Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


woensdag 4 juli 2012

Het Derde Oog en het Oog van de Meester.


Natuurlijk staat internet bol van dit onderwerp en kan slechts proberen om het een en ander anders te belichten.
Maar ...Laat mij met “de lof der zotheid” beginnen.
Waarom?
Het roept lachers op en dan gaat men misschien lezen, want “lachen is gezond” [zegt men].
Ik zie lachen louter als weglachen van problemen en aangezien die nu zo groot zijn dat we de top er niet meer van kunnen zien, rest ons nog maar één ding : je doodlachen.
Daar gaat ie dan.

Als men vindt dat iemand gek is en men wil dit zonder woorden duidelijk maken wijst men met zijn wijsvinger naar zijn eigen voorhoofd.
Natuurlijk is dit op zichzelf al absurd als U er even over na wilt denken.
Is het onbewust toch , omdat wij onbewust de Bijbel na zo’n 2000 jaar al in onze genen als erflast hebben opgeslagen?
Want in dit “waarheidsboek” staat immers geschreven “Zij die oordelen zullen veroordeeld worden”. Het is al zo erflastig opgeslagen dat het zelfs een volksgezegde is geworden.
En nu ik toch bezig ben ...
Waarom heet het eigenlijk wijsvinger?
Ik probeer het te zoeken aan mijn oude gegevens van de acupunctuurleer te relateren, maar het is grotendeels verdwenen en/of weggepoetst omdat de rest die ik van mijn Derde Oog mocht ontvangen er anders helemaal niet meer inpast.
Oh...het wordt allemaal nog veel gekker.
Als ouders hun kind een standje willen geven nu een corrigerende tik [zachte heelmeesters maken stinkende wonden] bij de wet verboden is spreken wij ons “kroost” met een bezwerende wijsvinger richting de dreumes om indruk te maken.
En als ik naar sporters kijk die een topprestatie geleverd hebben steken ze steeds vaker beide handen in de lucht met twee uitgestoken wijsvingers naar de hemel gericht alsof ze even de God van hun eigen Universum zijn.
Kortgeleden werd op Xander-nieuws [ ik ben te lui om in zijn archieven te duiken] een oud “Vrijmetselaars-vingersymbool” besproken, die o.a. Bush regelmatig op officiële gelegenheden [ met veel bekijks ] toonde: de wijsvinger en pink [“het kleine ding” in kinderverhaaltjes] uitgestoken met de hand naar beneden.
Wat zou daar de diepere betekenis van zijn?
Het moet ergens gerelateerd zijn met de Bijbel.
Zou het de tot volkswijsheid omgetoverde voorzegging zijn “De nederigen zullen de aarde verwerven”?
Ik denk het wel.
Een andere volkswijsheid is ook “Nederigheid is des duivels oorkussen”.
Ik interpreteer beide gezegdes als dat de kleine man [ sorry ...mens]  het Hemelrijk der Hemelen nooit zal zien en/of slechts voorbestemd is voor de machtigste heersende Goden ter aarde.
Sorry... ik dwaal weer eens af en moet stoppen met “vingeren” want U kent er ongetwijfeld nog meer.
Het is ook zo veel “kennis van Zijn”,die ik via mijn Derde Oog in nachtelijke dwalingen ontving dat als ik die kast opentrek de “vuile was” in stapels naar buiten valt.
Ik noem het expres “vuile was”, want er gaat geen dag voorbij of het wordt keihard duidelijk dat het mij gegevene door een dief in de nacht  met 1001 tegenargumenten keihard naar het land der fabelen wordt verwezen.
Er is hier in mijn kleine leefgemeenschap zelfs iemand die  meer dan “over”tuigd is dat de dood illusie is. En zo men in de litteratuur zoekt zal men daar ook ongetwijfeld veel over tegenkomen.
De New-Age movement is daar het ultieme bewijs van en kent miljoenen aanhangers.
De boeken zijn dan ook giga-bestsellers.
Ik noemde het ooit in een artikel “Het David Wilcock syndroom”.
En ik snap dan ook niet [ of juist wel] de ook weer tot volkswijsheid uitgegroeide gezegde “Kennis leidt tot machteloosheid” - Een nalatenschap van theosofe Blavatski , maar ook een iets andere versie van de ”uitspraken van Einstein”].
Nou...Daar heb ik dan door  opstand, opstandigheid en/of opstanding van mijn Derde Oog zo veel leergeld voor moeten betalen, dat zwijgen nog de enige optie is om niet als “outcast” gelijk als monniken massaal te worden vermoord.
En met het weten dat “Wie zwijgt stemt toe” laat ik het maar zijn voor wat het is.
En dus houd ik mij nog slechts vast aan “Wie schrijft blijft” zoals ...
Oh shit ...zoals de monniken ook deden.
Goed.

Terug naar het Derde Oog
Dit Derde Oog [ ook wel het Oog van de Meester genoemd] staat ontegenzeggelijk in verband staat met de hypophyse en/of het hersenaanhangsel :  een mini-orgaantje dat zich tussen beide hersendelen bevindt en dat het hele lichaam bestiert en waarvan ik denk dat dit orgaan de voeding voor de 24-uursklok van de lichaamsorganen [acupunctuurleer] reguleert.
[ http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypofyse voor wie meer wil weten ]  en waarschijnlijk o.a. de levenservaringen van de dag doet opslaan in onze denkhersenen [het Ik-bewustzijn] en in spiegelbeeld in onze weethersenen [het collectief bewustzijn].
Hierover verscheen kortgeleden een artikeltje van REsearch uit Amen Rika [  http://www.nu.nl/gezondheid/2846435/hersenen-slaan-s-nachts-informatie.html ]
Nou ja... Daar heb ik al zoveel over verteld, dat ik daar niet verder op hoef in te gaan.
In relatie met dit verhaal had ik allereerst het fenomeen Goldman Sachs als zijnde de hypophese van het overall- menslichaam willen beschrijven, maar aangezien ik die “spiegeling” nog niet helemaal rond heb, blijf ik daar nog maar even aan puzzelen.
Dit is mijn ziekelijke drang alles te willen weten, omdat ik als “eerste generatie oorlogstraumatisée” niets maar dan ook niets van de wereld snapte en vaak nog niet snap.
Maar dat is nu achteraf bezien mijn lot en ben dan ook niet voor niets gek verklaard, omdat ik niets snapte van de regels in het “vrije beroep” dokteren.
Dit is bepaald geen jammeren of zielig doen om lief gevonden te worden, want dat laatste zie ik als evenbeeld als de hulp aan de Derde Wereld en/of hulp voor de armen, die wij zelf met z’n allen eerst tot op het bot hebben uitgekleed.
Zo ik het al zou willen benoemen zou ik het eerder “zelfspot” willen noemen: een zelfspot dat ik aan alles twijfel wat ik zie of hoor in mijn buitenwereld.
En dat in een wereld waar iedereen “zeker weet” en dat  volgens mij bestaat zeker weten helemaal niet? Maar dit terzijde.

De hypophyse ... een onbenullig klein kliertje met zulke grote invloed?
En dan hebben we nog zo’n mini-orgaantje de epipyse of pijnappelklier, die zich direct onder de verkalte brug genesteld heeft, waar ik op mijn Univesumtijd leerde dat dit het orgaantje is wat in contact staat met “het milieu exterieur” en/of de natuur.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijnappelklier
Daar zegt men van dat het bij disfunctie o.a. leidt tot hooikoorts en allerhande andere allergieën.
Wist U dat er in Amen Rika al duizenden mensen zijn met allergie voor bomen?
Men beweert zelfs dat die beide mini-orgaantjes ook nog met elkaar een nauwe relatie vormen, maar hoe, wat , waar weet ik niet.
Ik kijk eerder met verbazing naar de naam, die zeker iets te verbergen heeft in zijn ware betekenis van het woord ...Pijn-appel? ...De zure vrucht waarvan we niet mochten plukken als zijnde de Boom der Wijsheid?
Is dat de klier die pijn registreert of een signaal afgeeft voor gevaar in de buitenwereld?
Ik weet het echt niet.
Is dit kliertje geleidelijk opgenomen in de steeds verdere verkalking van die brug?
Ik vrees dat het een retorische vraag is.
Het ziet er voor mij hetzelfde uit hoe er tegenwoordig al ‘kermis-attracties van uitstervende rassen” worden gemaakt [ inclusief de nog bestaande “bosjesmannen” in de Amazone] en/of hoe mensen zich graag één voelen met de natuur, die bewust of natuurlijk genetisch al totaal is veranderd en ook aan het uitsterven lijdt.
Maar encore vez ... Dit is mijn gekte.

En U snapt waarschijnlijk wel waarom ik denk dat die hypophyse verantwoordelijk stel voor de uittredingen, die om de 7 jaar z’n hoogtepunt bereiken en volgens onze vriend Nico in de sterren geschreven staat. Maar van dit laatste weet ik niets en heb genoeg aan mijzelf.
Ik weet dit uit eigener ervaring , omdat ik na zo’n BDE - zoals ik dit ook noemde - altijd een grote vlek op mijn voorhoofd heb alsof er iets van binnen in brand heeft gestaan en precies op de plaats waar de vrouwen uit o.a India die punt op het voorhoofd schilderen of zelfs laten tatoeëren.
Dit kan geen toeval meer zijn, maar iets wat mij toevalt.
Ik weet daarin dat er heel veel mensen zijn die - juist nu - deze “uittredingen” kennen, maar aangezien iedereen erflastig een andere weg heeft gelopen zien al die droombelevingen er anders uit en kan ik ze niet met anderen delen.
Het leidt bij hen hooguit naar - in Bijbelse termen - vergeving van zonden van overleden ouders , grootouders en nog eventueel verder, die tot vlak voor die droom nog in het vakje goed of kwaad in onze denkhersenen zijn opgeslagen en vaak ook sterk worden gecultiveerd als zijnde een wapen om te kunnen overleven.
Dat dit kwaad als emotie een veel sterkere energie is dan het goed moge daarin - hopelijk - voor iedereen duidelijk zijn.
Zo simpel zie ik het.
Is de waarheid niet te simpel voor woorden?
Nu ik het merendeel door een dief in de nacht heb gekregen is zo goed als alles te simpel voor woorden geworden: zo simpel zelfs dat wij als van de wieg tot het graf getrainde “complex-denkers”  zijn en er alleen daar al om niets - maar dan ook helemaal niets - van geloven.
Eerst zien dan geloven” is dan ook ons wapen geworden.
Sorry ik wijd weer uit, omdat ik nu te veel boeken geopend heb : boeken die nooit zijn gepubliceerd anders dan in sprookjes, sagen en legendes.
Laat mij doorgaan, want ik ben bijna klaar.

- Ten eerste ontstaan die grote “brandblaar-therapiën “ dus altijd om de 7 jaar, maar dat is slechts een Bijbels gegeven en/of een Nico-riaanse toevoeging.
En tussendoor zijn er kleinere en soms zelfs als ik in acuut levensgevaar dreig terecht te komen. [ Mijn voorleiding naar het schavot door het Ministerie van Volksgezondheid was daar wel het mooiste voorbeeld van].

- Ten tweede ontstaan die uittredingen altijd op momenten dat ik totaal in paniek ben in mijn eigen directe leefomgeving: paniek, omdat ik er echt niets van begrijp.
Dit waren vroeger mijn “hooggeleerden” aan de Universiteit en werden later mijn relaties.
Is dit ook niet gevaar en/of negatieve energie, waarop een ander direct de strijdbijl opneemt?
Maar dat durft dit “misbaksel” als oorlogstraumatisée niet.

- Ten derde is het opvallend dat die grote dromen  altijd rond 4 uur s’nachts verschijnen: op het moment van overgang van nacht naar dag.
Dit is immers een grote ommekeer?
Heeft die er iets mee te maken?
Ik heb het gevoel van niet.
Ik denk eerder dat het iets te maken heeft met de orgaanklok , waarin de lever - als schoonmaker - er iets mee te maken heeft. Die begint namelijk met zijn werk om ongeveer 4 uur s’nachts
De volkswijsheid is niet voor niets “je hebt iets op je lever”.
Heeft hij zo veel vuil op zijn lever dat de “Semsto” het niet voor elkaar krijgt en staakt, waarna de hypopfyse en/of het Derde Oog zo allemachtig kwaad wordt dat hij begint vuur te spugen, omdat de vervuilende dag er al bijna weer aankomt.
Kan ik het plastische uitleggen?
En daar komt ook nog eens bij dat ik al van jongs af aan rook om een rookgordijn om mij heen te leggen als zelfbescherming en onderwijl ook nog van jongs af aan aan de alcohol verslaafd ben om mij de moed te geven toch naar buiten te durven treden.
Dus mijn eindconclusie is dat ik te veel op mijn lever neem en dit moet bekopen met “bijna dood ervaringen” en/of langzamer dan normaal mijn laatste ademtocht beleef.
En...
Ik ben er nog dankbaar voor ook.
Ik moet er alleen nog mee leren omgaan.
Of dat zal lukken betwijfel is, maar dat zal de tijd me wel leren.


En ter afsluiting...[zucht]
Of monniken ooit veel hallucinerende of zelfs zulke “zelfbeschermende” middelen gebruikten om uit de reële wereld te vluchten, weet ik niet.
Maar wat ik wel weet dat de oorsprong van het fabriceren van alcohol een tijdrovend en geduld werkje [eigen ervaring uit Portugal]  is en/of monnikenwerk. [haha]
En het is voor mij zeer waarschijnlijk dat de fabricage van dit “genotsmiddel” is ontdekt door die monniken. Ik behoef alleen maar naar de kloosters te kijken waar o.a het Trapistenbier een goed voorbeeld van is.

Heeft niet al het nadeel ook een voordeel?
Is het niet als een winst- en verlies-rekening die uiteindelijk altijd op nul uitkomt?
Is het niet als de volkswijsheid “De ene zijn dood is de ander zijn brood”?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten