Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


dinsdag 10 juni 2014

De glimlach van de dood. Van mensendokter via levensdokter tot ....kluizenaar Een terugblik van mijn bizarre leven
Van mensendokter tot levensdokter.
Zo werd het mij eens ingegeven door een paragnost en achteraf klopte dit als “een zwerende vinger”.
En nu...???
Het was veel erger dan een zwerende vinger.
Gelukkig zeg ik nu “Als ik dát geweten had....”.
Gestuurd door de vele uittredingen sta ik nu in een wereld die ik ooit betitelde als “Het Lucifer-galabal met de kater voor morgen”.en dat terwijl overal ter wereld de onrust met de dag groter wordt.In de volksmond noemde men dit ooit “Brood en spelen voor het volk”.
En het moge geen verbazing wekken dat de astrologische kankerlanden met name Nederland en Amerika niet alleen - gelijk kanker - de rest van de  wereld de les lezen en “uitmergelen” , maar tevens zeer hoog scoren in dit Lucifer-galabal.
Is dat niet meer dan schizofreen?
Ach misschien niet,
Toevallig las ik vandaag op Xander-nieuws hoe de moraal in Amerika rond 2001 zo extreem veranderd was en wel in die zin dat het kwaad in goed en het goed  in kwaad veranderde http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/06/Gallup-peiling-VS-sinds-2001-moreel-totaal-veranderd  Is dat toeval door onwetendheid???
Volgens mij - U weet dit inmiddels - bestaat toeval niet, want alles van allergrootste  tot het allerkleinste ligt als de raders van een klok cyclisch vast.  
Dit  “Lucifer-galabal” is hier een schoolvoorbeeld van iets wat nagelaten werd als “Omkeringscyclus” en/of kanker.
Het enige bizarre is dat ik - naar recent bleek  - zo’n extreem bijzondere stamboom heb.  

In het weten dat alle cycli elkaars gelijke zijn en dat de laatste ademtocht -ook wel ”de zucht van verlichting” genoemd - ons denken uitschakelt en ons zeer kortdurend ons “hogere zelf” en/of de spiegel van ons denken laat beleven is dit bizarre fenomeen misschien helemaal niet toevallig..
Deze ontwikkeling staat dan wel  te boek als “borderline-times’., maar  feitelijk zijn wij al half en half aan het hemelen  en dus is dit “het Lucifer-feest” van het leven nu .
Dat is de tijdgeest van nu.
Een schoolvoorbeeld ervan is onder andere de groeiende belangstelling van de zgn. “Oosterse Verlichte Meesters en allerhande Oosterse geneeswijzen”.
Is dit vreemde fenomeen niet al een aanwijzing dat wij allemaal al onze stamboom aan het teruglopen zijn?
Persoonlijk denk ik van wel.
Helaas ben ik nog weinigen tegengekomen, die dit als zodanig bewust beleven.

Ach...
Laat ik het maar simpel houden en  de “tijdgeest” heet nu  “Ik ben God van mijn eigen gedachten” waaraan niet getornd mag worden..
Zo ziet het tenminste er voor mij uit..Het heet ook niet voor niets “New Age”
Maar waarover kunnen we het dan nog wel over hebben?
Ik zou het echt niet meer weten.
Zelfs als ik over iets dat heet de “Aquarius-tijd” en/of de periode van wat ik eerder noemde “De verwatering van het leven” en Bijbels nagelaten als “na ons de zondvloed” begin kijken mensen me aan of ik water zie branden..
Daarnaast heb ik in één van mijn laatste artikelen al aangegeven dat onze technologische REvolutie en de mensenplaag essentieel waren, omdat wij al enige tijd in een nieuwe ijstijd-periode zitten en voor amateur-kosmologen hier - maar zeker richting de verwoede “global warming hypers” - vraag ik U om op internet te zoeken naar de fotonengordel en zijn invloed op onze wereld..Er is hierover trouwens genoeg interessants te lezen.
Ach... Is het allemaal nog belangrijk?
Dit is voor mij een retorische vraag , want in feite gaat het zelfs hier in Nederland exact zoals het in de sterren geschreven staat en daar hoort dit facet dus ook bij.
Zelfs bij al diegenen die dit blogje al jaren hebben gevolgd hebben geeft mijhet gevoel dat ze dan nog echt even van het leven moeten genieten ... zolang het nog kan.

Maar na al die uittredingen ik kan  volmondig zeggen, dat mijn BDE’s er feitelijk precies hetzelfde uitzagen als hoe Nederland nu feest der feesten lijkt te vieren en men kankert op alles wat in onze ogen niet deugt.
Ik kreeg de spiegel ook te zien en kon pocco de pocco het midden leren eren als zijnde de Goddelijke Perfectie alwaar goed en kwaad verdwenen is.
Ik vind het onvoorstelbaar hoe men [ van achter de schermen ] ons de democratie met  “vrijheid van meningsuiting” , “gelijkheid” en “broederschap” heeft opgelegd en hoe dat hedentendage bestempeld wordt als het grootste goed  
Ziet dan echt niemand dat dit illusie is en dat er in feite nooit democratie is geweest
Was dit niet het mooiste en/of het ultimate spel der Illuminati om de verdeeldheid tussen mensen tot extreme hoogte op te jagen en ooit nagelaten als “broeders vechten tegen broeders”.
Ben ik - terug van lang weg geweest - daarmee het feestje voor velen aan het bederven?
Ach!!! Ik vrees dat dat in deze “New Age fase” onmogelijk is.
De “Ik-Goden” - zoals ik dit vaker noemde - laten zich niet meer manipuleren.
Over de emancipatie van de vrouw , de grondoorzaak ervan en de gevolgen is dit ook ten ene malen onmogelijk en zeker richting.[haha] het zogenaamde “zwakke geslacht “.
Zien we dan echt alles in de spiegel van de realiteit?
Vond ik het daarom zo moeilijk om mijn uittredingen aan het geduldig papier toe te vertrouwen?
Ik heb het feestje tijdens mijn BDE’s ook al gehad of liever gezegd :”Ik had mijn “levensdoktersjas- functie” t.a.v. de terminale verkankeringfase in de wereld al zo voorzichtig mogelijk aan U verteld na zo’n 30 jaar research ten aanzien van cycli die allen elkaars gelijke zijn..
Research??? Is dat niet woordzuiver “Her-onderzoek”
Ik liep mijn stamboom terug en kon daardoor in de toekomst kijken.
Is dat niet vreemd dat wij onder research  het spiegelbeeldige verstaan?
Maar het is nu wel meer dan duidelijk dat “het ooit gewetene”  voor wetenschappers “waanzienigheid” is en dat was ook de reden dat ik zelfs met mijn honderden pogingen van contact met wetenshappelijke collega’s zelfs nooit reactie ontving?

Daarnaast kan ik U zeggen dat het voor een “mensendokter” al bepaald geen gemakkelijke opdracht is om patiënten te vertellen dat het einde verhaal is, want ook de patient blijft tot de laatste snik geloven in een wonder. Dat heb ik vaak genoeg mogen ervaren.
Maar als “levensdokter” is dit wel duizend keer moeilijker.
Dat kan ik U wel zeggen.
Als ik dan ook maar één probleem heb met mijn terugkeer naar mijn geboorteland ligt daar nu mijn extreme eenzaamheid en voel me haast een paria in mijn eigen land.  
Dit maakt dat “die allerlaatste glimlach van de dood”  mij haast dagelijks lonkt.
Dat is helaas de prijs voor het ontrafelen van de naar schatting 5000 jaar lange brainwash, die onze erflast danig heeft besmeurd.

Al langere tijd beleef ik dat mijn belangstelling voor iets wat men nu hier als “levensvreugd”   beleeft  er voor mij wel heel erg bizar en/of haast luguber uitziet.
Zelfs als ik het met een lach en een traan probeer te vertellen [ de realiteit in mijn ogen, omdat “alles  perfect gaat ” ] krijg ik eerder vijanden dan vrienden.
Mijn Egojasje - dat men zeker in deze tijd keihard nodig heeft in deze voor mij  bikkelharde wereld - is zodanig versleten dat ik echt nog slechts als  “naakte aap” verstoppertje speel met mijn buitenwereld.
En als ik geweten had dat ik ooit lang geleden enthousiast had meegewerkt om o.a. de sprookjes van Boeddha , Allah en God in de wereld te brengen, had ik er waarschijnlijk geen letter hierover geschreven.
Maar ook hier zit er voor mij wel een grote keerzijde aan vroegtijdige “openbaringen”.
En die keerzijde is wel dat ik alle boosheid richting zowel Vadertje Staat en KNMG alsmede stukgelopen relaties en vriendschappen totaal verdwenen is..
Sterker nog!
Zonder vallen is er ook geen opstaan ... als U begrijpt wat ik bedoel.
“Door schade en schande wordt men nu eenmaal ijzig langzaam iets wijzer”.
Dat is nu eenmaal het lot van ons mensDOM zijn, waardoor wij zo dualistisch in het leven staan.
Beide kleinmenselijke belevingen van goed en kwaad  voelen voor mij nu beide als grote cadeautjes en zelfs dat is - heb ik moeten beleven  - totaal oninvoelbaar voor ieder “weldenkend mens”..
Als ik het woord “weldenkende mens” opschrijf krijg nu ik al haast kotsneigingen , want dommer dan dom bestaat volgens mij niet.
En als ik het woord mediteren vertel als zijnde het midden eren tussen goed en kwaad  wijst men wijselijk met zijn/haar wijsvinger naar zijn/haar eigen voorhoofd.
Is dit niet het summum van oprechtheid?.
Ik heb -”verdommij” - mijn hele leven niet anders gedaan dan zoeken naar basale oorzaak en gevolgen van onze progressieve verzieking in allereerst het lichaam en daarna in geest van leven en beleven!
Het is heus niet toevallig dat “de zoon van God” zich 12 discipelen uitzocht die allen onder een ander sterrenbeeld zijn geboren, want zodoende werden de vertellingen van Jesus 12 verschillende interpretaties en dus werd het een Babylonische spraakverwarring.
Zo beleef ik dit astrologisch gegeven ook in de wereld waar het nu eveneens een totale Babylonische spraakverwarring is..
En dan heb ik het nog geeneens over het woord dat zijn zuiverheid totaal verloren is.
Was dat ook de reden waarom ik - onbewust -  om deze zoektocht te volbrengen ruim 20 jaar in mijn “ballingsoord” in de binnenlanden van Portugal [ letterlijk de poort tussen Oost en West ] moest vertoeven?
Het wordt nog gekker als ik U vertel dat ik drie keer ben verhuisd en wel van Portalegre [ de poort van het licht ] vervolgens naar Alvaroes[ de morgenster] en als laatste het gehuchtje Reveladas [ revelation] waar ik mijn allerdiepste uittredingen kreeg.
Toeval????
Nu zie ik dit ook als zijnde onderdeel van het lot of mijn lotsbestemming.
Was het niet ongeveer vergelijkbaar met  Johannes die in de kerker zijn diepe visioenen kreeg?

Dat dit zgn. lot of lotsbestemmingen niet alleen voor mij, maar feitelijk voor iedereen van A tot Z vastligt is hopelijk meer dan duidelijk geworden .
Betekent dit eigenlijk niet dat wij dus nooit boos kunnen worden richting anderen, doch hooguit richting onszelf als we ruzie en/of oorlog maken?
Sterker nog!!
Helaas is het zo griezelig simpel dat het iedere vorm van “weldenkendheid” overstijgt..
Onze hele wereld draait toch nog slechts om geldingsdrang en geldindrang en kennis is macht?
Zijn wij daarnaast - als we goed durven te kijken - niet allemaal “slaaf” van elkaar geworden.
Zijn we niet allemaal op zoek naar “meer en beter” en lezen elkaar de les of geven allerhande goedbedoelde  adviezen alsof wij “Ik-Goden” zijn.
Schreef Max Dendermonde niet ooit zijn boekwerk “De wereld gaat aan vlijt ten onder?
Als ik het mij goed herinner schreef hij daar o.a. in Als wij mensen beesten waren zag onze wereld er nog steeds “paradijselijk “ uit.
Nu kijken we naar een al haast “verschroeide en totaal leeggevreten aarde” als gevolg van een mensenplaag.
En we gaan maar door en we gaan maar door met een onvoorstelbaar enthousiasme om kindertjes op de wereld te zetten via natuurlijke of kunstmatige inseminatie.
Is dat niet het summum van “ziende blind en horende doof aan het einde der dagen”?

Zoals menigeen hier weet heb ik mijn lichaam al tijden geleden aan de wetenschap geoffreerd om te onderzoeken waar in mij de duivel  zat ... opdat iedereen dan oprecht met “een zucht van verlichting” afscheid van mij kan nemen.“
Natuurlijk komt dit over als een cynisch grapje, maar helaas zie ik het cynische wel in het spel der Illuminati en/of zijn voorloper “De geheime Witte Broederschap”, waar ik ooit lang geleden deelgenoot van uitmaakte.
Zelfs de nalatenschap van “branden in Uranus” bracht ons er al vroegtijdig toe om ons massaal te laten cremeren .... voor kosmisch welzijn?!?!
Praatte ik net voor mijn beurt en verklapte ik net ïets te vroeg het oude sprookje voor kosmisch welzijn?
Gelukkig heb ik het antwoord hierop al gegeven.

Ik had nog een tijdje de ijdele hoop dat het blogje  wat ik terug in Nederland  startte - behalve het mij net in leven hield - t.a.v. het hele verhaal over hoe wij van de wieg tot het graf gewoon belazerd zijn om tot het bittere einde door te gaan in het algemeen meer aandacht zou krijgen.
IJdele hoop was het dus en niets meer!!!
We willen graag alles weten, maar weten ook dat alles weten niet gelukkig maakt.
Was geluk niet voorbestemd voor de domme?
Maar nu eigenlijk zo goed als alles is gezegd en het Vaticaan op Hemelvaartdag opdracht heeft gekregen om officieel de Moslimgemeenschap te verkiezen boven het Christendom - het spel van ‘twee geloven waar de duivel tussen ligt” - mag ik nog net meemaken dat mijn bizarre verhaal gaat uitkomen en er het beste aan te doen om verder “te zwijgen als het graf”.
Kortom...
Mijn taak en mijn tijd zit er nu echt op en de Uwe komt nog wel met “Uw kater voor morgen”..
Ik vrees dat zij die mij een beetje hebben leren kennen inmiddels wel weten dat ik geen geweeklaag duldt als zijnde de gebruikelijke rite van een begrafenis waar iedereen de dode de hemel ingeprezen wordt alsof het “heiligen” waren.
We hebben toch netjes geleerd dat “Over de doden niets dan goeds gezegd mag worden”... behalve dan misschien de pion der Illuminati Hitler?
Gelukkig voor Hitler heeft hij nog jaar en dag met zijn geliefde Eva Braun [ geen toeval een Joodse ] van zijn verdiende rust kunnen genieten in Argentinïe.
Als ik nog één wens mag doen  is het wel dat ik met stille trom mag vertrekken en behoef zeker  geen annonces in kranten.
Waarschijnlijk kan dat zelfs niet, omdat ik nog steeds via de Staat der Nederlanden een publicatie-verbod voor die kranten heb vanwege mijn te vroege onthullingen..
Of... Misschien wel juist!!!
Misschien is men zelfs wel blij als men hoort dat ik vertrokken vroegtijdig ben!
My life was really an absurd race in order to raise
Ik heb mijn kater al meer dan mij lief was gehad.

Hoe kan ik dit blogje beter definitief eindigen met God’s nagelaten woorden...
Aan het einde van de 6-de dag overzag God zijn Creatie, zag dat het Goed was en Hij liet ze.....aanmodderen

29 opmerkingen:

 1. Siegfried,
  Dankjewel voor je laatste stukje….dit is een “pijnlijk duidelijke nabeschouwing”….voor mij althans….maar zal/kan er iets door veranderen bij mij of andere lezers…..
  Als ik voor mijzelf praat zeg ik…… slechts een beetje berusting in het zien van wat ikzelf en ieder ander, allemaal (tegen beter in) gewoon doet en waarschijnlijk zal blijven doen in ‘de rest’van de tijd…!
  Tijd is beweging…..en bewegen kunnen wij nog slechts met behulp van ons verlinkste ‘verstand’….en jij weet als één van de weinigen dat juist dat precies de bedoeling lijkt te zijn.
  “hinken op twee gedachten” lijkt voor ons ‘het maximaal haalbare’….in onze hang naar materie die zijn gelijke niet kent….om ‘ het waarheidsboek’ nog maar eens te citeren.
  Alfonsus


  Fons,
  Dankjewel dat het leesbaar was, want - mede door mijn "lage druk gebied" - heb ik het zeker zo'n 20 keer veranderd en nog eens veranderd..
  Maar gek is het wel hoe de gekte van Pink Pop en het WK iedereen tot hysterie maakt.
  Vanmorgen was ik het echt meer dan zat.
  S

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Had zojuist een telefoongesprek met misschien wel één van de oudste volgelingen van mijn bijna 20 jaar rommelen op internet met allerhande verhalen... verhalen die met der tijd kwa algemeen beeld over het naderend einde over hetzelfde gingen, maar inhoudelijk soms veel gemakkelijker te lezen en/of te bevatten zijn.
  Het kwam eigenlijk ter sprake , omdat niet alleen Fons - maar ik zelf ook - het uiterst vreemd vond dat er totaal geen reactie kwam op "de glimlach van de dood".

  De site die hij nog bewaard had was een free web uit Amerika.
  Hoewel niet alle verhalen bewaard zijn gebleven zal ik het linkje wat Fons mij stuurde er hier onder plakken
  http://web.archive.org/web/20030814134708/www.confissius.com/nl/sitemap.htm

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nu ik toch nostalgische verhaaltjes heb geplaatst kan ik ook wel wat oude plaatjes van de geocities -site hier neerleggen die ik recent van mijn webmaster Dennis kreeg toegestuurd.
  https://www.dropbox.com/sh/py5tjz5k5zzqgna/AAAD0rwTNTiuJggfvxJeek4Wa/geocities/pics

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste trouwe readers,
  Ik heb een voor mij dwingende vraag richting jullie en die luidt " Kunnen jullie mij vertellen wat "een sociaal gedrag" en/of "sociale gevoelens en/of belevingen" zijn?
  Het is waar ik nu extreem mee geconfronteerd wordt en niet meer.
  Bij voorbaat dank voor reacties.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Siegfried,
  Mijn ‘sociaal gevoel’ of beter gezegd mijn ´ beschaafd/bijgeschaafd denken´ reageerde direct….. door een antwoord te geven op jouw vraag en dus een conclusie /oordeel te vellen over jouw vraagstelling..!

  “Wat een vreemde vraag…als je dat niet weet ben je zelf toch onvoorstelbaar a-sociaal “..!!

  Daarmee degradeerde ik jouw(haha) tot “de mindere van mij” waardoor ik weer rustig verder zou kunnen gaan met mijn sociale leventje onderwijl jouw weggezet hebbende als een a-sociale gek.
  Maar omdat ik jouw en jouw onder-zoek naar ons zogenaamde sociale gedrag al een tijdje ‘meelees’ denk ik inmiddels ‘beter te weten’…..dan mijn ‘eerste verstandige…ingeving’ vertelde.
  Volgens mij betekend sociaal gedrag volgens ‘onze normaliteit’ dat je jezelf zo nederig gedraagt dat niemand last en dus alleen maar gemak van je heeft, waardoor jijzelf en je omgeving veilig én gelukkig oud kan worden….
  De praktijk is zoals wij weten inmiddels niet helemaal een kopie van voornoemde omschrijving meer….eerder het tegengestelde……!?
  Ons ….nee, laat ik in de ik vorm schrijven…..dus Mijn sociaal beleven wordt toch hoofdzakelijk ingegeven door individualisme…… een samenvoeging tussen individu en dualisme dus.
  Ik gedraag mij ,uit eigenbelang, zo goed/sociaal mogelijk waardoor ikzelf kan overleven en daarbij de wereld om mij heen ook…..dat is tenminste de socialistische theorie..haha
  Ik ben dus zo dienstbaar mogelijk maar verwacht dat natuurlijk ook wel van de wereld om mij heen (voor-waardelijk) en dan beginnen de problemen vaak…..ofwel het dualistisch denken komt in beeld.
  Voorbeelden hiervan zat…….. ik geef/gaf b.v. aan de collecte voor buitenlandse ontwikkelingshulp (sociaal)maar probeer tegelijkertijd zo goedkoop mogelijk mijn in het buitenland gemaakte kleding, meubelen enz. enz. te verkrijgen…..en dat weet ik maar doe/deed het toch….(a-sociaal)
  Eigenlijk zitten er dus in alles wat wij doen en beleven zowel een deel sociaal en een even groot deel a-sociaal beleven….. een soort van lief doen om lief gevonden te worden….of… geven om te krijgen.
  Eigenlijk is dat laatste wel weer grappig omdat de wet van ´opposites attract´ het hele universum in leven houdt en daarmee (volgens mij dan )bewezen wordt dat niks en niemand alleen ´sociaal´ kan over-leven zonder ook net zoveel anti/sociaal te zijn….!?
  Het is het verhaal van de de leeuw en de gazelle….de leeuw beroofd de gazelle van het leven wat redelijk a-sociaal lijkt maar de leeuwenwelpen worden hierdoor wél goed verzorgd wat weer redelijk sociaal lijkt….wat goed is voor de één is niet altijd goed voor de ander…..
  Ik beëindig met een citaat van Herman Finkers….”Als je lang genoeg over iets nadenkt merk je altijd dat er iets niet klopt. Probeer maar eens…..Klopt altijd”……!

  Fons

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Fons,
  Prachtig hoe je dit exact verwoord hebt en met name je opmerking dat sociaal zijn niet veel meer is dan "Lief doen om lief gevonden te worden".
  Des te asocialer we worden [ ik noem het ook niet voor niets dat we Ik-Goden zijn geworden] worden de contacten met "gelijkgestemden" je vrienden .
  Maar zodra je anders denkt of beleeft ben je direct de vijand.

  Helaas wordt het nog ernstiger als je geen mening hebt of beweert dat het allemaal perfect gaat .
  Dan vliegen de kogels van twee kanten langs je oren.

  Kan het nog erger?
  Helaas wel en zeker als ik dan ook nog zeg dat Amen Rika en Nederigland astrologisch de kanker zijn, die al het leven zal vernietigen en helemaal niet die zgn. "schoften in Iran, Irak, Egypte ect" en/of Wilders met zijn anti-moslim propaganda.
  Ach..
  Als ik naar de geopolitieke situatie kijk , zullen we - vrees ik - binnenkort aan den lijve merken dat "twee geloven op één kussen de duivel er tussen zit.".
  Maar dat is wel weer het geniale van onze vermeende democratie.
  Had ik daar ook niet aan meegedaan in de oudheid?
  Zucht.
  Helaas werd mij opgedragen mijn erflastige informatie naar buiten te brengen en eenmaal terug in Nederigland zijn de rotte eieren mijn dagelijks geestelijk voer.

  Mochten er hier en daar tegenwerpingen zijn dan hoor ik dit graag .

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ach...
  Mijn laatste zin was natuurlijk totaal overbodig.
  Ik feite is het nog veel erger in het beleven dat nederigheid en dankbaarheid in deze verkankerde samenleving haast schuttingwoorden zijn geworden.
  Nederigheid is hier een vorm van kleinzieligheid en/of zoals het spreekwoord luidt "nederigheid is des duivels oorkussen".
  En dankbaarheid is ook geen oprechtheid anders dan dat je blij bent dat iemand bijvoorbeeld iets van je koopt.
  Ook dit viel mij meer dan ooit op na decennia lang in Portugal te zijn geweest.
  S

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Goeiemorgen Siegfried,
  Achja, ik word thuis vaak verweten asociaal te zijn, laatst nog omdat ik geen zin had om bij de buren voetbal te kijken. Ik ben wel gegaan want met veel weerstand bieden ben ik klaar en doe dan niet veel anders dan hummen. Daarnaast gebruik ik ook de reactie die men verwacht. Sommige zien helemaal niets maar ik merk ook wel dat ik voor andere vaak een vreemde blijf. Eigen schuld dikke bult zal ik maar zeggen. Ik zie het niet anders dan een groeiende angst voor het geweten dat we alleen dood gaan. Verder ben ik gelijk gestemd met Fons z'n verhaal maar dat is ook logisch.
  Dankbaarheid krijgen we pas echt bij de dood en mijn inziens is dat de reden dat je dit door je uittredingen probeert over te brengen. Maar dat is toch met elk aspect van het hele verhaal ?
  Pascal.

  Ach Pascal,
  Het is en blijft wel de gekte in een wereld waar "Ik-Goden" worden gebrainwashd om tot "het gaatje te gaan".
  Oh... Ik merk dagelijks dat ik asociaal ben ... om maar niet te spreken over "donaties voor goede doelen".
  Het lijkt echt doelloos.
  Zelfs als je geen emotie toont anders dan zeggen dat emotie letterlijk uit motie en/of bewegenloos is en/of de dood in de pot wordt ik enerzijds afgemaakt dat men heus niet gek is en anderzijds dat ik een gevoeloze onmenselijke gek ben.

  Het komt er feitelijk op neer dat men graag alles wil weten, maar als het dichtbij komt toch niets wil weten.
  En als ik dit dan beschrijf als puur "schizofreen" barst de hel helemaal los.
  Het enige wat er nog over is is of "verzuipen" of "bezuipen" en een "rookgordijn" aanleggen nu ik - zeker nu ik alleen ben - als kluizenaar in Hollanditis ben teruggekomen.

  Had ik er beter aan gedaan om in Portugal te blijven?
  Ach ... dat is voor mij azze me tazze me toeten, want iets wat heet "het lot" en/of "lotsbestemming" dat vanaf de geboorte "erflastig" is bepaald is voor 99,9% van de mensen pure waanzienigheid.

  Met andere woorden: "Ik wordt hier geestelijk vermoord" en als ik dan lichamelijk verdwijn wordt er ook nog gehuild met "wolven in het bos".
  Kan het cynischer?

  Je asociale vriend
  S


  .


  BeantwoordenVerwijderen
 9. Siegfried,
  Vanmorgen las ik het laatste stukje op Xandernieuws genaamd “Jezus komt niet meer terug, het duurt te lang’….haha….ofwel de anti christ…wordt nog niet gesignaleerd……
  Zou de perfectie zo perfect zijn dat wijzelf ….”de mensheid’ die ANTI-Christ voorstellen met ons Je-suis….haha…..pool en tegenpool om de beweging perfect te maken…..én als klapstuk de zekerheid dat we het zelf niet kunnen zien….?
  Of herhaal ik hiermee dat wat ik ooit via jouw hoorde of las….dus pronk ik met jouw veren…haha?
  Alfonsus

  Haha Fons,
  Ik heb het ook gezien.
  Ik vond je reactie wat warrig. Was ik dat misschien ook? haha
  Natuurlijk is het de antiChrist die ons natuurlijk gaat vertellen dat we gebrainwashd zijn.
  Natuurlijk komt hij op het moment dat het Vaticaan gevallen is en woordzuiver noemde ik hem "Confissius" die terug zal keren naar zijn geboorteland "Ëngelenland".
  Ik vrees met grote vrezen dat ik en velen met mij dit niet zullen meemaken, want dan is de "Open"Baring" van het leven al in volle gang.
  Als ik in mijn thuis kijk is het al volop "broeders vechten tegen broeders" .
  Natuurlijk ben ik als man en hoe ik ook roep "Don't be afraid I am only a man" de liefdevolle haat doet zijn werk perfect.
  Als kluizenaar ga ik maar vast beginnen aan iets wat ooit heette "de Godendrank" die de monniken van weleer lieten lachten.
  "Het leugentje om bestwil" is wel verdomd goed gelukt... als ik het mag zeggen.
  Zucht
  S

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hoi Siegfried,
  Het was even druk hier op dit asociale kantoor waar allochtonen naar toe komen na maatschappelijk sociaal behandeld te zijn. Wat een stront men hier naar toe neemt is werkelijk ongelofelijk maar gelukkig ben ik ook dit gaan zien als Holy Shit.
  Maar nu je reactie waar ik al aan begonnen was...
  Achja, was dat niet al zover op het moment dat wij schizofreen werden ? Dat was immers ook een begin van het einde der dagen. Het verschil is mijn inziens een omkering naar bewust wording van onze schizofreniteit en niet meer. Maar blijft dat niet hetzelfde bij alles wat er geschreven staat ? en met het boek in de hand groeide dit tot extreme hoogte. Je weet nu dat je daar toen aan mee hebt gedaan voor kosmisch welzijn. Dit was jij natuurlijk niet alleen want daar heeft iedereen netjes zijn duit in het zakje gedaan. Dat is mijn inziens ieder voor zich en God voor ons allen.
  Pascal.

  haha Pascal,
  Ik vrees met grote vrezen dat al die "azieligers" , die wij misbruikten en nog misbruiken voor vies werk wat wij 'als kankercellen en extreem goed doorvoed' straks ons de nek omdraaien.
  Ook daar heb ik bewust en toch onbewust aan meegedaan en vreemd genoeg heeft het gros van de mensen totaal niet door dat het erflastig wel "twee geloven op een kussen" zijn.
  Het is hetzelfde als de democratie en vrijheid van meningsuiting waardoor de mensen hier echt "Ik-Goden" geworden zijn, die gelijkheid eisen op alle terrein.

  Mea culpa,
  Maar we zijn wel tot het bittere einde door gegaan voor kosmisch welzijn.
  S

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Als er dan ook maar één artikeltje uit de oude doos was waar destijds giga veel ophef door ontstond was het wel het verhaal op het Volkskrantblog over hoe Nederland - wat ik toendertijd nog niet astrologisch kon duiden - Europa als ware kanker zou uitmergelen.
  Ik woonde toen nog in Portugal, dat met de dag armer werd .
  Dat er kortgeleden in de kranten stond dat Nederland een waar belastingparadijs voor grote buitenlandse concerns is , is dan ook geen toeval te noemen.
  Ach...
  Alles is feitelijk al gezegd en het is nog slechts wachten op "Confissius".

  Het staat op het blogarchief en de ware titel weet ik helaas niet meer.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Aan gezien ik toch niets meer te doen heb en ook geen ambities of interesses heb en dus als zombi leef - wachtend op de laatste glimlach van de dood vraag ik U slechts waarom veel Moslim-vrouwen gesluierd rondlopen en nu zelfs ...
  Ach...leest U maar dit artikeltje http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/06/Islamisering-Complete-meisjesklassen-in-Zweden-genitaal-verminkt
  Dat wij Westerlingen dit als als schandalig beoordelen ["oordeel zacht en wees een zegen" werd mij door mijn moeder met de paplepel ingegeven en desondanks gaf ze mij de nickname Duivel ]
  is volgens mij onze "bijgeschaafdheid" en/of brainwash .
  De gevolgen kennen wij mannen dan ook maar al te goed.

  Ben benieuwd wie daar als man op durft te reageren .
  Vrouwen mogen natuurlijk ook hun oordeel geven , maar aangezien die een heel andere kant opkijken lijkt me dit utopia.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Goeiemiddag Siegfried,
  Ja, ik had het ook gelezen en natuurlijk word het hier makkelijk afgedaan met schandalig maar niemand weet wat hij zegt... en doet. Wat zij zegt en doet zal ik er maar buiten laten want van zij is weinig over maar het is natuurlijk wel van beide kanten brainwash. Dan is deze brainwash gewoon tegen elkaar weg te delen en dit is mijn inziens dus in te vullen als de behoudendheid versus de voor en/of achteruitgang.
  Ik heb mijn stopwoorden maar veranderd van alles komt goed naar alles is goed maar ik zeg het niet tegen anderen uit lijf''behoud''.
  Maar misschien is dit abstrakt gelul... Achja, God heeft onze hersentjes wel goed gewassen met het woord ook voor lijfbehoud en als er dan ook maar één woord is dat op ons voorhoofd geschreven staat dan is het wel illusie. Het had dan ook beter "Je suis d'illusion" kunnen zijn maar beter is ook illusie. Wat natuurlijk wel geniaal is, is dat in ons waarheidsboek geschreven staat:
  “Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn”.
  Ik had het zelf niet beter kunnen verzinnen om verwarring te zaaien.
  Achja, waar waren wij geweest zonder aplacentar ?
  Pascal.

  Ach Pascal,
  Er valt natuurlijk nog veel meer over de verandering van de vrouw en noodgedwongen de man waardoor de vrouw de broek aan heeft en vele mannen - onwetend wat opvoeden is - nu de kindertjes van nieuwe luiers moeten voorzien.

  Dat dit een havy onderwerp is heeft zich in al die jaren hier moge wel duidelijk zijn.
  Natuurlijk zijn er ook vrouwen die stiekem meekijken en zich wijselijk van "de domme houden" .
  Jij was zo verstandig - sorry geniepig - om thuis niets los te laten, maar volgens mij kan Fons daar ook wat van.... om maar een vriendje te noemen.
  Snap - zeker van zo'n "in"telligent" persoon als jij [ haha] dat je verder niet ingaat op het Xander-nieuws verhaal en... ook niet op mijn vragen.
  Maar!!!
  Het voordeel voor jou is wel dat je nog met iemand komende van de "Venus-heuvel"samen onder een dak leeft.
  haha
  zucht zucht
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Goeiemorgen Siegfried,

  haha..
  Ja, natuurlijk is het havy om in te zien dat al ons doen en laten al vast ligt en wij dus gevormd zijn naar dat wij niet wij niet willen of kunnen zien. Daarom is het ook makkelijk om te zien dat vooral de Westerse wereld kampt met ziende blinde hoogmoed. Dan heb je er immers geen last meer van en kan je met een gerust hart dat wat vreemd lijkt veroordelen en verder denken van God los te zijn. Maar het is ook anders uit te leggen maar dan moet ik mijn hersens kraken...haha.. oke, ik ga het proberen...
  Het komt natuurlijk allemaal voort uit de angst van de vrouw om weer zwanger te worden waaruit de attractieve emotie van de man en de repulsieve emotie van de vrouw ten aanzien van seks ontstond.
  Ik meen dat Moslima's gesluierd zijn door brainwash vanuit de Koran met daarachter het weten van de toenemende emancipatie die in Westerse wereld juist weer door brainwash vanuit de Bijbel gepredikt word met gelijkheid voor man en vrouw. Wat in beide boeken naar voren komt is de intentie om man en vrouw bij elkaar te houden en daarvan wist men dat dit tijdelijk zou zijn en voor problemen zou gaan zorgen. Er zit niet veel verschil in beide boeken dus daar ligt niet de werkelijke oorzaak van de twee geloven op een kussen. Die ligt natuurlijk in onze hersenpan en in de val in onbehagen die beide in evolutie zijn.... geweest.
  De sluiering lijkt mij dus het uitbeelden van haar onwetendheid ten aanzien van haar misstap en nu dus het bedekken van de emancipatie.

  Pascal

  Beste Pascal,
  Helaas ben ik het helemaal niet met je eens.
  De vrouw die bang is zwanger te worden?
  Als een vrouw niet zwanger zou willen worden was er toch geen kunstmatige inseminatie bij lesbiennes? [ brengt toch weer giga inkomsten op die wij gemeenschappelijk moeten betalen?!]
  Het jij enig idee waarom er dildo's op de markt zijn gekomen?
  De emancipatie is zo ver dat de vrouw - net als de man - effe in de 7-de hemel is na een orgasme.
  Godverdoemmij... Had ik maar nooit biologie gestudeerd...zeg ik met een lach en een traan.
  Maar er is nog veel en veel meer, maar dat laat ik maar liggen.

  Ben vanmorgen naar de huisarts geweest om een vredige dood te sterven....if you know what I say
  Was bepaald een nogal ingrijpend consult en aan het eind van dit lange gesprek - ik had officieel maar 10 minuten - zei hij beleefd dat hij het begreep wat ik hem vroeg en hij zou het intern bespreken .
  Vroeg hem bij afscheid of hij wel wist wat "de glimlach van de dood" inhield.
  Het was puur zijn respect voor zijn patient dat hij het wist.... ????
  Nee dus!!!
  Het leugentje om bestwil zogenaamd voor zijn client, maar het was wel de spiegel !!!
  Wacht verder rustig af hoe dit spel van leugen en bedrog gaat lopen.
  In het kleinmenselijke gaat het toch idem dito als het grote?

  For me looks it end of story en verlang steeds meer naar de laatste glimlach van de dood.
  Als het zo ver is zal ik het op het blogje vermelden en kan een ieder die twijfelt een zucht van verlichting mij in de prullenbak gooien.

  Sorry,
  Ben alweer aan de Godendrank van de lachende Boeddha aanbeland.

  Siegfried
  BeantwoordenVerwijderen
 15. haha.. Ja Siegfried, Godverdoemmij ook!.
  I know what you say en natuurlijk was het zijn angst voor eigen hachie.
  Ik dacht dat je daarvoor zelf al een ''middeltje'' had ? misschien dat het daar op aan gaat komen maar helaas ken ik die wereld ook niet. Ik weet niet wat je hem verteld hebt natuurlijk en hoop niet dat het zoiets was als zalig zijn armen van geest.
  Kleinmenselijk gaat het natuurlijk zoals het in de sterren geschreven staat maar ook daarover kan ik je weinig over vertellen.... ik ga maar een Whisky nemen want de kinderen liggen toch te slapen voor de tv.
  Ik bel je nog wel... op tijd.
  Pascal.

  Haha Pacal,
  Natuurlijk heb ik zelf al minstens een jaar geleden mijn spullen in huis liggen.
  Natuurlijk snapt die zgn. mensenvriend - waar hij zijn goeie boterham mee verdient - liefdevol castrerend "helpt"..
  Je krijgt toch een super-ego gevoel als je werelds ziet dat je goed doet voor anderen?!?!
  haha...
  Heb ik bij jou totaal geen last van en vrees dat dit visa versa ook zo is.
  Wat is het devies richting anderen???
  Niet meer dan I love you and therefore I hate you.
  Helaas was jij mijn beste slachtoffer ooit.

  The killerbee S.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ach Pascal,
  Hoe is de gezegde ook weer?
  De beste stuurlui staan aan wal.
  De zoon van de melkboer wordt werelds gezien een goeie dokter.
  Als ik nu terugkijk naar mijn bizarre leven en/of als ik het over mocht doen zou ik wat dat betreft als putjeschepper beter gepresteerd hebben dan als doter in de weetnietkunde.
  Nu lach ik erom hoe ik alle aspecten van dokteren [regulier en alternatief heb doorlopen en alle hoge functies heb geweigerd , omdat ik - door het lot gestuurd - een andere weg had.
  En nu besef ik ook waarom de gezegde "Alles weten maakt niet gelukkig" de wereld heeft veroverd.
  Zoeken wij niet allemaal het geluk?
  En wie ziet er nog dat dit onze ondergang is?
  Helaas zijn er enkele mensen meer dan jij naar Portugal gekomen die het totaal niet meer zagen zitten. Ook voor hen was ik voor hen de spiegel van "Zachte Heelmeesters" , maar jij was wel de enige die ik - door je in de stront te laten zakken - kon genezen.
  Genezen?
  Of was het dat ik je meetrok om zazende zombi te worden in een wereld waar de vrouw de broek aan heeft en de man -noodgedwongen - de kindertjes moet opvoeden en waar hij erflastig totaal onwetend in is?
  Wat dat betreft deed jij het stukken beter dan ik.
  Gelukkig ken ik geen jaloezie.
  Als ik nu terugkijk was het wel het grootste cadeautje dat mijn vader -toen ik al in Portugal woonde - telepatisch langs kwam om zijn excuses te maken omdat hij me die walgelijke dokterjas had opgelegd om de familie-traditie hoog te houden.
  Snap trouwens nog steeds niet hoe deze telepatische contacten werken.
  Het enige wat ik daarvan nu met zekerheid kan zeggen is dat dit onderdeel is van een gescheurd Ego-jasje..
  Zal als tijdverdrijf eens kijken wat daarover op internet staat.
  Als het grappig is laat ik dat nog wel weten.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Haha Siegfried,

  In mijn ogen zijn telepatische contacten het los komen en/of motie worden van de emotie die alleen de weg kan nemen naar waar het mee verbonden is om daar weer de verhouding recht te zetten in 8 % ten voordele van het Yin... wat in mijn ogen.. Ik zie dit ter vergelijking als een bimetaaltje dan een glimlach op je kop tovert. Het Yin is dan de onderlip zeg maar...haha
  Wat betreft genezen en beter kan ik natuurlijk gewoon je eigen woorden terug geven. Als ik terug kijk verbrandde ik daarom ook het schilderij -die niet toevallig de naam zondeval kreeg- in je barbecue en hangt het schilderij die de naam illusie kreeg nu onder mijn trap...haha.
  Achja, kan niet alleen schizofrenisch de traan bestaan ? dit is ook een pure mens eigenschap. Gelukkig maar zal ik maar zeggen zo aan ..."het einde van ons Latijn"
  Pascal

  Ach Pacal,
  Zocht natuurlijk op Wikipedia en meer en natuurlijk weet - dat is duidelijk - niemand hoe je zulke "fijnstoffelijk" trillingen kunt opvangen.
  Natuurlijk heb ik direct na die hele diepe telepatische droom t.a.v. mijn dochter geprobeerd contact te krijgen met het paramedische centrum van een zekere "van Praag".
  Waarom ik nul op het request kreeg snap ik nog steeds niet.
  Maar één ding is wel duidelijk dat het te maken heeft met een zeer zwak Ego .
  En dit geldt ook voor "zieners" zoals mij ook overkwam
  En het leuke is wel dat deze paragnost door zijn omgeving "de hemel werd ingeprezen" en wat het Ego oppoetst daarna begon te liegen alsof het een waar mens van deze tijd was....zal ik maar zeggen.

  Wat verbrandde je in Portugal?
  Was het je schilderij of je Ego of allebei?
  You only can speak for yourself.
  Fons is in ieder geval zo slim - ik had hem net aan de "telepatische foon" dat en wil lekker nog effe schizo zijn ... als echt mens.[Grapje richting Fons, die stiekem meeleest]
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Siegfried,
  hoe telekinese/telepathie precies werkt weet ik ook niet maar heb daar al vaak over gepuzzeld want dat het bestaat is zeker…..!!
  In de kwantummechanica is al ‘ aangetoond’……. dat 1 ‘deeltje’ op twee plaatsen tegelijk kan zijn…. voor zover wij dat dan met al onze beperktheden kunnen verklaren en meten……?!
  Zie onderstaande link waarvan ik de helft natuurlijk niet kan begrijpen dus slechts lezen……..

  http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2012/okt/Onmogelijke-metingen.html?npo_cc_skip_wall=1&npo_cc=na&npo_rnd=43612103

  Het gaat dus over beweging/leven/communicatie van deeltjes cq energie….als wij ervan uitgaan dat wij uit dezelfde materie zijn opgebouwd als het hele universum communiceren/bewegen wij dus ‘hetzelfde’ met het enige verschil , dat wij kunnen denken ….
  wat ervoor zorgt dat wij niet meer geloven/kunnen voelen zonder onze gedachten daarop los te laten en het ‘gevoelde’ dus onmiddellijk over-denken met dat wat ons op dat moment het beste uitkomt haha.
  Zijn we op zeker moment door wat voor omstandigheden even ‘Egoloos’ dus denken wij even niet …….komt die energie zuiverder binnen en ervaren wij een soort Van ‘Eénzijn en éénheid” waardoor
  wij ineens ‘bewust’verbonden lijken te zijn met alles……
  Volgens mij is dat ook één van de redenen waarom ‘çomapatienten’ na te zijn bijgekomen, exact kunnen verhalen over wie er aan hun bed stond en wat werd gezegd tijdens hun tgedachteloze comaperiode….en mensen na een bijna dood ervaring niet meer terug willen naar het bedachte/illusionaire bestaan…..!?

  Maar aan de andere kant…….Als wij zouden durven geloven dat het bestond en onze mogel;ijkheden dus terug zouden vinden(hervinden) zouden toch direct alle telecombedrijven inéén storten ?….dus waarschijnlijk is ons wan-trouwen ook de bedoeling weer….!

  Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Haha Fons,
  ik vond jou linkje even chaotisch als jouw verhaal.
  Ik zou me nog kunnen voorstellen dat telepatische uittredingen alleen tussen stambomen van de gelijke soort zouden kunnen ontstaan, maar ook dat klopt niet als ik naar mijzelf kijk.
  Dat het ego dit in de weg staat is voor mij een onbewezen axtioma en zo denk ik - haha hooghartig - te weten en/of dat dieren en misschien ook wel bomen van gelijke soort gewoon met elkaar zouden kunnen communiceren.
  Misschien is het wel net als met een electron [ manlijk] en het neutron [vrouwelijk] wel met elkaar communiceren , maar dat verklaart weer niet met mijn telepatisch contact met mijn vader op het moment dat hij de glimlach van de dood zag.
  Neen...
  Het blijft voor mij - gelukkig heb ik nog - een raadsel, maar misschien zal ik dat jou telepatisch vertellen als Bokje gaat hemelen.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Siegfried,
  Wordt "chaos' niet alleen zo genoemd omdat wij dan een situatie hebben waarover "wij/ons verstand' géén controle heeft ?....
  Als je naar de hele kosmos kijkt, lijkt dat voor ons chaotisch maar inmiddels is duidelijk dat niets voor niets gebeurt/beweegt !
  Dat jij je kunt voorstellen dat je hooguit met je eigen familiestamboom kunt telecommuniceren is toch ook maar een ‘beperkte blik op de zaak’?.
  In principe “zijn we toch allemaal één grote familie…..vanuit de evolutionaire stamboom …of vergeet ik hier wat…?
  Wat ik bedoel te zeggen is dat alles ooit is voortgekomen uit één cel waarin een bepaalde communicatie moet zijn geweest om ‘het leven’ erin te houden…..
  Alles wat uit die éne cel is voortgekomen communiceert nog op éénzelfde manier……anders klopte ons hart niet……..behalve ons door het verstand ingegeven communicatie dat lijkt een ‘eigen wil’ te hebben zoals we inmiddels weten haha.
  Maar laten we er maar over op houden…want ik denk dat ik daar te mensdom voor ben....en dat is misschien maar goed ook .
  Prettig weekend
  Fons

  Fons,
  Als ik je reactie lees ziet het er voor mij uit dat je chaos net zo groot is als de mensenwereld, waar iedereen blijft vechten om de beste te zijn.
  Goed.
  Laat me beginnen met God's Woord "uit stof geboren en tot stof wederkeren"
  Als een stofje op de Zuidpool ligt gedraagt hij zich anders dan op de evenaar.
  Hoe veel verschillende stofjes zijn er niet?
  Ik dacht dat je scheikunde ooit zo'n leuk vak vond., waar twee gelijke polen elkaar afstoten en tegenovergestelde polen elkaar juist aantrekken.
  Als ik naar onze planeten kijk zijn ze energetisch ook allemaal anders en/of beinvloeden elkaar .
  En toch is het in het groot de perfectie zelve.
  Ik schreef toch - naar aanleiding van mijn telepatische uittredingen dat ik niet alleen met mijn dochter en mijn vader dit contact had gehad en in de wereld hoor je zelfs vaak dat mensen met bomen en/of met vogeltjes kunnen communiceren . Hier kan ik helemaal niet bij en zie dat als totale dwaasheid.
  Ga het weekend maar eens kijken naar "de Dog Whisperer" waar duidelijk wordt dat de mens zo'n giga invloed en met name angst op dieren overbrengt.
  Maar het meest cynische vind ik wel dat je me een prettig weekend wenst als "zijnde Vrijdag op een onbewoond eiland".
  Hoop dat God je vergeeft.
  haha.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Tot mijn opperste verbazing las ik tijdens de gekte van de wereldkompioenschappen voetbal als zijnde de spiegel van de essentie van het leven en/of het brood en spelen voor het volk dit bericht op Xander-nieuws http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/06/Amerikaanse-miljardair-waarschuwt-superrijken-voor-wraak-van-het-volk.
  Met een lach en een traan kijk ik nu hoe ik door beide partijen in de banvloek werd gedaan door het spel met de elite mee te spelen en gedurende zo'n 20 jaar al het geld - wat ik ten onrechte jatte - heb besteed aan iets wat heet "opembaring" van de verkankerde wereld die zichzelf in hoogmoed vernietigt
  Dat niemand die met mij meeliep hier vruchten van heeft geprobeerd te plukken leidde voor mij oprecht voor enorm respect en zij - ik noem geen namen - die mij achter mij rug belazerden kregen de hoogste bonus met stinkend geld.
  Helaas lopen er nog velen rond, die mij gek verklaren waarom ik in lompen loop en haat om - of dure vakanties te maken zolang het nog kan en mij als voodeboer kleedt met een half miljoen op de bank.
  Dat mijn deur dag en nacht open staat, omdat dat "inbrekers" tegenhoudt - in dit elitepark - .was louter mij vroegere ervaring in Zeegse.
  I feel sorry.
  I had a crasy life in order to rise.
  My best book about nothing but the truth is - looking back -" In the beginning there I was and you was me"
  .Het was ook het enige boek dat gierige boekprinters zagen zitten als bestseller voor het volk.
  De rest financierde ik zelf van het gestolen geld van het systeem dat nu weer een prooi blijkt voor de armen [zucht ] van geest.
  Kan iemand die hier al jaren meeparticipeert met mijn "om nierts gekregen" visie van de wereld van vandaag als terminale verkankering mij vertellen wat ik met dat geld moet doen?
  Het is een welgemeende vraag waarik het antwoord niet van weet.

  De in lompen lopende uitgemergelde Bok zonder horens
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Terwijl ik hier in mijn uppie aan het zazen ben, lees ik het laatste verhaaltje op Xandernieuws.
  [ http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/06/Amerikaanse-miljardair-waarschuwt-superrijken-voor-wraak-van-het-volk ]
  Dit is typisch het aspect van een terminale kanker zoals ik dit al lang geleden op de Volkskrant heb geplaatst.
  Het is het moment dat de bijnier zijn uitgemerrgelde organen gaat beschermen , nadat zij eerst de tumor steunden in de ijdele hoop er een graantje van mee te pikken [ om het maar in wereldse termen te vertalen]
  Misschien is dit voor velen "de ver van mijn bed show" en dan kan ik zeggen dat wij niet voor niets polen, afrikanen, moslims en andere buitenlanders hebben binnengehaald om voor ons "verheven kankercellen" het vuile werk te laten opknappen voor een aalmoes.
  Tot op heden zijn er helaas nog velen die deze vorm van moderne "slavernij" als een nobele daad zien , maar binnenkort zullen de schellen van onze ogen vallen en de gevolgen ervan merken.
  Was kortgeleden bij een echtpaar waarvan de vrouw met vele anderen geronseld werden om in de zorg te gaan werken. Helaas kon ik daar mijn bek niet houden en werd het kleine oorlog.
  Zucht...
  Het is echt alsof ik nog louter kan hummen in dit elitaire kankerland.
  Zombi Bok

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Siegfried,
  Als ‘trouwe’ meelezer zag ik jouw vraag over “wat je met de restanten van je arbeids ‘ongeschikt’heidsuitkering’ zou kunnen doen” ook voorbij komen.
  Mijn eerste ‘gedachte’ was natuurlijk “nou geef maar wat aan mij” dan kan ik weer uit de hypothecaire val komen waarin ikzelf uit hebzucht ben ingelopen”(haha).
  Maar inmiddels denk ik te weten dat dat voor mij een oplossing zou zijn waarbij mijn hebzucht zou bljven en ik jouw bovendien dan ook als slaaf zou misbruiken voor mijn ‘illusionaire welvaart’ dus leg ik die vraag maar terzijde als een ‘a-sociale’ gedachte.
  Je hebt het geld verkregen door je ‘weten’ ipv je ‘denken’ te laten Spreken…..met alle gekke gevolgen van dien.
  Hierdoor is jouw leven veranderd in een soort van leven , zoals je zelf vaak zegt, ‘roepende in de woestijn’…..of ‘Vrijdag op een onbewoond eiland’…… al met al redelijk onmenselijk of moet ik schrijven menselijk onredelijk..?
  Wat je wel zou kunnen doen in een ultieme poging “het verhaal’ wereldkundig te maken is een blokje ‘sterreclame’ kopen voor de uitzending van de kwart finale van het Nederlands elftal….
  Dan heb je minstens 8 miljoen mensen die met chips en bier voor de TV gaan kijken naar hoe wij “natuurlijk de halve finales gaan bereiken”…en in een ‘ winning mood’ zijn dus….!?
  Als dat géén resultaat op levert….. kan je écht wel vergeten dat ‘het verhaal’ op korte termijn iets breder gaat worden gedragen en er veel méér mensen op je pad gaan komen die in de gaten hebben dat in ‘jouw’.. verhaal toch wel op zijn minst ‘ iets van waarheid’ zou kunnen zitten………. en daar vervolgens met jouw ‘in vrede ‘ mee van ‘gedachten’ gaan wisselen…..
  Dat kost je hooguit 200.000 euro maar hiervoor dan ben je ook wél 30 seconden aanwezig in elke huiskamer van Nederland….(.haha)
  Alle wijsheid in de kan… en gekheid op een stokje… denk ik dat je het geld, wat je in bruikleen hebt gekregen (maar overgehouden hebt) .. hebt om je ’de mond te snoeren ‘ ….zoals ik je zelf al eens heb horen zeggen, wellicht net zo goed retour afzender kan doen.
  Want jouw de mond snoeren is bepaald niet gelukt…eerder het tegengestelde…dus je hebt van onze vrijheidsstaat iets voorwaardelijk gekregen en aan die voorwaardelijkheid heb je alles behalve meegewerkt….
  Wij ‘brave burgers’ zouden dat toch wederom benoemen als anti-sociaal gedrag……en daarvoor willen wij ons geld terug…...!!?
  Dan blijft de perfectie in stand en draait de wereld misschien nog even door……..!
  Hinkend op twee gedachten groet ik U
  Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Haha Fons,
  Hier is over nagedacht en je bent bepaald niet de enige die schizofreen met mijn "gejatte zilverlingen" aan de haal wil gaan, nadat ik dit op het blogje had gezet.
  De een wil het hebben voor goede doelen[ ik noem dat AIDSEN], de ander is van mening dat ik mijn schulden uit het verleden moet aflossen [heb ik trouwens al gedaan, alhoewel het voor mij nogal vreemd vind] .
  En misschien komt er nog meer binnen.
  Dat verhaaltje op Xander-nieuws is echt niet alleen in Amen Rika, maar het is duidelijk hoe het verhaal over cycli die alle elkaars gelijke zijn [ van ziekte tot kanker en/of ziekte in de geest van leven ] nadeloos uitkomt.

  Wat mij ook opvalt en mij verbaast is dat niemand reageerde hoe Philapijnse en Afrikaanse vrouwen werden geronseld om in de zorg te komen werken. Helaas is dit nog maar een fractie van al die buitenlandse gasten die als moderne slaven hier binnen zijn gehaald, omdat Nederiglanders zich daar te min voor voelen en dan nog liefst "vrijwilligerswerk" doen.
  Streelt dat het geweten?
  Voor mij is dit een retorische vraag en is minstens zo erg als "humanitaire hulp" door giga corrupte instellingen zoals het "Rode Kruis" of WHO en...en...en.

  Ach ja Fons...
  Wat kan ik nog meer zeggen?
  En inderdaad heeft mijn leugentje richting de systeemdictatuur zodanig goed gewerkt dat ik in redelijke rust - in de binnenlanden van Portugal ongestoord kon werken aan iets wat ik -gelukkig toen nog onbewust - al veel langer met me meedroeg. [ zie animatie-filmje onder deze reactie van de krab die de aarde leegvreet] .
  Dat de veroordeling van KNMG en de Staat mij precies gaf wat ik nodig had noem ik "door schade en schande wijs" , maar het was wel een weg die ik niemand echt gun.

  En om terug te komen op jouw schizofrene verzoek kan ik je zeggen dat het handjevol bloggers mij net dat hebben gegeven waardoor ik nu niet anders kan zeggen dat ik als Jnana en schrifgeleerde en Kaballist mee heb gedaan om iedereen te kunnen laten genieten van of Boedha of Allah of God.
  Zo ik jullie trouwe bloggers MOET bedanken voor jullie hulp kan ik slecht aan jou vragen om dit groepje bijeen te brengen voor "een gulden handdruk"....zoals dat zo mooi heet.

  De asociaal Bok... die helaas Jood was.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Goedemiddag Siegfried,
  Als u een simpele formule voor de waarheid zou moeten maken, hoe zou die formule er dan uitzien?
  Heb ergens gelezen dat dit mijn levensdoel is hahaha. Het is voor mij ook maar een beetje overleven verder, dus ja je moet wat. Ik zie er ook geen nut in om mee te doen met de bv Nederland.
  Natuurlijk is een blog ook een soort form-ule.
  Nog tips voordat u gaat?

  Eeuwig jammer als u nu al zou gaan trouwens. Ik heb echt nog zoveel te vragen en u komt altijd weer met iets nieuws. En dat u wil gaan, impliceert dat u nog wel een restje 'ik' heeft toch? Of wordt u geroepen?
  Michiel

  Beste Michiel,
  Allereerst mijn excuses dat ik je ware naam noem, omdat ik dit alien-gedrag [nicknames o.a ] zie als vluchten voor jezelf.
  Je vraag naar mij wat ik onder waarheid versta is gelukkig simpel te bantwoorden met een vergelijking.Die luidt : Als je geboren wordt ga je ook dood.
  Aangezien alles zo groot zo klein is [ oude wijsheid ] geldt dit ook voor Moeder Aarde die ooit bezwangerd was van leven en die baby ook een keer moet loslaten.
  Het is natuurlijk te mensdom voor woorden dat ik daar 3/4 van mijn leven naar op zoek ben geweest.

  Het kleine groepje mensen dat hier actief is gewwest en soms keihard met de billen bloot kwamen te staan zijn nu haast vragenloos geworden.
  Maar daarnaast is de vrouw die mij - natuurlijk onbewust - het goed [liefde] en het kwaad [haat] niet van plan om mij als uitgemergeld mens die leeft op een "onbewoond eiland van Ego-positief denkers" niet in staat als zombi te begeleiden tot ons aller bittere einde.
  Maar misschien kan je je voorstellen dat ik wel - als een klein kind - zo blij ben dat mijn Reseach [ heronderzoek van dat wat tot in de finesses bekend was - nu uit gaat komen.
  Nu is het voor mij wel genoeg geweest.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Misschien ten overvloede een vraagje t.a.v. wat op Xandernieuws te lezen valt over "de hoer van Babylon" [ http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/07/ISIS-leider-zweert-Kaba-in-Mekka-te-zullen-vernietigen ]
  Kan iemand die dit blogje regelmatig volgt zien hoe dit nadeloos overeenkomt met iets wat Bijbels als zondeval wordt genoemd?
  Dat Babylon en wat heet "een Babylonische spraakverwarring" ook niet toevallig is voor mij een open deur intrappen
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Mochten er nog mensen zijn die twijfelen aan mijn 'openbarigen' uit mijn erfboom en/of hoe het eindtijdspel zich voltrekt dan hoor ik dit graag via een reactie.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/07/Is-Kalief-en-ISIS-leider-Baghdadi-de-mahdi-de-antichrist
  Ach!!!
  Liet de Bijbel ons niet na dat wij "aan het einde der tijden 'ziende blind en horende doof' zouden worden?
  Bent U nog steeds een tegenstander van Wilders die -om misschien andere redenen - de moslims uit Nederland wil verbannen , dan wens ik het beste om dit vast te houden.
  Misschien kunt U begrijpen waarom ik liever voor dit spektakel van het strijdtoneel verdwijn en zelfs voor de lugubere grap mijn "gejatte geld van de Staat en de KNMG" terug wil geven wat hier en daar tot commotie leidde - zowel in mijn thuis als op het blog.
  Nu de systeemdictatuur mij heeft laten weten dat euthenasie voor mij geen optie is vraag ik U vriendelijk of U mij op een andere manier zoudt willen helpen.

  Sorry voor mijn cynisme.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Beste allemaal,
  las dit op Xander-nieuws {http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/07/ISIS-leider-roept-moslims-op-Rome-aan-te-vallen ] en...
  Sluit dit niet nadeloos aan met een van mijn laatste verhalen over het lot van het Vaticaan?
  Kunt U zich voorstellen dat ik blij ben dat ik dit gruwelverhaal over onze enthousiaste zelfvernietiging - dat ik via een laalste grote uitttreding van mijn voorvaderen - MOEST openbaren en dit ook maar heb gedaan.
  Dat 99,99% van de Nederiglanders nog in sprookjes geloven vind ik hooguit fantastisch en laat mij zien hoe mensDOM we zijn.

  Wat betekent dit voor mij...
  Dat de "antiChrist" - geboren in "Ëngelenland' zeer binnenkort zal komen om ons te bedanken voor onze kosmische taak waardoor er .... een hiernanogmaals zal komen.
  En/of het oneindig bewegen van de kosmos.
  S

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Voor mensen die hier nog twijfelen t.a.v. het spel van de Illuminati en/of geen zin hebben om al die tekst te lezen is hier een filmpje wat ik vanmorgen toegestuurd kreeg.
  https://www.youtube.com/watch?v=IN8wGTlNkqo
  Dat dit spel nu - net als WO II - begonnen is, moge duidelijk zijn.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen