Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


woensdag 15 mei 2013

Een poging tot contact met Simon Rozendaal


Aangezien ik nu toch bezig ben met werelds bekende figuren te benaderen over onze wereldse problemen en ik op het NRC-blog over global warming van Luttikhuis totaal geen respons krijg heb ik me nu maar eens gericht naar een wetenschapper/ journalist van Elsevier - Simon Rozendaal - , die kortgeleden een groot artikel schreef over de waanzin van de global warming hype.
Niet dat ik denk dat dit vezoek om een interview zal worden ingewilligd, maar - behalve dat het voor mij tijdverdrijf is - hoop ik dat de man zich tot toch wel even achter de oren krabt over research en/of heronderzoek t.a.v. de kosmische cycli.

Dit was het relaas.


Geachte Heer Rozendaal,

Mijn naam is Siegfried  Bok.
Ik kwam U bij toeval tegen via een artikel in Elsevier over de klimaat-hype.
Graag zou ik me in contact komen ten aanzien van dit fenomeen.
Ik zal proberen het kort te houden, daar het een onderzoek betrof van zo’n 40 jaar.
Op een wel zeer bijzondere manier ben ik mij als medische wetenschapper - ik was op zoek naar ons progressief ziek worden - gaan interesseren in kosmologie nadat ik kennis had genomen van een wel heel bijzondere oude doctrine uit de oude Chinese dynastie over cyclische processen in “het Al wat is” :  een doctrine waarvan wij nu nog slechts de acupunctuurleer der 5 elementen van kennen.
Een tweede nalatenschap heette “Alles wat beweegt heet leven” en dat geldt dus ook voor een atoom tot het HeelAl als geheel.
Op mijn website www.wetenschap-eindtijd.com vindt U mijn CV.
Die doctrine luidde simpelweg “Alle cycli van “Al wat Is” van het allerkleinste [ een atoom] tot het allergrootste [ het HeelAl ] zijn elkaars gelijke en alles gebeurt tezelfdertijd in zo’n cyclus.
In de acupunctuurleer is die cyclus een 24-uurs cyclus waarin de organen om de beurt actief zijn.
Een veel grotere cyclus is onze jaarcyclus van 12 maanden en kosmisch zijn dit de 12 sterretijden, die net als de jaarcyclus periodes van zomer en winter kennen. [kleine ijstijden]
In nog grotere cycli zijn er grote ijstijden die o.a. de dynosaurus deed verdwijnen.
Opmerkelijk hierin is is dat biologen en evolutieonderzoekers konden vastleggen dat vlak voor die ijstijden de temperatuur op aarde steeg t.g.v. CO2 stijging.
Een ander opmerkelijk punt was dat culturen komen en gaan bij de ommekeer in die sterretijden.
En tenslotte kon ik vastleggen dat ook de ziektecycli volgens een vast stramien - als cyclus dus - gedurende zo’n aeoon verlopen :  namelijk bacteriele infectie > aderverkalking > kanker > AIDS waarna een oorlog een einde maakte aan de suprematie van die cultuur.
Dit laatste heette aan het eind van de Egyptische tijd SIDA en/of de Saïda of uitgang naar het “hiernamaals”.
Natuurlijk lijkt het vreemd om ziekten in relatie te brengen met deze cultuur-cycli, maar ziekte is wel een genetische afwijking, die lichaam en geest van leven bepaalt.
Ik ga hier niet verder in op het ontstaan van ziekte zelf , iets dat in de vrije natuur een onbekende is.
Toen ik in 1981 een lezing hield op een wereldcongres met als titel “Cancer, it’s like economy” leek het alsof ik staatsvijand werd , maar als er dan ook maar één aspect is wat weinigen kennen is het wel interne recycling van afval. Hieromtrent oraniseerde ik in 1980 een wereldcongres aan de Erasmus Universiteit “From woundhealing to cancer”.
En deze ziekte heette in de acupunctuurleer “de omkeringscyclus”.
Is dat niet woordzuiver recycling ?
Is dat allemaal toeval?
Is het toeval dat kanker en de verkankering van ons economisch wereldbeeld ook nog eens gepaard gaat met een mensenplaag zonder weerga?
Is het toevallig dat wij recent van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk overstapten?

Maar nu het fenomeen van temperatuur-stijging ten tijde van de grote ijstijden.
Dit is het gevolg van recycling van “sterrestof” en hoewel ik destijds vergeefs probeerde contact te leggen met het Max Planck Instituut, werd dat later wel bevestigd.
Maar dit moet als cyclus dan ook voor kleine ijstijden gelden.
Dit heeft o.a. als gevolg dat er een CO2 stijging in onze atmosfeer komt waarmee in eerste instantie de kosmische afkoeling wordt tegengewerkt.
Maar nu blijkt [ zië: http://phys.org/news203746768.html ] dat er na die kortdurende periode van aardse opwarming wel degelijk een kleine ijstijd blijkt aan te komen.

Tot slot iets meer over evolutie.
Is dat niet een proces van koudbloedig via warmbloedig leven en aan het eind de “vuurmaker” mens, die steeds meer vuur is gaan maken tijdens zijn aanwezigheid hier?
Zou het niet kunnen zijn dat de mens met zijn progressieve en nu extreme warmte-vrijmaking voor Moeder Aarde ten doel heeft om de aarde zo lang mogelijk in een cirkelgang rond de zon te laten draaien?
Dit zou betekenen dat op alle planeten iets van leven moet zijn geweest, hetgeen nu met alle astronomische kennis geen utopie meer is.
Maar is de evolutie als geheel niet ook recycling van stof?
Ik mag dan wel atheistisch zijn groot gebracht, maar daar staat letterlijk “Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren.
Ën als ik dan het laatste boek - het Johannes-evangelie - ernaast leg staat er onomwonden dat de oorlog tussen Oost en West onze laatste is en... helaas nemen de spanningen nu met de dag toe.

Dit is in het kort mijn research, nadat ik gedwongen werd om mijn doktersjas uit te trekken.
En wat is research woordzuiver?
Is dat geen heronderzoek naar iets wat ooit tot in de perfectie geweten is?

Mag ik U - zo U het de moeite van een artikel waard vindt - uitnodigen voor een gesprek ?
Met vriendelijke hoogachting jegens U,
Siegfried Bok.17 opmerkingen:

 1. Siegfried,

  Jouw brief doorlezend met als rode draad de cyclus “ overleven” schoot mij een vraag te binnen.
  Lijkt ‘de energetische cyclus van water’ niet als twee druppels water op wat er ´in het groot´ gebeurt.
  Bij opwarming fissie /stofwisseling naar waterdamp (individualisme van atomen waterstof H en zuurstof O) .= warmte/energie verlies
  Bij afkoeling (regen condens)van die atomen fusie / stofwisseling naar water door een samenwerking van de atomen.2 x H + O = H2O. = warmte/energie winst…..?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ja Fons...
  Dat geldt voor alle atomaire verbindingen.
  Dus ook daarin zijn alles elkaars gelijke.
  Het geldt zelfs voor een huwelijk en wanneer het verbroken wordt ontstaat er een ijzige tijd. En vooraf is het oorlog in de hel.

  Ben overigens wel blij dat je geen kritiek had op die brief, want het blijft altijd weer moeilijk om het kort - maar toch duidelijk - op te schrijven.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Na de hype over het boekje "borderlinetimes" waarin Prof de Wachter zich van professorale kant liet zien, werd ik weer even fanatiek over de hype t.a.v. de global warming waar sedert enkele decennia miljoenen mee worden verdiend.
  En zo waar kwam ik een "wetenschap-journalist" tegen die wel op zeer kleinmenselijke wijze die hype probeerde te ontmaskeren.
  Hier één van zijn artikelen wat voor mij de aanleiding was om hem te benaderen
  http://www.elsevier.nl/Wetenschap/blogs/2013/5/Hoe-Nederlandse-klimaatwetenschappers-worden-geindoctrineerd-1253063W/

  Kennerlijk is dit item voor de lezers van dit blogje gesneden koek, want inhoudelijke reacties bleven uit.
  En dan te bedenken dat iedereen hier - net als in de geneeskunst - driftig aan meebetaalt.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goeiemiddag Siegfried,

  Ik vond een leuk artikeltje met betrekking tot dit onderwerp...

  http://www.skepticalscience.com/translation.php?a=7&l=15

  Als ik dit vertaal dan is het de kosmische recycling die lijdt tot aardse opwarming ? de CO2 verhogingen die volgens dit artikel na de opwarming volgt gebruikt de aarde uiteindelijk ons mensen voor omdat andere processen -zoals o.a. vulkaan erupties- door aardse afkoeling niet meer afdoende waren ?
  In mij ogen ligt die afkoeling en daarmee gepaarde energie en/of bewegings verlies ook in eerste instantie in de aardkern, hoe zie jij dit ?

  Ik heb nog een vraag... Recycling is een reactie om niet te stikken in eigen afval en is het tegelijkertijd een reactie op kou ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. hoi Pascal,
  Ik wist niet direct hoe te reageren op dit artikel.
  Ten eerste vond ik het een nogal warrig verhaal en ten tweede zie ik hierin "ons menszijn" -zeker in deze tijdsfase - alsof wij het stoffelijke al overstegen hebben.

  Laat ik eerst met jouw vraag beginnen, want dat is gemakkelijk.
  Recycling is woordzuiver "de cyclus terugdraaien" en dat is één van de hoofdaspecten van kanker om "niet te stikken in je eigen vuil".
  Dat geldt dus voor alle cycli en dat betekent simpelweg dat dit tegelijkertijd een wapen is tegen de koude.

  Toen ik rond 2000 mijn eerste computer kreeg kon ik mijn vreemde zoektocht naar cycli die allemaal elkaars gelijke zijn via internet nazoeken of ik daar verbanden mee kon leggen.
  Als eerste zocht ik naar het fenomeen recycling in de wereld boven ons en stuitte op vreemde verhalen van het Max Planck Instituut over "ster-nieuwvorming" in onze Melkweg. Dit sloot nadeloos aan met dat wat ik wist van de zwangerschap waardoor de placentaire bloedvaten zich sloten en de "bevalling" werd ingeluid.
  Maar mijn grootste ontrafeling was wel - na eindeloos zoeken en tekenen van de yin/yang energieën die tegengesteld en verschillend van golflengte is. En al prutsend zag ik daarin iets tevoorschijn komen wat op een hartslag leek. En dit bracht mij via internet bij Koltrick die via electrone-microscopisch onderzoek een beat vlak voor een explosie in het electron had bechreven.
  En die beat en/of hartslag heb ik toen gerelateerd aan de aeonische cycli.
  Natuurlijk schreef ik beide aan, maar het antwoord zal pas in het "hiernamaals" komen... vrees ik.
  En die hartslag is daarin nu niets meer dan de oorlogen, waarbij extreem veel energie bij vrij komt.
  Vroeger waren dit een veelheid van vulkanische erupties, maar door de veroudering van Moeder Aarde heeft zij die kracht niet meer en dat is wat wij van Haar hebben overgenomen.
  Is dat niet "geniaal"?
  Is dat niet genoeg reden om de mens te vereren als zijnde "de rechter hand van Allah of God?
  Moeder Aarde ligt op "de intenvive care" en wij houden Haar in leven ... om in dokterstermen te spreken.
  En zo zie ik het aantal oorlogen nu als onregelmatige hartfuncties en/of dat Haar dagen geteld zijn.
  Maar ik snap ook wel dat dit voor iedereen een absolute "ver van mijn bed show" is en dus als pure "waanzienigheid" wordt ervaren.

  Wat ik in dit hele verhaal niet begrijp is dat er echt geen wetenschappers zijn die hierin o.a. het hele Bijbelse verhaal ernaast leggen en zekr nu duidelijk wordt dat je aan de laatste voorzeggingen van het Johannes-evangelie zijn aangekomen.
  Zijn wij zo "van God los"?

  Tenslotte weet ik zeker dat - zo er astrologen zijn die in de sterren kunnen kijken - er evidente aanwijzingen moeten zijn waardoor oorlogen werden getriggerd.
  En door in het verledn te kijken kan men dan ook simpelweg in de toekomst kijken. Dat is o.a. ook in de "geheime" Kabbala-leer te zien en natuurlijk is dat tot op heden absoluut geheim gebleven .
  En de enkeling die hiermee naar buiten kwam - Nostradamus was zo'n grote Kabbalist - werd dan ook niet voor niets op een zijspoor gezet.

  Voor mij is dat allemaal vel te moeilijk en daarom wil ik mij niet verdiepen in al die fragmentarische nalatenschappen.
  Het zijn vormen van research waar men - naar men zeg - generaties lang mee bezig moet zijn geweest alvorens het enigzins te kunnen doorgronden.
  Dus deed ik het via mijn "overerfde" doktersjas.

  Is dit een beetje duidelijk?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Goeiemiddag Siegfried,

  Ja, dit is duidelijk en voor mij geen ver van m'n bed show... ik zocht met dit artikeltje niet meer dan een opening om er iets dieper op in te gaan.

  Ook ik weet dat alles in de sterren te zien moet zijn en zijn geweest maar na inderdaad allemaal fragmentarische stukjes aan elkaar proberen te plakken heb ik mezelf maar weer eens hard uitgelachen.

  En het boek openbaringen .. daar staat toch ''ik maak alles nieuw''... dat zegt mijn inziens niets meer dan recycling.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Pascal,
  Ik ken die tekst in het boek openbaringen niet, maar dit is m.i. wel een voorzegging dat er - mogelijk na het sterrebeeld Steenbok de door Hawkings zo lang verwachtte Big Bang en Big Crunch komt.
  En dan begint het spel weer opnieuw.

  En dan nog een toegiftje t.a.v. alle gelijke cycli...
  Is het niet dat de baby geboren gaat worden als hij zijn eigen stofwisseling ter hand neemt.
  Is de mens niet degene die de energie-huishouding ter hand neemt?
  Als je dan toch van puzzelen houdt kan je nazoeken of de 36 weken [ is 6x6 ]
  overeenkomt met de 666 in relatie met het leven op deze planeet.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste Siegfried,

  Voor Hawkigs was wiskundige Alan Turing er en vroeg zich af op welke gronden wij mentale toestanden toeschrijven aan mensen en hoe we die kunnen onderscheiden van computers. Hiervoor ontwikkelde hij de zogenaamde Turingtest. Stel dat je achter een beeldscherm zit en je typt een vraag in. Vervolgens krijg je een antwoord op die vraag van een mens of een computer. Wanneer een computer even goede of geloofwaardige antwoorden geeft op je vragen als een mens, moeten we volgens Turing zeggen dat die computer kan denken.

  De theorie die met dit experiment samenhangt, is het functionalisme: mentale toestanden worden hierin opgevat als functionele toestanden. Functionalisten kijken niet naar de hersenen op zichzelf, maar naar de functie van de input -bijvoorbeeld het stellen van een vraag- voor een bepaalde output (bijvoorbeeld het antwoord op die vraag).

  Voor functionalisten is het dus niet noodzakelijk dat iets hersenen heeft om er mentale toestanden aan te kunnen toeschrijven; een computer kan ook denken, als hij maar de juiste output geeft. Volgens mij is dat een van de sterkste kanten van het functionalisme, de multiple realizability. Het klinkt misschien ietwat vreemd om te zeggen dat computers kunnen denken, maar stel je nu eens voor dat we marsmannetjes tegenkomen(voor jouw niet vreemd) die er volledig anders uit zien dan wij en geen hersenen hebben, maar denken met hun rechtervoet. Moeten we dan zeggen dat ze niet kunnen denken omdat ze geen hersenen hebben? Binnen het functionalisme is dat geen probleem.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. ‘De Chinese kamer’, een gedachte-experiment van Searle, laat echter zien dat het functionalisme zo contra-intuïtief is, dat we het moeten verwerpen. Je moet je hierbij voorstellen dat iemand die geen Chinees spreekt in een volledig geblindeerde kamer zit, waarin wel een enorme kast staat met allerlei bordjes waar Chinese karakters op staan. Deze persoon krijgt vervolgens via een luikje bordjes aangereikt (input) waarop Chinese vragen staan. Hij kan deze uiteraard zelf niet lezen, maar hij heeft een enorm codeboek waarin precies staat welk bordje hij uit de kast moet pakken bij welke vraag. Vervolgens pakt hij het juiste bordje en geeft dat als antwoord via het luikje terug (output). Kunnen we nu zeggen dat de Chinese kamer kan denken? Volgens Searle is dat niet het geval. Functionalisten houden volgens hem geen rekening met intentionaliteit: gedachten gaan ergens over, of iets kan denken wordt niet alleen bepaald door vraag en antwoord. Het functionalisme doet daar geen recht aan toch?

  Een revolutie?: het eliminatief materialisme
  Het eliminatief materialisme is de meest radicale theorie over de verhouding tussen mentale toestanden en de hersenen. Volgens eliminatief materialisten moeten we af van woorden als hersenen, lichaam en geest. Dat soort woorden zouden namelijk onnauwkeurig zijn en alleen maar zorgen voor verwarring. Eliminatief materialisten willen de taal daarom radicaal veranderen zodat we een veel duidelijker begrip krijgen van onszelf en de wereld om ons heen. Wat houdt dat precies in? Concreet pleiten de aanhangers van deze theorie voor een verwetenschappelijking van ons taalgebruik. We moeten het bij de mens niet hebben over een lichaam met twee ogen, een neus en een mond, maar over de elementaire stofdeeltjes waar hij uit bestaat (bijvoorbeeld ‘waterstof + zuurstof + …). Ook met betrekking tot de hersenen en mentale toestanden zouden we dat moeten doen. Siegfried we moeten af van alle niet-reduceerbare taal en alleen nog maar praten over de elementaire deeltjes ?

  Deze voorgestelde verwetenschappelijking van de taal stuit volgens mij op enorme problemen. Zo kun je grote vraagtekens stellen bij de mogelijkheid om alle taal natuurwetenschappelijk te maken. Bovendien is het de vraag of je eliminatief materialisme in onze onnauwkeurige omgangstaal -woordzuiver- wel kunt benoemen en verdedigen. Het eliminatief materialisme lijkt een hoog sciencefiction-gehalte te hebben.

  Ik stelt zodoende dat alle huidige filosofische theorieën over de verhouding tussen mentale en herseneigenschappen ontoereikend zijn. Het mens-dom hebben deze vraag nog niet kunnen beantwoorden. De discussie gaat dan ook door en ik moedig iedereen (ook van dit blog) van harte aan om er vooral ook zelf over na te blijven denken. Het ei ligt bij ons allemaal.

  Bram

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Beste Bram,
  Mag ik je wat vragen in het Nederlands?
  Wie ben je, wat heb je gestudeerd en waar liggen je interesses?
  Ik vraag dit omdat ik absoluut niet weet waar je het over hebt en dit was feitelijk ook al bij je eerste reactie.
  Voor mij kom je over als óf super-intelligent óf super-imbiciel.
  Om spreekwoordelijk te zeggen "Abraham, waar haal je de mosterd vandaan"?

  Grappig is het wel als je weet dat mijn al overleden grootvader en vriend van Einstein naar men zegt als zijnde hersenresearcher met zijn cybernetische modellen één van de grondleggers was van onze "dënkmachine".
  Dus dat heb ik in mijn genen geponsd en de gevolgen ervan is het verhaal over de cybernetica van al wat is.
  Dit houdt voor mij in dat "ieder mens door zijn erflast cybernetisch anders gebakken is" .
  Dit houdt voor mij in dat samenspraak tussen de denkcomputers van ons mensen de grootste utopie is die er is.
  Iets van een "samenleving" of "samen-beleving" tussen twee mensen of een groep mensen louter iets is van "angst" ...
  In het filmpje http://2012,jazeg.nl noemde ik de mens ook niet voor niets angsthaas of mongool.
  Ik noemde het mongool omdat die opmerkelijk vaak zo vrolijk zijn en... zoveel liefde genereren bij mensen. Dit bizarre fenomeen zie in nu in onze "gemeen"schap als zijnde "Lief doen om lief gevonden te worden".

  En in die context is - zover ik je verhaal kon lezen - dit de absolute spiegel van "mijn realiteit".
  Nu moet ik er voor alle duidelijkheid wel bij zeggen dat ik het psychiatrisch stempel "gek" op mijn voorhoofd heb gekregen en dat was - voor mij althans - het grootste cadeautje dat ik in deze angsthazenwereld met als super-angsthaas de Westerse mens kon ontvangen.
  Ware dit niet het geval geweest dan had ik waarschijnlijk nog steeds meegedaan in onze zoektocht om de mensenplaag het eeuwig leven te geven.
  Maar dit "waarschijnlijk" is bolle waanzin, want op het moment van conceptie ligt de hele levensloop van "alles wat groeit en bloeit" al vast... cybernetica van al wat is!!!

  En als ik zelfs na 3 keer lezen met tussenpozen om het in mijn computermodel te proberen te ontcyferen, kan ik slechts zeggen dat mijn "computer" iedere keer weer laat afweten.
  Met andere woorden: "Mag ik je vragen om je Chinese verhaal voor deze mongool in kleinmenselijke bewoordingen te vertalen?

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Hoi Bram,

  Ik snap werkelijk niet wat je hiermee probeert te zeggen maar ik lees het.. -als dit het moderne denken is- als van God en/of het ''woord'' los zijn. Of met andere woorden: Dit eliminatief (komt dit van elimineren? ) materialisme is voor mij het einde van de wording en dus inderdaad weer verstoffelijking.

  Daarom dankjewel voor dit bericht.

  Goeiemiddag Siegfried,

  haha... de 666 breng ik zoals je weet o.a. in relatie met de 69 van kreeft de omkering en/of kanker. 3 x 6 = 36 maar drie zessen is natuurlijk 666. Tevens zie ik de 6 als de baby en/of het kind en de 9 als de moeder. Ik koppel de tekens 6 en 9 ook aan een spiraal en als je ze schrijft is het bij de 6 van buiten naar binnen en bij de 9 van binnen naar buiten... al schrijf ik de 9 als een g en dit is natuurlijk de g-sleutel die toch de hartslag van de gehele cyclus uitbeeld.
  Maar ik kan de 69 ook zien als een tweeling die geboren wordt en waarvan het sterrenbeeld niet toevallig in verbinding staat met de orionpoort.

  Tevens zou ik 666 ook koppelen aan de precessie cyclus en/of de as van de aarde die nu een hoek van 66,55 graden (in het engels angle wat ik natuurlijk aan de aarts-engel koppel ) maakt met de equator. Dit zou mijn inziens kunnen betekent dat dit straks 66,6 graden wordt. Dus nog 1/05 graad in het lood. Dit wordt obliquiteit genoemd en is één van de ''milankovic'' parameters (deze naam koppel ik aan milanos en/of 1000 jaar) samen met de precessie en excentriciteit.
  Dit heeft allemaal ook weer te maken met de seizoenen en de opschuiving van de kreefts en steenbok keerkringen waartussen de tropen liggen.
  Deze obliquiteit kent een cyclus van 41000 jaar waarin de aardas 3 graden schommelt. 3 gedeeld door 0.05 = 60 en hoeveel jaar duurt het nu voordat de 0.05 is opgeschoven naar de 66,6 graden ? 41000 jaar gedeeld door 3 graden is 13666,666 per graad en dan gedeeld door 20 = 683,3333 of gewoon 41000 gedeeld door 60.
  De obliquiteit is eigenlijk niet deze 66,55 graden maar de 23,45 gerekend vanaf de loodlijn en dus niet vanaf de equator zoals in mijn voorbeeld. Deze zou nu inderdaad verminderen waardoor de graden in mijn voorbeeld dus vermeerderd. Daarnaast wordt de obliquiteit voornamelijk gestabiliseerd door de maan en zoals ik al aangaf verwijderd deze zich van de aarde waardoor de stabiliserende werking minder wordt.
  We weten dat -indien dit een juiste beredenering is voor het mensbeest getal- het nooit meer 683,333 jaren kan duren voordat deze 66,6 graden bereikt wordt en zelf denk ik dat dit dus met de verwijdering van de maan te maken heeft maar tevens met de cyclus van venus die een gebonden rotatie met de aarde heeft.
  Hier nog een leuk linkje over de retrograde beweging van de aardse planeten...

  http://users.telenet.be/josbruyn/retroloop.html

  Nu schiet me ook nog te binnen dat ik ergens op een nieuw age site las dat ons hart onder dezelfde hoek in ons lichaam zou kloppen en dat we per etmaal 25920 keer ademhalen gelijk als de jaren in de precessie cyclus.

  Nu is dit maar een enkele interpretatie die natuurlijk dan wel moet samen vallen met de tijd en hiervoor kunnen we 21-12-2012 als een eikpunt nemen als begin van wat de new agers de nieuwe tijd noemen. Daarom en omdat de sterrenbeelden Yin - Yang gaan zou ik 666 ook omdraaien naar 999...waarom weet ik niet maar ik heb het ook nooit toevallig gevonden dat 21-12 elkaars spiegelbeeld is en zeker niet gezien het feit dat de notatie in het engels spiegelbeeldig is. Tevens zit hier de 9 tussen.
  Dan is er zoals je aangeeft de 36 weken voor de zwangerschaps cyclus die in tijd als ik het goed heb ? dan wel exclusief het inluiden van de bevalling is ? Wellicht begint het kind al 4 weken voor de bevalling zijn eigen stofwisseling ? Dat zou dan 28 dagen zijn en is de laaste maand dus 1 zonne-cyclus doorlopen.
  Nu geef jij aan 6 x 6 maar waarom niet 6 + 6 of 6 - 6 ? En waarom maar twee zessen ? Want dit geeft voor mij wel aan dat het 66 punt 6 zou kunnen zijn en de punt is wel het einde van de zin... haha.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Pascal,
  Het was van mijn kant een open vraag waar het mensbeest-getal 666 vandaan komt.
  Natuurlijk heb ik - ze zeggen dat de waarheid te simpel voor woorden is - daar in al mijn simpele gecompliceerdheid [ haha] ook naar gezocht.
  En... niets concreets gevonden waarvan ik zeg "logisch en simpel eenvoudig".
  Toch blijft er bij mij iets hangen in het kader van de Bijbel, waarin staat dat de mens aan het einde van de 6-de dag ten tonele verscheen.
  En...de 7-de dag is de rustdag voor God.
  Maar voor mij zit hier een addertje onder het gras, want zo verhaalt de Bijbel dat toen Hij aan het einde van de 6-de dag en de komst van de mens zag dat alles goed was liet hij ze ... aanmodderen [heb ik daar achter gevoegd]
  Met andere woorden: God is al gaan rusten toen de mens ten tonele verscheen.
  Het klinkt misschien wat warrig , maar die 36 weken is wel 6x6 en wel de kroon op Gods creatie.
  Als je de evolutie als geheel ziet is de mens uiteindelijk tot "God's gelijke geevolueeerd in die miljarden jaren.
  Bovendien weten wij ook dat de eerste levensfase van de aarde de aarde woest en ledig was en die periode is m.i. vele malen langer dan dat er leven was.

  En nu jouw verhaal.
  Sorry Pascal ... Het is voor mij te moeilijk en ik snap je betoog en de bijgevoegde site helemaal niet.
  Dat ligt voor de 100 % aan mij, maar misschien kunnen anderen daarover meer vertellen.
  Maar dat je begint met 3x6 is 36 was voor mij al zeer verdacht en hoewel ik weet dat je de lagere school hebt gehaald vrees ik toch dat je een herscholingscursus zal moeten volgen.
  Waar ik het wel met je eens bent is dat en zeker een grote correlatie moet zijn met de andere planeten.
  Maar dit is voor mij te moeilijk.

  prettig weekend
  Siegfried.

  Ik heb dit allemaal gerelateerd met

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Sorry pascal,
  Kom nog effe terug op je vraag wanneer het ongeboren kind zijn eigen stofwisseling ter hand neemt.
  Dat weet ik echt niet en dat was eigenlijk mijn vraag naar jou omdat je van puzzelen houdt.
  Het was mijn luiheid en ook komt het daarbij dat er tot op heden m.i. niet erg duidelijk is hoe lang geledn de evolutie van leven begon, wanneer de mens ten tonele verscheen en hoe oud de aarde is.
  Maar gerelateerd die twee eersten kun je daaruit conclusies trekken in de grotere cycli.
  Althans... dat is mijn idee.
  Helaas heb ik mijn kruid verschoten en dobber nog maar wat mee ... hopelijk voordat de bom valt.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Haha Siegfried,

  Ja ik weet het.. dat je je kruid verschoten hebt. Maar een bijzonder leven was het wel... of niet soms ?
  Ik moet nog steeds ergens met mijn energie heen.. nouja... moet, ik zal het waarschijnlijk ook gebruiken als de pleuris uitbreekt om huis en haard te beschermen. Ik vond het niet leuk om te komen en dus ook niet om te gaan... maar thats life en/of het lot.

  Nu we toch weer kinds zijn verworden en ik toch kinderen heb gekregen kreeg ik natuurlijk ook weer dit kinder liedje te horen...

  Driemaal drie is negen
  en ieder zingt zijn eigen lied.
  Driemaal drie is negen
  en ... zingt zijn lied.

  Is dit geen gekkigheid ? dit komt natuurlijk allemaal uit de koker van de oude wijsheid maar ik kan inderdaad niet rekenen... haha.

  Ik snap je bijbelse uitleg maar de zwangerschap duurt naar ik me heb laten aanpraten toch 40 weken ?

  Ik geloof niet dat het voor 100% aan jou ligt dat je mijn betoog niet snapt want volgens mij is dit ook zeker mijn hersendefect.

  Ook een prettig weekend.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Beste Siegfried,

  Waar ik gestudeerd heb, in Utrecht en heb zeer brede interesses.
  De Mosterd haal ik van het internet……………….

  Siegfried, we worden toch bedolven onder berichten over fraude in de zorg. En voor wie dat woord overdreven vindt: het wordt steeds duidelijker dat er de afgelopen jaren heel veel onnodig geld is uitgegeven. Veel mensen reageren geschokt, maar dat is een beetje naïef. De signalen over verkwisting in de zorg zijn er al lang, maar kregen weinig aandacht. Nu de economische crisis om drastische bezuinigingen schijnt te vragen, is de situatie ineens anders.

  Het besef dat bezuinigingen in de gezondheidszorg misschien niet nodig zijn, als de middelen tenminste doelmatig worden gebruikt, begint langzaam door te dringen. Dat is de positieve kant van de crisis: het financiële wanbeleid van veel 'marktpartijen in de zorg' komt eindelijk eens onder het vergrootglas.

  Al in 2004 werd er door de toenmalige topman van TNT, een rapport opgesteld over de logistiek in de zorg. De veelzeggende titel? 'Sneller beter'. Alleen al in de patiëntenlogistiek zou minstens twee miljard euro per jaar zijn te besparen, en dit zou binnen drie tot vijf jaar gerealiseerd kunnen worden. Het is mij niet duidelijk wat er met dit advies is gebeurd, maar veel is het vast niet. In ieder geval heeft men verzuimd om de topman een aanbod te doen om deze klus te klaren. Als we hem tien miljoen euro hadden betaald na het realiseren hiervan, hadden wij als gemeenschap een koopje gehad.


  Zo zijn er eindeloos veel voorbeelden van gemiste kansen en onnodige uitgaven. Siegfried, we konden het ons waarschijnlijk veroorloven al die ziekenhuizen te laten fuseren, en daar veel te dure nieuwbouw aan te plakken. Waarbij niet-matchende medisch specialisten hun eigen apparatuur mochten kiezen, ook al ging het daarmee dubbelop in de operatiekamers. Onzinnige terugkom-consulten wilden we blijkbaar gewoon financieren, samen met nog veel duurdere en minstens even overbodige foto's. Waarom? Omdat we het waarschijnlijk te goed hadden.

  Pas nu de patiënten moeten lijden onder bezuinigingen die vermijdbaar waren geweest als er niet zoveel was verkwist (en buitensporig verdiend), worden we wakker. Het gaat de politici stemmen kosten als ze nu niet handelend optreden, maar waar waren ze toen het mis ging, jaren geleden?

  Er is niet zo'n groot verschil tussen een loodgieter en een doktor. Af en toe heb je er eentje nodig, en dan wil je graag een beetje betrouwbaar type, die een redelijke prijs rekent. Je informeert eens bij de buren of je zoekt op internet, en dan bepaal je de keus. Siegfried je wilt het liefst iemand met veel verstand van zaken, die ook nog een beetje aardig is. En die niet ingewikkeld doet op het moment dat hij het niet meer weet, maar je dan keurig doorverwijst naar iemand die het wel kan.


  De vraag die deze vergelijking met zich meebrengt is: waarom moest de gezondheidszorg zo grootschalig worden? Het veelgehoorde argument dat het een kostenbesparend effect zou hebben, kunnen we inmiddels wel naar het rijk der fabelen verwijzen.

  De kans dat je als patiënt nog zieker uit het systeem rolt dan je er in ging is inmiddels onacceptabel hoog. Er hoeft maar een hoge bloeddruk te worden gemeten of je zit zo voor eindeloos lange tijd aan allerlei pillen met bijbehorende consulten. Terwijl een gezondere leefwijze ook had kunnen helpen. Medicalisering levert vooral geld op aan de partijen die hier in betrokken zijn: artsen, ziekenhuizen, farmaceutische industrie, zorgverzekeraars, etc. Of daarmee ook het belang van de patiënt het meest is gediend, is maar zeer de vraag.

  En dat deze begint te morren nu er steeds zwaardere aanslagen op zijn budget komen is dan ook niet meer dan normaal. Van de loodgieter pik je zulk gedrag ook niet. De zorg is ziek, veel zieker dan de meeste mensen die er een beroep op doen.

  (A)Bram.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Abraham,
  Mag ik je vragen "Is dit lange betoog niet een beetje off topic"?
  En daarnaast staat er op dit blog zo veel over ons steeds "zieker worden in lichaam en geest" dat ik me werkelijk afvraag of je "chaotica" gestudeerd hebt.
  Tenslotte lijkt het erop dat je totaal geen besef hebt waarom we steeds zieker worden als zijnde genetische malformaties door ons denken en handelen zonder te weten.
  Misschien moet je toch het fimpje over de angsthaas en mongool mens eens bestuderen en je afvragen waarom wij altijd "het beste" willen en liefst voor een dubbeltje op de eerste rang.
  En die gezondheidszorg wordt wel collectief betaald en zonder die giga "uitbuiting" door de Staat hadden we niet zo veel politie op de been om jou te beschermen en geen snelwegen om snel naar je werk of naar de "eerste hulp" te kunnen vliegen.
  Dat alles heet "democratie" en is voor een mongool mens de absolute dood in de pot.
  Maar!!!
  De keerzijde is er ook.
  We hebben onze gemiddelde leeftijd - als zelfs Bijbels verhaald - weten te verdubbelen en last but not least... om weer on topic te komen
  Als we niet tot mensenplaag waren gegroeid door al onze zorg en protectie hadden we ook niet kunnen meehelpen om de "uitgeputte Moeder Aarde" als "Lucifer Mens" en "de kroon op Gods Creatie" voor een naderende ijstijd kunnen beschermen.

  Ik vrees dat "Abraham nog niet weet waar hij de mosterd vandaan haalt" , want de Lucifer mens van dan misschien wel de Duivel , maar zeker weten ook God's rechterhand.
  En het progressief kankeren van mensen is er ook niet voor niets, want dat mondt uit in de WO III.
  Is dit alles niet "geniaal", want dan gaan we echt die ijstijd bestrijden?

  Met andere woorden....
  Ga eerst mar eens nadenken over de begrippen "goed en kwaad" , want daar ligt ons probleem sinds mensenheugenis en is in die miljoen jaar van onze aanwezigheid hier tot grote hoogte geëvolueerd.

  Ik wens je veel leesplezier.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen