Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


maandag 15 september 2014

Het Lucifer-galabal met de kater voor morgen is begonnen.


Het Lucifer-galabal met de kater voor morgen is begonnen.


De engel Lucifer, die licht brengt voor het “tranendal des levens”.


Hoe wij de Bijbel hebben opgegeten en/of ons eigen hebben gemaakt als zijnde onze waarheid.


Hoe Goddelijke euthanasie - God’s hulp bij zelfdoding - ons “geChristend” gaan doen hemelenHet spijt me, maar het blijft voor mij een verdomd moeilijke beslissing om uit het leven te stappen. Maar nu het duidelijk is dat de voorbereidingen voor de WO III in volle gang zijn en ik zelfs nu nog als pure doemdenker in mijn “habitat” wordt gezien maakt mijn keus tussen leven of dood steeds gemakkelijker.
Daar komt bij dat ik al als eerste generatie “WO II traumatisée” gehavend ter wereld kwam  met alle gevolgen van dien.
Maar ik kwam niet voor niets terug naar mijn roots ...Nederland.
Mijn progressieve BDE’s maakten mijn levensenergie steeds verder kapot en toen ik eenmaal hier ook nog een giga gevecht kreeg met de medische wereld vanwege de borstkanker van Maria met daarna de alternatieve behandeling was ik meer dood dan levend.
Gelukkig is haar behandeling succesvol geweest, maar ook voor haar was leven met zo’n half lijk absoluut te veel.
Vanwege het feit dat zij onvoorstelbaar veel heeft bijgedragen aan het naar buiten brengen - enerzijds omdat ze zeer belezen was door vele Oosterse sprookjes en anderszijds alles voor mij uittypte - van dit absurde levensverhaal  heb ik haar meer dan een “Gulden handdruk” meegegeven. Waarom zij “als sneeuw voor de zon “ verdween laat ik hier voor  wat het is.
Toen ik enige tijd daarna mijn oude vriendin, helderziende  en  Sjamaniste Rosa [ waarover ik hier op het blogje over heb verhaald ] gevraagd langs te komen met de vraag  of zij via haar trommel  kon  bevestigen hoe ik meer dood dan levend was , was de cirkel rond. .
De uitslag heb ik hier ook al eerder neergelegd.: Ik zweef al tussen hemel en aarde!
Nu ben ik - zoals de volkswijsheid zegt  -  “der dagen letterlijk en figuurlijk meer dan zat.”
Ongetwijfeld kent U de gezegde “Kleine kinderenn en dronken mensen spreken de waarheid.
Wat is dan nuchter zijn nog?
Hoop dat U aan het eind van dit verhaal kunt terughalen dat dit allemaal terug te voeren is naar het Bijbels verhaal , dat we zo spiegelbeeldig hebben geinterpreteerd.
Dat magere Hein mij mij nu tot op het bot uitkleedt is helaas het prijskaarte wat er aan kleeft..
Nu leef ik om met Shakespeare te spreken “To be or not to be is now my question”.
Dat mijn progressieve vermoeidheid en totale desrinteresse in werelds plezier steeds meer parten gaan spelen  is tevens hetgeen mij meer en meer doet isoleren.
Vanaf dat moment moest ik - nu alleen levend - wel allerhande voorbereidingen treffen voor mijn vertrek naar het dodenrijk dat wel allerhande Wereldse rompslomp  met zich meebrengt.
Dat mijn contact met familie en kinderen tot bijna nul was gedaald na zo’n kleine 20 jaar in den vreemde maakte dat bepaald niet gemakkelijk en al helemaal niet omdat geen flauw idee had waar ze woonden en hoe het hen verging.
Goed!!!
Dat is nu min of meer opgelost en Rosa heeft me aangeboden de rest af te wikkelen.
Dat zij voor alles wat voor mij in het verleden heeft betekend en nu dit aanbod deed , was dan ook meer dan een “Gulden handdruk” waard.

Deze laatste bijdrage is er een van vele herhalingen en kleine aanvullingen en waarvan ik - nu zeg terecht - uit de medische wereld werd gezet en Staatsgevaarlijk werd geacht.
Dat dit laatste verhaaltje misschien wat chaotisch overkomt spijt me, maar het is wel mijn persoonlijke “bijna post chaos lux” levend in deze chaotisch geworden wereld.
Laat mij beginnen twee grapjes van “boven”., want het verhaal is al zwaar genoeg
Weet U wie de engel Lucifer is?
Het is de vuurmaker mens Lucifer die o.a door progressief vuur te maken de energetische verschillen van het ijzig koude kosmisch Yin en het relatief warme - maar afkoelende - kosmisch Yang is gaan nivelleren  en nu de al enige tijd aanstormende 6-de ijstijd en/of de 6-de nacht  hebben weten tegen te houden, waardoor ook een hiernanogmaals wordt gegarandeerd ....gelijk wij de winterkoude leerden te overleven. [ Dit in tegenstelling met Wikipedia.waar Lucifer vreems genoeg de dood al is! ]
Zijn wij daarin - in God’s ogen - niet “uniek ”. Maar we beseffen niet dat wij nu alle leven op Moeder Aarde gaan vernietigen.
Weet U waar de gezegde “Drie keer Scheepsrecht ” vandaan komt?
Leven wij nu niet in “Waterman” [ als symboliek voor “verwatering van het leven ]- als zijnde het loslaten van het vruchtwater en het leven van Moeder Aarde.
Maar de twee vorige wereldoorlogen waren in  “Vissen” - tijdperk  die toen al als symboliek van man en vrouw beide een andere kant deden opzwemmen ?
Is het niet geniaal hoe exact het hele evolutieproces tot in de puntjes geweten is?
Is dat niet geniaal verwoord, opdat wij het zouden misverstaan?
Tenslotte staat dit ook nog eens te boek als zijnde “De Goddelijke Drie-eenheid”

Hoe ik van mensendokter tot levensdokter werd, bleek uiteindelijk  mijn wereldse ondergang te worden .Maar was het niet hetzelfde als hoe geestelijken - die vroeger “visionaire uittredingen” van “dood gewaande zielen” kregen over God’s Wereld als zijnde de kosmos  - op de brandstapel terecht kwamen? { Zag hier recent een lange uitzending over op National Geographic].
Nu is dit dan wel enigszins veranderd in een geestelijke verkettering van mijn naasten, want hebben wij niet eeuwen en eeuwen het sprookjesboek de Bijbel in onze stamboom of erflast opgeslagen?!..Dat is ook de reden dat velen de Kerk niet meer nodig hebben.
En dit geldt vanzelfsprekend ook voor de Moslims , die zich op last van Allah moeten dood vechten. Vanzelfsprekend komt ook dit geloof uit dezelfde koker van de “geheime Witte Broederschap” en dit werd nagelaten als “Twee geloven op een kussen daar zit de Duivel tussen.”.
Wat voor mij erger is weet ik niet, maar vrees als U beseft dat ik mij nu zonder Ego-bast niet meer kan verdedigen tegen de bikkelhard geworden  wereld, die ik niet voor niets al vaker als “Ik-Godendom” [ letterlijk “Je suis”] betitelde. Iedereen heeft immers direct het oordeel klaar over anderen en zeker als men dingen hoort die als waanzienig en zwartgallig overkomen..

Dat nederigheid, dankbaarheid en respect richting elkaar hier nauwelijks nog bestaat moge daarmee duidelijk zijn, want anders was het - in het groot - toch nooit tot een zelfvernietigende oorlog kunnen komen.Daarom kennen wij de gezegde “Nederigheid is de duivels oorkussen”.
En daar sta ik dan zonder Ego-jasje - gelijk het “sterrenkind” Jesus Christus - in een wereld van “struggle or fight to survive” .En dan vindt men het nog gek dat ik hier niet in kan staan?
Isn’t it a crasy race in order to raise to the 7-th heavon?
Dat er op dit blogje -tig keer meer “reagluuurders” dan participanten waren , maakt wel duidelijk dat velen stiekem toch wel een glimp van de waarheid willen zien.
En zeker nu alles in onze ogen fout dreigt te gaan!
Maar werd er niet nagelaten dat de waarheid te simpel voor woorden is ?!
Zijn wij dan zo gecompliceerd geworden dat we niets meer kunnen zien en/of nagelaten als “Ziende blind en horende doof aan het einde der dagen”?
Volgens mij is dat niet de enige oorzaak, maar misschien meer omdat het woord met der tijd in zijn diepere grondbetekenis totaal verloren gegaan en/of verbastaard is geworden.
Dat maakte  het voor mij extra moeilijker om de juiste woorden te vinden.
Heb in het verleden als grap gezegd dat ik er beter aan deed om de vanDale te herschrijven.
Ach! Als eerste noem ik dan maar Jesus Christus als synoniem voor “IK ben en/of Wij zijn de gekruisigden “.Kunt U zich voorstellen dat ik niet meer van de Mattheus Passion kan genieten?

En wat is bijvoorbeeld “oordelen” meer dan het luisterend “oor delen”?
Ik noem daarnaast  het bijzondere woord overlijden als zijnde “over het lijden heen” en/of het verlaten van het “tranendal des levens” . Geeft dat mijn situatie nu niet perfect weer nu ik het Woord [ en/of het Bijbels woord ] in de spiegel heb gekregen !  
Dat zij - Bijbels nagelaten - die oordelen veroordeeld zullen worden beseft niemand en dit is ook nog zo  prachtig weergegeven in het panthomime-spel van het Egoloze sterrenkind Jesus en/of onze groei naar “Je suis”, die ertoe leidt dat we binnenkort weer Egoloos worden.!

Goed!!! Nu mijn summiere resumé met enkele puntjes op de i. .

Hebt U wel eens gehoord van “het tweede leven begint na 40”?
Dat het ooit werd nagelaten in geheiligde geschriften dat wij onze levensduur aan het einde der dagen zouden verdubbelen is al bijzonder genoeg .
Dat dit uiteindelijk zou leiden tot een mensenplaag, die de aarde zou leegvreten en de aarde daardoor weer verschoond van alle leven en levensresten - zoals o.a. olie , gas en niet te vergeten uranium - zouden achterlaten is al bijzonder genoeg.
Dat we daarnaast al onze massale hoeveelheid  afval recyclen hoort daar ook bij.
Noemen we dat niet “recycling” en/of letterlijk de cyclus terug draaien?!
De aarde was immers toch in den beginne ook woest en ledig?!
Dat de mensheid in den beginne bijna uitstierf - vanwege ons hersendefect als zijnde een verkalte brug  ...zeg ik nu - vind ik nog altijd een bijzonder verhaal dat ik - al zoekend in wetenschappelijke nalatenschap  t.a.v. de mens-evolutie - te lezen kreeg.
Natuurlijk wil iedereen vrede en is iedereen bang voor oorlog, maar als ik dan in de geschiedenis kijk en besef dat we nu een mensenplaag zijn, hadden we zonder al die vroegere oorlogen Moeder Aarde al duizenden jaren voordien leeg gevreten.
Als we dan de Bijbelse voorspelling lezen “oorlog klaart de lucht” is het toch niet verwonderlijk dat velen nog denken dat wij wel zullen overleven.?!
Dat is ook waarom God’s woord liefde ging prediken ... en de Moslims voor Allah vechten.
Dat Allah weer het synoniem is voor Al-La en/of het Uni-Versum moge duidelijk zijn..
Maar werd ons ook niet nagelaten dat wij zouden “branden in Uranus”?! [uranium dus ]
Is dat niet het gevolg van onze technologische Re-volutie en dus geen evolutie?!
Dat al die verbastaarde woorden het gevolg is van dit hersendefect is, zij ten overvloede vermeldt..
En kijkend naar ons menszijn en in de vrije natuur zijn wij toch waarlijk “uniek” ?
Maar dat dit hersendefect zelfs in de medische wereld nog steeds niet bekend is , vind ik  wel in- en intriest.
Komt dit louter omdat het een latijnse naam kreeg “corpus callosum” ? Ik denk het wel.
Maar geldt dat ook niet voor het woord “placenta” wat letterlijk betekent “Ik behaag”?
Dat nu - in deze laatste kosmisch gestuurde omkerings-cyclus - de zoon van de melkboer een betere en kritiekloze dokter is en zich nadeloos aan de regels houdt , is toch enerzijds bezopen , maar anderzijds ook weer geniaal. Maar dit terzijde!
Hoe dit hersendefect aanvankelijk leidde tot man/vrouw relatie en waar de man s’nachts de beschermheer werd van de vrouw en overdag eten op de plank moest zien te krijgen  behoef ik niet nog eens uit te leggen , want ik val al te vaak in herhalingen.
Die nachtelijke bescherming heeft de vrouw nu niet meer nodig met het leven in “beschermde bunkers” en daar komt nog bij dat ze nu ook nog haar eigen kostje kan verdienen ...zal ik maar zeggen. Dat kinderen nu in de crash worden opgevoed - en niet door de natuurlijke moeder - is daarin eveneens zeer onnatuurlijk met alle gevolgen van dien. Zij noemen zichzelf al “the lost generation”
Maar...
Maakt dat alleen al niet dat veel mannen hun sleutelfunctie  kwijt zijn en “doelloos” rondlopen?
.
Is het niet uitermate cynisch dat - mede door de eMANcipatie van de vrouw  - de mensheid zichzelf nu gaat vernietigen?
Het maakte wel dat zij “aplacentar” en/of in onbehagen vielen voor man en kroost.
Is dit alles  menselijk gezien niet eeuwig zonde en/of erfzonde?
Ik kan me nu ook goed voorstellen waarom de Marsmannetjes destijds naar de aarde zijn gevlucht... als U begrijpt wat ik bedoel.. Daar was de levenscyclus wschl. identiek.
Het is wel jammer dat Venus nu helaas geen optie is om daarheen te vluchten.
Maar goed.
Het is wat het is.
Laat mij terugkeren naar het tweede leven na 40.

Als U weet dat alle zoogdieren een gemiddelde levensduur hebben van 52 keer de zwangerschaps-duur is het antwoord op “het tweede leven begint na 40”  vrij eenvoudig.
Ik schrijf gemiddeld omdat ik denk dat iedereen in zijn/haar leven iets van een  omkeringsfase meemaakt en zo in grote lijnen zijn/haar levenseinde kan “voor-zien”
Dit heb ik nooit nagetrokken, maar...
Maar zo geschiedde het ongeveer wel bij mij in mijn “tweede leven” als zoeker naar iets wat heet de waarheid. Dit was rond mijn  35 -40 ste .
Zo kan ik nu ook beamen dat de ooit geweten waarheid te simpel voor woorden is.
Het is immers niets anders dan het spel der energieën van yin en yang in het groot en in het klein.
Dat de eMANcipatie - samen met de mensenplaag nu het aardse verschil tussen beide energieën heeft genivelleerd - de Twin-Tower was het symbool - maakt dat er nog een “hiernanogmaals” komt en/of garandeert dat het een oneindig bewegen gewaarborgd werd.
Dat de Twin Tower door toedoen van de Illuminati werd neergehaald moge duidelijk zijn.
Zo geschiedde het zo ongeveer ook op Mars, want het zijn louter kosmische wetmatigheden.

Dat ik er al met al 70 jaar voor nodig had is mijn mensdomheid en daarnaast mijn drift om alles te weten, hetgeen in de volkswijsheid niet voor niets heet “Alles weten maakt niet gelukkig” . Dat dit in mijn genen - en/of stamboom  - verankerd lag werd allengs wel meer dan duidelijk..
Maar goed!
Rond mijn 40-ste had ik in grote lijnen de oorzaak van ons steeds zieker worden in lichaam en  vooral in de geest van leven wel voldoende doorgrond.  Dat geen enkele dokter daar zelfs nu nog niets van wil weten maakte mij destijds al als paria van de dokterswereld.
En dus moest ik - na die verkettering - noodgedwongen op zoek gaan naar een ander speeltje als zijnde  een “erflastig” geboren researcher  Lastig was het wel!:  
En dat werd de kosmische levenscyclus.
Of ik daar nu achteraf gelukkiger van ben geworden is bepaald niet het geval, maar ben nu wel dankbaar dat ik weet dat alles - maar dan ook alles - perfect is gegaan en nog gaat.
Dat iedereen lijkt te zoeken naar het geluk - dat onbevredigbaar lijkt vanwege als maar meer willen is nogal bizar...Dat maakte ook de gezegde “Geluk is voor de domme”.  
Met andere woorden: Men wil wel alles weten, maar het moet wel ten favore van het IK dienen.
Anders is het totaal niet aantrekkelijk.
Zo wil toch ook niemand weten wanneer de dood hem of haar komt halen?
En dat terwijl ook dit ooit via astrologie en numerologie of naamkunde een vrij eenvoudig onderzoek was. Heb me daar verder niet in verdiept, maar werd me recent via Maria door een astrologe  toegeworpen.
Ook dit zij ten overvloede vermeld.
Als we dit kleinood projecteren op cycli in het groot - de zwangerschapscyclus van Moeder Aarde - lijkt het toch een koud kunstje  - of te simpel voor woorden - om dit te berekenen ....zou je toch zeggen. Maar zo ver zijn we nog niet.
Het is dan ook maar goed dat we ook deze pure wijsheid al millennia lang  de rug hebben toegekeerd en hebben ingeruild voor sprookjes,
Want ook individueel zat en zit toch niemand  op magere Hein te wachten?!.
Dat die “oude wijsheid” via de geheime Joodse Kabbalistische Leer [ o.a. Nostradamus ] bewaard is gebleven is en nu zelfs door de  Illuminati [ letterlijk betekenend “de verlichte geesten” ] overal naar buiten komt, stond toch ook al voorspeld in de Bijbel als zijnde dat we de waarheid aan het einde der dagen zouden hervinden”. Het zijn al lang geen complot-theoriën meer.
Die zo simpele verklaring waarmee de Bijbel eindigt betekent toch al dat wij “bewust” verkeerd zijn geinformeerd? Nog daargelaten dat er een kruis des doods op kerken staat , we het kruisje slaan in de kerk en  - in vroeger tijden - zich zelfs achter de kerk “het dodenrijk” bevond?
En zij die nog naar de kerk gaan worden met gezang God’s huis binnengelokt en men zingt daar in volle borst over God die in de Hemelen zijt!
En onderwijl laten een van de 10 geboden ons ook nog na “Gij zult niet doden doden”?
Kan ik het nog simpel vertellen?....zucht
Dat wij nu een wetboek van strafrecht hebben met 1001 ge- en verboden , maakt ons nu slaaf van de systeemdictatuur nu de meesten van ons de Kerk al hebben verlaten.

Dat die groep  “ wijzen uit het Oosten” [ de verlichte Meesters en/of Illuminati ]  bijzonder klein is weten wij inmiddels wel en eveneens dat  zij - acher gesloten deuren - ons nog steeds brainwashen en .... ons nu - met een leugentje om God’s bestwil gaan laten “hemelen”...
Al met al zeg ik nu...
Ik had het achteraf wel kunnen weten dat ik verketterd zou worden, want de gezegde luidt niet voor niets “alles weten maakt niet gelukkig”.
Wat dat betreft was ik dommer dan dom met mijn iets te vroege “Openbaringen”.
Maar werd mij dat tijdens een van de diepste uittredingen ooit opgedragen?!
En zo werd ik ten tweede male voor mijn kosmische ontrafelingen tot paria gebombardeerd. Maar nu niet alleen door de medische wereld , maar bijna door ieder “weldenkend mens”.
Weldenkend en mensdom? Is dat niet in tegenspraak met elkaar? Ik vrees het niet!!!

Ooit lang geleden schreef ik een klein gedichtje over mijn bizarre leven dat ongeveer zo begon

Mijn Egojasje is gescheurd
En volkomen vaal gekleurd
Met de buitenkant moest ik zien te leven
De binnenkant is aan God gegeven.

Ik verhaalde  U dat een paragnost - kijkend door een brandend kaarsje - mij voorspelde dat ik “van mensendokter levensdokter zou worden.
Ik raadpleegde hem op een moment dat ik door de Medische wereld en de Staat der Nederiglanden in de banvloek werd gedaan en bij God niet wist hoe ik verder moest gaan met mijn leven..
Gelukkig had ik toen nog geen enkel besef wat die ziener ermee bedoelde, want als ik dát geweten had was ik waarschijnlijk nooit aan die bizarre reis naar het verleden begonnen.
Nu zie ik dit als het lot , maar werelds gezien was het wel “door schade en schande iets wijzer.”
Is het niet huilen van het lachen dat wij denken “een vrije wil” te hebben?
Alles - maar dan ook echt alles - wordt toch vooral bepaald door onze “stamboom”!


Nu is het dan zo ver en behalve dat ik als een hulpbehoevend klein kind zo dankbaar ben dat ik mag meemaken dat zowel mijn eigen medische ontrafelingen alsmede  de kosmische ontrafelingen - komend van “mijn dood gewaande zielen”- nadeloos blijken uit te komen, ziet het er voor mij naar uit dat ik mijn kleinmenselijke taak heb volbracht.
En dat ik hier in deze Ïk-Goden wereld echt niets meer te zoeken heb lijkt me logisch..
Als dat al geen “Hoogmoed voor de val” betekent weet ik ook niets meer te zeggen.
Dat ik recent het stempel “hoogmoeds-waanzinnige” opgelegd kreeg is wel begrijpelijk.
Om maar niet te zeggen dat we bij alles - als het effe kan - slechts tevreden zijn als we de allerhoogste “sport” op de ladder hebben bereikt. Zijn we niet puur Ego-centrisch geworden?
En dat zich dat evenredig uitbetaald maakt die competitie al tot een waar gevecht..
En zo werkt “eer als een geweer” nu bij bijna iedereen!
Misschien klinkt dit voor velen arrogant. Maar is dit alles niet exact de spiegel van de waarheid, die ons nu - in het klein en in het groot  - doet vechten tot de dood erop volgt ?
Als ik nu terugkijk naar mijn doktersjas-periode kan ik slechts zeggen dat ik in de ware zin absoluut geen mensendokter was, want op het moment dat ik weer een stukje van ons steeds zieker worden had ontrafeld en het kon staven met  lichaams-identieke stoffen was mijn interesse bevredigd en ging ik verder zoeken in de spelonken van ons ziek zijn.
Ik was feitelijk meer een “kamer-geleerde” die zijn ontrafelingen in mijn buitenwereld testte.
Mijn grootste werelds cadeautje - dat mijn tweede leven kleurde - was wel de oeroude doctrine waar o.a. de acupunctuur-leer uit voort kwam ...te weten “Alle cycli van het allerkleinste en allergrootste zijn elkaars gelijke”.
En nu deze research - letterlijk heronderzoek -  nadeloos uitkomt na o.a. zo’n 20 jaar in eenzaamheid - en door mijn vele uittredingen maakte me als pure “zombi” in deze wereld.

Misschien moet ik nu wel zeggen dat ik boetedoening heb moeten doen, omdat ik ooit als pure Jood en ook nog als Schriftgeleerde had meegedaan om de mensheid bewust een andere kant op te laten kijken. Heet dit niet ”.het leugentje om bestwil”?
Dat wij zelfs deze gezegde nu ook massaal hebben overgenomen  behoeft geen betoog.
En dat geldt met name voor als wij ons in het nauw gedwongen voelen  
Kom daar nog op terug.

Deze boetedoening was enerzijds mijn website en anderszijds het blogje dat me nog net korte tijd in leven hield en zelfs - mede door een aantal trouwe zoekers naar iets wat waarheid heet - nog meer boven tafel haalde over het spel der Illuminati [ de verlichte geesten ] als zijnde een vervolg op “de geheime Witte Broederschap”.
Met andere woorden: Ik werd ten tweede male “schriftgeleerde”, maar nu met verhalen in de spiegel van het leugentje om ons bestwil.

Het mysterie en mijn persoonlijke mysterie van mijn dromen is opgelost  en...
Dat ik nu zelfs ook nog alles wat boosheid heet heb kunnen loslaten en als “naakte aap” zonder Egobast in deze bikkelharde wereld van Ik-Goden leef , waarin de geëMANcipeerde vrouw nu de lakens uitdeelt en feitelijk de hoofdrol-speelsters blijken te zijn  als onderdeel van het spel van Yin en Yang in het groot en in het klein, is het voor mij echt niet meer de moeite waard om te blijven doorsudderen.
Dat ik recentelijk van de huisarts heb gehoord dat hij via collega’s mijn verzoek om euthanasie probeerde  in te willigen - zonder Ego is zelfmoord verdomd moeilijk - was voor mij een “zucht van verlichting”.
Helaas bleek ook hier - en nog wel intercollegiaal - de leugen nog steeds te regeren toen ik via een euthanasie-deskundige te horen kreeg dat mijn diagnose luidde  “zwaar psychotisch” te zijn.
Dus zal ik andere wegen moeten bewandelen.
Ach laat mij verder gaan met nog voor U vele malen belastender onderwerp over onze zelfvernietiging waar tot op heden nog bijna niemand inhoudelijk op heeft gereageerd.

Dat in het groot - tenslotte - Nederigland en Amen Rika als astrologisch kankerlanden hier de hoofdrol gaan spelen in onze zelfdestructie als zijnde  misschien wel de grootste Ego-machten  ter wereld, kan natuurlijk bijna niemand als serieus nemen.
Het kankergezwel is toch in het lichaam de macht om om alle andere delen van het lichaam tot op het bot uit te kleden ...totdat beide sterven.
Is niet alles zo groot zo klein?!
Maar....
We kunnen de schuldvraag dan wel bij Bilderberg/ Rothschild / Rockefeller leggen , maar onze landen-astrologie heeft op iedereen wel degelijk impact op ons t.a.v. het laten ontstaan van deze zelfvernietigende oorlog..
En zo ik dit ook nog eens persoonlijk bedoel, is het voor iedere rechtgeaarde Nederlander toch totaal een onaanvaardbare opmerking!?.
Zo ik dat al zeg word ik ter plekke geestelijk gestenigd .Maar helaas is het wel “nil nisi veritas”..
Mag ik daar een kleine voetnoot bij plaatsen ?
Wat ik hier - na zo’n  20 jaar in de binnenlanden van Portugal [letterlijk De poort tussen Oost en West]  te zijn geweest waar armoede overheerst - is wel dat in ons “verkankerde” Nederland mensen niet anders doen dan zichzelf - zeker hoe men zich aan de buitenkant
pontificaal oppoetsen -om zich te manifesteren.
Mijn terugkeer naar “Nederigland” was voor mij de grootste cultuurshock die ik mocht meemaken.
Maar is die oppoets-drift  niet “ons gevoel van onzekerheid”?
Dat ik -  voor Nederlandse begrippen in lompen loop - maakte me zowiezo al tot paria.
Dat alleen al  maakte ik mij hier al tot outcast, want our cancerous mind live here -  like cancer - in abondency.
Of anders gezegd:  Iedereen doet hier - al is het totaal onbewust - mee aan “het branden in Uranus”:.We kregen zelfs van onze trouwe bondgenoot Amerika in het Spel der Vergissingen “kernbommen”.... “om onszelf te verdedigen”???  Ach, vult U het zelf maar in.
En zij die dit alles de grootste waanzin ooit vinden - het hele verhaal is al ongeloofwaardig genoeg - doen dan ook niets liever dan mij geestelijk de genadeslag te geven als zijnde een absolute hoogmoeds-waanzinnige., want iedereen hier beleeft “our cancerous mind” in the opposite.
Ik zal dit niet meer met een waslijst van feiten aantonen, want binnen komen doet het toch niet.
We lezen of horen toch slechts dat wat ons wel-gevalt!?

Helaas is dit mijn Nederland-beeld en kan ik hier - als ik in deze “gemeen”schap wil leven nog slechts door hummen of zeggen “misschien heb je gelijk”- bij allerhande keiharde meningen over mijn waanzienigheid om o.a. uit het  leven te stappen.
Dat onze vrijheid van meningsuiting via de politiek - niet alleen ons land, maar zeker in alle Westerse landen  - totaal onbestuurbaar maakt is helaas ook een geniaal grapje van de Illuminati , hetgeen ik hier al te vaak heb verteld.Ik noemde dit niet voor niets meermalen Demoncratie.

Dat er iets was wat ik mij na  zo’n 20 jaar in mijn ballingsoord Portugal te zijn geweest misschien wel het meest opviel was het wel dat de tijdgeest - het oordelen van goed en kwaad - hier in die tussentijd  onvoorstelbaar extreem was geworden.
Daar dit in Neerland’s beleven niet zo voelt, is omdat het zo geleidelijk gaat.
Het bikkelhard oordelen t.a.v. goed en kwaad laat mij wel zien hoe zelfs “Bijbelidioten” niet kunnen lezen en/of Bijbels nagelaten als “Zij die oordelen zullen veroordeeld worden” .
Niemand schijnt dit te beseffen of misschien is het wel bewust weggestopt.
Toen ik weg ging uit “Nederigland” was het in medische terminologie gesproken nog slechts kankeren wat de klok sloeg, maar nu is er naast kankeren ook nog aidsen [woordzuiver “helpen”] bijgekomen .
Was dat geen onderdeel van de ziekte-cycli die ik tijdens mijn doktersjas-periode kijkend in de culturen al had beschreven?!
Dat heel Nederland elkaar en wereldwijd “aidst” is wel duidelijk en als je er dan ook maar iets tegenin brengt is oorlog ook verzekerd. Maakt zelfs niet uit of ik met vele bewijzen kom.
Maar één aspect is wel dat wij vele moslims hebben binnengehaald die gevlucht waren voor én armoede én voor het keiharde geloof als zijnde doodvechten voor Allah .
Dat dit nu zelfs al duidelijk is geworden , lijkt bijna niemand nog echt te kunnen beseffen.
Maar zelfs dat ons aidsen ons “Nederiglanders bepaald geen windeieren heeft opgeleverd schijnt niemand te zien.
God mag dan in plaats van vechten voor Allah liefde prediken, maar wat dát betreft had Wilders wel gelijk met zijn advies om de moslims hier niet toe te laten.
Is niet alles wat ons mensen “bezielt” niet “erflastig” - maar ook nog “astrologisch”bepaald ?!
Dat heet ook zo mooi “Zoveel hoofden zo veel zinnen” , want iedere stamboom is immers anders!
Terwijl ik dit alles opschrijf realiseer ik me weer dat ik in 1999 al voor een bliksembezoek naar Nederland mijn eerste lezing hield over het einde der tijden en tot slot een spontaan en totaal onbewust pantomime-spel speelde met als titel  “Aids me...aids me De dokter verzuipt”.
Toen lachte de zaal er nog om en ik ook.
Nu lach ik niet echt meer en word haast kotsziek van al de wel”gemeen”de adviezen van velen, die me langzaam zien wegkwijnen in een wereld die de mijne al lang niet meer is..
Dat uitgerekend de vrouw die ik nu ziels dankbaar ben - afgezien van het feit dat het lot voor iedereen vast ligt -  voor die grootste omwenteling in mijn leven, mij zo ver heeft gekregen dat ik het gevoel kreeg dat ik nog even met haar van het leven kon genieten bleek wishful thinking.
Ook voor haar had ik - net als richting Rosa - “een gulden handdruk” liggen voor mijn tweede levensweg., nadat ik via haar “door huisvredebreuk” mijn Bijbelse visioenen kreeg.
Dat toen bleek dat zij mij nog steeds niet had kunnen vergeten na al die jaren gaven mij het gevoel dat ik er nog even mocht zijn. Maar dit bleek toch complexer in elkaar te zitten dan ik dacht.
Naast het feit dat zij - naar recent bleek - erflastig en opvoedkundig de Bijbel nog leest als het waarheidsboek en dus niets van mijn verhaal wilde accepteren  en het zelfs waanzienig vond , maakte “hereniging” al haast onmogelijk.
Ook dit duveltje kwam uiteindelijk uit het doosje .
Mag ik U vragen?  .
Wat is de wereld van vandaag voor iedereen niet meer dan geldingsdrang en geldindrang?!
Wat betreft het eerste moge voor iedereen duidelijk zijn dat de vrouw -als hebbend 8% meer levensenergie - de macht over de man heeft , is overal overduidelijk te zien.
En aangezien de man sterker is dan de vrouw is haar enige optie nog “Wie niet sterk is moet slim zijn” me allerhande leugentjes om eigen bestwil.
En zo geschiedde!
Was dat ook het lot nadat ik door mijn gekverklaring - ook een opdracht van een stem van binnen - genoeg centjes had om verder te zoeken in de spelonken van ons zijn zonder financiële problemen?
Doordat dat mij bepaald geen windeieren opleverde kon ik  - als Schriftgeleerde Jnana - alles wat ik om niets in de spiegel te zien kreeg en aan het geduldig papier moest toe vertrouwen ook om niets behoorde weg te geven. Dat voelde gewoon als mijn plicht.
Dat die geldstroom meer dan voldoende was in een wereld die ik nu als “Terminal cancer, it’s like economy” zie , waardoor zowel de Staat als vele burgers de broekriem moeten aanhalen voelt wel erg cynisch.
Toen ik opperde om mijn achteraf  onterecht gestolen “gemeen”schaps-geld” aan de Staat terug wilde geven waren mijn trouwe adepten het hier verbazingwekkend volledig mee eens.
Natuurlijk was dit al een cynisch grapje in het weten dat zodra de eerste bom valt het geld voor ons burgers pleepapier wordt , want oorlog kost nu eenmaal heel veel geld.
Dat heeft de WO II ons toch geleerd! Of zijn we die tijd bewust vergeten als zijnde een zwarte bladzijde in onze geschiedenis? Dat doen we toch met alles ?!
We laten ons toch altijd van de beste kant zien?!
Maar toen ik dit geldprobleem aan mijn vermeende “second love affaire” vertelde, omdat dit mijn leven zo extreem had veranderd , brak de hel in huize “Holy Shit “pas echt los.
Is boosheid niet meer dan zelfverdediging als men zch in het nauw gedreven voelt?

Dat ik nu in plaats van even in de 7-de Hemel  te zijn geweest [ een orgasme voor man en vrouw ] ga ik nu toch liever definitief naar de echte 7-de Hemel [ de rustdag van God ] .
Nu ben ik “der dagen echt meer dan zat”
Met andere woorden: “Wijntje en treintje” mislukte schromelijk voor ons beide .
En zo werd het op de valreep toch weer een loose- loose situatie.in plaats van win-win.
Ach...Is het niet wederom zo’n Bijbelse wijsheid die wij ons eigen gemaakt met “Al is de leugen nog zo snel , de waarheid achterhaalt hem wel” . Maar helaas is het wel de spiegel van hoe wij het nu gebruiken. Maar dat is eigenlijk met alles ... van dit “sprookjesboek”.
Snapt U die spiegelbeeldige waarheid niet?
Oh my God ... Waarom schrijf ik dit alles nog.
Ach... Misschien dringt het door als U aan het eind van mijn verhaal komt..

Dat dit beleven van een orgasme voor vrouwen een novum is kunt U simpel vinden in legio natuurfilms op TV, want de zoogdier-vrouwtjes kennen geen orgasme en dat dit aspect het gevolg is van eMANcipatie is hier ook al de revue gepasseerd.
Helaas - zeg ik nogmaals - loopt niet alleen de man nu doelloos rond.
Want geldt dit niet hetzelfde voor opvoeden van de jongen, hetgeen m.i. een zeer nadelige invloed heeft op de ontwikkeling van een kind?!
Is onze taal niet doorweven van prachtige beeldspraken komend uit het “waarheidsboek”?
Vindt U “het even in de 7-de hemel te vertoeven”: een smerig grapje?
Het lijkt wel of er openlijk praten over sex een taboe hangt en dat terwijl dát toch juist onze levensader is en/of bijna was?!
Dat veel mannen nu - als gevolg van die eMANcipatie - geen taak meer hebben als “beschermheer”  en vaak doelloos rondlopen is mijn “frappeze toujour” opdat gij het beseft..
Dat hier de voor velen vreemde gezegde “I am only a man” vandaan komt moge voor velen hier een open deur intrappen.
Dat de sex-industrie nu gouden tijden doormaakt is erg begrijpelijk want echte “slaapkamer-geheimen” zijn nog steeds in.
Maar ach is dat niet anders dan met “brood en spelen” voor het volk?
Dat de reclame-industrie ons eveneens - wat ik ooit noemde “geestdodende reclame” - brainwasht is voor velen hier eveneens een open deur intrappen, maar iedereen doet hier wel -soms bewust, maar veelal onbewust - enthousiast aan mee.
Maar...
Het meest cynische  van alles is wel dat iedereen enthousiast meedoet aan iets wat ik noem “hoe wij op last van boven - de Goddelijke kosmos -  voor kosmisch welzijn euthanasie gaan plegen voor een hiernanogmaals”.
Dat onderwerp behoeft - hopelijk voor velen hier -  geen nadere uitleg meer.

Dat één van de oorzaken van mijn grote conflicten met de medische wereld mijn therapie bij postnatale depressie - het injecteren van placenta  - was [en helaas met groot succes]  zie ik nu als een grove fout in het weten dat dit nalaten ervan een essentieel onderdeel is van “het eindspel der vergissingen”... “de zondeval”.
Dat vrouwen nu ook nog blij zijn met hun vrijheid en dus niets van eMANciptie willen horen kan me wel voorstellen .Dat dit o.a. leidde tot de roze getinte Gay-parade is wat het is.
Maar....terug naar de essentie van deze eeuwige zonde....
Was deze “zondeval”  - leidend tot eMANcipatie van de vrouw - ook geen essentieel onderdeel  van progressieve huisvredebreuk ?.
Dat deze grote ommekeer uiteindelijk leidde tot scheiding der sexen en Bijbels beschreven als “broeders vechten tegen broeders”  gelooft toch ook nog nauwelijks iemand..
En waar leidt dit toe?
In de volkswijsheid staat dit zo bijzonder te boek als  “Geboren worden en dood gaan zijn individuele gebeurtenissen en daartussen is het saamhorigheid”.
Daar leidt het nu toe!!!
Want dat van echte saamhorigheid tussen man en vrouw  weinig of niets meer over is kan iedereen met eigen ogen zien en beleven en dat is toch op zich al de dood in de pot?.
Dat dit mede komt vanwege een  totaal spiegelbeeldige erflast van het yin en yang in het klein heb ik al vele malen verteld , maar ook dit blijft voor bijna iedereen oninvoelbaar.
Sterker nog!!!
Lachwekkend genoeg is ook dit aspect zo groot zo klein - zoals de oude doctrine het naliet ten aanzien van alle cycli die elkaars gelijke zijn.
Beide erflasten van de yinne vrouw en de yange man zijn dus ook echt elkaars absolute spiegelbeeld. Was dat niet de wederzijdse aantrekkingskracht ?
Dat de gelukkigste mannen nog zijn die - of natuurlijk [de erflastige shift van vader op dochter en van moeder tot zoon als zijnde onderdeel van de omkeringscyclus]  - nog erflastig vrouwelijk zijn zij ten overvloede vermeldt.
Daarvan werd Bijbels helaas slechts nagelaten “Van vader op zoon en van moeder op dochter”.

Maar - nogmaals zeg ik - iets van wat heet boosheid richting anderen ben ik ook absoluut kwijt, want....
Alles gaat immers volgens Goddelijke Perfectie!!!
Als alles nu in mijn ogen perfect gaat kan er toch geen boosheid zijn.
Zo heb ik dus ook boosheid leren zien als een leugentje om eigen bestwil . en niets meer
Maar ditzelfde geldt feitelijk ook  voor mijn conflicten met de Staat na mijn lezing “Cancer, it’s like economy .
Ook daaromtrent was ik - zonder het toen te beseffen - gewoon net iets te vroeg en dus “Godse” gevaarlijk. Destijds was die laatste lezing  nog mijn angst van zien ...levend met 2 opgroeiende kinderen.
Maar één ding is zeker.
Zonder deze “zondeval” en “onze cancerous economy” had onze eindtijd er “energetisch gezien” beslist heel anders uitgezien en was het - mede door de 10 geboden en het wtboek van strafrecht -  waarschijnlijk nooit tot een “hiernanogmaals” gekomen.
Dan hadden wij elkaar waarschijnlijk al lang dood geslagen.
Dat het woord kanker de nickname “kwaad en aardig” heeft meegekregen - wat niemand zich realiseert -  geldt dan ook voor het klein [ wildgroei van cellen] en voor het groot [ de mensenplaag]
Hoe heet dit in de Bijbel?
Zou het woord niet zuiver blijven tot het einde der dagen?
Maar vreemd genoeg hebben haast alle woorden zijn oorspronkelijke waarde totaal verloren.
En dus is “communiceren” op zich ook haast een onmogelijkheid geworden.

Dat mijn reis naar het verre verleden van mijn zielenlast feitelijk al begon met de hamvraag richting mijn hoogleraar  “hoe kan het dat alle geneesmiddelen identiek zijn aan die van de wapenindustrie? “ had ik toch van zijn levensdagen niet kunnen geloven.

Ach ... gelukkig heeft toch niemand de partituur van het leven? Of toch wel enigszins?
Nu we in “the borders of time” leven gebeurt dit waarschijnlijk bij heel veel mensen op moeilijke momenten in het leven en worden wakker geschud met verhalen van al “dood gewaande  voorouders” .
En dat deed o.a. ook de Griekse filosofie ontstaan dat “tijd niet bestaat”.
Is het niet ongelofelijk hoe wij alles wat sprookjes zijn met graagte lezen en met graagte aannemen?
Maar zo is voor mij wel meer dan duidelijk dat - gelijk de jaarringen van een boom blijven leven door zijn beschermende bast - zo is onze stamboom ook levend tot op het moment dat de Ego-bast van de boom tekenen van verval toont.
Is het nu spreken in vergelijkingen opdat U het nu wel verstaat?
Maar...
Zo hebben we toch met der tijd alles in sprookjes van 1001 nacht veranderd!

Mag ik met name de trouwe clan van dit blogje bedanken voor de soms zeer essentiële bijdrage aan dit bizarre verhaal, die mij meer dan duidelijk maakte dat het “dood gewaande zielen” waren die mij informeerde?
Mag ik een ieder nogmaals - ook hier geldt drie maal is scheepsrecht - sterkte wensen voor dat wat komen gaat....[ WO III ] !?
.
Als ik terugkijk naar mijn leven zou ik hetzelfde leven hiernanogmaals echt niet ambiëren
Maar gelukkig zit daar wel een fase van vele miljarden jaren in ...levend in het “Yinne” Zwarte Gat.
Dat de mens in wat ook nog in wat heet “de Dierenriem” de boogschutter  is en waarvan werd nagelaten dat hij altijd mis schiet - door zijn visies over goed en kwaad - komt ook met zekerheid voort uit de “Geheime Witte Broederschap” die alle cycli als zijnde de raderen van een klok exact op elkaar zijn afgesteld.
Dat alle 12 namen van “de Dierenriem” -die wij  slechts kennen als de 12 maanden van het jaar - is louter het gevolg van onze kortzichtigheid ,
Maar - zo alles zo groot zo klein is - maakt wel dat -ondanks de erflast - het sterrenbeeld waaronder wij geboren worden bepaalt hoe wij met onze erflast omgaan en/of hoe wij dat wat wij lezen verschillend interpreteren.
Is het niet zoveel hoofden zo veel zinnen?
Dat is ook de reden dat er 12 discipelen waren met allemaal een ander sterrenbeeld, zodat  zelfs de vertellingen van Jesus eveneens een Babylonische spraakverwarring werd.
Is dat alleen al niet in één woord geniaal?!

Dat ik die kosmische klok met zijn vele raders nog steeds niet helemaal heb kunnen hervinden met mijn research en mijn droomuitleg is nu helemaal niet meer zo essentieel nu alles wat ik op last van boven heb geopenbaard nadeloos blijkt uit te komen..
Het ging mij immers primair om onze levenscyclus van Moeder Aarde en die van het oneindig bewegen van de kosmos zelf!?
Onze “levensklok” kent  dus 12 cycli en dit zijn er voor het oneindig spel van bewegen 14 waarvan de kosmische nacht [ de ijstijden ] en de daarna de laatste kosmische dag is [ en samen nagelaten als etmaal of  “de rustdag van God ]  om daarna een nieuwe cyclus te maken via de Big Crunch en de Big Bang.... tot in de oneindigheid.

Is U na die honderden verhalen én dit laatste verhaal over hoe wij  niet alleen het sprookjesboek de Bijbel hebben “opgegeten” als zijnde ook onze persoonlijke waarheid ?
Maar doen we niet hetzelfde t.a.v. kennis vergaren?
We leren of studeren en beseffen niet dat die vergaarde kennis als eigen waarheid gaan gebruiken... ook al is “kennis iets of iemand die wij oppervlakkig kennen”.
Dat is wat ons zo “apetrots” doet zijn waaraan niet getornd mag worden!
En zo deden wij dus hetzelfde met de Bijbelse voorzeggingen.
Het zijn heus niet alleen de Pausen die elkaar “zalig “ verklaren , maar  we apen echt alles na - net zoals wij niet onder willen doen richting onze naasten om maar de beste te zijn.
Dat de Oosterse inwijdingen van Avatar, Zen en Reiki ons Ego nog extra versterken erg in trek is heb ik eerder hier ook al uitgebreid verteld.
Ik heb mij al lang geleden - onderzoekt alles en behoudt het goede - zo’n lang weekend gedaan en gek genoeg werkte het bij mij averechts . Of dit komt omdat mijn Egojasje al was gescheurd bij conceptie weet ik niet, maar vermoed van wel.
En vreemd genoeg bleek wel dat zo goed als niemand die verandering zelf zo ervaart..
Dat Maria door deze Reiki -inwijding juist de weg helemaal kwijt raakte  en zelf als jong meisje al een diepe BDE had gehad, was daarin wel heel frappant en dat was mede de reden dat ik haar smeekbede om naar Portugal te komen niet kon weigeren.
Ik schrijf mede , omdat zij mij bij het eerste contact al vertelde dat zij ook het gevoel had dat we aan het einde der tijden waren aangekomen.
Waarom zij uiteindelijk met “de stille trom” vertrok is - terugkijkend naar de “energetica” van ziekte in het algemeen - iets is dat wij allemaal zelf creeëren omdat wij een conflict met onze buitenwereld hebben verloren.
Dat borstkanker ontstaat is slechts als de geeMANcipeerde vrouw haar macht tegenover. de man niet waar kan maken..... Is dit een nadenkertje for you for the  time being?
Maar dit geldt voor mij nu voor alle ziekten als zijnde een verloren geestelijk gevecht met de buitenwereld. Dat dit bij mij leidde tot totale uitmergeling van mijn stamboom was misschien wel mijn geluk. Maar....
Vindt U het - dit wetende - dan nog realistisch dat we ziekte collectief betalen?
Ik kreeg er uittredingen van en werd meer en meer schendbaar en onschendbaar.
Maar daar zat - zoals nu U begrijpt - ook een vervelend prijskaartje aan.
Maar is dat niet hetzelfde als dat wij niet beseffen dat wij steeds rijker en rijker worden, maar als we die rijkdom verliezen moord en brand roepen.of anderen met leugentjes om eigen bestwil te paaien. Dus ook dat is nu niet meer zo verwonderlijk!
Achteraf had ik mijn video-interview van “de mongool mens” beter kunnen noemen “de aasgier mens”, die nooit tevreden is met wat hij heeft [ geestelijk of materieel ] maar altijd meer wil.
Dat ik nu haast in lompen rondloop is bepaald geen afreageren op die gekte, maar ik heb geen binding met rijkdom en luxe. Ik heb het vreemd genoeg ook nooit gehad.
Ach... het woord rijkDOM is daarin toch identiek als mensDOM ?
Kortom ik spoor hier voor geen meter meer en verdwijn liefst met de “stille trom”.
 
Als ik nu terug kijk naar mijn bizarre leven als boogschutter was mijn hoogste wereldse onderscheiding wel mijn “gek-verklaring” , want ...
Is het hele mensen-leven geen “theater van de Gek” [zie video “de mongool mens”]
Laat mij eindigen met  dat de dire wereldoorlogen op rij onze technonologie met sprongen vooruit ging en het meest cynische is wel dat we daar ook ontzettend blij van werden en niet beseften dat dit ons noodlot zou inluiden.
En zo schreven wij totaal onbewust ons eigen testament met deze drie wereldoorlogen op rij.

Siegfried Wllem Bok..

p.s.
Mag ik dan tot slot als rechtgeaarde Jood, die met  het Boeddhisme, het Christendom en de Koran de wereld op een verkeerd been heeft gezet eindigen met de welbekende “Jodenster” die - in mijn ogen - het leven voor kosmisch welzijn in eerste instantie heeft gerekt door ons via harde  intermenselijke leeftregels en fatsoensnormen op te leggen , maar die nu de stekker uit het stopcontact trekt via de Illuminati.
Hoop voor U dat U nog veel vragen hebt, die ik niet meer zal beantwoorden, want Confissius zal het U binnenkort vertellen.
Hoe de inaugurale rede van de antiChrist - die ik woordzuiver de fissie van het leven inhoudt - eruit gaat zien als dankwoord richting de mensheid , is helaas voor mij geen optie om daar nog even op te wachten.
Ik was hem net voor en/of gaf hem de voorzet voor hen die mijn vroege openbaringen nog steeds als waanzienigheid beschouwen.

eind_goed_al_goed.png

I feel so sorry en ben blij dat ik mijn leugentje om bestwil - die ik aanvankelijk onbewust in mijn stamboom met mij meedroeg - toch vervroegd heb geopenbaard.
Ik liet niet voor niets als schriftgeleerde namens mijn confrères van de Geheime Broederschap na “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel” .


Jnana...Uw schriftgeleerde ...die ooit uit eigen bescherming zij naam veranderde in Bok en/of zoals het in het Grieks bekend staat als “Het Offerlam”.

124 opmerkingen:

 1. Op dit artikel en/of dit blog zal niet meer door Siegfried gereageerd worden. Het is voor hem echt nu einde verhaal. Derhalve staat het blog nu open voor iedereen die wil reageren.

  I thank you sir S. for writing this all down and thanks for the long lasting nights we had at your sweet home paradise.
  I hope you will enjoy your stay in God's paradise.
  See you in 16 billion years,
  Dennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Tja, wat nog te zeggen?
  Laatste contact met Siegfried was een maand of 2 geleden waarin ik hem bedankt heb voor het geven van vaste grond onder mijn voeten

  Als reactie kreeg ik terug dat ik mijn verhaal moest gaan schrijven zodat hij het hier kon plaatsen, daar ik volgens hem een van de weinige was die niet schizofreen was geworden door het durven zien van wat ons te wachten staat.

  Heb dat niet gedaan, want zo vast is de grond onder mijn voeten ook weer niet.
  Bizar is dat Siegfried de enige uitweg kiest die er is, dat vond ik het meest moeilijk verteerbare aan zijn verhaal, de dood is de verlossing, een keuze waar wij binnenkort voor komen te staan.

  Blijft voor mij het moeilijkste van al, niet voor mezelf , want zou het te moeilijk worden voor mij, oke, dan spring ik wel van een dak af, maar heb ook nog een gezin, een prachtige dochter van 14,
  en wetend wat haar te wachten staat, dat is voor mij het meest moeilijke, en elke dag weer een hele kunst om met die wetenschap niet gillend gek te worden.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Sorry Rene, dat ik je reaktie als oerstom ervaar.
  Siegfried heeft een levensverhaal gedeeld en jij... ? Ben je nu aan het simmen en jammeren?
  En voor wat of voor wie?
  maria

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 4. Maria, wellicht was het slimmer geweest te reageren voordat ik aan het bier ging, maar gedane zaken...

  Mezelf teruglezend kan ik het gejammer er wel uithalen maar voor wat en voor wie had ik volgens mij niet duidelijker kunnen opschrijven.

  Je opmerking over het delen van het levensverhaal snap ik niet zo goed, zoals er nog zoveel is wat ik niet begrijp.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Sorry dat ik toch weer ingrijp.
  Ik heb de reactie-mogelijkheid open gesteld om voor iedereen te kunnen laten vertellen hoe - dat wat heet - waarheid van ons spoedig verdwijnen van Moeder Aarde ervaart.
  De tijd van discus-werpen naar elkaar is dat wel in het klein groter dan ooit in de geschiedenis der mensheid - wat in het groot de WO III wordt - maar daarvoor bracht ik het toch al zo moeilijk te verkroppen verhaal niet naar buiten.
  Aangezien iedereen "erflastig anders gebakken" is - er anders mee omgaat was mijn intentie dat iedereen zijn persoonlijke pijn van zien hier neer zou kunnen leggen.
  Dat ik zovele BDE's moest incasseren heb ik zelf opgezocht , gelijk iedereen zijn eigen ziekte creëert.- moge duidelijk zijn.
  Mijn hernia - die mij uiteindelijk uit de medische wereld deed stappen - creëerde ik zelf omdat ik mij niet aan de opgelegde regels hield ect. ect ect.
  Dit geldt voor alle ziekten waaronder o.a. borstkanker of maagkanker ect. ect.
  Lichaam en geest moge dan in de volkstaal één zijn, maar het is wel de geest [ons denken] die de ziekte in het lichaam maakt. Altijd weer is het - net als discus werpen - de verliezer die moet bloeden.
  Om bij mijzelf te blijven zocht ik onbewust mijn slachtoffers uit die mijn Egojasje - dat toch al zo beschadigd was bij conceptie - :verder te destrueren.
  Mochten wij dat echt beseffen dan zouden we nooit anderen de schuld kunnen geven voor welke levenspijn ook.
  Dat we die eigen gecreëerde ziekten collectief betalen is natuurlijk prachtig, maar -als men weet - wel erg cynisch.
  Nog erger is het wel om anderen wel"gemeen"de adviezen - ik noem het "aidsen"- te geven hoe te moeten leven
  Helaas krijg ik ze haast dagelijks op mijn bordje geslingerd.en als ik daar tegenin ga is het dat ik eigenwijs of stom ben.
  Dat de erflastige bepakking die wij met ons meedragen yoor man en vrouw - gelijk het Yin en Yang van het kosmisch spel - spiegelbeeldig is , maakt het leven [ in deze aanstormende oorlogsfase haast een onmogelijkheid.
  Dat is ook wat nederigheid , dankbaarheid en zelfs respect richting elkaar totaal verdwenen is.
  Kortom...
  Mocht het niet lukken om - ieder voor zich - zijn/haar pijn van zien en hoe men daar mee omgaat hier neer te leggen dan doe ik er beter aan om het reageren definitief te blokkeren.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Na een lang telefoongesprek met Siegfried heb ik zelf de indruk dat er geen fatsoenlijk gesprek mogelijk is, in ieder geval op dit blog. Iedereen mag zijn gewoon zijn eigen blog beginnen met een verwijzing naar dit blog, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ook ik ben zo schizo als de pest. Het verhaal van Siegfried sta ik volledig achter, ik weet alleen niet hoelang het nog duurt en de reden waarom ik niet reageer is omdat de illusionaire wereld mij nog steeds goed in mijn greep heb. Ik geef toe dat het pure angsthazerij en het spijt me. Het is alleen triest voor Siegfried dat hij in feite helemaal alleen staat.
  Ik ben zo murf, dat ik ben niet eens meer boos op Maria met als haar geldingsdrang. Vandaar dat ik ook niet gelijk reageer. Maria, je hebt toch alles van Siegfried gekregen, die je letterlijk uit de stront heeft getrokken. Dit is in en in triest.
  Wat mij betreft kappen we ermee, maar door de een gesprek met Siegfried (die nog aan deze zijde aanwezig is)
  wil ik het nog wel een kans geven.
  Ik ben destijds in 2009 in contact gekomen met Siegfried omdat ik destijds gedumpt ben door een vrouw. Dat was natuurlijk de druppel, maar ik was altijd al op zoek naar wat ik noem ‘de waarheid’. Ik ben iemand die nooit zich echt thuis heeft gevoeld waar dan ook, en het was voor het eerst dat ik iets van een thuis voelde bij Siegfried thuis. Nu leef ik mijn kleine leventje met af en toe en feestje met veel drank en that is it.
  Ik zou eigenlijk willen dat Siegfried niet meer reageert, maar anderen.

  - Dennis

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik moet zeggen dat even mijn wenkbrauwen zo hard omhoogschoten, dat ik ze uit de lucht moest grijpen om ze weer op hun plek te krijgen.
  Leer je ook weer van.

  Zat een heel verhaal te typen, maar vlotten wil het niet, laat het er voor nu even bij.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ja, daar staan we dan..."papa" is weg en we staan er helemaal alleen voor...of niet ?
  Ik weet dat het heel moeilijk is om iets zinnigs op papier te zetten, iets waar anderen zich aan kunnen spiegelen, ik heb zelf ook avonden en avonden geprobeerd maar iedere keer verzandde het in niets...of in zielige verhalen...

  Is dit niet ook precies wat ons naar het voorzegde einde zal brengen ?
  Niets zinnigs meer tegen elkaar kunnen zeggen ?
  Alleen nog maar oppervlakkig bezig zijn met van alles en nog wat...roem, eer, status en geldindrang ?

  Er zouden nog 1000 en 1 "taboe" onderwerpen besproken kunnen worden, maar dat gebeurt niet ( maar ik mezelf ook overigens schuldig aan, als we toch gaan vinger wijzen) en daar is uiteraard een reden voor...erflast....trots of iets wat heet privacy, het beestje moet een naam hebben.

  Zo was ik al mijn hele leven onbewust van alles op zoek naar iets dat heet waarheid...aangezien ik al op jonge leeftijd door had dat de leugen regeerde, ik had alleen geen idee van de omvang ervan...en dat zoeken naar antwoorden resulteerde in het vinden van wat artikelen van Siegfried...en dat resulteerde weer in de website vinden en die lees ik al sinds bijna 8 jaar geleden, bijna iedere dag.
  En vreemd genoeg lees ik nog altijd nieuwe dingen waar ik voorheen overheen gelezen heb...alsof ik er de keer ervoor blind voor was, of mijn interesse nog niet genoeg opgewekt.

  Mijn klap kwam toen ik in zag waar we als mensheid mee bezig zijn, mijn eigen plekje daarin en waar we naartoe gaan met ons enthousiast ontwikkelen van allerhande technologieen die ons tzt de nek om zullen draaien...en dat was een behoorlijk klap...ik had net een dochter op de wereld gezet en heb me lang genoeg afgevraagd hoe ik zo stom had kunnen zijn...
  Ik had geen zin meer om te gaan werken want waarom ?
  Mijn hele leven en alles erin stond letterlijk op zijn kop...gelukkig heb ik altijd de steun van Siegfried gehad die me met raad en daad bij stond in hoe om te gaan met mijn depressie...dat zal ik nooit en te nimmer meer vergeten, en eigenlijk is die "therapie" tot op de dag van vandaag nog altijd bezig...want ik ben zo stom...dat ik nog altijd probeer hard mijn best te doen op het werk en met andere dingen....zucht....maar ik probeer ervan te leren, door te vallen en weer op te staan.

  Dennis, ik begrijp je frustratie en het wordt me ook steeds duidelijker hoe frustrerend dit voor Siegfried moet zijn....maar kunnen wij daar echt iets aan veranderen ?
  Kunnen we Siegfried helpen ?
  We kunnen nog niet eens onszelf helpen....zwijgen van anderen...

  Jij zuipt, ik rook en zo heeft iedereen zijn eigen erflastige manier in hoe om te gaan met alles...en zelfs dan wil het nog niet echt lukken....dus...What to do ?
  Hoe ik de waarheid nu ervaar over het einde ? Rauw, kut, kloten en nog wat van die scheldwoorden...maar diep van binnen ben ik toch ergens blij dat ik het in ieder geval gevonden heb...want ik kan me over vanalles en nog wat druk maken...er zijn maar een paar essentiele dingen die voor mij tellen, en dat is het gezinnetje...en dat ik mezelf niet nu al de nek omdraai.

  Als ik van dit alles niets geweten had, en me alleen maar had rotgezocht in alle theorieen en samenzweringen dan was ik pas echt goed gek geworden, dit kan ik nu allemaal redelijk plaatsen en me er verder niet meer zo druk om maken...dat scheelt.

  Maar het is en blijft moeilijk en de ene dag gaat makkelijker dan de andere...

  Ik blijft aanmodderen...

  Armandus de modderaar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Papa" is er nooit geweest, Siegfried heeft gedeeld verdeeld en onverdeeld onderverdeeld

   Verwijderen
  2. Je stáát niet alleen aan te modderen zoals je leest!
   Maar begrijp je wat Siegfrieds woorden verwoord hebben?

   Verwijderen
 9. Zijn er in de bokken familie meer zelfmoorden bekend wat de evt daad van Siegfried tot erflast maakt?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik was niet van plan om überhaupt te reageren, maar je vraag - in een tijd dat steeds meer jongeren zelfmoord plegen maakt dat ik toch reageer op iemand die ik totaal niet ken.
  Zo je weet Trix zijn zelfmoorden niet anders dan wat ik noemde "the lost generation".
  Die mensen plegen geen zelfmoord , omdat zij het leven zat zijn , maar omdat de wereld om hen heen zo luguber is met leugentjes om eigen bestwil.
  Ik pleeg geen zelfmoord, maar mijn medemens vermoord mij geestelijk en als dat maar lang genoeg aanhoudt komt er een moment dat het leven geen waarde meer heeft.

  Ik zou het leuk vinden als je na mijn antwword iets over jezelf vertelt en helemaal hoe je naar de toekomst kijkt... want dat is wel mijn intentie om dit bizarre verhaal over onze "zelfvernietiging " deed openbaren op internet.
  Mijn vrienden zullen wel lachen om mijn reactie- terwijl ik geen reacties meer wilde geven - , maar ik pleeg geen zelfmoord maar wordt door mijn medemens vermoord.
  S

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo deelgenoten van het leven,

   Wat moet / mag ik óver mijzelf zeggen, wij hebben hebben met dit bijltje gehakt , zoek maar terug op fit blog en op de oude website, wat moet ik nu op tafel gooien?

   Waarom ik onder Trix schrijf hebben we ook gehad, résumé ik heb altijd meegegluurd En ben blij dat je de moed gevonden hebt om te reageren, wat je echt wilt weten over mijzelf zal ik vertellen maar verwacht geen bijzonderheden iK heb geworsteld met goed en kwaad gepoogd het midden te eren heb zelfs in rust geen rust gevonden, probeer van alles om peace in mind te vinden, verlies vrienden, val uit tegen beter weten in tegen mijn dierbare, ben radeloos en hopeloos En als ik weer visie denk te hebben. Klapt dit wederom uitéén door de waan van de dag!
   Kom hier zeker niet de positivo uithangen! Ben n gewone pik maar ben t oneens dat je dóór de medemens of "wereld" kapot wordt gemaakt , maar door het gegeven dat je jezelf open en blootgesteld hebt is een keuze waardoor je je uitgemergeld voelt, met het thema kanker als grote vriend, de vraag is ben je ook uitgemergeld? Ik heb een super energieke Siegfried ontmoet
   n jaar of 4 geleden ben jij namelijk langs geweest in mijn droom, ik en meerdere onbekenden zaten op n grote stoffige zolder maar met grote ramen was t een fijne lichte plek om les te krijgen van jou in je ouwe trui!
   Een onbevangen droom maar helaas weet ik geen verdere details ..
   Maar wel dat er heel veel kracht van achter de lessenaar kwam!

   De toekomst zie ik niet rooskleurig ik ben zelf vader en voel vaak t zelfde zoals René beschreef ,, verdrink me herhaaldelijk in de goden drank zoals Dennis, ik denk dat we over 5 jaar in n soort nieuwe burgeroorlog raken en voor die tijd zal het economisch theater echt in storten en breidt de wereldoorlog waar we nu al inzitten zich wereldster uit. Ik hoop echter vanbinnen dat we komende jaren op wonderbare manier wereldvrede bereiken en gezamenlijk onze groenten verbouwen en avonds liederen zingen rond t kampvuur en zonder ziekten ons voortdurend voortplanten en lachen om het verleden !

   Hahahahaha groetjes van Trix schizofreen onverschillig en nix

   Verwijderen
 11. Armandus, dank voor je reactie. Mijn intentie is niet om Siegfried te helpen, iets te veranderen of wat dan ook. Wat er op het spel staat is dit blog. Moest het blog dicht of niet? We zullen zien. Ik ga hier echt niet politieagentje spelen of wat dan ook. 'Discuswerpen' is binnen dit blog voor mij altijd iets verschrikkelijks geweest. Zo klein menselijk en totaal off-topic.

  - Dennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dennis, my mistake...dacht dat je wilde Aidsen, haha

  Moet het blog dicht ?
  Voor mijn gevoel niet, maar dan zou het wel mooi zijn als inderdaad wat reagluurders ook berichten plaatsen zonder te discus-werpen of te schoppen naar wie of wat dan ook.

  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Mee eens er gebeurt genoeg momenteel luisterend naar de speech van O boom bah

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En maar te zwijgen over de ziekte uitjebola

   Verwijderen
 15. Blijft kudt allemaal trix, valt niet altijd mee het hoofd erbij te houden, mijn verwijderde bijdrage was puur dronkemansgelul, maar de intentie ervan was wel om kleinzielige dingen met mekaar te kunnen delen, inplaats van dat zelfs de vaste kern van dit blog, nauwelijks nog een woord uit de pen kan krijgen omdat men zich zelf veel te hoge eisen oplegt

  De toekomst is nogal zwart, en een ieder gaat hier op zijn eigen manier mee om.
  Hoe ga jij hiermee om, en wat kom jij tegen?
  Lastige dag gehad? Pleur hier maar neer
  Is mijn idee van hoe het hier verder moet.

  Krijg nog liever de wind van voren van Maria, dan dat bijdrages gewoon verwijdert worden, hoewel ik ook wel begrijp dat modereren snel kan uitgroeien tot een dagtaak waar niemand zin en tijd voor heeft.

  Op een of andere manier denk ik toch niet dat het heel druk gaat worden.

  .

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Van je vaste gasten moet je t hebben, ik denk dat er nog genoeg te bespreken valt. Zij het in bijbelteksten of het laatste xNder nieuws. Maar je moet er zin in hebben. Elkaar de haren uittrekken heeft geen zin!

   Verwijderen
 16. Siegfried heeft mij met “HET VERHAAL” onbewust zo wakker “WETEN” te schudden dat ik mijn levensrollen die ik tot dan speelde totaal in twijfel ben gaan trekken…waardoor veel van mijn vroegere “ “BEWEEG-REDENEN” dan ook al tot “STOF” zijn vergaan…..
  Dat is niet “ZIJN SCHULD” .maar komt vooral door mijn “HEB-ZUCHTIGE” nieuwsgierigheid…..naar een ‘oplossing’ voor al mijn vragen die ik daarvoor had en waarop ik géén antwoorden vinden kon, waardoor ik volledig “DE WEG” ..was kwijtgeraakt !
  Het gevolg voor mij nu is dat ik nog wel degelijk “ANGST” heb voor het onbekende dus “DE DOOD” maar dat ik de weg daar naartoe nu wel kan leven zonder “BOOSHEID” over wat er om mij heen én met mijzelf allemaal “FOUT” lijkt te gaan ….maar, zoals ik het nu allemaal denk te kunnen over zien, in feite precies volgens “HET KOSMISCH PLAN” perfect lijkt te verlopen……

  Mijn rol is “OMGEDRAAID”… dus ….en ik ben daar vooral Siegfried maar ook mijn ego-istisch “willen weten ” dankbaar voor.

  Voor wie ‘dit verhaaltje’ nieuwsgierig maakt verwijs ik met heel veel genoegen naar de website www.wetenschap-eindtijd.com én natuurlijk dit BLOG met alle archieven van correspondentie over deze “MATERIE” met alles en iedereen met vermeende kennis……welke binnen de (on)mogelijkheden lagen van Siegfried’s kunnen om “DE ZIN VAN ONS LEVEN” te duiden………..

  Veel meer wil ik voor dit moment niet schrijven onder dit bijzonder “Slotverhaal”…

  Siegfried DANKJEWEL voor jouw oprecht en dienstbare “SPIEGELBEELD”

  alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Enige tijd geleden kwam ik een stuk tegen over remote viewing.
  In de reacties kwam een helderziende te voorschijn die zich "bastarde grande" noemt.
  Hij verwijt andere helderzienden dat zij ons niet vertellen hoe zwart onze toekomst eruit ziet.

  Mede dankzij dit blog ben ik helderziendheid wat serieuzer gaan nemen.
  Ik heb hem ook gevraagd of hij kon zien wanneer het mis gaat ( en ja, ik heet daar anders, denk steeds meer dat het beter is je eigen naam te gebruiken)

  http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/09/de-aanslagen-van-9-september-en-remote-viewing/

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Rene,

  Ik snap je fascinatie voor remote viewing, in mijn kleinmenselijke beleving is deze grote bastaard precies dat hoe hij zich noemt...en meer niet.
  Hoe dit allemaal vroeger (jaren 50, 60 en verder) precies in zijn werk is gegaan, en of het werkelijk op deze manier mogelijk is zullen we wel nooit achterkomen, daar het allemaal aanvankelijk spelletjes van het leger waren en daarmee geheim, en dat veranderde niet met het Farsight Instituut dat waarschijnlijk nog altijd door een CIA of iets dergelijks wordt gerund.
  Dat er vanalles staat te gebeuren kan iedereen op een paar vingers uittellen, maar wat is het meer dan paniek zaaien ?
  Ik heb Siegfried ook al eens horen vertellen dat helderzienden niet voorbij het jaar 2000 of 2012 konden kijken....maar hoe is dat te controleren ?
  Er zijn tegenwoordig zoveel charlatans..wat is nog echt waar ?

  Voor mij zijn er maar een paar zekerheden in het leven...er moet brood op de plank zolang dat nog mogelijk is en verder gaat alles perfect...ook al beleef ik dat niet zo...hoe gaan jullie daar mee om ?

  Ik merk aan mezelf dat de oppervlakkige dingen in het leven me vaak al totaal niets meer zeggen en dat ik bij toekomst plannen van anderen meer hum, dan echt nog commentaar geef..ik heb al afgeleerd om bepaalde visies neer te gooien want iedereen heeft zijn eigen waarheid...en dat voelt soms kloten, alsof je er echt zo goed als helemaal alleen voor staat, en andere keren ben ik gewoon blij dat ik mijn bek heb gehouden voor de broodnodige geestelijk rust middels een leugentje om bestwil...of gewoon weer wat gehum, en heel soms speel ik het klaar om OF het feestje te bederven, OF om als gek de achterlijkheid naar hogere niveau's te tillen, geen van beiden wordt me achteraf in dank afgenomen...

  Is het niet huilen van het lachen ?

  Dat daarnaast iedereen ook altijd goed ge-meen-d advies denkt te moeten uitten op zaken die ik zelf nog niet eens als een probleem zag, is minstens net zo'n giller,..

  En dus blijf ik eigenlijk maar wat in mijn eigen sop gaarkoken, proberen het gespleten hoofd boven water te houden terwijl veel mensen om me heen me graag onderdompelen, de een wat langer dan de ander, maar is dat niet overal zo ?

  Ik brei een einde aan mijn gebazel..ik moet naar bed want de plicht schijnt alweer te roepen...vechten voor vrede...of zoiets...

  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Beste mensen,
  Was eigenlijk niet van plan om nog mee te doen aan iets wat ik dan wel al lang aan het geduldig papier toevertrouwd heb, maar steeds weer betrap ik mij erop dat het zoeken naar juiste woorden veel moeilijker is dan je denkt.
  Het laatste verhaal was dan wel duidelijk , maar snapte tot op heden niet waarom niemand zich openlijk afvroeg waarom ik - zoals ik zei - terecht door de KNMG en de Staat in discrediet viel na mijn vele experimenten met het wonderenzym hyaluronidase.
  Dat Raimond vrij recentelijk op internet vond dat men zelfs - al is het nog experimenteel - kanker te genezen was maakte ook nauwelijks tongen los.
  Natuurlijk was ik verdomd blij dat ik dit nog mocht meemaken, maar - zelfs na het laatste verhaal waarin ik vertelde dat het volkomen terecht was dat ik tot paria werd gebombardeerd maakte geen tongen los.
  Natuurlijk is geldindrang de kleinmenselijke oorzaak van deze veroordeling, maar dat zijn slechte peanuts
  Het verhaal over de WO III als wordende "het loslaten van het leven" is al moeilijk genoeg om te bekroppen als zijnde essentieel voor een hiernanogmaals.
  Maar kwam ziekte niet voort uit de "geest van leven" vanwege die verkalte brug en is dokteren - zoals het werelds wordt gezien niet slechts symptoom bestrijding en/of vechten tegen gevolgen en niet tegen de oorzaak zelf?
  Gesteld dat ik "geheiligd" zou zijn geworden voor mijn te vroege "openbaringen" met het openen van die verkalkte brug dan zou ons goed en kwaad beleven toch ook naar de eeuwige jachtvelden zijn verplaatst.
  Dan was er toch ook geen oorlog gekomen voor een hiernanogmaals?
  Is dit duidelijk?
  Ik had het ook niet voor niets over die vreemde Oosterse inwijdingen van o.a. Reiki, Avatar en Zen die het ego vertsterken en/of de vechtlust om te overleven te versterken voor mensen met een zwak Ego in een wereld die slechts met een Ego-pantser leefbaar is, maar uiteindelijk leidt tot zelfvernietiging.
  Kortom ...
  Dit moest ik nog even kwijt voordat ik naar de eeuwige jachtvelden ga.

  Zombi/.Alien Bok - het Offerlam - , die door zijn uittredingen net iets te vroeg het midden leerde eren en dus terecht las barbertje moest hangen.

  Siegfried.

  !

  .

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Siegfried en anderen,

   Ik wilde hier toch even op in gaan want het lijkt mij dat iedereen op het blogje hier wel beseft dat die oorlog nodig is voor een hiernanogmaals en tevens het los laten van het leven ?
   Dan is ook logisch dat je vondst van de oorzaak van ziekte (de verkalkte brug) nooit erkend en gebruikt kon worden voor genezing want het is immers de oneindigheid die altijd gewaarborgd blijft door de voorziennigheid en dus omdat deze al is gevonden. Dat is toch de eerste zin die ik las op de website?... het allergrootste en het allerkleinste hebben hun weg naar oneindigheid gevonden.
   Als ik dit dan klein menselijk invul kan ik het zien als de hand van God die ingrijpt maar het is natuurlijk de onveranderbare perfecte cyclus.

   Pascal.

   Verwijderen
 20. Ik kom - hoop ik - voor de laatste keer toch nog even terug op mijn laatste verhaal en mijn laatste aanvulling die ik van de vrouw Anna die mijn tweede leven kleurde terug.nog geen 20 minuten geleden kreeg en nadeloos overeen komt met mijn generale visie hoe men de Bijbel heeft opgegeten en verankerd ligt in onze stamboom.
  Haar laatste bikkeharde opmerking richting mij luidde "De waarheid wordt niet aan wijzen en verstandigen geopenbaatd.slechts aan "kinderen". De nederigen van hart Ja tekst van mijn tante waar ik nu op bezoek ben
  Siegfried je komt met zoveel zaken op de proppen. Echt dit zijn onderwerpen die voor mij niet zo,n absoluut zijn dan voor jou. Waarom toch die behoefte mij dat alles te vertellen. Wat rust is de kop is voor mij essentieel momenteel.

  Laat mij beginnen met de prachtige gezegde "Twwe geloven op één kussen daar ligt de duivel tussen.
  Dat wij allemaal enthousiast meedoen aan - wat ik voor de grap noem - "het laatste avondmaal' en/of "het Lucifer galabal met de kater voor morgen " is wat het is.
  Het was is bepaald niet mijn bedoeling om deze bijzondere vrouw die mijn tweede leven kleur gaf hier in het openbaar te pijnigen, maar ...
  Stond er niet geschreven dat we allemaal kinderen God's waren ?
  Dat nu toevallig ik als schriftgeleerde Jnana het hele verhaal net iets te vroeg naar buiten heb gebracht en - zeker niet door Anna - maar door bijna al mijn medemensen voor dit doemscenario wordt verketterd is wel de prijs .
  Dat ik juist deze vrouw de keerzijde van het sprookje de Bijbel in de spiegel wilde verhalen - nadat ze me voor de tweede keer inpakte - kostte mij de laatste maand meer energie dan al mijn schrijverij op dit blog.
  Het was en is na deze prachtige reactie wel duidelijk hoe ik onmogelijk nog in deze schijn-liefdevolle wereld - om lief gevonden te worden - wordt afgemaakt door ...
  Door wat of wie?
  Noemde ik het niet ooit in de video "de mongool mens" en geboren met een hersendefect?
  Dat mijn inzet om met name Anna nog even te mogen meesudderen in een wereld die de mijne niet is mij nu tot het bot heeft leeggevreten heb ik er graag voor over gehad en kan slechts hopen dat de 7-de Hemel snel voor mij open zal gaan.

  I wish you all much strenghs for all what's coming.
  Maar U zal allemaal gezegd worden door Confissius.uit het kapitool Ëngelenland.
  Dat verzeker ik U.

  Jnana alias Bok en/f Het Offerlam.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 21. Armand, bij gebrek aan weten valt het niet mee wat nu te geloven of niet en het blijkt dat werkelijk alles ons wijs gemaakt kan worden daardoor.
  Blijf mezelf kwellen door proberen uit te vogelen hoe ons einde nu precies gaat verlopen.
  Wordt het de totale controle staat of gewoon pure chaos, de hel van Dante?

  Mijn dagelijks leven is ook niet anders dan bezig zijn met brood op de plank, veel meer kun je niet
  doen lijkt me, maar dat zwaard blijft maar boven me nek hangen, en ben toch geobsedeerd waar en wanneer het valt.

  Eerder schreef je dat je pas echt gek geworden zou zijn indien je was blijven steken in alle complotsites ed.
  Laat dat nu precies zijn wat mij is overkomen.
  Was er volledig van overtuigt geraakt dat er iets enorm kwaadaardigs moest zitten achter wat er nu allemaal aan het gebeuren is.
  Vond het zelf ook heel logisch, geen andere conclusie was mogelijk.
  God, de duivel, de ziel, ik wist het allemaal niet.

  Daarnaast was ook volledig uitgeput door de stres van saneringen, en het verlies(maar ook weer terug krijgen) van mijn werk.
  Hoe dan ook weet nu enigszins wat het is om psychotische verschijnselen te hebben, zeer apart kan ik je vertellen.

  Dankzij dit blog is voor mij de puzzel in mekaar gevallen, en kreeg ik weer grip op de zaken, hoe wel ik alles behalve blij was met de boodschap
  Siegfried, daarom stuurde ik je dat bedankje, zonder dit verhaal zou ik er een stuk slechter aan toe zijn.

  Houd het maar kort, want wanneer ik langere stukken ga schrijven worden ze volstrekt onleesbaar omdat ik alles tegelijkertijd wil zeggen.

  Best nog wel een hele kunst iets in woorden te gieten, zodat anderen er ook iets van begrijpen.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Fons, ik weet niet of je dit linkje al hebt geprobeerd, maar hier staat de youtube video in stukken van 10 minuten. http://www.youtube.com/watch?v=3SUwMbyNQz8&list=PL2F2C78A3DD2E4DAC
  Dit zou moeten werken.

  groet Dennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Dank Dennis ...dat werkt...het zou volgens mij makkelijker zijn als het héle interview met één muisklik te zien was zonder gepuzzel .....dus zoals Jenze het ooit heeft geplaatst.
  Dan worden alle puzzelstukjes een beeld want 'het' is allemaal al lastig genoeg en zeker voor 'nieuwe (be) zoekers'..de dvd schijnt al onderweg naar jouw te zijn....

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Moest hierom lachen, verder geen idee waarom ik dit hier plaats.

  http://www.vrijechroniqueurs.nl/oprotten-met-die-negers-en-chinezen-uit-onze-tv-series/

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Vrijdag een gesprek op school over mijn dochter. Ze zit op speciaal onderwijs vanwege een autistisch rammeltje.

  Appel valt niet ver van de boom.
  Barste in huilen uit met het huiswerk voor aardrijkskunde,

  Pa, zelfs het meest simpele van het simpele snap ik nog niet.

  Gaan de druk ervan afhalen
  .
  Wanneer ik nog geloofd zou hebben in een toekomst, zou ik als vader een stuk onaangenamer zijn geweest, zo een beetje als dat mijn ouders dat voor mij hebben gedaan.

  Gelukkig kan ik het nu beter doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. http://www.youtube.com/watch?v=6n_xCI-peq0

  Voor wie van symboliek houd een intrigerend filmpje.
  Zie het verhaal dat hier verteld wordt aardig terug.
  Zijn inmiddels veel analyses te vinden op joetuub maar wel allemaal vanuit christelijke hoek.

  Ennuh, komt wel een betaalmuur wanneer ik het allemaal alleen moet doen.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Hallo Allemaal,

  Het ziet ernaar uit dat de New Age die -zoals we het er ook op het blogje over hadden- telkens in stroomversnelling gaat bij de verschijning van de globaal gezien natuurlijk niet voor niets zo genoemde bloedmanen. Waarschijnlijk is dit te vergelijken met het bloed dat ik zag tijdens de geboorte van mijn kinderen.. haha. Weinig was het niet en als ik ernaar terug kijk ben ik godvergeme blij dat ik toen zo snel mogelijk tig placenta pillen aan mijn vriendin aanbood anders was het met haar en de vroeg geboren kinderen echt anders gelopen. Het was een zeer zware bevalling die werd ingeluid door een zwangerschapsvergiftiging. Ik heb met eigen ogen mogen zien dat ze razendsnel opknapte en direct aan de borstvoeding kon beginnen. De gynaecoloog vond het erg bijzonder dat haar ijzer te kort zo snel terug op peil kwam en noemde haar een sterke vrouw...haha.
  Ik had voor de bevalling al uitvoerig met haar besproken waarom het zo belangrijk was direct de pillen te slikken en gelukkig begreep ze dat inmiddels wel. Het had dan ook echt anders gelopen als zij die pillen niet had genomen want in onze relatie was ook de nodige spanning door ons zo anders beleven. Nu terug kijkend kan ik de gevolgen wel zien, dan had mijn schoonmoeder bij ons thuis gewoond en was onze relatie uit elkaar geklapt als jullie begrijpen wat ik bedoel. Dit is dan ook wel de grootste reden waarom ik erg blij ben met het verhaal. Daarnaast ben ik dankbaar dat het in mijn beleven en/of genen lag dat ik het verhaal uit Siegfried's stamboom niet verachtte.
  Maarja, ware ik niet naar Portugal gegaan om Siegfried zogenaamd bij te staan met het naar buiten brengen van het verhaal dan was ik door hem ook niet uit mijn langdurige wiethypnose geslagen. Daar kreeg ik voor het eerst mijn ik echt in de spiegel te zien. Nu achteraf kan ik zeggen dat ik al vaak wat voorvalletjes had gehad na situaties die ik zelf veroorzaakte tijdens dronkenschap en drugsgebruik en waardoor het leek of de kater mij fataal zou worden. Ik was al een zwak mannetje dat na de scheiding van mijn ouders het eigenlijk al niet meer trok. Toen waren er twee nieuwe vrienden die mij meetrokken en waardoor ik net kon blijven staan. Dit was tegelijkertijd een keerpunt en kon mij toen echt ontpoppen als waardig lid van de generatie-nix dat achteraf gezien uit de hand had gelopen als ik Debby niet was tegengekomen. Zij gaf mij weer stabiliteit en kreeg in diezelfde periode een baan via mijn stiefvader die ik van hem moest accepteren. Toen konden wij samen wat geld sparen en ging wat later met haar samenwonen. Mijn generatie-nix zijn was daarmee natuurlijk niet veranderd en de vele seks die wij in het begin van de relatie hadden kon mijn gevoel -wat misschien het best te omschrijven is als een leegte- niet veranderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. vervolg...

  Zonder het te beseffen ging ik opzoek naar waar dat gevoel vandaan kwam want ik dacht dat ik gewoon interesse had in het hoe, wat en waarom van dit leven. Ik kan me nog herinneren dat ik al zeker 15 jaar een soort kinderboek had liggen over Nostradamus die ik ooit had geleend van een vriend en het woord eindtijd maakte mij nieuwsgierig. Zo belande ik op de site van Siegfried en vond vele antwoorden op vragen waarvan ik zelf niet wist dat ik die had. Ik besloot hem een bericht te sturen en die luidde zoiets van... Beste Siegfried, Wat je schrijft weet ik dat dit precies zo is en ik zal mij laten lijden door de energie die heerst. Groetjes Pascal. Zowaar kreeg ik direct een antwoord terug met dankjewel... zo gaat het mij ook ongeveer. haha... en werdt uitgenodigd of ik het leuk zou vinden contact te hebben met andere verloren schapen en kreeg ook contact met Maria en Armand en wat later met Sior. Toen werd de Club der Gekken opgericht dat maar een kort leven beschoren was omdat iets van samenspraak niet meer mogelijk was. Dit is nu zo'n 7 jaar geleden en wij kregen er wel door te zien dat het verworden was tot een ware Babylonische spraakverwarring.
  Dan nu zo dit laatste verhaal van Siegfried lezend met de reacties erop kan ik niet zien hoe dit nu veranderd is. Is dit onder de reaguurders en reagluurders nu erger of minder geworden ? en hoe zou iemand dit zien die voor het eerst dit blog leest ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Hoi Pascal,

  Het eerste wat ik dacht toen ik hier wat van je las, is hoe haalt iemand het in zijn hoofd om kinderen op de wereld te zetten wanneer je bekend bent met het verhaal dat hier verteld wordt.
  Naar ik later begreep zat het niet echt in de planning.

  Voorts zie ik veel herkenbare dingen die ik lees in de verhalen hier, maar wat ik er nou mee kan, geen idee.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Rene,

  Hoe iemand het zich in het hoofd haalt om nog kinderen op de wereld te zetten ?
  Je doet nu net alsof iedereen ge-informeerd is...of dat het merendeel van de mensheid ziet wat er aan de hand is, dit is zeker niet het geval, eerder het tegenovergestelde.
  Daarnaast is er nog zoiets als kinderwens bij vrouwen die zeker nu ontzettend sterk is.(fight for survival)
  Ik was zo dom om een kind op de wereld te zetten toen het kwartje nog aan het vallen was...wat had ik dan moeten zeggen tegen mijn vrouw ? Doe maar niet meer ?
  Helaas, zo werkt het niet...eerst zien dan geloven toch ?

  En als je dan ook nog bedenkt dat alle leven van A tot Z al vastligt...wat "willen" we dan nog ?

  Moet ik me nu gaan schuldig voelen dat ik nog een kind heb verwekt ?
  Ik beleef het eerder andersom, ik ben blij dat er nog een kind is gekomen, want hierdoor zag ik het verhaal van Siegfried in levende lijve groeien...misschien had ik dat ook wel nodig om het nodige inzicht te verkrijgen...en het uberhaupt te geloven.

  Ik lees ook veel herkenbare zaken, die vertellen mij dat ondanks dat we allemaal een andere erflastige weg hebben afgelegd, dat we ergens ook precies hetzelfde zijn.

  Ik houd het even kort

  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Pascal,

  Begrijp het nu beter.
  Meende te begrijpen dat bij jouw het kwartje al helemaal gevallen was, maar dat was dus nog niet zover.
  Toch blijf ik me verwonderen hoe mensen kinderen blijven krijgen terwijl ze zelf ervaren dat er geen enkele garantie is voor de toekomt.

  Mensen waar ik mee werk hebben vaak een nul urencontract, partner werkloos, en hupsakee, daar is weer een nieuwe.
  Zal idd met de fight voor survival te maken hebben.

  Voor wat mij nog mogen willen blijf ik me afvragen hoeveel ruimte daar in is.

  Probeert Siegfried ons duidelijk te maken dat we wel kunnen willen op wat voor manier we tot ons einde komen?

  Bottom line lijkt mij toch de dood en de mogelijkheid dat wij hier eerder mee te maken gaan krijgen dan we willen, en meest moeilijke je kinderen dus ook.

  Heeft mij een tijdje verscheurd, het schuldgevoel van het kinderen op de wereld zetten terwijl ik beter had kunnen weten.
  Gelukkig is dit nu wat minder.
  Voel mij het beste wanneer ik me laat hangen in het lot daar het mij tot noch toe zeer gunstig gezind is geweest.

  Neemt niet weg dat ik zwaar loop aan te hikken tegen onze toekomst.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Rene,
  Volgens mij heb je van het verhaal nog niet veel begrepen. Ik ga verder ook maar niet in op je niet gestelde vraag richting mij want daar heb ik na je laatste reactie geen zin in.
  Alhoewel ik dit na je eerste reactie niet had ben ik bang dat Maria toch gelijk had.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. ...........Dat bijna niemand die hier leest er één woord van gelooft verbaasd mij inmiddels niet meer...dat geloven hoeft natuurlijk ook niet direct...maar waar ik helemaal niks van begrijp is dat er in deze tijd waarin iedereen een Eigen en dus andere..betere....onderbouwde..mening lijkt te hebben..er hier niemand die mening ' gewoon' even neerlegd...al was het maar als een eigen wijze andere visie als tegen argumentatie voor dit voor ons zo noodlottige lot..".
  Of.....Zou er dan toch ergens wel een vorm van waarheid/werkelijkheid zitten in dit bij elkaar gedroomde scenario...?
  .......of is iedereen bang voor de realiteit of zelfs voor de gek verklaarde en 'hoogmoedig' lijkende Siegfried Willem Bok (hij leeft nog steeds hier in de zwevende hemel op aarde)
  Kortom wie kan mij nog helpen met de ontmaskering van een ' leugen die lijkt te regeren'..? ...en mij daarmee weer een hoopvollere..... toekomst openbaren..? want ik weet het na jaren puzzelen en zoeken naar anders of beter.....zelf niet meer 'anders' ...!

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Pascal,

  Is zeker zo dat ik heel veel niet begrijp en voel me oerstom daardoor, wat ik ook zeker wel zal zijn.
  Voor het wel of niet ingaan hierop denk ik dat het niet alleen om mij gaat, of dit zin heeft weet ik niet.

  Alles staat er, en met eindeloos geduld uitgelegd, en nog maar weer eens herhaald

  Bij veel dingen wil het kwartje maar niet vallen, maar een ding wel, en dat is dat binnenkort de hel losbreekt, er geen toekomst is voor mij en mijn kroost en dat ons einde nogal gruwelijk zal zijn.

  Deze wetenschap maakt mij nogal blind voor hoe de zaak precies in mekaar steekt.

  Voor wat betreft mijn eerste reactie, mijn sterrenbeeld is ram, en dan schijn je altijd ergens de kop vanaf te moeten bijten.

  Heb wat alinea's gewist, beter om het kort te houden, wanneer ik vragen heb ga ik wel weer lezen, want het staat er allemaal.

  Rene


  BeantwoordenVerwijderen
 35. Toch nog een klein nabrandertje.
  Siegfried zelf noemt zijn verhaal een horrorstory, wat ik denk van ja, dat is het ook.

  Wellicht daardoor ben ik meer daarmee bezig, dan het hoe en het waarom, want wat maakt dat dan nog uit ?

  Zal wel iets niet begrepen hebben.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Fonds,

  Doe zo mijn best.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Beste allemaal,
  Natuurlijk snap ik wel dat dit hele verhaal een Hitchcock-scenario is.
  Toch blijft het voor mij uiterst vreemd dat o.a. vrouwen - het lijkt wel - bewust een andere kant op kijken en absoluut niets over de gevolgen van zowel eMANcipatie alsmede blijven geloven dat het leven op aarde nog gewoon doorgaat.
  Daarnaast verbaasde het me dat niemand heeft gereageerd op Nederland als astrologisch kankerland , die - met Amerika - het startschot geven. Dat is wel ons aller mentaliteit.
  Overal ter wereld proberen wij voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Ik noem alleen nog maar de kleding-industrie. Dat is nog steeds onze VOC-mentaliteit.
  Dat die wereldse kanker nu terminaal is , maakt tevens dat veel arme landen nu in opstand komen.
  En gek genoeg maakt de democratie dat wij - mede door de media - onze boosheid richting vele misstanden in de wereld als schandalig zien.
  Wat dat betreft had ik geen beter land kunnen uitkiezen als vluchtweg voor de systeemdictatuur dan Portugal . Die kleine 20 jaar was voldoende om te kunnen constateren hoe met name Nederland en veel Nederlanders daar verdomd veel geld opstreken en vooral in de toeristen-industrie, waardoor de locale bevolking de dupe van werd.
  Geldt natuurlijk ook voor andere landen en het is dan ook niet toevallig dat "prins Bier" een luxieuse nederzetting in Griekeland heeft..

  Maar wat me nog het meest verbaasde - na dit laatste verhaal - is wel dat niemand reageerde op mijn nu terechte verkettering van KNMG en de Staat , alsmede dat ik nu richting niemand nog enige vorm van boosheid heb ...hooguit richting mijzelf omdat ik mij terdege bewust ben dat ik vaak worstelde met woorden, die door de tijd zo verbastaard zijn "verworden".
  Helaas zie ik nu slechts dat het hele "spel God's" zo ongelofelijk PERFECT in elkaar steekt en waarom ik nu door velen als "paria" wordt gezien.
  Dat dit de prijs is die ik hiervoor moet betalen voelt enerzijds als begrijpelijk , maar heeft me zo goed als totaal geisoleerd.
  Dat ik nog net mag meemaken dat mijn horror-scenario [ want dat is het in feite toch ] zich nu ontpopt geeft me wel een "zucht van verlichting".

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Wanneer vrouwen niet zo halsstarrig de andere kant op zouden blijven kijken dan zou er van het grote plan niets terecht komen, zeker niet omdat zij inmiddels de broek aan hebben.

  Just a thought.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Siegfried,

  Voor wat betreft dat Nederland samen met Amerika astrologisch kanker is, heb ik meermalen geprobeerd te begrijpen waarom dit voor jou zo belangrijk is daar jij je dit zo vaak naar voren haalt.

  Kan er niet meer van maken dat Nederland een soort broeinest is waar vanuit uit alles geregeld wordt (we spelen een grote rol op het wereld toneel) en dat Amerika de militaire tak is.

  Zoiets is het denk ik.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Rene,
  waarschijnlijk heb jij inmiddels de website ,dit blog en niet op de laatste plaats de video's over de bijzondere ontrafelingen die Siegfried in zijn leven mocht ervaren al een aantal malen grondig doorgelezen.
  Dan kan het zijn, dat je de gelijkenissen die er lijken te zijn tussen kanker in het lichaam en 'kanker' in de wereld, even hebt gemist..........
  Daarom hier nog even een link....
  http://wetenschap-eindtijd.com/intro_politiek_en_samenleving/medische_maffia/verkankerde_samenleving/verkankerde_samenleving.html
  http://wetenschap-eindtijd.com/intro_politiek_en_samenleving/medische_maffia/verkankerde_samenleving/verkankerde_samenleving.html

  BeantwoordenVerwijderen
 41. voor 'nieuwe lezers en zoekers'......geknipt en geplakt.....

  .De verkankerde samenleving,
  economische recessie en de EEG

  Het is al weer 20 jaar na de ontrafeling van kanker, hetwelk mij in ongenade deel vallen dat ik terugkijk naar mijn leven.

  Hoe ik ook schrijf of verhaal nog steeds dringt het niet tot mensen door, dat spreken over de verkankerde wereld-samenleving niet zo maar een toevallige vergelijking is.
  Met opperste verbazing kijk ik naar een wereld die de mijne niet meer is, maar waar ik toch in sta. Ik sta dan wel aan de zijlijn, maar ben wel een van die 600 miljoen zielen.

  In de tijd dat ik kind was zei men dat de samenleving verziekt was.
  Jaren later sprak men erover dat de samenleving verkankerd was, maar men vond dat globalisatie minder beangstigend was.
  Nu zeg ik dat we in een ver-AIDS-de samenleving leven, hoewel de onderliggende ziekte kanker nog steeds woekert, maar men spreekt liever van verzorgingsstaat.
  En… vanwege ons positief denken moraal (= je ogen sluiten voor alle negatieve aspecten) leeft iedereen in een stille wanhoop diep van binnen, terwijl ik leef in de wanhoop zelf. Men noemt dat leven in stille wanhoop wel autisme en ik geef die mensen gelijk. De systeemdictatuur gaat onverdroten voort en laat de mondiale kanker voortwoekeren, opdat de geschiedenis zich tot het einde der dagen dient te herhalen. Het is de herhaling van een ziektecyclus die ons iedere sterretijd in een voorspelbaar stramien verloopt en ons na kanker en AIDS steeds weer in een zelfvernietigende oorlog stort.
  Ik was een kankeronderzoeker en herontdekte de oorzaak van de explosieve celwoekering en algemene uitputting.

  Het is al weer 20 jaar geleden, dat ik kanker herontdekte.
  Ik schrijf herontdekte, omdat de Oude Oosterse Wijsheid dit al zo'n 6000 jaar geleden beschreef, doch ik was niet in staat haar in symbolen vervatte taal op waarde te schatten.

  Ze spraken over de verachtings cyclus, zoals de hedendaagse moraal alle negatieve aspecten ten aanzien van onze economische welvaart veracht.
  Ik werd echt wanhopig, ziende hoe alle aspecten van kanker in ons lichaam terug te vinden waren in onze samenleving.

  En niet alleen in onze samenleving als mensen-organisatie, maar eveneens in de natuur waar wij als tumor of mensenplaag uitgroeiden.

  Nu zegt men dat de leugen regeert, maar men weet niet hoe ernstig de gevolgen van die leugen zijn. Het brood en spelen voor het volk tesamen met volkspropaganda lijkt iedereen ziende blind en horende doof te hebben gemaakt voor de realiteit.
  Tesamen met de positief denken moraal was mijn schreeuw gelijk een roepende in de woestijn en werd daardoor meer dan veracht.

  Dit leidde tot mijn grote wanhoop.
  Kankercellen in het lichaam worden met der tijd steeds explosiever gevoed (dedifferentiatie) gelijk de rijken in onze samenleving steeds rijker worden.
  In onze wereld zeggen economen daarvan dat de economie moet groeien om gezond te blijven en daarom moeten de WAO-ers en gepensioneerden blijven meedoen.
  Zij moeten meedoen, omdat de rijken anders niet nog rijker kunnen worden.
  De progressieve uitmergeling van de normale cellen in het lichaam is gelijk de armen in onze wereld-samenleving die steeds armer worden.
  Met der tijd ontstaan er uitzaaiingen, die gelijk staat met de rijken die goede zaken doen in de arme landen en daar dienten gevolge door hun invloeden de infrastructuur aantasten. Een goed voorbeeld hiervan is de goedbedoelde vernietiging van Irak.
  Nu de kankergemeenschap niet verder kan groeien, gaat hij het snel bergafwaards en trek daarmee alle uitgemergelde cellen mee.
  Deze aspecten van kanker zijn algemeen bekend en U weet dat het een verschrikkelijke ziekte is.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Een ander aspect van kanker is, dat de kankercel zijn eigen afval van zijn stof-wisseling recycelt en dit aspect doet de kankercel zo snel groeien.
  Het mag dan wel niet gepubliceerd worden vanwege het positief denken, maar helaas is dit gewoon wat het is.
  Tenslotte wordt de celatmosfeer (het interstitium), die normaal verantwoordelijk is voor onder andere de regulatie van voedseltoevoer, met der tijd steeds meer opgelost en lijkt griezelig veel op onze aardse atmosfeer met het gat in de ozonlaag.
  Maar het positief denken zegt gewoon, dat dat tijdelijk is en daarmee uit.
  Deze aspecten zijn niet algemeen bekend, maar zijn onderwijl wel basale aspecten van een kankercel.
  De kankeraspecten in onze samenleving zijn er zeer vele en helaas net zo veel als bij kanker zelf.
  Mag ik U vragen U zelf te verplaatsen als zijnde een rijk doorvoedde kankercel?

  De economische recessie

  Natuurlijk verloor ik de strijd tegen niet alleen regeerders, maar kreeg als stank voor dank de hele samenleving tegen mij. Het is het vreemde fenomeen, dat men het geluk meent te vinden in het stinkend geld en de daaruit voortvloeiende "luxe van een kankercel te zijn".
  Nu zijn het de terroristen, die de welvaart aantasten.
  Angst voor verlies van welvaart laat leiders vrije hand hier met kracht tegen op te treden.
  Men praat over onschuldige burgers, die bij aanslagen omkomen, maar het zijn wel mensen die deze welvaart helpen onderhouden en er voor kiezen.
  Al deze onschuldige burgers zijn wel onderdeel van dit verkankerd regiem .

  Nu beleven we al enige tijd een economische recessie en verzinnen de raarste fratsen om die economie weer uit het slob te halen.
  Tot mijn stomme verbazing is er nog geen enkele politieke partij die ten strijde trekt tegen de technologische RE-volutie, terwijl de voortekenen zo vele zijn dat we al kunnen spreken van een katastrofe voor de dag van morgen.
  Natuurlijk krijgen de strijders tegen de mondiale verkankering de schuld.
  Het is behalve een aanslag tegen het vredig leven van een kankercel te zijn, ook nog eens een aanslag tegen de zo lucratieve toeristen-industrie. Dat dit vreemde aspect van reizen op zich ook een kankersymptoom is, laat ik hier vooreerst maar liggen, want...

  Zelfs een vergelijking tussen kanker en de verkankerde samenleving schijnt nog te hoog gegrepen.

  Maar helaas!
  Het is de kanker zelf, die nu het stadium van uitmergeling heeft bereikt en die zal zeker doorzetten, want … we zijn en blijven verzot op stinkend geld en de verworven rijkdom.

  Twintig jaar heb ik met leedwezen onmachtig toegekeken en leerde zien dat de macht van hen die het beleid bepalen een zeer bijzondere was : zwijgen en…brainwashing door volkspropaganda!
  Het is exact een wereld van 2000 jaar geleden, waar decadentie, brood en spelen voor het volk en volkstribunalen de samenleving kleurde.
  Twintig jaar van stille wanhoop, die nu omgeslagen is tot openen van de boeken.
  Helaas is het "Als het kalf verdrinkende is", maar ik kreeg geen andere keus.
  We leven in het terminale stadium van kanker en de toekomst ziet er meer dan somber uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. slot......verhaal Siegfried

  De EEG in relatie tot kanker

  Zo'n 12 jaar geleden alweer vertrok ik met hangende pootjes uit mijn samenleving.
  Ik belandde in de binnenlanden van Portugal, dat op springstoel stond actief lid te worden van de Europese Gemeenschap.
  Het land was in verhouding met landen als Nederland, Duitsland, Franrijk en Engeland arm. Het was of de tijd hier had stilgestaan. Mensen leefden in een haast oosterse mentaliteit van "als het vandaag niet hoeft, doen we het morgen wel".
  Maar mede door de communicatie-vlucht van TV en andere media was wel tot iedere Portugees doorgedrongen, dat Portugal armlastig was.
  Zo uit het rijke Nedeland komend zou ik zeggen: De tijd had hier 50 jaar stil gestaan.
  Het enthousiasme om in een verenigd Europa te mogen meeparticiperen was al uitgegroeid tot een grote euforie.
  Was ik net gevlucht uit een land wat al lang geen euforie meer kende om zo verkankerd rijk te zijn, nu zag ik de beginfase. Ik zag die beginfase, maar wist ook zeker dat het hier nooit tot luxe zou leiden. Ik wist zeker, dat het tegendeel zou gebeuren.
  Ik kon praten als Brugman, maar het was tegen dovemans oren.
  De Europese Gemeenschap is een gemeen-schap in de ware zin des woords.
  De Europese Gemeenschap is ontstaan uit de meest rijk verkankerde landen van Europa.
  De Europese Gemeenschap zat met een afzetprobleem voor hun handelswaar komend uit de technologische revolutie zelf. De rijke landen dreigden te stikken in hun producten, waardoor de economische groei -zo specifiek voor kanker- dreigde te stagneren.
  Dat was een reden dat arme landen in dit proces dienden te worden meegezogen.
  Maar dat betekende wel dat zij als vanzelf een steeds grotere schuldenlast gingen opbouwen: Een schuldenlast als gevolg van een verhoogde import van technologische luxe.
  Ten tweede werden de goedkopere arbeidskrachten uit deze landen ingezet, zodat de concurrentie-positie ten opzichte van landen buiten Europa versterkt kon worden.
  Het was louter een uitbuiten van de armere landen, die voor hun aandeel een aalmoes ontvingen.
  Dat tenslotte de invoering van een gelijke munt het besef van geld deed ontwaarden, was misschien wel de allerslimste zet van hen, die in de geest van leven de kanker zelve zijn.
  Helaas, helaas!

  Mijn stille wanhoop is inmiddels omgeslagen in berusting.
  Ik leef bij de dag en probeer maar niet verder te kijken.
  Het is het draaiboek van 20 jaar geleden, dat nu zo goed als afgewerkt is.

  Reageer op dit onderwerp / Terug naar homepage

  De mens is geniaal in één levensaspect en dat aspect heet liegen.
  Uit angst voor zien werd de verkankerde wereldsamenleving uit het woordenboek geschrapt en maakte plaats voor "globalisatie".

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Haha Fons,
  Toen ik je hele verhaal begon was mijn eerste reactie "dat lijkt wel plagiaat".
  Niet dat is dat erg of kwalijk vind, want dat is nu eenmaal ons "mongoloide zijn".
  Maar ...
  Inderdaad was het al zo'n 20 jaar geleden dat ik - toen nog - schreeuwde van de hoge toren dat als we zo doorgingen het harstikke fout zou gaan en dacht - als imbiciel - dat het tij misschien nog zou kunnen keren.
  Dat niemand daar gehoor aan gaf - zelfs toen ik dit met een groep journalisten uit Portugal vertelde dat ze zo snel mogelijk uit de EU moesten stappen - kwam mede omdat toen duidelijk bleek dat mijn publicatie-verbod voor de journalisiteke wereld gold en niet alleen voor Nederland.

  Als ik nu terug kijk doe ik dat wel met een lach en...helaas ook met een traan- , want door al die diepe vernederingen kreeg ik wel steeds meer bewondering voor het geniale spel "Gods"
  Zo verdween mijn boosheid, maar helaas en/of gelukkig werkte mijn schreeuw in de buitenwereld richting mij voor 99% averechts.
  Dat zelfs nu de journalistieke wereld nog geen haar veranderd is en de meeste mensen nog trouw de "Trouw" lezen - om maar een leuke zinspeling te maken - kan toch slechts door Bilderberg Bea zijn voorbereid?!?!

  Mijn mission impossible maakte gelukkig mijn steeds diepere contacten met mij dood gewaande zielen en nu verlang ik nog slechts naar opperste berusting, terwijl jij en vele anderen nog naarstig zoeken hoe in die terminale verkankering te kunnen overleven.
  Gek voelt het wel.

  Dank voor je verhaal dat al lang in mijn schoenendoos lag.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Fonds, heb die links weer doorgelezen en had ze niet gemist maar zag er toch weer wat dingen in die ik gemist had.

  Wil voor nu alleen even zeggen hoe waar het is dat mensen absoluut niet meer kunnen lezen en hoe blind we geworden zijn, met mezelf als het grote voorbeeld.

  Wou dat ik de gave had om in woorden te gieten wat er allemaal door mijn hoofd speelt, maar die is er niet.

  Ben na het afbijten van de kop niet echt van toegevoegde waarde lijkt het.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 47. kan niet nalaten terug te komen op de emancipatie van de vrouw.
  Omdat zij zo de andere kant op kijkt heb je 2 keuzes, of je verlaat je gezin en je kinderen en trekt je eigen plan, of je blijft naast haar op de bank zitten en beziet wel wat het lot in petto heeft voor je.
  Denk dat wij allen gekozen hebben voor het laatste.
  Just a thougt.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. De meeste zijn te zwak om te kiezen! Oorlog klaart de lucht, echtscheidingen zijn het zelfde.
  Aanpappen is niet t zelfde als aanpakken, je bek opentrekken tegen je vrouw en er "weer" iets van proberen te maken.. angsthaas man "mietjes" tja zitten er veel op de bank te zwijgen achter de tablet. .

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Trix,
  Een walgelijker reactie had ik - zeker niet van een vrouw - verwacht richting René.
  Mijn eerste gedachte was het te verwijderen.
  Dat René mijn bizarre verhaal niet met zijn vrouw kan of durft te bespreken - en zeker met nog opgroeiende kinderen - vind ik onvoorstelbaar moedig, want het houdt het gezinnetje nog net bij elkaar.
  Als zijn vrouw ook paniekvoetbal gaat spelen maar het leventje wat nog maar kort is nog net leefbaar.
  Eerlijker had hij het niet kunnen vertellen.
  Je giga-blaaskakerij ziet er voor mij uit als dat je enerzijds een hele grote angsthaas bent die anderzijds denkt kracht te vinden om anderen af te maken.

  Het was mijn hoop dat iedereen zijn eigen pijn of strijdje zou durven neerleggen en zeker nu het met de dag duidelijker wordt dat dát wat ik öm niets kreeg" bepaald geen sprookje was.
  Ik weet dat het moeilijk is om jezelf bloot te geven hoe hij of zij met dit doemscenario stoeit, maar
  helaas blijft de gezegde "bloot slaat dood" en dit geldt letterlijk en figuurlijk wel heel erg bij jou.
  Bah!!!

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Trix
  Kom nog even terug, want mijn walging richting je reactie René is nog niet bevredigd met het voorgaande. Ik heb zelf 2 volwassen kinderen en vind het zelfs moeilijk om ze dit te vertellen.
  Ze weten dat ik dit verhaal op internet heb gezet en moeten zelf maar beslissen hoe er mee om te gaan.
  De meeste mensen die ik ken spelen zowel in de buitenwereld en in hun thuis ook dommertje om nog iets te hebben als een vriendegroep en een veilig thuis.
  Dat dit innerlijk toch spanningen in jezelf geeft is al genoeg om "respect" voor te hebben.
  Ik kan slechts hopen dat je hier zo snel mogelijk opdondert.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Nou wórdt ie mooi, dit was absoluut geen directe reactie naar Rene,
  Dit gezegd hebbende, bedank ik je voor je pittige weder reactie ik ben blij dat er nog pit in zit. Sterker nog ik voel me zeer begaan met de meesten. . Dat is ook de reden dat ik al circa 8jaar rond hang.
  Ik kom hier echt niet om te klooien. Ik zeg t geen in me opkomt en ben het niet eens met fenomeen angsthaas man, sterkernog ik ben van mening dat het andersom is, angsthaas vrouw.
  Wee o wee kijk geen tv want als het idiote ideaal beeld niet klopt dan wordt de man voor de kar gespannen totdat de vrouw daarin bevredigt is. Dus zachte heelmeesters. . Nogmaals niets tegen respecteren van situatie maar wat schiet je er mee op als je je woorden inslikt? Dan lucht je je hart niet en dan verstikt het. Ik kan ook nergens terecht met jou verhaal Siegfried zoals eerder besproken voordat de reacties dicht gingen, maar voelt wel daarom lees ik mee, en refererend naar het gedicht van Raimond geloof ik in de conversaties en gezinde meningsverschillen. . Je hoeft geen trix te noemen, zeg maar piet, zwarte piet

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Siegfried, dat is een stevige reactie.

  Ook buiten dit blog om zijn er mensen die beginnen te zien dat we rechtsreeks op die wo3 afstevenen wat mij daar bij opvalt zijn de toch wel desastreuse psychische sporen die dit trekt.

  Kennelijk zijn we niet gemaakt voor slecht nieuws, zal de voorbeelden even niet noemen anders wordt het weer te lang.
  In ieder geval geldt dit voor mij, en zeker ook voor trix en simpelweg voor iedereen die durft te zien dat we naar de klote gaan, dat er iets ingrijpends met je gebeurd en vervolgens moet je zelf maar uitzoeken hoe je hiermee dealt.

  Kan mezelf ervaringsdeskundige noemen dat je geest zeer rare sprongen gaat maken dan, is ook niet voor niets dat er bijdrages van mij hier verwijderd zijn.

  Je moet ook niet bang zijn hier om met jezelf geconfronteerd te worden.

  In de reactie van trix zie ik toch ook een iemand die de bui ziet hangen en hiermee worstelt om het hoofd boven water te houden, zijn er echt niet zoveel die dit durven te zien.

  Was in ieder geval niet zo boos als jij over zijn of haar reactie, wat mij betreft hoort een ieder die het lef heeft om onze inktzwarte toekomst onder ogen te zien er gewoon bij, wat dat ook moge inhouden.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Trix en René,
  Trix als eerste.
  Lees je beide mails en je hoeft er geen dokter voor te zijn dat ze beide laten zien hoe "schizofreen" je bent. Je bikkelharde oordeel richting René was voor mij de druppel.
  Helaas ken ik het niet "willen zien" en dus schoppen tegen Bok als zijnde doemdenker als geen ander en helaas kleurde dit mijn hele leven.
  En nu ik ook nog eens durf te zeggen dat ik mee heb gedaan aan "Het spel der vergissingen" maakt me dat ik als pure zombi in het leven sta.
  Helaas is dat onleefbaar en natuurlijk zou ik graag nog even van de kleine menselijke geneugten willen genieten , maar helaas blijkt dat utopie.

  Dan René,
  Het is precies wat ik zei.
  Iedereen is anders gebakken en zo gaat iedereen die het verhaal serieus neemt er anders mee om.
  Maar dit - met de billen bloot - op internet deponeren is en blijft voor iedereen moeilijk.
  Dit besef ik wel, maar ware het dat men dat wel durfde - zoals jij - dan zou er zeker richting elkaar veel meer respect ontstaan.

  Siegfriede

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Heb een geweldige partner, ze weet waar ik mee bezig ben en ook wat ik hier schrijf.
  Komt vaak voor dat ik in slaap val op de bank met de zoemende laptop nog onder mij, en omdat ze gek wordt van dat gezoem wordt deze uitgezet maar niet voordat gelezen is wat ik nu weer heb gedaan op internet.
  Ze trekt het allemaal wel, en al die leugentjes om bestwil zijn dan minder nodig.

  Voor even voel ik mij een bevoorrecht mens.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Hallo Rene,

  Dat is fijn dat je het allemaal kan delen en jullie bespreken dit dus ook met elkaar ?
  Bij mij is het wel iets anders maar dat is mijn eigen schuld nadat ik zo gek was en dacht dat iedereen in mijn naaste omgeving ook wilde weten waarom we zelfmoord plegen.
  Daarnaast heb ik ook wel gekke dingen gezegd in een aantal psychotische perioden zoals bijvoorbeeld dat de dood echt voor iedereen een verlossing is. Uiteraard werd ze bang en wilde dat ik er niet meer mee bezig was zodat ze mij ging controleren. Een keer na een vrijpartij barste ik in tranen uit waarvan ze schrok en vroeg wat er was, ik zei haar dat ik moederliefde voelde... haha... ze werd heel boos en natuurlijk begreep ik dat ook.
  Maar langzaam verdween mijn innerlijk gevecht en kon haar rustig vertellen over bepaalde onderwerpen die waar dan ook werden aangekaart. Dan zag ze het nog steeds als iets dat nog niet uit mij was en dan zei ik haar dat dat in dit leven ook niet ging gebeuren. De waarheid is immers dat wat geld voor al wat is. Langzaam veranderde dit in niet luisteren naar als ik zei hoe ik iets zag en nadat we kinderen kregen zag ik dat het voor haar niet meer als een bedreiging voelde. Hoe dit kwam kon ik dan achteraf ook invullen want een vrouw is gewoon bang als ze de macht over de man verliest.. dan staat ze immers alleen omdat de man haar altijd heeft beschermd. Daarom is het ook zo ideaal dat de man nu totaal is uitgeput en hij nu de vrouw nodig heeft.... en dat geeft haar hoogmoed.
  Achja, laat ik met wat positiefs eindigen en zeggen dat ze me nu het oorlog wordt toch weer gaat begrijpen.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Hoi Pascal,

  Kom hier later nog wat uitgebreider op terug, moet morgen weer extreem vroeg op om met een vrachtwagen een lading te gaan halen.

  Mooie wat gebeurd is dat wij nu samen achter het scherm gezeten hebben en samen gelezen hebben wat je hebt geschreven.
  Ik ben in het recente verleden echt verschrikkelijk geweest.
  Zie je het niet, ga maar weer Boulevard kijken dombo en meer van dat soort dingen.

  Ben door hier veel te lezen toch een beetje wijzer geworden en hoewel ik vaak vervloekt heb hier ooit terecht zijn gekomen, ben ik tegen alle verwachting in daar uiteindelijk toch een beetje dankbaar voor geworden.

  Voor vandaag laat ik het hier even bij.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Pascal,

  We kunnen nu dingen met mekaar bespreken, en zelfs er samen om lachen, voorwaarde is wel dat ik niets opdring, wat ik op weinig subtiele manier wel gedaan heb.

  Is behoorlijk wat discussie geweest hier in huis over dat vrouwen nu de broek aan hebben en ben wat tegengas gaan geven in de wijze waarop ik heen en weer gecommandeerd wordt.
  Zag een tijdje geleden een programma, showroom of zoiets, waarin iemand het goed verwoorde, vrouwen zijn nu net sirenes, doeeee dit doeeee dat...

  Is echt even oorlog geweest hier in huis, wanneer dit langer had geduurd was het niet goed afgelopen, voornamelijk vanwege mijn eigen hufterigheid..

  Krijg nog steeds mijn opdrachten, maar kan nu zeggen, anders nog iets mevrouw, en schieten we allebei in de lach.

  Meest opmerkelijke vind ik dat ik al meer dan 20 jaar jaar samenwoon met iemand die heel goed ziet hoe we aan alle kanten belazerd worden, maar die finale conclusie waar dit allemaal toe gaat leiden echt niet aan kan.

  Ikzelf eigenlijk ook niet, maar we zijn wat minder bang voor mekaar geworden.

  Rene


  .

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Gisteren ……
  begreep ik het even wéér niet,
  …..Te veel nieuws bekeken,
  met veel diep verdriet,
  ….waarin idealen verbleekten.
  Soms wil ik dan schreeuwen,
  “Dit gaat nog eens fout”.
  onmacht regeert toch al eeuwen,
  en laat nooit iemand echt koud.
  ’t Verleden kan ons iets leren,
  ……dat staat zo op schrift.
  Maar wat we proberen,
  …het blijft steeds ‘geschift’….
  M’n verstand vraagt mij,
  dan vol met gedachten,
  is dit dan de toekomst,
  waar wij steeds op wachtten ?
  ….mijn geweten praat zachter,
  …..en denkt hier te weten,
  Dit lijkt ‘de bedoeling’…..
  …..hoewel onverwachter……..
  misschien tegen ‘beter weten in’,
  dit gedichtje geschreven…….
  Dat geeft voor vandaag als begin,
  ….. weer meer ‘zin’ in mijn leven.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Fonds,

  Je laatste zin pakte me het meest.

  Het is nu herfstvakantie en mijn dochter doet nu van alles op haar manege.
  Voor ik naar mijn werk ging heb ik haar samen met een vriendin daar afgeleverd

  De rit daar naartoe was echt geweldig, met twee van die geitende tienermeiden op de achterbank.
  Was daar de hele dag vrolijk van.

  Kreeg daar veel zin in leven van, en dat is nu mijn motivatie om door te gaan, simpelweg er voor te zorgen dat zolang het nog kan dat kind plezier in het leven heeft en dat lukt buitengewoon goed.

  Kortom, had een leuke dag vandaag.

  Rene


  BeantwoordenVerwijderen
 61. Fons,

  Dus behalve dat je riet aan elkaar vlecht, vlecht je de woorden ook zo bij elkaar...knap, kan je dat niet nadoen, oftewel, staat niet in mijn genen geschreven.

  Rene,

  Ik begrijp je visie, zo lang mogelijk plezieren...doch heb ik daar zelf vaker steeds meer gevechten mee in mijn hoofd....want...is de val niet groter straks als het hele zooitje onderdeel voor onderdeel in elkaar stort ?
  Daarmee bedoel ik te zeggen, dat des te meer je kinderen nu laat wennen aan de humhum geneugten van het leven, des te moeilijker het mij dadelijk lijkt om daar mee om te gaan zodra deze geneugten wegvallen...het zijn toch immers deze geneugten die overdaad schaden ?

  Of zie ik het nu te zwart wit ?

  Natuurlijk doe ik er zelf bij tijd en wijlen net zo hard aan mee...maar goed voelen is zeker niet altijd het geval.

  Armand

  BeantwoordenVerwijderen
 62. of 'het 'dichten' in mijn genen zit weet ik echt niet Armand......maar het is wel mijn vluchten in woorden van dat wat ik niet zien wil .....maar toch kijk...met alle gevolgen van dien en zelfs af en toe berusting in dat wat de bedoeling lijkt te zijn van onze ..."zin van het leven"....vlechten wordt zo voor mij met behulp van alles en iedereen om mij heen (en mijn (h)eerlijke telefonische consulten met Siegfried haha) een soort van ontvlechten van "mijn eigen mand".....

  dus nu nog maar een gedichtje

  Soms ben ik blij
  Dat ik ooit werd ‘gepest’
  Dat vormde mijn leven
  En ‘vanzelf’ ging de rest
  Mijn schors alsmaar dunner
  Met scheuren erin
  Het opende ruimtes
  Met licht vanaf 't begin
  Waardoor ik mocht kijken
  In spiegels zo schoon
  En telkens zou blijken
  Er is niets ongewoon
  We zijn echt hetzelfde
  Van binnen heel diep
  Slechts ‘denken’ overwelfde
  Heel stil in ’t geniep
  Het ‘zuivere’ zijn
  Van echt alle leven
  In’t groot en in’t klein
  We gaan het beleven
  Dat ooit al die stukjes
  Weer heel kunnen zijn.........
  Dat zal zeker gebeuren
  Misschien binnenkort
  Daarover kunnen we zeuren
  Tot alles weer ‘stoffig’ wordt

  Alfonzin

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Armand,

  Die gedachte is bij mij ook opgekomen.

  Las gisteren iets over islam wat ik nog niet wist nl. dat wanneer een moslim wordt doodgeschoten door een vrouw hij het hiernamaals met al zijn maagden wel kan vergeten, en dat ze hier doodsbang voor zijn.

  Schijnt ook de reden te zijn dat IS zich heeft teruggetrokken uit Kobani omdat bij gebrek aan mannen , vrouwen nu ook de wapens opnamen.

  Wat mij betreft gaat ze gelijk van die manege af om hier terstond lid te worden van de plaatselijke schietvereniging.

  Ben bang dat ik de klap die komen gaat niet kan verzachten, bovendien is volstrekt onvoorspelbaar hoe mensen reageren dan.

  Dus wat mij betreft pleasen zolang het nog kan, en soms pik ik daar zelf ook nog een graantje van mee.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Rene, je voelt je een bevoorrecht mens. nou dat lijkt me zowiezo, nog afgezien van je fantastische (!!) relatie met je vrouw. Je hebt immers het S. verhaal tot je genomen. Beter kan toch niet!!

  Ik had net een nogal wat 'lachen en huilen' tegelijk gesprek met S. en dat liep nogal uit. Onder het genot van een drankje zitten we al gauw in tune over alles en nog wat. Toen kwam Gerard Reve ter sprake als (bijna) Siegfried die toch ook een bizar leven heeft gehad. Toen ik even een Reve gedicht quote moesten we allebei toch wel erg hard lachen en dat gedicht wil ik jullie niet onthouden:

  "Ze willen dat ik schrijf
  voor de vooruitgang.
  Maar ik kan niet schrijven zoals zij,
  al stam ik van hen af.
  Ik moet de wijken van het volk in
  en mijn oor te luisteren leggen:
  zo hoor je nog eens wat.
  Wat wil het volk?
  Niet veel goeds, dat is zeker.
  Dus ga ik de straat op,
  met mijn eigen vaandel
  Waarop geschreven staat:
  Vrijheid! Ziekte! Ouderdom!
  Lang leve de dood!
  "

  Verder wil ik deze lachende Budda S. even vermelden dat ik hem zeer vervloek, maar ook dankbaar dat ik zijn verhaal tegenkwam om het prachtige internet.
  Toeval is wat je toevalt. I bless the stars for my lucky stars.

  see you all in hell motherf@*ckers,
  Dennis. (little bit drunk and listening to The Who, Teenage Wasteland). hahaha

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Zit nog steeds flink te kauwen op een aantal zaken, maar zeker is dat, door dit verhaal tot me te nemen, heeft voorkomen dat ik gillend gek ben geworden.
  Neemt niet weg dat er nog veel dingen zijn waar ik wel de klok heb horen luiden maar echt niet kan zien waar die klepel zit.

  Een van die dingen is, dat ik tot op heden, er nog niet om heb kunnen lachen.

  Rene

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Rene....weet niet of je er wat mee kunt (haha) maar ...je zou eens in je spiegel kunnen kijken.....ben ik heel voorzichtig ook mee begonnen en kan je zeggen dat ik zo af en toe niet meer bijkom 'van mijn eigen toneel spel'......hahaha

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nou fonds, ik zal het nog eens proberen, laatste keer dat ik in de spiegel keek staarde een nogal droef uitziend persoon terug, maar snap inmiddels wel een beetje waarom die spiegel zo belangrijk is.


   Wil graag ook nog Dennis bedanken voor het gedicht van Reve. (vond jou gedichten ook mooi fonds)
   De eerste keer dat ik kennis maakte met zijn werk was toen ik het op de mavo op mijn boekenlijst had gezet, en ik kwam er niet doorheen, want er gebeurde alsmaar niets.
   Een fix aantal jaren later kreeg ik het weer in handen en toen vond ik het geweldig en ben meer van hem gaan lezen.

   Zou hij op zijn eigen manier al iets ontrafeld hebben van dit verhaal?

   Zijn werk bleef me raken maar kon nooit de vinger erop leggen waarom dat was.
   Hier lukt het wat beter maar blijf mijn blinde vlekken houden, eenvoudigweg omdat ik bang ben.

   Ik kom er wel, naar mijn inschatting is er nog tijd voor.
   Heb inmiddels losgelaten om mezelf voort te slepen van datum naar datum en daarbij denk ik dat het niet in een grote klap komt, maar ik kleine stapjes die zich steeds sneller zullen gaan opvolgen.
   Moet best nog veel gebeuren, maar goed, dat is slechts een gevoel.

   Rene

   Verwijderen
 68. haha Rene,

  Ik vind het toch telkens weer bijzonder hoe je zo open verteld hoe je stoeit met het verhaal en wat komen gaat. Helaas kun je je niet spiegelen aan hoe ik het beleef want mijn spiegel of die van iemand anders ziet er anders uit maar het zijn wel de mensen die je kennen die je de spiegel voorhouden.
  Misschien begrijp je ook waarom ik schreef dat je nog niet veel van het verhaal begrepen hebt ? haha...Ik ken je toch helemaal niet ? Daarnaast probeerde ik Maria uit te lokken omdat ze ineens weer plotsklap hier op het blogje verscheen en ik weet dat ze dat begrijpt. Ik weet niet hoe ze dit naar haar zelf toe vertaald maar dat dat er niet uitkomt kan zij alleen zelf in de spiegel zien. Ach, het is jammer en triest want ik ben haar ook dankbaar en dat is niet alleen voor haar werk aan het verhaal. Als ik het goed heb begrepen ziet Dennis dit totaal anders ? is dat niet vreemd ?

  Dankjewel Rene... haha...je laatste zin zie ik omgekeerd.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Hallo Allemaal,

  Ik kom effe terug op mijn reactie richting Rene want feitelijk slaat dit helemaal nergens op en heeft het niets van doen met het hele verhaal.
  Rene geeft aan dat hij blinde vlekken heeft maar vraagt vervolgens niets. Waarom niet ?
  Ik zou bij God ook niet meer weten hoe verder met dit blogje want niemand gaat ergens echt op in. Iedereen kan natuurlijk gewoon zijn zegje doen over zijn of haar beleven over dat wat komen gaat en dan is dat het, maar voor mij voelt dat echt als een stelletje zombies bij elkaar die feitelijk totaal geen binding met elkaar hebben.
  Natuurlijk weet ik ook wel dat dat de weg is die het gaat want in mijn dagelijks leven is het ook niet anders dus dat betekend dan toch dat dit hier gewoon overbodig is ? Of zie ik dat verkeerd ? Dat is toch duidelijk nu Siegfried hier alles heeft neergelegd en er klaar mee is ?
  Persoonlijk denk ik dat het niet meer is dan ieders angst om dit blogje te proberen in leven te houden. Dat was het voor mij ook in het begin toen Siegfried al veel vaker aankondigde te stoppen. Het is toch langzaam accepteren dat dit onderdeel is van de cyclus waarin iedereen alleen dood gaat ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Pascal,

  Reden dat ik niets vraag is dat ik het antwoord op mijn blinde vlekken al op zo'n minst twintig keer gelezen heb en de eenentwintigste keer zal niet echt veel uitmaken.

  Mijn belangrijkste vraag heb ik hier wel verwoord, het "dolblij" zijn met dit verhaal, ik zie het niet.

  Wat mis ik?

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Rene,
  ...dankzij al mijn hebzuchtige nieuwsgierigheid naar antwoorden op vragen achter de vragen enz ....die mijn bezighielden en houden....ontdekte ik met schade schande steeds meer van mij 'zelf'....niet altijd even 'leuk'..... maar zeer verhelderend....dat Siegfried een grote 'hulp' dus medeschuldige in is geweest....aan mijn inmiddels volledig schizofreen leven...neem ik hem ten zeerste kwalijk maar had het tegelijkertijd voor geen goud willen missen...de in zichten in mijn beweegredenen (en van bijna alles om mij heen) geven, hoe gek dat ook klinken mag een soort van berusting waardoor ik iets minder denkenergie hoef te 'verspelen'...en dit dus overhoudt om nog even verder te leven for the time being.....als dank misbruikte ik een gejat in zicht van hem om een soort van natuurlijk spiegelbeeld te schrijven over de vergelijking van Siegfried met een (stam)boom........natuur-like in een gedichtje want dat rijmt beter met m'n 'gedachten'....

  Siegfried
  …..natuur-like
  Vergeleken met een boom,
  beschermt door zijn bast.
  Daarin huisde zijn ‘droom’,
  Zat bij geboorte los vast.
  Omringd door ‘denkbeeldige’ ringen,
  vergroeid door ‘het leven’.
  Nog slechts herinneringen,
  …die pas konden herleven,
  toen meer scheuren verschenen,
  en schors ’t moest begeven.
  Uiteindelijk heel veel later
  zag hij pas,
  wie ‘die boom’
  ooit …diep van binnen was,
  maar van begin af aan “ wilde zijn”,
  maar moest vechten voor het leven,
  tegen ‘omringende’ status en ego pijn,

  Alfonsus

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Goeiemiddag Rene,

  Waarin denk je dat anderen dolblij zijn met dit verhaal ? dacht je dat ik blij was over dat wat komen gaat ? maar als je kijkt naar dat wat geweest is en er nu wereldwijd speelt ? het was en is toch een groot tranendal des levens ? en wij Nederlanders hebben daar nu wel het leeuwendeel in met onze kankermentaliteit.
  Ik ben blij dat Siegfried mij advies gaf hoe ik het met het ziekenhuis moest aanpakken met de placenta pillen. Hij zei, zeg maar dat het vitaminen pillen zijn...hahaha... en dat werkte perfect! Dit is toch een heel groot stuk van het verhaal ? en voor mij staat als een paal boven water dat mijn leven er zonder dit spel heel anders uit had gezien. Daar ben ik blij mee als ik nu kijk naar mijn gezinnetje.
  Jij ging toch ook opzoek naar antwoorden ? waarom ? en blijkbaar heb je die antwoorden gevonden in het verhaal ? hoe het komt dat ze niet bevredigend zijn voor het ik staat ook in het verhaal omschreven.
  Stel dat je niet had geweten waarom wij collectief -jij en ik dus- het leven op aarde vernietigen ? Dan was je nu waarschijnlijk ook boos geweest richting de vijand die ons middels collectieve brainwash word voorgehouden, of niet ?
  Is het niet vreemd dat je door jouw angst schrijft je dochter lid te maken van de plaatselijke schietvereniging ?
  Achja, wij zijn in dit kankerland werelds gezien de allerzwakste en die zwakte uit zich in onze slimmigheid dat nu word gebruikt om alles tot een goed einde te brengen.

  Pascal

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Net als Siegfried en Reve zie ik het leven als een behoorlijke hel. Natuurlijk zijn er leuke, bizarre toevalligheden die het leven kleuren. De hoofdmoot is: waarom ben ik er, wie ben ik en waar gaat het heen? Om daar dus antwoord op te krijgen is heel speciaal, maar de tegelijk triest. Nog triester is dat niemand het wil weten en gewoon doorgaat in het spel en nog triester is dat dit ook zo behoort te gaan. Je kan dan in principe alleen nog maar vluchten en rennen in de hel. Het paradijs, eeuwige rust, wacht.

  Pascal: Wat betreft het Maria verhaal, ach ook dat is natuurlijk triest en mooi tegelijk. Zonder Maria was het verhaal nooit op internet verschenen en had ik nu nog als een dolle gezocht naar antwoorden. Het onvermijdelijke noodlot is de aftermath toen Siegfried en Maria weer in VerNederland terugkwamen, wat uiteindelijk leidde tot de breuk met allerlei gediscuswerp en dan blijkt het nog maar om 1 ding te gaan.

  - Dennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Hoi Dennis,
  Ik snap het en dat jij dat anders ziet had ik duidelijk verkeerd gelezen. Ik had slechts gehoopt dat ze, nu zie hier verscheen, wilde vertellen hoe ze dit daarop terugkijkend nu beleefd want alles veranderd natuurlijk... behalve dat hoop een illusie is...haha
  Het is niet anders en daarom ga ik vanavond als het lukt maar weer vluchten in een schilderijtje met een muziekje en borreltje erbij...haha... een goed weekend in de hel.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Haha hèhè Pascal, dat probeerde ik inderdaad toen ik een begin maakte met te vertellen hoe bij mij de ongeziene wereld en de geziene wereld bij elkaar zijn gekomen... wat het mooiste cadeautje is wat het leven me kon geven.
  Ik was wel verbaasd, hoe het deze tekst was die verwijderd werd.
  Ik ben ook niet de enige die dolgelukkig is met het verhaal, waarin ik alle antwoorden vond die alles aanvulden waar ik van jongsafaan naar aan het zoeken was. Maar besef hoe mijn leven anders verliep. Natuurlijk snap ik zelf ook niet hoe zoiets kan, maar allereerst begon mijn leven tot mijn tweede jaar luisterend en alles opnemend op de schoot van mijn opa van mama's kant, naar alle wereld en mensenverhalen. Ik was zijn lievelingskleinkind zoals mijn moeder me vertelde omdat ik een kijkend kind was die ademloos alles in zich opnam. Daarna stierf hij wat ik niet meemaakte, maar vreemd genoeg werd ik toen een onhandelbaar kind en onopvoedbaar verklaard. Mijn kinderweg zou toen worden, dat ik in een debiele gesticht geplaatst moest worden, wat mijn moeder niet kon verteren en het werd een gezondheidshuis waar kinderen kwamen die een zwakke gezondheid hadden. Dat werd het eerste levenstrauma voor me wat ik op het gekkenforumpje vertelde, die uitmondde in een bijna dood ervaring. Ik herkende het leven niet meer en mijn ouders niet meer toen ik een half jaar daarna weer in huis geplaatst werd. Waarin tot mijn vierde jaar de te grote dromen kwamen over de kosmos en het aardse leven. Op mijn vierde jaar, nog steeds geen idee wat de trigger was, werd mijn zwarte krulhaar [het haar van mijn moeder] veranderd in spierwit dood haar in één nacht.
  Mijn ouders zijn zich doodgeschrokken waar ik geen weet van had, al was ik later wel verward over de twee verschillende soorten foto's die twee verschillende kinderen leek.
  Mijn moeder was ook al anders. Als jong kind vertelde ze grootse verhalen aan haar vader, mijn opa. Hij zei toen tegen haar "Vrouwke, je mag het mij allemaal vertellen en je hebt helemaal gelijk, maar vertel het nooit aan de andere mensen, want ze kunnen het niet begrijpen.
  Lieve Pascal, ik weet het nog niet, maar heb nog steeds een vraagteken in me rondwentelen, hoe wij mensen voor het negatieve of het positieve zelf kunnen kiezen....

  dag lieverd, maria

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Denk dat de vraag of dit blog al of niet open moet blijven zichzelf al heeft beantwoord.
  Mijn blinde vlekken zijn ontstaan nadat het kwartje viel dat we gewoon echt werkelijk naar de verdoemenis gaan..

  In Syrië bv doden ouders hun eigen kinderen voordat ze in de handen van IS vallen .
  Deze ultieme daad van "liefde", zou ik dat straks ook kunnen?

  Horror scenario's, maar deze zijn wel mijn leven gaan beheersen.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Sorry René,
  Je inhoudsloze reacties worden met de dag erger.
  Ik zou er maar eens over denken dat wij Nederlanders samen met Amerikanen niet alleen de astrologische kankerlanden zijn die - net als kanker - de wereld financiëel echt leeg gevreten heeft en nu terminaal is .
  Dat zo goed als niemand hieromtrent openlijk hierover durft te praten is tot daaraantoe.
  Maar je eindeloze gejammer doet mij richting jou vragen om eens in de spiegel te kijken.
  You was one of them.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 80. Maar Siegfried, dat weet ik toch!
  En ja, ik jammer, omdat ik niet blij zijn met onze vooruitzichten.
  Ik heb genoeg van dit verhaal begrepen om te zien wat ons te wachten staat, en ja, excuse me, dat ik in een jammerende idioot ben veranderd.

  Wat moet ik nu nog met die spiegel en dit hele verhaal?

  Straks komt er een hele harde realiteit, en dat is waar ik het probeer over te hebben.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 82. Hallo Maria,
  Het lukt me niet om uit je reactie te halen waar je nu dolgelukkig van bent geworden. Ik neem aan dat het door het antwoord is waarom wij het leven op aarde vernietigen ? Of zijn het de antwoorden op waarom wij mensen doen zoals we doen ? wat natuurlijk gekoppeld is aan de vernietiging van het aardse leven. Bedoel je dit met de geziene en ongeziene wereld ? Als het daarom is snap ik je vraagteken helemaal niet. Snap je dat ? Misschien kun je het uitleggen ?
  Mij heeft het verhaal me juist laten beseffen dat werkelijk alles al is bepaald en dat we niets in de hand hebben en dus ook geen keuze hebben.

  Hoi Rene, je wil het hebben over wat niemand precies weet hoe het eruit gaat zien... snap je wat ik bedoel ? mag ik vragen wat je denkt dat daarmee veranderd ?
  Als je nu ziet hoe ze kanker steeds preciezer bestralen zou je zeggen dat wij hier ook de bommen op ons hoofd gaan krijgen en dat zou toch een zegen zijn ? maar we weten nu ook door het verhaal dat ze de oorzaak van kanker dat in de geest ligt niet aanpakken, dus... dat werkt misschien enigszins door het kijken in de spiegel... we shall see.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. Beste René en andere "weetheidzoekers",
  Ik kom terug op hetgeen ik van je verwijderd heb.
  Als men realistisch is en het hele verhaal over de eindtijd voor waar aanneemt, vind ik het vrij normaal dat als de wereldse puinhoop escaleert men samen met de partner besluit om er vervroegd - eventueel met kinderen - op pijnloze manier uit te stappen.
  Besef wel dat je m.i. snel moet handelen nu de eerste paniek op de beurzen zich al aangekondigd hebben.
  Kortgeleden heb ik al op het blogje laten weten dat ik door mijn vele BDE's totaal uitgemergeld ben.
  Uiteindelijk vond ik een alternatieve weg via een euthenasie-vereniging "de Einder" , maar realiseer je wel dat die groep geen enkel besef heeft wat er staat te gebeuren. Dus zul je een leugentje om eigen bestwil moeten opvoeren.
  De spullen ervoor moeten uit het buitenland komen en dan heeft men voldoende voor 3 volwassenen en de kosten zijn zo'n 400 Euro.
  Besef wel dat de huidige ontwikkelingen - nagelaten in de Bijbel - in stroomversnelling gaan .
  Met andere woorden "De tijd dringt".
  Ware het dat ik nog met een partner geleefd had die dit alles voor waar aanneemt [ maar wie wil nog leven met zo'n bijna dooie diender] dan had ik deze weg voor ons samen ook zeker gedaan.

  Mocht jij of iemand anders meer willen weten dan is een mailtje simpel.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 84. Sinds ik hier terechtgekomen ben, heb ik het er al over, en nu moet ik me ineens rot gaan haasten.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Sorry Rene, maar het is met deze reactie toch net of je totaal geen gevoel hebt richting anderen ? Ach, gelukkig weet ik tegenwoordig beter.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 86. Tja , het spijt me Pascal, maar ik was nog wat knorrig.
  Wat mij eigenlijk verbaasd heeft al die tijd is dat dit blog over de eindtijd gaat hetgeen dus betekend dat wij binnenkort gewoon dood gaan maar ook onze geliefden, en dat ik mijn ontzetting hierover niet hier kwijt kon zonder de wind van voren te krijgen .Hoewel ik ook weet dat ik een irritant doorzeikertje kan zijn haha.

  Laten we wel wezen, het is toch veel meer dan dieptriest dat het beste wat je nog voor je kroost kan wensen dat het komt "als een dief in de nacht" en dat je huis tijdens je slaapje genuked wordt.
  Teveel om aan te kunnen en dus schizo te worden, zal bij mij niet veel anders zijn.

  Andere reden van mijn knorrigheid is dat hier constant geklaagd wordt over dat niemand vragen stelt, maar teruglezend zie dat ik dat toch wel gedaan heb.
  Daar waar hier uiteengezet wordt dat alles van A tot Z vastlegt heb ik gevraagd of we dan wel of kunnen kiezen op wat voor manier we ten einde komen, dit gezien Siegfried hier duidelijk een keuze maakt en voor wat betreft zijn einde het heft in eigen hand neemt.
  Tja en toen..
  Overigens was de Einder mij om andere reden al bekend.
  Zelf denk ik dat de schepping niet perfect zou zijn wanneer we die vrijheid zouden hebben, teveel risico dat het een keer mis gaat.
  Voel me er het beste in "te hangen" in mijn lot dan dat ik van alles moet gaan doen.

  Heb zowaar ook nog wat vragen maar eerst maar eens kijken of ik nu weer op mijn donder krijg of niet.

  Rene


  BeantwoordenVerwijderen
 87. Hoi Rene,
  Ja, wat te zeggen ? wat verwacht je ? ik kan er wel op ingaan maar ik ben net zo schizofreen als iedereen. Wij houden ons allemaal dingen voor om de chaos het hoofd te bieden en als ik naar mezelf kijk kon mij alleen het verhaal als een ''volledig verhaal'' iets van acceptatie geven. Daar bedoel ik dus de feiten mee want dan kan je er niet omheen.
  Eerlijk gezegd heb ik geen zin of energie meer om er een heel verhaal van te maken en dat lijkt mij ook de reden dat de anderen hier het ook laten voor wat het is.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 88. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 89. wat me opvalt is dat ondanks dat we weten dat we geheel zullen op gaan...zij die weten war speelt zelf niet in de gaten heeft of gegrond wil (her)kennen me elkaar van het speelbord af veegt.Siegfried leerde me ooit dat bloedlichaampjes elkaar opzoeken wanneer ze in levensgevaar zijn.......mirror...

  BeantwoordenVerwijderen
 90. Siegfried, enorm bedankt voor jouw oplossing, waarbij jezelf al aangeeft dat er de tijd niet meer is om er toe komen.
  Echt heel erg bedankt
  En wat ben ik blij voor jou, dat ondanks je totaal uitgemergeld bent wel 24 u per dag on line kunt zijn om alles wat jouw niet welgevallig is direct te verwijderen.

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 91. Rene,
  1. jouw schrijven is soms de moeite van het schrappen niet eens waard.
  2. Dit blog is Siegfrieds enige levensader.

  What are you trying to prove here?!?!

  - Dennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 92. Mijn reacties zijn het scrappen niet waard maar waarom gebeurd dit dan?
  Sta ik hier geheel uitgekleed en in mijn blote lul.
  Wanneer alles wat zgn niet de moeite waard was om te scrappen gewoon was blijven staan, was jouw vraag al beantwoord geweest.
  Laat staan dan, maar dat gebeurd niet.
  Ter overdenking, wanneer ik hier een advies krijg voor levensbeëindiging, met de woorden erbij dat het misschien al te laat is, dan kun je toch om zijn minst constateren dat er te laat iets begrepen hier.

  Rene


  Laat het hier nu bij.

  BeantwoordenVerwijderen
 93. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 94. René,
  Dat dit hele verhaal voor iedereen verdomd moeilijk te pruimen is begrijp ik heus wel.
  Dat iedereen hiermee worstelt is verdomd logisch.
  Je mag nog van geluk spreken dat jij het in je thuis met je vrouw kan delen.
  De gezegde heet zo mooi "halve smart is gedeelde smart." en daarom zette ik op het blogje hoe men - nu nog - aan spulletjes kon komen voor als de hel echt losbart.
  Toen ik nog voor doktertje speelde was ik ook al meer dan duidelijk naar o.a. terminale patienten en dit werd mij - zeker vanuit de patient - in dank afgenomen.
  Nu is de situatie.helaas zodanig dat ik dit alles niet voor niets hier neerlegde.
  Dat dit "openbaren" mij in een haast totaal isolement deed belanden , had ik aanvankelijk niet verwacht.
  Maar helaas besef ik nu als geen ander dat Ego - als zijnde angst voor de dood - zichzelf brainwasht door positief te denken.
  En het handjevol mensen die hier mee participeren reageren allen op een andere manier en voelen zelf ook wel dat ze de ene dag vluchten in lang leven de lol - of het nu hun kinderen zijn of feesten en de volgende dag het effe niet meer zien zitten.
  Natuurlijk doet dat mij verdriet , maar ben toch blij dat ik de moed heb gehad om het naar buiten te brengen.
  En dit alles was bepaald niet om de medische wereld en de Staat nog effe een hak te zetten.

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 95. Dag allemaal,

  Afrondend wil ik nog zeggen dat ik gehoopt had op de klontering van bloedcellen zoals te lezen is in de reactie van Kate.
  Daar waar de frustratie van mekaar niet begrijpen alleen maar oploopt denk ik dat het tijd is energie in andere dingen te steken en daar hoef ik alleen maar even mijn hoofd voor om te draaien.
  Kennelijk leeft een ieder in zijn eigen hel en ik denk dat die van mij zich afspeelt in precies dat stuk dat door sommigen hier even aan de kant is geparkeerd.
  Alles loopt zo als het lopen moet, en ik heb aan dit avontuur zeker een paar handvaten overgehouden, waar ik echt nog steeds dankbaar voor ben.
  Speciaal wil ik Pascal nog bedanken voor de moeite die hij heeft genomen.

  Heb verder niets meer te zeggen en wil dan ook met niets afsluiten
  http://www.youtube.com/watch?v=XIPNBIwqZNY

  bedankt voor alles ,(geen sarcasme)

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 96. Haha Rene,
  Armand zei het al zo kernachtig: ondanks dat we allemaal een andere erflastige weg hebben afgelegd zijn we ook precies hetzelfde.... oftewel: uit stof geboren en tot stof wederkeren.
  Dankjewel... dat je me even echt liet lachen.
  En wat de reactie van Kate betreft... iedereen weet onderhand wel wat je van klonterige bloedcellen krijgt...hahaha

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 97. Ja zeg, nu niet weer opnieuw beginnen,
  Geen idee wat je krijgt van klonterige bloedcellen.
  Mona toetje?

  Rene

  BeantwoordenVerwijderen
 98. Voor diegene geïnteresseerd in bijbel voorspellingen: https://www.youtube.com/watch?v=ew1FBRnw9ao

  je moet even door de Joods-Amerikaanse shit heen (en niks kopen natuurlijk), maar hier komt het bloedmaan verhaal terug (wat eerder hier ergens gepost is) en de 7 jarige cycle.
  Crash stock market 2001, 2008, .... 2015. Volgend jaar lijkt dus een cruciaal jaar, mark the date: 28 september 2015.
  Eerste crashes bevinden zich ook in de 7 jaar cycles: 1973 en 1987, echter 1980 en 1994 werden overgeslagen.

  - Dennis

  BeantwoordenVerwijderen
 99. Hoi Dennis,
  Ik heb het gekeken en wel bizar die, zoals je zegt, Joods Amerikaanse shit...haha... maar het maakt mijn vermoeden dat het geheime genootschap dit zo op de achtergrond heeft gestuurd en stuurt wel sterker.
  Indien dit zo is zouden zij dan denken dit met hun wetenschap volgens kosmisch plan uit te voeren ? Dan ziet het er toch uit dat er bij hen in de generaties de illusie is ingeslopen echt macht te hebben. Maar dit moet dan ook, en misschien maar door een enkeling, voorzien zijn ? De ondergrondse bunkers die gebouwd zijn zijn dan ook slechts om de wereldleiders de illusie voor te houden om hen te laten doen wat nodig is voor kosmisch welzijn ?
  De datum 28-09-2015 zou best weleens het begin kunnen zijn van het uitbreken van de kernoorlog maar misschien al eerder. Het vierkant Uranus - Pluto op 17-03-2015 schijnt samen te vallen met een zonsverduistering en volgens astrologen heeft dat veel impact.
  De datum dat de laatste profeet op het wereldtoneel verschijnt is hoogst waarschijnlijk af te lezen aan de cyclus van Venus en is dan 06-06-2016. Hij zal worden gezien als de anti-christ en op dat moment beweegt Venus achter de zon langs en wordt door David Montaigne vertaald als dat hij plaats neemt op de troon van God. http://endtimesand2019.webs.com/

  Achja, we zullen zien.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 100. Haha Heren Dennis en Pascal,
  Het voelt enigszins als een trap na dat jullie het hebben over de Joodse Shit en dat ik mijn huis hier omdoopte tot Holy Shit en/of "De heilige Goedheid"..
  Nu heb ik het vervroegd aan het world wide web toevertrouwd met enig angst en beven om U als mensendokter én levensdokter openhartig te informeren over Uw zieke geest van leven als "Ik-goden" en nu dit nog op de valreep.
  De aanvulling van Dennis was bijzonder en die van Pascal zou best eens als astrologisch moment kunnen zijn om Confissius richting de mensheid te bedanken voor de haast "onmenselijke taak' om het leven te laten verdwijnen.
  Gelukkig heb ik nooit data gekregen, maar als jullie veronderstellingen juist zijn zal mijn veronderstelling dat de oorlog 3,5 jaar zal duren en zal eindigen op de fictieve geboortedag van Jesus.
  Dank voor jullie beider aanvullingen
  Voor mij ziet het eruit dat ik dit niet meer mee hoef te maken
  Misschien dat onze stilgevallen astro-kenner Nico er nog het één of ander aan kan toevoegen.
  Zucht
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Die stilgevallen astroloog ben ik. Zucht. Eigenlijk ben ik er nog steeds stil van, al is het al weer enkele maanden geleden en ook al had Siegfried het afgelopen jaar regelmatig aan mij laten doorschemeren dat hij bezig was zich voor te bereiden op zijn kosmische reis. Zelf zou hij het ongetwijfeld anders hebben genoemd.
   Wat rest zijn de bijzondere momenten: de eindtijdavond in Utrecht terwijl er boven een bruiloft werd gevierd, de wijnsessies bij Siegfried in Limburg, de telefoontjes waarin hij me weer eens plagerig poogde mij "aan het werk te zetten" voor een astrologisch getint artikeltje op het blog, het door mij gelegde contact tussen Siegfried en Willem de Ridder, resulterend in het bekende interview op youtube en last but nog least ... zijn nalatenschap.
   Op dit moment houd ik het hier bij en wens iedereen die Siegfried een goed hart heeft toegedragen, ook al ken ik de meesten slechts van naam via het blog, veel sterkte met de verwerking van ''alles''.

   Nico

   Verwijderen
 101. p.s.
  Nog even ter aanvulling
  Kreeg dit filmpje vanmorgen https://www.youtube.com/watch?v=ypkVEhv1XuU
  En als aanvulling...http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/11/Topeconoom-Armstrong-In-2016-instorting-Verenigde-Staten

  Het moge duidelijk zijn dat de laatste reacties van Dennis en Pascal de waarheid wel heel dicht benaderen.

  Uw schrifgeleerde Jnana.[haha]

  BeantwoordenVerwijderen
 102. Omdat het zo ontzettend nauw aansluit bij wat hier verteld wordt moet ik echt even deze link plaatsen naar een artikel over de filosoof Guillau
  me Faye.

  http://joostniemoller.nl/2014/11/de-nabije-europese-catastrofe-volgens-politicoloog-guillaume-faye-1/

  René

  Sorry dat ik nog even lastig val maar vond dit te veel de moeite waard.

  BeantwoordenVerwijderen
 103. Even tussendoor:
  Sterkte aan een ieder die (emotionele) verbintenis voelde voor/met Siegfried.
  Inclusief mijzelf, ......puur egoïstisch helaas..... - net zo als ieder ander: "echt" in het eigen moment.
  Toch is die (emotionele) verbintenis wel iets wat aanwezig is en verwerkt dient te worden....anders heb je er later toch alleen maar last mocht je het verkroppen of onderdrukken (alles egoïstisch) .

  Ik heb er vrede mee dat Siegfried hier voor gekozen heeft. Ik had het niet verwacht en een week geleden toen ik het las, kwam het voor mij ook als een schok binnen. Maar begrijpelijk in die zin dat ik zijn innerlijke beleving niet ten volle ken , zoals ik dat van geen ander mens ooit zal kunnen begrijpen/kennen.

  Ik zal en kan er niet over oordelen, hij heeft gekozen terwijl er ook vaak voor hem gekozen is (zoals ik uit zijn levensverhaal heb mogen opmaken). Laat ieder zijn eigen levensverhaal kiezen en laat je niet leiden door een ander, ook in deze zin.

  Dank voor de panfluitmuziek.

  BeantwoordenVerwijderen
 104. In het verleden schreef ik wel eens een stukje over de denker Siegfried en daarna werd ik van verschillende kanten gewaarschuwd door mensen die het goed met me voorhadden: doe dit niet! Volgens de een was het domweg ‘gevaarlijk’ om het zo openlijk over hem te hebben, en dan nog wel in instemmende zin, volgens de ander was Bok veel te marginaal en niet serieus te nemen, en zou ik mezelf daarmee ook marginaliseren.

  Ik vind dit lastig te begrijpen, maar misschien komt dat omdat ik kennelijk geen zintuig heb voor taboes. Alles wat Siegfried opmerkt in zijn boeken, vind ik wel verontrustend, maar eigenlijk ook gewoon bijzonder zinnig klinken. Sterker nog, ik begrijp niet waarom er niet vaker zo radicaal wordt doorgedacht over de Westerse kanker beschaving, de ontmanteling van de EU, en de naderende ondergang van Europa, zoals Bok dat doet. Hij schrijft bovendien in een filosofische traditie die toch algemeen erkend is inmiddels. De traditie van de eeuwige wederkeer en van het cyclische tijdsverloop, waarin Nietzsche en Spengler reeds schreven. Voor hen, en andere westerse intellectuelen is de geschiedenis van de mensheid niet lineair, doelgericht, maar verloopt die cyclisch. Het gaat omhoog. Het gaat omlaag. Zo ziet ook Bok het. De Westerse beschaving zat in een lange, omhooglopende lijn, toen kwam het hoogtepunt, en daarna zal de snelle, onherroepelijke, neergang volgen. Zoals we dat al bij alle beschavingen zagen. Alleen, zegt Siegfried, hebben we het hier niet alleen over de Westerse cancer beschaving, we hebben het hier uiteindelijk over de neergang van de totale mensheid. De term die hij daarvoor gebruikt is ‘catastrofe cancer.’


  Anders dan Nietzsche en Spengler, die dachten op metafysisch niveau, en die niet letterlijk maar alleen op een filosofisch en literair niveau te interpreteren zijn, heeft Boke, gepromoveerd arts, het over de concrete werkelijkheid en de concrete problemen die een ondergang onvermijdelijk maken. Hij noemt er ook concrete jaartallen bij. Zo noemt hij zeer concrete issues, die dagelijks spelen in het politieke debat, zoals de islam, de massa immigratie (Bok spreekt overigens over ‘cancer-invasies’ en ‘islam-kolonisatie’), maar ook de ecologische vervuiling, de egalistische globalisering, virussen, de psychische blokkade in het Westen, voortgekomen uit een christelijk schuldgevoel, om de problemen en de vijanden te lijf te gaan. Hij ziet hierdoor een chaotische destructie ontstaan van veel verschillende elementen tegelijk, die door hun massaliteit en hun diversiteit niet meer geblokkeerd kunnen worden. Hij stelt dat het bestaande democratische systeem niet meer de oplossingen voor deze problemen kan bieden, dat multi-etniciteit een bron van aanhoudende onenigheid en agressie zal zijn (en alleen etnische afscheiding zal kunnen leiden tot enige rust), en dat dit zal leiden tot een aanhoudende staat van burgeroorlog, ook in Europa, tot uitroeiing van het grootste deel van de wereldbevolking, tot een terugkeer naar tribale levensvormen van kleine groepjes overlevers die zich terugtrekken in zwaar verdedigde kunstmatige eilanden, mogelijk met gebruik van de restanten van de twintigste-eeuwse technologie.

  En omdat hij dat voorspelt, wordt hij ultrarechts, extreem en marginaal genoemd. Ik kan me niet onttrekken aan de gedachte dat dit labelen van Siegfried vooral een manier is om de grote problemen die recht voor ons staan, te negeren. Het is precies die psychische blokkade die Bok beschrijft, die misschien wel het meest fundamentele cancer probleem is. Men durft het niet te zien en daarom ziet men het niet.


  BeantwoordenVerwijderen
 105. Hallo, niet de Rene van de boot maar die van het bier, ha ha.
  Vraag me af hoe het nu met een ieder gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 106. Hallo allemaal,

  Omdat ik een muziekske en een zanger heb gevonden die ik zo mooi vind en wil delen.
  Siegfried is voor mij een reus en ik was eigenlijk altijd bang voor hem.
  Als hij een stap naar voren deed trok ik mij schielijk terug uit angst verpletterd te worden.
  Hij vond mij ook te klein. Mijn naam zegt het al. Maar had ik maar meer gedurfd...
  Ik schreef iets op zijn blog en altijd heb ik met zoveel angst en beven daarna de computer weer opgestart om zijn reactie te lezen, die er natuurlijk altijd zo snel was.
  Want dat was ook precies zo groot en ongelooflijk aan hem.
  Ik mis die Reus zo enorm, iemand die zo groot kan denken en zo veel snapt.

  Op mijn manier herdenk ik hiermee Siegfried, omdat niets wat reeël is op een zilveren dienblad wordt opgediend:
  https://www.youtube.com/watch?v=1MDlMdu2gjw

  BeantwoordenVerwijderen
 107. Margje mooi en bijzonder dat Siegfried ook in jouw verder lijkt te leven....
  alhoewel hij met zoveel 'eerbetoon' direct korte metten zou maken zoals je zelf maar al te goed weet....
  't is wonderlijk te zien hoe alles uit zijn eindeloze stroom verhalen die hij kreeg 'om niets' zoals hij zijn uitleggende dromen benoemde,nu één voor éen lijken te passeren in de tijd....

  BeantwoordenVerwijderen
 108. Ah wel heel leuk een reactie te krijgen Fons, dank so much!

  Lijkt? daar is niets "lijkt" aan.
  Siegfried heeft mijn wereldbeeld compleet veranderd en dat snappen wij hier op dit forum wel van elkaar toch? Dat leeft verder en ik, dus Siegfried eigenlijk, heb daar weer anderen mee beïnvloed en zo weet ik nooit zo goed wat ik er nu verder mee moet. Het is wijsheid die je nergens kwijt kan en die toch onverwacht een weg vindt... Wat is het nou en wat moet ik ermee?
  Daarom, denk ik, blijf ik toch nog reageren hier.

  En ik heb daar ook verdomd veel werk voor verricht, om wat Siegfried zei te snappen en "bij te benen", vind ik zelf. Maar ik had niet het gevoel dat ik daar een keus in had, ik wilde niets liever en kwam voortdurend ook mezelf tegen daarin.

  Dus ja, "eerbetoon"?, ik moet "eer"der iets over mezelf kwijt hier dan over Siegfried. Ik ervaar hem als een reus en hij weet toch niet dat ik dit nu schrijf!
  Wíj zijn er nog. En voor de lezers hier is toch herkenbaar wat ik zeg?
  Of niet?
  Siegfried kon heel goed blaten en jammeren : ik ben een mens! En niemand behandelt mij zo! Help! Dat was zo innemend en tevens verhelderend voor ons...
  die naar echte waarheden zochten en toen deze persoon ontmoetten die dat in een mate leverde, die wij ( in ieder geval ik) zich nooit had kunnen voorstellen.

  Dus ja, die verhouding tussen mens en wetenschap ( emotie en weten)...
  pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

  BeantwoordenVerwijderen
 109. Siegfried houd van je.

  Ik vind zie en heb in 10 jaar tijd ervaren dat hij waarheden heeft benoemd, zelfs die nog uit moeten gaan komen en ook die uitgekomen zijn. Enigste is dat wat Siegfried benoemd heeft is dat alleen iemand met een ego in deze wereld kan overleven en iemand zonder ego niet (uitspraak Siegfried). Vanuit boeddhisme taal en eigen (Arjan) ervaring is zelfmoord puur egoïstisch. OF ver buiten mijn weten is er iets anders mogelijk. ps: t'jezus wat een gedoe zeg om een boodschapje door te brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
 110. Maar jah, als ik alles goed begrijp: gaan we allen ten onder aan wwIII. OK. Oke. Kan. Verneem ik daar dan nog wat van? Zo niet, in geval van atoomoorlog, klaar dan toch?
  In beleving van Siegfried is alles in kannen en kruiken.
  Dus waarom deze blog en waarom de moeite als het zo is als het is, vraag aan Siegfried......dus niet aan levenden!
  Ik heb waarheden kunnen staven voor mijzelf, niet voor de wetenschap. Maakt mij de wetenscha(a)p uit :) Ik ken het het AL:)steeds beter:)niet compleet of ene reet bij de vleet, 't is vergeet.

  BeantwoordenVerwijderen
 111. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen