiva [de mens] die nu de aarde aan het vernietigen is.
  Daar wordt er niet moeilijk over gedaan.

  Is that clear?
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ja er word me al wat meer duidelijk.
  inderdaad zoals u het zegt klinkt het niet zo moeilijk, als ik de zin van het leven zou weten
  had ik waarschijnlijk geen zin meer om te leven.
  Weten hoeft niet gelukkig te maken, wel brengt het honger naar meer weten.

  Deze zin begreep ik niet
  nadat de mens als hoofd van de aardse zwangwerschapscylus als eerste de "verlichting" en/of het licht ziet.
  word daarmee de waarheid van evolutie en leven aan de mens verteld, of bedoelt u de dood en het licht zien in de laatste ademtocht?

  Even over het hersendefect van de mens als iemand stopt met zien in goed en kwaad is daarmee het hersendefect opgelost of blijft ieder mens
  leven met een hersendefect?

  Het hersendefect tussen links en rechts klinkt logisch, anders zou de mens geboren worden in perfecte balans en zou alles al weten.
  Heb vanaf mijn geboorte tot me 16e geprobeerd een goed werkend ego op te bouwen, maar zag daar geen waarheid meer in en door het internet
  kwam ik erachter dat er ook een andere weg is, de middeweg tussen goed en kwaad wat mijn leven op z'n kop zette, en zoals velen het spirituele ingedoken
  in een poging daar de waarheid te vinden. Nu een aantal jaar later nu ik meer denk te weten zie ik steeds meer puzzelstukjes maar ook word de puzzel steeds groter.

  Zo zie ik dagelijks de mensen om me heen (ouders, vrienden) lijden doordat ze denken te weten, meer willen en hopen op beter. Zo zie ik de vastzittende systemen
  van hun opgebouwd karma en erflast. Dat sluit automatisch alle deuren voor diepe gesprekken over onstaan zin en einde van leven.

  Ook niet echt om vrolijk van te worden dat we een hersendefect hebben tussen denken en weten, terwijl de meeste mensen dat niet weten.

  Over ijskoude energie vanuit een zwart gat wist ik nog niks over. is het vuur maken van de mens (figuurlijk) het proberen te balanceren tussen ying en yang.

  vuur maken om de ijskoude energie te bestrijden? de mens die wil overleven.

  Over die jongen in nepal ben ik het nie mee eens er is ook een documentaire over deze jongen op discovery geweest, en het ziet er niet echt uit als oplichting maar
  als een jongen die wel heel speciaal is en niet zomaar op deze aardbol is gekomen, maar goed dat is ook maar wat ik denk te weten.

  en als laatst, verder vond ik je artikel over sterrekinderen heel interresant, omdat ik er waarschijnlijk zelf 1 ben. had een paar maanden terug een site gevonden
  waar kenmerken stonden en kon bij die test bijna overal een ja bij zetten. behalve dat kon ik alleen maar voor me uitstaren en begreep ik zoveel gebeurtenissen in
  mijn leven opeens, het leek allemaal zo duidelijk er viel een last van me af.
  hieronder kopieer ik even drie zinnen van u artikel.

  Indien men echter leeft onder extreem slechte omstandigheden, dan heeft men eerst nog een "pure" overlevings instinct, welke later over gaat in een apathie.
  Dan vervagen al die ideëen over goed of kwaad totaal.

  Maar goed mijn ouders hebben nooit in extreem arme omstandigheden geleefd
  Mijn vader heeft zeker een overlevingsinstict, hij probeert zelfs te overleven als hij op de bank tv kijkt.
  Mijn moeder kan goed onderscheiden tussen goed en kwaad
  en ziet vaak de middeweg. wat word bedoeld met die apathie? zijn die ideeen over goed of kwaad vervaagd bij mijn ouders toen ik verwekt ben? Hmm

  is een beetje een lang verhaal geworden, maar zoals je weet zijn er maar weinig plekken waar je dit kan posten zonder voor gek worden verklaard.

  Gr Michael

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Haha Michael,
  En jij denkt dat je op deze plek niet gek verklaard wordt?
  Trouwens...
  Je mocht het willen, want dit is het meest grote cadeau wat een mens kan krijgen.
  Ik werd op mijn 45-ste gek verklaard en geniet sindsdien van een riante uitkering en hoef me nooit meer te melden bij de arbeidsinspectie.
  En ongetwijfeld ken je de gezegde "Een gek kan meer verhalen dan een wijze kan vertellen".
  Ik werd gek verklaard omdat ik in 1981 openbaar verkondigde dat de wereld-economie verkankerd was en... binnenkort zal dit systeem totaal in elkaar donderen.
  Maar iedereen leeft nog met "hoop doet leven" en niemand wil geloven dat er dan oorlog komt.

  Alles weten maakt niet gelukkig en omdat we toch eigenwijs alles willen weten graven we dan ook ons eigen graf.

  Kan jij stoppen met denken in goed en kwaad?
  Feitelijk kan niemand dat, want dat is onze overlevingsdrift.
  En zo je - net als monniken - dit kunt wordt je gewoon afgeslacht door je medemens.
  Dat gebeurde dan ook massaal met de monniken toen ze bijvoorbeeld voorspelden dat er oorlog kwam die de machthebbers fataal zou worden.
  Dit brengt me bij je vraag over apathie.
  Het hersendefect is een gegeven en daar kan je niets aan veranderen.
  Maar op het moment dat je vechtlust om te overleven tot nul is gedaald verlies je ook je vechtlust en dan kan je dingen zien of voelen die anderen niet kunnen zien [telepathie bijvoorbeeld] en dan wordt je ook gek verklaard en wordt je uit de groep verstoten.
  En alleen kan geen mens leven!!!

  Over de vuurmaker mens staat voldoende op de website.

  Over die jongen in Nepal kan ik je slechts zeggen dat alle TV-series [ hoe eerlijk ze er ook uitzien ] totale fake is en/of de leugen die ons doet geloven.

  Ik kan natuurlijk niet oordelen of je wel of geen sterrekind bent, maar ik vrees te moeten zeggen dat je het absoluut niet bent.
  Sterrekinderen worden geboren uit zeer arme gezinnen waar beide ouders "apatisch" hun leven leven en feitelijk wachten op de dood.
  Dat hoor ik totaal niet uit jouw verhaal.
  Ten tweede worden sterrekinderen direct door het systeem gevangen, omdat ze super-begaafd zijn en daarmee overal inzetbaar zijn voor de wil van het systeem. Vaak belanden ze in de wetenschap en soms - zoals bij Hitler - om geniaal met oorlogje spelen omgaan. [zie DVD]

  Ik denk dat je er goed aan doet allereest meer te lezen op de website waar vele verhalen staan.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. De verkankerde wereldeconomie begint rond deze tijd nu al bij meer mensen duidelijk te worden,
  je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat de vs en europa een te diep graf hebben gegraven om er nog uit te klimmen,
  schuldenplafond leningen afsluiten met geld dat niet bestaat. En ik denk dat de economie zelfs dit jaar al gaat omvallen.

  Zoals u zei hoogmoed voor de val.

  Ik betrapte mij er vandaag op dat ik redeneringen aan het zoeken was om de eindtijd niet te geloven.
  Logisch niemand wil geloven dat het einde er al binnen 1.5jaar is. Maar kon geen enkele redenering onderbouwen om die hier te plaatsen...
  Iemand met een goedwerkend ego kan u verhalen makkelijk afschuiven en doorgaan met hun blind en doofheid.
  Van daar dat mensen bang zijn om hier vragen te stellen, omdat ze bang zijn voor de antwoorden.

  Tog denk ik dat de mens meer is dan een geevolueerde aap, en volgens het boedhissme allemaal een keer de verlichting bereiken en niet meer zien in goed en kwaad,
  Als een soort cadeau van god en vele reincarnatie's.
  het steeds sneller uitdijen van het heelal en uiteindelijk elk atoom dat uit elkaar word getrokken, het einde van materie.
  maarja dat kan natuurlijk lang na 2012 gebeuren.

  Over sterrekinderen, nee dat klopt mijn ouders hebben hun leven zeker niet apatisch geleefd.
  Ik weet dit niet meer zeker maar volgens mij had ik in 1 van u artikelen gelezen dat u geen erflast heeft van uw vader? dus het is mogelijk om van 1 van de 2 ouders geen erlast te krijgen.

  Over het 2de punt ik ben ook niet super begaafd, maar ben wel vwo getest en heb een fotografisch geheugen.
  Heb me middelbare school nooit afgemaakt omdat ik me altijd heb afgezet tegen de maatschappij omdat ik de leugens al snel doorhad.
  Maar goed ik zal meer informatie gaan opzoeken over sterrekinderen.

  Mijn denken draait overuren de laatste weken,
  Hersenspinsels van mijn linkerhersenhelft hebben jullie weinig aan dus.

  Ik ga het even wat rustiger maken in mijn hoofd, en plaats weer een bericht als ik nuttige informatie heb gevonden.
  Zodat de discussie wat meer kan gaan over de inhoud.

  Groetjes Michael

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Goed Michael,
  Zal het kort houden.
  Dat we allemaal één keer verlichting krijgen klopt.
  Dat is het verhaal van de laatste ademtocht waarin onze erflast [bijbels erfzonde]wordt opgelost.
  Op dat moment wordt de film van het leven en vorige levens in razend tempo teruggedraaid.
  dit betekent in feite dat alle goed/kwaad belevingen worden opgelost en je ook alle denkrimpels verliest.
  Hierop staat het een en ander op de website zelf.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen