Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


zaterdag 17 mei 2014

Mag ik een ieder sterkte wensen wat nog komen gaat?


Beste allemaal,Ik weet niet goed hoe ik moet beginnen nu ik met de dag meer verlang om “het tranendal des levens”  te mogen verlaten, want ik sta nu echt als een zombi in het leven.
.
“De glimlach van de dood “achtervolgt mij - zoals U weet - al vele decennia en zal om der wille van Uw de angst het woord “magere Hein” dit uit mijn woordenboek schrappen. Zie http://www.wetenschap-eindtijd.com/intro_bewustzijn/collectief_en_Ik_bewustzijn/laatste_ademtocht/laatste_ademtocht.html ]
Feitelijk is dit verhaal - wat mij ook tot het hoger bewustzijn leidde - veel dichter bij de waarheid. Direct na zo’n “woelige nacht” werd ik echt met een glimlach wakker werd terwijl ik het nog slaapdronken met een grote glimlach aan het geduldig papier toevertrouwde.
Het werd pas griezelig toen ik weer bij “bewustzijn” kwam na een diepe slaap en het verhaal alsnog doorlas.
Dit is dus het verschil tussen ons “lager bewustzijn -de angsthaas mens- en het hoger bewustzijn -gesymbolisseerd als “de lachende Boeddha” en/of “de verlichte meesters”..
Ik schrijf met opzet “gesymboliseerd” , omdat het een sprookje is dat men bij leven die “verlichting kan worden, behalve enigzins door BDE’s welke - zoals eerder besproken met name in eindfasen van een sterretijd als zijnde ömkeringscyci en recent hier beschreven als “borderlin-times”.
Het was dan ook niet dat ik persoonlijk griezelig vond, maar griezelig om het naar buiten te brengen in de wereld van de “angsthazen”  en met name voor de dood.

Kijkend naar de snel groeiende spanningen in de wereld en “het woord dat tot het einde der dagen zijn zuiverheid zou bewaren , zou het mij niet verbazen als a.s. “Donder”dag het werelds gedonder begint en dan is het a.s. Donderdag ook nog eens “Hemel”-”vaart”.
Oh!!!
U dacht.dat het ter ere was van “de Heilige Maagd Maria,die onbevlekt bezwangerd werd” die ons dan gaat verlaten? Maar U weet inmiddels toch wel dat de Bijbel een sprookjesboek voor volwassenen is , omdat wij de waarheid liever niet willen weten!?
Ik ken maar één vrouw, die die eer toekomt en dat is “Moeder Aarde”.
En die reis naar het “hiernanogmaals” - het loslaten van “Moeder’s “nog ongeboren leven - begint nu eenmaal met grote interne spanningen in het weten.dat in  oude nalatenschappen alle cycli in het allerkleinste tot het allergrootste elkaars gelijke zijn en dat onze “Testamentaire nalatenschap” hier op “geheimzinnige Kabbalistische” wijze hier gebruik van heeft gemaakt .
En als er één mens is die door het lot gestuurd een eerste klas ticket naar “de 7-de hemel” al heel lang op zak heeft en zijn koffers al lang heeft gepakt ben ik het wel.
Nu hoop ik toch echt niet dat U mij - die al zo lang mee gekeken heeft hoe ik al jaren geworsteld heb met U mijn reizen van het heden, verleden en toekomst te vertellen -  nu nog lastig valt met de vraag waar in Gods naam “de 7-de Hemel” op slaat.
Maar voor “niet ingewijden” is dit de Sabbat-dag of rustdag voor God, die wij Westerlingen verkwanseld hebben tot zondag.
Stond er niet geschreven dat wij zouden “branden in Uranus” ?
Is dat waarom wij ons lichaam hedentendage massaal laten cremeren?
Volgens mij is dat , omdat het zo’n akelig gevoel is dat wij anders door het “ongedierte” langzaam worden verzwolgen?
Of doet U dit misschien voor onze “milieu-vriendelijkheid” nu wij als mensenplaag ieder stukje akker hard nodig hebben om te eten?
Zou het kunnen zijn dat wij dit önbewust/ bewust doen , omdat wij de nieuwe “ïjstijd” - net als de technologische REvolutie - willen tegenhouden?
Voor mij is dit een retorische vraag, waarop het antwoord duidelijk is.
Sorry...
Ik begrijp het!
U heeft wel wat anders aan Uw hoofd.
Ach!!
“Het is wat het is” of misschien mag ik zeggen “het was wat het was”.
Mag ik U nog één maal meenemen naar onze “mensdomme” attitude, die deel uitmaakt van het grote “spel der vegissingen”?

Laat mij beginnen met enkele welbekende “volkswijsheden” zoals...
- “Kennis is macht” en macht leidt tot geldingsdrang en/of geldindrang.
Blavatski liet ons daarentegen na ...“Kennis leidt tot machteloosheid”.
-” Het Ego” - letterlijk “Ik ga” - en vertaal ik als “Ïk ga waar ik wil” en/of “Ik wil”.en/of “Ik ben”.
Iedere generatie en iedere nieuwe cultuur wordt “het Ego” sterker en daadkrachtiger...gelijk die van een bast van een boom steeds dikker wordt met der jaren.
We noemen het dan ook wel Egobast.
Deze bast is nu zo dik dat wij - ieder gestuurd door een andere erflast - in de tijdgeest leven van pure “babylonische spraakverwarring” en/of - ik noem het - “Ik-Goden van onze eigen gedachten zijn geworden”.
En dat werd gesymboliseerd in de naam Jesus en/of “Je suis”.en/of “Ik ben”.

Ach de taal is toch zo rijk zoals o.a.
- “Alles weten maakt niet gelukkig” en “Geluk is met de domme”.
- “Door schade en schande wijs”
We hebben het ook niet voor niets over  “Domme kracht” , maar bedoelen daar wel iets anders mee..
- “Aan het lot valt niet te tornen” , Maar als ik dit als axioma poneer zal het Ego direct gaan steigeren, want men denkt waar”achtig” dat wij “bewust” kunnen kiezen tussen goed en kwaad.. Is dat waarom wij de nickname meekregen van “Mensdom” te zijn?
En aangezien wij al die vreemde volkswijsheden aan onze laars lappen, gaan we daar nu de prijs voor betalen.

Rond mijn 30-ste levensjaar - ik was bijna afgestudeerd om “kennis en macht” te vergaren met een “smetteloos witte doktersjas” [ als teken van een haast goddelijke macht over anderen gelijk de “Witte Broederschap ...zal ik maar zeggen ] - kreeg ik mijn eerste “BDE” of -wat men noemt “Uittreding” als teken dat mijn Ego-jas bij conceptie al scheurtjes vertoonde  en bekend stond als “eerste generatie oorlogtraumatisée”. Hierdoor heeft mijn “Ik wil” of “Ik ben” zijn meerwaarde in deze wereld van “Ïk-Goden” totaal verloren.
De keerzijde van het groeiende Ego is een progressieve “angst voor dood” .
Dat is ook de reden dat wij ons maar al te graag met giftige medicijnen laten behandelen als ons maar een scheet dwars zit.of psychisch laten kneden [brainwashing dus]
Het lijkt allemaal niet zo ernstig, maar het “mijn vechten voor overleven” - wat in deze wereld een eerste vereiste is - kreeg zo’n 30 jaar geleden zijn eerste knak.
En omdat ik toen al niet meer in die “Ik-Goden wereld” kon functioneren volgden die zgn. uittredingen zich met der tijd steeds vaker op en liep zodoende mijn stamboom terug tot ongeveer de Maya’s.en nog verder.
Kom daar nog op terug.
Nu - aan de vooravond van WO III - verlang ik haast dat “de glimlach van de dood” mij komt halen, want ik sta nu als “naakte aap” totaal machteloos en eenzaam in de wereld die de mijne niet meer is.
Ik kijk ernaar en verbaas me niet meer dat bijna niemand zich “ogenschijnlijk” daar zorgen over maakt, want wij Westerlingen hebben immers de machtigste wapens om oudere culturen onze “wil” op te leggen!
[ Vroeger noemde men dit slavernij, maar dat woord hebben wij uit ons verleden gewist en dat terwijl wij nog steeds slaafs doen wat ons van hogerhand wordt opgelegd ]
Kortom..
Ik spoor in deze wereld voor geen meter meer en ben voor eventueel overleven totaal afhankelijk van derden die mij nog met een keiharde egojas zouden kunnen geschermen.
Maar ook dat is pure utopie gebleken , want zodra ik mijn mond open doe over mijn anders zien tast ik het Ego aan en dan heb je de poppen aan het dansen.

U kent toch wel de volkswijsheid “Nederigheid is des Duivels oorkussen”.
Ach... Laat mij stoppen , want dan wordt het weer een boekwerk met “Freudiaanse vergissingen” waar de taal bol van staat.

Het loslaten van het leven komt voor velen als “een dief in de nacht’, maar het ligt wel voor een iedereen en alles in het lot of lotsbestemming vastgelegd.
Ik voel en beleef dat als geen ander - behalve dat ik nog maar met een half been  in de wereld van vandaag sta en mijn levensspirit met de dag minder wordt.
Zeker na de langdurige koude oorlog hier in Casa “Holy Shit” - die dan wel voorbij is - kan ik op geen enkele wijze iets van “de draad weer oppikken”
Daar komt bij dat ik eigenlijk nergens meer belangstelling voor heb nu ik - in opdracht van “boven” - de levenspuzzel in het  groot heb neergelegd.... en het “god zij dank” nadeloos precies lijkt uit te komen.
Het enige wat nog miste zijn de exacte data van onze “Hemelvaart” en de “aankomst in de 7-de Hemel” .... zal ik maar zeggen.

Natuurlijk is het voor velen een zo bijzonder absurd verhaal hoe ik met zevenmijlslaarzen mijn leven terugliep tot aan een geheim contact met de Maya-opponenten om tesamen te besluiten om Maya-wijsheid  - komende van Mars - om te toveren in een “Illusie als zijnde “De verloochening’” om de mens tot het bittere einde te laten vechten voor meer en beter.[ zie een van mijn nachtelijke contacten en opgeschreven als Atlantis Convention op http://www.wetenschap-eindtijd.com/homepage_english/one_cycle_en_marriage/atlantis/atlantis.html ]
Natuurlijk ziet dit er voor menigeen meer uit als een uit mijn duim gezogen sprookje, maar dat geldt natuurlijk voor veel meer verhalen.
Ik heb het vaker aangehaald dat als ik als eerste niet mijn al overleven grootvader had mogen ontmoeten - die mij terzijde stond in een mega-strijd in de Universiteits-periode - ik dat wat er daarna allemaal nog in het vat zat ook voor geen sikkepit serieus had genomen.
Maar dat niet alleen.
Zo heeft Armandus “de Schijnhelige”  mij o.a. van plagiaat verweten [haha] over mijn oud verhaal over de vergelijking van het aardse en kosmische leven in vergelijking met een perzik.
Het bleek een authentiek verhaal te zijn van een Chinese Wijsgeer Shou Lao  en zo schreef ik ook  nog eens een boekje  [De Nada-Openbaringen ] dat ik signeerde met Jnana, die een oude schriftgeleerde bleek te zijn.
Moest ik het - als authentieke schriftgeleerde - wederom aan het geduldig papier toevertrouwen?
Waarom?
Was dat mijn lot om oude koeien uit de sloot te halen of was het slechts om het sprooje een ander gezicht te geven?
Zo heeft Raimand - niet toevallig Jood - mijn geneologische stamboom teruggezocht waaruit onomstotelijk bleek dat ik uit de elite van de eliten en/of de oude Illuminate moet zijn afgestamd .
Daarnaast was et  Dennis die met zijn ontrafelingen zonneklaar heeft kunnen aantonen dat de WO II een puur Kabbalistisch spel was van deze geheime groepering, die nu nog steeds achter de schermen de hele wereld bestiert.
En toen ik in mijn eerdere “dromen” een weekje in een klooster vertoefde om het hele Bijbel-verhaal van een van mijn stamouderen - zeg ik nu - mocht ontvangen was het Rosa, die naar Griekenland op vakantie ging om te moeten constateren dat dat klooster er nog was en mijn beschrijving ervan volledig klopte.
Ongetwijfeld kent iedereen de gezegde “Eën zwaluw maakt geen lente” , maar zoveel zwaluwen maakt wel duidelijk dat het geen gewone dromen waren, maar dat ik echt mijn stamboomouderen - en meer dan ik hier opsom - allemaal heb moeten aanhoren.
Maar dat betekent wel dat niet mijn egobast als schors van een boom al lang tot stof is vergaan , maar dat ik nog slechts leef in een tijd die ruim 6000 jaar achter mij ligt.
En wie gelooft dit nog?
Niemand toch!!!
Want ik zie er nog steeds als Siegfried Bok uit.
Natuurlijk is het voor mij bizar maar ook grappig om te zien hoe bijna niemand het gelooft en het hele verhaal zelfs als “waanzienigheid” ziet.
Is dit niet een teken hoe onvoorstelbaar knap wij al die millenia met sprookjes om de tuin geleid.
En dat niet alleen!!
Wij hebben dat allemaal ook nog eens in onze stamboom erflastig vastgelegd.
Met andere woorden...
Het is op zich al bijzonder dat er nog enkelen zijn, die mij daarin nog serieus genomen hebben. Maar dit komt mede, omdat het nu echt zichtbaar fout gaat in de wereld.
Maar dit zijn er slechts enkelen.... [ hooguit 0,0000001 % ]..... die beseffen dat het echt einde verhaal is.
En bijna ieder “weldenkend” mens ziet hetgeen ik aan het geduldig papier heb toevertrouwd  als waanzienigheid en/of een fabeltje.om    mijn kennis is macht te tonen.
Die groep is 99,9% of meer en men reageert op twee manieren op deze “geflipte gek”.
Bij de eerste vliegen de discussen mij om de oren en bij de rest voel ik direct dat er een grote afstand wordt geschapen en men wijselijk zijn/haar mond houdt.
Begrijpelijk is het voor mij -helaas - zeer wel, maar leven in een wereld waar zo goed als iedereen een andere kijk heeft is voor mij dodelijk vermoeiend en absoluut onleefbaar.

Goed!!!
Het verhaal ligt er en het voelt voor mij als een vreemde bevrijding dat ik nog net mag meemaken dat ik ons hele levensverhaal nadeloos lijkt uit te komen.
Is dat niet het moment om met stille trom  te vertrekken?.
Wie moet ik bedanken voor dat wat ik “om niets” kreeg?
Feitelijk iedereen toch die mij goede en slechte tijden heeft bezorgd?
Sorry... Ik zeg het verkeerd, want ik deed het allemaal zelf!
In die goede tijden kon ik bijkomen van de slechte tijden, die mij “door schade en schande”steeds iets wijzer maakten.
En iets echt zien leidde van ouds her tot meer dan een verloochening.
Zelfs in het recente verleden werden de “vroeg-zieners” op de brandstapel gegooid..
Dan moet ik toch als een kind zo blij zijn dat ik slechts gek ben verklaard....met bonus.

Last but not least....
It’s all in the name and the name is God.
Ieder woord, maar vooral “tegenwoordig” iedere naam die wij meekrijgen laat ons - en zeker mij - iets zien over de emotionele geaardheid van met name de moeder.
Hierover schreef ik - in trance na wederom een loslaten van een levensmaatje - het bizarre met de hand geschreven boekje “There I was and you was me” en lachwekkend genoeg werd dit door een “spirituele uitgeverij” nog gepubliceerd ook.
Wij geven nu - massaal - onze kinderen de naam mee die iets van “hoop doet leven” in zich draagt. En vreemd genoeg bepaalt dat ons leven en/of onze levensloop.
En in een poging om dit lot te ontwijken gebruiken steeds meer jongeren een nickname met alle gevolgen van dien.

Mijn naamgeving was nog een traditionele naam vanuit mijn stamboom.... gelijk dit in de wereld der eliten - kijk maar naar het koningshuis - nog steeds gebeurt.
Mijn grootvader’s eerste naam was Siegfried en/of “oorlog en vrede” en zijn tweede naam was Thomas die in de geschriften werd nagelaten als de ongelovige.
Mijn vader kreeg als naam Johannes, die in de geheiligde geschriften niet alleen onze wegbegeleider was. maar dit iets te vroeg openbaarde en in de kerker overleed.
En ik -zei de gek - kreeg als eerste naam Siegfried en als tweede naam Willem en/of “wil voor hem” en daar heb ik aan beantwoord.
En nu ben ik er wel zo’n beetje klaar mee.

En voor weldenkende astrologen - zoals o.a. Nico - kan ik  vertellen dat alle cycli dan wel hetzelfde zijn, maar dat de radertjes van de kosmische klok wel linksom en rechtsom draaien ...gelijk aan de levenswals tussen man en vrouw waarin de man rechtsom en de vrouw linksom draait.
Dat is mijns inziens de reden dat wij aards gezien de maanden [ komt oorspronkelijk van de maancycli en/of de Maya-nalatenschappen spiegelbeeldig duiden van dat wat wij astrologie noemen.

15 opmerkingen:

 1. Siegfried,
  Net terug van een korte ‘vlucht’ naar de Griekse zon die overigens heerlijk was zowel zon als ‘vlucht’…
  …..en toch ondanks dat gevlucht blijft ’het verhaal’ gewoon in het/mijn hoofd spelen…van links naar rechts en andersom
  Zo schizo als een draaideur dus.
  Nog maar net aangekomen op het griekse eiland Kos was ook hier tussen alle ‘pracht en praal’ het verval te zien… om de andere kroeg of eethuis was er één inmiddels gesloten…de over-vloed is ook hier duidelijk veranderd in eb.
  De grootschaligheid van de nieuwe all-inclusive verblijfplaatsen met alle eten wat we thuis ook hebben…(haha). overstemde de tot kroeg en eethuis omgebouwde huiskamertjes waar je nog traditioneel te eten kon…
  Toch hebben wij zoveel mogelijk geprobeerd die toch te vinden en daar het gesprek van alledag met en van de Grieken te delen.
  Dan ben je dus gewoon weer thuis qua beleving….overall hetzelfde.
  Wim Sonneveld zou zeggen “rekken en d’r bij blijven…..!
  Kortom thuiskomend en jouw laatste verhaaltje op het blog gelezen….nix veranderd behalve het aantal fronten waar het menselijk gezien ‘mis’ lijkt te gaan..richting een steeds duidelijker wordend ‘eindpunt’..want we lijken te zijn ‘uitgedacht’.
  Nieuwe bedenksels overstemmen slechts de oude…en zijn maar kort effectief..en worden dan weer gerecycled of teruggedraaid naar hoe het was en beter leek te zijn…op alle vlakken moet grootschaligheid weer naar kleinschaligheid .
  “Moestuinmanagment” lijkt het toverwoord te zijn of “back to Basic” …..alles in de illusie dat we dat menselijk gezien nog kunnen…haha.
  Het toeval wilde dat ik aan het eind van ons bezoekje aan het Griekse een boekje in handen kreeg over Patmos
  Volgens de traditie werd de evangelist/apostel Johannes rond 95 na Chr. verbannen naar dit eiland. In de Grot van de Apocalyps schreef hij het bijbelboek Openbaring of Apocalyps. Hierdoor is het Patmos voor velen een 'Heilig eiland' en komen er gedurende het gehele jaar orthodoxe en andere christelijke pelgrims.
  Ik dacht, nu ik hier toch ben ga ik daar ook eens even ‘voelen’…maar de animo onder de toeristen bleek te weinig waardoor de boot in de haven bleef…..(gek he….haha?) want wie is er nu echt nog geinteresseerd in ‘het vermeende ‘einde verhaal’…en alle verhalen die daarover in de geschiedenis al zijdelings zijn neergelegd.
  Thuisgekomen ging ik eens googelen en vondt deze link over het sterrenbeeld van Johannes…..zou het toeval zijn geweest dat er in de 18e eeuw ‘bedacht’ is dat zijn sterrebeeld kreeft….was?
  maar misschien kunnen jij of Nico hier nog wat meer over ver-halen…

  Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hai Fons,
  Heb met jouw welnemen hier nog de twee linkjes - die je mij mailde - t.a.v. Johannes sterrebeeld en de grotere cyclus over kosmische cycli hier aan het geduldig papier toevertrouwd.
  Is dit opzienbarend?
  Ik denk het wel.
  Maar eerst de mailtjes
  Siegfried,
  Ja zal het niet geloven…..maar Johannes lijkt “het einde” te zijn…..als ik onderstaande lees…..
  http://www.kuuke.nl/wp/volgens-schiller/
  Hier nog een stukje specifiek over Johannes…nickname….Cancer….
  http://www.kuuke.nl/wp/alle-sterrenbeelden/cancer-kreeft/
  Alfonsus

  Ten eerste is duidelijk - wat ik al meermalen heb verteld- dat alle 12 profeten een ander sterrebeeld hadden, omdat iedere sterrebeeldteken het woord van het sterrekind Jesus anders interpreteerden.

  Waarom moest Johannes het veld ruimen en in de kerker stierf?
  Hij had het "spel der vergissingen" door en verpestte bijna het hele spel der Illuminati en/of de geheime Witte Broederschap.
  Zucht....
  Waarom verdween Bokje bijna achter de tralies toen hij een lezing hield "Cancer, it's like economy". Dankzij een lachende stem van eén van mijn wegbegeleiders mij vertelde dat ik moest lachen omdat ik alles bewijzen kon zittend bij iemand van het Ministerie Volksgezondheid.
  Dat ik enige tijd later de opdracht kreeg om mij gek te laten verklaren [ voor eten op de plank ] was ik binnen 3 weken verzekerd van eten en ging niet lang daarna - met onvoorstelde boosheid - richting Portugal.
  Nu moet ik er om lachen en ben echt alles wat boosheid is kwijt.
  Ik hoor vaker dat ik zo weinig emotie "toon" , maar het vreemde is dat ik zo goed als egoloos nauwelijks emotie heb en zelfs niet bang ben voor "Magere Hein".
  Ik heb hem immers al zo'n 50 jaar als hulp mogen ervaren!

  Zijn wij nu astronomisch gezien in Krebst aanbeland?
  We hebben nog bijna twee sterretijden te gaan en dat is toch de rustnacht en rustdag voor onze "illusionaire God" om daarna het hiernanogmaals te vieren?!
  Hoop dat onze sterrewichelaar Nico mij zal corrigeren.
  Maar Fons...nogmaals
  Het was een "voedzame" vakantie al met al.
  Thankyou
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kom nog even terug op mijn chaotische reactie. Het wordt echt tijd dat ik stop.
   Ik schreef over Johannes dat ik het grappig vond dat hij Kreeft was. Ik heb altijd gedacht dat hij Boogschutter zou zijn aangezien ik dit boekwerk voor mij als boogschutter het meest indringende verhaal vond.
   De boogschutter die met al zijn pijlen nooit raak schiet en/of anders vertaald er alles aan doet om zichzelf en al het andere leven "haast moedwillig" vernietigt.
   Ik werd kanker-researcher - eerst in het kleinmenselijke en later in het mensDOM zijn.
   Ik had hier op het blogje al eerder verteld dat ieder sterrebeeld-mens een verhaal anders interpreteert en dat het daarom was dat Jesus zich daarom 12 apostelen uitzocht die zijn vertellingen automatisch anders zouden gelichten en er dus "een Babylonische Spraakverwarring " van maakte.
   Ik belde Fons om hem te bedanken voor zijn leuke bijdrage en toen zei hij dat hij nog ergens "in een oude doos'" hier ook iets over had.
   En dat werd het volgende verhaal.
   S

   Verwijderen
 3. En nu opeens komt Fons met nog een prachtig verhaal uit zijn oude doos.
  Soms baal ik toch zo van introverten die binnenvetters zijn totdat je ze uit de tent lokt.
  Maar kan ook heel gevaarlijk zijn'[haha]
  Hier zijn mooie "sprookje" als reactie op mijn verhaal over de verschillen in kijken van alle sterrebeelden.

  Siegfried,
  Hier de tekst waarover ik zonet vertelde……

  Een Oosterse, wijze, leermeester ging eens met 7 leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was.Bij een grote dauwdruppel liet de Oude Meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg toen welke kleur de druppel had. "Rood", zei de eerste, "oranje", zei de tweede, "geel", zei de derde, "groen", de vierde, "blauw", de vijfde en de zesde zei:"violet". Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze er allen zeker van waren ontstond er bijna ruzie.

  Toen liet de Oude Meester hun enige keren van plaats wisselen, en heel langzaam drong het tot hen door dat zij, ondanks de verschillen van hun waarnemingen, zij toch allemaal de waarheid hadden gesproken. Nadat zo enige tijd verstreken was, liet de Oude Meester hun weer hun oorspronkelijke plaats in nemen. Maar omdat in die tijd de zon weer gedraaid was, kaatsten nu weer andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel. En de Grote Meester sprak:"Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals u zo even een deel van het licht hebt gevonden en dat voor de volle waarheid aanzag. Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen.

  U heeft alle waarheden nodig, want allen tezamen vormen zij het werkelijke spectrum van het licht als geheel, de volle waarheid. Tot gij zelf een van de groten bent geworden en de zeven kleuren in een kunt waarnemen, zal ieder afhankelijk van zijn situatie een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien. Weest daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het dulden van andermans mening, maar weest zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang gij zelf nog niet het volle licht kunt zien, hebt gij uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen." Het is misschien een simpel verhaaltje maar er zit wel een duidelijke boodschap in als je er eventjes over nadenkt...
  Jamas…….
  Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mag ik de trouwe adepten van dit blogje vragen wie er vandaag is gaan stemmen?
  Ik hoef echt niet te weten waarop of op wie.
  Dat gat mij geen donder aan.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Gelukkig was er één reactie en wel van Alfonsus de verschrikkelijke die zich maagd noemt.
  Geloof ik niets van.
  Hier zijn reactie.

  Siegfried,
  Ik had vandaag géén stem….!
  Elke stem houdt het systeem in stand zoals ik dacht te zien…tegen beter weten in (haha).!
  Overigens is dat ook weer zo een rare schizo gedachtenkronkel van mijn verstand….omdat ik inmiddels ook denk te weten dat juist dát de bedoeling is..
  Zeer vermoeiend zo nu en dan.
  En in mijn vakgebied….is daar een leuk gezegde over als je iets aan het doen bent wat géén zin heeft…..
  Dan zit je namelijk in een “mandje te melken”……
  Alfonsus
  Nickname…….. Jacobus de Mindere (sterrenbeeld maagd)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hallo Siegfried,

  Waarom deze vraag ? ik ben niet gaan stemmen. Ik heb één keer gestemd en dat was op Pim Fortuyn maar dat was als generatie nixer ook niet meer dan afzetten tegen. Ja, wat kan ik erover zeggen ? Niet meer dan dat ik bij het hele fake gebeuren nooit stil heb gestaan en toen ik dat wel deed kreeg ik de logische antwoorden. Nu ben ik blij dat ik kan terug zien dat ik het dan allemaal wel niet snapte maar wel voelde. Nu ben ik als een kind zo blij met de werkelijkheid dat het kosmisch gezien allemaal ergens voor dient want in onze taak ligt de enige collectiviteit. De rest is als het verhaal van de weg naar hamelen.
  Dit stemmen op chaotisch gebakken lucht en alle priet praat er omheen laat ons mongolide gedrag wel bijzonder duidelijk zien en is het ook simpel om te zien dat democratie en angst hand in hand gaan. Het is in mijn ogen niet meer dan de één die de ander met zijn of haar brainwash van meningsuiting probeert te brainwashen waarin de één er rechtsom omheen draait en de ander linksom.

  Ja Fons, dankjewel want natuurlijk geeft het verhaaltje van de oude oosterse meester ook hier antwoord op... maarja, wij zijn natuurlijk ook niet voor niets ziende blind en horende doof.

  Hoi Pascal,
  Ik was gewoon nieuwsgierig hoe zij die hier actief of passief waren "het spel van de Illuminati t.a.v. democratie" om verdeeldheid te zaaien serieus hebben genomen, want als ik zo kijk zijn er toch verdomd weinigen die dit beseffen.
  Nu is het natuurlijk al bijna gespeeld en maakt het niets meer uit.

  Enkele dagen geleden zag ik op het nieuws dat o.a.de partij van de dieren de boeren wilden verbieden om nu hun grasland te maaien.
  Don't we live in a wonderfull crasy world?

  En behalve dit is er bijna niemand die wil geloven dat zowel onze technologische REvolutie alsmede de mensenplaag als ook de oorlog een essentiele rol speelt voor het "hiernanogmaals".
  Als ik zoiets zeg wijst men naar zijn eigen voorhoofd en dan moet ik toch zo lachen.
  Prachtig toch!!!
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Jullie weten inmiddels wel dat ik haast älien-like bizarre dromen heb gehad.
  Jullie weten inmiddels ook dat de Joden een mengelmoesje is van Mars-mannetjes en Aardse vrouwtjes, die nu als Illuminati de WO III aan het voorbereiden zijn ... voor kosmisch welzijn.
  Jullie weten inmiddels ook dat ik mij nu min of meer als alien voel in een wereld die de mijne niet meer is.

  Ik schreef al eerder dat toeval iets is wat ons toevalt door onwetendheid.
  Zat vanmorgen - behalve navelstaren [haha] - naar Discovery-Channel te kijken , waar een aantal hoogleraren Psychologie aan het woord kwamen over bizarre dromen over mannen en vrouwen die contact hadden en vaak geestelijk gemarteld werden door ...ALIENS.
  Een van die hoogleraren - die zelf ook zo'n ervaring had gehad - noemde het slaapverwarring na zeer veel experimenten.
  Een andere hoogleraar die allerhande experimenten deed t.a.v de hersenactiviteit tijdens die vreemde voorvallen en kwam tot de conclusie dat er een vreemde activiteit in de rechter temporaalkwab bleek te ontstaan op die momenten.
  Dit is niets anders dan het "hoger bewustzijn" en/of de weethersenen, die als gevolg van onze "verkalkte brug" tussen denken en weten steeds meer informatie opslaat in beide hersenkwabben.
  Deze laatste hoogleraar [ Jacobs ] sprak zelfs de woorden uit dat hij heel bezorgd was richting de kinderen van deze tijd. Hij sprak zelfs van "tijdgeest-fenomeen".
  Sluit dat niet nadeloos aan bij "de Wachters' borderline-times?
  Sluit dat niet nadeloos aan bij die hoogleraar uit Utrecht die op intenet een stukje zette met als titel "Zijn wij allemaal gek geworden".

  Dat alles kan toch geen toeval zijn
  Stond er niet geschreven dat wij aan het einde der dagen de "waarheid" zouden hervinden?
  Op alle fronten lijkt dit nu te gebeuren.

  Uw navelstaarder
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Mochten er hier nog mensen zijn die Bok als een complotdenker zien, dan hoop ik dat dit linkje wel meer dan duidelijk is hoe het Vaticaan als pion wordt gebruikt door "de geheime Witte Broederschap" of Illuminati.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/05/Paus-noemt-Jodenhatende-moslimleider-Jeruzalem-zijn-broeders
  Is het toevallig vandaag "Hemelvaart-dag" is???

  Kan er natuurlijk nog wel iets meer over zeggen, maar ik hoop dat dat niet nodig is.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Kreeg vanmorgen dit mailtje van een zekere Joseph.

  Beste Siegfried,
  heb vandaag een flesje Corpus Callosum 200k 300ml ontvangen
  uit Canada.
  Welke dosis mag ik daar oraal van innemen?
  Groetjes Joseph.

  Zijn er mensen "in de zaal" die daar commentaar op kunnen leveren?
  Ik verwacht dit zeker van mijn "trouwe klanten" en hoop niet dat dit ook voor hen een hype wordt.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Reactie op Joseph van Armand,

  Het eerste wat mij te binnen schoot was: Als het kalf verdronken is dempt men de put.
  Eigenlijk best bizar om te zien dat de middeltjes overal te krijgen zijn terwijl deze nog altijd op de verboden lijst staan.
  Ik zag toevallig gisteren een advertentie om wangslijm af te staan, opdat de authoriteiten kunnen kijken of iemand geschikt is als stamceldonor...het begint dus wel degelijk ingang te vinden...
  Maar dan, gesteld dat het opeens allemaal mag...dan ben ik bang dat de donoren niet aan te slepen zullen zijn...daarnaast is dit volgens mij niet de bedoeling voor kosmisch welzijn ( maar daar zal Siegfried meer over kunnen verhalen)

  Vreemd genoeg voel ik mijzelf niet geroepen om zulk spul te gebruiken, ik zou het volgens mij best kunnen gebruiken om er haha beter van te worden...maar daarna ?
  Het effect is maar tijdelijk, moeten we dan liters van het spul gaan inslaan ?

  Mijn advies aan Joseph, ik zou het bij God niet weten...
  Armandus

  Beste Armand,
  Heb Joseph vanmorgen aan de telefoon gehad.
  Had het gisteren al gebruikt, maar was volgens hem dezelfde gebleven.

  En toch vind ik dit riskante experimentjes.
  Nu weet ik wel dat we in "borderline-times" leven en menigeen vreemde en schizofrene gevoelens hebben, maar het stimuleren daarvan is bepaald niet om "happy" van te worden.
  Kijk maar naar mij....
  Zucht.
  S

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Goeiemiddag Siegfried,
  Las op het blogje het korte berichtje van Joseph.
  Wat is de reden van het willen innemen ?
  Het leuke is wel dat ik er een vraag door heb want wat is dit Corpus Callosum ? Ik dacht namelijk dat hyaluronidase de verkalking kon opheffen zoals je ook eens uitprobeerde bij een terminale kankerpatiënt ? Of had dat een andere werking ? Heeft dit eenzelfde werking ? En zo ja, hoe, wat en waarom?
  Pascal

  Laat me ten eerste zeggen dat het een homeopatische verdunning is.
  Het is dus feitelijk celtherapie.
  Ik heb voorheen op het blogje verteld hoe een homeopaat daarop reageerde en/of anders gezegd het werkt wel
  Daarnaast kan ik niet weten - maar ik denk te weten - dat dit net als celtherapie van zoogdieren komt waar die brug nog in tact is.
  Dus dit opent de brug wschl. wel degelijk en dan krijg je exact dat wat "De Wachter met borderlintimes' bedoelt: chaotisch en/of schizofrenie.
  Nu zal het voor jou - vrees is - niet meer wereken, want gekker dan gek bestaat niet.

  Kan je daar iets mee?
  Ik kan dan vaak als brutus overkomen, maar richting jou kan er toch echt niets meer kapot dan het al is?

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Haha Siegfried,
  Ja, ik dacht al dat het ook de brug zou moeten openen zoals je vertelde over die homeopaat... een drug voor de brug dus.
  Maar de vraag waarom voor Joseph blijft wel staan. Wil hij tegelijkertijd Josephientje worden met een hoger bewustzijn ? nee zonder gekheid... dat lukt nooit.
  Je laatste zin snap ik niet... is dat omdat je me gekker dan gek noemt ? haha...dat geloof ik niet.
  Pascal..

  Laat ik met je laatste zin beginnen.
  Jij bent de enige gek die zijn vrouw placenta-pillen door haar keelgat duwde en...
  Zo kon je dus niet zien hoe je Debby veranderde zonder deze noodgreep.
  haha ...
  Nu je eerste twijfel over mijn reactie.
  Vergeet niet dat jouw en ieders erflast er anders uitziet.
  Waren het niet Armand, Raimond en Dennis die mij duidelijk lieten zien dat dit bizarre verhaal mijn erflast was.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Hoewel het onderwerp Bilderberg en Argentinië hier op het blogje veel aandacht heeft gehad kwam Dennis van morgen met dit bizarre mailtje.
  Denk niet dat het voor velen verbazingwekkend is.
  http://marksweblogsite.blogspot.nl/2009/06/nederland-en-argentinie-1.html

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Siegfried,
  Wat ik me, vanaf het moment dat ik deze laatste reactie van jouw over Joseph las, afvraag is...?
  Heeft deze publicatie van de vraag van Joseph en onze ' antwoorden.'....daarop nog wel zin als al Niemand de moed heeft ,op zijn minst te kijken naar hoe het zou kunnen komen dat wij mensen alles precies ' verkeerd' lijken te doen wat betreft ons leven , de aardbol en tegenwoordig zelfs de ruimte er om heen.?
  Niemand die jij ooit hebt verhaalt van jouw bevindingen ten aanzien van ons 'mogelijk' hersendefect..(corpus Callosum) en de oorzaken en gevolgen (beweeg-redenen) daarvan voor ALLES heeft voor zover ik zien kan ooit een tegenargumentatie aangedragen die hout sneed!.?
  Nee zelfs die gevolgen waar wij allen over klagen en weigeren te dragen ......zijn onbespreekbaar zoals dit blog ,jouw site, en je bijdragen in de Volkskrant al meer dan duidelijk hebben laten zien.
  Het enige wat loskomt is boosheid (uit onmacht) en wijzende vingers richting iedereen behalve bij onszelf....
  Zou het zoeken naar een oplossing voor het 'broodnodige probleem' in onze hersenpan niet,net zoals Pascal en Armand zich ook al afvragen nog enig nut hebben .....dit is voor jouw inmiddels toch ook een retorische vraag....?
  Joseph wil (volgens mij dan),net als wij allemaal zo af en toe "beter worden" en voorlopig al helemaal niet dood.....en ook dat weer, is het gevolg van ons egoïstisch denken veroorzaakt door het corpus Callosum ....denk ik inmiddels te weten....
  We zijn ons totaal niet (meer) bewust van het/ons collectieve doel.......we willen er zelfs niet naar kijken.
  Kort gezegd het innemen van wat voor 'medicijn' dan ook is eigenlijk tegen de natuur maar lijkt broodnodig voor ons zo lang mogelijk overleven omdat ook dat weer de bedoeling lijkt te zijn.
  Schizofrener kan ik het niet zeggen en 'makkelijker' al helemaal niet.....
  Alfonsus

  Ach Fons...
  Wat mijn beweegredenen waren om dit op het blogje te zetten was een heel andere.
  Het kwam bij mij over dat men met innemen van corpus callosum [ of het nu homeopatisch of puur corpus callosum is maakt niet uit.
  Ik heb de idee dat men dan dezelfde beelden krijgt als deze "doomsday-prepper", maar het tegendeel is waar. Men krijgt hooguit iets uit het verleden en/of zijn/haar stamboom te zien .
  En dat is voor 99,9999 % totaal iets anders en leidt slechts tot versterking van "borderliner" te worden.

  Siegfied

  BeantwoordenVerwijderen