Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


dinsdag 11 februari 2014

De zin van het aardse leven voor kosmisch welzijn en de essentiële rol van “de Lucifer-mens”.Tot mijn grote verbazing  blijkt er zowel op Wikipedia als op allerhande andere “wetenschappelijke sites” nergens een duidelijke verklaring gegeven te worden over de zin van het aardse leven en over de essentie van de Lucifer-mens wordt helemaal niets verteld..
Wikipedia laat wel heel duidelijk zien hoe verdeeld de meningen erover zijn.
[ https://nl.wikipedia.org/wiki/Zin_van_het_leven ] Of ik dit artikeltje onder de noemer Bijbel of onder metafysica zou moeten plaatsen weet ik niet goed.
Zelfs over de mens Lucifer staat op Wikipedia niets over de essentie ervan   https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(religie)
De Bijbel of Nieuwe Testament is geschreven in vergelijkingen opdat gij het nog steeds niet verstaat en de metafysica is er nog niet helemaal uit.
Nadat ik enige tijd geleden een kort artikeltje over het kosmisch spel der energieën en zijn nulpunt-energie afgewezen zag omdat het nog bewezen moest worden, heeft het totaal geen zin om dit bijzondere onderwerp naar Wikipedia te sturen.
En daar komt nog bij dat de verkankering van de financiële wereld zelfs voor economen nu zo terminaal is, dat men een dezer weken de Big Crunch in de geldwereld kan verwachten.
Dus zet ik het toch nog maar als toegift op het blogje.voordat internet uit de lucht gaat.
Waarom?
Simpelweg omdat wij allemaal tot op de laatste dag zo bijzonder enthousiast aan dit spel der energieën meewerken en ondanks dat velen ook wel inzien dat het “menselijkerwijs” in onze ogen allemaal  hartstikke fout gaat.
Voor hen die mijn allereerste interview nog niet gezien hebben t.a.v - zoals ik het noemde de mongool mens , omdat hij een hersendefect heeft [het corpus callosum genaamd] ...hier de link http://www.youtube.com/watch?v=3SUwMbyNQz8&list=PL7E984EC87B33D4DD
Dankzij dat defect zijn wij mensen toch waarlijk “de rechterhand van de Goddelijke Kosmos” om het hiernanogmaals tot in de oneindigheid te laten bewegen en de Duivel als het om het aardse leven gaat.
Met andere woorden:  De waarheid ligt in het midden en Oorlog klaart de lucht.
Ik heb dit  natuurlijk al allemaal hap en snap aan het geduldig papier toevertrouwd , maar persoonlijk vind ik dit nog wel het meest bijzondere verhaal om mee te eindigen.
DE ZIN VAN HET LEVEN VOOR KOSMISCH WELZIJN


Als medisch wetenschapper en ziekte- en kanker-researcher kwam ik in het begin van de 80-er jaren in aanraking met de acupunctuurleer en/of de 5 elementenleer, waarin de 24 uurs orgaanklok der organen een grote rol speelt.
Deze oude Chinese leer - ook wel de 5 elementenleer en schattenderwijs zo’n 6000 jaar oud -  bleek onderdeel te zijn van een veel grotere doctrine die luidde “Alle cycli voor het Al wat Is zijn elkaars gelijke, waarin alleen de allerkleinste eenheid van functie [ het atoom ] en het allergrootste [ het HeelAl ] de weg naar onsterfelijkheid hebben gevonden”.
Ten tweede werd de definitie van het leven in die oude Chinese leer veel breder geformuleerd : namelijk als “Alles wat beweegt heet leven”.
En ten derde werd nagelaten dat “Alle processen tezelfdertijd in zo’n cyclus plaatsvinden”.
Ik werd hier door een acupuncturist op die oude wijsheid gewezen, nadat ik in 1981 een lezing hield met als titel “Cancer , its like economy”.
De titel van die lezing was destijds mijn angst van zien dat alle symptomen van kanker in de wereld-economie terug te vinden waren. Toen was het een ware noodkreet.
Die angst heeft nu plaatsgemaakt voor opperste verbazing over de absolute perfectie van het kosmisch spel van oneindig bewegen.
Sterker nog!
Kanker werd  en wordt nog steeds in acupuncturistische kringen “de omkeringscyclus” genoemd, hetgeen woordzuiver betekent recycling of de cyclus terugdraaien
En ook met recycling doen we allemaal enthousiast mee om niet te stikken in ons eigen vuil.
Het is - zoals kanker in huidige medische termen genoemd wordt - een dedifferentiatie, maar het is wel een omkering van evolutie naar revolutie op cellulair niveau en/of een verminderende specialisatiegraad.
Het is een wildgroei van cellen waar ik  later in het kort nog op terugkom in relatie met onze kleinmenselijke taak voor kosmisch welzijn  als uitgegroeid.tot een mensenplaag.
Deze bijzondere aanvulling ten aanzien van deze oude doctrine veranderde mijn leven totaal, nadat ik in mijn zoektocht naar ons steeds zieker worden als aanvulling biologie en evolutieleer had bestudeerd.
Maar het maakte tevens dat ik leerde inzien dat onze “genees”kunst” in dit spel der vergissingen ook een cruciale rol speelde.
Vreemd genoeg was het het woord dat volgens Bijbelse voorzeggingen zijn zuiverheid zou bewaren, waardoor ik  niet alleen de oorzaak van ons steeds zieker worden in lichaam en geest vond in het woord corpus callosum , maar tevens in  placenta dat mij via aplacantar en/of het niet meer opeten van de moederkoek leidde naar de emancipatie van de vrouw voor...eveneens voor kosmisch welzijn.
Dit werd Bijbels nagelaten als zijnde de zondeval, maar in feite is het een groei naar gelijkheid van man en vrouw op aards niveau en essentieel voor het bereiken van die gelijkheid van Yin en Yang op kosmisch niveau.
Nog iedere dag beleef ik hoe enthousiast vrouwen hiermee omgaan en dat terwijl het in mijn ogen een degeneratie is, want de vrouw verliest daarmee wel 8% levensenergie. Maar het maakt ze wel net zo strijdlustig als de man en de gevolgen zijn meer dan duidelijk.
Ter aanvulling werd dit Bijbels nagelaten als “broeders vechten tegen broeders
Maar dit terzijde.

Vanaf het moment dat ik de aanvullende doctrine had gekregen was mijn interesse t.a.v kosmologie gewekt en kon ik mijn doktersjas met een gerust hart aan de wilgen hangen.
Het eerst wat ik besefte t.a.v “Cancer, it’s like economy” was wel dat wij aan de vooravond stonden van een wereldwijde crash van het geld en derhalve een wereldoorlog.
Dat heeft de recente geschiedenis ons wel geleerd.
Met niet veel meer dan deze doctrine reisde ik enkele jaren  later af naar Portugal.
Het was het begin van “celibatair leven”, dat naarmate mijn nieuwe zoektocht vorderde alleen maar extremer werd.
Dat was helaas wel de keerzijde van de medaille en Bijbels nagelaten als “Alles weten maakt niet gelukkig”. en “Geluk is voor de domme”.
Toch zou het al met al nog zo’n 25 jaar duren voordat ik de cirkel  ten aanzien van die doctrine min of meer rond had en met zekerheid wist dat zwangerschap - sprekend in cycli die allen elkaars gelijke zijn - een identiek proces is als evolutie van leven van “Moeder Aarde” voor kosmisch welzijn.
En toen besefte ik ook waarom ons “Nieuwe Testament”, het kruis des doods op iedere kerk en de Bijbelse vertellingen van “Open”-”Baring” ons op cryptische manier vertelde dat het leven op deze planeet niet alleen onderdeel was van die “oude Chinese doctrine” en een proces was om het “Hiernanogmaals” op kosmisch niveau te garanderen door groei naar gelijkheid in Yin en Yang.  Voor gelovigen is dit het hiernamaals [ haha ]
Prachtig toch hoe wij spiritueel in het ootje zijn genomen met op de dag van vandaag nog miljarden aanhangers in alle religies!

In de wetenschap der astronomie is al heel veel opgelost, maar er zijn nog steeds vele hiaten.
Inmiddels weten men wel dat zoals wij hier cyclisch zomers en winters kennen dit ook het geval is met ons het uitdijende deel van het HeelAl.
Zo kennen wij volgens de wetenschap 5 grote ijstijden, die net als de kosmische dagen miljoenen jaren lang zijn en vele kleine ijstijden.[ https://nl.wikipedia.org/wiki/IJstijd ]
De grote ijstijden zijn dus - sprekend in vergelijkingen - de kosmische nachten
Die kleine ijstijden zal ik voor het gemak maar rangschik onder de temperatuur-wisselingen van dag en nacht.
Maar één ding is meer dan duidelijk.
Ons deel van het HeelAl is onderhevig aan afkoeling en dit geldt met name voor de planeten, die ooit een voor een  uit de zon geboren zijn.
Ten tweede is meer dan duidelijk dat ons uitdijend deel van het HeelAl  om het Zwarte Gat draait , hetwelk inhoudt dat krachten van het Zwarte Gat groter zijn dan die van ons deel van het HeelAl.
Dit noemt men via de oude Chinese doctrine respectievelijk het Yin en het Yang en/of het vrouwelijk en het manlijk.  Die verschillen zijn ongeveer 8 % in levensduur , hetwelk zowel bij zoogdieren als ook bij de mens al langere tijd bekend is.
De dieper liggende oorzaak ligt in het feit dat de vrouw ten tijde van de zwangerschap extra energie krijgt en zeker ook door het opeten van de placenta. Dit werd destijds aangetoond met de celtherapie van Niehans [wat ik destijds betitelde als iemand “schijnzwanger” maken ] en waar ik nu niet verder op in zal gaan.
En mede door de zondeval - het niet meer opeten van de placenta of moederkoek - werd de vrouw steeds meer veryangd en kon enthousiast mee gaan doen aan het overlevingsgevecht van Moeder Aarde hetwelk wij nu kennen als “industriële revolutie” en dus zeker geen evolutie was....als U begrijpt wat ik bedoel.
In een woord ...Geniaal !

Laat mij eerst het oneindig bewegen van het allerkleinste en het allergrootste kort samenvatten.
Ik zou zonder veel moeite dit allergrootste kunnen vergelijken met het allerkleinste [ het atoom ] alwaar het electron om het neutron draait en alwaar via electronen-onderzoek .gedurende die elliptische cyclus 2 maal in die baan om het neutron een micro-BigBang plaats vindt.
Het wordt nog interessanter als men weet dat vlak voor die micro- BigBang een beat is waargenomen die veel weg heeft van de hartslag bij de mens.[ o.a. door waarnemingen van Koltrick ] . Maar dit terzijde, maar wel om aan te geven dat alle levens-cycli echt elkaars gelijke zijn.
Hoe ontstaat die micro-BigBang?
Het lijkt mij het meest simpel om te zeggen dat er om die explosie te kunnen verwezenlijken een energie-opstapeling moet plaatsvinden in het electron, waardoor het oneindig om zijn kern blijft bewegen.
Geldt dit spel der energieën ook voor het allergrootste en/of het HeelAl waarvan gezegd werd dat dit ook oneindig beweegt?
Het enige verschil is dat in het atoom het neutron het neutron blijft en in het HeeAl wisselen de polen en wordt het Zwarte Gat na de Big Bang het uitdijend deel van het HeelAl en wordt dit deel - ons sterrenstelsel - het Zwarte Gat.
Dit fenomeen wordt in de astronomische wetenschap voor velen al voor waar aangenomen, maar veel verder is onze kennis nog niet...of het wordt nog niet vrijgegeven.
Ik zeg dit laatste in het weten dat “alles elkaars gelijke kent” en gelijk wij niet willen weten wanneer wij het tijdelijke met het eeuwige zullen verruilen geldt dit eveneens voor de mensheid als geheel.
{Recent kwam ik via een astrologe te weten dat men in vroeger tijden via astrologie en numerologie [ ook wel naamkunde genoemd ] zelfs het moment van individuele overlijden kon berekenen.Is dit niet te bijzonder voor woorden.Maar dit terzijde}
En dat is ook de reden waarom het geloof in alle religies zo cryptisch wordt verhaald opdat wij het niet zouden verstaan..
Dat en niets meer leidde destijds dan ook tot “mijn gek-verklaring met bonus”, waardoor ik rustig kon blijven zoeken naar en publiceren over het einde der tijden. Want zoals de gezegde luidt “een zwaluw maakt nog geen lenter” zo werd en wordt ik nog steeds door 99% van de mensen als een ware illusionist en doemdenker gezien.
Dus echt gevaarlijk ben ik niet, want voor velen zijn sprookjes vele malen interessanter.
Ik mag op zich al blij zijn dat ik niet - zoals in het verleden - op de brandstapel ben terecht gekomen, omdat ik net iets te vroeg te veel wist.
Maar o.a. door de laatste vertellingen op Xander-nieuws [ http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/02/Vierde-topbankier-die-zelfmoord-pleegde-staat-op-hitlist-met-tientallen-namen ] is de tijd meer dan rijp voor dit laatste verhaal.
Laat mij verder gaan met het spel der energieën..

Van de zon is bekend dat er fasen zijn waarin zonne-erupties of zonne-vlammen zijn en fasen van relatieve stilstand.
Is dit al een vergelijking met wat zich ook in het electron plaatsvindt?
Kosmologen zijn het erover eens dat die zonne-erupties vlak voor zowel een mini-ijstijd en de grote ijstijden in heftiger mate voordoet.
Is dat al geen vechten voor overleven?
Van de planeten is -mede door geologisch onderzoek - bekend dat vlak voor zo’n ijstijd de vulkanische erupties in kracht toenemen en dat mede daardoor o.a. het CO2 gehalte van onze atmosfeer toeneemt en waardoor er allereerst een lichte temperatuur-stijging plaats vindt.
Is dat al geen aanwijzing dat we te maken hebben iets wat heet “overlevingsdrift”?.
Maar naarmate de planeten afkoelen zullen de vulkanische uitbarstingen steeds minder krachtig worden. Met andere woorden: Dan neemt de overlevingsdrift van o.a. Moeder Aarde ook af.
De grootste dreiging is daarin dat de planeten dan alsnog dreigen terug te vallen op de zon.
Toch gebeurt dat niet .
Allereerst  komt dit mede door een tweede bescherming, die heet water.
En dit water zorgt voor leven op onze planeet.
In zijn algemeenheid is dit spel ook op onze buurplaneet Mars in vroeger tijden ook met een waterfase begonnen en is er naar alle waarschijnlijkheid ook leven is geweest.
Dit in tegenstelling tot de naburige planeten als o.a. Venus en Uranus die veel dichter bij de zon staan en nog kunnen profiteren van vulkanische erupties en de zonnewarmte.
Hoe dit leven is ontstaan door o.a. meteorietenregens in het verre verleden laat ik hier buiten beschouwing. Hieromtrent komen steeds meer bewijzen naar buiten via o.a. National Geographic.

Terug naar Moeder Aarde.
Wat kenmerkt die evolutie van leven?
Allereerst zijn het het ééncellige organismen, die mede door de afkoeling van onze planeet geleidelijk uitgroeien tot meercellige organismen.
Deze eerste levensvormen staan bekend als zijnde koudbloedige levensvormen.
Is dit niet inherent aan fusie van atomen,  gelijk in de winters het water tot vaste materie wordt?
Het lijkt zo simpel, maar is er niet de gezegde “de waarheid is te simpel voor woorden”?
Een tweede stap in de evolutie is dat de evolutie van het leven zich verder ontwikkelt door de vorming van warmbloedige organismen en tot steeds grotere organismen heeft geleid.
Progressieve fusie van materie door...afkoeling!
Kan het simpeler worden verwoord?
Dit geschiedde allereerst in het water, maar geleidelijk werd ook het landleven ook steeds groter en levendiger alwaar zowel organismen die van zuurstof leven en koolzuur uitstoten en visa versa.
Allemaal fusie van materie als gevolg van afkoeling van onze planeet.
De grens van deze groei van de aardse levensvormen werd na de laatste grote ijstijd bereikt, waarna de nieuwe levensvormen kleiner werden.
Duidt dit niet op een verminderde kracht van de zon en dit aardse spel?
En toen - volgens Bijbelse voorzeggingen - aan het einde van de 6-de kosmische dag - kwam de mens ten tonele : een levend organisme dat primair zichzelf in leven wist te houden door het maken van vuur en dit geldt vanzelfsprekend met name voor de winterse periodes.
Maar logischerwijs was dit ook ten voordele van al de andere levensvormen.
Hij werd in de oude sagen en legendes niet voor niets de Lucifer-mens genoemd.
Hij werd in die oude vertellingen enerzijds vergeleken met “de Duivel” omdat hij het aardse leven zou gaan vernietigen, maar anderszijds was hij onderwijl wel wel de “rechterhand van de Goddelijke Kosmos”.
Dat wij nu een “Global Warming” beleven door onze technologische REvolutie ziet er voor velen bijzonder angstig uit, maar het geeft wel aan dat wij nu de vervanger zijn geworden van de massale vulkanische erupties in het verleden aan het begin van de ijstijden.
Of anders gezegd: De aardse opwarming nu is het ultime bewijs dat we aan het einde van de 6-de kosmische dag zijn aanbeland , waarna er volgens mij wederom een ijstijd aan komt.

Het is niet dat ik zo Bijbels ben opgevoed, maar er staat met name in het “Nieuwe Testament” en wel in Openbaringen dat wij aan het einde der dagen de waarheid zouden hervinden en dat het ons rauw op de maag zou liggen.
Daar is zelfs nu nog niet veel van te bemerken, maar ook dit is toch te geniaal voor woorden!?
De oorzaak ervan is de omkeringscyclus in de geest van leven : een omkeringscyclus in het beleven van de angsthaas mens, die nu -zoals ik dit meermalen noemde - “het Lucifer-Galabal viert met de kater voor morgen”.Ik noem het het Ik-Godendom ... en met name dom!
Maar op dit moment hebben wij tevens een wildgroei [ een vorm van kanker] van de menselijke populatie die de aarde niet alleen in razend tempo leegvreet, maar die met zijn technologische revolutie onvoorstelbaar veel energie maakt ... met o.a. een geweldige uitstoot van CO2....alsof we vulkanen zijn!
Wij zijn daarmee op alle fronten de vervanger van de vulkanische erupties in het verre verleden?
Is die mensenplaag daarmee geen kanker in het groot en Bijbels nagelaten als gelijk een sprinkhanenplaag.
Maar onderwijl hebben wij wel de laatste grote ijstijd aan het einde van de 6-de kosmische dag  tijdelijk weten te couperen waardoor in Wateman de ijskappen zullen smelten en er een voorzegde “zondvloed” komt.
Om in “zwangerschaps-termen “ te speken is dit het vruchtwater dat na de geboorte van het hoofdje - in casu de mens - vrijkomt. En in Steenbok zal het water verdwijnen, gelijk dit op Mars schattenderwijs 2 tot 3 sterretijden geleden ook is gebeurd.
En de navelstreng die het nieuwe leven in de moeder voedt heet niet toevallig  in het Universum de “Melkweg”. Dit is niets meer dan het verstoffelijken van het uitdijende deel van het HeelAl dat via de Melkweg in het Zwarte Gat wordt opgezogen voor de nieuwe kosmische cyclus.
Dat kanker bij de mens nu eveneens steeds meer slachtoffers maakt laat zien hoe alle cycli daarin elkaars gelijke zijn... en niets meer!
Hoewel er veel te doen valt over de klimatologische veranderingen die nu plaatsvinden, zijn er al vele kosmologen die dit fenomeen menen te zien als het couperen van een grote ijstijd.
Zij worden dan wel genegeerd , maar het feit is dat er zowel op planetair niveau alsmede op de zon aanwijzingen te over zijn dat wij vlak voor een ijstijd of in een beginnende ijstijd zijn aanbeland.
En...
Mede als gevolg van de terminale fase waarin de economische crisis als kankergezwel zich bevindt - alsmede de mensenplaag - heeft het er alles van weg dat wij aan de vooravond staan van een Derde Wereldoorlog, die - mede door het ontdekken van de kernenergie [ ik noem het de kern van energie ] -  de aarde nog een enorme en langdurige energiestoot geeft,  zodat “Moeder Aarde”  “de laatste kosmische nacht” en/of ijstijd kan overleven.
Stond dit niet beschreven als “de 7-de dag en rustdag voor God”?
En dan...
Aangekomen bij de de volgende ijstijd is het verschil tussen het Yinne Zwarte Gat en het Yange uitdijende deel van het HeelAl  zullen de verschillen tussen Yin en Yang - zijnde 8 % - zijn opgeheven en op dat moment zal de nieuwe cyclus van het kosmisch spel der energieën - beschreven door Stephan Hawking als de Big Bang en Big Crunch tot in de oneindigheid voorgang vinden.
Hoe dit alles tot in de perfectie geweten is, is op zich al heel bijzonder
Dat men dit alles bewust heeft kunnen verzwijgen , gelijk de Kabbala-leer der Joden ook tot op de laatste dag geheim zal blijven....voor “het Goddelijke Hiernanogmaals” is op zich al bijzonder genoeg.

Haha...
Dat ik - ondanks mijn net te vroege ontrafelingen - slechts gek werd verklaard was en blijft in veel opzichten bepaald niet leuk, maar daarvoor kreeg ik wel het cadeautje dat ik deze giga “loslating van het leven” nu nog mag zien aankomen.
Helaas kon ik niet meegenieten van het Lucifer-galabal met de kater voor morgen.
Maar dit heb ik er graag voor over gehad...ook al was het een uiterst ondankbare.taak, die ik niemand gun.
Ik hoop dat dit laatste verhaaltje een duidelijk beeld geeft van de absolute perfectie van het kosmisch spel der energieën, waarin de Lucifer-mens de hoofdrol in speelde en wens U allen een goede reis naar onze nieuwe “barende Moeder”als zijnde het Zwarte Gat.

35 opmerkingen:

 1. Ik besef dat het een lang en voor velen misschien een chaotisch verhaal is geworden.
  Niet toevallig komen er bij de global warming hypers vandaag op de NRC - http://www.nrc.nl/klimaat/2014/02/11/hiatus-revisited/ - nu ook andere geluiden,namelijk dat de aarde helemaal niet zo veel warmer wordt.
  Op Nat. Geographic wordt nog haast dagelijks een noodkreet geuit t.a.v van de ontbossingen in het Amazone-gebied.
  Maar als men dit verhaaltje ernaast legt is het wel het geniale van de mens, want door die ontbossing stijgt het CO2 en dat geeft een opwarmings-effect als teken voor een naderende ijstijd aan het einde van de 6-de kosmische dag.
  Ik mag danvrij weinig weten van astrologie en astronomie, maar voor mij ziet het er wel uit dat we aan de vooravond staan van de 6-de grote ijstijd.
  De aanstromende WO III zal daar energetisch nog een schepje bovenop doen en dan is onze taak als mensheid volbracht en nagelaten als "OORLOG KLAART DE LUCHT".
  Zo zie ik dit althans
  Siegfried.


  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nog even een kleine Bijbelse aanvulling.
  Aan het einde van de 6-de dag overzag God zijn Creatie, zag dat het goed was en hij liet ze ...aanmodderen. Haha.
  Het is als de Kabbala van de Joden, die de nazaadjes zijn van de Marsmannetjes en het geheim zo lang mogelijk geheim hebben weten te houden.
  Helaas was ik hier ook een nazaadje van en heb het net iets te vroeg misschien "geopenbaard'.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dennis stuurde mij een linkje over de klokkenluider van de wereld bank met als aanvulling...
  http://www.youtube.com/watch?v=av6bpIzvDvg
  filmpje van de aankondiging van de 'Big Reset' vanuit het corrupte World Bank.
  'Big Reset' is trouwens de naam van het nieuwe boek van je vriend Middelkoop.
  haha Dennis

  Dennis,
  Het klopt dus wel dat we in de zeer nabije toekomst echt op zwart zaad zitten.
  Maar ik heb wat moeite met je opmerking de "corrupte" wereldbank.
  Is niet iedereen corrupt en/of gebruikt dagelijks meermalen het leugentje om bestwil?
  En laat me eerlijk zijn... Ware het niet dat zij geen geld als pleepapier hadden bijgedrukt was de economie al lang ter ziele geweest en was de oorlog - volgens de Kabbala - te vroeg gekomen.
  En hoe hoger de bomen hoe groter de leugens
  Maar...
  Geldt dat niet eveneens voor alle geloven?

  Mag ik je vragen?
  Als men ooit geweten had wat onze taak voor kosmisch welzijn was, dan waren wij er toch nooit mee doorgegaan tot het bittere einde?

  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het lijkt wel "stilte voor de storm" , maar vanmorgen kreeg ik van Raimond te horen dat het een goed en duidelijk verhaal was.... alhoewel er voor mij zeker nog vele hiaten zijn in het kosmisch spel der energieën.
  Het moge duidelijk zijn dat de oorlogen in het verleden de voorbereidende weeën zijn geweest en dat de aeonische cycli van culturen samenvielen met een groeiende "verkalking van de brug tussen denken en weten, waardoor wij steeds verder van de realiteit kwamen te staan en vechtlustiger werden.
  De laatste 3 wereldoorlogen zijn daarin de openingsweeën , die elkaar snel opvolgden.

  Dan liet de Bijbel ons na dat "oorlog de lucht klaart" en dit gebeurt slechts als de volgroeide baby zijn eigen stofwisseling ter hand neemt en dit leidt uiteindelijk tot afstoting van de vrucht.
  Maar heeft iemand een idee of Moeder Aarde wel zo slim is om de Moederkoek op te eten?

  Daarnaast suggereerde ik dat de planeten één voor één uit de zon "geboren" werden.
  Ook hierover kon ik niets vinden op internet.
  Voor mij zou dit kunnen betekenen dat zij ook één voor één weer zouden terugvallen op de zon gedurende de laatste ijstijd.nu aan het einde van de 6-de dag.
  Ook daar zullen dan mijns inziens "de laatste de eerste zijn" net als dit gebeurt met het hoofdje dat als eerste verschijnt en de mens die het eerste verdwijnt.
  Maar weten doe ik dit niet.

  Kent iemand de gezegde "Dagen, maande jaren vliegen als een schaduw heen"?
  Mede door astroloog Nico werd duidelijk dat de sterretijden om en om Yin en Yang zijn.
  Voor mij ligt dit ook verscholen in de maanden van het jaar met o.a. 31 en 30 dagen.
  Het blijft voor mij een raadsel waarom Februari hier een uitzondering in is en dat juli en september beide 31 dagen telt.
  En zo zijn er nog vele kleine hiaten in mijn zoektocht.

  Maar zo zijn er ook de kleine grapjes zoals o.a. het getal 13 als zijnde het ongeluksgetal, hetwelk zeker te maken heeft met de "maankalender van de .... moet ik het de Maya's noemen of van de Marsmannetjes?

  Ach...
  Laat me maar stoppen, want de essentie van ons "zijn" is bijna "Testament" en we kunnen met recht trots zijn dat we het tot het eind hebben volgehouden met onze technologische REvolutie om de aarde nog net op temperatuur te houden.

  S.  BeantwoordenVerwijderen
 5. Gelukkig nog een kritische noot van Dennis [ http://www.scientias.nl/hoe-ontstaat-een-planeet/70881 ] dat de aarde en/of de planeten zouden zijn ontstaan uit fusie van stof .
  Toevallig zag ik van de week een uitzending van Discovery dat nu aangetoond was dat de maan als gevolg van wschl. een meteoriet-inslag uit aards materiaal bestond.
  Natuurlijk zijn dit peanuts en/of geneuzel.
  Als ik de houtkachel aansteek verstoffelijk ik het hout en in de koude schoorsteen klontert dit stof weer, waardoor ik eens per jaar de schoorsteen moet laten vergen om geen schhrsteenbrand te laten ontstaan.
  Natuurlijk geldt dit ook voor de zon .
  Een deel van dit sterrestof gaat m.i. via de Melkweg naar het Zwarte Gat als zijnde voeding voor het "nieuwe kosmische leven" na de Big Bang .
  Volgens mij is het zo ongeveer het "Chinese vuurwerk" op oud en nieuw: een kogel van vuur dat onderweg uit elkaar spat in duizenden sterretjes en daarna uitdooft.
  En aangezien we ook kosmisch te maken hebben met grote en kleine ijstijden zal een deel van dit stof weer fuseren en dat zijn de meteorieten-regens die voor voor grote explosies zorgen op o.a. de zon.
  Ik houd het graag simpel.
  Maar dat de wetenschap er nog lang niet helemaal uit is , zal het op veler terrein toch gissen blijven.
  Maar het verhaal van "de mongool-mens" die voor aardse begrippen de Duivel is en voor kosmische begrippen het Goddelijke in zich heeft is en blijft voor mij wel onvoorstelaar geniaal.
  S.

  .

  BeantwoordenVerwijderen
 6. En... wat betreft de mensenplaag vond ik op internet behalve een oud verhaal van mij [ http://www.wetenschap-eindtijd.com/confissie_nl/animatiefilm/animatiefilm.html ] ] ook nog een artikel van een bezorgde wetenschapper op trouw [http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2764686/1999/07/20/De-grote-mensenplaag.dhtml ] en vele anderen, die zich of zorgen of zich boos maken..
  Maar helaas is dit door het zwart/wit denken ook hieromtrent nergens "het midden eren" of "mediteren".
  Het zal me dan ook een waar spectakel worden als de laatste "profeet" [ en gebrainwashd door de Joodse lobby en/of "de Illuminati"] ons komt bedanken voor onze "onmenselijke" taak voor kosmisch welzijn.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Goeiemiddag Siegfried,

  Na het nog een keer doorlezen eerst niet belangrijke correcties... Het is Venus en Mercurius en niet Uranus die het dichtst om de zon draaien en het is Juli en Augustus die beide 31 dagen hebben samen met December en Januari. Ik weet niet waar het ezelsbruggetje van kijken naar onze knokkels vandaan komt maar leuk is hierin wel dat hier ook de sinusgolf in te zien is.
  Er zijn dus 7 maanden met 31 dagen, 4 maanden met 30 dagen en februari heeft er 28 met om de 4 jaar 29 dagen. Kom ik hier verder mee ? Totaal niet.
  Het enige dat ik denk te weten is dat de antwoorden ergens in de schrikkeljaren en dagen moeten liggen en dat dit gekoppeld is met het... haha.. ''geluksgetal'' 13. Waarom ? omdat in dit bijstellen niet alleen de imperfectie van ons zijn tot uiting komt maar dat er tevens het einde van de aardse evolutie in getekend moet zijn alszijnde een uiting van verzwakking.

  Dan op het stukje over het atoom in vergelijking met de kosmos in verband met alle cycli zijn elkaars gelijke.
  In mijn ogen wordt de dreiging van terugval van het elektron op het neutron in de kosmische cyclus cyclisch steeds groter totdat een nieuwe kosmische Big Bang alles weer nivelleert zodat daarom het neutron het neutron blijft en kan blijven. In mijn ogen kan dit niet anders omdat er anders geen fusie van atomen onderling zou zijn.

  Op je vraag of moederaarde wel zo slim is om de moederkoek op te eten een weder vraag: wat is de moederkoek van moederaarde ?
  Filosoferend zag ik ook eens een vergelijking met dat de maan de zoon is van moeder aarde en dat het aardse leven haar moederkoek is... geweest. Maarja, is de kosmos niet alle vergelijkingen tegelijkertijd ?

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Goeiemorgen Pascal,
  Dank voor je correcties t.a.v. Mercurius en Uranus en de dagen in de maanden.
  Domme foutjes laten mij zien dat ik - mede door de desinteresse - eigenlijk de puf mis om zelfcorrigerend te zijn. En zeker in het zien hoe enthousiast wij als Nedriglanders vechten voor "democratie en mensenrechten" waarin de emancipatie en vrijheid van meninguiting het hoogste doel lijkt te zijn geworden.
  Ik heb ook geen enkel idee waarom Februari er zo uitspringt en al helemaal niet waarom Juli en Augustus 31 dagen telt.
  Leuk dat ezelsbruggetje ... Nu je het zegt ken ik dat wel.

  Naar mijn bescheiden mening is er geen dreigende terugval van het elecron. Met andere woorden : zij hebben volgens mij de weg naar oneindig bewegen gevonden. Op de keerpunten is er een micro Big Bang en als we die cyclus lineair weergeven is en een sinusgolf..
  Is het daarin niet vergelijkbaar met onze zomers en winters?
  Ik kreeg de indruk van Nico -onze astroloog - de maanden van het jaar net als de sterretijden om en om yin en yang waren.
  Voor mij ziet het eruit dat in het electron aan het einde van de omkering een opstapeling van energie plaatsvind, gelijk wij in de winter veel energie verbruiken en gelijk wij nu de technologische REvolutie beleven om de kosmische winter in eerste instantie weten te nivelleren [ identiek aan de vulkanische uitbarstingen in vroeger tijden.]

  Het "geluksgetal 13" [haha] is afkomstig van de Maya-kalender die in de maancycli verscholen ligt.
  Naar mijn mening zal er aan het einde van deze grote cyclus - na de aanstormende ijstijd - een maancyclus zijn van 14 maancycli zijn.
  Maar nogmaals.... dit is ook voor mij koffiedik kijken.
  Zo zijn er zeker nog vele vraagtekens en één daarvan is dat men het heeft over een mogelijke ompoling van de aarde.

  Dan tot slot mijn retorische vraag of Moeder Aarde zo slim is om de moederkoek op te eten.
  Ik zie de moederkoek als een energie-versterkend middel en/of de kern van energie om het kind te voeden.en dit zie ik in het groot als zijnde een oorlog.
  De Bijbel liet ook niet voor niets na "Oorlog klaart de lucht" en/of geeft Moeder Aarde het laatste stootje als gevecht tegen de aankomende ijstijd.
  Het verhaal dat er leven op aarde is als gevolg van de maan ken ik natuurlijk wel en dat daar het sprookje van is gemaakt dat de maan de zoon van Moeder Aarde is ken ik niet.
  Wat ik wel zeker denk te weten is dat alle voorgaande levensvormen een adaptatie of aanpassing is van de veranderde cq verminderde energie van Moeder Aarde en/of een fusie van atomen door progressieve afkoeling.
  Dat is m.i. het unieke van de mens en dit zal ook op Mars zo zijn geweest en wschl. ook op de verder weg liggende planeten.
  Maar ook dit is louter filosoferen.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ja Siegfried,

  Ik zie het ook als tijdverdrijf en het meeste blijft toch koffiedik kijken.
  Desalniettemin blijft het het verhaal van het leven met het antwoord waarom wij zo mongool zijn en daarmee het aardse leven vernietigen.
  Ik zit hier slechts te kijken hoe het eindspel zich voltrekt en hobbel nog wat mee.
  Het blijkt wel dat steeds vaker mensen hier met allerhande verhalen reactie van mij verwachten en merken dat ik niet heb geluisterd...
  Natuurlijk sta ik dan even stil bij hoe dat komt maar weet ook wel dat ik dat niet bewust doe, het is waarschijnlijk een autistisch filter. Het is niet zwart wit maar ik laat al dit in de mind bezig zijn om maar niet te denken aan ook voor wat het is.
  Iedereen kan zien dat het overal fout gaat maar draait er omheen of gooit er nog een schepje bovenop bij een illusionaire vijand... ook daar behoef ik niet meer bij stil te staan.
  Hoe ik met Debby en de kinderen de aankomende tijd inga weet ik echt niet en hierover bakkeleien is de nonsense zelve omdat ik ook wel weet dat in tijden van nood iedereen verandert en angst de handeling bepaald. Dat zal bij mij niet anders zijn.
  Ik heb al eerder gemerkt dat dit bij jou thuis niet veel andere is
  Ik zou ook niet weten hoe je met dit gedrag van Maria om kan gaan anders dan te zwijgen.
  Bij mij wil Debby het ook nergens over hebben als ik alleen al bijvoorbeeld het woord oorlog in mijn mond neem.

  Vond nog een bijzonder ''gedichtje van ene Christina''...
  http://8thwood.com/mother_earth_in_labor.htm

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ha die Pascal,
  Jij ben een van de weinigen die van het eerste uur zijn gebleven na die havy ontmoeting in Portugal.
  Je bent een bijzonder mens en een echte filosoof.
  Natuurlijk willen de meesten niet laten zien dat zij doods en doods bang zijn voor wat er komen gaat en liever de andere kant op kijken voor zo lang het nog kan.
  Ook ik kan en zal bijna nooit meer iets loslaten als er mij niets gevraagd wordt.
  En als mij hieromtrent iets gevraagd wordt zal ik wel donders goed mijn woorden kiezen en er vaak een beetje omheen draaien.
  Maar in het thuis is dat wel het allermoeilijkst om te zien hoe groot de angst van binnen is dat veelal door neuriën wordt weggepoetst.

  Het is jammer dat ik het linkje niet kon openen, maar dat ligt zeker aan mijn [haha] hoogbegaafde kennis van compeuteren ...in mijn neus

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Pascal,
  Nog effe dit.
  Jij was de enige die uiteigener beweging je vrouw op onvoorstelbare wijze een grote dosis "placenta-pillen" als "vitamimientjes" onder de ogen van de medische wereld door de strot van Debby hebt geduwd na een extreem moeilijke bevalling.
  Kijk!!!
  Dat vind ik eigenlijk zo'n simpel verhaal en als dat niet echt binnen komt, kan je de rest wel schudden en dat natuurlijk als een aanval tegen het kosmisch spel kan worden beschouwd.
  Het ziet er voor mij net zo lachwekkend uit als de invoering van de democratie en de vrijheid van meninguiting waardoor de rotzooi in de wereld echt "zo veel hoofden zo veel zinnen" is geworden en de machten achter de schermen [de Illuminati ] schuddebollend van het lachen hun spel kunnen spelen alsof zij de wereldse ongrijpbare Goden zijn.
  Velen weten dit [ o.a. op Xander-nieuws ] , maar de emotie wint het altijd weer en men is als apen zo trots dat ze hun mening over goed en kwaad overal mogen poneren.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Een leuk artikeltje dat aansluit op dit bijzondere/bizarre verhaal over te taak van de mensheid:
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/02/Oprichter-Greenpeace-Geen-wetenschappelijk-bewijs-voor-opwarming-door-CO2

  In relatie met cyclische processen die allen elkaars gelijke zijn heb ik zeker nog vragen.
  Ten aanzien van onze zomers en winters kan ik kort zijn. Het is de aardas die zo'n 24 graden uit het lood ligt.
  Maar weet iemand waarom er kosmische zomers en winters zijn?
  Tne tweede is die aardas geen stabiele , maar volgens de kosmologen vindt er - zoals men dit noemt - om de zoveel tijd een omkering plaats. Ook hier kan ik geen duidelijk antwoord op geven.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Aangezien het blogje al ten dode is opgeschreven als teken van "stilte voor de storm" wordt de mensenwereld met de dag grimmiger .
  Ik had al eerder iets geschreven over iets wat ik van Xander-nieuws pliukte over het samenvallen van Joodse feestdagen, bloedmanen in relatie met WO III en ging als tijdverdrijf maar wat googlen en vond o.a. dit artikletje http://appie.abspoel.nl/?p=9499 .
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Goeiemiddag Siegfried,

  Ik heb geprobeerd wat verduidelijking te krijgen in het bloedmanen fenomeen.
  Ik ben begonnen eerst wat verduidelijking te krijgen in wat er astronomisch gebeurt. Duidelijk is dat de eclipsen voorspeld kunnen worden omdat de maan,aarde en zon om de 18 jaar op dezelfde positie staan ten opzichte van elkaar. De beweging van de maan om de aarde en de beweging van de aarde om de zon zijn dus met elkaar gelinkt. Dit is bekend als de Saros cyclus waaruit de eclipsen voorspeld kunnen worden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Saros-cyclus
  Leuk dat dit artikel aangeeft dat de aardbaan ronder is geworden en dat daarmee ook de terugkerende verduisteringen van locatie veranderden. Uiteraard is dit toen ook opgemerkt en is wel een mogelijke opmerkbaarheid voor het kunnen vaststellen van aardse verzwakking. Zo zou volgens de maya's ook de richting van de zon en maansverduisteringen bepalend zijn en/of aanwijzen waar op aarde grote veranderingen plaats vinden.
  Daarnaast is er de cyclus van Meton die o.a. de Joden gebruiken om de kalender te koppelen met 12 maanden in een jaar. Hieruit kan dus worden afgeleid wanneer er een 13 maand moet worden ingevoerd om de standen van de maan en zon in de pas te laten lopen met de kalender. http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyclus_van_Meton
  Met beide cyclussen samen zouden dus de maansverduisteringen op de feestdagen berekend kunnen worden daar de Joodse feestdagen op hun kalender vaste data hebben.

  Maar hoe kon men voorspellen dat deze maansverduisteringen samenvallend op de feestdagen bepaalde veranderingen teweeg brachten ?
  Mijn veronderstelling is dat dit zo is gestuurd op de achtergrond door leden van de geheime genootschappen om op die data dat wat voorspeld was/is gedaan te krijgen.

  In 1493-1494 waren er ook een viertal maanverduisteringen die op de Joodse feestdagen samen vielen en toen werden de Joden uit Spanje verbannen onder leiding van Koning Ferdinand II van Aragon.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_van_Aragon
  Wetende dat Leonardo da Vinci in die tijd leefde -en wist mij te herinneren dat hij lid is geweest van de genootschappen- leek het voor mij aannemelijk dat deze koning Ferdinand daar ook door was beïnvloed. Na even zoeken kon ik daarvan geen directe informatie vinden maar de familie Aragon bleek wel degelijk lid van verschillende orders zoals o.a. de oom van deze koning... haha... Alfons http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_V_van_Arag%C3%B3n
  Daarnaast werd in dat zelfde jaar door de vrouw van Koning Ferdinand ''Isabella'' Columbus toestemming gegeven om op ontdekkingsreis te gaan.
  Ook is dit de periode van de oprichting van de Spaanse Inquisitie en iets later wordt het Azteekse rijk veroverd door Hernan Cortes. http://www.examiner.com/article/mexico-city-tales-of-an-aztec-emperor-hernan-cortes-and-a-god-king
  Gezien dat dit dus voorspeld was kan het voor mij niet anders dat ook dit het werk is geweest van het geheime genootschap.

  Dan hebben we de andere bloedmanen tijdens de stichting van Israel rond 1948 waar op het blogje al veel over is gezegd en Hitler dus werd gebruikt om de weg voor vrij te maken.
  In 1967 wederom de bloedmanen met in dat jaar de zesdaagse oorlog waarbij de Joden Jeruzalem veroveren.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zesdaagse_Oorlog

  De aankomende eclipsen zullen dan worden uitgevoerd volgens de voorspellingen in de Bijbel en dit zou het begin van de bouw van derde heilige tempel moeten zijn op de tempelberg waar nu nog de Al-Aqsamoskee staat. http://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_tempel
  Na het lezen van dit artikeltje lijkt het mij dat het voor iedereen wel duidelijk is wat er mogelijk te gebeuren staat.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Hoi Pascal,
  Dank voor je [on]duidelijk verhaal ...haha.
  De moeilijkheid hierin is wel dat we - en zeker via Wikipedia - nog zo verdomd weinig weten van het kosmisch spel. Zelfs de grote en kleine ijstijden kunnen nog niet kosmisch verklaard worden.
  Maar één ding is duidelijk met dit verhaal.
  De invloeden van zowel de maan alsmede de planeten [ de astrologie ] moet ooit tot in de perfectie geweten zijn.De Kabbala werd niet voor niets een geheime leer, die zelfs voor ingewijden nog moeilijk is.
  Ik ben er zeker van dat het hele spel van de evolutie in alle perfectie in de Bijbel vastgelegd is in allerhande vergelijkingen ...opdat wij het niet verstaan.
  Zo worstel ik nog steeds met bijvoorbeeld "Het 1000 jarig koningsrijk" en "de 144000 engelen".
  Het mens-beest getal 666 lijkt mij duidelijk als zijnde de komst van de mens aan het einde van de 6-de dag. Maar bij navraag bij Bijbel-kenners krijg ik daar ook geen anttwoord op.

  Kortom...
  Ik heb het verder zoeken naar weetheid van anderen opgegeven.
  Maar één ding is duidelijk.
  Het spel is met de Oekraïne is volkomen doorgestoken kaart van die verdomde Joden... waar ik wschl. ook toe behoor [haha].

  Hopelijk komt hier nog reactie op.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Goeiemorgen Siegfried,

  haha... inderdaad een onduidelijk verhaal. Ik werd even meegezogen door het klikken op die verdomde Wiki site om mijn veronderstelling bevestigd te krijgen en... haha...dat lijkt dan altijd te lukken.

  Inderdaad weten we nog zo weinig over het kosmisch spel. Wat betreft de kleine en grote ijstijden lijkt het mij dat de kleine voornamelijk ontstaan door de planeet cycli die de zon beïnvloeden en de grote ontstaan dan weer door de cyclus van de zonnestelsels om het centrum van de Melkweg.
  Met 666 kom ik ook niet veel verder dan wat jij daarover zegt maar natuurlijk moet dit ook in kosmische cycli te vinden zijn en waarschijnlijk zit dit in de Venus cyclus want deze werd natuurlijk niet voor niets lucifer genoemd. Wat betreft de 144000 engelen is nog wel wat meer over te zeggen. Je hebt die film van Cotterell gezien en daar werd duidelijk dat de Maya spiegelde.
  144000 gespiegeld 000441. Wat is hier bijzonder aan ? 12 x 12=144, 21 x 21= 441, dit zelfde blijkt alleen ook te werken bij 13 x 13= 169, 31 x 31=961. Daarnaast viel me op dat 144 + 441= 585. Venus haalt de aarde elke 584 dagen in haar rondje om de zon in. Dit scheelt 1 dag maar toeval natuurlijk niet.

  Er is een Venus overgang op 06-06-2016. Zegt het jou wat ?

  Ik ga gewoon verder met filosoferen en kom erop terug...

  Tot horens,

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Haha Pascal,
  What can I say? Only that Wikipedia een vergaarbak is van vele nog niet gevonden waarheden als het om het kosmisch spel gaat.
  Als ik een atoom teken waar het electron om zijn neutron draait teken ik de weg van het electron als een elliptische cyclus. Heb ik dit op school zo geleerd? Ik weet het echt niet.
  Zou dit ook het geval zijn in het groot?
  Het Zwarte Gat is - zoals men weet of denkt te weten - nulpunt-energie en/of ijzig koud.
  Dat zou voor mij kunnen betekenen dat de grote ijstijden de fasen zijn dat wij vlak langs het Zwarte Gat komen.
  Maar als ik die Big Bang visualiseer is dat ooit een giga explosie is waar de materie alle kanten op vliegt en dus aanvankelijk rond is.
  En dan vertel jij dat de maan aanvankelijk een ellyptische baan was en steeds meer een cirkelgang vertoont.
  Men weet inmiddels dat de maan door een mereoriet-inslag uit de aarde is ontstaan.
  Dan is die uit de aarde weggeschoten en nu door de afkoeling van dit deel van het Universum geleidelijk een cirkelgang vertoont. Maar dan zou hij ook enerzijds langzamer gaan draaien , maar ook steeds dichtrbij komen om uiteindelijk weer op aarde terug te vallen.
  Zo zie ik het althans, maar weten doe ik dit niet.
  Wat je verhaal over Cotterell betreft kan ik me inhoudelijk niet meer herinneren
  En je gegoochel met getallen is wel grappig, maar kan er niets mee.
  Tot slot zegt een Venus-overgang mij helemaal niets.
  Gaat dan de Venus-heuvel dicht [ hahaha]

  I wait and see ... Mister phylosofe
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Goeiemiddag Siegfried,

  hahaha... ik moest wel lachen om het dicht gaan van de Venus heuvel maar na het opzoeken blijkt het geen Venus overgang te zijn maar een superior conjuntion... haha.. en betekent dat Venus niet voor de zon langs gaat maar achter de zon langs trekt. Het zegt mij natuurlijk ook niets maar het gegeven dat de Maya de Venus cyclus als zeer belangrijk beschouwde en er een precieze kalender http://nl.wikipedia.org/wiki/Tzolkin, http://www.pan-holland.nl/Wavespeller/260_Matrix.htm op baseerde die o.a. gekoppeld is aan de cyclus van de Aarde, Mars, Mercurius en tevens Uranus doet mij denken dat zij de verhoudingen van de kosmos door deze wetenschap tot in de perfectie hebben kunnen doorgronden. Ik geef dit aan als antwoord op het mens-beestgetal 666 en de 144000 engelen omdat mijn vermoeden is dat de antwoorden ook in deze wetenschap te vinden zijn. Het is ook niet voor niets natuurlijk dat de cyclus van Venus en de Aarde samen het pentagram op aarde laten zien http://www.youtube.com/watch?v=fFDBeTdPKig.
  Tevens denk ik dat omdat deze verhoudingen kosmisch zijn dit dus ook is terug te vinden in ons zijn, zowel de Duivel als de rechterhand van God. De wetenschap van onze schizofreniteit ligt er mijn inziens dus ook in verscholen en is een verklaring voor waarom zij -denk ik- alles wat zij opmerkte ook spiegelde... het is als je ontrafeling van het woord Uni en Versum en wat dat betreft denk ik dat je helemaal gelijk hebt met je verklaring voor de ijstijden. Dit zegt mij in ieder geval ook dat het zwartegat nu een stuk dichter bij ligt dan dat de mens denkt te zien met telescopen want dit is immers kijken in het verleden.

  vervolg.....

  BeantwoordenVerwijderen
 19. vervolg Pascal's uiteenzetting...

  Mij gevoel gaat uit naar dat de 144000 engelen staan voor de doorlopen generaties vanaf het ontstaan van ons hersendefect. Lucifer was in de mythische verhalen immers een gevallen engel. Daarnaast is het woord angel en angle niet toevallig en doet mij vermoeden dat deze wetenschap ook in de hoeken van het pentagram verscholen ligt. http://www.egoproject.nl/star/UNbr%2027.htm
  De 12 stammen van 12000 die in Bijbel genoemd worden http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Openbaring+7&id18=1&l=nl&set=10 zouden de generaties kunnen zijn die telkens bij een overgang van sterrentijden overleefde maar dit verloopt dan wel via exponentiele groei. http://nl.wikipedia.org/wiki/Exponenti%C3%ABle_groei, http://www.youtube.com/watch?v=pVMpIxH8WAc en dus gelijk als een Kern reactie of...haha... de ''wet van Moore'' http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Moore als maatstaf voor onze versnelde achteruitgang en/of technologische revolutie.
  In de Bijbel staat dat de twaalf stammen zijn voortgekomen uit de 12 zonen van Jakob en ook genaamd Israel wat ''strijder gods'' betekend. http://nl.wikipedia.org/wiki/Jakob_(aartsvader) Tevens is interessant dat hij één van een tweeling was en het eerstgeboorte recht van zijn broer met een list kreeg. Waarom zouden ze dit zo hebben nagelaten ? Zegt het iets over het ontstaan van de Joden ? Heeft het met het Yin en Yang te maken zoals je uitlegde over de tweelingen Kain en Abel ?

  Wat je bedoeld met het ontstaan van de maan is denk ik het verloop van de G-sleutel ? Ik weet het niet maar over het ontstaan van de maan heb ik andere gedachte dan wat de wetenschap zegt. Zo denk ik door alle cycli zijn elkaars gelijke dat het een aardse kernexplosie is geweest van Uranium dat in het zonnestelsel en op aarde terecht is gekomen door een explosie van Uranus dat dan tevens zijn vreemde stand verklaard. De zware metalen op aarde zouden niet in de aardkorst voor kunnen komen omdat zij tijdens het ontstaan van de aarde naar de aardkern zouden zijn gezakt.
  Het feit dat deze wetenschappers dit verhaal http://allesoversterrenkunde.nl/#!/actueel/artikelen/_detail/gli/kernexplosie-schonk-leven-aan-maan/ niet gepubliceerd krijgen geeft voor mij wel aan dat ze er dichtbij zitten.
  Maar terug naar de elliptische baan van de maan die zich nu juist van de aarde schijnt te verwijderen door het vloeibare water. In het verleden stond de maan dus dichter bij de aarde maar ik denk dat dit en op en neer is gegaan ten gevolge van de ijstijden en dat de aarde in de elliptische baan van maan verder uit het midden stond. Daarnaast veranderen doordat de afstand van de maan varieert de eclipsen.
  Maar zo heb ik nog veel meer vragen bijvoorbeeld, Mars kent niet zo'n grote maan als de aarde. Zouden de aardbewoners dan niet veel meer hebben geweten van eclipsen ?

  Achja, wat zegt het mij allemaal... ik weet het echt niet en ga nu maar effe wat nuttigs doen... haha.

  Pascal

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Pascal,

  Dank voor je uitvoering onderzoek.
  Het is voor mij wel veel te ingewikkeld , maar misschien zijn er hier nog mensen die wetenschappelijk onderlegd zijn en er meer over kunnen zeggen.
  Ik houd het liever - zoals de Bijbel naliet - "De waarheid is te simpel voor woorden".

  Leuk vond ik wel hoe men het pentagram heeft gevonden in het spel tussen Venus en de maan ... als ik het goed begrepen heb.
  Had gisteren weer een bijna aanvaring met Maria , nadat zij weer een dik boek had gevonden over de Oosterse sprookjes waarin niet de goden maar de godinnen werden geeerd.
  Bijna had ik haar uitgelegd hoe dit sprookje door de zondeval werd verstoord en de vrouw ooit zo aanbeden werd en wij nu leven in een chaos tussen twee machtsblokken en... waardoor nu de westerse wereld homosexualiteit dienen te respecteren, omdat het [ haha] kosmisch zo belangrijk is .
  Persoonlijk zie ik dit als een teken dat we echt aan het aftellen zijn vanaf die zondeval van zo'n 3 of 4 aionen geleden.

  Maar één van de meest geniale beslissingen van hen die de kabbalistisch wetten van het kosmisch spel kenden - de Joden dus - is wel de invoering van de democratie, en vrijheid van "kakelen".
  En... niet te vergeten onze zgn. "Vrije Wil"!
  En als ik dan zie hoe de reclame-industrie steeds meer vat op ons krijgt - het is nu de grootste "industrie" in de wereld - is het wel duidelijk hoe gemakkelijk wij manipuleerbaar zijn

  Je mogelijke verklaring voor het getal 144000 engelen lijkt me wel juist.
  Mijn verklaring t.a.v. de exponentiële groei van de mens is wat simpeler.
  Voor mij ziet dit eruit als een groeiende angst voor de dood door een aeonische verdichting van de verkalkte brug. Dit maakt ons tot vijands-denken en uiteindelijk -zie nu het eindspel van Amen Rika en Europa t.a.v. Oekraïne - en waar "broeders tegen broeders" vechten om de macht.
  Dit geldt voor "ïeder huisje kent zijn kruisje" tot in het hele wereldgebeuren.

  Tot slot...
  De G-sleutel van het leven heb ik ooit lang geleden als verhaaltje op Niburu gezet als zijnde de kosmische variant van onze muziek.
  En ik denk ook dat de ijstijden de elliptische baan van maan om de zon verandert in - wat je eerder schreef - hierdoor verandert in een cirkelgang.

  Hoop dat er mensen zijn die onze ogen verder openen.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Vond via Xandernieuws de link t.a.v de Illuminati op Wikipedia die hier al uitgebreid besproken is door Dennis en Raimond [ https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Wereldorde ]
  Het is hooguit een bevestiging wat hier al uitvoerig is belicht naar aanleiding van mijn bizarre levensloop en mijn uitleggende dromen.
  S..

  BeantwoordenVerwijderen
 22. En desondanks blijf ik het een bizar surrealistisch idee vinden dat alles wat zich nu in de wereld lijkt te gaan afspelen al op de dag nauwkeurig bekend is.
  En in het kader van alle cycli die elkaars gelijke zijn is het net zo bizar surrealistisch dat men ooit via astrologie en numerologie deindividuele overlijdensdatum kon vaststellen.
  Dat wij nu kakelen over vrije wil en vrijheid van meningsuiting is en blijft voor mij wel het meest mongoloïd van de huidige mens...dom.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Kreeg vanmorgen zowaar een mailtje van iemand van Xandernieuws, die - zo leek het wel - mij opzadelde met vragen, die toch wel interessant waren.
  Het is mede interessant , omdat er maar weinig mensen zijn die hier vragen stellen.
  Naar mijn bescheiden mening is vragen "vernederend voor het IK ben God van mijn eigen denken" en dus plak ik het hier toch maar op.

  Hoi Siegfried,

  ik las een reactie van jou op xandernieuws en heb wat bekeken op je site. Zo te lezen hou je wel van levensvragen uitpuzzelen, ook op het gebied van God en de Bijbel.

  Ik wil je daarom iets voorleggen om uit te pluizen:
  --de Joodse bruiloft in de tijd van de Bijbel,
  --Genesis 1:14 En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen en vaste tijden en van dagen en jaren!
  -- feesten in de Bijbel (pesach, wekenfeest, rosh hashana, loofhuttenfeest enz.)
  -- de wederkomst van Jezus
  -- de aanstaande bloedmanen in 2014/2015

  Misschien lijken dit 5 totaal verschillende zaken voor jou. Toch wil ik wil je 'uitdagen' deze puzzelstukken eens te onderzoeken, op zoek te gaan naar verbanden, de puzzel.

  Sleutel: 1 Cor. 2:11 Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.

  Annemarie

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Beste Annemarie,
  Leuk dat je mij via Xandernieuws met - zoals jij het noemt puzzelstukje opzadelt.
  Ik zal proberen ze te beantwoorden.

  1-de Joodse bruiloft.
  Het zijn de Joden met hun geheime leer Kabbala en vroeger De geheime Witte Broederschap, die ooit - zo'n 6000 jaar geleden- van Mars kwamen en waarschijnlijk allereerst op de Maan zijn geland . Dit was net voor de eindfase van het leven op Mars. Zij waren aards gezien al veel verder in de evolutie en dat is de gezegde "Iets in je mars hebben" en daar komt ook het woord Monnik of Mooniks vandaan.Ze kwamen niet alleen in het land van de Maya's, maar overal hadden zij nederzettingen. De Marsmannetjes maakten kinder met aardse vrouwen en dit leidde tot veel ergernis bij de aardse mannetjes. Zij pikten als het ware de mooiste meisjes in, omdat zij zo veel meer wisten. Dat is de Jodenvervolging door de eeuwen heen.Maar zij lieten wel de wijsheid achter van de levenscyclus op Mars en daaruit is de Bijbel ontstaan ...geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat. Waarom? Omdat wij in dat hele evolutieproces een heel belangrijke functie hebben voor de kosmos . Dit staat Bijbels als "Hiernamaals" , maar is - zie op het blogje - feitelijk hiernanogmaals. Het is essentieel voor det oneindigheid van de kosmos.
  Dat is de Joodse bruiloft.

  2-Genesis 1:14 En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen en vaste tijden en van dagen en jaren!
  Dit is iets moeilijker uit te leggen, maar probeer het.
  Wat is Genesis letterlijk meer dan wording en/of de zwangerschap van Moeder Aarde?
  De aarde is ooit uit zon ontstaan en was allereerst een vuurbol = licht en er was geen nacht. Dit kwam pas toen de aarde afgekoeld was en er water kwam. Toen begon het leven op aarde en evolueerde naarmate de aarde afkoelde.Dat is het Genesis-verhaal en eindigt Bijbels met de baring = Openbaring.
  Can you follow me?

  -- feesten in de Bijbel (pesach, wekenfeest, rosh hashana, loofhuttenfeest enz.)
  Mede door Xandernieuws ben ik me daarin iets meer gaan verdiepen, terwijl ik al wel wist dat de fictieve geboortedag van Jesus symbool stond voor de geboorte van het leven en/of de Open-baring. Verder had ik mij er niet in verdiept.
  Pesach is ons Pasen en dit zie ik nu als symbool van het ei dat uitkomt.
  Dit is het begin van de "bevalling van Moeder Aarde" en werelds gezien als het begin van de WO III.
  Die bevalling / oorlog zal zo'n 1,5 jaar duren en dan is het "kindeke Je Suis [ ik ben ] geboren worden.
  In het klein is de bevalling ook een oorlog tussen moeder en kind en dit komt omdat het kind zijn eigen stofwisseling ter hand neemt. Het is als orgaantransplantatie die zonder kunst en vliegwerk wordt afgestoten.
  Kan er nog veel meer over vertellen, maar laat het hierbij.

  wordt vervolg.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. vervolg reactie op Annemarie

  3- de wederkomst van Jesus.
  Ik schreef hier jaren geleden een boek over en dit is simpel als je weet wat "sterrekinderen" zijn.
  Dit is een moeilijk verhaal, maar kan je zeggen dat de nieuwe Jesus al lang geboren is en op dit moment ergens in Tibet door die "geheime witte broederschap" wordt klaargestoomd om de mensheid te bedanken voor de kosmische taak [zie weer blogje laatste verhaal]
  Hij komt uit Engeland [ engelenland ] en niet toevallig wordt de macht van het Vaticaan verplaatst naar Londen.
  Jesus kwam uit Palestina , was jaren onvindbaar en kwam weer in zijn geboorteland terug.
  Ik noem hem - woordzuiver - Confissius en/of de fissie of loslating van het leven.
  Jesus is de verbasaarding van Jesuis [ Ik ben ] , Boeddha was de buddy of hulpje voor de mensheid en Confusius was de mens die leefregels instelde om de mensheid saamhorigheid op te dringen door wetten en leefgewoontes.

  4- de aanstaande 4 bloedmanen in 2014/2015
  Via Xandernieuws hoorde ik voor het eerst van de 4 bloedmanen, die tot omkeerpunten in de geschiedenis worden gezien en de laatste valt eind 2015.
  Een verklaring heb ik daar niet voor, maar [haha] Alles weten maakt niet gelukkig!
  Maar het is vast en zeker onderdeel van de Kabbala.

  Haha ... het sleuteltje wat je me gaf had ik niet nodig, maar die mag jij in het gepaste slot steken.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Haha...Ik ben er weer eens lekker ingeluisd door Annemarie, want vanmorgen bleek dat het niet meer dan een lokaas was om mijn "voorzienigheid" -om niets gekregen van mijn erflastige voorvaderen te proberen te ondermijnen.
  Ik had op zijn minst verwacht dat ze haar mening over sterrekinderen zou geven.
  Daarnaast was zij enigszins geergerd dat ik dit op het blogje had gezet, omdat zij dit als privé-aangelegeheden beschouwde.
  Haha... de angsthaas mens ten voeten uit.

  Maar misschien zijn er hier nog mensen die wel weten wat sterrekinderen zijn en waarom de Bijbel naliet "Zij die oordelen zullen beoordeeld worden".

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Terug naar het onderwerp.
  Dit las ik vandaag op nu.nl http://www.nu.nl/wetenschap/3723401/vulkanen-helpen-organismen-overleven-in-ijstijden.html
  Aan het einde der dagen zullen we de waarheid hervinden en het is nog maar één stapje en dan zullen we te horen krijgen dat de technische revolutie ons langer deed overleven dan zonder.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Het ziet er wereldwijd met de dag griezeliger uit.
  Overal komt de bevolking in opstand.Het lijkt wel alsof het in de lucht zit.
  Ik ken maar één oorzaak van deze vreemde ontwikkeling en dat is ons Westers politiek systeem van democratie wat inhoudt VRIJHEID , GELIJKHEID EN BROEDERSCHAP.
  Natuurlijk is dit na de WO II door de Illuminati ingevoerd.
  Ik heb hierover al vaker geschreven en het vreemde is dat zo goed als niemand lijkt te beseffen dat dit zolang de mens hier op aarde is nog nooit vrijheid of gelijkheid is geweest,
  Onderwijl groeit het wetboek van strafrecht evenredig met iets wat men noemt "criminaliteit", maar wat feitelijk niets meer is dan zich afzetten tegen deze zgn. systeemdicatuur.
  En het beste jongetje uit de klas is Nederigland wel en ik vind het werkelijk verbazend hoe dit Kikkerlandje de bek vooraan heeft over deze mensenrechten, die totale fake zijn.

  Maar in het licht van dit geheime genootschap die al vele eeuwen wisten van deze ontwikkelingen en het naderend einde is het natuurlijk [ sorry dat ik het zeg ] wel de meest geniale zet om "broeders tegen broeders op te zetten".

  Onderwijl leest Maria een boek met als titel "Vrouwen Power" en dat is wel te merken.
  Maar ... Is de vrouw niet altijd zo'n 8% sterker geweest dan de man?
  In de Oosterse sprookjes werden de vrouwen ook gezien als Godinnen.
  Maar door de zondeval is de vrouw wel geleidelijk aan steeds strijdlustiger geworden en nemen nu zowel in het thuis als in de buitenwereld steeds meer de touwtjes in handen: emancipatie [haha].
  En dit leidt nu tot de Bijbelse voorzegging "BROEDERS VECHTEN TEGEN BROEDERS".
  En aangezien de erflast van iedereen anders is , heeft iedereen een andere zogenaamde "VRIJE WIL" ,die wij democratisch horen te respecteren.
  Zo simpel is het en laat toch echt zien dat wij zo [mens]DOM zijn in onze vreemde zoektocht naar meer en beter.

  Ik vrees met grote vrezen dat de eerstkomende bloedmaan het eindspel zal laten beginnen.

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Zijn er nog astrologen in de zaal?
  Ik vraag dit omdat in de Bijbel werd nagelaten dat we zouden "BRANDEN IN URANUS".
  Ik heb dit zelf altijd simpel vertaald als üranium en of de kernoorlog.
  Maar het kan goed zijn dat Uranus niet voor niets die naam heeft meegekregen.
  En aangezien ik niets inhoudelijks weet over astrologie vraag ik dit.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Natuurlijk heb ik na dit vraagje hier allereerst mijn astro-maatje Nico gebeld.
  Uranus en uranium leek hem eerst wat onwaarschijnlijk, maar toen hij zelf Pluto met plutonium correleerde werd het toch een interessant gesprek.
  Zo wist hij dat Uranus een omlooptijd had van 7 jaar en dit paste in mijn plaatje van de Bijbelse voorzegging t.a.v. 7 magere en 7 vette jaren waar ik dus in de omslagfasen mijn diepe uittredingen kreeg.
  Maar er kwam vrij snel nog meer over deze "reuzen" en hij mailde mij het volgende

  Ha die Siegfried,
  Zoals je inmiddels weet staat Uranus 7 jaar in 1 teken om via de karakteristieken van dat teken "verlichting" te brengen in de mens. Daarna begint het hele proces weer van voren af aan tot de volgende verlichting 7 jaar later. Momenteel staat Uranus in Ram en met die opstandige planeet in een het meest opstandige en individualistische teken van de dierenriem weten we wat we verwachten kunnen: opstand ... en volgens sommigen zelfs opstanding! Gecombineerd met een al jaren voortdurend conflictsaspect (een vierkant) met de machtswellustige planeet Pluto in het gezagsgetrouwe teken Steenbok zullen we een permanente gezagscrisis in de wereld blijven houden dit jaar tussen individu en machtsinstellingen.

  Gegroet,
  Nico

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Vond nog een leuk linkje over de Illuminati .
  http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=3576
  Het ziet er voor mij naar uit dat het precies dezelfde weg opgaat als WO II.
  Tot op de laatste dag zullen wij moeten blijven gissen en voor 99% komt de WO III net zo onverwachts als de vorige oorlog.
  Zucht
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Terwijl in huize Bokkepoot de oorlog tegen het "kwaad" aan het escaleren [ broeders vechten tegen broeders of duidelijker mancipatie contra emancipatie ] is, vond ik dit mailtje op xander-nieuws wat wel duidelijk maakt hoe lachwekkend de nucleaire top keiharde beslissingen maakten t.a.v. nucleare wapens voor terreoristen.
  Dat de wereld nog niet in brand staat is op zich al een wonder.

  http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/03/world-war-3-main-events-kiev-to-fall-within-hours-as-intelligence-reports-russian-invasion-of-ukraine-likely-2451386.html

  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. En als cadeautje vlak voor 1 April las ik deze grapjas-verhalen op Xandernieuws.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/03/Paus-Franciscus-erkent-dat-de-eindtijd-is-aangebroken

  Dan kan het niet anders dat de hel zeer binnenkort wordt geopend en hebben wij onze taak vervuld.

  Om terug te komen op de zin van evolutie voor kosmisch welzijn hebben we drie wereldoorlogen gemaakt om te technologische RE-volutie te ontwikkelen.

  Zucht.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen